Henkilöstömitoitushanke -päivitetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstömitoitushanke -päivitetty 20.10.2014"

Transkriptio

1 Henkilöstömitoitushanke -päivitetty VALTUUSTON INFO Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja, PPSHP Koosteet: Pia Liljamo ja Päivi Lavander

2 Miksi hanke käynnistettiin? Tarve selvittää, miten henkilöstöresurssit on tällä hetkellä allokoitu Muutokset toiminnassa Mm. avohoitopainotteisuuden lisääntyminen, sairaansijojen sulkeminen, jne. Tulevaisuuden sairaalan tarpeet

3 PPSHP:n keskeisiä tuottavuuden parantamisen kohteita mm. Prosessit ja hoitoketjut Henkilötyön tuottavuuden lisäys Tarkoituksenmukainen työnjako Yhdenmukaiset henkilöstömitoitukset Osaamisen kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen (KS 2013)

4 Hoitohenkilöstö: palkalliset palvelussuhteet 3979 työpanosta (KS 2013)

5 Mitoituksen tämänhetkinen tilanne Valmiina vuodeosastot (26) poliklinikat (21) toimenpideyksiköt (5) tehot (4) leikkausosastot (9) diagnostiikka (8) fysiatria (6) Oulaskankaan sairaala (12) PPSHP Operatiivisen tulosalueen vuodeosastojen laskennan päivitys yht. 92 yksikköä Työ valmistumassa lokakuun loppuun mennessä Psykiatria OYS (20) Visalan sairaala Ylivieska (5) Ennusteet tehty Medisiininen tulosalue vuodeosastot Kehitysvammahuollon yksiköihin

6 Käytettävissä oleva hoitotyön työpanos Yhden hoitajan tekemä vuosityötuntimäärä PPSHP:ssä Työviikkoja vuodessa: 52 Työpäiviä viikossa: 5 Työpäiviä vuodessa: 5*52 = 260 Vuosilomat 28,7 pv (39,5% poissaoloista) ,7 = 231,3 Sairauspoissaolot 13,4 pv (18,4% poissaoloista) 231,3-13,4 = 217,9 Arkipyhät: 10 pv /vuosi 217,9-10 = 207,9 Muut po:t: 6,3 pv (8,7%) 207,9 6,3 = 201,6 (Tehojen ja yht päiv osalta käytetty lukua 8,3) Työpanos päivinä vuodessa: 201,6 pv Työaika tunteina päivässä: 7,65 h Työaika tunteina vuodessa 7,65*201,6 = 1542,24 tuntia Muut ryhmä: mm. kuntoutus, osasairausvapaa, ulkopuolinen koulutus, yhteistoimintakoulutus, työsuojelukoulutus, sisäinen koulutus, virkavapaa / työvapaa palkallinen, yksityisasiat, toisen tehtävän hoito

7 Laskennallinen hoitotyön työpanostarve = Hoitotyön tarve vuodessa (t) * mitoituskerroin Käytettävissä oleva 1 hoitajan työpanos vuodessa (t) Hoitotyön tarve vuodessa tunteina = hoitopäivien määrä x hoitotyön tarve vuorokaudessa tunteina (24 tuntia, voi olla myös 8 tai 10 tuntia) Saatua laskennallista hoitotyön työpanostarvetta suhteutetaan (%) käytettävissä olevaan vakanssimäärään.

8 Vuodeosastojen mitoituslaskennan Yksikön hoitopäivät vuodelta / 52 saadaan hoitopäivien (hpv) määrä/ viikko jaetaan hoitohenkilöstön tehdyllä työpanoksella montako hpv (=potilasta)/ hoitaja Lasketaan mitoituskerroin eli hoitajatyöpanosta per potilas esimerkki: potilaiden määrä hoitajaa kohden = 158,2 (hpv, potilasta)/ 28,6 (hoitohenkilökunnan määrä) = 5,53 mitoituskerroin eli hoitajatyöpanosta per potilas 1/5,53 = 0,18 Laskentatapa 2 pääperiaatteita Tämän lisäksi on tarkasteltu hoitoisuusluokkaa 5 olevien potilaiden määrää ja osuutta hoitopäivistä ja huomioitu laskennassa. Laskentatapa 3 Edellisiä tarkasteltu optimihoitoisuuden perustana oleviin resursseihin

9 Poliklinikoiden laskennan pääperiaatteet Eri käynti-/vastaanottotyypeittäin selvitetään käyntimäärät ja keskimääräinen hoitajan ajankäyttö välittömään ja välilliseen hoitotyöhön. Lasketaan siitä hoitotyön tarve vuodessa tunteina ja jaetaan yhden hoitajan työtuntimäärällä saadaan laskennallinen työpanostarve välitöntä hoitotyötä vuodessa, h* välittömän hoitotyön resurssitarve työpanoksena välillinen työ ennen ja jälkeen vo:n, min välillistä hoitotyötä vuodessa, h Hoitajien lukumäärä yhdessä vastaanottotapahtumassa välillisen hoitotyön resurssitarve työpanoksena välittömän ja välillisen hoitotyön resurssitarve työpanoksena yhteensä Vastaanotto / resurssi kokonais- potilas- määrä kesto, min LÄÄK 1+LÄÄK ,3 0, ,8 1 0,48 1,21 joista raskashoit 2pot /pv ,0 0, ,3 1 0,05 0,37 näytteiden oton yhteydessä huoltotyö ,0 0, ,7 1 0,06 0,06 UDY + HUUHTELUT ,3 0, ,0 1 0,07 0,23 SKOPIA ,7 0, ,2 1 0,26 0,58 joista raskashoit 2pot /pv ,0 0, ,3 1 0,12 0,44 UROLYHKI ,6 0, ,0 2 0,32 0,87

10 Teho-osastojen laskenta Sama periaate kuin vuodeosastolaskennassa, mutta käytetty pohjana potilaiden jakautumista THLJ -hoitoisuusluokkiin sekä eristyshoitopäivien lukumäärää luokilla 1-4 omat kertoimet ja eristyspotilaat arvioitu ja laskettu luokittain ote tehojen laskennasta: Luokka 4 hoitopäivät 173 Mitoituskerroin luokka 4 2 Hoitotyön resurssitarve vuodessa tunteina luokka Hoitotyön resurssitarve työpanoksina luokkka 4 5,44 Luokka 3 hoitopäivät 1826 Luokka 3 hoitopäivät (eristykset) 173 Mitoituskerroinluokka 3 1,5 Mitoituskerroinluokka 3 (eristykset) 2 Hoitotyön resurssitarve vuodessa tunteina luokka Hoitotyön resurssitarve vuodessa tunteina luokka 3 (eristykset) 8304 Hoitotyön resurssitarve työpanoksina luokka 3 43,05 Hoitotyön resurssitarve työpanoksina luokka 3 (eristykset) 5,44

11 Leikkaussalien mitoitus Cocnos-ajot (saliajat) ja tietohallinnosta vaihtoajat: Laskennan perusteet: Leikkaussaleittain: saliaika, vaihtoaika ja heräämöaika Hoitajamäärä (anestesia ja leikkauspuoli) per leikkaussali -> välittömän hoitotyön tarve vuodessa tunteina aktiivisalityöhön Lisäksi lasketaan välillisen hoitotyön tarve tunteina leikkaussalin valmistelusta (jos ei sisälly jo aktiivisaliaikaan) sekä muusta välillisestä hoitotyöstä, mitä hoitajat tekevät. Varallaoloaika, huomioidaan aktiivitunnit ja mitä jää varallaolosta annettavaksi aikana tai rahana työpanoksina Laskennallinen työpanostarve = f välitön+välillinen hoitotyön tarve vuodesssa t yhden hoitajan vuosityöaika t Suhdeluku % = laskennallinen työpanostarve vakanssimäärä Suhdelukutavoite vuodeosastoilla ja poliklinikoilla on 80-90%, leikkaussaleissa hieman matalampi kuin vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

12 Tuloksissa huomioitu 1. Mitoituslaskelmat, joiden pohjalta lisäys- tai vähennysehdotukset Perusteluissa huomioitu päivystyksenä saapuvien potilaiden suuri määrä >50 % Suuri potilasvaihtuvuus > 30 %, suuri henkilökunnan vaihtuvuus Eristyspotilaita ja omahoitajapotilaita paljon Opiskelijoiden määrä tai muut tiedossa olevat tai tulevat toimintaan tai henkilöstöön liittyvät oleelliset muutokset Yksikön oma arvio mitoituksen riittävyydestä! 2. Muuta tietoa toiminnasta ja työnjaosta Yksiköiden sijoittuminen optimialueelle (laskennallinen työpanostarve/vakanssit %) Opiskelijoiden määrä / tehty työpanos Laillistettujen osuus vakansseista Omahoitajan käyttö tunteina ja työpanoksina Sihteereiden määrä / hoitohoitojaksot + avohoitokäynnit Siirretyt ja perutut ajat työpanoksina Välillisen ja välittömän hoitotyön suhde pkl- ja tmp-yksiköt Hoitajien ja lääkäreiden väliset tehtävät /työnjako Apulaisosastonhoitajien hallintopäivät / tehty työpanos mitä muuta työtä sairaanhoitaja tekee kuin hoitotyötä Nimikesuojattujen tehtäväkuvat, - sairauspoissaolo % palvelujaksopäivistä Pankkivapaasaldo nyt ja annetut tunnit (keväällä 2013) Sisäisten sijaisten määrät ja käyttöperusteet erilaisia

13 TULOKSET Kooste vuodeosastojen, tehojen, poliklinikoiden ja toimenpideyksiköiden mitoitustarpeesta Muut tulokset graafeina

14 Yksiköiden laskennallisen tarpeen suhde (%) vakansseihin 130 Poliklinikat Vuodeosastot Tehot Toimenpideyksiköt Oulaskangas Leikkausyksiköt Fysiatria Diagnostiikka Psykiatria optimialue Yksiköissä laskennalista suhdetta vakansseihin nostaa 1-20% päivystysajan valmiuteen menevä työpanos päivitetty

15 OSASTO 3 OSASTO 2 OSASTO 11 OSASTO 21 OSASTO 13 OSASTO 20 OSASTO 19 OSASTO 1 OSASTO 5 OSASTO 51 OSASTO 8 OSASTO 9 OSASTO 15 OSASTO 65 OSASTO 6 OSASTO 7 OSASTO 39 OSASTO 62 OSASTO 34 OSASTO 10 OSASTO 60 OSASTO 36 OSASTO 35 OULASK OS 3 TARKKAILU OULASK OS 1 OSASTO 33 OULASK OS 2 OSASTO 42 Laillistettujen ammattihenkilöiden osuus vakansseista % Keskiarvo: 83,59

16 Neur pkl Last pkl Äitiyspkl Silpä24 Reumayks Geriatrian yksikkö Perinnöll pkl Kunt tutk ja erit pkl:t Oulask kir pkl Oulask KNK pkl Oulask lasten pkl Oulask äit ja naist pkl Oulask sis pkl Naist pkl Yht päiv Urol pkl Leiko Oulask yhteispäiv KNK pkl Yhteisgastro Syöpät pkl Kuulokeskus Avohoitotalo pkl:t Fysiatrian pkl Ihopkl Sisät pkl Silmät pkl Foniatrian avohoito Oulask keuhkopkl Hamsu Laillistettujen ammattihenkilöiden osuus vakansseista % Keskiarvo: 87,5

17 OULASK OS 2 OSASTO 11 OULASK OS 3 OSASTO 62 OSASTO 51 OSASTO 65 OSASTO 13 OULASK OS 1 OSASTO 15 OSASTO 20 TARKKAILUOSASTO OSASTO 60 OSASTO 39 OSASTO 35 OSASTO 7 OSASTO 6 OSASTO 10 OSASTO 8 OSASTO 9 OSASTO 19 OSASTO 42 OSASTO 2 OSASTO 5 OSASTO 34 OSASTO 36 POUTAPILVI OSASTO 21 OSASTO 33 OSASTO 3 KUNT OSASTO 1 Opiskelijoiden ohjauspäivät / tehty työpanos vuonna 2012 (vuodeosastot) 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 13,9 32,8 31,9 31,0 29,3 28,5 27,8 25,7 24,7 24,5 23,7 22,9 22,2 22,1 22,0 21,6 21,5 20,7 20,6 20,5 19,7 19,4 37,0 36,2 42,7 48,1 Keskiarvo: 30,4 ohjauspäivää vuodessa 55,8 55,6 54,8 53,9

18 Opiskelijoiden ohjauspäivät / tehty työpanos vuonna 2012 (poliklinikat) Oulask lasten pkl Äitiyspoliklinikka Oulask äitiys ja naist pkl Naistentaut pkl Sisätautien pkl Lastentautien pkl Oulaskangas yht Urol avohoito Neurologian pkl Ihotautien pkl KNK avohoito Yhteisgastro Yhteispäivystys Syöpätautien ja hem pkl Reumayksikkö Silpä24 Foniatrian avohoito Hamsu Silmätautien pkl Perinnöllisyyspkl Kuntoutustutk ja Fysiatrian pkl Kuulokeskus Avohoitotalo pkl:t Leiko 13,9 11,5 10,1 8,5 6,9 5,2 4,9 3,0 1,3 0,0 37,7 34,5 33,3 31,1 26,7 23,4 20,2 19,9 19,6 16,9 15,7 15,2 76,7 93,6 Keskiarvo: 22,1 ohjauspäivää vuodessa jokaista työpanosta kohden 120,6

19 KUULOKES YHTEISPÄIVYSTYS FYSIATRIAN PKL SILMÄT PKL OULASK YHTEISPÄIV SYÖPÄT. HEM PKL AVOHOITOTALO PKL:T LEIKO IHOT PKL YHTEISGASTRO LASTEN PKL OULASK ÄIT JA NAIST PKL OULASK KEUHKOPKL HAMSU UROL PKL ÄITIYSPKL REUMAYKSIKKÖ NAIST.PKL FONIATRIAN AVOHOITO NEURON PKL SILPÄ24 OULASK SIS PKL OULASK KNK PKL SISÄT PKL KNK AVOHOITO OULASK KIR PKL KUNTOTUSTUTK JA ERITYISPKL OULASK LAST PKL PERINNÖLL PKL Avohoitokäynnit / sihteerityöpanos keskiarvo:

20 Potilaiden siirretyt ja perutut ajat Sädehoidon yksikkö Silmätautien pkl Tukielin ja neurokir pkl Lastentautien pkl Syöpät ja hem pkl Sisätautien pkl Fysiatrian pkl Neurologian pkl Ihotautien pkl Naistentaut pkl Kardiol osasto Yhteisgastro Hamsu Urol avohoito Kuulokeskus KNK avohoito Reumayksikkö Oulask keuhkopkl Kunt tutk ja erit pkl:t Äitiyspoliklinikka Silpä24 Pehmytkudos kir pkl Oulask kir pkl Oulask knk pkl Oulask äitiys- ja naist pkl Munuaisosasto Fon avohoito Leiko Keuhkofunktiolab Perinnöll pkl Oulask sis pkl PKL 12 Oulask lasten pkl Geriatrian yks Oulask dial yks Siirretty : aikaa Peruttu: aikaa siirretty peruttu

21 Siirrettyjen aikojen syyt Pot./om. johtuvista Resurssi/toimipiste Muu syy 5601 Hoidettu/hoidossa 1381 Tyhjä siirrettyjä aikoja yhteensä Hoidettu lisätyönä 282 Muuttui käynniksi 30 Virhesyöttö 11

22 Peruttujen aikojen syyt Pot./om. johtuvista Hoidettu/hoidossa 9178 Resurssi/toimipiste 3052 Muu syy 2939 Kuollut peruttuja aikoja yhteensä Muuttui hoitojaks. 53 Muuttui käynniksi 53 Tyhjä 47 Virhesyöttö 14 Hoidettu lisätyönä 7

23 yhden ajan siirtoon / määrä aikoja 2013 perumiseen kulunut aika, min tuntia vuodessa työpanoksena SIIRRETYT ,3 10,1 PERUTUT ,8 1, ,1 11,9 Avohoitokäyntejä vuonna 2013 toteutui yhteensä ja niitä edeltää ajan siirto tai peruutus

24 Toimenpiteet 1(must) Pahempien mitoitusepäkohtien korjaamisen käynnistäminen välittömästi Os. 15 (vähennystarve) --- vakanssien siirto -3 tehty, vireillä -7, OK Yhteispäivystys (lisäystarve) + 3 Tehty + esitys +1, OK Lasten tehot (lisäystarve) + Esitys +4, OK Hamsu (vähennystarve) -2 Vireillä, OK Os. 33 esitys + 1, OK Syöpätautien poliklinikka esitys +1, OK Avohoitotalon poliklinikka, esitys +2, OK Oulaskankaan sairaalassa yksiköiden väliset tasoitukset Laillistettujen ja nimikesuojattujen suhteen tasaaminen yksiköiden välillä 85 % laillistettuja vakanssivaihto nimikesuojatun vakanssiin yksiköstä, joissa matala ( < 85 %) laillistettujen osuus - Vastuuhenkilönä ylihoitajat, käynnistetty Opiskelijoiden määrän tasaaminen Avohoitotoiminnan lisääntyminen tulevaisuudessa vaikutus oppilaitosten ohjatun harjoittelun suunnitteluun Vastuuhenkilönä ylihoitajat ja opetuskoordinaattorit, käynnistetty

25 Toimenpiteet 2 Hoitohenkilökunnan sihteerityön vähentäminen (esim. avohoitotalon polit, sisäpoli, useat muut yksiköt) Ammatillisen työnjaon uudistaminen jatkuu Tarvitaan erillinen kehittämishanke Piilotehtäväsiirtojen hallinta Entistä tarkempi analyysi tehtävien siirrossa (vrt. vieritutkimukset) Eri ammattiryhmien omien tehtävien kirkastaminen unohtamatta joustavuutta Esim. hoitajat/ lääkärit, onhan tästä keskusteltu Polikliinisen toiminnan kattava erillinen tarkastelu TARVITAAN ERILLINEN KEHITTÄMISHANKE Sihteereiden tehtäväkuvan tarkistaminen ja yhtenäistäminen Sihteereiden, hoitajien ja lääkäreiden työnjako Ajanvaraus, aikojen peruutukset ja siirrot sekä syykoodaukset yksityiskohtainen selvitys, miten ajanvarausjärjestelmää voisi kehittää joustavaksi ja potilaiden omaa osallisuutta palvelevaksi, nettiajanvarauksen/peruutuksen kehittäminen Tulevasta varauksesta muistutus sähköpostiin tai matkapuhelimeen. Käyttö alkanut jo lastenpkl:lla, nuorisopsykiatrialla, avohoitotalossa muistuttavat tulevasta soittoajasta.

26 Tilastoinnin kehittäminen Toimenpiteet 3 Yhteispäivystyksessä perusterveydenhuollon vastaanottokäynneistä (dg, tmp) ei kirjata tietoa Oberonille, tilastoja ei saatu. Perustuivat hoitajien arvioon yleisimmistä käyntisyistä ja määristä ja ajankäytöstä. Sh-käyntitiedot löytyy Oberonilta syykoodin mukaisesti. Tilastotietojen hyödyntämiskoulutusta esimiehille Kaikki esimiehet eivät löydä tilastotietoja ja eivätkä tiedä, mitkä ovat keskeiset tunnusluvut heidän työssään Omahoitaja järjestelmän kehittäminen Resurssien yhteiskäyttö? Esimiestöiden järjestelyt Vrt. vuodeosastoilla koordinoivat hoitajat hallinnoivat potilasvirtoja kuka hallinnoi henkilökunnan käyttöä / siirtelyä? Hyh yhdessä tulosalueen ylihoitajien kanssa on jo käynnistänyt esimiestyön tietojen päivittämisen

27 Huomioitavia asioita - Laskelmissa käytetty pääasiasiassa vuoden 2012 ja osin vuoden 2013 tietoja - Jos toiminta = potilaiden määrä selvästi muuttuu, mitoitus laskettava uudelleen. - Monet pienet +/- muutostarpeet ovat/voivat olla ratkaistavissa toiminnallisilla tai työtehtävien ja työnjaon muutoksilla. - Mitoitustyökalu (laskentamalli) olisi saatava yksiköiden käyttöön, mihin laitetaan ja miten ohjataan käyttöä? sovittu ky joryssa, että toistaiseksi toimitaan keskitetysti (=mitoittajat)

28 Mihin perustuu tulevaisuuden sairaalan henkilöstömitoitus? Hoitopäivä- ja käyntitietoihin sekä hoidon vaativuustietoon ja niistä tehtyihin laskelmiin Tarkoituksenmukaiseen ammatilliseen työnjakoon ja hiottuihin toimintaprosesseihin Toistettavuuteen: toimintojen muuttuessa henkilöstömitoitus on helposti uusittavissa Läpinäkyvyyteen Lavander 08/2014

29 KIITOS!

Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä

Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä Ajankohtaista sairaanhoitopiirin hoitotyöstä Terveyskeskusten johtavien viranhaltioiden ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 7.10.2014 Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja PPSHP 1.

Lisätiedot

ja ma 4.9. ls 3, sisäänkäynti B2)

ja ma 4.9. ls 3, sisäänkäynti B2) Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / diagnostiikka Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö 74 Psykiatrian tulosalue Tulosalueperehdytykset; 28.8.17,

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön mitoitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2013-2014

Hoitohenkilöstön mitoitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2013-2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2015 Hoitohenkilöstön mitoitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2013-2014

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Tammi-lokakuu 10/2010

Tammi-lokakuu 10/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-lokakuu 10/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö 74 Psykiatrian

Lisätiedot

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä - loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, projektisuunnittelija, TtM Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-joulukuu 12/2010

Tammi-joulukuu 12/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-joulukuu 122010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Master Plan päivitys PPSHP valtuusto

Tulevaisuuden sairaala Master Plan päivitys PPSHP valtuusto Tulevaisuuden sairaala 2030 Master Plan päivitys PPSHP valtuusto 6.6.2016 TULEVAISUUDEN SAIRAALA / OYS 2030 UUDISTAMISOHJELMA OYS 2030 Konseptisuunnittelu Yksityiskohtainen suunnittelu Rakentaminen Tulevaisuuden

Lisätiedot

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Rinnakkaissessio: Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta 6.9.2011 klo 13:40 14:00 Sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, ESH,SHJ,THT Riihimäen seudun

Lisätiedot

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA Kati Ojala Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri LT, perinatologi Projektipäällikkö LaNa-hankkeen toiminnallinen suunnittelu ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on Lasten ja naisten

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2009

Tammi-toukokuu 5/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/29 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2009

Tammi-marraskuu 11/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu /2009 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 8 esittely Arvot, toiminnan kivijalat Potilas/asiakaskeskeisyys Korkea laatu (lääketiede-hoito-koettu laatu) Yhteistyökyky-

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Tammi-elokuu 8/2010 Osavuosikatsaus II

Tammi-elokuu 8/2010 Osavuosikatsaus II POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2010 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Tammi-lokakuu 10/2012

Tammi-lokakuu 10/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-lokakuu /22 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Palliatiivinen yksikkö

Palliatiivinen yksikkö Palliatiivinen yksikkö Suunnittelutyöryhmän esittämä toimintamalli 18.10.2012 Eeva Rahko Työryhmä Tuomas Holma, el Päivi Lavander, yh Janne Liisanantti, el Eeva Rahko, el Juha Saarnio, oyl Anne Sivonen,

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2013

Tammi-toukokuu 5/2013 Tammi-toukokuu 5/3 Saapuneet lähetteet Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Hoitopäivät Psykiatrian

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Tammi-kesäkuu 6/2013. Hoitopäivät Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Tammi-kesäkuu 6/2013. Hoitopäivät Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Tammi-kesäkuu /3 Saapuneet lähetteet Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Hoitopäivät Psykiatrian

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2012

Tammi-toukokuu 5/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/ Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Tammi-syyskuu 9/2012

Tammi-syyskuu 9/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu 9/0 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuu 7/2012

Tammi-heinäkuu 7/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-heinäkuu 7/2012 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Heinäkuu 7/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Heinäkuu 7/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Heinäkuu 7/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen Omasairaala Uuden yksikön käynnistäminen Erick Inciarte Villaverde LL. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Omasairaalan vastaava anestesialääkäri 1 26.11.2015 Omasairaala on OP-Pohjolan omistama

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2011

Tammi-marraskuu 11/2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2011 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Tammi-joulukuu 12/2011

Tammi-joulukuu 12/2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-joulukuu 12/2011 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä?

Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä? 25.1.12 Ohjaako terveydenhuolto kiinteistöjen kehittämistä vai kiinteistöt terveydenhuollon kehittämistä? Martti Talja Keskussairaalan johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tammi-syyskuu 9/2013

Tammi-syyskuu 9/2013 Tammi-syyskuu 9/ Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön alueellinen kehitysnäkymä -Työvoiman riittävyys OYS-ERVA -

Hoitohenkilöstön alueellinen kehitysnäkymä -Työvoiman riittävyys OYS-ERVA - Hoitohenkilöstön alueellinen kehitysnäkymä -Työvoiman riittävyys OYS-ERVA - Pirjo Kejonen 17.8.2012 Havaintoja/ amk- aloituspaikat Bioanalyytikkojen (ka 33 aloituspaikkaa/ v), ensihoitajien (ka 25-30 aloituspaikkaa/

Lisätiedot

Seurantatietoa Toukokuu 5/2015

Seurantatietoa Toukokuu 5/2015 Seurantatietoa Toukokuu 5/5 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu matkalla uuteen sairaalaan. Kehittämisylihoitaja Tuula Antinaho KSSHP/Uusi sairaala-hanke Henkilöstösuunnittelija Taina Mäkelä

Henkilöstösuunnittelu matkalla uuteen sairaalaan. Kehittämisylihoitaja Tuula Antinaho KSSHP/Uusi sairaala-hanke Henkilöstösuunnittelija Taina Mäkelä Henkilöstösuunnittelu matkalla uuteen sairaalaan Kehittämisylihoitaja Tuula Antinaho KSSHP/Uusi sairaala-hanke Henkilöstösuunnittelija Taina Mäkelä Esityksen sisältö Uuden sairaalan henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2 Etelä-Pohjanmaan shp Seinäjoen Apteekin puhdastilat 2011-2013 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle Silmäkeskus 2011-2012 Silmätautien poliklinikka ja silmäleikkaustoiminta

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

Kansallisten yhtenevien vuodeosastotunnuslukujen kehittäminen

Kansallisten yhtenevien vuodeosastotunnuslukujen kehittäminen Kansallisten yhtenevien vuodeosastotunnuslukujen kehittäminen Taina Pitkäaho Projektikoordinaattori, TtT, kätilö -hanke PSSHP Esityksen sisältö - :stä lyhyesti - Hoitohenkilöstön voimavarojen hallinnan

Lisätiedot

Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan mallintaminen kansallisesti yhtenäisillä tunnusluvuilla

Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan mallintaminen kansallisesti yhtenäisillä tunnusluvuilla Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan mallintaminen kansallisesti yhtenäisillä tunnusluvuilla Ehdotukset kansallisesti yhtenäisiksi hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan tunnusluvuiksi Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen Ohje 1.0 1 (5) Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen 1. Yleistä 1.1 Perusperiaatteet Hyvä tiedonhallintatavan ja henkilötietojen suojaamisen edellyttämien

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kesäkuu 6/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Kesäkuu 6/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Kesäkuu 6/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Liu uttavan vuodesuojan käyttöönotto Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomiaasiantuntijoiden

Lisätiedot

Marraskuu 11/2017. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Marraskuu 11/2017. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Marraskuu 11/2017 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Mitä tarkoitusta varten hoitoisuusluokitusmittareita alettiin kehittään

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Uudistamisohjelman kokonaisuuden konsepti- ja analyysivaiheen tarkastelua 4.2.2013 07.02.2013 Sairaalatekniikan päivät SSTY 1 Lähtökohtana omistajan päättämät suunnittelua

Lisätiedot

Sisätautien tulosyksikön esittely

Sisätautien tulosyksikön esittely Sisätautien tulosyksikön esittely Pasi Salmela oyl SISÄTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ Ketä ja mitä varten yksikkö on olemassa? - Väestön terveystarpeet Koulutustehtävä Tutkimustehtävä VÄESTÖN TERVEYSTARPEET Suuret

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp

Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp Ajatuksia strategiasta ja hoidonporrastuksesta 08.10.2009 Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS Keskitymme Vaikeat pitkäaikaissairaudet

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Tilastoja Ulla Kaukoniemi Infektioylilääkäri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Infektioiden torjuntayksikkö

Tilastoja Ulla Kaukoniemi Infektioylilääkäri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Infektioiden torjuntayksikkö Tilastoja 2016 Ulla Kaukoniemi Infektioylilääkäri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Infektioiden torjuntayksikkö Käsihuuhteen kulutus LPKS l/1000hp 90 80 70 60 50 40 l/1000hp 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Seurantatietoa Heinäkuu 7/2015

Seurantatietoa Heinäkuu 7/2015 Seurantatietoa Heinäkuu 7/2015 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Marraskuu 11/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Marraskuu 11/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Marraskuu 11/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Seurantatietoa Marraskuu 11/2015

Seurantatietoa Marraskuu 11/2015 Seurantatietoa Marraskuu 11/2015 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Valtuustoseminaari 10.11.2016 Kari Haukipuro, vs. jyl MedTA: Avohoitoyksiköt Käyntimäärin kasvu (realisoituu osin 2017) Ikääntyvien sairaudet, toiminnalliset muutokset (Vatsakeskus,

Lisätiedot

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä Kymmenen vuotta tähärellistä työtä 16.11.2017 Anne Risikko, rekrytointipäällikkö www.epshp.fi 0 Varahenkilöstön historiaa varahenkilöstön määrä kasvoi 2000-luvun alku vuosina vakinaistamisperusteena käytettiin

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan vuodeosastojen tunnuslukuaineiston kuvaileva analyysi vuodelta 2009

Satakunnan keskussairaalan vuodeosastojen tunnuslukuaineiston kuvaileva analyysi vuodelta 2009 Satakunnan keskussairaalan vuodeosastojen tunnuslukuaineiston kuvaileva analyysi vuodelta 29 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 29 211 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintahanke

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot