Liiketoimintaympäristö- ja yrityskartoitus Ukrainassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintaympäristö- ja yrityskartoitus Ukrainassa"

Transkriptio

1 Liiketoimintaympäristö- ja yrityskartoitus Ukrainassa Timo Eklund Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu CEMAT (Center for Markets in Transition) Timo Eklund A

2 CEMAT pähkinänkuoressa Aalto-yliopiston projektirahoitteinen erillisyksikkö, perustettu 1998 ±30 suomalaista ja ulkomaista tutkijaa Yhteinen edustusto Pietarin Suomi-talossa Aaltoyliopiston Pienyrityskeskuksen kanssa Tarjoaa tutkimuspohjaista tietoa, joka palvelee Suomalaisyritysten liiketoimintaa kasvutalouksissa (Venäjä,Kiina) Pääkaupunkiseudun ja Itämeren alueen kilpailukykyä Kiinteät suhteet tutkijoihin ja tiedontuottajiin kohdealueella Tutkimustiedon levittäminen verkossa

3 Ukraina Sijaitsee Venäjän ja EU:n välissä. Itsenäisyys 1991 Väestö 45 miljoonaa. Väestö laskenut voimakkaasti ( milj.) Ukrainalaisia 78%, venäläisiä 17 % 30 % kuitenkin venäjänkielisiä Itä-Ukraina ja Krim venäläisempiä kuin muu maa

4 Talouskehitys Itsenäisyyden ajan talouskehitys ollut heikkoa 1990-luvun alkupuoli jyrkkää laskua, BKT pysyi muuttumattomana luku hyvää kasvua talouskriisin alkuun asti 2008 BKT/ asukas (ostovoimakorjattu): 9000$ - Viro ( $), Venäjä (21 000$), Latvia (18 000$), Valko-Venäjä (20 000$). Lähde: IMF

5 Bruttokansantuotteen kehitys BKT Kasvu (%) USD / asukas

6 Syitä talouden huonoon kehitykseen Neuvostoliiton aikaisten rakenteiden ja neuvostotasavaltojen välisen yhteistyön romahtaminen ilman että mitään toimivaa syntyi tilalle Tärkeimmän kumppanin Venäjän heikko kehitys 1990-luvulla Heikko liiketoimintaympäristö ja epäonnistuneet yksityistämiset eivät kannustaneet tehokkuuden nostoon ja uusinvestointeihin. Monet yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat katosivat eikä tilalle usein syntynyt mitään uutta toimintaa.

7 Poliittinen järjestelmä Maa on poliittisesti jakaantunut. Blokkien välinen riitely lamaannuttaa usein päätöksenteon. Poliittinen ja taloudellinen valta kytkeytyneet toisiinsa. Päätökset ja uudistukset tehdään usein enemmän yksittäisten yritysten ja liikemiesten etua kuin talouden kokonaisetua silmälläpitäen. Muutenkin poliittinen elämä omintakeista ja temperamenttista.

8 Ulkopolitiikka Tasapainottelemista Venäjän ja lännen välillä. Edellinen presidentti länsimielinen, nykyinen kääntynyt enemmän Venäjään päin. EU:n suhtautuminen Ukrainaan oli pettymys ukrainalaisille edellisen presidentin kaudella. Myös taloudessa ukrainalaisille on ollut vaikeaa päästä länsimarkkinoille. Perinteiset siteet Venäjälle ovat säilyneet.

9 Metalliteollisuus talouden selkäranka Ukrainan talouden selkäranka on teräksen ja metallien tuotanto. Vastaa kolmanneksesta maan viennistä. Metallien tuotannon merkitys taloudelle on valtava myös kerrannaisvaikutuksiltaan, sillä se on suuri veronmaksaja ja palveluiden (mm. kuljetuspalvelut) käyttäjä. Terästeollisuus on keskittynyt maan itäosiin, joka onkin tästä syystä maan rikkain osa Kiovan lisäksi. Metallien lisäksi myös lannoitteiden ja maataloustuotteiden vienti on huomattavaa. Talouden suurin sektori on kuitenkin palvelut, joiden osuus on noin 60 % taloudesta. Ei kuitenkaan mikään palvelutalous.

10 Kaasun tuonti elintärkeää Merkittävä osuus Ukrainan varoista menee energian tuontiin, varsinkin Venäjältä tuotuun maakaasuun. Kaasusodat Ukrainan ja Venäjän välillä. Tuotantokoneisto, asunnot ja infrastruktuuri ovat suuria energian tuhlaajia. Aiemmin Ukraina sai maakaasua Venäjältä maailmanmarkkinahintoja huomattavasti halvemmalla. Hinta nousi jo maailmanmarkkinahintaan, mutta uusi sopimus takaa Ukrainalle 30% alennuksen.

11 Yksityistäminen Yksityistäminen on edennyt Ukrainassa varsin hyvin, jos mittapuuna pidetään yksityistettyjen yritysten määrää. Toisaalta yksityistäminen ei ole saavuttanut läheskään aina toivottuja hyötyjä yritysten toiminnan tehostamisessa ja myös yksityistämisen valtiolle tuomat tulot ovat usein jääneet vähäiseksi. Varsinkin 1990 luvulla tehdyt yksityistämiset olivat salamyhkäisiä ja johtivat suuryritysten omistuksen keskittymiseen harvojen suurliikemiesten käsiin. Viime vuosina yksityistämisten läpinäkyvyys on parantunut. Myös ulkomaiset voivat osallistua yksityistämisiin.

12 Viimeaikainen kehitys Ukraina selvisi talouden romahtamisesta hengissä, mutta kärsi pahoin. Valtionvelka kasvanut 15%:sta 40 %:iin. Suurempi ongelma kuitenkin yritysten velkaantuneisuus. Suuresta vaihtotaseen vajeesta päästy eroon. Valuutta devalvoitunut noin 40% Maa on kääntynyt uudestaan enemmän Venäjän suuntaan.

13 Liiketoimintaympäristön ongelmia Vanhentuneet ja tulkinnanvaraiset lait ja säädökset Hidas ja byrokraattinen hallintokoneisto Viranomaisten suuri valta yhdistettynä heikkoon ammattitaitoon ja mielivaltaan. Yritysten toiminnan ylenpalttinen säätely Korruptio Suuri harmaa sektori Ukrainan liiketoimintaympäristöä voidaan pitää vaikeana.

14 Liiketoimintaympäristön vahvuuksia 40 miljoonainen väestön luomat suuret ja monin osin vähän kilpaillut markkinat. Työvoima on pääosin hyvin koulutettua ja palkkataso edullinen. WTO-jäsenyys ja mahdollisesti vapaakauppasopimus EU:n kanssa 2012.

15 Valuutta Valuutan, hryvnjan, arvo saattaa heilahdella paljonkin. Finanssikriisin aikana hryvnja heikkeni enemmän kuin kilpailijavaluuttojen yli kolmanneksen dollariin verrattuna. Myös tulevaisuudessa suuret kurssiheilahtelut ovat mahdollisia Kolmannes maan vientituloista tulee teräksen ja muiden metallien viennistä. Metallien hintaheilahtelut ovat usein hyvinkin suuria ja nämä vientitulojen muutokset näkyvät usein suoraan valuuttakurssissa.

16 Maailmanpankin Doing business vertailu 2010 Ukrainan sijoitus on 142 yhteensä 183 maan joukossa. Sijoitus ollut hieman laskussa viime vuosina. Sijoitus 122 vuonna Heikoiten maa pärjää vertailtaessa byrokratian, verojen maksamisen ja ulkomaankaupan käynnin sujuvuutta. Ukrainan vahvuuksiin kuluu tutkimuksen mukaan lainan saannin ja sopimusten käytäntöön panon sujuvuus.

17 Swedbank Baltic Sea Report Itämeren maiden liiketoimintaympäristötutkimuksessa Ukraina on heikoin. Mukana tutkimuksessa ovat myös Pohjoismaat, Saksa, Baltian maat, Puola ja Venäjä. Ukrainan liiketoimintaympäristö on myös heikentynyt eniten viimeisen kahden vuoden aikana. Maan asema on heikoin hallintoa, veropolitiikkaa ja logistiikkaa vertailtaessa. Parhaiten maa pärjää koulutuksessa ja työvoimaa vertailtaessa.

18 Pankit Maassa on hieman alle 200 pankkia Yleisesti ottaen pankit tarjoavat kattavasti kaikkia perinteisiä ja monia sofistikoituneempiakin pankkipalveluja. Palvelujen hinnat saattavat olla korkeampia kuin länsimaissa. Tällä hetkellä maan pankit ovat kriisin jäljiltä heikentyneitä ja tarjoavat hyvin varovasti lainaa.

19 Työvoima, palkat Palkkataso alhainen - tilastoitu keskipalkka on noin 200 euroa kuussa. Todellinen keskipalkka on tätä korkeampi, sillä suuri osa taloudesta on harmaata tilastoimatonta taloutta. Palkkaerot ovat suuria eri alojen ja ammattien välillä. Kiovassa palkat ovat huomattavasti muuta maata korkeammat. Palkan päälle tulevat sosiaalimaksut voivat olla huomattavat yleisen tason ollessa 36% palkasta.

20 Työlainsäädäntö Nykyisen työlainsäädännön perustana on yhä vuoden 1971 neuvostoliiton työlainsäädäntö. Yleisesti työlainsäädännön mukaisesti toimimista pidetään hankalana ainakin ulkomaisille työnantajille. Laki takaa työntekijälle vahvan aseman, ja esimerkiksi erottaminen on usein vaikeaa. Useimmat työsuhteet päättyvät kuitenkin yhteisellä päätöksellä ja riidat ovat harvinaisia. Yrityksissä on yleensä sekä vakituisia että määräaikaisia työntekijöitä.

21 Verot Verot ovat kohtuullisella - jopa alhaisella tasolla. Verosäädökset ovat monimutkaisia ja usein ristiriitaisia. Verojen maksu vie paljon aikaa ja on vaivalloista Maailmanpankin mukaan veroviranomaisille maksetut ylimääräiset pimeät maksut yleisiä. Tällä hetkellä on käsittelyssä uusi verolaki. Se ei välttämättä kuitenkaan tuo hirveän suuria muutoksia.

22 Ulkomaalaisyritysten asema Ulkomaisilla yrittäjillä ja yrityksillä on suunnilleen samat mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa Ukrainassa kuin paikallisilla. Maatalousmaan hankkiminen on tosin kiellettyä. Voittojen kotiuttaminen on sangen yksinkertaista. WTO-jäsenyys ja ulkomaisten lainoittajien ehdot vähentävät mahdollisuuksia omien tuottajien suosimiseen ja kaupan esteiden ylläpitoon. Vaikutukset ovat toistaiseksi nähtävissä enemmän lainsäädännön kuin käytännön viranomaistoiminnan tasolla. Lisäksi talouden byrokraattisuutta, ylisäätelyä ja varsinkin tullin heikkoa toimintaa voidaan pitää protektionismin yhtenä muotona.

23 Ukraina vientikohteena Avautuminen länteen, WTO-jäsenyys ja mahdollinen EU:n kanssa tehtävä vapaakauppasopimus parantavat ulkomaalaisten mahdollisuuksia pärjätä. Valtio on vähentänyt tukeaan kannattamattomille yrityksille. Monilla aloilla tähänkin asti ulkomaiset toimittajat ovat olleet ainoita mahdollisia johtuen ukrainalaisten tuottajien heikosta laadusta tai niiden puuttumisesta kokonaan. Investointitarve valtava monilla aloilla.

24 Suomi ja Ukraina Ukrainan osuus Suomen viennistä ollut parhaimmillaan noin 1 %. Tuonti Ukrainasta vähäistä. Suomella on suurlähetystö Kiovassa. Finnair lentää suoraan Kiovaan. Ukrainassa toimii noin 80 suomalaisyritystä. Maiden välillä investointisuojasopimus ja kaksoisverotuksen estävä sopimus.

25 Ulkomaiset investoinnit Ukrainaa pidetään hankalana toimintaympäristönä ainakin länsimaalaisille. Se näkyy myös ulkomaisten investointien määrässä. Suorat ulkomaiset investoinnit asukasta kohden (USD) Valko- Venäjälle, Venäjälle Latviaan ja Ukrainaan Valko-Venäjä Latvia Venäjä Ukraina

26 Tulevaisuuden positiivisia suuntaviivoja Oletettavasti ulkomaisten viejien ja investoijien asema tulee pysymään vähintään nykyisellä tasolla. Investointitason voi olettaa nousevan. Poliittinen vakaus lisääntynyt vallan keskityttyä yhdelle blokille. Ulkopoliittinen tasapainottelu tuntuu onnistuvan. Maataloustuotteiden ja teräksen hintojen ennustetaan pysyvän korkeina.

27 Kiitos!

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91. vsk. - 2/1995 Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys SEIJA LAINELA Baltian maat irtautuivat Venäjän ruplasta vuonna 1992,

Lisätiedot

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata 5-6 IDÄNKAUPAN 2005 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 www.compiler.fi Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata Venäjä pyrkii edelleen saamaan tämän vuoden aikana päätökseen

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Idäntalouksien viikko

Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2015 VVieraana pääkonsuli Pirjo Tulokas Nuoret naisjohtajat tulevat Skaala Ikkunat auki itään Venäjän henkilötietolain uudistukset Pietari Venäjän pohjoinen

Lisätiedot

Itämeriläinen. Kumppanimme Venäjä 1/2013. Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu!

Itämeriläinen. Kumppanimme Venäjä 1/2013. Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu! Kumppanimme Venäjä Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu! Itämeriläinen 1/2013 2 Itämeriläinen 1 2013 Itämeriläinen 1 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suni, Paavo

Lisätiedot

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen 17 vuotta 10 2011 Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen Venäjän 18 vuotta kestäneet ja vaihtelevalla intensiteetillä edenneet neuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi pääsystä ovat mitä ilmeisimmin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot