Ura- ja rekrytointipalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ura- ja rekrytointipalvelut"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 Ura- ja rekrytointipalvelut Toimintakehys/toimintaympäristö: Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut toimii Helsingin yliopiston keskushallinnossa, kehittämisosaston opiskelijapalvelut-yksikössä omana vastuualueenaan. Opiskelijapalvelut HERA FUNIMA Hakijapalvelut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut Kv-liikkuvuuspalvelut Ura- ja rekrytointipalvelut Ura- ja rekrytointipalvelujen perustehtävä Ura- ja rekrytointipalvelujen ydintoiminta-ajatuksena on tukea opiskelijoiden laadukasta sijoittumista työelämään. Yksikön asiantuntemus rakentuu työelämän, työnhakukäytäntöjen ja (ura)ohjauksen menetelmien tuntemuksesta. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista ja pyrkii toiminnallaan lisäämään tutkintojen työelämärelevanssia. Yksikkö tarjoaa työllistymis- ja urapalveluja Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Se tukee laitoksia ja tiedekuntia opetuksen työelämäpainotusten ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisessä. Työnantajille yksikkö tarjoaa kanavan tavoittaa yliopiston opiskelijoita ja rekrytoida valmistuneita. Hallinnossa se toimii työllistymiskysymysten asiantuntijana. U&R toimintamalli 2007: Seuranta: tiedonkeruu toiminnasta, asiakas- ja sidosryhmäpalaute Arviointi: 1. Toimivuus 2. Vakiintuneisuus 3. Vaikuttavuus 4. Tiedonkulku Toimintaa ohjaavat: - Yliopiston strategia - Toimintaohjelmat - Hallintoviraston ja kehittämisosaston tavoiteohjelmat - Palvelusopimukset - Hallintoviraston ja kehittämisosaston työjärjestykset - Hallintojohtosääntö - Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma - Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelma Asiakkaat: Opiskelijat Henkilöstö Työnantajat Keskeisimmät palvelumuodot: - Ohjaus- ja neuvontapalvelut - Koulutus- ja asiantuntijatukipalvelut - Yliopiston tukeman harjoittelun koordinointi ja harjoittelun ohjauksen tuki. - Sijoittuminen ja uraseuranta - Verkkopalvelut - Tiedonvälitys- ja materiaalipalvelut - Työnantajapalvelut Kehittäminen: yksikön kehittämispuolipäivät, kehityskeskustelut, koulutukset, vierailut, arvioinnit, benchmarking, hankkeet, pilotoinnit, verkostoituminen

2 Sivu 2/10 Resurssit: Yksikössä työskentelee seitsemän vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen (20 h/vko). Ura- ja rekrytointipalvelut toimii omana taloudellisena vastuualueenaan kehittämisosaston sisällä opiskelijapalvelut-yksikössä. Vuonna 2006 budjetti oli euroa ja vuodelle euroa. Budjetti koostuu toimintamenoista ja palkoista. Kokonaisbudjetista toimintamenomäärärahojen osuus vuonna 2007 on 14 %. Verkostot: Yksikkö toimii aktiivisesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden ja työnantajien kanssa. Valtakunnallisesti merkittävä yhteistyöfoorumi on tiede- ja taidekorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto, Aarresaari. Kaikilla toiminnan osa-alueilla ja niiden kehittämisessä erilaisten verkostojen merkitys on kasvava. Linkit toiminnoista: Internet: Ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöhankkeet: Henkilöstö: Palvelut opiskelijoille: Palvelut valmistuneille: Palvelut työnantajille: Palvelut laitoksille ja tiedekunnille: (sisällöt Almassa) Intranet Alma: Opiskelijoille: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ja työ ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Henkilökunnalle: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 RekryForum: Strategiakauden keskeisimmät tavoitteet: Ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaa ohjaavat yliopiston strategian, kehittämisosaston tavoiteohjelman sekä työjärjestyksen, palvelusopimusten lisäksi mm. opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma sekä uudet tutkintoasetukset. Strategiakauden keskeisimmistä tavoitteista erityisesti ura- ja rekrytointipalvelun toimintaan liittyvät - sijoittumis- ja uraseurantatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, - yliopiston harjoittelujärjestelmän kehittäminen sekä - työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelujen kehittäminen. Linkit: Helsingin yliopiston strategia: Laatu ja arviointi (toimintaa ohjaavat dokumentit): Konsistorin päätös (työelämäorientaatio-opinnot): ae95/d29f94161b1fc2c8c2256ef5002c4e2a?OpenDocument Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma : Palvelusopimukset: Toimintokuvaukset ura- ja rekrytointipalveluista Näytteeseen on koottu ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaprosesseja, jotka osaltaan vaikuttavat opetuksen johtamiseen ja kehittämiseen Helsingin yliopistossa. Näitä ovat harjoittelun koordinointi ja kehittäminen, sijoittumisen ja uraseurannan palautejärjestelmät sekä työelämäorientaation tuki.

3 Sivu 3/10 2. Toimintokuvaukset 2.1. Sijoittumisen seuranta Sijoittumis- ja uraseurantatietoa tarvitaan opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkinnon laadun varmistamiseen. Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden työllistymistä kolmella toisiaan täydentävällä tavalla. Helsingin yliopisto Valtakunnallisia Opinto- ja työelämäpalautekysely (laadullinen kyselyaineisto) Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu (määrällinen tilastoaineisto) Uraseurantakysely (laadullinen kyselyaineisto) kaikki tutkintoasteet kaikki tutkintoasteet Tohtorit Maisterit, päättävät kandidaatit Uraseurantahanke: yhteistyö Aarresaariverkoston kanssa 0 v. 0-4 v.* 2-3 v. 5 v. tutkinto suoritettu valmistumisesta (*esim. viimeisin Sijoittumispalvelun 2007 julkaistu aineisto kertoo vuosina tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanteesta vuoden 2005 lopussa) Jakelu tiedekuntiin Opetuksen kehittäminen, opintojen ja urasuunnittelun ohjaus, opiskelijarekrytointi Opinto- ja työelämäpalautekysely: Vastavalmistuneilta kerätään valmistumishetken sijoittumistilannetiedot ja opiskelua koskeva palaute opinto- ja työelämäpalautekyselyllä. Seuranta tuottaa perustiedot opintojen aikaisista työelämäyhteyksistä sekä valmistumisvaiheen työelämään sijoittumisesta mm. tietoa vastavalmistuneiden tehtävänimikkeistä, työtehtävistä ja työnantajista. Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu: Tilastokeskuksen sijoittumispalveluaineisto kertoo työllisyystilanteesta koulutusaloittain ja koulutusasteittain. Aineisto antaa yleistettävää ja valtakunnallisesti vertailtavaa määrällistä tietoa valmistuneiden työllisyystilanteesta. Työttömyysprosenttien ja työssäolon osalta tämä seuranta tuottaa tarkimman kuvan, koska se ei perustu kyselyaineistoon. Uraseurantakysely: Uraseurantakyselyllä saadaan laadullista tietoa valmistuneiden urakehityksestä, työpaikoista ja tutkintojen työelämärelevanssista. Uraseurantakysely tehdään säännöllisin väliajoin pääasiassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Maistereiden uraa seurataan viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja tohtoreiden 2-3 vuotta tutkinnon suorittamisesta.

4 Sivu 4/10 Uraseurantahanke: Uraseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisesti Aarresaari-verkoston yhteistyönä Uraseurantahankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen uraseurantamalli. Omaa mallia kehitetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Kehittämiskohteita Valtakunnallinen uraseurantamalli on vielä kehittämisvaiheessa. Valtakunnallisesti tarvitaan yhteinen tietokantapohjainen portaali, joka mahdollistaa kerätyn aineiston laajemman hyödyntämisen. Tähän suuntaan suunnitelmia on jo tehty. Helsingin yliopistolla palautejärjestelmiä tulisi kehittää yhteistyössä tiedekuntien kanssa heidän tarpeita paremmin palvelevaksi. Linkit: Internet Valmistuneet ja muut sidosryhmät: Opinto- ja työelämäpalautekysely Työelämään sijoittuminen Uragalleria: Työnantajat: Yliopistosta työelämään Alma Opiskelijat: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/2560 Henkilökunta: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/5688 Yhteistyö: Aarresaari: Uraseurantahanke Biotieteellisen tiedekunta: Ammattikuvakone

5 Sivu 5/ Harjoittelu Harjoittelu kehittää asiantuntijuutta ja on osa laadukasta tutkintoa. Helsingin yliopistossa työelämään orientoivat opinnot voidaan suorittaa harjoitteluna sekä kandi- että maisteriopinnoissa. Ura- ja rekrytointipalveluiden tavoitteena on lisätä harjoittelumahdollisuuksia ja parantaa harjoittelukokemuksen laatua. Ura- ja rekrytointipalvelut osana harjoitteluprosessia Harjoittelumahdollisuuksien hankkiminen Harjoittelijoiden markkinointi työnantajille ja paikkojen välittäminen Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: määrärahojen jako, ohjeistus ja lomakkeet, markkinointi valtionhallintoon, paikkojen välittäminen tiedekuntiin, seuranta, raportointi ja yleisneuvonta. Kansainvälisyys: matka-apurahat ja Erasmus-harjoittelijavaihto Harjoittelun laatu: opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan ohjaus Oppaat, tavoitepeli, ryhmät ja koulutustilaisuudet opetushenkilökunnalle Harjoittelumahdollisuudet: Ura- ja rekrytointipalvelut markkinoi harjoittelijoita työnantajille verkkosivuillaan, uutiskirjeillään, suorapostituksin ja henkilökohtaisissa tapaamisissa työnantajien kanssa ja ilmoittaa työnantajien harjoittelupaikkatarjouksista sekä RekryForumilla (työpaikkatietokanta) että toimittaa paikat halutuille ainelaitoksille. Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: Ura- ja rekrytointipalvelut valmistelee tuetun harjoittelun määrärahan jaon ja tuottaa harjoitteluohjeet sekä sopimuslomakkeet tiedekunnille ja laitoksille. Yksikkö markkinoi yhteisesti Aarresaariverkoston kanssa valtionhallintoon tämän järjestelmän puitteissa toteutettavia harjoitteluita ja välittää nämä harjoittelupaikkatarjoukset tiedekuntiin ja laitoksiin. Se seuraa toteutuneita harjoitteluita ja raportoi niistä toimintakertomukseen ja sitä kautta opetusministeriöön. Yksikkö neuvoo yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja työnantajia. Yksikkö kannustaa myös työnantajia osallistumaan harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Kansainvälinen harjoittelu: Yksikkö tukee kansainvälistymistä tiedottamalla opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla, jakamalla sekä matka- että Erasmusharjoitteluapurahaa kansainväliseen harjoitteluun. Vuonna 2006 yksikkö myönsi 44 opiskelijalle matka-apurahaa. Erasmus-harjoitteluapurahoja aletaan jakaa syksyllä Harjoittelun laatu: Yksikön tavoitteena on se, että opiskelija saa mahdollisimman paljon harjoittelukokemuksestaan irti ja oppii. Ura- ja rekrytointipalvelut on tuottanut oppaita, verkkomateriaaleja ja järjestää ryhmiä harjoittelijoiden valmentamiseksi. Myös henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuuksia harjoittelun tiimoilta. Yksikkö koordinoi harjoittelun laadun kehittämishanketta vuonna 2002, jonka tuotoksena syntyi mm. Laadukas harjoittelu -käsikirja työkokemuksen hyödyntämiseen. Volyymi: Ura- ja rekrytointipalvelut toimitti tiedekuntiin ja laitokselle 608 tuetun harjoittelujärjestelmän piiriin kuuluvaa harjoittelupaikkaa ja ilmoitti RekryForumilla 105 harjoittelupaikasta, joissa työnantaja maksoi harjoittelijan koko palkan.

6 Sivu 6/10 Ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien lisääminen metropolialueella: Yksikkö on koordinoi pääkaupunkiseudun HERA-osahanketta (Helsinki Education and Research Area), jonka tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden palveluita ja harjoittelumahdollisuuksia metropolialueella. Hanke käynnistyy vuoden 2008 keväällä. Yhteistyö/verkostot: Harjoitteluun liittyvä yhteistyö Aarresaari-verkoston kanssa on tiivistä, kansainvälisen harjoittelun osalta Cimon kanssa. Linkit: Internet RekryForum (täysrahoitteiset harjoittelupaikat): (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Työnantajat: Yliopiston portaali: Työelämä ja yritysyhteistyö Alma Henkilökunta: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 Opiskelijat: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Yhteistyö: Tavoitepeli: https://www-hotel1.it.helsinki.fi/tavoitepeli/ (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Laadukas harjoittelu -käsikirja: Hera (Helsinki Education and Research Area)/ Kv-opiskelijoiden urapalvelut: Aarresaari: Työnantajat: Opiskelijat: Tuettu harjoittelu: Kehittämiskohteita Helsingin yliopistoon/kaikkiin tiedekuntiin liittyvä harjoittelupaikkatarjousten ja sopimusten käsittelyn tehostaminen ja sähköistäminen sekä alueellisesti kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantaminen.

7 Sivu 7/ Työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelut Helsingin yliopistossa työelämäorientaatiosta tuli tutkinnon uudistamisen myötä pakollinen osa opintoja (konsistorin päätös ). Työelämäorientaatio-opintojen keskeinen tavoite on lisätä koulutuksen työelämärelevanssia (employability) ja mahdollistaa tutkinnon suorittaneiden laadukas sijoittuminen työelämään. Opinnot voidaan suorittaa erillisinä opintoina, opintokokonaisuuden osana tai asiantuntijuutta kasvattavana harjoitteluna, ja tavat, jolla eri laitoksilla asia on järjestetty, vaihtelevat. Keskeisistä ura- ja rekrytointipalveluiden osaamisalueista on tullut työelämäorientaation myötä opetuksen sisältöä, jolloin painotus on toiminnallisesti muuttunut mm. asiantuntijatuen tarjoamiseksi tiedekunnille ja ainelaitoksille. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista tiedekunnissa ja ainelaitoksissa: Työelämäorientaatioopintojen tukipalvelut Avoimet koulutukset - itsetuntemus - työelämätuntemus - päätöksenteko - työnhakutaidot Räätälöidyt tilaisuudet - luennot - työelämäviikot ja cvklinikat Palaute ja seuranta: - laadullinen - määrällinen - koonti 2 krt. vuodessa Arviointi ja johtopäätökset Asiantuntijatuki - suunnittelupalaverit - opettajien työpajat - materiaalit Yliopiston sisäiset yhteistyötahot: opintohallintotiimi, yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY), opetusteknologiakeskus (OK), opintopsykologit, yliopistopedagogiset lehtorit, hops-ohjaajat, työelämä- ja harjoitteluyhdyshenkilöt, työelämäorientaatio-opintojen opettajat Palvelut opiskelijoille: Yksikkö järjestää työllistymistä edistävää, ura- ja opintojen suunnittelua tukevaa koulutusta, tuottaa materiaaleja ja verkkopalveluja, jotka edistävät opiskelijan orientoimista työelämään. Palvelut tiedekunnille/laitoksille: Asiantuntija ja kehittäjä: Ura- ja rekrytointipalvelut suunnittelee ja kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja ainelaitosten henkilökunnan kanssa tapoja toteuttaa työelämäorientaatio-opintoja. Henkilökunnalle järjestetään myös omia työpajoja parhaiden käytänteiden levittämiseksi. Kouluttaja ja ohjaaja: Ura- ja rekrytointipalvelut osallistuu laitosten/tiedekuntien omille opiskelijoilleen järjestämiin opintokokonaisuuksiin kouluttajana ja ohjaajana. Materiaalien ja tiedon tuottaja: Yksikkö tuottaa oppaita, materiaaleja kuten urasuunnittelutehtäviä/verkkopelejä ja sijoittumistietoa, jota voidaan hyödyntää näiden opintojen toteuttamisessa. Esim. biotieteellisen tiedekunnan kanssa on kehitelty yhteistyössä ammattikuvakone. Volyymit: Vuonna 2006 ura- ja rekrytointipalvelujen avoimeen koulutustarjontaan osallistui 1862 opiskelijaa, joista tutkintopohjaista koulutusta ilmoitti suorittavansa 186 opiskelijaa. Yksikkö räätälöi kuudessa tiedekunnassa 22 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 878

8 Sivu 8/10 opiskelijaa. Tiedekunnille ja laitoksille järjestettyjen koulutusten määrä yli kaksinkertaistui vuoteen 2005 nähden. Linkit: Internet: Opiskelijat: Opinnot ja ura: taidolla työelämään -koulutuskokonaisuus Tapahtumakalenteri: Työnantajat: Tietoa tutkinnoista, Työelämän edustajat antavat eväitä urasuunnitteluun W5W-kehittämishanke: Alma: Henkilökunta: Työelämäorientaatio: https://alma.helsinki.fi/doclink/13574 Opiskelijat: Urasuunnittelu: https://alma.helsinki.fi/doclink/69869 Työnhaku: https://alma.helsinki.fi/doclink/7452 Opinnot ja ura -koulutus: materiaalit ja tehtävät: https://alma.helsinki.fi/doclink/98841

9 2.5. Koulutuspalvelut Opinnot ja ura: taidolla työelämään koulutuskokonaisuus LUENNOT TEHTÄVÄT TAVOITE TEHTÄVÄT JA PELIT OPPAAT JA MATERIAALIT VERKKOPALVELUT URASUUNNITTELUTAIDOT osa 1 ITSETUNTEMUS Opi analysoimaan itseäsi 3h Osa 2 TYÖELÄMÄTUNTEMUS Löydä mahdollisuutesi 3h Osa 3 PÄÄTÖKSENTEKO Vaihtoehdoista valintoihin 3h Oman osaamisen analysointi (3 h) Mahdollisuuksien kartoitus (3 h) Toimintasuunnitelma (3 h) Opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisalueensa sekä kiinnostuksen kohteensa ja arvonsa. Opiskelija tutustuu oman alansa työmarkkinoihin ja peilaa yleisiä osaamisvaatimuksia omaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa päätöksentekoonsa vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa rajata vaihtoehtojaan, priorisoida tekemisiään ja aikatauluttaa niitä. Opi analysoimaan itseäsi Akateemisen osaamisen analysointi Onnistumiskokemukset Työarvotehtävä Taitojen arviointilomake Dokumentoi osaamisesi Kiinnostavat työnantajat Taustatietohaastattelu Verkoston hahmotus Hyöty irti työkokemuksesta/ harjoittelusta Henkilökohtainen tavoitesuunnitelmani Kandivaiheen valinnat Motivaatio ja valinnat Tavoitepeli Lennokas tähti Harjoitteluopas opiskelijoille Sijoittumistutkimukset (uraseuranta) Opinto- ja työelämäpalaute Uragalleria RekryForum Kitkatta.net: Uraikkuna Aarresaari.net: Uraseuranta Akukone Osa 4a TYÖNHAKUTAIDOT Työnhakuasiakirjat 2h Osa 4b TYÖNHAKUTAIDOT Työhaastattelu 2h Yhteensä 27 tuntia CV/hakemus (2 h) urasuunnitteluessee (3 h) Opiskelija osaa laatia ansioluettelon ja hakemuksen ja räätälöidä ne haettavan paikan mukaan. Opiskelija osaa hakea työtä myös piilotyömarkkinoilta. Opiskelija osaa valmistautua haastatteluun hyödyntäen itsetuntemustaan suhteessa työnantajan näkökulmaan. Suunnittele oma työnhakuprosessisi Käännä taitosi työnhakuun Haastattelusimulaatio CV-kritiikkilomake Hakemus ja ansioluetteloesimerkit Työnhaun opas miten markkinoin osaamistani? International Student s Guide to Working in Finland Aarresaaren työnhaun opas Hakemus ja RekryForum Aarresaari.net: JobBoard, Työpaikkalinkit, Kansainvälisen työnhaun linkkejä

10

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely. Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto

Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely. Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin 5 op, kevät 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksikkö Mikkeli Lehtori Marja-Leena Koskinen Lehtori Sari Toijonen-Kunnari Taustaa oman

Lisätiedot

Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Ohjaus- ja työelämäpalvelut Ohjaus- ja työelämäpalvelut www.oulu.fi/careerservices Opintokatu KE 1143 career@oulu.fi Opetus- ja opiskelijapalvelut Opiskelijapalvelut Opetuksen kehittämisyksikkö Kansainväliset asiat Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Opiskelijan oppimispolku MA in Media Education -ohjelmasta työelämään

Opiskelijan oppimispolku MA in Media Education -ohjelmasta työelämään 2/3 Opiskelijan oppimispolku MA in Media Education -ohjelmasta työelämään M A R I M A A S I LTA, T Y Y L I - H A N K K E E N S E M I N A A R I E S P O O 1 0. 2. 2 0 1 7 Hankkeen tavoitteet Kansainvälisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento 18.3.2008 Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta Valintoja ja urasuunnittelua Mikä opinnoissasi on

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT HARJOITTELUINFO Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT HARJOITTELUINFO Urapalvelut HARJOITTELUINFO 8.11.2017 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 13/11/2017 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

Työelämänäkökulma -osaamista opinnoista

Työelämänäkökulma -osaamista opinnoista Työelämänäkökulma -osaamista opinnoista Orientoivat 3, SIS / Informaatiotieteiden yksikkö: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Teologit 18.3.2008 Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Opintojen kulku ja kriittiset pisteet Töitä? Gradu Elämä

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Ydinpalveluiden prosessikuvaukset

Ydinpalveluiden prosessikuvaukset Ydinpalveluiden prosessikuvaukset Ydinpalveluiden prosessikuvaukset...1 Ura- ja yritystapahtumat...2 Työmarkkinatiedon välitys...4 Urapalvelut: Koulutus ja uraohjauskeskustelu...6 Sijoittumisseuranta ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu

Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu OY:n strateginen valinta kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia tuetun harjoittelujärjestelmän avulla (TOPIK) Vuosittain toteutetun seurannan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin Suuntamassa tohtorin työtehtäviin 22.11.2012 Työelämäasiantuntijat Eira Helminen ja Terhi Erkkilä etunimi.sukunimi@uta.fi ja uraohjaaja@uta.fi Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut 2010: Terhi Erkkilä ja Eira Helminen. TYÖELÄMÄ ja HOPS

Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut 2010: Terhi Erkkilä ja Eira Helminen. TYÖELÄMÄ ja HOPS TYÖELÄMÄ ja HOPS Ura- ja rekrytointipalvelut 9.11.2010 klo 16.30 18 uraohjaajat Terhi Erkkilä ja Eira Helminen HOPS Suunnitelmallisuus Työelämä Suunnitelmallisuus ja ylöskirjaaminen kannattaa aina

Lisätiedot

Sijoittumispalvelu. www.tilastokeskus.fi/sijoittumispalvelu. Tommi Nieminen

Sijoittumispalvelu. www.tilastokeskus.fi/sijoittumispalvelu. Tommi Nieminen Sijoittumispalvelu www.tilastokeskus.fi/sijoittumispalvelu Tommi Nieminen Sijoittumispalvelu -tilastopalvelu Internet -välitteinen maksullinen tilastopalvelu 500 euroa + alv.(24%) / vuosi Sisältää tietoja

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median työelämäpäivä 24.4.2012 Terhi Erkkilä Työelämäasiantuntija Ura- ja rekrytointipalvelut / Opintopalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU Minna-Rosa Kanniainen, uraohjauksen asiantuntija Helsingin yliopiston urapalvelut 20.5.2016 10 MINUUTISSA 1. Mikä olennaista työelämärelevanssissa

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart -uraohjausmalli OPISKELIJALÄHTÖISYYS SPARRAAVA OPETTAJA TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijan työelämään ohjaus

Kansainvälisen opiskelijan työelämään ohjaus Kansainvälisen opiskelijan työelämään ohjaus Case Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelut VALOA-hanke Lapin alue Suunnittelija Tanja Javarus 18.1.2011 / Ohjauksen kehittämisen seminaari Ohjausta

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/ TUTKINTOTYYTYVÄISYYS TYÖURAN NÄKÖKULMASTA YLIOPISTO-OPINTOJEN KEHITTÄMÄT VALMIUDET SUHTEESSA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Tuukka Kangas,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi Opiskelijavalinnat yliopistoissa 21.09.2009 Hannele Niemi A. Koulutusvalintoja tukevat tietopalvelut, ohjaus ja neuvonta Suomalaisessa yhteiskunnassa lukion päättävä on itsenäinen. - Muuttaa pois kotoa,

Lisätiedot

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Yliopistojen uraseurantojen kehittäminen

Yliopistojen uraseurantojen kehittäminen Yliopistojen uraseurantojen kehittäminen Laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena -hankkeessa 2015-2017 Sari Haataja, hankepäällikkö Tampereen yliopiston työelämäpalvelut LATUA-hanke

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO

KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO Hyvät käytännöt jakoon -tilaisuus 10.6.2013 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 PALAUTTEET 1/4 Pyydettiin itsearviointiraportin valmistuttua kaikilta osallistuneilta

Lisätiedot

Spring to work -malli kansainvälisen harjoittelun tukena. 20.6.2011 Marja Laurikainen / Lähde työelämään -hanke

Spring to work -malli kansainvälisen harjoittelun tukena. 20.6.2011 Marja Laurikainen / Lähde työelämään -hanke Spring to work -malli kansainvälisen harjoittelun tukena 20.6.2011 Marja Laurikainen / Lähde työelämään -hanke Lähde työelämään -hanke Lähde työelämään -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

Opedin toiminta opetusministeriön näkökulmasta Oped-Exon päätösseminaari 7.-8.12.2006

Opedin toiminta opetusministeriön näkökulmasta Oped-Exon päätösseminaari 7.-8.12.2006 Opedin toiminta opetusministeriön näkökulmasta Oped-Exon päätösseminaari 7.-8.12.2006 Anne-Mari Sund Ylitarkastaja OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ /9.12.2006 /1. Esityksen sisältö Yleiset koulutuspoliittiset

Lisätiedot

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Vaasa 9.5.2017 Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkoston koordinaattori Aiheet Haku

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 L. K. 14.4.2015 Muistilista harjoitteluun Ennen harjoittelun alkamista: Työsopimus

Lisätiedot

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia Vastuukorkeakoulumalli V. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kahta hanketta Kansallisia pilottihankkeita

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Lisätiedot