Ura- ja rekrytointipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ura- ja rekrytointipalvelut"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 Ura- ja rekrytointipalvelut Toimintakehys/toimintaympäristö: Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut toimii Helsingin yliopiston keskushallinnossa, kehittämisosaston opiskelijapalvelut-yksikössä omana vastuualueenaan. Opiskelijapalvelut HERA FUNIMA Hakijapalvelut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut Kv-liikkuvuuspalvelut Ura- ja rekrytointipalvelut Ura- ja rekrytointipalvelujen perustehtävä Ura- ja rekrytointipalvelujen ydintoiminta-ajatuksena on tukea opiskelijoiden laadukasta sijoittumista työelämään. Yksikön asiantuntemus rakentuu työelämän, työnhakukäytäntöjen ja (ura)ohjauksen menetelmien tuntemuksesta. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista ja pyrkii toiminnallaan lisäämään tutkintojen työelämärelevanssia. Yksikkö tarjoaa työllistymis- ja urapalveluja Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Se tukee laitoksia ja tiedekuntia opetuksen työelämäpainotusten ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisessä. Työnantajille yksikkö tarjoaa kanavan tavoittaa yliopiston opiskelijoita ja rekrytoida valmistuneita. Hallinnossa se toimii työllistymiskysymysten asiantuntijana. U&R toimintamalli 2007: Seuranta: tiedonkeruu toiminnasta, asiakas- ja sidosryhmäpalaute Arviointi: 1. Toimivuus 2. Vakiintuneisuus 3. Vaikuttavuus 4. Tiedonkulku Toimintaa ohjaavat: - Yliopiston strategia - Toimintaohjelmat - Hallintoviraston ja kehittämisosaston tavoiteohjelmat - Palvelusopimukset - Hallintoviraston ja kehittämisosaston työjärjestykset - Hallintojohtosääntö - Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma - Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelma Asiakkaat: Opiskelijat Henkilöstö Työnantajat Keskeisimmät palvelumuodot: - Ohjaus- ja neuvontapalvelut - Koulutus- ja asiantuntijatukipalvelut - Yliopiston tukeman harjoittelun koordinointi ja harjoittelun ohjauksen tuki. - Sijoittuminen ja uraseuranta - Verkkopalvelut - Tiedonvälitys- ja materiaalipalvelut - Työnantajapalvelut Kehittäminen: yksikön kehittämispuolipäivät, kehityskeskustelut, koulutukset, vierailut, arvioinnit, benchmarking, hankkeet, pilotoinnit, verkostoituminen

2 Sivu 2/10 Resurssit: Yksikössä työskentelee seitsemän vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen (20 h/vko). Ura- ja rekrytointipalvelut toimii omana taloudellisena vastuualueenaan kehittämisosaston sisällä opiskelijapalvelut-yksikössä. Vuonna 2006 budjetti oli euroa ja vuodelle euroa. Budjetti koostuu toimintamenoista ja palkoista. Kokonaisbudjetista toimintamenomäärärahojen osuus vuonna 2007 on 14 %. Verkostot: Yksikkö toimii aktiivisesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden ja työnantajien kanssa. Valtakunnallisesti merkittävä yhteistyöfoorumi on tiede- ja taidekorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto, Aarresaari. Kaikilla toiminnan osa-alueilla ja niiden kehittämisessä erilaisten verkostojen merkitys on kasvava. Linkit toiminnoista: Internet: Ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöhankkeet: Henkilöstö: Palvelut opiskelijoille: Palvelut valmistuneille: Palvelut työnantajille: Palvelut laitoksille ja tiedekunnille: (sisällöt Almassa) Intranet Alma: Opiskelijoille: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ja työ ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Henkilökunnalle: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 RekryForum: Strategiakauden keskeisimmät tavoitteet: Ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaa ohjaavat yliopiston strategian, kehittämisosaston tavoiteohjelman sekä työjärjestyksen, palvelusopimusten lisäksi mm. opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma sekä uudet tutkintoasetukset. Strategiakauden keskeisimmistä tavoitteista erityisesti ura- ja rekrytointipalvelun toimintaan liittyvät - sijoittumis- ja uraseurantatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, - yliopiston harjoittelujärjestelmän kehittäminen sekä - työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelujen kehittäminen. Linkit: Helsingin yliopiston strategia: Laatu ja arviointi (toimintaa ohjaavat dokumentit): Konsistorin päätös (työelämäorientaatio-opinnot): ae95/d29f94161b1fc2c8c2256ef5002c4e2a?OpenDocument Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma : Palvelusopimukset: Toimintokuvaukset ura- ja rekrytointipalveluista Näytteeseen on koottu ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaprosesseja, jotka osaltaan vaikuttavat opetuksen johtamiseen ja kehittämiseen Helsingin yliopistossa. Näitä ovat harjoittelun koordinointi ja kehittäminen, sijoittumisen ja uraseurannan palautejärjestelmät sekä työelämäorientaation tuki.

3 Sivu 3/10 2. Toimintokuvaukset 2.1. Sijoittumisen seuranta Sijoittumis- ja uraseurantatietoa tarvitaan opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkinnon laadun varmistamiseen. Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden työllistymistä kolmella toisiaan täydentävällä tavalla. Helsingin yliopisto Valtakunnallisia Opinto- ja työelämäpalautekysely (laadullinen kyselyaineisto) Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu (määrällinen tilastoaineisto) Uraseurantakysely (laadullinen kyselyaineisto) kaikki tutkintoasteet kaikki tutkintoasteet Tohtorit Maisterit, päättävät kandidaatit Uraseurantahanke: yhteistyö Aarresaariverkoston kanssa 0 v. 0-4 v.* 2-3 v. 5 v. tutkinto suoritettu valmistumisesta (*esim. viimeisin Sijoittumispalvelun 2007 julkaistu aineisto kertoo vuosina tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanteesta vuoden 2005 lopussa) Jakelu tiedekuntiin Opetuksen kehittäminen, opintojen ja urasuunnittelun ohjaus, opiskelijarekrytointi Opinto- ja työelämäpalautekysely: Vastavalmistuneilta kerätään valmistumishetken sijoittumistilannetiedot ja opiskelua koskeva palaute opinto- ja työelämäpalautekyselyllä. Seuranta tuottaa perustiedot opintojen aikaisista työelämäyhteyksistä sekä valmistumisvaiheen työelämään sijoittumisesta mm. tietoa vastavalmistuneiden tehtävänimikkeistä, työtehtävistä ja työnantajista. Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu: Tilastokeskuksen sijoittumispalveluaineisto kertoo työllisyystilanteesta koulutusaloittain ja koulutusasteittain. Aineisto antaa yleistettävää ja valtakunnallisesti vertailtavaa määrällistä tietoa valmistuneiden työllisyystilanteesta. Työttömyysprosenttien ja työssäolon osalta tämä seuranta tuottaa tarkimman kuvan, koska se ei perustu kyselyaineistoon. Uraseurantakysely: Uraseurantakyselyllä saadaan laadullista tietoa valmistuneiden urakehityksestä, työpaikoista ja tutkintojen työelämärelevanssista. Uraseurantakysely tehdään säännöllisin väliajoin pääasiassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Maistereiden uraa seurataan viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja tohtoreiden 2-3 vuotta tutkinnon suorittamisesta.

4 Sivu 4/10 Uraseurantahanke: Uraseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisesti Aarresaari-verkoston yhteistyönä Uraseurantahankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen uraseurantamalli. Omaa mallia kehitetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Kehittämiskohteita Valtakunnallinen uraseurantamalli on vielä kehittämisvaiheessa. Valtakunnallisesti tarvitaan yhteinen tietokantapohjainen portaali, joka mahdollistaa kerätyn aineiston laajemman hyödyntämisen. Tähän suuntaan suunnitelmia on jo tehty. Helsingin yliopistolla palautejärjestelmiä tulisi kehittää yhteistyössä tiedekuntien kanssa heidän tarpeita paremmin palvelevaksi. Linkit: Internet Valmistuneet ja muut sidosryhmät: Opinto- ja työelämäpalautekysely Työelämään sijoittuminen Uragalleria: Työnantajat: Yliopistosta työelämään Alma Opiskelijat: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/2560 Henkilökunta: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/5688 Yhteistyö: Aarresaari: Uraseurantahanke Biotieteellisen tiedekunta: Ammattikuvakone

5 Sivu 5/ Harjoittelu Harjoittelu kehittää asiantuntijuutta ja on osa laadukasta tutkintoa. Helsingin yliopistossa työelämään orientoivat opinnot voidaan suorittaa harjoitteluna sekä kandi- että maisteriopinnoissa. Ura- ja rekrytointipalveluiden tavoitteena on lisätä harjoittelumahdollisuuksia ja parantaa harjoittelukokemuksen laatua. Ura- ja rekrytointipalvelut osana harjoitteluprosessia Harjoittelumahdollisuuksien hankkiminen Harjoittelijoiden markkinointi työnantajille ja paikkojen välittäminen Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: määrärahojen jako, ohjeistus ja lomakkeet, markkinointi valtionhallintoon, paikkojen välittäminen tiedekuntiin, seuranta, raportointi ja yleisneuvonta. Kansainvälisyys: matka-apurahat ja Erasmus-harjoittelijavaihto Harjoittelun laatu: opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan ohjaus Oppaat, tavoitepeli, ryhmät ja koulutustilaisuudet opetushenkilökunnalle Harjoittelumahdollisuudet: Ura- ja rekrytointipalvelut markkinoi harjoittelijoita työnantajille verkkosivuillaan, uutiskirjeillään, suorapostituksin ja henkilökohtaisissa tapaamisissa työnantajien kanssa ja ilmoittaa työnantajien harjoittelupaikkatarjouksista sekä RekryForumilla (työpaikkatietokanta) että toimittaa paikat halutuille ainelaitoksille. Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: Ura- ja rekrytointipalvelut valmistelee tuetun harjoittelun määrärahan jaon ja tuottaa harjoitteluohjeet sekä sopimuslomakkeet tiedekunnille ja laitoksille. Yksikkö markkinoi yhteisesti Aarresaariverkoston kanssa valtionhallintoon tämän järjestelmän puitteissa toteutettavia harjoitteluita ja välittää nämä harjoittelupaikkatarjoukset tiedekuntiin ja laitoksiin. Se seuraa toteutuneita harjoitteluita ja raportoi niistä toimintakertomukseen ja sitä kautta opetusministeriöön. Yksikkö neuvoo yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja työnantajia. Yksikkö kannustaa myös työnantajia osallistumaan harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Kansainvälinen harjoittelu: Yksikkö tukee kansainvälistymistä tiedottamalla opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla, jakamalla sekä matka- että Erasmusharjoitteluapurahaa kansainväliseen harjoitteluun. Vuonna 2006 yksikkö myönsi 44 opiskelijalle matka-apurahaa. Erasmus-harjoitteluapurahoja aletaan jakaa syksyllä Harjoittelun laatu: Yksikön tavoitteena on se, että opiskelija saa mahdollisimman paljon harjoittelukokemuksestaan irti ja oppii. Ura- ja rekrytointipalvelut on tuottanut oppaita, verkkomateriaaleja ja järjestää ryhmiä harjoittelijoiden valmentamiseksi. Myös henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuuksia harjoittelun tiimoilta. Yksikkö koordinoi harjoittelun laadun kehittämishanketta vuonna 2002, jonka tuotoksena syntyi mm. Laadukas harjoittelu -käsikirja työkokemuksen hyödyntämiseen. Volyymi: Ura- ja rekrytointipalvelut toimitti tiedekuntiin ja laitokselle 608 tuetun harjoittelujärjestelmän piiriin kuuluvaa harjoittelupaikkaa ja ilmoitti RekryForumilla 105 harjoittelupaikasta, joissa työnantaja maksoi harjoittelijan koko palkan.

6 Sivu 6/10 Ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien lisääminen metropolialueella: Yksikkö on koordinoi pääkaupunkiseudun HERA-osahanketta (Helsinki Education and Research Area), jonka tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden palveluita ja harjoittelumahdollisuuksia metropolialueella. Hanke käynnistyy vuoden 2008 keväällä. Yhteistyö/verkostot: Harjoitteluun liittyvä yhteistyö Aarresaari-verkoston kanssa on tiivistä, kansainvälisen harjoittelun osalta Cimon kanssa. Linkit: Internet RekryForum (täysrahoitteiset harjoittelupaikat): (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Työnantajat: Yliopiston portaali: Työelämä ja yritysyhteistyö Alma Henkilökunta: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 Opiskelijat: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Yhteistyö: Tavoitepeli: https://www-hotel1.it.helsinki.fi/tavoitepeli/ (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Laadukas harjoittelu -käsikirja: Hera (Helsinki Education and Research Area)/ Kv-opiskelijoiden urapalvelut: Aarresaari: Työnantajat: Opiskelijat: Tuettu harjoittelu: Kehittämiskohteita Helsingin yliopistoon/kaikkiin tiedekuntiin liittyvä harjoittelupaikkatarjousten ja sopimusten käsittelyn tehostaminen ja sähköistäminen sekä alueellisesti kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantaminen.

7 Sivu 7/ Työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelut Helsingin yliopistossa työelämäorientaatiosta tuli tutkinnon uudistamisen myötä pakollinen osa opintoja (konsistorin päätös ). Työelämäorientaatio-opintojen keskeinen tavoite on lisätä koulutuksen työelämärelevanssia (employability) ja mahdollistaa tutkinnon suorittaneiden laadukas sijoittuminen työelämään. Opinnot voidaan suorittaa erillisinä opintoina, opintokokonaisuuden osana tai asiantuntijuutta kasvattavana harjoitteluna, ja tavat, jolla eri laitoksilla asia on järjestetty, vaihtelevat. Keskeisistä ura- ja rekrytointipalveluiden osaamisalueista on tullut työelämäorientaation myötä opetuksen sisältöä, jolloin painotus on toiminnallisesti muuttunut mm. asiantuntijatuen tarjoamiseksi tiedekunnille ja ainelaitoksille. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista tiedekunnissa ja ainelaitoksissa: Työelämäorientaatioopintojen tukipalvelut Avoimet koulutukset - itsetuntemus - työelämätuntemus - päätöksenteko - työnhakutaidot Räätälöidyt tilaisuudet - luennot - työelämäviikot ja cvklinikat Palaute ja seuranta: - laadullinen - määrällinen - koonti 2 krt. vuodessa Arviointi ja johtopäätökset Asiantuntijatuki - suunnittelupalaverit - opettajien työpajat - materiaalit Yliopiston sisäiset yhteistyötahot: opintohallintotiimi, yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY), opetusteknologiakeskus (OK), opintopsykologit, yliopistopedagogiset lehtorit, hops-ohjaajat, työelämä- ja harjoitteluyhdyshenkilöt, työelämäorientaatio-opintojen opettajat Palvelut opiskelijoille: Yksikkö järjestää työllistymistä edistävää, ura- ja opintojen suunnittelua tukevaa koulutusta, tuottaa materiaaleja ja verkkopalveluja, jotka edistävät opiskelijan orientoimista työelämään. Palvelut tiedekunnille/laitoksille: Asiantuntija ja kehittäjä: Ura- ja rekrytointipalvelut suunnittelee ja kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja ainelaitosten henkilökunnan kanssa tapoja toteuttaa työelämäorientaatio-opintoja. Henkilökunnalle järjestetään myös omia työpajoja parhaiden käytänteiden levittämiseksi. Kouluttaja ja ohjaaja: Ura- ja rekrytointipalvelut osallistuu laitosten/tiedekuntien omille opiskelijoilleen järjestämiin opintokokonaisuuksiin kouluttajana ja ohjaajana. Materiaalien ja tiedon tuottaja: Yksikkö tuottaa oppaita, materiaaleja kuten urasuunnittelutehtäviä/verkkopelejä ja sijoittumistietoa, jota voidaan hyödyntää näiden opintojen toteuttamisessa. Esim. biotieteellisen tiedekunnan kanssa on kehitelty yhteistyössä ammattikuvakone. Volyymit: Vuonna 2006 ura- ja rekrytointipalvelujen avoimeen koulutustarjontaan osallistui 1862 opiskelijaa, joista tutkintopohjaista koulutusta ilmoitti suorittavansa 186 opiskelijaa. Yksikkö räätälöi kuudessa tiedekunnassa 22 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 878

8 Sivu 8/10 opiskelijaa. Tiedekunnille ja laitoksille järjestettyjen koulutusten määrä yli kaksinkertaistui vuoteen 2005 nähden. Linkit: Internet: Opiskelijat: Opinnot ja ura: taidolla työelämään -koulutuskokonaisuus Tapahtumakalenteri: Työnantajat: Tietoa tutkinnoista, Työelämän edustajat antavat eväitä urasuunnitteluun W5W-kehittämishanke: Alma: Henkilökunta: Työelämäorientaatio: https://alma.helsinki.fi/doclink/13574 Opiskelijat: Urasuunnittelu: https://alma.helsinki.fi/doclink/69869 Työnhaku: https://alma.helsinki.fi/doclink/7452 Opinnot ja ura -koulutus: materiaalit ja tehtävät: https://alma.helsinki.fi/doclink/98841

9 2.5. Koulutuspalvelut Opinnot ja ura: taidolla työelämään koulutuskokonaisuus LUENNOT TEHTÄVÄT TAVOITE TEHTÄVÄT JA PELIT OPPAAT JA MATERIAALIT VERKKOPALVELUT URASUUNNITTELUTAIDOT osa 1 ITSETUNTEMUS Opi analysoimaan itseäsi 3h Osa 2 TYÖELÄMÄTUNTEMUS Löydä mahdollisuutesi 3h Osa 3 PÄÄTÖKSENTEKO Vaihtoehdoista valintoihin 3h Oman osaamisen analysointi (3 h) Mahdollisuuksien kartoitus (3 h) Toimintasuunnitelma (3 h) Opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisalueensa sekä kiinnostuksen kohteensa ja arvonsa. Opiskelija tutustuu oman alansa työmarkkinoihin ja peilaa yleisiä osaamisvaatimuksia omaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa päätöksentekoonsa vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa rajata vaihtoehtojaan, priorisoida tekemisiään ja aikatauluttaa niitä. Opi analysoimaan itseäsi Akateemisen osaamisen analysointi Onnistumiskokemukset Työarvotehtävä Taitojen arviointilomake Dokumentoi osaamisesi Kiinnostavat työnantajat Taustatietohaastattelu Verkoston hahmotus Hyöty irti työkokemuksesta/ harjoittelusta Henkilökohtainen tavoitesuunnitelmani Kandivaiheen valinnat Motivaatio ja valinnat Tavoitepeli Lennokas tähti Harjoitteluopas opiskelijoille Sijoittumistutkimukset (uraseuranta) Opinto- ja työelämäpalaute Uragalleria RekryForum Kitkatta.net: Uraikkuna Aarresaari.net: Uraseuranta Akukone Osa 4a TYÖNHAKUTAIDOT Työnhakuasiakirjat 2h Osa 4b TYÖNHAKUTAIDOT Työhaastattelu 2h Yhteensä 27 tuntia CV/hakemus (2 h) urasuunnitteluessee (3 h) Opiskelija osaa laatia ansioluettelon ja hakemuksen ja räätälöidä ne haettavan paikan mukaan. Opiskelija osaa hakea työtä myös piilotyömarkkinoilta. Opiskelija osaa valmistautua haastatteluun hyödyntäen itsetuntemustaan suhteessa työnantajan näkökulmaan. Suunnittele oma työnhakuprosessisi Käännä taitosi työnhakuun Haastattelusimulaatio CV-kritiikkilomake Hakemus ja ansioluetteloesimerkit Työnhaun opas miten markkinoin osaamistani? International Student s Guide to Working in Finland Aarresaaren työnhaun opas Hakemus ja RekryForum Aarresaari.net: JobBoard, Työpaikkalinkit, Kansainvälisen työnhaun linkkejä

10

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

Ydinpalveluiden prosessikuvaukset

Ydinpalveluiden prosessikuvaukset Ydinpalveluiden prosessikuvaukset Ydinpalveluiden prosessikuvaukset...1 Ura- ja yritystapahtumat...2 Työmarkkinatiedon välitys...4 Urapalvelut: Koulutus ja uraohjauskeskustelu...6 Sijoittumisseuranta ja

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu

Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu OY:n strateginen valinta kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia tuetun harjoittelujärjestelmän avulla (TOPIK) Vuosittain toteutetun seurannan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin Suuntamassa tohtorin työtehtäviin 22.11.2012 Työelämäasiantuntijat Eira Helminen ja Terhi Erkkilä etunimi.sukunimi@uta.fi ja uraohjaaja@uta.fi Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijan työelämään ohjaus

Kansainvälisen opiskelijan työelämään ohjaus Kansainvälisen opiskelijan työelämään ohjaus Case Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelut VALOA-hanke Lapin alue Suunnittelija Tanja Javarus 18.1.2011 / Ohjauksen kehittämisen seminaari Ohjausta

Lisätiedot

Sijoittumispalvelu. www.tilastokeskus.fi/sijoittumispalvelu. Tommi Nieminen

Sijoittumispalvelu. www.tilastokeskus.fi/sijoittumispalvelu. Tommi Nieminen Sijoittumispalvelu www.tilastokeskus.fi/sijoittumispalvelu Tommi Nieminen Sijoittumispalvelu -tilastopalvelu Internet -välitteinen maksullinen tilastopalvelu 500 euroa + alv.(24%) / vuosi Sisältää tietoja

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Spring to work -malli kansainvälisen harjoittelun tukena. 20.6.2011 Marja Laurikainen / Lähde työelämään -hanke

Spring to work -malli kansainvälisen harjoittelun tukena. 20.6.2011 Marja Laurikainen / Lähde työelämään -hanke Spring to work -malli kansainvälisen harjoittelun tukena 20.6.2011 Marja Laurikainen / Lähde työelämään -hanke Lähde työelämään -hanke Lähde työelämään -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opedin toiminta opetusministeriön näkökulmasta Oped-Exon päätösseminaari 7.-8.12.2006

Opedin toiminta opetusministeriön näkökulmasta Oped-Exon päätösseminaari 7.-8.12.2006 Opedin toiminta opetusministeriön näkökulmasta Oped-Exon päätösseminaari 7.-8.12.2006 Anne-Mari Sund Ylitarkastaja OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ /9.12.2006 /1. Esityksen sisältö Yleiset koulutuspoliittiset

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa OPAS OHJAAJILLE Perustiedot oppitunneilla Ammatinopettaja 1. vuoden alusta jatkuen läpi opintojen, kaikissa ammattiaineissa Työpaikkavierailuja, työnantajien/ammatinedustajien vierailuja Ammatinopettaja

Lisätiedot

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen Työnantajan opas Harjoittelijan palkkaaminen Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on? Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 21.2.2013

HARJOITTELUINFO 21.2.2013 1 HARJOITTELUINFO 21.2.2013 Englantilainen filologia HARJOITTELU YLEISESTI 2 1. Harjoittelupaikka, jonka työnantaja maksaa kokonaan; kannattaa yrittää hakea näitäkin, koska niistä voi löytyä työpaikka

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1

KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1 KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1 Urasuunnittelu Lähtötilanne Perhe, ihmissuhteet, opiskelu, työkokemukset, tavoitteet, elämänhistoria Itsetuntemus Työelämätietous

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvatustieteilijän toimintakentät -kurssin suunnittelu. Kasvatustieteen laitos Tuomo Aalto

Kasvatustieteilijän toimintakentät -kurssin suunnittelu. Kasvatustieteen laitos Tuomo Aalto Kasvatustieteilijän toimintakentät -kurssin suunnittelu Kasvatustieteen laitos Tuomo Aalto Kurssin lähtötilanne Työelämäorientaatio pakollinen kandivaiheessa Varsinainen harjoittelu mahdotonta järjestää

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

2012 TYÖHARJOITTELUOPAS

2012 TYÖHARJOITTELUOPAS 2012 TYÖHARJOITTELUOPAS Sisällys Harjoittelu FM-tutkinnossa 3 Mistä harjoittelupaikka 3 Harjoittelijan työtehtävät 4 2 Esimerkkejä harjoittelupaikoista 5 Laitoksen tukema työharjoittelu 6 Työnantajan kokonaan

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 L. K. 14.4.2015 Muistilista harjoitteluun Ennen harjoittelun alkamista: Työsopimus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Uraseurantatiedon hyödyntäminen yliopistoissa

Uraseurantatiedon hyödyntäminen yliopistoissa Uraseurantatiedon hyödyntäminen yliopistoissa tiedontarpeet, käyttötilanteet ja käyttäjätyypit 7.3.2016, versio 1. LATUA-hanke Akateemisten uraseurantoja uudistetaan Mikä uraseuranta? Yliopistot ovat seuranneet

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

SPRING to Work malli kv-harjoittelun tueksi

SPRING to Work malli kv-harjoittelun tueksi Lähde työelämään SPRING to Work malli kv-harjoittelun tueksi Marja Laurikainen Hämeen ammattikorkeakoulu 23.5.2012 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Lahti, Sibeliustalo LÄHDE TYÖELÄMÄÄN

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot