AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely"

Transkriptio

1 AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen esittely

2 Arvot, toiminnan kivijalat Potilas/asiakaskeskeisyys Korkea laatu (lääketiede-hoito-koettu laatu) Yhteistyökyky- ja halu Toiminnan kustannusvaikuttavuus (taloudellisuus)

3 Oulun yliopistollinen sairaala Tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi- Hujanen Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö vastuualueen johtaja Kai Sunquist HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN VASTUUALUE yhl vaj Kai Sundqvist Vastuualueen johtaja Aarne Oikarinen IHOTAUTIEN VASTUUALUE Hall. Ayl Päivi Hägg AESS organisaatiokaava Vastuualueet Vastuualueen johtaja Jukka Luotonen KORVA.NENÄ-ja KURKKUTAUTIEN VASTUUALUE Hall. Ayl-tehtävät: Jukka Luotonen / Petri Koivunen Vastuualueen johtaja Hannu Alanko (vvanja Tuulonen) SILMÄTAUTIEN VASTUUALUE Hall. Ayl Hannu Alanko Vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi- Hujanen SYÖPÄTAUTIEN JA SÄDEHOIDON VASTUUALUE Hall. Ayl Mirja Heikkinen Vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi- Hujanen Vastuulääkärit Poliklinikat osastot Vastuulääkärit Poliklinikat osastot Vastuulääkärit Poliklinikat osastot Vastuulääkärit Poliklinikat osastot Vastuulääkärit Poliklinikat osastot TULOSYKSIKÖN YHTEINEN VASTUUALUE Tulosyksikön ylihoitaja Päivi Lavander Osastonhoitajat Poliklinikat Osastot Osastonhoitajat Poliklinikat Osastot Osastonhoitajat Poliklinikat Osastot Osastonhoitajat Poliklinikat Osastot Osastonhoitajat Poliklinikat Osastot Osastonhoitaja

4 AISTINELINTEN JA SYÖPÄSAIRAUKSIEN SAIRAUKSIEN TULOSYKSIKKÖ Toimintatuotot 54 milj euroa Koko henkilöstön työpanos 433 htv Lääkäreiden työpanos 9 htv Henkilöstön määrä 65 (hetu) Avohoitokäynnit 6 34 (tot -8) Vuodeosaston hoitopäivät 697 Vuodeosaston hoitojaksot 6 3

5 AESS VANHA STRATEGIA Hyväksyjä: Tulosyksikön johtoryhmä / Turpeenniemi-Hujanen Taina TYJ Pvm.: 5..7 Asiakas Prosessi Talous Henkilöstö ja johtaminen Uudistuminen Korkea asiakastyytyväisyys: - Tyytyväinen potilas - Tyytyväinen yhteistyökumppani - Tyytyväinen opiskelija Tehdään oikeita asioita. Ne tehdään oikein, tehokkaasti, joustavasti ja hallitusti Kustannusvai kuttavuus: - Jäsenkuntasop imusta pyritään noudattamaan Asiantuntijuus ja osaaminen on korkeatasoista: - Vakinaisuus - Täydennyskoulutus Muuttuvat terveystarpeet ja resurssit ennakoidaan Väestön tutkimukseen - ja hoitoon pääsy on järjestetty oikeudenmukaisesti hoidon tarpeen ja lain määräämissä rajoissa Hoitoketjut toimivat tarkoituksenmukaisesti Kokonaiskust annusten hallinta AESS tulosyksikkö on houkutteleva työnantaja Uusien hoitojen vaikutusta arvioidaan ja hoitoja kehitetään jatkuvasti Toimintatapoja kehitetään avohoitoa ja päiväkirurgiaa painottaen Vuodeosastoj en ja muiden resurssien yhteiskäyttöä lisätään Työssään jaksava henkilöstö Luodaan edellytyksiä laadukkaalle tutkimustyölle Hyvä johtaminen ja esimiestyö Välineistö pidetään toimivana ja ajanmukaisena

6 tuloskortti

7 Asiakasnäkökulma AESS on suurimpia yksiköitä: hoitanut (toiseksi) eniten (hetu) potilaita Itä kehitys stakesin kyselyssä, tavoite 85 AESS Potilastyytyväisyys osastolla 6 N 74 AESS Potilastyytyväisyys osastolla 8 N43 Vastaanotto Lääkärit Sairaanhoitaja Kotiuttaminen Halukkuus tulla uudestaan Ympäristö Kaikki yhteensä Kaikki paitsi ympäristö 83,68 9,7 96,6 9,99 78, 64,7 83,88 87, osuus% Vastaanotto Lääkärit Sairaanhoitajat Kotiuttaminen Halukkuus tulla uudestaan Ympäristö Kaikki yhteensä Kaikki paitsi ympäristö 87 93,5 94,75 93,5 99 7,5 89,7 93, osuus% vuodeosastotyytyväisyyskyselyssä 8 (Suomen) paras organisaatio

8 Jatkuva potilaspalaute. Palautelomakkeita saatiin. Lomakkeilla oleva palaute jakaantui seuraavasti: (huom. samalla lomakkeella voi olla useita kokemuksia) Paperilomakkeet lkm 5 V. 8 Yhteenveto Sähköinen palaute PPSHP:n Internetin kautta lkm 9 a)myönteinen kokemus 457 a)kielteinen kokemus a)toiminnan parantamisehdotus Potilaiden valitukset Hamsu Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit Muistutukset 4 Kantelut 3 Uudet klinikkaa koskevat potilasvahinko- ja lääkevahinkoilmoitukset Potilaiden tapaturmat ja poikkeavat tilanteet

9 Terveyskeskuskysely 8

10 Hoidon saatavuus AESS:ssa ei yli 6 kk hoitoon odottavia (hoitotakuun mukaisia).! kehitys silmätautien leikkausjonossa: kaikki kaihi 7/9 -kaihileikkauksissa menty suoraan leikkausajanantoon odotusaika,9 kk elo.4 maalis.5.elo joulu.5 kesä.6 joulu.6 syys.7 joulu.7 kesä.8

11 KNK leikkausjonossa alle 6 KNK-tautien vastuualueen leikkausta odottavat v.7-8 (I/-8 alkaen annetut ajat sisällytetty kuhunkin jonoon, ei sisällä RFTA:ta) Annetut ajat T-tiimi N-tiimi K-tiimi II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/- 8 II/- 8 III/- 8 IV/- 8 V/- 8 VI/- 8 VI I/- 8 VIII/ IX/ X/- 8 XI/- 8 XI I/- 8 Kaikki leikkausta odottavat KNK-taudeilla v Yhteiset T-tiimi N-tiimi K-tiimi I/-9 II/-9 III/-9 IV-9 V/-9 VI/-9 VII/- 9 VIII/- 9 IX/-9 X/-9 XI/-9 XII/ /5 KUULOKOJESOVITUSTA ODOTTAVAT OYS- KUULOKESKUKSESSA /5 6/7 /9 6 4 IV/-5 V/-5 VI/-5 VII/-5 VIII/-5 IX/-5 X/-5 XI/-5 XII/-5 I/-6 II/-6 III/-6 IV/-6 V/-6 VI/-6 VII/-6 VIII/-6 IX/-6 X/-6 XI/-6 XII/-6 I/-7 II/7 IV/-7 V/-7 VI/-7 VIII/-7 IX/-7 X/-7 XI/-7 XII/-7 I/-8 II/8 III/8 IV/8 V/8 VI/8 VII/8 VIII/8 IX/8 X/8 XI/8 XII/8 I/-9 II/-9

12 Prosessi Avohoitopainotteisuus: AESS on PPSHP:n suurin esh-yksikkö avohoitokäynteinä AESS iho knk silmä syöpä avohoitok kehitys avohk/hoitop (salaisuus: potilaskoti, prosessien ja lääkkeiden kehitys) hamsu

13 VUODEOSASTO 4 Hoitojaksot / nettohoitopäivät / avohoitokäynnit vuodesta alkaen Huom! Päiväkirurgia alkoi täydellä teholla Hoitojaksot Nettohoitopv. Avohoitokäynni Osastolla 4 on 5 vuodepaikkaa ja lisäksi siellä hoidetaan silmätautien näyttö- ja preoperatiivisia sekä päiväkirurgisia potilaita km 7 potilasta / pv (ka ).

14 Prosessi Suoritteita Avoh. käynnit Hoitopäivät (Laboratorio)- tutkimukset Leikkaus tm Hamsu KNK Silmä Sädehoidot (käynnit) avohoitona (kentät) 7 8 +/- % ,% (3,6% KS:sta) ,5% (94,6% KS:sta) ,5% (Iho + KNK) (95.6%) +,9% 8 9 +,% ,8% ,% ,% 6,9% 7,5% (Kokkola lähetti Vaasaan enemmän sädehoitoon) Koko Erva-alueen sädehoito!

15 Päiväkirurgia Hamsu:n ja Silmätautien leikkauksista suuri osa (>7%)on päiväkirurgisia Silmätaudit 7 8 (oli päikiä): kaikki 73% 7% kaihi 88% 9% VUODEOSASTO- JA PÄIKILEIKKAUSTEN MÄÄRÄT KNK-TAUTIEN LEIKK.OSASTOLLA vv. -7 / Vos.8 Päiki.8 Vos.7 Päiki.7 5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

16 Avohoidon yksi menestystekijä (ja mahdollisuus) on potilaskoti!! (esim.sädehoito, foniatria) PIIRI_PIIRINSELITE _UUDENMAAN SAIRAANHOI _VARSINAIS-SUOMEN SHP 3_SATAKUNNAN KSP 4_KANTA-HÄMEEN KSP 5_PIRKANMAAN SAIR.HOIT 8_ETELÄ-KARJALAN SHP _POHJOIS-KARJALAN KSP _POHJOIS-SAVON SHP 3_KESKI-SUOMEN SHP 4_ETELÄ-POHJANMAAN KSP 5_VAASAN SHP 6_KESKI-POHJANMAAN KSP 7_POHJOIS-POHJANMAAN S 8_KAINUUN SHP 9_LÄNSI-POHJAN KSP _LAPIN KSP _HELSINGIN KAUPUNGIN XX_ XX_TUNTEMATON Lukumäärä yht. Määrä Valtaosa on potilaiden yöpymisiä (vrt fokusoituminen, osastolla-olo vaihtoehto) rivitalojen vuokra-aika umpeutuu kerrostaloista huoneistoja!!

17 Prosessin kehittämisprojektit (9 kevät) (Jouko Kyllönen) Hamsu: Toimiva sijoistuslista lääkäreille Ihotautien ja syöpätautien vuodeosastot: Potilaan siirtyminen osastojen 9 ja välillä Syöpätautien pkl ja sädehoito-osasto: Ajanvaraus Ct suunnitelmaan Syöpätautien pkl ja sädehoito-osasto: Polikliinisten/avohoito-potilaiden kotilääkkeiden kirjaus Knk: Päiväkirurgisen potilaan hoidon tiedonkulku Silmätaudit: Plastisen potilaan hoitopolku ja hänen leikkauksen peruuntumisen ehkäiseminen Aiemmin toteutuneet: tehtävien siirtoja lääkäreiltä hoitajille vuodeosastojen yhteiskäyttö suoralähetejärjestelmät, läheteprosessit

18 AESS:n vuodeosastoyhteistyö HOITOPÄIVÄT OS :LLÄ KUUKAUSITTAIN V. 8 AESS:lla on 3 normaalia ja,5 poikkeavaa osastotilaa 6 5 sis knk al leikattuja syöpäpotilaita 4 3 MUU SYÖ SIL HAM KOR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kumul. kk:ttain v 8 silmä4 silmä syöpä hamsu 4 on viikko-osasto ja osaksi päiväosasto os 5 foniatrinen osasto muutettiin vuosia sitten päiväosastoksi!

19 6 5 4 Hoitopäivät iho- ja syöpätaudit vv os:lla Ihotaudit ea 6 Syöpätaudit ea 65 muilla ihopotilailla laskenut % 3% ruusupotilaita (muissa sairaaloissa sisätaudeilla),% kaikista syöpät hp:stä (Os 9 76 hoitopäivää) Iho- ja syöpäpotilaiden osuudet hoitopäivistä 8 os 3% 68% Ihotaudit ea 6 Syöpätaudit ea 65 n 55% os paikoista muiden ihopotilaiden käytössä

20 7 kk toteutuma hoidettu pot/työpanos

21

22 AESS:n ty yhteisten sisäiset sijaiset 43 sisäistä sijaista sairaanhoitajia, osastonsihteereitä, välinehuoltajia kierto: vähintään kahdella eri vastuualueella 4 paikkaa varausjärjestelmä koneella toimii hyvin oikeudenmukainen valvotaan koko ajan Tavoite 3..9: kutsurahojen määrä vähenee, keikkalaisten käyttö on minimissä -> osaamisen taso nousee ja henkilökunnan hyvinvointi kasvaa

23 Työolobarometri (johtaminen) 3,7 3,65 3,6 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,5 3, ka arvosana tavoite 3,5 Kehitysteemat työolobarometrin pohjalta 9: Työtoverin hyvä kohtelu Hyvä käytös Sujuvat työprosessit

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8 Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2013 Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa Sydämen asialla Lasten- ja naistentalon rakentaminen käynnistyy

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Hoitoketjujen suhde näyttöön ja yhtenäisiin hoidon perusteisiin Hoitoketjuseminaari 31.5.2005

Hoitoketjujen suhde näyttöön ja yhtenäisiin hoidon perusteisiin Hoitoketjuseminaari 31.5.2005 Hoitoketjujen suhde näyttöön ja yhtenäisiin hoidon perusteisiin Hoitoketjuseminaari 31.5.2005 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri Suomen Kuntaliitto Hoitoketjun suhde näyttöön hoitoketjun kuvaama

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot