Mitä aggressio on. Jari Sinkkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä aggressio on. Jari Sinkkonen 8.5.2012"

Transkriptio

1 Mitä aggressio on kymmeniä erilaisia määritelmiä tässä: vihamielinen tunne tai teko esim. aggressiivinen leikki on paradoksi, koska aggressio ei ole symbolista väkivalta = toiseen kohdistuva fyysinen aggressio Jari Sinkkonen

2 Vihamielinen tunne on seurausta pettymyksestä, joka aiheutuu mielihyvän lähteen menettämisestä on tarkoitettu viestiksi, eli se on kommunikaatiota (joskin alkeellista) kommunikaatioluonne saatetaan menettää, jos pettymyksiä on sietämättömän paljon aggressiosta tulee automaattiraivoa, joka laukeaa vähäisistä syistä

3 Terveestä aggressiosta terve aggressio on välttämätön kehitystä eteenpäin vievä voima Voidaan ajatella, että se on aluksi neutraalia elämänvoimaa, joka ohjautuu kehityksen kuluessa hyvään tai huonoon käyttöön Po. energia on kuin ihmispsyykessä kiertävä veri; se auttaa itseyden ja psyykkisen reviirin luomisessa ja antaa valmiuksia puolustautumiseen

4 Aggressio auttaa irrottautumaan Terveen lapsen kehityksessä tasaiset vaiheet vuorottelevat kuohuvien vaiheiden kanssa Aggressio ja uhma auttavat irrottautumaan riippuvuussuhteista (uhmaikä ja murrosikä) Tasannevaihe on esim. ns. latenssi-iässä eli kun lapsi on vuotias

5 Mitä raivoava lapsi/nuori tarvitsee kasvattajilta I Kasvattajien pulmat liittyvät miltei aina lapsen aggressioon ja sen kohtaamiseen Lapsi tarvitsee tunteen, että hänen vihansa ei tuhoa eikä vahingoita ketään Vanhemmat ottavat vastaan ja säilövät lapsesta/nuoresta tulevan raivon (container) Palauttavat sen kesytettynä (eli toimivat eräänlaisena ongelmajätelaitoksena)

6 Mitä raivoava lapsi/nuori tarvitsee kasvattajilta II Tunnekvaliteetin on oltava sama kuin lapsella, ts. ei pidä tehdä vakavasta hauskaa; ei saa ivata eikä varsinkaan saa hylätä Aikuisen aggression on oltava hallitumpaa kuin lapsella ja välitettävä käsitys, että tästäkin selvitään yhdessä Jos aikuinen menettää täysin tilanteen hallinnan, lapselle syntyy käsitys että viha on vaarallista eivätkä aikuisetkaan hallitse sitä

7 Mitä raivoava lapsi/nuori tarvitsee kasvattajilta III Lapsen aidon tunteen vääntäminen aina johtuvaksi nälästä, sokerihumalasta, väsymyksestä tms. on lapsen ohittamista ja karkuun luikkimista Selitysten ja kysymysten aika on vasta tunnekuohun mentyä ohi Lapsesta on huojentavaa, jos aikuisella on kanttia panna stoppi kiukuttelulle silloin, kun hänen omat keinonsa on käytetty loppuun

8 Aggressioiden syntymisestä Aivofysiologiaa amygdala (eli mantelitumakkeet) on tärkeä pelon ja vihan tunteiden keskus toiminnassa jo lapsen syntyessä välttämätön hengissä säilymiselle tarvitsee kehittyneempien aivoalueiden kontrollin tai tapahtuu tunnekaappaus

9 Aggression kontrollista I Riittävän hyvä varhainen vuorovaikutus on ns. orbitofrontaalisen aivokuoren kehittymisen edellytys po. aivoalue säätelee sosiaalista käyttäytymistä ja aggressioiden hallintaa vakava ja pitkäkestoinen lapsen varhainen laiminlyönti ja kaltoinkohtelu voivat johtaa vuorovaikutustraumoihin ; ne puolestaan ovat yhteydessä keskushermoston kehitykseen

10 Aggression kontrollista II Lapsen saama varhainen hoiva ja lohdutuksen kokemukset tasoittavat stressihuippuja; korkeat stressihormoni kortisolin pitoisuudet ovat haitallisia kehittyvälle keskushermostolle Seurauksena voi olla hauras, herkästi panikoiva ja raivostuva lapsi ( nahkamuna ), jonka raivo voi olla silmitöntä paniikkiraivoa Taustalla vaikeus tunnistaa omia ja muiden tunteita, ilmeitä ym.

11 Aggression kontrollista III Kasvatuksen mahdollisesti tärkein tehtävä on auttaa lasta tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteitaan Kaikki tunteet ovat luvallisia; mikään tunne ei voi koskaan olla väärä On upeaa, jos lapsi saa kokea oman raivonsa voiman ja uskaltaa tunnistaa itsessään vihaisen puolen Tämä ei merkitse sitä, että vihan vallassa olisi lupa tehdä mitä tahansa

12 Aggression kontrollista IV Aggressiota voidaan sublimoida leikin, pelien, liikunnan ja taideharrastusten kautta Toleranssin väkivaltaiselle käytökselle olisi oltava lähellä nollaa Lapsen ei tulisi lainkaan sallia lyödä vanhempaansa hän kokee olonsa turvattomaksi, jos hän on aikuista vahvempi Sisarukset nahistelevat tavallisesti joka tapauksessa; sillekin on pantava raja

13 Orbitofrontaalinen aivokuori

14 Kiintymyssuhde ja aggressiot turvallinen kiintymyssuhde: lapsi voi tuoda vuorovaikutukseen vihamieliset tunteet, koska tietää rakkautta olevan enemmän kuin vihaa lapsen aggressio ei johda hylkäämiseen eikä pahoinpitelyyn viha sulaa rakkauteen

15 Välttelevä kiintymyssuhde välttelevästi kiintynyt lapsi on oppinut ehkäisemään vihamielisten tunteiden ilmaisemista normatiivinen välttelevä kiintymys ei ole yhteydessä psykopatologiaan jotkut lapset kasvavat jatkuvassa pelossa ja joutuvat tukahduttamaan kaikki kielteiset tunteet

16 Välttelevä k-suhde ja aggressio Jos on joutunut tukahduttamaan kaikki aggression ilmaukset, ei koskaan opi hallitsemaan vihaa Oma vihaisuus herättää syyllisyyttä; burnoutin, depression ja psykosomaattisten ongelmien riski kasvaa Aggressionsa tukahduttaneen, muiden ehdoilla toimivan ihmisen raivo saattaa purkautua äkkiarvaamatta ja voimalla

17 Ristiriitainen kiintymyssuhde Ristiriitaisesti kiintyneen lapsen hoivaaja on ollut epäjohdonmukainen ja ennakoimaton tunnepurkaus on ollut luotettavin tapa saada aikuinen lähelle lapsen sisäinen kokemus: olen yksin ja avuton ylivoimaisten haasteiden edessä arvaamattomia, ailahtelevia ryhmässä aivan erilaisia kuin kahden kesken

18 Ristiriitainen k-suhde ja aggressio Ristiriitaisesti kiintynyt ihminen käyttää aggressiota vuorovaikutuksessaan Aggressio on tehokas hallitsemisen väline silloin, kun aikuisista ei ole rajan asettajiksi Yhteys myöhempiin persoonallisuudenkehityksen häiriöihin (narsistiset ja rajatilapersoonallisuushäiriöt) Raivoaminen on yleensä keinottomuuden merkki

19 Organisoitumaton kiintymys lapsi ei ole saanut turvaa enempää välttelevällä kuin ristiriitaisellakaan strategialla hoivaaja on ollut pelokas tai pelottava lapsella voi olla outoa käytöstä (esim. dissosiaatiota) voi hakeutua vieraan syliin stressitilanteessa vaikka äiti/isä on paikalla

20 Organisoitumaton (hajanainen) kiintymyssuhde ja aggressio Ns. organisoitumaton kiintymyssuhde kuvastaa strategian puuttumista ja se on yhteydessä moniin psykopatologian muotoihin Traumat ja po. kiintymyssuhteen malli kietoutuvat toisiinsa monin tavoin, eikä niitä ole aina helppoa erotella toisistaan Hyvin heikot varhaiset kasvuolosuhteet, laiminlyönnit, kaltoinkohtelu ym. ovat yhteydessä käytöshäiriöihin, persoonallisuushäiriöihin ja jopa psykooseihin

21 Miten tukea lasta ilmaisemaan vihaa? jotkut lapset ovat tunneilmaisussaan aivan lukossa aikuisten on tärkeä antaa psykologinen lupa olla vihainen aluksi keskustelu aiheesta voi olla hyvin teoreettista muut kuin kielelliset ilmaisukeinot voivat auttaa (musiikki, kuvataide, liikunta jne)

22 Miten estää lasta hallitsemasta ympäristöä raivolla lapselle/nuorelle raivokohtaukset ovat olleet kuin oljenkorsi hukkuvalle on tarjottava parempaa tilalle rutiinit, ennakoitavuus, säännöt ovat tärkeitä tunteiden nimeäminen ja niistä puhumaan opettaminen (vauvan ei - sana fyysisen aggression asemesta

23 Väkivaltaisen käytöksen syitä I Geneettiset tekijät. Väkivaltaisuus ei periydy sellaisenaan vaan esim. alhaisen fysiologisen vireystilan välityksellä. Kyse on aina geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta Sukupuoli. Pojat ja miehet ovat kaikissa kulttuureissa väkivaltaisempia kuin tytöt ja naiset

24 Väkivaltaisen käytöksen syitä II Äidin raskaudenaikainen huumeidenkäyttö ja heikko ravitsemustila Varhaisen vuorovaikutuksen huomattavat puutteet ja turvattomuus Heikko itsetunto; huono minäkuva on yhteydessä aggressiivisuuteen ja rikollisuuteen

25 Väkivaltaisen käytöksen syitä III Perheväkivalta ja vanhempien jatkuvat riitaisuudet. Lasta ei auteta hallitsemaan omaa raivoaan, koska vanhemmistakaan ei ole siihen. Perheväkivallan näkeminen on lapselle traumaattista, ja se on yhteydessä moniin psykopatologian muotoihin Huono toveriseura

26 Antisosiaaliset häiriöt selvä geneettinen komponentti fysiologisia taustatekijöitä: alhainen pulssi, ihon sähkönjohtokyky, alhaiset stressihormonitasot käytöshäiriö + ADHD huonompi ennuste kuin jos jompikumpi häiriö on yksin lähes puolet lapsuusiän käytöshäiriöistä paranee

27 Antisosiaaliset häiriöt II alhainen itsetunto on yhteydessä aggressioihin käytöshäiriöön liittyy usein muita ongelmia (heikot verbaaliset kyvyt, dysfasia, oppimisvaikeudet, ADHD) itsetuntoa voidaan yrittää parantaa hoitamalla oppimisvaikeuksia ym. ja etsimällä vahvoja alueita

28 Narsistiset häiriöt taustalla lapsen katteeton idealisointi tai krooninen hyljeksiminen narsistinen, toisista piittaamaton käytös on suoja häpeää ja nöyryytystä vastaan pettymysten sieto on heikko raivokohtauksia syntyy helposti tie parempaan itsehallintaan on pitkä

29 Narsistiset häiriöt II ylimielisen kuoren takana itsetunto on hauras lapsi/nuori ei saa hallita ympäristöä raivolla kaikki muut saavat, minä en ikinä mitään mikään ei riitä eikä tyydytä kiitollisuus on aivan vierasta

30 Psykopatia I Antisosiaalisten ja narsististen häiriöiden äärimuoto N. 20 % asosiaalisista nuorista tai aikuisista on psykopaatteja Tunnekylmiä, empatiakyvyttömiä, julmia, sadistisia Sujuvia valehtelijoita ( helppoa kuin hengittäminen )

31 Psykopatia II Psykopatologian etiologia on vahvasti geneettinen Ympäristötekijöillä on verrattain vähäinen osuus Jos geenirasituksen lisäksi on vakava varhainen traumatisoituminen useammin vakavia väkivaltarikoksia

32 Psykopatia III Uusinta tietoa: mahdollisesti kyseessä on matalan kortisolin ja korkean testosteronin yhdistelmä Assosioituu koulukiusaamisen vaikaisiin muotoihin Näköpiirissä joskin kaukaisessa siintää lääkehoito, ehdollistaminen tai mahdollisesti transkraniaalinen magneettistimulaatio

33 Koulukiusaaminen ja -väkivalta Joka viides peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista on kokenut koulussa fyysistä uhkaa (26% pojista ja 16% tytöistä) 10% em. luokkien pojista oli tullut kiusatuksi; 12% kiusasi itse toisia Opetushallituksen selvityksen mukaan määrät ovat vähäisempiä, ja kiusaaminen on vähentynyt 2000-luvulla

34 Kiusaamisen monet muodot Ala-asteella kiusaaja on usein fyysisesti vahvempi kuin uhri Yläasteella alaa valtaavat henkiset kiusanteon muodot (juoruilu, ulkopuolelle jättäminen, syyttely, nimittely, ulkonäön ja vaatetuksen arvosteleminen; nettikiusanteko, tekstiviestikampanjat ym.)

35 Kiusaamisen kolmiyhteys Kiusaaja tekee vain sen, mitä sivustakatsojat antaa hänen tehdä Kiusaamisen tavoitteena on aiheuttaa toiselle julkinen nöyryytys sivustakatsojat sijoittavat uhriin omia kiellettyjä ja torjuttuja puoliaan Tuoreen tutkimuksen mukaan 20% amerikkalaisnuorista nauttii kiusanteon katselusta; osa heistä saa siitä seksuaalista mielihyvää

36 Hoidollisia näkökohtia I Ilman perusteellisia selvittelyjä ei ole järkevää toimintaakaan Olisi selvitettävä, mikä lapsen/nuoren käytöksen psyykkinen mielekkyys on vai onko sitä lainkaan Toimenpiteet voivat painottua psykodynaamiseen, perhesysteemiseen, yhteisölliseen tai lastensuojelun suuntaan

37 Hoidollisia näkökohtia II Yksilöpsykoterapia voi olla mielekästä huolellisesti tutkituissa ja analysoiduissa tapauksissa Indikaatioina esim. lievät narsistiset ja rajatilatyyppiset häiriöt Traumapsykoterapiaa sitä tarvitseville Antisosiaaliset häiriöt reagoivat yksilöterapialle vain poikkeustapauksissa

38 Hoidollisia näkökohtia III Nollatoleranssi väkivaltaisuudelle Koulukiusaamisen vastaiset toimenpiteet Nuorten päihdeongelmien ehkäisy; alkoholi on keskeinen tekijä monissa raaoissa väkivallanteoissa Väkivaltaviihteen ja pelien merkitys ei ole keskeinen, mutta ei mitätönkään: rajoitukset ovat aiheellisia

39 Hoidollisia näkökohtia IV Erilaisista ryhmämenetelmistä on saatu hyviä tuloksia (esim. NFG:n Keep Cool tiimit). Hyvä tulos edellyttää, että nuori kokee oman väkivaltaisuutensa ongelmana ja hakee apua Joistakin uuden polven psyykenlääkkeistä on hyötyä (risperidoni, buspironi)

40 Hoidollisia näkökohtia V Lastensuojelun toimenpiteillä on usein keskeinen rooli Olisi puututtava aikaisin ja tehokkaasti: varhainen traumatisoituminen on suuri tragedia Moniammatillista osaamista ja yhteistyötä pitäisi kehittää

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä.

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 71-98. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

VÄKIVALTAISEN HENKILÖN TUNNISTAMINEN JA KOHTAAMINEN. Airikka Timo Kynäslahti Esa Opinnäytetyö Kevät 2001 DIAK Porin yksikkö

VÄKIVALTAISEN HENKILÖN TUNNISTAMINEN JA KOHTAAMINEN. Airikka Timo Kynäslahti Esa Opinnäytetyö Kevät 2001 DIAK Porin yksikkö VÄKIVALTAISEN HENKILÖN TUNNISTAMINEN JA KOHTAAMINEN Airikka Timo Kynäslahti Esa Opinnäytetyö Kevät 2001 DIAK Porin yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Airikka Timo Kynäslahti

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta Ero mahdollisuus vai uhka? Viranomaisten käytännöt ja mahdollisuudet ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa

Lisätiedot

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa Sanni Liukkonen NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei`

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2003:5 `Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivallattoman käyttäytymisen tukemisesta helsinkiläisissä lastensuojelulaitoksissa

Lisätiedot