Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa"

Transkriptio

1 Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

2 Sisällys Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa... 3 Oppisopimuskoulutus...3 Oppisopimus...3 Opintojen henkilökohtaistaminen...3 Työnantajan vastuu...3 Työnantaja...4 Työntekijä...4 Oppisopimuksen solmiminen...5 Oppisopimuskoulutuksen maksut ja korvaukset...5 Käytännön ohjeita oppisopimusopiskelijalle, työnantajalle ja työpaikkaohjaajalle... 6 Henkilökohtainen opiskeluohjelma...6 Työssä oppimisen arviointi ja työnantajan koulutuskorvaus...7 Arviointi ja palautekeskustelut koulutuksen laadun varmistajina...7 Muu tiedottaminen ja yhteydenpito oppisopimustoimistoon...7 Työpaikkaohjaajan rooli...7 Työpaikkaohjaajakoulutus...7 Todistukset ja suoritusten arviointi...7 Hyödyllisiä linkkejä...8 Oppisopimusta koskevia säännöksiä... 9 Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset...9 Oppisopimuskoulutus...9 Oppisopimuksen sisältö...9 Oppisopimus voidaan purkaa...9 Otteita työsopimuslaista 55/ Opiskelijan arviointi Opiskelijoiden kuuleminen Jatko-opintokelpoisuus Yrittäjän oppisopimus Virkamiehen oppisopimus Ulkomaanjaksot oppisopimuskoulutuksessa Europassi Linkkejä Oppisopimusasioissa teitä palvelevat OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET Sopiva työpaikka Koulutuksesta kiinnostunut työnantaja ja opiskelija Oppisopimuksen solmiminen ja opintojen henkilökohtaistamisen suunnittelu koulutustarkastajan avulla Helsingin oppisopimustoimiston toiminta-ajatus Helsingin kaupungin opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000, Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11 A Puhelin (09) /2012 Taitto Tovia Design Oy Valokuvat Helsingin kaupungin kuvapankki, Pertti Nisonen, Olli Turunen Paino Star-Offset Oy, Helsinki 2012 TYÖSSÄ OPPIMINEN (n. 80 % oppiajasta) Työpaikkaohjaajan ja työyhteisön avulla työpaikalla (n. 20 % oppiajasta) Opettajan avulla oppilaitoksessa AMMATTI- TAITO TYÖN JA TIETO- PUOLISEN OPPIMISEN YHDISTÄMINEN Työpaikkaohjaajan, työyhteisön, opettajan ja koulutustarkastajan avulla TIETO- PUOLINEN OPPIMINEN

3 Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa OPPISOPIMUSKOULUTUS JA YLEINEN TUTKINTORAKENNE KORKEA-ASTE Näyttötutkinnot Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Erikoisammattitutkinnot TOINEN ASTE Ammattitutkinnot Aikuisten ammatilliset perustutkinnot Nuorten ammatilliset perustutkinnot Ylioppilastutkinto PERUSKOULU = Koulutus kuuluu oppisopimusjärjestelmän piiriin Toistaiseksi ammattikorkeakoulututkintoja ja tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja ei voida suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen koulutuksen hankkii Helsingin oppisopimustoimisto ja tietopuolinen koulutus on sekä työnantajalle että opiskelijalle maksutonta. Tietopuolisen koulutuksen osuus vaihtelee huomattavasti koulutusalasta riippuen ollen keskimäärin noin 20 % oppiajasta. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon, lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen. Myös yrittäjälle voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimus Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena palkkaa vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa. Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen ns. virkamiehen oppisopimus. Oppisopimuksessa on mainittava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus ja tutkinto, johon oppisopimus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Lisäksi sopimukseen merkitään vastuullinen työpaikkaohjaaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta. Opintojen henkilökohtaistaminen Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen keskeinen periaate on opintojen henkilökohtaistaminen. Tämä tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen sisältyy tutkinnon suorittamisen ja ammattitaidon hankkimisen kaikkiin seuraaviin vaiheisiin: 1 hakeutumisvaihe, 2 näyttötutkinnon suorittaminen ja 3 tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luku- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Työnantajan vastuu Työnantajan on huolehdittava siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvia ja ammattiin liittyviä työtehtäviä ja että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaisesti. Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opiskelun eli kurssipäivien ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Jos tietopuolisen koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa, maksaa Helsingin oppisopimustoimisto opiskelijalle päivärahaa. 3

4 Työnantaja Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto kun tarvitset uutta työvoimaa kun koulutat henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin kun haluat laajentaa henkilöstön ammatillista osaamista. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset ovat 1 3 vuoden pituisia riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Työnantajalta edellytetään, että työpaikalla on koulutuksen ja tutkinnon tavoitteiden kannalta laadultaan ja laajuudeltaan riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä työvälineistöä. työpaikalla on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sellainen henkilö, joka voi toimia oppisopimusopiskelijan vastuullisena ohjaajana ja joka on halukas tähän tehtävään. työnantaja huolehtii siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen opiskeluohjelmansa mukaisesti. opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001) eräin poikkeuksin ja asianomaisen alan valtakunnallista työehtosopimusta kuin mitä työntekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta. Työntekijä Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, jos olet vailla ammatillista koulutusta tai haluat jatkaa opintojasi suorittamalla ammatillisen tutkinnon. haluat vaihtaa ammattia. haluat lisätä tai täydentää osaamistasi tietyssä ammatissa tai työtehtävissä. Toimi seuraavasti Varmista Helsingin oppisopimustoimistosta, että haluamasi koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuksella. Etsi itsellesi alan työpaikka. Kerro työnantajalle, että haluaisit päästä oppisopimusopiskelijaksi. Kerro työnantajalle oppisopimusopiskelusta, työnantajan saamasta koulutuskorvauksesta ja mahdollisesta palkkatuesta (perustiedot saat tästä esitteestä). Jos sinulla on jo työpaikka, kerro työnantajallesi (esimiehellesi) oppisopimuskoulutuksesta ja omista koulutustavoitteistasi. Lisätietoja saat koulutustarkastajilta, ja hänen kanssaan sovitaan myös oppisopimuksen solmimisesta. 4

5 Oppisopimuksen solmiminen Kun työnantaja ja opiskelija ovat päättäneet solmia oppisopimuksen, sopineet koulutuksen tavoitteesta ja palkasta, otetaan yhteys koulutustarkastajaan ja sovitaan tapaaminen. Oppisopimukset tehdään työpaikalla koulutustarkastajan, työnantajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan läsnä ollessa. Jos oppisopimus tehdään työttömän työnhakijan kanssa ja työnantaja hakee palkkatukea, on hakemuksen käsittelyyn TE-toimistossa varattava noin kahden viikon käsittelyaika. Tällöin oppisopimuskoulutus (työnteko) voidaan aloittaa vasta kun työnantaja on saanut palkkatukipäätöksen TE-toimistosta. Työnantajan on syytä olla yhteydessä opiskelijan TE-toimistoon jo ennen oppisopimuksen tekoa, jolloin palkkatuen myöntämisen edellytykset varmistetaan ja yritystä koskevat tarpeelliset tiedot saadaan TE-toimistolle viivytyksettä. Samalla työnantaja voi varmistaa TE-toimiston tarvitseman käsittelyajan. Työnantaja vastaa palkkatukihakemuksen ja liitteiden toimittamisesta (kaupparekisteriote ja verojäämätodistus) TE-toimistoon. Oppisopimuskoulutuksen maksut ja korvaukset Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Oppisopimuskoulutusta toteutetaan valtion varoin. Oppilaitokset laskuttavat opiskelijan kurssimaksut oppisopimustoimistolta. Kurssit ovat näin ollen maksuttomia sekä työnantajalle että opiskelijalle. Opiskelija rinnastetaan työntekijään. Hän on työsuhteessa työnantajaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Oppisopimusopiskelija ei saa opiskelija-alennuksia eikä muita oppilaitosopiskelijoille kuuluvia opiskelijaetuja. Opiskelijan palkka Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkan oikeellisuus on työnantajan vastuulla. Palkkatietoja voi kysyä alan työmarkkinajärjestöistä. Työnantajan koulutuskorvaus Työnantaja saa koulutuskorvausta työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä. Koulutuskorvauksen suuruus vaihtelee koulutusalan ja suoritettavan tutkinnon kustannusten mukaan, ollen perustutkinnoissa keskimäärin 200 euroa kuukaudessa. Työnantajalla on mahdollisuus hakea TE-toimistosta palkkatukea, mikäli hän solmii oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa. Tuen suuruus on noin 30 euroa työpäivältä. Palkkatuesta päättää se TE-toimisto, jossa henkilö on työnhakijana. Lisätietoja asiasta Opiskelija saa työssäoloajalta palkan ja käytännön opetuksen ammattiin maksuttoman tietopuolisen koulutuksen ja osallistumisen tutkintotilaisuuksiin päivärahaa 15 euroa/teoriapäivä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoriapäiviltä päivärahan lisäksi perheavustusta 17 euroa/ teoriapäivä, mikäli hän on alle 18-vuotiaiden lasten huoltaja matkakustannusten korvausta koti- tai työpaikkakunnalta teoriaopetuspaikkakunnalle ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan. Pääkaupunkiseudun sisäisiä matkoja ei makseta. Matkakorvauksia maksetaan vain, mikäli tietopuolinen opiskelu tapahtuu muualla kuin koti- tai työpaikkakunnalla. Opiskelija saa myös majoituskorvausta 8 euroa/päivä, mikäli tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai työpaikkakunnan ulkopuolella. 5

6 Käytännön ohjeita oppisopimusopiskelijalle, 1 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Oppimisen ja opiskelun ohjauksen kannalta henkilökohtainen opiskeluohjelma on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman rungon muodostaa tutkinnon perusteiden mukaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Henkilökohtainen opiskeluohjelma koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osasta: a) Työssä oppimisen suunnitelma, jonka laatimisesta sovitaan yhdessä työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa sopimusta tehtäessä. b) Tietopuolisen koulutuksen suunnitelma, joka laaditaan yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa. Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä selvitetään ennen sopimuksen solmimista ja opiskeluohjelma tehdään koulutuksen alussa. Opiskeluohjelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset. c) Henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka tehdään yhdessä opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajan edustajan kanssa koulutuksen aikana. Näyttösuunnitelmassa kuvataan, miten opiskelija aikoo osoittaa saavuttamansa ammattitaidon. Suunnitelmaan kirjataan missä, milloin ja millä tavoin hän toteuttaa tutkintatilaisuudet käytännön työssä. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa määritellään ammattitaidon saavuttamisen ja koulutuksen kannalta keskeiset työtehtävät työpaikalla koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle vastuullinen kouluttaja tai kouluttajat (oppilaitoksessa ja työpaikalla) muut opiskelijan kannalta tarpeelliset opintojen järjestämiseen liittyvät seikat. Työnantajan on hyvä käydä ennen sopimuksen tekemistä opiskelijan kanssa läpi yrityksen toiminta, työajat, palkkaus yms. sekä tulevat työtehtävät (minkälaisia tehtäviä tavoitellun tutkinnon eri osiin kuuluu, ja miten ne ajoittuvat oppisopimusajalle). HENKILÖKOHTAISTAMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA OPS/TP OPPILAITOS Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen Työnantajan koulutusintressit Työssäoppimisen kartoitus Hakeutumisvaiheen dokumentaatio HENSU Työntekijän kouluttautumisintressit Soveltuva tutkinto / tutkinnon osa tai lisäkoulutus Työntekijän lähtötilanteen arviointi Oppisopimuksen edellytysten arviointi Alustava lähtötilanteen kartoitus Tutkinnon sisältämät keskeiset työtehtävät Alustava työssä oppimisen suunnitelma = TOPS HOPO TOPS TIOPS Näytöt T Raportointilomakkeet oppisopimustoimistoon U T K I N T O OPPISOPIMUSTOIMISTO OPS/TP Opetussuunnitelma / Tutkinnon perusteet HOPO Henkilökohtainen opiskeluohjelma TOPS Työssä oppimisen suunnitelma TIOPS Tietopuolisen koulutuksen suunnitelma HENSU Henkilökohtainen näyttösuunnitelma RAPORTOINTI Koulutustarkastajan ohjeiden mukaan 6

7 työnantajalle ja työpaikkaohjaajalle 2 Työssä oppimisen arviointi ja työnantajan koulutuskorvaus Opiskelija seuraa toteutunutta koulutusta ja työtehtäviä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Työssä oppimisesta raportoidaan Helsingin oppisopimustoimistoon kuuden kuukauden jaksoissa oppisopimustoimiston lomakkeilla (www.oppisopimus.hel.fi > lomakkeet). Raportoinnissa ja työnantajalle maksettavissa koulutuskorvauksissa noudatetaan seuraavaa jaksotusta: huhti syyskuu loka maaliskuu Kunkin jakson päätyttyä oppisopimustoimistoon palautetaan työssä oppimisen arviointi (tai vaihtoehtoisesti täydennetty henkilökohtainen opiskeluohjelma) ja työnantajan koulutuskorvaushakemus. Koulutuskorvaus maksetaan siis kuuden kuukauden jaksoissa jälkikäteen. 3 Arviointi ja palautekeskustelut koulutuksen laadun varmistajina Arviointi- ja palautekeskustelut tulee käydä vähintään kaksi kertaa vuodessa em. raportoinnin jaksotusta noudattaen. Työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välisessä keskustelussa arvioidaan ja annetaan palautetta kuluneesta opiskelujaksosta, verrataan suorituksia opiskeluohjelmaan ja sen tavoitteisiin sekä suunnitellaan alkaneen jakson työtehtäviä ja tavoitteita. 4 Muu tiedottaminen ja yhteydenpito oppisopimustoimistoon Oppisopimukseen, opiskeluohjelmaan, työpaikkaohjaajaan ja yhteystietoihin liittyvät muutokset on ilmoitettava välittömästi Helsingin oppisopimustoimistoon. Opiskeluajan pidentämiseen, lyhentämiseen, keskeyttämiseen ja purkamiseen tarvitaan työnantajan ja työntekijän sekä koulutustarkastajan suostumus. Työpaikan vaihdosta eli oppisopimuksen purkamisesta on sovittava nykyisen työnantajan kanssa ellei oppisopimuksen purkautumisen perusteena ole työnantajan laiminlyönnit. Työpaikan vaihdosta on aina neuvoteltava etukäteen koulutustarkastajan kanssa. Helsingin oppisopimustoimisto toivoo välitöntä palautetta ja yhteydenottoa silloin, kun tarvetta on tai opinnot eivät etene sovitulla tavalla. 5 Työpaikkaohjaajan rooli Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan koulutuksesta työpaikalla. Tavoitteena on, että koulutus noudattaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa ja että opiskelija saavuttaa opiskeluohjelman kaikilla osa-alueilla sovitut koulutustavoitteet. Koulutuksen alussa ohjaaja käy läpi opiskelijan kanssa tutkinnon perusteet ja suunnittelee työssä oppimista henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjaksi. Koulutuksen päätteeksi ohjaaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa arvioinnin työssä oppimisen osalta. On tärkeää, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja pitävät säännöllisesti ohjausneuvotteluja koulutuksen aikana. 6 Työpaikkaohjaajakoulutus Helsingin oppisopimustoimisto järjestää omaa työpaikkaohjaajakoulutusta. Oppisopimustoimiston työpaikkaohjaajakoulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Lisätietoja koulutuksista löytyy osoitteesta 7 Todistukset ja suoritusten arviointi Päättöarviointi työn opetuksesta Oppisopimuksen päätyttyä työnantaja tai työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle hänen ammatillisesta osaamisestaan päättöarvioinnin. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan työssä oppimisen osalta asteikolla 1 3 oppisopimustoimiston arviointiohjeen mukaisesti. Alkuperäinen arviointilomake jää opiskelijalle ja kopio päättöarvioinnista toimitetaan Helsingin oppisopimustoimistoon koulutustarkastajalle. Todistus tietopuolisesta koulutuksesta Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos antaa opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen arvioinnin, sekä toimittaa siitä jäljennöksen oppisopimustoimistoon. Todistus oppisopimuskoulutuksesta Koulutustarkastaja laatii edellä mainittujen arviointien perusteella todistuksen tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta. Tutkintotodistus Kun kaikki tutkintoon kuuluvat näyttötutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen, jonka myöntää alan tutkintotoi- 7

8 mikunta. Opiskelija saa todistuksen oppilaitoksen kautta. Opiskelija maksaa itse tutkintomaksun 58 euroa oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Hyödyllisiä linkkejä Helsingin oppisopimustoimisto Oppisopimus on Hyvä Diili Osaaja-lehti Opetushallitus Suomen yrittäjät Helsingin yrittäjät Helsingin seudun kauppakamari Europassi Osaamiskartoitus Ohjauspalveluja Työ- ja elinkeinotoimisto Tietoa työsuhteeseen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista 8

9 Oppisopimusta koskevia säännöksiä 1 Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan seuraavia säännöksiä Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja näihin liittyvät asetukset oppisopimuskoulutusta koskevilta osiltaan. Työsopimuslaki (55/2001), em. laissa mainituin poikkeuksin. Työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki 738/2002). Alan työehtosopimus. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) ja siihen liittyvä asetus 2 Oppisopimuskoulutus Pääosin työpaikalla järjestettävä koulutus voi perustua 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan OPH:n määräyksen Dno 43/11/2006 ohjeistuksen mukaisesti. Ei sisälly pakollisia liikunnan ja terveystiedon eikä taito- ja taideaineiden opintoja. Osana koulutusta tulee järjestää mahdollisuus suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetty näyttötutkinto. Myös yrittäjälle ja virkamiehelle voidaan tehdä oppisopimus. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 17 3 Oppisopimuksen sisältö Oppisopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, tutkinto, johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilmenevät: 1 suoritettava tutkinto sekä tutkinnon laajuus 2 keskeiset työtehtävät 3 koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus 4 tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle 5 vastuulliset kouluttajat 6 muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat koulutuskorvauksesta kunkin oppisopimuksen osalta ennen sopimuksen hyväksymistä. Asetus ammatillisesta koulutuksesta ( ), 6 4 Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana yhteisellä sopimuksella työsopimuslain 1. luvun 4 :ssä ja 8. luvun 1 :ssä ja 3 :ssä säädetyillä perusteilla kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee koulutuksen järjestäjän luvalla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn sopimuksen määräyksiä. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 18 5 Otteita työsopimuslaista 55/ luku: Yleiset säännökset 3 Työsopimuksen muoto ja kesto Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. 4 Koeaika (tekstiä lyhennetty) Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta enintään neljän kuukauden pitui- 9

10 sella koeajalla (oppisopimuksessa aina 4 kk ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu). Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa 2 luvun 2 :n 1 momentissa tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 6 Vajaavaltaisen työsopimus (tekstiä lyhennetty) Alle 18-vuotiaan oikeudesta tehdä työsopimus sekä nuorten työntekijän huoltajan oikeudesta purkaa alaikäisen tekemä työsopimus säädetään nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993). 2 luku: Työnantajan velvollisuudet 1 Yleisvelvoite (tekstiä lyhennetty) Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. 2 Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu (tekstiä lyhennetty) Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ay-toiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisessä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työsuhteen pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. 3 Työturvallisuus (tekstiä lyhennetty) Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta, työn henkisen ja fyysisen terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä säädetään. 7 Työehtosopimuksen yleissitovuus (tekstiä lyhennetty) Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustettavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova TES) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. 10 Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. 3 luku: Työntekijän velvollisuudet 1 Yleiset (tekstiä lyhennetty) Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. 2 Työturvallisuus Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissä olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työja suojavälineissä havaitsemistaan puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. 5 luku: Lomauttaminen 2 Lomauttamisen perusteet (tekstiä lyhennetty) Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. 6 luku: Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä 1 Määräaikaiset sopimukset (tekstiä lyhennetty) Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. 8 luku: Työsopimuksen purkaminen 1 Purkamisperuste Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai lai- 10

11 minlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 3 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. 6 Opiskelijan arviointi Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 25 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu (tekstiä lyhennetty) Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää kirjallisesti opintojen etenemistä tai tutkinnon suorittamista koskevan arvioinnin uusimista. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 15 7 Opiskelijoiden kuuleminen (Tekstiä lyhennetty) Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 36 8 Jatko-opintokelpoisuus (Tekstiä lyhennetty) Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden (=hakukelpoisuuden) ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja sen mukaan kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ), 4 11

12 Yrittäjän oppisopimus Yrittäjille voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään. Oppisopimus perustuu Helsingin oppisopimustoimiston ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Koulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Koulutus sisältää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaista työssä oppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa suosituimmat tutkinnot ovat olleet yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, mutta myös muut tutkinnot ovat mahdollisia. Oppisopimustoimiston kanssa sovitaan toisen yrityksen osallistumisesta yrittäjän ohjaukseen ja tukemiseen. Tällöin toiselle yritykselle maksetaan koulutuskorvausta. Yrittäjälle järjestettävään oppisopimuskoulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus on muun oppisopimuskoulutuksen tavoin koulutettavalle maksutonta. Yrittäjälle voidaan maksaa teoriaopintojen ajalta opintososiaalisia etuja. Virkamiehen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen ns. virkamiehen oppisopimus (L630/1988, 19 ja 17 ). Koulutus ei kuitenkaan tällöin perustu työsopimukseen. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa. Työnantaja ja virkamies voivat yhteisellä sopimuksella purkaa virkamiehen oppisopimuksen välittömästi. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa virkamiehen oppisopimuksen virkamiestä ja työnantajaa kuultuaan, jos koulutuksessa ei noudateta lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä. 12

13 Ulkomaanjaksot oppisopimuskoulutuksessa Oppisopimustoimiston järjestämässä koulutuksessa voidaan jokin osa opinnoista suorittaa ulkomailla. Toisessa Euroopan Unionin jäsenmaassa suoritettavassa työssä oppimisessa käytetään Europassia, jolloin ulkomainen opiskelu hyväksytään osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta. Ulkomailla tapahtuva opiskelu on suositeltavaa liittää opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Näin voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet saavat ulkomailla suoritettavasta koulutuksesta parhaan hyödyn. Ulkomaan työssä oppiminen ja siihen mahdollisesti liittyvä tietopuolinen koulutus jossakin ulkomaisessa oppilaitoksessa kestää yleensä yhdestä kuuteen kuukauteen. Työnantaja voi maksaa ulkomaan jakson ajalta palkkaa tai antaa palkatonta vapaata opintoja varten. Opiskelija voi olla myös palkallisessa työsuhteessa ulkomaiseen työnantajaan, mikäli siitä sovitaan erikseen. Ulkomainen opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia kansainvälistä työkokemusta vahvistaa kielitaitoa hankkia erilaisten kulttuurien tuntemusta laajentaa ammatillista pätevyyttä sekä henkilökohtaisia valmiuksia. Työnantaja, joka lähettää tai vastaanottaa oppisopimusopiskelijoita, saa mahdollisuuden laajentaa henkilöstön kokemuksia ja taitoja tarjota henkilöstölle vieraiden kielten ja kulttuurien oppimista luoda kansainvälisiä yhteyksiä tutustua kansainvälisten organisaatioiden toimintatapoihin. Europassi Eurooppalainen koulutusjakso on suunniteltava yhteistyössä opiskelijan, oppisopimustoimiston, työnantajan, oppilaitoksen ja ulkomaisen työnantajan kanssa. Oppisopimusopiskelijalle Europassin myöntää Helsingin oppisopimustoimisto. Suomen kansallinen Europass-keskus on Opetushallitus, joka vastaa Europassiin liittyvästä koordinoinnista ja tiedottamisesta. Linkkejä > Tietoa oppisopimuskoulutuksesta > Kansainvälistyvä oppisopimuskoulutus 13

14 Oppisopimusasioissa teitä palvelevat Kaupan ja hallinnon alan oppisopimukset Virpi Heinonen, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuula Kajaste, koulutustarkastaja... (09) gsm Arja Kuutti, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuula Nisonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Helena Lindblom, sihteeri... (09) gsm Hanna Pousi, sihteeri... (09) gsm Yrittäjän oppisopimukset ja johtamisen erikoisammattitutkinnot Arja Kuutti, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuula Nisonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Hanna Pousi, sihteeri... (09) gsm Catering, kotitalous-, suurtalous-, laitos- ja puhdistuspalvelualan oppisopimukset Pirjo-Liisa Kangasniemi, koulutustarkastaja... (09) gsm Tanja Ståhlberg, koulutustarkastaja... (09) gsm Milka Kaikkonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Arla-Mia Gardemeister, sihteeri... (09) gsm Hotelli-, ravintola-, matkailu- ja elintarvikealan oppisopimukset Elina Kivi, koulutustarkastaja... (09) gsm Milka Kaikkonen, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Sosiaali- ja terveysalan oppisopimukset Liisa Rantalainen, koulutustarkastaja... (09) gsm Leena Parkkila, koulutustarkastaja... (09) gsm Minna Viljamaa, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Kulttuuriala (käsi- ja taideteollisuus, viestintä- ja kuvataide, musiikki, teatteri- ja tanssiala), vapaa-aika, liikunta ja kauneudenhoitoala, luonnonvara-ala ja tekstiili- ja vaatetusalan oppisopimukset Kaija Heiskanen, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuija Lehvä, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Ulla Pohjala, sihteeri... (09) gsm Rakennus-, LVI-, pintakäsittely-, maanmittaus-, puu-, paperi- ja kemianteollisuus sekä merenkulkuala, kone- ja metalli- sekä auto- ja kuljetusalan oppisopimukset Esa Björn, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuija Lehvä, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Sähkö-, turvallisuus, tietotekniikka- sekä graafisen alan oppisopimukset Aino Hukkanen, koulutustarkastaja... (09) gsm Tuija Lehvä, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Ulla Pohjala, sihteeri... (09) gsm Kansainvälinen oppisopimuskoulutus Sari Turunen-Zwinger, koulutustarkastaja... (09) gsm Tiina Karp-Maurio, oppisopimusneuvoja... (09) gsm Hallinto ja kehittäminen Sylva Lankinen, kehittämispäällikkö... (09) gsm Anne Nikkanen, toimisto- ja tilastopalvelut... (09) gsm Aino Hukkanen, koulutushankinnat... (09) gsm Johto Kari Viinisalo, oppisopimusjohtaja... (09) gsm Liisa Kotimäki, johdon sihteeri... (09) gsm

15 Helsingin oppisopimustoimiston toiminta-ajatus Helsingin oppisopimustoimisto järjestää yhteistyössä työnantajien ja oppilaitosten kanssa työelämän tarvitsemaa ammatillista koulutusta, joka tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen tai virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn määräaikaiseen oppisopimukseen. Koulutuksen tavoitteena voi olla ammatillinen tutkinto, jonkin tutkinnon osa-alueen suorittaminen tai työnantajan ja työntekijän erityistarpeista lähtevä koulutus. Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Helsingin oppisopimustoimisto tekee kiinteää yhteistyötä elinkeinoja työvoimaviranomaisten kanssa ja kehittää jatkuvasti palveluja vastaamaan alueen väestön ja yritysten tarpeita. 15

16 Oppisopimustoimisto PL 3000 (Hämeentie 11 A, Helsinki 53) Helsingin kaupunki Vaihde (09) Faksi (09) Internet Yleinen sähköposti Henkilökohtainen sähköposti

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja tieto-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPAS. OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista

OPPISOPIMUS OPAS.  OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPPISOPIMUS Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE OPAS VARALA www.varala.fi VARALAN URHEILUOPISTON OPPISOPIMUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot