Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut"

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/ /2012 Kasvope 78 Pohjois-Euran päivähoito ja esiopetus Pohjois-Eurassa lasten päivähoito on järjestetty perhepäivähoitona (n. 10 perhepäivähoitajaa) sekä ryhmäperhepäivähoitona. Ryhmäperhepäiväkoteja ovat Viuhula Paneliassa (vanha terveystalo, Paneliantie 16), Päivätuuli Eurakoskella (Naskinkuja 1) sekä Lemmikki Harolassa (Harolan vanha koulu, Harolantie 371). Ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee jokaisessa kolme ryhmäperhepäivähoitajaa, jolloin hoitopaikkoja on 12 jokaisessa (yhteensä 36 hoitopaikkaa). Yksiköissä järjestetään osittain myös perhepäivähoidon varahoitoa. Esiopetusta järjestetään Harolan vanhalla koululla (samassa rakennuksessa ryhmäperhepäiväkoti Lemmikin kanssa) sekä Panelian koululla. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset kuljetetaan ryhmäperhepäiväkotien/perhepäivähoitajien ja esiopetusyksiköiden välillä päivittäin. Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja suunnitelmassa on esitetty muutosvaihtoehtoja koskien varhaiskasvatuspalveluja kunnan eri alueilla. Lähtökohdaksi on nostettu mm. palvelujen yhdenmukaisuus ja laadukkuus eri puolilla kuntaa, palvelujen vastaaminen lapsiperheiden tarpeisiin, tukipalvelujen turvaaminen eri alueilla, turvallinen ja toimiva varhaiskasvatusympäristö sekä koulutettu henkilöstö. Suunnitelmassa on esitetty mallivaihtoehtoja Pohjois-Euran alueen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi. Kiinteistökustannukset kolmesta ryhmäperhepäiväkodista sekä Harolan esiopetustiloista ovat tilinpäätöksen 2011 mukaan yhteensä /vuosi. Kahteen yksikköön siirtyminen vähentäisi kiinteistökustannuksia. Henkilöstön (9 ryhmäperhepäivähoitajaa) palkkakustannukset ovat yhteensä n /kk. Kahden päiväkotiryhmän henkilöstön palkkakustannukset ovat työkokemuslisistä riippuen n /kk. STM suosittelee kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkotien muuttamista päiväkotiryhmiksi. Asiaa on ehdotettu kirjattavaksi myös tulevaan päivähoitolakiin. Ryhmäkoko on kolmen hoitajan yksiköissä kodinomaista ryhmää suurempi, mutta henkilöstön koulutustaso ja pedagoginen asiantuntemus jäävät matalammaksi kuin vastaavassa päiväkotiryhmässä. Päiväkotiryhmässä voi samanaikaisesti olla paikalla 21 lasta, mutta käytännössä ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin. Lisäksi erityisen tuen tarpeessa oleville, joille usein kuntouttavana hoitona suositellaan päiväkotihoitoa, sekä varhennetussa esiopetuksessa oleville lähin mahdollinen yksikkö sijaitsee tällä hetkellä Euran kirkonkylällä. Myös

2 perhepäivähoidon varahoidon järjestäminen 12 lapsen ryhmiin on haasteellista, sillä lapsilukumäärän ylittäessä 12 lasta, tarvitaan yksikköön yksi hoitaja lisää (kiertävä perhepäivähoitaja). Myös Euran kunnan vakauttamisohjelmaan on kirjattu Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja suunnitelman toteuttamisen jatkaminen kustannussäästöjen saamiseksi. Tarkoituksenmukaista on sekä kustannukset että päivähoidon laatua koskevat kysymykset huomioiden muuttaa kolme ryhmäperhepäiväkotia kahdeksi päiväkodiksi elokuusta 2014 alkaen. Lasten määrä jakaantuu suurin piirtein tasan Panelian ja Eurakosken/Harolan välillä. Lasten syntyvyys koko Pohjois-Euran alueella vuosina pysyttelee reilusti yli 30 lapsessa/vuosi. Lapsimäärää tulee seurata vuosittain. Mikäli alueen syntyvyys myöhemmin laskisi reilusti, saattaisi parhaana ratkaisuna olla koko Pohjois-Euran alueella yhden päiväkodin malli. Panelia Toinen päiväkotiryhmä tulee olemaan nykyisissä Viuhulan ryhmäperhepäiväkodin tiloissa. Yksikköä on jo ennen Kiukaisten ja Euran kuntaliitosta esitetty päiväkodiksi, ja tiloja on tämän yhteydessä laajennettu. Tilan keittiössä tulee tehdä pieniä muutoksia, jotta ruokailutila saadaan avarammaksi. Tilojen kunto ja piha-alue on myös hyvä tarkistaa ennen muutosta päiväkotiryhmäksi. Eurakoski/Harola Tila tarvitaan kolmen aikuisen ja n. 21 lapsen päivähoitoryhmälle (3-6 -vuotiaille lapsille), sekä kahden aikuisen ja n lapsen esiopetusryhmälle. Suositusten mukaan vähimmäismitoitus on n. 6m²/lapsi lattiapinta-alaa yli kolmevuotiaiden ryhmissä. Esiopetuksen toiminta-aika päivittäin on klo 9-13 ja päivähoitoryhmän toiminta-aika klo n.6.00-n Suurin osa lapsista on paikalla klo Esiopetus ja päivähoito voivat toimia osittain samoissa tiloissa. Näin myös henkilöstöä voidaan osin käyttää joustavammin. Jos esiopetusta järjestetään jossain muualla kuin päivähoidon yhteydessä, on sitä tarkoituksenmukaista järjestää alakoululla esiopetuksen ja koulun yhteistyön tehostamiseksi. Kiukaisten koululla ei ole tiloja esiopetuksen järjestämiseksi. Toisen päiväkodin sijaintia on tarkoituksenmukaista tarkastella jo olemassa olevien varhaiskasvatuksen tilojen (Päivätuuli ja Lemmikki/esiopetus) sekä mahdollisten muiden käyttöönotettavien tilojen osalta. Ryhmäperhepäiväkoti Päivätuulen ensimmäinen kerros (nykyiset ryhmäperhepäiväkodin tilat) ei kokonsa puolesta riitä sekä päiväkotiryhmän, että esiopetuksen tiloiksi. Harolan vanhan koulun tilat ovat riittävän suuret kyseisille toiminnoille. Myös piha-alue ja luistelukenttä soveltuvat erinomaisesti varhaiskasvatuksen tarkoituksiin. Kiinteistö vaatii remontointia erityisesti nykyisten esiopetustilojen osalta, jotta tilat olisivat kaikilta osin toimivat, lämpimät ja lämmitysjärjestelmä nykyaikainen. Teknisen toimen kustannusarvio remonteille on (mm. lattioiden eristys, joidenkin kantavien rakenteiden uusiminen, ulkoseinien eristys, osittainen uusiminen ja maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus, yläpohjan eristys). Harolan vanhalle koululle tulee Kiukaisten keskustasta matkaa n. 4 km. Kansalaisopisto käyttää jonkin verran koulun tiloja. Eurakosken keskustassa sijaitsevassa entisessä Kiukaisten

3 kunnanvirastossa toimii nuorisotilat sekä maaseututoimisto. Kiinteistössä olisi tilaa myös päiväkoti- ja esiopetusryhmälle. Tätä tarkoitusta varten tilat tulee remontoida toiminnoille sopivaksi. Myös piha-alue tulee suunnitella ja rakentaa tilojen läheisyyteen. Rakennuksen läheisyydessä sijaitsevat kirjasto ja luistelukenttä. Myös urheilukenttä sijaitsee kävelymatkan päässä. Kiinteistöä lämmitetään sekä huolletaan asianmukaisesti kiinteistössä jo olevien kunnan muiden toimintojen takia. Henkilöstö Päiväkotiryhmän henkilöstöstä vähintään yhdellä tulee olla sosionomin, lastentarhanopettajan tai kasvatustieteen kandidaatin pätevyys, muilla lähihoitajan (tai vastaavan) pätevyys. Näin ollen kahteen päiväkotiryhmään tarvitaan kaksi sosionomin, lastentarhanopettajan tai kasvatustieteen kandidaatin tointa sekä neljä lähihoitajan (tai vastaava pätevyys) tointa. Tällöin lakkautetaan yhdeksän ryhmäperhepäivähoitajan tointa. Osalla tämähetkisestä vakinaisesta henkilöstöstä on päiväkotiryhmään vaadittava koulutus ja osa opiskelee mm. lähihoitajaksi. Henkilöstöstä osa on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ennen elokuuta Osa vakinaisista ryhmäperhepäivähoitajista voidaan sijoittaa myös varhaiskasvatuksen muihin yksiköihin. Toimintakaudella varhaiskasvatuspalvelut Pohjois-Euran alueella jatkavat toimintaansa nykyisellä palvelurakenteella nykyisissä kiinteistöissä. Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus: Tarveselvitykset koskien Pohjois-Euran päiväkotiratkaisuja valmistellaan marraskuun kasvatus- ja opetuslautakuntaan. Tällöin tarveselvitykset on mahdollista kirjata myös investointiohjelmaan Päiväkodeista tulee tehdä päätökset, aloittaa suunnittelu- ja muutostyöt, sekä perustaa tarvittavat toimet jo vuonna 2013, jotta tilat saadaan käyttöön Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen varhaiskasvatuspäällikön laatiman selvityksen Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelmista. Lautakunta hyväksyy omalta osaltaan suunnittelun suuntaviivat esitetyllä tavalla. Lautakunnalle tuodaan päätöksentekoa varten marraskuussa tarkemmat tarveselvitykset. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kasvope 90 Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja suunnitelmassa on esitetty muutosvaihtoehtoja Pohjois-Euran alueen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi. Pedagogisten, toiminnallisten ja taloudellisten syiden vuoksi on

4 tarkoituksenmukaista muuttaa Pohjois-Euran kolme ryhmäperhepäiväkotia kahdeksi päiväkodiksi elokuusta 2014 alkaen. Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus: Laaditun tarveselvityksen pohjalta tarvitaan teknisiltä palveluilta kustannusarvio muutostöistä Panelian Viuhulassa. Toista päiväkotia suunnitellaan joko Harolan vanhalle koululle tai Kiukaisten entiselle kunnanvirastolle. Päätöksentekoa varten tulisi saada teknisiltä palveluilta kustannusarvio molemmista tiloista muutostöistä päiväkodiksi. Määräraha suunnitteluun ja tilojen kunnostamiseen tulisi varata talousarvioon 2013, jotta toiminta yksiköissä voidaan aloittaa Tarveselvitys liitteenä. Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan tarveselvityksen ja pyytää kunnanhallitukselta Pohjois-Euran päiväkoteja koskevan suunnitelman huomioimista talousarviossa 2013, jotta suunnittelu ja muutostyöt voidaan aloittaa vuonna 2013 ja toiminta yksiköissä voidaan aloittaa Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää teknisiä palveluja laatimaan tarveselvityksen pohjalta kustannusarvion muutostöistä koskien ryhmäperhepäiväkoti Viuhulaa, Harolan vanhaa koulua sekä entistä Kiukaisten kunnanvirastoa lopullisen päätöksen aikaansaamiseksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kasvope 19 Kunnanhallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedokseen Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalveluita koskevan kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotuksen ja tarveselvityksen ja päättänyt, että kasvatus- ja opetuslautakunnan varhaiskasvatushankkeissa edetään talousarviokirjassa mainitulla tavalla. Euran kunnan tekniset palvelut on toimittanut liitteenä olevat laskelmat koskien Pohjois-Euran päiväkotivaihtoehtoja (Harolan vanha koulu sekä entinen Kiukaisten kunnanvirasto). Mukana on myös laskelma koskien kiinteistoä, jossa toimii ryhmäperhepäiväkoti Päivätuuli. Tämä kiinteistö ei kuitenkaan tilojen koon puolesta sovellu sekä päiväkotiryhmän että esiopetusryhmän käyttöön. Laskelmista selviää, että molemmat vaihtoehdot vaativat perusteellisia remontoimis- ja korjaustoimenpiteitä. Arvio kustannuksista on Harolan vanhan koulun osalta lämmitysjärjestelmästä riippuen Kiukaisten entisen kunnanviraston remontoimisen kustannusarvio on Kustannuksiin tulee kuitenkin huomioida myös kiinteistöjen ylläpitokustannukset. Kiukaisten entisen kunnanviraston tiloissa on edelleen käytössä olevia toimistotiloja, joten kiinteistöä hoidetaan ja lämmitetään joka tapauksessa. Harolan vanhan koulun kiiteistökustannukset olivat kasvatus- ja opetuspalveluille vuonna 2012 n.

5 Teknisten palvelujen yhtenä tavoitteena on kunnan omistuksessa olevan kiinteistömassan järkiperäistäminen mm. tehostamalla käytössä olevien kiinteistöjen käyttöä. Lasten päivähoitoa pidetään lähipalveluna, mikä tarkoittaa lapsen sijoittamista ensisijaisesti kotia lähinnä olevaan päivähoitoyksikköön tai kohtuullisen matkan päässä olevalle perhepäivähoitajalle. Tämä ei kuitenkaan aina ole vapaat päivähoitopaikat huomioiden mahdollista. Tällaisessa tilanteessa on hyvä, jos päiväkotien välimatka on kohtuullinen ja päiväkodit sijaitsevat kylien keskustojen alueella. Alla olevasta taulukosta selviää Pohjois-Euran alueella syntyneiden lasten määrät postinumeroiden mukaisesti lueteltuna. Taulukon mukaisesti selkeästi eniten lapsia syntyy Kiukainen ja Panelia as/27430 Panelia alueilla. Vaikka postinumeroista ei voi kaikissa tapauksissa suoraan päätellä perheelle lähintä päivähoitoyksikköä, antavat luvut kuitenkin suuntaa siitä millä alueilla asuu eniten lapsia. VV SYNTYNEIDEN LASTEN MÄÄRÄ POHJOIS-EURASSA Postiosoite KIUKAINEN HAROLA PANELIA AS PANELIA HARJAVALTA Yhteensä Päiväkodit toimivat myös varahoitoyksikköinä perhepäivähoidon lapsille. Kiukaisissa perhepäivähoitajista asuu viisi Kiukaisten keskustan tuntumassa ja yksi selkeästi Harolassa. Harolan vanha koulu sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Kiukaisten keskustasta. Kiinteistön yhteydessä on erittäin hyvin päivähoidon ja esiopetuksen tarkoituksiin soveltuva leikkipiha, laavu ja luistelukaukalo. Rakennuksen esiopetuksen puolella on eteisen lisäksi kaksi isoa luokkahuonetta sekä keittiö/ruokailutila. Ryhmäperhepäiväkoti Lemmikin tilat koostuvat pienemmistä huoneista. Tilojen väliin jää liikuntatila. Tilat eivät ole tällä hetkellä toimivuudeltaan samantasoiset. Sekä esiopetusettä päiväkotiryhmä tarvitsevat isomman ryhmätilan lisäksi pieniä tiloja toiminnan eriyttämiseen. Yksikössä tulisi tehdä tilamuutoksia toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Kiukaisten entinen kunnanvirasto sijaitsee kylän keskustassa, jonka välittömässä läheisyydessä toimii kirjasto. Keskustan tuntumassa sijaitsee myös useita vanhuksille ja kehitysvammaisille tarkoitettuja palvelukoteja. Kiukaisten koulu ja urheilukenttä sekä luistelukenttä sijaitsevat kävelymatkan päässä kunnanvirastolta. Tämä mahdollistaa erilaisen yhteistyön kehittämisen esiopetuksen ja koulun välillä. Koulun erityisopettajalla on vuosittain säännöllisesti tunteja myös esiopetuksessa. Myös kiertävä erityislastentarhanopettaja käy säännöllisesti yksikössä. Matkassa säästetty aika tarkoittaa lisää aikaa lapsille. Kunnanviraston ensimmäiseen kerrokseen saisi hyvällä suunnittelulla molemmille ryhmille (päivähoito ja esiopetus) tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat. Teknisen toimen laskelmassa on otettu huomioon tilamuutosten (pienet ja isommat huoneet) kustannukset. Paneliassa ryhmäperhepäiväkoti Viuhulan muuttaminen päiväkodiksi vaatii

6 remontoimista lähinnä keittiön ja ruokailutilan toimivuuden kannalta. Arvioitu remontoimiskustannus on Pohjois-Euran päivähoidon suunnitelmista pidettiin tiedostustilaisuus, johon kuntalaiset saivat osallistua. Tilaisuudessa esiteltiin Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja suunnitelmaan kirjatut vaihtoehdot päivähoitopalvelujen järjestämiselle. Lisäksi kuntalaiset saivat kommentoida asiaa Euran kunnan kotisivuilla. Tiedotustilaisuuden ja kotisivuille tulleen palautteen mukaan muutamat kommentiti koskivat Harolan vanhan koulun ja sen ympäristön hyvää ja toimivaa ympäristöä varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Esiin nostettiin myös Harolan kyläyhdistyksen vahva rooli pihan kunnostamisessa ja käytössä. Jotkut kommenteista kohdistuivat teknisten palvelujen laskelmien paikkansapitävyyteen. Yksi kommentti koski Harolan pitkähköä etäisyyttä keskustasta. Muutama kommentti koski päivähoitopaikkojen määrän muutosta nykyiseen tilanteeseen verrattuna Panelian ja Kiukaisten välillä. Muut kommentit koskivat pääsääntöisesti muita suunnitelmassa olevia linjauksia. Pohjois-Euran päiväkotiratkaisut edellyttävät myös muutoksia henkilöstön toimiin. Yhdeksän ryhmäperhepäivähoitajan toimea tulee muuttaa kahdeksi lastentarhanopettajan ja neljäksi lähihoitajan toimeksi. Järjestelyt olemassa olevan henkilöstön kanssa sekä uuden henkilöstön hakuprosessit tulee saada alulle hyvissä ajoin keväällä 2014, jotta yksiköt voivat aloittaa toiminnan elokuussa Esityslistan liitteenä teknisten palveluiden kustannuslaskelmat remontoimis- ja korjaustoimenpiteistä. Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus: Pohjois-Euran alueelle muodostetaan kaksi päiväkotia kolmen ryhmäperhepäiväkodin tilalle. Ratkaisun taustalla ovat sekä varhaiskasvatuksen laadun parantaminen että kustannustehokkuuden lisääminen. Päiväkodeista toinen muodostetaan tarvittavin remontoimistoimenpitein (kustannusarvio ) nykyisen ryhmäperhepäiväkoti Viuhulan tiloihin. Toiselle päiväkodille (päivähoito ja esiopetus) remontoidaan tilat Kiukaisten entisen kunnanviraston tiloihin teknisten palvelujen laskelman mukaisesti (kustannusarvio ). Laskelma sisältää myös asianmukaisen ja turvallisen piha-alueen rakentamisen. Päiväkodin kiinteistön hoitoon liittyvät toimenpiteet yhdistetään kiinteistössä olevien toimistotilojen ja läheisen kirjaston kiinteistön hoitoon. Päiväkoti yhdessä muiden palvelujen kanssa muodostaa Kiukaisten keskustaan palvelujen keskittymän. Sijainti mahdollistaa myös esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön kehittämisen erityisesti esi- ja alkuopetuksen välille. Myös varahoitojärjestelyt, välimatka Panelian päiväkodin ja Kiukaisten entisen kunnanviraston välillä, sekä lasten syntyvyyden tarkastelu alueittain puoltavat ratkaisua. Päiväkotiratkaisuissa tulee myös huomioida vaadittavat henkilöstön toimiin liittyvät muutokset. Kiukaisten entiselle kunnanvirastolle tulevia tiloja varten pyydetään kunnanhallitukselta teknisten palvelujen kustannusarviolaskelmien

7 perusteella (suunnittelukustannukset ja rakennuttaminen) määräraha vuoden 2013 talousarvioon, jotta tilojen suunnittelu voidaan toteuttaa vuoden 2013 aikana. Tilojen remontoiminen aloitetaan heti vuoden 2014 alussa, jotta yksiköt voivat aloittaa toimintansa elokuussa Ehdotus Hallinto- ja talouspäällikkö: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuspäällikön esityksen Pohjois-Euran alueelle toteutettavista päiväkoti- ja esiopetusjärjestelyistä. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja sitä kautta edelleen valtuustolle euron määrärahan (suunnittelukustannukset ja rakennuttaminen) varaamista suunnitteluun vuodelle 2013, jotta suunnitellut yksiköt voivat aloittaa toimintansa elokuussa Käydyn keskustelun kuluessa Hannu Heikkilä esitti puheenjohtajan kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisen kannan: Pohjois-Euran alueella siirrytään kahden päiväkodin malliin, mutta tilaratkaisuja käsitellään lisäselvityksien jälkeen seuraavassa kokouksessa. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yksimielisesti, että Pohjois-Euran alueella siirrytään kahden päiväkodin malliin, mutta tilaratkaisuista lautakunta tekee päätöksen seuraavassa kokouksessa saatujen lisäselvitysten pohjalta. Kasvope 23 Pohjois-Euran alueelle on päätetty muodostaa kolmen ryhmäperhepäiväkodin tilalle kaksi päiväkotia. Ratkaisulla etsitään paitsi varhaiskasvatuksen laadun parantamista, myös päivähoitopaikkojen määrän lisäämistä sekä sujuvampia perhepäivähoidon varahoitojärjestelyjä. Ratkaisulla saadaan aikaan myös säästöjä henkilöstökustannuksiin sekä kiinteistökustannuksiin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ovat toimittaneet mennessä kirjallisesti kysymyksiä ja lisäselvitystarpeita koskien Pohjois-Euran päiväkotiratkaisuja (liitteenä). Kysymyksistä tehtiin kooste, mikä lähetettiin teknisille palveluille lisäselvityksen saamiseksi. Kysymyksistä lähes kaikki koskivat kiinteistöihin liittyviä asioita. Tekniset palvelut toimittivat kasvatus- ja opetuspalveluille liitteenä olevan selvityksen. Yksi lisäselvityspyynnöistä koski Kiukaisten puolen päivähoidon käyttäjien asettumista Kiukaisten alueelle. Liitteenä on kartta, johon on sijoitettu ryhmäperhepäiväkoti Päivätuulessa (Kiukaisten keskusta) ja Lemmikissä (Harolan vanha koulu) huhtikuussa 2013 kirjoilla olevien lasten kotiosoitteet punaisin ympyröin. Kaksi isompaa ympyrää kuvaavat Harolan vanhaa koulua (ryhmäperhepäiväkoti Lemmikki ja esiopetus) sekä entistä Kiukaisten kunnanviraston kiinteistöä. Kartta osoittaa, että Kiukaisten entistä kunnanvirastoa selkeästi lähempänä sijaitsee n. 20 lapsen koti. Harolan vanhaa koulua lähempänä sijaitsee n. 12 lapsen koti. Harjavallan tien toisella puolella (Panelian puolella) sijaitsevista kodeista osa lapsista saattaa ohjautua myös Panelian päiväkodin asiakkaiksi.

8 Panelian päivähoito ja esiopetus Paneliassa esiopetusta järjestetään koulun läheisyydessä. Samassa rakennuksessa järjestetään myös ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien opetusta. Tilat ovat toimivat ja esiopetuksen sekä alkuopetuksen välinen yhteistyö toimii mallikkaasti. Ryhmäperhepäiväkoti Viuhulan muuttaminen päiväkodiksi vaatii keittiö- ja ruokailutilojen muokkaamiseen ja remontoimiseen teknisten palvelujen arvion mukaan investoinnin. Ratkaisulla päivähoitopaikkojen määrä lisääntyy Paneliassa ja myös perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt saadaan toimivammiksi. Ratkaisu edellyttää joitakin henkilöstömuutoksia ja ryhmäperhepäivähoitajien toimien (3) muuttamista yhdeksi lastentarhanopettajan ja kahdeksi lähihoitajan toimeksi. Nykyinen henkilöstö on tietoinen tulevista muutoksista ja heidän kanssaan käydään henkilökohtaiset keskustelut tulevista työjärjestelyistä ja suunnitelmista syksyllä Päiväkoti Viuhula aloittaisi toimintansa elokuussa Kiukaisten päivähoito ja esiopetus Kiukaisten puolella lautakunnalle on esitelty kahta vaihtoehtoa koskien tulevan päiväkodin tilaratkaisua. Toinen on Harolan vanha koulu ja toinen Kiukaisten entisen kunnanviraston tilat. Tilat tulee mitoittaa 21 lapsen kokopäiväiselle päiväkotiryhmälle (3-6 -vuotaille, joista osa esioppilaita). Ohjeistuksen mukaisesti ryhmän lapsien käytössä olevat tilat tulee olla n. 147 nelötä. Tiloissa tulee toimimaan myös esiopetusryhmä, jonka lapsimäärä vaihtelee olemassa olevien tilastojen valossa lähivuosina 15 ja 20 välillä. Esiopetusryhmä tarvitsee ohjeistuksen mukaisesti lapsien käytössä olevia tiloja n. 80 nelötä. Osa lapsista kuuluu sekä esiopetukseen että päivähoitoryhmään. Näin ollen tiloissa tulee olla lasten käytössä n. 227 neliötä, jonka lisäksi tiloihin tehdään keittiövalmius (ei edellytä erillistä keittiöhuonetta), asianmukainen ratkaisu siivousvälineille, pyykkihuollolle sekä henkilöstön sosiaalitiloille. Ryhmät tarvitsevat osittain omia toimintatiloja, mutta joitakin tiloja voidaan käyttää yhteisesti toimintoja porrastaen (eteistila, ruokailutila, wc). 1. Harolan vanha koulu Aikaisemmissa lautakuntien kokouksissa on todettu Harolan vanhan koulun sijaitsevan kauniissa, varhaiskasvatuksen toimintaan hyvin soveltuvassa ja turvallisessa ympäristössä, jonka välittömässä läheisyydessä ovat mm. leikkipiha, luistelukenttä, hiekkakenttä ja laavu. Kiinteistön neliömäärä riittää em. toimintojen järjestämiseen, mutta kiinteistö tarvitsee teknisten palvelujen laskelmien mukaan vähintään remontin sekä lisäksi tilojen suunnittelun ja muokkaamisen toimintojen kannalta tarkoituksenmukaisemmiksi. Kiinteistö sijaitsee kuitenkin n. 4 kilometrin päässä Kiukaisten keskustasta. Tällä on merkitystä joillekin huoltajille päivähoitomatkan pituutta lisäävänä tekijänä. Yksikkö toimisi myös perhepäivähoidon varahoitoyksikkönä, jolloin keskeisestä sijainnista olisi etua. Joissakin tilanteissa päivähoitopaikka voidaan osoittaa Kiukaisten alueelta myös esim. Paneliassa tai Euran kirkonkylässä asuvalle lapselle, jonka huoltajan työpaikka sijaitsee esim. Harjavallassa. Myös tällöin yksikön sijaitseminen keskeisellä paikalla on hyvä asia. Harolan vanhan koulun kiinteistökustannukset olivat kasvatusja opetuspalveluille vuonna 2012 n Kiukaisten entinen kunnanvirasto

9 Kiukaisten entinen kunnanvirasto sijaitsee aivan kylän keskustassa, jonka läheisyydessä toimii kirjasto (luistelukaukalo on myös lähellä). Kiukaisten koulu ja urheilukenttä sijaitsevat kävelymatkan päässä. Tämä mahdollistaa tiiviimmän ja säännöllisemmän yhteistyön kehittämisen esiopetuksen ja koulun välillä. Esiopetus voidaan joinakin päivinä aloittaa koululla yhteistyönä alkuopetuksen kanssa, jonka jälkeen voidaan kävellen siirtyä takaisin päiväkotiin. Valtakunnallisten tutkimusten ja jo olemassa olevien hyvien kokemusten pohjalta yhteistyön kehittäminen ja lisääminen tulee olemaan yksi Euran kunnan esi- ja alkuopetuksen tavoitteista lähivuosina. Entisen kunnanviraston ensimmäiseen kerrokseen saisi hyvällä suunnittelulla tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat, joiden remontoimiskustannukset teknisen toimen laskelmien perusteella ovat n Laskelmat sisältävät leikkipihan rakentamisen tilojen välittömään läheisyyteen. Kiinteistössä on edelleen käytössä olevia toimistotiloja, joten kiinteistöä huolletaan ja lämmitetään joka tapauksessa. Alakerrassa tällä hetkellä oleville toiminnoille tulee osoittaa tilat muualta. 3. Varhaiskasvatustilat Kiukaisten koulun yhteydessä Kolmas vaihtoehto olisi kokonaan uuden kiinteistön sijoittaminen Kiukaisten koulun välittömään läheisyyteen. Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja suunnitelmassa linjattiin yhdeksi varhaiskasvatuksen kehittämiskohteeksi esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö ja sen lisääminen. Yhtenä vaihtoehtona Pohjois-Euran alueella oli Kiukaisten esiopetuksen järjestäminen koulun läheisyydessä, kunnan omistamassa omakotitalossa. Tämä olisi tarkoittanut päivähoidon järjestämistä muualla. Suunnitelmasta luovuttiin, sillä ratkaisussa yksiköt olisivat olleet erillään ja lisäksi omakotitalo todettiin kunnoltaan melko heikoksi. Kiukaisten koululla on vireillä piha-alueen kehittäminen, jonka yhteyteen sopisi päiväkotihanke. Kolmannessa vaihtoehdossa sekä varhaiskasvatuspalvelut että alakoulu sijaitsisivat lähekkäin samalla tontilla, keskellä kylää. Aivan läheisyydessä sijaitsee urheilukenttä ja kävelymatkan päässä luistelukaukalo, kirjasto, metsä ja pururata. Esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön määrä vaikuttaa merkitsevästi lasten koulussa viihtymiseen ja jopa koulumenestykseen (Ahtola, A. 2012). Yhteistyön kehittäminen on yksi tärkeä osa laatutekijöitä sekä valtakunnallisia linjauksia. On selvää, että mitä lähempänä esiopetus ja koulu sijaitsevat toisiaan, sen helpompaa on yhteistyön kehittäminen ja sen säännöllinen toteuttaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä kunnan sisällä ovat erityisesti Panelian ja Kirkonkylän koulun esiopetusyksiköt. Henkilöstön toimiminen ns. suuremmassa yksikössä toisi apua myös mm. sijaisjärjestelyihin ja henkilöstön liikuteltavuuteen erityisesti päivähoitoryhmän, esiopetuksen ja koululla toimivan aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä. Päiväkodin kiinteistöhuolto yhdistyisi koulun kiinteistöhuoltoon ja ruokapalvelu kuljettaisi ruoan päiväkotiin samalla kuljetuksella koulun ruoan kanssa. Täysin uusi kiinteistö takaisi toimivat, jo valmiiksi päivähoidon ja esiopetuksen toiminnoille suunnitellut tilat. Yhtenä vaihtoehtona yksikön rakentamiseen on valmiit moduulit, joista voidaan muodostaa tarpeen mukainen kokonaisuus. Lisäksi moduulit ovat siirrettävissä muualle, mikäli tilanne esim. lasten määrässä vaihtelee eri alueilla ja yksikköä tarvitaankin muualla. Yksikköön voidaan myös lisätä moduuleja tarvittaessa. Käytännössä hankinnoissa on useimmiten kolme vaihtoehtoa: vuokra, leasingvuokra tai suora hankinta (osto). Leasingrahoitusta ei tarvitse

10 hankintalain alla kilpailuttaa, vaan se kuuluu kategoriaan "rahoituksen välittäminen" ja voidaan kilpailuttaa samoin periaattein kuin lainarahoitus. Tällä hetkellä Kuntarahoituksen rahoitusleasing on erittäin edullinen vaihtoehto. Vuokra ja leasing eroavat eniten siinä, että leasingvuokrassa samalla lyhennetään kohteeseen sidottua pääomaa ja leasingvaihtoehtoon sisältyy aina lunastushinta leasingvuokrakauden päätyttyä. Leasingvuokrassa vuokra on myös koko toimikauden kiinteä ja lunastushinta tiedossa sopimuksen tekohetkellä - koko kulurakenne on läpinäkyvä. Leasingvuokra-aika vaihtelee yleensä 5-10 vuoteen. Tilat on mahdollista suunnitella hyvinkin joustavasti. Toimitukseen voi kuulua betoniperustuksella varustettu rakennus käyttöönottovarusteltuna jo tehtaalla. Rakennukset ovat kuin paikan päällä rakennettuja rakennuksia, mutta siitä huolimatta täysin siirrettävissä toisaalle mikäli tilantarpeet kunnassa muuttuvat. Tämä tuo kunnalle täysin uusia mahdollisuuksia palvelujen toteutukseen. Tämä myös sopii erittäin hyvin "keskelle kylää" sijoitettavaksi lisätilaksi jo olemassa olevien tilojen yhteyteen. Siirrettäviä varhaiskasvatuksen tiloiksi suunniteltuja moduuliratkaisuja tarjoavia yrityksiä on useita. Esityslistan liitteenä kooste kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten kysymyksistä koskien Pohjois-Euran päiväkotiratkaisuja ja teknisten palvelujen selvitys sekä kartta Päivätuulen ja Lemmikin asiakkaiden kotiosoitteista. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh ja varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että ryhmäperhepäiväkoti Viuhula muutetaan päiväkodiksi alkaen. Tämä edellyttää kolmen ryhmäperhepäivähoitajan toimen muuttamista yhdeksi lastentarhanopettajan ja kahdeksi lähihoitajan toimeksi. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta määrärahavarauksen talousarvioon 2014 tarvittavia tilojen muutostöitä varten. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön kehittäminen tulee olemaan yksi tärkeistä tulevaisuuden kehittämiskohteista niin Eurassa kuin valtakunnallisestikin. Mitä lähempänä koulua varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee, sen paremmat edellytykset on yhteistyön kehittämiselle. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Kiukaisten alueen päiväkoti (päivähoitoryhmä ja esiopetus) sijoittuu Kiukaisten koulun yhteyteen, mikäli ratkaisu osoittautuu taloudellisesti mahdolliseksi. Lautakunta lähettää asian yhteiseen jatkovalmisteluun kasvatus- ja opetuspalveluille sekä teknisille palveluille, jotta uuden kiinteistön sijoittumismahdollisuuksista, kustannuksista sekä erilaisista siirrettävistä moduulivaihtoehdoista saadaan selkeä käsitys ja suunnitelma. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Lautakunta merkitsi tiedoksi saapuneen nettiadressin "Harolan koulu

11 säilytettävä", adressin "Vetoomus varhaiskasvatuspalveluiden keskittämisestä Harolan vanhalle koululle Kiukaisten puolella" sekä Harolan kyläyhdistyksen kirjeen Kiukaisten esikoulun ja päiväkodin sijoituksesta. Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli esille tulleiden vaihtoehtojen käyttökustannuksia. Kokouksessa pidettiin tauot klo ja Jari Seppälä esitti Sari Uotin kannattamana seuraavaa muutosta esittelijän päätösehdotuksen ensimmäiseen kappaleeseen: "Panelian alueen päiväkoti sijoitetaan Panelian koulun yhteyteen rakennettavaan uuteen rakennukseen. Viuhulan rakennuksen toiminnot siirretään Panelian koulun yhteyteen uuden rakennuksen valmistuttua. Viuhula jatkaa toimintaansa ryhmäperhepäiväkotina uuden rakennuksen valmistumiseen asti. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lisämäärärahaa vuoden 2013 talousarvioon päiväkotirakennuksen suunnittelua varten. Lisäksi pyydetään vuoden 2014 talousarvioon sisällytettävän riittävä määräraha Panelian koulun yhteyteen rakennettavan päiväkotirakennuksen rakentamista varten. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitusta asettamaan Viuhulan rakennuksen välittömästi Euran kunnan myytävien kiinteistöjen listalle. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa uudelleen sijoittamaan Hiukon koululla olevat toiminnot ja ehdottamaan kunnanhallitukselle Hiukon koulun asettamista myytävien kiinteistöjen listalle. Euran kunta aloittaa tässä esityksessä esitetyn uudisrakennuksen sijoituspaikan vaatimat selvitystyöt toimenpiteineen mahdollisimman nopeasti." Sari Uoti esitti Teemu Ansion kannattamana muutosta esittelijän päätösehdotuksen viimeiseen kappaleeseen: "Pohjois-Euran Kiukaisten puolen esikoulu ja päiväkoti sijoitetaan jatkossa entiselle Harolan koululle ja sinne tehdään käytön kannalta tarvittavat korjaukset, joiden taso on teknisen toimen arvioimaa pienempi." Puheenjohtaja Ari Reunanen esitti Hannu Heikkilän kannattamana lisäystä sivistystoimenjohtajan päätösehdotukseen: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen seuraava: "Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että Panelian päiväkoti sijaitsee tulevaisuudessa Panelian alakoulun yhteydessä. Selvitystyö tämän toteuttamiseksi tulee käynnistää." Lisätään koko päätösesityksen loppuun: "Lisäksi lautakunta päättää, että Harolan koululla olevat toiminnot turvataan myös tulevaisuudessa (vuosi)." Äänestykset suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Ensimmäiseksi äänestettiin pohjaesityksen ensimmäisestä kappaleesta ja sen sisällöstä. Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Ari Reunasen ja Jari Seppälän esitykset. Jari Seppälän esityksen puolesta äänestivät Teemu Ansio, Kaija Lammila, Jari Seppälä, Minna Siivonen ja Sari Uoti. Ari Reunasen esityksen puolesta äänestivät Tarja Anttila, Hannu Heikkilä, Ari Reunanen ja Petri

12 Salminen. Täten Jari Seppälän esitys jäi voimaan. Seuraavassa äänestyksessä vastakkain olivat Jari Seppälän esitys ja esittelijän pohjaehdotus. Jari Seppälän esityksen puolesta äänestivät Teemu Ansio, Kaija Lammila, Jari Seppälä, Minna Siivonen ja Sari Uoti. Esittelijän pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Tarja Anttila, Hannu Heikkilä, Ari Reunanen ja Petri Salminen. Täten Jari Seppälän esitys jäi voimaan. Viimeiseksi äänestettiin pohjaesityksen toisesta ja kolmannesta kappaleesta ja niiden sisällöstä. Viimeisessä äänestyksessä vastakkain olivat Sari Uotin esitys ja esittelijän pohjaehdotus. Sari Uotin esityksen puolesta äänestivät Teemu Ansio, Kaija Lammila, Jari Seppälä, Minna Siivonen ja Sari Uoti. Esittelijän pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Tarja Anttila, Hannu Heikkilä, Ari Reunanen ja Petri Salminen. Täten Sari Uotin esitys jäi voimaan. Sarin Uotin tekemän esityksen jäädessä voimaan Ari Reunasen tekemä muutosesitys raukesi. Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. Khall 188 Kunnanjohtaja on ilmoittanut käyttävänsä hallintosäännön 26 :n mukaisesti kunnanjohtajan otto-oikeutta seuraavaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen: Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut, kasvatus- ja opetuslautakunta Sovellettu oikeusohje: Kuntalaki 51. Hallintosäännön 21 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän tulee huolehtia siitä, että käsiteltävä asia on riittävän perusteellisesti ja huolellisesti valmisteltu annettujen ohjeiden mukaan. Käsitellessään kyseistä asiaa lautakunta otti päätettäväksi asiakokonaisuuksia, joiden osalta riittävän perusteellisen ja huolellisen valmistelun vaatimus ei toteudu. Näin ollen kunnanhallituksen tulisikin palauttaa asia uuteen valmisteluun. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kumota kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemän, Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalveluja koskevan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi, antaa mahdolliset jatkovalmistelua koskevat täydentävät ohjeet. Päätös Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kasvope 40

13 Kunnanhallitus on päättänyt kumota kasvatus- ja opetuslautakunnan Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalveluja koskevan päätöksen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti äänestyksen jälkeen kokouksessaan /23, että Panelian alueen päiväkoti sijoitetaan Panelian koulun yhteyteen rakennettavaan uuteen rakennukseen. Lisäksi lautakunta päätti, että Kiukaisten alueen esikoulu ja päiväkoti sijoitetaan jatkossakin entiselle Harolan koululle ja sinne tehdään käytön kannalta tarvittavat korjaukset, joiden taso on teknisen toimen arvioimaa pienempi. Esitys Panelian koulun yhteyteen rakennettavasta päiväkodista tuli esille kokouksessa. Asiaa ei oltu valmisteltu virkamiesten toimesta ennen kokousta. Varhaiskasvatuspäällikkö on laatinut Pohjois-Euran päiväkotiasiaa koskevan tarveselvityksen. Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan /90 hyväksynyt yksimielisesti tarveselvityksen. Kasvatus- ja opetuslautakunta on samalla pyytänyt teknistä palvelua laatimaan tarveselvityksen pohjalta kustannusarvion muutostöistä koskien ryhmäperhepäiväkoti Viuhulaa, Harolan vanhaa koulua sekä entistä Kiukaisten kunnanvirastoa lopullisen päätöksen aikaansaamiseksi. Lautakunnan kokoukseen valmisteltiin virkamiestyönä /19 päätetyn mukaisesti Kiukaisten alueelle kolmentena vaihtoehtona päiväkodin sijoittaminen Kiukaisten koulun yhteyteen. Tekniset palvelut laati kustannusarvion myös tästä vaihtoehdosta. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh ja varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää teknisiä palveluita selvittämään Panelian koulun läheisyyteen sijoitettavan uuden päiväkotirakennuksen sijoituspaikkavaihtoehdot sekä rakentamiskustannukset tarveselvityksen pohjalta. Varhaiskasvatuspäällikkö täydentää /90 hyväksyttyä tarveselvitystä tarpeellisin osin. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää teknisiltä palveluilta myös selvityksen siitä, onko mahdollista toteuttaa Harolan vanhan koulun korjausta aiemmin arvioitua pienemmin kustannuksin. Varhaiskasvatuksen rakennuksen tulee kuitenkin olla turvallinen, toiminnallinen ja pedagogisesti monipuolinen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kasvope 54Kasvope Kasvatus- ja opetuslautakunta pyysi päätöksessään teknisiä palveluja selvittämään Panelian koulun läheisyyteen sijoitettavan uuden päiväkotirakennuksen sijoituspaikkavaihtoehdot sekä rakentamiskustan nuk set. Teknisiä palveluja pyydettiin myös selvittämään, onko mahdollista toteuttaa Harolan vanhan koulun remontoiminen aikaisemmin arvioitua pie nem min kustannuksin huomioiden tilojen turvallisuus, toiminnalli-

14 suus ja pedagoginen monipuolisuus. Selvityspyynnöt perustuvat ko kouk sen pää tök seen, jon ka kunnanhallitus kumosi ja pa lautti lauta kunnal le uu delleen valmisteltavaksi. Panelian alueen varhaiskasvatusjärjestelyt alkaen Teknisten palvelujen selvityksen mukaisesti Panelian koulun läheisyyteen sijoitettava uusi päiväkotirakennus tulisi maksamaan n /neliö, jonka lisäksi pihakustannuksiin olisi varattava n (perustukset liittymineen sekä mahd. leikkipiha). Tar ve sel vi tyk sen mu kaisesti yksiryh mäi nen päi vä ko ti ra ken nus tu li si ol la ti loil taan n ne liö tä, jossa mu kana pie ni keit tiö, hen kilös tön so siaali tila ja wc (las ten käy tös sä ole vat ti lat suo si tuk sen mu kai ses ti 147 ne liötä. Osa lap sista käyttäi si ti loja osapäiväi sesti). Yhden moduulitalovalmistajan tarjouksen pohjalta rakennuksen suora hankin ta hinta olisi n (+pihakustannukset). Rat kai sus sa oli si mahdolli suus myös ra hoi tus leasing vuok raan. Täl löin kunta hankkii ra ken nuksen käyt töön talo val mis tajan kautta Kunta rahoi tuk sen ra hoitus leasingil lä. Täs sä vaihtoeh dos sa kohdet ta mak setaan vai heit tain ja kun nalla on mahdolli suus rahoi tus leasingjak son jäl keen lu nas taa kohde jään nösarvos ta itsel leen. Lea sing vaihtoehdolla viiden vuo den sopi muksella ra kennusta makse taan n /vuosi. Yksikön sijoittaminen Panelian koulun tontille on haasteellista, ja koulun viereiset tontit ovat yksityisomistuksessa. Panelian alueella on olemassa erittäin toimiva esi- ja alkuopetuksen järjestelmä, jossa toteutetaan mallikkaasti joustavan esi- ja alkuopetuksen kokeiluja sekä yhteistyötä niin op pi lai den kuin hen ki löstönkin välillä. Ryhmäperhepäiväkoti Viuhulasta olisi erittäin pienin kustannuksin ja remontein muokattavissa päiväkotiryhmälle soveltuvat tilat. Tämä ratkaisu turvaisi nopeahkolla aikataululla ( alkaen) Panelian alueelle enemmän päi vä hoi to paik ko ja, su ju vam man varahoitojärjestelmän sekä peda go gisesti lasten kasvua, kehitystä ja oppimista paremmin tukevan varhaiskasvatuksen. Yh teis työn ja tie don siir ron ke hit tä mi nen koululla järjestettävän esiopetuksen ja tämänhetkisen ryhmäperhepäiväkoti Viuhulan välil lä on nos tet tu esiin hen ki lös tön toi mesta ja sitä tul laan kin ke hit tä mään vie lä toi minta kau den ai kana. Koulun läheisyydessä sijaitsevaa päiväkotiyksikköä tulee pitää jatkossa tavoit teena. Tä mä olisi kokonaisuu den kan nal ta erit täin suotavaa ja mahdollis taisi mo ni puo lisen yhteistyön kehittämisen koulun ja varhaiskas va tuksen välille se kä edesauttaisi lapsen kasvu- ja oppimispolun eheää raken tamista päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun. Rat kai su vaatisi kuiten kin huo mat ta vasti suu rem man in ves toin nin kuin Viu hulan muok kaa minen päi väkotitilaksi. Tässä tilanteessa tärkeää olisi päästä aloittamaan päivä ko din toi min ta alkaen. Eurakosken ja Harolan alueen varhaiskasvatusjärjestelyt alkaen Harolan koulun remontoiminen pienemmin kustannuksin on teknisen toimen mielestä mahdollista, mutta mikäli kiinteistö halutaan nykyaikaisen

15 varhaiskasvatusyksikön tasolle rakenteiden ja tekniikan osalta, kustannukset ovat aikaisempien laskelmien mukaiset. Varhaiskasvatusyksikön tulee ennen kaikkea olla turvallinen ja toimiva sekä toi min nan kannalta asianmukainen. Harolan yk sik kö si jait see n. 4 km Kiukaisten kes kus tas ta ja kou lus ta. Tilanteessa, jos sa van han kou lun remon toimi nen asian mu kai seksi var hais kas vatus ti laksi tur valli suus, toi mivuus ja tilo jen yh teis käyttö huo mioi den, tulisi maksamaan vähin tään , on jär ke vämpää ta voi tella uut ta ra ken nusta Kiukaisten koulun yh tey teen. Täl löin koululle muo dostui si vah va kasvatus- ja opetus keskus, jossa lapsen kas vun ja op pi misen pol ku noste taan kes keiselle si jalle. Myös kiinteistönhoito- ja ruokahuoltopalvelut pystytään hoitamaan joustavammin ja kustannustehokkaammin. Em. kes kus vah vis tai si sel keä si niin kou lun kuin var hais kas va tus yk si kön kin ase maa Kiu kaisten puo lella myös tu le vien vuo sien pal ve lura ken ne haastei den edessä. Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja suunnitelmassa on yhdeksi tavoitteeksi kirjattu pienistä eril li sis tä yk si köis tä luo pu minen toi min nal li sista se kä kus tan nuk selli sista syis tä. Vain tällä ta valla pystytään jat kos sakin tur vaamaan var hais kas vatus lä hi palvelu na kuntalaisil le. Tämä tarkoittaa Pohjois-Euran lap sille varhaiskasvatuspaikkaa Pohjois-Eu ran alu eelta. Valtakunnallisenakin suun tauk se na voidaan katsoa olevan esi ope tuk sen jär jestä mi nen kou lun yhteydessä ja mahdollisimman tiiviiden ja toimivien pal velu ko konai suuk sien rakentaminen. Tällainen kokonaisuus muodostuisi luon nol lisesti Kiu kaisten koulun yhteyteen rakennettavasta varhaiskasva tusyk si köstä ja koulusta. Esimerkiksi Tu run kas va tus- ja ope tus pal veluissa on stra te gian mu kai sesti to teu tettu esi opetuk sen siir tä mistä mah dolli suuk sien mu kaan kou lu jen yh tey teen. Pe rustelut rat kai sulle ovat niin taloudelli set kuin pe da go gi set kin. Uusissa esiopetussuunnitelman perusteissa (Opetushallituksen luonnos ) linjataan yhä selvemmin esiopetuksen ja koulun välistä yhteistyötä ja korostetaan nivelvaiheen sujuvuutta. "Opetuksen järjestäjä tukee yhteistyötä sekä seuraa ja kehittää sujuvia yhteistyön malleja. Esiopetuksen henkilöstö tekee yhteistyötä erityisesti päivähoidon, alkuopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön kanssa." "Lapsen aiempaa tapaa oppia ja hänen tietojaan ja taitojaan hyödynnetään uuden oppimisen pohjana. On tärkeää, että päivähoidon, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan, pedagogisiin menetelmiin sekä oppimisympäristöihin. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi tulee toimintakulttuurien, oppimisympäristöjen sekä tuen käytäntöjen olla mahdollisimman yhteneväisiä. Eri toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan, että lapsen oppimispolusta tulee eheä kokonaisuus." Varhaiskasvatuspäällikkö on pyytänyt Kirkonkylän, Kauttuan ja Panelian koulun rehtoreilta palautetta koskien esiopetusta koulun läheisyydessä. Heidän mukaansa: Koulutulokkaan koulun aloittaminen helpottuu huomattavasti, kun koulu on fyysisenä ympäristönä tuttu ja myös esim. ruokailukäytännöt, aamun avaukset, yhteiset juhlat ja muut ta pahtumat ovat tuttuja Esioppilaat oppivat tuntemaan koulun aikuisia ja aikuiset esioppilaita

16 Esioppilaat tekevät tiivistä yhteistyötä alkuopetuksen ja erityisluokkien kanssa Myös huoltajille koulu ja sen käytännöt tulevat tutuiksi jo ennen ensim mäistä luokkaa. Huoltajilta saatu palaute on kin ol lut erittäin positiivista. Koulun läheisyys ei kuitenkaan muuta esioppi laita koululaisiksi. Esiope tuksessa on oma oppimissuunnitelmansa. Koulun ja esiopetuksen fyysinen läheisyys on edellytys tiiviin yhteistyön toimimiselle Koulun ja esiopetuksen toiminnot ovat osin erilaiset, joten tiloihin kannattaa panostaa (esim. toimivat eteistilat, äänieristys) Fyysinen läheisyys mahdollistaa yhteisten välineiden käytön ja lainaamisen Tiedonsiirto esiopetuksesta koululle helpottuu huomattavasti. Esiopettaja voi olla tiiviisti mukana suunnittelemassa esioppilaiden tulevaa kouluvuotta. Liitteinä on esiluokanopettajien, Marjaana Ansion ja Riia Koiviston, laatimat selvitykset lu ku vuo den yhteistyökäytännöistä esi- ja alkuope tuk sen kanssa Panelian ja Kirkonkylän kouluilla. Tekiniset palvelut on selvittänyt mahdollisen Kiukaisten koulun yhteyteen si joi tet ta van uuden var hais kas va tus yk si kön kustannuksia kasvatus- ja ope tus lau ta kunnan kokouksessa Uuden yksikön hankintaan on ole massa useita vaihtoehtoja. Moduulipäiväkodin suoran hankinnan si jas ta voi daan kus tannukset jakaa usemmalle vuodelle. Teknisten palvelujen selvityksen mukaan yhden moduulitalovalmistajan tar jouk sen poh jal ta ra ken nuk sen suo ra han kin ta hinta olisi n (+pi ha kustan nuk set). Hinta on las kettu tarve selvityksen pohjalta n. 400 neliön mukaan. Taloval mista jan edustajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun pohjalta las kelma sisäl tää suuren ko koontumis/liikuntatilan sekä normaalin keittiön. Näitä ti loja yksik kö ei tar vitse koulun läheisyyden vuoksi. Oi keampi neliö määrä on n. 300, jol loin suo ra hankintahinta olisi Ratkaisussa oli si mah dolli suus myös ra hoi tus leasingvuok raan. Täl löin kunta hankkii ra ken nuk sen käyt töön talo val mis tajan kautta Kunta rahoi tuk sen ra hoitus leasingil lä. Täs sä vaihtoeh dos sa kohdetta mak setaan vai heit tain ja kun nalla on mah dolli suus rahoi tus leasingjakson jäl keen lu nas taa kohde jään nösarvos ta itselleen. Lea sing vaihtoehdolla viiden vuo den sopi muksella ra kennusta makse taan n /vuosi. Kuntara hoitus tar joaa kunnille mahdollisuuden rahoitusleasingiin viiden vuoden so pimuksel la alle 3 % kiin teäl lä korolla. Sopimusta tehtäessä määritellään leasingai ka sekä lunastushinta. Leasingaikaa voi tarvittaessa jatkaa. Kustannuksiin tulee laskea lisäksi teknisten palvelujen arvion mukaisesti rakennuksen perustuksia ja liittymiä sekä erillistä leik kipi haa varten. Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh Varhaiskasvatuspäällikön ehdotus: Paneliassa aloittaa toimintansa alkaen yksiryhmäinen päiväkoti ryh mä per he päi väkoti Viu hu lan ti lois sa. Tiloja varten esite tään vuo delle 2014 in ves toin ti raha , joista käytetään tek ni sen toi men

17 las kel mien pohjalta tilojen remointoimiseen ja irtaimiston (sän ky jä, pöy tiä, tuo leja) hank ki mi seen. Hen ki löstö ra kenne muu te taan vas taa maan päi vä ko ti ryh män hen ki lös töra ken net ta. Täl löin kolme ryhmä per he päivähoi tajan toi mea lo pete taan ja pe rus te taan yksi las tentar han opet ta jan ja kak si lähi hoi tajan toi mea (1. si joi tus paik ka päi vä ko tiryh mä Viu hula). Kiukaisten koulun yhteyteen muodostetaan kaksiryhmäinen päiväkoti (esiopetus- ja päivähoito). Ratkaisu toteutetaan moduuliyksikkönä Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä. Tämä huomioidaan talousarviovuoden 2015 investoinneissa (arvioitu määrärahavaraus talovalmistajan edustajan mukaan n sekä teknisten palvelujen arvio perustamis-, liittymis- ja pihakustannuksista ), mut ta han ke se kä sen ra hoi tus suun ni tel laan vuo den 2014 ai ka na, jot ta toi minta yk si kös sä voi al kaa alkaen ryhmäperhepäiväkoti Päivätuuli lopettaa toimintansa ja Ha ro lan vanhalla koululla aloittaa toiminnan päiväkoti Lemmikki yhteistyössä esi opetusryhmän kanssa. Henkilöstöra kenne muu te taan vas taa maan päi vä kotiryhmän henkilöstörakennetta. Täl löin kuusi ryhmä per he päivähoita jan toi mea lopetetaan ja perustetaan yksi las tentar hanopet ta jan ja kak si lä hi hoitajan toimea (1. sijoituspaikka päi vä kotiryh mä Lemmikki). Esiopetus ryhmän henkilöstörakenne säilyy ennallaan. Vakinaisen henkilöstön kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut syksyn 2013 aikana. Vakinaisesta henkilöstöstä osa sijoittuu perustettaviin päiväkotiyksiköihin pätevyysvaatimuksen täyttyessä. Muu vakinainen henkilöstö sijoitetaan muihin kunnan varhaiskasvatusyksiköihin. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuspäällikön ehdotuksen. Ryhmäperhepäiväkoti Viuhula muutetaan päiväkodiksi alkaen ja tiloissa suoritetaan varhais kasvatuspäällikön ehdotuksen mukai nen remontointi kevään 2014 aikana. Henkilöstörakenne muutetaan vas taamaan päiväkotiryhmän henkilöstörakennetta. Ryhmäperhepäiväkoti Päivätuuli lopettaa toimintansa ja Harolan vanhalla kou lul la aloit taa vä li ai kaisesti toimintansa päiväkotiryhmä yhteistyössä esiope tuk sen kans sa alkaen. Kiukaisten koulun yhteyteen tavoitellaan uut ta var hais kasvatusyksikköä moduuliratkaisuna Kuntarahoituksen rahoi tus leasin gillä. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää talousarvion 2014 investointeihin määrärahaa (josta ryhmäperhepäiväkoti Viuhulan remontointiin päi vä ko diksi osoitetaan ja irtaimiston hankintaan ), sekä ta lousarvioon 2015 mää rärahaa Kiukaisten koulun yhteyteen leasingvaihto eh dolla han kit ta vaa var haiskasvatusyksikköä varten siten, että hankkeen to teutta mi sen ai ka taulu mahdollistaa toiminnan aloittamisen uudessa yksikössä Arvioitu määrärahavaraus on n ( leasingvuokra sekä perustamis-, liittymis- ja pihakustannuksiin). Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Timo Niinisalo ehdotti asian jättämistä pöydälle. Sari Uoti kannatti Niinisa-