Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta"

Transkriptio

1 Katsaus CAMILLA SCHALIN-JÄNTTI Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta Väsymys, kuiva iho, palelu, muistihäiriöt, ummetus ja painonnousu ovat hypotyreoosipotilaan klassisia oireita, mutta huomattavalla osalla muistakin henkilöistä esiintyy vähintään yksi edellä mainituista oireista. Hypotyreoosi saattaa paljastua myös epätyypillisen taudinkuvan kuten hankalien lihasoireiden tai poikkeavan laboratoriolöydöksen esimerkiksi suuren kolesteroliarvon taustalta. Hypotyreoosi todetaan tai suljetaan pois helposti määrittämällä seerumin tyreotropiinin ja vapaan tyroksiinin pitoisuudet. Korvaushoito toteutetaan yksinkertaisesti antamalla tyrosiinia, mutta ylläpitoannos jää usein liian pieneksi. Hoidon tavoitteina ovat sekä biokemiallinen eutyreoosi että hyvinvoiva oireeton potilas. Ohimenevää hypotyreoosia esiintyy subakuutissa ja synnytyksenjälkeisessä tyreoidiitissa. Monet lääkkeet vaikuttavat kilpirauhasen toimintaan. Tyroksiinin tarve lisääntyy raskauden aikana, ja hypotyreoosipotilaan annosta tulisikin tuoreiden tutkimustietojen perusteella suurentaa heti, kun raskaus on tiedossa. K ilpirauhasen vajaatoiminta on hyvin yleinen sairaus. Kansaneläkelaitoksen tilastoinnin mukaan henkilöä sai Suomessa erityiskorvausoikeuden hypotyreoosin vuoksi vuoden 2003 lopussa (Antti Reunanen, henkilökohtainen tiedonanto). Lääkityksen käyttäjien todellinen määrä lienee huomattavasti tätä suurempi, puhumattakaan diagnosoimatonta vajaatoimintaa sairastavien määrästä. Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnoosi voi olla haasteellinen taudin laajan oirekirjon vuoksi, ja lisäksi vaikeusaste vaihtelee lähes oireettomuudesta harvinaiseen kooman taudinkuvaan. Tautiepäilyn herättyä voidaan diagnoosi nopeasti vahvistaa tai sulkea pois. Hoito ja seuranta ovat suoraviivaisia ja ennuste erinomainen. Kilpirauhasen vajaatoimintaa on vastikään käsitelty myös englanninkielisessä kirjallisuudessa (Roberts ja Ladenson 2004). Varsinaisen vajaatoiminnan esiasteen, eli subkliinisen hypotyreoosin seurantaan tai mahdollisen korvaushoidon aloitukseen kliinikko joutuu ottamaan kantaa vielä useammin. Tästä on ilmestynyt tuore kansainvälinen hoitosuositus (Surks ym. 2004). Luokitus Kilpirauhasen vajaatoiminta luokitellaan endokriinisen toimintahäiriön tason (kilpirauhasperäinen eli primaarinen tai hypotalamus-aivolisäkeperäinen eli sentraalinen tai sekundaarinen), vaikeusasteen (oireinen tai lievä eli subkliininen) ja alkamisajankohdan mukaan (synnynnäinen tai hankinnainen). Endeeminen jodinpuutos on maailmanlaajuisesti tavallisin kilpirauhasen synnynnäisen vajaatoiminnan syy (Delange ym. 2001). Suomessa jodinpuutosta ei esiinny, koska jodin lisääminen ruokasuolaan ja kotieläinten rehuun aloitettiin jo 1950-luvulla (Lamberg 1986). Suomessa todetaan hypotyreoosi yhdellä vastasyntyneestä. Duodecim 2005;121:

2 Esiintyvyys Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyy useammin naisilla kuin miehillä. Esiintyvyys suurenee iän mukana ja on huipussaan 60 ikävuoden jälkeen. Koska 95 % hypotyreoosista johtuu kilpirauhasperäisestä häiriöstä (primaarinen hypotyreoosi) ja vain 5 % tyreotropiinin (TSH) puutteesta (sentraalinen hypotyreoosi), voidaan esiintyvyyden arvioimiseen väestötasolla käyttää pelkästään TSH-mittausta (Välimäki 2001). Tällä tavalla arvioituna esiintyvyys on ollut eri väestötutkimuksissa naisilla noin 2 7,5 % ja miehillä noin 0,1 2,8 % (Tunbridge ym. 1977, Parle ym. 1991, Hollowell ym. 2002). Hypo tyreoosiriski (taulukko 1) on suurentunut henkilöillä, joiden suvussa esiintyy kilpirauhastauteja tai joilla itsellään todetaan tyreoideaperoksidaasi- eli TPO-vasta-aineita autoimmuunityreoidiitin merkkinä. Struuma, aikaisempi radiojodihoito tai kilpirauhasen alueen leikkaus, muu samanaikainen autoimmuunitauti ja synnytyksenjälkeinen vaihe lisäävät myös hypotyreoosin riskiä. Syyt TAULUKKO 1. Hypotyreoosin laboratoriodiagnostiikan aiheita Robertsin ja Ladensonin 2004 mukaan. Kliiniset oireet ja löydökset Väsymys Palelu Kuiva iho Ummetus Hidas syke Heikentynyt muisti Psyykkinen hitaus Masennus Käheys Struuma Lihasheikkous, kouristukset Hidas akillesheijaste Kuukautiskierron häiriöt Maitovuoto Hedelmättömyys Hiusten karkeus ja lähtö Luomiturvotus Painon nousu Poikkeavat laboratoriolöydökset Hyperkolesterolemia Hyperprolaktinemia Lihasentsyymien suurentunut määrä kreatiinikinaasi, aldolaasi, laktaattidehydrogenaasi, ASAT ja ALAT Hypoglykemia Hyperhomokysteinemia Hyponatremia Anemia Potilaalla hypotyreoosin riskitekijöitä Tyreoideaperoksidaasivasta-aineet Struuma Suvussa esiintyvä autoimmuunityreoidiitti Muu samanaikainen tai suvussa esiintyvä autoimmuunitauti tyypin I diabetes Addisonin tauti pernisiöösi anemia vitiligo Downin oireyhtymä Turnerin oireyhtymä Multippeliskleroosi Anamneesissa radiojodihoito tai kilpirauhasleikkaus Lääkkeet Litium Amiodaroni Alfainterferoni Stavudiini Talidomidi Aivolisäkkeen vajaatoiminta Kasvaimet ja muut prosessit Hypofyysiin kohdistunut leikkaus tai sädehoito Pituitaarinen apopleksia, Sheehanin oireyhtymä Autoimmuunityreoidiitti on kilpirauhasen vajaatoiminnan tavallisin syy. Tulehdus on yleensä oireeton eikä siihen liity kilpirauhasen aristusta vaan piilevän prosessin lopputuloksena kilpirauhanen joko surkastuu tai suurenee diffuusisti struumaksi. Kilpirauhashormonien eritys voi heikentyä niin, että syntyy hypotyreoosi. Hypotyreoosia edeltää joskus voimakkaaseen immunologiseen reaktioon liittyvän kudostuhon aiheuttama ohimenevä lievä tyreotoksikoosi. Suurenneita TPO-vasta-ainearvoja autoimmuuniprosessin merkkinä todetaan 95 %:lla potilaista (Roberts ja Ladenson 2004). Kortisonivalmisteet eivät kuulu tämän taudin hoitoon, vaan hypotyreoosi, struuma ja harvoin esiintyvä aristus hoidetaan tyroksiinilla. Radiojodihoito, kilpirauhasleikkaus ja ohimenevä tautimuoto. Hypotyreoosi voi kehittyä kilpirauhaseen kohdistetun hoidon radiojodihoidon tai kilpirauhasleikkauksen jälkeen. Ohimenevää tautimuotoa esiintyy subakuutissa ja synnytyksenjälkeisessä tyreoidiitissa. Viimeksi mainitut alkavat tyreotoksikoosivaiheella, kun hormoniylimäärä vapautuu kilpirauhasen tulehdukseen liittyvän solutuhon yhteydessä verenkiertoon. Tyreotoksikoosivaihetta seuraa noin 2 8 viikon hypotyreoosivaihe (Roberts ja Ladenson 2004). Subakuutti tyreoidiitti voi C. Schalin-Jäntti

3 Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta daan sekoittaa esimerkiksi angiinaan, koska sille tyypillisiä piirteitä ovat kaulan alueen kipu ja kuume. Tyreotoksikoosin oireet, kuten sydämentykytys ja hikoilu, voivat jäädä huomiotta kuumeilun vuoksi. Kilpirauhanen aristaa palpaatiossa, TSH-arvo on pieni ja vapaan tyroksiinin (T4-V) pitoisuus yleensä lievästi kasvanut ja lasko ja CRP-arvo ovat suurentuneet. Oikea hoito on riittävän pitkä prednisoni- tai prednisolonikuuri. Lähete erikoissairaanhoitoon ei ole tarpeen tyypillisissä tapauksissa. Noin 85 %:lla potilaista kilpirauhasen toiminta palautuu normaaliksi vuoden ku luessa oireiden alusta, eikä tyroksiinihoito yleensä ole tarpeen. Synnytyksenjälkeistä tyreoidiittia esiintyy noin 8 %:lla naisista 2 12 kuukautta synnytyksestä (Stagnaro-Green 2002). Kilpirauhanen voi olla lievästi suurentunut mutta ei arista. Kilpirauhasen toiminta palautuu 75 %:lla normaaliksi, ja tyroksiinihoito on harvoin tarpeen (Roberts ja Ladenson 2004). Sen sijaan on tärkeää tarkistaa kilpirauhasen toimintaa mittaavat laboratorioarvot ennen seuraavaa mahdollista raskautta lievänkin hypotyreoosin pois sulkemiseksi raskauden aikana. Lääkkeet. Monet lääkkeet (taulukko 1) voivat aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoiminnan häiritsemällä kilpirauhashormonien synteesiä tai laukaisemalla autoimmuunityreoidiitin. Jodia sisältävät valmisteet, kuten yskänlääkkeet, merilevätabletit, röntgenvarjoaineet ja amiodaroni, saattavat estää kilpirauhashormonien synteesiä. Hypotyreoosin riski on erityisen suuri autoimmuunityreoidiittia potevilla. Amiodaronin käyttäjillä hypotyreoosin riski on noin 22 % (Roberts ja Ladenson 2004). Litium voi häiritä kilpirauhasen toimintaa monella tavalla; tavallisinta on, että kilpirauhashormonien vapautuminen kilpirauhasesta estyy (Kushner ja Wartofsky 1988). Ohimenevästi suurentuneita TSH-pitoisuuksia todetaan yli kolmanneksella (Roberts ja Ladenson 2004), ja noin 30 % litiumin pitkäaikaiskäyttäjistä saa hypotyreoosiin pysyvää tyroksiinikorvaushoitoa (Bendz ja Aurell 2004). Amiodaroni ja litium voivat aiheuttaa myös tyreotoksikoosin. Alfainterferonihoito saattaa laukaista sekä hypotyreoosin että kudostuhon aiheuttaman tyreotoksikoosin. Varsinainen hypertyreoosi on alfainterferonihoidon harvinainen komplikaatio (Carella ym. 2004). Sentraalinen hypotyreoosi. TSH:n puutteellisen erityksen vuoksi kilpirauhanen ei tuota riittävästi kilpirauhashormoneja. Tavallisimmat aiheuttajat ovat aivolisäkkeen kasvaimet (adenooma, kraniofaryngiooma ja Rathken taskun kysta) ja niiden hoidot (leikkaus, aivolisäkkeen sädehoito). Aivolisäkkeen toiminta voi häiriintyä myös esimerkiksi hypofyysiitin tai sarkoidoosin vuoksi. Oireet ja löydökset. Hypotyreoosin klassinen oirekirjo on väsymys, kuiva iho, palelu, ummetus, painon nousu, hidas syke, käheys ja psyykkinen hitaus (taulukko 1). Ladensonin ym. (1997) aineistossa %:lla hypotyreoosipotilaista todettiin yksi tai useampi näistä löydöksistä. Toisen tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan vain 30 %:lla hypotyreoosipotilaista oli jokin näistä oireista, ja verrokeistakin 17 %:lla esiintyi vähintään yksi niistä (Canaris ym. 1997). Mitä useamman oireen yhdistelmästä on kyse, sitä todennäköisemmin oireiden taustalla löytyy todellinen hypotyreoosi. Oirekirjon selkeä muutos tietyn ajanjakson kuluessa (esimerkiksi edelliseen vuoteen verrattuna) viittaa sekin todelliseen hypotyreoosiin. Naisilla hypotyreoosi voi aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä ja lapsettomuutta (taulukko 1). Hypotyreoosi suurentaa prolaktiiniarvoa. Vanhemmissa ikäryhmissä muistihäi riöt ja dementia ovat hypotyreoosin seulonnan aiheita. TSH-arvon määrittäminen kuuluu hyperkolesterole mian selvittelyyn, ja hypotyreoosi löytyy 4 14 %:lta hyperkolesterolemiapotilaista (Diekman ym. 1995). Hypotyreoosi saattaa aiheuttaa vai keankin hyperkolesterolemian, jolle on tyypillistä LDL-kolesteroliarvon huomattava suurentuminen. Lihasoireet hankalat kouristukset, jäykkyys ja säryt saattavat hallita taudinkuvaa, ja lihasperäisten entsyymien määrä veressä voi suurentua (Schalin-Jäntti ym. 2004). Lievää normosyyttistä ja normokromista anemiaa, lievästi suurentuneita seerumin kreatiniiniarvoja ja proteinuriaa tavataan niin ikään hoitamattomassa hypotyreoosissa. Hypotyreoosi saattaa ilmentyä myös perikardium- tai pleuraeffuusiona ja sydämen vajaatoimintana, ileuksena, 1081

4 depressiona, psykoosina tai koomana (Välimäki 2000, Roberts ja Ladenson 2004). Laboratoriodiagnostiikka Kilpirauhasen vajaatoiminnan oirekirjo on laaja, joten epäily tästä taudista herää helposti. Jos potilaalla ei esiinny selkeitä hypotyreoosin oireita ja kliininen epäily on vähäinen, pyydetään poissulkumielessä pelkkä TSH:n määritys (Välimäki 2001). TSH-arvo kannattaa tarkistaa erityisesti, jos se on ollut vain lievästi suurentunut, ja tällöin määritetään myös T4-V. Viimeksi mainitun pieni arvo yhdistettynä suurentuneeseen TSH-arvoon varmistaa diagnoosin ennen yleensä elinikäisen korvaushoidon aloitusta. Jos kliininen epäily taudista on vahva, kannattaa sekä TSH että T4-V määrittää samalla kertaa. Vapaan trijodityroniinin (T3-V) määrityksistä ei ole apua hypotyreoosin diagnostiikassa. Jos autoimmuunityreoidiitti hypotyreoosin syynä halutaan varmistaa, tämä voidaan tehdä mittaamaalla seerumin TPO- tai tyreoideamikrosomivasta-aineet kerran diagnoosivaiheessa. Suurentuneilla vasta-ainearvoilla on merkitystä ainoastaan etiologian selvittelyssä; niitä ei jäädä seuraamaan eikä hoitamaan. Kilpirauhasen kaikututkimus ei kuuluu hypotyreoosin diagnostiikkaan. Se on tarpeen vain, jos palpaatiolöydös korvaushoidon jälkeen on poikkeava. TSH:n määritys on epäherkkä hypotyreoosin diagnostiikassa joissakin tapauksissa. Sentraalisen hypotyreoosin mahdollisuus on hyvä muistaa, jos potilas on kliinisesti hypotyreoottinen normaalista TSH-arvosta huolimatta. Tällaisella potilaalla pieni T4-V-pitoisuus johtaa oikeaan diagnoosiin TSH-arvosta riippumatta. Myös viitealueen alarajoilla oleva T4-V-pitoisuus voi olla merkitsevä, koska nykyiset»pikamenetelmät» saattavat virheellisesti suurentaa tulosta referenssimenetelmään verrattuna viitealueen alapäässä (Liewendahl ym. 1994). Jatkoselvittelyt kuuluvat erikoissairaanhoitoon, jossa tutkitaan muu aivolisäkkeen toiminta ja kuvannetaan aivolisäke mahdollisen kasvaimen tai muun poikkeavuuden toteamiseksi. TSH:n määrityksen tavallisin virhelähde ovat heterofiiliset vasta-aineet, jotka suurentavat tulosta (Välimäki 2000). Kliinisesti potilas on eutyreoottinen ja T4-V-arvo on viitealueella. Tällaista tilannetta epäillessään kliinikon tulisi ottaa yhteyttä laboratorioon, joka voi muuttaa määritysolosuhteita häiriön poistamiseksi. Poikkeavia TSH-arvoja esiintyy myös kriittisestä sairaudesta toipuneilla sairaalapotilailla. TSH-pitoisuus ja joskus myös T4-V-pitoisuus ovat pienet akuuttivaiheessa. Toipumisvaiheessa TSH-arvo kasvaa yli viitealueen ja palaa tämän jälkeen normaaliksi ilman erityisiä hoitotoimenpiteitä. Tehohoidon lääkkeistä kortikosteroidit, dopamiini ja dobutamiini pienentävät TSH-arvoja ja voivat aiheuttaa sentraalisen hypotyreoosin (Roberts ja Ladenson 2004). Hoito Hypotyreoosi hoidetaan tyroksiinilla. Hoitoon ei liity varsinaisia haittavaikutuksia, koska kyseessä on korvaushoito elimistön omalla hormonilla. Vaikka hoito on yksinkertaista, yhdysvaltalaisten aineistojen mukaan keskimäärin yksi potilas viidestä saa liian pienen ja yksi viidestä liian suuren korvausannoksen (Roberts ja Ladenson 2004). Liian suuri annos on tavallisin lievän tai subkliinisen hypertyreoosin aiheuttaja (Surks ym. 2004). Subkliinisessä hypertyreoosissa TSH-pitoisuus on pienentynyt, mutta T4-V:n ja T3-V:n arvot ovat viitealueella. Potilas voi luonnollisesti kokea hypertyreoosin oireita liian suuresta annoksesta. Pitkään käytettynä siihen liittyvät myös luun mineraalitiheyden huonontuminen sekä suurentunut eteisvärinän riski (Surks ym. 2004). Kilpirauhassyöpäpotilailla käytetään tarkoituksellisesti niin suurta tyroksiiniannosta että TSH-pitoisuus pysyy pienenä. Tätä annosta ei tule muuttaa perusterveydenhoidossa, jos pieni TSH-arvo todetaan esimerkiksi muiden laboratoriotutkimusten yhteydessä. Aloitus ja seuranta. Tyroksiini otetaan aamulla yhtenä annoksena tyhjään vatsaan. Imeytymistä voivat heikentää suoliston sairaudet ja lääkkeistä mm. rautavalmisteet ja kalkkitabletit (taulukko 2). Kilpirauhasperäisen hypotyreoosin hoidon aloitus kuuluu perusterveydenhoitoon. Aloitus C. Schalin-Jäntti

5 TAULUKKO 2. Mahdollisia selityksiä tyroksiinihoitoa saavan hypotyreoosipotilaan suurentuneelle tyreotropiiniarvolle. Lääkitys Annos liian pieni Huono hoitomyöntyvyys Heterofiiliset vasta-aineet Tyroksiinin heikentynyt imeytyminen Malabsorptiota aiheuttava perustauti, kuten keliakia Aikaisempi ohutsuolileikkaus Lääkeaineinteraktiot rauta kalsiumtabletit (kalsiumkarbonaatti) kolestyramiini sukralfaatti antasidit (aluminiumhydroksidi, kalsiumkarbonaatti) Tyroksiinin lisääntynyt poistuma Lääkkeet fenytoiini karbamatsepiini rifampisiini fenobarbitaali Nefroottinen oireyhtymä Muu systeemitauti Estrogeenikorvaushoito Raskaus annos muuten terveelle aikuiselle on suomalaisen käytännön mukaan 50 µg/vrk. Kahden viikon kuluttua annosta suurennetaan siten, että määrä on vuoropäivin 50 ja 100 µg/vrk ja kahden viikon kuluttua tästä 100 µg:aan joka päivä (Välimäki 2000). Korvaushoidon aloitusta ylläpitoannoksella on myös käytetty (Roberts ja Ladenson 2004). Tärkein biokemiallinen mittari on TSH, jonka pitoisuus tarkistetaan aikaisintaan 4 6 viikon kuluttua annoksen muutoksesta. Biokemiallisena tavoitteena on TSH-arvon asettuminen määrään 1 2 mu/l. Jos arvo on tätä suurempi, annosta lisätään seuraavaksi määriin 100 ja 150 µg/vrk vuoropäivin. Jos TSH-pitoisuus on tätä pienempi, annosta pienennetään vastaavasti määriin 50 ja 100 µg/vrk vuoropäivin. Potilaan hyvä vointi on biokemiallista tulosta tärkeämpi. T4-V:n määrityksestä voi olla lisäapua oikean ylläpitoannoksen löytämisessä, ja pitoisuuden tulisi asettua viitealueen ylempään puoliskoon (noin mmol/l). Sentraalisessa hypotyreoosissa annos säädetään potilaan vointia ja T4-V-arvoa seuraten. Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta Oikean ylläpitoannoksen löydyttyä TSH-arvo tarkistetaan kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin, jos potilaan vointi ei ole hyvä. Jos TSH-pitoisuus ei asetu tavoitealueelle, siihen voi olla monta syytä (taulukko 2). Tavallinen selitys on lääkkeenoton laiminlyöminen. Tällaisen potilaan tyroksiiniannos on keskimääräistä suurempi ja TSH-pitoisuus on suurentunut, kun taas T4-V-arvo on usein viitealueen yläosassa, mikä sopii siihen, että potilas on säännöllistänyt tyroksiinin ottoa laboratoriokäynnin lähestyessä. Veren tyroksiinipitoisuus korjaantuu nopeasti, kun taas TSH-pitoisuuden tasoittumiseen menee pari kuukautta. Ylläpitoannos on yleensä µg/vrk ja yhteydessä ruumiinpainoon (aikuisilla noin 1,8 µg/vrk/kg) (Fish ym. 1987). Iäkkäillä ja muita tauteja sairastavilla tarve on yleensä % pienempi (noin 0,5 µg/vrk/kg) (Sawin ym. 1989, Välimäki 2000). Sydänpotilaat. Kilpirauhashormonikorvaushoidon aloittaminen kiihdyttää aineenvaihduntaa ja voi tuoda esille diagnosoimattoman sydänsairauden (sepelvaltimotauti, vajaatoiminta) tai pahentaa jo todetun sairauden oireita. Sydänpotilailla tyroksiinin aloitusannos on 25 µg/ vrk, ja sitä tulee suurentaa varovasti 25 µg/vrk kerrallaan noin neljän viikon välein (Välimäki 2000, Roberts ja Ladenson 2004). Rintakipujen ja rytmihäiriötuntemusten ehkäisemiseksi ylläpitoannos voi näillä potilailla jäädä tavallista pienemmäksi, jolloin TSH-pitoisuuskin on lievästi suurentunut. Yhdistelmähoito tyroksiinilla ja trijodityroniinilla. Joskus potilaan vointi ei kokonaan korjaannu asianmukaisesta tyroksiinikorvaushoidosta huolimatta. Tällaisten potilaiden lähinnä neuropsykiatriset oireet voivat luonnollisesti johtua myös muusta kuin hypotyreoosista. Toisaalta on esitetty, että oireet voisivat selittyä terveen kilpirauhasen tuottaman trijodityroniinin puuttumisesta, vaikka kudokset muuttavat paikallisesti tyroksiinia trijodityroniiniksi. Yhdessä hoitotutkimuksista, jossa tyroksiiniin liitettiin trijodityroniinia, todettiin oireiden merkitsevä kohentuminen (Bunevicius ym. 1999), kun taas kahdessa myöhemmässä tutkimuksessa tätä ei tullut esiin (Sawka ym. 2003, Walsh ym. 2003). 1083

6 Koska yhdistelmähoidon hyödystä ei ole selvää näyttöä, sitä ei suositella rutiinikäyttöön. Raskaus ja estrogeenikorvaushoito Raskaudenaikaiseen hypotyreoosiin on liitetty lapsen älyllinen kehitysvammaisuus ja lisääntynyt sikiökuolleisuus. Arviolta 1 2 % kaikista raskaana olevista naisista saa hypotyreoosiin tyroksiinikorvaushoitoa (Alexander ym. 2004). Tyroksiinintarve kasvaa µg/vrk raskauden aikana (Mandel ym. 1990). Aikaisemman suosituksen mukaan annosta lisättiin TSH-arvon perusteella määrittämällä se kerran kunkin raskauskolmanneksen aikana. Alexanderin ym. (2004) tuoreessa tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että tyroksiinintarve suurenee niin aikaisin kuin viidennellä raskausviikolla. Näin ollen tyroksiiniannosta tulisi lisätä määrällä 25 µg/vrk heti, kun raskaus on todettu. Tämän jälkeen annosta säädetään normaaliin tapaan TSH-vasteen perusteella: suurennetaan 12,5 µg/vrk, jos TSH-pitoisuus jää välille 4 10 mu/l ja 25 µg/ vrk, jos TSH-arvo on suurempi kuin 10 mu/l. Synnytyksen jälkeen palataan aikaisempaan ylläpitoannokseen. Raskaudenaikaisesta rautalääkityksestä on hyvä muistaa, että se huonontaa tyroksiinin imeytymistä samanaikaisesti otettuna. Rautalääkitys tulisi siksi ottaa vasta neljä tuntia tyroksiinin oton jälkeen, esimerkiksi lounaan yhteydessä. On myös hyvä muistaa, että tyroksiinintarve kasvaa 35 %: lla naisista estrogeenikorvaushoidon aloituksen yhteydessä ja vastaavasti pienenee estrogeenihoidon loppuessa (Arafah 2001). Subkliininen tai lievä hypotyreoosi Subkliininen tai lievä hypotyreoosi on varsinaisen hypotyreoosin esiaste. Kyseessä on laboratoriodiagnoosi, koska potilas on määritelmän mukaan joko oireeton tai hyvin vähäoireinen (Surks ym. 2004). Potilaan TSH-pitoisuus on suurentunut mutta T4-V:n arvo on vielä viitealueella. Muut suurentuneen TSH-arvon syyt tulee sulkea pois. Tilan esiintyvyys aikuisväestössä on noin 4 8,5 %, ja se kasvaa iän mukana. Yli 60-vuotiailla naisilla prevalenssi on peräti 20 % ja yli 74-vuotiailla miehillä 16 % (Canaris ym. 2000). Hoitamattomaan subkliiniseen hypotyreoosiin on liitetty sydän- ja verisuonitautien suurentunut riski. Tuoreen meta-analyysin mukaan selvää näyttöä on siitä, että kolesteroliarvot suurenevat niillä, joiden TSH-pitoisuus on yli 10 mu/l, ja selvää näyttöä on myös tilan etenemisestä hypotyreoosiin (Surks ym. 2004). Huberin ym. (2002) yhdeksän vuoden seurantatutkimuksessa 55 %:lle potilaista kehittyi hypotyreoosi. Tämän tilan kehittymisen vaara on suurempi naisilla kuin miehillä. TPO-vasta-aineet kroonisen tyreoidiitin merkkinä ennustavat myös hypotyreoosin kehittymistä. Tyroksiinihoito aloitetaan, jos TSH-pitoisuus on yli 10 mu/l (Välimäki 2002, Surks ym. 2004). Korvaushoidon tarve on pienempi kuin varsinaisessa hypotyreoosissa. Valtaosalla potilaista TSH-arvo on kuitenkin vain lievästi suu- Y D I N A S I A T Hypotyreoosi on hyvin yleinen tauti, jonka diagnostiikka voi olla haasteellista sen laajasta oirekirjoista johtuen. Hypotyreoosi todetaan tai poissuljetaan määrittämällä seerumin TSH ja T4v. Kun oikea tyroksiiniannos on löytynyt, riittää kilpirauhasperäisessä vajaatoiminnan seurannassa TSH:n määritys kerran vuodessa. Uuden tutkimustiedon mukaan tyroksiiniannosta tulee nostaa 25 µg:lla heti kun raskaus on tiedossa. Oireista potilasta tulee kuulla ja tutkia huolella harvinainen sentraalinen hypotyreoosi voi jäädä diagnosoimatta, jos arvio perustuu yksinomaan laboratoriotuloksen tarkasteluun C. Schalin-Jäntti

7 rentunut, 4 10 mu/l. Näille potilaille ei suositella rutiinimaista hoitoa vaan toimintakokeiden uusimista ja tilannearviota 6 12 kuukauden kuluessa (Surks ym. 2004). Hoito on kuitenkin tarpeen jos potilas on raskaana, hänellä esiintyy hypotyreoosin oireita, kilpirauhanen on suurentunut tai hänellä on todettu hyperkolesterolemia (Välimäki 2002, Surks ym. 2004). Positiivinen tulos TPO-vasta-aineiden määrityksestä puoltaa hoitoa. Rajatapauksissa voidaan tehdä 6 12 kuukauden hoitokokeilu ja katsoa, kohentuuko potilaan tila (Välimäki 2002). Lopuksi Vaikka hypotyreoosin hoito ja seuranta ovat yksinkertaisia, niissä tehdään usein virheitä. Kilpirauhasen kaikututkimus ei kuulu hypotyreoosin normaaliin diagnostiikkaan. Hoidon aloitus viivästyy usein tarpeettomasti, vaikka potilas toistuvasti valittaa hypotyreoosin oireita. Sopivan ylläpitoannoksen löytämiseen on syytä kiinnittää huomiota, koska annos määritetään helposti liian pieneksi tai liian suureksi. Kun oikea annos on löytynyt ja potilaan vointi on hyvä, riittää kilpirauhasperäisessä vajaatoiminnassa TSH-arvon määritys kerran vuodessa. Laboratoriokokeet järjestetään usein kaavamaisesti ja turhan tiheiksi. TPO-vasta-aineiden toistuvista mittauksista ei ole hyötyä, eikä näihin vasta-aineisiin tulisi kohdistua hoitoyrityksiä. On hyvä muistaa myös se, että oireista potilasta tulee aina kuunnella ja tutkia huolellisesti vastaanotolla. Harvinainen sentraalinen hypotyreoosi voi esimerkiksi jäädä diagnosoimatta, jos arvio perustuu yksinomaan laboratoriotuloksen tarkasteluun. * * * Kiitän professori Matti Välimäkeä arvokkaista kommenteista. Kirjallisuutta Alexander EK, Marqusee E, Lawrence J, ym. Timing and magnitude of increases in levothyroxine requirements during pregnancy in women with hypothyroidism. N Engl J Med 2004;351: Arafah BM. Increased need for thyroxine in women with hypothyroidism during estrogen therapy. N Engl J Med 2001;344: Bendz H, Aurell M. Litiumbehandlingens biverkningar och säkerhetsrutiner. Läkartidningen 2004;101: Bunevicius R, Kazanavicius G, Zalinkevicius R, ym. Effects of thyroxine as compared with thyroxine plus triiodothyronine in patients with hypothyroidism. N Engl J Med 1999;340: Canaris GJ, Steiner JF, Ridgway EC. Do traditional symptoms of hypothyroidism correlate with biochemical disease? J Gen Intern Med 1997;12: Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor GM, Ridgway EC. The Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Intern Med 2000;160: Carella C, Mazziotti G, Amato G, Braverman LE, Roti E. Interferon-αrelated thyroid disease: pathophysiological, epidemiological, and clinical aspects. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Delange F, de Benoist B, Pretell E, Dunn JT. Iodine deficiency in the world: where do we stand at the turn of the century? Thyroid 2001;11: Diekman T, Lansberg PJ, Kastelein JJ, Wiersinga WM. Prevalence and correction of hypothyroidism in a large cohort of patients referred for dyslipidemia. Arch Intern Med 1995;155: Fish LH, Schwartz HL, Cavanaugh J, Steffes MW, Bantle JP, Oppenheimer JH. Replacement dose, metabolism, and bioavailability of levothyroxine in the treatment of hypothyroidism. Role of triiodothyronine in pituitary feedback in humans. N Engl J Med 1987;316: Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, ym. Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States Population ( ): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Huber G, Staub JJ, Meier C, ym. Prospective study of the spontaneous course of subclinical hypothyroidism: prognostic value of thyrotropin, thyroid reserve, and thyroid antibodies. J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Kushner JP, Wartofsky L. Lithium-thyroid interactions. An overview. Kirjassa: Johnson FN, toim. Lithium and the endocrine system. Basel: S Karger AG, 1988, s Ladenson PW, Braverman LE, Mazzaferri EL, ym. Comparison of recombinant human thyrotropin administration to thyroid hormone withdrawal for radioactive iodine scanning in patients with thyroid carcinoma. N Engl J Med 1997;337: Lamberg BA. Endemic goiter in Finland and changes during 30 years of iodine prophylaxis. Endocrinol Exp 1986;20: Liewendahl K, Melamies L, Helenius T, ym. Automated and manual serum free thyroxine assays evaluated with equilibrium dialysis. Scand J Clin Lab Invest 1994;54: Mandel SJ, Larsen PR, Seely EW, Brent GA. Increased need for thyroxine during pregnancy in women with primary hypothyroidism. N Engl J Med 1990;323:91 6. Parle JV, Franlyn JA, Cross KW, Jones SC, Sheppard MC. Prevalence and follow-up of abnormal thyrotropin (TSH) concentrations in the elderly in the United Kingdom. Clin Endocrinol 1991;34: Roberts CGP, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet 2004;363: Sawin CT, Geller A, Hershman JM, Castelli W, Bacharach P. The aging thyroid: the use of thyroid hormone in older persons. JAMA 1989;261: Sawka AM, Gerstein HC, Marriott MJ, ym. Does a combination of thyroxine (T4) and 3,5,3 -triiodothyronine improve depressive symptoms better than T4 alone in patients with hypothyroidism? Results of a double-blind, randomized, controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2003;88: Schalin-Jäntti C, Sane T, Välimäki M. Nuoren urheilijan myopatia ja suurentuneet maksa-arvot. Duodecim 2004;120: Stagnaro-Green A. Clinical review 152: postpartum thyroiditis. J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Surks IM, Ortiz E, Daniels GH, ym. Subclinical thyroid disease. Scientific review and guidelines for diagnosis and management. JAMA 2004;14: Tunbridge WMG, Evered DC, Hall R, ym. The spectrum of thyroid disease in a community: the Wickham survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1977;7: Välimäki M. Kilpirauhanen. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L, toim. Endokrinologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2000, s Välimäki MJ. Riittääkö tyreotropiinin määritys yksinään kilpirauhasen toimintahäiriön peruskokeeksi? Duodecim 2001;117: Välimäki MJ. Subkliininen kilpirauhasen toimintahäiriö hoito vai seuranta? Suom Lääkäril 2002;36: Walsh JP, Shiels, Liem EM, ym. Combined thyroxine/liothyronine treatment does not improve well-being, quality of life, or cognitive function compared to thyroxine alone: a randomized controlled trial in patients with primary hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003;4534:50. CAMILLA SCHALIN-JÄNTTI, LT, erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS:n sisätautien ja endokrinologian klinikka PL 340, Helsinki Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta 1085

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Niina Matikainen Sidonnaisuudet

Niina Matikainen Sidonnaisuudet Niina Matikainen Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot: Novo Nordisk, Novartis, Sanofi Aventis, BMS Kokousmatkoja useiden eri lääkeyhtiöiden kustantamana Yksityislääkäri: Lääkärikeskus Aava 1 Nainen ja kilpirauhanen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ESPANJANVESIKOIRILLA projektin satoa

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ESPANJANVESIKOIRILLA projektin satoa KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ESPANJANVESIKOIRILLA projektin satoa Kilpirauhasen vajaatoiminta on koirien yleisin sisäerityssairaus. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa kilpirauhanen ei toimi normaalisti, vaan

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito

Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito Pasi Salmela, Saara Metso, Leena Moilanen, Leo Niskanen, Pirjo Nuutila, Camilla Schalin-Jäntti Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito Laboratoriokokein varmistettu kliininen hypotyreoosi hoidetaan aina.

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Forthyron vet 200 mikrog tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää 200 mikrogrammaa levotyroksiininatriumia, joka vastaa 194 mikrogrammaa

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen.

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen. Majeedin oireyhtymä Mikä on Majeedin oireyhtymä? Majeedin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen sairaus. Oireyhtymää sairastavilla lapsilla esiintyy toistuvaa pitkäaikaista monipesäkkeistä osteomyeliittiä

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

Kilpirauhassairauksien hoidon aloittaminen ja seuranta. Yleislääkäripäivät

Kilpirauhassairauksien hoidon aloittaminen ja seuranta. Yleislääkäripäivät Kilpirauhassairauksien hoidon aloittaminen ja seuranta Yleislääkäripäivät 24.11.2016 Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätautien vastuualue

Lisätiedot

Psykiatriset sairaudet ja ajokyky: yleiskatsaus. Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala

Psykiatriset sairaudet ja ajokyky: yleiskatsaus. Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Psykiatriset sairaudet ja ajokyky: yleiskatsaus Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Korkeila 1 Itsemurhariski: Trafi Psykiatriseen tai muuhun sairauteen liittyvä itsemurhavaara

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el

Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Lassi Nelimarkka, LT Kliininen ope2aja Sisätau8en ja endokrinologian el Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätau8oppi TYKS, Medisiininen toimialue, endokrinologia Alueellinen diabeteskoulutus 21.1.2016

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Forthyron Smak vet 200 mikrog tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: 200 mikrogrammaa levotyroksiininatriumia, joka vastaa 194 mikrogrammaa

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta Postanalytiikka ja tulosten Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri kliininen diagnoosi tulkittu löydös päätös kliininen taso suhteutus viitearvoihin

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/681881/2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Lynparza-valmisteen

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tyrazol 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg karbimatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA. Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi

VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA. Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi VERIRYHMÄIMMUNISAATIO Sikiön punasoluja siirtyy äidin verenkiertoon Jos punasolut ovat eri veriryhmää,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Mitä spirometrialla mitataan? O 2 Keuhkosairaudet vaikuttavat yleisimmin keuhkojen

Lisätiedot

Komplementtitutkimukset

Komplementtitutkimukset Komplementtitutkimukset Hanna Jarva HUSLAB ja Haartman-instituutti Bakteriologian ja immunologian osasto Komplementti osa luontaista immuunijärjestelmää koostuu yli 30 proteiinista aktivoituu kaskadimaisesti

Lisätiedot

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 7.3.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Sidonnaisuudet viimeisen kahden

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) EMA/577184/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) Tämä on Repatha-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla

Lisätiedot

Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka

Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka M.D.Sullivan and J.C.Ballantyne, Arch Intern Med 2012 2011 Solja Niemelä, Suomen Lääkärileh;

Lisätiedot

Kroonisen taudin anemian selvittely/hoito iäkkäällä. El Kari Koskela Turun kaupunginsairaala

Kroonisen taudin anemian selvittely/hoito iäkkäällä. El Kari Koskela Turun kaupunginsairaala Kroonisen taudin anemian selvittely/hoito iäkkäällä El Kari Koskela Turun kaupunginsairaala AGENDA Anemia Määritelmiä Anemian seuraukset Vallitsevuus ja ilmaantuvuus Anemia syyt Kroonisen taudin anemian

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot