Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg"

Transkriptio

1 Työ raportti Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ raportti Kairanreikien Ol-KR 11 ja Ol-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999

3 TEKIJÄ ORGANISAATIO : SUOMEN MALMI OY PL 10 Juvan teollisuuskatu ESPOO TILAAJA: TILAAJAN YHDYSHENKILÖ : POSIVA OY Mikonkatu 15 A HELSINKI f-. IZ. 0, Dl Heikki H:z: Posiva Oy URAKOITSIJAN YHDYSHENKILÖ : FM Tauno Rautio Smoy RAPORTTI: TYÖRAPORTTI KAIRANREIKIEN OL-KR11 JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUONNA 1999 TEKIJÄ: Tauno Rautio Geologi, Smoy TARKASTAJA: Pekka Mikkola Toimitusjohtaja, Smoy

4 Työ r a p o r t t i Kairanreikien OL -KR 11 ja OL -KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Marraskuu 1999 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KAIRANREIKIEN OL-KRll JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUOI'4A 1999 TIIVISTELMÄ Eurajoen Olkiluoto on yksi yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin valituista neljästä alueesta. Tutkimusten avulla selvitetään kallioperäominaisuuksia tähdäten käytetyn polttoaineen loppusijoittamisen Suomen kallioperään. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Yksityiskohtaisten paikkatutkimuksien yhteydessä Suomen Malmi Oy (Smoy) kairasi touko-heinäkuussa 1999 Olkiluodon tutkimusalueelle kairanreiän, jonka pituus on 1002, 11 m. Kesän aikana reiässä on tehty erilaisia reikämittauksia. Reikämittausten yhteydessä reiässä todettiin tukos noin 625 metrin syvyydessä. Reiästä OL-KR5 on mitattu hydraulista painekorkeutta monitulppalaitteistolla. Laitteiston noston yhteydessä laitteisto juuttui kiinni ensimmäisen kerran syksyllä Syksyllä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin 30 m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui uudelleen. Reikien avaamiseksi Suomen Malmi Oy (Smoy) suoritti syksyllä 1999 puhdistustöitä kairakoneella Posivan toimeksiannosta. Tehtåvänä oli avata tukos reiässä KR11 ja poistaa reiässä KR5 oleva monitulppalaitteisto. Reiässä OL-KR11 ollut tukos poistettiin kairaamalla. Tukoksen poistamisen jälkeen reikää huuhdeltiin. Reiän huuhteluun käytettiin uraniinilla merkittyä vettä 3 m 3. Kairausputkistolla tarkastettiin reiän olevan avoin reikäpituuteen 1001,3 3 m saakka. Reiässä OL-KR5 oli puhdistustyön alkaessa 13 tulppaa, noin 475 m terästankoja ja tulppiin liittyviä muoviletkuja. Monitulppalaitteisto poistettiin reiästä erityyppisillä kalastustyökaluilla, joista osa oli suunniteltu erityisesti vastaavankaltaisiin töihin. Irtonaisen materiaalin poistamiseksi puhdistustyön lopussa kairattiin kallionäytettä. Kallionäytettä saatiin yhteensä 0, 42 m. Reiän puhdistamisen yhteydessä käytettiin uraniinilla merkittyä vettä noin 18 m 3. Huuhtelun jälkeen suoritettiin ns. imurointipumppaus, jossa reiän pohjalta pumpattiin vettä no1n 12 m 3. Imurointipumppauksen lopussa todettiin veden olevan kirkasta. Kairausputkistolla tarkastettiin reiän olevan avoin reikäpituuteen 559,79 m saakka. Avainsanat monitulppalaitteisto, uraniini, huuhteluvesi, reiän puhdistus

6 THE CLEANING OF BOREHOLES OL-KRll AND OL-KR5 AT OLKILUOTO IN EURAJOKI IN 1999 ABSTRACT Olkiluoto in Eurajoki is one of the four sites, which were selected for the detailed site investigations. The aim of these investigations is to study the bedrock properties for final disposal of spent nuclear fuel. The fmal disposal site will be ehosen in the year As a part of the investigation programme Suomen Malmi Oy (Smoy) core drilled a m deep borehole KR11 in May-July 1999 at Olkiluoto. During summer 1999 borehole measurements were carried out in the borehole when noticed that the borehole was blocked up in the depth of 625 m. ln the borehole KR5 (558,85 m deep) hydraulic head has been monitored with multipacker system. When lifting the multipacker system it was stuck first time in autumn In autumn 1999 li:fting work was continued and the multipacker system was lifted 30m when it was stuck in the borehole again. ln order to open the boreholes Suomen Malmi Oy (Smoy) carried out cleaning operations during autumn 1999 con1missioned by Posiva Oy. In the borehole KR11 the cave-in at the depth of 625 m was removed by drilling. After drilling was completed the borehole was flushed. Uranine was used as a label agent in the flushing water. Openness ofthe borehole was verified to the depth of 1001,33 m by drill rods. A total of 13 packers with 475 m of steel rods and plastic tubes were removed from the. borehole KR5 with different kind of fishing tools. In order to get all debris from the borehole, the borehole was extended by drilling to the depth of m. The volume ofthe flushing water used in the cleaning work was about 18m 3. Uranine was used as a label agentin the flushing water. After the flushing operatien about 12m 3 ofwater was pumped from the bottom of the borehole. At the end of the pumping operatien the returning water was clean. Openness ofthe borehole was verified to the depth of 599,79 m by drill rods. Keywords: multipacker system, uranine, flushing water, borehole cleaning

7 KAIRANREIKIEN OL-KRll JA OL-KR5 PUHDISTUSTYÖ EURAJOEN OLKILUODOSSA VUONNA 1999 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ 2 2. TYÖNKUVAUS Työn aikataulu Reikä OL-KRll Reikä OL-KR HUUHTELUVESIJÄRJESTELYT JA TARKKAILlJMITTAUKSET Huuhteluvesijärjestelyt Tarkkailumittaukset Huuhtelupumppaus reiällä OL-KR VIITTEET 7 5. LIITTEET 5.1 Tulppauksen kaaviokuva 5.2 Puhdistustyön eri vaiheet 8 9

8 2 1. YLEISTÄ Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen aluevalintaprosessi on edennyt yksityiskohtaisten sijoituspaikkatutkimusten toiseen vaiheeseen, joka käynnistyi vuoden 1997 alussa ja päättyy Yksityiskohtaisia paikkatutkimuksia tehdään neljällä tutkimusalueelia Kuhmon Romuvaarassa, Äänekosken Kivetyssä, Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenilla. Tutkimusten avulla selvitetään kallioperäominaisuuksia tähdäten käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoittamiseen syvälle Suomen kallioperään. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Eurajoen Olkiluodon tutkimusalueelle kairattiin yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin liittyen kairanreikä KR11 aiemmin vuonna Kairaustyö on kuvattu Posivan työraportissa (Rautio, 1999). Reiässä on tehty erilaisia reikämittauksia. Reikämittausten yhteydessä reiässä todettiin tukos noin 625 metrin syvyydessä. Ko. syvyydessä olevasta rikkonaisuusvyöhykkeestä valui runsaasti kiviainesta jo kairauksen aikana. Reikään KR5 asennettiin monitulppalaitteisto hydraulisen painekorkeuden mittaamiseksi seitsemässä mittausvälissä. Monitulppalaitteistoa yritettiin nostaa reiästä ensimmäisen kerran syksyllä 1998, jolloin se juuttui kiinni. Syksy1lä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin 30 m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui kiinni uudelleen. Em. seikoista johtuen Suomen Malmi Oy (Smoy) suoritti syksyllä 1999 reiän puhdistustöitä Posivan toimeksiannon 9686/99/HH mukaisesti. Reikä KR11 on 1002,11 m pituinen ja sen halkaisija on pääosin 56 mm. Reikä on putkitettu 64/57 -suojaputkella 122,82 m:n reikäpituuteen saakka kallionäytekairauksessa tavattujen rikkonaisuusvyöhykkeiden stabiloimiseksi. Reiän lähtökaltevuus on 70,0 ja -suunta 310,0. Reikä KR5 on kairattu vuonna 1990 alustaviin paikkatutkimuksiin liittyen. Reiän pituus oli ennen puhdistustyön alkamista 558,85 m ja sen halkaisija on pääosin 56 mm. Työn lopuksi reikää puhdistettaessa sitä jatkettiin useita kertoja. Reiän lähtökaltevuus on 65,0 ja -suunta 340,0. Kairaustyö on kuvattu Posivan työraportissa (Suomen Malmi Oy, 1990).

9 3 Kummallekin reiälle on uppoporauksella tehty laajennettu yläosa noin 40 m:n syvyyteen. Yläosa on putkitettu 140/130 mm putkella. Putken alapäässä on suppilo jossa on kierteet 64/57 suojaputkistolle. Reikien sijainti on esitetty kuvassa 1. Raportissa esitetyt syvyysmitat ovat reikäsyvyyksiä maanpinnasta lukien. 2. TYÖN KUVAUS 2.1 Työn aikataulu Puhdistustyö aloitettiin reiällä KR11. Reiän KR11 puhdistustyö saatiin päätökseen , jonka jälkeen kone siirrettiin reiälle YD7. Reiän YD7puhdistustyö on kuvattu muualla. Reiälle KR5 siirryttiin Tulppauskaluston pääosat saatiin pois reiästä mennessä. Tulpista irronneiden kumien, kiristyspantojen ja nailonletkujen palasten poistamiseksi reikää syvennettiin kairaamalla useaan otteeseen. Reiän lopullinen syvyys on 559,79 m. Lopuksi reikä pestiin merkkiainevedellä ja suoritettiin imurointipumppaus alu43 -putkien läpi kivijauhon poistamiseksi. Työ saatiin päätökseen Puhdistuksessa kä)'tettiin Diamec S -kairakonetta. Työn vastaavana työnjohtajana toimi Martti Lomu. Työtä tehtiin yhdessä vuorossa. Vuoromiehistö koostui kahdesta kairaajasta. 2.2 Reikä OL-KR11 Reikä KR11 lävistää syvyydessä 624,82-626,39 m vyöhykkeen, jonka kohdalla avattava tukos sijaitsee. Em. vyöhyke oli tukossa muutamaan otteeseen jo kairauksen aikana. Reiässä oleva tukos esti mittalaitteiden pääsyn reikään 625 m:n alapuolelle. Tukosta oli pyritty poistamaan vaijerin varassa olevalla vasarasondilla. Koska tukoksen oletettiin muodostuvan kiviaineksesta päätettiin se poistaa kairaamalla T -56 -kalustolla. Ennen kairausta reikään laskettiin 64/57 -suojaputket, jotka asennettiin niin, että niiden alapää oli kiinni suppilossa. Kairaus onnistui hyvin ja tukos saatiin kairaamalla putoamaan reiän pohjalle. Kairauksen jälkeen tukoksen aiheuttauutta rikkonaisuusvyöhykettä huuhdeltiin irtonaisen kiviaineksen pudottamiseksi reiän pohjalle. Työn lopuksi todettiin reiän avoimuus kairausputkistolla Reikä oli avoin syvyyteen 1001,33 m asti.

10 1 - < P' """""" t-3 s. - r!i (1) (1) 0 <-. P' 0 """""" """""" rn t!::: s ::=-. Kairanreikien sijainti KKJ1 (Projektio: Gauss-Kruger) Mittakaava: 1: 20 ooo Saanio & Riekkola Oy/HM SELITYKSET: Kairanreikä ja sen maanpintaprojektia

11 5 2.3 Reikä OL-KR5 Reikään KR5 kiinnijuuttunut monitulppalaitteisto koostui 13 paisutettavasta tulpasta, niitä yhdistävistä kannatintangoista ja mittausväleihin ja tulppiin menevistä nailonletkuista. Tulpat ovat kumipäällysteisiä ja niiden rungot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tulpat ovat yhden metrin pituisia. Tulppia yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistetut kannatintangot. Kannatintankojen halkaisija on kahdeksan millimetriä ja yhden tangon pituus on viisi metriä. Lisäksi reiässä oli seitsemään mittausväliin ja tulppiin menevät nailonletkut (0 8/6 mm). Kuhunkin mittausväliin johtavan letkun lisäksi laitteistoon kuuluu tulppien paisutusletku. Kaaviokuva tulppien sijainnista ennen laitteiston nostoa on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 1 on esitetty myös nailonletkujen lukumäärä kussakin tulppausvälissä. Hydraulisen painekorkeuden mittaamiseksi kussakin mittausvälissä reiän laajennettuun yläosaan on asennettu seitsemän mittausputkea (28/23 mm). Mittausputket oli kiinnitetty ilmastointi-teipillä noin kahden metrin välein kannatinvaijeriin (halk.12 mm). Kannatinvaijeri on kiinnitetty kannatintangon yläpäässä olevaan nippaan, jonka päätyyn on porattu reikä. Monitulppalaitteistoa yritettiin nostaa reiästä ko Imijalan ja vaijerin avulla ensimtnäisen kerran syksyllä 1998, jolloin se juuttui kiinni. Syksyllä 1999 nostoa jatkettiin ja laitteistoa saatiin nostetuksi noin30m alkuperäisestä sijainnistaan ennen kuin se juuttui uudelleen. Puhdistustyö aloitettiin asentamalla kairakone reiälle. Koneen avulla vedettiin reiän yläosassa olleet mittausputket pois. Edelleen koneen avulla vaijerista vedettäessä lähti laitteisto nousemaan. Ylös saatiin koko laitteisto. Osa tulppien kivikupeista oli täynnä irtonaisia kivenkappaleita. Alin tulppa oli repeytynyt ja siitä oli reikään jäänyt kumia ja kaksi kiristyspantaa. Koska pienten irtonaisten kappaleiden saaminen pois reiästä oli vaikeaa, poistettiin pannat ja kumin kappaleet kairaamalla reikää hieman syvemmäksi, jolloin ne jäivät teräputken sisään. Kairauksen jälkeen reiän syvyydeksi mitattiin 559,79 m, joka on myös reiän avoin syvyys maanpinnasta mitattuna.

12 6 3. HUUHTELUVESIJÄRJESTELYT JA TARKKAILUMITTAUKSET 3.1 Huuhteluvesijärjestelyt Reiässä tehdyissä puhdistustöissä käytettiin merkittyä huuhteluvettä. Merkkiaineena käytettiin uraniinia eli natrium:fluoresiinia. Uraniini on pulverimaiden orgaaninen väriaine, joka hajoaa UV -säteilyn vaikutuksesta. Tämän takia merkkiainesäiliö oli peitettynä pressullakäytön aikana. Merkkiaineen laatu oli tarkistettu ennen käyttöönottoa Fortum Oy:n laboratoriossa Vantaalla. Uraniini oli annosteltu valmiiksi 1,500 g annoksiksi pieniin lasipurkkeihin. Reikäpaikalla aineet liuotettiin yhteen litraan vettä. Liuotettu merkkiaine-erä sekoitettiin hitaasti 3 m 3 merkkiainesäiliöön huuhteluveden pumppauksen alkaessa ja pumppauksen aiheuttaman vedenkierron varmistaessa merkkiaineen sekoittumisen. Huuhteluvesi reikien puhdistustöihin saatiin Olkiluodon vesijohtoverkostosta, josta se tuotiin reikäpaikoille säiliöissä. Kairauspaikalle vesi johdettiin merkkiainesäiliöön suodattimen läpi mekaanisten epäpuhtauksien suodattamiseksi. Suodattimen läpäisy oli 500 J.!m pienemmille hiukkasille. Merkkiaineen sekoitussäiliönä käytettiin yhtä 3 m 3 lasikuitusäiliötä. 3.2 Tarkkailumittaukset Reiällä KR11 puhdistustyön aikana käytettiin huuhteluvettä yhteensä 3,0 m 3 Vesi palautui osittain kairauksen aikana. Reiällä KR5 puhdistustyön aikana käytettiin huuhteluvettä yhteensä 17,6 m 3 Kairaukseen vettä kului 10,0 m 3 ja reiän pesuun vettä käytettiin 7,6 m 3 Vesi palautui osittain kairauksen aikana. 3.3 Huuhtelupumppaus reiällä OL-KR5 Puhdistustyön lopuksi reikää huuhdottiin merkkiainevedellä reiän seinämästä mahdollisesti irtoavien kivien ja kivijauhon pudottamiseksi reiän pohjalle. Huuhtomista keskitettiin erityisesti reikävälille noin m, josta oletettiin valuneen irtonaista rakotäytettä. Huuhtelulaitteena oli toisesta päästään tulpattu kaksoisliitin, jonka kehällä

13 oli 90 asteen välein halkaisijaltaan 5 mm:n reikiä. Tällöin vesisuihkut suuntautuivat kohtisuoraan reiän seinärnään. Huuhteluun käytettiin merkittyä vettä 7,6 m 3. 7 Huuhtelun jälkeen reikää puhdistettiin pumppaamaila vettä alu43 -kairausputkiston kautta reiän pohjalta uppopumpulla. Alimmaisena putkistossa oli 9 m reikäputkia. Putkistoon oli syvyydelle noin 44 m asennettu ns. hetulatulppa estämään veden pääsy reiän yläosasta suoraan pumpulle, jolloin pumpattava vesi kiersi reiän pohjan kautta. Tulpan yläpuolineo putkisto nostettiin pois reiästä. Reikään laskettiin vaijerin varassa uppopumppu noin 27,5 m:n syvyyteen. Huuhtelupumppausta suoritettiin klo ja klo 9.25 välisenä aikana. Huuhtelun lopussa vesi oli silmämääräisesti kirkasta eli vedessä ei ollut enää havaittavissa kivijauhoa. Pumppaamalla vettä nostettiin reiästä 11,88 m 3 eli keskimäärin 2961/h. 4. VIITTEET Rautio T Syväkairaus OL-KR11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna Posivan työraportti Suomen Malmi Oy Kallionäytekairaus OL-KR5 Eurajoen Olkiluodos TVO:n työraportti

14 8 Tulppaus- ja mittapistekaavio reiällä OL-KR5. Liite m (-9 32m - ' ' 0 kulma 65,0 ) Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) Vaiieri 0-19.R m m 7 läoivienti' å m 6 läoivienti' å OL-KR5T8 13:n yläpuoli OL-KR5T ,2 m yläpuolelta 118,2-133,2 m m 6läoivienti" a 211,6 m 5 läpivienti" a OL-KR5T ,6-211,6 m ,0 m 5 läpivientiä m 4 läoivientiä m 3 läpivientiä OL-KR5T5 8-9 OL-KR5T ,0-275,0 m 275,0-285,0 m ,4 m 3 läpivientiä m 2 läoivientiä OL-KR5T ,4-411,8 m m 2 läoivientiä m 1 läoivienti m 1 läoivienti m 0 läoivientiä Alimmassa tulpassa murtoventtiili OL-KR5T2 3-4 OL-KR5T ,8-483,4 m 505,0-530,0 m

15 9 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Reikä OL-KR11 Pvm Klo Työsuorite :30-12:30 Koneen ja kaluston siirto ja pystytys reiälle :30-17:00 Suojaputkien (64/57) lasku, huuhteluveden hankinta, kairausputkiston lasku :00-13:15 Kairausputkiston lasku jatkuu. Tukos todettiin syvyydellä m. Kevyesti kairaamaila tukos avautui. Reikä avoin syvyyteen 100,28 m :15-16:20 Reiän pesua välillä ,50 m :00-15:00 Reiän avoimuuden tarkastaminen kairausputkistolla. Reikä avoin syvyyteen 1001,33 m. Koneen siirto YD7:lle. Reikä OL-KR5 Pvm Klo! Työsuorite! Muutto reiältä YD-7 reiäl!e OL-KR5. Kone pystytettiin 1 1 l! 1 reiälle :00-16:00 Vedettiin 28 mm letkut poikki. Edelleen vedettiin koneella vaijerista, jolloin tangot lähtivät liikkeelle ja saatiin ensimmäisen tangon pää näkyviin. Tämän jälkeen tankoja vedettiin rutiininomaisesti ylös, kunnes ylhäällä oli 19 tankoa ja 2 tulppaa. Imupumppu oli käytössä koko ajan :00-15:00 Kytkettiin imupumppu Ja jatkettiin tankojen ylösvetoa. Kolmannen, viidennen ja kuudennen tulpan päällä olevassa kivikupissa oli runsaasti karkeaa hiekkamursketta. Vuoron loppuessa ylhäällä 63 oli pitkää ja 11 lyhyttä tankoa sekä 8 tulppaa. Systeemi oli edelleen irtonainen : Tankojen nosto jatkui ja kaikki 13 tulppaa tulivat ylös. Alimmaisen tulpan kumi oli repeytynyt niin, että noin 20 cm kumia ja kaksi sidepantaa jäivät reikään. Pantojen ja kumin poistamiseksi laskettiin T-56 -kalusto reikään ja merkkiainesäitiä täytettiin. Syvyydessä noin 484 m putkisto takerteli. Syvyys on sama, jossa tangot olivat viimeksi tarttuneet kiinni.

16 10 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Pvm Klo T yösuorite :00-17:30 Tukosta painettiin alaspäin sekä putkilla että käyttämällä apuna vesihuuhtelua. Tukos oli erittäin tiukka painaa alas, putket pysähtyivät 0, 70 m pohjasta, jonka jälkeen putket nostettiin ylös. Tukoksena oli ktuni ja kiven palasia :00-15:00 Reikään laskettiin vasenkätiset 64/57 suojaputket Vedenpinta oli 7,90 m. Reiässä oli este syyyydessä 476 m, joka kulki putkien edellä. Putket pysähtyivät 558 m:n syyyydessä, jonka jälkeen aloitettiin kairaus. Ajettiin 15 cm jonka jälkeen putket nostettiin ylös. Tässä vaiheessa havaittiin, että putkiletka oli poikki siten, että reikään oli jäänyt 130 m putkea. Reikään laskettiin raippapyydys, pyydyksen porkkana katkesi ja jäi katkenneen putken sisälle. Tämän jälkeen laskettiin normaali porkkanapyydys ja kierrettiin se katkenneen putken päähän ja näin putkiletka onnistuttiin vetämään ylös :00-17:00 T -56 -kalustolla kairattaessa pyöritys aaltoilce pyrkien :00-16:00 juuttumaan kiinni. Kairauksesta ei tullut näytettä. 1 T -56 kalustoa laskettaessa putket eivät menneet pohjaan kuin, pyörittämällä viimeiset nom 80 m. Kairattiin syvyyteen 559, 14 m. Nä)1että ei tullut ylös. Toisella käynnillä viimeisillä kymmenillä metreillä pohjasta lukien havaittiin takertelemista putkia laskettaessa. Kairattiin syvyyteen 559,44 m saaden ylös sidepannat, teippiä ja irtokiviä. Kallionäytettä oli 10 cm. Nostettaessa putket takertelivat jälleen välillä noin m pohjasta lukien. Kolmannella yrityksellä kairattiin syvyyteen 559,79 m. Kallionäytettä tuli 0,33 m. Putket eivät takerrelleet no stettaessa, eikä laskettaessa :00-17:30 Reikää pestiin käyttäen vettä noin Nostettiin alu53 putket ja 64/57 suojaputket reiästä pois. lmurointia varten laskettiin reikään alu43 -putkisto. Hetulatulppa asennettiin syvyydelle noin 44 m. Hetulatulpan alapuolelle 172 kpl alu43 putkia, joista kolme alimmaista on reikäputkia. Asennettiin imurointikalusto; pumppu syvyyteen noin 27,50 m. Pumppaus aloitettiin Tuotto säädettiin 3,4 Vmin.

17 11 Puhdistustyön eri vaiheet Liite 5.2 Pvm Klo Työsuorite :00-13:00 Pumpattiin vettä reiästä. Vettä pumpattu noin klo mennessä :00-09:30 Pumppu sammutettiin. V että pumpattu yhteensä klo 9.20 mennessä :00-16:00 lmurointikaluston purku ja alu4 3 putkien nosto. Putket katkottu kuljetuskuntoon. T -56 kalustolla tarkastettiin reiän pohjan avoimuus. Reikä on avoin syvyyteen 559,79 m. T -56 -putkisto katkottu kuljetuskuntoon. Kone viety pois reiältä.

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002 Työraportti 22-4 Kairanreikien Ol-KR 1 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 22 Tauno Rautio Joulukuu 22 POSIVA OY FIN-2716 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 379 Työraportti

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06 Työraportti 2006-46 Kairanreikien Ol-KR4 ja Ol-KR14 puhdistustyö furajoen Olkiluodossa 05/2005-02/2006 Ville Pussinen Suomen Malmi Oy Toukokuu 2006 Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Lisätiedot

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Työ r a p o r t t i 9 8-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Tero Laurila Huhtikuu 1998 Työraportti 98-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset

Lisätiedot

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Työ raportti 99-56 Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Työ r a p o r t t i- 9 7-2 3 Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Heinäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä

Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä Työraportti 99-28 Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä Ismo Mäkeläinen Aimo Hiironen Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998

Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998 Työ raportti 9 8-3 7 Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla vuonna 998 Tauno Rautio Toukokuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-0000 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 379 Työ raportti 98-3

Lisätiedot

Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000

Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000 Työ raportti 2-31 Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2 Tauno Rautio Heinäkuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 TEKIJÄ ORGANISAATIO:

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1999

Syväkairaus OL -KR 11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1999 Työ r a p o r t t i 9 9-50 Syväkairaus OL -KR 11 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1999 Tauno Rautio Elokuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR7 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998

Syväkairaus HH-KR7 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998 Työraportti 98-7 2 Syväkairaus HH-KR7 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1998 Tauno Rautio Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työ raportti

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997

Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 Työraportti 9 7-52 Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 Risto Niinimäki Suomen Malmi Oy Joulukuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin-(09) 2280 30 Fax (09) 2280

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR9 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999

Syväkairaus HH-KR9 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999 Työ raportti 99-51 Syväkairaus HH-KR9 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999 Tauno Rautio Syyskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ r a p o r

Lisätiedot

Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla

Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla Työ r a portti 2-4 8 Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla V. 1 996-1 999 Petri.Jääskeläinen.Joulukuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2001

Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2001 Työraportti 21-24 Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 21 Risto Niinimäki Heinäkuu 21 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ raportti 21-24

Lisätiedot

Tutkimusreiän KI-KR 13 syventäminen Aänekosken Kivetyssä

Tutkimusreiän KI-KR 13 syventäminen Aänekosken Kivetyssä Työ raportti 97-58 Tutkimusreiän KI-KR 3 syventäminen Aänekosken Kivetyssä Tauno Rautio Suomen Malmi Oy ~oulukuu 997 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-0000 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 379 .-------------~----

Lisätiedot

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu 4 MITTAUSTEN SUORITUS 17 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu PFL DIFF -virtauseromittausmenetelmällä tehdyt virtausmittaukset suoritettiin elo- ja syyskuussa kairanrei issä SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348,

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008 Työraportti 2009-34 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008 Vesa Toropainen Elokuu 2009 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Työraportti 2014-62 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Vesa Toropainen Joulukuu 2014 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Työraportti 2004-09 T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 ja 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Matti Ihalainen Suomen Malmi Oy Maaliskuu 2004 Pesivan työraporteissa

Lisätiedot

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Työraportti 98-22 Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Marja Keinonen Jouko Helenius Raija Mäkinen Huhtikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI.

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla Työraportti Vesa Toropainen.

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla Työraportti Vesa Toropainen. Työraportti 2009-119 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla 2009 Vesa Toropainen Joulukuu 2009 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Työ r a portti 9 8-7 6 Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Petri Jääskeläinen Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HLSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 12 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000

Syväkairaus OL -KR 12 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000 Työ r a p o r t t i 2-2 8 Syväkairaus OL -KR 12 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2 Risto Niinimäki Kesäkuu 2 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ r a

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 2001 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 12 kairauksen yhteydessä

Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 2001 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 12 kairauksen yhteydessä Työ r a p o r t t i 2 0 0 0-3 2 Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 200 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 2 kairauksen yhteydessä Petri Jääskeläinen Syyskuu 2000 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Ill FI9700038 POSIVA-96-1 9 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Yksityiskohtaiset sijoituspaikkatutkimukset 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, FIN-OO1OO HELSINKI,

Lisätiedot

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset Y 30 / 97 / 2 Työraportti 2-97 PALMOTUN TUTKIMUSALUEEN KAIRANREIKIEN R304, R323, R332, R334, R335, R337, R340, R343, R348, R356, R373 JA R385

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO)

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Ilmo Kukkonen & Lasse Ahonen Geologian tutkimuskeskus, Espoo KYT2010 Seminaari 26.9.2008 Helsinki 1 Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä

Lisätiedot

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997 Työraportti 9814 Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1KR4 ja KR9 vuonna 1997 Pertti Hassinen Helmikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN001 00 HELSINKI Puhelin (09)

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla

Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla Työraportti 2002-47 Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla Hanna Malmlund Erik.Johansson Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Gebwell Oy Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Perustettu vuonna 2005 Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Leppävirralla Työllistää

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla vuonna1997

Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla vuonna1997 Työ r a p o r t t i- 9 7-2 2 Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla vuonna997 Risto Niinimäki Suomen Malmi Oy Heinäkuu 997 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-00 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09)

Lisätiedot

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Työraportti 99-12 Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Nina Sacklen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR

OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR Työryhmä: Jani Lehtonen, Jaakko Viitala. Roy Juurijoki, Pekka Kiiski ja Jesse Nio. Hyväksynyt: Sääntövastaava Sauli Luolajan-Mikkola 20.11.2013 Testattu käytännössä

Lisätiedot

Kallionäytekairaus menetelmät ja tarkoitus

Kallionäytekairaus menetelmät ja tarkoitus Kallionäytekairaus menetelmät ja tarkoitus Esimerkkinä Länsimetro Juha U. S. Jokinen, Tekn. lis., Fil. maist. Projektipäällikkö, Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA Oy JuhaUS.Jokinen@pohjatekniikka.fi Onnistuneen

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lehden nro 86 mukana sait

Lehden nro 86 mukana sait RAKENNUSOHJE Kaikki jarru- ja kaasulaitteiston kokoamiseen tarvittavat osat 375 Lehden nro 86 mukana sait 13 uutta osaa mittakaavan 1:7 F2007-autoasi varten. Osat ovat välttämättömiä pienoismallin toiminnalle.

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

KARUINKIN luonto ON HERKKÄ kokonaisuus.

KARUINKIN luonto ON HERKKÄ kokonaisuus. KARUINKIN luonto ON HERKKÄ kokonaisuus. Luonnon ymmärtäminen ja kunnioittaminen on toimintamme kulmakivi. Vastuullisuus on arvo, jonka tuomme työhömme myös tuloksellisuuden ja kumppanuuden tasolla. Kyllä

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Pienpuhdistamosäiliön / saostussäiliön tyyppitestaus vesitiiviyden, rakenteen lujuuden ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyden osalta

Pienpuhdistamosäiliön / saostussäiliön tyyppitestaus vesitiiviyden, rakenteen lujuuden ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyden osalta TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04479-13 27.6.2013 Pienpuhdistamosäiliön / saostussäiliön tyyppitestaus vesitiiviyden, rakenteen lujuuden ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyden osalta AG-puhdistamosäiliö ja Lokalo

Lisätiedot

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Jere Komulainen Perttu Pulkkinen Kyösti Ripatti Elin Siggberg Jari Pöllänen Pöyry Finland

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 10 m 3

Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WCjäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 10 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot