Maailma huutaa, mitä Häme vastaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailma huutaa, mitä Häme vastaa?"

Transkriptio

1 Maailma huutaa, mitä Häme vastaa? Seudullisen ennakoinnin strategisesta merkityksestä Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu HYVÄ HÄME Hämeen vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia -tulevaisuusverstas Järjestäjänä Hämeen liitto, Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen rakenne 1. Tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä 2. Hämeen kehittäminen ekoseutumallissa 3. Megatrendit ja niiden vaikutuksia Hämeeseen 4. Heikot signaalit ja niiden vaikutuksia Hämeeseen 5. Alueiden ja yhdyskuntien toimivuuden haasteet 2 1

2 1. Tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä 3 Mitä tulevaisuuden ennakointi on? Ennakointi (foresight) on osa tulevaisuudentutkimusta (futures research/studies) Tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen luotaamista - mahdollisia - todennäköisiä - toivottavia Tulevaisuuteen valmistautumista Tulevaisuuteen vaikuttamista Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää, jotta voimme parantaa suomalaisten yhdyskuntien ja alueiden kestävyyttä, kasvattaa hyvinvointiamme tulevaisuudessa sekä tehdä näiden asioiden osalta oikeita ratkaisuja ja valintoja tänään. TULEVAISUUS ON NYT! 4 2

3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä... Delfoi Skenaariot Mallintaminen, simulointi Tilastollinen analyysi Teknologiatiekartat Tulevaisuuspyörä Tulevaisuustaulukko Megatrendit Heikot signaalit Villit kortit/mustat joutsenet Causal Layered Analysis (CLA) Epäjatkuvuudet Tulevaisuusverstaat TulevaisuusIkkuna LuovaTulevaisuusTila... Tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä mihin maailma on menossa? muutokset ovat nopeita nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan ennakointitietoa toimintaympäristön muutoksista kompleksinen toimintaympäristö lokaali globaali - glokaali keskinäiset kytkennät yllättäviä epävarmuus- ja riskitekijät lisääntyvät 6 3

4 Epävarmuudet / Haavoittuvuus RISKIT Heinonen, Sirkka (2008). Riskikäsitteen moniulotteisuus tulevaisuudentutkimuksessa. Futura 4/2008, Helsinki. ISSN Ratkaisuja (World Resolutique) Litteä maailma Valtiot Ihmiset Alueet Ympäristö NOPEA JATKUVA MUUTOS Ratkaisuja (World Resolutique) - Megatrendit/- Epäjatkuvuudet -Heikot signaalit/ - Nousevat ilmiöt - Villit kortit / - Mustat joutsenet WORLD PROBLEMATIQUE (Club of Rome) GLOBAL CHALLENGES (Millennium Project) YHTEISKUNTAVAIHEIDEN EVOLUUTIO BIOYHTEISKUNTA - ELÄMYSYHTEISKUNTA - DIGIYHTEISKUNTA??? TIETOYHTEISKUNTA TEOLLISUUSYHTEISKUNTA AGRAARIYHTEISKUNTA NOMADIYHTEISKUNTA KERÄILY-JA METSÄSTYSYHTEISKUNTA Lähteet: Heinonen et al Kestääkö tietoyhteiskunta? Suomen ympäristö 603. Heinonen Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. 4

5 Seudullinen ennakoinnin strateginen merkitys on kilpailuedun saaminen Ennakointityö ja tietämys tuo kilpailuetua 9 tietoa tulevista mahdollisista kehityssuunnista tietoa useammista vaihtoehdoista tietoa yllätystekijöistä ja epäjatkuvuuksista antaa eväitä myös innovaatioiden etsimiseen tulevaisuuteen valmentautuminen Ennakoinnista saatava kilpailuetu on sitä systemaattisesti harjoittavien ulottuvilla Kilpailuetua kansakunnille, maakunnille, seuduille ja alueille, kunnille, kylille, yrityksille, yhteisöille, yksittäisille ihmisille 10 Tulevaisuusprosesseja voidaan toteuttaa monella tasolla: strategiatyössä, kehitystyössä, suunnittelussa, innovaatioprosesseissa, koulutuksessa, tulevaisuusprosesseina, tulevaisuusverstaina jne 5

6 Tulevaisuuden ennakoinnin motto (Sirkka Heinonen) Soveltuu myös alueiden kehittämiseen 1. opi menneisyydestä (niin menestystarinoista kuin virheistäkin) 2. elä nykyisyydessä ("pää voi olla pilvissä, mutta jalkojen oltava tukevasti maan päällä" 3. rakenna rohkeasti ja vuorovaikutteisesti tulevaisuutta - tee tulevaisuutta (visioista ja ideoista strategioihin ja tekoihin monitoimijapohjaisesti = päätöksentekoon vaikuttaminen) Heinonen (2006). Ekoseutumallit Hämeen kehittäminen ekoseutumallissa 12 6

7 Ekoseutumalli Ekoseutu = ekotehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen profiloitunut seutu, joka on rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan uudistumiskykyinen Pitkän tähtäyksen aikavälin tarkastelu Yhdyskuntien tarkastelu osana suurempia kokonaisuuksia - holistinen näkökulma Seudun dynaaminen kehittäminen kestävän kehityksen kaikissa ulottuvuuksissa ekologinen-taloudellinen-sosiaalinen 13 Ekoseutumallit - hankkeen viitekehikko ja mindset Patrick Geddes: biopolis seutusuunnittelu proaktiivisuus holistisuus systeemiajattelu kompleksisuuden hallinta vihreä infrastruktuuri UUSI TAPA AJATELLA JA TOIMIA kaunis ja kestävä arki (ekoestetiikka) luovuus, yhteisöluovuus innovaatiot flow slow housing ja slow life Heinonen ja Halonen (2007). Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. 7

8 3. Megatrendit ja niiden vaikutuksia Hämeeseen 15 Aluerakenteen kehitykseen vaikuttavia megatrendejä ilmastonmuutos väestömuutos (vanheneminen, määrä) globalisaatio digitalisaatio Sirkka Heinonen elämystalous 8

9 Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen globaali haaste nro 1! Kahden asteen tavoite (maapallon keskimääräinen lämpötila ei saisi nousta yli kahta astetta) v.2050 Globaali megatrendi kv-sopimukset 17 Ilmastonmuutos Megatrendi no 1 Vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin. Pohjois-Euroopan sademäärät saattavat kasvaa huomattavasti ja sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Seurauksena on tulvia, merenpinnan tason vaihtelu voi olla suurta, myrskyt lisääntyvät, vetisiä talvia seuraa ankaria talvia jne. Toisaalta keskilämpötilan nousu voi pidentää kasvikautta, mikä parantaa maatalouden mahdollisuuksia. Uusien hyötykasvien viljely on mahdollista, mutta samalla uudet kasvi- ja tuholaislajit leviävät Suomeen. HYÖTY-HÄME? Ilmastonmuutoksen etenemisen varalle maakunnassa laadittavaksi oma ilmastostrategia. - energiatehokkuuden lisäämistä sekä uudisrakentamisessa että nyk. rakennuskannassa. -> energia- ja ilmastoherkkä asuminen, työnteko, liikkuminen - kaavoituksessa suojavyöhykkeet ja sallittava rakennettava reilusti merenpinnan yläpuolelle. - ääriolosuhteet ja ilmiöt on huomioitava myös rakennusten suuntaamisen, muodon ja materiaalien suhteen entistä huolellisemmin. 18 9

10 Suomi vähähiiliyhteiskunnaksi Vähähiiliyhteiskunta (Low Carbon Society) pyrkii minimoimaan yhdyskuntien KVK-päästöt Energiaintensiivisyys ja päästöt pienemmiksi Uusiutuvat energiamuodot Energiaomavaraisuus Paikallistuotantoa energia ja elintarvikkeet Vähähiilisyys kytkettynä energiaturvallisuuteen ja elintarviketurvallisuuteen HÄME VÄHÄHIILIMAAKUNNAKSI! Eettisesti ja ekologisesti kestävä elämysyhteiskunta kestävä kehitys ja ilmastonmuutos Hämeen asemointi? elämysyhteiskunta Ekoseutumallit ja ekoseutuajattelu Heinonen, Sirkka & Halonen, Minna (2007). Ekotehokkaan Maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. Teoriaa ja käytännön innovaatioita. (Raportti 1 ja Raportti 2) Heinonen, Sirkka, Minna Halonen & Lorenzo Daldoss (2006). Slow housing competitive edge for innovative living environments. Fennia 184: 1, pp Heinonen, Sirkka, Halonen, Minna ja Daldoss, Lorenzo (2007). Rauhallinen asuminen (slow housing) osana elinympäristöjen houkuttelevuutta. Futura 4/2007,

11 Väestömuutos Megatrendi no 2 Väestön ikääntyminen kehittyneiden teollisuusmaiden ilmiö (sekä varakkaita, hyväkuntoisia että varattomia huonokuntoisia vanhuksia) Kehitysmaissa väestönmäärän kasvu keskeinen ongelma 21 Väestön määrän kasvu kehittyvissä maissa yhdistettynä ilmastonmuutokseen voi aiheuttaa uusia kansainvaelluksia Eri kulttuurit väestöön - mitä vaikutuksia? 22 11

12 asukkaiden ikääntyminen (koti hoivakotina tai aktiivikotina) palvelutalon uusi konsepti? Kuva: Rami Ratvio HOIVA-HÄME? HYVIN HOIVAAVA HÄME Heinonen (2006). Ekoseutumallit. 23 Globalisaatio Megatrendi no 3 Maapalloistuminen monella tasolla talous teknologia ympäristö kulttuuri media jne kauppa, tuotanto, työ, matkailu Sisältää hyötyjä ja haittoja... HÄME GLOBAALISSA MAAILMASSA Toimia paikallisesti, vaikuttaa globaalisti Verkottua seudullisesti ja kv 24 12

13 avaruus globaali maanosa kansallinen seutu/alue kunta asuinympäristö naapurusto asunto koti ihminen = asukas HÄME Kuinka laaja on kotiseutu? perhe/kotitalous kaupunki-/maaseutu Lähde: Heinonen, S. ja Ratvio, R. Avaimet asumisen kokonaisuuden hahmottamiseen. 25 Asumisen ennakointi Helsinki Digitalisaatio Megatrendi no 4 Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan... Fyysinen + virtuaalinen + digitaalinen -> sosiaalisen median hyödyntäminen Hämeen kehittämisessä (virtuaaliyhteisöt ja vuorovaikutus) HÄME DIGITAALISESSA MAAILMASSA HÄME SECOND LIFESSA? 26 13

14 Digitalisaatio ja teknologian nopea kehitys Fyysiset digikaupungit ja digimaaseutu Älykkäät rakennukset ja rakenteet vuorovaikutuksessa sisällä ja ulkona olevien kanssa Myös älykkäät ajoneuvot ja matkanteko 27 Elämystalous Megatrendi no 5 elämykset - kontekstuaaliset käyttö- ja kulutuskokemukset Identiteetit, merkitykset elämys-palvelut, elämys- liiketoimintaa linkittyy varallisuuden kasvuun ekstreemielämykset pelkistetyt elämykset 28 14

15 Tietoyhteiskuntaa seuraa ELÄMYSYHTEISKUNTA Elämyksiä haetaan vauhdista Liikkumisesta, peleistä, urheilusta, seikkailuista Elämyksiä haetaan myös hitaudesta Luonnosta, hiljaisuudesta,... rentoutumisesta ja samoilusta 15

16 HÄME ELÄMYSTALOUDESSA - näkyykö metsää puilta? 31 HÄME - elämystalouden mahdollisuudet Elämys- ja luontomatkailu Virkistyspalvelut Terveydenhoitopalvelut Hyvinvointipalvelut Tuotteita, palveluja, systeemejä! Yhdyskuntien ja alueiden profiloituminen slow + flow Sirkka Heinonen 16

17 4. Heikkoja signaaleja ja niiden vaikutuksia Hämeeseen 1. Downshifting vapaaehtoinen kulutuksen vähentäminen 2. Slow Life hitauden vallankumous 3. Vertikaaliviljely 4. Peer-to-peer opinto- ja koulutusmalli 5. Keinoliha in vitro lihamassan tuotanto 33 Heikko signaali no 1 Downshifting vapaaehtoinen kulutuksen vähentäminen 34 17

18 Uudenlaista energiaviljelyä Espanja ja Portugali aurinkoenergian kehtoja luontaisia hyödyntäjiä aurinkoenergian viljelyä pelloilla Euroopan ensimmäinen aurinkoenergiatorni (115 m, 624 peiliä) Espanjassa laaja energiansäästöohjelma, mm. liikenteen nopeusrajoituksia lasketaan 20 % kaupunkien sisääntuloväylillä Heinonen, Sirkka (2008). Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa. Slow housing konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin. Sitran selvityksiä 2. Helsinki, 43 s. Staycation - lähilomailu Stay + vacation Talouden taantuma + työttömyys + energian hinnan nousu -> lähipalvelut, puistot, kylpylät, museot 18

19 Heikko signaali no 2 Slow Life hitauden vallankumous 37 Kiireen yhteiskunnassa hallitsee nopeuden kultti ja tehokkuus on ylimmäinen arvo. Slow life antaa aikaa ja tilaa rentoutumiselle ja luovuudelle, minkä tuloksena hyvinvointi ja elämän laatu kohoaa 38 19

20 Hitauden vallankumous Slow Life slow food slow housing slow design slow cities slow life = slow filosofia chasingcar.flickr.com HIDAS HÄME VALTTINA Ks. luku 4 Slow-liikkeestä Raportti 2:ssa: Heinonen, Sirkka & Halonen, Minna (2007). Ekotehokkaan Maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. Teoriaa ja käytännön innovaatioita. (Raportti 1 ja Raportti 2) Hidas asuminen Asumisen, rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun nouseva trendi Hidas asuminen on osa rauhallista, tasapainoista, seesteistä ja stressitöntä elämäntapaa Pyrkii ekologisuuden, eettisyyden ja elämyksellisyyden yhdistävään elämäntapaan Sirkka Heinonen Heinonen, Sirkka (2008). Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa. Slow housing konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin. Sitran selvityksiä 2. Helsinki, 43 s. 20

21 Heikko signaali no 3 Vertikaaliviljely 41 Vertikaaliviljely tarkoittaa viherseiniä, kattopuutarhoja, kaupunkiviljelyä, energiakasveja, kompostointia 42 21

22 Asumisen terveyskytkennät Innovatiivisia ja monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia terveys- ja hoitoalalla Puhdas ruoka - lähiruoka Puhdas ympäristö Terve ihminen terveessä ympäristössä 43 Heikko signaali no 4 Peer-to-peer opinto- ja koulutusmalli 44 22

23 toiminnot yhdistyvät ja lomittuvat (work, live & play) myös roolit yhdistyvät ja lomittuvat - opettaja-oppilas - työntekijä - työnantaja - yrittäjä viranomainen - potilas lääkäri Kuva: Rami Ratvio opetus ja koulutus monensuuntaista ei enää vain opettajalta oppilaalle vertaistoiminta, vertaiset oppivat toisiltaan Heinonen (2006). Ekoseutumallit. 45 Heikko signaali no 5 Keinoliha in vitro lihamassan tuotanto Vasta laboratorioissa kokeiltavana mm. University of Maryland

24 5. Alueiden ja yhdyskuntien toimivuuden/kestävyyden haasteet Omavaraisuus ja ekotehokkuus - energiaomavaraisuus - elintarvikeomavaraisuus Turvallisuus ja terveellisyys - energiaturvallisuus - elintarviketurvallisuus Työllisyys ja toimeentulo - työpaikat ja elinkeinorakenne - osaaminen ja osaamisen ennakointi ENTÄ ALUEIDEN HYVINVOINTI? HÄMEEN ASUMISEN PAINOPISTEET? Mitä asumisen hyvinvointitekijät ovat? 48 24

25 Aluekehitysstrategiaan... Visio täsmennettävä tulevaisuuden tahtotilana Strategiaan realismia Ekoseutumalliajattelu Kilpailukyky syntyy hyvinvoinnin edellytysten luomisesta Läpäisyperiaatteella huomioitavat isot kysymykset: ilmastonmuutos, talouden taantuma, maahanmuutto, sosiaalinen koheesio > pysähtyminen mahdollistaa systeemisiä muutoksia Keinot ja resurssit valjastettava laajalla rintamalla strategian toteuttamiseen Megatrendien ohella tarkkailta heikkoja signaaleja Ei joko-tai, vaan sekä-että; ei huomenna, vaan tänään! 49 Kirjallisuutta ja linkkejä Friedman, T. (2007). The world is flat. A Brief History of the Twenty-First Century. (1 st ed. 2005). Glenn, J. & Gordon, T. (eds) (2009). Futures Research Methodology Version State of the Future Report by the Millennium Project. Heinonen, Sirkka & Saarimaa, Riikka (2009) Työelämän laadulla parempaa jaksamista Kuinka etätyö voi auttaa? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ- ja yrittäjyys 25/ Heinonen, Sirkka (2009) Sosiaalinen media. Avauksia nettiyhteisöjen maailmaan ja vuorovaikutuksen uusiin muotoihin. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 22 s. ISBN Heinonen, Sirkka (2008). Riskikäsitteen moniulotteisuus tulevaisuudentutkimuksessa. Futura 4/2008, Helsinki. ISSN Heinonen, Sirkka (2008). Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhteiskunnassa. Sitran taustaselvitys Helsinki

26 Heinonen, Sirkka & Halonen, Minna (2007). Ekotehokkaan Maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja. Teoriaa ja käytännön innovaatioita. (Raportti 1 ja Raportti 2) Heinonen, Sirkka, Halonen, Minna ja Daldoss, Lorenzo (2007). Rauhallinen asuminen (slow housing) osana elinympäristöjen houkuttelevuutta. Futura 4/2007, Heinonen, Sirkka, Minna Halonen & Lorenzo Daldoss (2006). Slow housing competitive edge for innovative living environments. Fennia 184: 1, pp Heinonen ja Tuominen (toim) (2006). Matkalla tulevaisuuteen. Innovatiivisia avauksia tulevaisuuden asumiseen, liikkumiseen ja yrittäjyyteen. VTT-R Espoo 101 s. Heinonen, Sirkka, Huhdanmäki, Aimo, Kuosa, Tuomo & Niskanen, Saija (2004). Ekohallittu etätyö. Asumisen, työn ja liikkumisen kaupunkirakenteellisen uusjaon ympäristövaikutuksia. KESTY-tutkimusohjelman Ekoetätyö-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristö 701, Helsinki, 270 s. Jensen, Rolf. The Dream Society. Kirjallisuutta ja linkkejä Kamppinen, M., Kuusi, O. & Söderlund, S. (toim.) (2002). Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 896. Helsinki. 51 Kiitos! Professor of Futures Research Finland Futures Research Centre (FFRC)/Helsinki Office Turku School of Economics Korkeavuorenkatu 25 A 2, FI Helsinki 26

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2011 Sirkka

Lisätiedot

ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN

ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN Sirkka Heinonen, Sofi Kurki, Leena-Maija Laurén ja Juho Ruotsalainen ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN Elävä esikaupunki -hankkeen tulevaisuusklinikka Perspective 27.10.2011 TUTUeJULKAIISUJA 12/2011 Sirkka

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020?

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Luova TulevaisuusTila -sessio Teknologiakeskus InnoParkissa 26.4.2011 Sirkka Heinonen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot