Next Media -tulosseminaarin satoa - osa 2. ereading. Uusien konseptien (ja tuotteiden) ketterä kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Next Media -tulosseminaarin 6.2.2013 satoa - osa 2. ereading. Uusien konseptien (ja tuotteiden) ketterä kehittäminen"

Transkriptio

1 Next Media -tulosseminaarin satoa - osa 2 ereading Uusien konseptien (ja tuotteiden) ketterä kehittäminen KSF Median Lotta Holmin esittelemän kehitystyön lähtökohtana vuonna 2010 oli ratkaista Hufvudstadsbladetin jakeluongelmat saaristossa ja Ahvenanmaalla. Lukijat eivät saa lehteä aamukahvipöytään ja jakelu on kallista. Tarvittiin siis digitaalinen lehti, joka toimisi erilaisilla laitteilla ja ilman jatkuvaa nettiyhteyttä. Ensimmäinen lehti toteutettiin tabletille sovitettuna versiona, jota kokeiltiin 25 perheessä. Lukijoilta kerättiin monipuolisesti palautetta. Palautteen mukaan yksittäisiä sivuja on mukava lukea, mutta kokonaisuuden hallitseminen selailu on hankalaa. Erityisesti etusivun suunnittelu on olennaista, uutisten arvottaminen oli lukijoille tärkeää. Toukokuussa 2011 päätettiin pilkkoa digilehti kahdeksi tuotteeksi, näköislehti ja erillinen tablettilehti. Jälkimmäisestä tehtiin viikottain ilmestyvä uutispaketti HBL+. Sen kehitys alkoi heinä lokakuussa 2011 ja ensimmäinen dummy tehtiin Aallon mediakonseptilaboratoriossa vuodenvaihteessa. Toimivan prototyypin rakentaminen alkoi kesäkuussa Harri Heikkilä testasi designia ja käytettävyyttä syksyn ja marraskuussa tuote tuli myyntiin. Valmista tuli siis reilussa vuodessa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tutkimustyö eli konseptointi ja käyttäjätestaus on tehty tutkijoiden toimesta varsinaisen tuotekehityksen rinnalla. Samalla on pystytty luomaan yleispätevää mallia, miten uusien, digitaalisten tuotteiden ketterä kehittäminen kannattaa toteuttaa. Tästä osuudesta on olemassa myös hyvä raportti, jota Lotta Holm erikseen kiitteli. Automaatiolla tehokkuutta tuotantoprosesseihin Kohti automaattista taittoa Mikko Kuhna Aallon perustieteiden korkeakoulusta esitteli kehityskulkua, joka Aallossa on käyty läpi Next Media -hankkeen aikana ja jonka lopputulemana on vapaasti saatavilla oleva Open Source -koodiin pohjautuva applikaatio aikakauslehden automaattiseen taittoon eri päätelaitteille. Aikakauslehden taitto on haasteellista monimutkaisten ja vaihtelevien layoutien vuoksi. Yksi esimerkki on kuvien päälle tulevat otsikkotekstit. Tästä lähdettiin liikkeelle eli kehittämään automaattisia menetelmiä kuvien analysointiin, jotta automatiikalle pystytään kertomaan, missä ovat kuvan tärkeimmät alueet, joihin ei esimerkiksi otsikkoa saa missään tapauksessa sijoittaa. Kuhna näytti kaksi esimerkkiä, joita käytetään hyväksi automaattitaitossa. Kuvasta voidaan etsiä sen voimakkain väri, verrata sitä lehden ulkoasuoppaassa listattuihin väreihin ja valita niistä lähin vastine tehoväriksi taittoon. Näin saadaan siis kuvan ja muun taiton väreihin jatkuvuutta. Toinen esimerkki on tarkoitettu löytämään kuvasta sellaisia kohtia, joissa ei ole tärkeää informaatiota, kuten kasvoja, ja joiden päälle voidaan siis taitossa sijoittaa otsikko, ingressi tai muuta

2 tekstiä. Samaa algoritmia voidaan käyttää, kun halutaan rajata kuvasta erilaisia versioita, esimerkiksi pienempiä kuvia kännykkäkäyttöä varten. Kehitystyö on siis edennyt vaiheeseen, jossa taitto pystytään tekemään tarjolla olevasta XML-feedistä täysin automaattisesti eri laitteille. Automaattisesti taitettua versiota on vertailtu Anygraafin -järjestelmän tuottamaan taittoon sekä Woodwingin vastaavaan. Tutkimuksessa testattiin, mitä mieltä lukijat ovat automaattisesti taitetusta versiosta. Rohkaisevaa oli, että sitä ei pidetty ainakaan huonompana kuin perinteisellä tavalla taitettua versiota. Suunnittelutiedon vaihto yritysverkostoissa Anygraafin Harri Taskinen kertoi kehitystyöstä, jota on tehty suunnittelutiedon parissa. Koska suunnittelun merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa, suunnittelutiedon on oltava nykyistä paremmin standardoitua, jaettavissa ja muokattavissa. Tausta-ajatuksena on, että tietojen jakaminen partnereiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa tehostaa toimitusprosessia kokonaisuutena. Esimerkki: kun STT suunnittelee juttua tietystä aiheesta, tieto siitä menee automaattisesti asiakaslehtien toimituksiin. Toimitus voi varata jutulle paikan lehdestä ja juttu taittuu siihen automaattisesti, kun se saapuu. Vuonna 2012 aloitetun projektin demoversio on nykyään STT-Lehtikuvan käytössä. Projektin aikana on huomattu, että vaikka etukäteen olisi tehty miten hyvät vaatimusmäärittelyt, niistä on kuitenkin löytynyt täydennettävää. Siksi onkin hyvä päästä kokeilemaan toimivaa prototyyppiä oikeassa ympäristössä, koska siinä oppii tuntemaan omat tarpeensa paremmin. Aikakaus- ja sanomalehden tietomallit Mikko Kuhna Aallon perustieteiden korkeakoulusta kertoi lehtijutun yleiskäyttöisen tietomallin kehittämisestä. Tarkoituksena on siis saada aikaan strukturoitu tietomalli, jolla voitaisiin kuvata mahdollisimman monenlaisia artikkeleita. Se helpottaisi toimituksellisten tietojärjestelmien kehittämistä, sisältöjen jakamista ja niiden hyödyntämistä erilaisissa lopputuotteissa. Prosessi aloitettiin keräämällä esimerkkejä erilaisista lehtijutuista ja kokoamalla niiden perusteella useita erilaisia tietomalleja. Lopuksi tutkittiin mallien välisiä yhtäläisyyksiä ja puristettiin niistä kokoon yksi supermalli. Tuloksena syntyneen tietorakenteen peruselementti on artikkeli, joka jakautuu ikään kuin leipätekstiin ja kaikkeen muuhun. Jokaiseen artikkeliin voi liittyä kuva, artikkelin teksti on jaettu kappaleisiin, kappaleilla voi olla oma väliotsikkonsa ja niin edelleen. Vastaavasti artikkeliin sisältyy tieto siitä, millä osastolla se on julkaistu, päiväys, ingressi ja muita tietoja. Kuva mallista löytyy osoitteesta Lisäksi on tutkittu keinoja esittää infografiikkaa niin, että se toimii erikokoisilla näytöillä eli käytännössä tietokoneen ja älypuhelimen nettiselaimessa. Tutkimus keskittyi olemassa olevien ohjelmatyökalujen tarkastelemiseen sekä sellaisten työprosessien kehittämiseen, joissa huomioitiin monikanavaisuus.

3 Tekstisisältöjen merkitysten ymmärtäminen Metropolian Olli Alm on työskennellyt tekstin semanttisen ymmärtämisen parissa Next Media -hankkeessa. Seminaarissa esiteltiin ohjelmisto, jota voidaan käyttää avainsanojen etsimiseen suomenkielisistä lehtijutuista. Juju-nimellä julkaistava ohjelmisto etsii automaattisesti juttuja parhaiten kuvailevia fraaseja. Se ei siis saa tarttua liian harvinaisiin eikä liian yleisiin sanoihin, vaan löytää juuri ne avainsanat, jotka kertovat mistä jutussa on kyse. Lisähaasteita tulee suomen kielen ominaispiirteistä, sillä esimerkiksi eri taivutusmuotoja ei sovi listata omiksi sanoikseen, vaan niiden tulee ymmärtää kuuluvan yhteen ja samaan avainsanaan. Avainsanoja etsivä ohjelmisto toimii täysin automaattisesti, kunhan sille on ensin syötetty tarpeeksi laaja aineisto pohjatiedoiksi. Testeissä aineisto eli korpus oli Helsingin Sanomista vajaat artikkelia. Alm kertoi tunnistustarkkuuden paranevan sitä enemmän, mitä isompi korpus eli pohja-aineisto järjestelmään syötetään, ja että määrän lisääminen yli artikkelin olisi luultavasti parantanut laatua entisestään. Lukijoiden ottamien kuvien automaattinen luokittelu Henri Kivinen Aallon perustieteiden korkeakoulusta kertoi, millaisia objekteja ja ympäristöjä voitaisiin tunnistaa automaattisesti valokuvista. Käytännön sovelluksena voisi olla ohjelmisto, jota käytettäisiin lukijoiden lähettämien kuvien esiseulonnassa se osaisi näyttää vain sellaiset kuvat, jotka käsittelevät haluttuja aiheita ja joiden tekninen laatu on mahdollisimman hyvä. Kovin lähellä käytännön sovellusta ei kuitenkaan vielä olla, sillä kyseessä on kimurantti pulma, johon liittyy monia konenäön perusongelmia. Tähän mennessä tehdyissä testeissä järjestelmä osasi tunnistaa esimerkiksi luontokuvan kaupunkikuvasta, väkijoukkoa esittävän valokuvan ja löytää kuvat, joissa näkyy kylttejä. Sen sijaan sillä oli vaikeuksia autoja, raitiovaunuja, yksittäisiä henkilöitä, tulta ja savua sisältävien kuvien tunnistamisessa. Personal Media Day Personal Media Day Minun mediapäiväni hankkeessa vuonna 2012 on keskitytty kuluttajien mediankäytön tutkimiseen usealla eri tavalla. Alla on esitelty kahden tutkimuksen tuloksia. Yleinen mediakäytön tutkimus Suomalaisten mediakäytöstä tehtiin laaja tutkimus marras joulukuussa Netissä toteutettuun kyselyyn vastasi 980 henkilöä. Kysely tuotti paljon materiaalia. Niinpä Åbo Akademin EDGE-tutkimusryhmästä Anna-Greta Nyström esitteli vasta alustavia tuloksia. Tutkimuksessa selvitettiin mediankäytön kokonaisuutta, mutta erityisesti älypuhelinten ja tablettien käyttöä.

4 Mitä medioita suomalaiset käyttävät päivän mittaan? Aamu alkaa lukemalla sanomalehteä ja kuuntelemalla radiota, työpäivän mittaan kärkeen nousevat netti ja radio, ja lopuksi illalla kotona selataan lisää nettiä ja luetaan sanomalehtiä. Juuri ennen nukkumaanmenoa tulee vielä piikki, jolloin luetaan kirjoja. Eniten aikaa vietettiin television, netin ja sanomalehtien parissa jopa yli kolme tuntia joka päivä. Älypuhelimien ja tablettien nousu näkyy selvästi. Päivän mittaan kännyköitä sekä älypuhelimia että tavallisia käytti noin 3/5 vastaajista ja tablettia 1/5 vastaajista. Älypuhelinten ja tablettien käytössä oli paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös muutamia eroja. Sekä uutisten lukeminen että TV-ohjelmien katsominen (catch up) oli tableteilla selvästi yleisempää kuin kännykällä. Katsojien ja mainostajien suhtautuminen TV-mainontaan Miten katsojat ja mainostajat suhtautuvat mainontaan? VTT:n Virpi Oksman johti kyselyä, jossa selvitettiin asenteita niin perinteiseen TV-mainontaan kuin myös niin sanottuun second screen -mainontaan, eli kännyköissä, tableteilla ja tietokoneilla näytettävään TV-ohjelmaan liittyvään mainontaan. Keväällä 2012 tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi vajaat 2500 ihmistä. Kyselyn mukaan vastaajista jo 2/3 käytti second screen -laitetta ainakin satunnaisesti. Mainostajien tarpeet tiivistettiin kolmeen kohtaan. Tarvitaan reaaliaikaista, luotettavaa ja yksinkertaista dataa mainoksien toimivuudesta, halutaan palautetta kuluttajilta ja lisäksi keino pitää katsojat kanavalla mainosten aikana. Katsojat puolestaan kokevat mainokset ohjelmavirtaa sotkevina ja ärsyttävinä, ja kokevat että niitä ei ole suunnattu juuri heille. Kolmas tärkeä huomio oli, että jos katsoja näkee kiinnostavan mainoksen, hän ei monestikaan tiedä, mitä tehdä seuraavaksi. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kohdennetuista mainoksista voisi olla heille hyötyä. Samoin noin puolet oli valmiita kertomaan ainakin joitain kohdentamisessa auttavia tietoja mainostajille. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat kiinnostuksen kohteet, ikä, sukupuoli, harrastuksen ja asuinpaikka. Sen sijaan vähemmän halua oli kertoa mainostajille ammatti, koulutus, parisuhdestatus, lapset ja kulutustottumukset. TV ja video fokuksessa Second screen eli toisen laitteen käyttö televisiota katsottaessa VTT:n ja CIRCMI:n (Tampereen yliopiston informaationtutkimuksen ryhmä) tutkimuksessa haluttiin ymmärtää, millaista second screen -käyttöä Suomessa on. Metodiksi valittiin laajan kyselyn sijaan etnografinen lähestymistapa, johon osallistui henkilöitä 12 kotitaloudesta. Heitä tarkkailtiin ja haastateltiin, ja lisäksi osa piti mediapäiväkirjaa second screen -käytöstään. Kohteeksi valittiin Dance-tv-ohjelman second screen -toteutus. Tutkijoita kiinnosti, miten paljon second screen -käyttöä yleensä on, mihin kohtaan ohjelmaa käyttö ajoittuu (mainoskatkoille? ennen ohjelmaa?), mitkä ovat katsojien motiivit, miten second screen vaikuttaa tv:hen ja toisin päin. Tutkijat jakoivat havaintojen perusteella ihmiset neljään ryhmään. Erottavat tekijät olivat se, käytettiinkö second screeniä samaan aikaan kuin televisiota. Toinen erotteleva tekijä oli se, oliko ihmisten perimmäisenä motiivina tehokkuuden vai nautinnon tavoittelu. Esimerkiksi ryhmän

5 "rinnakkaiskäyttö & tehokkuus" ihmiset olivat niin sanottuja arjen hanskaajia, joiden oli pakko tehdä monta asiaa samanaikaisesti, kun taas "peräkkäiskäyttö & nautinto" -ryhmän ihmiset keskittyivät tv-ohjelmaan ja räpläsivät second screen -laitteita vasta sen jälkeen tai sitä ennen. Sosiaalinen ohjelmaopas Osumus Recommendations -yhtiön Jukka-Pekka Salmenkaita oli kehittämässä second screen -sovellusta, jonka käyttöönotto olisi helppoa sekä ohjelmantekijöille että katsojille. Tarkoituksena oli siis löytää toimintatapoja ja saada aikaan valmis sovellus, jota voisi hyödyntää monen eri tv-ohjelman kanssa. Demosovelluksena tehtiin sosiaalinen ohjelmaopas, joka näytti ohjelmatietojen lisäksi Facebook-kavereiden sekä ventovieraiden ihmisten kommentteja ohjelmasta. Salmenkaita kertoi, että projekti onnistui teknisiltä tavoitteiltaan. Jatkokehitystä varten hän suositteli toiminnallisuuden muokkaamista huomioimaan paremmin eri sisältögenrejen erot. Sovelluksen kaikille sisältögenreille yhteisiä ominaisuuksia voisi täydentää ohjelmakohtaisilla osioilla, jotka syventäisivät kokemusta uusilla vuorovaikutustavoilla. Hänen mielestään kannattaisi kokeilla esimerkiksi urheilu- tai keskusteluohjelman rinnalla elävää sovellusta. Toinen opittu seikka oli, että second screen -sovellus ei voi olla vain passiivinen, katsojan omaan aktiivisuuteen luottava, vaan katsojan huomiota on ohjailtava aktiivisesti tv-ruudun ja kakkosruudun välillä. Haasteena on, että kumpikaan ei saisi kaapata huomiota kokonaan ainakaan niin pitkäksi aikaa, että toinen unohtuu kokonaan. Twiittaus TV katselun yhteydessä Aallon perustieteiden korkeakoulussa oli selvitetty, mitä TV:n katsojalle tapahtuu, jos hän tekee samalla jotain muuta. Teemu Kinnunen kertoi laboratoriotutkimuksesta, jossa koehenkilöt katsoivat uutisvideoita ja lukivat samalla Twitter -viestejä, joissa oli joko positiivisia tai negatiivisia kommentteja aiheesta. Vaikutuksia mitattiin keräämällä psykofysiologisista dataa (esim. silmän liikkeiden seuranta) ja muistamiskokeilla. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että ihmiset reagoivat positiivisiin uutisiin voimakkaammin kuin negatiivisiin. Testin tuloksissa kävi myös ilmi, että negatiiviset tweetit heikensivät kokemusta positiivisien uutisten kanssa, kun taas negatiivisien uutisten kanssa vaikutus ei ollut yhtä suuri. Tosin Kinnunen huomautti, että tulokset eivät olleet välttämättä tilastollisesti merkittäviä, osaltaan siksi että kyseessä oli varsin pieni testijoukko. HIIT:n Kai Huotari on tutkinut yhdysvaltalaisia livetweettaajia eli ihmisiä, jotka käyttävät Twitteriä aktiivisesti samaan aikaan, kun ohjelma näytetään televisiosta. Hän haastatteli Glee-ohjelman ja Pittsburgh Penguins -urheilujoukkueen faneja. Hän halusi selvittää, millä tavoin ihmiset käyttävät Twitteriä ja TV:tä yhdessä. Tutkittavista löytyi kolme erilaista tyyppiä: hardcore-tweettaajat lähettävät valtavasti viestejä suosikkiaiheestaan; aktiiviset twiittaajat, jotka heräävät ohjelman lähetysaikaan, mutta ovat muuten hiljaisempia; ja satunnaiset tweettaajat, jotka käyttävät Twitteriä muuhunkin, mutta tv-ohjelman lähetysaikaan keskittyvät siihen. Huotari huomautti, että Twitterin käytössä faneille kyse ei ole tiedon jakamisesta vaan kokemuksellistamisesta. He kokevat saavansa ohjelmasta enemmän irti, kun he keskustelevat siitä samaan aikaan netissä.

6 Audiovisuaalisen sisällön automaattinen analyysi TV-ohjelmien kuvailutietoja automaattisesti Mikko Kurimo ja Jorma Laaksonen kertoivat ohjelmistosta, joka osaa puheen- ja kuvantunnistuksen avulla luoda automaattisesti tekstimuotoisia kuvailuja siitä, mitä tv-ohjelmassa tapahtuu. Videoiden ongelmanahan on, että niistä on hankala saada puristettua automaattisesti esiin tämän kaltaisia metatietoja. Ohjelmistoa on koekäytetty suomalaisten tv-uutisten sisällön tunnistamiseen. Järjestelmä ei toimi sataprosenttisen tarkasti, mutta Next Media -seminaarissa näytetty esimerkkimateriaali oli jo hätkähdyttävän hyvälaatuista. Ohjelmisto osaa muuntaa puheen tekstiksi, erotella puhujat toisistaan ja nimetä heidät, jos nimet on mainittu ohjelman tekstiplansseissa ja vielä muutamalla sanalla kertoa, mitä kuvassa milloinkin näkyy. Näistä huterimmin toimiva, eniten virheellisiä tulkintoja, tuotti viimeinen komponentti. Konenäköön liittyviin ongelmiin törmättiin myös aiemmin Henri Kivisen esityksessä. Elokuvien herättäminen tunteiden ennustaminen Jussi Tarvainen Aallon perustieteiden korkeakoulusta on kehittänyt järjestelmää, joka mahdollistaa elokuvien synnyttämien tunteiden automaattisen ennustamisen elokuvien kuvallisen ja äänellisen sisällön perusteella. Tarvaisen termein kyse on elokuvien tyylin ja tunnelman yhdistämisestä. Tyylipiirteitä ovat sellaiset asiat kuin väri, rytmi ja musiikki. Tunnelmaa taas kuvataan piirteillä kuten iloinen, energinen tai jännittynyt. Myös tässä projektissa tarkoituksena on saada videomateriaalista irrotettua metadataa, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi suosittelupalveluissa jos käyttäjä pitää elokuvista, joissa on iloisia piirteitä, hänelle voitaisiin etsiä lisää elokuvia, joissa on iloisia piirteitä. Tähän mennessä on päästy vaiheeseen, jossa järjestelmä osaa vaihtelevalla tarkkuudella ennustaa, miten katsojat kokevat heille esitettävän elokuvanäytteen. Esimerkiksi elokuvan keskimääräinen väri (tyylipiirre) tuntuisi ennustavan varsin hyvin, miten rentona (tunnelmapiirre) elokuva koetaan.

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Digiarkistosta palveluja kuluttajille Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy

Digiarkistosta palveluja kuluttajille Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy Digiarkistosta palveluja kuluttajille 29.9.2016 Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy Etelä-Suomen Sanomat digitaalisena Kansalliskirjastossa Kansalliskirjasto on digitoinut Etelä-Suomen Sanomat ja sitä edeltäneet

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Finland ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Finland FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE TIETOA YHTIÖSTÄ D1. Aloitetaan muutamalla yleisellä, yritystänne

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

VOIMAUTTAVA VALOKUVA VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien

Lisätiedot

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Mobiilin käyttö Suomessa - Sanoman mobiilitutkimukset 2016 IAB-mobiiliseminaari 8.6.2016

Mobiilin käyttö Suomessa - Sanoman mobiilitutkimukset 2016 IAB-mobiiliseminaari 8.6.2016 Mobiilin käyttö Suomessa - Sanoman mobiilitutkimukset 2016 IAB-mobiiliseminaari 8.6.2016 Lassi Miettinen Mobiili & tablet tuotepäällikkö, Sanoma Media Finland Sanoman mobiilikäyttötutkimus 2016 Älylaitteiden

Lisätiedot

Evantia 360 Teen Start -taulusto

Evantia 360 Teen Start -taulusto Evantia 360 Teen Start -taulusto Evan%a360 Teen Start - taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto

Lisätiedot

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla E-aineistojen koulutus kirjastoille, Kouvola 20.5.2015 E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla Essi Manner / Elisa Kirja @essimanner Esitys Lyhyesti Elisa Kirjasta Kuka lukee e-kirjoja

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Aikakauslehtien mainonta 2009

Aikakauslehtien mainonta 2009 Aikakauslehtien mainonta 09 Eri toimialojen mainonnan kiinnostavuus kussakin lehdessä KMT Kuluttaja 09 KMT Kuluttaja 09 N = 3 (est. 4 440 000) Kysymys: "Kuinka kiinnostavina pidätte seuraavien aihealueiden

Lisätiedot

Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade

Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade Toiveita agendaksi Sivuston asetusten Lisäasetuksetvälilehden eri kenttien merkitys ja niiden sisällön optimointi Yleisesti tietoa, mitä pääkäyttäjä voi kotisivuille

Lisätiedot