Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg"

Transkriptio

1 Työ raportti Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ raportti Kairanreikien Ol-KR 11 ja Ol-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999

3 TEKIJÄ ORGANISAATIO : SUOMEN MALMI OY PL 10 Juvan teollisuuskatu ESPOO TILAAJA: TILAAJAN YHDYSHENKILÖ : POSIVA OY Mikonkatu 15 A HELSINKI f-. IZ. 0, Dl Heikki H:z: Posiva Oy URAKOITSIJAN YHDYSHENKILÖ : FM Tauno Rautio Smoy RAPORTTI: TYÖRAPORTTI KAIRANREIKIEN OL-KR11 JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUONNA 1999 TEKIJÄ: Tauno Rautio Geologi, Smoy TARKASTAJA: Pekka Mikkola Toimitusjohtaja, Smoy

4 Työ r a p o r t t i Kairanreikien OL -KR 11 ja OL -KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Marraskuu 1999 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KAIRANREIKIEN OL-KRll JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUOI'4A 1999 TIIVISTELMÄ Eurajoen Olkiluoto on yksi yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin valituista neljästä alueesta. Tutkimusten avulla selvitetään kallioperäominaisuuksia tähdäten käytetyn polttoaineen loppusijoittamisen Suomen kallioperään. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Yksityiskohtaisten paikkatutkimuksien yhteydessä Suomen Malmi Oy (Smoy) kairasi touko-heinäkuussa 1999 Olkiluodon tutkimusalueelle kairanreiän, jonka pituus on 1002, 11 m. Kesän aikana reiässä on tehty erilaisia reikämittauksia. Reikämittausten yhteydessä reiässä todettiin tukos noin 625 metrin syvyydessä. Reiästä OL-KR5 on mitattu hydraulista painekorkeutta monitulppalaitteistolla. Laitteiston noston yhteydessä laitteisto juuttui kiinni ensimmäisen kerran syksyllä Syksyllä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin 30 m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui uudelleen. Reikien avaamiseksi Suomen Malmi Oy (Smoy) suoritti syksyllä 1999 puhdistustöitä kairakoneella Posivan toimeksiannosta. Tehtåvänä oli avata tukos reiässä KR11 ja poistaa reiässä KR5 oleva monitulppalaitteisto. Reiässä OL-KR11 ollut tukos poistettiin kairaamalla. Tukoksen poistamisen jälkeen reikää huuhdeltiin. Reiän huuhteluun käytettiin uraniinilla merkittyä vettä 3 m 3. Kairausputkistolla tarkastettiin reiän olevan avoin reikäpituuteen 1001,3 3 m saakka. Reiässä OL-KR5 oli puhdistustyön alkaessa 13 tulppaa, noin 475 m terästankoja ja tulppiin liittyviä muoviletkuja. Monitulppalaitteisto poistettiin reiästä erityyppisillä kalastustyökaluilla, joista osa oli suunniteltu erityisesti vastaavankaltaisiin töihin. Irtonaisen materiaalin poistamiseksi puhdistustyön lopussa kairattiin kallionäytettä. Kallionäytettä saatiin yhteensä 0, 42 m. Reiän puhdistamisen yhteydessä käytettiin uraniinilla merkittyä vettä noin 18 m 3. Huuhtelun jälkeen suoritettiin ns. imurointipumppaus, jossa reiän pohjalta pumpattiin vettä no1n 12 m 3. Imurointipumppauksen lopussa todettiin veden olevan kirkasta. Kairausputkistolla tarkastettiin reiän olevan avoin reikäpituuteen 559,79 m saakka. Avainsanat monitulppalaitteisto, uraniini, huuhteluvesi, reiän puhdistus

6 THE CLEANING OF BOREHOLES OL-KRll AND OL-KR5 AT OLKILUOTO IN EURAJOKI IN 1999 ABSTRACT Olkiluoto in Eurajoki is one of the four sites, which were selected for the detailed site investigations. The aim of these investigations is to study the bedrock properties for final disposal of spent nuclear fuel. The fmal disposal site will be ehosen in the year As a part of the investigation programme Suomen Malmi Oy (Smoy) core drilled a m deep borehole KR11 in May-July 1999 at Olkiluoto. During summer 1999 borehole measurements were carried out in the borehole when noticed that the borehole was blocked up in the depth of 625 m. ln the borehole KR5 (558,85 m deep) hydraulic head has been monitored with multipacker system. When lifting the multipacker system it was stuck first time in autumn In autumn 1999 li:fting work was continued and the multipacker system was lifted 30m when it was stuck in the borehole again. ln order to open the boreholes Suomen Malmi Oy (Smoy) carried out cleaning operations during autumn 1999 con1missioned by Posiva Oy. In the borehole KR11 the cave-in at the depth of 625 m was removed by drilling. After drilling was completed the borehole was flushed. Uranine was used as a label agent in the flushing water. Openness ofthe borehole was verified to the depth of 1001,33 m by drill rods. A total of 13 packers with 475 m of steel rods and plastic tubes were removed from the. borehole KR5 with different kind of fishing tools. In order to get all debris from the borehole, the borehole was extended by drilling to the depth of m. The volume ofthe flushing water used in the cleaning work was about 18m 3. Uranine was used as a label agentin the flushing water. After the flushing operatien about 12m 3 ofwater was pumped from the bottom of the borehole. At the end of the pumping operatien the returning water was clean. Openness ofthe borehole was verified to the depth of 599,79 m by drill rods. Keywords: multipacker system, uranine, flushing water, borehole cleaning

7 KAIRANREIKIEN OL-KRll JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUONNA 1999 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ 2 2. TYÖNKUVAUS Työn aikataulu Reikä OL-KRll Reikä OL-KR HUUHTELUVESIJÄRJESTELYT JA TARKKAILlJMITTAUKSET Huuhteluvesijärjestelyt Tarkkailumittaukset Huuhtelupumppaus reiällä OL-KR VIITTEET 7 5. LIITTEET 5.1 Tulppauksen kaaviokuva 5.2 Puhdistustyön eri vaiheet 8 9

8 2 1. YLEISTÄ Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen aluevalintaprosessi on edennyt yksityiskohtaisten sijoituspaikkatutkimusten toiseen vaiheeseen, joka käynnistyi vuoden 1997 alussa ja päättyy Yksityiskohtaisia paikkatutkimuksia tehdään neljällä tutkimusalueelia Kuhmon Romuvaarassa, Äänekosken Kivetyssä, Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenilla. Tutkimusten avulla selvitetään kallioperäominaisuuksia tähdäten käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoittamiseen syvälle Suomen kallioperään. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Eurajoen Olkiluodon tutkimusalueelle kairattiin yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen kairanreikä KR11 aiemmin vuonna Kairaustyö on kuvattu Posivan työraportissa (Rautio, 1999). Reiässä on tehty erilaisia reikämittauksia. Reikämittausten yhteydessä reiässä todettiin tukos noin 625 metrin syvyydessä. Ko. syvyydessä olevasta rikkonaisuusvyöhykkeestä valui runsaasti kiviainesta jo kairauksen aikana. Reikään KR5 asennettiin monitulppalaitteisto hydraulisen painekorkeuden mittaamiseksi seitsemässä mittausvälissä. Monitulppalaitteistoa yritettiin nostaa reiästä ensimmäisen kerran syksyllä 1998, jolloin se juuttui kiinni. Syksy1lä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin 30 m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui kiinni uudelleen. Em. seikoista johtuen Suomen Malmi Oy (Smoy) suoritti syksyllä 1999 reiän puhdistustöitä Posivan toimeksiannon 9686/99/HH mukaisesti. Reikä KR11 on 1002,11 m pituinen ja sen halkaisija on pääosin 56 mm. Reikä on putkitettu 64/57 -suojaputkella 122,82 m:n reikäpituuteen saakka kallionäytekairauksessa tavattujen rikkonaisuusvyöhykkeiden stabiloimiseksi. Reiän lähtökaltevuus on 70,0 ja -suunta 310,0. Reikä KR5 on kairattu vuonna 1990 alustaviin paikkatutkimuksiin liittyen. Reiän pituus oli ennen puhdistustyön alkamista 558,85 m ja sen halkaisija on pääosin 56 mm. Työn lopuksi reikää puhdistettaessa sitä jatkettiin useita kertoja. Reiän lähtökaltevuus on 65,0 ja -suunta 340,0. Kairaustyö on kuvattu Posivan työraportissa (Suomen Malmi Oy, 1990).

9 3 Kummallekin reiälle on uppoporauksella tehty laajennettu yläosa noin 40 m:n syvyyteen. Yläosa on putkitettu 140/130 mm putkella. Putken alapäässä on suppilo jossa on kierteet 64/57 suojaputkistolle. Reikien sijainti on esitetty kuvassa 1. Raportissa esitetyt syvyysmitat ovat reikäsyvyyksiä maanpinnasta lukien. 2. TYÖN KUVAUS 2.1 Työn aikataulu Puhdistustyö aloitettiin reiällä KR11. Reiän KR11 puhdistustyö saatiin päätökseen , jonka jälkeen kone siirrettiin reiälle YD7. Reiän YD7puhdistustyö on kuvattu muualla. Reiälle KR5 siirryttiin Tulppauskaluston pääosat saatiin pois reiästä mennessä. Tulpista irronneiden kumien, kiristyspantojen ja nailonletkujen palasten poistamiseksi reikää syvennettiin kairaamalla useaan otteeseen. Reiän lopullinen syvyys on 559,79 m. Lopuksi reikä pestiin merkkiainevedellä ja suoritettiin imurointipumppaus alu43 -putkien läpi kivijauhon poistamiseksi. Työ saatiin päätökseen Puhdistuksessa kä)'tettiin Diamec S -kairakonetta. Työn vastaavana työnjohtajana toimi Martti Lomu. Työtä tehtiin yhdessä vuorossa. Vuoromiehistö koostui kahdesta kairaajasta. 2.2 Reikä OL-KR11 Reikä KR11 lävistää syvyydessä 624,82-626,39 m vyöhykkeen, jonka kohdalla avattava tukos sijaitsee. Em. vyöhyke oli tukossa muutamaan otteeseen jo kairauksen aikana. Reiässä oleva tukos esti mittalaitteiden pääsyn reikään 625 m:n alapuolelle. Tukosta oli pyritty poistamaan vaijerin varassa olevalla vasarasondilla. Koska tukoksen oletettiin muodostuvan kiviaineksesta päätettiin se poistaa kairaamalla T -56 -kalustolla. Ennen kairausta reikään laskettiin 64/57 -suojaputket, jotka asennettiin niin, että niiden alapää oli kiinni suppilossa. Kairaus onnistui hyvin ja tukos saatiin kairaamalla putoamaan reiän pohjalle. Kairauksen jälkeen tukoksen aiheuttauutta rikkonaisuusvyöhykettä huuhdeltiin irtonaisen kiviaineksen pudottamiseksi reiän pohjalle. Työn lopuksi todettiin reiän avoimuus kairausputkistolla Reikä oli avoin syvyyteen 1001,33 m asti.

10 1 - < P' """""" t-3 s. - r!i (1) (1) 0 <-. P' 0 """""" """""" rn t!::: s ::=-. Kairanreikien sijainti KKJ1 (Projektio: Gauss-Kruger) Mittakaava: 1: 20 ooo Saanio & Riekkola Oy/HM SELITYKSET: Kairanreikä ja sen maanpintaprojektia

11 5 2.3 Reikä OL-KR5 Reikään KR5 kiinnijuuttunut monitulppalaitteisto koostui 13 paisutettavasta tulpasta, niitä yhdistävistä kannatintangoista ja mittausväleihin ja tulppiin menevistä nailonletkuista. Tulpat ovat kumipäällysteisiä ja niiden rungot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tulpat ovat yhden metrin pituisia. Tulppia yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistetut kannatintangot. Kannatintankojen halkaisija on kahdeksan millimetriä ja yhden tangon pituus on viisi metriä. Lisäksi reiässä oli seitsemään mittausväliin ja tulppiin menevät nailonletkut (0 8/6 mm). Kuhunkin mittausväliin johtavan letkun lisäksi laitteistoon kuuluu tulppien paisutusletku. Kaaviokuva tulppien sijainnista ennen laitteiston nostoa on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 1 on esitetty myös nailonletkujen lukumäärä kussakin tulppausvälissä. Hydraulisen painekorkeuden mittaamiseksi kussakin mittausvälissä reiän laajennettuun yläosaan on asennettu seitsemän mittausputkea (28/23 mm). Mittausputket oli kiinnitetty ilmastointi-teipillä noin kahden metrin välein kannatinvaijeriin (halk.12 mm). Kannatinvaijeri on kiinnitetty kannatintangon yläpäässä olevaan nippaan, jonka päätyyn on porattu reikä. Monitulppalaitteistoa yritettiin nostaa reiästä ko Imijalan ja vaijerin avulla ensimtnäisen kerran syksyllä 1998, jolloin se juuttui kiinni. Syksyllä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin30m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui uudelleen. Puhdistustyö aloitettiin asentamalla kairakone reiälle. Koneen avulla vedettiin reiän yläosassa olleet mittausputket pois. Edelleen koneen avulla vaijerista vedettäessä lähti laitteisto nousemaan. Ylös saatiin koko laitteisto. Osa tulppien kivikupeista oli täynnä irtonaisia kivenkappaleita. Alin tulppa oli repeytynyt ja siitä oli reikään jäänyt kumia ja kaksi kiristyspantaa. Koska pienten irtonaisten kappaleiden saaminen pois reiästä oli vaikeaa, poistettiin pannat ja kumin kappaleet kairaamalla reikää hieman syvemmäksi, jolloin ne jäivät teräputken sisään. Kairauksen jälkeen reiän syvyydeksi mitattiin 559,79 m, joka on myös reiän avoin syvyys maanpinnasta mitattuna.

12 6 3. HUUHTELUVESIJÄRJESTELYT JA TARKKAILUMITTAUKSET 3.1 Huuhteluvesijärjestelyt Reiässä tehdyissä puhdistustöissä käytettiin merkittyä huuhteluvettä. Merkkiaineena käytettiin uraniinia eli natrium:fluoresiinia. Uraniini on pulverimaiden orgaaninen väriaine, joka hajoaa UV -säteilyn vaikutuksesta. Tämän takia merkkiainesäiliö oli peitettynä pressullakäytön aikana. Merkkiaineen laatu oli tarkistettu ennen käyttöönottoa Fortum Oy:n laboratoriossa Vantaalla. Uraniini oli annosteltu valmiiksi 1,500 g annoksiksi pieniin lasipurkkeihin. Reikäpaikalla aineet liuotettiin yhteen litraan vettä. Liuotettu merkkiaine-erä sekoitettiin hitaasti 3 m 3 merkkiainesäiliöön huuhteluveden pumppauksen alkaessa ja pumppauksen aiheuttaman vedenkierron varmistaessa merkkiaineen sekoittumisen. Huuhteluvesi reikien puhdistustöihin saatiin Olkiluodon vesijohtoverkostosta, josta se tuotiin reikäpaikoille säiliöissä. Kairauspaikalle vesi johdettiin merkkiainesäiliöön suodattimen läpi mekaanisten epäpuhtauksien suodattamiseksi. Suodattimen läpäisy oli 500 J.!m pienemmille hiukkasille. Merkkiaineen sekoitussäiliönä käytettiin yhtä 3 m 3 lasikuitusäiliötä. 3.2 Tarkkailumittaukset Reiällä KR11 puhdistustyön aikana käytettiin huuhteluvettä yhteensä 3,0 m 3 Vesi palautui osittain kairauksen aikana. Reiällä KR5 puhdistustyön aikana käytettiin huuhteluvettä yhteensä 17,6 m 3 Kairaukseen vettä kului 10,0 m 3 ja reiän pesuun vettä käytettiin 7,6 m 3 Vesi palautui osittain kairauksen aikana. 3.3 Huuhtelupumppaus reiällä OL-KR5 Puhdistustyön lopuksi reikää huuhdottiin merkkiainevedellä reiän seinämästä mahdollisesti irtoavien kivien ja kivijauhon pudottamiseksi reiän pohjalle. Huuhtomista keskitettiin erityisesti reikävälille noin m, josta oletettiin valuneen irtonaista rakotäytettä. Huuhtelulaitteena oli toisesta päästään tulpattu kaksoisliitin, jonka kehällä

13 oli 90 asteen välein halkaisijaltaan 5 mm:n reikiä. Tällöin vesisuihkut suuntautuivat kohtisuoraan reiän seinärnään. Huuhteluun käytettiin merkittyä vettä 7,6 m 3. 7 Huuhtelun jälkeen reikää puhdistettiin pumppaamaila vettä alu43 -kairausputkiston kautta reiän pohjalta uppopumpulla. Alimmaisena putkistossa oli 9 m reikäputkia. Putkistoon oli syvyydelle noin 44 m asennettu ns. hetulatulppa estämään veden pääsy reiän yläosasta suoraan pumpulle, jolloin pumpattava vesi kiersi reiän pohjan kautta. Tulpan yläpuolineo putkisto nostettiin pois reiästä. Reikään laskettiin vaijerin varassa uppopumppu noin 27,5 m:n syvyyteen. Huuhtelupumppausta suoritettiin klo ja klo 9.25 välisenä aikana. Huuhtelun lopussa vesi oli silmämääräisesti kirkasta eli vedessä ei ollut enää havaittavissa kivijauhoa. Pumppaamalla vettä nostettiin reiästä 11,88 m 3 eli keskimäärin 2961/h. 4. VIITTEET Rautio T Syväkairaus OL-KR11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna Posivan työraportti Suomen Malmi Oy Kallionäytekairaus OL-KR5 Eurajoen Olkiluodos TVO:n työraportti

14 8 Tulppaus- ja mittapistekaavio reiällä OL-KR5. Liite m (-9 32m - ' ' 0 kulma 65,0 ) Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) Vaiieri 0-19.R m m 7 läoivienti' å m 6 läoivienti' å OL-KR5T8 13:n yläpuoli OL-KR5T ,2 m yläpuolelta 118,2-133,2 m m 6läoivienti" a 211,6 m 5 läpivienti" a OL-KR5T ,6-211,6 m ,0 m 5 läpivientiä m 4 läoivientiä m 3 läpivientiä OL-KR5T5 8-9 OL-KR5T ,0-275,0 m 275,0-285,0 m ,4 m 3 läpivientiä m 2 läoivientiä OL-KR5T ,4-411,8 m m 2 läoivientiä m 1 läoivienti m 1 läoivienti m 0 läoivientiä Alimmassa tulpassa murtoventtiili OL-KR5T2 3-4 OL-KR5T ,8-483,4 m 505,0-530,0 m

15 9 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Reikä OL-KR11 Pvm Klo Työsuorite :30-12:30 Koneen ja kaluston siirto ja pystytys reiälle :30-17:00 Suojaputkien (64/57) lasku, huuhteluveden hankinta, kairausputkiston lasku :00-13:15 Kairausputkiston lasku jatkuu. Tukos todettiin syvyydellä m. Kevyesti kairaamaila tukos avautui. Reikä avoin syvyyteen 100,28 m :15-16:20 Reiän pesua välillä ,50 m :00-15:00 Reiän avoimuuden tarkastaminen kairausputkistolla. Reikä avoin syvyyteen 1001,33 m. Koneen siirto YD7:lle. Reikä OL-KR5 Pvm Klo! Työsuorite! Muutto reiältä YD-7 reiäl!e OL-KR5. Kone pystytettiin 1 1 l! 1 reiälle :00-16:00 Vedettiin 28 mm letkut poikki. Edelleen vedettiin koneella vaijerista, jolloin tangot lähtivät liikkeelle ja saatiin ensimmäisen tangon pää näkyviin. Tämän jälkeen tankoja vedettiin rutiininomaisesti ylös, kunnes ylhäällä oli 19 tankoa ja 2 tulppaa. Imupumppu oli käytössä koko ajan :00-15:00 Kytkettiin imupumppu Ja jatkettiin tankojen ylösvetoa. Kolmannen, viidennen ja kuudennen tulpan päällä olevassa kivikupissa oli runsaasti karkeaa hiekkamursketta. Vuoron loppuessa ylhäällä 63 oli pitkää ja 11 lyhyttä tankoa sekä 8 tulppaa. Systeemi oli edelleen irtonainen : Tankojen nosto jatkui ja kaikki 13 tulppaa tulivat ylös. Alimmaisen tulpan kumi oli repeytynyt niin, että noin 20 cm kumia ja kaksi sidepantaa jäivät reikään. Pantojen ja kumin poistamiseksi laskettiin T-56 -kalusto reikään ja merkkiainesäitiä täytettiin. Syvyydessä noin 484 m putkisto takerteli. Syvyys on sama, jossa tangot olivat viimeksi tarttuneet kiinni.

16 10 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Pvm Klo T yösuorite :00-17:30 Tukosta painettiin alaspäin sekä putkilla että käyttämällä apuna vesihuuhtelua. Tukos oli erittäin tiukka painaa alas, putket pysähtyivät 0, 70 m pohjasta, jonka jälkeen putket nostettiin ylös. Tukoksena oli ktuni ja kiven palasia :00-15:00 Reikään laskettiin vasenkätiset 64/57 suojaputket Vedenpinta oli 7,90 m. Reiässä oli este syyyydessä 476 m, joka kulki putkien edellä. Putket pysähtyivät 558 m:n syyyydessä, jonka jälkeen aloitettiin kairaus. Ajettiin 15 cm jonka jälkeen putket nostettiin ylös. Tässä vaiheessa havaittiin, että putkiletka oli poikki siten, että reikään oli jäänyt 130 m putkea. Reikään laskettiin raippapyydys, pyydyksen porkkana katkesi ja jäi katkenneen putken sisälle. Tämän jälkeen laskettiin normaali porkkanapyydys ja kierrettiin se katkenneen putken päähän ja näin putkiletka onnistuttiin vetämään ylös :00-17:00 T -56 -kalustolla kairattaessa pyöritys aaltoilce pyrkien :00-16:00 juuttumaan kiinni. Kairauksesta ei tullut näytettä. 1 T -56 kalustoa laskettaessa putket eivät menneet pohjaan kuin, pyörittämällä viimeiset nom 80 m. Kairattiin syvyyteen 559, 14 m. Nä)1että ei tullut ylös. Toisella käynnillä viimeisillä kymmenillä metreillä pohjasta lukien havaittiin takertelemista putkia laskettaessa. Kairattiin syvyyteen 559,44 m saaden ylös sidepannat, teippiä ja irtokiviä. Kallionäytettä oli 10 cm. Nostettaessa putket takertelivat jälleen välillä noin m pohjasta lukien. Kolmannella yrityksellä kairattiin syvyyteen 559,79 m. Kallionäytettä tuli 0,33 m. Putket eivät takerrelleet no stettaessa, eikä laskettaessa :00-17:30 Reikää pestiin käyttäen vettä noin Nostettiin alu53 putket ja 64/57 suojaputket reiästä pois. lmurointia varten laskettiin reikään alu43 -putkisto. Hetulatulppa asennettiin syvyydelle noin 44 m. Hetulatulpan alapuolelle 172 kpl alu43 putkia, joista kolme alimmaista on reikäputkia. Asennettiin imurointikalusto; pumppu syvyyteen noin 27,50 m. Pumppaus aloitettiin Tuotto säädettiin 3,4 Vmin.

17 11 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Pvm Klo Työsuorite :00-13:00 Pumpattiin vettä reiästä. Vettä pumpattu noin klo mennessä :00-09:30 Pumppu sammutettiin. V että pumpattu yhteensä klo 9.20 mennessä :00-16:00 lmurointikaluston purku ja alu4 3 putkien nosto. Putket katkottu kuljetuskuntoon. T -56 kalustolla tarkastettiin reiän pohjan avoimuus. Reikä on avoin syvyyteen 559,79 m. T -56 -putkisto katkottu kuljetuskuntoon. Kone viety pois reiältä.

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002 Työraportti 22-4 Kairanreikien Ol-KR 1 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 22 Tauno Rautio Joulukuu 22 POSIVA OY FIN-2716 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 379 Työraportti

Lisätiedot

. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1

. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1 Työraportti 2001-04. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1 Tauno R.autio Helmikuu 2001 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06 Työraportti 2006-46 Kairanreikien Ol-KR4 ja Ol-KR14 puhdistustyö furajoen Olkiluodossa 05/2005-02/2006 Ville Pussinen Suomen Malmi Oy Toukokuu 2006 Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Lisätiedot

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Työ r a p o r t t i 9 8-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Tero Laurila Huhtikuu 1998 Työraportti 98-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset

Lisätiedot

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Työ raportti 99-56 Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Työ r a p o r t t i- 9 7-2 3 Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Heinäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Monitulppalaitteistojen asentaminen kairanreikiin Eurajoen Olkiluodossa

Monitulppalaitteistojen asentaminen kairanreikiin Eurajoen Olkiluodossa Työ r a p o r t t i 9 9-4 9 Monitulppalaitteistojen asentaminen kairanreikiin Eurajoen Olkiluodossa Sarianna Alhonmäki-Aalonen Elokuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus poisto- ja ilmanvaihtokuiluille Olkiluodossa vuosina Työraportti

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus poisto- ja ilmanvaihtokuiluille Olkiluodossa vuosina Työraportti Työraportti 2008-08 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus poisto- ja ilmanvaihtokuiluille Olkiluodossa vuosina 2006-2007 Tauno Rautio Helmikuu 2008 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160

Lisätiedot

Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä

Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä Työraportti 99-28 Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä Ismo Mäkeläinen Aimo Hiironen Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998

Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998 Työ raportti 9 8-3 7 Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla vuonna 998 Tauno Rautio Toukokuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-0000 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 379 Työ raportti 98-3

Lisätiedot

Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000

Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000 Työ raportti 2-31 Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2 Tauno Rautio Heinäkuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 TEKIJÄ ORGANISAATIO:

Lisätiedot

Koepumppaukset Hästholmenin kairanrei'issä KR2 ja KR3 syksyllä 1 ggg

Koepumppaukset Hästholmenin kairanrei'issä KR2 ja KR3 syksyllä 1 ggg Työ raportti 2 0 0 0-2 3 Koepumppaukset Hästholmenin kairanrei'issä KR2 ja KR3 syksyllä 1 ggg Petri Jääskeläinen Toukokuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1999

Syväkairaus OL -KR 11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1999 Työ r a p o r t t i 9 9-50 Syväkairaus OL -KR 11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1999 Tauno Rautio Elokuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997

Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 Työraportti 9 7-52 Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 Risto Niinimäki Suomen Malmi Oy Joulukuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin-(09) 2280 30 Fax (09) 2280

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR7 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998

Syväkairaus HH-KR7 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998 Työraportti 98-7 2 Syväkairaus HH-KR7 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998 Tauno Rautio Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työ raportti

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR9 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999

Syväkairaus HH-KR9 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999 Työ raportti 99-51 Syväkairaus HH-KR9 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999 Tauno Rautio Syyskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ r a p o r

Lisätiedot

Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla

Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla Työ r a portti 2-4 8 Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla V. 1 996-1 999 Petri.Jääskeläinen.Joulukuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2001

Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2001 Työraportti 21-24 Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 21 Risto Niinimäki Heinäkuu 21 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ raportti 21-24

Lisätiedot

Tutkimusreiän KI-KR 13 syventäminen Aänekosken Kivetyssä

Tutkimusreiän KI-KR 13 syventäminen Aänekosken Kivetyssä Työ raportti 97-58 Tutkimusreiän KI-KR 3 syventäminen Aänekosken Kivetyssä Tauno Rautio Suomen Malmi Oy ~oulukuu 997 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-0000 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 379 .-------------~----

Lisätiedot

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu 4 MITTAUSTEN SUORITUS 17 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu PFL DIFF -virtauseromittausmenetelmällä tehdyt virtausmittaukset suoritettiin elo- ja syyskuussa kairanrei issä SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348,

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Työraportti 2014-62 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Vesa Toropainen Joulukuu 2014 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn henkilökuilulla Työraportti Vesa Toropainen.

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn henkilökuilulla Työraportti Vesa Toropainen. Työraportti 2010-87 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn henkilökuilulla 2009 2010 Vesa Toropainen Joulukuu 2010 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Työraportti 2004-09 T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 ja 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Matti Ihalainen Suomen Malmi Oy Maaliskuu 2004 Pesivan työraporteissa

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008 Työraportti 2009-34 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008 Vesa Toropainen Elokuu 2009 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla Työraportti Vesa Toropainen.

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla Työraportti Vesa Toropainen. Työraportti 2009-119 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla 2009 Vesa Toropainen Joulukuu 2009 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA GEO-WORK OY Vartiopolku 5 17200 VÄÄKSY 19.10.2015 MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA 30.9.2015 TEHTÄVÄ Geo-Work Oy suoritti Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon toimeksiannosta

Lisätiedot

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote 2017-31-07 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER: KORKEITA HOPEA- JA KULTAPITOISUUKSIA HOPEAKAIVOKSEN TÄYDENNYSKAIRAUKSESSA Sotkamo Hopeakaivoksella

Lisätiedot

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Työ r a portti 9 8-7 6 Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Petri Jääskeläinen Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HLSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228

Lisätiedot

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Työraportti 98-22 Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Marja Keinonen Jouko Helenius Raija Mäkinen Huhtikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI.

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 12 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000

Syväkairaus OL -KR 12 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000 Työ r a p o r t t i 2-2 8 Syväkairaus OL -KR 12 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2 Risto Niinimäki Kesäkuu 2 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ r a

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset Y 30 / 97 / 2 Työraportti 2-97 PALMOTUN TUTKIMUSALUEEN KAIRANREIKIEN R304, R323, R332, R334, R335, R337, R340, R343, R348, R356, R373 JA R385

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Ill FI9700038 POSIVA-96-1 9 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Yksityiskohtaiset sijoituspaikkatutkimukset 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, FIN-OO1OO HELSINKI,

Lisätiedot

Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 2001 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 12 kairauksen yhteydessä

Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 2001 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 12 kairauksen yhteydessä Työ r a p o r t t i 2 0 0 0-3 2 Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 200 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 2 kairauksen yhteydessä Petri Jääskeläinen Syyskuu 2000 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO)

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Ilmo Kukkonen & Lasse Ahonen Geologian tutkimuskeskus, Espoo KYT2010 Seminaari 26.9.2008 Helsinki 1 Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Kooste virtausmallien eräistä lähtötiedoista Hästholmenissa, Kivetyssä, Olkiluodossa ja Romuvaarassa

Kooste virtausmallien eräistä lähtötiedoista Hästholmenissa, Kivetyssä, Olkiluodossa ja Romuvaarassa Työraportti 99- Kooste virtausmallien eräistä lähtötiedoista Hästholmenissa, Kivetyssä, Olkiluodossa ja Romuvaarassa Henry Ahokas Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-00 00 HELSINKI, FINLAND Tel.

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997 Työraportti 9814 Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1KR4 ja KR9 vuonna 1997 Pertti Hassinen Helmikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN001 00 HELSINKI Puhelin (09)

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla vuonna1997

Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla vuonna1997 Työ r a p o r t t i- 9 7-2 2 Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla vuonna997 Risto Niinimäki Suomen Malmi Oy Heinäkuu 997 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-00 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09)

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla

Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla Työraportti 2002-47 Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla Hanna Malmlund Erik.Johansson Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

VESISET Plus + KATTOKAIVO SANEERAUSRAKENTAMISEEN

VESISET Plus + KATTOKAIVO SANEERAUSRAKENTAMISEEN VESISET Plus + KATTOKAIVO SANEERAUSRAKENTAMISEEN Esittely s.2 C-Kattokaivon asennus timanttiporattuun reikään s.3 C-Saneerauskattokaivon asennus vanhan kaivon päälle s.4 Kattokaivon putkiston asennus s.5

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

PVM Pikaliitin tyyppi Cejn 320. VUODON KOKO VUODON SELITE VAIHDETTAVAT OSAT 0,1mm 0,3mm 0,5 mm

PVM Pikaliitin tyyppi Cejn 320. VUODON KOKO VUODON SELITE VAIHDETTAVAT OSAT 0,1mm 0,3mm 0,5 mm Yritys Oy YRITYS Ab Osasto PVM 4.-7.11.2016 Tunnus Vuotoraportti Nro: As. Yhteystiedot / puh / sähköposti Asentaja / Kartoittaja Työpäivät vuodessa 365 Monessako vuorossa 3 Pikaliitin tyyppi Cejn 320 VUODOT

Lisätiedot

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Gebwell Oy Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Perustettu vuonna 2005 Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Leppävirralla Työllistää

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/1834/-91/2/10 Enontekiö Ruossakero Au Jorma Isomaa 11.03.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-88. Tutkimusalueet sijaitsevat

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimusaineiston tallentaminen 6

Johdanto 1. Tutkimusaineiston tallentaminen 6 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Syväkairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset reikäluotaukset 2 Petrofysikaaliset laboratoriomittaukset

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ (fi)

Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ (fi) Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ 0808 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 530 Kanunki, Kuusjoki Puh. +358 77 700 Fax +358 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi 01-01-010

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Työraportti 99-12 Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Nina Sacklen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA SU01\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Espoo HANNU SILVENNOINEN, Dl

TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA SU01\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Espoo HANNU SILVENNOINEN, Dl TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA 1 9 8 SU1\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Esp 12.2.1981 HANNU SILVENNOINEN, Dl 2 TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLÄ 198 1. YLEISTÄ 2. MITTAUKSISTA 2.1 SIROTEM 2.2

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR

OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR Työryhmä: Jani Lehtonen, Jaakko Viitala. Roy Juurijoki, Pekka Kiiski ja Jesse Nio. Hyväksynyt: Sääntövastaava Sauli Luolajan-Mikkola 20.11.2013 Testattu käytännössä

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Lehden nro 86 mukana sait

Lehden nro 86 mukana sait RAKENNUSOHJE Kaikki jarru- ja kaasulaitteiston kokoamiseen tarvittavat osat 375 Lehden nro 86 mukana sait 13 uutta osaa mittakaavan 1:7 F2007-autoasi varten. Osat ovat välttämättömiä pienoismallin toiminnalle.

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot