Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloite kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttamisen lopettamiseksi Suomessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloite kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttamisen lopettamiseksi Suomessa."

Transkriptio

1 Tiedote Ei kilpailutukselle Kyllä Ihmisoikeuksille! Ihminen ei ole kauppatavaraa Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloite kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttamisen lopettamiseksi Suomessa. Ei kilpailutukselle on Sami Helteen ja Kari Aallon tekemä kansalaisaloite, joka vaatii että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/592 Ei kilpailutukselle on myös kampanja kehitysvammaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettamiseksi. Kampanja tukee Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloitetta. Kansalaisaloitteen tavoitteena on keräämällä nimeä herättää laajaa keskustelua niin eduskunnassa kuin kansalaisten keskuudessa kehitysvammaisten oikeuksista ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei kilpailutukselle on Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten henkilöiden tekemä kansalaisaloite. Sami Helle, Kari Aalto ja heidän yhtyeensä Pertti Kurikan nimipäivät ovat tunnettuja ympäri maailmaa musiikkinsa ja heistä kertovan Kovasikajuttu -dokumenttielokuvan kautta. Lisätietoja: Markus Vähälä Kampanjan tukihenkilö puh facebook.com/eikilpailutukselle twitter.com/eikilpailutukse

2 1. Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloite. Vaadimme, että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Tämä vaatii muutoksia hankintalakiin. Siksi haluamme, että eduskunta muuttaa lakeja tai laatii uusia lakeja mahdollisimman nopeasti, jotka estävät kehitysvammaisten tarvitsemien palvelujen kilpailuttamisen. Kehitysvammaisille kuuluu samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin. YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, EU:n perusoikeuskirja ja Suomen perustuslaki julistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Nämä kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille. Nyt kehitysvammaisten tasa-arvoista elämää ja ihmisoikeuksia uhkaa kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen. Kilpailuttamisessa raha ratkaisee, kehitysvammaisten sekä meidän omaistemme ja ystäviemme ääntä ei kuulla. Emme pelkää muutosta parempaan. Näin tapahtuu kehitysvammaisten kohdalla kuitenkin kovin harvoin. Hyväksi koettuja palveluja, joihin olemme tottuneet ja oppineet, ei tule muuttaa huonommiksi vain siksi, että niillä on halpa hinta. Halpa hinta ei ole hyväksyttävä perustelu kehitysvammaisten ihmisten palveluille. Halpa hinta aiheuttaa kehitysvammaisille huonon elämän. Näin ei pidä koskaan olla. Täytyy muistaa, että myös kilpailutus maksaa aikaa ja rahaa. Kehitysvammaisten ihmisten pitää saada itse osallistua, vaikuttaa ja tehdä päätöksiä asumiseen, työ- ja päivätoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Jokaisella on oikeus asua, työskennellä ja elää rauhassa. Asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan kuuluvia asioita ei pidä jatkuvasti kilpailutuksen myötä muuttaa. Rakentaminen vie aikaa, rikkominen käy nopeasti. Emme pelkää muutosta, vaan sitä että meitä ei kuulla, emme voi vaikuttaa omaan elämäämme ja että tuki, jota tarvitsemme tasa-arvoiseen elämään vähenee tai sen laatu tulee huonommaksi. Meistä kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen osoittaa, että meistä ei välitetä ja että meitä ei haluta mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan tasa-arvoisina ihmisinä. Ihmisarvoista ei saa säästää, tämän sanoo jo Suomen perustuslakikin. Huonon ja halvan ostaminen on meidän suomalaisten oma juttu. Tähän meitä eivät pakota EU eivätkä meidän suomalaisten omat lait. Monissa maissa ihmiset ovat päättäneet, että kehitysvammaisten palveluja ja sosiaalipalveluja ei kilpailuteta. Me suomalaiset voimme tehdä saman päätöksen. Meistä tuntuu siltä, että kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen on syrjintää. Käytetään talouden kieltä ja kilpailutusta siihen, että kehitysvammaisia ja muita ihmisiä syrjitään. Kilpailuttaminen on syrjimisen uusi kieli. Meidän aloitteemme on tätä kaikkea vastaan. Meidän tulisi tulla yhteen, niin eduskunnan kuin meidän tavallisten suomalaisten. Meidän tulisi istua alas rauhassa ja miettiä yhdessä, miten meidän kaikkien olisi hyvä olla. Meidän tulisi ratkaista ongelmiamme yhdessä. Ei niin, että joku meitä ylempänä sanoo, miten asiat tehdään. Tavaroita voi kilpailuttaa, mutta ei koskaan ihmisiä. Kahvikupilla on hinta, mutta ei ihmisellä. Ihmisille ja ihmiselämälle ei tule laittaa hintalappuja. Ihminen ei ole kauppatavaraa.

3 2. Kokoelma otteita kilpailutuksen ongelmista Suomessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisen ja ulkoistukseen liittyvän hankintamenettelyn vaikutuksista asiakkaan asemaan on käyty keskusteluja koko sen ajan, jolloin palveluja on tuotettu ulkopuolisten ostopalveluyritysten toimesta. Erityisesti on ollut esillä kilpailutuksen aiheuttamia ongelmia, kuten kilpailutuksen aiheuttamat vammaisten hoitopaikkojen muutokset. Lähde: ) YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklan 19 mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa, ja heillä tulee olla riittävästi palveluja, jotka tukevat osallistumista oman lähiyhteisön toimintaan. Kilpailutuksella alas saadut hinnat ja samassa yhteydessä minimiin poljettu laatu uhkaavat entisestään heikentää kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksia. Ihmisarvoinen kohtelu edellyttää, että kehitysvammaista palvelun käyttäjää kuullaan ja hänen mielipiteillään, toiveillaan ja tarpeillaan on vaikutusta silloin, kun hän valitsee asumispalvelua. Lähde: Vammaispalvelulaki velvoittaa viranomaisia kuulemaan palvelun käyttäjiä ennen päätöksiä. Samoin sosiaalihuollon asiakaslaki velvoittaa käyttäjän kuulemiseen palveluita suunniteltaessa. Hankintalaki ei ota lainkaan näitä erityislakien säännöksiä huomioon ja lain soveltamiskäytännöissä tämä on havaittavissa. Tuleva palvelun käyttäjä rinnastuu tavaraan, jolla ei ole ääntä eikä tarpeita. Lähde: Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa hinta ratkaisee ja laatu kärsii. Palveluntuottajia kilpailuttavat kunnat suosivat halpaa hintaa, ja yksityiset palveluntuottajat tinkivät laadusta saadakseen hinnat alas. Markkinoiden rakentamisesta on tehty sekä lainsäädännön että kilpailutuskäytännön ykkösprioriteetti ennen kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä intressejä. Suomi poikkeaa tässä suhteessa merkittävästi muista kehittyneistä länsimaista. Palveluiden käyttäjien oikeudet ovat täysin alimitoitettuja suhteessa muihin toimijoihin. Lähde:

4 Palveluiden kilpailuttaminen johtaa tilanteisiin ja toimintakäytäntöihin, joissa palvelut tuotetaan niin alhaisin resurssein, että niitä ei ole mahdollista toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia luovuttamattomia oikeuksia, joita ei voi loukata. Nykyinen hankintalain soveltamiskäytäntö polkee erityisesti vammaisten ja muiden erityisen heikossa asemassa olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Hankintalaki ei sisällä mitään oikeussuojakeinoja hankinnan perustella käyttäjiksi tuleville ihmisryhmille. Kehitysvammaiset henkilöt ja heidän läheisensä eivät voi hakea muutosta hankintalain perusteella. Kunnallisvalitus on täysin riittämätön keino hankintapäätöksen jälkeen hankintapäätökseen vaikuttamiseksi. Se kohdistuu sitä paitsi prosessiin, ei ihmisten oikeuksien valvontaan. Aikaa valituksen tekoon päätöksestä on 14 vrk eikä palvelu ole alkanut tai edes alkamassa siinä ajassa. Lähde: Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien palvelujen kilpailutus ei toimi, koska klassinen kilpailuttamisen malli ei välttämättä tunnista monimutkaisia sosiaalipalvelujen prosesseja. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palvelut, esim. kehitysvammaisten asumispalvelut, on turvattava ja toteutettava perustuslain mukaisesti. Lähde:

5 2. Ihmisiä joilta voi kysyä: Sami Helle, Kari Aalto ja aloitekampanjan tukihenkilö Markus Vähälä p tai Kehitysvammaisia koskevissa asioissa parhaita asiantuntijoita ovat kehitysvammaiset henkilöt itse. Kokemuspuhujia tavoittaa mm. Me Itse ry:n kautta. Sami Helle on ollut mukana perustamassa kehitysvammaisten ihmisten järjestöä, jonka perusajatuksena on että kehitysvammaiset ihmiset ajavat itse omia ja yhteisiä asioitaan. Yhdistys toimii koko maassa ja siinä on lähes tuhat jäsentä. Tukihenkilö Merja Hakala Me Itse ry p Käsikynkkä-projekti alkoi siksi, että monet tahot tarvitsivat tietoa kehitysvammaisten ihmisten asioista suoraan heiltä itseltään. Myös kehitysvammaiset ihmiset halusivat kertoa omista asioistaan muille. Puhujat kertovat omista elämänkokemuksistaan ja muista heille tärkeistä aiheista. Projektityöntekijä Sirkka Nikulainen Me Itse ry Käsikynkkä-projekti p Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiö p Koulutus ja vaikuttaminen -yksikön johtaja Susanna Hintsala Kehitysvammaliitto p tai Puheenjohtaja Jyrki Pinomaa Kehitysvammaisten tukiliitto ry Toimitusjohtaja Asumispalvelusäätiö ASPA p Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen p

6 3. Taustatietoa aiheesta HS Veera Jussila : Kuka kuuntelee kehitysvammaista? Hankintalain ongelmat, Kehitysvammaisten palvelusäätiö: Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunta: Kansalainen hankintalain hetteikössä Kehitysvammaisten palvelujen kilpailutus polkee laatua, Kehitysvammaliitto: Toiminnanjohtaja Markku Virkamäen blogi, Kehitysvammaisten palvelusäätiö: Me Itse ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ry: Tärkeimmät lait, Kehitysvammaisten tukiliitto ry: Vammaispalvelulaki, Kehitysvammahuollon tietopankki: Ihmisoikeuslait, Kehitysvammahuollon tietopankki: Artikkeli, Sosiaali- ja terveysministeriö: Uutisartikkeli, Suomenmaa ( ): Sirpa Pietikäinen, kirjoituksia:

Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen.

Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen. Suomen Kuntaliitto Viite: Kuulemistilaisuus 16.5.2012 Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen. Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

ERIÄVÄ MIELIPIDE HANKINTALAKIIN LAKIESITYS EI OTA HUOMIOON VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUTTA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA RIITTÄVÄLLÄ TAVALLA

ERIÄVÄ MIELIPIDE HANKINTALAKIIN LAKIESITYS EI OTA HUOMIOON VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUTTA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA RIITTÄVÄLLÄ TAVALLA 6.7.2015 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ltä ei ole pyydetty lausuntoa hankintalain valmisteluryhmän esitykseen, mutta haluamme esittää yhteistyöverkostomme kanssa yhtenevän näkemyksemme ja huolemme myös

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ja hankintalain

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Loppuraportti 2012. Käsikynkkä-projekti 2010 2012 Me Itse ry. Selkokielinen raportti projektista

Loppuraportti 2012. Käsikynkkä-projekti 2010 2012 Me Itse ry. Selkokielinen raportti projektista Loppuraportti 2012 Käsikynkkä-projekti 2010 2012 Me Itse ry Selkokielinen raportti projektista Sirkka Nikulainen, projektityöntekijä Tuula Puranen, selkokielen asiantuntija Sisällys 1 Aluksi 2 Me Itse

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2014 2.

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Puheista tekoihin. Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma

Puheista tekoihin. Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Toinen uudistettu painos ISBN 978-952-93-1979-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1980-0

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X.

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X. MUISTIO/MA 31.10.2014 KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 27.10.2014 klo 10.03 15.33 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen jäsen

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä INVALIDILIITON LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013 Vanhempi hallitussihteeri Markus

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot

Yksi naapureista ESIMERKKEJÄ KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN YKSILÖLLISESTÄ ASUMISESTA

Yksi naapureista ESIMERKKEJÄ KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN YKSILÖLLISESTÄ ASUMISESTA Yksi naapureista ESIMERKKEJÄ KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN YKSILÖLLISESTÄ ASUMISESTA 2011 Kehitysvammaliitto painopaikka Forssa Print toimitus Anneli Puhakka taitto Panu Koski ISBN 978-951-580-521-8 kannen

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Sosiaalinen ihmisarvo ja palvelut

Sosiaalinen ihmisarvo ja palvelut Tampere-talo 8. 9.5.2012 Sosiaalinen ihmisarvo ja palvelut Päivi Topo, dos., pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali-

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011. TEEMANA Perheiden tukeminen. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ KVPS TUKENA Oy

VUOSIKIRJA 2011. TEEMANA Perheiden tukeminen. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ KVPS TUKENA Oy VUOSIKIRJA 2011 TEEMANA Perheiden tukeminen KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ KVPS TUKENA Oy Vuosikirja 2011 - Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Vuosikirja 2011 - KVPS Tukena Oy 1 Sisältö Johdanto Osaathan

Lisätiedot

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot