Venäläiset matkailijat ruokapalveluiden ostajina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäläiset matkailijat ruokapalveluiden ostajina"

Transkriptio

1

2 Johdanto TAVOITE MENETELMÄ Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten venäläiset matkailijat kokevat suomalaiset ruokapalvelut, mistä niitä ostetaan ja mitä toiveita heillä on niitä kohtaan. Kvantitatiivinen tutkimus, strukturoitu paperilomake. OSA-ALUEET Vastaajan taustatiedot; demografiat, millaisella matkalla on, kuinka monta vrk matka kestää, missä yöpyy, kuinka monta kertaa käynyt, onko yksin/perheen kanssa, matkan tarkoitus (loma/työ) Miten etsii tietoa ruokapalveluista, miten löytää ruokapalvelut Millaisia ruokapalveluita ostetaan? Millaisissa ruokapalvelupaikoissa käy (kahvilat, ravintola, hotelliravintola, ketjut vs. yksityiset) Ovatko matkailijat tyytyväisiä ruokapalvelutarjontaan, kokemukset ja millaisia toiveita on? Miten kokevat palvelun kielitason, menujen kielen yms. OTOS KOHDERYHMÄ HAASTETTELU- PAIKAT 141 vastausta Tutkimuksen kohderyhmänä kaikenikäiset venäläiset matkailijat, jotka käyttivät Kaakkois-Suomessa matkaillessaan ruokapalveluita. Haastattelut suoritettiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ruokapalveluyrityksissä.

3 Yhteenveto ja johtopäätökset Vastaajien taustat ja ruokapalveluiden käyttäminen Suurin osa tutkimukseen vastanneista on käynyt Suomessa useita kertoja, kokemuksia Suomen ruokapalveluista on siis kertynyt todennäköisesti useita Suurin osa matkustaa Suomeen omalla autolla, yhdessä perheen tai ystävien kanssa. Matkan tarkoitus on pääsääntöisesti lomamatka (58 %) (huom!* kyselyn toteutusajankohta kesä-elokuu) tai pelkkä ostosmatka 16 %. Suurin osa vastanneista matkustajista pysyy Kaakkois-Suomen alueella ja matka-aika on pääsääntöisesti lyhyt; 15 % ei yövy, 61 % on Suomessa 1-5 vrk. Suurin osa yöpyy hotelleissa (64 %) Rahaa käytetään ruokapalveluihin/henkilö alle 100 (36 % matkustajista) tai (31 %). Enemmistö vastaajista käyttää ruokapalveluita hyvin monipuolisesti; aamiaisesta, välipaloista, lounaasta päivälliseen/illalliseen. Ruokapalvelupaikkojen käytön suunnitelmallisuus vaihtelee, 28 % ei suunnittele ruokailuja etukäteen, sitä vastoin 22 % on etsinyt tietoa ennen maahan tuloa. Koska suurin osa vastaajista on käynyt Suomessa useita kertoja, aikaisemmilla kokemuksilla on iso merkitys. Ns. puskaradion eli tuttavien/ystävien suosituksilla on iso merkitys ruokapalvelupaikkojen valinnassa (63 %), myös Internetistä haetaan tietoa (47 %), joka kannattaa ottaa huomioon eri ruokapalvelupaikoissa (kotisivut; kielivalinta, aukioloajat, valikoima) Ruokapaikan sijainnilla on luonnollisesti suuri merkitys ruokapaikan valinnassa, mutta vastaajat hakevat selvästi myös paikkoja, joissa on jotain erityispiirteitä/suomalaisuutta. Sisustuksella ja palvelulla on myös iso merkitys Huoltoasemat/liikenneasemat ovat suurimmalle osalle vastaajista tuttuja ruokailupaikkoja

4 Yhteenveto ja johtopäätökset Tyytyväisyys ruokapalvelutarjontaan yleisesti Tyytyväisyys suomalaiseen ravintolatarjontaan on kaiken kaikkiaan korkea (ka 5,8), erittäin tyytyväisiä on puolet vastaajista. Vastaajien avoimessa palautteessa positiivisina asioina korostuu nopea palvelu, ruokien tuoreus, kala ylipäätään ruokien hyvä maku Negatiivisina ominaisuuksina korostuu valikoiman suppeus ja pikaruokapaikkojen määrä. Myös venäjän-/ englanninkielen puutteista tulee jonkin verran palautetta, samoin nousseesta hintatasosta. Esitettyjen väittämien mukaan ruokapalveluiden löytämiseen ja asioimiseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä tuotteet koetaan korkealaatuisiksi, hyvänmakuisiksi ja tuoreiksi. Halu syödä suomalaisia ruokia ja saada lisää tietoa on selvästi olemassa. Vastaajien mukaan ruokapalveluyritysten/ravintoloiden aukioloajoissa on hieman parantamisen varaa (huom. ruokailuaikojen tottumuserot sekä matkustusaikojen vaikutukset). Arvioinnit ravintoloista yleensä Enemmistö (58 %) oli asioimassaan ko. ravintolassa ensimmäistä kertaa. Suurin osa löysi käymänsä ravintolan sattumalta tai tienvarsimainoksen perusteella. Ravintoloiden kohdalla on kuitenkin eroja, osa paikoista korostui enemmän sellaisina, joista oli saatu tietoa Internetistä tai tuttavilta. Palvelun ystävällisyys, nopeus ja yleinen viihtyvyys korostuu ravintoloissa erityisen positiivisina. Erityisesti ruokien valikoimissa ja opasteissa on parantamisen varaa, vaikkakin enemmistö on myös näihin tyytyväisiä. Eri ravintoloissa on ominaisuuksien välillä eroja ja myös ravintolakohtaisissa arvioinneissa vastaukset jonkin verran jakautuvat. Ravintoloiden yksityiskohtaiset vastaukset on eroteltu erikseen.

5 Johtopäätökset Johtopäätökset Kaiken kaikkiaan suomalaiseen ruokapalvelutarjontaan olla erittäin tyytyväisiä. Huomioitavaa kuitenkin on, että tämä tutkimus osoittaa kokemukset vielä melko pienestä määrästä tarjontaa ja kokonaisuudessaan kehittämistä löytyy mm. seuraavissa asioissa: Ruokapalveluiden opasteet/kyltit/löytyminen: Venäläisten matkaajien mielikuvissa Suomen ruokapalvelutarjonta on melko pikaruokapainotteinen. Pienempiä ja erikoistuneita ravintoloita varmasti alueella on, mutta niiden löytäminen ja niistä tietäminen on selkeästi heikompaa. Tämän vuoksi myös valikoima koetaan liian suppeaksi. Kiinnostusta suomalaiseen ruokaan ja paikallisiin erikoisuuksiin vastausten perusteella kyllä osoitetaan. Suurin osa matkaajista kulkee omalla autolla, jolloin tienvarsimainosten ja kylttien merkitys kasvaa. Liikenneasemat ovat isojen teiden varsilla helposti löydettävissä, joka korostaa näissä sijaitsevien pikaruokapaikkojen määrää. Kylttien ja opasteiden sijoittelu on rajoitettua toimintaa, mutta niiden merkitys kannattaa huomioida Yleinen mainonta; ravintolan näkyminen turisteille tarkoitetuissa esitteissä/kartoissa ja ravintolan hyvät Internet-sivut vahvistavat asemaa Palvelun kieli: Vaikka tutkimuksen perusteella palveluun ja kielitasoon ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, tämä on varmistettava myös pienemmissä paikoissa. Puskaradion merkitys on suuri, ja jos palvelun tasoon ei olla tyytyväisiä suositukset varmasti vähenevät. Aukioloajat / tarjonta-ajat: Venäläisten matkaajien ruokailuajat poikkeavat hieman suomalaisten totutuista ruokailuajoista ja tähän vaikuttaa myös osittain myös matkustusajat, jotka kannattaa huomioida tarjonnassa.

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot, käyntimäärät Suomessa ja matkustustavat

7 Vastaajan sukupuoli Lkm % Nainen Mies Yht Vastaajan ikä Lkm % vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai yli Yht Asuinpaikkakunta Venäjällä Lkm % Pietarin alue Moskovan alue 6 4 *Vologda 4 3 Viipuri alue 3 2 *Tjumen 1 1 Yht Talouden tuloluokka ruplina vuodessa Lkm % Alle ruplaa vuodessa (n /v) ruplaa vuodessa (n /v) ruplaa vuodessa (n /v) ruplaa vuodessa (n /v) 7 15 yli ruplaa vuodessa (yli 5000 /v) 5 11 Yht

8 % 100 Kuinka monta kertaa käynyt Suomessa aiemmin N= Ei ole käynyt aiemmin/ensimmäinen kerta 1-5 kertaa 6-10 kertaa yli 10 kertaa Suurin osa tutkimukseen vastanneista on käynyt Suomessa useita kertoja, kokemuksia Suomen ruokapalveluista on siis kertynyt todennäköisesti useita

9 Miten matkustanut Suomeen N=139 Omalla autolla 83 Linja-autolla/ Turistikuljetuksella 10 Junalla 5 Muu %

10 Matkustaako yksin vai jonkun kanssa N=134 Yksin 1 Puolison/seuralaisen kanssa (ei lapsia) 28 Perheen kanssa (lapsia) 38 Työkavereiden kanssa 6 Ystävien kanssa %

11 Mikä on Suomeen tulon/matkan tarkoitus N=131 Lomamatka 58 Ostosmatka 16 Yhdistetty työ- ja lomamatka 8 Vierailu tuttavien/sukulaisten luona 4 Työmatka 2 Muu %

12 Matkustaako haastattelupaikkakunnan lisäksi muihin kaupunkeihin/alueille N=132 Pysyy alueella (Kaakkois-Suomi) 62 *Matkustaa muualle, Helsinki 16 *Matkustaa muualle, Lappeenranta 8 *Matkustaa muualle, Turku 2 *Matkustaa muualle, Lappi 2 *Matkustaa muualle, Mikkeli 1 Muu %

13 % 100 Kuinka monta vuorokautta matka Suomeen kaikkiaan kestää N= päivä (ei yöpymistä) 8 1 vrk 2-3 vrk 4-5 vrk 7 vrk yli viikko Asun osittain Suomessa

14 Jos yöpyy Suomessa, missä? N=130 Hotellissa 64 Vuokramökeissä 20 Oma asunto/mökki 15 Tuttavien/Ystävien luona 12 *Camping- alueet 5 Matkailuautossa % Suurin osa tutkimukseen vastanneista yöpyy hotelleissa, joihin ruokapalvelut kuulunevat oleellisena osana.

15 Kuinka paljon arvioit käyttäväsi rahaa ravintola- /ruokapalveluihin suomen vierailun aikana? Arvio vain oma, henkilökohtainen kulutus. ( ) lkm % alle yli Suurin osa vastaajista käyttää ruokapalveluihin käyntinsä aikana alle 100 tai

16 Ruoka-/ravintolapalveluiden etsiminen Suomessa

17 Millaisia ruokapalveluita olette ostaneet/ tulette ostamaan Suomessa vierailunne aikana? N=141 Ravintolan lounas Välipalat kahviloissa Hotellin/majoituspaikan aamiainen Ravintolan päivällinen/ illallinen Ostan kaupasta eväitä/ ruokaa, jonka valmistan itse 36 Huoltoaseman lounas Välipalat huoltoasemilla Muu päivällinen/illallinen 9 En käytä ruokapalveluita Suomessa käydessäni (syön eväitä tai saan ruoan esim. tuttavien luona) 1 Muita ruokapalveluita % Ruokapalveluiden käyttö on vastaajien keskuudessa monipuolista, enemmistö käyttää ruokapalveluita aamiaisesta illalliseen. 36 % syö eväitä tai valmistaa ruoan itse.

18 Suunnitteletteko etukäteen, ennen Suomeen tuloa, missä ravintola-/ruokapalvelupaikoissa tulette asioimaan? N=138 En suunnittele ruokailujani etukäteen 28 En varsinaisesti suunnittele ruokailujani etukäteen, mutta olen valinnut majoituspaikan sen mukaan, että saan sieltä ruoan 18 En varsinaisesti suunnittelu etukäteen, mutta käyn samoissa ruokapaikoissa, joista minulla on jo kokemuksi 32 Olen suunnitellut/etsinyt tietoa Suomalaisista ravintoloista / ruokapalvelupaikoista etukätee % Ruokapalvelupaikkojen käytön suunnitelmallisuus vaihtelee, 28 % ei suunnittele ruokailuja etukäteen, sitä vastoin 22 % on etsinyt tietoa ennen maahan tuloa. Koska suurin osa vastaajista on käynyt Suomessa useita kertoja, aikaisemmilla kokemuksilla on iso merkitys.

19 Mistä kuullut / hakenut tietoa suomalaisista ruokapalvelupaikoista? N=120 Tuttavilta / ystäviltä /sukulaisilta 63 Internetistä 47 Matkaesitteistä 22 Rajalta saatavista lehdistä/mainoksista 17 Suomalaisten (ravintoloiden) Internetsivuistoilta 10 Oman maan (Venäjä) lehdistö/muu media 5 Suomalaisten matkatoimistojen/järjestäjien Internet sivustoilta Oman maan (Venäjä) radiosta 2 2 Muualta % Ns. puskaradion eli tuttavien/ystäiven suosituksilla on iso merkitys ruokapalvelupaikkojen valinnassa (63 %), myös Internetistä haetaan tietoa (47 %), joka kannattaa ottaa huomioon eri ruokapalvelupaikoissa (kotisivut; kielivalinta, aukioloajat, valikoima)

20 Millaisia valintakriteereitä teillä on valitessanne ruokapaikkaa/ravintolaa? N=138 Valitsen ruokapaikan reittini varrelta 61 Valitsen paikan, jossa voin saada suomalaista gourmet-ruokaa 51 Valitsen ruokapaikan, jossa voi saada ruokapalveluita nopeasti 22 Valitsen paikan, jossa voi saada ruokapalveluita edullisesti 5 Valitsen paikan, jossa voin saada tavallista pikaruokaa 1 Muu* % Ruokapaikan sijainnilla on luonnollisesti suuri merkitys ruokapaikan valinnassa, mutta vastaajat hakevat selvästi myös paikkoja, joissa on jotain erityispiirteitä/suomalaisuutta. Sisustuksella ja palvelulla on myös iso merkitys (kts. seuraava sivu, muu* vastaukset). Jälleen suositusten merkitys korostuu.

21 Millaisia valintakriteereitä teillä on valitessanne ruokapaikkaa? Vastaajien muu, mikä vastaukset: "Asiakkaiden hyvät palautteet netissä" "EI pikaruokaravintoloita. Ilmapiiri, sisustus, ystävällisyys ja palveluhenkilöiden suhtautuminen ovat tärkeimmät tekijät." "Etsimme ""kotiravintolaa"" synttäreitä varten" hyvä palvelu, hyvää ruokaa "Hyvänmakuista, tuoretta ruokaa lapsellemme." Internet vertailut "Jossa olen jo käynyt aikaisemmin tai kaverien suosituksen mukaan" "Katson ihmisten määrä kahvilassa. Jos on paljon, sitten on hyvä paikka" Kavereiden suositukset "Laadukas palvelu, hyvä keittiö, hyvä näköala" Laadukasta ruokaa "Mukava paikka, A la Carte ruokalista, ruoan ja palvelun laatu" "Paikat, jossa on jotain erikoista, omaperäistä. Atmosfääri." Positiiviset palautteet ovat minulle tärkeitä, myös ravintolan sisustus ja tyyli "Rauhallinen, siisti, ystävällinen henkilökunta" Ruonlaittokiinnostus Sisustus, sijaintipaikka "Testaan paikat, joista saan tietoa kavereiltani." Turistikeskuksien ulottuvuudella (arkkitehtuuri, luonto). Matkan varrella (tien varrella, bensa-asemilla) "Tykkään kovasti kodikkaista suomalaisista ravintoloista" "Tykkään paikallisesta ruoasta kauniissa paikassa, ruoka on laadukas eikä kovin kallis." "Tykkään suomalaisesta keittiöstä, mutta käyn suosituksien mukaan tai paikoissa, joissa olen jo käynyt ja tykännyt" "Valitsen kavereiden suosituksen mukaan" Valitsen terveellistä ruokaa "Valitsen tuoretta ja terveellistä ruokaa ravintolan mukaan"

22 % 100 Oletteko tyytyväinen saamaanne / kokemaanne suomalaiseen ravintolatarjontaan? N= KA 5, = en lainkaan tyytyväinen = erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys suomalaiseen ravintolatarjontaan on kaiken kaikkiaan korkea (ka 5,8), erittäin tyytyväisiä on puolet vastaajista

23 Perustelkaa tyytyväisyystasoa, mitä positiivista tai negatiivista palautetta teillä on suomalaisista ruokapalveluista? Vastaajien avoimet vastaukset: "Riippuu siitä missä, mutta enimmäkseen tykkään." "Suosittelen kaikille suomalaista ravintolaa. Siellä on hyvänmakuista ruokaa, kodikasta ja nopea palvelu. "Hyvä ja täyttävä. Ruoka on tuoretta" "Positiiviset palautteet. Kala on erikoisen hyvä " "Tykkäsin kaikista, super!" "Ravintoloissa, joissa olemme käyneet, palvelu ja ruoan laatu on super!" "Positiiviset, ystävällinen henkilökunta, ei ole kovin kallista, ruoan laatu on hyvä" "Hyvä ruoka ja palvelu" "Aina olen saanut hyvää ja tuoretta ruokaa, lapset syövät aina ilomielin. Ruokaa saadaan nopeasti. Kala on aina hyvä" "Positiiviset" "Kiitettävä!" "Suomessa on vähän ravintoloita verrattuna Venäjään, mutta niistä ravintoloista, joissa olen käynyt, jäi vain positiivisia mielikuvia. Hyvä ruoan valikoima." "Suomessa on hyvänmakuinen ja tuore ruoka, monipuolinen" "Hyvä valikoima hyvänmakuisia ja laadukkaita tuotteita sopivalla hinnalla" "Hyvänmakuista ja ystävällistä. Kiitos" "Aina on hyvä ruokaa sekä kalliissa ravintoloissa että kahviloissa. Rakastan suomalaista ja lappilaista ruokaa. Olen varma, että ruoka laitetaan korkealaadukkaista raaka-aineista." "Riippuu paikasta" "Hotellien yhteydessä on aina hyvää ruokaa. Kauppakeskuksissa ei ole kovin hyvää." "Vain positiiviset" "Olen tyytyväinen buffaan, hyvä palvelu ja sopivat hinnat!" "Positiiviset. Keliakialapselle löytyy gluteenitonta ruokaa. Venäjällä se ei ole aina mahdollista." "Tykkään kalasta, joten olen Skandinavian puolella" "Suomessa on hyvä palvelu, hyvänmakuista ja tuoretta ruokaa." "Hyvä ja täyttävä. Ruoka on tuoretta." "Kylässä ei puhuta negatiivisesti emännän ruoasta" "Hyvää ja korkealaatuista palvelua, järjestelyissä näkyy ammattilaisuus, nopeaa, hyvänmakuista, puhdasta, mutta muiden maiden verrattuna on vähän kallista. " "Tuore, nopea, hyvänmakuinen"

24 Perustelkaa tyytyväisyystasoa, mitä positiivista tai negatiivista palautetta teillä on suomalaisista ruokapalveluista? Vastaajien avoimet vastaukset: "Olen Suomessa ensimmäistä kertaa" "Kaikki on hyvää "Olen tyytyväinen turistien vastanottoon ja palveluun Suomessa" "Hyvä palvelu, hyvänmakuista ruokaa, hyvää valikoima juomia" "Hyvänmakuinen ja tuore kala." "Mukava tunnelma, design, ystävällinen ja kunnioittava palvelu" "Nopea palvelu, hyvät annokset, ystävällinen henkilökunta. Yleensä vain positiiviset tunteet." "Avoimuus, ystävällisyys. Palveluhenkilökunta kunnioittaa itsensä ja muita ja on valmis tyydyttämään asiakasta. Sitä ei löydy Venäjältä." "Kokonaisuudessa olen tyytyväinen" "Mielenkiintoista, erilaista, autenttisuus" "Positiiviset :) Tärkeätä, että voi syödä hyvin ja jäädä tyytyväiseksi" "Oikein hyvänmakuista, hyvää palvelu, laadukkaat raakaaineet" "Olen saanut vain hyvin laadukasta ruokaa ja palveluhenkilöt ovat ammattilaisia." "Näin sitä pitääkin! Kaikki loistavasti!" "Hyvänmakuista ruokaa nopeasti" "Hyvänmakuista, nopea, hyvä palvelu" "Vain positiiviset palautteet" "Positiiviset. Kaikki on oikein maukasta ja laadukasta" "Alueella on hyvä ruokapalvelujen valikoima. Löytyy erilaisia keittiöitä" ""Kylässä ei puhuta negatiivisesti" "Hyvänmakuista ruokaa, hyvä palvelu ja isot annokset" "Hyvänmakuista, nopea palvelu ja siisti paikka" "Laadukas palvelu, ruokalista venäjäksi ja englanniksi, hyvää ruokaa ja hyviä juomia" "Hyvänmakuista ruokaa, lihaa ja tuoretta kalaa, palvelu kahviloissa ja ravintoloissa korkealla tasolla."" "Kaikki on oikein hyvä. "Laadukas ruoka." Laadukasta palvelua, mukavia paikkoja "Hyvissä ravintoloissa on hyvää ruokaa ja mukava, mutta on olemassa huonojakin." "Hyvin kelpaa" "Oikein hyvänmakuista" "Ystävällinen, nopea palvelu. Hyvänmakuista ruokaa" "Useammin kaikki on loistavasti" "Tykkään tyypillisistä suomalaisista ravintoloista ja kahviloista, oikein hyvänmakuista ja laadukasta ruokaa. Tykkään suhteesta: Hinta/Laatu/Määrä" "Hyvä kalakeitto ja kala."

25 Perustelkaa tyytyväisyystasoa, mitä positiivista tai negatiivista palautetta teillä on suomalaisista ruokapalveluista? Vastaajien avoimet vastaukset: +tuoretta ruokaa, hyvissä ravintoloissa on hyvänmakuista. -vaikeata löytää ruokapaikkaa epätavallisena ajankohtana (yöllä, päivällä hotelleissa) Ravintoloista ei löydy tuorepuristettua mehua" "Tykkään terveellisestä ja luonnonmukaisesta ruoasta. Monet suomalaiset ravintolat vastaavat näihin kriteereihin. Liikaa pikaruokaravintoloita. "Kaikki on ekologisesti puhdasta ja hyvänmakuista. Joskus puuttuu joitakin ruokalajeja, joihin venäläinen on tottunut." "Tykkään suomalaisista perinneravintoloista Suomessa. Hyvänmakuista, nopeaa, mutta suhteellisen kallista" "Paikoissa, joissa käyn kaikki on hyvin. Enemmän tietoa venäjäksi tai englanniksi" "Ruokaa on oikein laadukasta ja hyvänmakuista, hyvin laitettu, mutta suppea valikoima" "Hyvänmakuista ja nopeasti, mutta liikaa pikaruokaa" "Hyvänmakuista, mutta suppea valikoima" hinnat ovat nousseet" "Olen tyytyväinen, mutta joskus on liian kallista" -maksullinen vessa ravintolassa on naurettavaa. Pieni ruokalajien valikoima. "+isot annokset" "Likaiset tuhkakupit, ruoka hyvä, kala loistava"

26 Perustelkaa tyytyväisyystasoa, mitä positiivista tai negatiivista palautetta teillä on suomalaisista ruokapalveluista? Vastaajien avoimet vastaukset: "Netissä on liian vähän tietoa paikallisista, ei ketju ravintoloista" "Suomessa ei ole hyviä ravintoloita, ainoastaan pikaruokapaikat. Rehellisesti sanoen vielä kestää pitkään kun Suomeen tulee kunnon ravintoloita. Jos on mahdollisuus järjestää sellaista kyselyä, sitten suunta on hyvä ja pian kaikki muuttuu. Toivon niin." "Ravintoloiden valikoima on huonontunut, ei ole enää niin mielenkiintoinen." "On paljon venäläisiä. Olisi hyvä osata venäjää, edes vähän." "Liikaa pikaruokaa" "Harvoin löytyy ruokalista venäjäksi, eikä suhtautuminen ole aina samalla tasolla" "En ole ihan tyytyväinen" "Olen tottunut syömään venäläistä kotiruokaa ja Suomesta ei löydy venäläisiä perinneruokia" "Liian vähän suolaa." "Kaupoissa ei ole juurikaan tietoa venäjänkielellä" "Miinus on se, että palvelun hinta on suht. korkea." "Vähän erikoisuuksia. Joskus on liian rasvaista ruokaa. Liikaa erilaisia aineita yhdessä ruokalajissa." "Laitetaan hyvää ruokaa, mutta on liian vähän tietoa ravintoloista. Haluaisin enemmän perinteistä suomalaista ruokaa ja lisää kalaruokia." "Ei kaikissa hotelleissa puhuta venäjää" "Liika pikaruokapaikkoja, hyviin ravintoloihin pitää varata paikat etukäteen ja se ei ole aina mukavaa / mahdollista. "Harmi ettei ole enää puuroa." "On parantamisen varaa" "Noin 5 vuotta sitten lounasvalikoima oli huomattavasti parempi ja laajempi. Nykyisin jokaisessa paikassa kaikki on samanlaista" "Liikaa pikaruokapaikkoja. Liian vähän paikkoja, josta saa kunnon terveellistä ruokaa." "Kunnon ravintoloissa laitetaan hyvää ruokaa, mutta siellä on hidasta ja kallista. Matkan varrella useimmiten on vain pikaruokaa. Se ei ole hyvänmakuista eikä terveellistä"

27 Hyvien suomalaisten ruokapalveluiden/ravintoloiden löytäminen on helppoa Suomessa on paljon erilaisia ravintoloita/ruokapalveluita saatavilla Suomalaisissa ruokapalvelupaikoissa/ravintoloissa asioiminen on helppoa Suomalaiset ruokapalvelut/ravintolat ovat kalliita/kallis hintataso Väittämät koskien suomalaisia ruokapalveluita 1/ N= Suomalaiset ruokapalvelut tarjoavat korkealaatuisia tuotteita Haluan syödä Suomessa suomalaisia ruokia Haluaisin suomalaisista ruokapalveluista/ravintoloista lisää tietoa % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Pääsääntöisesti ruokapalveluiden löytämiseen ja asioimiseen ollaan tyytyväisiä tuotteet koetaan korkealaatuisiksi. Halu syödä suomalaisia ruokia ja saada lisää tietoa on selvästi olemassa.

28 Väittämät koskien suomalaisia ruokapalveluita 2/2 N= Suomessa syömäni ruoka on hyvänmakuista Suomessa syömäni ruoka on tuoretta Ruokapalveluyritysten/ravintoloiden aukioloajat ovat hyvät/minulle sopivat Haluan, että ruokapalveluyrityksissä ruokalistat ovat venäjäksi Ruokapalveluyrityksissä on riittävästi vaihtoehtoja / löydän itselleni sopivia ruokia Suomalaisissa elintarvikekaupoissa palvelu on riittävää/saan riittävästi informaatiota % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Vastaajien mukaan ruokapalveluyritysten/ravintoloiden aukioloajoissa on hieman parantamisen varaa (huom. ruokailuaikojen tottumuserot sekä matkustusaikojen vaikutukset). Myös valikoima/vaihtoehtojen määrä voisi olla jossain tapauksissa laajempi.

29 "Isot annokset, pieni valikoima" "Laadukasta, nopea ja mukavaa" "Hyvänmakuista, ekologisesti puhdasta, laadukasta" "Enemmän suomalaisia ravintoloita, jossa on suomalaista perinneruokaa." "Kiitettävä" "Kaikki on hyvää, mutta pikkasen kallista venäläiselle turisteille (suurimmalle osalle" "Ottaen huomioon, että Suomi on kalamaa, kalaravintoloita on aika vähän. Liian vähän ravintoloita, jossa on seisova pöytä. Olisi kiva jos niitä olisi enemmän." "Kielenne on vaikea, joten on vaikeata muistaa ravintoloiden nimet" "Vähärasvaisempaa ruokaa. Ei tarvi sekoittaa kaikkia samaan" "Ammattilaista. Pitäisi nostaa kokkien ja tarjoilijoiden palkkaa, koska Suomessa ei pysty elämään hyvin 10 eurolla tunnissa." Aina on hyvä palvelu ja korkeanlaatuiset ruokaaineet, tykkään kovasti käydä suomalaisissa ravintoloissa, erityisesti verrattuna venäläisiin" "Loistava "Suomessa on hyvä ja terveellinen ruoka." "Pieni ravintoloiden valikoima, ei ole valinnanvaraa" "Kaikki suomalaiset ruokalajit olivat hyvänmakuisia" "Suomessa on hyvät ruokapalvelut. Minä tykkäsin" "Periaatteessa olen tyytyväinen "Ruokapalvelut ovat hyvällä tasolla "Kiitoksia" "Kaikki Ok! :) "Erinomaista!" "Kiitoksia!" "Super!" "Silloin kun ihmiset rakastavat ja kunnioittavat itseään, silloin muidenkin on mukavaa heidän kanssaan olla. Kiitoksia, että olette olemassa. Evgeni." "Minulla on liian vähän kokemusta, vaikeata sanoa.." "Ruokapalvelut ja raaka-aineet ovat loistavia" "Tykkään "Gluteenittomien tuotteiden merkintä on oikein tärkeä meille. Kiitoksia." Ruoka on hyvänmakuista ja erilaista. Maito, jogurtit ja kala ovat erikoisen hyviä. "Hyvä valikoima. Löytyy jokaiselle jotain. :)"

30 "Hyvä palvelu, ystävällinen henkilöstö" Olen tykännyt kaikista paikoista, joissa kävin, myös ruokakaupoista. Kaupoissa on hyvä valikoima ja laadukkaita tuotteita. Kahviloissa on lian suppea valikoima. "Korkealaatuista ruokaa." "Tykkäämme kaikesta! "Olen ihan tyytyväinen "Hyvänmakuista "Oikein hyvänmakuista. Kiitos!!!." "Tykkään käydä Suomessa ravintoloissa." "Kokonaisuudessa on oikein hyvä." "Hyvänmakuista! Luonnonmukaista! "Ei ole mitään lisättävä" "Kaikki on korkealaatuista ja hyvänmakuista" Toivotaan suomalaisille ruokapalveluille pysymään samalla tasolla, hyvänmakuisina ja laadukkaina. Kiitoksia, että ruokapalvelut ovat sellaisia kun ne ovat! :)" "Kaikki on hyvä "Tuoretta ja hyvänmakuista! "Kun ruoka on tuore, se on oikein hyvää. Ei tarvi laittaa majoneesia kaikkiin voileipiin (maku häviää) "Ilomielin ostamme ruokaa Suomesta." "Ruoan laatu "Tykkään kovasti "Ilomielen käyn Suomessa ravintoloissa ja kahviloissa. "Meillä on paljon opittava "Kaikki teiltä loistavasti!." ja on mihin pyrittävä." Iloinen ja huomaavainen palvelu, halu, että asiakas olisi tyytyväinen. Tuoreet ja luonnonmukaiset raakaaineet. "Viihdymme Suomessa :)" "Perinneruoan ravintolat saavat erikoishuomiota. Pikaravintolat on parannettava." "Erikoinen ruoka, mutta se taitaa olla plussa. "Lisätä omien erikoisruokien mainontaa."

31 "Hyvänmakuista ja laadukasta, mutta liikaa pikaruokaa ja me haluamme terveellistä ja normaalia ruokaa Kaikissa ravintoloissa on samantyyppistä ruokaa, kaikki on hyvänmakuista ja tuoretta, mutta kun asuu enemmän kuin kolme päivää tekee mielen syödä jotain muuta (ei pelkkä kalaa, perunaa ja kaalisalaattia) "Tykkään suomalaisesta perinneruoasta eikä pikaruoasta. Liian vähän sellaisia erikoispaikkoja, joista turistit tietävät. Tykkään ravintoloista, joissa voi syödä just kalastettua kalaa. "Tykkään kovasti maastanne, laadukkaat ruoat, mutta liian vähän tietoa venäjän kielellä." "Loistavaa ruokaa ravintoloissa. "Kaikki hyvin, mutta joskus on vaikeata löytää ruokailupaikkaa"

32 "Suomalaiset ruokapalvelut on parannettava hyvää ruokaa "Venäjänkielinen ruokalista" "Enemmän tuoresuolattua kalaa ja hyvää kahvia." "Ruoka-aineet ovat hyviä Suomessa, mutta kaikki ravintolat ovat pikaruoka ravintoloita. Kahviloita yhdellä sanalla. Ravintoloissa ei ole ravintolan ruokalajeja. Pitäisi oppia! Onnea teille! Se ei ole vaikeata! Hyvänmakuista ruokaa on mahdollista tehdä kun vaan löytyy halua!" "Tekee mieleen monipuolisempaa Ruokaa "Aukioloajat. Edes jotkut olisi 24 t / vrk! "Vähemmän pikaruokaa, enemmän terveellistä ruokaa, vihanneksia, hedelmiä ja luonnonmukaisia tuotteita" "Vähemmän pikaruokaravintoloita, enemmän perinneruokapaikkoja" "Aukioloajat - 24 t, ruokalista venäjäksi" "Lounastarjonta on samantyyppistä ravintoloissa. Palvelu on huonompaa verrattuna muihin Euroopan maihin." "Toistan: liika pikaruokapaikkoja. Olisi hyvä jos ravintoloiden aukioloajat olisivat pitempiä "On liian vähän nimenomaan ravintoloita, enimmäkseen pikaruokapaikat ja kahvilat. "Haluaisin maistaa suomalaista perinneruokaa. Sitä ei juurikaan löydy. Lounas voi aloittaa aikaisemmin, koska tulemme Venäjältä ja useimmitten ilman aamiaista. Olisi kiva saada kunnon aamiaista eikä välipalaa. "En tunne lainkaan kieltänne, joten minun oli vaikeata suunnistaa nimien seassa. Ruoassa on paljon kaloreita, ehkä jollekulle se on plussaa, mutta minulle se on miinusta, koska pidän huolta omasta kropastani. "Enemmän kunnon ruokaa, vähemmän pikaruokaa "1. Ravintolat menevät kiinni liian aikaisin 2. Laajentaa ruokavalikoima "Kallista" "Toivomus: Gen muokkaamatonta ruokaa" "Enemmän asiakkaita" "Vaikeata "Enemmän "On löytää parantamista, ruokapaikkaa venäjää mutta osaava aikaisin aamulla kokonaisuudessa tai henkilökuntaa illalla (1-5) jälkeen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä Oxana Matikainen Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko 2012 Tiivistelmä 30.5.2012 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset Christina Daous Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) Marraskuu 2014 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 PERUSKYSYMYKSET 4 3 ELÄINTARHAN VIERAILU

Lisätiedot

Venäläisen matkailijan profiilit ja palvelupolut

Venäläisen matkailijan profiilit ja palvelupolut Venäläisen matkailijan profiilit ja palvelupolut PÄÄTEEMAT PÄÄLLIMMÄISET SUOMEEN LIITTYVÄ MIELIKUVAT Siellä on tylsää ja autiota Jos Suomi olisi kauempana, sinne ei olisi mitään syytä mennä Suomesta puuttuvat

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS Ennakkomateriaali työpajoihin osallistuville Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri - 6.2.2012 Rucola Russian Consumer Latent Needs on Matkailun ja elämystuotannon

Lisätiedot

Kesäaktiviteettitarjonnan matkanjärjestäjätutkimus

Kesäaktiviteettitarjonnan matkanjärjestäjätutkimus Outdoors Finland Kesäaktiviteettitarjonnan matkanjärjestäjätutkimus 23.12.2010 MEK A:170 OUTDOORS FINLAND KESÄAKTIVITEETTITARJONNAN MATKANJÄRJESTÄJÄTUTKIMUS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUKSEN TULOKSET...3

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla Jennifer Rajainmäki Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 5.12.2013 Tiivistelmä 5.12.2013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN

Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN Johanna Suorsa MICK`S-VAATELIIKKEEN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI HYÖTYKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikka Marraskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Johdanto...1 Mitä ja miten tutkittiin?... 2. Taidetta koteihin... 4 Ostoprosessi tiedonhausta ripustukseen... 12 Kehitysajatuksia kuluttajilta...

Johdanto...1 Mitä ja miten tutkittiin?... 2. Taidetta koteihin... 4 Ostoprosessi tiedonhausta ripustukseen... 12 Kehitysajatuksia kuluttajilta... Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 2014 Sisällys Johdanto Johdanto...1 Mitä ja miten tutkittiin?... 2 Osa 1: Kuluttajat ja taide Taidetta koteihin... 4 Ostoprosessi tiedonhausta

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa

SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa SENIORISEMINAARI 05: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA Taustakyselyn yhteenveto. Taustaa Suomalaiset Seniorit Maailmalla, SuSeMa työryhmä, jossa ovat edustettuina Kirkkohallituksen Ulkoasiain Osasto (KUO), Suomen

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 1 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3 2.1.1 Vierailukerrat...3 2.1.2 Vierailukohde...3

Lisätiedot

Ravintolaruokakulttuurin muutokset Suomessa 1980-luvulta nykypäivään

Ravintolaruokakulttuurin muutokset Suomessa 1980-luvulta nykypäivään Ravintolaruokakulttuurin muutokset Suomessa 1980-luvulta nykypäivään Piia Ekola Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Piia Ekola Koulutusohjelma Hotelli- ja

Lisätiedot

MAKUJEN MAAILMA JAPANISSA Tokion ravintolat suomalaisille tutuiksi

MAKUJEN MAAILMA JAPANISSA Tokion ravintolat suomalaisille tutuiksi I MAKUJEN MAAILMA JAPANISSA Tokion ravintolat suomalaisille tutuiksi LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Ravintola-ala Makujen maailmalla Japanissa Tokion ravintolat

Lisätiedot

Kuva 1: Osa Tsinghuan kampuksesta kuvattuna viereisestä hotellista

Kuva 1: Osa Tsinghuan kampuksesta kuvattuna viereisestä hotellista Vaihtoraportti Tsinghua University, Peking, Kiina Syyslukukausi 2014-2015 Kuva 1: Osa Tsinghuan kampuksesta kuvattuna viereisestä hotellista AALTO-YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU Jenni Järvenpää,

Lisätiedot