Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2004. Yhtymähallitus Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2004. Yhtymähallitus 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo Kauko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Auvinen Jorma Erämaa Antti Karttunen Terttu Kettunen Esa Rannanpiha Kari Kurki Hannu Ikonen Jari Huttunen Sanna yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja ohjelmakoordinaattori pöytäkirjanpitäjä Poissa Partanen Lasse Söderholm Jan Pukero Ulla Hinkkanen Esko Nieminen Juri Turtiainen Juha yhtymäkokouksen vpj. Seutu YP vastaava Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 1 / Savonrannalla 3 / VIRPI KAKSONEN Virpi Kaksonen MARIANNE NESTÉN Marianne Nestén Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaika na. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 135 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Fibertech-laboratorio Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma/palvelustrategiatyö Maaseututoimen viranomaisjärjestelyt Veneily-, risteily- ja satamapalveluiden kehittäminen Savonlinnan seudulla Seutujohtajan päätöksiä Seutujohtajan vuosiloma Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa 20 ja johtamisessa 144 SEUTU -hankkeen viranomaisneuvottelu Itä-Savon kuntayhtymän osallistuminen hankkeisiin projektipartnerina; 24 periaatelinjaukset ja maakunnallinen edunvalvonta 146 Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 27

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 135 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 136 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Fibertech-laboratorio YH 137 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan hankekokonaisuuden kuitutekniikan laboratorion perustamiseksi Savonlinnaan yhteistyössä korkeakoulujen ja alan teollisuuden kanssa. Itä-Savon kuntayhtymä varautui samalla hankkeen omarahoitusosuuteen vuosina Hankkeen ulkopuolisen EUja kansallisen rahoituksen vastuuviranomaisen toivomuksesta hankkeen toteutusmallista on neuvoteltu kuitenkin siten, että laitehankintojen osalta sen toteuttamisvastuu siirrettäisiin Itä-Savon kuntayhtymältä joko Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tai Mikkelin ammattikorkeakoululle. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on käydyssä neuvottelussa hyväksynyt periaatteet hankkeen toteuttamiseksi laitehankintojen osalta sen toimesta. Samalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto on jättänyt hanketta koskevan muutetun hakemuksen Etelä-Savon Tavoite 1-vastuuviranomaisille. Neuvottelujen yhteydessä on päästy hyvään yksimielisyyteen esityslistaliitteenä A olevan yhteistyösopimuksen periaatteista, ja viimeistelty ja yksityiskohdiltaan tarkistettu yhteistyösopimus on tavoitteena allekirjoittaa Itä-Savon kuntayhtymän ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimesta Yksityiskohtia koskevat merkittävät jatkotarkistukset koskevat vielä yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston asiantuntijoiden kanssa tehtävän laitehankintaluettelon tarkistamista vastaamaan mahdollisimman hyvin laboratorion, Savonlinnassa sijaitsevan LTY:n kuitufysiikan tutkimusryhmän ja kemiantekniikan osaston kanssa vahvistettavan yhteistyön pitkän aikavälin tavoitteita, sopimuskauden pituuden määrittelyä päärahoittajan toivomuksesta 10 vuodeksi, sekä tulosten omistus- ja käyttöoikeuteen liittyvän sopimustekstin täsmentämistä yliopiston haluamaan sanamuotoon. Samoin sopimukseen kirjataan klausuuli, jossa sen voimaan astumisen edellytykseksi tulee EU-rahoituksen myöntäminen hankkeen toteutukseen. Kuitulaboratorio-hankkeen rahoituksen ja siten samalla hankkeen toteutuksen viivästyminen vuoden 2004 osalta sekä hankkeen jakautuminen osiin edellyttää hankkeen toteutukseen tarvittavan seudullisen EU-hankeomarahoituksen määrärahan uudelleen kohdistamista. Määräraha kohdistuu pääosin vuodelle 2005 (seudun omarahoitusosuus noin euroa) sekä osin vuodelle 2006 ( euroa) ja vuodelle 2004 ( euroa). Vuonna 2004 hankkeen käynnistä-

7 Yhtymähallitus minen edellyttää seudullista panostusta suunnittelusta aiheutuvien toimenpiteiden käynnistämiseen hankehakemuksessa käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti (esityslistaliite B), jolloin em. kuntarahoitusosuuksia käytetään etupainotteisesti. Lisäksi Itä-Savon kuntayhtymä varaa vuoden 2004 määrärahoista euron hankepanostuksen Savonlinnan kaupungin/savonlinnan kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön toteuttamaan ao. laboratoriota varten rakennettavan, Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle ja muille alan korkeakoulutustoimijoille vuokrattavan, toimitilan investointikustannuksiin (n. 5 prosenttia kiinteistön arvioidusta investointikustannuksesta). Itä-Suomen lääninhallitus on vaatinut Lappeenrannan teknillistä yliopistoa poistamaan kuitulaboratorion projektinaikaisesta toteutuksesta vastaavan projekti-insinöörin ja analyysipalvelujen kehittämisestä vastaavan henkilön palkkakustannukset sille esitetystä laitehankinta-projektista. Koska kysymyksessä on teknisesti haasteellinen kokonaisuus, edellyttää hankkeen onnistunut toteuttaminen kuitenkin hankkeeseen keskittyvien projektiasiantuntijoiden palkkaamista vastaamaan prosessijärjestelmän toteuttamisesta sekä laitehankinnoista sekä niiden avulla vahvistettavan tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistämisestä yhteistyössä yliopistojen ja teollisuuden kanssa. Itä-Savon kuntayhtymälle on Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta myönnetty vuoden 2004 alussa erillinen projektirahoitus prosessiteollisuuden osaamiskeskustoiminnan asiantuntijoiden palkkaamiseksi yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Seutujohtaja on käynnistänyt neuvottelut siitä, että jo tämän päätetyn ja Itä-Savon kuntayhtymälle myönnetyn hankkeen suunnitelmaa ja toteutusta voitaisiin muokata siten, että hankkeen resursseja voitaisiin käyttää kuitulaboratorion perustamisesta vastaavien asiantuntijoiden palkkaamiseen yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. (Valmistelija Lasse Pulkkinen ) Lasse Pulkkinen esittelee asiaa kokouksessa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. oikeuttaa seutujohtajan saattamaan loppuun sopimusta koskevat neuvottelut ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Itä-Savon kuntayhtymän puolesta selostusosassa ja liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa olevien periaatteiden pohjalta.

8 Yhtymähallitus kumota aiemman omarahoitusosuutta koskevan tehdyn päätöksen 3. hyväksyä hankkeen omarahoitusosuuden siten, että LTY:n hallinnoimaan osahankkeeseen varataan yhteensä euroa, vuodelle , vuodelle ja vuodelle sekä tilahankkeeseen vuoden 2004 määrärahoista esittää, että kuntayhtymälle myönnetyn mutta toistaiseksi käyttämättä olevan prosessiteollisuuden osaamisalan resursseja voitaisiin uudelleen suunnata laboratorion perustamisen edellyttämien asiantuntijoiden palkkaamiseen korkeakouluyhteistyönä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Käsittely: Päätös: Lasse Pulkkinen selosti asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma/palvelustrategiatyö /82.820/2004 YH 138 Selostus: Merkittävänä seudun kuntien palvelurakennetta tarkastelevana toimena toteutettu palvelustrategiatyö on edennyt laaditun aikataulun mukaisesti vaiheeseen, jossa asioita reilut puoli vuotta pohtineet työryhmät ovat koostaneet raporttinsa vuoden 2004 työstään ja laatineet tältä pohjalta esityksensä. Työtä on tehty seudun kunnanjohtajien vetovastuulla seuraavalla työjaolla: Tekninen toimi / Antti Erämaa, Savonranta Sosiaalitoimi / Kari Rannanpiha, Kerimäki Yleishallinto, talous ja maaseututoimi/jorma Auvinen, SLN Sivistystoimi / Esa Kettunen, Enonkoski Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi / Terttu Karttunen, Punkaharju; kesäkuusta 2004 alkaen Virve Pasanen, SLN Esityslistaliitteenä A on sivistystyöryhmän, liitteenä B teknisen toimen työryhmän, liitteenä C sosiaalitoimen työryhmän, liitteenä D yleishallinto- talous-, ja maaseututoimen työryhmän ja liitteenä E kulttuuri- ja vapaa-aikatyöryhmän raportit. Alkuperäisen aikataulun mukaan yhtymähallitus käsittelee alustavasti kokonaisuutta ja esityksiä lokakuussa, marraskuussa kunkin kunnan on mahdollista tehdä omat johtopäätöksensä pohjatyöhön nojautuen, joulukuun alussa ( klo 9.00) pidetään avoin yleinen työseminaari, jossa vedetään kokonaisuudesta tältä pohjalta johtopäätökset. Lopulta yhtymähallitus käsittelee asiakokonaisuuden joulukuussa ja päättää jatkotoimista. Työryhmien työn eteneminen on tapahtunut erinäisistä syistä johtuen huomattavan eri tahdilla, joka on myös havaittavissa nyt käsittelyssä olevista esityksistä. Joku työryhmä on saanut työnsä päätökseen kun taas joku toinen ryhmä on käytännössä saavuttanut vasta alkumetrit eli luettelon niistä asioista, joista kehittämistarkastelu piti saada tehtyä. Tämä aiheuttanee tarpeen arvioida jatkotyön tekotapaa ja ai-

10 Yhtymähallitus katauluja. Ryhmistä nousseiden esitysten osalta voidaan tuloksia luokitella ainakin seuraavasti: esitykset, jotka menevät omalla painollaan eteenpäin kuntien/lautakuntien välisin keskinäisin sopimuksin (esim. sosiaaliasiamies/kuluttaja-asiamiespalvelut, vesihuoltoasiat, ATK-järjestelmät, mittaus- ja kunnallistekniset palvelut, sijaisuusjärjestelyt jne.) suuret kokonaisuudet, jotka edellyttävät merkittävää lisäselvittelyä (esim. kouluverkostotarkastelu ja sosiaalitoimen erilaiset kokonaisuudet). Näiden kokonaisuuksien puitteissa tarvitaan jatkossakin tarkastelua aluekeskusohjelma kontekstissa palvelustrategiatyön puitteissa. Tässä yhteydessä olisi syytä myös pohtia mitä lisäarvoa tai säästöjä syntyy niiden esitysten toimeenpanolla joissa halutaan lisäresurssia yleiskoordinaattorin tai seutukehittäjän muodossa? käytäntöön -rakenteisiin, toimintatapaan ja henkilöstötasolle - kohdistuvat toimenpiteet, joissa todelliseen päätöksentekoon tarvittavat esiselvitykset on käytännössä jo tehty (esim. seudullinen maaseutulautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta) ja mallit kuntalaisen kannalta palvelun paranemiseksi tarkoitetun järjestelmän toteuttamisesta nykyisestä kuntavetoisesta mallista poiketen olisi perusteltua (esim. nuorisotoimen hoito ns. kolmannen sektorin kautta). Positiivista on, että työn kuluessa on saatu kerättyä ajan tasalla oleva ja merkit tävän laaja tietopohja kuntaorganisaatioiden palvelutuotan toraken teesta mm. eläköitymisennusteineen. Tietopohja on käytettä vissä paitsi kuntien linjaillessa omia suunnitelmiaan ja strategioitaan, kuntien keskinäisiä yhteistyömuotoja sovittaessa ja myös mahdollisesti tarpeelliseksi katsottavan ulkopuolisen, riippumattoman näkemyksen saamisessa ja vaihtoehtoisten esitysten tekemisessä. (Valmistelu: Jari Ikonen puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee työryhmien esitysten pohjalta jatkotyön linjauksista ja päättää kutsua kuntien edustajat neuvotteluun viikolla 44 ( ) sekä nimeää edustuksen neuvotteluun.

11 Yhtymähallitus Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena neuvottelun ajankohdaksi sovittiin keskiviikko klo Paikalle kutsutaan yhtymähallitus, kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistot sekä kunnanjohtajat. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla. Tiedoksi: Toimenpiteet: Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Savonrannan ja Sulkavan kunnat yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Maaseututoimen viranomaisjärjestelyt YH 139 Selostus: Savonlinnan seudun kuntien maaseututoimen viranomaisjärjestelyjen vaihtoehtomalleja on selvitelty laajasti eri näkökulmista vuoden 2004 aikana. Itä-Savon kuntayhtymän toimesta hahmotettiin laajapohjaisena asiantuntijatyöryhmätyönä maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä. Edelleen osana palvelustrategiatyötä on tarkasteltu maaseutuelinkei nojen tilannetta ja mahdollisia tulevaisuuden järjestelyjä. Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi osaltaan maaseutuelinkeinojen painopisteet sekä niistä huolehtivien eri tahojen työnjaollisen vastuutuksen. Samalla yhtymähallitus hyväksyi palvelustrategian yleishallintotyöryhmän esityksen, jossa katsottiin yhteisen seudulli sen maaseutulautakunnan perustaminen aiheelliseksi. Asia lähetet tiin kuntiin (Savonlinna, Enonkoski, Savonranta, Punkaharju, Sulkava ja Kerimäki) kannanottoja varten. Kuntien lausunnot ovat esityslista liitteenä A. Palvelustrategiatyössä koottua aineistoa hyödyntäen on yhtymävirastossa valmisteltu vertailuaineistoa lähiseutuihin nähden. Aineisto on ollut käytettävissä eräiden kuntien päätösten pohjana, esitysliite B. Saatujen lausuntojen ja muun pohjatyön perusteella voitaneen arvioida, että asian ratkaiseminen edellyttänee lisäneuvotteluja kuntien kesken. Pohja-aineistoa asian ratkaisemiselle on riittävästi. Kerimäen kunta ehdottaa lausunnossaan, että asia valmisteltaisiin kuntaneuvottelujen pohjalta edelleen palvelustrategiatyöryhmässä. Yleishallintotyöryhmä, jonka vastuualueeseen maaseututoimen tarkastelu kuului, katsoi kokouk sessaan toimeksiantonsa tulleen täytetyksi ja siten käy tännössä lakkautti itsensä. Kuitenkin Kerimäen esittämät kuntaneu vottelut on luontevaa käydä. Mikäli neuvotteluissa päädytään tulok seen, joka edellyttää joitain toimenpiteitä esim. palvelustrategiatyös sä vuonna 2005 niin siitä voitaneen päättää erikseen. (Valmistelu: Jari Ikonen puh )

13 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1) että maaseututoimen viranomaistehtävien hoitoa koskevat jatkoneuvottelut käydään yhtymähallituksen päätös ja muu työn kuluessa kerätty aineisto huomioiden samalla kun neuvotellaan muista palvelustrategiatyöryhmien esityksistä viikolla 44 ( ) 2) käytävien neuvottelujen pohjalta asiaa käsitellään seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa 3) nimetä Itä-Savon kuntayhtymän edustuksen ko. neuvotteluihin Päätös: Yhtymähallitus päätti sopia neuvottelun ajankohdaksi keskiviikon klo Paikalle kutsutaan yhtymähallitus, kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistot sekä kunnanjohtajat. Tiedoksi: Toimenpiteet: Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Savonrannan ja Sulkavan kunnat. Yhtymävirasto

14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Veneily-, risteily- ja satamapalveluiden kehittäminen Savonlinnan seudulla 49/81.812/2004 YH 140 Selostus: Hakija Savonlinnan kaupunki Savonlinnan Matkailupalvelu Hankkeen nimi Veneily-, risteily- ja satamapalveluiden kehittäminen Savonlinnassa Hankkeen kuvaus Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Matkailupalvelu ehdottavat, että kaupunkiin laadittaisiin kokonaisvaltainen, pitkälle tulevaisuuteen ulottuva suunnitelma veneily- ja satamapalveluiden sekä laajemminkin vesielementtiin liittyvien matkailupalveluiden toteuttamiseksi. Jatkossa em. palveluiden kehittäminen tulee laajentaa koko seutukunnan alueelle. Ko. toimijat ehdottavat edelleen, että Itä-Savon kuntayhtymä palkkaisi 4-6 kuukauden ajaksi henkilön tekemään em. suunnitelman, jonka perusteella voidaan tehdä päätökset ja raha-anomukset koko hankkeen toteuttamisesta. Savonlinnan pitää pystyä vastaamaan kysyntään ja pysymään kilpailussa mukana. Olemmehan sijaintimme vuoksi yhdellä parhaimmista pelipaikoista. Savonlinnan, Saimaan järvialueen solmupisteen, veneily- ja satamapalvelut ovat puutteelliset, eivätkä vastaa päivän palvelujen käyttäjien toiveita ja tarpeita. Huviveneily on lisääntynyt. Risteilyliikenne on vilkastumassa, uusia aluksia ja uusia tuotteita tulee markkinoille ilahduttavasti. Myös vanhojen höyrylaivojen omistajat ovat halukkaita miettimään aarteidensa matkailukäyttöä, laivoihin tutustumisen myötä tai laivoilla seilaamisen myötä. Yritysten verkottuminen Hankkeen alkuvaiheen selvitystyö ei tue yritysten verkottumista. Tavoitteena on kuitenkin hankkeen vaikutuspiirissä olevien yritysten verkottuminen ja vahva yhteistyö.

15 Yhtymähallitus Osaamisen vahvistuminen Hanke lisää tietämystä Savonlinnan seudun veneily-, risteily- ja satamapalveluiden tämän hetkisestä tilasta ja kehittämistarpeista. Yritysten kannattavuus ja kasvu Hankkeen alkuvaiheen suunnittelulla ei ole vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Tuleva mahdollinen kehityshanke tulee vaikuttamaan hankkeen vaikutuspiirissä olevien yritysten kannattavuuteen. Hankkeen vaikuttavuus kärkitoimialoihin Savonlinnan seudun matkailustrategia nostaa järvielementin ja siihen liittyvät palvelut yhdeksi avainkehittämisalueistaan. Hanke tukee valtakunnallisia matkailumarkkinointi ja -kehittämissuunnitelmia (MEK ja Sisäasianministeriö). Yrityksen oma panostus hankkeessa Ei rahallista panostusta. Yritysten tasapuolinen kohtelu Ei vaikutusta. Hankkeen työllisyysvaikutukset Hankkeen alkuvaihe (suunnittelu) työllistää 1 henkilön määräaikaisesti. Avustuksen katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Ei vaikutusta. Valmistelijan lausunto Mikäli asiaa halutaan katsoa seudullisesta näkökulmasta kyseinen ehdotus on toteuttamisen arvoinen. Tällöin tulee tehdä seudullinen kehittämissuunnitelma, jossa käydään läpi koko alueen veneily-, risteily-, satama- ja ohjelmapalvelut. Seudullisen kehittämissuunnitelman tulee sisältää selkeät tavoitteet. Tavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen verrattuna muihin vastaaviin alueisiin. Toisin sanoen suunnittelutyöllä käydään läpi kohteet, niiden kehittämistarpeet ja kustannusarviot sekä priorisoidaan toteuttaminen. Tällöin kyseeseen tulee yhden henkilön koko aikainen työpanos. (Valmistelija: Juha Luukkonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä laatii vuoden 2005 aikana kuntien teknisten toimien ja Savonlinnan matkailupalvelun tukemana

16 Yhtymähallitus (=ilman erillistä veloitusta asiantuntijapalveluista) kehittämissuunnitelman kustannusarvioineen sekä kokoaa tiedot ko. palveluista seutuportaaliin matkailijoiden käytettäviksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan Matkailupalvelu yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 141 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan vuosiloma YH 142 Selostus: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, kokemuslisäajan ja palvelussuhteen pituuden mukaan. Seutujohtajan loman pituus määräytyy seuraavasti: Viranhaltija on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ja hänellä on siihen mennessä ollut vähintään 10 vuotta kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. Ansaittu loma tai sen osa voidaan antaa jo lomanmääräytymisvuoden aikana, jos siitä on sovittu viranhaltijan/työntekijän kanssa. Näin ollen seutujohtajalla on lomanmääräytymiskuukausia 12 lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä, mikä oikeuttaa 30 vuosilomapäivään. Pidettyjä vuosilomapäiviä lomanmääräytymisvuodelta on - 3 päivää ( ) päivää ( ) Nyt anottavaksi tulevat (3 päivää) ja (4 päivää) Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 1 päivä. (valmistelija: Sanna Huttunen, p ) Yhtymähallituksen pj:n esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää seutujohtajalle vuosilomaa sekä väliseksi ajaksi. Päätös: Tiedoksi: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. seutujohtaja

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa 55/81/2004 YH 143 Selostus: Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa (HYVOKE) -hankkeen päätavoitteena on uusintaa Etelä-Savon seutukuntien ja yksittäisten kuntien hyvinvointiosaamista työelämässä ja koulutuksessa. Projektille on myönnetty sekä Tavoite 1-ohjelman mukainen ESR että kansallinen, Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston rahoitus. Kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa. Projekti toteutetaan ajalla Hanketta hallinnoi Mikkelin Ammattikor keakoulun Savonlinnan yksikkö ja projektin vastuuhenkilö on koulu tusjohtaja Tuija Vänttinen. Projektin tavoitteena on hyvinvointiosaamisen lisääminen koulutuksen, konsultoinnin ja verkottumisen avulla. Tarkoituksena on mm. seudullisen koulutuksen ja kuntien konsultoinnin avulla tukea kuntia erilaisten tietojärjestelmien ja välineiden käytössä ja joiden avulla ne voivat tehdä hyvinvointisuunnitelmia ja perustaa hyvinvointia koskevan päätöksenteon saatavilla olevaan tietoon. Terveysalan opiskelijat osallistuvat hankkeeseen liittyviin ja opetussuunnitel maan sisällytettävään opetukseen eri tavoin. Mikkelin Ammattikorkeakoulu pyytää Itä-Savon kuntayhtymää nimeämään varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa (HYVOKE) -hankkeen ohjausryhmään. Nimettävät voivat olla luottamushenkilöitä tai virkamiehiä. (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä jäsenen sekä varajäsenen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteos sa ja johtamisessa (HYVOKE) -hankkeen ohjausryhmään.

20 Yhtymähallitus Käsittely: Helena Haverinen esitti Jarkko Wuorista. Viljo Lyytikäinen esitti Vir ve Pasasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä HYVOKE -hankeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Jarkko Wuorisen ja varajäseneksi Virve Pasasen. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt Mikkelin Ammattikorkeakoulu yhtymävirasto

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus SEUTU -hankkeen viranomaisneuvottelu YH 144 Selostus: Savonlinnan, Mikkelin sekä Pieksämäen seutujen kesken on sovittu, että pyritään järjestämään SEUTU-kokeilulainsäädännön täydennyksen myötä syntyvän uuden tilanteen ja lain soveltamisen käytännön menettelyjen selkeyttämiseksi tähtäävä neuvottelutilaisuus. Tilaisuudessa olisivat läsnä Etelä-Savon seutuhankkeeseen tulevat seudut sekä tarpeelliset valtion viranomaistahot. Neuvotteluun pyydetään edustus TE-keskuksesta, ympäristökeskuksesta, Etelä-Savon maakuntaliitosta ja lääninhallituksesta. Tilaisuuden tavoitteena Savonlinnan seudun kannalta on saada kokonaiskuva viranomaistahojen käsityksestä prosessin (sitova lausunnonantomenettely) rakenteesta, kuulla eri tahojen näkemyksiä tavoitteistaan ko. lain kohdalla ja näin ollen selkeyttää tilannetta kokonaisuudessaan Etelä-Savon kannalta. Savonlinnan seutu -Itä-Savon kuntayhtymä- toimii kokoonkutsujana ja esillä olevia ajan kohtia ovat joko (ensisijainen) tai aamupäi vät. Käytännön syistä kokous järjestetään maakuntaliiton tiloissa. (Valmistelu: Jari Ikonen puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee edustajikseen seutu johtajan, ohjelmakoordinaattorin sekä kaksi yhtymähallituksen edus tajaa. Käsittely: Viljo Lyytikäinen esitti Virpi Kaksosta. Marianne Nestèn esitti Helena Haverista. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja nimesi yhtymähallituksen edustajiksi Virpi Kaksosen ja Helena Haverisen. Tiedoksi: Toimenpiteet: valitut yhtymävirasto

22 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän osallistuminen hankkeisiin projektipartnerina; periaatelinjaukset ja maakunnallinen edunvalvonta YH 145 Selostus: Elinkeinostrategian toteutuksen mukaisesti Itä-Savon kuntayhtymälle (yrityspalvelut -kustannuspaikka) siirtyivät elinkeinostrategian toteutukseen mukaan lähtevien kuntien kehittämispanokset. Käytännössä tämä tarkoitti elinkeinoasiamiesten siirtymistä kuntayhtymän palvelukseen ja tämän myötä vastaavan rahoituksen siirtymistä kuntayhtymän talousarvioon. Lisäksi tällöin siirtyi kuntayhtymän taloushallinnan kautta kulkemaan pääosa kuntien elinkeinotoiminnan muustakin rahoituksesta, kuten kuntaosuudet hankkeisiin. Elinkeinostrategiassa valittujen painopistealojen kehittämishankkeet ja muut toimenpiteet on siten yhteisillä pelisäännöillä sovittu rahoitettavaksi tästä elinkeinotoimen määrärahasta. Toiminnan käynnistymisen myötä on ilmennyt, että järjestely aiheuttaa tilanteen, jossa elinkeinostrategian painopisteiden ulkopuolisten - mutta muilla painavilla syillä merkittä viksi katsottavien - hankkeiden osalta ei kunnilla eikä kuntayhtymällä ole varauduttu määrärahoin näihin hankkeisiin osallistumiseen eikä Itä-Savossa hanketoimijan näkökulmasta siten ole ollenkaan kunta rahoittajia. Jotta jatkossa tilanne selkiytettäisiin eikä aikanaan jäykäksi havaittuun kuntakierrosmyllyyn tarvitsisi palata, luontevaa olisi varata nyt elinkeinotoimenpiteisiin osoitetusta määrärahasta pieni osa - katalyyttivaraus - ko. osallistumisen arvoisiin hankkeisiin mukaan lähtemiseen. Määrärahan suuruus vuonna 2005 voisi olla Määräraha irrotettaisiin yhtymähallituksen tai seutujohtajan erillispäätöksin. Hankkeisiin mukaanlähtöä arvioidaan aina ensisijaisesti sisällöllisillä perusteilla. Käytännön asioiden hoitamisen kannalta on kuitenkin suotavaa, että kuntayhtymä on ollut tietoinen ko. hankevalmistelusta. Itä-Savon tilanne ja linjaukset hankkeiden kuntarahoitukseen osallistumisperiaatteista ja -käytännöistä on syytä saattaa myös maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sitä kautta rahoittajaviranomaistahojen tietoon. Itä-Savon kuntarahoitushankkeiden valmistelun seurannan, maakunnallisen päätöksenteon edunvalvonnan ja siihen liittyvän tiedonkulun sekä asiantuntemuksen lisäämiseksi on syytä ehdottaa myös Savonlinnan seudun läsnäolon vahvistamista maakunnan

23 Yhtymähallitus yhteistyöryhmässä. Savonlinnan seudulta olisi maakunnan yhteistyöryhmän kokouksiin (läsnäolo- ja puheoikeus) tarpeen osallistua pysyvä asiantuntijajäsen, joka toimii virkavastuulla. Tarkoituksenmukaista tällöin olisi seutujohtajan nimeäminen. Yhtymävirastossa on valmisteltu asiaa koskeva kirjelmäluonnos, esityslistaliite A. Yhtymähallituksen on syytä käydä em. asioista linjakeskustelu. (valmistelu: Jari Ikonen puh ) Esitys: Yhtymähallitus päättää - että yrityspalvelujen kustannuspaikalla erotetaan erillinen määräraha niihin hankkeisiin osallistumiseen, jotka eivät ole elinkeinostrategian painopisteiden mukaisia, mutta muutoin perusteltuja. Vuoden 2005 osalta ko. va raus on hyväksyä esityslistaliitteenä A oleva kirjelmä toimitettavaksi maakun nan yhteistyöryh mälle ja sitä kautta rahoittajaviranomaisten tietoon. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Merkitään, että tällä päätöksellä kumotaan yhtymähallituksen päätös Kuntayhtymän toteuttamien toimintojen linjaukset ja toimintaa koskevat rajaukset Tiedoksi: Toimenpiteet: maakunnan yhteistyöryhmä/ Hannu Vesa yhtymävirasto

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut mahdolliset asiat YH 146 Selostus: Lentoliikenteen kilpailuttaminen Puheenjohtaja otti esille lentoliikenteen kilpailuttamisasian. Liikenneministeriön tekemä kilpailuttaminen ei täytä kaikkia vaatimuksia, jotka Savonlinnan kaupunki on esittänyt. Kaupunginjohtaja Jorma Auvinen selosti asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Päätös: Yhtymähallitus valtuutti seutujohtajan laatimaan liikenneministeriöön asiasta kirjelmän sekä käymään neuvottelut asiasta ministeriössä.

25 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuraava kokous YH 147 Selostus: Seuraava kokous pidetään klo 10:00 Rantasalmella.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Aika 11.11.2004 10:00-11:45 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Sisällysluettelo: SEUTUJOHTAJAN KATSAUS 2 1 ITÄ-SAVON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA VUONNA 2003 3 1.1 Aluekeskusohjelma 6 1.2 Itä-Savon tavoite -1 ohjelma 11 1.2.1 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 5.8.2008 klo 8.30 10.55 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO 146 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2014-31.12.2016... 296 147 JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA... 298 2013-2017... 298

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 1/2015 Kokousaika: 16.2.2015 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 1 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Seutuhallitus 20.3.2008 Tarkastuslautakunta 21.5.2008 Seutuvaltuusto 11.6.2008 2 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 114 Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous... 2 115 Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 18:30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot