Ura- ja rekrytointipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ura- ja rekrytointipalvelut"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 Ura- ja rekrytointipalvelut Toimintakehys/toimintaympäristö: Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut toimii Helsingin yliopiston keskushallinnossa, kehittämisosaston opiskelijapalvelut-yksikössä omana vastuualueenaan. Opiskelijapalvelut HERA FUNIMA Hakijapalvelut Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut Kv-liikkuvuuspalvelut Ura- ja rekrytointipalvelut Ura- ja rekrytointipalvelujen perustehtävä Ura- ja rekrytointipalvelujen ydintoiminta-ajatuksena on tukea opiskelijoiden laadukasta sijoittumista työelämään. Yksikön asiantuntemus rakentuu työelämän, työnhakukäytäntöjen ja (ura)ohjauksen menetelmien tuntemuksesta. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista ja pyrkii toiminnallaan lisäämään tutkintojen työelämärelevanssia. Yksikkö tarjoaa työllistymis- ja urapalveluja Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Se tukee laitoksia ja tiedekuntia opetuksen työelämäpainotusten ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisessä. Työnantajille yksikkö tarjoaa kanavan tavoittaa yliopiston opiskelijoita ja rekrytoida valmistuneita. Hallinnossa se toimii työllistymiskysymysten asiantuntijana. U&R toimintamalli 2007: Seuranta: tiedonkeruu toiminnasta, asiakas- ja sidosryhmäpalaute Arviointi: 1. Toimivuus 2. Vakiintuneisuus 3. Vaikuttavuus 4. Tiedonkulku Toimintaa ohjaavat: - Yliopiston strategia - Toimintaohjelmat - Hallintoviraston ja kehittämisosaston tavoiteohjelmat - Palvelusopimukset - Hallintoviraston ja kehittämisosaston työjärjestykset - Hallintojohtosääntö - Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma - Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelma Asiakkaat: Opiskelijat Henkilöstö Työnantajat Keskeisimmät palvelumuodot: - Ohjaus- ja neuvontapalvelut - Koulutus- ja asiantuntijatukipalvelut - Yliopiston tukeman harjoittelun koordinointi ja harjoittelun ohjauksen tuki. - Sijoittuminen ja uraseuranta - Verkkopalvelut - Tiedonvälitys- ja materiaalipalvelut - Työnantajapalvelut Kehittäminen: yksikön kehittämispuolipäivät, kehityskeskustelut, koulutukset, vierailut, arvioinnit, benchmarking, hankkeet, pilotoinnit, verkostoituminen

2 Sivu 2/10 Resurssit: Yksikössä työskentelee seitsemän vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen (20 h/vko). Ura- ja rekrytointipalvelut toimii omana taloudellisena vastuualueenaan kehittämisosaston sisällä opiskelijapalvelut-yksikössä. Vuonna 2006 budjetti oli euroa ja vuodelle euroa. Budjetti koostuu toimintamenoista ja palkoista. Kokonaisbudjetista toimintamenomäärärahojen osuus vuonna 2007 on 14 %. Verkostot: Yksikkö toimii aktiivisesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden ja työnantajien kanssa. Valtakunnallisesti merkittävä yhteistyöfoorumi on tiede- ja taidekorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden verkosto, Aarresaari. Kaikilla toiminnan osa-alueilla ja niiden kehittämisessä erilaisten verkostojen merkitys on kasvava. Linkit toiminnoista: Internet: Ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöhankkeet: Henkilöstö: Palvelut opiskelijoille: Palvelut valmistuneille: Palvelut työnantajille: Palvelut laitoksille ja tiedekunnille: (sisällöt Almassa) Intranet Alma: Opiskelijoille: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ja työ ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Henkilökunnalle: Opinnot ja työelämä: https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 RekryForum: Strategiakauden keskeisimmät tavoitteet: Ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaa ohjaavat yliopiston strategian, kehittämisosaston tavoiteohjelman sekä työjärjestyksen, palvelusopimusten lisäksi mm. opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma sekä uudet tutkintoasetukset. Strategiakauden keskeisimmistä tavoitteista erityisesti ura- ja rekrytointipalvelun toimintaan liittyvät - sijoittumis- ja uraseurantatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, - yliopiston harjoittelujärjestelmän kehittäminen sekä - työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelujen kehittäminen. Linkit: Helsingin yliopiston strategia: Laatu ja arviointi (toimintaa ohjaavat dokumentit): Konsistorin päätös (työelämäorientaatio-opinnot): ae95/d29f94161b1fc2c8c2256ef5002c4e2a?OpenDocument Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma : Palvelusopimukset: Toimintokuvaukset ura- ja rekrytointipalveluista Näytteeseen on koottu ura- ja rekrytointipalvelujen toimintaprosesseja, jotka osaltaan vaikuttavat opetuksen johtamiseen ja kehittämiseen Helsingin yliopistossa. Näitä ovat harjoittelun koordinointi ja kehittäminen, sijoittumisen ja uraseurannan palautejärjestelmät sekä työelämäorientaation tuki.

3 Sivu 3/10 2. Toimintokuvaukset 2.1. Sijoittumisen seuranta Sijoittumis- ja uraseurantatietoa tarvitaan opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkinnon laadun varmistamiseen. Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa valmistuneiden työllistymistä kolmella toisiaan täydentävällä tavalla. Helsingin yliopisto Valtakunnallisia Opinto- ja työelämäpalautekysely (laadullinen kyselyaineisto) Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu (määrällinen tilastoaineisto) Uraseurantakysely (laadullinen kyselyaineisto) kaikki tutkintoasteet kaikki tutkintoasteet Tohtorit Maisterit, päättävät kandidaatit Uraseurantahanke: yhteistyö Aarresaariverkoston kanssa 0 v. 0-4 v.* 2-3 v. 5 v. tutkinto suoritettu valmistumisesta (*esim. viimeisin Sijoittumispalvelun 2007 julkaistu aineisto kertoo vuosina tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanteesta vuoden 2005 lopussa) Jakelu tiedekuntiin Opetuksen kehittäminen, opintojen ja urasuunnittelun ohjaus, opiskelijarekrytointi Opinto- ja työelämäpalautekysely: Vastavalmistuneilta kerätään valmistumishetken sijoittumistilannetiedot ja opiskelua koskeva palaute opinto- ja työelämäpalautekyselyllä. Seuranta tuottaa perustiedot opintojen aikaisista työelämäyhteyksistä sekä valmistumisvaiheen työelämään sijoittumisesta mm. tietoa vastavalmistuneiden tehtävänimikkeistä, työtehtävistä ja työnantajista. Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu: Tilastokeskuksen sijoittumispalveluaineisto kertoo työllisyystilanteesta koulutusaloittain ja koulutusasteittain. Aineisto antaa yleistettävää ja valtakunnallisesti vertailtavaa määrällistä tietoa valmistuneiden työllisyystilanteesta. Työttömyysprosenttien ja työssäolon osalta tämä seuranta tuottaa tarkimman kuvan, koska se ei perustu kyselyaineistoon. Uraseurantakysely: Uraseurantakyselyllä saadaan laadullista tietoa valmistuneiden urakehityksestä, työpaikoista ja tutkintojen työelämärelevanssista. Uraseurantakysely tehdään säännöllisin väliajoin pääasiassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Maistereiden uraa seurataan viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja tohtoreiden 2-3 vuotta tutkinnon suorittamisesta.

4 Sivu 4/10 Uraseurantahanke: Uraseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisesti Aarresaari-verkoston yhteistyönä Uraseurantahankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen uraseurantamalli. Omaa mallia kehitetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtoreille. Kehittämiskohteita Valtakunnallinen uraseurantamalli on vielä kehittämisvaiheessa. Valtakunnallisesti tarvitaan yhteinen tietokantapohjainen portaali, joka mahdollistaa kerätyn aineiston laajemman hyödyntämisen. Tähän suuntaan suunnitelmia on jo tehty. Helsingin yliopistolla palautejärjestelmiä tulisi kehittää yhteistyössä tiedekuntien kanssa heidän tarpeita paremmin palvelevaksi. Linkit: Internet Valmistuneet ja muut sidosryhmät: Opinto- ja työelämäpalautekysely Työelämään sijoittuminen Uragalleria: Työnantajat: Yliopistosta työelämään Alma Opiskelijat: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/2560 Henkilökunta: Sijoittuminen työelämään https://alma.helsinki.fi/doclink/5688 Yhteistyö: Aarresaari: Uraseurantahanke Biotieteellisen tiedekunta: Ammattikuvakone

5 Sivu 5/ Harjoittelu Harjoittelu kehittää asiantuntijuutta ja on osa laadukasta tutkintoa. Helsingin yliopistossa työelämään orientoivat opinnot voidaan suorittaa harjoitteluna sekä kandi- että maisteriopinnoissa. Ura- ja rekrytointipalveluiden tavoitteena on lisätä harjoittelumahdollisuuksia ja parantaa harjoittelukokemuksen laatua. Ura- ja rekrytointipalvelut osana harjoitteluprosessia Harjoittelumahdollisuuksien hankkiminen Harjoittelijoiden markkinointi työnantajille ja paikkojen välittäminen Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: määrärahojen jako, ohjeistus ja lomakkeet, markkinointi valtionhallintoon, paikkojen välittäminen tiedekuntiin, seuranta, raportointi ja yleisneuvonta. Kansainvälisyys: matka-apurahat ja Erasmus-harjoittelijavaihto Harjoittelun laatu: opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan ohjaus Oppaat, tavoitepeli, ryhmät ja koulutustilaisuudet opetushenkilökunnalle Harjoittelumahdollisuudet: Ura- ja rekrytointipalvelut markkinoi harjoittelijoita työnantajille verkkosivuillaan, uutiskirjeillään, suorapostituksin ja henkilökohtaisissa tapaamisissa työnantajien kanssa ja ilmoittaa työnantajien harjoittelupaikkatarjouksista sekä RekryForumilla (työpaikkatietokanta) että toimittaa paikat halutuille ainelaitoksille. Yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän koordinointi: Ura- ja rekrytointipalvelut valmistelee tuetun harjoittelun määrärahan jaon ja tuottaa harjoitteluohjeet sekä sopimuslomakkeet tiedekunnille ja laitoksille. Yksikkö markkinoi yhteisesti Aarresaariverkoston kanssa valtionhallintoon tämän järjestelmän puitteissa toteutettavia harjoitteluita ja välittää nämä harjoittelupaikkatarjoukset tiedekuntiin ja laitoksiin. Se seuraa toteutuneita harjoitteluita ja raportoi niistä toimintakertomukseen ja sitä kautta opetusministeriöön. Yksikkö neuvoo yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja työnantajia. Yksikkö kannustaa myös työnantajia osallistumaan harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Kansainvälinen harjoittelu: Yksikkö tukee kansainvälistymistä tiedottamalla opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla, jakamalla sekä matka- että Erasmusharjoitteluapurahaa kansainväliseen harjoitteluun. Vuonna 2006 yksikkö myönsi 44 opiskelijalle matka-apurahaa. Erasmus-harjoitteluapurahoja aletaan jakaa syksyllä Harjoittelun laatu: Yksikön tavoitteena on se, että opiskelija saa mahdollisimman paljon harjoittelukokemuksestaan irti ja oppii. Ura- ja rekrytointipalvelut on tuottanut oppaita, verkkomateriaaleja ja järjestää ryhmiä harjoittelijoiden valmentamiseksi. Myös henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuuksia harjoittelun tiimoilta. Yksikkö koordinoi harjoittelun laadun kehittämishanketta vuonna 2002, jonka tuotoksena syntyi mm. Laadukas harjoittelu -käsikirja työkokemuksen hyödyntämiseen. Volyymi: Ura- ja rekrytointipalvelut toimitti tiedekuntiin ja laitokselle 608 tuetun harjoittelujärjestelmän piiriin kuuluvaa harjoittelupaikkaa ja ilmoitti RekryForumilla 105 harjoittelupaikasta, joissa työnantaja maksoi harjoittelijan koko palkan.

6 Sivu 6/10 Ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien lisääminen metropolialueella: Yksikkö on koordinoi pääkaupunkiseudun HERA-osahanketta (Helsinki Education and Research Area), jonka tavoitteena on lisätä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden palveluita ja harjoittelumahdollisuuksia metropolialueella. Hanke käynnistyy vuoden 2008 keväällä. Yhteistyö/verkostot: Harjoitteluun liittyvä yhteistyö Aarresaari-verkoston kanssa on tiivistä, kansainvälisen harjoittelun osalta Cimon kanssa. Linkit: Internet RekryForum (täysrahoitteiset harjoittelupaikat): (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Työnantajat: Yliopiston portaali: Työelämä ja yritysyhteistyö Alma Henkilökunta: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/17435 Opiskelijat: Harjoittelu https://alma.helsinki.fi/doclink/7096 Harjoittelu ulkomailla: https://alma.helsinki.fi/doclink/57016 Yhteistyö: Tavoitepeli: https://www-hotel1.it.helsinki.fi/tavoitepeli/ (vaatii käyttäjätunnukset yliopiston verkon ulkopuolisilta koneilta) Laadukas harjoittelu -käsikirja: Hera (Helsinki Education and Research Area)/ Kv-opiskelijoiden urapalvelut: Aarresaari: Työnantajat: Opiskelijat: Tuettu harjoittelu: Kehittämiskohteita Helsingin yliopistoon/kaikkiin tiedekuntiin liittyvä harjoittelupaikkatarjousten ja sopimusten käsittelyn tehostaminen ja sähköistäminen sekä alueellisesti kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantaminen.

7 Sivu 7/ Työelämäorientaatio-opintojen tukipalvelut Helsingin yliopistossa työelämäorientaatiosta tuli tutkinnon uudistamisen myötä pakollinen osa opintoja (konsistorin päätös ). Työelämäorientaatio-opintojen keskeinen tavoite on lisätä koulutuksen työelämärelevanssia (employability) ja mahdollistaa tutkinnon suorittaneiden laadukas sijoittuminen työelämään. Opinnot voidaan suorittaa erillisinä opintoina, opintokokonaisuuden osana tai asiantuntijuutta kasvattavana harjoitteluna, ja tavat, jolla eri laitoksilla asia on järjestetty, vaihtelevat. Keskeisistä ura- ja rekrytointipalveluiden osaamisalueista on tullut työelämäorientaation myötä opetuksen sisältöä, jolloin painotus on toiminnallisesti muuttunut mm. asiantuntijatuen tarjoamiseksi tiedekunnille ja ainelaitoksille. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista tiedekunnissa ja ainelaitoksissa: Työelämäorientaatioopintojen tukipalvelut Avoimet koulutukset - itsetuntemus - työelämätuntemus - päätöksenteko - työnhakutaidot Räätälöidyt tilaisuudet - luennot - työelämäviikot ja cvklinikat Palaute ja seuranta: - laadullinen - määrällinen - koonti 2 krt. vuodessa Arviointi ja johtopäätökset Asiantuntijatuki - suunnittelupalaverit - opettajien työpajat - materiaalit Yliopiston sisäiset yhteistyötahot: opintohallintotiimi, yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY), opetusteknologiakeskus (OK), opintopsykologit, yliopistopedagogiset lehtorit, hops-ohjaajat, työelämä- ja harjoitteluyhdyshenkilöt, työelämäorientaatio-opintojen opettajat Palvelut opiskelijoille: Yksikkö järjestää työllistymistä edistävää, ura- ja opintojen suunnittelua tukevaa koulutusta, tuottaa materiaaleja ja verkkopalveluja, jotka edistävät opiskelijan orientoimista työelämään. Palvelut tiedekunnille/laitoksille: Asiantuntija ja kehittäjä: Ura- ja rekrytointipalvelut suunnittelee ja kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja ainelaitosten henkilökunnan kanssa tapoja toteuttaa työelämäorientaatio-opintoja. Henkilökunnalle järjestetään myös omia työpajoja parhaiden käytänteiden levittämiseksi. Kouluttaja ja ohjaaja: Ura- ja rekrytointipalvelut osallistuu laitosten/tiedekuntien omille opiskelijoilleen järjestämiin opintokokonaisuuksiin kouluttajana ja ohjaajana. Materiaalien ja tiedon tuottaja: Yksikkö tuottaa oppaita, materiaaleja kuten urasuunnittelutehtäviä/verkkopelejä ja sijoittumistietoa, jota voidaan hyödyntää näiden opintojen toteuttamisessa. Esim. biotieteellisen tiedekunnan kanssa on kehitelty yhteistyössä ammattikuvakone. Volyymit: Vuonna 2006 ura- ja rekrytointipalvelujen avoimeen koulutustarjontaan osallistui 1862 opiskelijaa, joista tutkintopohjaista koulutusta ilmoitti suorittavansa 186 opiskelijaa. Yksikkö räätälöi kuudessa tiedekunnassa 22 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 878

8 Sivu 8/10 opiskelijaa. Tiedekunnille ja laitoksille järjestettyjen koulutusten määrä yli kaksinkertaistui vuoteen 2005 nähden. Linkit: Internet: Opiskelijat: Opinnot ja ura: taidolla työelämään -koulutuskokonaisuus Tapahtumakalenteri: Työnantajat: Tietoa tutkinnoista, Työelämän edustajat antavat eväitä urasuunnitteluun W5W-kehittämishanke: Alma: Henkilökunta: Työelämäorientaatio: https://alma.helsinki.fi/doclink/13574 Opiskelijat: Urasuunnittelu: https://alma.helsinki.fi/doclink/69869 Työnhaku: https://alma.helsinki.fi/doclink/7452 Opinnot ja ura -koulutus: materiaalit ja tehtävät: https://alma.helsinki.fi/doclink/98841

9 2.5. Koulutuspalvelut Opinnot ja ura: taidolla työelämään koulutuskokonaisuus LUENNOT TEHTÄVÄT TAVOITE TEHTÄVÄT JA PELIT OPPAAT JA MATERIAALIT VERKKOPALVELUT URASUUNNITTELUTAIDOT osa 1 ITSETUNTEMUS Opi analysoimaan itseäsi 3h Osa 2 TYÖELÄMÄTUNTEMUS Löydä mahdollisuutesi 3h Osa 3 PÄÄTÖKSENTEKO Vaihtoehdoista valintoihin 3h Oman osaamisen analysointi (3 h) Mahdollisuuksien kartoitus (3 h) Toimintasuunnitelma (3 h) Opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisalueensa sekä kiinnostuksen kohteensa ja arvonsa. Opiskelija tutustuu oman alansa työmarkkinoihin ja peilaa yleisiä osaamisvaatimuksia omaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa päätöksentekoonsa vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa rajata vaihtoehtojaan, priorisoida tekemisiään ja aikatauluttaa niitä. Opi analysoimaan itseäsi Akateemisen osaamisen analysointi Onnistumiskokemukset Työarvotehtävä Taitojen arviointilomake Dokumentoi osaamisesi Kiinnostavat työnantajat Taustatietohaastattelu Verkoston hahmotus Hyöty irti työkokemuksesta/ harjoittelusta Henkilökohtainen tavoitesuunnitelmani Kandivaiheen valinnat Motivaatio ja valinnat Tavoitepeli Lennokas tähti Harjoitteluopas opiskelijoille Sijoittumistutkimukset (uraseuranta) Opinto- ja työelämäpalaute Uragalleria RekryForum Kitkatta.net: Uraikkuna Aarresaari.net: Uraseuranta Akukone Osa 4a TYÖNHAKUTAIDOT Työnhakuasiakirjat 2h Osa 4b TYÖNHAKUTAIDOT Työhaastattelu 2h Yhteensä 27 tuntia CV/hakemus (2 h) urasuunnitteluessee (3 h) Opiskelija osaa laatia ansioluettelon ja hakemuksen ja räätälöidä ne haettavan paikan mukaan. Opiskelija osaa hakea työtä myös piilotyömarkkinoilta. Opiskelija osaa valmistautua haastatteluun hyödyntäen itsetuntemustaan suhteessa työnantajan näkökulmaan. Suunnittele oma työnhakuprosessisi Käännä taitosi työnhakuun Haastattelusimulaatio CV-kritiikkilomake Hakemus ja ansioluetteloesimerkit Työnhaun opas miten markkinoin osaamistani? International Student s Guide to Working in Finland Aarresaaren työnhaun opas Hakemus ja RekryForum Aarresaari.net: JobBoard, Työpaikkalinkit, Kansainvälisen työnhaun linkkejä

10

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento 18.3.2008 Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta Valintoja ja urasuunnittelua Mikä opinnoissasi on

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Teologit 18.3.2008 Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Opintojen kulku ja kriittiset pisteet Töitä? Gradu Elämä

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median työelämäpäivä 24.4.2012 Terhi Erkkilä Työelämäasiantuntija Ura- ja rekrytointipalvelut / Opintopalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi Opiskelijavalinnat yliopistoissa 21.09.2009 Hannele Niemi A. Koulutusvalintoja tukevat tietopalvelut, ohjaus ja neuvonta Suomalaisessa yhteiskunnassa lukion päättävä on itsenäinen. - Muuttaa pois kotoa,

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia Vastuukorkeakoulumalli V. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kahta hanketta Kansallisia pilottihankkeita

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut 2010: Terhi Erkkilä ja Eira Helminen. TYÖELÄMÄ ja HOPS

Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut 2010: Terhi Erkkilä ja Eira Helminen. TYÖELÄMÄ ja HOPS TYÖELÄMÄ ja HOPS Ura- ja rekrytointipalvelut 9.11.2010 klo 16.30 18 uraohjaajat Terhi Erkkilä ja Eira Helminen HOPS Suunnitelmallisuus Työelämä Suunnitelmallisuus ja ylöskirjaaminen kannattaa aina

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU Minna-Rosa Kanniainen, uraohjauksen asiantuntija Helsingin yliopiston urapalvelut 20.5.2016 10 MINUUTISSA 1. Mikä olennaista työelämärelevanssissa

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Eväitä opintojen sujumiseen - opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa uraohjaaja Marika Tuupainen ja opintopsykologi Katri Ruth

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 L. K. 14.4.2015 Muistilista harjoitteluun Ennen harjoittelun alkamista: Työsopimus

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta

Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Helsinki Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta Helena Tompuri, Lapin yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin

Lisätiedot

Yliopistojen uraseurantojen kehittäminen

Yliopistojen uraseurantojen kehittäminen Yliopistojen uraseurantojen kehittäminen Laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena -hankkeessa 2015-2017 Sari Haataja, hankepäällikkö Tampereen yliopiston työelämäpalvelut LATUA-hanke

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 21.2.2013

HARJOITTELUINFO 21.2.2013 1 HARJOITTELUINFO 21.2.2013 Englantilainen filologia HARJOITTELU YLEISESTI 2 1. Harjoittelupaikka, jonka työnantaja maksaa kokonaan; kannattaa yrittää hakea näitäkin, koska niistä voi löytyä työpaikka

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Katsaus uraseurantaan. ammattikorkeakouluissa

Katsaus uraseurantaan. ammattikorkeakouluissa Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa Tähän julkaisuun on koottu läpileikkaus uraseurannasta ammattikorkeakouluissa 2016. Tiedot perustuvat AMKista uralle! -hankkeessa vuosina 2015 2016 tehtyyn

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

HOPS-näkymä: Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun hallitsemiseen. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

HOPS-näkymä: Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun hallitsemiseen. RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto HOPS-näkymä: Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Hopsista opintopolun

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

HOPS Farmasian tiedekunnassa

HOPS Farmasian tiedekunnassa HOPS Farmasian tiedekunnassa Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin koko opintojen ajaksi. HOPSin tavoitteena on tukea opiskelijan kykyä ottaa vastuu omasta oppimisestaan, suunnitella

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa: case Suomen Ekonomit Juha Oksanen Tutkimuspäällikkö Suomen Ekonomit 23.1.2017 Suomen Ekonomit ja Palautetta ekonomikoulutuksesta kokonaisuus, taustaa

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot