Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg"

Transkriptio

1 Työ raportti Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ raportti Kairanreikien Ol-KR 11 ja Ol-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999

3 TEKIJÄ ORGANISAATIO : SUOMEN MALMI OY PL 10 Juvan teollisuuskatu ESPOO TILAAJA: TILAAJAN YHDYSHENKILÖ : POSIVA OY Mikonkatu 15 A HELSINKI f-. IZ. 0, Dl Heikki H:z: Posiva Oy URAKOITSIJAN YHDYSHENKILÖ : FM Tauno Rautio Smoy RAPORTTI: TYÖRAPORTTI KAIRANREIKIEN OL-KR11 JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUONNA 1999 TEKIJÄ: Tauno Rautio Geologi, Smoy TARKASTAJA: Pekka Mikkola Toimitusjohtaja, Smoy

4 Työ r a p o r t t i Kairanreikien OL -KR 11 ja OL -KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Marraskuu 1999 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KAIRANREIKIEN OL-KRll JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUOI'4A 1999 TIIVISTELMÄ Eurajoen Olkiluoto on yksi yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin valituista neljästä alueesta. Tutkimusten avulla selvitetään kallioperäominaisuuksia tähdäten käytetyn polttoaineen loppusijoittamisen Suomen kallioperään. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Yksityiskohtaisten paikkatutkimuksien yhteydessä Suomen Malmi Oy (Smoy) kairasi touko-heinäkuussa 1999 Olkiluodon tutkimusalueelle kairanreiän, jonka pituus on 1002, 11 m. Kesän aikana reiässä on tehty erilaisia reikämittauksia. Reikämittausten yhteydessä reiässä todettiin tukos noin 625 metrin syvyydessä. Reiästä OL-KR5 on mitattu hydraulista painekorkeutta monitulppalaitteistolla. Laitteiston noston yhteydessä laitteisto juuttui kiinni ensimmäisen kerran syksyllä Syksyllä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin 30 m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui uudelleen. Reikien avaamiseksi Suomen Malmi Oy (Smoy) suoritti syksyllä 1999 puhdistustöitä kairakoneella Posivan toimeksiannosta. Tehtåvänä oli avata tukos reiässä KR11 ja poistaa reiässä KR5 oleva monitulppalaitteisto. Reiässä OL-KR11 ollut tukos poistettiin kairaamalla. Tukoksen poistamisen jälkeen reikää huuhdeltiin. Reiän huuhteluun käytettiin uraniinilla merkittyä vettä 3 m 3. Kairausputkistolla tarkastettiin reiän olevan avoin reikäpituuteen 1001,3 3 m saakka. Reiässä OL-KR5 oli puhdistustyön alkaessa 13 tulppaa, noin 475 m terästankoja ja tulppiin liittyviä muoviletkuja. Monitulppalaitteisto poistettiin reiästä erityyppisillä kalastustyökaluilla, joista osa oli suunniteltu erityisesti vastaavankaltaisiin töihin. Irtonaisen materiaalin poistamiseksi puhdistustyön lopussa kairattiin kallionäytettä. Kallionäytettä saatiin yhteensä 0, 42 m. Reiän puhdistamisen yhteydessä käytettiin uraniinilla merkittyä vettä noin 18 m 3. Huuhtelun jälkeen suoritettiin ns. imurointipumppaus, jossa reiän pohjalta pumpattiin vettä no1n 12 m 3. Imurointipumppauksen lopussa todettiin veden olevan kirkasta. Kairausputkistolla tarkastettiin reiän olevan avoin reikäpituuteen 559,79 m saakka. Avainsanat monitulppalaitteisto, uraniini, huuhteluvesi, reiän puhdistus

6 THE CLEANING OF BOREHOLES OL-KRll AND OL-KR5 AT OLKILUOTO IN EURAJOKI IN 1999 ABSTRACT Olkiluoto in Eurajoki is one of the four sites, which were selected for the detailed site investigations. The aim of these investigations is to study the bedrock properties for final disposal of spent nuclear fuel. The fmal disposal site will be ehosen in the year As a part of the investigation programme Suomen Malmi Oy (Smoy) core drilled a m deep borehole KR11 in May-July 1999 at Olkiluoto. During summer 1999 borehole measurements were carried out in the borehole when noticed that the borehole was blocked up in the depth of 625 m. ln the borehole KR5 (558,85 m deep) hydraulic head has been monitored with multipacker system. When lifting the multipacker system it was stuck first time in autumn In autumn 1999 li:fting work was continued and the multipacker system was lifted 30m when it was stuck in the borehole again. ln order to open the boreholes Suomen Malmi Oy (Smoy) carried out cleaning operations during autumn 1999 con1missioned by Posiva Oy. In the borehole KR11 the cave-in at the depth of 625 m was removed by drilling. After drilling was completed the borehole was flushed. Uranine was used as a label agent in the flushing water. Openness ofthe borehole was verified to the depth of 1001,33 m by drill rods. A total of 13 packers with 475 m of steel rods and plastic tubes were removed from the. borehole KR5 with different kind of fishing tools. In order to get all debris from the borehole, the borehole was extended by drilling to the depth of m. The volume ofthe flushing water used in the cleaning work was about 18m 3. Uranine was used as a label agentin the flushing water. After the flushing operatien about 12m 3 ofwater was pumped from the bottom of the borehole. At the end of the pumping operatien the returning water was clean. Openness ofthe borehole was verified to the depth of 599,79 m by drill rods. Keywords: multipacker system, uranine, flushing water, borehole cleaning

7 KAIRANREIKIEN OL-KRll JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUONNA 1999 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ 2 2. TYÖNKUVAUS Työn aikataulu Reikä OL-KRll Reikä OL-KR HUUHTELUVESIJÄRJESTELYT JA TARKKAILlJMITTAUKSET Huuhteluvesijärjestelyt Tarkkailumittaukset Huuhtelupumppaus reiällä OL-KR VIITTEET 7 5. LIITTEET 5.1 Tulppauksen kaaviokuva 5.2 Puhdistustyön eri vaiheet 8 9

8 2 1. YLEISTÄ Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen aluevalintaprosessi on edennyt yksityiskohtaisten sijoituspaikkatutkimusten toiseen vaiheeseen, joka käynnistyi vuoden 1997 alussa ja päättyy Yksityiskohtaisia paikkatutkimuksia tehdään neljällä tutkimusalueelia Kuhmon Romuvaarassa, Äänekosken Kivetyssä, Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenilla. Tutkimusten avulla selvitetään kallioperäominaisuuksia tähdäten käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoittamiseen syvälle Suomen kallioperään. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Eurajoen Olkiluodon tutkimusalueelle kairattiin yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen kairanreikä KR11 aiemmin vuonna Kairaustyö on kuvattu Posivan työraportissa (Rautio, 1999). Reiässä on tehty erilaisia reikämittauksia. Reikämittausten yhteydessä reiässä todettiin tukos noin 625 metrin syvyydessä. Ko. syvyydessä olevasta rikkonaisuusvyöhykkeestä valui runsaasti kiviainesta jo kairauksen aikana. Reikään KR5 asennettiin monitulppalaitteisto hydraulisen painekorkeuden mittaamiseksi seitsemässä mittausvälissä. Monitulppalaitteistoa yritettiin nostaa reiästä ensimmäisen kerran syksyllä 1998, jolloin se juuttui kiinni. Syksy1lä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin 30 m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui kiinni uudelleen. Em. seikoista johtuen Suomen Malmi Oy (Smoy) suoritti syksyllä 1999 reiän puhdistustöitä Posivan toimeksiannon 9686/99/HH mukaisesti. Reikä KR11 on 1002,11 m pituinen ja sen halkaisija on pääosin 56 mm. Reikä on putkitettu 64/57 -suojaputkella 122,82 m:n reikäpituuteen saakka kallionäytekairauksessa tavattujen rikkonaisuusvyöhykkeiden stabiloimiseksi. Reiän lähtökaltevuus on 70,0 ja -suunta 310,0. Reikä KR5 on kairattu vuonna 1990 alustaviin paikkatutkimuksiin liittyen. Reiän pituus oli ennen puhdistustyön alkamista 558,85 m ja sen halkaisija on pääosin 56 mm. Työn lopuksi reikää puhdistettaessa sitä jatkettiin useita kertoja. Reiän lähtökaltevuus on 65,0 ja -suunta 340,0. Kairaustyö on kuvattu Posivan työraportissa (Suomen Malmi Oy, 1990).

9 3 Kummallekin reiälle on uppoporauksella tehty laajennettu yläosa noin 40 m:n syvyyteen. Yläosa on putkitettu 140/130 mm putkella. Putken alapäässä on suppilo jossa on kierteet 64/57 suojaputkistolle. Reikien sijainti on esitetty kuvassa 1. Raportissa esitetyt syvyysmitat ovat reikäsyvyyksiä maanpinnasta lukien. 2. TYÖN KUVAUS 2.1 Työn aikataulu Puhdistustyö aloitettiin reiällä KR11. Reiän KR11 puhdistustyö saatiin päätökseen , jonka jälkeen kone siirrettiin reiälle YD7. Reiän YD7puhdistustyö on kuvattu muualla. Reiälle KR5 siirryttiin Tulppauskaluston pääosat saatiin pois reiästä mennessä. Tulpista irronneiden kumien, kiristyspantojen ja nailonletkujen palasten poistamiseksi reikää syvennettiin kairaamalla useaan otteeseen. Reiän lopullinen syvyys on 559,79 m. Lopuksi reikä pestiin merkkiainevedellä ja suoritettiin imurointipumppaus alu43 -putkien läpi kivijauhon poistamiseksi. Työ saatiin päätökseen Puhdistuksessa kä)'tettiin Diamec S -kairakonetta. Työn vastaavana työnjohtajana toimi Martti Lomu. Työtä tehtiin yhdessä vuorossa. Vuoromiehistö koostui kahdesta kairaajasta. 2.2 Reikä OL-KR11 Reikä KR11 lävistää syvyydessä 624,82-626,39 m vyöhykkeen, jonka kohdalla avattava tukos sijaitsee. Em. vyöhyke oli tukossa muutamaan otteeseen jo kairauksen aikana. Reiässä oleva tukos esti mittalaitteiden pääsyn reikään 625 m:n alapuolelle. Tukosta oli pyritty poistamaan vaijerin varassa olevalla vasarasondilla. Koska tukoksen oletettiin muodostuvan kiviaineksesta päätettiin se poistaa kairaamalla T -56 -kalustolla. Ennen kairausta reikään laskettiin 64/57 -suojaputket, jotka asennettiin niin, että niiden alapää oli kiinni suppilossa. Kairaus onnistui hyvin ja tukos saatiin kairaamalla putoamaan reiän pohjalle. Kairauksen jälkeen tukoksen aiheuttauutta rikkonaisuusvyöhykettä huuhdeltiin irtonaisen kiviaineksen pudottamiseksi reiän pohjalle. Työn lopuksi todettiin reiän avoimuus kairausputkistolla Reikä oli avoin syvyyteen 1001,33 m asti.

10 1 - < P' """""" t-3 s. - r!i (1) (1) 0 <-. P' 0 """""" """""" rn t!::: s ::=-. Kairanreikien sijainti KKJ1 (Projektio: Gauss-Kruger) Mittakaava: 1: 20 ooo Saanio & Riekkola Oy/HM SELITYKSET: Kairanreikä ja sen maanpintaprojektia

11 5 2.3 Reikä OL-KR5 Reikään KR5 kiinnijuuttunut monitulppalaitteisto koostui 13 paisutettavasta tulpasta, niitä yhdistävistä kannatintangoista ja mittausväleihin ja tulppiin menevistä nailonletkuista. Tulpat ovat kumipäällysteisiä ja niiden rungot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tulpat ovat yhden metrin pituisia. Tulppia yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistetut kannatintangot. Kannatintankojen halkaisija on kahdeksan millimetriä ja yhden tangon pituus on viisi metriä. Lisäksi reiässä oli seitsemään mittausväliin ja tulppiin menevät nailonletkut (0 8/6 mm). Kuhunkin mittausväliin johtavan letkun lisäksi laitteistoon kuuluu tulppien paisutusletku. Kaaviokuva tulppien sijainnista ennen laitteiston nostoa on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 1 on esitetty myös nailonletkujen lukumäärä kussakin tulppausvälissä. Hydraulisen painekorkeuden mittaamiseksi kussakin mittausvälissä reiän laajennettuun yläosaan on asennettu seitsemän mittausputkea (28/23 mm). Mittausputket oli kiinnitetty ilmastointi-teipillä noin kahden metrin välein kannatinvaijeriin (halk.12 mm). Kannatinvaijeri on kiinnitetty kannatintangon yläpäässä olevaan nippaan, jonka päätyyn on porattu reikä. Monitulppalaitteistoa yritettiin nostaa reiästä ko Imijalan ja vaijerin avulla ensimtnäisen kerran syksyllä 1998, jolloin se juuttui kiinni. Syksyllä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin30m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui uudelleen. Puhdistustyö aloitettiin asentamalla kairakone reiälle. Koneen avulla vedettiin reiän yläosassa olleet mittausputket pois. Edelleen koneen avulla vaijerista vedettäessä lähti laitteisto nousemaan. Ylös saatiin koko laitteisto. Osa tulppien kivikupeista oli täynnä irtonaisia kivenkappaleita. Alin tulppa oli repeytynyt ja siitä oli reikään jäänyt kumia ja kaksi kiristyspantaa. Koska pienten irtonaisten kappaleiden saaminen pois reiästä oli vaikeaa, poistettiin pannat ja kumin kappaleet kairaamalla reikää hieman syvemmäksi, jolloin ne jäivät teräputken sisään. Kairauksen jälkeen reiän syvyydeksi mitattiin 559,79 m, joka on myös reiän avoin syvyys maanpinnasta mitattuna.

12 6 3. HUUHTELUVESIJÄRJESTELYT JA TARKKAILUMITTAUKSET 3.1 Huuhteluvesijärjestelyt Reiässä tehdyissä puhdistustöissä käytettiin merkittyä huuhteluvettä. Merkkiaineena käytettiin uraniinia eli natrium:fluoresiinia. Uraniini on pulverimaiden orgaaninen väriaine, joka hajoaa UV -säteilyn vaikutuksesta. Tämän takia merkkiainesäiliö oli peitettynä pressullakäytön aikana. Merkkiaineen laatu oli tarkistettu ennen käyttöönottoa Fortum Oy:n laboratoriossa Vantaalla. Uraniini oli annosteltu valmiiksi 1,500 g annoksiksi pieniin lasipurkkeihin. Reikäpaikalla aineet liuotettiin yhteen litraan vettä. Liuotettu merkkiaine-erä sekoitettiin hitaasti 3 m 3 merkkiainesäiliöön huuhteluveden pumppauksen alkaessa ja pumppauksen aiheuttaman vedenkierron varmistaessa merkkiaineen sekoittumisen. Huuhteluvesi reikien puhdistustöihin saatiin Olkiluodon vesijohtoverkostosta, josta se tuotiin reikäpaikoille säiliöissä. Kairauspaikalle vesi johdettiin merkkiainesäiliöön suodattimen läpi mekaanisten epäpuhtauksien suodattamiseksi. Suodattimen läpäisy oli 500 J.!m pienemmille hiukkasille. Merkkiaineen sekoitussäiliönä käytettiin yhtä 3 m 3 lasikuitusäiliötä. 3.2 Tarkkailumittaukset Reiällä KR11 puhdistustyön aikana käytettiin huuhteluvettä yhteensä 3,0 m 3 Vesi palautui osittain kairauksen aikana. Reiällä KR5 puhdistustyön aikana käytettiin huuhteluvettä yhteensä 17,6 m 3 Kairaukseen vettä kului 10,0 m 3 ja reiän pesuun vettä käytettiin 7,6 m 3 Vesi palautui osittain kairauksen aikana. 3.3 Huuhtelupumppaus reiällä OL-KR5 Puhdistustyön lopuksi reikää huuhdottiin merkkiainevedellä reiän seinämästä mahdollisesti irtoavien kivien ja kivijauhon pudottamiseksi reiän pohjalle. Huuhtomista keskitettiin erityisesti reikävälille noin m, josta oletettiin valuneen irtonaista rakotäytettä. Huuhtelulaitteena oli toisesta päästään tulpattu kaksoisliitin, jonka kehällä

13 oli 90 asteen välein halkaisijaltaan 5 mm:n reikiä. Tällöin vesisuihkut suuntautuivat kohtisuoraan reiän seinärnään. Huuhteluun käytettiin merkittyä vettä 7,6 m 3. 7 Huuhtelun jälkeen reikää puhdistettiin pumppaamaila vettä alu43 -kairausputkiston kautta reiän pohjalta uppopumpulla. Alimmaisena putkistossa oli 9 m reikäputkia. Putkistoon oli syvyydelle noin 44 m asennettu ns. hetulatulppa estämään veden pääsy reiän yläosasta suoraan pumpulle, jolloin pumpattava vesi kiersi reiän pohjan kautta. Tulpan yläpuolineo putkisto nostettiin pois reiästä. Reikään laskettiin vaijerin varassa uppopumppu noin 27,5 m:n syvyyteen. Huuhtelupumppausta suoritettiin klo ja klo 9.25 välisenä aikana. Huuhtelun lopussa vesi oli silmämääräisesti kirkasta eli vedessä ei ollut enää havaittavissa kivijauhoa. Pumppaamalla vettä nostettiin reiästä 11,88 m 3 eli keskimäärin 2961/h. 4. VIITTEET Rautio T Syväkairaus OL-KR11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna Posivan työraportti Suomen Malmi Oy Kallionäytekairaus OL-KR5 Eurajoen Olkiluodos TVO:n työraportti

14 8 Tulppaus- ja mittapistekaavio reiällä OL-KR5. Liite m (-9 32m - ' ' 0 kulma 65,0 ) Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) Vaiieri 0-19.R m m 7 läoivienti' å m 6 läoivienti' å OL-KR5T8 13:n yläpuoli OL-KR5T ,2 m yläpuolelta 118,2-133,2 m m 6läoivienti" a 211,6 m 5 läpivienti" a OL-KR5T ,6-211,6 m ,0 m 5 läpivientiä m 4 läoivientiä m 3 läpivientiä OL-KR5T5 8-9 OL-KR5T ,0-275,0 m 275,0-285,0 m ,4 m 3 läpivientiä m 2 läoivientiä OL-KR5T ,4-411,8 m m 2 läoivientiä m 1 läoivienti m 1 läoivienti m 0 läoivientiä Alimmassa tulpassa murtoventtiili OL-KR5T2 3-4 OL-KR5T ,8-483,4 m 505,0-530,0 m

15 9 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Reikä OL-KR11 Pvm Klo Työsuorite :30-12:30 Koneen ja kaluston siirto ja pystytys reiälle :30-17:00 Suojaputkien (64/57) lasku, huuhteluveden hankinta, kairausputkiston lasku :00-13:15 Kairausputkiston lasku jatkuu. Tukos todettiin syvyydellä m. Kevyesti kairaamaila tukos avautui. Reikä avoin syvyyteen 100,28 m :15-16:20 Reiän pesua välillä ,50 m :00-15:00 Reiän avoimuuden tarkastaminen kairausputkistolla. Reikä avoin syvyyteen 1001,33 m. Koneen siirto YD7:lle. Reikä OL-KR5 Pvm Klo! Työsuorite! Muutto reiältä YD-7 reiäl!e OL-KR5. Kone pystytettiin 1 1 l! 1 reiälle :00-16:00 Vedettiin 28 mm letkut poikki. Edelleen vedettiin koneella vaijerista, jolloin tangot lähtivät liikkeelle ja saatiin ensimmäisen tangon pää näkyviin. Tämän jälkeen tankoja vedettiin rutiininomaisesti ylös, kunnes ylhäällä oli 19 tankoa ja 2 tulppaa. Imupumppu oli käytössä koko ajan :00-15:00 Kytkettiin imupumppu Ja jatkettiin tankojen ylösvetoa. Kolmannen, viidennen ja kuudennen tulpan päällä olevassa kivikupissa oli runsaasti karkeaa hiekkamursketta. Vuoron loppuessa ylhäällä 63 oli pitkää ja 11 lyhyttä tankoa sekä 8 tulppaa. Systeemi oli edelleen irtonainen : Tankojen nosto jatkui ja kaikki 13 tulppaa tulivat ylös. Alimmaisen tulpan kumi oli repeytynyt niin, että noin 20 cm kumia ja kaksi sidepantaa jäivät reikään. Pantojen ja kumin poistamiseksi laskettiin T-56 -kalusto reikään ja merkkiainesäitiä täytettiin. Syvyydessä noin 484 m putkisto takerteli. Syvyys on sama, jossa tangot olivat viimeksi tarttuneet kiinni.

16 10 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Pvm Klo T yösuorite :00-17:30 Tukosta painettiin alaspäin sekä putkilla että käyttämällä apuna vesihuuhtelua. Tukos oli erittäin tiukka painaa alas, putket pysähtyivät 0, 70 m pohjasta, jonka jälkeen putket nostettiin ylös. Tukoksena oli ktuni ja kiven palasia :00-15:00 Reikään laskettiin vasenkätiset 64/57 suojaputket Vedenpinta oli 7,90 m. Reiässä oli este syyyydessä 476 m, joka kulki putkien edellä. Putket pysähtyivät 558 m:n syyyydessä, jonka jälkeen aloitettiin kairaus. Ajettiin 15 cm jonka jälkeen putket nostettiin ylös. Tässä vaiheessa havaittiin, että putkiletka oli poikki siten, että reikään oli jäänyt 130 m putkea. Reikään laskettiin raippapyydys, pyydyksen porkkana katkesi ja jäi katkenneen putken sisälle. Tämän jälkeen laskettiin normaali porkkanapyydys ja kierrettiin se katkenneen putken päähän ja näin putkiletka onnistuttiin vetämään ylös :00-17:00 T -56 -kalustolla kairattaessa pyöritys aaltoilce pyrkien :00-16:00 juuttumaan kiinni. Kairauksesta ei tullut näytettä. 1 T -56 kalustoa laskettaessa putket eivät menneet pohjaan kuin, pyörittämällä viimeiset nom 80 m. Kairattiin syvyyteen 559, 14 m. Nä)1että ei tullut ylös. Toisella käynnillä viimeisillä kymmenillä metreillä pohjasta lukien havaittiin takertelemista putkia laskettaessa. Kairattiin syvyyteen 559,44 m saaden ylös sidepannat, teippiä ja irtokiviä. Kallionäytettä oli 10 cm. Nostettaessa putket takertelivat jälleen välillä noin m pohjasta lukien. Kolmannella yrityksellä kairattiin syvyyteen 559,79 m. Kallionäytettä tuli 0,33 m. Putket eivät takerrelleet no stettaessa, eikä laskettaessa :00-17:30 Reikää pestiin käyttäen vettä noin Nostettiin alu53 putket ja 64/57 suojaputket reiästä pois. lmurointia varten laskettiin reikään alu43 -putkisto. Hetulatulppa asennettiin syvyydelle noin 44 m. Hetulatulpan alapuolelle 172 kpl alu43 putkia, joista kolme alimmaista on reikäputkia. Asennettiin imurointikalusto; pumppu syvyyteen noin 27,50 m. Pumppaus aloitettiin Tuotto säädettiin 3,4 Vmin.

17 11 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Pvm Klo Työsuorite :00-13:00 Pumpattiin vettä reiästä. Vettä pumpattu noin klo mennessä :00-09:30 Pumppu sammutettiin. V että pumpattu yhteensä klo 9.20 mennessä :00-16:00 lmurointikaluston purku ja alu4 3 putkien nosto. Putket katkottu kuljetuskuntoon. T -56 kalustolla tarkastettiin reiän pohjan avoimuus. Reikä on avoin syvyyteen 559,79 m. T -56 -putkisto katkottu kuljetuskuntoon. Kone viety pois reiältä.

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Työ raportti 99-56 Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA 18 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA Raskaista ajoneuvoista tierumpuihin kohdistuvat rasitukset Ville Haakana, Antti Kalliainen, Pauli Kolisoja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTARKKAILU VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

YMPÄRISTÖTARKKAILU VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ Laadittu vastaanottajalle Nord Stream AG Asiakirjatyyppi Ympäristötarkkailuraportti vuoden 2011 kolmas neljännes Päivämäärä 13.1.2012 NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

Lisätiedot

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia MTT:n selvityksiä 72 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Teknologia MTT:n selvityksiä 72 17 s., 7 liitettä Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja 6-7 8-9 JOULUKUU 2004. Toimitusjohtajan palsta. Containerships Ltd

Sisällysluettelo. Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja 6-7 8-9 JOULUKUU 2004. Toimitusjohtajan palsta. Containerships Ltd Sisällysluettelo JOULUKUU 2004 Toimitusjohtajan palsta Containerships Ltd Litken terminaalin ruoppaustyöt Sillamäen paalutustyöt 3 4 5 6-7 Nordic Giant ja Avon s. 5 Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 397 Jouko Kumpula Alfred Colpaert Ari Tanskanen Marja Anttonen Heikki Törmänen Jukka Siitari Porolaidunten inventoinnin kehittäminen Keski-Lapin paliskuntien laiduninventointi

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 V KCED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 KIMMO KOIVISTO - KAISA

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa 21 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tiina vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa Tiina Vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja

Lisätiedot

Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002

Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002 Tutkintaselostus C 7/2002 L Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002 OH-BBX Beechcraft 95-B 55 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia

Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia Läpäisevät betonipäällysteet kaupunkitulvien ehkäisyyn Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia Hannele Kuosa, Kalle Loimula, Emma Niemeläinen ja Erika Holt Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 PÄIVÄNKORENTOJEN (EPHEMEROPTERA), KOSKIKORENTOJEN (PLECOPTERA) JA VESIPERHOSTEN (TRICHOPTERA) TOUKKIEN MONIMUOTOISUUS JA YHTEISÖRAKENNE SUURTEN JÄRVIEN KIVIKKORANNOILLA JUKKA AROVIITA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin 1/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Tiedot Suomen kallioperästä siirtyvät verkkoon s. 12 Miten saan tietoa GTK:n aineistoista ja palveluista? s. 16 TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot