Ura- ja rekrytointipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ura- ja rekrytointipalvelut"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 Ura- ja rekrytointipalvelut Toimintakehys/toimintaympäristö: Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut toimii Helsingin yliopiston keskushallinnossa, kehittämisosaston opiskelijapalvelut-yksikössä omana vastuualueenaan. Opiskelijapalvelut HERA FUNIMA Hakijapalvelut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut Kv-liikkuvuuspalvelut Ura- ja rekrytointipalvelut Ura- ja rekrytointipalvelujen perustehtävä Ura- ja rekrytointipalvelujen ydintoiminta-ajatuksena on tukea opiskelijoiden laadukasta sijoittumista työelämään. Yksikön asiantuntemus rakentuu työelämän, työnhakukäytäntöjen ja (ura)ohjauksen menetelmien tuntemuksesta. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista ja pyrkii toiminnallaan lisäämään tutkintojen työelämärelevanssia. Yksikkö tarjoaa työllistymis- ja urapalveluja Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Se tukee laitoksia ja tiedekuntia opetuksen työelämäpainotusten ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisessä. Työnantajille yksikkö tarjoaa kanavan tavoittaa yliopiston opiskelijoita ja rekrytoida valmistuneita. Hallinnossa se toimii työllistymiskysymysten asiantuntijana. U&R toimintamalli 2007: Seuranta: tiedonkeruu toiminnasta, asiakas- ja sidosryhmäpalaute Arviointi: 1. Toimivuus 2. Vakiintuneisuus 3. Vaikuttavuus 4. Tiedonkulku Toimintaa ohjaavat: - Yliopiston strategia - Toimintaohjelmat - Hallintoviraston ja kehittämisosaston tavoiteohjelmat - Palvelusopimukset - Hallintoviraston ja kehittämisosaston työjärjestykset - Hallintojohtosääntö - Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma - Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelma Asiakkaat: Opiskelijat Henkilöstö Työnantajat Keskeisimmät palvelumuodot: - Ohjaus- ja neuvontapalvelut - Koulutus- ja asiantuntijatukipalvelut - Yliopiston tukeman harjoittelun koordinointi ja harjoittelun ohjauksen tuki. - Sijoittuminen ja uraseuranta - Verkkopalvelut - Tiedonvälitys- ja materiaalipalvelut - Työnantajapalvelut Kehittäminen: yksikön kehittämispuolipäivät, kehityskeskustelut, koulutukset, vierailut, arvioinnit, benchmarking, hankkeet, pilotoinnit, verkostoituminen

2 Sivu 2/10 Resurssit: Yksikössä työskentelee seitsemän vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen (20 h/vko). Ura- ja rekrytointipalvelut toimii omana taloudellisena vastuualueenaan kehittämisosaston sisällä opiskelijapalvelut-yksikössä. Vuonna 2006 budjetti oli euroa ja vuodelle euroa. Budjetti koostuu toimintamenoista ja palkoista. Kokonaisbudjetista toimintamenomäärärahojen osuus vuonna 2007 on 14 %. Verkostot: Yksikkö toimii aktiivisesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden ja työnantajien kanssa. Valtakunnallisesti merkittävä yhteistyöfoorumi on tiede- ja taidekorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto, Aarresaari. Kaikilla toiminnan osa-alueilla ja niiden kehittämisessä erilaisten verkostojen merkitys on kasvava. Linkit toiminnoista: Internet: Ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöhankkeet: Henkilöstö: Palvelut opiskelijoille: Palvelut valmistuneille: Palvelut työnantajille: Palvelut laitoksille ja tiedekunnille: (sisällöt Almassa) Intranet Alma: Opiskelijoille: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ja työ ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Henkilökunnalle: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 RekryForum: Strategiakauden keskeisimmät tavoitteet: Ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaa ohjaavat yliopiston strategian, kehittämisosaston tavoiteohjelman sekä työjärjestyksen, palvelusopimusten lisäksi mm. opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma sekä uudet tutkintoasetukset. Strategiakauden keskeisimmistä tavoitteista erityisesti ura- ja rekrytointipalvelun toimintaan liittyvät - sijoittumis- ja uraseurantatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, - yliopiston harjoittelujärjestelmän kehittäminen sekä - työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelujen kehittäminen. Linkit: Helsingin yliopiston strategia: Laatu ja arviointi (toimintaa ohjaavat dokumentit): Konsistorin päätös (työelämäorientaatio-opinnot): ae95/d29f94161b1fc2c8c2256ef5002c4e2a?OpenDocument Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma : Palvelusopimukset: Toimintokuvaukset ura- ja rekrytointipalveluista Näytteeseen on koottu ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaprosesseja, jotka osaltaan vaikuttavat opetuksen johtamiseen ja kehittämiseen Helsingin yliopistossa. Näitä ovat harjoittelun koordinointi ja kehittäminen, sijoittumisen ja uraseurannan palautejärjestelmät sekä työelämäorientaation tuki.

3 Sivu 3/10 2. Toimintokuvaukset 2.1. Sijoittumisen seuranta Sijoittumis- ja uraseurantatietoa tarvitaan opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkinnon laadun varmistamiseen. Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden työllistymistä kolmella toisiaan täydentävällä tavalla. Helsingin yliopisto Valtakunnallisia Opinto- ja työelämäpalautekysely (laadullinen kyselyaineisto) Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu (määrällinen tilastoaineisto) Uraseurantakysely (laadullinen kyselyaineisto) kaikki tutkintoasteet kaikki tutkintoasteet Tohtorit Maisterit, päättävät kandidaatit Uraseurantahanke: yhteistyö Aarresaariverkoston kanssa 0 v. 0-4 v.* 2-3 v. 5 v. tutkinto suoritettu valmistumisesta (*esim. viimeisin Sijoittumispalvelun 2007 julkaistu aineisto kertoo vuosina tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanteesta vuoden 2005 lopussa) Jakelu tiedekuntiin Opetuksen kehittäminen, opintojen ja urasuunnittelun ohjaus, opiskelijarekrytointi Opinto- ja työelämäpalautekysely: Vastavalmistuneilta kerätään valmistumishetken sijoittumistilannetiedot ja opiskelua koskeva palaute opinto- ja työelämäpalautekyselyllä. Seuranta tuottaa perustiedot opintojen aikaisista työelämäyhteyksistä sekä valmistumisvaiheen työelämään sijoittumisesta mm. tietoa vastavalmistuneiden tehtävänimikkeistä, työtehtävistä ja työnantajista. Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu: Tilastokeskuksen sijoittumispalveluaineisto kertoo työllisyystilanteesta koulutusaloittain ja koulutusasteittain. Aineisto antaa yleistettävää ja valtakunnallisesti vertailtavaa määrällistä tietoa valmistuneiden työllisyystilanteesta. Työttömyysprosenttien ja työssäolon osalta tämä seuranta tuottaa tarkimman kuvan, koska se ei perustu kyselyaineistoon. Uraseurantakysely: Uraseurantakyselyllä saadaan laadullista tietoa valmistuneiden urakehityksestä, työpaikoista ja tutkintojen työelämärelevanssista. Uraseurantakysely tehdään säännöllisin väliajoin pääasiassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Maistereiden uraa seurataan viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja tohtoreiden 2-3 vuotta tutkinnon suorittamisesta.

4 Sivu 4/10 Uraseurantahanke: Uraseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisesti Aarresaari-verkoston yhteistyönä Uraseurantahankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen uraseurantamalli. Omaa mallia kehitetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Kehittämiskohteita Valtakunnallinen uraseurantamalli on vielä kehittämisvaiheessa. Valtakunnallisesti tarvitaan yhteinen tietokantapohjainen portaali, joka mahdollistaa kerätyn aineiston laajemman hyödyntämisen. Tähän suuntaan suunnitelmia on jo tehty. Helsingin yliopistolla palautejärjestelmiä tulisi kehittää yhteistyössä tiedekuntien kanssa heidän tarpeita paremmin palvelevaksi. Linkit: Internet Valmistuneet ja muut sidosryhmät: Opinto- ja työelämäpalautekysely Työelämään sijoittuminen Uragalleria: Työnantajat: Yliopistosta työelämään Alma Opiskelijat: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/2560 Henkilökunta: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/5688 Yhteistyö: Aarresaari: Uraseurantahanke Biotieteellisen tiedekunta: Ammattikuvakone

5 Sivu 5/ Harjoittelu Harjoittelu kehittää asiantuntijuutta ja on osa laadukasta tutkintoa. Helsingin yliopistossa työelämään orientoivat opinnot voidaan suorittaa harjoitteluna sekä kandi- että maisteriopinnoissa. Ura- ja rekrytointipalveluiden tavoitteena on lisätä harjoittelumahdollisuuksia ja parantaa harjoittelukokemuksen laatua. Ura- ja rekrytointipalvelut osana harjoitteluprosessia Harjoittelumahdollisuuksien hankkiminen Harjoittelijoiden markkinointi työnantajille ja paikkojen välittäminen Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: määrärahojen jako, ohjeistus ja lomakkeet, markkinointi valtionhallintoon, paikkojen välittäminen tiedekuntiin, seuranta, raportointi ja yleisneuvonta. Kansainvälisyys: matka-apurahat ja Erasmus-harjoittelijavaihto Harjoittelun laatu: opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan ohjaus Oppaat, tavoitepeli, ryhmät ja koulutustilaisuudet opetushenkilökunnalle Harjoittelumahdollisuudet: Ura- ja rekrytointipalvelut markkinoi harjoittelijoita työnantajille verkkosivuillaan, uutiskirjeillään, suorapostituksin ja henkilökohtaisissa tapaamisissa työnantajien kanssa ja ilmoittaa työnantajien harjoittelupaikkatarjouksista sekä RekryForumilla (työpaikkatietokanta) että toimittaa paikat halutuille ainelaitoksille. Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: Ura- ja rekrytointipalvelut valmistelee tuetun harjoittelun määrärahan jaon ja tuottaa harjoitteluohjeet sekä sopimuslomakkeet tiedekunnille ja laitoksille. Yksikkö markkinoi yhteisesti Aarresaariverkoston kanssa valtionhallintoon tämän järjestelmän puitteissa toteutettavia harjoitteluita ja välittää nämä harjoittelupaikkatarjoukset tiedekuntiin ja laitoksiin. Se seuraa toteutuneita harjoitteluita ja raportoi niistä toimintakertomukseen ja sitä kautta opetusministeriöön. Yksikkö neuvoo yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja työnantajia. Yksikkö kannustaa myös työnantajia osallistumaan harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Kansainvälinen harjoittelu: Yksikkö tukee kansainvälistymistä tiedottamalla opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla, jakamalla sekä matka- että Erasmusharjoitteluapurahaa kansainväliseen harjoitteluun. Vuonna 2006 yksikkö myönsi 44 opiskelijalle matka-apurahaa. Erasmus-harjoitteluapurahoja aletaan jakaa syksyllä Harjoittelun laatu: Yksikön tavoitteena on se, että opiskelija saa mahdollisimman paljon harjoittelukokemuksestaan irti ja oppii. Ura- ja rekrytointipalvelut on tuottanut oppaita, verkkomateriaaleja ja järjestää ryhmiä harjoittelijoiden valmentamiseksi. Myös henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuuksia harjoittelun tiimoilta. Yksikkö koordinoi harjoittelun laadun kehittämishanketta vuonna 2002, jonka tuotoksena syntyi mm. Laadukas harjoittelu -käsikirja työkokemuksen hyödyntämiseen. Volyymi: Ura- ja rekrytointipalvelut toimitti tiedekuntiin ja laitokselle 608 tuetun harjoittelujärjestelmän piiriin kuuluvaa harjoittelupaikkaa ja ilmoitti RekryForumilla 105 harjoittelupaikasta, joissa työnantaja maksoi harjoittelijan koko palkan.

6 Sivu 6/10 Ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien lisääminen metropolialueella: Yksikkö on koordinoi pääkaupunkiseudun HERA-osahanketta (Helsinki Education and Research Area), jonka tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden palveluita ja harjoittelumahdollisuuksia metropolialueella. Hanke käynnistyy vuoden 2008 keväällä. Yhteistyö/verkostot: Harjoitteluun liittyvä yhteistyö Aarresaari-verkoston kanssa on tiivistä, kansainvälisen harjoittelun osalta Cimon kanssa. Linkit: Internet RekryForum (täysrahoitteiset harjoittelupaikat): (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Työnantajat: Yliopiston portaali: Työelämä ja yritysyhteistyö Alma Henkilökunta: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 Opiskelijat: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Yhteistyö: Tavoitepeli: https://www-hotel1.it.helsinki.fi/tavoitepeli/ (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Laadukas harjoittelu -käsikirja: Hera (Helsinki Education and Research Area)/ Kv-opiskelijoiden urapalvelut: Aarresaari: Työnantajat: Opiskelijat: Tuettu harjoittelu: Kehittämiskohteita Helsingin yliopistoon/kaikkiin tiedekuntiin liittyvä harjoittelupaikkatarjousten ja sopimusten käsittelyn tehostaminen ja sähköistäminen sekä alueellisesti kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantaminen.

7 Sivu 7/ Työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelut Helsingin yliopistossa työelämäorientaatiosta tuli tutkinnon uudistamisen myötä pakollinen osa opintoja (konsistorin päätös ). Työelämäorientaatio-opintojen keskeinen tavoite on lisätä koulutuksen työelämärelevanssia (employability) ja mahdollistaa tutkinnon suorittaneiden laadukas sijoittuminen työelämään. Opinnot voidaan suorittaa erillisinä opintoina, opintokokonaisuuden osana tai asiantuntijuutta kasvattavana harjoitteluna, ja tavat, jolla eri laitoksilla asia on järjestetty, vaihtelevat. Keskeisistä ura- ja rekrytointipalveluiden osaamisalueista on tullut työelämäorientaation myötä opetuksen sisältöä, jolloin painotus on toiminnallisesti muuttunut mm. asiantuntijatuen tarjoamiseksi tiedekunnille ja ainelaitoksille. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista tiedekunnissa ja ainelaitoksissa: Työelämäorientaatioopintojen tukipalvelut Avoimet koulutukset - itsetuntemus - työelämätuntemus - päätöksenteko - työnhakutaidot Räätälöidyt tilaisuudet - luennot - työelämäviikot ja cvklinikat Palaute ja seuranta: - laadullinen - määrällinen - koonti 2 krt. vuodessa Arviointi ja johtopäätökset Asiantuntijatuki - suunnittelupalaverit - opettajien työpajat - materiaalit Yliopiston sisäiset yhteistyötahot: opintohallintotiimi, yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY), opetusteknologiakeskus (OK), opintopsykologit, yliopistopedagogiset lehtorit, hops-ohjaajat, työelämä- ja harjoitteluyhdyshenkilöt, työelämäorientaatio-opintojen opettajat Palvelut opiskelijoille: Yksikkö järjestää työllistymistä edistävää, ura- ja opintojen suunnittelua tukevaa koulutusta, tuottaa materiaaleja ja verkkopalveluja, jotka edistävät opiskelijan orientoimista työelämään. Palvelut tiedekunnille/laitoksille: Asiantuntija ja kehittäjä: Ura- ja rekrytointipalvelut suunnittelee ja kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja ainelaitosten henkilökunnan kanssa tapoja toteuttaa työelämäorientaatio-opintoja. Henkilökunnalle järjestetään myös omia työpajoja parhaiden käytänteiden levittämiseksi. Kouluttaja ja ohjaaja: Ura- ja rekrytointipalvelut osallistuu laitosten/tiedekuntien omille opiskelijoilleen järjestämiin opintokokonaisuuksiin kouluttajana ja ohjaajana. Materiaalien ja tiedon tuottaja: Yksikkö tuottaa oppaita, materiaaleja kuten urasuunnittelutehtäviä/verkkopelejä ja sijoittumistietoa, jota voidaan hyödyntää näiden opintojen toteuttamisessa. Esim. biotieteellisen tiedekunnan kanssa on kehitelty yhteistyössä ammattikuvakone. Volyymit: Vuonna 2006 ura- ja rekrytointipalvelujen avoimeen koulutustarjontaan osallistui 1862 opiskelijaa, joista tutkintopohjaista koulutusta ilmoitti suorittavansa 186 opiskelijaa. Yksikkö räätälöi kuudessa tiedekunnassa 22 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 878

8 Sivu 8/10 opiskelijaa. Tiedekunnille ja laitoksille järjestettyjen koulutusten määrä yli kaksinkertaistui vuoteen 2005 nähden. Linkit: Internet: Opiskelijat: Opinnot ja ura: taidolla työelämään -koulutuskokonaisuus Tapahtumakalenteri: Työnantajat: Tietoa tutkinnoista, Työelämän edustajat antavat eväitä urasuunnitteluun W5W-kehittämishanke: Alma: Henkilökunta: Työelämäorientaatio: https://alma.helsinki.fi/doclink/13574 Opiskelijat: Urasuunnittelu: https://alma.helsinki.fi/doclink/69869 Työnhaku: https://alma.helsinki.fi/doclink/7452 Opinnot ja ura -koulutus: materiaalit ja tehtävät: https://alma.helsinki.fi/doclink/98841

9 2.5. Koulutuspalvelut Opinnot ja ura: taidolla työelämään koulutuskokonaisuus LUENNOT TEHTÄVÄT TAVOITE TEHTÄVÄT JA PELIT OPPAAT JA MATERIAALIT VERKKOPALVELUT URASUUNNITTELUTAIDOT osa 1 ITSETUNTEMUS Opi analysoimaan itseäsi 3h Osa 2 TYÖELÄMÄTUNTEMUS Löydä mahdollisuutesi 3h Osa 3 PÄÄTÖKSENTEKO Vaihtoehdoista valintoihin 3h Oman osaamisen analysointi (3 h) Mahdollisuuksien kartoitus (3 h) Toimintasuunnitelma (3 h) Opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisalueensa sekä kiinnostuksen kohteensa ja arvonsa. Opiskelija tutustuu oman alansa työmarkkinoihin ja peilaa yleisiä osaamisvaatimuksia omaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa päätöksentekoonsa vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa rajata vaihtoehtojaan, priorisoida tekemisiään ja aikatauluttaa niitä. Opi analysoimaan itseäsi Akateemisen osaamisen analysointi Onnistumiskokemukset Työarvotehtävä Taitojen arviointilomake Dokumentoi osaamisesi Kiinnostavat työnantajat Taustatietohaastattelu Verkoston hahmotus Hyöty irti työkokemuksesta/ harjoittelusta Henkilökohtainen tavoitesuunnitelmani Kandivaiheen valinnat Motivaatio ja valinnat Tavoitepeli Lennokas tähti Harjoitteluopas opiskelijoille Sijoittumistutkimukset (uraseuranta) Opinto- ja työelämäpalaute Uragalleria RekryForum Kitkatta.net: Uraikkuna Aarresaari.net: Uraseuranta Akukone Osa 4a TYÖNHAKUTAIDOT Työnhakuasiakirjat 2h Osa 4b TYÖNHAKUTAIDOT Työhaastattelu 2h Yhteensä 27 tuntia CV/hakemus (2 h) urasuunnitteluessee (3 h) Opiskelija osaa laatia ansioluettelon ja hakemuksen ja räätälöidä ne haettavan paikan mukaan. Opiskelija osaa hakea työtä myös piilotyömarkkinoilta. Opiskelija osaa valmistautua haastatteluun hyödyntäen itsetuntemustaan suhteessa työnantajan näkökulmaan. Suunnittele oma työnhakuprosessisi Käännä taitosi työnhakuun Haastattelusimulaatio CV-kritiikkilomake Hakemus ja ansioluetteloesimerkit Työnhaun opas miten markkinoin osaamistani? International Student s Guide to Working in Finland Aarresaaren työnhaun opas Hakemus ja RekryForum Aarresaari.net: JobBoard, Työpaikkalinkit, Kansainvälisen työnhaun linkkejä

10

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen 1 Minna Kaartinen-Koutaniemi Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen Helsingin yliopiston, Diakoniaammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Opetuksen pedagoginen tuki ja koko opintokaaren kattavien ohjauskäytäntöjen kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2006-2011

Opetuksen pedagoginen tuki ja koko opintokaaren kattavien ohjauskäytäntöjen kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2006-2011 1 Opetuksen pedagoginen tuki ja koko opintokaaren kattavien ohjauskäytäntöjen kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2006-2011 MMT, dosentti Leena Suominen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

koulutukseen ja työelämään Suomessa

koulutukseen ja työelämään Suomessa Ohjaus UUSI PAINOS 2002 koulutukseen ja työelämään Suomessa Suomi lyhyesti Valtiomuoto tasavalta, jonka presidentti on Tarja Halonen 2000 2006 Pääkaupunki Helsinki, 560 000 asukasta (2000) Valuutta markka

Lisätiedot

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jari Niemelä Jussi Kivistö Petra Lindblad Anu Räisänen Asta Wahlgrén Karl Holm Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Päivi Karttunen Saku Jokisalo Pekka Kettunen Jukka Oresto Marita Ruohonen Krister Talvinen Kirsi Mustonen Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas biotiet.08-11_30.6.korj. 1.7.2008 18:05 Sivu 1 Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas Tutkintovaatimukset 2008-2009, 2009-2010 ja 2010-2011 biotiet.08-11_30.6.korj. 1.7.2008 18:05 Sivu 2 biotiet.08-11_30.6.korj.

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Sirpa Suntioinen Eeva Myller Petri Nieminen Seppo Pohjolainen Asta Wahlgrén Matti Kajaste Sirpa Moitus Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA www.oulu.fi/laatutyo/laatukasikirja.pdf Oulun yliopistossa laatu tarkoittaa kokonaisuuden tasolla tarkoituksenmukaista ja hyvin tehtyä

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot