Grundtvig. Tilastoja 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Grundtvig. Tilastoja 2008"

Transkriptio

1 Grundtvig Tilastoja 2008 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Hakaniemenranta 6 (PL 343), Helsinki, Puh (vaihde), Faksi

2 Sisältö Oppimiskumppanuudet 3 Täydennyskoulutusapurahat 7 Valmistelevat vierailut 9 Monenväliset hankkeet ja verkostot 10

3 Oppimiskumppanuudet Vuonna 2008 Suomessa hyväksyttiin 34 oppimiskumppanuutta, joista kahdeksan oli koordinaattorikumppanuuksia ja 26 partnerikumppanuuksia. Hankkeille myönnettiin EU-tukea yhteensä euroa. Kaikkien hyväksyttyjen hankkeiden tukisumma oli euroa. Hakemusten ja hyväksyttyjen hankkeiden määrä Hakemukset Hyväksytyt % Koordinaattorit Partnerit Yhteensä Alueellinen jakauma Hakemukset Hyväksytyt Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi 5 5 Pohjois-Suomi 1 0 Yhteensä Organisaatiotyypit Hakemukset Hyväksytyt Kansalaisopistot 11 6 Järjestö 10 7 Kansanopistot 10 5 Korkeakoulut 6 4 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 5 3 Ammatilliset oppilaitokset 4 3 Yritykset 2 2 Aikuislukiot 1 1 Opintokeskukset 1 0 Muut 5 3 Yhteensä

4 Aihealueet Koordinaattori Hyväksytyt hakemukset Partneri Aktiivinen kansalaisuus 1 8 Kohderyhmät, joilla on erityistarpeita 1 5 Arviointi ja opitun tunnustaminen 1 0 Aikuisten perustaidot 0 2 Uraohjaus ja -neuvonta 2 0 Vertaileva koulutusjärjestelmä 0 1 Kulttuuriperintö 1 4 Tiettyjen kohderyhmien koulutus 0 2 Ympäristö / kestävä kehitys 1 1 Etiikka, uskonto, fi losofi a 0 1 Euroopan kansalaisuus ja eurooppalainen ulottuvuus 0 6 Perhe- ja vanhempainkasvatus 0 2 Rasismin ja muukalaisvihan vastainen kamppailu 1 0 Vieraan kielen opettaminen ja oppiminen 1 1 Sukupuolikysymys, tasa-arvon mahdollisuudet 1 2 Terveys 0 2 Inklusiiviset lähestymistavat 0 5 Interkulttuurinen kasvastus 1 7 Sukupolvien välinen oppiminen / myöhäisiällä oppiminen / seniorikansalaisuus 1 2 Euroopan maista oppiminen 2 2 Syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden oppimismahdollisuudet 2 2 Aikuiskoulutuksen johtaminen 0 1 Luonnontieteet 0 1 Informaatioteknologia 0 4 Pedagogiikka ja didaktiikka 1 1 Koulutuksen laatu ja arviointi 0 1 Paikallinen identiteetti 0 1 Koulutuksen ja työelämän vläisen yhteyden vahvistaminen 0 1 Toisen mahdollisuuden koulutus 0 3 Sosiaalinen integraatio / ekskluusio 0 4 Aikuisopiskelun kysynnän lisääminen 0 3 Perustietojen / -taitojen opettaminen aikuisopiskelijoille 0 1 Yhteensä

5 Hyväksytyt oppimiskumppanuudet 2008: Kaikkien hyväksyttyjen hankkeiden EU-tuki oli euroa. Suomalaiset koordinaattorit: Adulta Assessing Second Language Skills in Europe Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Understanding the value of Adult Learning Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f. A European mentor programme for university women- intercultural study Nuorisokeskus Villa Elba Sustainable Development-project Sisälähetysseuran oppilaitos Empowering learners with special needs- methods and intercultural activities Suomi-Unkari Seura Finn-Magyar Társaság ry Teach and Learn Hungarian Työväen Akatemia Recycling Old Icons From a Classic Play to Modern Language Suomalaiset partnerit: Axxell Turism Pargas Piazza Natura Laws and Values of Nature in the European Aducation System Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Intecultural dialogue Forum in our society groups for creating better european active citizens Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Higher Order Thinking and Creativity in Science Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, ARBIS Connecting +55 Helsingin Yliopisto, Palmenia Active citizenship through Information and communication Techologies at all ages active ICT Helsingin Yliopisto, Palmenia The construction of identity in rural regions by civil and social engagement Inkerin kulttuuriseura ry Life Long Learning STEP-project. A step Towards Elderly / Older people Inkerin kulttuuriseura ry Promoting Migrants Participation Innova Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Ways of Helping Immigrants Through Education Itä-Suomen Aikuisinstituutti Oy, Isai Consulting The Creative communication. DIALOGUE Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Edupoli Me in Europe, Europe in Me Karier Oy 5

6 Learning Hospitals Suomen Yrittäjäopisto Support European Neighbours in open relations Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Integrating Diversity in Learning for integration Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby EuRopean Intercultural Self-Efficacy Länsi-Suomen Opisto See Who We Are Now Mannerheimin lastensuojeluliiton Hyvinkään yhdistys ry Learning Partnership for Support to Parenthood Naantalin opisto Active Participation in the Community Oravais flyktingförrläggning Europrofiles Sastamalan opisto Active citizenship through Information and communication Techologies at all ages active ICT Savon Vammaisasuntosäätiö Transnational entrepreneurial spirit Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto European Career Guidance & transnational Work-related Exchange Program for Disadvantaged Young Adults Tampereen aikuislukio INTER 2 Turun Suomenkielinen työväenopisto Education in Intercultural Mediation related to Public Administration Services Vaasan työväenopisto Open gate Vaasan yliopisto, Levon -instituutti Open gate Wahren-opisto Re THINK it! 6

7 Täydennyskoulutusapurahat 2008 Vuonna 2008 täydennyskoulutusapurahoihin myönnettiin EU-tukea yhteensä euroa ja kansallista tukea euroa. Hakemukset Suomessa Hakemukset Hyväksytyt % Naiset Miehet Yhteensä Hyväksytyt Grundtvig-täydennyskoulutusapurahat alueittain Alue Hyväksytyt Itä-Suomi 6 Uusimaa 22 Etelä-Suomi 24 Länsi-Suomi 15 Yhteensä 67 Apurahansaajien taustaorganisaatiot Kansalaisopisto 20 Korkeakoulu 12 Ammatillinen oppilaitos 6 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 5 Yritys 5 Järjestö 4 Kansanopisto 4 Opintokeskus 3 Museo 2 Yliopiston täydennyskoulutuskekus 2 Kirjasto 1 Muu 3 Yhteensä 67 Hyväksyttyjen apurahansaajien täydennyskoulutuskurssien tai -vierailujen aihealueet Aihealue Kulttuurien välinen oppiminen 12 Vieraan kielen opettaminen ja oppiminen 10 Aikuisopetuksen pedagogiikka ja didaktiikka 10 Aktiivinen kansalaisuus 9 Syrjäytymisvaarassa olevien ja muiden erityisryhmien oppiminen 6 Työelämään tutustuminen 3 Kulttuuriperintö 3 Eurooppa 3 Aikuiskoulutuksen johtaminen 3 Informaatioteknologia 2 Aikuisten perustaidot 2 Muu 4 Yhteensä 67 7

8 Täydennysapurahojen kohdemaat Maa Hakemukset Hyväksytyt Italia Iso-Britannia 12 7 Saksa 14 8 Itävalta 7 6 Malta 6 6 Romania 5 1 Kypros 4 4 Espanja 4 3 Hollanti 4 2 Ranska 3 3 Tanska 3 2 Suomi* 3 2 Portugali 2 1 Kreikka 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Slovenia 1 1 Belgia 1 0 Yhteensä * Suomessa pidettäville kursseille apuraha on myönnetty kansallisesta tuesta. 8

9 Valmistelevat vierailut Valmistelevien vierailujen apurahoja myönnetään oppimiskumppanuuksien suunnittelukokouksiin sekä kontaktiseminaareihin osallistujille. Vuonna 2008 valmisteleviin vierailuihin myönnettiin tukea 30 henkilölle ja tukisumma oli yhteensä euroa. Hyväksytyt valmistelevien vierailujen apurahat Kontaktiseminaarit 19 Yksilölliset vierailut 7 LP-konferenssi* 4 Yhteensä 30 * Kansallisten toimistojen järjestämä konferenssi oppimiskumppanuuksissa toimiville kutsutuille osallistujille. Toteutuneet vierailut taustaorganisaatioiden mukaan Kansalaisopistot 7 Ammatillinen oppilaitos 6 Järjestö 5 Kansanopisto 4 Aikuislukio 2 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 2 Opintokeskus 1 Vankila 1 Yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1 Muu 1 Yhteensä 30 Toteutuneet vierailut alueittain Etelä-Suomi 18 Pohjois-Suomi 5 Itä-Suomi 2 Länsi-Suomi 5 Yhteensä 30 Toteutuneet vierailut kohdemaittain Suomi* 7 Ranska 5 Turkki 4 Italia 3 Portugali 3 Kypros 2 Saksa 2 Kreikka 2 Itävalta 1 Iso-Britannia 1 Yhteensä 30 * Tuki on myönnetty Suomessa järjestettyyn kontaktiseminaariin osallistumiseen 9

10 Monenväliset hankkeet ja verkostot Toiminto Hakemusten määrä Hyväksytyt (%) Tukisumma Monenvälinen hanke (27) euroa Verkosto 9 2 (22) euroa Täydentävät toiminnot 4 2 (50) euroa Yhteensä (27) euroa Grundtvig-ohjelman monenväliset hankkeet Hyväksytty koordinaattori Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut Generational Change in the Teaching Profession euroa Finlands Svenska Marthaförbund Doing2Learn euroa Hyväksytty partneri Suomen Pelastusalan keskusliitto Opintotoiminnan Keskusliitto Easy to join education. Inclusion for all, Paritätisches Bildungswerk, Landesverband Nordheimwestfalen, Saksa e Turun Lähiradioyhdistys Moving stories from across borders cultures generations, Pädagogische Hochschule Freiburg, Saksa euroa Grafex Joen teksti Oy Guidance for low Skilled Workers in Vulnerable Employments Meath Community, Rural & Social Development, Irlanti euroa Regius Yhtiöt Oy Thinking Crudely Institut Roman de Educatie a Adultilor, Romania euroa CIMO HUMAP Oy Survival Kit for Lifelong Learning Projects dieberater Unternehmensberatungsgesellschaft Itävalta euroa Kansalais- ja Työväenopistojen Liitto Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanvalistusseura European InFoNet Adult Education II Akademi Klausenhof, Saksa euroa 10

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen. A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd

Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen. A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd Sisältö Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd Kuvaus seminaarista Comenius-projektit 7 kansainvälisyys kuvataideopetuksessa Martina

Lisätiedot

Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa

Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa 1 Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa Katja Helander, 10/2011 Tässä selvityksessä on tarkasteltu, minkälaista toimintaa sosiaali-

Lisätiedot

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2005 KOM(2005) 206 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE nuorisoa koskevista EU:n politiikoista Euroopan nuorten huomioon ottaminen eurooppalaisen nuorisosopimuksen

Lisätiedot

COMENIUS NORDPLUS-OHJELMAT EUROOPPA KOULUSSA KOULU EUROOPASSA

COMENIUS NORDPLUS-OHJELMAT EUROOPPA KOULUSSA KOULU EUROOPASSA COMENIUS NORDPLUS-OHJELMAT EUROOPPA KOULUSSA KOULU EUROOPASSA 26.8.2011(Yyteri) CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin v. 1991 opetusministeriön alainen itsenäinen organisaatio

Lisätiedot

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 29.4.2011

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 29.4.2011 AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 29.4.2011 Sisältö: -Kansanopistoyhdistyksen alueelliset KEHO-strategiatilaisuudet -Maailma kylässä -festivaali 28. 29.5.2011 Helsingin Kaisaniemessä -Valtakunnalliset

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön hyödyt eurooppalaisen BeLL-tutkimuksen tuloksia

Vapaan sivistystyön hyödyt eurooppalaisen BeLL-tutkimuksen tuloksia www.bell project.eu Vapaan sivistystyön hyödyt eurooppalaisen BeLL-tutkimuksen tuloksia Tammiseminaari 2014, Kuopio 30.1.2014 Jyri Manninen Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Vuosikertomus 2009 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka. Se ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

SUOMI ENGLANTI FINNISH ENGLISH SUOMI FINNISH AIKUISKASVATUKSEN PERUSSANASTO BASIC ADULT EDUCATION TERMINOLOGY

SUOMI ENGLANTI FINNISH ENGLISH SUOMI FINNISH AIKUISKASVATUKSEN PERUSSANASTO BASIC ADULT EDUCATION TERMINOLOGY Toimittaneet / Edited By Anne Rosenius - Kimmo Absetz - Timo Toiviainen AIKUISKASVATUKSEN PERUSSANASTO SUOMI ENGLANTI SUOMI FINNISH ENGLISH FINNISH BASIC ADULT EDUCATION TERMINOLOGY VAPAAN SIVISTYSTYÖN

Lisätiedot

Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Hankkeet 2011 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Kuvat: Davide Pavone, Natalia Kisnanen, Paavo Pyykkönen Taitto: Satu Salmivalli Paino: Erweko Oy, 2012

Lisätiedot

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ - SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY y Sisällysluettelo PÄÄSIHTEERIN KATSAUS VUODESTA 2005 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 4

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Yleishavainnot yrittäjyysteemasta

Yleishavainnot yrittäjyysteemasta Yrittäjyysteema Leonardo-ohjelmassa (ja vähän muuallakin) Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kansainvälisesti: Leonardo da Vinci -ohjelman temaattinen seminaari, Jyväskylä 8.2.2013 Tiina Pärnänen, Kansainvälisen

Lisätiedot

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Strengths of Finland Attract U.S. Student Grantees Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Agreement Alumni Relations and Institutional

Lisätiedot

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 3.10.2011

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 3.10.2011 AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 3.10.2011 Sisältö: -Kansanopistoyhdistys Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kampanjan viikon päätapahtumassa 4.10.2011 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä -Suomen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Taideteollinen korkeakoulu ja Myllyteatteri menestyivät EU:n kulttuuritukien jaossa

Taideteollinen korkeakoulu ja Myllyteatteri menestyivät EU:n kulttuuritukien jaossa Tiedotusvälineille 4.3.2011/ julkaisuvapaa Taideteollinen korkeakoulu ja Myllyteatteri menestyivät EU:n kulttuuritukien jaossa Kaksi suomalaisvetoista kulttuurihanketta saa tänä vuonna tukea EU:n Kulttuuri-ohjelmasta:

Lisätiedot

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA 20.4.2015 SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA Tiedot perustuvat Euroopan komission 25.2.2015 päivättyyn tietokantaan hakemuksista ja hankkeista. Hakemustietokanta sisältää noin 85 % vuoden 2014 hauista.

Lisätiedot

Joensuun yliopisto. Esa Anttikoski JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ JA BALTIAN MAITA KOSKEVAT HANKKEET

Joensuun yliopisto. Esa Anttikoski JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ JA BALTIAN MAITA KOSKEVAT HANKKEET Joensuun yliopisto Esa Anttikoski JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ JA BALTIAN MAITA KOSKEVAT HANKKEET Joensuun yliopisto. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä n:o 34 JOENSUUN YLIOPISTON LUOTEIS-VENÄJÄÄ

Lisätiedot