Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla"

Transkriptio

1 Työ raportti Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999

3 TEKIJÄ ORGANISAATIOT: Posiva Oy Torikatu ÄÄNEKOSKI Työraportti MONITOLPPALAITTEISTOJEN ASENTAMINEN KAIRANREIKIIN LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA TEKIJÄ:,4_...:?----J-- Aimo Hiironen Posiva Oy TARKASTAJA: ( --~~~~ Heikki Hinkkanen Posiv~Oy ~ ~

4 Työ raportti Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Posiva Oy Lokakuu 1999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia.

5 MONITULPPALAITTEISTOJEN ASENTAMINEN KAIRANREIKIIN LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA 1999 TIIVISTEL MÄ Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Fortum Oy:n perustama yhtiö Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja sitä varten tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Posiva jatkaa TVO:n aloittamaa tutkimusohjelmaa yksityiskohtaisilla sijoituspaikkatutkimuksilla, jotka päättyvät vuonna Romuvaaran, Kivetyn ja Olkiluodon tutkimusten rinnalla Posiva aloitti vuoden 1997 alusta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen aluevalintaan tähtäävät kallioperätutkimukset Hästholmenilla. Tutkimusalueelle on kairattu tutkimusohjelman mukaisesti yhdeksän syvää kairanreikää kallionäytekairausmenetelmällä, joiden syvyydet vaihtelevat n m:n välillä. Osa rei'istä tulpattiin hydraulisen painekorkeuden mittaamista ja KR2:ssa ja KR3:ssa tehtävien koepumppausten seurantamittauksia varten. Reikiin asennettiin Posivan ja raumalaisen Lapela Oy:n yhteistyönä kehittämä monitulppalaitteisto, jolla pystytään eristämään reiästä seitsemän pohjaveden hydraulisen painekorkeuden mittausvyöhykettä. Lisäksi voidaan asentaa ns. sokeita välejä, joista ei mitata painekorkeutta, vaan niillä estetään pystyvirtaukset reikää pitkin. Tulppalaitteisto koostuu satjasta vedellä ja kaasulla paisutettavia kumitulppia ja niitä yhdistävistä nailonletkuista ja kannatintangoista. Tulpat pullistetaan reiän seinämää vasten johtamalla niihin nailonputkea (halk. 8/6 mm) pitkin vettä käsipuropulla maanpinnalta käsin. Kun tulppajätjestelmä on paineistettu liitetään siihen tarvittaessa paineilmapullo takaamaan paineen pysyminen. Tulppien läpi johdetaan laajennettuun yläosaan jokaisesta mittausvälistä nailonputket (halk. 8/6 mm), jotka laajennusosassa yhdistetään esim. halk. 28/23 mm nailonputkiin. Isompi nailonputki mahdollistaa hydraulisen painekorkeuden mittaamisen joko automaattisilla pinnankorkeusmittalaitteilla tai manuaalisesti sähköluodilla. Kairanrei'issä tehtyjen tutkimusten perusteella on määritetty paisutettavien tulppien sijoitussyvyydet Kullekin reiälle on tehty oma tulppaussuunnitelma, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot asennettavien tulppien ja tankojen lukumäärästä ja siitä kuinka paljon letkua tarvitaan. Hästholmenilla monitulppalaitt~iston asennustyöt aloitettiin kesäkuussa 1999 KR4:lta. Reiät tulpattiin Kuhmon ja Aänekosken paikallistoimistojen henkilökunnan voimin. Aputyövoima ostettiin Suomen Malmi Oy:ltä (SMOy). Viimeiseksi tulpattiin kairanreikä KR3, joka valmistui syyskuussa Tässä raportissa on kuvattu Hästholmenin syvien kairanreikien KRl, KR2, KR3, KR4, KR5 ja KR6 tulppausten yhteydessä reikiin asennettu tulppauskalusto ja niiden sijainti rei'issä, asennustyön aikataulu ja tehty asennustyö. Raportissa on esitetty myös kairanreikiin KR2 ja KR3 asennetut koepumppauskalustot. A vainsanat: monitulppalaitteisto, painekorkeuden mittaus

6 INSTALLATION OF MULTI-PACKER SYSTEMS INTO BOREHOLES AT HÄSTHOLMEN IN 1999 ABSTRACT Teollisuuden Voima Oy (TVO) initiated in the spring 1997 site investigations for the final disposal of spent fuel at Hästholmen. From the beginning of 1996 Posiva Oy, jointly owned by Teollisuuden Voima Oy (TVO) and Imatran Voima Oy (IVO) has continued the research and development programme started by TV 0. The site selection will take place in the year At the Hästholmen site altogether 9 deep boreholes have been coredrilled. The depth of the boreholes varies between metres. Part of the boreholes were fumished with multipacker system for monitoring purposes during the test pumpings in boreholes KR2 and KR3. The multipacker system is developed in co-operation between Posiva and Lapela Oy from Rauma town. Hydraulic head can be measured in seven measuring sections. Additional packers, so-called blind sections, can be installed into the system in order to prevent vertical groundwater flow in the borehole. The multipacker equipment consists of inflatable rubber-coated packers connected by extension rods. Pressure is conducted to the inflatable packers from a control unit situated on the ground, causing its rubber coating to expand and press against the sides of the borehole. The hydraulic head is brought closer to the ground surface for measurement purposes by means of nylon pipes ( diam. 8/6 mm) and ducts in the packers. ln the upper part of the boreholes with a larger diameter the nylon pipes are connected to pipes with greater diameter (28/23 mm in boreholes with a larger diameter upper part) pipes. The bigger tube enabled measuring of hydraulic head in the measuring sections either automatically of manually. The depth at which the packers are placed is determined on the basis of the loggings made in the borehole. Before installation a detailed pian including the number of extension rods, packers etc. was prepared for each borehole. Installation of the multipacker system was started at Hästholmen in the borehole KR4 in June The installation of the packers into the boreholes was carried out by Posiva Oy with Suomen Malmi Oy. The last borehole KR6 was finished in September The equipment installed into the boreholes KR1, KR2, KR3, KR4, KR5 and KR6, the position of the equipment in the borehole, the installation work procedure and the time of installations in this report. The report contains also description of the test pumping equipment installed into boreholes KR2 and KR3. Keywords: multi-packer system, hydraulic head monitoring

7 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä Abstract 1 JOHDANTO LAITTEISTO Valmistelutyöt Tulppauksessa tarvittavat työvälineet Laitteiston yleiskuvaus Reikiin asennettu tulppalaitteisto TYÖN SUORITUS Asennustyön yleiskuvaus Asennustyön suoritus Reikiin asennetut mittaus- ja paineistusputket Kannatusvaijeri Mittaus- ja paineistusputkien liittäminen Tulppajärjestelmän täyttö (paineistus) Mittausputkien täyttäminen Murtoventtiilillä varustettu tulppa Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR Kairanreikä KR KOEPUMPPAUSLAITTEISTO YHTEENVETO KIRJALLISUUSVIITTEET KUVAT

8 2 1 JOHDANTO Posiva Oy aloitti 1997 alusta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen aluevalintaan tähtäävät kallioperätutkimukset Loviisan Hästholmenilla. Loppusijoitustutkimuksia suoritetaan Hästholmenin lisäksi Kivetyssä, Romuvaarassa ja Olkiluodossa. Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja sitä varten tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueiden soveltuvuutta korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen rakentamispaikaksi. Tutkimustuloksilla on keskeinen osa loppusijoituslaitoksen turvallisuutta ja teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa. Jatkotutkimuksia tehdään aikataulussa, joka mahdollistaa loppusijoituspaikan valinnan vuoden 2000 loppuun mennessä. Tutkimusalueelle on kolmen vuoden aikana kairattu Pasivan toimesta yhdeksän syvää kairanreikää kallionäytekairausmenetelmällä. Hästholmenilla suoritettiin syvien kairanreikien tulppaustyö, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli kairanrei'issä KR2 ja KR3 suoritettavien pumppauskokeiden vaikutusten havainnointi eri syvyyksiltä, paisutettavin kumitulpin eristetyistä vyöhykkeistä. Reikien KR2, KR3, KR4, KR5 ja KR6 kairauksissa on sovellettu laajennetun yläosan menetelmää. Reikien yläosat on porattu n. 40 m:n pituudelta uppoporaustekniikalla. Niihin on asennettu 140/130 mm suojaputket (kuva 1). Kairanreiän KR1 yläosan suojaputki 64/57 lävistää VLJ-luolan ajotunnelin syvyydellä 37,25-41,62 m. Tässä raportissa on kuvattu Hästholmenin syvien kairanreikien KR1-KR6 tulppausten yhteydessä reikiin asennettu tulppauskalusto ja niiden sijainti rei' issä, asennustyön aikataulu ja tehty asennustyö. Raportissa on esitetty myös kairanreikiin KR1 ja KR3 asennetut koepumppauskalustot.

9 3 2 LAITTEISTO 2.1 Valmistelutyöt Tulppauslaitteiston asennuksen ensimmäisessä vaiheessa reikä luodattiin avoimuuden toteamiseksi sähkökäyttöisellä vaijerivinssillä. Luotina käytettiin halkaisijaltaan reiän halkaisijan suhteen 3 mm pienempää ja pituudeltaan puolitoista metristä putken pätkää ( dummy sondia), joka laskettiin vinssillä kulloinkin reikään asennettavan tulppalaitteiston vaatimaan syvyyteen ja nostettiin pois. Tulppalaitteisto oli tarkastettu ja koeponnistettu Äänekosken paikallistoimiston varastotiloissa. Tulppien koeponnistus suoritettiin vesialtaassa, jolloin pienimmätkin vuodot pystyttiin paikallistamaan. Tulppien kannatintankojen kierteet tarkastettiin ja puhdistettiin kierretyökaluilla. Tarvittaessa vaihdettiin uusi kierrepää. Asennustyössä käytettiin kolmijalkaa, jonka yhteen jalkaan on kiinnitetty sähkökäyttöinen vaijerivinssi. Kolmijalka pystytettiin reiän päälle, jonka jälkeen reiän läheisyyteen pystytettiin letkujen ohjaukseen käytettävä pienempi kolmijalka. Reiän välittömään läheisyyteen levitettiin suojapressu,jonka päälle asetettiin tulppauksessa tarvittavat välitangot ja tulpat järjestykseen tulppaussuunnitelman mukaisesti siten, että ne voitiin ottaa suoraan järjestelmällisesti pressun päältä sekaannusten välttämiseksi. Omilta kelailtaan juoksevat paineistus-ja mittausletkut asetettiin valmiiksi oikeille paikoille pukki en varaan ja pujotettiin kukin letku omille paikoilleen värien mukaan pienemmän kolmijalan ohjainpyörien kautta sekaannuksen välttämiseksi. Jokaisella mitattavalla välillä on oma värimerkintä. Koeponnistetut tulpat tarkistettiin silmämääräisesti vielä ennen reikään asentamista. Tarkistuksella pyrittiin varmistamaan tulppakumin ja siinä olevien läpivientien kunto. 2.2 Tulppauksessa tarvittavat työvälineet Tulppalaitteiden asennustyössä käytettiin seuraavia työkaluja: isompi kolmijalka (yhteen jalkaan asennettu sähkökäyttöinen vaijerivinssi) pienempi kolmijalka letkujen ohjausta varten tulpat ja välitangot (tulppausohjeen mukaan) 2 kpl kiintoavaimia (21 mm:n avainväli) välitankojen kiinnikiertämiseen puristettavia letkuliitoksia varten pihdit ja liitosholkit kulloinkin käytettävän letkukoon mukaan lukituspukki putki- tai lukkopihdit tangon lukitsemiseksi lukituspukkia vasten hyvälaatuista kangasvahvisteista teippiä (ilmastointiteippi) painemittareita painekorkeuden mittaamiseksi (yli paine)

10 ; Laitteiston yleiskuvaus Tulppalaitteisto koostuu sarjasta vedellä ja kaasulla paisutettavia kumitulppia ja niitä yhdistävistä nailonputkistaja kannatintangoista. Tulpat pullistetaan reiän seinämää vasten johtamalla niihin nailonputkea (halk. 8/6 mm) pitkin vettä käsipumpulla maanpinnalta käsin. Kun tulppajärjestelmä on paineistettu, liitetään siihen tarvittaessa paineilmapullo takaamaan paineen pysyminen. Tulppien läpi johdetaan laajennettuun yläosaan jokaisesta mittausvälistä nailonputki (halk. 8/6 mm), jotka laajennusosassa yhdistetään isompiin esim. halk. 28/23 mm nailonputkiin. Isompi nailonputki mahdollistaa hydraulisen painekorkeuden mittaamisen joko paineanturilla tai manuaalisesti sähköluodilla. Kairanrei'issä tehtyjen tutkimusten perusteella määritettiin paisutettavien tulppien sijoitussyvyydet Tutkimusten perusteella kullekin reiälle laadittiin oma tulppaussuunnitelma, joka piti sisällään yksityiskohtaiset tiedot asennettavien tulppienja tankojen lukumäärästä sekä tulppien syvyyksistä. 2.4 Reikiin asennettu tulppalaitteisto Reikiin asennettu tulppalaitteisto on kuvattu taulukossa 2-1. Taulukko 2-1. Hästholmenin kairanreikiin asennettu tulppalaitteisto. Reikä Tulppien määrä läpivienneittäin (kpl) Tankojen lkm. tankolajeittain ,4 m 5,0 m KRl KR KR KR KR KR Yhteensä Mittapisteet (mittausvyöhykkeet) on numeroitu alkaen reiän pohjalta. Mittapisteiden erottamiseksi toisistaan niille on annettu reikäkohtainen nelimerkkinen tunnus, esim. HH11. Kirjaimet ilmoittavat tutkimusalueen, seuraava numero ilmoittaa reiän ja viimeinen numero ilmoittaa mittausvälin. HH = Hästholmen 1 = kairanreikä KR 1 1 = mittausväli 1

11 5 3 TYÖN SUORITUS 3.1 Asennustyön yleiskuvaus Alimpaan tulppaan (tulpassa on ns. murtoventtiili) kierrettiin alimmainen kannatintanko, nostettiin ylös vinssillä, ohjattiin reikään ja laskettiin alemmaksi sopivalle korkeudelle, jotta voitiin liittää paineistusletku ja ensimmäinen mittausletku tulppajärjestelmään kiinni. Kun letkuliitokset oli tehty, teipattiin letkut säännöllisin välein kiinni tankoon (periaatteessa joka toisessa teippauksessa ensimmäinen kierros teippiä pyöräytettiin pelkästään tangon ympärille ja senjälkeen letkut kiinnitettiin teippiä katkomatta tankoon kiinni. Tällä tavalla varmistettiin, että letkut eivät päässeet luistamaan laitteistoa liikuteltaessa). Sopiva teippausväli oli noin 2 m ja etenkin kannatintankojen kierreliitoskohdat Uuden kannatintangon liittämiseksi lukittiin reikään laskettu tankoletka ensin pihtien avulla lukituspukin varaan, sähkövinssin vaijeri irrotettiin letkasta ja uusi tanko kiinnitettiin vaijeriin. Tämän jälkeen tanko nostettiin ylös ja kierrettiin kiinni letkaan. Lukituspihdit aukaistiin ja koko letkaa nostettiin hieman ylöspäin, jotta lukituspukki voitiin siirtää sivuun teippauksen ajaksi. Tällä tavalla jatkettiin, kunnes kaikki ko. tulppavälin tangot oli käytetty. Seuraavaksi reikään asennettavaan tulppaan kiinnitettiin kannatintanko ja tulppa tankoineen nostettiin vinssillä ylös ja liitettiin tulppajärjestelmään. Tällä tavoin jatkettiin, kunnes saavutettiin taso, joka valmiissa tulppajärjestelmässä vastasi 36 metrin syvyyttä. Reiästä riippuen oltiin ns. laajalla osalla. Tästä eteenpäin mittausletkuihin asennettiin laajennusputket sovitinliitoksella esim. 8/6 mm:n putkesta 28/23 mm:n putkeen ja merkittiin kustakin mitattavasta välistä jatkuvat isommat putket riittävän hyvin erivärisin mittausvälikohtaisin teippimerkinnöin. Kannatintangot korvattiin halkaisijaltaan 12 mm:n vaijerilla,joka kiinnitettiin sovitinkappaleella ylempään kannatintankoon. Kannatintankojen korvaaminen vaijerilla laajalla osalla edesauttoi sitä, että 28/23 mm:n letkut tulivat suorana ylös asti. Tämä auttoi mahdollista vesinäytteenottoa "hoikalla pumpulla". Kun liitokset oli tehty, laskettiin tulppaletkaa vaijerin varassa alaspäin teipaten isoja putkia n. puolen metrin välein vaijeriin kiinni, kunnes koko letka oli oikealla syvyydellä. Vielä varmistettiin, että mittausvälikohtaiset merkinnät erivärisillä teipeillä olivat riittävän selvästi näkyvissä. Tämän jälkeen tulppaletka asetettiin vaijerista kannatukseen vaakatankoon reiän suulle. 3.2 Asennustyön suoritus Asennustyö suoritettiin Äänekosken ja Kuhmon paikallistoimiston henkilökunnan voimin. Aputyövoima ostettiin Suomen Malmi Oy:ltä (SMOy). 3.3 Reikiin asennetut mittaus- ja paineistusputket Tulppaustyössä käytettiin osittain (noin puolet tarvittavasta määrästä) vanhoja, muilla tutkimuspaikkakunnilla tulppauksessa käytettyjä nailonputkia, jotka liitettiin ja koeponnis-

12 6 tettiin Olkiluodossa ennen tulppaustyön aloittamista. "Vanhaa" 8/6 mm nailonputkea tarkastettiin n m. Lisäksi reikien yläosaan tulevat 28/23 mm nailonputket laitettiin käytetystä tavarasta. Uutta 8/6 mm putkea tilattiin mahdollista vesinäytteenottoa varten KR1 :een ja kaikkiin reikiin tulppajärjestelmän paineistusletkuksi yhteensä 8000 m. 3.4 Kannatusvaijeri Reikien yläosassa (n. 40 m) tangot korvattiin halk. 12 mm:n vaijerilla. Koska vaijereita oli jo käytetty ja lyhennetty muilla tutkimusalueilla, lisättiin yksi ylimääräinen 3,4 m kannatustanko ennen vaijerin kiinnittämistä, jotta vaijerin pituus saatiin varmuudella riittämään. 3.5 Mittaus- ja paineistusputkien liittäminen Mittaus- ja paineistusputkien liittäminen tehtiin puristusliitosmenetelmällä siten, että putken sisäpuolelle asetettiin tukiholkki ja ulkopuolelle puristettava putkiholkki. Liitos puristettiin tiiviiksi kaapelikenkäpihdeillä,jonka leuat oli suunniteltu tätä tarkoitusta varten. 3.6 Tulppajärjestelmän täyttö (paineistus) Tulppajärjestelmää täytettiin vedellä noin m:n välein, mutta kuitenkin siten, että tulpat eivä olleet laajennetulla yläosalla. Täyttäminen suoritettiin, jotta liian korkeaksi nouseva hydrostaattinen paine ei vioittaisi putkia. Yleensä tulppajärjestelmää täytettiin silloin, kun oltiin liittämässä uutta tulppaa järjestelmään, huomioiden että tulpat olivat halk. 56 mm:n reikäosuudella. Kun tulppalaitteisto oli kokonaisuudessaan reiässä ja kannatuksessa reiän suulla, järjestelmä paineistettiin painepuropulla 5,5 bariin huomioonottaen maanpinnan ja pohjavedenpinnankorkeuden eron vaikutus Mittausputkien täyttäminen Koska Hästholmenilla oli aikaisemmissa mittauksissa havaittu suolaisia pohjavesi vyöhykkeitä, täytettiin mittausletkut ennen tulppajärjestelmän paineistamista makealla vedellä. Tällöin kaikkien mittausvälien hydrauliset korkeudet (fresh water head) olivat yksiselitteisiä eli suolaisuudesta johtuvat tiheyden vaihtelut eivät vaikuttaneet mittaustuloksiin. KR2:lla parissa mittausvälissä oli odotettavissa jopa ylipainetta (painekorkeus maanpinnan yläpuolella), joten ko. mittausputkiin asennettiin painemittarit 3.8 Murtoventtiilillä varustettu tulppa Alimmaksi tulpaksi asennettiin murtoventtiilillä varustettu tulppa, jonka käyttötarkoitus tulee paremmin esille laitteiston noston aikana. Ennen nostotyön aloittamista paine tulppien paineistusjärjestelmässä nostetaan suuremmaksi kuin murtoventtiiliin säädetty paineenkesto (säädetty laukeamaan n. 10 barissa). Tällöin paine pullistusjärjestelmässä

13 7 hellittää ja laitteiston nosto voidaan suorittaa huomattavasti helpommin. Pullistusjärjestelmän "tyhjennys" helpottaa laitteiston nostoa etenkin niissä rei'issä, joissa pohjaveden pinnankorkeus on alhainen. 3.9 Kairanreikä KR1 Tolppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR1 heinäkuussa Tulppaustyössä ei ilmennyt ongelmia. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa lävistää VLJ-luolan ajotunnelin lattian syvyydellä 41,62 m. Yläosa on putkitettu maanpinnalta lähtien ajotunnelin lattiaan 64/57 mm putkella. Tätä putkea voi tarvittaessa nostaa tarkoitusta varten olevalla taljalla (Rautio, T. 1997). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR2 Tolppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR2 kesäkuussa Koska reikä olijärjestyksessä toinen, johon tolppalaitteistoa asennettiin KR 4:n jälkeen, tulpat koeponnistettiin uudelleen ennen reikään asennosta. Kaksi tulpista oli viallisia. Ne korvattiin uusilla. Kahdessa mittausvälissä, alimmainen ja toiseksi alimmainen värimerkinnöiltä sininen ja punainen, oli odotettavissa aikaisempien mittaoksien perusteella ylipainetta mittausvälin suolaisuudesta johtuen. Makeavesitäytön jälkeen, ennen tulppien pullistamista, näihin väleihin asennettiin painemittarit painekorkeuden mittaamiseksi. Toiseksi alimmaisen mittavälin ylipaine oli niin pieni, että painemittari korvattiin myöhemmin jatkamalla mittaputkea läpinäkyvällä putkella niin, että painekorkeus voitiin mitata mittanauhalla. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1997a). Laajennusosaan asennetuo suojaputken ulko-/sisähalkaisija on 140/130 mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki (mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR3 Tolppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR3 syyskuussa Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n

14 8 Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1997b). Laajennusosaan asennetuo suojaputken ulko-/sisähalkaisija on 140/130 mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki ( mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Reikä on kairattu jatkamalla vanhaa IV On Y7 -reikää 203 m:n syvyydeltä eteenpäin. Reiän halkaisija 40 m:stä 203 m:iin on 66 mm ja uusi jatkettu osuus on halkaisijaltaan 56 mm. Reiän tulppauksessa oli alkuun hieman hankaluuksia. Tulppaustyössä käytettiin KR2:lta paistettuja tulppia. Murtoventtiilin testauksen jälkeen aloitettiin kaluston laskeminen reikään. Kun kalustoa oli laskettu alaspäin n. 100m ja ruvettiin täyttämään paineistusjärjestelmää, havaittiin järjestelmässä vuoto. Laitteisto nostettiin ylös ja havaittiin, että alimmassa tulpassa oli pieni reikä. Tulppa vaihdettiin toiseen ja kalustoa alettiin laskea uudelleen alaspäin, kunnes saavutettiin kohta, jossa reikä kapenee 66 mm:stä 56 mm:iin. Tällöin alimmainen tulppa ei lähtenyt menemään pienempään reikään. Reiässä oleva vapaa pohjavedenpinta on n. 15,5 metrissä ja tämä herätti epäilyn, että paine tulpilla on liian suuri (pohjavedenpinnan ja maanpinnan välinen korkeusero pullistusjärjestelmässä aiheuttaa tulpille ylipainetta ja riittää pullistamaan tulpat halkaisijaltaan 53 mm:stä 67 mm:n vahvuisiksi). Tämän vuoksi imettiin paineistusjärjestelmästä vettä pois imupumpulla. Koska imupumpulla ei saatu järjestelmästä riittävästi vettä pois ja laitteisto takerteli hieman liikuteltaessa, nostettiin laitteisto hiljalleen ylös. Tarkasteltaessa syytä paineen kertymiseen tulpille, huomattiin toiseksi alimmaisessa tulpassa paineistusletkun puristuneen litteäksi, eli kyseessä oli todennäköisesti ilmalukon aiheuttama tulppien pullistuminen. Tällöin paine ei päässyt purkautumaan tulpilta ulkoisen paineen puristaessa letkua kasaan. Tulppa vaihdettiin toiseen ja ennen reikään laskua täytettiin kaksi alinta tulppaa vedellä ja ne ilmattiin huolellisesti. Tulppaustyön edetessä tulppausjärjestelmään lisättiin vettä vain sen verran, että veden pinta saatiin pysymään koko tulppauksen ajan vähän pohjavedenpinnan alapuolella. Laitteiston alaslaskussa ei ilmennyt enää uusia ongelmia. Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR4 Tulppalaitteisto asennettiin reikään kesäkuussa Laitteiston ollessa määräsyvyydessä tulppien paineistus ei onnistunut, koska paineistusjärjestelmässä oli vuoto. Koska paineistuspuolella käytettiin uutta letkua, oletettiin vuodon olevan puristusliitoksissa tai tulpissa. Tulppalaitteisto nostettiin ylös heinäkuussa ja tulpat koeponnistettiin uudelleen. Kaksi tulpista osoittautui viallisiksi. Laitteisto laskettiin takaisin reikään ehyin tulpin ja paineistettiin uudestaan. Tämän jälkeen paineet pysyivät tulpilla. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1997c). Laajennusosaan asennetuo suojaputken ulko-/sisähalkaisija on mm.

15 9 Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnankorkeuden mittausputki (mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KAS Tulppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR5 elokuussa Tulppaustyössä ei ilmennyt ongelmia. Painejärjestelmässä esiintyi muutaman päivän päästä pieni vuoto, joka pystyttiin pitämään hallinnassa lisäämällä järjestelmään vettä tarvittaessa. Paineen lasku ei vaikuttanut tulppien pitävyyteen. Mittausvälien painekorkeudet pysyivät toisistaan erillään. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1998a). Laajennusosaan asennetun suojaputken ulko-/sisähalkaisija on 140/130 mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki ( mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa Kairanreikä KR6 Tulppalaitteisto asennettiin kairanreikään KR3 elokuussa Tulppaustyössä ei ilmennyt ongelmia. Paineistusjärjestelmään laitettiin vettä n Kairanreiän yläosa on porattu uppoporaustekniikalla n. 40 m:n syvyydelle (Niinimäki, R. 1998b). Laajennusosaan asennetun suojaputken ulko-/sisähalkaisija on mm. Tähän tilaan mahtuu kaikista mittausväleistä tulevien muoviletkujen laajennusputkien lisäksi myös vapaan pohjavedenpinnan korkeuden mittausputki ( mittausputkien halk. 28/ 23 mm). Tulppien asennussyvyydet on esitetty kuvassa 7.

16 10 4 KOEPUMPPAUSLAITTEISTO Koepumppauskalusto asennettiin ensin kairanreikään KR3,joka toimi koepumppauksessa pumppausreikänä muiden reikien toimiessa havainnointireikinä. Pumppauksen jälkeen kalusto siirrettiin kairanreikään KR2 ja KR3:een asennettiin tulppauslaitteisto. Koepumppauslaitteiston asennus tilattiin Suomen Malmi Oy:ltä. Kairausputkikalusto asennettiin kairauskoneen avulla reiän pohjaa vasten lepäämään. Kairausputkien liitossaumat tiivistettiin hamppuköydellä. Pumpattava vyöhyke erotettiin reiästä mekaanisilla tulpilla. Reiästä HH-KR2 eristettiin pumppausta varten m välillä oleva vyöhyke ja reiästä HH-KR m:n välillä oleva ruhjevyöhyke. Reikien KR2 ja KR3 laajennetuissa yläosissa (halk. 130 mm) kairausputkistoon liitettiin laajennuskappaleena 150 cm pitkä vesisäiliö, jonka sisään asennettiin uppopumppu ja 5 barin paineanturi. Säiliön yläosaan kiinnitettiin suojaputket, joiden läpi johdettiin pumpun ja paineanturin kaapelit, sekä pumpun nousuletku. Kaluston rakenne on esitetty kuvassa 8.

17 11 5 YHTEENVETO Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelia kairanreikiin asennettiin monitulppalaitteistot koepumppauksia sekä hydraulisen painekorkeuden mittaamista varten. Asennustyöt aloitettiin kesäkuussa kairanreiästä KR2 ja viimeiseksi tulpattiin syyskuussa kairanreikä KR3. Asennustyö suoritettiin Kuhmon ja Äänekosken paikallistoimistojen henkilöstön ja Suomen Malmi Oy:ltä ostetun aputyövoiman kanssa. Huolimatta tulpille ennakkoon tehdyistä koeponnistuksista oli muutamaan tulppaan mahdollisesti kuljetuksen aikana tullut reikiä. Tämä huomattiin vasta kun KR4:n paineistaminen ei onnistunut. Tämän vuoksi alettiinjärjestelmällisesti testata tulppia ennen seuraavaan reikään KR2:een laskua. Tulpista löytyi muutamia, joissa oli pieni reikä. Viallisten tulppien epäilyn vuoksi KR4:n tulppauslaitteisto nostettiin ylös ja tulpat tarkistettiin. Niistä löytyi pari viallista tulppaa. Tästä johtuen kaikki tulpat testattiin uudelleen ennen reikiin laskua ja vialliset korvattiin uusilla tulpilla.

18 12 6 KIRJALLISUUSVIITTEET Rautio, T SyväkairausHH-KR1 LoviisanHästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R a. Syväkairaus HH-KR2 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1997b. Syväkairaus HH-KR3 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1997c. Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1998a. Syväkairaus HH-KR5 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki. Niinimäki, R. 1998b. Syväkairaus HH-KR6 Loviisan Hästholmenilla. Työraportti Posiva Oy, Helsinki.

19 neensäädin 1 mittar 13 KUVAl 1 L M A POIKKILEIKKAUS ullistusletku Kuva 1. Periaatekuva tulppausjärjestelmästä.

20 14 KUVA2 Pumpun nousuletku Virtaamamittari Paineanturi u tettava Kuva 2. Periaatekuva pumppauslaitteistosta.

21 15 KUVA m (z = 6,55 m, kulma 60,7 ) Vai eri 0-35,3 m Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) HH 18 14:n yläpuoli 44 m yläpuolelta m 6 lä ivientiä 259 m 5 lä ivientiä HH m HH m m, 4lä ivientiä HH m m, 3 lä ivientiä HH m 5 4 HH m 3 2 HH m 1 Alimmassa tulpassa murtoventtiili HH 11 1 :n alapuoli 865 m alap. Kuva 3. HH-KR 1, tulppaus- ja mittapistekaavio.

22 16 KUVA4 0 m (z = 3,39 m, kulma 75,0 ) Vai' eri 0-353m Mittapiste Tulppaväli Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) HH28 14:n yläpuoli 89 m yläpuolelta HH m 11 HH m 10 9 HH m HH m 1 Alimmassa tulpassa murtoventtiili HH21 1 :n alapuoli 970 m alap. Kuva 4. HH-KR 2, tulppaus- ja mittapistekaavio.

23 17 KUVA m (z -127m- ' ' kulma 69,3 ) Vaiieri m 70 m. 7 läoivientiä 90 m. 7 läpivientiä 110 m. 6 läpivientiä 125 m, 6 läpivientiä 145 m. 5 läoivientiä Mittapiste Tulppaväli HH38 15 :n yläpuoli HH HH Mittausvyöhyke (Reikäsyvyys) 70 m yläpuolelta m m m. 5 läoivientiä 290 m. 4 läoivientiä 300 m 4 läoivientiä HH HH m m m. 3 läoivientiä m. 3 läoivientiä 410 m, 2 läpivientiä HH ,6-410 m m. 2 läoivientiä 515 m,! läpivienti HH m m. 1 läoivienti 650 m. 0 läoivientiä HH Alimmassa tulpassa murtoventtiili m Kuva 5. HH-KR 3, tulppaus- ja mittapistekaavio.

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002 Työraportti 22-4 Kairanreikien Ol-KR 1 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 22 Tauno Rautio Joulukuu 22 POSIVA OY FIN-2716 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 379 Työraportti

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998

Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Työ r a portti 9 8-7 6 Koepumppaukset Olkiluodon kairanrei'issä KR 1 ja KR4 keväällä 1998 Petri Jääskeläinen Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HLSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228

Lisätiedot

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Työraportti 2006-46. Ville Pussinen. Suomen Malmi Oy. Toukokuu 2006. Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06 Työraportti 2006-46 Kairanreikien Ol-KR4 ja Ol-KR14 puhdistustyö furajoen Olkiluodossa 05/2005-02/2006 Ville Pussinen Suomen Malmi Oy Toukokuu 2006 Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41/MYY/06

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu 4 MITTAUSTEN SUORITUS 17 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu PFL DIFF -virtauseromittausmenetelmällä tehdyt virtausmittaukset suoritettiin elo- ja syyskuussa kairanrei issä SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004

T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Työraportti 2004-09 T utkimusmikien 0 l-kr 7, 0 l-kr 10 ja 0 l-kr231ähtösuuntien sekä taipumien tarkistusmittaukset Olkiluodossa 2004 Matti Ihalainen Suomen Malmi Oy Maaliskuu 2004 Pesivan työraporteissa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Suuri telakka, asennusohjeet

Suuri telakka, asennusohjeet Suuri telakka, asennusohjeet Alutrack iso telakka 10 25+ m TELAKKAPAKETIN SISÄLTÖ 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m kiskoja 4 6 8 10 Kiinnitysputkia 6 9 12 15 Kiinnityslevyjä 4 8 12 16 Liitoskappaleita 2 4 6 8 10x70

Lisätiedot

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997

Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1-KR4 ja KR9 vuonna 1997 Työraportti 9814 Pohjaveden suolaisuuden mittaukset Eurajoen Olkiluodon kairanrei'issä KR 1KR4 ja KR9 vuonna 1997 Pertti Hassinen Helmikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN001 00 HELSINKI Puhelin (09)

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Jere Komulainen Perttu Pulkkinen Kyösti Ripatti Elin Siggberg Jari Pöllänen Pöyry Finland

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia UNI Push

LK Hanakulmarasia UNI Push LK Hanakulmarasia UNI Push Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. LK Hanakulmarasia UNI Push 16 yhdelle putkelle Tuote nro 188 06 38 LK Hanakulmarasia UNI Push 20 yhdelle putkellel Tuote nro188

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Kevyt telakka asennusohjeet

Kevyt telakka asennusohjeet Kevyt telakka asennusohjeet Telakkapaketin sisältö Telakan pituus!!!!!!! 10 m 12,5 m 15 m 17,5 m 2,5 m!kiskoja!!!!! 8 10 12 14 Kiinnitysputkia!!!!! 4 5 6 7 Liitoslevyjä!!!!!! 12 16 20 24 Liitoskappaleita!!!!!

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Työraportti 2014-62 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn tuloilmakuilulla 2010 2013 Vesa Toropainen Joulukuu 2014 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

merkkiainekokeella. 1. Johdanto

merkkiainekokeella. 1. Johdanto Tutkimusselostus 1 (6) Janne Puronlahti Redi yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala merkkiainekokeella. 1. Johdanto 1.1 Tehtävä Malliasennusten ja niille suoritettujen merkkiainetutkimusten tarkoituksena

Lisätiedot

VOITELUTARVIKKEET 2011

VOITELUTARVIKKEET 2011 VOITELUTARVIKKEET 2011 Lufex Oy on keskittynyt maahantuomaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan luotettavia ja laadukkaita keskusvoitelujärjestelmiä, työkoneisiin ja teollisuuteen. Lufex Oy:ltä löydätte

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

CHIMFIX. Asennusopas

CHIMFIX. Asennusopas CHIMFIX Asennusopas Työvälineet painolla varustettu naru hormin mittaukseen metrimitta muurauskauha astia muurauslaastille rautasaha kulmahiomakone taskulamppu iskuporakone betoni- ja metalliporanteriä

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus Mikko Kontiainen 23.5.2016 Avainnauhojen testaus Tullilaboratorio testasi 10 avainnauhan kestävyyttä Tukesin tutkimuspyyntönä. Tarkoitus oli selvittää kuinka suuren voiman avainnauhat kestäisivät, kun

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset Y 30 / 97 / 2 Työraportti 2-97 PALMOTUN TUTKIMUSALUEEN KAIRANREIKIEN R304, R323, R332, R334, R335, R337, R340, R343, R348, R356, R373 JA R385

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla Työraportti Vesa Toropainen.

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla Työraportti Vesa Toropainen. Työraportti 2009-119 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn poistoilmakuilulla 2009 Vesa Toropainen Joulukuu 2009 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008

Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008 Työraportti 2009-34 Injektointi- ja kontrollireikien kairaus ja vesimenekkimittaus ONKALOn kuiluilla 2008 Vesa Toropainen Elokuu 2009 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kaakkola, Järvenpää Järvenpään Vesi Harri Rautio

TUTKIMUSRAPORTTI. Kaakkola, Järvenpää Järvenpään Vesi Harri Rautio TUTKIMUSRAPORTTI Kaakkola, Järvenpää Järvenpään Vesi 6.6.2016 Harri Rautio 1 1. TAUSTAA Järvenpään Vesi / vesihuolto tilasi Kaakkolan alueelle vesijohtoverkostojen kuntotutkimuksen Aquapriori Oy:ltä. Tutkimukset

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET 25.2.2015 1 AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET MITAT ON OTETTAVA KAIKKIEN NIIDEN ALUSASUJEN PÄÄLTÄ, JOITA AMPUJA PITÄÄ AMPUESSAAN TAKIN JA HOUSUN ALLA. OY TEEMA LINE LTD OY TEEMA LINE LTD. AA 3.9.2012

Lisätiedot

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Työraportti 99-12 Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Nina Sacklen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Selostus Kemin tutkimusalueella suoritetuista linjoituksista sekä monikulmiomittauksista.

Selostus Kemin tutkimusalueella suoritetuista linjoituksista sekä monikulmiomittauksista. M 17/Ke-60/2 Kemi T. Siikarla 28.4.19 60 Selostus Kemin tutkimusalueella suoritetuista linjoituksista sekä monikulmiomittauksista. 1. Linjoitustyöt: Kemin alueen geofysikaalisia tutkimuksia varten paalutettiin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä

Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Työ r a p o r t t i- 9 7-2 3 Reikien V52/202 4/97/32 4 ja V52/2024/97/325 kairaus Hyrkkölässä Tauno Rautio Suomen Malmi Oy Heinäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot