KOHTI UBIIKKIA OPPIMISTA JA MERKITYSYHTEISKUNTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI UBIIKKIA OPPIMISTA JA MERKITYSYHTEISKUNTAA"

Transkriptio

1 KOHTI UBIIKKIA OPPIMISTA JA MERKITYSYHTEISKUNTAA Professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Helsingin toimisto VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsingin Messukeskus Esitykseni rakenne 1. Tulevaisuusajattelun merkityksestä 2. Tietoyhteiskunnasta merkitysyhteiskuntaan 3. Ubiikkiyhteiskunta ja ubiikkioppiminen 1

2 1. Tulevaisuusajattelun merkityksestä Tulevaisuudentutkimuksen taustalla tulevaisuusajattelu tulevaisuudentutkimus ennakointi Tulevaisuudentutkimus on systemaattista, kokonaisvaltaista, monitieteistä ja kriittistä pitkän tähtäyksen analyysia tulevaisuutta koskevista teemoista ja tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoista SirkkaHeinonen 2

3 Tulevaisuusmaisema Tulevaisuus on NYT tulevaisuus kääriytyy auki joka sekuntti Tulevaisuus on LAAJA tulevaisuus pitää sisällään useita mahdollisuuksia Tulevaisuus on SYVÄ vain osa mahdollisuuksista todentuu nykyhetkeen Tulevaisuus on NÄHTÄVILLÄ etukäteismerkkejä ennakoinnin avulla Tulevaisuuden toimintaympäristön muutos 1. Toimintaympäristön muutosten havainnointi (laajalti, myös ääreisnäöllä ) 2. Muutosten vaikutusten analysointi (keskinäiset kytkennät) 3. Muutosten ja niiden vaikutusten ymmärtäminen (tulkinnan vaikeus) 3

4 Tulevaisuudentutkimuksen askelkuviot 1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa 2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa (Roy Amara 1981) Tulevaisuuskuvien kolminaisuus 1. Mahdollisia 2. Todennäköisiä 3. Toivottavia (ja ei-toivottavia) 4

5 Tulevaisuusajattelun anti on kaikkien sitä systemaattisesti harjoittavien ulottuvilla Kilpailuetua ja voimaantumista kansakunnille, kaupungeille, toimialoille, yrityksille ja organisaatioille, yhteisöille, yksittäisille ihmisille Tulevaisuusprosesseja voidaan toteuttaa: strategiatyössä, kehitystyössä, suunnittelussa, innovaatioprosesseissa, koulutuksessa, viestinnässä tulevaisuusverstaina/tulevaisuusklinikoina jne Oma tulevaisuusstrategia! Visio missio - strategia toteutus Mikään tuuli ei ole suotuisa sille, joka ei tiedä minne on menossa" Seneca 4 BC - 65 AD Toiminta ilman visiota on päämäärätöntä Visio ilman strategiaa, missiota ja toimintaa on hyödytön Esimerkkejä kansakunnan visioista: Suomi tietoyhteiskunnan kärkimaa Suomi vähäisten päästöjen maa -> kestävä kasvu ja hyvinvointi Suomi ubiikin oppimisen onnela. 5

6 MUUTOKSEN SIETÄMÄTÖN PAKKO Mietittävä mikä muuttuu mitkä asiat muuttuvat? Mietittävä mikä ei muutu mitkä asiat eivät muutu? Mietittävä minkä haluammekin muuttuvan ja minkä emme halua muuttuvan? 2. Tietoyhteiskunnasta merkitysyhteiskuntaan 6

7 Yhteiskuntavaiheiden evoluutio BIOYHTEISKUNTA - ELÄMYSYHTEISKUNTA DIGI/UBIYHTEISKUNTA??? TIETOYHTEISKUNTA Osaamisyhteiskunta TEOLLISUUSYHTEISKUNTA AGRAARIYHTEISKUNTA NOMADIYHTEISKUNTA KERÄILY-JA METSÄSTYSYHTEISKUNTA Lähteet: Heinonen et al Kestääkö tietoyhteiskunta? Suomen ympäristö 603. Heinonen Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. Tulevaisuus merkkeinä Tunnistettavissa ja tulkittavissa monentasoisten merkkien kautta : Megatrendit Heikot signaalit Villit kortit/mustat joutsenet 7

8 Tulevaisuuteen vaikuttavia globaaleja megatrendejä 1. ilmastonmuutos 2. väestömuutos (vanheneminen, määrä, monikulttuurisuus) 3. globalisaatio 4. digitalisaatio 5. elämystalous Tulevaisuuteen vaikuttavia heikkoja signaaleja 1. Hitauden vallankumous slow life 2. Vertikaaliviljely 8

9 1. Hidas elämä (Slow Life) slow food -> slow housing -> slow design -> slow cities -> slow life = slow -filosofia Slow - hidas työympäristö? Miten tila voi tukea kiireettömyyttä Hitauden vallankumous SLOW LIFE työssä = Paljastetaan Kiire-Keisarin uudet vaatteet näennäisen tehokkuuden sijaan tuloksia työympäristöjen ja käytäntöjen muuttamisella hitautta salliviksi - lomat, tauot, etätyö jne 9

10 2. Vertikaaliviljely Vihreän infrastruktuurin käsite laajenee pystysuoriin rakenteisiin viherkatetta, koristeina, energian säästökeinoina ja hyötykasvien tuottajina Varauduttava myös mustiin joutseniin Nassim Taleb Black Swan 2007 Maailmaa muuttaa eniten äärimmäisen epätodennäköiset ja odottamattomat tapahtumat Mustat joutsenet ovat harvinaisia, epätodennäköisiä, yllättäviä ja odottamattomia tapahtumia, joilla on toteutuessaan hyvin suuria vaikutuksia. 10

11 Esimerkkejä mustista joutsenista Berliinin muurin kaatuminen v V terroristi-isku World Trade Centeriin V tsunami Intian valtameressä Islannin tulivuoren tuhkapilven aiheuttama lentoliikennekaaos Euroopassa v Lentoon mahdollisesti nousevia mustia joutsenia (erittäin harvinaisia) Tietoa opitaan lataamaan suoraan aivoihin Meteoriitti iskeytyy Etelä-Suomeen Keksitään vapaa energia Kaikkiin syöpiin parannus 22 11

12 Tietoyhteiskunnasta merkitysyhteiskuntaan? Pelkästä kuluttamisesta merkityksellisiin käyttäjäkokemukseen Iso rakenteellinen muutos, joka vaikuttaa jokaiseen yhteiskunnan instituutioon ja alueeseen myös kouluun. Yhteiskuntaa ja taloutta eivät määritä enää niinkään tavaroiden ja tiedon kuin kulttuuristen merkitysten ja symbolien käsittely, tuotanto ja kulutus. & Juho Ruotsalainen 2012 Merkitysyhteiskunnan kriteerit 1. Sosio-kulttuurinen ajuri on merkityksellisten kokemusten ja yksilöllisen identiteettirakennuksen elämäntapa. 2. Teknologisina ajureina puolestaan korostuvat internet, sosiaalinen media ja ubiikki teknologia. 3. Näiden ajurien vaikutuksesta yhteiskunta organisoituu alhaalta ylös, yksilöiden ja heidän vapaaehtoisten yhteenliittymiensä voimasta vaikuttaa työhön, kouluun, mediaan, vapaa-aikaan jne. & Juho Ruotsalainen

13 Tietoyhteiskunnasta merkitysyhteiskuntaan? Teollisuusyhteiskunta oli tuotantovetoinen, tietoyhteiskunta kulutusvetoinen, ja merkitysyhteiskunnassa siirrymme prosumeristiseen (tuottaja + kuluttaja) järjestelmään. Vertaistuotanto ja prosumerismi Prosumerism = producers + consumers tuottaja-kuluttaja.vertaistuotanto opettaja-oppilas..vertaisopetus lääkäri-potilas vertaishoito? 13

14 Prosumeristisessa merkitysyhteiskunnassa Periaatteessa kaikki, mitä ihminen tietää ja osaa harrastukset yms. voidaan kääntää tuottaviksi voimiksi. Tämä kehitys muuttaa myös koulun ja oppimisen roolia: oppimista tapahtuu kaikkialla ehkä jopa ennen kaikkea epävirallisissa yhteyksissä. Yleisö äänestää 1. Miksi virtuaaliopetusta tarvitaan? a) Virtuaaliopetus on ensiaskel perinteisen kouluinstituution vallankumouksessa b) Virtuaaliopetusta tarvitaan silloin kun se on tarkoituksenmukaisinta c) Jotta oppilaat saisivat tasa-arvoista opetusta riippumatta asuinpaikastaan d) Virtuaaliopetus auttaa hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuuksia paremmin kuin perinteinen luokkaopetus e) Virtuaaliopetus tekee oppimisesta houkuttelevaa 2. Miten oppiminen ja koulu muuttuvat seuraavan 10 vuoden aikana? a) Koulu "epävirallistuu": oppiminen tapahtuu kaikkialla, ei pelkästään luokkahuoneessa b) Opiskelun ensisijainen muoto on internetissä tapahtuva vertaisoppiminen c) Opettajasta tulee ennen kaikkea kuraattori - kiinnostavien oppimissisältöjen etsijä, koostaja ja räätälöijä d) Oppilaat tuottavat itse opetusaineistoja e) Kouluinstituutio säilyy pääosin ennallaan Mikä on koulun tärkein tehtävä vuonna 2022? a) Taata sekä vankka yleissivistys että jonkin hyvin eriytyneen osaamisalueen tuntemus b) Opettaa oppilaita itsenäiseen ajatteluun, kehittää jatkuvan uuden oppimisen valmiuksia ja kasvattaa oppilaiden itsetuntemusta ("know thyself") c) Irtautua kansallisvaltioajattelusta ja kasvattaa suvereeneja maailmankansalaisia d) Toimia ubiikkioppimisen avoimena ja inspiroivana keskuksena, tietopalveluna, joka jatkuvasti kerää ja levittää ajankohtaista tietoa ja näkemystä maailmasta e) Nykyiset tehtävät ovat säilyneet ennallaan 14

15 2. Ubiikkiyhteiskunta ja ubiikkioppiminen Tietoyhteiskunta => UBIIKKIYHTEISKUNTA Yhteiskunta, jossa tieto-ja viestintäteknologia on kaikkialla: rakennuksissa, laitteissa, infrastruktuurissa, ihmisten mukana mobiililaitteissa, integroituna vaatteisiin ja jopa kehoon. 15

16 UBIIKKIYHTEISKUNTA Joka paikan tietotekniikalla tarkoitetaan huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa. Se ei häiritse käyttäjäänsä eikä keskeytä hänen muuta toimintaansa. Se toimii ihmisten ja yritysten arkitoimissa kaikkialla ja koko ajan. Arjen esineet ja koneet viestivät langattomasti keskenään sekä säätävät toimintaansa itsenäisesti. (Wikipedia) Kuva: Rami Ratvio 31 UBIIKKIYHTEISKUNTA Toimintojen tehostamisen ja arjen helpottamisen lisäksi ubiteknologia muuttaa kuitenkin myös ihmisten välistä kommunikaatiota ja mahdollistaa aivan uusia asioita, mikä sisältää potentiaaleja sosio-kulttuuriseen transformaatioon. 16

17 UBIIKKIOPPIMINEN Myös toiminnoista tulee ubiikkeja : mikään toiminto työ, kulutus, oppiminen, vapaa-aika ei ole rajattu tiettyyn tilaan tai instituutioon, vaan toiminnot ja niiden paikat sulautuvat toisiinsa. Kaikkialla läsnä olevan median yhteiskunnassa erityisesti oppiminen irtautuu ajasta ja paikasta UBIIKKIOPPIMINEN Oppimisesta tulee itseohjautuvaa ja sisäisen motivaation ajamaa. Oppimisen lähtökohta on kiinnostavat ja räätälöidyt oppimissisällöt sekä aktiivinen toiminta (prosumerismi). Ihmiset oppivat yksin ja yhdessä, toisiltaan oppien ja toisiaan opettaen niin virtuaalisesti kuin fyysisesti. Luokat voivat muodostua esimerkiksi yhteisten kiinnostuksen kohteiden mukaan 17

18 UBIIKKIOPPIMINEN Opettajan rooli muuttuu yhä vahvemmin kiinnostavien, ajankohtaisten ja laadukkaiden oppimissisältöjen etsijäksi ja räätälöijäksi. jatkuvan oppimisen valmiuksien sekä perustietojen takaajaksi Henkinen ja tiedollinen valmentaja, innostava ja inspiroiva hahmo UBIIKKIOPPIMINEN VASTAA MERKITYSYHTEISKUNNAN TARPEISIIN Tuottaa yhä eriytyneempää ja yksilöllisempää osaamista Vahvistaa ihmisen identiteettiä ja verkostoissa vaadittavia vuorovaikutustaitoja Vastaa kysyntään tekemällä oppimisesta mielekästä ja innostavaa Yhä nopeammin muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa on opittava jatkuvasti uutta On myös opittava syntetisoimaan eri osaamisalueita 18

19 KOKONAISEN IHMISEN KAIPUU Elämän sirpalemaisuus, urbaani hektisyys ja äärimmilleen viedyt tehokkuusvaatimukset > kokonaisvaltaisen ajattelun tarve: ihmisen eri roolien ja tehtävien välillä (perhe, työ, opiskelu/koulutusharrastukset, vaikuttaminen) ihmisen ja luonnon välisessä vuorovaikutuksessa sekä ihmisen ja teknologian välisen suhteen osalta 37 KIRJALLISUUTTA Glenn, J., Gordon, T. & Florescu, E. (2010) State of the Future. Washington. Heinonen, Sirkka (2010). Hidas elämä ja työ paradoksi vai potentiaali? Futura 1/2010, Heinonen, Sirkka (2004), Tulevaisuuden työnteosta. Vanhat paradoksit ja uusi paradigma. Toimihenkilöunioni, Helsinki, 98 s. Heinonen, Sirkka, Ruotsalainen, Juho & Kurki, Sofi (2012). Luova tulevaisuustila ja tulevaisuuden osaamisen ennakointi. Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tutu e- julkaisuja 4/

20 Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2012). Kohti ubiikkia oppimista. AEL Futuriikki Aikamatka koulutuksen, teknologian ja työn tulevaisuuksiin. Helsinki. Randers, Jorgen (2012). 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Rotterdam, the Netherlands. Report to the Club of Rome. Taleb, Nassim (2007). Musta joutsen. Tietoa Tulevaisuuden tutkimuksen seurasta Kiitos! Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus/turun yliopisto Helsingin toimisto Korkeavuorenkatu 25 A Helsinki sirkka.heinonen (at) utu.fi https://sites.google.com/site/futuremediac/ Tulevaisuuden tutkimuksen seura 20

LUONTO JA TULEVAISUUDEN KULUTTAJIEN TARPEET ELÄMYSTALOUDESSA

LUONTO JA TULEVAISUUDEN KULUTTAJIEN TARPEET ELÄMYSTALOUDESSA LUONTO JA TULEVAISUUDEN KULUTTAJIEN TARPEET ELÄMYSTALOUDESSA Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Luontoaktiviteetit kansainvälisille markkinoille seminaari 4.12.2014 Outdoors

Lisätiedot

Maailma huutaa, mitä Häme vastaa?

Maailma huutaa, mitä Häme vastaa? Maailma huutaa, mitä Häme vastaa? Seudullisen ennakoinnin strategisesta merkityksestä Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu HYVÄ HÄME Hämeen vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia

Lisätiedot

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen & Juho Ruotsalainen KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS Sitran Tulevaisuusklinikan 10.12.2010 tulokset TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen, professori Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2011 Sirkka

Lisätiedot

Työn tulevaisuus kirkas pilvi? Työn ja Internetin yhteen kietoutuvat kehitysnäkymät 2020

Työn tulevaisuus kirkas pilvi? Työn ja Internetin yhteen kietoutuvat kehitysnäkymät 2020 Työn tulevaisuus kirkas pilvi? Työn ja Internetin yhteen kietoutuvat kehitysnäkymät 2020 Luova TulevaisuusTila -sessio Teknologiakeskus InnoParkissa 24.5.2011 Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden

Lisätiedot

www.turvallisuuskomitea.fi Kokonaisturvallisuus tulevaisuus (Toim. Milla Anttila, Vesa Valtonen, Marja-Liisa Viherä)

www.turvallisuuskomitea.fi Kokonaisturvallisuus tulevaisuus (Toim. Milla Anttila, Vesa Valtonen, Marja-Liisa Viherä) www.turvallisuuskomitea.fi Kokonaisturvallisuus tulevaisuus & Seminaariraportti 8.5.2014 (Toim. Milla Anttila, Vesa Valtonen, Marja-Liisa Viherä) 1. Johdanto... 2 2. Johdatus seminaariteemoihin - kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

KURKISTUKSIA KAUPUNKIASUMISEN TULEVAISUUKSIIN

KURKISTUKSIA KAUPUNKIASUMISEN TULEVAISUUKSIIN Sirkka Heinonen KURKISTUKSIA KAUPUNKIASUMISEN TULEVAISUUKSIIN Tulevaisuusklinikan 14.6.2010 tulokset TUTU ejulkaisuja 5/2010 Sirkka Heinonen, FT, professori, dosentti Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020?

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Luova TulevaisuusTila -sessio Teknologiakeskus InnoParkissa 26.4.2011 Sirkka Heinonen

Lisätiedot

MUSTAT JOUTSENET TURUN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGISSA

MUSTAT JOUTSENET TURUN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGISSA Sirkka Heinonen, Olli Hietanen ja Juho Ruotsalainen MUSTAT JOUTSENET TURUN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGISSA 27.5.2011 ja 3.11.2011 pidettyjen Tulevaisuusklinikoiden raportti TUTUeJULKAISUJA 13/2011 Sirkka Heinonen,

Lisätiedot

Slow Life elämäntapana, työssä ja ammattina

Slow Life elämäntapana, työssä ja ammattina Slow Life elämäntapana, työssä ja ammattina Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuksen kesäseminaari 21.8.2009 Arki ja tulevaisuuden ammatit Hämeen ammattikorkeakoulun Evon Metsäopisto, Lammi Esityksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTIEN KESTÄVÄ TULEVAISUUS

YHDYSKUNTIEN KESTÄVÄ TULEVAISUUS 1 Sirkka Heinonen YHDYSKUNTIEN KESTÄVÄ TULEVAISUUS Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu Helsingin toimisto 2009 2 Sisältö ALKUSANAT 1. Tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä... 4 2. Yhdyskunnat

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tulevaisuusasiakirja Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tehyn VIII liittokokous 3. 6.6.2013 1 Sisällys TEHYN TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT 3 SAATTEEKSI 4 KESKEISET KÄSITTEET 5 Systemaattinen ennakointi ja tulevaisuuksien

Lisätiedot

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Timo Nurmi Mikko Vähätalo Riikka Saarimaa & Sirkka Heinonen UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja TUTU ejulkaisuja 4/2010 Copyright

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja

Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-11771-06 18.12.2006 Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja Teoriaa ja käytännön innovaatioita Ekoseutumallit hankkeen RAPORTTI 1 Sirkka Heinonen Espoo 2006 Ympäristöklusterin

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Tulevaisuuden kulttuuriosaajat Näkökulmia moderniin elämään ja työhön

Tulevaisuuden kulttuuriosaajat Näkökulmia moderniin elämään ja työhön Tulevaisuuden kulttuuriosaajat Näkökulmia moderniin elämään ja työhön Antti Hautamäki ja Kaisa Oksanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Marja Tiura Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu Esipuhe Tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Sitran selvityksiä 52 Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Trendianalyysi Kati Hienonen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Voiko maaseudusta kehittyä tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

RIIHI RADIKAALIT INNOVAATIOT ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI

RIIHI RADIKAALIT INNOVAATIOT ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI Sirkka Heinonen, Auli Keskinen & Juho Ruotsalainen RIIHI RADIKAALIT INNOVAATIOT ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI RIIHI-tulevaisuusklinikan tulokset TUTUeJULKAISUJA 4/2011 Sirkka Heinonen, professori Tulevaisuuden

Lisätiedot

tulevaisuusnavigaattori

tulevaisuusnavigaattori YTT Juha Heikkala Ennakointijohtaja, Valo Puh. 0400-759459 juha.heikkala@valo.fi Talvi 2014 tulevaisuusnavigaattori 1.0 SISÄLLYS Ennakoiva strateginen johtaminen 03 Arkisia ilmiöitä ja signaaleja 04 Liikuntakulttuurin

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu?

Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu? Silmät auki sosiaaliseen mediaan Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu? Mitä se muuttaa? Kun jaan, niin saan, mutta mitä jakamalleni tiedolle tapahtuu, mihin sitä käytetään ja millaiseksi

Lisätiedot

Hyrrät hankkeen esittely, Tiina

Hyrrät hankkeen esittely, Tiina Hyrrät hankkeen esittely, Tiina Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja

Lisätiedot

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen tietoyhteiskunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kriteereitä

Lisätiedot

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen ULOS LUOKKAHUONEESTA Matka vaikuttavaan oppimiseen OPIN SAFARILLA perustelemaan. Ymmärsin, että yleensä perustelut ovat tärkeimpiä avaimia sekä ongelman ytimen että näkökulman ratkaisumahdollisuuksien

Lisätiedot