Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2004. Yhtymähallitus Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2004. Yhtymähallitus 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo Kauko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Auvinen Jorma Erämaa Antti Karttunen Terttu Kettunen Esa Rannanpiha Kari Kurki Hannu Ikonen Jari Huttunen Sanna yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja ohjelmakoordinaattori pöytäkirjanpitäjä Poissa Partanen Lasse Söderholm Jan Pukero Ulla Hinkkanen Esko Nieminen Juri Turtiainen Juha yhtymäkokouksen vpj. Seutu YP vastaava Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 1 / Savonrannalla 3 / VIRPI KAKSONEN Virpi Kaksonen MARIANNE NESTÉN Marianne Nestén Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaika na. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 135 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Fibertech-laboratorio Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma/palvelustrategiatyö Maaseututoimen viranomaisjärjestelyt Veneily-, risteily- ja satamapalveluiden kehittäminen Savonlinnan seudulla Seutujohtajan päätöksiä Seutujohtajan vuosiloma Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa 20 ja johtamisessa 144 SEUTU -hankkeen viranomaisneuvottelu Itä-Savon kuntayhtymän osallistuminen hankkeisiin projektipartnerina; 24 periaatelinjaukset ja maakunnallinen edunvalvonta 146 Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 27

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 135 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 136 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Fibertech-laboratorio YH 137 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan hankekokonaisuuden kuitutekniikan laboratorion perustamiseksi Savonlinnaan yhteistyössä korkeakoulujen ja alan teollisuuden kanssa. Itä-Savon kuntayhtymä varautui samalla hankkeen omarahoitusosuuteen vuosina Hankkeen ulkopuolisen EUja kansallisen rahoituksen vastuuviranomaisen toivomuksesta hankkeen toteutusmallista on neuvoteltu kuitenkin siten, että laitehankintojen osalta sen toteuttamisvastuu siirrettäisiin Itä-Savon kuntayhtymältä joko Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tai Mikkelin ammattikorkeakoululle. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on käydyssä neuvottelussa hyväksynyt periaatteet hankkeen toteuttamiseksi laitehankintojen osalta sen toimesta. Samalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto on jättänyt hanketta koskevan muutetun hakemuksen Etelä-Savon Tavoite 1-vastuuviranomaisille. Neuvottelujen yhteydessä on päästy hyvään yksimielisyyteen esityslistaliitteenä A olevan yhteistyösopimuksen periaatteista, ja viimeistelty ja yksityiskohdiltaan tarkistettu yhteistyösopimus on tavoitteena allekirjoittaa Itä-Savon kuntayhtymän ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimesta Yksityiskohtia koskevat merkittävät jatkotarkistukset koskevat vielä yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston asiantuntijoiden kanssa tehtävän laitehankintaluettelon tarkistamista vastaamaan mahdollisimman hyvin laboratorion, Savonlinnassa sijaitsevan LTY:n kuitufysiikan tutkimusryhmän ja kemiantekniikan osaston kanssa vahvistettavan yhteistyön pitkän aikavälin tavoitteita, sopimuskauden pituuden määrittelyä päärahoittajan toivomuksesta 10 vuodeksi, sekä tulosten omistus- ja käyttöoikeuteen liittyvän sopimustekstin täsmentämistä yliopiston haluamaan sanamuotoon. Samoin sopimukseen kirjataan klausuuli, jossa sen voimaan astumisen edellytykseksi tulee EU-rahoituksen myöntäminen hankkeen toteutukseen. Kuitulaboratorio-hankkeen rahoituksen ja siten samalla hankkeen toteutuksen viivästyminen vuoden 2004 osalta sekä hankkeen jakautuminen osiin edellyttää hankkeen toteutukseen tarvittavan seudullisen EU-hankeomarahoituksen määrärahan uudelleen kohdistamista. Määräraha kohdistuu pääosin vuodelle 2005 (seudun omarahoitusosuus noin euroa) sekä osin vuodelle 2006 ( euroa) ja vuodelle 2004 ( euroa). Vuonna 2004 hankkeen käynnistä-

7 Yhtymähallitus minen edellyttää seudullista panostusta suunnittelusta aiheutuvien toimenpiteiden käynnistämiseen hankehakemuksessa käsiteltyjen periaatteiden mukaisesti (esityslistaliite B), jolloin em. kuntarahoitusosuuksia käytetään etupainotteisesti. Lisäksi Itä-Savon kuntayhtymä varaa vuoden 2004 määrärahoista euron hankepanostuksen Savonlinnan kaupungin/savonlinnan kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön toteuttamaan ao. laboratoriota varten rakennettavan, Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle ja muille alan korkeakoulutustoimijoille vuokrattavan, toimitilan investointikustannuksiin (n. 5 prosenttia kiinteistön arvioidusta investointikustannuksesta). Itä-Suomen lääninhallitus on vaatinut Lappeenrannan teknillistä yliopistoa poistamaan kuitulaboratorion projektinaikaisesta toteutuksesta vastaavan projekti-insinöörin ja analyysipalvelujen kehittämisestä vastaavan henkilön palkkakustannukset sille esitetystä laitehankinta-projektista. Koska kysymyksessä on teknisesti haasteellinen kokonaisuus, edellyttää hankkeen onnistunut toteuttaminen kuitenkin hankkeeseen keskittyvien projektiasiantuntijoiden palkkaamista vastaamaan prosessijärjestelmän toteuttamisesta sekä laitehankinnoista sekä niiden avulla vahvistettavan tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistämisestä yhteistyössä yliopistojen ja teollisuuden kanssa. Itä-Savon kuntayhtymälle on Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta myönnetty vuoden 2004 alussa erillinen projektirahoitus prosessiteollisuuden osaamiskeskustoiminnan asiantuntijoiden palkkaamiseksi yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Seutujohtaja on käynnistänyt neuvottelut siitä, että jo tämän päätetyn ja Itä-Savon kuntayhtymälle myönnetyn hankkeen suunnitelmaa ja toteutusta voitaisiin muokata siten, että hankkeen resursseja voitaisiin käyttää kuitulaboratorion perustamisesta vastaavien asiantuntijoiden palkkaamiseen yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. (Valmistelija Lasse Pulkkinen ) Lasse Pulkkinen esittelee asiaa kokouksessa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. oikeuttaa seutujohtajan saattamaan loppuun sopimusta koskevat neuvottelut ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Itä-Savon kuntayhtymän puolesta selostusosassa ja liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa olevien periaatteiden pohjalta.

8 Yhtymähallitus kumota aiemman omarahoitusosuutta koskevan tehdyn päätöksen 3. hyväksyä hankkeen omarahoitusosuuden siten, että LTY:n hallinnoimaan osahankkeeseen varataan yhteensä euroa, vuodelle , vuodelle ja vuodelle sekä tilahankkeeseen vuoden 2004 määrärahoista esittää, että kuntayhtymälle myönnetyn mutta toistaiseksi käyttämättä olevan prosessiteollisuuden osaamisalan resursseja voitaisiin uudelleen suunnata laboratorion perustamisen edellyttämien asiantuntijoiden palkkaamiseen korkeakouluyhteistyönä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Käsittely: Päätös: Lasse Pulkkinen selosti asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma/palvelustrategiatyö /82.820/2004 YH 138 Selostus: Merkittävänä seudun kuntien palvelurakennetta tarkastelevana toimena toteutettu palvelustrategiatyö on edennyt laaditun aikataulun mukaisesti vaiheeseen, jossa asioita reilut puoli vuotta pohtineet työryhmät ovat koostaneet raporttinsa vuoden 2004 työstään ja laatineet tältä pohjalta esityksensä. Työtä on tehty seudun kunnanjohtajien vetovastuulla seuraavalla työjaolla: Tekninen toimi / Antti Erämaa, Savonranta Sosiaalitoimi / Kari Rannanpiha, Kerimäki Yleishallinto, talous ja maaseututoimi/jorma Auvinen, SLN Sivistystoimi / Esa Kettunen, Enonkoski Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi / Terttu Karttunen, Punkaharju; kesäkuusta 2004 alkaen Virve Pasanen, SLN Esityslistaliitteenä A on sivistystyöryhmän, liitteenä B teknisen toimen työryhmän, liitteenä C sosiaalitoimen työryhmän, liitteenä D yleishallinto- talous-, ja maaseututoimen työryhmän ja liitteenä E kulttuuri- ja vapaa-aikatyöryhmän raportit. Alkuperäisen aikataulun mukaan yhtymähallitus käsittelee alustavasti kokonaisuutta ja esityksiä lokakuussa, marraskuussa kunkin kunnan on mahdollista tehdä omat johtopäätöksensä pohjatyöhön nojautuen, joulukuun alussa ( klo 9.00) pidetään avoin yleinen työseminaari, jossa vedetään kokonaisuudesta tältä pohjalta johtopäätökset. Lopulta yhtymähallitus käsittelee asiakokonaisuuden joulukuussa ja päättää jatkotoimista. Työryhmien työn eteneminen on tapahtunut erinäisistä syistä johtuen huomattavan eri tahdilla, joka on myös havaittavissa nyt käsittelyssä olevista esityksistä. Joku työryhmä on saanut työnsä päätökseen kun taas joku toinen ryhmä on käytännössä saavuttanut vasta alkumetrit eli luettelon niistä asioista, joista kehittämistarkastelu piti saada tehtyä. Tämä aiheuttanee tarpeen arvioida jatkotyön tekotapaa ja ai-

10 Yhtymähallitus katauluja. Ryhmistä nousseiden esitysten osalta voidaan tuloksia luokitella ainakin seuraavasti: esitykset, jotka menevät omalla painollaan eteenpäin kuntien/lautakuntien välisin keskinäisin sopimuksin (esim. sosiaaliasiamies/kuluttaja-asiamiespalvelut, vesihuoltoasiat, ATK-järjestelmät, mittaus- ja kunnallistekniset palvelut, sijaisuusjärjestelyt jne.) suuret kokonaisuudet, jotka edellyttävät merkittävää lisäselvittelyä (esim. kouluverkostotarkastelu ja sosiaalitoimen erilaiset kokonaisuudet). Näiden kokonaisuuksien puitteissa tarvitaan jatkossakin tarkastelua aluekeskusohjelma kontekstissa palvelustrategiatyön puitteissa. Tässä yhteydessä olisi syytä myös pohtia mitä lisäarvoa tai säästöjä syntyy niiden esitysten toimeenpanolla joissa halutaan lisäresurssia yleiskoordinaattorin tai seutukehittäjän muodossa? käytäntöön -rakenteisiin, toimintatapaan ja henkilöstötasolle - kohdistuvat toimenpiteet, joissa todelliseen päätöksentekoon tarvittavat esiselvitykset on käytännössä jo tehty (esim. seudullinen maaseutulautakunta, kulttuurilautakunta, vapaa-aikalautakunta) ja mallit kuntalaisen kannalta palvelun paranemiseksi tarkoitetun järjestelmän toteuttamisesta nykyisestä kuntavetoisesta mallista poiketen olisi perusteltua (esim. nuorisotoimen hoito ns. kolmannen sektorin kautta). Positiivista on, että työn kuluessa on saatu kerättyä ajan tasalla oleva ja merkit tävän laaja tietopohja kuntaorganisaatioiden palvelutuotan toraken teesta mm. eläköitymisennusteineen. Tietopohja on käytettä vissä paitsi kuntien linjaillessa omia suunnitelmiaan ja strategioitaan, kuntien keskinäisiä yhteistyömuotoja sovittaessa ja myös mahdollisesti tarpeelliseksi katsottavan ulkopuolisen, riippumattoman näkemyksen saamisessa ja vaihtoehtoisten esitysten tekemisessä. (Valmistelu: Jari Ikonen puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee työryhmien esitysten pohjalta jatkotyön linjauksista ja päättää kutsua kuntien edustajat neuvotteluun viikolla 44 ( ) sekä nimeää edustuksen neuvotteluun.

11 Yhtymähallitus Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena neuvottelun ajankohdaksi sovittiin keskiviikko klo Paikalle kutsutaan yhtymähallitus, kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistot sekä kunnanjohtajat. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla. Tiedoksi: Toimenpiteet: Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Savonrannan ja Sulkavan kunnat yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Maaseututoimen viranomaisjärjestelyt YH 139 Selostus: Savonlinnan seudun kuntien maaseututoimen viranomaisjärjestelyjen vaihtoehtomalleja on selvitelty laajasti eri näkökulmista vuoden 2004 aikana. Itä-Savon kuntayhtymän toimesta hahmotettiin laajapohjaisena asiantuntijatyöryhmätyönä maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä. Edelleen osana palvelustrategiatyötä on tarkasteltu maaseutuelinkei nojen tilannetta ja mahdollisia tulevaisuuden järjestelyjä. Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi osaltaan maaseutuelinkeinojen painopisteet sekä niistä huolehtivien eri tahojen työnjaollisen vastuutuksen. Samalla yhtymähallitus hyväksyi palvelustrategian yleishallintotyöryhmän esityksen, jossa katsottiin yhteisen seudulli sen maaseutulautakunnan perustaminen aiheelliseksi. Asia lähetet tiin kuntiin (Savonlinna, Enonkoski, Savonranta, Punkaharju, Sulkava ja Kerimäki) kannanottoja varten. Kuntien lausunnot ovat esityslista liitteenä A. Palvelustrategiatyössä koottua aineistoa hyödyntäen on yhtymävirastossa valmisteltu vertailuaineistoa lähiseutuihin nähden. Aineisto on ollut käytettävissä eräiden kuntien päätösten pohjana, esitysliite B. Saatujen lausuntojen ja muun pohjatyön perusteella voitaneen arvioida, että asian ratkaiseminen edellyttänee lisäneuvotteluja kuntien kesken. Pohja-aineistoa asian ratkaisemiselle on riittävästi. Kerimäen kunta ehdottaa lausunnossaan, että asia valmisteltaisiin kuntaneuvottelujen pohjalta edelleen palvelustrategiatyöryhmässä. Yleishallintotyöryhmä, jonka vastuualueeseen maaseututoimen tarkastelu kuului, katsoi kokouk sessaan toimeksiantonsa tulleen täytetyksi ja siten käy tännössä lakkautti itsensä. Kuitenkin Kerimäen esittämät kuntaneu vottelut on luontevaa käydä. Mikäli neuvotteluissa päädytään tulok seen, joka edellyttää joitain toimenpiteitä esim. palvelustrategiatyös sä vuonna 2005 niin siitä voitaneen päättää erikseen. (Valmistelu: Jari Ikonen puh )

13 Yhtymähallitus Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1) että maaseututoimen viranomaistehtävien hoitoa koskevat jatkoneuvottelut käydään yhtymähallituksen päätös ja muu työn kuluessa kerätty aineisto huomioiden samalla kun neuvotellaan muista palvelustrategiatyöryhmien esityksistä viikolla 44 ( ) 2) käytävien neuvottelujen pohjalta asiaa käsitellään seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa 3) nimetä Itä-Savon kuntayhtymän edustuksen ko. neuvotteluihin Päätös: Yhtymähallitus päätti sopia neuvottelun ajankohdaksi keskiviikon klo Paikalle kutsutaan yhtymähallitus, kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistot sekä kunnanjohtajat. Tiedoksi: Toimenpiteet: Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Savonrannan ja Sulkavan kunnat. Yhtymävirasto

14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Veneily-, risteily- ja satamapalveluiden kehittäminen Savonlinnan seudulla 49/81.812/2004 YH 140 Selostus: Hakija Savonlinnan kaupunki Savonlinnan Matkailupalvelu Hankkeen nimi Veneily-, risteily- ja satamapalveluiden kehittäminen Savonlinnassa Hankkeen kuvaus Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Matkailupalvelu ehdottavat, että kaupunkiin laadittaisiin kokonaisvaltainen, pitkälle tulevaisuuteen ulottuva suunnitelma veneily- ja satamapalveluiden sekä laajemminkin vesielementtiin liittyvien matkailupalveluiden toteuttamiseksi. Jatkossa em. palveluiden kehittäminen tulee laajentaa koko seutukunnan alueelle. Ko. toimijat ehdottavat edelleen, että Itä-Savon kuntayhtymä palkkaisi 4-6 kuukauden ajaksi henkilön tekemään em. suunnitelman, jonka perusteella voidaan tehdä päätökset ja raha-anomukset koko hankkeen toteuttamisesta. Savonlinnan pitää pystyä vastaamaan kysyntään ja pysymään kilpailussa mukana. Olemmehan sijaintimme vuoksi yhdellä parhaimmista pelipaikoista. Savonlinnan, Saimaan järvialueen solmupisteen, veneily- ja satamapalvelut ovat puutteelliset, eivätkä vastaa päivän palvelujen käyttäjien toiveita ja tarpeita. Huviveneily on lisääntynyt. Risteilyliikenne on vilkastumassa, uusia aluksia ja uusia tuotteita tulee markkinoille ilahduttavasti. Myös vanhojen höyrylaivojen omistajat ovat halukkaita miettimään aarteidensa matkailukäyttöä, laivoihin tutustumisen myötä tai laivoilla seilaamisen myötä. Yritysten verkottuminen Hankkeen alkuvaiheen selvitystyö ei tue yritysten verkottumista. Tavoitteena on kuitenkin hankkeen vaikutuspiirissä olevien yritysten verkottuminen ja vahva yhteistyö.

15 Yhtymähallitus Osaamisen vahvistuminen Hanke lisää tietämystä Savonlinnan seudun veneily-, risteily- ja satamapalveluiden tämän hetkisestä tilasta ja kehittämistarpeista. Yritysten kannattavuus ja kasvu Hankkeen alkuvaiheen suunnittelulla ei ole vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Tuleva mahdollinen kehityshanke tulee vaikuttamaan hankkeen vaikutuspiirissä olevien yritysten kannattavuuteen. Hankkeen vaikuttavuus kärkitoimialoihin Savonlinnan seudun matkailustrategia nostaa järvielementin ja siihen liittyvät palvelut yhdeksi avainkehittämisalueistaan. Hanke tukee valtakunnallisia matkailumarkkinointi ja -kehittämissuunnitelmia (MEK ja Sisäasianministeriö). Yrityksen oma panostus hankkeessa Ei rahallista panostusta. Yritysten tasapuolinen kohtelu Ei vaikutusta. Hankkeen työllisyysvaikutukset Hankkeen alkuvaihe (suunnittelu) työllistää 1 henkilön määräaikaisesti. Avustuksen katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Ei vaikutusta. Valmistelijan lausunto Mikäli asiaa halutaan katsoa seudullisesta näkökulmasta kyseinen ehdotus on toteuttamisen arvoinen. Tällöin tulee tehdä seudullinen kehittämissuunnitelma, jossa käydään läpi koko alueen veneily-, risteily-, satama- ja ohjelmapalvelut. Seudullisen kehittämissuunnitelman tulee sisältää selkeät tavoitteet. Tavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen verrattuna muihin vastaaviin alueisiin. Toisin sanoen suunnittelutyöllä käydään läpi kohteet, niiden kehittämistarpeet ja kustannusarviot sekä priorisoidaan toteuttaminen. Tällöin kyseeseen tulee yhden henkilön koko aikainen työpanos. (Valmistelija: Juha Luukkonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä laatii vuoden 2005 aikana kuntien teknisten toimien ja Savonlinnan matkailupalvelun tukemana

16 Yhtymähallitus (=ilman erillistä veloitusta asiantuntijapalveluista) kehittämissuunnitelman kustannusarvioineen sekä kokoaa tiedot ko. palveluista seutuportaaliin matkailijoiden käytettäviksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan Matkailupalvelu yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 141 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan vuosiloma YH 142 Selostus: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, kokemuslisäajan ja palvelussuhteen pituuden mukaan. Seutujohtajan loman pituus määräytyy seuraavasti: Viranhaltija on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ja hänellä on siihen mennessä ollut vähintään 10 vuotta kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. Ansaittu loma tai sen osa voidaan antaa jo lomanmääräytymisvuoden aikana, jos siitä on sovittu viranhaltijan/työntekijän kanssa. Näin ollen seutujohtajalla on lomanmääräytymiskuukausia 12 lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä, mikä oikeuttaa 30 vuosilomapäivään. Pidettyjä vuosilomapäiviä lomanmääräytymisvuodelta on - 3 päivää ( ) päivää ( ) Nyt anottavaksi tulevat (3 päivää) ja (4 päivää) Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 1 päivä. (valmistelija: Sanna Huttunen, p ) Yhtymähallituksen pj:n esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää seutujohtajalle vuosilomaa sekä väliseksi ajaksi. Päätös: Tiedoksi: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. seutujohtaja

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa 55/81/2004 YH 143 Selostus: Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa (HYVOKE) -hankkeen päätavoitteena on uusintaa Etelä-Savon seutukuntien ja yksittäisten kuntien hyvinvointiosaamista työelämässä ja koulutuksessa. Projektille on myönnetty sekä Tavoite 1-ohjelman mukainen ESR että kansallinen, Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston rahoitus. Kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa. Projekti toteutetaan ajalla Hanketta hallinnoi Mikkelin Ammattikor keakoulun Savonlinnan yksikkö ja projektin vastuuhenkilö on koulu tusjohtaja Tuija Vänttinen. Projektin tavoitteena on hyvinvointiosaamisen lisääminen koulutuksen, konsultoinnin ja verkottumisen avulla. Tarkoituksena on mm. seudullisen koulutuksen ja kuntien konsultoinnin avulla tukea kuntia erilaisten tietojärjestelmien ja välineiden käytössä ja joiden avulla ne voivat tehdä hyvinvointisuunnitelmia ja perustaa hyvinvointia koskevan päätöksenteon saatavilla olevaan tietoon. Terveysalan opiskelijat osallistuvat hankkeeseen liittyviin ja opetussuunnitel maan sisällytettävään opetukseen eri tavoin. Mikkelin Ammattikorkeakoulu pyytää Itä-Savon kuntayhtymää nimeämään varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteossa ja johtamisessa (HYVOKE) -hankkeen ohjausryhmään. Nimettävät voivat olla luottamushenkilöitä tai virkamiehiä. (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä jäsenen sekä varajäsenen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen Etelä-Savon kuntien päätöksenteos sa ja johtamisessa (HYVOKE) -hankkeen ohjausryhmään.

20 Yhtymähallitus Käsittely: Helena Haverinen esitti Jarkko Wuorista. Viljo Lyytikäinen esitti Vir ve Pasasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä HYVOKE -hankeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Jarkko Wuorisen ja varajäseneksi Virve Pasasen. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt Mikkelin Ammattikorkeakoulu yhtymävirasto

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus SEUTU -hankkeen viranomaisneuvottelu YH 144 Selostus: Savonlinnan, Mikkelin sekä Pieksämäen seutujen kesken on sovittu, että pyritään järjestämään SEUTU-kokeilulainsäädännön täydennyksen myötä syntyvän uuden tilanteen ja lain soveltamisen käytännön menettelyjen selkeyttämiseksi tähtäävä neuvottelutilaisuus. Tilaisuudessa olisivat läsnä Etelä-Savon seutuhankkeeseen tulevat seudut sekä tarpeelliset valtion viranomaistahot. Neuvotteluun pyydetään edustus TE-keskuksesta, ympäristökeskuksesta, Etelä-Savon maakuntaliitosta ja lääninhallituksesta. Tilaisuuden tavoitteena Savonlinnan seudun kannalta on saada kokonaiskuva viranomaistahojen käsityksestä prosessin (sitova lausunnonantomenettely) rakenteesta, kuulla eri tahojen näkemyksiä tavoitteistaan ko. lain kohdalla ja näin ollen selkeyttää tilannetta kokonaisuudessaan Etelä-Savon kannalta. Savonlinnan seutu -Itä-Savon kuntayhtymä- toimii kokoonkutsujana ja esillä olevia ajan kohtia ovat joko (ensisijainen) tai aamupäi vät. Käytännön syistä kokous järjestetään maakuntaliiton tiloissa. (Valmistelu: Jari Ikonen puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee edustajikseen seutu johtajan, ohjelmakoordinaattorin sekä kaksi yhtymähallituksen edus tajaa. Käsittely: Viljo Lyytikäinen esitti Virpi Kaksosta. Marianne Nestèn esitti Helena Haverista. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja nimesi yhtymähallituksen edustajiksi Virpi Kaksosen ja Helena Haverisen. Tiedoksi: Toimenpiteet: valitut yhtymävirasto

22 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän osallistuminen hankkeisiin projektipartnerina; periaatelinjaukset ja maakunnallinen edunvalvonta YH 145 Selostus: Elinkeinostrategian toteutuksen mukaisesti Itä-Savon kuntayhtymälle (yrityspalvelut -kustannuspaikka) siirtyivät elinkeinostrategian toteutukseen mukaan lähtevien kuntien kehittämispanokset. Käytännössä tämä tarkoitti elinkeinoasiamiesten siirtymistä kuntayhtymän palvelukseen ja tämän myötä vastaavan rahoituksen siirtymistä kuntayhtymän talousarvioon. Lisäksi tällöin siirtyi kuntayhtymän taloushallinnan kautta kulkemaan pääosa kuntien elinkeinotoiminnan muustakin rahoituksesta, kuten kuntaosuudet hankkeisiin. Elinkeinostrategiassa valittujen painopistealojen kehittämishankkeet ja muut toimenpiteet on siten yhteisillä pelisäännöillä sovittu rahoitettavaksi tästä elinkeinotoimen määrärahasta. Toiminnan käynnistymisen myötä on ilmennyt, että järjestely aiheuttaa tilanteen, jossa elinkeinostrategian painopisteiden ulkopuolisten - mutta muilla painavilla syillä merkittä viksi katsottavien - hankkeiden osalta ei kunnilla eikä kuntayhtymällä ole varauduttu määrärahoin näihin hankkeisiin osallistumiseen eikä Itä-Savossa hanketoimijan näkökulmasta siten ole ollenkaan kunta rahoittajia. Jotta jatkossa tilanne selkiytettäisiin eikä aikanaan jäykäksi havaittuun kuntakierrosmyllyyn tarvitsisi palata, luontevaa olisi varata nyt elinkeinotoimenpiteisiin osoitetusta määrärahasta pieni osa - katalyyttivaraus - ko. osallistumisen arvoisiin hankkeisiin mukaan lähtemiseen. Määrärahan suuruus vuonna 2005 voisi olla Määräraha irrotettaisiin yhtymähallituksen tai seutujohtajan erillispäätöksin. Hankkeisiin mukaanlähtöä arvioidaan aina ensisijaisesti sisällöllisillä perusteilla. Käytännön asioiden hoitamisen kannalta on kuitenkin suotavaa, että kuntayhtymä on ollut tietoinen ko. hankevalmistelusta. Itä-Savon tilanne ja linjaukset hankkeiden kuntarahoitukseen osallistumisperiaatteista ja -käytännöistä on syytä saattaa myös maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sitä kautta rahoittajaviranomaistahojen tietoon. Itä-Savon kuntarahoitushankkeiden valmistelun seurannan, maakunnallisen päätöksenteon edunvalvonnan ja siihen liittyvän tiedonkulun sekä asiantuntemuksen lisäämiseksi on syytä ehdottaa myös Savonlinnan seudun läsnäolon vahvistamista maakunnan

23 Yhtymähallitus yhteistyöryhmässä. Savonlinnan seudulta olisi maakunnan yhteistyöryhmän kokouksiin (läsnäolo- ja puheoikeus) tarpeen osallistua pysyvä asiantuntijajäsen, joka toimii virkavastuulla. Tarkoituksenmukaista tällöin olisi seutujohtajan nimeäminen. Yhtymävirastossa on valmisteltu asiaa koskeva kirjelmäluonnos, esityslistaliite A. Yhtymähallituksen on syytä käydä em. asioista linjakeskustelu. (valmistelu: Jari Ikonen puh ) Esitys: Yhtymähallitus päättää - että yrityspalvelujen kustannuspaikalla erotetaan erillinen määräraha niihin hankkeisiin osallistumiseen, jotka eivät ole elinkeinostrategian painopisteiden mukaisia, mutta muutoin perusteltuja. Vuoden 2005 osalta ko. va raus on hyväksyä esityslistaliitteenä A oleva kirjelmä toimitettavaksi maakun nan yhteistyöryh mälle ja sitä kautta rahoittajaviranomaisten tietoon. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Merkitään, että tällä päätöksellä kumotaan yhtymähallituksen päätös Kuntayhtymän toteuttamien toimintojen linjaukset ja toimintaa koskevat rajaukset Tiedoksi: Toimenpiteet: maakunnan yhteistyöryhmä/ Hannu Vesa yhtymävirasto

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut mahdolliset asiat YH 146 Selostus: Lentoliikenteen kilpailuttaminen Puheenjohtaja otti esille lentoliikenteen kilpailuttamisasian. Liikenneministeriön tekemä kilpailuttaminen ei täytä kaikkia vaatimuksia, jotka Savonlinnan kaupunki on esittänyt. Kaupunginjohtaja Jorma Auvinen selosti asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Päätös: Yhtymähallitus valtuutti seutujohtajan laatimaan liikenneministeriöön asiasta kirjelmän sekä käymään neuvottelut asiasta ministeriössä.

25 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuraava kokous YH 147 Selostus: Seuraava kokous pidetään klo 10:00 Rantasalmella.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002 Aika 04.06.2002 kello 13:00-13:10 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2004. Yhtymähallitus 27.05.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2004. Yhtymähallitus 27.05.2004 1 Yhtymähallitus 27.05.2004 1 Aika 27.05.2004 klo 10:00-11:38 Paikka Hotelli Saimaan sydän, Rantasalmi Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:00

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 24.1.2017 1 AIKA Tiistai 24.1.2017 klo 17.00-18.14 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs, (Suoratie 1) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 Kokousaika 1.2.2017 kello 18.00 18.52 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 27.11.2017 klo 8.15 8.53 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vanhusneuvosto 27.10.2008 AIKA 27.10.2008 klo 10:00-11:30 PAIKKA Tuulensuun palvelukeskus, Huvilakatu 32 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN AVAUS 3 31 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:45-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LYLYNRINTEENTIEN YKSITYISTIEN PERUSTAMINEN... 2 2 HONKAVUOREN JA LAKKAHARJUN METSÄTIEN JAKAMINEN KAHDEKSI ERI TIEKUNNAKSI... 3 3 RAKENNUSLUPA 9/2017,

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

40 Talousarvion toteutuminen Talousarvion kehys Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2017

40 Talousarvion toteutuminen Talousarvion kehys Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2017 KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 15.9.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 21.9.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs (Suoratie 1) 40

Lisätiedot

Asialista Keskiviikko klo _ Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Keskiviikko klo _ Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Keskiviikko 16.8.2017 klo 18.00 - _20.20 Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 39 Kokouksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 25.4.2017 1 AIKA Tiistai 25.4.2017 klo 17.00-18.34 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarri, Kuninkaanlähteenkatu 14 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.10.2016 1 AIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00-18.32 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kokoushuone (Kuninkaanlähteenkatu) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 8.5.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 KOKOUSAIKA Tiistai 8.5.2017 kello 13 14.20 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 34 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 15/2016 Kokousaika ti klo 9.30-11.57 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Kausala Kunnantalo klo 9-15.

Kausala Kunnantalo klo 9-15. Iitin kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Iitti-tiimi 16.01.2014 Aika Torstai 16.01.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuohe Saapuvilla Salonen Jarkko Saarikko Sami Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot