Samaa luuta ja nahkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Samaa luuta ja nahkaa"

Transkriptio

1 Samaa luuta ja nahkaa Me Itse ry:n tavoite- ja toimintaohjelma Luonnos Sisällys 1. Ketä me olemme 1.1. Me Itse pähkinänkuoressa 1.2. Me Itse ry:n historia 2. Me Itse ry:n toiminnan arvot 2.1. Ihminen ensin vamma sitten 2.2. Itsemäärääminen ja omat valinnat 2.3. Osallistuminen 3. Mitä Me Itse ry puolustaa? 3.1. Yhteiset ihmisoikeudet 3.2. Osallistuminen ja osallisuus 3.3. Itsemäärääminen 3.4. Sorron vastustaminen 3.5. Ihmisiä ei saa syrjiä vammaisuuden takia 4. Tavoite- ja toimintaohjelma Vammaispolitiikkaan vaikuttaminen Koulutus ja opiskelu Työ ja työllistyminen Työtoiminta Päivätoiminta Asuminen Ikääntyminen Lainsäädäntö Asenteet 4.2. Alajaosten toiminnan kehittäminen Viestinnän kehittäminen Taustatyöntekijöiden toiminnan turvaaminen Materiaalien tuottaminen Alajaosten taloudellinen tuki Alajaosten välisen yhteistyön tekeminen

2 4.3. Kehittämistoiminta Kokemuskouluttajien kouluttaminen ja tukeminen Me Itse Akatemian perustaminen Osallistuminen kehitysvamma-alan järjestöjen yhteisiin hankkeisiin 4.4. Yhteistyö Yhteistyö Suomessa Kansainvälinen yhteistyö 4.5. Me Itse ry:n toimisto Henkilökunta Johtoryhmä Hallitus 5. Tavoiteohjelman seuranta ja arviointi

3 1. Ketä me olemme 1.1. Me Itse ry pähkinänkuoressa Me Itse ry on ainoa kansalaisjärjestö maassamme, jonka toiminnasta määräävät kehitysvammaisiksi kutsutut ihmiset. Me Itsessä on jo lähes tuhat jäsentä. Me Itse ry toimii sen puolesta, että vammaiset ihmiset voisivat elää ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisina kansalaisina. Me Itse ry:n tärkein tavoite on, että sen jäsenet oppivat tuntemaan omat oikeudet ja oppivat puolustamaan niitä. Keskeinen kaikille ihmisille kuuluva oikeus on määrätä oman elämänsä valinnoista. Omien oikeuksien puolustaminen edellyttää, että Me Itse ry:n jäsenet tietävät, mitä oikeudet ovat ja mitä niillä tarkoitetaan. Me Itse ry:n tehtävänä on antaa tietoa oikeuksista jäsenilleen. Yhdistys rohkaisee ja tukee jäseniään puolustamaan oikeuksiaan. Kansalaisille Me Itse ry:n tehtävänä on välittää tietoa siitä, millaista on elää ja toimia vammaisena suomalaisessa yhteiskunnassa.

4 1.2. Me Itse ry:n historia Me Itse ry on vammaisten oma vaikuttamisyhdistys. Se puolustaa vammaisten oikeuksia. Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät vammaiset henkilöt itse. Yhdistys perustettiin vuonna Yhdistystä edelsi Kehitysvammaisten Tukiliiton käynnistämä Kumppanuusprojekti. Kumppanuusprojekti oli ensimmäinen hanke Suomessa, jonka vetäjinä toimivat kehitysvammaisiksi kutsutut henkilöt. Kumppanuusprojektin lopussa sen vetäjillä syntyi ajatus oman yhdistyksen perustamisesta. Projektin vetäjät kokivat, että vammaiset eivät saa riittävästi ääntään kuuluviin heitä itseään koskevissa asioissa. Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoitti 137 henkilöä. Tämä historiallinen teko tapahtui Tampereella 26. helmikuuta Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliiton suurin jäsenyhdistys. Kehitysvammaisten Tukiliitto puolustaa kehitysvammaisten ja heidän perheidensä oikeuksia hyvään elämään.

5 2. Me Itse ry:n arvot 2.1. Ihminen ensin vamma sitten Ihmisiä tulee määritellä heidän kykyjensä, ja voimavarojensa mukaan. Ihminen on aina ainutkertainen yksilö, persoona. Vamma on vain yksi ihmisen ominaisuus. Me Itse ry vastustaa kehitysvammaiseksi leimaamista. Leimaaminen samanlaistaa ihmiset ja tekee heidät kasvottomiksi. Vammaa ei voi kieltää. Sen kanssa on opittava elämään. Sen sijaan yhdistys tuomitsee vammaiseksi nimittelyn, vammaisten huonon kohtelun ja eriarvoistavat palvelut Itsemäärääminen ja omat valinnat Vammaisilla ihmisillä on oikeus itse päättää omaan elämäänsä kuuluvista valinnoista. Kaikki ihmiset tarvitsevat tukea omaa elämää koskeviin ratkaisuihin. Päätöksenteko tapahtuu kaikilla ihmisillä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vammaisella henkilöllä tulee olla oikeus tuettuun päätöksentekoon Kuuluminen yhteiskuntaan Vammaiset ihmiset ovat osa yhteiskuntaa. He haluavat rakentaa sitä yhdessä muiden kanssa. Yhteiskunnalle kansalaisten erilaisuus on rikkaus

6 3. Mitä Me Itse ry puolustaa 3.1. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille Ihmisoikeudet ovat yhtäläiset kaikille kansalaisille. Niihin kuuluvat oikeus elämään, vapauteen ja itsemääräämiseen. Niihin kuuluvat myös oikeus omiin valintoihin, perheen perustamiseen, tasa-arvoon, osallistumiseen ja äänestämiseen. Myös oikeus hyvinvointiin, terveyteen, riittävään toimeentuloon sekä arvokkuuteen ja onnen tavoitteluun kuuluvat ihmisoikeuksiin. Keskeinen vammaisten oikeuksia koskeva asiakirja on YK:n vuonna 2006 hyväksymä vammaisten oikeuksia koskeva sopimus. Me Itse ry edistää kaikessa toiminnassaan siinä esitettyjen tavoitteiden toteutumista Osallistuminen ja osallisuus Me Itse ry puolustaa sitä, että vammaiset henkilöt voivat osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään. Kansainvälisen vammaisliikkeen iskulause Ei mitään meistä ilman meitä kuvaa Me Itse ry:n toimintapolitiikkaa.

7 Me Itse ry haluaa olla osallisena rakentamassa politiikkaa, jossa vammaisten ihmisten täysivaltaisuus tunnustetaan Itsemäärääminen Ihmisen tapa elää on henkilökohtainen. Sitä on kunnioitettava ja tuettava. Me Itse ry puolustaa vammaisten ihmisten oikeutta määrätä omasta elämästään ja sen valinnoista. Henkilökohtaisia valintoja voidaan rajoittaa vain silloin, kun ne haittaavat toisten ihmisten elämää. Omat valinnat eivät saa olla vaaraksi henkilölle itselleen. Valintojen toteutumista on tarvittaessa tuettava. Me kaikki teemme päätöksiä, jotka perustuvat saatavilla olevaan tietoon. Siihen sisältyy ystävien, omaisten ja muiden meille tärkeiden ihmisten neuvoja ja tukea. Vammaiset ihmiset eivät poikkea tässä suhteessa muista ihmisistä. Tuki päätöksentekoon voi olla esim. ilmaisun tukemista, jos henkilöllä on vaikeuksia tuottaa puhetta. Se voi olla tietoa erilaisista vaihtoehdoista tai pidempää aikaa valmistella päätöksiä. Joku tarvitsee selvitystä päätöksenteon vaikutuksista. Kulloinkin tarvittava tuki antaa henkilölle kyvyn määrätä valinnoistaan. Tuetussa päätöksenteossa henkilö itse tekee päätöksen. Hän päättää, mikä on hänelle paras vaihtoehto. Vammaisten puolesta päättäminen loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan.

8 3.4. Sorron vastustaminen Me Itse ry pitää tärkeänä, että sen jäsenet oppivat puhumaan omasta ja vertaistensa puolesta. Kaikilla ei ole mahdollisuutta puolustaa itseään. Me Itse ry lähtee siitä, että vaikeimmin vammaisille kuuluvat samat ihmis- ja kansalaisoikeudet kuin kaikille muillekin. Me Itse ry ei puolusta pelkästään jäseniään, vaan kaikkia henkilöitä, joita kohdellaan huonosti vammansa takia. Me Itse ry puuttuu vammaisia vähätteleviin puheisiin ja toimiin. Se tekee tunnetuksi vammaisten ihmisten oikeutta elää omannäköistä elämää ja tuomitsee vammaisten syrjinnän ja huonon kohtelun Ihmisiä ei saa syrjiä vammaisuuden takia Me Itse ry puolustaa vammaisten yhdenvertaisuutta muiden kansalaisten kanssa. Julkiset palvelut pitää järjestää niin, että kaikki kansalaiset voivat hyödyntää niitä vammastaan riippumatta. Rakennuksien ja palvelujen tulee olla esteettömiä. Vammaisten erityiskohtelua tarvitaan vain silloin, kun se turvaa vammaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa muiden kansalaisten tavoin. Erityiskohtelun tulee yhdistää, ei erottaa.

9 4. Me Itse ry:n tavoite- ja toimintaohjelma Vammaispolitiikkaan vaikuttaminen Koulutus ja opiskelu Vammaisten lasten koulunkäynti lähikouluissaan lisääntyy; Vammaisten nuorten mahdollisuus päästä ammatilliseen opetukseen tavallisiin ammattioppilaitoksiin lisääntyy; Vammaiset lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa henkilökohtaisen avun ja muun tarvitsemansa tuen opintoihinsa; Valtio ja kunnat takaavat kaikille vammaisille nuorille työvalmennuksen; Vammaisten aikuisten koulutusta lisätään Työ ja työllistyminen Tuetun työn mahdollisuudet lisääntyvät; Oppisopimuskoulutuksesta kehitetään toimiva työllistymisen väylä vammaisille henkilöille; Valtio ja kunnat kehittävät erilaisia palkkatukimuotoja työnantajille, jotka palkkaavat vammaisia työntekijöitä Työtoiminta Avotyötoiminta muutetaan määräaikaiseksi työharjoitteluksi; Monia vuosia avotyötoiminnassa olleille mahdollistetaan työsopimus; Työkeskusten toimintaa kehitetään työvalmennus- ja resurssikeskuksiksi Päivätoiminta Päivätoiminnan sisältöjä kehitetään ottaen huomioon erityisesti ikääntyneet asiakkaat; Päivätoimintaan osallistuminen taataan kaikille halukkaille viitenä päivänä viikossa; Perinteisen päivätoiminnan vaihtoehtona toimii henkilön niin halutessa henkilökohtainen apu.

10 Asuminen Vammaisilla henkilöillä on samanlainen oikeus päättää asumisestaan kuin vammattomilla kansalaisilla; Vammaisella henkilöllä on oikeus päättää, haluaako hän asua itsenäisesti, henkilökohtaisen avun turvin tai ryhmässä; Laitosasuminen lakkautetaan; Ryhmäkodissa saa asua korkeintaan viisi henkilöä; Kilpailutukset eivät saa johtaa henkilön asuinpaikan vaihtoon tai palvelutason laskuun Lainsäädännön kehittäminen Vammaislainsäädäntö yhdistetään turvaten kehitysvammalain mukaiset palvelut; Henkilökohtainen apu tulee kaikkien sitä tarvitsevien vaikeavammaisten oikeudeksi; Ryhmäasumiseen säädetään asukkaiden henkilömääräksi korkeintaan viisi; Työvalmennus säädetään kuntia velvoittava palvelumuoto; Edunvalvontaa kehitetään tuetun päätöksenteon suuntaan; Vammaisen henkilön oikeutta valita tarvitsemansa palvelut lisätään Asenteet Vammaisuus ja vammaiset ihmiset nähdään luonnollisena osana yhteiskuntaa; Vammaisuus nähdään yhteiskuntaa rikastuttavana; Ymmärretään, että vammaisilla henkilöillä on kyky toimia aktiivisissa asemissa ja rooleissa yhteiskunnassa; Käsitykset vammaisuudesta kyvyttömyytenä ja vammaisista erityisen haavoittuvina ihmisinä vähenevät; Kiusaaminen, vähättely ja leimaaminen vähenevät; Ennakkoluulot vammaisuudesta ja vammaisista ihmisistä vähenevät.

11 4.2. Alajaosten tukeminen Viestinnän kehittäminen Tiedotusta jäsenistölle parannetaan; Hyödynnetään entistä paremmin Leija-lehden mahdollisuuksia viestiä tapahtumista ja merkittävistä uutisista; Jatketaan oman tiedotteen julkaisemista; Pyritään turvaamaan Leija-lehden itsenäinen asema maailman ainoana selkokielisenä aikakausilehtenä Taustatyöntekijöiden toiminnan turvaaminen Vahvistetaan taustatyöntekijöiden asemaa: o korvaamalla kohtuulliset toiminnasta aiheutuvat henkilökohtaiset kustannukset; o järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia ja virkistymisen mahdollisuuksia; o laatimalla taustayöntekijöille oppaan avustamisen periaatteista; Materiaalien tuottaminen Tuotetaan materiaalia alajaosten ja kokemuspuhujien käyttöön Me Itse-toiminnan perusteista ja tavoitteista; Taloudellinen tuki Jatketaan alajaosten taloudellista tukemista ja laaditaan ohjeistus ja periaatteet tuen jakamiseen; Haetaan aluetoiminnan kehittämiseen avustusta eri säätiöiltä ja mahdollisilta muilta rahoittajilta;

12 Alajaosten yhteistyön kehittäminen Laaditaan ohjeistus alajaosten yhteisen toiminnan tukemiseksi; Tuetaan tapauskohtaisesti taloudellisesti yhteistä toimintaa Kehittämistoiminta Puhujapankkitoiminnan vakiinnuttaminen Vakiinnutetaan kokemusasiantuntijoiden puhujapankin toiminta; Me Itse Akatemian perustaminen Laaditaan suunnitelma Me Itse Akatemian perustamiseksi; Haetaan Me Itse Akatemian perustamista varten avustusta RAY:ltä tai Suomen kulttuurirahastolta; Aloitetaan toiminta voimavarojen puitteissa Kehitysvamma-alan järjestöjen yhteistoiminta Osallistutaan yhteistyöhankkeisiin sopimusten mukaisesti.

13 4.4. Yhteistyö Kansallinen yhteistyö Jatketaan kumppanuutta ja yhteistyötä Steg för Stegin, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, FDUV:n ja Kehitysvammaliiton kanssa; Jatketaan yhteistyötä vammais- ja kansalaisjärjestöjen, kuntien, kuntayhtymien ja valtiovaltaa edustavien tahojen kanssa Kansainvälinen yhteistyö Jatketaan kumppanuutta ja yhteistyötä European Inclusionin ja EPSA:n kanssa taloudellisten voimavarojen puitteissa 4.5. Me Itse ry:n toimisto Henkilökunta Turvataan henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen tarkistamalla säännöllisesti henkilöstön toimenkuvat ja tehtävät ja hankkimalla palautetta henkilöstöltä; Johtoryhmä Tuetaan johtoryhmän työskentelyedellytyksiä ja päätöksentekoa jäsenten tuen tarpeiden edellyttämällä tavalla; Johtoryhmä vastaa tavoite- ja toimintaohjelman toteuttamisesta hallituksen ja toimistohenkilökunnan tukemana; Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytään tavoite- ja toimintaohjelman vuosittaiset painopistealueet Hallitus Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on luoda taloudelliset edellytykset tavoite- ja toimintaohjelman toteuttamiselle.

14 5. Tavoite- ja toimintaohjelman arviointi ja seuranta Ohjelman toteutumista seuraa yhdistyksen johtoryhmä ja hallitus sekä työntekijät; Samoin alajaoksilta ja yhdistyksen muilta jäseniltä kerätään palautetta Tavoite- ja toimintaohjelman toteutumisesta annetaan vuosittain palaute vuosikokoukselle; Rahoittajille annetaan palaute niiden kanssa erikseen sovitulla tavalla; Yhteistyökumppaneiden palaute on myös otettava huomioon tavoite- ja toimintaohjelman arvioinnissa ja seurannassa Arvioinnin suorittava taho määritellään tapauskohtaisesti.

Puheista tekoihin. Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma

Puheista tekoihin. Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Toinen uudistettu painos ISBN 978-952-93-1979-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1980-0

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Puheista tekoihin. Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma

Puheista tekoihin. Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin Me Itse ry Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Me Itse ry Pinninkatu 51 33100 Tampere www.kvtl.fi/meitse Tekstien

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Yksilöllisen tuen laatukriteerit

Yksilöllisen tuen laatukriteerit Yksilöllisen tuen laatukriteerit Kesäkuu 2011 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, kesäkuu 2011 1 Laatukriteerien käyttötarkoitus: Laatukriteerit on tarkoitettu vammaisten ihmisten, heidän perheidensä,

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa.

Projekteihin saadaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja ne tehdään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Asumispalvelusäätiö ASPA toteuttaa TARVE-projekteja, jotka ovat mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja muihin erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumista ja asumiseen liittyviä palvelutarpeita

Lisätiedot

Loppuraportti 2012. Käsikynkkä-projekti 2010 2012 Me Itse ry. Selkokielinen raportti projektista

Loppuraportti 2012. Käsikynkkä-projekti 2010 2012 Me Itse ry. Selkokielinen raportti projektista Loppuraportti 2012 Käsikynkkä-projekti 2010 2012 Me Itse ry Selkokielinen raportti projektista Sirkka Nikulainen, projektityöntekijä Tuula Puranen, selkokielen asiantuntija Sisällys 1 Aluksi 2 Me Itse

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Kannanotto kuntien tekemiin VPLhankintoihin tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vammaisfoorumin

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO JA HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI

TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO JA HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO JA HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI Susanna Hintsala, susanna.hintsala@kvl.fi Teemapäivä Jyväskylässä 26.1.2012 Järjestäjänä K-S Vammais-Kaste hanke Kansalaisuuden näkökulma Henkilön antama

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja Henrik Gustafsson SISÄLLYS ESIPUHE 3 1 IHMISOIKEUDET 4 1.1 Mitä ihmisoikeudet ovat? 4 1.2 Mikä on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus? 4

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot