Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 6 1993"

Transkriptio

1 Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOPIT ISSN Uudelleen julkaistu pdf-muodossa 2014 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) PL Helsinki Puh: (09) Faksi: (09) Tässäjulkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa;

2 Timo Harell - Timo Kuusela - Elisa Laakkonen - Tuula Rytilä Tiina Saajasto Idäntalouksien huhti-kesäkuu 1993 Tarkoitus Raportissa seurataan kuukausittain talouslainsäädännön ja talousjärjestelmän muutoksia sekä muita merkittäviä tapahtumia. Alat Talouspoli tiikka Omistus ja yksityistäminen Rahoitusjätjestelmä Verotus Hintajärjestelmä, inflaatio Ulkomaantalousj ärj es telmä, vai uuttakysym ykset Tuotannonalat Muut Lähteet AF BI BNS BO DM E EZ FIZ FT HS IZ K KL KS MN NG PR RG RV SAPP SR SWB Ä = Argumenty i fakty Baltic Independent = Baltic News Service = Baltic Observer = Delovoi Mir - Business World = Estonija = Ekonomika i zhizn = Finansovye Izvestija = Financial Times = Helsingin Sanomat = Izvestija = Kommersant = Kauppalehti = Karjalan Sanomat = Moskovskije novosti = Nezavisimaja gazeta = Pravda = Rossijskaja gazeta Rossijskije vesti (en!. Pravitelstvennyi Vestnik) = Sobranie aktov Prezidenta i Pravitelstva RF = Sovetskaja Rossija Summary of World Broadcasts, BBC = Äripäev muita lähteitä satunnaisesti 67

3 Venäjä Talouspolitiikka Hallitus teki 1.4. päätöksen valtion rahoitustoimien tehostamisesta konkurssilain toteuttamisen yhteydessä. Yritykset asetetaan valtion tuen kannalta tärkeysjäijestykseen. Konkurssikypsät ja täysin toivottomat yritykset listataan erikseen. Myöskin arvioidaan vapautuvan työvoiman määrä ja laaditaan työllistämis- ja uudelleenkoulutusohjelmat. RV Hallitus ja keskuspankki antoivat yhteisen talouspoliittisenjulkilausuman. 1) Keskuspankki rajoittaa luotonantoaan, se mm. ei enää luotota yritysten maksurästejä. 2) Hallitus rajoittaa budjetin alijäämää ja lainanottoaan pankeilta, ml. keskuspankilta. 3) Ruplan kurssi jatkaa kellumistaan, keskuspankki ei tue kurssia keinotekoisesti. Ulkomaalaiset (non-residentit) saavat oikeuden myydä (15.7.) ja ostaa (1.9.) valuuttaa. 4) Vientikiintiöitä poistetaan vijhitellen keskitetyn viennin määrä supistetaan kolmannekseen 1993 määrästä. 5) Hallitus pyrkii poistamaan maanomistuksen rajoitukset ja toteuttamaan konkurssilakia. 6) Hallitus ja keskuspankki hyväksyvät entisten neuvostotasavaltojen pyrkimykset omiin valuuttoihin. EZ 21/93, RV Rahoitusjärjestelmä Venäjän keskuspankki korotti neljään otteeseen liikepankeille myöntämiensä luottojen korkoa. Huhtikuun alussa diskonttokorko nostettiin 80:stä 100 %:iin. Myös Venäjän hallitus, joka tähän asti on maksanut keskuspankkiluotoistaan korkoa vain 10 %, joutunee nyt maksamaan 100 %. Kesäkuun 2. päivä alkaen korko nostetiin 100:sta 110 %:iin, %:iin ja %:iin. Keskuspankki on sitoutunut nostamaan diskonttokoron markkinakorkojen tuntumaan mennessä. Markkinakorot ovat vaihdelleen % valillä. FT , NG , NG , Reuter Venäjän keskuspankki hyväksyi 8.4. ehdot ulkomaalaisomisteisten pankkien perustamiseksi Venäjän federaatioon. Ulkomaisen osakkaan tulee sijoittaa tällaisen pankin peruspääomaan vähintään 2 milj. dollaria vastaava summa. Yli 50 % ulkomaalaisomistusta sisältävien pankkien osuus Venäjän liikepankkien yhteenlasketusta pääomasta saa 1993 olla enintään 12 %. Vakavarainen ja hyvämaineinen ulkomaalaispankki saa avata yhden sivukonttorin, jonka peruspääoman on vastattava vähintään 5 milj. dollaria. EZ 15/93, K , FT Presidentti hyväksyi vuoden 1993 budjettilain. Budjetin menot ovat mrd. ruplaa ja arvioidut tulot mrd. ruplaa. Budjettivaje saa olla enintään mrd. ruplaa. Suurimmat tulot saadaan arvonlisäverosta (3 68 I

4 892 mrd.) ja ulkomaankaupasta (1 809 mrd.). Suurin menoerä on maanpuolustus mrd. ruplaa. RG Venäjän keskuspankki jäädytti 22 liikepankin kirjeenvaihtotilin alkaen, koska tilien saldo oli jo pitkään ollut negatiivinen. Tileille tulevat suoritukset käytetään saldon korjaamiseen, eikä tileiltä hoideta mitään maksuja. NG Hintajärjestelmä, inflaatio Presidentti antoi 9.4. asetuksen öljyn hinnan säätelystä Öljyn ja öljytuotteiden vähittäishinnat säilytetään tasolla. Presidentti kuitenkin kumosi huhtikuun asetuksen antamallaan asetuksella, jonka mukaan polttoaineiden, lähinnä bensiinin, hintaa nostetaan. RG ,RV , IZ Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Hallitus teki 1.4. päätöksen keskitetyn tuonnin tuen vähentämisestä. Tukea aletaan vähentää heti ja se on tarkoitus lopettaa kokonaan vielä 1993 kuluessa. RG Presidentti antoi asetuksen maksuliikkeen järjestämisestä entisten SEV -maiden kanssa. Kiinnostuneiden maiden kanssa käydään neuvottelut kansallisten valuuttojen käyttömahdollisuuksista. Maksut tapahtuisivat kulloinkin noteerattujen kurssien mukaan liikepankkien välityksellä. Valtiovalta ei osallistu tilisaldojen selvittelyyn. Venäläisyritykset vapautetaan näiden maksujen osalta valuutan pakkomyynnistä. Kansallisia valuuttoja ei voisi kuitenkaan käyttää strategisten tuotteiden maksamiseen. RG Presidentti hyväksyi lain tullitariffista. Laki tulee voimaan ja poistaa asiantuntijoiden mukaan suurimman esteen Venäjän GATTiin liittymiseltä. K 15/93 Venäjän keskuspankki aloitti Liettuan kupongin noteeraamisen (sitoutumatta kuponkien ostoon tai myyntiin). Viron, Latvian ja Ukrainan valuuttoja keskuspankki on noteerannut jo alkaen. RG , IZ Venäjän keskuspankki muutti lähettämällään sähkeellä viejäyritysten valuutan pakkomyyntisäännöksiä alkaen. Viej ien tulee uusien säännöksien mukaan myydä 50 % valuuttatuloistaan suoraan Venäjän sisäisille valuuttamarkkinoille valuuttapörssien kautta. Valuuttatulot on määrä myydä seitsemän päivän sisällä maksutapahtumasta. Vientitulot voidaan 69

5 J myydä Moskovan, Pietarin, Jekaterinburgin, Novosibirskin, Vladivostokin tai Rostovin valuuttapörsseissä. IZ Tuotannonalat Hallitus teki päätöksen Baltian tasavalloille ja IVY -maillt: sekä Azerbaidzhanille ja GeorgialIe toimitettavan energian hinnoista. Ellei valtioiden välillä ole muuta sovittu, IVY -maat, Azerbaidzhan ja Georgia joutuvat maksamaan venäläisestä energiasta keskimääräisen maailmanmarkkinahinnan ruplina tai kansallisena valuuttana. Baltian tasavallat joutuvat maksamaan energiastaan maailmanmarkkinahinnan vapaana tai Venäjän keskuspankin noteeraamana kansallisena valuuttana. RG Presidentti hyväksyi viljalain. Tuottajat voivat myydä viljansa valtiolle tai vapaille markkinoille. Hallitus määrää vuosittain minimituottajahintatason. Viljan vienti on luvanvaraista. RG Presidentti antoi asetuksen hiiliteollisuuden tukitoimista. Kivihiilen hinnat vapautetaan Hiilen vienti vapautetaan vientiverosta ja koksautuvaa kivihiiltä koskevat vientikiintiöt puretaan RV Muut Presidentti hyväksyi minimipalkkalain, jonka mukaan 1.4. alkaen minimipalkka Venäjällä on ruplaa/kk (eli lähes 2-kertainen tammikuussa 93 hyväksyttyyn verrattuna). RG Presidentti hyväksyi 1.4. lain valtakunnanrajasta. Lain mukaan rajat entisten neuvostotasavaltojen kanssa saavat valtakunnanrajan statuksen. Venäjän aluevesiraja on 12 meripeninkulmaa, ellei muusta ole kansainvälisesti sovittu. RG Työllisyysvirasto määräsi minimityöttömyyskorvauksen määräksi minimipalkan eli 4275 rpvkk. EZ 17/93 Venäjän korkein neuvosto ratifioi Itsenäisten valtioiden yhteisön IVYn peruskirjan, jonka Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Valko Venäjä, Venäjä ja Uzbekistan olivat hyväksyneet Minskissä Ennen Venäjää peruskirjan oli ratifioinut vain Kazakstan. RG , RV Korkein neuvosto päätti 15.4., että minimivanhuuseläke on lähtien rpvkk. RG Korkein neuvosto teki päätöksen Venäjän perustuslain valmistelun loppuunsaattamisesta. Lakiluonnos on tarkoitus lähettää kierrokselle 70

6 federaatioon Korkeimman neuvoston on julkaistava lain lopullinen luonnos mennessä, ja kansanedustajien kongressi kokoontuu hyväksymään perustuslain RG Muut entiset neuvostotasavallat Talouspolitiikka Ukrainan hallitus päätti uusista radikaaleista toimenpiteistä, joilla hillitään luottoekspansiota. Ohjelman mukaan keskuspankki voi myöntää uusia luottoja vain hallituksen luvalla. Päätös syntyi keskuspankin myönnettyä hiljattain parlamentin myötävaikutuksella halpakorkoista lainaa yrityksille ja maatalouteen, mikä pudotti Ukrainan rahan arvon kuponkiin/dollari eli 50 % yhdessä päivässä. FT Venäjän ja Ukrainan pääministerit allekirjottivat sopimuksen lähialueyhteistyöstä talouden, tieteen ja tekniikan sekä kulttuurin aloilla. Sopimuksella on tarkoitus yhtenäistää alueiden hinta- ja tullipolitiikkaa ja maksujärjestelmiä sekä edistää investointeja. NG Hintajärjestelmä, inflaatio Ukrainan hallitus päätti korottaa energian hintoja. Hiilen hinta 3-kertaistuu ja sähkön hinta nousee 5,2-kertaiseksi. FIZ 27/93 Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Azerbaidzhan aikoo vetäytyä pois ruplavyöhykkeestä. 120 milj. dollarin valuuttavarannon turvin maa aikoo luopua ruplasta ja ruveta käyttämään yksinomaan omaa rahaa manatia, jota on käytetty jo elokuusta lähtien ruplan rinnalla. IZ , Reuter Kirgisian johto ilmoitti, että maassa on pakko ottaa käyttöön oma valuutta somi. Uudet setelit on jo painettu, ja alustavaksi vaihtokurssiksi arvellaan 1 somi = ruplaa. Somi laskettanee liikkeelle kesäkuussa. IZ

7 Muut Venäjä ja Ukrainan presidentin sopivat Mustanmeren laivaston jakamisesta vuoteen 1995 mennessä. Alusten jako aloitetaan kuluvan vuoden syyskuussa ja laivasto on tarkoitus jakaa tasan. Venäjälle myönnetään pääsy Sevastopolin satamaan, joka säilyy laivaston kotisatamana. FT , NG Viro Viron johtohenkilöitä 30.4.: presidentti pääministeri ulkoministeri finanssiministeri talousministeri keskuspankin pääjohtaja Lennart Meri Mart Laar Trivimi V ellis te Madis U urike Toomas Sildmäe Siim Kallas Omistus ja yksityistäminen Viron yksityistämisviranomaiset valmistelevat uutta yritysmyyntilistaa suuryritysten yksityistämisen toiselle kierrokselle. Myytäväksi tarjotaan yli 100 eri kohdetta. Lopullisen listan tekoa hankaloittaa laki entisten omistajien oikeuksista saada takaisin neuvostovallan aikana takavarikoitu omaisuus. BNS , BNS Viron parlamentti hyväksyi lainmuutoksen, joka sallii ulkomaalaisten ostaa maata, mikäli he tekevät maa-alueelle investoinnin. BNS Viron presidentti Lennart Meri vahvisti parlamentin huhtikuussa hyväksymän lain asuinrakennusten yksityistämisestä. E Viron yksityistämisvirasto on solminut ensimmäiset sopimuksensa kolmen suuryrityksen yksityistämisestä. Myydyt yritykset (RAS Mistra Autex, RAS Suva ja RAS Sulev) ovat ensimmäiset kaupaksi menneet 38 suuryrityksen tarjouskierroksessa, joka julistetiin viime vuoden marraskuussa. BO 24/93, KL Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Virossa yksityistettiin lähes 80 yritystä, joiden yhteeenlaskettu myyntihinta oli 48 miljoonaa kruunua. E

8 > Viron parlamentti hyväksyi uuden yksityistämislain. Lain mukaan valtion yksityistettävää omaisuutta voivat ostaa vain yksityiset henkilöt ja ne yritykset, joissa valtion omistusosuus on alle kolmanneksen. BNS Rahoi tusj ärj estelmä Viron keskuspankki keskeytti loppuvuodeksi uusien toimilupien myöntämisen liikepankeille. Uusia toimilupia aletaan myöntää ensi vuonna sen jälkeen, kun laki rahoituslaitoksista on valmis. BNS Viron parlamentti hyväksyi lain keskuspankista. Laissa määritellään maan keskuspankin asema ja tehtävät, juridinen perusta sekä pankkia valvovat elimet. E Vimn keskuspankin pääjohtaja Siim Kallaksen mukaan virolaiset pankit myönsivät v lainoja 1.7 miljardin kruunun arvosta, joista 1.2 mrd. yksityiselle sektorille. Viron keskuspankin myöntämiä lainoja oli 526 miljoonan kruunun arvosta. Huhtikuusta 1993 lähtien maan keskuspankki alkoi myöntää lainoja liikepankeille 50 % vuotuisella korolla. Ä Viron keskuspankki on asettanut liikepankkien paaoman uudeksi minimivaatimukseksi 15 miljoonaa kruunua. Vaatimus astuu voimaan vuoden 1994 alusta. Jo toimivien pankkien pitää kohottaa pääomaansa 15 miljonaan kruunuun huhtikuuhun 1995 mennessä ja 25 miljoonaan kruunuun huhtikuuhun 1996 mennessä. E Kymmenen virolaista liikepankkia on perustanut yhteisen AS Krediidinfo - yrityksen, jonka tehtävänä on yritystietojen keräämisen lisäksi vähentää luotonantoon liittyviä riskejä. BNS UlkomRantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Viron tilastoviranomaisten mukaan maassa oli helmikuun puolivälissä rekisteröity noin yritystä, joissa oli mukana ulkomaista pääomaa. Tämän vuoden alussa yhteisyritysten yhteenlaskettu osakepääoma oli 9.2 miljardia kruunua. E EY:n ulkoministerit ovat luvanneet Baltian maille, että jäsenhakemuksensa jättäneillä Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on mahdollisuus säilyttää vapaakauppaoikeus Baltian maiden kanssa myös EY:hyn liittymisensä jälkeen. BNS

9 Virosta tuli Euroopan neuvoston jäsenmaa. Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi Viron jäsenyyden lähes yksimielisesti. HS Viron ulkomainen velka oli maan valtiovarainministeriön ilmoituksen mukaan kesäkuun alussa n. 155 miljoonaa dollaria. DM Viron ja Suomen ulkoministerit allekirjoittivat sopimuksen maiden välisestä taloudellisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla pyritään luomaan puitteet Virolle annettavalie avulle sekä vahvistamaan avun koordinointia. BNS , HS Tuotannonalat Viron tilastokeskuksen mukaan maan teollisuustuotanto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 40 % vuoden 1992 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuotanto laski 241 yrityksessä 296:sta. Kannattavia aloja ovat ollt>;et mm. lannoitteiden, lasin, eli tarvikkeiden sekä palavankiven tuotanto. Ä Muut Viron presidentti Lennart Meri vahvisti 2.6. parlamentin toukokuussa hyväksymän uuden kunnallisvaalilain, jonka ~ukaan ehdokkaiksi vaaleissa kelpaavat vain Viron kansalaiset. NG , HS Viron presidentti Lennart Meri päätti lykätä kesäkuun lopulla kiistellyn ulkomaalaislain täytäntöönpanoa. Maan parlamentti oli hyväksynyt lain Laki luokittelee ulkomaalaisiksi kaikki ilman Viron kansalaisuutta olevat henkilöt riippumatta siitä, kuinka kauan he maassa oleskelleet. Tähän ryhmään kuuluu Virossa pysyvästi asuva venäläisvähemmistö, joita on noin kolmannes koko maan väestöstä. RG , HS Latvia Latvian johtohenkilöitä 30.4.: parlamentin pj. Anatolis Gorbunovs pääministeri Ivars Godmanis ulkoministeri Georgs Andrejevs finanssiministeri Uldis Osis ulkomaankauppaministeri Visvaldis Kristaps 74

10 talousuudistusministeri keskuspankin pääjohtaja Aivars Kreituss Einars Repse Talouspolitiikka Latvian teollisuus- ja energiaministerin Aivars Millersin mukaan viime vuonna hyväksytyn konkurssilain perusteella 80 % maan teollisuusyrityksistä on konkurssikypsiä. Vain 13 % teollisuusyrityksistä kykenee suoriutumaan palkkojen ja verojen maksusta. BNS Omistus ja yksityistäminen Latvian parlamentti hyväksyi lain entisten omistajien oikeuksista saada takaisin laittomasti kansallistettu yritysomaisuus. Laki ei koske asuinkiinteistöjä eikä maata. Lisäksi hyväksyttiin laki yritysten entisten osakkeenomistajien oikeuksista takavarikoituun omaisuuteen. BO 14/93 Latvian parlamentti hyväksyi lain maa-alueidenja kiinteistöjen rekisteröinnistä. BO 14/93 Rahoi tusj ärj estelmä Latvian keskuspankki julkaisi viimeisenä Baltian keskuspankeista oman taseensa. Taseen mukaan maan keskuspankin valuutta- ja kultavarannon arvo oli vuoden 1993 alussa noin 90 milj. dollaria. BNS Weekly Latvia siirtyi käyttämään valuuttanaan pelkästään latia. Väliaikaisena valuuttana toimineita Latvian ruplia ryhdyttiin poistamaan käytöstä 28. kesäkuuta. Ruplien käytölle maassa ei ole asetettu takarajaa, sillä ne tulevat keskuspankin ilmoituksen mukaan poistumaan käytöstä ajan myötä itsestään. BNS Latvian keskuspankki alensi liikepankeille myönnettävien luottojen korkoa 55 %:sta 42 prosenttiin. Keskuspankin korot ovat laskeneet tammikuusta lähtien keskimäärin 20 % kuukaudessa. Viimeisimmät korkojen leikkaukset myötäilevät keskuspankin politiikkaa,jolla pyritään vakauttamaan Latvian omaa valuuttaa latia. BO 24/93 Latvian keskuspankin neljä haarakonttoria muutettiin kesäkuussa liikepankeiksi. Suunnitteilla on myös 15 muun haarakonttorin yhtiöittäminen ja alueellinen yhdistäminen tai liikepankeiksi muuttaminen. Keskuspankin haarakonttoreiden yksityistäminen johtuu maan keskuspankkia koskevasta 75

11 J laistd, jonka mukaan keskuspankilla ei ole enää oikeutta harjoittaa liiketoimintaa. FIZ 27/93 Verotus Latvian parlamentin hyväksymän suunnitelman mukaan maassa aloitetaan tuloverotus vuoden 1994 alusta lähtien. Minimipalkkaa 20 kertaa suuremmasta kuukausitulosta on lain mukaan tehtävä veroilmoitus. Eläkkeet ja stipendit jäävät tuloverotuksen ulkopuoleiie. BNS Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Latvia päätti poistaa tuontitullit useimmilta teollisuustuotteiltaja varaosilta. BNS Latviaan on perustettu vuoden 1993 kolmena ensimmäisenä kuukautena yli 400 yritystä, joissa on mukana ulkomaista pääomaa. Yhteensä Latviassa on noin 2500 yhteisyritystä. 50 yrityksessä ulkomaisen pääoman osuus on yli doiiaria. Latviaan on sen itsenäistymisen jälkeen virrannut sijoituksia länsimaista noin 85 miljoonan doiiarin edestä. BNS , HS Hintajärjestelmä, inflaatio Latvian talousministeriö ennustaa hintojen nousevan vuoden 1993 aikana %. Ministeriö pitää Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvioita 17 % hintojen noususta liian optimistisina. SWB Muut Latvian parlamentti aikoo vahvistaa uudelleen vuonna 1922 säädetyn perustuslain. Perustuslain mukaan parlamentti valitsee presidentin kolmivuotiskaudeksi. Presidentillä on parlamentin hajotusoikeus ja parlamentti voi puolestaan erottaa presidentin. Presidentin nimittämä pääministeri muodostaa maahan hallituksen. Presidentti vahvistaa parlamentin säätämät lait. BO 25/93 Keskusta-oikeisto sai selvän vaalivoiton Latviassa kesäkuun alussa pidetyissä parlamenttivaaleissa. Vaalit olivat maan itsenäisyyden ajan ensimmäiset monipuoluevaalit. Parlamentin 100 paikasta 36 menee Latvian tie -vaaliliitolle. Toiseksi suurin ryhmä, kansalliskonservatiivinen Latvian kansallisen itsenäisyyden liike sai 15 paikkaa. HS , IZ

12 Liettua Liettuan johtohenkilöitä 30.4.: presidentti pääministeri ulkoministeri finanssiministeri kauppa-teoll. ministeri talousministeri keskuspankin pääjohtaja AIgirdas Brazauskas Adolfas Slezevicius Povilas Gylys Eduardas Vilkelis Albertas Sinevicius Julius Veselka Romualdas Visokavicius Kazimieras Klimasauskas nimitettiin 1.6. Liettuan uudeksi kauppa- ja teollisuusministeriksi. Klimasauskasin edeltäjä Albertas Sinevicius joutui eroamaan tehtävistään toukokuun lopulla lahjussyytteiden vuoksi. BI , BO 23/93 Omistus ja yksityistäminen Liettuan pääministerin Adolfas Slezeviciuksen mukaan hallitus on hyväksynyt pääpiirteittäin meneillään olevan maareformin, jolla pyritään nopeuttamaan maan palauttamista entisille omistajille. Tähän mennessä arviolta 3 % entisistä maanomistajista on saanut takaisin maanomistusoikeudet. BO 21/93 Liettuan hallitus on käynnistänyt uudelleen yksityistämishuutokaupat, jotka olivat pysähdyksissä puolen vuoden ajan parlamentin tehdessä parannuksia yksityistämislakiin. Parannuksilla pyritään helpottamaan yksityishenkilöiden osallistumista yksityistämiseen ja estämään keinottelu. BO 18/93 Rahoitusjärjestelmä Liettuan hallituksen ja keskuspankin ilmoitettiin myyvän 15 milj. dollaria maan valuuttavarannosta liikepankeille vakauttaakseen maan väliaikaista rahayksikköä kuponkia. SWB Liettuan keskuspankki päätti nostaa liikepankkien kassavarantovelvoitetta 10 prosentista 12 prosenttiin. Lisäksi liikepankkien minimipääomavaatimus nostettiin 40 miljoonasta 500 milj. Liettuan kuponkiin. Suurin osa Liettuan 27 liikepankista joutuukin lähiaikoina yhdistymään voidakseen jatkaa toimintaansa. Liikepankit, jotka heinäkuun alkuun mennessä nostavat L 1 77

13 paaomansa vaaditulle tasolle, saavat keskuspankilta yleistoimiluvan, joka antaa pankeille mahdollisuuden saada Liettualle myönnettyjä ulkomaisia lainoja. BNS , SWB Liettuassa otettiin käyttöön oma valuutta liti. Samalla litistä tuli maan ainoa laillinen maksuväline. Maksut vaihdettavissa valuutoissa ovat sallittuja elokuun loppuun saakka. Väliaikaisena valuuttana tähän asti toimineet kupongit pyritään poistamaan käytöstä heinäkuun 20. päivään mennessä. BO 18/93 Liettuan keskuspankin johtokunta on päättänyt kolmen valtion pankin yksityistämisestä. Suunnitelmien mukaan 51 % pankkien varoista pysyisi valtion valvonnassa ja loppuosa myytäisiin huutokaupassa. BNS Weekly Liettuan parlamentti on hyväksynyt lisäyksiä lakiin keskuspankista. Lisäykset kasvattavat presidentin valtaa keskuspankin suhteen ja varsinkin presidentin nimitysoikeudet laajenevat. Lisäysten mukaan presidentti nimittää aiemmasta poiketen keskuspankin varapääjohtajan ja johtokunnan jäsenet. Pääjohtajan nimitysoikeus säilyy edelleen parlamentilla. BO 20/93 Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Liettuassa päätettiin rajoittaa yksityishenkilöiden elintarvikkeiden maastavientiä keinottelun vähentämiseksi. IZ Tuotannonalat Liettuan hallitus on päättänyt rakentaa maahan oman öljy terminaalin tuontiöljyn vastaanottoa varten. Päätöksellä pyritään varmistamaan, ettei Liettua ole jatkossa riippuvainen pelkästään Venäjän öljyntoimituksista. BNS

14 Tilastotietoja Venäjän talouskehitys Reaalitalous Prosentti muutos Bkt Teollisuustuotanto Maataloustuotanto Energia - öljy hiili maakaasu Kiinteät bruttoinvestoinnit Inflaatio Bruttovelka, mrd. USD Budjettivaje, % Bkt:sta Ulkomaankauppa 1991 % 1992 % % % Vienti, mrd. USD Tuonti, mrd. USD Kauppatase, mrd. USD ) Vuoden 1993 ensimmäisen neljänneksen toteutunut talouskehitys verrattuna vuoden 1992 ensimmäiseen neljännekseen. Lähde: EZ 17/93 2) Verrattuna vuoden 1992 joulukuuhun. 3) Ennen vuotta 1992 Neuvostoliiton tiedot, sen jälkeen Venäjän. 4) Ennen vuotta 1992 Neuvostoliiton tiedot, sen jälkeen Venäjän. Maailmanpankin arvio todellisesta budjettivajeesta vuonna 1991 on 31 % ja myös vuonna 1992 vajeen on arvioitu olevan %. 5) Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 6) Pl. entisten neuvostotasavaltojen välinen kauppa. Lähde: PlanEcon Report / , Venäjän tilastokomitean julkaisemat viralliset tilastot 79

15 ,. Rahatalous Vuosi 1992 Inflaatio 1 Keskipalkka Koro~ Valuutta- Valuutta- % rpl2 % kurssi pörssin SUR/USn 4 vaihto milj.usns Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku.u Joulukuu Vuosi 1993 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu ) Kuluttajahintaindeksin muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 2) Vuosi neljänneksen keskiarvo. 3) Pankkien yrityksille myöntämien luottojen korot. 4) Kuukauden viimeinen valuuttailmoitus. 5) Keskimääräinen vaihtomäärä kuukauden aikana pidetyissä valuuttahuutokaupoissa. Lähde: Viralliset tilastot ja lehdistä kerätyt tiedot. 80

16 Baltia - talouskehitys Viro - valuuttayksikkö kruunu = EEK Latvia - valuuttayksikkö Latvian rupla = LVR Liettua - valuuttayksikkö kuponki (Lithuanian ProvisionaI Money) = LPM Lähteet: Estonia, Baltic News Service Viro /1 1993/2 1993/3 1993/4 1993/5 Teollisuustuotanto, % Maataloustuotanto, % -23 Inflaatio!, % Ulkomaankauppa, milj. EEK 2 - vienti tuonti kauppatase Keskipalkka /kk IEEK Työttömyysaste ) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 2) Kumulatiivinen vuoden alusta. Latvia /1 1993/2 1993/3 1993/4 1993/5 Teollisuustuotanto, % Maataloustuotanto, % -12 Inflaatio!, % Ulkomaan.kauppa 2, mrd. L VR - vienti tuonti kauppatase Keski palkka /kk IL VR Työttömyysaste ) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. '2) Vuonna 1993 kuukausihavainnot. 81

17 Liettua /1 1993/2 1993/3 1993/4 1993/5 Teollisuustuotanto, % Maataloustuotanto, % -30 Inflaatio!, % Ulkomaankauppa 2, mrd. LPM - vienti tuonti kauppatase Keskipalkka /kk /LPM Työttömyysaste ) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 2) Vuonna 1993 kuukausihavainnot. Viron keskuspankin tase, milj. USD Vastaavaa Kulta ja vaihdettavavaluuttasaamiset Yhteensä Vastattavaa Liikkeessä oleva raha Velat rah.laitoksille Oma pääoma Yhteensä Keskuspankin noteeraukset - EEK/USD

18 Latvian keskuspankin tase, milj. USD Vastaavaa Kulta ja vaihdettavavai u u ttasaamiset Muut ulkomaiset saamiset Muut kotimaiset saamiset Yhteensä Vastattavaa Ulkomaiset velat Liikkeessä oleva raha Talletukset Oma pääoma 66.3 Muut erät Yhteensä ) Yhteensä-luku eroaa vastattavaa-puolen erien summasta. Keskuspankin noteeraukset Latvian rupla/usd Liettuan keskuspankin tase, milj. USD Vastaavaa Kulta ja vaihdettavavaluuttasaamiset Muut erät Yhteensä Vastattavaa Liikkeessä oleva raha Velat rah.laitoksille Oma pääoma Muut erät Yhteensä i ) Yhteensä-luku eroaa vastaavaa-puolen erien summasta. 2) Yhteensä-luku eroaa vastattavaa-puolen erien summasta. Keskuspankin noteeraukset - LPM/USD

19 Entiset Neuvostotasavallat Entisten Neuvostotasavaltojen (pi. Venäjä) talouskehitys tammi-huhtikuussa vuonna 1993 vuoden 1992 vastaavaan aikaan verrattuna, prosenttimuutoksia Tuotettu TeolI. Tukku- Kuluttajakansan- tuotanto hinta- hintatulo indeksi indeksi Azerbaidzan Armenia Valko-Venäjä Kazahstan Kirgistan Moldova Tadzikistan Turkmenia Uzbekistan Ukraina Lähde: DM

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 9 1993

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 9 1993 däntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 9 1993 SUOMEN PANKK BANK OF FNLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. nstitute for Economies in Transition BOFT SSN 1235-7405 Uudelleen julkaistu

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 6 1993 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Vaihdettavat valuutat klo 15.30

Vaihdettavat valuutat klo 15.30 HAAGA-HELIA HARJOITUS 4/Ratkaisut s. / 6 Liike-elämän matematiikka Syksy 20 Käytä tehtävissä tarvittaessa alla olevia valuuttakursseja. Kurssit ilmaisevat yhden euron arvon kyseisessä valuuttayksikössä.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01. Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.2014 Venäjä edelleen tärkeä Suomelle Viennistä 8,5% (v/v-muutos 1-10/2014:

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot