SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelman luonnos ja kansalliset määrittelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelman luonnos ja kansalliset määrittelyt"

Transkriptio

1 Kansallisesti määriteltävät, alueellisesti toteutettavat palvelut SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelman luonnos ja kansalliset määrittelyt SADe SoTe kevätseminaari Juha Mykkänen (esittelijä) Mika Tuomainen Aki Miettinen Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS R&D

2 Sisältö Taustaa SADe SoTe-ajanvarauksen kehittämissuunnitelman tavoitteet Aiemmat selvitykset ja määrittelyt Kehittämissuunnitelman luonnos ja yhteenveto Ehdotetut ajanvarauksen valtakunnalliset linjaukset ja määrittelyt Yhteenveto 2

3 Taustaa 2011 / terveydenhuolto: yksittäisiä ajanvarauspalveluja verkossa 13/21 shp, 15% tk:t, 10/30 yksityiset tekstiviestipalveluja 6/21 shp, 8% tk:t, 7/30 yksityiset Hyvinvointipalvelujen sähköinen ajanvaraus Asiakkaan ja palvelutuotannon rajapinnassa: suuri potentiaali sähköisille palveluille: aiempia toteutuskokemuksia mm.: 90% haluaa jatkossakin käyttää tekstiviestipohjaisia ajanvarauksia ajanvaraajien työtä on säästetty 10-15% sähköistämisellä useiden viikkojen työaikasäästöjä / yksikkö aikojen hallinnointiin käytettyjen puhelujen väheneminen lähes 65% Asiointi- ja kansalaisfokuksesta huolimatta vaatii toimintamallien ja ratkaisujen määrittelyä myös (ja ennen kaikkea) palvelujen tuotannossa Ajanvarauspalveluja jo toteutettu useissa hankkeissa ja eri järjestelmiin Yksinkertaisia, palvelukohtaisia, tuottajakohtaisia Jo aiemmin tunnistettu monia jatkokehitys-, yhtenäistämis- ja avoimuustarpeita (2007, 2008, 2009, 2011) Ajanvaraus SADe-SoTe-painopisteenä: kansallisesti määriteltävä, alueellisesti toteutettava SoTe-ajanvarauspalvelut 3

4 SADe Sote palvelukokonaisuus SADe SoTe-viitearkkitehtuuri Sidosarkkitehtuurit Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) THL KA Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuuri Sähköisen asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri (SAVI) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri (Sote KA) Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri (Tikesos/KanSa) Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin -viitearkkitehtuuri KanTa-arkkitehtuuri Kuntasektorin KA Kuntien sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 2.0 Terveydenhuollon alueellinen viitearkkitehtuuri (TAPAS) Alueelliset / paikalliset Alueelliset Alueelliset / paikalliset SoTe-palveluntarjoajien SoTe-palveluntarjoajien / paikalliset SoTe-palveluntarjoajien viitearkkitehtuurit viitearkkitehtuurit viitearkkitehtuurit Kohdearkkitehtuuri Palveluhakemisto Kohdearkkitehtuuri Yleinen sote-tietopalvelu (sis. riskitestit) Kohdearkkitehtuuri Palautepalvelut, strukturoitu palaute Kansallisesti toteutettavat palvelut Kohdearkkitehtuuri Sähköinen ajanvaraus Kohdearkkitehtuuri Itsearviointi, vertaistuki, verkkoterapiat, etäkonsultaatio (Kelnet) Kohdearkkitehtuuri Turvallinen viestinvälitys Kohdearkkitehtuuri Esitietopalvelu Kansallisesti määriteltävät ja alueellisesti toteutettavat palvelut Kohdearkkitehtuuri SADe Sote - esiselvitys ja arkkitehtuurilinjaukset Palautepalvelut, spontaani palaute 4 velvoittava ohjaava SoTe-ajanvarauspalvelut

5 SADe SoTe-ajanvaraustyön tavoitteita SADe-hankkeen tavoitteena on - yhteistyössä ajanvarauspalvelua kehittävien ja käyttöönottavien kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa SoTe-sektorille geneerinen malli, yleistettävissä kaikkiin sähköiseen ajanvaraukseen sopiviin palveluihin aikaansaada alueellisen moniajanvarauksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt määritellä kansalaisen käyttöliittymiä koskevat vaatimukset määritellä taustajärjestelmiä (kuten potilashallinnon järjestelmät, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät) koskevat, avoimuuden ja yhteentoimivuuden kannalta oleelliset kansalliset vaatimukset tarkentaa sähköisen ajanvarauksen kehittämisen tavoitteet palvelujärjestelmän ja asiakkaan palveluihin hakeutumisen näkökulmasta testata ja käyttöönottaa määrittelyjen mukaisesti toteutettuja ratkaisuja valituissa asiakasryhmissä ja palveluissa sekä suunnitella valtakunnallisen levittämisen toimintamalli ja sen edellyttämä hankintayhteistyö Tavoiteltava vaatimustaso tarkennetaan yhdessä kehittäjäkumppaneiden kanssa Ajanvarausratkaisujen konkreettinen käyttöönotto tapahtuu alueellisissa ja paikallisissa palveluissa 5 SoTe-ajanvarauspalvelut

6 SADe-SoTe - ajanvarauksen kehittämissuunnitelman tavoite Edellä kuvattuja tavoitteita tukemaan tuotetaan tarkennettu kehittämissuunnitelma SADe-hankkeen ajanvarausten kehittämistyöstä 1. Aiempien ajanvarausmäärittelyjen yhteenveto ja linjattavien ja tarkennettavien kysymysten valmistelu 2. SADe-aluehankkeille pidettävä koulutus- ja tarkennustyöpaja (pidetty helmi-maaliskuussa 2013 Hyvis, PSOP) 3. SADe-ajanvaraussuunnitelman tarkentaminen Kokonaisarkkitehtuurimallin ja JHS 171 mukaisesti Nykytilan kehittämiskohteet tavoitetila Toiminta Tieto / Tietojärjestelmät Teknologia 6 SoTe-ajanvarauspalvelut

7 Kehittämissuunnitelman lähestymistapa Nykytilan kehittämiskohteet (Luku 2) Nykytilan kehittämiskohteet (selvityksistä) Nykytilan kehittämiskohteet (kehittäjäkumppanit) Kehittämistoimenpiteet (Luku 4) Ohjaus ja tuki Toimenpiteet Toiminta- ja tietoarkkitehtuuri Toimenpiteet Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri Toimenpiteet Tavoitetilan elementit (Luku 3) Asiakasnäkökulman tavoitteet Ammattilaisen tavoitteet Palvelun järjestäjän ja tuottajan tavoitteet Kansalliset tavoitteet Tietojärjestelmä- ja teknisten ratkaisujen tavoitteet Aiempia suosituksia ja malleja jo kiitettävästi käytössä (koonti) Tavoitetilan avainasioiden kokoaminen suunnitelman pohjaksi Pyrkimys konkreettisiin linjaus- ja kehittämistoimenpide-ehdotuksiin ja jäljitettävyyteen (tarpeet tavoitetila kehittämistoimenpiteet) SoTe-ajanvarauspalvelut 7

8 Aiempia selvityksiä ja määrittelyjä (liite 4) Ajanvarausspesifejä: 1. SADe Ajanvaraus-esiselvitys, Julkisen hallinnon sähköiset ajanvarausjärjestelmät (Netum), 12/ Valtakunnallisen sähköisen kansalaisajanvarauksen toimintaja organisointimalli - selvitysraportti (Pivotal Consulting), 12/ Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat (ekat), 1/ HL7 ajanvarausrajapintamäärittelyt SoTe-ajanvarauspalvelut Muita, joissa liittymiä ajanvarauksiin: SADe esiselvitykset ja muu materiaali SADe-palveluhakemisto Kohti kumppanuutta viitearkkitehtuuri ja käyttötapauskuvaukset SAINI selvitys Kaste-ohjelman valtakunnallinen toimeenpanosuunnitelma vuosille Palveluseteli-hanke (PSOP pohjana) Tapas-hanke KATTAVA-projekti Tikesos-tietojärjestelmäjäsennys Palveluun hakeutumiseen liittyvät määrittelyt 8

9 Kehittämissuunnitelman sisältö 1 Johdanto 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja rajaukset 1.2 Keskeiset lähteet ja aiemmat ajanvarausmäärittelyt 1.3 Kehittämissuunnitelman rakenne 1.4 Keskeiset käsitteet 2 Ajanvarauskehittämistyön nykytilan kehittämiskohteita 2.1 Selvitysten havaintoihin perustuvat nykytilan kehittämiskohteet 2.2 Kehittäjäkumppanien painottamat tarpeet ja nykytilan kehittämiskohteet 3 SoTe-ajanvarauksen tavoitetilan elementit (tarkemmin seuraavalla kalvolla) 9 4 SADe-ajanvaraustyön kehittämissuunnitelma (tarkemmin seuraavilla kalvoilla) 5 Kehittämistoimenpiteiden tavoiteaikataulu 6 Yhteenveto Lähteet Liitteet: sisällysluettelo luonnoksesta Liite 1: Ajanvarauksen toiminnallinen viitemalli (mukaillen ekat) Liite 2: Kansalaisajanvarauksen tasot (ekat) Liite 3: Ajanvarauksen toimintaketjun keskeiset muuttujat Liite 4: Taustaselvitykset suunnitelmassa EI määritellä asioiden ratkaisuja, VAAN toimenpiteitä, sisältöjä ja tahoja niiden tuottamiseksi SoTe-ajanvarauspalvelut

10 Tavoitetilan tiivistys Asiakas aikariippumattomuus, liikkuvuuden tukeminen, valinnanvapauden ja hakeutumismahdollisuuksien tukeminen, omiin palveluihin sitoutuminen ja vaikuttaminen, ymmärrettävyys, odotusaikojen lyheneminen, tiedot varatuista ajoista saatavilla, mahdollisuus monikanavaisuuteen Ammattilainen turhan hallinnollisen työn ja päällekkäisyyksien välttäminen, kuormituksen tasaantuminen, riittävä testaaminen ja helppokäyttöisyys Palvelujen tuottaja ja järjestäjä hallinnoi edelleen omien resurssiensa käyttöä, käyttämättömien aikojen vähentäminen, palvelutaso, prosessien sujuvuus yli organisaatiorajojen Tukitoimet, tietojärjestelmät, rajapinnat ja standardit [aiemmista suosituksista + työpajoista] yhdenmukainen palvelujen kuvaaminen, yhteydet taustajärjestelmiin ja asiointiprosessiin, yhteistyön riittävän pitkäjänteinen ohjaus ja koordinointi, valtakunnalliset linjaukset, alueellinen kehittämisen pääfokus, mittaus ja arviointi SoTe-ajanvarauspalvelut 10

11 3 SoTe-ajanvarauksen tavoitetilan elementit Kokonaisarkkitehtuurimallin mukainen jäsennys 3.1 Ohjaus: Ajanvarauksen perustyypit kansallisten mallien ja määrittelyjen perustana 3.2 Ohjaus: Kansalaisajanvarauksen tavoitetasot erityyppisissä palveluissa 3.3 Ohjaus: Ajanvarausratkaisujen muuttujien ja toiminnallisen viitemallin tavoitetila 3.4 Toiminta: asiakkaiden vapaan liikkuvuuden ja valinnanvapauden tukeminen 3.5 Toiminta: ammattilaisten vapauttaminen aikojen hallinnoinnista 3.6 Toiminta: palvelunantajaorganisaation resurssien käyttö ja hallinta 3.7 Toiminta: asiakkaan näkymät ajanvaraustietoihin 3.8 Toiminta: ajanvaraustietojen valtakunnallinen saatavuus 3.9 Toiminta: asiakkaan tunnistautuminen ja todentaminen 3.10 Toiminta: asiakkaan puolesta asiointi 3.11 Tieto: varattavien palvelujen yhdenmukainen kuvaaminen ja luokittelu 3.12 Tieto: ajanvaraustietojen ja käsitteiden yhtenäinen määrittely 3.13 Tieto: ajanvaraustietojen sisältömäärittely ja saatavuuden tukeminen ajanvarausasiakirjalla 3.14 Tietojärjestelmät: ajanvarauksen tietojärjestelmäratkaisut tavoitetilassa 3.15 Tietojärjestelmät: ajanvarauksen käyttöliittymät tavoitetilassa 3.16 Teknologia: ajanvarauksen valtakunnalliset yhteentoimivuusmäärittelyt 3.17 Ohjaus: valtakunnalliset määritykset tavoitetila 2015 LUONNOS 3.18 Ohjaus: tavoitteiden mittaus ja seuranta SoTe-ajanvarauspalvelut 11

12 Luvun 4 työpaketit ja toimenpiteet LUONNOS Kansalliset työpaketit 1. Valtakunnallisesti vahvistettavat tavoitetilan linjaukset 2. Valtakunnallisten määrittelyjen ja tukitoimenpiteiden käynnistäminen 3. Säädös- ja sitovuustarkennukset 4. SoTe-ajanvarauksen ja palveluihin hakeutumisen toteutusopas 5. SoTe-ajanvarauksen ja palveluihin hakeutumisen tietomäärittelyt 6. Yhteentoimivuus- ja rajapintamäärittelyjen tuottaminen ja päivittäminen 7. SADe/SoTe-ohjelmaa laajemmat valtakunnallisten määrittelyjen toimenpiteet 8. Tukitoimenpiteet sähköisten palvelujen toteuttajille 9. Mittaus ja seuranta Kehittämistoimenpiteet Valtakunnallisten SoTetietojärjestelmäpalvelujen jatkokehittämiseen liittyvät toimenpiteet Kaikkia ajanvarausta kehittäviä hankkeita koskevat toimenpiteet Ajanvarausta kehittävien SADe-kehittäjäkumppanien erityistoimenpiteet Muiden osapuolten toimenpiteet ja osallistuminen SoTe-ajanvarauspalvelut 12

13 Työpaketti 1: Valtakunnallisesti vahvistettavat tavoitetilan linjaukset Kansalaisen ja ammattilaisen tavoitetila Asiakkaan valinnanvapaus Ammattilaisen ja palvelujen tuottajan toiminnan kehittämisen tavoitteet ja pääperiaatteet Ajanvarauksen perustyypit ja kansalaisajanvarauksen tasot ratkaisujen pohjana Rajaus: kansainvälinen liikkuvuus ei päätavoite Tietoarkkitehtuurin päälinjaukset Varattavien palvelujen luokittelu: ajanvarauksessa ja palveluhakemistossa; palvelutuoteluokitus Ajanvaraustietojen valtakunnallinen saatavuus Nojautuminen KanTaratkaisuihin, ajanvarausasiakirja Tiedot asiakkaalle myös muiden kanavien kautta LUONNOS Tietojärjestelmä- ja teknologialinjaukset Ajanvarauspalvelujen sijoittuminen alueelliselle, paikalliselle, valtakunnalliselle tasolle (alueellinen pääfokus) Ajanvarausten ja palveluihin hakeutumisen säännöstöt pääosin alueellisesti Tunnistautumislinjaukset: varaus joissakin tilanteissa myös ilman vahvaa tunnistautumista Etenkin puolesta asiointi: ammattilainen asiakkaalle, huoltaja lapselle, holhooja, valtuutettu EI kuitenkaan pääsyä asiakastietoihin ilman riittävää varmentamista Avointen rajapintojen yhteentoimivuuden määritysten vahvistaminen työn edetessä SoTe-ajanvarauspalvelut 13

14 Ehdotetut valtakunnalliset määrittelyt SoTeajanvarauksen kohdearkkitehtuuriin LUONNOS Käsitemalli ja -määrittelyt, sanastot ja toiminnalliset pohjamallit, arviointipohja Tavoitetilan toiminnallinen määrittely Ajanvarauksen perustyypit pohjana, myös käyttöliittymävaatimukset jne. Sähköisen SoTe-ajanvarauksen toteuttamisopas Ohjaamaan tietojärjestelmäpalvelujen ja rajapintojen toteutuksia eri ajanvaraustyypeissä, alueellinen pääfokus Tietoarkkitehtuurimäärittelyt Varattavien palvelujen kansallinen luokitus Ajanvarausasiakirjan määrittelyt Suositukset muihin sisältöihin Yhteentoimivuus- ja rajapintamääritykset HL7v3-ajanvaraus päivitys, ajanvarausasiakirja, sähköinen kalenteri, palveluhakemistointegraatio, tunnistautuminen Ajanvarauksen osuus hankinta- ja levittämissuosituksissa SoTe-ajanvarauspalvelut 14

15 Ajanvaraustyön aikataulu LUONNOS TP1 Tavoitetilan linjaukset TP2 Määrittelyjen ja tuen käynnistäminen TP3 Säädös- ja sitovuustarkennukset TP4 Toteutusopas (kohdearkkitehtuuri) TP5 Tietomäärittelyt TP6 Yhteentoimivuusmäärittelyt TP7 SADe/SoTe laajemmat määrittelyt TP 8 Kansallinen tuki Mittaus ja seuranta Valtakunnallisten tj-palvelujen jatkokehittäminen SADe-kumppanien ajanvarauskehittäminen Mallien levitys ja asiointipalveluissa ja palveluntuottajilla Hanke- ja sidosryhmäyhteistyö SoTe-ajanvarauspalvelut 15

16 Geneeriset mallit valtakunnallisesti, spesifit käyttökohteet alueellisesti ja paikallisesti SoTe-ajanvarauspalvelut 16

17 Yhteenveto Ajanvarauspalvelut eivät vain sähköistä asiointia: edellyttää muutoksia palvelutuotannossa Aiemmat suositukset ja määrittelyt otollinen pohja ajanvarauksen kehittämiseen siten, että tuetaan sekä asiakkaiden että ammattilaisten tarpeita Myös valmiiden KanTa- ja asiointiratkaisujen hyödyntäminen keskeistä Jatkotoimenpiteet / SADe, THL, STM, muut toimijat Kehittäjäkumppanien aikataulut huomioiden tukitoimenpiteiden ja kansallisten määrittelyjen tarve erittäin ajankohtainen Kehittämisen ja ohjauksen yhteistyö keskeistä Kansalliset määrittelyt ja tukitoimenpiteet paikallista kehittämistä ja hyötyjen saavuttamista varten Yleiset SADe-linjaukset mm. hankintojen suhteen tarpeen Myös SADe-ohjelmaa laajemmat yhteistyötarpeet Tämänhetkinen kehittämissuunnitelma on luonnos, johon muutokset edelleen mahdollisia SoTe-ajanvarauspalvelut 17

18 KIITOKSET! THL: 18

19 Pohjamalleja etenemiseen SoTe-ajanvarauksen perustyypit, joille valtakunnalliset mallit SADe-työssä 1. Asiakkaan aloitteesta tapahtuva ajanvaraus avoimesti tai kehotuksesta tapahtuvat ajanvaraukset 2. Palvelunantajan aloitteesta tapahtuva ajanvaraus esim. kutsut / seulonnat, varaus lähetteen pohjalta, moniajanvarauksen osat 3. Moniajanvaraus palveluketju, toisiinsa liittyvien palvelujen varaus ja säännöstöt 4. Ostopalvelujen ajanvaraus ostopalvelut tai palvelusetelit, säännöstöt, palveluntuottajat joilla ei välttämättä resursseja hallinnoivia järjestelmiä 19 Kansalaisajanvarauksen tasot 1. Tarjottujen aikojen hyväksyminen tai hylkääminen esim. tekstiviestiehdotukset, ajan hyväksyminen tai hylkääminen 2. Itsevaraus ajan valinta, esim. ajan valinta ajanvarauskalenterista 3. Itsevalinta palveluyksikön tai palvelun antajan valinta 4. Alueelliseen hoitoketjuun perustuva varaus suunnitelmaan / tilaukseen perustuva ajanvarauksen toimintaketju, moniajanvaraukset 5. Hoidon tarpeen automaattiseen arviointiin perustuva varaus avun tarpeen itsearvioinnit, terveyskyselyt jne. ajanvarauksen pohjana eri tasoilla: varattujen aikojen katselu, siirtäminen ja peruminen

20 Ajanvarauksen toimintaketjun keskeiset muuttujat (eroja eri palvelujen ja ajanvaraustyyppien välillä) KENELLE varataan Yksilöt, ryhmät MITÄ varataan Mihin ajanvaraus kohdistuu Varauksen kohteen kuvaaminen Varattavien aikojen tuotteistaminen (palvelutuote- palvelutuoteluokkapalveluluokka) MISTÄ varataan Yksikkö, palvelunantaja Palvelutuote MILLOIN tapahtuu Vapaa ajan valinta, tietyn aikaikkunan sisällä tapahtuva valinta, ml. ajalliset riippuvuudet esim. moniajanvaraus SÄÄNNÖSTÖT Hoidon tarpeen arviointi + avuntarpeen itsearviointi, palvelutarpeen arviointi Lähete Asiakkuus (työpaikka, kunta, osoite) Aloite ajanvaraukseen (asiakas / palvelun antaja) Palveluseteli Tilaus tai ajanvarauspyyntö Ajanvarauksen kellutus (ennakoiva tila) Suunnitelma Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma, terveysvalmennus, hoito- ja palvelusuunnitelmat Muistutukset ja ilmoitukset 20

21 Pohjamalleja: Ajanvaraus toiminta-arkkitehtuuri: ajanvarauksen ydintoimenpiteet Ajanvaraustoimenpiteet vapaiden katselu vapaiden haku kalenterivaraus tarjotun vastaanottaminen tarjotusta kieltäytyminen peruminen siirtäminen moniajanvaraus sarja-ajanvaraus Ajanvaraustietojen katselu varatut katselu varatut haku palvelun varatut 21 Ajat varattavaksi / varausten käsittely merkitseminen / tarjoaminen nimetylle merkitseminen kenelle tahansa sisäisten resurssien varaus alustava varaus alustavan varauksen vahvistus varattavaksi merkityn poistaminen oikeuksien ja edellytysten tarkistaminen tehdyn varauksen vahvistus Suunnitelma / tilaus / jono käsittely (ajanvaraus)suunnitelman teko tilauksen teko lähetteen käsittely jonon purku Muu muistutukset (myös asiakkaan kalenteriin) kehotukset [muk. Ajanvarauksen toiminnallinen viitemalli / ekat]

22 Pohjamalleja etenemiseen SoTe-ajanvarauksen perustyypit, joille valtakunnalliset mallit SADe-työssä 1. Asiakkaan aloitteesta tapahtuva ajanvaraus avoimesti tai kehotuksesta tapahtuvat ajanvaraukset 2. Palvelunantajan aloitteesta tapahtuva ajanvaraus esim. kutsut / seulonnat, varaus lähetteen pohjalta, moniajanvarauksen osat 3. Moniajanvaraus palveluketju, toisiinsa liittyvien palvelujen varaus ja säännöstöt 4. Ostopalvelujen ajanvaraus ostopalvelut tai palvelusetelit, säännöstöt, palveluntuottajat joilla ei välttämättä resursseja hallinnoivia järjestelmiä 22 Kansalaisajanvarauksen tasot 1. Tarjottujen aikojen hyväksyminen tai hylkääminen esim. tekstiviestiehdotukset, ajan hyväksyminen tai hylkääminen 2. Itsevaraus ajan valinta, esim. ajan valinta ajanvarauskalenterista 3. Itsevalinta palveluyksikön tai palvelun antajan valinta 4. Alueelliseen hoitoketjuun perustuva varaus suunnitelmaan / tilaukseen perustuva ajanvarauksen toimintaketju, moniajanvaraukset 5. Hoidon tarpeen automaattiseen arviointiin perustuva varaus avun tarpeen itsearvioinnit, terveyskyselyt jne. ajanvarauksen pohjana eri tasoilla: varattujen aikojen katselu, siirtäminen ja peruminen

23 Ajanvaraustietojen valtakunnallinen saatavuus 1. Asiakastietolaki 19: "Potilaalle voidaan antaa sähköisen katseluyhteyden avulla myös ajanvaraustiedot" 2. Varattujen aikojen valtakunnallisen saatavuus KanTa-palveluista: taataan tasa-arvoisella tavalla taata asiakkaan ajanvaraustietojen löytyminen myös muuten kuin välittömien ajanvarausvahvistusten tvs. kautta 3. STM:n alustavassa KanTa-kehityspolussa SADe-palvelujen integraatiot KanTa-palveluihin (Omien tietojen katselu) ajoitettu vuosille Jo toteutettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen hyödyntäminen, kun voidaan vastata myös sähköisten asiointipalvelujen vaatimuksiin (mm. SADe/SoTe-arkkitehtuuriperiaatteet ja THL/Oper-yhteistyö). 5. Tieto varatuista ajoista tulee yleensä resursseja hallinnoivista järjestelmistä, joihin terveydenhuollossa jo rakennetaan tai on rakennettu KanTa-yhteyksiä 6. Ajanvaraustietoja käsittelevä asiakirja vastaa lähinnä uuden asiakirjatyypin määrittelyä ja lisäämistä KanTa-arkistoon ja omien tietojen katseluun, valtakunnalliset määrittelyt samantyyppisesti kuin palvelutapahtuma-asiakirjalla tai potilaan tiedonhallintapalvelussa 7. Aiemmissa valtakunnallisissa ajanvarausselvityksissä ja suosituksissa (2008, 2009, 2011) toistuvasti ehdotettu ajanvaraustietojen saatavuutta valtakunnallisesti valmiita määrittelyjä on 8. Ajanvaraustietojen sisältö mahdollista määritellä siten, että se tukee asiakkaan siirtymistä aikojen perumiseen tai siirtämiseen (joka tapahtuu KanTa-palvelujen ulkopuolella) 9. Vaihtoehtoiset toteutustavat johtavat luopumiseen ajanvaraustietojen saatavuudesta omien tietojen katselun kautta tai siihen, että on luotava huomattavasti monimutkaisempia tai eri tavoin eri alueilla toteutettuja arkkitehtuuri- tai kyselyratkaisuja, tai uuden mittavan kokonaisuuden käynnistämiseen 10. Ajanvaraukset sovitettava yhteen palvelutapahtumien hallinnan, rakenteisen hoito- ja palvelusuunnitelman, sosiaalihuollon asiakassuunnitelmien ja alueellisen / paikallisen toiminnanohjauksen kanssa SoTe-ajanvarauspalvelut 23

24 4 SADe-ajanvaraustyön kehittämissuunnitelma 4.1 Vastuu- ja toimijatahot 4.2 Keskeisimmät valtakunnallisesti vahvistettavat linjaukset 4.3 Lainsäädäntöön liittyvät säädös- ja tarkennustoimenpiteet 4.4 Valtakunnallisten määrittelyjen tuottamisen toimenpiteet 4.5 Valtakunnalliset tukitoimenpiteet ajanvarausta kehittäville hankkeille 4.6 Kaikkia ajanvarausta kehittäviä hankkeita koskevat toimenpiteet 4.7 Ajanvarausta kehittävien SADe-kehittäjäkumppanien erityistoimenpiteet 4.8 Muiden osapuolten toimenpiteet SoTe-ajanvarauspalvelut 24

Ajanvaraus ja asiakkaan alueellinen ohjaaminen -kansallisesti käyttöön otettavissa oleva ratkaisu

Ajanvaraus ja asiakkaan alueellinen ohjaaminen -kansallisesti käyttöön otettavissa oleva ratkaisu Ajanvaraus ja asiakkaan alueellinen ohjaaminen -kansallisesti käyttöön otettavissa oleva ratkaisu Maija Paukkala 13.5.2015 Terveydenhuollon ATK -päivät SADe työhön sitoutuminen Ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisu

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä

Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä Aki Miettinen Päivi Röppänen Juha Mykkänen Maarit Laaksonen Marko Suhonen TYÖPAPERI Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely 23 2013 TYÖPAPERI 23/2013 Aki Miettinen, Päivi Röppänen, Juha Mykkänen, Maarit

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta

Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta Terveydenhuollon atk-päivät Helsinki, 15.5.2012 Juha Mykkänen, tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA) PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen 1.2.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.91

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.91 Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri v.0.91 Muutoshistoria: Versio pvm tekijä Muutos v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietojärjestelmäpalvelut

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat

AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat 26.11.2012 AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat Keijo Koski 22.11.2012 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Tuula Tuomainen, Antero Ensio Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Standardointiselvitystyön

Lisätiedot