Toimintasuunnitelma (8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015 1 (8)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma (8)

2 2 (8) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (44. toimintavuosi) 1. Tavoitteet sivu 3 2. Toiminta-ajatus sivu 3 3. Toimintatavat ja päämäärät sivu Tiedotustoiminta sivu 5 5. Julkaisutoiminta sivut Yleisötilaisuudet ja messut sivu 6 7. Yhteistyötahot sivut Kansainvälinen toiminta sivu 7 9. Talous sivu Organisaatio ja toimitilat sivut 7-8

3 3 (8) 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton keskeisiä tavoitteita on muun muassa: tehdä tunnetuksi terveydenhuollon epäkohtia terveysviranomaisille sekä kuntien ja valtiovallan päättäjille tehdä tunnetuksi potilasasiakkaiden odotukset, laatuvaatimukset, oikeudet ja velvollisuudet, ohjata potilasasiakasta saamaan paras mahdollinen neuvonta ja apu terveydenhuollon palveluita käytettäessä seurata ja raportoida terveydenhuollon kehitystä, säästötoimenpiteiden vaikutuksia sekä priorisointia sosiaali- ja terveydenhuollossamme seurata potilasasiakkaalta saadun palautteen kautta, miten laki potilaan asemasta ja oikeuksista toteutuu seurata kansainvälistä kehitystä potilaan oikeusturva-asioissa ja tuoda kansainväliseen potilas/kuluttaja keskusteluun suomalainen kokemus ja osaaminen auttaa ja tukea pieniä ja harvinaisia potilasryhmiä. Luodaan Potilasliitolle ja sen jäsenyhdistyksille Mentorointi -ohjelma järjestöjen tueksi ja niiden toiminnan jatkuvuuden säilyttämiseksi informoida terveyspalveluiden käyttäjiä heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan edistää ja tukea tutkimustoimintaa sekä vertaistukitoimintaa liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä Suomen Potilasliitto on kaikkien potilaiden etuja ja oikeuksia ajava potilasjärjestö. Tavoitteena on edelleen juridisen palvelumuodon kehittäminen sekä erityisryhmien kokonaisvaltaisempi tuki. Potilasliitolla on vakiintunut toimenkuva ja asema, julkisuudessa tunnettu nimi, sekä hyvät ja rakentavat yhteydet viranomaisiin ja päättäjiin. Potilasliitolla on lisäksi laajaa ja arvostettua kansainvälistä yhteistoimintaa jäsenjärjestöjensä kautta. 2. Toiminta-ajatus Suomen Potilasliitto on puoluepoliittisesti ja maailmankatsomuksellisesti sitoutumaton kaikkien potilaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Potilasliitto kokoaa ja kannustaa terveydenhuoltopalvelujen kuluttajia toimimaan muun muassa potilaiden, vanhusten ja pitkäaikaissairaiden paremman elämänlaadun sekä taloudellisen, oikeudellisen ja terveydellisen turvan aikaansaamiseksi seuraamalla, kuinka toteutuu sosiaali- ja terveydenhuoltomme eri puolilla maatamme.

4 4 (8) 3. Toimintatavat ja päämäärät 3.1. Toiminta potilasnäkökulman ja potilaan oikeusturva-asioiden käytännön asiantuntijana Potilasliitolla on asiantuntemusta tuoda esille potilasasiakkaan odotukset, kokemukset ja toiveet terveysviranomaisille, päättäjille sekä hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisille terveydenhuoltoa kehitettäessä. Jatkamme toimintaamme potilasnäkökulman ja potilastyön asiantuntijana osallistumalla potilaiden edustajana erilaisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin, joissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmia, tulevaisuuden näkymiä ja eettistä problematiikkaa. Pidämme luentoja ja puheenvuoroja alan tilaisuuksissa sekä kotimaassa, että ulkomailla. 3.2 Potilastyö Suomen Potilasliitossa jatketaan ja kehitetään myös vapaaehtoistyötä kaikkien potilaiden hyväksi ja auttamiseksi. Kuuntelemme, neuvomme, rohkaisemme ja ohjaamme potilaita ja heidän omaisiaan sekä myös potilasasiamiehiä. Yleensä neuvontatyö tapahtuu puhelimitse, mutta myös henkilökohtaisia tapaamisia on lukuisia. Vertaistukiryhmien tarve on edelleen olemassa niille potilaille, jotka eivät saa asioitaan hoidetuksi muun muassa siitä syystä, että kaikki terveydenhuollon valituskanavat ovat sidoksissa toisiinsa ja voimassa olevaan terveydenhuoltojärjestelmään. Potilasliitto seuraa aktiivisesti vallitsevan potilasasiamiesjärjestelmän toimivuutta ja pyrkii vaikuttamaan sellaisen järjestelmän saamiseksi, joka pystyisi asiantuntemuksella ajamaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeudellisia etuja. Potilasasiamiestoiminta on saatu maahamme Suomen Potilasliiton aloitteesta ja sen aktiivisen toimijan tuloksena. Potilasasiamiesyhdistyksen kanssa on aloitettu yhteistyö v ko. järjestelmän uudistamiseksi ja ajanmukaistamiseksi, työtä jatketaan v Suomen Potilasliiton neuvontatyö on rajusti lisääntynyt ja laajentunut v ja se tulee lisääntymään myös tulevina vuosina sekä kysymykset ovat tulleet yhä vaikeimmiksi EU:n myötä. Vapaaehtoistyönä annettava neuvontatyö toimii jo nyt äärirajoilla resursseihin nähden. Lisäksi otetaan käytäntöön tilastoja varten seurantalomakkeet. Vertaistukikoulutus on käynnistynyt Suomen Potilasliitossa v Sitä on kehitetty ja jatkettu myös vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja Vertaistukikoulutustoimintaa kehitetään edelleen nykypäivän vaatimuksien ja tarpeiden mukaisesti ja koulutustilaisuuksia järjestetään myös v Koulutukseen osallistuu myös Potilasliiton ulkopuolisia yhteistyöjärjestöjä Toimiminen yhteistyöorganisaationa Suomen Potilasliitto toimii useiden pienten ja harvinaisten sairausryhmien, sekä muiden potilasryhmien yhteistyöorganisaationa. Suomen Potilasliitoon kuuluu myös henkilöjäseniä. Potilasliitolla on yhdeksän jäsenyhdistystä: De Sjukas Väl rf, Exitus ry, Suomen Inkon ry, Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry, Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry, Trasek ry, Suomen Amyloidoosiyhdistys ry, Suomen Sähköyliherkät ry ja Redy ry, lisäksi sillä on yhteistyötä useiden muiden alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

5 5 (8) Pyrkimyksenä on lisätä henkilö- ja jäsenyhdistysten määrää, sekä ylläpitää ja kehittää jo alkanutta yhteistyötä julkisten ja yksityisten terveydenhuoltotahojen kanssa. Potilasliitto on aloittanut konkreettisen yhteistyön v hallinnollisten yhteistyön Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:n (ERSY) kanssa palkkaamalla yhteisen toimiston hoitajan huhtikuussa Edelleen kehitetään ko. toimintoja siten, että Potilasliitto pystyy palvelemaan ja antamaan tukea hallinnollisissa asioissa kaikille sen jäsenyhdistyksille. 4. Tiedotustoiminta Potilasliitto jatkaa kannanottojen ja potilasnäkökulman esille tuomista ajankohtaisista terveydenhuollon asioista muun muassa eri tiedotusvälineiden kautta. Potilasliitto antaa lausuntoja ja kannanottoja terveydenhuoltoamme koskeviin asioihin ja suunnitelmiin. Liitolta myös pyydetään lausuntoja kannanottoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö, Oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö, Ulkoministeriö, Lääketeollisuus, Biotekniikan neuvottelukunta ja Fimea. Potilasliitto pyrkii tekemään aktiivista yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa ja kehittämään sitä, sillä Potilasliiton edustajaa pyydetään usein asiantuntijana terveydenhuoltoalan tilaisuuksiin ja media käyttää myös Potilasliittoa potilasnäkökulman esiin tuomisessa eri yhteyksissä, kun kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuolto (mm. tv, radio, lehdistö). Liiton edustajilta pyydetään myös kirjoituksia eri aiheista eri julkaisuihin. Lisäksi tullaan järjestämään medialle kaksi tilaisuutta ajankohtaisista aiheista koskien sosiaali- ja terveyssektoria potilasnäkökulmasta katsottuna, kevät 2015 ja syksy Suomen Potilasliitto on virallisena yhteistyökumppanina THL:n Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmassa ja sen edustajat ovat mm. mukana sen viestintätyöryhmässä. Suomen Potilasliitto on myös mukana viestinnän ja tiedottamisen osalta mm. STM:n eri projektien osalta. Tiedotustoimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen vuonna 2015 siten, että potilaat ja kansalaiset saisivat mahdollisimman hyvin tietoonsa mitä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu potilaan näkökulmasta katsottuna. Ammattitiedottajaa emme voi käyttää apuna siinä laajuudessa liiton tiedottamisessa ja viestinnässä kuten oli tarkoitus vuonna Potilasliiton kotisivut ovat ajanmukaiset ja niitä kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. 5. Julkaisutoiminta Potilasliiton äänenkannattaja on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Suomen Potilaslehti, joka toimii myös yhtenä tiedotuskanavana liiton jäsenyhdistysten jäsenille, järjestösivut. Lehti toimii myös yhteisenä informaatio- ja keskustelukanavana kaikille niille potilasryhmille ja yhteisöille, joilla on yhteistyötä Potilasliiton kanssa. Lehdessä julkaistaan myös lukijoiden mielipiteitä ja ajatuksia sekä kannanottoja terveydenhuoltoalaan liittyvissä asioissa. Suomen Potilaslehden välityksellä tehdään Potilasliiton tavoitteita ja päämääriä tunnetuksi lukijoille. Vuosi 2015 on Suomen Potilaslehden 38. vuosikerta. Potilaslehti on saanut myönteistä palautetta sen vuorovaikutteisesta linjastaan mm. valtiovaltaan ja muihin viranomaisiin nähden unohtamatta kuitenkaan tuomasta esiin niitä puutteita ja epäkohtia mitä Suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on. Lehteä kehitetään edelleen siten, että sen asema edelleen vahvistuisi potilaan näkökulman esiintuomisessa eri foorumeilla. Sen keskimääräinen painosmäärä on 5000 kappaletta/numero ja se postitetaan sekä Potilasliiton,

6 6 (8) että sen jäsenyhdistysten jäsenille ja lehden tilaajille. Lehteä jaetaan mm. eduskuntaan, sairaaloihin, vanhainkoteihin, potilasasiamiehille, terveysasemille, kirjastoihin, oppilaitoksiin, monille terveydenhuoltoalan potilas- ja ammattijärjestöille, tarkennetaan jakelua, että se tavoittaa oikeat kohderyhmät / henkilöt. Potilasliitto tukee jäsenyhdistyksiä tuottamaan julkaisumateriaalia, (esitteet, oppaat) jonka avulla ne tekevät asiaansa tunnetuksi. Suomen Potilaslehteä kehitetään edelleen ja lehti on myös luettavissa liiton www-sivuilla. 6. Yleisötilaisuudet ja messut Potilasliitto järjestää avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisista tai muuten tärkeistä terveydenhuoltoon liittyvistä aiheista. Liiton jäsenyhdistykset järjestävät usein myös omaan erityisalaan, tai sairauteen liittyviä luento- ja esitystilaisuuksia. Suomen Potilasliitto osallistuu vuosittain terveydenhoitoalaan liittyviin tapahtumiin. Tilaisuuksissa, joissa Potilasliitto on mukana, pyritään tavoittamaan mahdollisimman monia terveydenhoitoalan ammattiryhmiä ja muita tahoja, jotka ovat kiinnostuneet potilaista ja heidän ongelmistaan. Tapahtumissa Potilasliitto yhteistyöryhmineen tuo esille ajankohtaista tietoa potilaan oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä potilaan oikeusturvan - myös kansainvälisen - kehityksestä. Messu- ym. tapahtumat lisäävät kontakteja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Järjestetään liiton perinteinen laivaseminaari liiton hallituksen jäsenille sekä jäsenyhdistyksien hallinnossa oleville ajankohtaisista aiheista. Potilasliiton hallituksen jäsenille järjestetään liiton strategiapäivät liiton vuosikokouksen yhteydessä. Yleinen kiinnostus terveydenhoitoalan potilasnäkökulmaa kohtaan kasvaa. Potilasliitto tulee vuonna 2015 järjestämään luentotilaisuuksia eri puolilla Suomea mm. aiheesta rationaalinen, turvallinen ja vaikuttava lääkehoito, yhteistyössä alueellisten järjestöjen kanssa sekä ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon teemoista potilaan näkökulman esiin tuominen. 7. Yhteistyötahot Kuluttajaliitto ry Potilasliitto kuuluu Kuluttajaliitto ry:n, tukijäsenenä, jonka kanssa on monenlaista yhteistyötä. Mm. elintarvike- ja ravitsemustyöryhmän jäsenyys Kuluttajaliitossa ja Kuluttajaparlamentissa aktiivinen toimiminen. Harvinaiset verkosto Suomen Potilasliitto kuuluu jäsenenä Harvinaiset verkostoon. Harvinaiset verkostoon kuuluvat seuraavat järjestöt ja säätiöt: Suomen Potilasliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Iholiitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kuuloliitto, Lihastautiliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Rinnekoti Säätiön Lasten kuntoutuskoti, Suomen MS-liitto, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka ja Orton Invalidisäätiö. Olemme mukana myös lukuisissa yhteistyöprojekteissa ja työryhmissä. Potilasliiton yhteistyö jatkuu muun muassa seuraavissa projekteissa: Hoitotyön tutkimussäätiön Suomen JBM yhteistyökeskus - neuvottelukunnan jäsen

7 7 (8) Suomen Potilasliitto on virallisena yhteistyökumppanina Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) potilasturvallisuutta taidolla ohjelmassa v ohjelmaneuvoston jäsen - viestintätyöryhmän jäsen - potilastyöryhmän jäsen (potilaan oma kirja potilasturvallisuudesta) Fimea, Lääkehoidon päivä - verkoston toiminnan jäsen - viestintätyöryhmän jäsen Fimea Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä - varajäsen Kaste- hanke, hyvää vastaanotto hanke (Espoon kaupunki koordinoi) - ohjausryhmän jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunnan jäsen KYS, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottavuusohjelma - ohjausryhmän jäsen Metropolia, ammattikorkeakoulu asiakasvastaava koulutus - ohjausryhmän jäsen Lisäksi pyydettyjä asiantuntijaluentoja ja osallistumisia eri toimijoiden tilaisuuksissa sosiaalija terveyssektori Kuluttajaparlamentti jota koordinoi Kuluttajaliitto ry 8. Kansainvälinen toiminta Liitto osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön hallituksen tarkemmin päättämin toimintatavoin. Liiton jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti omien potilasryhmiensä kansainväliseen yhteistyöhön. 9. Talous Suomen Potilasliiton toiminta perustuu pääosin Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustukseen, sekä jäsenmaksutuloihin. Sen lisäksi Potilasliitto saa hieman lehden tilausmaksu- ja ilmoitustuloja. Kehitetään muuta varainhankintaa. 10. Organisaatio ja toimitilat Hallitus Suomen Potilasliiton toiminnasta ja asioiden hoidosta vastaa liiton sääntömääräisen kokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista varsinaista jäsentä Liiton toimisto

8 8 (8) Liitossa on työssä yksi kokopäiväinen työntekijä toimistonhoitaja ja pj. palkka 200 / kk sekä tarvittaessa käytetään mm. tiedottamiseen ulkopuolisia henkilöitä ja hallituksen jäseniä joille maksetaan palkkaa / palkkiota tehdystä työstä. Toimistonhoitajan palkkauksesta vastaavat yhdessä Suomen Potilasliitto ry (85%) sekä Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry ERSY (15%). Potilasliiton toimisto sijaitsee nykyisin Helsingin Kalliossa, osoitteessa Helsinginkatu 14 A 1, Helsinki ja vuokrasta vastaavat Suomen Potilasliitto ry (85%) yhdessä Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:n (15%) kanssa. Nykyinen toimistotila on tarkoituksenmukainen ja lisäksi se soveltuu Potilasliiton sekä sen jäsenyhdistysten normaalien kokousten pitopaikaksi sekä koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin ja sitä ovat Potilasliiton jäsenjärjestöt käyttäneet erilaisiin mm. koulutustilaisuuksiin jo vuodesta 2010 alkaen runsaasti, ko. tilassa ovat myös asianmukaiset av-laitteet. Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 2 1. YLEISTÄ Kulunut vuosi oli Suomen Potilasliiton 44. toimintavuosi. Vuonna 2014 Potilasliiton toiminnan lähtökohtana oli edelleen ajaa itsenäisenä ja riippumattomana palvelujärjestönä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

1. YLEISTÄ 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Toimintakertomus 2012 1 2 1. YLEISTÄ Kulunut vuosi oli Suomen Potilasliiton 42. toimintavuosi. Vuonna 2012 Potilasliiton toiminnan lähtökohtana oli edelleen ajaa itsenäisenä ja riippumattomana palvelujärjestönä

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry. Toimintakertomus 2008

Suomen Potilasliitto ry. Toimintakertomus 2008 Suomen Potilasliitto ry Toimintakertomus 2008 1. YLEISTÄ Kulunut vuosi oli Suomen Potilasliiton 38. toimintavuosi. Vuonna 2008 Potilasliiton toiminnan lähtökohtana oli edelleen ajaa itsenäisenä ja riippumattomana

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS 4 KULUTTAJAPARLAMENTTI ESITTÄYTYY 5 KULUTTAJAPARLAMENTIN TOIMINTAA KOORDINOI KULUTTAJALIITTO 11 MITÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Moniheli 11.11.2014 MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot