Terveyttä, tankkausta ja tasapainoilua - nuorten miesten erilaiset ruokasuhteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyttä, tankkausta ja tasapainoilua - nuorten miesten erilaiset ruokasuhteet"

Transkriptio

1 Nuoret miehet keskiössä - avaimia hyvinvoinnin lisäämiseen Etelä-Savossa, Terveyttä, tankkausta ja tasapainoilua - nuorten miesten erilaiset ruokasuhteet Anni Ojajärvi VTT, ma. yliopistonlehtori Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Taustani VTT, sosiologia, terveysvirittynyt nuorisotutkija, terveystieteen yliopistolehtori Teemoja mm.: terveystaju, liikunta, tupakointi, ruokailu, nuorten hyvinvointi, juominen, raittius, armeija, ylisukupolvinen terveyskäyttäytyminen Väitöskirja ( ): Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiehen terveystajusta sosiaalisena ilmiönä Julkaisija: Nuorisotutkimusverkosto

2 Armeija-aineisto Varusmiesten ruokailu (VaRu) - tutkimus: THL & NTV Hoikkala, Salasuo & Ojajärvi (2009) Minun aineistoni Osallistuva havainnointi (8vkoa) 24/7 39 haastattelua (15 miestä + 8 naista) Nuorten seuranta palveluksen loppuun asiantuntijahaastattelut käskyt, strategiat, oppaat Miten terveyskäyttäytyminen muodostuu arjessa? Esityksestä I Huoli nuorista miehistä ja terveyseroista II Nuoret miehet ja terveys III Ruokailu esimerkkinä terveyskäyttäytymisestä IV Mitkä kaikki ohjaavat ruokailua? V Nuorten miesten ruokailun moninaisuus VI Miten tähän pitäisi suhtautua? Miten voi vaikuttaa?

3 Huoli nuorista miehistä Huoli vaikeasta ryhmästä Kasvatuksellinen: joutilaisuus, vääränlainen toiminta ja huolettomuus Kansanterveydellinen & -taloudellinen: ei halua, osaa tai pysty? Sotilaallinen: kansakunnan puolustuskykyä, sotilaallinen kunto ja kansallista turvallisuutta Tutkimukset tukevat huolta Fyysisen kunnon heikkeneminen (mm. Santtila ym. 2006) Alkoholin runsas käyttö, tupakointi ja riskikäyttäytyminen näyttäytyvät nuoriin miehiin terveysriskeinä (Kumpula ym. 2006; Tiirikainen 2009; Otkes 2014) Nuorten miesten terveysasenteista - Maskuliinisuuden ja terveellisyyden ristiriita - Suomalaisen miehen kestämisen eetos voi edelleen hyvin - Uusi mies tasapainottelee, mutta terveellisyys silti edelleen riski (Pietilä 2008) - Onko näin yksinkertainen? - Entä fittness-buumi ja teräsmieskisat? - Entä tavallinen arki, tavallinen mies? - Moninaisten miesten erilaiset terveystottumukset, mutta silti joutuvat ottamaan oletukset huomioon

4 Terveyskäyttäytymisestä Samaan aikaan muualla Terveys identiteetti- ja elämänpolitiikan kulmakivenä Terveys ja ei-lihavuus kansalaisnormina (healthism; Crawford 1994) Jokaisen meistä tulisi ymmärtää valita terveellinen elämäntyyli Terveellisyyden (tai sitä symboloivan ulkonäön) pakko Viesteillä mediassa usein moraalinen vire Terveys mielletään tietoisena elämäntapatarkkailuna ja itsen hallinnan keinojen valikoimina sekä tietona ja vaihtelevina kykyinä käyttää noita keinoja. Vastinparina järjetön, hallitsematon ja kuriton epäterveellinen elämäntyyli tai terveyttä vaarantava toiminta, vaikka mahdollisuudet, osaaminen ja resurssit eivät jakaudu tasaisesti Ruokailu hyvä esimerkki terveyskäyttäytymisestä Sitä ilman ei voi olla, osa arkea ja rutiineja Liittyy myös imagoon ja käsitykseen itsestä Osa identiteetin muodostamista ei vain erikoisruokavalioilla Emme tee vain rationaalisia yksilöllisiä valintoja (Mustajoki 2015) Ruokailu usein rutiinia ja automatisoitua Yksilölliset vai ryhmän ja tilanteen Ympäristön: mitä tarjolla, miten helposti Nykyinen ruokaympäristö on suuri haaste (Mustajoki 2015)

5 Terveystaju - Terveyskäyttäytyminen ei vain tietoa tai edes taitoa - Terveyskäyttäytyminen sosiaalinen ja kollektiivinen toimi, joka elää yhteisöllisissä kytköksissään. (Hoikkala ym. 2008) Terveystajun käsite ei sitoudu terveyden rationalistiseen oletukseen. Se kattaa myös (terveys)tajuttomuuden irrationaalisen mahdollisuuden eli subjektin tietoisesti tekemät niin kutsutut väärät valinnat. Pelkän yksilön rationaalisen valinnan sijaan kyse on enemmän siitä, minkä pohjalta ja mitä merkityksiä nuoret antavat heidän terveyteensä vaikuttaville valinnoille. Moninaiset suhteet ja tilanteet ruokailussa 1. Instituutiot ja arjen käytännöt 2. Kulttuuriset tekijät, merkitykset ja oletukset 3. Yksilöllisten nuorten omat tulkinnat ja valinnat

6 1. Instituutiot ja arjen käytännöt Miten instituutiossa järjestetään ruokailu ja mihin se ohjaa? Millaisia epävirallisia viestejä? Millainen rytmi? Armeijan kahtiajakautuneet ruokailun käytännöt Pikaruokailua ja fiilistelyä Millaisessa ruokailuympäristössä nuori elää muuten? Kun ruokaa näkyy, sitä tekee mieli Ruokaspesifi nälkä ja valtava monipuolisuus Energiatiivis ruoka Halvalla (Mustajoki 2015) 2. Kulttuuriset tekijät, merkitykset ja oletukset - Mitkä mielikuvat sopivat/ eivät sovi yhteen? - tosimiehet eivät ole kiinnostuneita terveydestä - Coolit + päihteettömät nuoret - Terveyskäyttäytymisen sukupuolisidonnaisuus on mielikuvien tasolla edelleen vahva - Merkitykset: Munkki vapautena, sosiaalisuuden välineenä, levähdyshetkenä, palkintona

7 3. Nuorten yksilölliset valinnat - Nuorten oma tausta vaikuttaa, perhe ja tottumukset - Miten tulkitsee kaikkea tätä? - Miten yksilöllisiä valinnat lopulta ovat? - Motiivit, mahdollisuudet, terveydenlukutaito - Tilanteet - Välivuosi - armeija hoitaa - Sopeutuminen - Syön jotta jaksan täällä - Miten auttaa nuorta tekemään arjen rutiineista hänen omaa elämäänsä tukevia? Neljä esimerkkiä Tosiäijä: salaatti on pupujen ruokaa Terveysvalistus oli neiteilyä Ei käytä saamiaan sairaslomia, eikä keppejä, koska näyttäisi liian rammalta paljon rasvaa ja suolaa Terveilijä: tietoinen ja kiinnostunut Kerännyt terveystietoa lehdistä Toivoisi tupakavereiden lähtevän munkin sijaan lenkille Ei vastusta, muttei tee itse: suostuu interventioihin syö porkkanat, jotka äiti laittaa tietokoneen viereen automaattisesti katsoo ettei syö kauheeta paskaa Terveys ei koske minua: ihana sama, muitakin haasteita Syö paljon hyvää ja helposti saatavilla olevaa, paljon ja rasvaista Ei mieti tai monitoroi sisältöjä tai määriä

8 Oma toimijuus: aktiivinen Terveellisyys ei tärkeä/ ei lainkaan valintakriteeri - ei syö lainkaan, koska pakkiruoka on perseestä - tupakointi paljon muutakin kuin nikotiinia -Syömistä kuvaa: paljon ja rasvasta/ puhuu terveystiedon vastaisesti, tietää sen Terveellisyys valintakriteeri vuoden mä olin imeny aika paljon noita tietoja -20kg passiivinen - terveyden nonchaleeraaja, jota luonnehtii vaistonvarainen ja tiedostamaton terveystajuttomuus. keitetyt rehut tulee syötyä kanssa, tulee jotenkin automaattisesti mä en ikinä syö sitä kauheeta paskaa ja ku tulee sipsejäkään syötyä niin mä syön niitä kevytversioita koska on niin paljon rapeempia Terveellisyys ei tärkeä/ ei lainkaan valintakriteeri Periaatteellisesti aina vastarinta Terveellisyys valintakriteeri Fitnesskulttuuri/ puritaanisen terveystajuinen ja tavoitteellinen Individualisti aktiivinen TIETOISESTI EPÄTERVEELLINEN TIETOINEN TERVEILIJÄ Uusi mies? tasapainottelija passiivinen IHAN SAMA, EI KOSKE MINUA Perinteinen mies PASSIIVINEN TERVEYSTAJU

9 Miten sitten vaikutetaan ja kehen? 1. Sisäinen vaikuttaminen kasvatus & info 2. Ulkoinen vaikuttaminen sääntely 3. Kulttuurinen vaikuttaminen virittävä valistus Mitä viestejä nuoret miehet sitten kuuntelevat ja kuulevat? Moninaiset nuoret Terveystaju : Terveellisyys valintakriteeri Terveystajuttomuus Terveellisyys ei tärkeä/ ei lainkaan valintakriteeri Oma toimijuus: aktiivinen Informaation jakaminen Virittävä valistus passiivinen Kasvatus ja herättely, ympäristön muutos & säätely Säätely Ympäristön muutos ehkä

10 Lopuksi 1. Kyse ei ole vain tiedosta, vaan toiminnasta, tavoista ja arjesta 2. Vaikka tilastoissa vain yksilöitä ja yhteys koulutus- ja perhetaustaan vahva, on mekanismi monimuotoisempi: terveyskäyttäytymisessä mukana kaikki nuoren ryhmät ja sosiaaliset kontekstit sekä niiden tuomat mahdollisuuksien raja Ympäristö, arki Sosiaaliset merkitykset ja ystävät Tilanteet tietotaito 3. Samalla tavoin viralliset ja epäviralliset kannat sekä käytännön arjen toiminta muodostavat yhdessä terveysviestin 4. Vaikka nuori ei välttämättä valitse oikein, voi hänellä silti olla paljon tietoa ravitsemuksesta ja terveydestä Lähteet Crawford, Robert (1980) Healthism and the medicalization of everyday life. International Journal of Health Services 10, Hoikkala, Tommi & Hakkarainen, Pekka & Laine, Sofia (eds.) (2005) Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 52. Hoikkala & Salasuo & Ojajärvi (2009) ommi Hoikkala, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 94. Kumpula, Heli & Lounamaa, Anne & Paavola, Meri & Lunetta, Philippe & Impinen, Antti (toim.) (2006) Nuorten miesten tapaturmat ja väkivalta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 71. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Mustajoki, Pertti (2015) Ruokaympäristön muutos selittää pääosan väestöjen lihomisesta. Katsaus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2015;131(15): Ojajärvi, Anni (2015) Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä, Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 163.

11 Lähteet Otkes (2014) Lasten kuolemat. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselosteus 1/2014. Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus. ostukset/fi/muutonnettomuudet/2012/atkr3zbtr/y2012- S1_Lasten_kuolemat.pdf Pietilä, Ilkka (2008): Between rocks and hard places: Ideological dilemmas in men's talk about health and gender. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis Tampere: Tampere University Press. Santtila, Matti & Kyröläinen, Heikki & Vasankari, Tommi & Tiainen, Seppo & Palvalin, Kauko & Häkkinen, Arja & Häkkinen, Keijo (2006) Physical fitness profiles in young finnish men during the years Medicine and Science in Sports and Exercise 38 (11), Tiirikainen, Kati (toim.) (2009) Tapaturmat Suomessa. Helsinki: Edita Publishing Oy.

NUORTEN MIESTEN LIIKUNTATOTTUMUSTEN MUUTOS VARUSMIESPALVELUKSESSA

NUORTEN MIESTEN LIIKUNTATOTTUMUSTEN MUUTOS VARUSMIESPALVELUKSESSA NUORTEN MIESTEN LIIKUNTATOTTUMUSTEN MUUTOS VARUSMIESPALVELUKSESSA WESSMAN JENNI Yhteyshenkilö: Jenni Wessman Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki Sähköposti:

Lisätiedot

Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena varusmiesten taso ja piilo-opetussuunnitelma

Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena varusmiesten taso ja piilo-opetussuunnitelma Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena varusmiesten taso ja piilo-opetussuunnitelma VTM, tutkija Anni Ojajärvi Nuorisotutkimusverkosto anni.ojajarvi@nuorisotutkimus.fi www.nuorisotutkimusseura.fi Terve sotilas

Lisätiedot

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 7/2008 Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta 10 sentin lisärahalla parempaa ruokaa s. 8 Liikkumattomuus terveyshaittana s. 12 Ikäihmisten influenssarokotukset

Lisätiedot

ONKO SUKUPUOLELLA VÄLIÄ?

ONKO SUKUPUOLELLA VÄLIÄ? SAKARI KARVONEN (TOIM.) ONKO SUKUPUOLELLA VÄLIÄ? HYVINVOINTI, TERVEYS, POJAT JA TYTÖT NUORTEN ELINOLOT VUOSIKIRJA NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS-

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Miehisyys puntarissa. Haastattelututkimus miesten painonhallinnasta

TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Miehisyys puntarissa. Haastattelututkimus miesten painonhallinnasta TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Miehisyys puntarissa Haastattelututkimus miesten painonhallinnasta Vera Raivola Pro gradu -tutkielma Sosiologia Helmikuu 2011 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma

Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma Anu Katainen VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopiston päärakennuksen

Lisätiedot

Nuuska nuorten maailmassa

Nuuska nuorten maailmassa Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä Nuuska nuorten maailmassa 1 Nuuska-julkaisu Sanna-Mari Salomäki ja Johanna Tuisku Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Kirjoittajat: Sanna-Mari

Lisätiedot

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.)

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Joensuun yliopisto 2006 Kustantajan yhteystiedot: Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta PL

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVINEN TYÖ JA MIESTYÖ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ. Essee

SUKUPUOLISENSITIIVINEN TYÖ JA MIESTYÖ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ. Essee SUKUPUOLISENSITIIVINEN TYÖ JA MIESTYÖ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ Essee Merja Berg YAMK -opiskelija Terveyden edistämisen koulutus 2015 1 Merja Berg Essee 1 (13) A1400962 799Y8E Näyttöön perustuva

Lisätiedot

MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kati Kauravaara

MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kati Kauravaara Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 276 MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä Kati Kauravaara Esitetään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012

LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012 LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012 Pohjolan nuorten ruokavalinnat Nuorten ruokavalio ei ole muuttunut toivotulla tavalla valistuksesta

Lisätiedot

Terveys on sääntöjä, vastuuta, kauneutta ja tehokkuutta Funktionaalisten elintarvikkeiden mainonnan diskurssit

Terveys on sääntöjä, vastuuta, kauneutta ja tehokkuutta Funktionaalisten elintarvikkeiden mainonnan diskurssit Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Terveys on sääntöjä, vastuuta, kauneutta ja tehokkuutta Funktionaalisten elintarvikkeiden mainonnan diskurssit Pro gradu-tutkielma Niina Lehtinen Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN

MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN 1 MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN Leena Korpi Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis - ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ Elina Vuorinen Sivuainelaudatur (20op) Syksy 2008 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Kotitalousopettajan

Lisätiedot

YHTEISÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA NUORTEN EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

YHTEISÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA NUORTEN EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN Sarja C. Oppimateriaaleja 23, 2010 Merja Kylmäkoski, Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) YHTEISÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA NUORTEN EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Yhteisöllisiä

Lisätiedot

Perspektiivi AIKAKAUSLEHTI SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2004 ENEMMÄN HUOMIOTA LIIKUNNAN PUUTTEESEEN KUIN YLIPAINOON LASTEN LIHAVUUS

Perspektiivi AIKAKAUSLEHTI SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2004 ENEMMÄN HUOMIOTA LIIKUNNAN PUUTTEESEEN KUIN YLIPAINOON LASTEN LIHAVUUS Perspektiivi AIKAKAUSLEHTI SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2004 ENEMMÄN HUOMIOTA LIIKUNNAN PUUTTEESEEN KUIN YLIPAINOON LASTEN LIHAVUUS ENERGIATIHEYS JA YLIPAINO SISÄLTÖ Perspektiivi lokakuu 2004 Enemmän

Lisätiedot

Rahan ja ajan käytön muutokset nuoren lapsiperheen arjen hyvinvoinnin toteutumisen näkökulmasta

Rahan ja ajan käytön muutokset nuoren lapsiperheen arjen hyvinvoinnin toteutumisen näkökulmasta Rahan ja ajan käytön muutokset nuoren lapsiperheen arjen hyvinvoinnin toteutumisen näkökulmasta Anu Raijas 1 Johdanto Perhe instituutiona on viime vuosikymmeninä läpikäynyt suuren muutoksen. Keskeisimpinä

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273. Katariina Tuunanen ja Miia Malvela NUORIMIES SEIKKAILEE. Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273. Katariina Tuunanen ja Miia Malvela NUORIMIES SEIKKAILEE. Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273 Katariina Tuunanen ja Miia Malvela NUORIMIES SEIKKAILEE Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273 Katariina

Lisätiedot

Työntekijäidentiteetit turvakodissa etäisyyttä, kumppanuutta ja tulkintaa

Työntekijäidentiteetit turvakodissa etäisyyttä, kumppanuutta ja tulkintaa Työntekijäidentiteetit turvakodissa etäisyyttä, kumppanuutta ja tulkintaa Terhi Laine: VTT, sosiaalialan yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu terhi.laine@diak.fi Janus vol. 14 (2) 2006, 139-152 Tiivistelmä

Lisätiedot

Oma laji, paras laji mutta ei pidä väheksyä muitakaan liikuntamuotoja

Oma laji, paras laji mutta ei pidä väheksyä muitakaan liikuntamuotoja Liikunnan erilaisia merkityksiä maistelemassa liikuntalajeista, vapaaehtoistoiminnasta ja liikuntaprofiileista tukea liikunnan ohjaukseen ja neuvontaan. Miksi liikun blogikirjoitukset 21-29.11.2011. Näissä

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Peruselämää perusturvalla taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot

Peruselämää perusturvalla taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot Peruselämää perusturvalla taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot Sari Mäki TIIVISTELMÄ Perusturvan varassa eläville ihmisille elämä on jokapäiväistä niukoissa puitteissa sinnittelyä. Tarkastelen artikkelissani

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Tanja Koivumäki ja Kati Laitinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot

Mitä sitten, jos ei liikuta?

Mitä sitten, jos ei liikuta? MOPO-SEMINAARI 21.11.2013 Oulu Mitä sitten, jos ei liikuta? erikoissuunnittelija Kati Kauravaara Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö - LIKES-tutkimuskeskus No me ollaan niin helvetin laiskoi ihmisiä,

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN

VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN Johanna Alijoki Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

arjen A A P I N E N Suomen Mielenterveysseura Arjen Aapinen 1

arjen A A P I N E N Suomen Mielenterveysseura Arjen Aapinen 1 arjen A A P I N E N Suomen Mielenterveysseura Arjen Aapinen 1 2 Arjen Aapinen Näistä saan elinvoimaa Hyväksyn itseni Puhun Opin uutta Olen yhteydessä ystäviini Liikun Lepään, rentoudun Luon uutta Olen

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot