Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 6 1993"

Transkriptio

1 Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOPIT ISSN Uudelleen julkaistu pdf-muodossa 2014 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) PL Helsinki Puh: (09) Faksi: (09) Tässäjulkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa;

2 Timo Harell - Timo Kuusela - Elisa Laakkonen - Tuula Rytilä Tiina Saajasto Idäntalouksien huhti-kesäkuu 1993 Tarkoitus Raportissa seurataan kuukausittain talouslainsäädännön ja talousjärjestelmän muutoksia sekä muita merkittäviä tapahtumia. Alat Talouspoli tiikka Omistus ja yksityistäminen Rahoitusjätjestelmä Verotus Hintajärjestelmä, inflaatio Ulkomaantalousj ärj es telmä, vai uuttakysym ykset Tuotannonalat Muut Lähteet AF BI BNS BO DM E EZ FIZ FT HS IZ K KL KS MN NG PR RG RV SAPP SR SWB Ä = Argumenty i fakty Baltic Independent = Baltic News Service = Baltic Observer = Delovoi Mir - Business World = Estonija = Ekonomika i zhizn = Finansovye Izvestija = Financial Times = Helsingin Sanomat = Izvestija = Kommersant = Kauppalehti = Karjalan Sanomat = Moskovskije novosti = Nezavisimaja gazeta = Pravda = Rossijskaja gazeta Rossijskije vesti (en!. Pravitelstvennyi Vestnik) = Sobranie aktov Prezidenta i Pravitelstva RF = Sovetskaja Rossija Summary of World Broadcasts, BBC = Äripäev muita lähteitä satunnaisesti 67

3 Venäjä Talouspolitiikka Hallitus teki 1.4. päätöksen valtion rahoitustoimien tehostamisesta konkurssilain toteuttamisen yhteydessä. Yritykset asetetaan valtion tuen kannalta tärkeysjäijestykseen. Konkurssikypsät ja täysin toivottomat yritykset listataan erikseen. Myöskin arvioidaan vapautuvan työvoiman määrä ja laaditaan työllistämis- ja uudelleenkoulutusohjelmat. RV Hallitus ja keskuspankki antoivat yhteisen talouspoliittisenjulkilausuman. 1) Keskuspankki rajoittaa luotonantoaan, se mm. ei enää luotota yritysten maksurästejä. 2) Hallitus rajoittaa budjetin alijäämää ja lainanottoaan pankeilta, ml. keskuspankilta. 3) Ruplan kurssi jatkaa kellumistaan, keskuspankki ei tue kurssia keinotekoisesti. Ulkomaalaiset (non-residentit) saavat oikeuden myydä (15.7.) ja ostaa (1.9.) valuuttaa. 4) Vientikiintiöitä poistetaan vijhitellen keskitetyn viennin määrä supistetaan kolmannekseen 1993 määrästä. 5) Hallitus pyrkii poistamaan maanomistuksen rajoitukset ja toteuttamaan konkurssilakia. 6) Hallitus ja keskuspankki hyväksyvät entisten neuvostotasavaltojen pyrkimykset omiin valuuttoihin. EZ 21/93, RV Rahoitusjärjestelmä Venäjän keskuspankki korotti neljään otteeseen liikepankeille myöntämiensä luottojen korkoa. Huhtikuun alussa diskonttokorko nostettiin 80:stä 100 %:iin. Myös Venäjän hallitus, joka tähän asti on maksanut keskuspankkiluotoistaan korkoa vain 10 %, joutunee nyt maksamaan 100 %. Kesäkuun 2. päivä alkaen korko nostetiin 100:sta 110 %:iin, %:iin ja %:iin. Keskuspankki on sitoutunut nostamaan diskonttokoron markkinakorkojen tuntumaan mennessä. Markkinakorot ovat vaihdelleen % valillä. FT , NG , NG , Reuter Venäjän keskuspankki hyväksyi 8.4. ehdot ulkomaalaisomisteisten pankkien perustamiseksi Venäjän federaatioon. Ulkomaisen osakkaan tulee sijoittaa tällaisen pankin peruspääomaan vähintään 2 milj. dollaria vastaava summa. Yli 50 % ulkomaalaisomistusta sisältävien pankkien osuus Venäjän liikepankkien yhteenlasketusta pääomasta saa 1993 olla enintään 12 %. Vakavarainen ja hyvämaineinen ulkomaalaispankki saa avata yhden sivukonttorin, jonka peruspääoman on vastattava vähintään 5 milj. dollaria. EZ 15/93, K , FT Presidentti hyväksyi vuoden 1993 budjettilain. Budjetin menot ovat mrd. ruplaa ja arvioidut tulot mrd. ruplaa. Budjettivaje saa olla enintään mrd. ruplaa. Suurimmat tulot saadaan arvonlisäverosta (3 68 I

4 892 mrd.) ja ulkomaankaupasta (1 809 mrd.). Suurin menoerä on maanpuolustus mrd. ruplaa. RG Venäjän keskuspankki jäädytti 22 liikepankin kirjeenvaihtotilin alkaen, koska tilien saldo oli jo pitkään ollut negatiivinen. Tileille tulevat suoritukset käytetään saldon korjaamiseen, eikä tileiltä hoideta mitään maksuja. NG Hintajärjestelmä, inflaatio Presidentti antoi 9.4. asetuksen öljyn hinnan säätelystä Öljyn ja öljytuotteiden vähittäishinnat säilytetään tasolla. Presidentti kuitenkin kumosi huhtikuun asetuksen antamallaan asetuksella, jonka mukaan polttoaineiden, lähinnä bensiinin, hintaa nostetaan. RG ,RV , IZ Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Hallitus teki 1.4. päätöksen keskitetyn tuonnin tuen vähentämisestä. Tukea aletaan vähentää heti ja se on tarkoitus lopettaa kokonaan vielä 1993 kuluessa. RG Presidentti antoi asetuksen maksuliikkeen järjestämisestä entisten SEV -maiden kanssa. Kiinnostuneiden maiden kanssa käydään neuvottelut kansallisten valuuttojen käyttömahdollisuuksista. Maksut tapahtuisivat kulloinkin noteerattujen kurssien mukaan liikepankkien välityksellä. Valtiovalta ei osallistu tilisaldojen selvittelyyn. Venäläisyritykset vapautetaan näiden maksujen osalta valuutan pakkomyynnistä. Kansallisia valuuttoja ei voisi kuitenkaan käyttää strategisten tuotteiden maksamiseen. RG Presidentti hyväksyi lain tullitariffista. Laki tulee voimaan ja poistaa asiantuntijoiden mukaan suurimman esteen Venäjän GATTiin liittymiseltä. K 15/93 Venäjän keskuspankki aloitti Liettuan kupongin noteeraamisen (sitoutumatta kuponkien ostoon tai myyntiin). Viron, Latvian ja Ukrainan valuuttoja keskuspankki on noteerannut jo alkaen. RG , IZ Venäjän keskuspankki muutti lähettämällään sähkeellä viejäyritysten valuutan pakkomyyntisäännöksiä alkaen. Viej ien tulee uusien säännöksien mukaan myydä 50 % valuuttatuloistaan suoraan Venäjän sisäisille valuuttamarkkinoille valuuttapörssien kautta. Valuuttatulot on määrä myydä seitsemän päivän sisällä maksutapahtumasta. Vientitulot voidaan 69

5 J myydä Moskovan, Pietarin, Jekaterinburgin, Novosibirskin, Vladivostokin tai Rostovin valuuttapörsseissä. IZ Tuotannonalat Hallitus teki päätöksen Baltian tasavalloille ja IVY -maillt: sekä Azerbaidzhanille ja GeorgialIe toimitettavan energian hinnoista. Ellei valtioiden välillä ole muuta sovittu, IVY -maat, Azerbaidzhan ja Georgia joutuvat maksamaan venäläisestä energiasta keskimääräisen maailmanmarkkinahinnan ruplina tai kansallisena valuuttana. Baltian tasavallat joutuvat maksamaan energiastaan maailmanmarkkinahinnan vapaana tai Venäjän keskuspankin noteeraamana kansallisena valuuttana. RG Presidentti hyväksyi viljalain. Tuottajat voivat myydä viljansa valtiolle tai vapaille markkinoille. Hallitus määrää vuosittain minimituottajahintatason. Viljan vienti on luvanvaraista. RG Presidentti antoi asetuksen hiiliteollisuuden tukitoimista. Kivihiilen hinnat vapautetaan Hiilen vienti vapautetaan vientiverosta ja koksautuvaa kivihiiltä koskevat vientikiintiöt puretaan RV Muut Presidentti hyväksyi minimipalkkalain, jonka mukaan 1.4. alkaen minimipalkka Venäjällä on ruplaa/kk (eli lähes 2-kertainen tammikuussa 93 hyväksyttyyn verrattuna). RG Presidentti hyväksyi 1.4. lain valtakunnanrajasta. Lain mukaan rajat entisten neuvostotasavaltojen kanssa saavat valtakunnanrajan statuksen. Venäjän aluevesiraja on 12 meripeninkulmaa, ellei muusta ole kansainvälisesti sovittu. RG Työllisyysvirasto määräsi minimityöttömyyskorvauksen määräksi minimipalkan eli 4275 rpvkk. EZ 17/93 Venäjän korkein neuvosto ratifioi Itsenäisten valtioiden yhteisön IVYn peruskirjan, jonka Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Valko Venäjä, Venäjä ja Uzbekistan olivat hyväksyneet Minskissä Ennen Venäjää peruskirjan oli ratifioinut vain Kazakstan. RG , RV Korkein neuvosto päätti 15.4., että minimivanhuuseläke on lähtien rpvkk. RG Korkein neuvosto teki päätöksen Venäjän perustuslain valmistelun loppuunsaattamisesta. Lakiluonnos on tarkoitus lähettää kierrokselle 70

6 federaatioon Korkeimman neuvoston on julkaistava lain lopullinen luonnos mennessä, ja kansanedustajien kongressi kokoontuu hyväksymään perustuslain RG Muut entiset neuvostotasavallat Talouspolitiikka Ukrainan hallitus päätti uusista radikaaleista toimenpiteistä, joilla hillitään luottoekspansiota. Ohjelman mukaan keskuspankki voi myöntää uusia luottoja vain hallituksen luvalla. Päätös syntyi keskuspankin myönnettyä hiljattain parlamentin myötävaikutuksella halpakorkoista lainaa yrityksille ja maatalouteen, mikä pudotti Ukrainan rahan arvon kuponkiin/dollari eli 50 % yhdessä päivässä. FT Venäjän ja Ukrainan pääministerit allekirjottivat sopimuksen lähialueyhteistyöstä talouden, tieteen ja tekniikan sekä kulttuurin aloilla. Sopimuksella on tarkoitus yhtenäistää alueiden hinta- ja tullipolitiikkaa ja maksujärjestelmiä sekä edistää investointeja. NG Hintajärjestelmä, inflaatio Ukrainan hallitus päätti korottaa energian hintoja. Hiilen hinta 3-kertaistuu ja sähkön hinta nousee 5,2-kertaiseksi. FIZ 27/93 Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Azerbaidzhan aikoo vetäytyä pois ruplavyöhykkeestä. 120 milj. dollarin valuuttavarannon turvin maa aikoo luopua ruplasta ja ruveta käyttämään yksinomaan omaa rahaa manatia, jota on käytetty jo elokuusta lähtien ruplan rinnalla. IZ , Reuter Kirgisian johto ilmoitti, että maassa on pakko ottaa käyttöön oma valuutta somi. Uudet setelit on jo painettu, ja alustavaksi vaihtokurssiksi arvellaan 1 somi = ruplaa. Somi laskettanee liikkeelle kesäkuussa. IZ

7 Muut Venäjä ja Ukrainan presidentin sopivat Mustanmeren laivaston jakamisesta vuoteen 1995 mennessä. Alusten jako aloitetaan kuluvan vuoden syyskuussa ja laivasto on tarkoitus jakaa tasan. Venäjälle myönnetään pääsy Sevastopolin satamaan, joka säilyy laivaston kotisatamana. FT , NG Viro Viron johtohenkilöitä 30.4.: presidentti pääministeri ulkoministeri finanssiministeri talousministeri keskuspankin pääjohtaja Lennart Meri Mart Laar Trivimi V ellis te Madis U urike Toomas Sildmäe Siim Kallas Omistus ja yksityistäminen Viron yksityistämisviranomaiset valmistelevat uutta yritysmyyntilistaa suuryritysten yksityistämisen toiselle kierrokselle. Myytäväksi tarjotaan yli 100 eri kohdetta. Lopullisen listan tekoa hankaloittaa laki entisten omistajien oikeuksista saada takaisin neuvostovallan aikana takavarikoitu omaisuus. BNS , BNS Viron parlamentti hyväksyi lainmuutoksen, joka sallii ulkomaalaisten ostaa maata, mikäli he tekevät maa-alueelle investoinnin. BNS Viron presidentti Lennart Meri vahvisti parlamentin huhtikuussa hyväksymän lain asuinrakennusten yksityistämisestä. E Viron yksityistämisvirasto on solminut ensimmäiset sopimuksensa kolmen suuryrityksen yksityistämisestä. Myydyt yritykset (RAS Mistra Autex, RAS Suva ja RAS Sulev) ovat ensimmäiset kaupaksi menneet 38 suuryrityksen tarjouskierroksessa, joka julistetiin viime vuoden marraskuussa. BO 24/93, KL Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Virossa yksityistettiin lähes 80 yritystä, joiden yhteeenlaskettu myyntihinta oli 48 miljoonaa kruunua. E

8 > Viron parlamentti hyväksyi uuden yksityistämislain. Lain mukaan valtion yksityistettävää omaisuutta voivat ostaa vain yksityiset henkilöt ja ne yritykset, joissa valtion omistusosuus on alle kolmanneksen. BNS Rahoi tusj ärj estelmä Viron keskuspankki keskeytti loppuvuodeksi uusien toimilupien myöntämisen liikepankeille. Uusia toimilupia aletaan myöntää ensi vuonna sen jälkeen, kun laki rahoituslaitoksista on valmis. BNS Viron parlamentti hyväksyi lain keskuspankista. Laissa määritellään maan keskuspankin asema ja tehtävät, juridinen perusta sekä pankkia valvovat elimet. E Vimn keskuspankin pääjohtaja Siim Kallaksen mukaan virolaiset pankit myönsivät v lainoja 1.7 miljardin kruunun arvosta, joista 1.2 mrd. yksityiselle sektorille. Viron keskuspankin myöntämiä lainoja oli 526 miljoonan kruunun arvosta. Huhtikuusta 1993 lähtien maan keskuspankki alkoi myöntää lainoja liikepankeille 50 % vuotuisella korolla. Ä Viron keskuspankki on asettanut liikepankkien paaoman uudeksi minimivaatimukseksi 15 miljoonaa kruunua. Vaatimus astuu voimaan vuoden 1994 alusta. Jo toimivien pankkien pitää kohottaa pääomaansa 15 miljonaan kruunuun huhtikuuhun 1995 mennessä ja 25 miljoonaan kruunuun huhtikuuhun 1996 mennessä. E Kymmenen virolaista liikepankkia on perustanut yhteisen AS Krediidinfo - yrityksen, jonka tehtävänä on yritystietojen keräämisen lisäksi vähentää luotonantoon liittyviä riskejä. BNS UlkomRantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Viron tilastoviranomaisten mukaan maassa oli helmikuun puolivälissä rekisteröity noin yritystä, joissa oli mukana ulkomaista pääomaa. Tämän vuoden alussa yhteisyritysten yhteenlaskettu osakepääoma oli 9.2 miljardia kruunua. E EY:n ulkoministerit ovat luvanneet Baltian maille, että jäsenhakemuksensa jättäneillä Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on mahdollisuus säilyttää vapaakauppaoikeus Baltian maiden kanssa myös EY:hyn liittymisensä jälkeen. BNS

9 Virosta tuli Euroopan neuvoston jäsenmaa. Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi Viron jäsenyyden lähes yksimielisesti. HS Viron ulkomainen velka oli maan valtiovarainministeriön ilmoituksen mukaan kesäkuun alussa n. 155 miljoonaa dollaria. DM Viron ja Suomen ulkoministerit allekirjoittivat sopimuksen maiden välisestä taloudellisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla pyritään luomaan puitteet Virolle annettavalie avulle sekä vahvistamaan avun koordinointia. BNS , HS Tuotannonalat Viron tilastokeskuksen mukaan maan teollisuustuotanto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 40 % vuoden 1992 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuotanto laski 241 yrityksessä 296:sta. Kannattavia aloja ovat ollt>;et mm. lannoitteiden, lasin, eli tarvikkeiden sekä palavankiven tuotanto. Ä Muut Viron presidentti Lennart Meri vahvisti 2.6. parlamentin toukokuussa hyväksymän uuden kunnallisvaalilain, jonka ~ukaan ehdokkaiksi vaaleissa kelpaavat vain Viron kansalaiset. NG , HS Viron presidentti Lennart Meri päätti lykätä kesäkuun lopulla kiistellyn ulkomaalaislain täytäntöönpanoa. Maan parlamentti oli hyväksynyt lain Laki luokittelee ulkomaalaisiksi kaikki ilman Viron kansalaisuutta olevat henkilöt riippumatta siitä, kuinka kauan he maassa oleskelleet. Tähän ryhmään kuuluu Virossa pysyvästi asuva venäläisvähemmistö, joita on noin kolmannes koko maan väestöstä. RG , HS Latvia Latvian johtohenkilöitä 30.4.: parlamentin pj. Anatolis Gorbunovs pääministeri Ivars Godmanis ulkoministeri Georgs Andrejevs finanssiministeri Uldis Osis ulkomaankauppaministeri Visvaldis Kristaps 74

10 talousuudistusministeri keskuspankin pääjohtaja Aivars Kreituss Einars Repse Talouspolitiikka Latvian teollisuus- ja energiaministerin Aivars Millersin mukaan viime vuonna hyväksytyn konkurssilain perusteella 80 % maan teollisuusyrityksistä on konkurssikypsiä. Vain 13 % teollisuusyrityksistä kykenee suoriutumaan palkkojen ja verojen maksusta. BNS Omistus ja yksityistäminen Latvian parlamentti hyväksyi lain entisten omistajien oikeuksista saada takaisin laittomasti kansallistettu yritysomaisuus. Laki ei koske asuinkiinteistöjä eikä maata. Lisäksi hyväksyttiin laki yritysten entisten osakkeenomistajien oikeuksista takavarikoituun omaisuuteen. BO 14/93 Latvian parlamentti hyväksyi lain maa-alueidenja kiinteistöjen rekisteröinnistä. BO 14/93 Rahoi tusj ärj estelmä Latvian keskuspankki julkaisi viimeisenä Baltian keskuspankeista oman taseensa. Taseen mukaan maan keskuspankin valuutta- ja kultavarannon arvo oli vuoden 1993 alussa noin 90 milj. dollaria. BNS Weekly Latvia siirtyi käyttämään valuuttanaan pelkästään latia. Väliaikaisena valuuttana toimineita Latvian ruplia ryhdyttiin poistamaan käytöstä 28. kesäkuuta. Ruplien käytölle maassa ei ole asetettu takarajaa, sillä ne tulevat keskuspankin ilmoituksen mukaan poistumaan käytöstä ajan myötä itsestään. BNS Latvian keskuspankki alensi liikepankeille myönnettävien luottojen korkoa 55 %:sta 42 prosenttiin. Keskuspankin korot ovat laskeneet tammikuusta lähtien keskimäärin 20 % kuukaudessa. Viimeisimmät korkojen leikkaukset myötäilevät keskuspankin politiikkaa,jolla pyritään vakauttamaan Latvian omaa valuuttaa latia. BO 24/93 Latvian keskuspankin neljä haarakonttoria muutettiin kesäkuussa liikepankeiksi. Suunnitteilla on myös 15 muun haarakonttorin yhtiöittäminen ja alueellinen yhdistäminen tai liikepankeiksi muuttaminen. Keskuspankin haarakonttoreiden yksityistäminen johtuu maan keskuspankkia koskevasta 75

11 J laistd, jonka mukaan keskuspankilla ei ole enää oikeutta harjoittaa liiketoimintaa. FIZ 27/93 Verotus Latvian parlamentin hyväksymän suunnitelman mukaan maassa aloitetaan tuloverotus vuoden 1994 alusta lähtien. Minimipalkkaa 20 kertaa suuremmasta kuukausitulosta on lain mukaan tehtävä veroilmoitus. Eläkkeet ja stipendit jäävät tuloverotuksen ulkopuoleiie. BNS Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Latvia päätti poistaa tuontitullit useimmilta teollisuustuotteiltaja varaosilta. BNS Latviaan on perustettu vuoden 1993 kolmena ensimmäisenä kuukautena yli 400 yritystä, joissa on mukana ulkomaista pääomaa. Yhteensä Latviassa on noin 2500 yhteisyritystä. 50 yrityksessä ulkomaisen pääoman osuus on yli doiiaria. Latviaan on sen itsenäistymisen jälkeen virrannut sijoituksia länsimaista noin 85 miljoonan doiiarin edestä. BNS , HS Hintajärjestelmä, inflaatio Latvian talousministeriö ennustaa hintojen nousevan vuoden 1993 aikana %. Ministeriö pitää Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvioita 17 % hintojen noususta liian optimistisina. SWB Muut Latvian parlamentti aikoo vahvistaa uudelleen vuonna 1922 säädetyn perustuslain. Perustuslain mukaan parlamentti valitsee presidentin kolmivuotiskaudeksi. Presidentillä on parlamentin hajotusoikeus ja parlamentti voi puolestaan erottaa presidentin. Presidentin nimittämä pääministeri muodostaa maahan hallituksen. Presidentti vahvistaa parlamentin säätämät lait. BO 25/93 Keskusta-oikeisto sai selvän vaalivoiton Latviassa kesäkuun alussa pidetyissä parlamenttivaaleissa. Vaalit olivat maan itsenäisyyden ajan ensimmäiset monipuoluevaalit. Parlamentin 100 paikasta 36 menee Latvian tie -vaaliliitolle. Toiseksi suurin ryhmä, kansalliskonservatiivinen Latvian kansallisen itsenäisyyden liike sai 15 paikkaa. HS , IZ

12 Liettua Liettuan johtohenkilöitä 30.4.: presidentti pääministeri ulkoministeri finanssiministeri kauppa-teoll. ministeri talousministeri keskuspankin pääjohtaja AIgirdas Brazauskas Adolfas Slezevicius Povilas Gylys Eduardas Vilkelis Albertas Sinevicius Julius Veselka Romualdas Visokavicius Kazimieras Klimasauskas nimitettiin 1.6. Liettuan uudeksi kauppa- ja teollisuusministeriksi. Klimasauskasin edeltäjä Albertas Sinevicius joutui eroamaan tehtävistään toukokuun lopulla lahjussyytteiden vuoksi. BI , BO 23/93 Omistus ja yksityistäminen Liettuan pääministerin Adolfas Slezeviciuksen mukaan hallitus on hyväksynyt pääpiirteittäin meneillään olevan maareformin, jolla pyritään nopeuttamaan maan palauttamista entisille omistajille. Tähän mennessä arviolta 3 % entisistä maanomistajista on saanut takaisin maanomistusoikeudet. BO 21/93 Liettuan hallitus on käynnistänyt uudelleen yksityistämishuutokaupat, jotka olivat pysähdyksissä puolen vuoden ajan parlamentin tehdessä parannuksia yksityistämislakiin. Parannuksilla pyritään helpottamaan yksityishenkilöiden osallistumista yksityistämiseen ja estämään keinottelu. BO 18/93 Rahoitusjärjestelmä Liettuan hallituksen ja keskuspankin ilmoitettiin myyvän 15 milj. dollaria maan valuuttavarannosta liikepankeille vakauttaakseen maan väliaikaista rahayksikköä kuponkia. SWB Liettuan keskuspankki päätti nostaa liikepankkien kassavarantovelvoitetta 10 prosentista 12 prosenttiin. Lisäksi liikepankkien minimipääomavaatimus nostettiin 40 miljoonasta 500 milj. Liettuan kuponkiin. Suurin osa Liettuan 27 liikepankista joutuukin lähiaikoina yhdistymään voidakseen jatkaa toimintaansa. Liikepankit, jotka heinäkuun alkuun mennessä nostavat L 1 77

13 paaomansa vaaditulle tasolle, saavat keskuspankilta yleistoimiluvan, joka antaa pankeille mahdollisuuden saada Liettualle myönnettyjä ulkomaisia lainoja. BNS , SWB Liettuassa otettiin käyttöön oma valuutta liti. Samalla litistä tuli maan ainoa laillinen maksuväline. Maksut vaihdettavissa valuutoissa ovat sallittuja elokuun loppuun saakka. Väliaikaisena valuuttana tähän asti toimineet kupongit pyritään poistamaan käytöstä heinäkuun 20. päivään mennessä. BO 18/93 Liettuan keskuspankin johtokunta on päättänyt kolmen valtion pankin yksityistämisestä. Suunnitelmien mukaan 51 % pankkien varoista pysyisi valtion valvonnassa ja loppuosa myytäisiin huutokaupassa. BNS Weekly Liettuan parlamentti on hyväksynyt lisäyksiä lakiin keskuspankista. Lisäykset kasvattavat presidentin valtaa keskuspankin suhteen ja varsinkin presidentin nimitysoikeudet laajenevat. Lisäysten mukaan presidentti nimittää aiemmasta poiketen keskuspankin varapääjohtajan ja johtokunnan jäsenet. Pääjohtajan nimitysoikeus säilyy edelleen parlamentilla. BO 20/93 Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset Liettuassa päätettiin rajoittaa yksityishenkilöiden elintarvikkeiden maastavientiä keinottelun vähentämiseksi. IZ Tuotannonalat Liettuan hallitus on päättänyt rakentaa maahan oman öljy terminaalin tuontiöljyn vastaanottoa varten. Päätöksellä pyritään varmistamaan, ettei Liettua ole jatkossa riippuvainen pelkästään Venäjän öljyntoimituksista. BNS

14 Tilastotietoja Venäjän talouskehitys Reaalitalous Prosentti muutos Bkt Teollisuustuotanto Maataloustuotanto Energia - öljy hiili maakaasu Kiinteät bruttoinvestoinnit Inflaatio Bruttovelka, mrd. USD Budjettivaje, % Bkt:sta Ulkomaankauppa 1991 % 1992 % % % Vienti, mrd. USD Tuonti, mrd. USD Kauppatase, mrd. USD ) Vuoden 1993 ensimmäisen neljänneksen toteutunut talouskehitys verrattuna vuoden 1992 ensimmäiseen neljännekseen. Lähde: EZ 17/93 2) Verrattuna vuoden 1992 joulukuuhun. 3) Ennen vuotta 1992 Neuvostoliiton tiedot, sen jälkeen Venäjän. 4) Ennen vuotta 1992 Neuvostoliiton tiedot, sen jälkeen Venäjän. Maailmanpankin arvio todellisesta budjettivajeesta vuonna 1991 on 31 % ja myös vuonna 1992 vajeen on arvioitu olevan %. 5) Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 6) Pl. entisten neuvostotasavaltojen välinen kauppa. Lähde: PlanEcon Report / , Venäjän tilastokomitean julkaisemat viralliset tilastot 79

15 ,. Rahatalous Vuosi 1992 Inflaatio 1 Keskipalkka Koro~ Valuutta- Valuutta- % rpl2 % kurssi pörssin SUR/USn 4 vaihto milj.usns Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku.u Joulukuu Vuosi 1993 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu ) Kuluttajahintaindeksin muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 2) Vuosi neljänneksen keskiarvo. 3) Pankkien yrityksille myöntämien luottojen korot. 4) Kuukauden viimeinen valuuttailmoitus. 5) Keskimääräinen vaihtomäärä kuukauden aikana pidetyissä valuuttahuutokaupoissa. Lähde: Viralliset tilastot ja lehdistä kerätyt tiedot. 80

16 Baltia - talouskehitys Viro - valuuttayksikkö kruunu = EEK Latvia - valuuttayksikkö Latvian rupla = LVR Liettua - valuuttayksikkö kuponki (Lithuanian ProvisionaI Money) = LPM Lähteet: Estonia, Baltic News Service Viro /1 1993/2 1993/3 1993/4 1993/5 Teollisuustuotanto, % Maataloustuotanto, % -23 Inflaatio!, % Ulkomaankauppa, milj. EEK 2 - vienti tuonti kauppatase Keskipalkka /kk IEEK Työttömyysaste ) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 2) Kumulatiivinen vuoden alusta. Latvia /1 1993/2 1993/3 1993/4 1993/5 Teollisuustuotanto, % Maataloustuotanto, % -12 Inflaatio!, % Ulkomaan.kauppa 2, mrd. L VR - vienti tuonti kauppatase Keski palkka /kk IL VR Työttömyysaste ) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. '2) Vuonna 1993 kuukausihavainnot. 81

17 Liettua /1 1993/2 1993/3 1993/4 1993/5 Teollisuustuotanto, % Maataloustuotanto, % -30 Inflaatio!, % Ulkomaankauppa 2, mrd. LPM - vienti tuonti kauppatase Keskipalkka /kk /LPM Työttömyysaste ) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 2) Vuonna 1993 kuukausihavainnot. Viron keskuspankin tase, milj. USD Vastaavaa Kulta ja vaihdettavavaluuttasaamiset Yhteensä Vastattavaa Liikkeessä oleva raha Velat rah.laitoksille Oma pääoma Yhteensä Keskuspankin noteeraukset - EEK/USD

18 Latvian keskuspankin tase, milj. USD Vastaavaa Kulta ja vaihdettavavai u u ttasaamiset Muut ulkomaiset saamiset Muut kotimaiset saamiset Yhteensä Vastattavaa Ulkomaiset velat Liikkeessä oleva raha Talletukset Oma pääoma 66.3 Muut erät Yhteensä ) Yhteensä-luku eroaa vastattavaa-puolen erien summasta. Keskuspankin noteeraukset Latvian rupla/usd Liettuan keskuspankin tase, milj. USD Vastaavaa Kulta ja vaihdettavavaluuttasaamiset Muut erät Yhteensä Vastattavaa Liikkeessä oleva raha Velat rah.laitoksille Oma pääoma Muut erät Yhteensä i ) Yhteensä-luku eroaa vastaavaa-puolen erien summasta. 2) Yhteensä-luku eroaa vastattavaa-puolen erien summasta. Keskuspankin noteeraukset - LPM/USD

19 Entiset Neuvostotasavallat Entisten Neuvostotasavaltojen (pi. Venäjä) talouskehitys tammi-huhtikuussa vuonna 1993 vuoden 1992 vastaavaan aikaan verrattuna, prosenttimuutoksia Tuotettu TeolI. Tukku- Kuluttajakansan- tuotanto hinta- hintatulo indeksi indeksi Azerbaidzan Armenia Valko-Venäjä Kazahstan Kirgistan Moldova Tadzikistan Turkmenia Uzbekistan Ukraina Lähde: DM

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 9 1993

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 9 1993 däntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 9 1993 SUOMEN PANKK BANK OF FNLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. nstitute for Economies in Transition BOFT SSN 1235-7405 Uudelleen julkaistu

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia

Idäntalouksien katsauksia Idäntalouksien katsauksia. Review of Economies in Transition 2 1994 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1 1993

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1 1993 däntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1 1993 SUOMEN PANKK BANK OF FNLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos.. nstitute for Economies in Transition BOFT SSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia

Idäntalouksien katsauksia Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 7 1992 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille

Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille Pekka Sutela 24.5.2010 Venäjä ja kriisi Venäjän BKT laski 2009 saman verran kuin Suomen, vajaat kuusi prosenttia, mutta maa putosi korkeammasta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Venäjän talouden näkymät

Venäjän talouden näkymät Venäjän talouden näkymät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta Journalistiseminaari Helsinki 9.1.1 Vesa Korhonen Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 1 1 Talous 1 16... Talouteen kasautunut rasitteita.

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1/92

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1/92 Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1/92 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos e Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Kyproksen talouden sopeutusohjelma

Kyproksen talouden sopeutusohjelma Kyproksen talouden sopeutusohjelma Prosessin eteneminen Euroryhmän neuvottelutulokset 16.3, 19.3. ja 25.3. Dokumentaation valmistelu (komissio, EKP, troikka) Euroryhmä 12.4. dokumentaation hyväksyminen

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Liiketoimintaympäristö- ja yrityskartoitus Ukrainassa

Liiketoimintaympäristö- ja yrityskartoitus Ukrainassa Liiketoimintaympäristö- ja yrityskartoitus Ukrainassa Timo Eklund Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu CEMAT (Center for Markets in Transition) Timo Eklund A CEMAT pähkinänkuoressa Aalto-yliopiston projektirahoitteinen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 2 1994

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 2 1994 Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 2 1994 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 148/56 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2006 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 4 1992

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 4 1992 däntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 4 1992 SUOMEN PANKK BANK OF FNLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. nstitute for Economies in Transition BOFT SSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Millä keinoin Itämeren alue selviää talouskriisistä?

Millä keinoin Itämeren alue selviää talouskriisistä? 14.5.2009 Itämeri-foorumi Turku Millä keinoin Itämeren alue selviää talouskriisistä? Toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskauppakamari Talousnäkymät heikentyneet nopeasti Itämeren alueella BKT:n kasvu,% Maailma

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 6 1993 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Taneli Dobrowolski 3.9.2015 TALOUSTAANTUMA. Tilastojen valossa

Taneli Dobrowolski 3.9.2015 TALOUSTAANTUMA. Tilastojen valossa Taneli Dobrowolski 3.9.2015 TALOUSTAANTUMA Tilastojen valossa Rupla liukastelee öljyssä 130 Raakaöljyn keskihinta (Brent, USD) 90 Ruplan keskikurssi (RUB/EUR) 120 1 0 90 80 70 60 80 70 60 50 72,8 50 40

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

SUOMI VIRON TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Juha Vehviläinen Luento KA2:n kurssilla 30.10.2002

SUOMI VIRON TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Juha Vehviläinen Luento KA2:n kurssilla 30.10.2002 SUOMI VIRON TALOUDEN NÄKÖKULMASTA Juha Vehviläinen Luento KA2:n kurssilla 30.10.2002 Luentorunko 1. Stylized facts 2. Viron talouden ominaispiirteet 2.1. Currency Board valuuttakurssi- ja rahajärjestelmä

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen toukokuu Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui toukokuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan rekkakuskit

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos 05.03.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Sähköiset palvelut Virossa Viron talouden kehitys (1) BKT per capita vuonna 2012

Lisätiedot

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä Zuzana Fungáčová & Laura Solanko Suomen Pankki Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.215 5.6.215 Julkinen 1 Investointien rahoitus vaikeuksissa Ulkomainen rahoitus (lainat ja

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia

Idäntalouksien katsauksia Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 4 1992 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Institute for Economies in Transition BOFIT ISSN 1235-7405 Uudelleenjulkaistu

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

- tietoja ja tietolähteitä. Maria Autio ja Irene Skog Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006

- tietoja ja tietolähteitä. Maria Autio ja Irene Skog Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Näköaloja Venäjälle; - tietoja ja tietolähteitä Maria Autio ja Irene Skog Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 IBS News Maria Autio 9.5.2006 9.5.2006 2 IBS News!International Business

Lisätiedot

Kulta sijoituskohteena

Kulta sijoituskohteena Kulta sijoituskohteena Rahamuseo 28.10.2008 Eija Salavirta PT osasto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Sisältö Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kultakronologia Kultamarkkinoiden kysyntä-tarjontarakenne

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38)

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 1. Euron synty 2. Yhteisvaluutan hyödyt ja kustannukset 3. Onko EU optimaalinen yhteisvaluutta-alue? 4. Yhteisvaluutta-alueet ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen huhtikuu 6.5. Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui huhtikuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot