Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit"

Transkriptio

1 Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markku Tinnilä Jukka Kallio Aalto University School of Business HMV Service Economy

2 1. Markkinat ja niiden olemus

3 Sidosryhmien eriävät tavoitteet kohtaavat markkinoilla Tavoite: liiketoiminnallinen tulos, markkinaosuus, selviäminen kilpailussa Liikennöitsijät Tavoitteet: vaivaton liikkuminen pienin kustannuksin Asiakkaat Tavoite: määritelty palvelutaso kustannustehokkaasti Joukkoliikenteen markkinat Toimivaltaiset Yhteiskunta yleises ti Tavoitteet: toimivuus ja julkisen liikenteen osuuden kasvu Vrt. Ruotsin tuplaus tavoite 3

4 Markkinat ja toimijat Ei ole olemassa vain yhtä yleistä käsitettä - markkina! Suuri joukko erilaisia markkinoita, joissa erilaisia rajoitteita Markkina ei ole anonyymien tekijöiden ohjaama, ennalta arvaamaton toimija, johon ei voida vaikuttaa Me kaikki osallistumme ja vaikutamme markkinoihin Asuntomarkkinoilla hinnat muodostuvat ostajien, myyjien ja yhteiskunnan toimista tarjouksista, ostoista, myynneistä Kerrostalokaksioiden neliöhinnoissa tapahtui käännös

5 Markkinat Talousteoriassa markkinoilla usein tarkoitetaan täydellisiä markkinoita Sama hinta kaikille Täydellinen tieto hinnoista, tarjonnasta, Läpinäkyvyys Julkiset hankintamarkkinat Tuottaako itse vai ostaa? Liikenteen markkinat Paikallinen luonne, rajoitettu osallistuja määrä, esteet Markkinat eivät ratkaise kaikkia ongelmia, mutta voivat aiheuttaa lisää haasteita!

6 Markkinoiden rakenteen tuomat haasteet Kilpailu (myyjien välinen) Vaihdanta (ostajan ja myyjän sopimus) Tarjouspyyntö Kilpailu (myyjien välinen) Vaihdanta (ostajan ja myyjän sopimus) Julkinen hankinta etukäteen määritetyt ehdot Tarjouspyyntö Kilpailu (myyjien välinen) Vaihda nta (ostajan ja myyjän sopimus) Tarjouspyyntö Kilpail u (myyjien välinen) Vaihda nta (ostajan ja myyjän sopimus) 6 Kilpailu ja hankinta vaikuttavat markkinoihin seuraavat kierrokset huomioitava Tarjouspyyntö

7 2. Julkiset hankinnat ja markkinoiden hyödyntäminen

8 Julkiset hankinnat ja niiden kilpailuttaminen Lähtökohdat palveluiden hankkimiselle markkinoita Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintasäädöksiä ja EU-hankintadirektiivejä. Joukkoliikennettä koskee myös EU:n palvelusopimusasetus ja kansallinen joukkoliikennelaki. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja myös parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Säännösten pääperiaatteita ovat: 1. hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä 2. tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu Tuloksena kilpailtu markkina, tehostunut palveluiden tuotanto, paremmat palvelut ja alemmat hinnat? 8

9 Tuotteet ja palvelut erilaiset haasteet markkinoilta hankkimisessa Tuotteilla on jo kysyntää Valtaosa julkisen hallinnon tarvitsemista tuotteista on markkinoilla olevia tuotteita, eli niitä valtio tai kunnat eivät ole koskaan valmistaneetkaan itse. Palveluilla usein vain julkista kysyntää Palvelujen osalta tilanne on toinen jo lähtökohtaisesti, valtion ja kuntien kansalaisille tarjoamat palvelut ovat hyvin erityisiä niitä ei tuoteta markkinoilla tai ainakin vähän, esim turvallisuus ja järjestyksenpito Osaa palveluista tuotetaan rinnakkain koulutus, vanhustenhoito, terveyspalvelut, Myös liikennepalvelut säädökset ja käytännön toimintatavat hankintatoimessa ovat kehittyneet tavaroiden hankinnan näkökulmasta Tavaroiden hankinnassa ja sen tarjouspyynnöissä voidaan määritellä yksiselitteisesti tuotteen määrä ja laatu nämä ovat jälkikäteen todennettavissa Hinta tai hinta/laatu ovat siis etukäteen mitattavissa ja siten toimivat toimittajavalinnan 9 kriteereinä.

10 Mistä usko kilpailutuksen voimaan myös julkisissa palveluissa? 1. Kustannukset ovat suurin syy markkinoiden hyödyntämiselle Teoria tukee vahvasti tätä monopolit eivät yleensä tehokkaimpia tuottajia (ajan myötä tuottavuus putoaa) 2. Innovaatiot - muualla syntyvien innovaatioiden hyödyntäminen Julkisella puolella tilanne on vaikea hankintaan liittyvät säädökset jäykistävät ostajan ja myyjän suhdetta, ja ylimääräisiä houkuttimia tai kannustimia on erittäin vaikea luoda sopimuksiin. Palveluissa innovointi ja kehittäminen ovat jääneet tilaajan harteille. 3. Vertailuhintojen saaminen nykyiselle tavalle tuottaa palveluja. kustannuksia on tutkimusten mukaan pystytty laskemaan näissä tapauksissa huomattavasti. 4. yleinen avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus. Kun palvelusta tehdään tarjouspyyntö markkinoille, se pitää määritellä. Näin usein ajan myötä palvelujen tuottamiseen rakentuneet tehottomuudet voidaan havaita. Tässä tapauksessa jo itse kilpailutusprosessi, ei ole vain lopputulos, vaan kehittää palvelua. 10

11 3. Liikenteen markkinat ja niiden hyödyntäminen Mitä pitää ottaa huomioon analyysi HSL alueen pohjalta

12 Joukkoliikenteen tuottamisen rakenteet muuttuvat - yksinoikeudesta kilpailutukseen The essence of the Industrial Revolution is the substitution of competition for the medieval regulations which had previously controlled the production and distribution of wealth (Toynbee, 1884). 12

13 Vastuullisen viranomaisen haasteet 1. syntyvät markkinat eivät noudata juurikaan perinteisen talousteorian mukaisia täydellisiä markkinoita markkinoilla on vain yksi ostaja tarjoajien määrä on rajallinen entry ja exit- barriers 2. linja-autoyrittäjille kilpailussa menestyminen on toiminnan elinehto vaihtoehtoisia markkinoita ei ole niiden toimintaympäristössä markkinoilta poistuminen järkevin taloudellisin uhrauksin on vaikeaa 3. uusien yritysten houkuttelu markkinoille etenkin, jos hintataso jää liian alhaiseksi, on haasteellista investointeihin liittyvät jäykkyystekijät- kalusto, varikot markkinoille syntyvä pelitilanne 4. johdettu kysyntä, erilaiset tavoitteet voidaan vain ennustaa mahdollisen todellisen kysynnän palveluille, mitä ollaan hankkimassa 13

14 Korvaavat markkinat ja hinnoittelu Korvaavien markkinoiden puute Voi johtaa palvelujen alihinnoitteluun ja heikentää markkinoiden vetovoimaa entisestään Kysyntä ja tarjonta määräävät teorian mukaan hyödykkeen (tuote tai palvelu) hinnan ja tuotannon määrän TÄYDELLISESTI KILPAILLUILLA markkinoilla Pakko voittaa ainakin häviön jälkeen

15 Sopimuksen pituus ja tulevaisuuden ennustettavuus Epävarmuus Ennustavia asioita Polttoaineen hinta Työvoiman saatavuus Väestön kehitys Talouden suhdanteet Energian riittävyys Teknologian kehitys 5v 10v Aika 15

16 4. Yhteenveto markkinoiden hyödyntämisestä

17 Markkinoiden hyödyntämisen tavoite Toimivat ja kehittyvät markkinat edellyttävät, että sekä ostajat että myyjät ovat tyytyväisiä vaihdannan hintaan sekä muihin siihen liittyviin ehtoihin (Max Weber)

18 Markkina-analyysin osa-alueet tavoitteen toteuttamiseksi Yrityskentän analyysi Potentiaaliset palvelujen tarjoajat - kartoitus Tilinpäätösanalyysit valituista yrityksistä Yrityksen tahtotilan analyysi Strategiat ym. kirjallinen aineisto Haastattelut Markkinarakenteen analyysi Erilaiset rakenteet ja niiden vaikutukset hankintaan Rakenteisiin vaikuttaminen vaihtoehtoisten kilpailutuskohdemääritysten ja sopimusten vaikutus tarjontarakenteeseen Keinot uusien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöönottoon joustot ja palkitseminen osaksi sopimuksia 18

19 KIITOS! Yhteystiedot:

Kilpailuttaminen lastensuojelussa

Kilpailuttaminen lastensuojelussa Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos Kilpailuttaminen lastensuojelussa Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja: Hannu Laurila Arttu Lehti TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA Khall 5.4.2004 Kvalt 10.5.2004 N:\STRATEGIAT\Palvelujen hankintastrategia.doc SISÄLLYS Johdanto 1. Strategian lähtökohdat ja määrittelyt 3 1.1. Strategia

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Julkisten hankintojen erityispiirteet ja kehityskohteet

Julkisten hankintojen erityispiirteet ja kehityskohteet TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Julkisten hankintojen erityispiirteet ja kehityskohteet Special Features and Development Targets of Public Procurement

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä 1 Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Markku Kotilainen (toim.) Tekesin katsaus 225/2008 Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Tarmo Lemola, Kimmo Viljamaa, Jorma Lievonen ja Jukka Yliherva

Lisätiedot

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa Pekka Valkama Olavi Kallio Jaana Haatainen Hannu Laurila Pentti Siitonen Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntapalvelujen

Lisätiedot

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN JOHDANTO ASKELEET INNOVATIIVIISIIN HANKINTOIHIN 2 TÄMÄN OPPIMATERIAALIN TAUSTA JA TARKOITUS Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä 2012 Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Simo Airaksinen Verkkojulkaisu pdf ISBN

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

5.2 Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet

5.2 Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet 5.2 Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet Johanna Nummelin ja Kati Mikkola 5.2.1 Toimijat ja niiden väliset suhteet Senioriasumisesta puhuttaessa törmätään usein käsitteisiin kuten kustannukset,

Lisätiedot

Ulkomaiset yritykset Suomessa Foreign companies in Finland. Kandidaatintyö

Ulkomaiset yritykset Suomessa Foreign companies in Finland. Kandidaatintyö 24.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS10A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Ulkomaiset yritykset Suomessa Foreign companies in Finland Kandidaatintyö Janne Lasonen Eerik Lähteenpää

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

NÄENNÄISMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TILAAJA- TUOTTAJAMALLISSA

NÄENNÄISMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TILAAJA- TUOTTAJAMALLISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu NÄENNÄISMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TILAAJA- TUOTTAJAMALLISSA Case: Tampereen ja Hämeenlinnan ikäihmisten palvelut Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2014 Ohjaaja:

Lisätiedot

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kehittäminen osana hankintamenetelmää Pro gradu, hankintojen johtaminen Tiehallinnon selvityksiä 46/2005 Palvelutoimittajan kyvykkyyden

Lisätiedot

OSTOPALVELUJEN LAADUN ARVIOINTI Esimerkkinä lasten päivähoito- ja tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen

OSTOPALVELUJEN LAADUN ARVIOINTI Esimerkkinä lasten päivähoito- ja tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOPALVELUJEN LAADUN ARVIOINTI Esimerkkinä lasten päivähoito- ja tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2006

Lisätiedot