SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 (4) Hyväksytty: Liikuntalautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Voimaan alkaen SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä määritellään en organisointi ja toimivalta. Palvelualueiden avainalueiden toimintayksiköiden organisointi ja yksittäisiä viranhaltijoita koskeva päätösvaltaluettelo ovat tämän toimintasäännön liitteenä. 2. PALVELUALUEEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTATAPA en tehtävänä on edistää kulttuuria sekä asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elämysten kokemiseen, elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Palvelualue vastaa Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistämisen ydinprosessin palvelujen järjestämisestä. Palvelualue toteuttaa tehtäväänsä huolehtimalla kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä oppivelvollisuuden jälkeisistä koulutus- ja ohjauspalveluista, ml. lukiokoulutus ja nuorisokeskustoiminta, sekä päättää näihin liittyvistä asioista. Lisäksi palvelualue vastaa maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden ja palvelujen yhteensovittamisesta ja koordinoinnista kaupungissa. Palvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti korostaen asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja osallisuuden vahvistamista sekä poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa. Palvelualue osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön. en alaisesta toiminnasta vastaa sivistys- ja vapaa-aikalautakunta. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto kuuluu Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelle ja sillä on oma johtokunta ja johtosääntö. Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännön 7.luvussa.

2 2 (4) 3. PALVELUALUEEN JOHTAJA JA ESIKUNTA Palvelualueen johtajana toimii Lasten ja nuorten palvelualueen kanssa yhteinen palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtaja vastaa Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistämisen ydinprosessin johtamisesta. Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 32 :ssä. Palvelualuejohtajan sijaisena toimii palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja tai palvelualueen asiakkuusjohtajat virkaikäjärjestyksessä. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa palvelualuejohtajan sijaisena toimivat ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta, jota johtaa talouspäällikkö. Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Sivistyksen ja vapaa-ajan sekä Lasten ja nuorten palvelualueen yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan tehtävänä on myös hoitaa palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtäviä ja -prosesseja sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouspäällikön ollessa estynyt tai esteellinen esikunnan päällikön sijaisena toimii palvelualuejohtaja ja esikunnan päivittäisjohtamisessa esikunnasta nimetty henkilö. Talouspäällikön päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 4. PALVELUALUEEN JOHTORYHMÄ Palvelualueella on palvelualuejohtajan nimittämä johtoryhmä, joka voi toimia palvelualuejohtajan johtamien molempien palvelualueiden yhteisenä johtoryhmänä. Palvelualueen johtoryhmän työskentelyyn osallistuu henkilöstöjärjestöjen edustaja. Palvelualueen johtoryhmän tehtävänä on palvelualuejohtajan johtamana valmistella, yhteen sovittaa ja kehittää palvelualueen prosessimaista palvelutuotantoa kaupungin sääntöjen, ohjeiden, strategioiden ja muiden suunnitelmien mukaisesti sekä käsitellä kaupungin päätöksentekoon valmisteltavat asiat. Palvelualueen johtoryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden palvelualueiden ja toimialojen johtoryhmien kanssa. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti sopimanaan ajankohtana. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio, joka on henkilöstön luettavissa. Palvelualueen avainalueilla on johtoryhmä tai vastaava, jonka kokoonpanosta ja

3 3 (4) toiminnasta päättää asiakkuusjohtaja. Lisäksi palvelualueella voi olla nimettynä muita ryhmiä ja tiimejä. 5. AVAINALUEET jakautuu avainprosessien mukaisesti kolmeen avainalueeseen. Avainalueita johtavat asiakkuusjohtajat. Palvelualueen avainalueet ovat seuraavat: 5.1. Koulutus- ja ohjauspalvelut Koulutus- ja ohjauspalvelujen perustehtävänä on edistää opintoihin ja työelämään siirtymistä järjestämällä lukiokoulutusta, edistämällä muun koulutuksen saatavuutta ja oppilaitosyhteistyötä sekä elinikäisen ohjauksen ja nuorisotakuun toteutumista. Koulutus- ja ohjauspalvelut koordinoi ja ohjaa myös kaupungin kotouttamis- ja maahanmuuttajatyötä. Lisäksi lukiokoulutuksen vastuulla on järjestää opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto ja Kasvun ja vanhemmuuden tuki järjestää siihen sisältyvät palvelut. Koulutus- ja ohjauspalvelujen avainalue sisältää koulutus- ja kotouttamispalvelut, lukiokoulutuksen sekä nuorisokeskuspalvelut. Koko avainalueen toiminnassa painottuu verkostojen johtaminen ja avainalue tekee kiinteää prosessimaista yhteistyötä myös muiden palvelualueiden kanssa. Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koulutusjohtaja, jonka sijaisena toimii lukion rehtori. Koulutusjohtaja johtaa Osaamisen varmistamisen ja työelämään siirtymisen avainprosessia ja vastaa palvelujen järjestämisestä. Avainalueen toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja palvelupäälliköiden, toimintayksiköiden esimiesten tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteenä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut avainalueen perustehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla itsensä kehittämistä ja harrastamista tukevia palveluita eri lakeihin ja säädöksiin perustuen. Avainalueen palveluprosessit ovat liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen, omaehtoinen itsensä kehittäminen, ohjatun taideilmaisun edistäminen ja taiteen perusopetus, sekä kansalaistoiminnan edistäminen ja tukeminen. Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen avainalue sisältää yhteiset vapaa-aikapalvelut,

4 4 (4) liikuntapalvelut, Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston. Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut tekee kiinteää yhteistyötä koulutus- ja ohjauspalveluiden sekä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa ja tuottaa palveluja myös muille palvelualueille yhteistyössä niiden kanssa. Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koulutusjohtaja, jonka sijaisena toimii Järvenpään Opiston rehtori. Koulutusjohtaja johtaa Elinvoimaisuuden vahvistamisen ja itsensä kehittämisen avainprosessia ja vastaa palvelujen järjestämisestä. Avainalueen toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja palvelupäälliköiden, toimintayksiköiden esimiesten tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteenä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avainalueen perustehtävä on mahdollistaa tapahtumia ja elämyksiä, vaalia alueen arvokasta kulttuuriympäristöä ja huolehtia kulttuuriperinnön säilyttämisestä sekä välittämisestä, edistää kirjallisuuden harrastamista ja tiedonhankintaa sekä järjestää matkailupalveluita. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen tehtävänä on myös edistää kulttuuritoimintaa säädösten ja sopimusten mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avainalue sisältää Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avainalue sisältää yhteiset kulttuuripalvelut, tapahtumapalvelut museopalvelut sekä kirjastopalvelut. Yhteiset kulttuuripalvelut sisältää myös matkailu- ja neuvontapalvelut. Avainalueen toiminnassa painottuu verkostoissa toimiminen. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut tekee kiinteää yhteistyötä vapaa-aika ja harrastuspalveluiden kanssa ja tuottaa palveluja myös muille palvelualueille yhteistyössä niiden kanssa. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avainalueen johtajan toimii asiakkuusjohtaja, kulttuurijohtaja ja hänen sijaisenaan museopalveluiden päällikkö. Kulttuurijohtaja johtaa Kulttuurin edistämisen ja tapahtumien mahdollistamisen avainprosessia ja vastaa palvelujen järjestämisestä. Avainalueen toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja palvelupäälliköiden, toimintayksiköiden esimiesten tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteenä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta.

5

6

7 1 (11) Voimaan alkaen SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNNÖN LIITTEET TOIMINTAYKSIKÖIDEN ORGANISOITUMINEN en toimintasääntö LIITE A Palvelualueen johtaja Palvelualuejohtaja Yleisissä asioissa: 1. Talouspäällikkö 2. Asiaa koskevan asian avainalueen asiakkuusjohtaja 3. Palvelualueen asiakkuusjohtajat virkaikäjärjestyksessä Erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa 1. Ko. asiakkuusjohtaja 2. Ko. asiakkuusjohtajan sijainen 3. Esikunta Toimintayksikön esimies Talouspäällikkö Palvelualuejohtaja ja päivittäisjohtamisessa hallintosihteeri Palvelualuejohtajan apuna toimii kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten - sekä Sivistyksen ja vapaaajan palvelualueen yhteinen esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä ja huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan sisällä toimii palvelualueiden yhteinen tietohallinnon tiimi, jota johtaa tietohallinnon kehittämispäällikkö Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Esikuntaa johtaa talouspäällikkö, jonka sijaisena toimii palvelualuejohtaja ja esikunnan päivittäisjohtamisessa hallintosihteeri.

8 2 (11) 5. Avainalueet 5.1. Koulutus- ja ohjauspalvelut Asiakkuusjohtaja Koulutusjohtaja 1. Lukion rehtori Koulutus- ja ohjauspalvelut jakautuvat kolmeen toimintayksikköön: koulutus- ja kotouttamispalvelut, lukio-koulutus sekä nuorisokeskuspalvelut. Koulutusja kotouttamispalvelut Koulutusjohtaja Lukion rehtori Koulutus- ja kotouttamispalvelujen tehtävänä on varmistaa koulutustarpeen ja tarjonnan kohtaamista, vastata perusopetuksen jälkeisten koulutus- ja osaamispalvelujen ennakoinnista ja järjestämisestä sekä nuorisotakuun järjestämisestä kiinteässä yhteistyössä kaupungin muiden palvelujen sekä muiden koulutuksen järjestäjien ja yhteistyöverkostojen kanssa. Lisäksi toimintayksikön tehtäviin kuuluu kaupungin kotouttamis- ja maahanmuuttajatyön koordinointi. Toimintayksikkö vastaa palvelujen tuottamisesta osaamisen ja koulutuksen varmistamisen sekä kotoutumisen edistäminen palveluprosessien mukaisesti. Koulutus- ja kotouttamispalvelujen toimintayksikköä johtaa koulutusjohtaja ja hänen sijaisenaan on lukion rehtori. Lukiokoulutus Lukion rehtori Apulaisrehtorit Lukio-koulutus perustehtävänä on järjestää lukiokoulutusta Järvenpään lukiossa vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti nuoriso- ja aikuislinjoilla paikallista tarvetta vastaavasti sekä huolehtia oppilaitosyhteistyöstä suunnitelmien mukaisesti. Järvenpään lukion koulutuksen toiminnallisena lähtökohtana ovat yksilöllisyys ja yhteisöllisyys sekä vastuullisuus niitä yhdistävänä voimana. Toimintayksikkö vastaa palvelujen tuottamisesta lukiokoulutuksen palveluprosessin mukaisesti. Lukion toimintayksikköä johtaa lukion rehtori, jonka sijaisena ovat apulaisrehtorit. Lukion rehtorin päätösvaltaan kuuluu palvelupäällikön yleisten tehtävien lisäksi tämän toimintaohjeen liitteessä mainitut asiat.

9 3 (11) Nuorisokeskuspalvelut Nuorisokeskuksen 1. Koulutusjohtaja päällikkö 2. Ohjaamon palveluohjaaja (asiakas- ja lähiesimiesasiat) Nuorisokeskuspalvelut tarjoaa palvelu- ja uraohjaustoiminnan kautta järvenpääläistä vuotiasta asiakasta tukevaa ohjausta, neuvontaa ja tiedottamista sekä mahdollisuutta ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Nuorisokeskus toteuttaa nuorisotakuuta yksilötasolla. Nuorisokeskuksessa toimii nuorten ohjaamo ja työpajat ja siellä järjestetään nuorille oppimisen ja kasvatuksen tukea sekä valmennetaan työelämään. Nuorisokeskuksen toiminnallisena tavoitteena on elämänhallinnan ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen kohentuminen, sosiaalinen vahvistuminen sekä työ- ja opiskeluvalmiuksien paraneminen. Nuorisokeskuksen kautta nuorilla on mahdollisuus saada moniammatillista tukea ja -palveluja. Toimintayksikkö vastaa palvelujen tuottamisesta Nuorten elämänhallinnan ja osaamisen vahvistamisen palveluprosessin mukaisesti. Nuorisokeskuspalvelujen toimintaa johtaa yksikön päällikkö, jonka sijaisena toimii koulutusjohtaja Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Asiakkuusjohtaja Koulutusjohtaja 1. Järvenpään Opiston rehtori 2. Liikuntapäällikkö 3. Musiikkiopiston rehtori Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden avainalue jakautuu neljään toimintayksikköön; Yhteiset vapaaaikapalvelut, Liikuntapalvelut, Järvenpään Opisto sekä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto. Toimintayksikön prosessien mukaisesta organisoitumisesta päättää palvelupäällikkö. Yhteiset vapaa-aikapalvelut Koulutusjohtaja Palveluesimies Yhteiset vapaa-aikapalvelut toimintayksikön perustehtävä on vastata kansalaistoiminnan edistäminen ja tukeminen palveluprosessin palvelutuotannosta, avainalueen kehittämistehtävistä ja tukiprosesseista sekä keskitetystä asiakaspalvelusta. Toimintayksikkö hoitaa avainalueen talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä huolehtii sen palveluiden markkinoinnista, viestinnästä ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä koordinoi kansalaistoimintaan liittyvien tilojen ja avustusten hakuprosessia. Toimintayksikkö ylläpitää Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupistettä ja tuottaa asiakaspalveluja yhteistyössä Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa.

10 4 (11) Liikuntapalvelut Liikuntapäällikkö Liikuntapaikkamestari Liikuntapalvelut toimintayksikön perustehtävä on vastata kaupungille liikuntalaissa määritettyjen tehtävien hoitamisesta parantaen järvenpääläisten elämänlaatua liikunnan harrastamisen keinoin, huolehtien hallinnassaan olevista liikuntapaikoista ja edistäen yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä. Tehtäväalana on liikunnan ja sen yhteistyön johtaminen, kehittäminen ja tukeminen liikunta-avustuksin ja liikuntatiloin, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen ja hallinnassaan olevien liikunta- ja harrastuspaikkojen paikkojen hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen sekä uimaopetuksen järjestäminen kaupungin perusopetuksen alaisille kouluille. Liikuntapalvelut vastaa palveluiden tuottamisesta liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen palveluprosessin mukaisesti. Järvenpään Opisto Rehtori Rehtorin erikseen päättämä henkilö Järvenpään Opisto toimintayksikön perustehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla vapaan sivistystyön opiskelu- ja itsensä kehittämismahdollisuuksia sekä järjestämällä tilauskoulutusta ja Järvenpään kaupungin henkilöstökoulutuksia. Opiston toiminnan tavoitteena on myös edistää kestävää kehitystä ja monikulttuurisuutta. Toiminta on luonteeltaan yhteisöllistä ja osallistavaa. Opisto toimii kiinteässä yhteistyössä kaupungin eri palveluiden, järjestöjen, oppilaitosten, avoimen yliopiston ja yritysten kanssa koulutustoiminnan järjestämisessä. Opisto tekee yhteistyötä muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa erilaisissa kehittämishankkeissa. Järvenpään Opisto vastaa palveluiden tuottamisesta omaehtoinen itsensä kehittäminen sekä ohjatun taideilmaisun edistäminen ja taiteen perusopetus palveluprosessien mukaisesti. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Rehtori Apulaisrehtori Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteinen musiikkiopisto, jonka perustehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla. Tämän lisäksi annetaan varhaisiän musiikin opetusta sekä avointa opetusta. Musiikkiopisto vastaa omalta osaltaan taiteen perusopetuksen mukaisesta palvelutuotannosta. Musiikkiopiston toimintayksikköä johtaa rehtori, jonka sijaisena toimii apulaisrehtori. Rehtori johtaa oppilaitosta Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti ottaen huomioon voimassa olevan musiikkiopiston johtosäännön määräykset.

11 5 (11) Rehtorin apuna on apulaisrehtori, joka vastaa Tuusulan toimipisteiden toiminnasta sekä muista musiikkiopiston johtokunnan ja rehtorin määräämistä tehtävistä. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston toimintayksikkö jakautuu musiikin perusopetukseen sekä avoimeen opetustoimintaan. Musiikin perusopetus Rehtori Apulaisrehtori Musiikin perusopetus järjestää alle kouluikäisten musiikkileikkikouluopetusta sekä taiteen laajan oppimäärän, musiikin alan mukaista tutkintotavoitteista koulutusta. Avoin opetustoiminta Rehtori Apulaisrehtori Avoin opetustoiminta järjestää harrastustavoitteista musiikinopetusta Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut Asiakkuusjohtaja Kulttuurijohtaja 1. Museopalveluiden päällikkö 2. Kirjastopalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja matkailupalveluiden avainalue jakautuu neljään toimintayksikköön: yhteiset kulttuuripalvelut, tapahtumapalvelut, museopalvelut ja kirjastopalvelut. Yhteiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja 1. Museopalveluiden päällikkö 2. Kirjastopalveluiden päällikkö Toimintayksikkö vastaa kulttuurin edistämisestä ja kulttuuritoiminnan mahdollistamisesta joko kaupungin omin toimin tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintayksikköön kuuluu myös Matkailupalvelut, joka vastaa palvelujen tuottamisesta markkinointi- ja matkailuneuvonnan prosessin mukaisesti ja kehittää kaupungin ja alueen matkailupalveluja yhteistyössä kaupunkikehityksen ja muiden toimijoiden kanssa sekä koordinoi erilaisten tapahtumien tiedotusta ja markkinointia. Toimintayksikköä johtaa kulttuurijohtaja ja hänen sijaisenaan toimii museopalveluiden päällikkö Tapahtumapalvelut Kulttuurijohtaja 1. Järvenpää-talon esimies ja talopäällikkö 2. Kulttuurituottaja Tapahtumapalvelut yksikön perustehtävä on vastata kulttuuritapahtumien tuotannosta. Yksikkö järjestää tapahtumia itse tai tuottaa niitä yhteistyössä kumppanien kanssa tai vuokraa tiloja kolmansille osapuolille kulttuuritapahtumien järjestämistä varten. Yksikkö hallinnoi Järvenpää-talon tapahtuma- ja kokoustiloja. Toimintayksikköä johtaa kulttuurijohtaja ja hänen sijaisenaan toimii Järvenpää-talon esimies ja talopäällikkö.

12 6 (11) Museopalvelut Museopalveluiden päällikkö Museoamanuenssi Museopalvelujen perustehtävä on järjestää ja kehittää museotoimintaa ja -palveluja sekä vastata museo- ja kulttuurikohteiden toiminnasta. Museopalvelut edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa museolain ja - säädösten mukaisesti. Toimintaa ohjaa tarkemmin Järvenpään taidemuseon toimintasääntö. Museopalvelut vastaa palveluiden tuottamisesta Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja välittäminen palveluprosessin mukaisesti. Toimintayksikköä johtaa museopalveluiden päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii museoamanuenssi. Kirjastopalvelut Kirjastopalveluiden päällikkö 1. Asiakaspalveluesimies 2. Palvelupäällikön nimeämä muu henkilö Kirjastopalvelujen toimintayksikön perustehtävä on kaupungin kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen sekä toiminnan arviointi. Järvenpään kaupunginkirjasto on kunnallinen peruspalvelu, joka toimii uudistuvana ja palvelevana tietokeskuksena, joka tarjoaa elämyksiä ja innostaa jatkuvaan tiedonhankintaan ja oppimiseen eri elämänvaiheissa. Kirjastopalvelut vastaa palveluiden tuottamisesta lukemisen, sivistyksen ja tiedonhaun edistämisen palveluprosessin mukaisesti.

13 7 (11) VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintasääntö LIITE B Palvelualuejohtaja 1. päättää Sivistyksen ja vapaa-ajan sekä Lasten ja nuorten palvelualueiden tilojen avainalueiden pitkäaikaisesta yhteiskäytöstä 3. Esikunta Talouspäällikkö 2. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 3. päättää koulutapaturman tai koulussa sattuneen vahingon korvaamisesta ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 4. päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 5. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö 1. päättää ICT/ TVT- hankinnoista rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 5. Avainalueet 5.1. Koulutus ja ohjaus Koulutusjohtaja 1. päättää niistä koulutus- ja ohjauspalveluiden toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden tai lautakunnan päätäntävaltaan, 2. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen, myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 3. hyväksyy lukion vuosisuunnitelman ja toimintakertomuksen, 4. päättää lukion lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat, 5. päättää tarvittaessa kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista, 6. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 7. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset.

14 8 (11) Lukion rehtori 1. päättää opiskelijaksi ottamisesta, 2. päättää lukion koulutuspalvelujen hankkimisesta ulkopuolelta, 3. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta, 4. päättää opiskelijan opiskelun erityisistä opetusjärjestelyistä, 5. myöntää opiskelijalle vapautuksen opetukseen, 6. myöntää opiskelijalle luvan suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta, 7. myöntää opiskelijalle pidennyksen lukion suoritusaikaan, 8. toteaa opiskelijan eronneeksi, 9. antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen ja päättää opiskelijan erottamisesta, 10. pidättää opiskelijalta oikeuden opiskeluun, jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, 11. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, 12. vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt, 13. hoitaa koulukohtaisia stipendi- ja lahjarahastoja, ellei toisin ole säädetty, 14. päättää koulukiinteistön käyttöluvat keittiö- ja liikuntatiloja lukuun ottamatta, 15. evää oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, 16. päättää lukiota koskevat tutkimusluvat, 17. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. Nuorisokeskuksen päällikkö 1. päättää nuorten ottamisesta nuorisokeskukseen ja työpajoihin, 2. päättää nuorisokeskuksen tilojen tilapäisestä käytöstä, 3. päättää hankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa Harrastaminen ja vapaa-aika Koulutusjohtaja 1. päättää niistä vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden tai lautakunnan päätäntävaltaan, 2. päättää avainalueelle kuuluvien tilojen ja paikkojen vuosittaisista sulkuajoista, 3. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 4. päättää avainalueelle kuuluvien tilojen ja paikkojen käyttösäännöt, 5. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 6. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset.

15 9 (11) Järvenpään Opiston rehtori 1. päättää Järvenpään Opiston opetusohjelmasta, 2. päättää opiskelijaksi ottamiset, 3. päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 4. päättää kurssikohtaiset opiskelijamäärät ja opiskelijoiden alaikärajat, 5. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 6. päättää avustusmäärärahojen käytöstä lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti, 7. päättää Järvenpään Opiston tilojen käytöstä. Musiikkiopiston rehtori: 1. johtaa oppilaitoksen toimintaa, 2. jakaa vuosittain käyttösuunnitelmassa sille kohdistettavat määrärahat, 3. päättää vapaaoppilaspaikoista, 4. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 5. päättää oppilasasioista, ellei niitä ole määräyksin osoitettu muualla päätettäviksi, 6. hyväksyy muualla suoritetut opinnot, 7. päättää Musiikkiopiston tilojen käytöstä. Musiikkiopiston apulaisrehtori: 1. päättää Tuusulan toimipisteen tilojen ulkopuolisesta käytöstä. Liikuntapäällikkö 1. päättää liikunta-avustusten ennakoiden ja kohdeavustusten myöntämisestä lautakunnan hyväksymissä rajoissa, 2. päättää liikuntapalveluiden tilojen ja paikkojen mainospaikkojen jakamisesta ja maksuista, 3. päättää ylikunnallista liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten liikuntapaikkamaksuista, 4. päättää kaupungin hallinnassa olevien liikuntatilojen ja -paikkojen käyttövuoroista, 5. päättää liikuntapalveluiden hallinnassa olevien muiden tilojen käyttövuoroista, 6. päättää liikuntapalveluiden tilojen ja paikkojen päivittäiset aukioloajat, 7. hyväksyy liikuntapalvelujen avustusten myöntämisen perusteena olevat asiakirjat ja tilitykset, 8. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa Kulttuuri ja tapahtumat Kulttuurijohtaja 1. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 2. päättää kulttuuriavustusten ennakoiden ja kohdeavustusten myöntämisestä lautakunnan hyväksymissä rajoissa,

16 10 (11) 3. hyväksyy kulttuuripalvelujen avustusten myöntämisen perusteena olevat asiakirjat ja tilitykset, 4. päättää niistä kulttuuripalveluiden toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden tai lautakunnan päätäntävaltaan, 5. päättää Järvenpää talon ja kulttuuripalveluiden hallinnassa olevien tilojen käytöstä sikäli kun niitä koskevaa toimivaltaa ei ole määritelty muille, 6. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 7. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. Järvenpää-talon esimies ja talopäällikkö 1. päättää Järvenpää-talon tilojen vuokraamisesta kongressi- ja kulttuuritapahtumia varten, 2. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan, rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. Museopalveluiden päällikkö 1. Päättää museoiden näyttelyistä ja oheisohjelmatoiminnasta ja sekä tilojen käytöstä, 2. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan, rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. Kirjastopalveluiden päällikkö 1. päättää kirjaston päivittäisistä aukioloajoista, 2. päättää kirjaston tilojen käytöstä, 3. päättää hankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa.

17 11 (11) KÄYTTÖTALOUSOSAN RAHAMÄÄRÄISET RATKAISUVALTARAJAT päättäjä raja ( ) A. Puitesopimusten vuosihankinnat, kertahankinnat, leasing-hankinnat, ostopalvelu-sopimukset Useampivuotisten ostopalvelusopimusten hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan Edellä mainitut ICT/TVT -hankintojen osalta lautakunta yli palvelualuejohtaja alle asiakkuusjohtajat ja alle talouspäällikkö palvelupäälliköt alle tietojenkäsittelyn alle kehittämispäällikkö Järvenpää-talon alle esimies ja talopäällikkö B. Helpotus, maksuvapautus, vahingonkorvauksen myöntäminen lautakunta palvelualuejohtaja alle talouspäällikkö alle asiakkuusjohtajat palvelupäälliköt Järvenpää-talon esimies ja talopäällikkö C. Avustukset avustuksista päättää lautakunta alle alle 750 D. Irtaimen omaisuuden myyminen lautakunta yli palvelualuejohtaja alle asiakkuusjohtajat ja alle talouspäällikkö palvelupäälliköt alle Hankintalain euromääräiset kynnysarvot ylittävien tarjouspyyntöjen valmistelun käynnistämisestä on ratkaisuvaltarajoista huolimatta annettava ajoissa tieto ao. lautakunnalle.

18 en prosessit OSAAMISEN, HARRASTAMISEN JA KULTTUURIN EDISTÄMINEN Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen Kulttuurin edistäminen ja tapahtumien mahdollistaminen Osaamisen ja koulutuksen varmistaminen Lukiokoulutus Nuorten elämänhallinnan ja osaamisen vahvistaminen Kotoutumisen edistäminen Kansalaistoiminnan edistäminen ja tukeminen Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen Omaehtoinen itsensä kehittäminen Ohjatun taideilmaisun edistäminen ja taiteen perusopetus Kulttuurin edistäminen ja tukeminen Matkailupalvelut ja neuvonta Tapahtumien järjestäminen Järvenpää-talon toiminta Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja välittäminen Lukemisen, sivistyksen ja tiedonhaun edistäminen 1

19 en organisaatio 2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Esikunta Talouspäällikkö Palvelualuejohtaja Koulutus ja ohjaus Koulutusjohtaja Vapaa-aika ja harrastaminen koulutusjohtaja Kulttuuri ja tapahtumat Kulttuurijohtaja Koulutus- ja kotouttamispalvelut Koulutusjohtaja Lukio Rehtori Nuorisokeskus Nuorisokeskuksen päällikkö Yhteiset palvelut Koulutusjohtaja Sivan palvelupiste Palvelupisteen esimies Liikuntapalvelut Liikuntapäällikkö Järvenpään Opisto Rehtori Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Rehtori Yhteiset palvelut Kulttuurijohtaja Matkailupalvelut ja neuvonta Matkailusihteeri Tapahtumapalvelut Kulttuurijohtaja Järvenpää-talo esimies ja talopäällikkö Museopalvelut Museopalveluiden päällikkö Kirjastopalvelut Kirjastopalvelujen päällikkö 2

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta 24.02.2015 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2015 9 SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 22.1.2014, voimaan 1.2.2014. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012 134 2 Poisto: yliviivaus

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä. 1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt 17.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Tämä toimintasääntö kattaa koko kasvatus- ja opetustoimen. 1 ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. LAPSET JA NUORET KUNTALAISINA 6 2.1. Lapsia koskevat lait 6 2.2. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö Liite 10 kunnanvaltuuston 8.6.2015 kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto 8.6.2015 41 Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (61) 1. LUKU...

Lisätiedot