Palvelupaletti -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelupaletti -hanke"

Transkriptio

1 Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Ohjausryhmän kokous II/2012, Suomen Yrittäjäopiston pieni auditorio, luokka 371, 3. kerros. Keskiviikko klo Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja Ahvenniemi Eero, varapj. Lappajärvi Heikkilä Mikko Karhu Eija Koivisto Anne Lehtiniemi Tuomo Takamaa Juha Ylinen Keijo Ala-Toppari-Peltola Eija Neiro Marita Rintala Raimo Karhula Petra Kultalahti Terhi Lappinen Päivi Siukola Karoliina Sulkakoski Ilmari Teittinen Seija Kärnä Reijo Löytömäki Elina Puro Tarja Tiainen Virpi Valo Mikko Pajula Kirsi Mattila Marita, poissa, poissa Ky Kaksineuvoinen, poissa Ky Kaksineuvoinen Ky Kaksineuvoinen, poissa Evijärvi Evijärvi Lappajärvi Lappajärvi Lappajärvi, poissa Lappajärvi Lappajärvi, poissa E-P:n Liitto projektipäällikkö Muut läsnäolijat: Somppi Marja-Liisa, projektiryhmän puheenjohtaja, Rintalan varajäsen, Ky Kaksineuvoinen 1 Ohjausryhmän kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Avaussanoissaan hän totesi, että projektiryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja käynyt läpi tehtäviä ohjausryhmän ohjeistuksen mukaan. Keskeisimmät asiat toiminnassa ovat

2 olleet palveluseteliasia sekä mahdollinen rakenteisiin puuttuminen eli palveluverkon arviointi. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi. Seija Teittinen huomautti, että kokouksessa nimetystä työryhmästä on käytetty pöytäkirjassa nimeä runkotyöryhmä, yleensä käytetään projektiryhmä -nimitystä. Kirsi Pajula huomautti, että rahoittajien logot voisivat näkyä myös asiakirjoissa. Huomioidaan pöytäkirjasta tehdyt kommentit ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Huomioitiin pöytäkirjaan tehdyt kommentit ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Edellisen kokouksen jälkeinen toiminta Edellisessä kokouksessa nimetty runkotyöryhmä / projektiryhmä on kokoontunut viisi kertaa: 2.2., 28.2., 26.3., 3.4. ja Projektiryhmä päätti hankkia tietoa ja kehittämisideoita hyvinvointipalveluihin liittyvistä seikoista sektoreittain haastattelemalla työntekijöitä ja viranhaltijoita. Käydyt keskustelut: - Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Terveyspalvelut Kotihoidon työntekijät Laitoshoidon työntekijät Aikuissosiaalityö Vapaa-aikatoimen työntekijät,, Harrastetapahtuma Evijärvellä Lisäksi on käyty keskustelua seuraavien henkilöitten kanssa: - Junki -työpajan projektipäällikkö Kirsi Paavola - Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen - Aijjoos -hankkeen projektityöntekijät Nevala, Alanen ja Koponen - Vammaispalveluhankkeen palveluohjaaja Piia Liinamaa - n psykiatrisen poliklinikka: Kaija Heinon ja Mai-Lis Raivio - Toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi, n Vuokra-asunnot Oy - Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne - Varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas Projektipäällikkö on osallistunut myös Lappajärven monipalveluauton esittely- ja keskustelutilaisuuteen. Kuntalaisten näkökulmaa päätettiin hakea kuntien, kaupungin ja kuntayhtymän kotisivujen kautta järjestetyllä nettikyselyllä. Kysely päättyy Kielikoulutuksessa oleville maahanmuuttajille järjestettiin oma kysely yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa kevään aikana. Palvelupaletti -hankkeelle on tehty oma sivu n kaupungin sivujen

3 alle. Palvelupaletti -hanke on myös Facebookissa. Projektipäällikkö on osallistunut seuraaviin hanke- ja koulutustilaisuuksiin: - Hankkeiden tapaaminen Järvi-Pohjanmaalla, Alajärvi, Palveluseteliseminaari, Palveluita kotiin -hanke, Järvi-Pohjanmaan palvelutuotannon kehittämispilottihanke, seminaari, Hoivapalvelu -seminaari, Kehittämisyhdistys Liiveri ry, Facebook -koulutus, Kehittämisyhdistys Aisapari ry ja Keskustelutilaisuus Lappajärven monitoimiautosta, Taulukkolaskenta, n kaupunki, Esitystekniikka, n kaupunki, Hankkeiden tapaaminen, Järvi-Pohjanmaalla, E-P:n hankefoorumi, Soste - Suomen sosiaali- ja terveys ry, Green care Etelä-Pohjanmaa, Vihreää hoivaa maaseudulla, Sähköinen hyvinvointikertomus -esittelytilaisuus, Ky Kaksineuvoinen, Tekesin innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -tilaisuus, Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Projektiryhmän pöytäkirjat liitteenä, liitteet 1-5. Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. 4 Projektin toiminnasta saadut tulokset Sektoreittain eri työntekijäryhmien kanssa on käyty keskustelua alueen hyvinvointipalveluista. Keskustelujen pohjalta on kartoitettu optimaalista palvelujen järjestämistapaa, keskusteluissa on noussut esiin seuraavia ajatuksia, joiden pohjalta toimintaa voitaisiin kehittää. 1 Terveydenhuolto 1.1 Terveysasemaverkoston säilyttäminen nykyisellään eli toimintaa jatketaan kuudella terveysasemalla. - Toimintaa jatketaan nykymuotoisena. 1.2 Valmistautuminen yhden terveysaseman malliin - Terveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen lle. Lähipalveluina kotihoidon, neuvolatoiminnan, laboratorion näytteidenoton ja hammashoidon säilyttäminen. 2 Kiinteistöt 2.1 n terveysasema Terveysasematoimintaan tarvittavan kiinteistön tarkastelu toiminnan, tilojen tarpeen ja kustannusten osalta. 2.2 Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja tukiasunnot Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan tarkastelu toiminnan ja tilojen tarpeen osalta. Mielenterveyskuntoutujien alemman tason palvelutarpeeseen vastaaminen.

4 Yhteistyön jatkaminen n Vuokra-asunnot Oy:n kanssa olemassa olevien suunnitelmien mukaan. 3 Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen Ennaltaehkäisevä toiminta. Parempi tiedonkulku. 4 Ikäneuvolatoiminta Ikäneuvolatoiminnan osalta on olemassa valtuustojen tekemät päätökset. Toiminnan käynnistäminen suunnitelmien mukaan. 5 Aijjoos-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien jatkaminen ja edelleen kehittäminen Aijoos-kumppanuushankkeessa ( ) on koko Kaksineuvoisen alueella kehitetty hyvinvointia tukevaa vanhustyötä ja kehitetty muun muassa kerho- ja liikuntaryhmien toimintaa. 6 Palvelupäiväkäytäntö Palvelupäiväkäytännön luominen osaksi vanhuspalveluita koko Kaksineuvoisen alueelle. 7 Palveluseteli Palvelusetelitoiminnan selvittäminen. Merkitään tiedoksi projektin toiminnan aikana esiin nousseet kehittämiskohteet ja luodaan suuntaviivoja em. asioitten edelleen kehittämiseksi. Lisäksi huomioidaan toimintasuunnitelmaan hankkeen toiselle vuosipuoliskolle merkittyjen asioitten (muun muassa vapaaehtoistoiminta ja kolmannen sektorin toiminta) selvittäminen. Merkittiin tiedoksi esiin nousseet kehittämiskohteet. Asioitten työstämistä jatketaan. Lisäksi huomioidaan hankkeen toimintasuunnitelmaan kirjatut asiat, joita ei vielä ole käsitelty. 5 Projektin toteutus ja mahdollinen muutostarve Ohjausryhmän aikaisemmissa kokouksissa on keskusteltu Palvelupaletti -hankkeen toteuttamisen aikataulusta ja kustannusarviosta. Hankkeelle mahdollisesti haettava jatkoaika ja -rahoitus on haettava ennen kesälomakautta. Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista selvittelevän työryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida, millainen palvelurakenne olisi toimivin kuntauudistuksen myötä muodostuvissa uusissa peruskunnissa. Työryhmän väliraportin tulee valmistua mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne otettaneen vaiheittain käyttöön vuoden 2015 alusta. Palvelupaletti -hanke on alkuvuoden aikana toteuttanut toimintasuunnitelmassa päätettyjä asioita, ja hankkeen toteuttamista

5 jatketaan toimintasuunnitelman mukaan. Toimintaympäristöön on kuitenkin tulossa muutoksia muun muassa lentosotakoulun lakkauttamisen myötä. Palvelupaletti -hankkeen mahdollista jatkoajan ja -rahoituksen hakemista olisi tarkoituksenmukaista tarkastella sen jälkeen kun Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä työryhmä on antanut väliraporttinsa ja kun väliraportin sisällön vaikutuksia alueellisesti pystytään arvioimaan. Päätös jatkoajan ja -rahoituksen mahdollisesta hakemisesta tulisi kuitenkin tehdä ennen kesälomakautta. Ohjausryhmä päätti hakea hankkeelle vuoden jatkorahoitusta eli hankkeen kestoa jatkettaisiin vuoden 2013 loppuun. Projektiryhmän tehtäväksi annettiin alustavan jatkohakemuksen laatiminen ja toimittaminen Etelä-Pohjanmaan liitolle ennen kesälomakautta. Varsinainen hankkeen jatkorahoitushakemus jätetään loppukesästä. 6 Toimintasuunnitelma seuraavan kokoukseen saakka Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat myös muun muassa seuraavat asiat, joita alkuvuoden aikana ei vielä ole käsitelty: - Kartoitetaan alueen palveluyrittäjät ja kolmannen sektorin mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen sekä kartoitetaan seurakuntien palvelutarjonta. - Etsitään palvelutuottajayrityksiä ja kehitetään palvelutuottajarakennetta. - Tutustutaan erilaisiin tapoihin palveluiden tuottamisessa, tehdään benchmarkkausta. Hake etenee hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi huomioidaan edellisessä pykälässä tehty päätös. Ohjausryhmä päätti, että hanketta jatketaan hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti ja lisäksi projektiryhmä valmistelee hankkeen jatkamista yhdellä vuodella, tekee toimintasuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja lisäykset sekä huomioi jatkorahoituksen hakemisesta aiheutuvat toimenpiteet. 7 Selvitys projektin taloustilanteesta Hankkeen rahoituspäätöksessä todetaan, että tuen saaja vastaa siitä, että muut rahoitusta myöntävät tahot tekevät projektiin osallistumisesta tarpeelliset päätökset ja osallistuvat rahoitukseen ja että tämä rahoitus toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi rahoituspäätöksessä todetaan, että maksatushakemus on toimitettava Etelä-Pohjanmaan liittoon pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Selvitys projektin taloustilanteesta saakka.

6 Projektin taloustilanne, liite 6. Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi projektin taloustilanteen. 8 Seuraava ohjausryhmän kokous 9 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta ja paikka. Ohjausryhmän seuraavan kokouksen ajankohtaa ja paikkaa ei sovittu, vaan projektiryhmä päättää milloin seuraava ohjausryhmä on tarkoituksenmukaista kutsua koolle. 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Allekirjoitukset Jussi Pahkajärvi puheenjohtaja Marita Mattila sihteeri

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 9/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 11.12.2012 kello 9.00-10.40. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi

Lisätiedot

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55.

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Palvelupaletti-hanke Aihe Projektiryhmän kokous 3/2012 Paikka ja aika Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53 Kaupunginvaltuusto 10.05.2010 AIKA 10.05.2010 klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sote palveluverkkotyöryhmä

Sote palveluverkkotyöryhmä Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI 29.10.2014 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet... 3 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely... 3 2. Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet...

Lisätiedot

Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 ETELÄ-POHJANMAAN LIITON tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty maakuntahallituksessa 31.3.2014 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2014 Julkaisu C:73 ISBN 978-951-766-214-7 (nide) ISBN 978-951-766-215-4

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 1/2015 Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.30-17.35 Paikka Tuusulan kunnantalo Valtuustosali Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00

Ohjausryhmän jäsenet. Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän kokous 5/2008. Aika Maanantai 8.12.2008 klo 9.00 11.00 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 8.12.2008 Lapin-Kaste -valmisteluhankkeen ohjausryhmän

Lisätiedot

Ympäristötietokeskus Moreenia, Satakunnankatu 13b, patosilta, Tampere.

Ympäristötietokeskus Moreenia, Satakunnankatu 13b, patosilta, Tampere. Pirkanmaan ympäristökasvatusverkoston tapaaminen Muistio Aika ma 21.5.2007 klo 14.00-16.15 Paikka Kutsutut/ paikalla Ympäristötietokeskus Moreenia, Satakunnankatu 13b, patosilta, Tampere. verkoston jäsenet

Lisätiedot

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan.

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan. 1(14) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2006 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen Kaupunginhallitus 100 19.04.2010 Kaupunginvaltuusto 34 10.05.2010 Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen 253/3.31.345/2010 KH 100 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi 1.1.2009 kuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA

PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PROJEKTISUUNNITELMA ITÄ-UUDENMAAN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Selvityshenkilö Leena Penttinen Sisältö 1 Projektin tehtäväksi anto ja taustaa... 3 2 Meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet...

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen RAPORTTEJA 15 VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VER- KOSTOITUNEEN ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN -HANKE V. 2006 2008 Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen loppuraportti MIRVA VESIMÄKI Julkaisija Keski-Suomen

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot