Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa"

Transkriptio

1 Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

2 Sisällys Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa... 3 Oppisopimuskoulutus...3 Oppisopimus...3 Opintojen henkilökohtaistaminen...3 Työnantajan vastuu...3 Työnantaja...4 Työntekijä...4 Oppisopimuksen solmiminen...5 Oppisopimuskoulutuksen maksut ja korvaukset...5 Käytännön ohjeita oppisopimusopiskelijalle, työnantajalle ja työpaikkaohjaajalle... 6 Henkilökohtainen opiskeluohjelma...6 Työssä oppimisen arviointi ja työnantajan koulutuskorvaus...7 Arviointi ja palautekeskustelut koulutuksen laadun varmistajina...7 Muu tiedottaminen ja yhteydenpito oppisopimustoimistoon...7 Työpaikkaohjaajan rooli...7 Työpaikkaohjaajakoulutus...7 Todistukset ja suoritusten arviointi...7 Hyödyllisiä linkkejä...8 Oppisopimusta koskevia säännöksiä... 9 Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset...9 Oppisopimuskoulutus...9 Oppisopimuksen sisältö...9 Oppisopimus voidaan purkaa...9 Otteita työsopimuslaista 55/ Opiskelijan arviointi Opiskelijoiden kuuleminen Jatko-opintokelpoisuus Yrittäjän oppisopimus Virkamiehen oppisopimus Ulkomaanjaksot oppisopimuskoulutuksessa Europassi Linkkejä Oppisopimusasioissa teitä palvelevat OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET Sopiva työpaikka Koulutuksesta kiinnostunut työnantaja ja opiskelija Oppisopimuksen solmiminen ja opintojen henkilökohtaistamisen suunnittelu koulutustarkastajan avulla Helsingin oppisopimustoimiston toiminta-ajatus Helsingin kaupungin opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000, Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11 A Puhelin (09) /2012 Taitto Tovia Design Oy Valokuvat Helsingin kaupungin kuvapankki, Pertti Nisonen, Olli Turunen Paino Star-Offset Oy, Helsinki 2012 TYÖSSÄ OPPIMINEN (n. 80 % oppiajasta) Työpaikkaohjaajan ja työyhteisön avulla työpaikalla (n. 20 % oppiajasta) Opettajan avulla oppilaitoksessa AMMATTI- TAITO TYÖN JA TIETO- PUOLISEN OPPIMISEN YHDISTÄMINEN Työpaikkaohjaajan, työyhteisön, opettajan ja koulutustarkastajan avulla TIETO- PUOLINEN OPPIMINEN

3 Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa OPPISOPIMUSKOULUTUS JA YLEINEN TUTKINTORAKENNE KORKEA-ASTE Näyttötutkinnot Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Erikoisammattitutkinnot TOINEN ASTE Ammattitutkinnot Aikuisten ammatilliset perustutkinnot Nuorten ammatilliset perustutkinnot Ylioppilastutkinto PERUSKOULU = Koulutus kuuluu oppisopimusjärjestelmän piiriin Toistaiseksi ammattikorkeakoulututkintoja ja tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja ei voida suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen koulutuksen hankkii Helsingin oppisopimustoimisto ja tietopuolinen koulutus on sekä työnantajalle että opiskelijalle maksutonta. Tietopuolisen koulutuksen osuus vaihtelee huomattavasti koulutusalasta riippuen ollen keskimäärin noin 20 % oppiajasta. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon, lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen. Myös yrittäjälle voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimus Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena palkkaa vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa. Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen ns. virkamiehen oppisopimus. Oppisopimuksessa on mainittava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus ja tutkinto, johon oppisopimus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Lisäksi sopimukseen merkitään vastuullinen työpaikkaohjaaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta. Opintojen henkilökohtaistaminen Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen keskeinen periaate on opintojen henkilökohtaistaminen. Tämä tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy tutkinnon suorittamisen ja ammattitaidon hankkimisen kaikkiin seuraaviin vaiheisiin: 1 hakeutumisvaihe, 2 näyttötutkinnon suorittaminen ja 3 tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luku- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Työnantajan vastuu Työnantajan on huolehdittava siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvia ja ammattiin liittyviä työtehtäviä ja että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaisesti. Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opiskelun eli kurssipäivien ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Jos tietopuolisen koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa, maksaa Helsingin oppisopimustoimisto opiskelijalle päivärahaa. 3

4 Työnantaja Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto kun tarvitset uutta työvoimaa kun koulutat henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin kun haluat laajentaa henkilöstön ammatillista osaamista. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset ovat 1 3 vuoden pituisia riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Työnantajalta edellytetään, että työpaikalla on koulutuksen ja tutkinnon tavoitteiden kannalta laadultaan ja laajuudeltaan riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä työvälineistöä. työpaikalla on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sellainen henkilö, joka voi toimia oppisopimusopiskelijan vastuullisena ohjaajana ja joka on halukas tähän tehtävään. työnantaja huolehtii siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen opiskeluohjelmansa mukaisesti. opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001) eräin poikkeuksin ja asianomaisen alan valtakunnallista työehtosopimusta kuin mitä työntekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta. Työntekijä Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, jos olet vailla ammatillista koulutusta tai haluat jatkaa opintojasi suorittamalla ammatillisen tutkinnon. haluat vaihtaa ammattia. haluat lisätä tai täydentää osaamistasi tietyssä ammatissa tai työtehtävissä. Toimi seuraavasti Varmista Helsingin oppisopimustoimistosta, että haluamasi koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuksella. Etsi itsellesi alan työpaikka. Kerro työnantajalle, että haluaisit päästä oppisopimusopiskelijaksi. Kerro työnantajalle oppisopimusopiskelusta, työnantajan saamasta koulutuskorvauksesta ja mahdollisesta palkkatuesta (perustiedot saat tästä esitteestä). Jos sinulla on jo työpaikka, kerro työnantajallesi (esimiehellesi) oppisopimuskoulutuksesta ja omista koulutustavoitteistasi. Lisätietoja saat koulutustarkastajilta, ja hänen kanssaan sovitaan myös oppisopimuksen solmimisesta. 4

5 Oppisopimuksen solmiminen Kun työnantaja ja opiskelija ovat päättäneet solmia oppisopimuksen, sopineet koulutuksen tavoitteesta ja palkasta, otetaan yhteys koulutustarkastajaan ja sovitaan tapaaminen. Oppisopimukset tehdään työpaikalla koulutustarkastajan, työnantajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan läsnä ollessa. Jos oppisopimus tehdään työttömän työnhakijan kanssa ja työnantaja hakee palkkatukea, on hakemuksen käsittelyyn TE-toimistossa varattava noin kahden viikon käsittelyaika. Tällöin oppisopimuskoulutus (työnteko) voidaan aloittaa vasta kun työnantaja on saanut palkkatukipäätöksen TE-toimistosta. Työnantajan on syytä olla yhteydessä opiskelijan TE-toimistoon jo ennen oppisopimuksen tekoa, jolloin palkkatuen myöntämisen edellytykset varmistetaan ja yritystä koskevat tarpeelliset tiedot saadaan TE-toimistolle viivytyksettä. Samalla työnantaja voi varmistaa TE-toimiston tarvitseman käsittelyajan. Työnantaja vastaa palkkatukihakemuksen ja liitteiden toimittamisesta (kaupparekisteriote ja verojäämätodistus) TE-toimistoon. Oppisopimuskoulutuksen maksut ja korvaukset Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Oppisopimuskoulutusta toteutetaan valtion varoin. Oppilaitokset laskuttavat opiskelijan kurssimaksut oppisopimustoimistolta. Kurssit ovat näin ollen maksuttomia sekä työnantajalle että opiskelijalle. Opiskelija rinnastetaan työntekijään. Hän on työsuhteessa työnantajaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Oppisopimusopiskelija ei saa opiskelija-alennuksia eikä muita oppilaitosopiskelijoille kuuluvia opiskelijaetuja. Opiskelijan palkka Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkan oikeellisuus on työnantajan vastuulla. Palkkatietoja voi kysyä alan työmarkkinajärjestöistä. Työnantajan koulutuskorvaus Työnantaja saa koulutuskorvausta työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä. Koulutuskorvauksen suuruus vaihtelee koulutusalan ja suoritettavan tutkinnon kustannusten mukaan, ollen perustutkinnoissa keskimäärin 200 euroa kuukaudessa. Työnantajalla on mahdollisuus hakea TE-toimistosta palkkatukea, mikäli hän solmii oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa. Tuen suuruus on noin 30 euroa työpäivältä. Palkkatuesta päättää se TE-toimisto, jossa henkilö on työnhakijana. Lisätietoja asiasta Opiskelija saa työssäoloajalta palkan ja käytännön opetuksen ammattiin maksuttoman tietopuolisen koulutuksen ja osallistumisen tutkintotilaisuuksiin päivärahaa 15 euroa/teoriapäivä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoriapäiviltä päivärahan lisäksi perheavustusta 17 euroa/ teoriapäivä, mikäli hän on alle 18-vuotiaiden lasten huoltaja matkakustannusten korvausta koti- tai työpaikkakunnalta teoriaopetuspaikkakunnalle ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan. Pääkaupunkiseudun sisäisiä matkoja ei makseta. Matkakorvauksia maksetaan vain, mikäli tietopuolinen opiskelu tapahtuu muualla kuin koti- tai työpaikkakunnalla. Opiskelija saa myös majoituskorvausta 8 euroa/päivä, mikäli tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai työpaikkakunnan ulkopuolella. 5

6 Käytännön ohjeita oppisopimusopiskelijalle, 1 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Oppimisen ja opiskelun ohjauksen kannalta henkilökohtainen opiskeluohjelma on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman rungon muodostaa tutkinnon perusteiden mukaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Henkilökohtainen opiskeluohjelma koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osasta: a) Työssä oppimisen suunnitelma, jonka laatimisesta sovitaan yhdessä työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa sopimusta tehtäessä. b) Tietopuolisen koulutuksen suunnitelma, joka laaditaan yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa. Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä selvitetään ennen sopimuksen solmimista ja opiskeluohjelma tehdään koulutuksen alussa. Opiskeluohjelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset. c) Henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka tehdään yhdessä opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajan edustajan kanssa koulutuksen aikana. Näyttösuunnitelmassa kuvataan, miten opiskelija aikoo osoittaa saavuttamansa ammattitaidon. Suunnitelmaan kirjataan missä, milloin ja millä tavoin hän toteuttaa tutkintatilaisuudet käytännön työssä. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa määritellään ammattitaidon saavuttamisen ja koulutuksen kannalta keskeiset työtehtävät työpaikalla koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle vastuullinen kouluttaja tai kouluttajat (oppilaitoksessa ja työpaikalla) muut opiskelijan kannalta tarpeelliset opintojen järjestämiseen liittyvät seikat. Työnantajan on hyvä käydä ennen sopimuksen tekemistä opiskelijan kanssa läpi yrityksen toiminta, työajat, palkkaus yms. sekä tulevat työtehtävät (minkälaisia tehtäviä tavoitellun tutkinnon eri osiin kuuluu, ja miten ne ajoittuvat oppisopimusajalle). HENKILÖKOHTAISTAMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA OPS/TP OPPILAITOS Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen Työnantajan koulutusintressit Työssäoppimisen kartoitus Hakeutumisvaiheen dokumentaatio HENSU Työntekijän kouluttautumisintressit Soveltuva tutkinto / tutkinnon osa tai lisäkoulutus Työntekijän lähtötilanteen arviointi Oppisopimuksen edellytysten arviointi Alustava lähtötilanteen kartoitus Tutkinnon sisältämät keskeiset työtehtävät Alustava työssä oppimisen suunnitelma = TOPS HOPO TOPS TIOPS Näytöt T Raportointilomakkeet oppisopimustoimistoon U T K I N T O OPPISOPIMUSTOIMISTO OPS/TP Opetussuunnitelma / Tutkinnon perusteet HOPO Henkilökohtainen opiskeluohjelma TOPS Työssä oppimisen suunnitelma TIOPS Tietopuolisen koulutuksen suunnitelma HENSU Henkilökohtainen näyttösuunnitelma RAPORTOINTI Koulutustarkastajan ohjeiden mukaan 6

7 työnantajalle ja työpaikkaohjaajalle 2 Työssä oppimisen arviointi ja työnantajan koulutuskorvaus Opiskelija seuraa toteutunutta koulutusta ja työtehtäviä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Työssä oppimisesta raportoidaan Helsingin oppisopimustoimistoon kuuden kuukauden jaksoissa oppisopimustoimiston lomakkeilla (www.oppisopimus.hel.fi > lomakkeet). Raportoinnissa ja työnantajalle maksettavissa koulutuskorvauksissa noudatetaan seuraavaa jaksotusta: huhti syyskuu loka maaliskuu Kunkin jakson päätyttyä oppisopimustoimistoon palautetaan työssä oppimisen arviointi (tai vaihtoehtoisesti täydennetty henkilökohtainen opiskeluohjelma) ja työnantajan koulutuskorvaushakemus. Koulutuskorvaus maksetaan siis kuuden kuukauden jaksoissa jälkikäteen. 3 Arviointi ja palautekeskustelut koulutuksen laadun varmistajina Arviointi- ja palautekeskustelut tulee käydä vähintään kaksi kertaa vuodessa em. raportoinnin jaksotusta noudattaen. Työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välisessä keskustelussa arvioidaan ja annetaan palautetta kuluneesta opiskelujaksosta, verrataan suorituksia opiskeluohjelmaan ja sen tavoitteisiin sekä suunnitellaan alkaneen jakson työtehtäviä ja tavoitteita. 4 Muu tiedottaminen ja yhteydenpito oppisopimustoimistoon Oppisopimukseen, opiskeluohjelmaan, työpaikkaohjaajaan ja yhteystietoihin liittyvät muutokset on ilmoitettava välittömästi Helsingin oppisopimustoimistoon. Opiskeluajan pidentämiseen, lyhentämiseen, keskeyttämiseen ja purkamiseen tarvitaan työnantajan ja työntekijän sekä koulutustarkastajan suostumus. Työpaikan vaihdosta eli oppisopimuksen purkamisesta on sovittava nykyisen työnantajan kanssa ellei oppisopimuksen purkautumisen perusteena ole työnantajan laiminlyönnit. Työpaikan vaihdosta on aina neuvoteltava etukäteen koulutustarkastajan kanssa. Helsingin oppisopimustoimisto toivoo välitöntä palautetta ja yhteydenottoa silloin, kun tarvetta on tai opinnot eivät etene sovitulla tavalla. 5 Työpaikkaohjaajan rooli Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan koulutuksesta työpaikalla. Tavoitteena on, että koulutus noudattaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa ja että opiskelija saavuttaa opiskeluohjelman kaikilla osa-alueilla sovitut koulutustavoitteet. Koulutuksen alussa ohjaaja käy läpi opiskelijan kanssa tutkinnon perusteet ja suunnittelee työssä oppimista henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjaksi. Koulutuksen päätteeksi ohjaaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa arvioinnin työssä oppimisen osalta. On tärkeää, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja pitävät säännöllisesti ohjausneuvotteluja koulutuksen aikana. 6 Työpaikkaohjaajakoulutus Helsingin oppisopimustoimisto järjestää omaa työpaikkaohjaajakoulutusta. Oppisopimustoimiston työpaikkaohjaajakoulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Lisätietoja koulutuksista löytyy osoitteesta 7 Todistukset ja suoritusten arviointi Päättöarviointi työn opetuksesta Oppisopimuksen päätyttyä työnantaja tai työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle hänen ammatillisesta osaamisestaan päättöarvioinnin. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan työssä oppimisen osalta asteikolla 1 3 oppisopimustoimiston arviointiohjeen mukaisesti. Alkuperäinen arviointilomake jää opiskelijalle ja kopio päättöarvioinnista toimitetaan Helsingin oppisopimustoimistoon koulutustarkastajalle. Todistus tietopuolisesta koulutuksesta Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos antaa opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen arvioinnin, sekä toimittaa siitä jäljennöksen oppisopimustoimistoon. Todistus oppisopimuskoulutuksesta Koulutustarkastaja laatii edellä mainittujen arviointien perusteella todistuksen tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta. Tutkintotodistus Kun kaikki tutkintoon kuuluvat näyttötutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen, jonka myöntää alan tutkintotoi- 7

8 mikunta. Opiskelija saa todistuksen oppilaitoksen kautta. Opiskelija maksaa itse tutkintomaksun 58 euroa oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Hyödyllisiä linkkejä Helsingin oppisopimustoimisto Oppisopimus on Hyvä Diili Osaaja-lehti Opetushallitus Suomen yrittäjät Helsingin yrittäjät Helsingin seudun kauppakamari Europassi Osaamiskartoitus Ohjauspalveluja Työ- ja elinkeinotoimisto Tietoa työsuhteeseen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista 8

9 Oppisopimusta koskevia säännöksiä 1 Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan seuraavia säännöksiä Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja näihin liittyvät asetukset oppisopimuskoulutusta koskevilta osiltaan. Työsopimuslaki (55/2001), em. laissa mainituin poikkeuksin. Työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki 738/2002). Alan työehtosopimus. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) ja siihen liittyvä asetus 2 Oppisopimuskoulutus Pääosin työpaikalla järjestettävä koulutus voi perustua 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan OPH:n määräyksen Dno 43/11/2006 ohjeistuksen mukaisesti. Ei sisälly pakollisia liikunnan ja terveystiedon eikä taito- ja taideaineiden opintoja. Osana koulutusta tulee järjestää mahdollisuus suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetty näyttötutkinto. Myös yrittäjälle ja virkamiehelle voidaan tehdä oppisopimus. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 17 3 Oppisopimuksen sisältö Oppisopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, tutkinto, johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilmenevät: 1 suoritettava tutkinto sekä tutkinnon laajuus 2 keskeiset työtehtävät 3 koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus 4 tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle 5 vastuulliset kouluttajat 6 muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat koulutuskorvauksesta kunkin oppisopimuksen osalta ennen sopimuksen hyväksymistä. Asetus ammatillisesta koulutuksesta ( ), 6 4 Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana yhteisellä sopimuksella työsopimuslain 1. luvun 4 :ssä ja 8. luvun 1 :ssä ja 3 :ssä säädetyillä perusteilla kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee koulutuksen järjestäjän luvalla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn sopimuksen määräyksiä. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 18 5 Otteita työsopimuslaista 55/ luku: Yleiset säännökset 3 Työsopimuksen muoto ja kesto Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. 4 Koeaika (tekstiä lyhennetty) Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta enintään neljän kuukauden pitui- 9

10 sella koeajalla (oppisopimuksessa aina 4 kk ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu). Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa 2 luvun 2 :n 1 momentissa tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 6 Vajaavaltaisen työsopimus (tekstiä lyhennetty) Alle 18-vuotiaan oikeudesta tehdä työsopimus sekä nuorten työntekijän huoltajan oikeudesta purkaa alaikäisen tekemä työsopimus säädetään nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993). 2 luku: Työnantajan velvollisuudet 1 Yleisvelvoite (tekstiä lyhennetty) Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. 2 Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu (tekstiä lyhennetty) Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ay-toiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisessä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työsuhteen pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. 3 Työturvallisuus (tekstiä lyhennetty) Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta, työn henkisen ja fyysisen terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä säädetään. 7 Työehtosopimuksen yleissitovuus (tekstiä lyhennetty) Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustettavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova TES) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. 10 Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. 3 luku: Työntekijän velvollisuudet 1 Yleiset (tekstiä lyhennetty) Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. 2 Työturvallisuus Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissä olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työja suojavälineissä havaitsemistaan puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. 5 luku: Lomauttaminen 2 Lomauttamisen perusteet (tekstiä lyhennetty) Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. 6 luku: Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä 1 Määräaikaiset sopimukset (tekstiä lyhennetty) Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. 8 luku: Työsopimuksen purkaminen 1 Purkamisperuste Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai lai- 10

11 minlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 3 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. 6 Opiskelijan arviointi Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 25 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu (tekstiä lyhennetty) Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää kirjallisesti opintojen etenemistä tai tutkinnon suorittamista koskevan arvioinnin uusimista. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 15 7 Opiskelijoiden kuuleminen (Tekstiä lyhennetty) Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 36 8 Jatko-opintokelpoisuus (Tekstiä lyhennetty) Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden (=hakukelpoisuuden) ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja sen mukaan kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 4 11

12 Yrittäjän oppisopimus Yrittäjille voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään. Oppisopimus perustuu Helsingin oppisopimustoimiston ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Koulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Koulutus sisältää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaista työssä oppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa suosituimmat tutkinnot ovat olleet yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, mutta myös muut tutkinnot ovat mahdollisia. Oppisopimustoimiston kanssa sovitaan toisen yrityksen osallistumisesta yrittäjän ohjaukseen ja tukemiseen. Tällöin toiselle yritykselle maksetaan koulutuskorvausta. Yrittäjälle järjestettävään oppisopimuskoulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus on muun oppisopimuskoulutuksen tavoin koulutettavalle maksutonta. Yrittäjälle voidaan maksaa teoriaopintojen ajalta opintososiaalisia etuja. Virkamiehen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen ns. virkamiehen oppisopimus (L630/1988, 19 ja 17 ). Koulutus ei kuitenkaan tällöin perustu työsopimukseen. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa. Työnantaja ja virkamies voivat yhteisellä sopimuksella purkaa virkamiehen oppisopimuksen välittömästi. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa virkamiehen oppisopimuksen virkamiestä ja työnantajaa kuultuaan, jos koulutuksessa ei noudateta lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä. 12

13 Ulkomaanjaksot oppisopimuskoulutuksessa Oppisopimustoimiston järjestämässä koulutuksessa voidaan jokin osa opinnoista suorittaa ulkomailla. Toisessa Euroopan Unionin jäsenmaassa suoritettavassa työssä oppimisessa käytetään Europassia, jolloin ulkomainen opiskelu hyväksytään osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta. Ulkomailla tapahtuva opiskelu on suositeltavaa liittää opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Näin voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet saavat ulkomailla suoritettavasta koulutuksesta parhaan hyödyn. Ulkomaan työssä oppiminen ja siihen mahdollisesti liittyvä tietopuolinen koulutus jossakin ulkomaisessa oppilaitoksessa kestää yleensä yhdestä kuuteen kuukauteen. Työnantaja voi maksaa ulkomaan jakson ajalta palkkaa tai antaa palkatonta vapaata opintoja varten. Opiskelija voi olla myös palkallisessa työsuhteessa ulkomaiseen työnantajaan, mikäli siitä sovitaan erikseen. Ulkomainen opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia kansainvälistä työkokemusta vahvistaa kielitaitoa hankkia erilaisten kulttuurien tuntemusta laajentaa ammatillista pätevyyttä sekä henkilökohtaisia valmiuksia. Työnantaja, joka lähettää tai vastaanottaa oppisopimusopiskelijoita, saa mahdollisuuden laajentaa henkilöstön kokemuksia ja taitoja tarjota henkilöstölle vieraiden kielten ja kulttuurien oppimista luoda kansainvälisiä yhteyksiä tutustua kansainvälisten organisaatioiden toimintatapoihin. Europassi Eurooppalainen koulutusjakso on suunniteltava yhteistyössä opiskelijan, oppisopimustoimiston, työnantajan, oppilaitoksen ja ulkomaisen työnantajan kanssa. Oppisopimusopiskelijalle Europassin myöntää Helsingin oppisopimustoimisto. Suomen kansallinen Europass-keskus on Opetushallitus, joka vastaa Europassiin liittyvästä koordinoinnista ja tiedottamisesta. Linkkejä > Tietoa oppisopimuskoulutuksesta > Kansainvälistyvä oppisopimuskoulutus 13

14 Oppisopimusasioissa teitä palvelevat Kaupan ja hallinnon alan oppisopimukset Virpi Heinonen, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuula Kajaste, koulutustarkastaja... (09) gsm Arja Kuutti, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuula Nisonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Helena Lindblom, sihteeri... (09) gsm Hanna Pousi, sihteeri... (09) gsm Yrittäjän oppisopimukset ja johtamisen erikoisammattitutkinnot Arja Kuutti, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuula Nisonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Hanna Pousi, sihteeri... (09) gsm Catering, kotitalous-, suurtalous-, laitos- ja puhdistuspalvelualan oppisopimukset Pirjo-Liisa Kangasniemi, koulutustarkastaja... (09) gsm Tanja Ståhlberg, koulutustarkastaja... (09) gsm Milka Kaikkonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Arla-Mia Gardemeister, sihteeri... (09) gsm Hotelli-, ravintola-, matkailu- ja elintarvikealan oppisopimukset Elina Kivi, koulutustarkastaja... (09) gsm Milka Kaikkonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Sosiaali- ja terveysalan oppisopimukset Liisa Rantalainen, koulutustarkastaja... (09) gsm Leena Parkkila, koulutustarkastaja... (09) gsm Minna Viljamaa, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Kulttuuriala (käsi- ja taideteollisuus, viestintä- ja kuvataide, musiikki, teatteri- ja tanssiala), vapaa-aika, liikunta ja kauneudenhoitoala, luonnonvara-ala ja tekstiili- ja vaatetusalan oppisopimukset Kaija Heiskanen, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuija Lehvä, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Ulla Pohjala, sihteeri... (09) gsm Rakennus-, LVI-, pintakäsittely-, maanmittaus-, puu-, paperi- ja kemianteollisuus sekä merenkulkuala, kone- ja metalli- sekä auto- ja kuljetusalan oppisopimukset Esa Björn, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuija Lehvä, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Sähkö-, turvallisuus, tietotekniikka- sekä graafisen alan oppisopimukset Aino Hukkanen, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuija Lehvä, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Ulla Pohjala, sihteeri... (09) gsm Kansainvälinen oppisopimuskoulutus Sari Turunen-Zwinger, koulutustarkastaja... (09) gsm Tiina Karp-Maurio, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Hallinto ja kehittäminen Sylva Lankinen, kehittämispäällikkö... (09) gsm Anne Nikkanen, toimisto- ja tilastopalvelut... (09) gsm Aino Hukkanen, koulutushankinnat... (09) gsm Johto Kari Viinisalo, oppisopimusjohtaja... (09) gsm Liisa Kotimäki, johdon sihteeri... (09) gsm

15 Helsingin oppisopimustoimiston toiminta-ajatus Helsingin oppisopimustoimisto järjestää yhteistyössä työnantajien ja oppilaitosten kanssa työelämän tarvitsemaa ammatillista koulutusta, joka tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen tai virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn määräaikaiseen oppisopimukseen. Koulutuksen tavoitteena voi olla ammatillinen tutkinto, jonkin tutkinnon osa-alueen suorittaminen tai työnantajan ja työntekijän erityistarpeista lähtevä koulutus. Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Helsingin oppisopimustoimisto tekee kiinteää yhteistyötä elinkeinoja työvoimaviranomaisten kanssa ja kehittää jatkuvasti palveluja vastaamaan alueen väestön ja yritysten tarpeita. 15

16 Oppisopimustoimisto PL 3000 (Hämeentie 11 A, Helsinki 53) Helsingin kaupunki Vaihde (09) Faksi (09) Internet Yleinen sähköposti Henkilökohtainen sähköposti

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Dno 37/041/2013 Monityönantajaisen oppisopimuksen selvitystyöryhmä SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 31.1.2014 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 USEAN TYÖNANTAJAN

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Ennen oppisopimuskoulutusta...7 2.1

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2012 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2012 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1. Työssäoppiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä... 3 Työssäoppimisen

Lisätiedot