RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)"

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, rippikoulusali Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Aulis Lahti Pyry Winterin varajäsen Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 91 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 93 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Saarinen ja Lauri Laukkanen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Saarinen ja Lauri Laukkanen. 94 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) 95 KIRKKOVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkovaltuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset seuraavissa asioissa: 19 Vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitysten / alitusten hyväksyminen kirkkovaltuustossa 20 Raision seurakunnan tilintarkastusyhte4isön valinta vuosille KOy Tasalananttilan maanvuokrasopimuksen uusiminen 22 Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 23 Hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätös 24 tilintarkastuskertomus vuodelta Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta Maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan hyväksyminen Raision kaupungin kanssa 27 Kiinteistöjen kauppakirjojen hyväksyminen Raision kaupungin kanssa 28 Yhteistyösopimuksen ja esisopimus maanvuokrasopimuksen hyväksymisestä Hartela Oy:n omasta puolesta ja perustettavien yhtiöiden lukuun 29 Raision seurakunnan kokouspalkkiopäätöksen täydentäminen 30 Lisämääräraha diakoniatyön kirpputorin laajentamiseen 31 Lisämääräraha siviilipalvelusmiehen kustannusten kattamiseen 32 Lisäinvestointimääräraha Tasalan Kamarin laajentamiseen 33 Tiliasema Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto: 1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston em. päätökset; 2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä; 3. päättää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - täytäntöönpano Lisätiedot: Kirkkoherra 96 PÄIVI NURMISEN KUTSUMINEN SIRPA-LIISA TUOMISEN VUOROTTELUVAPAAN SIJAI- SEKSI Kirkkoneuvosto on myöntänyt kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuomiselle vuorotteluvapaata ja Vuorotteluvapaan sijaista etsittäessä tietoon on tullut, että seurakunnassa aikaisemmin kanttorin tehtäviä hoitanut Päivi Nurminen täyttää vuorotteluvapaasijaisuutta koskevat ehdot. Hän on myös koulutuksensa puolesta sopiva hoitamaan Sirpa-Liisa Tuomisen vuorotteluvapaasijaisuutta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 :n perusteella kirkkoherra on kutsunut Päivi Nurmisen Sirpa-Liisa Tuomisen vuorotteluvapaan sijaiseksi. Työsopimus on tässä vaiheessa tehty vuorotteluvapaan ensimmäisen jakson ajaksi.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi Päivi Nurmisen kutsumisen Sirpa-Liisa Tuomisen vuorotteluvapaan sijaiseksi; 2) vahvistaa Päivi Nurmisen palkaksi vaativuusryhmän 403 mukaisen vähimmäispalkan, jonka lisäksi maksetaan KirVESTES:n mukainen vuosisidonnainen palkanosa. Muutoksenhaku: Päätöksen kohdasta 1) ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto, kohdasta 2) ei muutoksenhakuoikeutta - virkaehtosopimusasia. Lisätiedot: kirkkoherra Tiedoksi: Päivi Nurminen, seurakuntatoimisto/palkat 97 RAISION KILLINALLIEN TUKIANOMUS Raision seurakunnan talousarvioon sisältyy vuosittain toiminta-avustus partiolippukunnille Raision KilliNallit (RaKiNa) ja Jokikylän Pojat (JoPo). Toiminta-avustuksen lisäksi talousarvioon on voitu eri anomuksesta lisätä määrärahaa määriteltyihin projekteihin, esimerkkinä matka-apuraha kansainvälisille leireillä. Tämä lisämääräraha on maksettu esitettyjä tositteita vastaan. Kuluvan vuoden talousarviossa JoPo:lle on myönnetty 150 euroa yhden jäsen partioleirikuluihin. Väärinkäsityksen vuoksi RaKiNa ei ollut esittänyt vastaavaa anomusta kolmen jäsenensä kuluihin samalle Jamboree-leirille. RaKiNa on nyt toimittanut kyseisen anomuksen, yhteissummaltaan 450 euroa. Kirkkoneuvosto voinee myöntää tämän määrärahan, joka maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Aiheutuva talousarvion ylitys on määrältään vähäinen; ylityksen syys kirjataan näkyviin kuluvan vuoden tilinpäätöstietoihin. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Partiotoimintaan kohdistuva tuki voidaan lapsivaikutusten kannalta arvioida myönteiseksi ratkaisuksi. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto myöntää partiolippukunta Raision KilliNalleille 450 euron määrärahan käytettäväksi kolmen partiolaisen (á 150 euroa) Jamboree-leirikuluihin; tilitys tapahtuu esitettyjä tositteita vastaan. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: seurakuntatoimisto/kirjanpito, RaKiNa

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) 98 TYÖRYHMIEN LUOTTAMUSHENKILÖJÄSENTEN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvosto on aiemmin tehnyt perustettavia työryhmiä koskevan päätöksen. Johtoryhmän (eli puheenjohtajien kokous) työryhmiä on kuusi (6), ja niistä jokaiseen nimetään neljä (4) luottamushenkilöjäsentä. Luottamushenkilöjäsenten lisäksi työryhmiin kuuluu kirkkoherran nimeämät viranhaltijat sekä työalojen esittämät vapaaehtoiset vastuunkantajat (2 / työryhmä), joiden nimeämisen kirkkoneuvosto vahvistaa. Työryhmät ovat: - Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin työryhmä - Kristillisen kasvatuksen työryhmä - Diakonia (sis. yhteiskuntavastuun) ja kansainvälisyyden työryhmä - Aikuistyön ja seurakuntalaisvastuun työryhmä - Viestintätyöryhmä - Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä. Kirkkoneuvosto nimennee tässä kokouksessa näihin työryhmiin neljä (4) luottamushenkilöä / työryhmä. Muut jäsenet nimetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Työryhmät voivat siten aloittaa toimintansa elo - syyskuussa Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Seurakunnan luottamushenkilöksi valittavan ikäraja on 18 vuotta, joten tällä valinnalla ei ole suoranaisia lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksia tulee sitten arvioida työryhmien varsinaisessa työskentelyssä. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto valitsee em. kuuteen työryhmään kuhunkin neljä luottamushenkilöjäsentä. Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi em. kuuteen työryhmään yksimielisesti seuraavat luottamushenkilöjäsenet: Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin työryhmä: Helena Sukari, Jenni Laaksonen, Leena Lahti ja Jasmin Nisunen Kristillisen kasvatuksen työryhmä: Inka Lähteenmäki, Vesa Parantainen, Mikko Kaamanen ja Annika Aaltonen Diakonia (sis. yhteiskuntavastuun) ja kansainvälisyyden työryhmä: Leena Martikainen, Hannele Alanen, Aulis Lahti ja Marjo Valtonen Aikuistyön ja seurakuntalaisvastuun työryhmä: Pyry Winter, Timo Ekman, Anneli Vainio ja Ilkka Saarinen Viestintätyöryhmä: Anita Ruusuranta, Jukka Vainio, Marja Haikka ja Liisa Mainela Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä: Risto Nikkonen, Olavi Tuomi, Raimo Sulonen ja Jukka Vanto Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle Lisätiedot: Kirkkoherra

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) 99 ANSIOMERKKIEN JAKAMINEN Raision seurakunta jakaa vuosittain luottamushenkilöilleen ja työntekijöilleen Kirkkopalveluiden myöntämiä ansiomerkkejä. Merkit jaetaan 10, 20 ja 30 vuoden palvelusta. Tänä vuonna täyttyy tasavuosikymmeniä seuraavasti: 20 v. Dick Karlsson ja Irene Suominen Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto päättää anoa Kirkkopalveluilta edellä mainitut ansiomerkit. Ansiomerkkien jakamisesta päätetään / ilmoitetaan erikseen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Kirkkoherra 100 HAUTAUSMAAN KIVETYSTEN KUNNOSTUS JA POSTIPORTIN MUUTOSTYÖ Kirkkovaltuuston kokouksessa , 38 Vesa Parantainen ja 17 muuta kirkkovaltuutettua jättivät seuraavan valtuustoaloitteen: Kirkko on seurakunnan tärkein keskus, sinne pitäisi olla kaikilla esteetön pääsy. Valitettavasti se ei tällä hetkellä täysin toteudu. Ne pyörätuolilla saapuvat, tai rollaattoria käyttävät, joilla ei ole mahdollisuutta tulla taksilla tai muulla kyydillä pääoven eteen, ovat kokeneet lähes mahdottomaksi kirkkoon saapumisen. Päätie on epätasaista kivetystä ja sivuteitse matka on pitkä ja tie jyrkkä. Esitämme, että kirkkoon johtavan päätien kivetys korjataan niin, että esteettömyys toteutuu. tärkeää on kuitenkin, että väylän estetiikka säilyy. Kirkkoneuvosto on vastannut aloitteeseen ja kirkkovaltuusto on hyväksynyt selvityksen. Edellä olevan perusteella vuoden 2015 talousarvioon on varattu euron investointimääräraha, joka on tarkoitettu hautausmaan käytävien esteettömän kulun parantamiseen. Käytävät hautausmaan pääportilta kirkolle sekä Kallioportilta Kirkkauden kappeliin muutetaan siten, että osa käytävän leveydestä peitetään graniittilaatalla, joka helpottaa esteetöntä kulkua. Suunnitteluvaiheessa päätettiin muuttaa kirkon pääkäytävän esteettömän kulkuväylän leveydeksi 1200 mm, 900 mm sijaan. Suunnitelmaan lisättiin myös kirkon edustan laatoitus esteettömäksi. Pääkäytävän alle asennetaan poikkisuunnassa suojaputki mahdollisia sähkökaapeleita varten. Suunnitelmiin lisättiin vielä postiportin portaikon muuttaminen liuskaksi. Muutoksen jälkeen on mahdollista ajaa työkoneilla takakautta hautausmaalle. Ennen ajo on tapahtunut aina kirkon edestä.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) Hautausmaan kivetyksen kunnostus- ja portaiden muutostyöstä on jätetty kolme tarjousta. Kaikilla tarjoajilla oli tilaajavastuunlain edellyttämät liitteet, jotka olivat kunnossa. Edullisimman tarjouksen jätti Håk Graniitti Oy, jonka kanssa on käyty selvitysneuvottelu ja suunnittelukatselmus. Urakoitsija on todennut esitetyt ja läpikäydyt suunnitelmat valmiusasteeltaan riittäviksi ja toteutuskelpoisiksi. Håk Graniitti Oy:n tarjouksen loppusumma on ,00, sis. alv. Urakka toteutetaan syyskuun aikana. Talousjohtaja esittää, että hautausmaan kivetyksen ja postiportin muutostyöt tilataan Håk Graniitti Oy:ltä. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto tilaa hautausmaan kivetyksen kunnostuksen ja postiportin muutostyön Håk Graniitti Oy:ltä. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Håk Graniitti Oy, seurakuntapuutarhuri, kirjanpito 101 TASALAN KAMARIN LAAJENNUS Kirkkovaltuusto päätti pidetyssä kokouksessa myöntää :n investointimäärärahan Tasalan Kamarin laajennukseen ( 32). Tasalan Kamarin laajennuksesta on laadittu arkkitehti-, lvi-, ja sähkösuunnitelma. Kohteesta päätettiin pyytää kokonaisurakkatarjous. Tarjoukset pyydettiin kahdeksalta rakennusalan liikkeeltä. Tarjouksia jätti vain kolme yritystä. Tarjousten hintahaarukka oli , alv 0 %. Tarjoukset ylittivät hankintalain mukaisen :n kansallisen kynnysarvon. Muutenkin tarjousten kokonaisurakkasummat ovat ylimitoitettuja projektin kokoon nähden. Talousjohtaja palautti tarjoukset uudelleen laskentaan seuraavilla muutoksilla: 1) Urakkasuorituksen määräaikaa pidennettiin asti. 2) Sähköurakka irrotettiin kokonaisurakasta ja alistettiin pääurakkaan (rakennusurakka ja lvi -urakka) 3) Tehtiin suunnitelmiin muutoksia materiaalien suhteen. Materiaalit ovat suunnitelmien mukaisia tai vastaavia.

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) Päätettiin pyytää tarjouksia vielä muilta rakennus- ja sähköalan urakoitsijoilta saatiin rakennus- ja lvi urakan osalta kaksi päivitettyä tarjousta ja yksi uusi tarjous. Sähköurakan tarjoukset saadaan vasta Tarjouksen on jättänyt Saneeraus ja Maalaus Erander Oy, Ba-Ra Oy, Holiday Jami Oy ja Sähköasennus Tuomi Oy. Liiketilojen asbestikartoitus tehtiin Alustavan tiedon mukaan tiloissa ei ole asbestia. Tarjousten käsittely on kesken. Tällä hetkellä edullisin urakkatarjous on noin , alv 0 % (rakennus-, lvi- ja sähköurakka). Talousjohtaja esittää, että urakkaneuvotteluja jatketaan Saneeraus ja Maalaus Erander Oy:n, Ba-Ra Oy:n, Holiday Jam Oy:n ja sähköurakkatarjousten jättäneiden yhtiöiden kanssa ja tilaa edullisimman kokonaisurakan. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan kokonaisurakasta Saneeraus ja Maalaus Erander Oy:n, Ba-Ra Oy:n, Holiday Jam Oy:n ja sähköurakkatarjousten jättäneiden yhtiöiden kanssa ja tilamaan edullisimman kokonaisurakan. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Lisätiedot: Talousjohtaja 102 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen Yleiskirjeet: 10 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut Kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot / 2015 Muut asiat: - Kansaneläkelaitoksen päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta , yht ,60. - Raision seurakunnan tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto oli 7 835,76 (8 153,45 vuonna 2014). Keräyksen kohteena olivat tänä vuonna Suurella Sydämellä - vapaaehtoisverkoston toiminta sekä koulujen rakentaminen Haitissa. Keräyksen nettotuotosta jää 10 % eli 783,58 paikallisesti käytettäväksi keräyskohteelle.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) 103 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 104 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 105 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Ilkka Saarinen Lauri Laukkanen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko 19.11.2014 kello 18-19.25 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2015 Aika torstai 23.4.2015 kello 16.30-17.52 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 1 (8)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 1 (8) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 1 (8) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10 / 2014 Aika keskiviikko 17.12.2014 kello 18-19.19 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika keskiviikko 25.2.2015 kello 16.30-18.48 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika keskiviikko 25.3.2015 kello 16.30-18.17 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 kello 16.30-18.15 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 7/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.8.2015 1 (25)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 7/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.8.2015 1 (25) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 7/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.8.2015 1 (25) AIKA Tiistai 18.8.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 91 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) ASIALISTA 5 / 2011 86 Kokouksen avaus 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Paikka ja aika Vihtijärven kappeli, torstai 22.5.2014 klo 18.00 21.15 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Ketola Jukka Kaarto Rakel

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) ASIALISTA 3 / 2015 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta 46 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 Aika Tiistaina 19. pnä toukokuuta 2015 klo 18.00 20.35 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Alasaarela Katri Antila Ismo Haapasalo Lea Heikkinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot