Toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus

2 2 1. YLEISTÄ Kulunut vuosi oli Suomen Potilasliiton 44. toimintavuosi. Vuonna 2014 Potilasliiton toiminnan lähtökohtana oli edelleen ajaa itsenäisenä ja riippumattomana palvelujärjestönä potilaan ja hänen omaistensa etuja ja oikeuksia terveydenhuoltoalalla. Tavoitteena oli kiinnittää terveysviranomaisten, terveydenhuoltohenkilökunnan ja potilaiden huomiota alalla vallitseviin epäkohtiin sekä valvoa, että potilaan edut ja oikeudet toteutuvat. Potilasliitto on edelleen kiinnittänyt erityistä huomiota potilasasiamiesjärjestelmän toimivuuteen maassamme. Menestyminen asetetuissa tavoitteissa edellyttää liitolta määrätietoisuutta, riittäviä voimavaroja, vaikuttavuutta ja uskottavuutta. Voimme tyytyväisinä todeta, että potilaan ja Potilasliiton ääntä on edelleen haluttu kuulla ja potilasnäkökulma on kiinnostanut kehitettäessä valtiovallan ja kuntien toimesta terveydenhuoltoa. Potilasliiton edustama potilasnäkökulma on tuotu esille useissa eri tilaisuuksissa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden opintopäivillä. 2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Liiton sääntömääräinen varsinainen kokous pidettiin Sokos Hotelli Seurahuone, Kotka. Kokouksessa oli läsnä Potilasliiton kaksitoista henkilöjäsentä sekä valtakirjalla edustettuina viisi yhdistystä, kaikkiaan 32 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paavo Koistinen ja sihteerinä Jaakko Ojanne. Sääntömääräisinä asioina käsiteltiin ja hyväksyttiin muun muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Liiton puheenjohtajana ko. toimintavuonna oli Paavo Koistinen ja hallitukseen jäseninä kuuluivat vuonna 2014 Inger Östergård (varapuheenjohtaja), Kaj Kiljander, Kyllikki Koistinen, Terttu Toivio, Inka Svahn, Arto Pyykkönen, Matti Haimi, Jaakko Ojanne, Pentti Mäntynen, Esko Teliö, Johanna Pihlajamäki ja Jari Kervinen. "Potilaan kiitos" -tunnustusta ei kertomusvuonna myönnetty. Kokouksessa liitolle ei kutsuttu kunniajäsentä. 3. JÄSENET Potilasliitossa oli kertomusvuoden lopussa 257 henkilöjäsentä ja 9 jäsenyhdistystä, joissa jäseniä noin n henkilöä. Liittoon kuuluivat seuraavat jäsenyhdistykset: De Sjukas Väl rf, Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry, Exitus ry, Suomen Inkon ry, Redy ry, Trasek ry, Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry, Suomen Amyloidoosiyhdistys ry, Suomen Sähköyliherkät ry. Liiton henkilöjäsenmaksu oli 13 euroa ja jäsenyhdistyksiltä perittiin 5 euroa/jäsen. Kannattajajäsenet maksoivat vähintään 20 euroa. Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry on eronnut Potilasliiton jäsenyydestä LIITON TOIMINTA 4.1. Pyydetyt kannanotot, lausunnot ja kuulemistilaisuudet

3 3 Kertomusvuonna Potilasliitto otti kantaa asiantuntijana ja antoi lausuntoja mm. seuraavissa asioissa: Lausunto STM:lle koskien ehdotusta laiksi lääkelain muuttamisesta (apteekkitoimintaa koskevat muutokset) Lausunto STM:lle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Lausunto Oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta STM, Sote-kuulemistilaisuus - järjestöt, Marina congress center, Helsinki. Suomen Potilasliitto ry:n puheenjohtaja Paavo Koistinen on pitänyt pyydetyn puheenvuoron aiheena sosiaali - ja terveydenhuollon uudistus Kannanotto STM:lle koskien luonnosta lääkelain 57 :n muuttamista Lausunto STM:lle koskien hallituksen esitystä etuuspäätösten perustelujen parantamiseksi Lausunto STM:lle koskien hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (luonnos ) Kommentti Fimealle koskien Fimean kansallisen itsehoitolääkeohjelman luonnosta Lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunta koskien hallituksen esitystä laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Näkemys STM:lle sosiaali ja terveysministeriön kuulemistilaisuuteen koskien sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore-lääkkeenmääräämisen toimivuudesta ja kehittämisen tarpeesta Lausunto STM:lle koskien luonnosta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Lausunto STM:lle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 ja 57 b :n muuttamisesta Lausunto Fimealle koskien määräystä pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden (ATMP) valmistamisesta yksittäisen potilaan käyttöön Pyydetyt puheenvuorot ja luennot Potilasliitolta pyydettiin kertomusvuoden aikana useita luentoja ja puheenvuoroja. Liiton puheenjohtaja Koistinen on useissa edustamaltaan jäsenyhdistykseltä pyydetyissä puheenvuoroissa, luennoissa ja eri tilaisuuksissa tuonut esiin Potilasliiton roolin yhteistyössä ja yhteistyön kehittäjänä potilastyössä potilasjärjestöissä Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen on pitänyt pyydetyn puheen valtakunnallisilla potilasturvallisuuspäivillä Tampereella, Tampere talossa (07.04.) aiheena potilas potilasturvallisuuden edistäjänä Puheenjohtaja Paavo Koistinen osallistui Metropolia Ammattikorkeakoulun asiakasvastaava-toiminnan perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa seminaariin (paikkana

4 4 Hotelli Presidentti, Helsinki) puheenvuorolla aiheena asiakasvastaava-toiminta asiakkaan ja omaisen näkökulmasta Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen on pitänyt pyydetyn puheen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Potilasturvallisuuden juhlaseminaarissa (Ostrobotnian juhlakerros, Museokatu 10, Helsinki) aiheena Potilas potilasturvallisuuden keskiössä Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen on pitänyt pyydetyn puheen Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Turvallisuusviikko -tilaisuudessa aiheena Millä tiedoilla tulevaisuuden potilas tulee sairaalaan Jaakko Ojanne on ollut kertomassa hoitotahdosta ja ko. asiakirjaan liittyvästä hoitotahtokortista Tikkurilassa Olotilan kokoustiloissa Jaakko Ojanne vieraili Turun vapaa-ajattelijoiden kutsumana puhumassa teemasta Hyvä kuolema Turun Panimoravintola Koulun tiloissa Johanna Pihlajamäki (Trasek ry) on ollut kertomassa eduskunnassa valiokunnan asiantuntijana koskien mm. avioliittolain kansalaisaloitetta ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamista ym Potilastyö Liiton potilastyön kasvu jatkui myös vuonna 2014 ja laajeni käsittämään varsinaisen potilas- ja vertaistukineuvonnan lisäksi järjestötoiminnan perustamis- ja rutiiniasiat. Liitto on auttanut erilaisia ryhmiä organisoimaan toimintaansa. Potilastyön rakenne on entisestään laajentunut: puhelimen ja sähköpostin lisäksi asioita hoidetaan yhä enemmän henkilökohtaisten tapaamisten muodossa (mm. näyttelyt, keskustelutilaisuudet ja esitelmät). Eniten on kysyntää vertaistukitoiminnasta, jonka suuret osanottajamäärät osoittavat, että tämä toiminta kasvaa jatkuvasti kolmannella sektorilla, koska lääkärit ja muu hoitohenkilökunta eivät pysty käsittelemään riittävästi asioita yksilötasolla. Tarvetta tyydyttämään on käytetty myös Suomen Potilaslehteä, joka on julkaissut yksittäisen potilaan kokemuksia. Monissa asioissa tarvitaan tietämystä KELA:n ja Potilasvakuutuskeskuksen palveluista ja toiminnasta ja Potilasliiton toimisto välittääkin säännöllisesti näiden yhteystietoja potilaille. Valitus- ja kantelutuki jotka ovat konkreettisesti tulleet liiton toimintaan mukaan, mikä on näkynyt liiton toimiston palvelujen käyttönä. Tässä toiminnassa aloite on lainmukaisesti aina potilaalla tai hänen läheisillään, mutta liitto voi tarjota käytännön toteutuksissa luonnosteluapua. Vuonna 2014 jatkettiin potilaitten avustamista muistutusten (potilaslaki 10), valitusten ja kantelun luonnostelussa. Kirjallisiin muistutuksiin tulee edelleen enimmäkseen hylkääviä tai väheksyviä vastauksia, mutta niillä on tärkeä sijansa, koska täten asia saadaan kirjalliseen muotoon ja luodaan edellytykset jatkotoiminnalle. Muistutusten ja niihin saatujen selitysten

5 5 ongelmallisimpia ristiriitoja on potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä täysin poikkeavat käsitykset hoitotapahtumista. Usein hoitaja ja hänen kollegansa todistavat, että potilas valehtelee. Kahden todistus yhtä vastaan saa myös traagisia seuraamuksia sairauksien vaikeutumisina. Liitto on jo jonkin aikaa seurannut lääninhallitusten kantelupäätöksiä, joissa hylkääminen saattaa aiheuttaa potilaalle ja läheisille vaikeita masennustiloja ja sairastumisia. Potilasvakuutuskeskuksen ensipäätöksistä runsaat 70 % on potilaan kannalta hylkääviä tai tyytymättömyyttä aiheuttavia, mikä johtunee vakiintuneista käytännöistä, joiden lainsäädännöllistä uudistusta on syytä pohtia. Vakuutusyhtiöiden päätöksentekoprosessit ovat potilastyössä oma alueensa, joka liittyy yhä useammin potilaan edunvalvontaan. Suomen Potilasliittoon voi ottaa yhteyttä nimettömänä ja pyydettäessä liitto tuhoaa luonnostelemansa asiakirjat potilaan intimiteettisuojan turvaamiseksi. Täten emme voi muodostaa tarkkoja tutkimustiedostoja muihin selvityksiin. Muistutusten määrä on ilmeisesti moninkertainen ilmoitettuun määrään verrattuna. Julkisessa sanassa on usein esillä kantelujen suuri ja kasvava määrä vuosittain. Liiton kenttätyö osoittaa kuitenkin, että valitus- ja kanteluasteelle menee vain jäävuoren huippu tapauksista. Jarruttavina tekijöinä potilaat ja omaiset mainitsevat henkilökunnan kielteisen, jopa hyökkäävän, suhtautumisen kritiikkiin ja kanteluun. Edelleen on tapauksia, joissa kantelusta puhuvaa potilasta jopa uhkaillaan. Puhelinkontakteja on kaikkiin puhelimiimme, joukossa myös yksityisiin hallituksen jäsenten puhelimiin, tullut noin 900 kpl. Suurin osa on rutiinikysymyksiä. Hyvin paljon kysytään neuvoa potilasvahinkolomakkeen saantia tai muita vastaavia rutiinitoimenpiteitä koskevista asioista ja kysyjät on ohjattu tiedon alkuperäiselle lähteelle. Loppuvuodesta 2014 neuvonnassa ovat lisääntyneet kysymykset hoitoyksiköissä potilaan kohteluun liittyvät asiat sekä potilasasiakirjamerkintäasiat. Suomen Potilaslehden takasivua yhteystietoineen on kehitetty vastaamaan yhä paremmin tätä tiedottamistarvetta. Liiton edustajat ovat olleet esillä useissa joukkotiedotusvälineissä. Tämäkin on heijastunut neuvontaan ja antanut kuvan, että vaikeasti sairaat ja monisairaat potilaat tarvitsevat enemmän henkilökohtaista tukea. Kysymykset koskevat usein vanhusasiaa, elvyttämättä jättämistä, potilasasiakirjojen kohtalokkaita virheitä ja potilasasiakirjojen luovuttamiskieltoja mm. erilaisin teknisin perustein. Edelleen kasvava ryhmä ovat hoitamatta jätetyt potilaat kaikenikäisten keskuudessa. Potilastyön positiivinen luonne on näkynyt myös 2014 yhteistyötoiminnassa, johon lukuisa määrä lääkäreitä ja hoitajia on osallistunut, suurin osa palkkiotta. Lääkäriliiton kanssa on lisätty yhteistyötä. Täten on saatu uutta tutkimusmateriaalia ja tietoa, joka hyödyttää myös pieniä ja harvinaisia potilasryhmiä. Suomen Potilasliiton jäsenjärjestöjen solmimat kontaktit hoitohenkilökuntaan ja tutkijoihin ovat merkittävä mutta osittain näkymätön työsarka, josta on syytä kiittää kaikkia vapaaehtoistyöntekijöitä. Potilasliitto järjesti seminaarin sen jäsenjärjestöille ja liiton aktivisteille aiheina mm. asiakasvastaavan työ, sote uudistus ja potilasasiamiehen rooli potilasturvallisuuteen liittyen pidettiin Suomen Potilasliitto ry:n strategiaan liittyvä hallituksen

6 6 kehittämisseminaari, Sokos Hotelli Seurahuone, Kotka. Potilasliitossa järjestettiin ensimmäiset vertaistukikoulutukset v Koulutus on suunnattu henkilökohtaisille tukihenkilöille, päivystävää puhelinneuvontaa tekeville ja pienryhmäkeskustelujen vetäjänä toimiville. Koulutuksiin on osallistunut liiton jäsenjärjestöjen ulkopuolelta Suomen MG-yhdistys ry:stä tuki/yhteyshenkilöitä. Koulutusta jatketaan säännöllisesti joka vuosi ja sitä kehitetään jatkuvasti, että se palvelisi parhaiten vertaistyötä tekeviä Yhteistyö eri tahojen kanssa Liitto on ollut mukana kertomusvuoden aikana muun muassa seuraavissa työryhmissä, toimikunnissa ja yhteisöissä, joissa Suomen Potilasliittoa edustanut puheenjohtaja Paavo Koistinen: Hoitotyön tutkimussäätiön Suomen JBM yhteistyökeskus - neuvottelukunnan jäsen Suomen Potilasliitto on virallisena yhteistyökumppanina Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) potilasturvallisuutta taidolla ohjelmassa v ohjelmaneuvoston jäsen - viestintätyöryhmän jäsen - potilastyöryhmän jäsen (potilaan oma kirja potilasturvallisuudesta) Fimea, Lääkehoidon päivä - ohjausryhmän jäsen - verkoston toiminnan jäsen Fimea Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä - varajäsen Kaste- hanke, hyvää vastaanotto hanke (Espoon kaupunki koordinoi) - ohjausryhmän jäsen Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunnan jäsen KYS, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottavuusohjelma - ohjausryhmän jäsen Metropolia, ammattikorkeakoulu asiakasvastaava koulutus - ohjausryhmän jäsen Suomen Kuluttajaliitto ry - kuluttajaparlamentin jäsenyys

7 7 Harvinaiset verkoston jäsen v alkaen 4.5. Yleisötilaisuudet ja messut Suomen Potilasliitto osallistui HUS:n potilaan oikeuksien päivään Biomedicumissa Asiantuntijaosallistuminen ja muu toiminta STM, Vakuutuslääkäreiden kehittämisen ohjausryhmän Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotustilaisuus, Helsinki STM, eettisyys (STM) ERSY:n laivaseminaarin vetäjä, Helsinki-Tukholma-Helsinki THL, Kansalliset Potilasturvallisuuspäivät, Tampere. Seminaari I puheenjohtaja sekä loppupaneelin jäsen Fimea, potilaille lääkeinformaatio kokous, Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu, seminaarin luennoitsijana, Hotelli Presidentti, Helsinki Docrates syöpäsairaala, neuvottelu Docrates syöpäsairaalan kanssa, Helsinki Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja KYS, erikoissairaanhoito tuottavuusohjelma, ohjausryhmän kokous, Kuopio Metropolia Ammattikorkeakoulu asiakasvastaava koulutuksen ohjausryhmän kokous, Helsinki STM, Kuulemistilaisuus henkilötietojen käytöstä kliinisessä lääke- ja laitetutkimuksessa STM, vakuutusasioiden neuvottelukunnan kokous STM, Helsinki Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, potilasturvallisuusviikon suunnittelukokous, Jyväskylä RAY vaikuttavuusarvion tekeminen, Potilasliitto, Helsinki Sidosryhmien kokous mm. Super, Helsinki-Tukholma isäntänä Tallink Silja Suomen Potilasliiton seminaari Helsinki-Tallinna-Helsinki, seminaarin vetäjänä ja luennoitsijana FIMEA, Lääkehoidon päivän valmistelukokous, Helsinki THL, Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma viestintätyöryhmän kokous, Helsinki FIMEA, Lääkeinformaatiofoorumi, Helsinki STM, vakuutusasioiden neuvottelukunnan kokous, Helsinki Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ja KYS, erikoissairaanhoito tuottavuusohjelman ohjausryhmän kokous, Kuopio THL, Potilasturvallisuuden juhlaseminaari, puhujana, Ostrobotnia, Helsinki Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, potilasturvallisuusviikko, luento potilasturvallisuudesta ja Suomen Potilasliiton esittely Metropolia Ammattikorkeakoulu, asiakasvastaava koulutuksen ohjausryhmä, puheenjohtajana, Helsinki 5. KUSTANNUS- JA JULKAISUTOIMINTA Kulunut vuosi oli Potilasliiton julkaiseman Suomen Potilaslehden 35. ilmestymisvuosi. Suomen Potilaslehden välityksellä Potilasliitto ja sen jäsenyhdistykset kertoivat jäsenistöilleen sekä muille kiinnostuneille toiminnastaan ja näkemyksistään terveydenhuoltoon liittyvistä asioista.

8 8 Lehden vastaavana päätoimittajana toimi Paavo Koistinen. Lehden toimituksellisesta työstä vastasi viestintävaliokunta, johon kuuluivat pj Paavo Koistinen ja Jaakko Ojanne. Suomen Potilaslehdestä painettiin neljä numeroa n.50-sivuisena ja lehden painosmäärä oli n kpl/numero. Se painettiin New Print Oy:ssä Loimaalla. Suomen Potilaslehdessä jatkettiin uudistamis- ja kehittämistyötä edelleen, että se vastaisi sille asetettuja tämän päivän tavoitteita ja vaatimuksia potilasasioiden tiedottamisessa lukijakunnalle. Samalla lehti palvelisi paremmin liiton jäsenyhdistyksiä niiden yhtenä tiedotuskanavana. Suomen Potilaslehti postitettiin liiton jäsenille ja jäsenyhdistysten jäsenille. Sen lisäksi, noin 800 kpl postitettiin useille järjestöille, yhteisöille, oppilaitoksiin, kirjastoihin, eduskuntaan ja lukuisille potilasasiamiehille. Lehti oli myös kaikkien halukkaiden tilattavissa. Lehti on saanut arvostetun aseman terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkailta sekä eri vaikuttamistahoilta sen ajankohtaisten asioiden esiintuomisessa ja saanut tunnustusta mm. STM:n ministereiden ja virkamiesten taholta. Potilasliitto osallistui joidenkin jäsenjärjestöjensä esitteiden toteutukseen ja jakeluun. Erno Nurmi vastasi Potilasliiton kotisivujen ylläpidosta. Sivuilla vierailtiin edelleen ahkerasti. 6. YHTEYDET TIEDOTUSVÄLINEISIIN Kertomusvuoden aikana Potilasliitolta pyydettiin haastatteluja ja kommentteja ajankohtaisista asioista. Liiton edustajat olivat esillä televisiossa, radiossa ja lehdistössä mm. seuraavasti: Televisio TV2 Ajankohtainen kakkonen, haastateltavana puheenjohtaja Paavo Koistinen potilasturvallisuudesta (valtakunnalliset potilasturvallisuuspäivät Tampereella, Tampere talossa ), jota Suomen Potilasliitto on ollut edistämässä eri työryhmissä MTVssä haastateltavana puheenjohtaja Paavo Koistinen vakuutuslääkärijärjestelmästä Yle TV1 Uutiset (päivän YLE TV1 -uutislähetyksissä joka puolen tunnin päästä klo 7.00 lähtien, 5 uutisissa), puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta sote - uudistus Yle TV Uutiset Pohjois-Suomi. Puheenjohtajaa Paavo Koistista on haastateltu aiheesta: taksikuljetukset uhkaavat potilasturvallisuutta Yle TV1 Alueuutiset, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta: Taksikuljetukset uhkaavat potilasturvallisuutta. Radio Puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana Yleisradion valtakunnallisissa ja

9 9 alueellisissa lähetyksissä potilasasiamiesten roolista Ylen Radio1, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta potilasturvallisuus Yle Radio Uutiset (useissa päivän uutislähetyksissä), puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta sote -uudistus Radio Kuopio, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta potilasturvallisuus ei aina toteudu Yle Radio uutiset Oulu Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta: Taksikuljetukset uhkaavat potilasturvallisuutta Tutka pro, tulevaisuuden journalistien media puheenjohtajaa Paavo Koistista on haastateltu aiheena Velat hoitomaksuista ovat vähentyneet, linkki Lehdistö Hallituksen jäsenet ovat kirjoittaneet tai olleet haastateltavina mm. seuraavissa lehdissä: Hyvä terveys -digilehti, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta: Terveysriski naapuriin tai maailmalle Ilta-Sanomat, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta: Noin 1000 henkilöä kuolee vuosittain hoitovirheisiin YLE verkkosivut, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana potilasturvallisuus-aiheesta Aamulehti, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta potilas potilasturvallisuuden edistäjänä: Potilas voi itse parantaa omaa turvallisuuttaan YLE Uutiset, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana potilasturvallisuusaiheesta: Lounas syödään ratin takana - lähihoitajien kiire näkyy potilaiden kotona Aamulehti (sekä sanomalehdet: Satakunnan Kansa, Kainuun Sanomat, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, Ilkka, Pohjalainen ja Kaleva) puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta Vakuutusyhtiöiden lääkärit (naisia on huomattavan vähän vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkäreinä) Sydän lehti nro 3/2014, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana potilaan hoitosuunnitelma-aiheesta Radio Tutka / verkkouutiset, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta Valtaosa potilasvahinkoilmoituksista hylätään.

10 Taloussanomat, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta Kaksi sairasta - kumman syöpähoitoon rahat riittävät? Ilta-Sanomat, puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta Raha ratkaisee syöpäsairaan elinajan. Syöpäpotilaiden elinaikaa ei enää pitkitetä keinolla millä hyvänsä. Mistä raha kerätään? STT, Keski-Suomalainen puheenjohtaja Paavo Koistinen on ollut haastateltavana aiheesta Sote-uudistus, potilas tarvitsee avun järjestää sen kuka tahansa ja miten vain Yle verkkouutiset. Puheenjohtajaa Paavo Koistista on haastateltu aiheesta Taksikuljetukset uhkaavat potilasturvallisuutta Keskisuomalainen, artikkeli ensihoidosta. "Kaatuneen naisen tapaus pöyristyttävä" - Potilaan kohtaaminen mukaan koulutukseen. Aiheesta on haastateltu Suomen Potilasliitto ry:n puheenjohtajaa Paavo Koistista. 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liittoon kuuluvilla useilla yhdistyksillä/liitoilla on ollut aktiivista kansainvälistä toimintaa yhdistyksissään/liitoissaan ja niillä puheenjohtajuuksia ja hallitusjäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä niin pohjoismaisissa kuin maailmanlaajuisissakin järjestöissä koskien heidän sektoriaan. 8. TALOUS Potilasliiton toiminta on perustunut Raha-automaattiyhdistyksen myöntämään avustukseen. RAY:n Yleisavustus AY1 liiton toimintaan oli euroa ja RAY:n AK3 avustus liiton jäsenyhdistyksien toimintaan oli euroa. Jäsenyhdistykset käyttivät avustussumman itsenäiseen toimintaansa. Avustus on mahdollistanut Potilasliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan. Lisäksi liitto on saanut jäsenmaksu- ja lehden tilausmaksutuloja sekä ilmoitustuloja. Kertomusvuoden talousluvut ilmenevät vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Suomen Potilasliitto kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet ja avustaneet Potilasliiton toimintaa. 9. ORGANISAATIO 9.1.Hallitus Liiton toiminnasta vastasi kertomusvuoden ajan varsinaisessa kokouksessa 2014 valitsema hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi Paavo Koistinen. Jäseninä toimivat: Inger Östergård

11 11 (varapuheenjohtaja), Jaakko Ojanne, Kyllikki Koistinen, Terttu Toivio, Inka Svahn, Kaj Kiljander, Arto Pyykkönen, Matti Haimi, Johanna Pihlajamäki, Jari Kervinen, Pentti Mäntynen ja Esko Teliö. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 8 kertaa Valiokunnat Johtoryhmä: Paavo Koistinen (puh. joh.), Inger Östergård (varapuh. joht.) ja Jaakko Ojanne. Potilasasiainvaliokunta: Paavo Koistinen (puh. joht.), Inka Svahn ja Inger Östergård. Viestintävaliokunta: Paavo Koistinen (puh. joht.) ja Jaakko Ojanne Henkilökunta Vuonna 2014 liitossa oli yksi osa-aikainen työntekijä, toimistonhoitaja Elena Teider Kirjanpito ja tilintarkastus Kertomusvuonna Potilasliiton kirjanpidon on tehnyt Piia Hänninen Oy Tilirex Ab:sta. Tilintarkastajana toimi kertomusvuoden aikana KHT Aki Halmela, Ernst & Young Oy:stä. 10. ALLMÄNT Det gångna året var Finlands Patientförbunds 44. verksamhetsår. Utgångspunkten för förbundets verksamhet under år 2014 var att verka för patienternas och deras anhörigas rättigheter inom hålsovårdssektorn som en oberoende och självständig serviceorganisation. Målsättningen var att fästa hälsovårdsmyndigheternas, hälsovårdspersonalens och patienternas uppmärksamhet vid missförhållanden rådande inom sektorn och övervaka att patientens rättigheter och förmåner förverkligas. Patientförbundet har fäst speciell uppmärksamhet vid hur patientombudsmannasystemet fungerar i landet. Förbundet har deltagit i bl.a. utbildningen om patientombudsfrågor. För att förbundet skall lyckas i sina strävanden och uppnå sin målsättning förutsätter det målmedvetenhet, inflytande, trovärdighet och tillräckliga resurser. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att man har lyssnat till patientens och förbundets röst och att patientsynvinkeln har intresserat när hälsovården har utvecklats på både statlig och kommunalnivå. Den patientsyn som förbundet representerar har synliggjorts på flere seminarier och studiedagar för hälsovårdspersonal, men även i internationella sammanhang där patientfrågor behandlats. Patientförbundets byrå finns på Helsingforsgatan 14 A 1, Helsingfors. Helsingissä, Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Puun ja kuoren välissä. -valtakunnallinen potilasasiamiesselvitys

Puun ja kuoren välissä. -valtakunnallinen potilasasiamiesselvitys Puun ja kuoren välissä -valtakunnallinen potilasasiamiesselvitys LAPIN LÄÄNINHALLITUKSEN JULKAISUSARJA 2004: 8 PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ VALTAKUNNALLINEN POTILASASIAMIES- SELVITYS Johanna Aho Sosiaali- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot