Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla"

Transkriptio

1 Työ raportti Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999

3 TEKIJÄ ORGANISAATIOT: Posiva Oy Torikatu ÄÄNEKOSKI Työraportti MONITOLPPALAITTEISTOJEN ASENTAMINEN KAIRANREIKIIN LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA TEKIJÄ:,4_...:?----J-- Aimo Hiironen Posiva Oy TARKASTAJA: ( --~~~~ Heikki Hinkkanen Posiv~Oy ~ ~

4 Työ raportti Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Posiva Oy Lokakuu 1999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia.

5 MONITULPPALAITTEISTOJEN ASENTAMINEN KAIRANREIKIIN LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA 1999 TIIVISTEL MÄ Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Fortum Oy:n perustama yhtiö Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja sitä varten tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Posiva jatkaa TVO:n aloittamaa tutkimusohjelmaa yksityiskohtaisilla sijoituspaikkatutkimuksilla, jotka päättyvät vuonna Romuvaaran, Kivetyn ja Olkiluodon tutkimusten rinnalla Posiva aloitti vuoden 1997 alusta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen aluevalintaan tähtäävät kallioperätutkimukset Hästholmenilla. Tutkimusalueelle on kairattu tutkimusohjelman mukaisesti yhdeksän syvää kairanreikää kallionäytekairausmenetelmällä, joiden syvyydet vaihtelevat n m:n välillä. Osa rei'istä tulpattiin hydraulisen painekorkeuden mittaamista ja KR2:ssa ja KR3:ssa tehtävien koepumppausten seurantamittauksia varten. Reikiin asennettiin Posivan ja raumalaisen Lapela Oy:n yhteistyönä kehittämä monitulppalaitteisto, jolla pystytään eristämään reiästä seitsemän pohjaveden hydraulisen painekorkeuden mittausvyöhykettä. Lisäksi voidaan asentaa ns. sokeita välejä, joista ei mitata painekorkeutta, vaan niillä estetään pystyvirtaukset reikää pitkin. Tulppalaitteisto koostuu satjasta vedellä ja kaasulla paisutettavia kumitulppia ja niitä yhdistävistä nailonletkuista ja kannatintangoista. Tulpat pullistetaan reiän seinämää vasten johtamalla niihin nailonputkea (halk. 8/6 mm) pitkin vettä käsipuropulla maanpinnalta käsin. Kun tulppajätjestelmä on paineistettu liitetään siihen tarvittaessa paineilmapullo takaamaan paineen pysyminen. Tulppien läpi johdetaan laajennettuun yläosaan jokaisesta mittausvälistä nailonputket (halk. 8/6 mm), jotka laajennusosassa yhdistetään esim. halk. 28/23 mm nailonputkiin. Isompi nailonputki mahdollistaa hydraulisen painekorkeuden mittaamisen joko automaattisilla pinnankorkeusmittalaitteilla tai manuaalisesti sähköluodilla. Kairanrei'issä tehtyjen tutkimusten perusteella on määritetty paisutettavien tulppien sijoitussyvyydet Kullekin reiälle on tehty oma tulppaussuunnitelma, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot asennettavien tulppien ja tankojen lukumäärästä ja siitä kuinka paljon letkua tarvitaan. Hästholmenilla monitulppalaitt~iston asennustyöt aloitettiin kesäkuussa 1999 KR4:lta. Reiät tulpattiin Kuhmon ja Aänekosken paikallistoimistojen henkilökunnan voimin. Aputyövoima ostettiin Suomen Malmi Oy:ltä (SMOy). Viimeiseksi tulpattiin kairanreikä KR3, joka valmistui syyskuussa Tässä raportissa on kuvattu Hästholmenin syvien kairanreikien KRl, KR2, KR3, KR4, KR5 ja KR6 tulppausten yhteydessä reikiin asennettu tulppauskalusto ja niiden sijainti rei'issä, asennustyön aikataulu ja tehty asennustyö. Raportissa on esitetty myös kairanreikiin KR2 ja KR3 asennetut koepumppauskalustot. A vainsanat: monitulppalaitteisto, painekorkeuden mittaus

6 INSTALLATION OF MULTI-PACKER SYSTEMS INTO BOREHOLES AT HÄSTHOLMEN IN 1999 ABSTRACT Teollisuuden Voima Oy (TVO) initiated in the spring 1997 site investigations for the final disposal of spent fuel at Hästholmen. From the beginning of 1996 Posiva Oy, jointly owned by Teollisuuden Voima Oy (TVO) and Imatran Voima Oy (IVO) has continued the research and development programme started by TV 0. The site selection will take place in the year At the Hästholmen site altogether 9 deep boreholes have been coredrilled. The depth of the boreholes varies between metres. Part of the boreholes were fumished with multipacker system for monitoring purposes during the test pumpings in boreholes KR2 and KR3. The multipacker system is developed in co-operation between Posiva and Lapela Oy from Rauma town. Hydraulic head can be measured in seven measuring sections. Additional packers, so-called blind sections, can be installed into the system in order to prevent vertical groundwater flow in the borehole. The multipacker equipment consists of inflatable rubber-coated packers connected by extension rods. Pressure is conducted to the inflatable packers from a control unit situated on the ground, causing its rubber coating to expand and press against the sides of the borehole. The hydraulic head is brought closer to the ground surface for measurement purposes by means of nylon pipes ( diam. 8/6 mm) and ducts in the packers. ln the upper part of the boreholes with a larger diameter the nylon pipes are connected to pipes with greater diameter (28/23 mm in boreholes with a larger diameter upper part) pipes. The bigger tube enabled measuring of hydraulic head in the measuring sections either automatically of manually. The depth at which the packers are placed is determined on the basis of the loggings made in the borehole. Before installation a detailed pian including the number of extension rods, packers etc. was prepared for each borehole. Installation of the multipacker system was started at Hästholmen in the borehole KR4 in June The installation of the packers into the boreholes was carried out by Posiva Oy with Suomen Malmi Oy. The last borehole KR6 was finished in September The equipment installed into the boreholes KR1, KR2, KR3, KR4, KR5 and KR6, the position of the equipment in the borehole, the installation work procedure and the time of installations in this report. The report contains also description of the test pumping equipment installed into boreholes KR2 and KR3. Keywords: multi-packer system, hydraulic head monitoring

7 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä Abstract 1 JOHDANTO LAITTEISTO Valmistelutyöt Tulppauksessa tarvittavat työvälineet Laitteiston yleiskuvaus Reikiin asennettu tulppalaitteisto TYÖN SUORITUS Asennustyön yleiskuvaus Asennustyön suoritus Reikiin asennetut mittaus- ja paineistusputket Kannatusvaijeri Mittaus- ja paineistusputkien liittäminen Tulppajärjestelmän täyttö (paineistus) Mittausputkien täyttäminen Murtoventtiilillä varustettu tulppa Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR KOEPUMPPAUSLAITTEISTO YHTEENVETO KIRJALLISUUSVIITTEET KUVAT

8 2 1 JOHDANTO Posiva Oy aloitti 1997 alusta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen aluevalintaan tähtäävät kallioperätutkimukset Loviisan Hästholmenilla. Loppusijoitustutkimuksia suoritetaan Hästholmenin lisäksi Kivetyssä, Romuvaarassa ja Olkiluodossa. Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja sitä varten tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueiden soveltuvuutta korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen rakentamispaikaksi. Tutkimustuloksilla on keskeinen osa loppusijoituslaitoksen turvallisuutta ja teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa. Jatkotutkimuksia tehdään aikataulussa, joka mahdollistaa loppusijoituspaikan valinnan vuoden 2000 loppuun mennessä. Tutkimusalueelle on kolmen vuoden aikana kairattu Pasivan toimesta yhdeksän syvää kairanreikää kallionäytekairausmenetelmällä. Hästholmenilla suoritettiin syvien kairanreikien tulppaustyö, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli kairanrei'issä KR2 ja KR3 suoritettavien pumppauskokeiden vaikutusten havainnointi eri syvyyksiltä, paisutettavin kumitulpin eristetyistä vyöhykkeistä. Reikien KR2, KR3, KR4, KR5 ja KR6 kairauksissa on sovellettu laajennetun yläosan menetelmää. Reikien yläosat on porattu n. 40 m:n pituudelta uppoporaustekniikalla. Niihin on asennettu 140/130 mm suojaputket (kuva 1). Kairanreiän KR1 yläosan suojaputki 64/57 lävistää VLJ-luolan ajotunnelin syvyydellä 37,25-41,62 m. Tässä raportissa on kuvattu Hästholmenin syvien kairanreikien KR1-KR6 tulppausten yhteydessä reikiin asennettu tulppauskalusto ja niiden sijainti rei' issä, asennustyön aikataulu ja tehty asennustyö. Raportissa on esitetty myös kairanreikiin KR1 ja KR3 asennetut koepumppauskalustot.

9 3 2 LAITTEISTO 2.1 Valmistelutyöt Tulppauslaitteiston asennuksen ensimmäisessä vaiheessa reikä luodattiin avoimuuden toteamiseksi sähkökäyttöisellä vaijerivinssillä. Luotina käytettiin halkaisijaltaan reiän halkaisijan suhteen 3 mm pienempää ja pituudeltaan puolitoista metristä putken pätkää ( dummy sondia), joka laskettiin vinssillä kulloinkin reikään asennettavan tulppalaitteiston vaatimaan syvyyteen ja nostettiin pois. Tulppalaitteisto oli tarkastettu ja koeponnistettu Äänekosken paikallistoimiston varastotiloissa. Tulppien koeponnistus suoritettiin vesialtaassa, jolloin pienimmätkin vuodot pystyttiin paikallistamaan. Tulppien kannatintankojen kierteet tarkastettiin ja puhdistettiin kierretyökaluilla. Tarvittaessa vaihdettiin uusi kierrepää. Asennustyössä käytettiin kolmijalkaa, jonka yhteen jalkaan on kiinnitetty sähkökäyttöinen vaijerivinssi. Kolmijalka pystytettiin reiän päälle, jonka jälkeen reiän läheisyyteen pystytettiin letkujen ohjaukseen käytettävä pienempi kolmijalka. Reiän välittömään läheisyyteen levitettiin suojapressu,jonka päälle asetettiin tulppauksessa tarvittavat välitangot ja tulpat järjestykseen tulppaussuunnitelman mukaisesti siten, että ne voitiin ottaa suoraan järjestelmällisesti pressun päältä sekaannusten välttämiseksi. Omilta kelailtaan juoksevat paineistus-ja mittausletkut asetettiin valmiiksi oikeille paikoille pukki en varaan ja pujotettiin kukin letku omille paikoilleen värien mukaan pienemmän kolmijalan ohjainpyörien kautta sekaannuksen välttämiseksi. Jokaisella mitattavalla välillä on oma värimerkintä. Koeponnistetut tulpat tarkistettiin silmämääräisesti vielä ennen reikään asentamista. Tarkistuksella pyrittiin varmistamaan tulppakumin ja siinä olevien läpivientien kunto. 2.2 Tulppauksessa tarvittavat työvälineet Tulppalaitteiden asennustyössä käytettiin seuraavia työkaluja: isompi kolmijalka (yhteen jalkaan asennettu sähkökäyttöinen vaijerivinssi) pienempi kolmijalka letkujen ohjausta varten tulpat ja välitangot (tulppausohjeen mukaan) 2 kpl kiintoavaimia (21 mm:n avainväli) välitankojen kiinnikiertämiseen puristettavia letkuliitoksia varten pihdit ja liitosholkit kulloinkin käytettävän letkukoon mukaan lukituspukki putki- tai lukkopihdit tangon lukitsemiseksi lukituspukkia vasten hyvälaatuista kangasvahvisteista teippiä (ilmastointiteippi) painemittareita painekorkeuden mittaamiseksi (yli paine)

10 ; Laitteiston yleiskuvaus Tulppalaitteisto koostuu sarjasta vedellä ja kaasulla paisutettavia kumitulppia ja niitä yhdistävistä nailonputkistaja kannatintangoista. Tulpat pullistetaan reiän seinämää vasten johtamalla niihin nailonputkea (halk. 8/6 mm) pitkin vettä käsipumpulla maanpinnalta käsin. Kun tulppajärjestelmä on paineistettu, liitetään siihen tarvittaessa paineilmapullo takaamaan paineen pysyminen. Tulppien läpi johdetaan laajennettuun yläosaan jokaisesta mittausvälistä nailonputki (halk. 8/6 mm), jotka laajennusosassa yhdistetään isompiin esim. halk. 28/23 mm nailonputkiin. Isompi nailonputki mahdollistaa hydraulisen painekorkeuden mittaamisen joko paineanturilla tai manuaalisesti sähköluodilla. Kairanrei'issä tehtyjen tutkimusten perusteella määritettiin paisutettavien tulppien sijoitussyvyydet Tutkimusten perusteella kullekin reiälle laadittiin oma tulppaussuunnitelma, joka piti sisällään yksityiskohtaiset tiedot asennettavien tulppienja tankojen lukumäärästä sekä tulppien syvyyksistä. 2.4 Reikiin asennettu tulppalaitteisto Reikiin asennettu tulppalaitteisto on kuvattu taulukossa 2-1. Taulukko 2-1. Hästholmenin kairanreikiin asennettu tulppalaitteisto. Reikä Tulppien määrä läpivienneittäin (kpl) Tankojen lkm. tankolajeittain ,4 m 5,0 m KRl KR KR KR KR KR Yhteensä Mittapisteet (mittausvyöhykkeet) on numeroitu alkaen reiän pohjalta. Mittapisteiden erottamiseksi toisistaan niille on annettu reikäkohtainen nelimerkkinen tunnus, esim. HH11. Kirjaimet ilmoittavat tutkimusalueen, seuraava numero ilmoittaa reiän ja viimeinen numero ilmoittaa mittausvälin. HH = Hästholmen 1 = kairanreikä KR 1 1 = mittausväli 1

11 5 3 TYÖN SUORITUS 3.1 Asennustyön yleiskuvaus Alimpaan tulppaan (tulpassa on ns. murtoventtiili) kierrettiin alimmainen kannatintanko, nostettiin ylös vinssillä, ohjattiin reikään ja laskettiin alemmaksi sopivalle korkeudelle, jotta voitiin liittää paineistusletku ja ensimmäinen mittausletku tulppajärjestelmään kiinni. Kun letkuliitokset oli tehty, teipattiin letkut säännöllisin välein kiinni tankoon (periaatteessa joka toisessa teippauksessa ensimmäinen kierros teippiä pyöräytettiin pelkästään tangon ympärille ja senjälkeen letkut kiinnitettiin teippiä katkomatta tankoon kiinni. Tällä tavalla varmistettiin, että letkut eivät päässeet luistamaan laitteistoa liikuteltaessa). Sopiva teippausväli oli noin 2 m ja etenkin kannatintankojen kierreliitoskohdat Uuden kannatintangon liittämiseksi lukittiin reikään laskettu tankoletka ensin pihtien avulla lukituspukin varaan, sähkövinssin vaijeri irrotettiin letkasta ja uusi tanko kiinnitettiin vaijeriin. Tämän jälkeen tanko nostettiin ylös ja kierrettiin kiinni letkaan. Lukituspihdit aukaistiin ja koko letkaa nostettiin hieman ylöspäin, jotta lukituspukki voitiin siirtää sivuun teippauksen ajaksi. Tällä tavalla jatkettiin, kunnes kaikki ko. tulppavälin tangot oli käytetty. Seuraavaksi reikään asennettavaan tulppaan kiinnitettiin kannatintanko ja tulppa tankoineen nostettiin vinssillä ylös ja liitettiin tulppajärjestelmään. Tällä tavoin jatkettiin, kunnes saavutettiin taso, joka valmiissa tulppajärjestelmässä vastasi 36 metrin syvyyttä. Reiästä riippuen oltiin ns. laajalla osalla. Tästä eteenpäin mittausletkuihin asennettiin laajennusputket sovitinliitoksella esim. 8/6 mm:n putkesta 28/23 mm:n putkeen ja merkittiin kustakin mitattavasta välistä jatkuvat isommat putket riittävän hyvin erivärisin mittausvälikohtaisin teippimerkinnöin. Kannatintangot korvattiin halkaisijaltaan 12 mm:n vaijerilla,joka kiinnitettiin sovitinkappaleella ylempään kannatintankoon. Kannatintankojen korvaaminen vaijerilla laajalla osalla edesauttoi sitä, että 28/23 mm:n letkut tulivat suorana ylös asti. Tämä auttoi mahdollista vesinäytteenottoa "hoikalla pumpulla". Kun liitokset oli tehty, laskettiin tulppaletkaa vaijerin varassa alaspäin teipaten isoja putkia n. puolen metrin välein vaijeriin kiinni, kunnes koko letka oli oikealla syvyydellä. Vielä varmistettiin, että mittausvälikohtaiset merkinnät erivärisillä teipeillä olivat riittävän selvästi näkyvissä. Tämän jälkeen tulppaletka asetettiin vaijerista kannatukseen vaakatankoon reiän suulle. 3.2 Asennustyön suoritus Asennustyö suoritettiin Äänekosken ja Kuhmon paikallistoimiston henkilökunnan voimin. Aputyövoima ostettiin Suomen Malmi Oy:ltä (SMOy). 3.3 Reikiin asennetut mittaus- ja paineistusputket Tulppaustyössä käytettiin osittain (noin puolet tarvittavasta määrästä) vanhoja, muilla tutkimuspaikkakunnilla tulppauksessa käytettyjä nailonputkia, jotka liitettiin ja koeponnis-

12 6 tettiin Olkiluodossa ennen tulppaustyön aloittamista. "Vanhaa" 8/6 mm nailonputkea tarkastettiin n m. Lisäksi reikien yläosaan tulevat 28/23 mm nailonputket laitettiin käytetystä tavarasta. Uutta 8/6 mm putkea tilattiin mahdollista vesinäytteenottoa varten KR1 :een ja kaikkiin reikiin tulppajärjestelmän paineistusletkuksi yhteensä 8000 m. 3.4 Kannatusvaijeri Reikien yläosassa (n. 40 m) tangot korvattiin halk. 12 mm:n vaijerilla. Koska vaijereita oli jo käytetty ja lyhennetty muilla tutkimusalueilla, lisättiin yksi ylimääräinen 3,4 m kannatustanko ennen vaijerin kiinnittämistä, jotta vaijerin pituus saatiin varmuudella riittämään. 3.5 Mittaus- ja paineistusputkien liittäminen Mittaus- ja paineistusputkien liittäminen tehtiin puristusliitosmenetelmällä siten, että putken sisäpuolelle asetettiin tukiholkki ja ulkopuolelle puristettava putkiholkki. Liitos puristettiin tiiviiksi kaapelikenkäpihdeillä,jonka leuat oli suunniteltu tätä tarkoitusta varten. 3.6 Tulppajärjestelmän täyttö (paineistus) Tulppajärjestelmää täytettiin vedellä noin m:n välein, mutta kuitenkin siten, että tulpat eivä olleet laajennetulla yläosalla. Täyttäminen suoritettiin, jotta liian korkeaksi nouseva hydrostaattinen paine ei vioittaisi putkia. Yleensä tulppajärjestelmää täytettiin silloin, kun oltiin liittämässä uutta tulppaa järjestelmään, huomioiden että tulpat olivat halk. 56 mm:n reikäosuudella. Kun tulppalaitteisto oli kokonaisuudessaan reiässä ja kannatuksessa reiän suulla, järjestelmä paineistettiin painepuropulla 5,5 bariin huomioonottaen maanpinnan ja pohjavedenpinnankorkeuden eron vaikutus Mittausputkien täyttäminen Koska Hästholmenilla oli aikaisemmissa mittauksissa havaittu suolaisia pohjavesi vyöhykkeitä, täytettiin mittausletkut ennen tulppajärjestelmän paineistamista makealla vedellä. Tällöin kaikkien mittausvälien hydrauliset korkeudet (fresh water head) olivat yksiselitteisiä eli suolaisuudesta johtuvat tiheyden vaihtelut eivät vaikuttaneet mittaustuloksiin. KR2:lla parissa mittausvälissä oli odotettavissa jopa ylipainetta (painekorkeus maanpinnan yläpuolella), joten ko. mittausputkiin asennettiin painemittarit 3.8 Murtoventtiilillä varustettu tulppa Alimmaksi tulpaksi asennettiin murtoventtiilillä varustettu tulppa, jonka käyttötarkoitus tulee paremmin esille laitteiston noston aikana. Ennen nostotyön aloittamista paine tulppien paineistusjärjestelmässä nostetaan suuremmaksi kuin murtoventtiiliin säädetty paineenkesto (säädetty laukeamaan n. 10 barissa). Tällöin paine pullistusjärjestelmässä

13 7 hellittää ja laitteiston nosto voidaan suorittaa huomattavasti helpommin. Pullistusjärjestelmän "tyhjennys" helpottaa laitteiston nostoa etenkin niissä rei'issä, joissa pohjaveden pinnankorkeus on alhainen. 3.9 Kairanreikä KR1 Tolppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR1 heinäkuussa Tulppaustyössä ei ilmennyt ongelmia. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa lävistää VLJ-luolan ajotunnelin lattian syvyydellä 41,62 m. Yläosa on putkitettu maanpinnalta lähtien ajotunnelin lattiaan 64/57 mm putkella. Tätä putkea voi tarvittaessa nostaa tarkoitusta varten olevalla taljalla (Rautio, T. 1997). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR2 Tolppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR2 kesäkuussa Koska reikä olijärjestyksessä toinen, johon tolppalaitteistoa asennettiin KR 4:n jälkeen, tulpat koeponnistettiin uudelleen ennen reikään asennosta. Kaksi tulpista oli viallisia. Ne korvattiin uusilla. Kahdessa mittausvälissä, alimmainen ja toiseksi alimmainen värimerkinnöiltä sininen ja punainen, oli odotettavissa aikaisempien mittaoksien perusteella ylipainetta mittausvälin suolaisuudesta johtuen. Makeavesitäytön jälkeen, ennen tulppien pullistamista, näihin väleihin asennettiin painemittarit painekorkeuden mittaamiseksi. Toiseksi alimmaisen mittavälin ylipaine oli niin pieni, että painemittari korvattiin myöhemmin jatkamalla mittaputkea läpinäkyvällä putkella niin, että painekorkeus voitiin mitata mittanauhalla. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1997a). Laajennusosaan asennetuo suojaputken ulko-/sisähalkaisija on 140/130 mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki (mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR3 Tolppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR3 syyskuussa Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n

14 8 Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1997b). Laajennusosaan asennetuo suojaputken ulko-/sisähalkaisija on 140/130 mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki ( mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Reikä on kairattu jatkamalla vanhaa IV On Y7 -reikää 203 m:n syvyydeltä eteenpäin. Reiän halkaisija 40 m:stä 203 m:iin on 66 mm ja uusi jatkettu osuus on halkaisijaltaan 56 mm. Reiän tulppauksessa oli alkuun hieman hankaluuksia. Tulppaustyössä käytettiin KR2:lta paistettuja tulppia. Murtoventtiilin testauksen jälkeen aloitettiin kaluston laskeminen reikään. Kun kalustoa oli laskettu alaspäin n. 100m ja ruvettiin täyttämään paineistusjärjestelmää, havaittiin järjestelmässä vuoto. Laitteisto nostettiin ylös ja havaittiin, että alimmassa tulpassa oli pieni reikä. Tulppa vaihdettiin toiseen ja kalustoa alettiin laskea uudelleen alaspäin, kunnes saavutettiin kohta, jossa reikä kapenee 66 mm:stä 56 mm:iin. Tällöin alimmainen tulppa ei lähtenyt menemään pienempään reikään. Reiässä oleva vapaa pohjavedenpinta on n. 15,5 metrissä ja tämä herätti epäilyn, että paine tulpilla on liian suuri (pohjavedenpinnan ja maanpinnan välinen korkeusero pullistusjärjestelmässä aiheuttaa tulpille ylipainetta ja riittää pullistamaan tulpat halkaisijaltaan 53 mm:stä 67 mm:n vahvuisiksi). Tämän vuoksi imettiin paineistusjärjestelmästä vettä pois imupumpulla. Koska imupumpulla ei saatu järjestelmästä riittävästi vettä pois ja laitteisto takerteli hieman liikuteltaessa, nostettiin laitteisto hiljalleen ylös. Tarkasteltaessa syytä paineen kertymiseen tulpille, huomattiin toiseksi alimmaisessa tulpassa paineistusletkun puristuneen litteäksi, eli kyseessä oli todennäköisesti ilmalukon aiheuttama tulppien pullistuminen. Tällöin paine ei päässyt purkautumaan tulpilta ulkoisen paineen puristaessa letkua kasaan. Tulppa vaihdettiin toiseen ja ennen reikään laskua täytettiin kaksi alinta tulppaa vedellä ja ne ilmattiin huolellisesti. Tulppaustyön edetessä tulppausjärjestelmään lisättiin vettä vain sen verran, että veden pinta saatiin pysymään koko tulppauksen ajan vähän pohjavedenpinnan alapuolella. Laitteiston alaslaskussa ei ilmennyt enää uusia ongelmia. Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR4 Tulppalaitteisto asennettiin reikään kesäkuussa Laitteiston ollessa määräsyvyydessä tulppien paineistus ei onnistunut, koska paineistusjärjestelmässä oli vuoto. Koska paineistuspuolella käytettiin uutta letkua, oletettiin vuodon olevan puristusliitoksissa tai tulpissa. Tulppalaitteisto nostettiin ylös heinäkuussa ja tulpat koeponnistettiin uudelleen. Kaksi tulpista osoittautui viallisiksi. Laitteisto laskettiin takaisin reikään ehyin tulpin ja paineistettiin uudestaan. Tämän jälkeen paineet pysyivät tulpilla. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1997c). Laajennusosaan asennetuo suojaputken ulko-/sisähalkaisija on mm.

15 9 Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnankorkeuden mittausputki (mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KAS Tulppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR5 elokuussa Tulppaustyössä ei ilmennyt ongelmia. Painejärjestelmässä esiintyi muutaman päivän päästä pieni vuoto, joka pystyttiin pitämään hallinnassa lisäämällä järjestelmään vettä tarvittaessa. Paineen lasku ei vaikuttanut tulppien pitävyyteen. Mittausvälien painekorkeudet pysyivät toisistaan erillään. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1998a). Laajennusosaan asennetun suojaputken ulko-/sisähalkaisija on 140/130 mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki ( mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR6 Tulppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR3 elokuussa Tulppaustyössä ei ilmennyt ongelmia. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1998b). Laajennusosaan asennetun suojaputken ulko-/sisähalkaisija on mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki ( mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa 7.

16 10 4 KOEPUMPPAUSLAITTEISTO Koepumppauskalusto asennettiin ensin kairanreikään KR3,joka toimi koepumppauksessa pumppausreikänä muiden reikien toimiessa havainnointireikinä. Pumppauksen jälkeen kalusto siirrettiin kairanreikään KR2 ja KR3:een asennettiin tulppauslaitteisto. Koepumppauslaitteiston asennus tilattiin Suomen Malmi Oy:ltä. Kairausputkikalusto asennettiin kairauskoneen avulla reiän pohjaa vasten lepäämään. Kairausputkien liitossaumat tiivistettiin hamppuköydellä. Pumpattava vyöhyke erotettiin reiästä mekaanisilla tulpilla. Reiästä HH-KR2 eristettiin pumppausta varten m välillä oleva vyöhyke ja reiästä HH-KR m:n välillä oleva ruhjevyöhyke. Reikien KR2 ja KR3 laajennetuissa yläosissa (halk. 130 mm) kairausputkistoon liitettiin laajennuskappaleena 150 cm pitkä vesisäiliö, jonka sisään asennettiin uppopumppu ja 5 barin paineanturi. Säiliön yläosaan kiinnitettiin suojaputket, joiden läpi johdettiin pumpun ja paineanturin kaapelit, sekä pumpun nousuletku. Kaluston rakenne on esitetty kuvassa 8.

17 11 5 YHTEENVETO Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelia kairanreikiin asennettiin monitulppalaitteistot koepumppauksia sekä hydraulisen painekorkeuden mittaamista varten. Asennustyöt aloitettiin kesäkuussa kairanreiästä KR2 ja viimeiseksi tulpattiin syyskuussa kairanreikä KR3. Asennustyö suoritettiin Kuhmon ja Äänekosken paikallistoimistojen henkilöstön ja Suomen Malmi Oy:ltä ostetun aputyövoiman kanssa. Huolimatta tulpille ennakkoon tehdyistä koeponnistuksista oli muutamaan tulppaan mahdollisesti kuljetuksen aikana tullut reikiä. Tämä huomattiin vasta kun KR4:n paineistaminen ei onnistunut. Tämän vuoksi alettiinjärjestelmällisesti testata tulppia ennen seuraavaan reikään KR2:een laskua. Tulpista löytyi muutamia, joissa oli pieni reikä. Viallisten tulppien epäilyn vuoksi KR4:n tulppauslaitteisto nostettiin ylös ja tulpat tarkistettiin. Niistä löytyi pari viallista tulppaa. Tästä johtuen kaikki tulpat testattiin uudelleen ennen reikiin laskua ja vialliset korvattiin uusilla tulpilla.

18 12 6 KIRJALLISUUSVIITTEET Rautio, T SyväkairausHH-KR1 LoviisanHästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R a. Syväkairaus HH-KR2 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1997b. Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1997c. Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1998a. Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1998b. Syväkairaus HH-KR6 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki.

19 neensäädin 1 mittar 13 KUVAl 1 L M A POIKKILEIKKAUS ullistusletku Kuva 1. Periaatekuva tulppausjärjestelmästä.

20 14 KUVA2 Pumpun nousuletku Virtaamamittari Paineanturi u tettava Kuva 2. Periaatekuva pumppauslaitteistosta.

21 15 KUVA m (z = 6,55 m, kulma 60,7 ) Vai eri 0-35,3 m Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) HH 18 14:n yläpuoli 44 m yläpuolelta m 6 lä ivientiä 259 m 5 lä ivientiä HH m HH m m, 4lä ivientiä HH m m, 3 lä ivientiä HH m 5 4 HH m 3 2 HH m 1 Alimmassa tulpassa murtoventtiili HH 11 1 :n alapuoli 865 m alap. Kuva 3. HH-KR 1, tulppaus- ja mittapistekaavio.

22 16 KUVA4 0 m (z = 3,39 m, kulma 75,0 ) Vai' eri 0-353m Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) HH28 14:n yläpuoli 89 m yläpuolelta HH m 11 HH m 10 9 HH m HH m 1 Alimmassa tulpassa murtoventtiili HH21 1 :n alapuoli 970 m alap. Kuva 4. HH-KR 2, tulppaus- ja mittapistekaavio.

23 17 KUVA m (z -127m- ' ' kulma 69,3 ) Vaiieri m 70 m. 7 läoivientiä 90 m. 7 läpivientiä 110 m. 6 läpivientiä 125 m, 6 läpivientiä 145 m. 5 läoivientiä Mittapiste Tulppaväli HH38 15 :n yläpuoli HH HH Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) 70 m yläpuolelta m m m. 5 läoivientiä 290 m. 4 läoivientiä 300 m 4 läoivientiä HH HH m m m. 3 läoivientiä m. 3 läoivientiä 410 m, 2 läpivientiä HH ,6-410 m m. 2 läoivientiä 515 m,! läpivienti HH m m. 1 läoivienti 650 m. 0 läoivientiä HH Alimmassa tulpassa murtoventtiili m Kuva 5. HH-KR 3, tulppaus- ja mittapistekaavio.

Monitulppalaitteistojen asentaminen kairanreikiin Eurajoen Olkiluodossa

Monitulppalaitteistojen asentaminen kairanreikiin Eurajoen Olkiluodossa Työ r a p o r t t i 9 9-4 9 Monitulppalaitteistojen asentaminen kairanreikiin Eurajoen Olkiluodossa Sarianna Alhonmäki-Aalonen Elokuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä

Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä Työraportti 99-28 Monitulppalaitteistojen asentaminen EP-reikiin Hästholmenilla. Olkiluodossa. Romuvaarassa ja Kivetyssä Ismo Mäkeläinen Aimo Hiironen Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg

Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Työ raportti 99-6 2 Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1

. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1 Työraportti 2001-04. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1 Tauno R.autio Helmikuu 2001 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002 Työraportti 22-4 Kairanreikien Ol-KR 1 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 22 Tauno Rautio Joulukuu 22 POSIVA OY FIN-2716 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 379 Työraportti

Lisätiedot

Koepumppaukset Hästholmenin kairanrei'issä KR2 ja KR3 syksyllä 1 ggg

Koepumppaukset Hästholmenin kairanrei'issä KR2 ja KR3 syksyllä 1 ggg Työ raportti 2 0 0 0-2 3 Koepumppaukset Hästholmenin kairanrei'issä KR2 ja KR3 syksyllä 1 ggg Petri Jääskeläinen Toukokuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Työ r a p o r t t i 9 8-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Tero Laurila Huhtikuu 1998 Työraportti 98-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset

Lisätiedot

Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla

Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla Työ r a portti 2-4 8 Hydrologiset seurantamittaukset Kuhmon Romuvaaran ja Aänekosken Kivetyn tutkimusalueilla V. 1 996-1 999 Petri.Jääskeläinen.Joulukuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND

Lisätiedot

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Työ r a portti 9 8-7 6 Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Petri Jääskeläinen Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HLSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228

Lisätiedot

Kooste virtausmallien eräistä lähtötiedoista Hästholmenissa, Kivetyssä, Olkiluodossa ja Romuvaarassa

Kooste virtausmallien eräistä lähtötiedoista Hästholmenissa, Kivetyssä, Olkiluodossa ja Romuvaarassa Työraportti 99- Kooste virtausmallien eräistä lähtötiedoista Hästholmenissa, Kivetyssä, Olkiluodossa ja Romuvaarassa Henry Ahokas Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-00 00 HELSINKI, FINLAND Tel.

Lisätiedot

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06 Työraportti 2006-46 Kairanreikien Ol-KR4 ja Ol-KR14 puhdistustyö furajoen Olkiluodossa 05/2005-02/2006 Ville Pussinen Suomen Malmi Oy Toukokuu 2006 Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Työraportti 2004-09 T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 ja 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Matti Ihalainen Suomen Malmi Oy Maaliskuu 2004 Pesivan työraporteissa

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus poisto- ja ilmanvaihtokuiluille Olkiluodossa vuosina Työraportti

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus poisto- ja ilmanvaihtokuiluille Olkiluodossa vuosina Työraportti Työraportti 2008-08 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus poisto- ja ilmanvaihtokuiluille Olkiluodossa vuosina 2006-2007 Tauno Rautio Helmikuu 2008 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160

Lisätiedot

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Työraportti 98-22 Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Marja Keinonen Jouko Helenius Raija Mäkinen Huhtikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI.

Lisätiedot

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu 4 MITTAUSTEN SUORITUS 17 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu PFL DIFF -virtauseromittausmenetelmällä tehdyt virtausmittaukset suoritettiin elo- ja syyskuussa kairanrei issä SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348,

Lisätiedot

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote 2017-31-07 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER: KORKEITA HOPEA- JA KULTAPITOISUUKSIA HOPEAKAIVOKSEN TÄYDENNYSKAIRAUKSESSA Sotkamo Hopeakaivoksella

Lisätiedot

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997 Työraportti 9814 Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1KR4 ja KR9 vuonna 1997 Pertti Hassinen Helmikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN001 00 HELSINKI Puhelin (09)

Lisätiedot

Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 2001 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 12 kairauksen yhteydessä

Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 2001 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 12 kairauksen yhteydessä Työ r a p o r t t i 2 0 0 0-3 2 Pohjaveden painekorkeuden mittausjärjestelmän GWMS 200 testaus reiässä OL -KR2 tutkimusreiän OL -KR 2 kairauksen yhteydessä Petri Jääskeläinen Syyskuu 2000 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu.

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. Talossa oli vain yksi ränni alun perin. Turun yliopisto

Lisätiedot

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Jere Komulainen Perttu Pulkkinen Kyösti Ripatti Elin Siggberg Jari Pöllänen Pöyry Finland

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto loviisan Hästholmenin kairanreiästä KA 1 vuonna 2002

Pohjavesinäytteiden otto loviisan Hästholmenin kairanreiästä KA 1 vuonna 2002 Työraportti 23-6 Pohjavesinäytteiden otto loviisan Hästholmenin kairanreiästä KA 1 vuonna 22 Minna Rantanen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Mia Mäntynen Posiva Oy Helmikuu 23 Pasivan työraporteissa

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Ill FI9700038 POSIVA-96-1 9 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Yksityiskohtaiset sijoituspaikkatutkimukset 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, FIN-OO1OO HELSINKI,

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen

Lisätiedot

Koepumppaukset Kivetyn kairanrei'issä KR5 ja KR8 sekä Romuvaaran kairanreiässä KR4 keväällä 1997

Koepumppaukset Kivetyn kairanrei'issä KR5 ja KR8 sekä Romuvaaran kairanreiässä KR4 keväällä 1997 Työ ra po rtti-97-2 Koepuppaukset Kivetyn kairanrei'issä KR5 ja KR8 sekä Rouvaaran kairanreiässä KR4 keväällä 1997 Tuija Hänninen Fintat Oy Kesäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HLSINKI Puhelin

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA TUTKIMUSRUNGON MITTAUS SUOMUSSALMEN AITTOJARVELLA Vanha lin joitus Alueella oli tavanomainen geofysikaalisia mittauksia varten tehty linjoitus, johon myös kairaus on sidottu.

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO)

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Ilmo Kukkonen & Lasse Ahonen Geologian tutkimuskeskus, Espoo KYT2010 Seminaari 26.9.2008 Helsinki 1 Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä

Lisätiedot

Polkupyöränpidin, kattoasennus

Polkupyöränpidin, kattoasennus Ohje nro Versio Osa nro 30664232 1.0 Polkupyöränpidin, kattoasennus Sivu 1 / 6 Varuste A0000162 J8903383 Sivu 2 / 6 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Avaruuslävistäjää etsimässä

Avaruuslävistäjää etsimässä Avaruuslävistäjää etsimässä Avainsanat: avaruusgeometria, mittaaminen Luokkataso: 6.-9. lk, lukio Välineet: lankaa, särmiön muotoisia kartonkisia pakkauksia(esim. maitotölkki tms.), sakset, piirtokolmio,

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Suuri telakka, asennusohjeet

Suuri telakka, asennusohjeet Suuri telakka, asennusohjeet Alutrack iso telakka 10 25+ m TELAKKAPAKETIN SISÄLTÖ 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m kiskoja 4 6 8 10 Kiinnitysputkia 6 9 12 15 Kiinnityslevyjä 4 8 12 16 Liitoskappaleita 2 4 6 8 10x70

Lisätiedot

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Työraportti 99-12 Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Nina Sacklen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Työraportti 2014-62 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Vesa Toropainen Joulukuu 2014 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

RAPORTTI. Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen

RAPORTTI. Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen RAPORTTI Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen Laatija: Marko Asell Päiväys: 23.8.2013 SISÄLTÖ 1 KORJAUSTYÖN TAUSTAT...1 2 SUORITETUT TYÖT...2 2.1 Sisäpuoliset

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia UNI Push

LK Hanakulmarasia UNI Push LK Hanakulmarasia UNI Push Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. LK Hanakulmarasia UNI Push 16 yhdelle putkelle Tuote nro 188 06 38 LK Hanakulmarasia UNI Push 20 yhdelle putkellel Tuote nro188

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Suojuspelti, moottorin alle

Suojuspelti, moottorin alle Installation instructions, accessories Ohje nro 31269439 Versio 1.2 Osa nro 31269431, 31269432, 31269433, 31269434 Suojuspelti, moottorin alle IMG-328898 Volvo Car Corporation Suojuspelti, moottorin alle-

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA GEO-WORK OY Vartiopolku 5 17200 VÄÄKSY 19.10.2015 MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA 30.9.2015 TEHTÄVÄ Geo-Work Oy suoritti Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon toimeksiannosta

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Hydrologiset seurantamittaukset Eurajoen Olkiluodon tutkimusalueelta

Hydrologiset seurantamittaukset Eurajoen Olkiluodon tutkimusalueelta Työraportti 01-31 Hydrologiset seurantaittaukset urajoen Olkiluodon tutkiusalueelta V. 1 996-01 Toas Lehtiäki Marraskuu 01 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00 HLSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-:9-2280

Lisätiedot

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet A) asennus rautakangella B) asennus polttomoottorikäyttöisellä pyöritysmoottorilla C) asennus kaivinkoneeseen kiinnitettävällä hydraulisella pyöritysmoottorilla

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30756782 1.3 30660691 Vetokoukku, kiinteä IMG-218040 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 IMG-217920 IMG-308223 Sivu 2 / 14 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Ohje Tässä luvussa käsitellään pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kaivannon kuivanapitoa.

Ohje Tässä luvussa käsitellään pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kaivannon kuivanapitoa. 1 Tässä luvussa käsitellään rakennuskaivannon kuivanapitoa pumppaamalla suoraan kaivannosta tai pohjavedenpintaa alentamalla. Muilla menetelmillä toteutettava kuivanapito tehdään erillisen suunnitelman

Lisätiedot

Eromittaus virtausmittarilla.. menetelmä- ja laitekuvaus

Eromittaus virtausmittarilla.. menetelmä- ja laitekuvaus Työraportti POSIVA-97-01 Eromittaus virtausmittarilla.. menetelmä- ja laitekuvaus Pekka Rouhiainen PRG-Tec Oy Helmikuu 1997 Työraportti POSIVA-97-01 Eromittaus virtausmittarilla, menetelmä- ja laitekuvaus

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Työ r a p o r t t i- 9 7-2 3 Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Heinäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

merkkiainekokeella. 1. Johdanto

merkkiainekokeella. 1. Johdanto Tutkimusselostus 1 (6) Janne Puronlahti Redi yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala merkkiainekokeella. 1. Johdanto 1.1 Tehtävä Malliasennusten ja niille suoritettujen merkkiainetutkimusten tarkoituksena

Lisätiedot

Kevyt telakka asennusohjeet

Kevyt telakka asennusohjeet Kevyt telakka asennusohjeet Telakkapaketin sisältö Telakan pituus!!!!!!! 10 m 12,5 m 15 m 17,5 m 2,5 m!kiskoja!!!!! 8 10 12 14 Kiinnitysputkia!!!!! 4 5 6 7 Liitoslevyjä!!!!!! 12 16 20 24 Liitoskappaleita!!!!!

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot