Paikka ja aika Tiistai klo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiloissa, Anne Ylirinteen huoneessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka ja aika Tiistai 28.2.2012 klo 8.30-11.05 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiloissa, Anne Ylirinteen huoneessa."

Transkriptio

1 Aihe Projektiryhmän kokous 2/2012 Paikka ja aika Tiistai klo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiloissa, Anne Ylirinteen huoneessa. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi, varapj. Reijo Kärnä Seija Teittinen Marita Neiro Eija Ala-Toppari-Peltola Marita Mattila poissa 1 Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti projektiryhmän jäsenet tervetulleiksi. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Ideariihi mielenterveyskuntoutujien hoitotyön tiimin kanssa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnat -työryhmä kokousti 9.2. Projekiryhmän jäsenet hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi ja sosiaalijohtaja Eija Ala-Toppari-Peltola olivat tilaisuudessa mukana myös virkansa puolesta. Päivätoimintaa järjestetään seuraavasti: Ylihärmän Päivätoimintatuokio - 10 kävijään, kerran viikossa, ei omia tiloja - mukana väkeä myös Alahärmästä ja Oravaisista Lappajärven Toimintakeskus - työ- ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille - arkipäivisin, kävijöitä n. 30 Evijäven Päivätoiminta - kolme kertaa viikossa, kävijöitä n. 20 -jaetaan osittain myös päivätoiminnassa mukana olevien lääkkeet Päivätoiminta Keidas - ryhmätoimintaa kolme kertaa viikossa, n. 30 henkilöä

2 - näkö- ja kuulovammaisilla omat erillisryhmät - mukana henkilöitä Kortesjärveltä ja Alahärmästä. Tuettua asumista Kauhavalla, Ryhmäkoti Kangastus 5 asukasta + 1 intervallipaikka + 17 tukiasukasta. Jokaisella hoito- ja palvelusuhteet. Tulevaisuuden haasteet - Tiedon välittäminen mielenterveyskuntoutujille. Miten tavoittaa henkilöt, jotka eivät ole toiminnassa mukana. - Tiedetään, että on mielenterveyskuntoutujia, jotka asuvat iäkkäitten vanhempiensa kanssa (Evijärvi). Lappajärveläiset mielenterveyskuntoutujat (8) asuvat omissa kodeissaan, yksi on kotihoidon piirissä, muut selviytyvät itse. - Tarve tuettuun asumiseen lisääntyy. - Päivätoiminnassa tilakysymys koetaan ongelmaksi. Ylihärmässä ei ole omia tiloja lainkaan. Kauhavalla mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan ryhmä on kasvanut ja tilat ovat jääneet pieneksi. Mielenterveyskuntoutujat ahdistuvat suuressa ryhmässä ja nyt ryhmien tuloaikoja on porrastettu. Lappajärvellä mielenterveyskuntoutujat jäävät vähemmälle huomiolle, koska samoissa tiloissa päivätoimintaa on kehitysvammaisille, jotka puolestaan vaativat enemmän huomiota. Ideapalaveissa esiin noussut näkemys: - Keitaan toimintaa tulisi vahvistaa ja keskittää tukiasuminen. Ostopalveluyksiköissä on nyt 45 ihmistä, paine siihen suuntaan on kasvava. Kankurinkujan aluetta voitaisiin kehittää tukiasumisalueeksi. Jo nyt on Kauhavan vuorkatalojen kanssa tehty yhteistyötä siten, että vapautuvia pieniä yksiöitä varataan tukiasunnoiksi. Törnävällä hoito maksaa noin 530e/vrk. Asian eteenpäin vieminen vaatisi laajempaa suunnittelua ja mahdollisesti myös tonttikauppoja (Kauhavan seurakunta). Ostopalveluyksiköissä asuvien maksu on noin e/vrk. Ensi vuodelle toimintaan on budjetoitu 2,2 miljoonaa euroa. Mielenterveyskuntoutujille tyypillistä on, että heillä ei juurikaan ole omaisista tai läheisistä koostuvaa tukiverkkoa. Sosiaalitoimessa tilanne tiedostetaan.(huom. edellä esitetyt luvut ovat summittaisia.) Työntekijät pohtivat myös sitä, milloin mielenterveyskuntoutuja on vanhus ja siirtyy vanhuspalvelujen piiriin (jolloin tilaa saataisiin nuoremmille avun tarvitsijoille). Saman asian kanssa painitaan kehitysvammaisten puolella. Kuuden kunnan toimintamallien yhteensovittamisessa on ollut työtä ja yhteensovittaminen jatkuu edelleen. Positiivista on, että KASTE-ohjelman (Kansallinen sosiaali- ja terveysohjelma) kautta on toteutettu paikallinen pilottihanke. Sen kautta on rakennettu tehtävänkuva, joka edesauttaa toiminnan kehittämistä. Sitä kautta

3 vähän kerrallaan voidaan luoda myös yhtenäinen malli koko alueelle. Yhteistyötä koko alueen mielenterveyskuntoutujilla oli yhteisen juhlan merkeissä lokakuussa. Vastaava tapahtuma järjesteään myös tänä vuonna. Henkilökunnalla on suuri tarve yhteisten tilaisuuksien pitämiseen ja kokemustan vaihtoon, nykyisin tilaisuuksia on 2/vuosi. Malli henkilöstön yhteisiin tilaisuuksiin muotoutunee toimintamallien yhteensovittamisen myötä. Päätös: Mielenterveyskuntoutujien alemman tason palvelurakenteeseen kuuluvat: - omassa kodissa asumisen tukeminen - päivätoiminta - tuettu palveluasuminen Mielenterveyskuntoutujien ylemmän tason palvelurakenteeseen kuuluvat: - ympärivuorokautinen asumispalvelu, joka ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta - sairaalahoito Projektiryhmän mielestä alemman tason palvelurakennetta tulisi kehittää siten, että ylemmän tason palvelurakenteita tarvittaisiin mahdollismman vähän. Lisäksi tulisi luoda sellaiset olosuhteet, että ylemmän tason palvelurakenteita käyttävät mielenterveyskuntotujat pystyisivät turvallisesti siirtymään alemman tason palveluiden piiriin. Kauhavalla Kankurinkujan alueella järjestetään Kauhavan seudun vanhustenhoitoyhdityksen omistamissa tiloissa mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja tuettua palveluasumista. Lisäksi Kauhavan Vuokraasunnot Oy:n kanssa on sovittu, että kun alueelta vapautuu pieniä asuntoja, tarjotaan niitä sosiaalitoimen kautta mielenterveyskuntoutujien tukiasunnoiksi. Tätä toimintaa tulee edelleen jatkaa ja keskittää Kauhavalla toimintaa Kankurinkujan alueelle osaksi muuta alueen asumistoimintaa. Alueelle on suunnitteilla uudisrakentamista. Kun rakentaminen toteutuu tulee asuinrakennuksista osoitaa asuntoja myös mielenterveyskuntotujien tukiasunnoiksi. Tukiasuntojen tulisi sijaita kohtuullisen matkan päässä päivätoiminnan tiloista, koska tukiasunnoissa asuvat selviytyvät arkipäivässä hyvin päivätoiminnasta saamansa tuen avulla. Uudisrakentamista suunniteltaessa tulisi rakentamisessa huomioida uusien, tarkoituksenmukaisten päivätoimintaan tarkoitettujen tilojen rakentaminen. Nykyiset tilat ovat ahtaat, koska päivätoiminnassa mukana olevien määrä on lisääntynyt. Suuri osa mielenterveyskuntoutujista asuu jatkossakin edelleen kotonaan niin Kauhavalla, Evijärvellä kuin Lappajärvelläkin. Heidän kotona asumistaan pystytään tukemaan jatkamalla nykymuotoisesti toimivaa päivätoimintaa. Kulkeminen päivätoimintaan sujuu palveluliikenteen

4 palvelua hyödyntäen. Kauhavan kaupungin ja Kauhavan kehittämisyhditys ry:n yhteistyössä järjestämässä Kauhavan elinympäristön kehittäminen -paneelissa arkkitehti Jukka Paaso totesi, että ympärstö voi luoda hyvinvointia, mutta se voi luoda myös pahoinvointia. Kauhavalle ollaan laatimassa maankäyttöstrategiaa. Strategiassa ja toimintoja suunniteltaessa tulisi huomioida erityisesti myös erityisryhmien tarpeet, viihtyisä elinympäristö ja liikenneturvallisuus. 4 Esittäytyminen sosiaalitoimen henkilöstölle ja sovittujen ideapalaverien ajankohdat. Sosiaalitoimen aamupalaveri oli tiistaina Projektipällikkö esittäytyi palaverissa sosiaalitoimen henkilöstölle. Sovittuja palavereita ovat: - ti klo terveyspalvelut, Kva terveysasema ruokasali - ke klo kotihoito, Kva terveysasema, ruokasali - to klo palveluasuminen, laitoshoito, Kva terveysema, ruokasali - to klo 9 aikuissosiaalityö, sos.tston tilat - pe 4.5. klo 9 vammaispalvelut, sos.tstotn tilat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 5 Keskustelut Paja-hankkeen, Aijjoos-hankkeen ja Vammaispalveluhankkeen vetäjien kanssa. Paja-hanke - Työpajat Kauhavalla ja Evijärvellä, nuortentyöpaja Kauhavalla ja Lappajärvellä. - Pajalaisten määrä vaihtelee. Mukana myös palkkatuella olevia henkilöitä 2-3 kerrallaan, toimivat myös toiminnan vastaavina ja vetäjinä. - Työpajat tekevät puu-, metalli- ja tekstiilitöitä pajalla. Pesulatoiminta on alkamassa. Pesulan palvelut Kaksineuvoiselle sekä yksityislle asiakkaille. Lisäksi tekevät asennus-, remontti-, pihatöitä, kotipalvelua sekä muuttoja. Kaikille töille on olemassa hinnasto. Pajatoiminta tiedottaa toiminnastaan muun muassa kaupoissa olevilla ilmoitustauluilla. Aijjoos-hanke - 5-vuotinen hanke Hanke on saanut paljon hyvää aikaan, hyvät käytännöt tulisi saada juurrutettua.

5 - Kerhotoiminta ei kuulu kuntayhtymän toimintaan, kerhotoimintaa kuitenkin tarvitaan, se on tärkeä kotona asuvien ikäihmisten kannalta. Voisiko ikäihmisten liikuntaryhmien koodinointi ja mahdollisesti vertaisvetäjien kouluttaminen olla osana kuntien liikuntatointa. Kulttuuritoimen osallisuus? - Ikäpoliittinen ohjelma on hyväksytty valtuustoissa. Ikäneuvolatoiminnan käynnistyminen koetaan tärkeäksi. Vammaispalveluhanke - Vammaispalveluhanke on KASTE-hankkeen (Kansallinen sosiaali- ja terveysohjelma) Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke, jossa yksi hankepiloiteista on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palveluohjausta ja -suunnittelua koskeva hanke. - Hankeaika Hankkeelle on haettu jatkoa, jatko selviää tämän kuun lopussa. - Hankkeessa on kehitelty toimintakyvyn arviointi-mallia. Malli on tehty vammaispalvelulaissa tarkoitettujen palvelujen saantiin, mutta mallia voidaan käyttää apuna toiminakyvyn arvionnissa myös esim. aivohalvauspotilaille. - Hanke tähtää palvelusuunnitelman tekemiseen jokaiselle vammaispalvelujen asiakkaalle. - Toimintamallin sisäistäminen työntekijöitten keskuudessa on tärkeä, jotta työkalusta saataisiin riittävä hyöty. - Kuuden kunnan käytäntöjen yhteensovittamisessa on tehtävää. Päätös: Merkittiin tiedoksi Paja-hankkeen, Aijoos-hankkeen ja Vammaispalveluhankkeen kanssa käydyt keskustelut. Käytyihin keskustelusisältöihin palataan ja niitä tarkastellaan ja käsitellään tarkemmin kyseisten toimialueitten ideapalavereista esiin nousseita muitakin asioita käsiteltäessä. 6 Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja tiedonkulku. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja tiedonkulku organisaatiossa on edellytys organisaation toimivuudelle. Kuntalain mukaan kuntien velvollisuus on tiedottaa kuntalaisille toiminnastaan. Nykyisin kunnissa luotetaan paljon siihen, että tiedotusvälineille annettu tiedote on riittvää tiedottamista. Tiedotusvälineissä sisältötuotanto on jossain määrin siirtynyt viihteellisempään suuntaa, eikä tietopuolinen tiedottaminen välttämättä aina mene läpi. Kuntien on jatkossa entistä tarkemmin mietittävä myös tiedotusvelvollisuutensa hoitamista. Kotisivut ovat muodostuneet tärkeäksi tiedotuskanavaksi ja kotisivujen merkitys ja sähköinen asiointi tulevat tulevaisuudessa varmasti lisääntymään. On kuitenkin muistettava, että kaikilla kuntalaisilla ei ole

6 mahdollisuuksia netin käyttöön. Kotisivujen käytettävyyteen ja ajantasaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Kuntayhtymän kotisivjen ulkoasu on hailakka ja sisältö enemmän organisaatiolähtöinen kuin asiakaslähtöinen. Hakusana-toiminto pelkällä hakusanalla ei toimi. Kuntayhtymä ja kunnat ovat mukana lukuisissa hankkeissa. Hankeaktiivisuus ei näy kotisivuilla. Työntekijöiden haastatteluissa ja epävirallisissa yhteyksissä on noussut esiin, että tiedonkulku organisaation sisällä on puutteellista. Ei tiedetä asioista tai ei oteta vastuuta asioista. Kunnan osa-hallintoa kehitettäessä ja kunnallisia vapaamuotoisia toimikuntia perustettaessa on tärkeä huomioida, että toimielinten sihteereillä on riittävä tieto kuntaorganisaation toimintakäytännöistä. Kuntakentän sektorirakenne ja sektorien väliset rajat hankaloittavat jossain määrin asiakaspalvelua. Kun keskusteluyhteyttä ei ole, ei osata myöskään hakea yhteistyömahdollisuuksia. Palvelujen järjestäminen tulisi kuitenkin nähdä kokonaisuutena. Päätös: Merkittiin tiedoksi tiedottamisessa ja tiedonkulussa olevat kipupisteet. Kaksineuvoisella ja kaupungilla on käynnistymässä yhteinen koulutus tiedottamisesta ja verkkotiedottamisesta. Kiinnitettiin huomiota siihen, että hankeraportit, opinnäytetyöt ja seminaarien aineistot löytyvät kuntayhtymän kotisivuille linkitettyinä. 7 Kansalaiskyselyn järjestäminen. Projektiryhmä on suunnitellut palveluihin liittyvän kansalaiskyselyn järjestämistä kotisivujen ja lehdistön kautta. Liitteenä kuntien kotisivuille laitettava kysely ja lehdistölle yleisönosastossa julkaistavaksi tarkoitettu kysely/kannustus kyselyyn vastaamiseen. Hankehakemuksessa painotetaan, että hanketta toteutettaessa on huomioitava erityisesti ikääntyvä väestö ja maahanmuutto. Kauhavan alueella toteutetaan parhaillaan ERKKI-projektia, joka pyrkii kokoamaan maahanmuttajat ja tarjoaa alkukartoituksen tekemistä. Ainakin Ylihärmän ja Kortesjärven kirjastoissa on ERKKI-tieodotuspisteet. Tietävästi projekti päättyy helmikuun 2012 lopussa. Järvilakeuden kansalaisopisto pitää kielikoulutusta viidelle maahanmuuttajaryhmälle. Ryhmät kokoontuvat Kauhavalla, Kortesjärvellä

7 ja Evijärvellä. Huhtikuulle jatkuvassa koulutuksessa on noin 60 maahanmuuttajaa. Kouluttaja Pirkko Uutelan kanssa on sovittu, että hän täytättää jossain opintojen vaiheessa koulutuksessa mukana olevilla kyselyn palvelujen käytöstä, tiedontarpeesta ja mahdollisista toiveista palvelujen suhteen. Kyselylomake liitteenä. Päätös: Käytiin läpi kyselylomake ja hiottiin kysymyksiä paremmiksi. Kuntalaiset voivat vastata kyselyyn netin kautta saakka. Kyselylomake sijoitetaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven kotisivuille. Lisäksi lehtiin tarjotaan aiheesta kirjoitusta, jossa kannustetaan vastaamaan kyselyyn tai lähettämään sosiaali- ja terveystoimen kehittämiseen liittyviä ideoita postin kautta. Kielikoulutuksessa oleville ulkomaalaisille järjestetään myös kysely. Kyselyn käytännössä toteuttaa kouluttaja Pirkko Uutela. Kyselylomakkeet ja lehtikirjoitus liitteet Muut mahdolliset asiat. - Leena Lemola Suomen Yrittäjäopiston Hämeenlinnan yksiköstä oli yhteydessä puhelimitse maanantaina Hän tiedusteli hankkeen sisältöä ja sitä, kuuluuko Palvelupaletti-hankkeen piiriin palvelusetelin toteuttaminen. Hän selvitteli olisiko tarpeen EAKR-rahoitteisen hankkeen hakeminen ko. toimintaan. Hän on asiasta yhteydessä myös Kaksineuvoiseen. - Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt lähiruokatyöryhmän loppuraportin Ruokahankintojen aluetaloudellisten vaikustusten selvittäminen. Selvityksen lopputulos on, että kokonaistaloudelliset vaikutukset kompensoivat hintaeron lähes kokonaan, siksi lähiruoka on arvovalinta. - Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Kauhavan kaupungin tuottavuusohjelman. Valtuuston käsittelyssä tuottavuusohjelma on Hoivapalvelu -seminaari ti klo Seinäjoella. Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä. - Seuraava projektiryhmän kokous. Päätös: Merkittiin edellä mainitut asiat tiedoksi. Seuraavat projektiryhmän kokoukset ovat: - Maanantaina klo Kauhavan terveysaseman kokoushuoneessa. Aiheena vanhusten kotihoito, palveluasuminen ja laitoshoito. - Tiistaina 3.4. klo Kauhavan terveysaseman kokoushuoneessa.

8 Aiheena terveyspalvelut. 9 Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Allekirjoitukset Kauhava Marja-Liisa Somppi puheenjohtaja Marita Mattila sihteeri

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55.

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Palvelupaletti-hanke Aihe Projektiryhmän kokous 3/2012 Paikka ja aika Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Ohjausryhmän kokous II/2012, Suomen Yrittäjäopiston pieni auditorio, luokka 371, 3. kerros. Keskiviikko 30.5.2012 klo 12.00-12.50. Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 9/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 11.12.2012 kello 9.00-10.40. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi

Lisätiedot

Sote palveluverkkotyöryhmä

Sote palveluverkkotyöryhmä Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI 29.10.2014 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet... 3 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely... 3 2. Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Kati Mikkola, Johanna Nummelin & Markku Riihimäki VTT Materiaalit & Rakentaminen, Toukokuu 2006 Tiivistelmä Tässä

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Loma Lappajärven hyvinvointia vuoteen 2020

Loma Lappajärven hyvinvointia vuoteen 2020 Loma Lappajärven hyvinvointia vuoteen 2020 Etelä-Pohjanmaan terveyttä edistävät seutukunnat Järviseudun pilottihanke 1.1.2005 31.12.2007 Kuntatyöryhmä: Kalevi Pölönen pj. Marjatta Tammela Aila Lehtiniemi

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA Forssan seudun vanhusstrategiatyön projektiryhmä Liisa Lähteenmäki Sosiaalikehitys Oy Helmikuu 2004 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun aluekeskusohjelma Tekijät

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot