ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004"

Transkriptio

1 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 25. ja 26. maaliskuuta 2004) HVK:n seuranta Puhemies. Esityslistalla ovat seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta 2004 järjestettävän Eurooppa-neuvoston valmistelusta ja HVK:n seurannasta Roche, neuvosto. (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani puhua teille tänään kevään Eurooppaneuvoston valmisteluista ja HVK:n seurannasta. Edellisellä istuntojaksolla Lissabonin strategiasta käydyn yksityiskohtaisen keskustelun perusteella tiedätte kaikki, että puheenjohtajavaltio Irlanti on vankasti sitä mieltä, että kevään Eurooppa-neuvoston on keskityttävä ensisijaisesti Lissabonin strategian seurantaan, kuten Lissabonissa ja Göteborgissa on sovittu. Seurannassa on painotettava strategian täytäntöönpanoa, ja unionin on kohdennettava yhteensovitettu toiminta yksittäisille aloille. Lisäksi käsitellään tulevia rahoitusnäkymiä ja asioita, jotka ovat tällä hetkellä esillä kansainvälisessä keskustelussa. Puheenjohtajavaltio on toistanut johdonmukaisesti, että kevään Eurooppa-neuvostolta on saatava selkeä viesti, jonka mukaan Lissabonin strategia on edelleen tärkeä ja tarjoaa perustan edistymiselle samanaikaisesti talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden uudistamisessa kaikkialla unionissa. Korostin viime kuussa parlamentille pitämässäni puheessa asioita, joihin aiomme keskittyä kevään Eurooppa-neuvostossa 25. ja 26. maaliskuuta. Olen iloinen, että jäsenvaltiot jakavat vakaumuksemme, jonka mukaan Eurooppa-neuvoston asialista on edelleen syytä keskittää. Jäsenvaltiot ovat kannattaneet vankasti näkemystämme, jonka mukaan on syytä keskittyä muutamiin keskeisiin asioihin. Jäsenvaltiot ovat myös suostuneet siihen, että neuvoston yleisinä painopisteinä olisivat kestävä kasvu ja työllisyys, kuten esitimme selityksin varustetun esityslistan ensimmäisessä luonnoksessa 17. helmikuuta. Komission puheenjohtaja Prodi esitteli täällä 10. helmikuuta tulevia rahoitusnäkymiä koskevan komission tiedonannon nimeltä "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen". Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet puheenjohtajavaltion kannan: kun kerran odotettavissa ei ole keskustelua, kevään Eurooppa-neuvoston olisi sovittava päätelmistä, jotka koskevat asian käsittelyssä seuraavina kuukausina noudatettavaa menettelyä. Taoiseach (Irlannin pääministeri) esittelee puheenjohtajavaltio Irlannin selvityksen siitä, millä tolalla asiat ovat hallitustenvälisessä konferenssissa. Tarkoituksena on, että valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet keskustelevat asiasta ensimmäisenä iltana illallisella. Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on kutsua tarkkailijoiden edustajia HVK:hon, ja myös Euroopan parlamentin puhemies on tarkoitus kutsua. Selvityksen ja päivällisellä käytyjen keskustelujen pohjalta Eurooppaneuvosto sitten päättää, miten on paras toimia ja etenkin, onko aika kutsua HVK uudelleen koolle. Toivon teidän ymmärtävän, ettei minun ole sopivaa puuttua nyt selvityksen sisällön yksityiskohtiin. Emme ole vielä saaneet tilanteen arviointia päätökseen. Kuulemisia järjestetään, ja asiasta käydään keskusteluja. Taoiseachilla on velvollisuus esittää asiat kollegoilleen hyvin suoraan. Esitän kuitenkin seuraavat huomiot. Joulukuussa Brysselissä annetun tehtävän mukaisesti puheenjohtajavaltio Irlanti on kuullut laajalti HVK:n osallistujia, myös Euroopan parlamenttia. Taoiseach on keskustellut kaikkien Eurooppa-neuvoston muiden jäsenten kanssa. Myös ministerit ja virkamiehet ovat käyneet tiiviitä ja yksityiskohtaisia keskusteluja. Kumppanit ovat olleet kanssamme hyväntahtoisesti yhtä mieltä myönteisellä ja rakentavalla tavalla. Näin olemme pystyneet arvioimaan kunkin asianosaisen tärkeinä pitämiä asioita läpikotaisin. Tiedämme myös paremmin, mistä on otollisinta etsiä kompromisseja ja mahdollista sovintoa. Olemme käyneet hyödyllisiä ja yksityiskohtaisia keskusteluja parlamentin edustajien Hänschin ja Brokin kanssa. He ovat tehneet meille selväksi, mikä on parlamentin yleinen suhtautuminen HVK:hon ja mitkä ovat sen painopisteet neuvotteluissa. Arvostamme todella heidän rakentavaa ja rehtiä toimintatapaansa. Arvostamme yleensäkin valtavasti sitä, että parlamentti tukee vankasti toimiamme. Olette erityisesti pyrkineet saamaan meitä ja kumppaneitamme keskittymään kokonaiskuvaan, perustuslain hyväksymisen kultaakin kalliimpaan tavoitteeseen ja unioniin kohdistuviin merkittäviin ja suuriin vaaroihin, jotka umpikujaan ajautuminen aiheuttaisi. Olemme varmistuneet kuulemisissa siitä, että on monia ratkaisematta olevia, toimielimiä koskevia sekä muita kysymyksiä, jotka on otettu kuulemisissa esille ja joista toiset ovat monimutkaisempia ja arkaluonteisempia kuin toiset. Suurin osa näistä kävi ilmi puheenjohtajavaltio Italian asiakirjasta, joka julkaistiin ennen Eurooppaneuvoston kokousta joulukuussa, mutta muitakin asioita on otettu esille. Olemme käyneet kaikki kysymykset läpi huolellisesti ja melkoisen tarkasti. Julkisuudessa on keskitytty etenkin asioiden institutionaaliseen puoleen, mutta vakuutan parlamentille, että kumppanien kanssa käydyt keskustelut eivät rajoitu pelkästään näihin näkökohtiin perustuslakisopimusehdotuksessa.

2 6 10/03/2004 Olemme yleisesti sitä mieltä, että vaikka kohtuullinen määrä asioita on edelleen ratkaisematta, suurimpaan osaan on suhteellisen helppoa löytää yhteisymmärrys, kun pyritään sopimuksen lopulliseen hyväksymiseen. Olemme lisäksi varmistaneet, että moniin muihin kysymyksiin, joista osa on hyvinkin merkittäviä, on jo tosiasiassa löydetty ratkaisu, vaikka virallisesti mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Hyvin suurta osaa valmistelukunnan laatimasta tekstistä ei tietenkään ole arvosteltu missään HVK:n vaiheessa, ja olen iloinen voidessani sanoa, että asia on edelleen näin. En osaa sanoa, saako HVK työnsä päätökseen Irlannin puheenjohtajakaudella. Voin kuitenkin sanoa, että jos asia olisi puheenjohtajavaltio Irlannista kiinni, se ratkaistaisiin. Olemme tehneet parlamentille selväksi, kuten olemme tehneet selväksi monissa julkilausumissamme, että haluamme todella hartaasti ja kunnianhimoisesti päästä ratkaisuun. On kuitenkin tärkeää merkitä pöytäkirjoihin, että 25 jäsenvaltiolla ja 25 hallituksella on vastuu asiasta sitä ei voida sysätä puheenjohtajavaltiolle. On paljolti Eurooppa-neuvoston päätettävissä, kutsutaanko uusi HVK koolle lähitulevaisuudessa. Sanon kuitenkin, kuten olen tehnyt useaan otteeseen, että jos poliittista tahtoa löytyy, avoinna oleviin kysymyksiin on helppo löytää ratkaisu. Poliittinen tahto on keskeistä, jotta asiasta saadaan sovittua varhaisessa vaiheessa. Eurooppa-valmistelukunta aloitti työnsä yli kaksi vuotta sitten. Asioista on keskusteltu tiiviisti ja laajamittaisesti. Tällä hetkellä en usko, että erimielisyydet olisi helpompi ratkaista ajan kuluessa. Olen todennut tämän monta kertaa parin viime viikon aikana: nykyiset vaikeudet eivät muutu jatkossa sen helpommiksi. Kysymyksiä ei ole yhtään helpompaa ratkaista vuoden jälkipuoliskolla. Monet muut kysymykset tekevät asiasta tuolloin entistä monimutkaisemman. Parlamentti vaihtuu, komissio vaihtuu ja poliittiset toimijat vaihtuvat ei liene järin viisasta luulla, että aika tekisi työtä puolestamme. Vuoden jälkipuoliskolla on pohdittavana tärkeitä kysymyksiä. Uskon vakaasti, että kaikkia kysymyksiä on paras pohtia yksittäin, toisistaan erillisinä. Muun muassa tämän takia meidän pitäisi pyrkiä ratkaisuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä jos asioita käsitellään yhdessä, ratkaisuun on vaikeampi päästä. Olen edelleen sitä mieltä, että uusi perustuslaki on perin pohjin unionin ja sen kansalaisten etujen mukainen. Se on jättimäinen harppaus eteenpäin selkeyden ja esteettömyyden kannalta. Se tarjoaa unionille lujan perustan tulevaisuuden kasvua ja kehitystä varten. Sen ansiosta unioni voi vastata tehokkaammin kansalaisten huoliin ja nousta dynaamisempaan asemaan maailmassa. Tavallaan se on arvokas päämäärä, johon kannattaa kyllä pyrkiä. Jos kompromissin tekoon löytyy tahtoa on täysin selvää, ettei sopimus synny ilman kaikkien osapuolten vastaantuloa uskon asioiden voivan edetä nopeastikin. Kuten olemme todenneet aiemmin, jos edistymiseen on todellinen mahdollisuus, puheenjohtajavaltio Irlanti tarttuu tilaisuuteen välittömästi. (Suosionosoituksia) Kinnock, Neil, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, olen pahoillani, ettei puheenjohtaja Prodi voinut millään tulla paikalle, koska kuten tiedätte hänellä on virallisia velvoitteita hoidettavanaan toisaalla. Komissio on tyytyväinen tämän aamun keskustelun tarjoamaan tilaisuuteen kiinnittää huomiota siihen, miten tärkeää ehdotetusta perustuslaista on päästä tyydyttävään ratkaisuun. Laekenissa tehty arvio pitää tietenkin edelleen paikkansa, ja laajentuneen unionin on edelleen uudistuttava varmistaakseen, että se toimii yleisen edun puolesta tehokkaasti sekä aiempaa demokraattisemmin ja avoimemmin. Asiaa ei ole selvästikään ratkaistu, ja aivan yhtä selvästi on ryhdyttävä päättäväisesti toimeen. Euroopan unionin kaltaisessa demokraattisten valtioiden ainutlaatuisessa yhteenliittymässä huolellinen harkinta on aina tarpeen, mutta tilanteen pitkittynyt jumiutuminen ei palvele kenenkään etuja rakentavasti. Komissio tukeekin täysin puheenjohtajavaltio Irlannin näkemystä. Ministeri Rochen selvitys on selkeä. Komissio on vakuuttunut siitä, että puheenjohtajavaltio on tehnyt ja tekee edelleen juuri sen, mikä on tarpeen. Brysselin Eurooppa-neuvoston epäonnistumisen jälkeen ainoa realistinen etenemistapa oli puheenjohtajavaltio Irlannin noudattama tapa: kahdenvälisissä neuvotteluissa tuodaan julki, mitä edistymismahdollisuuksia asiassa on. Työ on vaivalloista, ja epäilemättä ministeri Rochelle ja hänen kollegoilleen on kertynyt tästä osoituksena tukku lentokilometrejä. Irlantilaisilla kollegoillamme on kuitenkin todellisia lahjoja edistää ymmärtämystä paitsi tietenkin, jos on kyse englantilaisesta rugbysta ja me toivomme, että uuttera työ tuo tuloksia ja että Eurooppa-neuvostolle osoitetussa puheenjohtajavaltion selvityksessä voidaan lopuksi todeta, että kaikki valtuuskunnat ovat valmiita allekirjoittamaan perustuslakisopimuksen ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tällainen edistyminen vaatii tahtoa tarkistaa alkuperäisiä neuvottelukantoja, mutta komissio uskoo edelleen, että tämä on mahdollista ja että perustuslakisopimuksesta voidaan sopia nykyisellä puheenjohtajakaudella. Kuten ministeri Roche totesi, aika ei muuta peruskysymyksiä eikä tee ratkaisua helpommaksi, mikä ei aina päde politiikkaan, mutta tähän tapaukseen kyllä. Yksi tällaista näkemystä tukeva tekijä on tosiasioiden tunnustaminen: ellei HVK:ta saada tänä vuonna tyydyttävästi päätökseen, perustuslain saaminen unioniin näyttää entistä kaukaisemmalta. Valmistelukunnasta lähtenyt eteenpäin sysäävä voima heikkenee tuolloin selvästi, ja politiikan perusluonteen vuoksi sopimuksesta käytävään keskusteluun sekoittuu muita kiistanalaisia asioita, jotka liittyvät luonnollisesti ja väistämättä esimerkiksi rahoitusnäkymiin. Yksikään demokraatti ei

3 10/03/ saa tuntea pelkoa eikä kyllä tuntisikaan kun edessä on lukuisia keskusteluja, mutta kaikkien keskustelujen selkeyttä ja kurinalaisuutta edistetään parhaiten varmistamalla, että jokaista esiin tulevaa asiaa käsitellään erikseen siihen sisältyvine näkökohtineen. Vaikka on järkevää haluta, että HVK saadaan päätökseen onnistuneesti kohtuullisen nopeasti, ei sillä perusteella kuitenkaan saisi poiketa kurssista, jota parlamentti ja komissio ovat noudattaneet perustuslain sisällössä. Olen varma, että komissio toimii parlamentin enemmistön mielipiteen mukaisesti korostaessaan, ettei valmistelukunnan laatimaa tekstiä pitäisi vesittää. Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että "parempi olla ilman perustuslakia kuin saada huono perustuslaki". Kaikki järkevät ihmiset ovat asiasta taatusti samaa mieltä. Näitä voidaan tuskin kuitenkaan pitää ainoina todellisina vaihtoehtoina. Vaarana ei taatusti ole huono perustuslaki, sillä on erittäin epätodennäköistä, että HVK hyväksyisi jotakin, joka olisi haitallista tai hyödytöntä. Todellisena vaarana on pikemminkin, että perustuslakiehdotusta muutetaan niin paljon, että lopulta perustuslain kunnianhimo ja houkuttavuus hupenee melkein vahingossa, ja ainutlaatuinen tilaisuus selkiyttää ja kehittää unionia perustuslain laatimisen avulla liukuu käsistä. Jäsenvaltioiden edustajille ja ennen kaikkea Euroopan unionin kansalaisille jäisi käteen vain ongelmia, ei ratkaisuja. Tämän takia perustuslain perustana pitäisi edelleen käyttää valmistelukunnan esittämää tekstiä. Sitä voidaan tietenkin parannella joiltain osin. Esimerkiksi Brysselin Eurooppa-neuvostoa edeltävinä kuukausina käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että vaikka ehdotettu muutos saa jäsenvaltioilta laajan tuen, kyse ei välttämättä ole etenemisestä väärään suuntaan, kuten osa näytti tuolloin väittävän. Olimme komissiossa ja korostan, että nimenomaan unionin etujen puolesta iloisia huomatessamme, että lähes kaikki valtuuskunnat tajusivat, ettei äänivaltaisten ja äänivallattomien komission jäsenten erottelu yksinkertaisesti toimi. Luotamme siis siihen, ettei tästä epäkäytännöllisestä ja eripuraa aiheuttaneesta aiheesta esitetä enää uusia muunnelmia. Parlamentin, neuvoston, komission ja kaikkien muiden on toimittava edelleen varovaisesti. Esimerkiksi puheenjohtajavaltio Italia teki avuliaasti selväksi, etteivät kaikki joulukuun Eurooppa-neuvoston viimeisinä tunteina kiertäneet asiakirjat, joita osa piti puheenjohtajavaltion kompromisseina, olleet virallisia. Parlamentin tai komission taikka jopa molempien olisi itse asiassa ollut mahdoton hyväksyä suurta osa noista ehdotuksista. Olemme varmoja, että puheenjohtajavaltio Irlanti osoittaa sille ominaisella tavalla rakentavaa ymmärtämystä, olipa kello kuinka paljon tahansa. Parlamentti tuntee läpikotaisin kiistanalaiset asiat, joita ei ole ratkaistu. Komissio on tehnyt monta kertaa selväksi olevansa sitä mieltä, että valmistelukunnassa aikaan saatua kompromissia unionin ulkoasioiden edustajan "kaksoisvirasta" ei pitäisi muuttaa, ettei Euroopan parlamentin vahvistettua budjettivaltaa pitäisi heikentää eikä määräenemmistöpäätösten soveltamisalaa kaventaa. Komissio on tehnyt selväksi olevansa myös sitä mieltä erityisesti nyt, kun laajentuminen 25 jäsenvaltion unioniksi on vain viikkojen päässä että käytännön seikat puhuvat määräenemmistöpäätösten lisäämisen puolesta vahvemmin kuin koskaan. Tästä asiasta parlamentti tietää, että komission mielestä valmistelukunnan ehdotus kaksinkertaisesta määräenemmistöstä on paras tapa määritellä määräenemmistöpäätös. Se on käytännöllinen ja oikeasuhtainen menetelmä. On selvää, että asioiden välttämätön ja perinpohjainen perusteleminen ei tee päätöksenteosta milloinkaan helppoa laajentuneessa unionissa. Jos sovinnon syntymistä välttämättömissä päätöksissä vaikeutetaan entisestään asettamalla määräenemmistöpäätöksen rajat niin korkealle, että kaikki keskittyvät pikemminkin päätöksen estävän vähemmistön muodostamiseen kuin yhteisymmärryksen saavuttamiseen, tilanne jumiutuu eikä unioni hyödy kokonaisuutena. Komissio on edelleen sitä mieltä, että kaksinkertainen enemmistö eli 50 prosenttia jäsenvaltioista, jotka edustavat 50:tä prosenttia asukkaista, olisi sekä selkeä että tasapuolinen ratkaisu. Komissio hyväksyi kuitenkin valmistelukunnan kompromissin eli 50 prosenttia jäsenvaltioista ja 60 prosenttia asukkaista, vaikka minun on todettava, että komissio on edelleen sitä mieltä, että 50 prosenttia ja 55 prosenttia olisi päätöksenteon tehokkuuden kannalta vieläkin parempi ratkaisu. Tuleepa lopullisesta kompromissista millainen tahansa, kenenkään ei tietenkään pidä unohtaa, että perustuslakiehdotus on hyväksyttävä ja ratifioitava demokraattisen menettelyn mukaisesti 25 jäsenvaltiossa. Jos ehdotuksessa tehdään kaikesta monimutkaisempaa ja vaikeutetaan laajentuneen Euroopan unionin tehokasta toimintaa, sille tuskin löytyy ymmärrystä tai tukea parlamenteissa tai kansanäänestyksissä. Olemme varmoja, että puheenjohtajavaltio, parlamentin enemmistö sekä suuri osa hallituksista ja kansalaisista ymmärtävät tämän. Toivotamme puheenjohtajavaltiolle onnea jatkuvissa toimissa modernin unionin ja sen kansalaisten etujen puolesta. (Suosionosoituksia) Poettering (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, saanen aloittaa osoittamalla sanani neuvoston puheenjohtajalle: ilmoitan ryhmäni puolesta, että arvostamme ja ihailemme vilpittömästi tapaa, jolla Irlannin hallitus hoitaa neuvoston puheenjohtajan tehtäväänsä. Se toimii hyväntahtoisesti ja erittäin määrätietoisesti, tahdikkaasti ja tehokkaasti. Mielestäni se on hyvä esimerkki siitä, miten jopa jäsenvaltiot, joissa on vähän asukkaita, voivat viedä politiikkaa runsain

4 8 10/03/2004 mitoin eteenpäin. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olen yhtä mieltä lausumastanne, jossa toteatte, että jos asia olisi puheenjohtajavaltio Irlannista kiinni, hallitustenvälinen konferenssi saataisiin onnistuneesti päätökseen toimikaudellanne. Näin vain vahvistuu vaikutelmamme siitä, että puheenjohtajavaltio tekee todella parhaansa. Haluan ilmoittaa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, että olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että asiat ovat alkaneet sujua ja että ratkaisematta olevissa asioissa, erityisesti kaksinkertaista määräenemmistöä koskevassa asiassa, on edistytty. Omasta puolestani olen aina vaatinut Saksan hallitusta toimimaan joustavasti ja siirtymään eteenpäin. Kun näin nyt tapahtuu, minun on annettava sille selkeä tunnustus. Saksan hallituksen toimien lisäksi muidenkin hallitusten on toimittava vastaavasti. Nyt ei ole sopiva aika eikä paikka syyttää virheistä tai jarruttavasta joustamattomuudesta. Kaikkien hallitusten on aika tehdä kompromisseja, ja me kehotamme niitä tekemään näin. Panokset ovat korkeat. Neuvoston puheenjohtaja puhui vaaroista näin hänen sanansa käännettiin kielelleni ja näin ollen on tärkeää palauttaa jälleen mieliin, mihin perustuslailla oikein pyritään. Eurooppalaisia arvoja on kuvattu johdanto-osassa, perusoikeuskirjassa. Euroopan parlamentin tehtävät ja velvollisuudet on lueteltu perustuslakiehdotuksessa. Sen määräykset ovat valtava edistysaskel Euroopan parlamentille, demokratialle ja parlamentarismille Euroopassa. Ministerineuvoston lainsäädäntötoiminnasta tulee avoimempaa, vaikka emme saakaan lakia säätävää neuvostoa, jota pyysimme. Valmistelukunnan ehdotuksen mukaan komissio nimitetään siten, että valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet esittävät komission puheenjohtajaa ja komission kokoonpano vastaa Euroopan parlamentin vaalien tuloksia. Tämä on todella suuri edistysaskel, koska näin Euroopan unionin asukkaat voivat vaikuttaa komission kokoonpanoon äänestämällä. Tiedämme hyvin, ettei tätä määräystä vielä sovelleta, mutta puollamme tällaisen järjestelyn käyttöönottoa ajoissa tämän vuoden Euroopan parlamentin vaaleja varten. Tämä tarkoittaisi, että komission puheenjohtajaa esittäessään valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet ottaisivat huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset. Tämä on demokratian periaatteiden mukaista. Se on oikeudenmukainen ratkaisu, eivätkä sen taustalla ole puoluepoliittiset näkökohdat, vaan se on periaatekysymys. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kun komission puheenjohtajan nimittämisestä keskustellaan puheenjohtajakaudellanne, vaadimme teitä ottamaan Euroopan parlamentin vaalien tulokset huomioon. On muistettava, miten kova työ tehtiin, ennen kuin valmistelukunnan ehdotus saatiin toteutettua. Haluaisin toistaa kiitokseni erinomaisesta työstä parlamentin kahdelle edustajalle, Klaus Hänschille ja Elmar Brokille. Kiitän tietenkin myös Valéry Giscard d'estaingiä valmistelukunnan puheenjohtajan tehtävän hoitamisesta. Haluaisin kiittää vielä myös kaikkia Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja hallitusten edustajia, jotka osallistuivat lopullisen ehdotuksen laatimiseen. Työn ei saa antaa nyt päättyä epäonnistumiseen. Muistan hyvin, kuinka Ranskan tasavallan presidentti selvitti meille Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana Nizzan sopimusta joulukuussa Hän vastasi Nizzan huippukokouksen lopputuloksesta esittämäämme arvosteluun tekemällä aiejulistuksen. Ensimmäinen askel kohti Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan perustamista otettiin, kun Ranskan presidentti myönsi, että oli aihetta harkita, että Euroopan unionin uudistamiseksi otettaisiin käyttöön uusi menetelmä. Seuraava askel oli Laekenin päätös ja työ, jonka me kaikki tunnemme. Se ei saa valua hukkaan. Toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien olemme 455 miljoonan asukkaan yhteisö. Tarvitsemme selkeän ja lujan oikeudellisen perustan tulevalle Euroopan unionille, jotta rakennelma saadaan pysymään kasassa. Perustuslain ytimessä ovat välineet, joilla voimme sopia yhteisistä menetelmistä ja ratkaista kiistat ja eturistiriidat rauhanomaisesti. Perustuslaissa on kysymys lyhyesti sanottuna Euroopan rauhanomaisesta tulevaisuudesta, eikä hankkeen saa antaa epäonnistua. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toivotan teille parhainta menestystä ja toivon, että korjaatte tämän työn hedelmät ennen puheenjohtajakautenne päättymistä. (Suosionosoituksia) Barón Crespo (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, on tullut aika soveltaa todella käytännössä veljeyden, solidaarisuuden ja tasaarvon periaatteita ja viedä Euroopan perustuslakia eteenpäin. Taoiseach on tarttunut toimeen, ja ehdottaisin, että puheenjohtajavaltio Irlanti runouden ja kirjallisuuden maa muistaisi suuren eurooppalaisen, Ranskan kansalaisen Victor Hugon sanat. Hän ehdotti Euroopan yhdysvaltoja 1800-luvulla ja totesi, että tulevaisuudella on monet kasvot heikoille se on saavuttamaton, pelkureille tuntematon, mutta rohkeille se tarjoaa tilaisuuden. Aika on mielestäni tullut, koska meidän on muistettava, että Eurobarometrin mukaan innostus Euroopan unionia kohtaan laskee lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin 78 prosenttia kansalaisista kannattaa perustuslakia, myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista näin tekee 51 prosenttia, mikä on mielenkiintoista. Pyytäisin siis kevään Eurooppa-neuvostoa uusimaan hallitustenvälisen konferenssin tai vieläkin parempaa tarttumaan härkää sarvista: valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten olisi istahdettava alas ratkaisemaan avoinna olevat asiat. Näin heidän kuuluu

5 10/03/ tehdä, jos he todella käsittävät, miten historiallinen tilanne on käsillä. Sanoisin, että kiistanalaisissa kysymyksissä meidän on lähdettävä siitä ajatuksesta, että unionissa valta ei saa perustua päätöksenteon estämiseen vaan päättämiseen määräenemmistöllä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tältä osin haluaisin ilmoittaa ryhmäni ja ennen kaikkea puolueeni tukevan sitä, että maatani koskeva pattitilanne saadaan raukeamaan sanaharkka on vaihdettava rakentavaan keskusteluun. On todella tärkeää käyttää kaksinkertaista enemmistöä ja äänten painotusta, jonka ansiosta asioissa päästään eteenpäin ja toimintakyky säilyy. Toinen tärkeä kysymys, joka on hyvin merkittävä ennen kaikkea parlamentille, on määräenemmistöpäätöksen soveltamisala sekä lainsäädäntövallan ja budjettivallan jakaminen tasapuolisesti parlamentin ja neuvoston kesken. Puheenjohtajavaltio Italian laatimat luonnokset olivat selvä takaisku. Asia huolestuttaa meitä valtavasti. Mielestäni parlamentin olisi ilmaistava kantansa selkeästi. Emme ole valmiita selkeään takaiskuun sen takia, että perustuslaki hyväksytään. Berliinissä pidetyssä kolmen jäsenvaltion välisessä epävirallisessa kokouksessa yksi muiden ohella käsitelty tärkeä kysymys oli komission talousasioista vastaavan koordinointiministerin viran perustaminen. Parlamentti on todennut moneen otteeseen, että tarvitaan vastuullista taloushallintoa. Perustuslaissa on mainittu ulkoministeri, muttei talousministeriä. Jos haluamme todella edistyä Lissabonin strategiassa, jolla on tarkoitus luoda työpaikkoja ja teknologialle suotuisat olosuhteet tulevaisuutta varten, meidän on annettava sille kasvot. Ei ole mitään syytä, miksei asiaa voitaisi harkita ja miksei hallitustenvälinen konferenssi voisi esittää tällaista muutosta perustuslakiin. Rahoitusnäkymät ovat myös edelleen kiistan alla. Tuemme sitä, että komissio antoi ehdotuksen rahoitusnäkymistä omien velvollisuuksiensa mukaisesti. Emme voi hyväksyä tinkimistä etenkään laajentumisen kynnyksellä. Parlamentti olisi voinut ilmoittaa puoltavansa 1,4:ää prosenttia BKT:stä. Hyväksyimme komission kannan, mutta mielestämme tinkiminen ei ole tulevaisuuden kannalta hyvä merkki. Arvoisa puhemies, lopuksi ilmoitan ryhmäni hyväksyvän selkeästi sen, että Euroopan parlamentin vaalien tulokset otetaan huomioon. Kaikkihan meistä haluavat voittaa vaalit. Asiaan sisältyy joka tapauksessa yksi perustavan tärkeä seikka: Euroopan poliittisen rakenteen takia millään puolueella ei tule olemaan yksinvaltaa, ja jos parlamentaarista logiikkaa sovelletaan komission puheenjohtajaa esitettäessä, on oltava johdonmukainen. Parlamentaarisessa järjestelmässä on tärkeää pystyä muodostamaan enemmistöjä, mikä tehdään ohjelman mukaisesti. Hyvä jäsen Poettering, ei siis ole mitään järkeä esittää ennenaikaisesti veto-oikeuden käyttämistä. Myös me olemme valmiita voittamaan vaalit, ja olemme siten valmiita muodostamaan edistysmielisen ja Eurooppa-myönteisen koalition. Nähtäväksi jää, miten valmiita te olette tekemään samoin. (Suosionosoituksia) Watson (ELDR). (EN) Arvoisa puhemies, kevään neuvostoa hallitsee talouden uudistusohjelma, mikä on aivan oikein. Euroopan tulevaisuudesta puhuminen on kuitenkin hieman outoa, kun tulevaisuuden edistämiseen suunniteltu perustuslaki tyrehtyy neuvostossa. Parlamentin liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä on tyytyväinen puheenjohtajavaltion käymiin tiiviisiin neuvotteluihin. Lähes kaikista pääkaupungeista on saatu sellainen viesti, ettei jäsenvaltioiden ehkä olisi aivan mahdotonta päästä sovintoon. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ette saa antaa periksi yrittäessänne löytää HVK:ssa ulospääsyä umpikujasta, vaan pyydämme teitä varmistamaan, että Euroopan unioniin saadaan perustuslaki ennen parlamentin kesäkuisia vaaleja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä myös siitä, että poikkesitte puheenvuorossanne käsikirjoituksesta. Lauseenne "on mahdollista löytää yhteisymmärrys, kun pyritään sopimuksen lopulliseen hyväksymiseen" on yksi Sir Humphreyn parhaita. Olen iloinen nähdessäni, että hän on elossa ja voi hyvin Justus Lipsiuksessa. (Naurua) Toteamuksenne, jonka mukaan poliittinen tahto on kaiken avain, on kuitenkin aivan oikea. Mahdolliset ongelmat 25 jäsenvaltion unionissa ovat tuskallisen selviä. Ilman toimielinten uudistusta unioni ei voi toimia tehokkaasti. On aika lakata teeskentelemästä, että elämä jatkuu, vaikka HVK epäonnistuisi. On syytä jättää omaan arvoonsa Puolan epäsuosittu iskulause "Nizza tai kuolema". Laajentuneessa unionissa Nizza on kuolema. Olen samaa mieltä komission kanssa perustuslakiehdotuksen peukaloinnista. Osa Euroopan johtajista pelaa pokeria unionin tulevaisuudella, ja kaikki on yhden kortin varassa. Hallitusten, kansan ja meidän parlamentaarikkojen on aika paljastaa korttimme. Vaadimmeko sekä sisäpolitiikassa että ulkopolitiikassa vahvempaa ja uskottavampaa Euroopan unionia? Vaadimmeko yhdentymistä siellä, missä sitä tarvitaan? Tahdommeko, että komission puheenjohtajana on Euroopan paras ja sopivin henkilö, joka saa tukea kaikilta puolueilta? Liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmän vastauksista ei ole epäilystäkään: kyllä, kyllä ja kyllä! Olen pahoillani siitä, ettei Euroopan vasemmisto, jota edusti innoittava johtohahmo Jacques Delors, näytä nyt olevan vakuuttunut maanosamme tulevaisuudesta. Jäsen Poetteringin joukkio näyttää huolehtivan pikemminkin siitä, että komission seuraavasta puheenjohtajasta tulee sen leikkikalu, kuin puheenjohtajan ohjelman sisällöstä.

6 10 10/03/2004 Hyvä jäsen Poettering, Wilfred Martens on oikeassa väittäessään, että PPE-DE on "jyrkän Eurooppamyönteinen". Minusta te vaikutatte lähinnä epämiellyttävän Eurooppa-myönteisiltä. Puhutteko koko ryhmänne puolesta vai edustatteko vain osaa siitä? Eurooppa-neuvoston on keskusteltava myös Euroopan unionin ulkosuhteista. On syytä tunnustaa, että Euroopan unionin sanoilla on poikkeuksetta enemmän painoarvoa maailmassa, kun se puhuu yhdellä äänellä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, esitänkin teille pyynnön: eilen illalla viisi Guantánamossa vangittuna ollutta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista palautettiin kotimaahansa. Olen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, mutten näe tätä niinkään Yhdistyneen kuningaskunnan voittona kuin Euroopan tappiona. Jos neuvosto olisi asettanut Euroopan edun kahdenkeskisten neuvottelujen edelle, meillä voisi olla yhtenäisempi ja periaatteellisempi asema. Meidän olisi pitänyt vaatia takeet kaikkien Guantánamossa olevien eurooppalaisten vankien vapauttamisesta. (Suosionosoituksia) Haastan puheenjohtajavaltion puolustamaan unionin arvoja ja puhumaan koko Euroopan unionin puolesta unionin ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa, jossa käsitellään Guantánamossa jäljellä olevia vankeja. Koko maanosan on nyt vedettävä yhtä köyttä, tai muuten irtaannumme toisistamme. Eurooppa-myönteisten voimien on hallinnossa ja täällä parlamentissa esitettävä asiansa vakuuttavasti, koska uutta perustuslakia, uutta uskottavuutta ja uutta itseluottamusta tarvitaan ja niitä tarvitaan nyt. (Suosionosoituksia) Wurtz (GUE/NGL). (FR) Arvoisa puhemies, yksi Eurooppa-neuvoston tehtävistä on toteuttaa vaikutusten arviointi Lissabonin strategiasta, ja tässä sen olisi syytä pohtia opetuksia, joita nähdäkseni sisältyy asiakirjaan, jonka komissio antoi Eurooppa-neuvostolle. Asiakirjasta käy ilmi, että unionin nykyiselle politiikalle tunnusomainen vapaisiin markkinoihin perustuva lähestymistapa ei ole edistyksellisen sosiaalisen mallin mukainen. Sosiaalinen malli on epäelitistinen, ja siinä rohkaistaan kaikkia ihmisiä käyttämään kykyjään. Vakuutan tietenkin komission jäsenelle Kinnockille, että komission asiakirjassa pidättäydytään tekemästä tällaisia johtopäätöksiä Lissabonin strategian neljästä vuodesta, mutta kaunopuheisten rivien välistä voidaan kierrellen ja kaarrellen nähdä, että tekijöistä oli noloa laatia tätä selvitystä. Unioni asetti Lissabonissa yhdeksi päämääräksi täystyöllisyyden vuoteen 2010 mennessä. Miten pitkälle on päästy? Työllisyys on osoittautunut melko sitkeäksi, tai siltä raportin perusteella vaikuttaa. Raportissa on jopa keksitty sellainen pikantti uudisilmaus kuin "työllisyysasteiden kohentuminen saattaa viivästyä", ennen kuin myönnetään karvas totuus: "Vuonna 2003 euroalueella menetettiin noin työpaikkaa (nettomääräisesti). Tämä on ensimmäinen kerta, kun työpaikat vähenevät vuoden 1994 jälkeen. Työttömyysasteen odotetaan jatkavan hienoista nousuaan vuonna 2004." Lissabonissa Euroopan unioni asetti päämääräksi, että siitä on tultava vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Mitä mieltä komission väliraportissa ollaan tästä? Siteeraan sitä: "Lissabonin strategiaa [on toteutettu] neljän vuoden ajan. Tämän jakson kuluessa on saatu aikaan kiistatonta edistymistä, minkä ansiosta on voitu tukea tarvittavaa siirtymistä kohti kilpailukykyistä osaamistaloutta, joka luo kasvua " ja niin edelleen. Sitten esitän muutamia tosiasioita kaikessa karmeudessaan. Kun Lissabonin strategiaa on toteutettu neljä vuotta siteeraan komissiota "koulutusjärjestelmästä ilman tutkintoa poisjääneiden osuus oli yli 18 prosenttia vuonna 2003 ja 17,2 prosenttia eurooppalaisista 15-vuotiaista nuorista on vailla tarvittavia vähimmäistaitoja (luku-, kirjoitus- ja laskutaito)". Tämä on komission tekstiä. Tätä armotonta arviota seuraa maininta, että sekä julkiset että yksityiset investoinnit ovat kaiken kaikkiaan vähentyneet, "minkä tekee vielä huolestuttavammaksi se, että investointien vähenemisestä kärsivät Lissabonin strategiaan kuuluvat ensisijaiset alat, kuten tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä yleissivistävä ja ammatillinen koulutus". Lopuksi komission raportissa annetaan uusi, uljas määritelmä toisesta Lissabonin strategian keskeisestä käsitteestä: "kestävään kehitykseen tähtäävä toimintamalli on alettu ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Monet jäsenvaltiot ovat [ ] alkaneet uudistaa eläkejärjestelmiään ratkaistakseen väestön ikääntymisen muodostaman ongelman". Jos kestävä kehitys on tätä, neuvosto on varmaan täynnä ekologeja. Työstettyään ja laadittuaan tämän diagnoosin komissio tarjoaa ratkaisun: vapaiden markkinoiden malli ei johda mihinkään, kauan eläköön vapaiden markkinoiden malli! Niin sen iskulause näyttää kuuluvaan. Se siis näkee, että on "välttämätöntä jatkaa tiukkaa kilpailupolitiikkaa sisämarkkinoilla", ja lisää jatkoksi, että vakaussopimusta on noudatettava, eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmien uudistamista on jatkettava, ympäristöpolitiikan on oltava kannattavaa ja jopa kaikkein kannattavimmat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alat on määritettävä. Miten pahaksi vapaisiin markkinoihin perustuvasta ideologiasta aiheutuneen sosiaalisen ja poliittisen kriisin on kärjistyttävä, ennen kuin kriittisen älyn häivähdys saa mahdollisuuden unionin valtaapitävien keskuudessa? Näytön perusteella ainoa tapa säästää eurooppalaiset ihanteet on tehdä selvää koneistosta, joka työntää tuutista inhimillistä sotkua ja epätoivoa. Kevään huippukokouksen jälkeen on aika alkaa työhön, jotta uusi kevät koittaisi Euroopassa Voggenhuber (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, jossain Pariisissa

7 10/03/ valmistelukunnan puheenjohtajan Valéry Giscard d'estaingin huomassa on valtava taulu, joka oli asetettu valmistelukunnan viimeisessä kokouksessa kokoushuoneen etuosaan. Kaikki valmistelukunnan jäsenet panivat siihen allekirjoituksensa ja ilmoittivat näin hyväksyvänsä valmistelukunnan suuren perustuslakisopimusehdotuksen. Pyysin taulua eilen puheenjohtaja Giscard d'estaingiltä. Ehdotan, että taulu pantaisiin esille valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten seuraavassa huippukokouksessa. Osa päämiehistä näyttää unohtaneen täysin, että he lähettivät henkilökohtaiset edustajansa osallistumaan perustuslain laadintaan ja että edustajien nimikirjoitukset osoittavat näiden tukeneen valmistelukunnan neuvottelujen tulosta. Ehkäpä valtioiden ja hallitusten päämiehet muistavat näin samalla, mikä valmistelukunta oli ja mitä se sai aikaan. Tällä hetkellä on kaksi suurta ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on, ettei valmistelukunta voi puolustaa omaa ehdotustaan, ja koska valmistelukunta on päättänyt työnsä, Euroopan maiden parlamentit ovat menettäneet ainoan paikan, jossa ne kykenivät yhtenäistämään toimiaan ja yhdistämään voimansa puolustaakseen perustuslain määräysten parlamentaarista ja demokraattista puolta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toinen suuri ongelma on, että valmistelukunta oli julkinen. Hallitustenvälinen konferenssi tarkoittaa paluuta imperiumin mahtimiesten salamyhkäisiin ja vehkeilyltä vaikuttaviin kokouksiin, joista pysytään tiukasti vaiti. Mahtimiehet vain laativat röyhkeästi Euroopan perustuslain tällä feodaalisella tavalla. Perustuslaki on pohjimmiltaan parlamentaarinen kysymys. Näin ollen olisi oikein ja soveliasta, että hallitukset osoittaisivat asiaan kuuluvaa kunnioitusta parlamenteille ja perustuslakiehdotuksen laatijoille varmistamalla, ettei yksi ainoa peruste hallitse neuvotteluja täysin. Valmistelukunnalla oli tavoitteita, jotka liittyivät yksinkertaisesti demokratiaan, tehokkuuteen ja unionin paikkaan maailmassa. Mikä on saanut hallitukset laatimaan 320 ehdotusta, joista olemme nyt saaneet tiedon? Yksi ainoa peruste: lisää valtaa kansallisille hallituksille. Se on niiden ainoa päämäärä. Kaikilla 320 ehdotuksella on yksi yhteinen nimittäjä: ei enää sosiaalista Eurooppaa, ei enää demokratiaa, ei enää kansalaisoikeuksia ja muita perusoikeuksia, ei enää parlamentarismia, ei enää pyrkimystä tehokkaan unionin rakentamiseksi, vain enemmän valtaa niille itselleen. Niitä ei liikuta, jos näin järkytetään demokraattista tasapainoa, toimitaan vastoin tasavallan periaatteita tai riistetään parlamenteilta oikeudet. Kaikki, jotka ovat vakavasti huolissaan tällaisesta kehityskulusta, tunnistanevat toisen perusteen, nationalismin. Koko hallitustenvälinen konferenssi on täynnä sellaista nationalistista henkeä, jota emme enää halua nähdä Euroopassa. Hallitusten vallan lisäämisen ja nationalismin yhdistelmä on suurin vaara, joka uhkaa maanosaamme. Ihmettelen suuresti parlamentin jäsenten suopeaa kärsivällisyyttä. Joka neljäs viikko esitämme päätöslauselman muodossa pyynnön: "Armollinen hallitustenvälinen konferenssi, pyydämme mitä nöyrimmin, että demokratiaa voitaisiin jatkaa hallitusten vallan rinnalla. Puollamme perusoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Pyydämme hartaasti, että annatte parlamentarismin toimia hallitusten vallan ohella." Emme ole edes onnistuneet aneluissamme, sillä meitä ei kuunnella eikä mikään muutu. Viisi kuukautta! Euroopan perustuslakia oli laatimassa 105 henkilöä 16 kuukauden ajan, mutta 25 hallitusta on repinyt sen riekaleiksi vain viidessä kuukaudessa. Arvoisa puhemies, kiitos kärsivällisyydestänne. Ehkä voitte jollain tavoin auttaa varmistamaan, että kyseinen taulu, jolla on jonain päivänä historiallista merkitystä, kiinnitetään seinälle neuvoston eteen. Muistuttakoon se, että kyseessä on Euroopan tulevaisuus. (Suosionosoituksia) Collins (UEN). (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin esitän vilpittömät kiitokset neuvoston puheenjohtajalle ja ilmoitan arvostavani erittäin avointa, vilpitöntä ja suorasanaista esitelmää, jonka hän piti tänä aamuna. Hän selvästikin arvostaa parlamenttia, mistä kiitän häntä. Kiitän myös komission varapuheenjohtajaa Kinnockia Irlannille osoitetuista kiitoksista sekä onnentoivotuksista Triple Crown -rugbymestaruuden tavoitteluun, etenkin kun viime viikonloppuna Twickenhamissa saavutettiin upea voitto. Kevään huippukokouksessa keskitytään kahteen pääasiaan: Ensinnäkin on vietävä eteenpäin roppakaupalla uusia Euroopan unionin säädöksiä, jotta varmistetaan, että Euroopan unionista tulee kilpailukykyisempi. Toiseksi on arvioitava, miten neuvottelut ovat edenneet Euroopan unionista tehtävän uuden sopimuksen aikaan saamiseksi. Vahva, kilpailukykyinen ja vakaa talous on oleellista, jotta varmistetaan kestävä kasvu ja parempi elintaso Euroopan kansalaisille. On tehtävä enemmän, jotta Lissabonin strategiassa edistytään ja varmistetaan, että unionista tulee maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. Kun pyritään luomaan lisää parempilaatuisia työpaikkoja Eurooppaan, on Euroopan unionissa toteutettava monenlaisia toimia. Tiedämme, että sisämarkkinoiden ansiosta on sanottu syntyneen yli 2,5 miljoonaa työpaikkaa yksin kymmenen viime vuoden aikana. Meidän on pantava kasvuohjelmaa koskeva aloite täysimääräisesti täytäntöön, sillä ohjelma lisää investointeja Euroopan laajuisiin energia- ja liikenneverkkoihin. Lisäksi kasvuohjelmaa koskevalla aloitteella on varmistettava, että tutkimus- ja kehitystoiminnan investoinnit ovat unionissa tavoitteen mukaiset 3 prosenttia BKT:stä vuoteen 2010 mennessä. Kaikki unionin uusi lainsäädäntö on testattava tarkkaan, jotta selviää, vaikuttaako se yritystoimintaan ja kilpailukykyyn. Rahoituspalveluiden

8 12 10/03/2004 toimintasuunnitelma on toteutettava, jotta unionilla on rahoituspalveluiden yhtenäismarkkinat vuoteen 2005 mennessä. Unionissa on säädettävä myös yhteisö- ja patenttijärjestelmästä. Unionista ei voi tulla maailman johtavaa tietoon perustuvaa taloutta, ellei se hyödynnä täysin uutta ja kehittyvää tietotekniikkaa. eeurope ohjelmalla pyritään lisäämään laajakaistayhteyksien määrää kouluissa, jotta taataan nuorille mahdollisuus käyttää nopeita Internet-palveluja ja lisätä taitojen kehittämistä. Olen vakaasti sitä mieltä, että tietoyhteiskunnan hyödyt on ulotettava sekä kaupunkialueille että maaseudulle ja kaikille unionin alueille. Neuvoston puheenjohtaja, pääministeri Bertie Ahern esittää kokouksessa arvion uutta EU:sta tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen etenemisestä. Pääministeri Ahern on nopeuttanut muiden jäsenvaltioiden hallitusten kanssa käytyjä neuvotteluja, jotta keskeisistä peruskysymyksistä käydyissä keskusteluissa edettäisiin nopeasti. Tiedämme kaikki, että meidän on saatava aikaan uusi sopimus Euroopan unionista, jotta Euroopan unionista tulisi nykyaikaisempi ja tehokkaampi 25 jäsenvaltion yhteisö. Prosessissa on tunnustettava pienten jäsenvaltioiden asema, joka on suojattava uudessa toimielinjärjestelmässä. Ei ole koskaan helppoa toimia välittäjänä sopimuskysymyksissä, ja siksi Euroopan unionin uuden sopimuksen tekeminen vie aikaa. Neuvotteluissa ei saisi unohtaa yhtä asiaa: unioni laajenee 1. toukokuuta Bonde (EDD). (DA) Arvoisa puhemies, hyvät irlantilaiset toverini, onnittelen teitä siitä, että peittositte Englannin rugbyssa. Muistakaa kuitenkin, ettei unionin kansalaisia pidä kukistaa. Heidän on saatava päättää itse. Sen sijaan, että Irlannissa ja Tanskassa järjestetään uusintaotteluita, kun äänestämme uutta sopimusta vastaan, puheenjohtajavaltion olisi parempi ilmoittaa Brysselin huippukokouksessa, ettei se aio allekirjoittaa uutta Euroopan unionin perustuslakia, jos siitä ei ole järjestetty kansanäänestystä kaikissa maissa. Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä suosittaa, että äänestäjät hylkäävät kohteliaasti perustuslain, jossa unionille annetaan lainsäädäntövaltaa 15 uudella alalla sen sijaan, että unionin valta rajattaisiin rajat ylittäviin kysymyksiin. Veto-oikeus lakkautettaisiin näin ollen noin 40 alalla, eikä viimeistä sanaa annettaisi äänestäjille ja vaaleilla valituille edustajille. Tämä vaatisi tunnustamaan, että Euroopan unionin perustuslaki on ensisijainen kansalliseen perustuslakiin nähden, eikä jäsenvaltioiden perustuslakeja kunnioitettaisi. Varoitamme eritoten siitä, että pääministereille annetaan valta muuttaa perustuslakia kysymättä äänestäjien mielipidettä. Päättäkää Brysselin huippukokouksessa, että perustuslaista on keskusteltava ja siitä on järjestettävä kansanäänestys kaikissa unionin jäsenvaltioissa, ennen kuin se tulee voimaan. Miksei perustuslakiehdotuksesta järjestettäisi neuvoa-antavia kansanäänestyksiä kesäkuussa samaan aikaan Euroopan parlamentin vaalien kanssa? Tällöin voisimme keskustella yhdessä mahdollisesta yhteisestä tulevaisuudesta ja edustajat voitaisiin valita sen mukaan, mitä mieltä kukin on perustuslaista. Voisimme sitten päättää itse, haluammeko siirtää lisää valtaa äänestäjiltä ja jäsenvaltioiden vaaleilla valituilta edustajilta Euroopan unionin virkamiehille ja ministereille. Nyt esitän kysymyksen: voisiko puheenjohtajavaltio sanoa, mitä tapahtuu perustuslaista käytävissä salaisissa neuvotteluissa? Ketkä niihin osallistuvat ja ketkä jäävät ulkopuolelle? Ketkä olivat läsnä esimerkiksi Berliinissä? Onko puheenjohtajavaltio saanut täydelliset tiedot? Onko sovittu kompromissiehdotuksesta, joka voidaan esittää, kun aika on presidentti Chiracin mielestä kypsä? Lopuksi esitän lyhyen kysymyksen jäsen Watsonille: jos Nizzan sopimus merkitsee laajentumisen kuolemaa, miksi Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä sitten suositteli sitä? Berthu (NI). (FR) Arvoisa puhemies, kevään Eurooppa-neuvoston alla tehdyissä mielipidekyselyissä on käynyt ilmi, että suurin osa kyselyihin osallistuneista on todella kuten jäsen Barón Crespo totesi Euroopan perustuslain puolella. On kuitenkin lisättävä, että he esittävät mielipiteensä ilman mitään käsitystä perustuslain oikeudellisesta määritelmästä tai nyt laaditun perustuslain tarkasta sisällöstä. Voimme näin ollen päätellä, että ihmiset kannattavat Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden suhteiden selventämistä, mutta mitään muuta emme taatusti voi tästä päätellä. Neuvoston ja komission juuri antamien julkilausumien sekä Giscard d'estaingin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa eilen antamien lausuntojen pohjalta voidaan siis nähdä hahmotelma federalistisesta strategiasta, jota minä pidän lähinnä vastenmielisenä ja joka voidaan esittää seuraavasti. Periaatteellinen kompromissi julkistetaan juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja, mikä antaa suotuisan kuvan äänestäjille, jotka käyvät uurnille ilman, että ovat pystyneet käymään yhtään kunnon keskustelua laaditusta ehdotuksesta. Jos vaalien tulos näyttää perustuslain kannattajien mielestä tarpeeksi suotuisalta, ilmoitetaan, että vaalien katsotaan vastaavan kansalaisten kuulemista, joten kansanäänestyksen järjestäminen ei ole enää välttämätöntä. Ristiriitaista kyllä, lopulta strategialla vääristetään demokraattista keskustelua samalla, kun julistetaan, että vanha kunnon Monnet'n menetelmä on vanhentunut, sillä siitä puuttuu avoimuus. Euroopan parlamentin vaaleilla ei voida korvata kansanäänestystä, sillä niissä yhdistyvät kaksi liian erilaista asiaa ja niiden tulokset olisivat aivan liian sekavat, jotta niistä voitaisiin pitävästi erottaa jokin sanoma. Jos valtionpäämiehet hyväksyisivät välittömästi ennen Euroopan parlamentin vaaleja valmistelukunnan versiosta muokatun ehdotuksen joka olisi liian tiukka

9 10/03/ malli laajentuneelle Euroopalle, mitä en pitäisi hyvänä ainoa tie eteenpäin, ainakin Ranskassa, olisi järjestää asiasta kansanäänestys Brok (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, mielestäni neuvoston puheenjohtaja esitti yhden keskeisen asian, kun hän toi puheenvuorossaan aivan oikein esille, että perustuslakia on hyvin hankala saada hyväksyttyä lopullisesti myöhemmässä vaiheessa, jos prosessi nyt viivästyy, sillä kollektiivinen tuntemuksemme vähenee uusien toimijoiden astuessa areenalle ja koska politiikan asialista kehittyy siten, että puolentoista vuoden päästä on lähes mahdotonta herättää hanketta henkiin. Tästä syystä olen sitä mieltä, että puheenjohtajavaltio Irlanti on toiminut oikein, kun se on tunnustellut mahdollisia kompromisseja kahdenvälisissä keskusteluissa. Olemme käyneet jäsen Hänschin, jäsen Duffin ja muiden kanssa monissa pääkaupungeissa parin viime kuukauden aikana, ja olemme saaneet sellaisen vaikutelman, että kaikki haluavat sopimuksen syntyvän. Vain yhdessä kohdassa sopu osoittautui mahdottomaksi. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että näkemykset ovat alkaneet muuttua ja että sopimuksen tiellä seisovia on lukumääräisesti entistä vähemmän. Tästä syystä sekä siksi, että ajan myötä asia muuttuu entistä hankalammaksi, puheenjohtajavaltio Irlantia olisi rohkaistava ehdottamaan 25. maaliskuuta järjestettävässä huippukokouksessa, että ylimääräinen huippukokous kutsuttaisiin koolle jo ennen toukokuun ensimmäistä, jotta sopimus syntyy. Ellei perustuslakisopimuksesta synny sopua, on vaara, että hukataan mahdollisuudet yhdistää laajentuminen tehokkaampaan Euroopan unioniin, perustaa Unioni yhteisille arvoille ja siirtää valtaa kansalle, joka valitsisi komission puheenjohtajan äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa ja joka nauttisi perusoikeuskirjan ansiosta laajoista laillisista oikeutuksista ja turvasta. Emme mielestäni saa vaarantaa tämän tavoitteen saavuttamista pitämällä yllä myyttiä, jonka mukaan suurten ja pienten jäsenvaltioiden välillä olisi ratkaiseva ero. Olen ollut parlamentin jäsen kaikkiaan 24 vuotta, enkä ole kertaakaan nähnyt, että neuvoston tai Euroopan parlamentin äänestyksessä suurten jäsenvaltioiden edustajat olisivat asettuneet pieniä jäsenvaltioita vastaan. Äänestys perustuu etuihin tuottaako maa esimerkiksi viiniä ja niin edelleen. Näin on asiain laita, eikä myyttiä ylläpitämällä saa estää päätöksiä. Hallitusten päämiesten on ymmärrettävä selkeästi vastuunsa varmistaa, ettei myytillä estetä edistymistä ja ettei sitä saa käyttää tekosyynä neuvottelujen jumittamiselle. (Suosionosoituksia) Tämän takia haluan todeta seuraavan seikan: perustuslakiehdotuksen ansiosta meillä on todella ainutlaatuinen tilaisuus saattaa koko yhdistynyt Eurooppa yhteen siten, että perustana on kansojen ja hallitusten yhdenvertaisuus. Jos yritys epäonnistuu, Eurooppa vaipuu takaisin ryhmiin, jotka etenevät omaa vauhtiaan ja joiden välillä on kaikenlaisia esteitä. Näin ei käy yhdessä yössä, vaan tasaista vauhtia. Vastuu tilaisuuteen tarttumisesta on 25:llä valtionpäämiehellä ja hallitusten päämiehellä, ja heidän on se hyväksyttävä. Päätän puheenvuoroni esittämällä nykytilanteeseen sopivan vertauksen. Kotimaassani parlamentaarinen kansalliskokous, joka kokoontui Paulskirche-kirkossa Frankfurtissa vuonna 1848, hyväksyi demokraattisen perustuslain, joka olisi avannut tien yhtenäiselle demokraattiselle Saksalle. Preussin kuningas kieltäytyi kuitenkin hyväksymästä sitä. Tiedämme hyvin, mitä päätöksestä seurasi kotimaalleni ja Euroopalle. Nykypäivän monarkkeja ovat valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet. Toivon, etteivät he tee samaa kohtalokasta virhettä kuin Preussin kuningas vuonna (Suosionosoituksia) Napolitano (PSE). (IT) Arvoisa puhemies, meidän on jatkettava määrätietoisesti eteenpäin. Hallitustenvälistä konferenssia koskevia asioita tai pikemminkin perustuslakia on käsiteltävä avoimesti ja siten, että kansalaiset ja parlamentti ymmärtävät asian. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuten näette, me kaikki arvostamme puheenjohtajavaltio Irlannin määrätietoista ja tahdikasta toimintaa uskon puhuvani koko perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta, joka on keskustellut asiasta paljon viime viikkoina. On kuitenkin totta, että olemme olleet kolme kuukautta pimennossa. Valmistelukunnan työ tapahtui 16 kuukauden ajan hyvin avoimesti, mutta sen jälkeen olemme olleet pimennossa. Puhuitte monista tärkeistä asioista, sekä toimielimiin liittyvistä että muista, joita oli otettu esille puheenjohtajavaltio Irlannin kanssa. Mitä asioita? Kuka niitä on ottanut esille? Kuinka monet ja mitkä hallitukset? Me emme tiedä. Tunnustan, että äänensävynne herätti luottamusta, kun totesitte, että suurimpaan osaan ratkaisematta olevista asioista löytyy suhteellisen helposti yhteisymmärrys. Voimme vain yrittää arvata, mitä nämä asiat ovat. Parhaiten tunnetuissa asioissa ainoissa, joista on keskusteltu avoimesti pidämme erittäin tärkeänä sitä, mitä Giscard d'estaing sanoi eilen valiokunnassamme: kaksinkertaisen määräenemmistön edellytystä ei pidä missään tapauksessa kyseenalaistaa määräenemmistön laskemisessa. Lisäksi Giscard d'estaing pyysi, ettemme "vääristelisi" yhtäältä kaksinkertaisen määräenemmistön rajoja ja toisaalta aihepiirejä, joista voidaan päättää määräenemmistöllä. Kun kerran mainitsitte asiakirjat, jotka puheenjohtajavaltio Italia esitteli joulukuun neuvostossa, haluaisin tässä yhteydessä vahvistaa, että kyseisiin asiakirjoihin sisältyy mielestämme vakavia muutoksia juuri tältä osin, joten Euroopan parlamentti ei voi niitä hyväksyä. Lopuksi toteaisin, että olitte aivan oikeassa sanoessanne, että sopimukseen pääseminen varhaisessa vaiheessa on kiinni poliittisesta tahdosta. Toivomme, että

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-001 KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES huolestumistani näistä tapahtumista ja tuomitsemasta niitä, kuten komissio ja neuvosto ovat jo tehneet. (Istunto avattiin

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 1 TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 Puhetta johti varapuhemies Luigi COCILOVO 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Richard Corbett (PSE).- (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyshuomautuksen

Lisätiedot

Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika

Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika Euroopan komissio - Puhe - [Muutosvarauksin] Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika Strasbourgin 9. syyskuutata 2015 Jean-Claude JUNCKER Euroopan komission puheenjohtaja

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-001 MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES (Istunto avattiin klo 17.05.) 1-003 Istunnon avaaminen 1-004 Puhemies. Julistan Euroopan parlamentin 7. heinäkuuta 2005

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

Kohti parempaa eurooppaa

Kohti parempaa eurooppaa Sampo Terho Kohti parempaa eurooppaa Suomen Perusta Sampo Terho on perussuomalaisten europarlamentaarikko ja parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ainoa suomalaisjäsen. Lisäksi hän on jäsen

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

Perustuslaki. Nyt? 1

Perustuslaki. Nyt? 1 Perustuslaki. Nyt? 1 2 Esko Seppänen Perustuslaki. Nyt? 3 Esko Seppänen: Perustuslaki. Nyt? : Esko Seppänen 2002 Taitto: Risto Uljas Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002 ISBN 952-92-5185-3

Lisätiedot