Henkilöstömitoitushanke -päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstömitoitushanke -päivitetty 20.10.2014"

Transkriptio

1 Henkilöstömitoitushanke -päivitetty VALTUUSTON INFO Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja, PPSHP Koosteet: Pia Liljamo ja Päivi Lavander

2 Miksi hanke käynnistettiin? Tarve selvittää, miten henkilöstöresurssit on tällä hetkellä allokoitu Muutokset toiminnassa Mm. avohoitopainotteisuuden lisääntyminen, sairaansijojen sulkeminen, jne. Tulevaisuuden sairaalan tarpeet

3 PPSHP:n keskeisiä tuottavuuden parantamisen kohteita mm. Prosessit ja hoitoketjut Henkilötyön tuottavuuden lisäys Tarkoituksenmukainen työnjako Yhdenmukaiset henkilöstömitoitukset Osaamisen kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen (KS 2013)

4 Hoitohenkilöstö: palkalliset palvelussuhteet 3979 työpanosta (KS 2013)

5 Mitoituksen tämänhetkinen tilanne Valmiina vuodeosastot (26) poliklinikat (21) toimenpideyksiköt (5) tehot (4) leikkausosastot (9) diagnostiikka (8) fysiatria (6) Oulaskankaan sairaala (12) PPSHP Operatiivisen tulosalueen vuodeosastojen laskennan päivitys yht. 92 yksikköä Työ valmistumassa lokakuun loppuun mennessä Psykiatria OYS (20) Visalan sairaala Ylivieska (5) Ennusteet tehty Medisiininen tulosalue vuodeosastot Kehitysvammahuollon yksiköihin

6 Käytettävissä oleva hoitotyön työpanos Yhden hoitajan tekemä vuosityötuntimäärä PPSHP:ssä Työviikkoja vuodessa: 52 Työpäiviä viikossa: 5 Työpäiviä vuodessa: 5*52 = 260 Vuosilomat 28,7 pv (39,5% poissaoloista) ,7 = 231,3 Sairauspoissaolot 13,4 pv (18,4% poissaoloista) 231,3-13,4 = 217,9 Arkipyhät: 10 pv /vuosi 217,9-10 = 207,9 Muut po:t: 6,3 pv (8,7%) 207,9 6,3 = 201,6 (Tehojen ja yht päiv osalta käytetty lukua 8,3) Työpanos päivinä vuodessa: 201,6 pv Työaika tunteina päivässä: 7,65 h Työaika tunteina vuodessa 7,65*201,6 = 1542,24 tuntia Muut ryhmä: mm. kuntoutus, osasairausvapaa, ulkopuolinen koulutus, yhteistoimintakoulutus, työsuojelukoulutus, sisäinen koulutus, virkavapaa / työvapaa palkallinen, yksityisasiat, toisen tehtävän hoito

7 Laskennallinen hoitotyön työpanostarve = Hoitotyön tarve vuodessa (t) * mitoituskerroin Käytettävissä oleva 1 hoitajan työpanos vuodessa (t) Hoitotyön tarve vuodessa tunteina = hoitopäivien määrä x hoitotyön tarve vuorokaudessa tunteina (24 tuntia, voi olla myös 8 tai 10 tuntia) Saatua laskennallista hoitotyön työpanostarvetta suhteutetaan (%) käytettävissä olevaan vakanssimäärään.

8 Vuodeosastojen mitoituslaskennan Yksikön hoitopäivät vuodelta / 52 saadaan hoitopäivien (hpv) määrä/ viikko jaetaan hoitohenkilöstön tehdyllä työpanoksella montako hpv (=potilasta)/ hoitaja Lasketaan mitoituskerroin eli hoitajatyöpanosta per potilas esimerkki: potilaiden määrä hoitajaa kohden = 158,2 (hpv, potilasta)/ 28,6 (hoitohenkilökunnan määrä) = 5,53 mitoituskerroin eli hoitajatyöpanosta per potilas 1/5,53 = 0,18 Laskentatapa 2 pääperiaatteita Tämän lisäksi on tarkasteltu hoitoisuusluokkaa 5 olevien potilaiden määrää ja osuutta hoitopäivistä ja huomioitu laskennassa. Laskentatapa 3 Edellisiä tarkasteltu optimihoitoisuuden perustana oleviin resursseihin

9 Poliklinikoiden laskennan pääperiaatteet Eri käynti-/vastaanottotyypeittäin selvitetään käyntimäärät ja keskimääräinen hoitajan ajankäyttö välittömään ja välilliseen hoitotyöhön. Lasketaan siitä hoitotyön tarve vuodessa tunteina ja jaetaan yhden hoitajan työtuntimäärällä saadaan laskennallinen työpanostarve välitöntä hoitotyötä vuodessa, h* välittömän hoitotyön resurssitarve työpanoksena välillinen työ ennen ja jälkeen vo:n, min välillistä hoitotyötä vuodessa, h Hoitajien lukumäärä yhdessä vastaanottotapahtumassa välillisen hoitotyön resurssitarve työpanoksena välittömän ja välillisen hoitotyön resurssitarve työpanoksena yhteensä Vastaanotto / resurssi kokonais- potilas- määrä kesto, min LÄÄK 1+LÄÄK ,3 0, ,8 1 0,48 1,21 joista raskashoit 2pot /pv ,0 0, ,3 1 0,05 0,37 näytteiden oton yhteydessä huoltotyö ,0 0, ,7 1 0,06 0,06 UDY + HUUHTELUT ,3 0, ,0 1 0,07 0,23 SKOPIA ,7 0, ,2 1 0,26 0,58 joista raskashoit 2pot /pv ,0 0, ,3 1 0,12 0,44 UROLYHKI ,6 0, ,0 2 0,32 0,87

10 Teho-osastojen laskenta Sama periaate kuin vuodeosastolaskennassa, mutta käytetty pohjana potilaiden jakautumista THLJ -hoitoisuusluokkiin sekä eristyshoitopäivien lukumäärää luokilla 1-4 omat kertoimet ja eristyspotilaat arvioitu ja laskettu luokittain ote tehojen laskennasta: Luokka 4 hoitopäivät 173 Mitoituskerroin luokka 4 2 Hoitotyön resurssitarve vuodessa tunteina luokka Hoitotyön resurssitarve työpanoksina luokkka 4 5,44 Luokka 3 hoitopäivät 1826 Luokka 3 hoitopäivät (eristykset) 173 Mitoituskerroinluokka 3 1,5 Mitoituskerroinluokka 3 (eristykset) 2 Hoitotyön resurssitarve vuodessa tunteina luokka Hoitotyön resurssitarve vuodessa tunteina luokka 3 (eristykset) 8304 Hoitotyön resurssitarve työpanoksina luokka 3 43,05 Hoitotyön resurssitarve työpanoksina luokka 3 (eristykset) 5,44

11 Leikkaussalien mitoitus Cocnos-ajot (saliajat) ja tietohallinnosta vaihtoajat: Laskennan perusteet: Leikkaussaleittain: saliaika, vaihtoaika ja heräämöaika Hoitajamäärä (anestesia ja leikkauspuoli) per leikkaussali -> välittömän hoitotyön tarve vuodessa tunteina aktiivisalityöhön Lisäksi lasketaan välillisen hoitotyön tarve tunteina leikkaussalin valmistelusta (jos ei sisälly jo aktiivisaliaikaan) sekä muusta välillisestä hoitotyöstä, mitä hoitajat tekevät. Varallaoloaika, huomioidaan aktiivitunnit ja mitä jää varallaolosta annettavaksi aikana tai rahana työpanoksina Laskennallinen työpanostarve = f välitön+välillinen hoitotyön tarve vuodesssa t yhden hoitajan vuosityöaika t Suhdeluku % = laskennallinen työpanostarve vakanssimäärä Suhdelukutavoite vuodeosastoilla ja poliklinikoilla on 80-90%, leikkaussaleissa hieman matalampi kuin vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

12 Tuloksissa huomioitu 1. Mitoituslaskelmat, joiden pohjalta lisäys- tai vähennysehdotukset Perusteluissa huomioitu päivystyksenä saapuvien potilaiden suuri määrä >50 % Suuri potilasvaihtuvuus > 30 %, suuri henkilökunnan vaihtuvuus Eristyspotilaita ja omahoitajapotilaita paljon Opiskelijoiden määrä tai muut tiedossa olevat tai tulevat toimintaan tai henkilöstöön liittyvät oleelliset muutokset Yksikön oma arvio mitoituksen riittävyydestä! 2. Muuta tietoa toiminnasta ja työnjaosta Yksiköiden sijoittuminen optimialueelle (laskennallinen työpanostarve/vakanssit %) Opiskelijoiden määrä / tehty työpanos Laillistettujen osuus vakansseista Omahoitajan käyttö tunteina ja työpanoksina Sihteereiden määrä / hoitohoitojaksot + avohoitokäynnit Siirretyt ja perutut ajat työpanoksina Välillisen ja välittömän hoitotyön suhde pkl- ja tmp-yksiköt Hoitajien ja lääkäreiden väliset tehtävät /työnjako Apulaisosastonhoitajien hallintopäivät / tehty työpanos mitä muuta työtä sairaanhoitaja tekee kuin hoitotyötä Nimikesuojattujen tehtäväkuvat, - sairauspoissaolo % palvelujaksopäivistä Pankkivapaasaldo nyt ja annetut tunnit (keväällä 2013) Sisäisten sijaisten määrät ja käyttöperusteet erilaisia

13 TULOKSET Kooste vuodeosastojen, tehojen, poliklinikoiden ja toimenpideyksiköiden mitoitustarpeesta Muut tulokset graafeina

14 Yksiköiden laskennallisen tarpeen suhde (%) vakansseihin 130 Poliklinikat Vuodeosastot Tehot Toimenpideyksiköt Oulaskangas Leikkausyksiköt Fysiatria Diagnostiikka Psykiatria optimialue Yksiköissä laskennalista suhdetta vakansseihin nostaa 1-20% päivystysajan valmiuteen menevä työpanos päivitetty

15 OSASTO 3 OSASTO 2 OSASTO 11 OSASTO 21 OSASTO 13 OSASTO 20 OSASTO 19 OSASTO 1 OSASTO 5 OSASTO 51 OSASTO 8 OSASTO 9 OSASTO 15 OSASTO 65 OSASTO 6 OSASTO 7 OSASTO 39 OSASTO 62 OSASTO 34 OSASTO 10 OSASTO 60 OSASTO 36 OSASTO 35 OULASK OS 3 TARKKAILU OULASK OS 1 OSASTO 33 OULASK OS 2 OSASTO 42 Laillistettujen ammattihenkilöiden osuus vakansseista % Keskiarvo: 83,59

16 Neur pkl Last pkl Äitiyspkl Silpä24 Reumayks Geriatrian yksikkö Perinnöll pkl Kunt tutk ja erit pkl:t Oulask kir pkl Oulask KNK pkl Oulask lasten pkl Oulask äit ja naist pkl Oulask sis pkl Naist pkl Yht päiv Urol pkl Leiko Oulask yhteispäiv KNK pkl Yhteisgastro Syöpät pkl Kuulokeskus Avohoitotalo pkl:t Fysiatrian pkl Ihopkl Sisät pkl Silmät pkl Foniatrian avohoito Oulask keuhkopkl Hamsu Laillistettujen ammattihenkilöiden osuus vakansseista % Keskiarvo: 87,5

17 OULASK OS 2 OSASTO 11 OULASK OS 3 OSASTO 62 OSASTO 51 OSASTO 65 OSASTO 13 OULASK OS 1 OSASTO 15 OSASTO 20 TARKKAILUOSASTO OSASTO 60 OSASTO 39 OSASTO 35 OSASTO 7 OSASTO 6 OSASTO 10 OSASTO 8 OSASTO 9 OSASTO 19 OSASTO 42 OSASTO 2 OSASTO 5 OSASTO 34 OSASTO 36 POUTAPILVI OSASTO 21 OSASTO 33 OSASTO 3 KUNT OSASTO 1 Opiskelijoiden ohjauspäivät / tehty työpanos vuonna 2012 (vuodeosastot) 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 13,9 32,8 31,9 31,0 29,3 28,5 27,8 25,7 24,7 24,5 23,7 22,9 22,2 22,1 22,0 21,6 21,5 20,7 20,6 20,5 19,7 19,4 37,0 36,2 42,7 48,1 Keskiarvo: 30,4 ohjauspäivää vuodessa 55,8 55,6 54,8 53,9

18 Opiskelijoiden ohjauspäivät / tehty työpanos vuonna 2012 (poliklinikat) Oulask lasten pkl Äitiyspoliklinikka Oulask äitiys ja naist pkl Naistentaut pkl Sisätautien pkl Lastentautien pkl Oulaskangas yht Urol avohoito Neurologian pkl Ihotautien pkl KNK avohoito Yhteisgastro Yhteispäivystys Syöpätautien ja hem pkl Reumayksikkö Silpä24 Foniatrian avohoito Hamsu Silmätautien pkl Perinnöllisyyspkl Kuntoutustutk ja Fysiatrian pkl Kuulokeskus Avohoitotalo pkl:t Leiko 13,9 11,5 10,1 8,5 6,9 5,2 4,9 3,0 1,3 0,0 37,7 34,5 33,3 31,1 26,7 23,4 20,2 19,9 19,6 16,9 15,7 15,2 76,7 93,6 Keskiarvo: 22,1 ohjauspäivää vuodessa jokaista työpanosta kohden 120,6

19 KUULOKES YHTEISPÄIVYSTYS FYSIATRIAN PKL SILMÄT PKL OULASK YHTEISPÄIV SYÖPÄT. HEM PKL AVOHOITOTALO PKL:T LEIKO IHOT PKL YHTEISGASTRO LASTEN PKL OULASK ÄIT JA NAIST PKL OULASK KEUHKOPKL HAMSU UROL PKL ÄITIYSPKL REUMAYKSIKKÖ NAIST.PKL FONIATRIAN AVOHOITO NEURON PKL SILPÄ24 OULASK SIS PKL OULASK KNK PKL SISÄT PKL KNK AVOHOITO OULASK KIR PKL KUNTOTUSTUTK JA ERITYISPKL OULASK LAST PKL PERINNÖLL PKL Avohoitokäynnit / sihteerityöpanos keskiarvo:

20 Potilaiden siirretyt ja perutut ajat Sädehoidon yksikkö Silmätautien pkl Tukielin ja neurokir pkl Lastentautien pkl Syöpät ja hem pkl Sisätautien pkl Fysiatrian pkl Neurologian pkl Ihotautien pkl Naistentaut pkl Kardiol osasto Yhteisgastro Hamsu Urol avohoito Kuulokeskus KNK avohoito Reumayksikkö Oulask keuhkopkl Kunt tutk ja erit pkl:t Äitiyspoliklinikka Silpä24 Pehmytkudos kir pkl Oulask kir pkl Oulask knk pkl Oulask äitiys- ja naist pkl Munuaisosasto Fon avohoito Leiko Keuhkofunktiolab Perinnöll pkl Oulask sis pkl PKL 12 Oulask lasten pkl Geriatrian yks Oulask dial yks Siirretty : aikaa Peruttu: aikaa siirretty peruttu

21 Siirrettyjen aikojen syyt Pot./om. johtuvista Resurssi/toimipiste Muu syy 5601 Hoidettu/hoidossa 1381 Tyhjä siirrettyjä aikoja yhteensä Hoidettu lisätyönä 282 Muuttui käynniksi 30 Virhesyöttö 11

22 Peruttujen aikojen syyt Pot./om. johtuvista Hoidettu/hoidossa 9178 Resurssi/toimipiste 3052 Muu syy 2939 Kuollut peruttuja aikoja yhteensä Muuttui hoitojaks. 53 Muuttui käynniksi 53 Tyhjä 47 Virhesyöttö 14 Hoidettu lisätyönä 7

23 yhden ajan siirtoon / määrä aikoja 2013 perumiseen kulunut aika, min tuntia vuodessa työpanoksena SIIRRETYT ,3 10,1 PERUTUT ,8 1, ,1 11,9 Avohoitokäyntejä vuonna 2013 toteutui yhteensä ja niitä edeltää ajan siirto tai peruutus

24 Toimenpiteet 1(must) Pahempien mitoitusepäkohtien korjaamisen käynnistäminen välittömästi Os. 15 (vähennystarve) --- vakanssien siirto -3 tehty, vireillä -7, OK Yhteispäivystys (lisäystarve) + 3 Tehty + esitys +1, OK Lasten tehot (lisäystarve) + Esitys +4, OK Hamsu (vähennystarve) -2 Vireillä, OK Os. 33 esitys + 1, OK Syöpätautien poliklinikka esitys +1, OK Avohoitotalon poliklinikka, esitys +2, OK Oulaskankaan sairaalassa yksiköiden väliset tasoitukset Laillistettujen ja nimikesuojattujen suhteen tasaaminen yksiköiden välillä 85 % laillistettuja vakanssivaihto nimikesuojatun vakanssiin yksiköstä, joissa matala ( < 85 %) laillistettujen osuus - Vastuuhenkilönä ylihoitajat, käynnistetty Opiskelijoiden määrän tasaaminen Avohoitotoiminnan lisääntyminen tulevaisuudessa vaikutus oppilaitosten ohjatun harjoittelun suunnitteluun Vastuuhenkilönä ylihoitajat ja opetuskoordinaattorit, käynnistetty

25 Toimenpiteet 2 Hoitohenkilökunnan sihteerityön vähentäminen (esim. avohoitotalon polit, sisäpoli, useat muut yksiköt) Ammatillisen työnjaon uudistaminen jatkuu Tarvitaan erillinen kehittämishanke Piilotehtäväsiirtojen hallinta Entistä tarkempi analyysi tehtävien siirrossa (vrt. vieritutkimukset) Eri ammattiryhmien omien tehtävien kirkastaminen unohtamatta joustavuutta Esim. hoitajat/ lääkärit, onhan tästä keskusteltu Polikliinisen toiminnan kattava erillinen tarkastelu TARVITAAN ERILLINEN KEHITTÄMISHANKE Sihteereiden tehtäväkuvan tarkistaminen ja yhtenäistäminen Sihteereiden, hoitajien ja lääkäreiden työnjako Ajanvaraus, aikojen peruutukset ja siirrot sekä syykoodaukset yksityiskohtainen selvitys, miten ajanvarausjärjestelmää voisi kehittää joustavaksi ja potilaiden omaa osallisuutta palvelevaksi, nettiajanvarauksen/peruutuksen kehittäminen Tulevasta varauksesta muistutus sähköpostiin tai matkapuhelimeen. Käyttö alkanut jo lastenpkl:lla, nuorisopsykiatrialla, avohoitotalossa muistuttavat tulevasta soittoajasta.

26 Tilastoinnin kehittäminen Toimenpiteet 3 Yhteispäivystyksessä perusterveydenhuollon vastaanottokäynneistä (dg, tmp) ei kirjata tietoa Oberonille, tilastoja ei saatu. Perustuivat hoitajien arvioon yleisimmistä käyntisyistä ja määristä ja ajankäytöstä. Sh-käyntitiedot löytyy Oberonilta syykoodin mukaisesti. Tilastotietojen hyödyntämiskoulutusta esimiehille Kaikki esimiehet eivät löydä tilastotietoja ja eivätkä tiedä, mitkä ovat keskeiset tunnusluvut heidän työssään Omahoitaja järjestelmän kehittäminen Resurssien yhteiskäyttö? Esimiestöiden järjestelyt Vrt. vuodeosastoilla koordinoivat hoitajat hallinnoivat potilasvirtoja kuka hallinnoi henkilökunnan käyttöä / siirtelyä? Hyh yhdessä tulosalueen ylihoitajien kanssa on jo käynnistänyt esimiestyön tietojen päivittämisen

27 Huomioitavia asioita - Laskelmissa käytetty pääasiasiassa vuoden 2012 ja osin vuoden 2013 tietoja - Jos toiminta = potilaiden määrä selvästi muuttuu, mitoitus laskettava uudelleen. - Monet pienet +/- muutostarpeet ovat/voivat olla ratkaistavissa toiminnallisilla tai työtehtävien ja työnjaon muutoksilla. - Mitoitustyökalu (laskentamalli) olisi saatava yksiköiden käyttöön, mihin laitetaan ja miten ohjataan käyttöä? sovittu ky joryssa, että toistaiseksi toimitaan keskitetysti (=mitoittajat)

28 Mihin perustuu tulevaisuuden sairaalan henkilöstömitoitus? Hoitopäivä- ja käyntitietoihin sekä hoidon vaativuustietoon ja niistä tehtyihin laskelmiin Tarkoituksenmukaiseen ammatilliseen työnjakoon ja hiottuihin toimintaprosesseihin Toistettavuuteen: toimintojen muuttuessa henkilöstömitoitus on helposti uusittavissa Läpinäkyvyyteen Lavander 08/2014

29 KIITOS!

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 9/2006 5/2007 LOPPURAPORTTI Tommi Lehtokangas Mari Lämsä 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 HANKKEEN KULKU 4 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen testaaminen Tunnuslukujen testaus hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan kuvaamisessa

Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen testaaminen Tunnuslukujen testaus hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan kuvaamisessa Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen testaaminen Tunnuslukujen testaus hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan kuvaamisessa Poliklinikkatoiminnan tunnusluvut erikoissairaanhoidossa, saatavuus ja

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESELVITYKSEN PERUSTEET...3 2. LISÄRAKENNUKSEEN SIJOITETTAVAN TOIMINNAN NYKYTILANNE...7 2.1. Aikuisten ja lasten erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2014

Tilinpäätöskertomus 2014 Tilinpäätöskertomus 2014 Hallitus hyväksynyt 30.3.2015 Valtuusto hyväksynyt xxx SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2014... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 KATSAUS VUOTEEN 2014... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3)

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) S-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 2 (11) Hoitotyö versio 1.0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 3 (11) Sisällys 1 Hoitotyö 2

Lisätiedot