Käytöshäiriöt nuorella MLL koulutus Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytöshäiriöt nuorella MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö"

Transkriptio

1 Käytöshäiriöt nuorella MLL koulutus Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

2 Yleisyys Nuoruusikäisistä pojista 4-13%:lla Nuoruusikäisistä tytöistä 4-6%:lla Sukupuolten välillä eroja

3 Määritelmä Pitkäaikaista (6 kk tai enemmän) ja laajaalaista toisten oikeuksista ja hyvinvoinnista, yhteisön laeista, normeista ja säännöistä piittaamatonta käyttäytymistä, joka heikentää nuoren toimintakykyä merkittävästi Kaikki häiriökäyttäytyminen tai kapinointi ei ole käytöshäiriötä

4 Määritelmä Toistuvaa tai alituista asosiaalista, aggressiivista tai uhmakasta käytöstä Useita eri alatyyppejä Voi alkaa lapsuudessa tai nuoruudessa (10 v alkaen)

5 Diagnoosit F91.0 Perheensisäinen käytöshäiriö Oireilu rajoittuu perheen sisäisiin ihmissuhteisiin F91.1 Epäsosiaalinen käytöshäiriö Kykenemättömyys läheisiin vastavuoroisiin ihmissuhteisiin samanikäisten lasten kanssa, jäävät kaveripiirin ulkopuolelle F91.2 Sosiaalinen käytöshäiriö On läheisiä ihmissuhteita ikätovereiden kanssa, usein yhdessä porukassa epäsosiaalista käyttäytymistä

6 Diagnoosit F91.3 Uhmakkuushäiriö Lievempää tottelemattomuutta, lapsilla F90.1 Hyperkineettinen käytöshäiriö ADHD-oireita F92.0 Masennusoireinen käytöshäiriö Masennusoireita

7 Käytöshäiriön dg-kriteerit Ikätasoon nähden paljon tai vaikeita kiukkukohtauksia Riitelee usein aikuisten kanssa Kieltäytyy usein aktiivisesti toteuttamasta aikuisten pyyntöjä tai uhmaa sääntöjä Tekee usein tarkoituksella asioita, jotka ärsyttävät muita

8 Syyttää usein muita virheistään tai huonosta käytöksestään Suuttuu herkästi ja on muiden ärsytettävissä, on usein vihainen On usein ilkeä tai kostonhaluinen Usein valehtelee tai rikkoo lupauksia saadakseen hyötyä, suosiota tai välttääkseen velvollisuuksia

9 Aloittaa fyysisiä tappeluita On käyttänyt asetta (kivet, mailat, veitset, rikkinäiset pullot), josta vakavaa fyysistä haittaa toiselle Kotoa poissaoloa myöhään ilman vanhempien lupaa (alk ennen 13 v) Kohdistaa toisiin ihmisiin fyysistä julmuutta Tuhoaa tahallaan toisten omaisuutta

10 Sytyttää tahallaan tulipaloja, joissa vakavan vahingon riski Varastaa Koulupinnausta (alk ennen 13 v) Karkailua Tekee rikoksen uhria vahingoittaen Pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen kanssaan

11 Kiusaa ja pelottelee toisia Murtautuu toisen henkilön asuntoon, muuhun rakennukseen tai autoon

12 Käytöshäiriön piirteitä Taipumus tulkita toisten motiivit väärin Kyvyttömyys tuntea syyllisyyttä tai katumusta Huono impulssikontrollikyky Elämyshakuinen elämäntapa Huono itsetunto Toiminnanohjauksen ja muistin ongelmat

13 Samanaikaissairastavuus Lukihäiriö, kielelliset vaikeudet Oppimisvaikeudet ADHD Masennus Päihdehäiriöt

14 Erotusdiagnostiikka Laaja-alainen kehityshäiriö (kuten autismin kirjo) Mania Asosiaalinen persoonallisuushäiriö Kohtauksellista aggressiivisuutta aiheuttavat neurologiset sairaudet

15 Riskitekijöitä Perinnöllistä alttiutta: Tunnekylmät piirteet Aggressiivisuustaipumus Äidin raskauden aikainen tupakointi ja alkoholin käyttö Äidin vakava masennus

16 Riskitekijöitä Rikkonainen perhetausta Perheen sisäiset ristiriidat Epäjohdonmukainen kasvatus, riittämätön valvonta, lapsen ja vanhemman etäiset välit Lapseen kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö Perheen matala sosioekonominen tausta Vanhempien heikot kognitiiviset kyvyt

17 Riskitekijöitä Vanhemman (isän) rikollisuus,varsinkin jos asuu samassa taloudessa Epäsosiaalinen kaveripiiri Syrjityksi ja hyljeksityksi tuleminen pojilla

18 Käytöshäiriöiden ehkäisy Aloitettava varhain Pitkäkestoisilla, laaja-alaisilla interventioohjelmilla on saavutettu hyviä tuloksia, etenkin vakavimpien käytöshäiriöiden ehkäisyssä Yleisellä tasolla kaikkia perheitä koskien Riskiperheet huomioitava erityisesti Lapsi/nuori vanhemmat päiväkoti - opettajat kaverit

19 Käytöshäiriöiden ehkäisy - mistä on saatu hyviä kokemuksia Riskiäitien ohjaus raskausaikana Äidin huolenaiheet Tukeminen elämänhallintaan Opastusta terveellisistä elämäntavoista, lapsen kehityksestä ja kasvusta, lastenhoidosta Mielikuvat tulevasta vauvasta

20 Käytöshäiriöiden ehkäisy Riskiperheiden ohjaus vauvan synnyttyä Kotikäynnit Vanhemmuuden tukeminen: johdonmukaisuus, lämpö Tietoa lapsen kehityksestä ja tarpeista Ohjausta lapsen ja vanhempien välisessä suhteessa

21 Käytöshäiriöiden ehkäisy Koulunsa aloittaneiden lasten sosiaalisten taitojen edistäminen Kommunikointitaidot Ongelmanratkaisukyky Antisosiaalisen käyttäytymisen seuraamuksien pohdinta ryhmissä Aggression hallinta Käytännön keinojen harjoittelua, kuinka kieltäytyä epäsosiaalisesta toiminnasta kaveripiirissä

22 Käytöshäiriöiden ehkäisy Tuetaan vanhempia kasvatuksessa Rajojen asettaminen, johdonmukaisuus Lapsen positiivisen käyttäytymisen ja itsetunnon tukeminen Koulunkäyntiin motivoiminen Päihteiden käytön ehkäiseminen

23 Käytöshäiriöiden ehkäisy Opettajat Ala-asteen opettajalla suuri merkitys Positiivinen oppimisilmapiiri Interaktiivisuus Opetusohjelmassa mukana sosiaalisten taitojen opetusta Opettajien koulutus ja tuki

24 Käytöshäiriöiden ehkäisy Nuoruusiässä tuetaan kehityksessä ja tavoitteiden asettamisessa, sosiaalisissa taidoissa, itsenäistymiskehityksessä, harrastuksissa Riskiperheille mahdollisuus tukihenkilön apuun ongelmien ratkaisussa Viranomaisyhteistyö

25 Hoito Vanhemmuuden ja perheen tukitoimet, perheinterventiot Lastensuojelun keinot Moniammatillinen verkostotyö

26 Hoito Liitännäissairauksien tunnistaminen ja hoito, lääkitys Oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja erityinen tuki opiskeluun Käyttäytymisterapeuttiset ja ratkaisukeskeiset menetelmät MDFT

27 Ennuste Lievä oireilu usein paranee aikuisikään mennessä Nuoruusiässä alkanut käytöshäiriö usein lievempi

28 Ennuste Varhain alkanut käytöshäiriö voi johtaa jopa 30-40%:lla aikuisiässä antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön Riskitekijöiden kasaantuminen, moniongelmaisuus aikuisiässä, rikollisuus Fyysiset sairaudet Ennenaikainen kuolleisuus Masennus, ahdistuneisuus Päihderiippuvuus

29 Ennuste Etenkin tunnekylmät piirteet liittyvät huonoon ennusteeseen Jännityshakuisuus, virikkeiden tarve vireystilan ylläpitämiseksi Manipulatiivisuus Hyvä kognitiivinen taso Syyllisyyden tunteen puuttuminen Empatiakyvyn heikkous Vaikeus tunnistaa kasvoista merkkejä pelosta tai surusta

30 Rakkautta ja rajoja

Lasten käytöshäiriöt ja tutkitut hoitomenetelmät

Lasten käytöshäiriöt ja tutkitut hoitomenetelmät Lasten käytöshäiriöt ja tutkitut hoitomenetelmät 5.10.2012 Ihmeelliset vuodet kutsuseminaari Eeva Aronen, Lastenpsykiatrian professori (vt), Lastenpsykiatrian dosentti, Lasten ja nuorten klinikka, HY,

Lisätiedot

Kiltistä koululaisesta vankilan asiakkaaksi Mitä olisi tehtävissä nuorten pitämiseksi kaidalla tiellä matkalla aikuisuuteen?

Kiltistä koululaisesta vankilan asiakkaaksi Mitä olisi tehtävissä nuorten pitämiseksi kaidalla tiellä matkalla aikuisuuteen? Kiltistä koululaisesta vankilan asiakkaaksi Mitä olisi tehtävissä nuorten pitämiseksi kaidalla tiellä matkalla aikuisuuteen? Jukka Kärkkäinen LT, psykiatrian erikoislääkäri johtava ylilääkäri V-S opettajien

Lisätiedot

Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste Marko Manninen Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste TUTKIMUS 112 Tutkimus 112 Marko Manninen Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste VÄITÖSKIRJA

Lisätiedot

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt.

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Opetusmenetelmäpäivät M/S Mariella 17-19.9.2011 Aamupäivän rakenne Syrjäytymisen kompleksisuus Syrjäytymisen osa-alueista Nuoruusiän paha olo nykyään Syrjäytymisen

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

Ann- Mari Härmä lääkäri

Ann- Mari Härmä lääkäri Ann- Mari Härmä lääkäri Nuoruuden kehitysvaiheet Vaihe Ikä Kehitystehtävät Varhaisnuoruus 11-14 vuotta Muuttuva suhde omaan kehoon Keskinuoruus 15-18 vuotta Muuttuva suhde vanhempiin Jälkivaihe 19-22 vuotta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy Työryhmäraportti 24.2.2005 2 LAPSI- JA NUORISOVÄKIVALLAN EHKÄISY Rikoksentorjuntaneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto on saanut hallituksen iltakoulussa 5.2.2003 tehtäväkseen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Lapsen haastava käyttäytyminen. Virpi Vauhkonen 4.10.2013

Lapsen haastava käyttäytyminen. Virpi Vauhkonen 4.10.2013 Lapsen haastava käyttäytyminen Virpi Vauhkonen 4.10.2013 Kaikki lapset käyttäytyvät joskus hankalasti: hermostuvat, turhautuvat ja kiukuttelevat Sopiva määrä turhautumista saa ponnistelemaan ja edistää

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Mitä aggressio on. Jari Sinkkonen 8.5.2012

Mitä aggressio on. Jari Sinkkonen 8.5.2012 Mitä aggressio on kymmeniä erilaisia määritelmiä tässä: vihamielinen tunne tai teko esim. aggressiivinen leikki on paradoksi, koska aggressio ei ole symbolista väkivalta = toiseen kohdistuva fyysinen aggressio

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Koulunkäyntihaluttomuuden arviointiopas. Raul Soisalo Arja Kinnarinen Mikko Haarala

Koulunkäyntihaluttomuuden arviointiopas. Raul Soisalo Arja Kinnarinen Mikko Haarala Koulunkäyntihaluttomuudenarviointiopas RaulSoisalo ArjaKinnarinen MikkoHaarala CarelianConsultingOy Siltakatu12C25 80100Joensuu Koulunkäyntihaluttomuudenarviointiopas Sisällysluettelo 1. Mitäonkoulunkäyntihaluttomuus?

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana Kirsi Rönkä Pro Gradu tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne Marjo Hujanen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD Verkkosivut Terveysnettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Hoitotyön

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4.12.2013 1 MIELENTERVEYS (World Health Organisation) Mielenterveys on hyvinvoinnin

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot