Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut"

Transkriptio

1 Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

2 Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta hyvinvointia, osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä edistäväksi. Näkökulmana on ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen työ. Rahoitus vuosille ja vuosille Hankkeen raportointi, 1 vaihe, mennessä Uudet koulut syksy 2014 Kivimaa (oppilashuolto), Salinkallio (koulunuorisotyö), Möysä (esiopetuksen kuraattorityö, lasten- ja nuortenohjaaja)

3 Koulutuksellinen tasa-arvo arvo -kehittämishanke Kehittämistoiminta: Oppilashuoltotyön ja koulunuorisotyön kehittäminen (uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki; OPS 2016 työ) Alueelliset lasten- ja nuorten hyvinvointiryhmät Esiopetuksen kuraattorityön mallintaminen Vertaistuki- ja vanhempainryhmät Koulutukset (kohdennetut ja kaikille yhteiset) Lahti Nepsy Tutkimus-ja kehittämistyö (muutosinterventio; yhteistyö Lahden yliopistokampuksen kanssa) Maahanmuuttajat (kahvilatoiminta, Kielikoukku lukutaidon vahvistaminen ryhmätoiminta, tulkkija käännöspalvelut, monikulttuurisuuskurssi lukiolaisille) Tasa-arvo hanke Pedanetissä: https://peda.net/lahti/opetus/ok/ktae

4 Koulutuksellinen tasa-arvo arvo -kehittämishanke Rahoitushaku vuosille , 2016, hakemukset tuli jättää mennessä Haettiin valtionavustusta yhteensä , rahoituspäätös ennen vuoden vaihdetta Painopistealueet: maahanmuuttajaoppilaiden tukeminen, tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo, kodin ja koulun yhteistyö sekä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisy Toimenpiteet ja kehittäminen: oppilashuolto (esi- ja perusopetus), koulunuorisotyö (myös alakouluissa), maahanmuuttajat, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutukset (kohdennetut ja kaikille yhteiset) Aihealueista muodostetaan tarpeen mukaan osahankkeita ja niiden eteenpäin viemiseen vastuutetaan henkilöitä myös kaupungin eri työryhmistä, mm. lasten ja nuorten alueelliset hyvinvointiryhmät, oppimisen tuen työryhmä jne.

5 Taulukko 1. Koulutuksellisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämisen aihealueet Lahden kaupungissa Yhteisöllinen Nuorisotyön Moniammatilliset Oppilashuollon ja Lasten ja nuorten oppilashuolto esi- ja menetelmät yhteistyön mallit ja koulunuorisotyön alueellisten perusopetuksessa koulussa verkostot rajapinnat hyvinvointiryhmin en työn tukeminen Ryhmän hallinta ja ryhmäpedagogiset taidot Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kasvatuskumppanpan uus ja vanhemmuuden tukeminen Syrjäytymisen ehkäisy Oppimisen tuki Pedagogisen Nepsy- Monikulttuurinen Kulttuuritietoisuuden Koulupoissaoloihi osaamisen osaamisen toiminta, kasvattaminen n puuttuminen; kehittäminen vahvistaminen maahanmuuttajien mallin tukeminen vakiinnuttaminen Yhteistyö koulun Koulu Osallisuuden ja Tutkimus- ja vanhempainyhdistys järjestöyhteist vaikuttamisen kehittämistyö ten ja kolmannen yö, esim. edistäminen (yhteistyö mm. sektorin toimijoiden järjestöjen Koulutus- ja kanssa hyödyntämine kehittämiskeskus n Palmenian, projektitöissä. Nuorisotutkimusverkos ton ja Lahden yliopistokampuksen toimijoiden kanssa)

6 Taulukko 2. Lapsille, nuorille ja perheille suunnatut konkreettiset toimenpiteet Oppimisen tuki, Maahanmuuttane Kielikoulutukset Yhdenvertaisuuden ja Tukioppilastoimi arjen hallinta; iden maahanmuuttajalapsi osallisuuden nta, vertais- ja (monikielisten) lle ja -nuorille (oman tukeminen, avoin välituntitoiminta kaverisuhteiden lasten äidinkielen tuki ja vuorovaikutus. tukeminen, matemaattisten suomen kielen (mm.oppilaskuntatoi ohjaaminen valmiuksien vahvistaminen); minta, oppilaiden ja harrastuksiin tukeminen ja vanhemmuuden tuki opettajien vahvistaminen. erityisesti kohtaaminen arjessa) maahanmuuttajaäideimuuttajaäidei lle (vertaisryhmät, kielikoulutus) lutus) Tyttöryhmät ja poikaryhmät (syrjäänvetäytyv ät ja hiljaiset lapset; sosiaalisten taitojen Varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen lähiohjauspalvelu nuorille. Vertaisryhmät, perhekahvilat, monikulttuurisuuskahtuurisuuskah vilat, vanhemmuutta tukevat ryhmät, isä- poika ryhmät. Tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret, menetelmien ja tukimuotojen kehittäminen ja käyttöönotto. Ice Hearts toiminnan tukeminen. tukeminen; itsetunnon vahvistaminen, tarkkavaisuustai dot); kohdennettu pienryhmätoimin ta. Kasvatuskeskust elut, toiminnalliset vanhempainillat, erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa Dialogisuus, arvostava vuoropuhelu vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Monitoimitalojen toiminnallisten menetelmien mien kehittäminen mm. työyhteisövalmennuk silla ja koulutuksilla. Käännös ja tulkkipalvelut tukea vanhemuuteen.

7 Taulukko 3. Henkilöstön osaamisen kehittämisen vahvistamisen toimenpiteet Menetelmät ja Ohjausta, koulutusta ja Materiaalia ja Luokanvalvojien työvälineet (esim. konsultointia ointia lasten ja nuorten apuvälineitä ryhmänohjaustaitojen yhteisöllinen hyvinvoinnin voinnin edistämiseen; opetuksen ja kehittäminen. oppilashuolto, konsultaatiomenetelmien ohjauksen nuorisotyön kehittäminen ja sektorirajat tueksi menetelmät, ylittävän konsultaation monikulttuurisuus, lisääminen oppimisen tuki, koulupoissaoloihin puuttuminen, oppilaan kohtaaminen) Lasten ja nuorten Työyhteisöjen tuki alueellisten monitoimitalojen hyvinvointiryhmien muutosprosesseissa työn jäntevöittäminen

8 Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke Tilastollisten indikaattoreiden perusteella rahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti erityisen haasteellisille asuinalueille, jotka ovat: Eteläinen alue: Liipola ja Salinkallio Pohjoinen alue: Mukkula ja Kivimaa Läntinen alue: Kärpänen Keskustan alue: Harju, Tiirismaa ja Möysä Tämän lisäksi hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2016 toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä levitetään myös muihin tilastolliset indikaattorit ylittäville asuinalueille. Toimintojen vakiinnuttaminen osaksi perustyötä, linkki OPS 2016 prosessiin

SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015

SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 Lahden kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetuspalvelut, 7.11.2013 Koulutuksellinen tasa-arvo hankkeessa kehitetään lasten

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015

Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke 2013-2014 Suunnittelukokous

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO Vesannon kunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

LAPSI- JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO Vesannon kunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 LAPSI- JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO Vesannon kunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Ohjelmaa on valmisteltu hallintokuntien edustajien yhteistyönä; mukana on ollut varhaiskasvatus,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana"

PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana" Nuorten aktiivisuuden lisääminen ja koulunkäynnin tukeminen Projektisuunnitelma Sivu 2/15 Sisällysluettelo 1 Projektin lähtökohta ja teoriatausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

SOLID YOUTH turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin

SOLID YOUTH turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin SOLID YOUTH turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin Hankkeen loppuraportti 09/2014 Kuva: Nina Stubb 1 Sisällys

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapsen ääni koulussa

Lapsen ääni koulussa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 57 Annukka Armanto, Aija Kettunen, Terhi Laine, Hanna Niemi, Aino-Elina Pesonen & Ilse Vogt Lapsen ääni koulussa Projektin loppuraportti Annukka Armanto, Aija

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014 Hyvinvoinnin edistämisen periaatteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2013-2016 Lasten, nuorten ja vanhempien aktiivisuus

Lisätiedot

LIITE 22, Sivistyslautakunta 17.3.2010 58. Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine. Yleistä:

LIITE 22, Sivistyslautakunta 17.3.2010 58. Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine. Yleistä: LIITE 22, Sivistyslautakunta 17.3.2010 58 Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine Yleistä: Tavoite Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

toimintasuunnitelma 2012

toimintasuunnitelma 2012 toimintasuunnitelma 2012 KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku www.kota.fi KOTA ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Seikkailukasvatuksen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Politiikkaohjelman keskeiset asiakirjat Hallitusohjelman teksti politiikkaohjelmasta http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp Hallituksen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Matti Tuusa 10.3.2015 6.3.2015 1 Sosiaalinen kuntoutus lakisääteiseksi palveluksi Tämä esitys perustuu

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2014 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 5.2.2015 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oma Tesoma -hanke. Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Oma Tesoma -hanke. Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Oma Tesoma -hanke Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hankkeen osa-alueet 1. Osallisuus ja moninaisuus mm. asukkaiden osallisuuden lisääminen, eri toimijoiden kytkeminen

Lisätiedot

Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018

Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018 Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018 2 Ohjelman tekijä (työryhmä ja kokoonpano): Ulla Laine (pj), Minna Karvinen (vs. pj), Elina Antikainen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot