Palvelupaletti -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelupaletti -hanke"

Transkriptio

1 Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 9/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina kello Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi Pahkajärvi, varapuheenjohtaja x Reijo Kärnä x Seija Teittinen - Päivi Lappinen, varajäsen x Marita Neiro - Eija Ala-Toppari-Peltola x Marita Mattila, projektipäällikkö, sihteeri x 1 Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti projektiryhmän jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Todettiin, että estyneinä olivat Marita Neiro ja Seija Teittinen. Paikalla kokouksessa oli Seija Teittisen varajäsen Päivi Lappinen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointi Aalto-yliopiston Sotera Instituutti on tehnyt Vaasassa vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin. Projektiryhmän kokouksissa 3.9. ja on keskusteltu vastaavan kartoituksen teettämisestä Kaksineuvoisen alueella. Projektiryhmä esitti asian ohjausryhmälle Ohjausryhmässä kiinnitettiin huomioita kokonaisuuteen ja todettiin, että Kaksineuvoisen toimintojen lisäksi alueella on yksityisiä yrittäjiä, jotka ovat tiloissaan vuokralla. Lisäksi päätöksessä todettiin, että Palvelupaletti -hankkeella ei ole taloudellisia resursseja vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointiin. Myöskään Kaksineuvoisella ei taloudellisia resursseja tähän ole. Ohjausryhmä päätti, että inventoinnin kustannukset tulee selvittää tarkemmin, jonka jälkeen on mahdollista tehdä kunnille ehdotus selvityksen toteuttamisesta ja rahoitustarpeesta.

2 Maria Klemez Sotera Instituutista totesi, että kokonaiskuvan saamiseksi tulisi kuntayhtymän omien yksiköitten lisäksi ottaa mukaan yksityiset laitokset, koska ne ovat osa kunnan vanhustenpalvelujärjestelmää. Kuntayhtymän omien yksiköitten tiedot Klemezsillä on, ja hän on ennättänyt lähettää tarjouksen, jossa erheellisesti osa kuntayhtymän tiloista on merkitty yksityisten yrittäjien tiloiksi. Keskusteluissa eri viranhaltijoitten kanssa on käynyt ilmi, että projektin kautta ei voida antaa yksityisten yritysten tietoja. Kaksineuvoisen alueen vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointi koetaan tärkeäksi, mutta projektilla tai kuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja sen toteuttamiseen, joten rahoitus inventointiin olisi tultava peruskunnilta. Alustavan tiedustelun perusteella rahoituksen saaminen peruskunnilta ei ole kovinkaan todennäköistä. Etsitään keinoja vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin tekemiseksi opinnäytetyönä tai sovittaen työ osaksi Kaksineuvoisen viranhaltijoitten ja / tai työntekijöitten työtä. Inventoinnin tekemiseksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelta on jo olemassa valmista aineistoa: - Ikäpoliittinen ohjelma. - Osaan rakennuksista on tehty kuntokartoitus. - Kauhavan alueella tehdään parhaillaan strategista alueiden suunnittelua. - Opinnäytetyönä kaupungin tilapalvelussa kaikki vanhuspalvelujen käytössä olevat huoneet on mitattu. Lisäksi Lappajärvelle on valmistumassa kokonaan uutta rakennuskantaa. Kaksineuvoisen vanhuspalvelut ja työterveyshuolto ovat kuluvan vuoden aikana kiinnittäneet erityistä huomiota työergonomiaan. Vanhuspalvelujen työyksiköt ovat saaneet ohjausta ja kohdennettua opastusta on annettu myös työyhteisöjen yksittäisiin asiakastilanteisiin. Työyhteisöt ovat saaneet opastusta oikeaan siirto- ja nostotekniikkaan. Tavoitteena on, että yksiköissä tulisi olemaan työpari, joiden toimesta muuta henkilökuntaa muistutetaan käyttämään oikeita työasentoja ja samalla huomioidaan asukkaiden kannustaminen omiin voimavaroihin, osallistumiseen ja heidän oman toimintakyvyn vahvistamiseen. Netissä on seurattavissa Aalto Health Factoryn järjestämää Health Forumluentosarjaa, joka on kaikille avoin studia gerenalia-luentosarja. Esityksissä käsitellään terveys- ja hyvinvointialan markkinoiden kehitystä, yritystaloutta, palveluita ja teknologiaa. Luentosarjaan pääsee osoitteella https://noppa.aalto.fi/fi/noppa/kurssi/s /etusivu tai Aalto-yliopiston kautta ei pyydetä tarjousta vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnista. Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointia pidetään kuitenkin tärkeänä. Siksi selvitetään olisivatko alan opiskelijat kiinnostuneet tekemään aiheesta opinnäytetyön. Opinnäytetyö voitaisiin

3 esimerkiksi tehdä geronomi- tai geriatriaopiskelijan ja rakennus/tekniikan alan opiskelijan yhteistyönä. Opinnäytetyön aihekokonaisuus kohdistuisi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen käytössä olevien tilojen kartoitukseen. Vanhuspalveluitten työyksiköissä on tarkoitus kiinnittää aikaisempaa suurempaa huomiota työergonomiaan ja samalla huomioidaan asukkaiden kannustaminen omiin voimavaroihin, osallistumiseen ja heidän oman toimintakyvyn vahvistamiseen. 4 Palveluseteli eri palveluissa Palvelupaletti-hankkeen tehtävänä on etsiä vaihtoehtoisia ja ratkaisuja, joissa palveluja tuotetaan yritysmuotoisesti tai kolmannen sektorin toimesta. Tämä palvelutuotanto korvaa ja täydentää omaa palvelutuotantoa sekä toimii puskurina kasvavalle palvelujen kysynnälle. Kustannuspainetta sosiaali- ja terveyspalveluihin tuovat muun muassa päivähoidon lisääntynyt tarve sekä vanhuspalveluista tulevat tarpeet. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon laskemiseen on nimetty tiimi ja työ on aloitettu. Keskusteluita on käyty myös omaishoidon lakisääteisten vapaiden lomituksen palvelusetelin ja henkilökohteisen avustajan palvelusetelin hinnan laskemisesta. Esillä on ollut myös tilapäisen perheiden / vanhusten kotipalvelun, kotiuttamisen ja lääkejakelun palvelusetelin arvon laskemisesta. Projektiryhmä keskustelee ja päättää palvelusetelin hinnan laskemisesta eri palveluihin. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon laskemista jatketaan. Selvitetään yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien koulutustarve, erityisesti perhepäivähoidon osalta, sekä ohjataan koulutukseen alueella toimivien oppilaitosten järjestämään alan koulutukseen. Lisäksi selvitetään perusasioita ja kartoitetaan palvelusetelitarvetta omaishoidon lakisääteisten vapaiden lomituksen, kartoitetaan mahdollisia yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita sekä selvitetään koulutustarve. Toimitaan yhteistyössä alueella toimivien Omaishoitajat ja läheiset -yhdistysten kanssa. 5 Palaute kylän palvelupäivästä Palvelupaletti-hanke ja Aisaparin kylähanke järjestivät yhdessä Tempauksen kyläyhdistyksen kanssa kylän palvelupäivän Ylihärmän Kankaalla. Tilaisuudessa olivat mukana Kulttuurista muistojahanke, Sedun Kauhavan toimipisteen lähihoitajaopiskelijat ja Ab Ekorosk Oy. Tapahtumaan osallistui 64 henkilöä. Koululaisia oli 30 ja kyläläisiä / ikäihmisiä 19. Palautteesta ilmenee, että kyläläiset olisivat kiinnostuneita osallistumaan tällaiseen tapahtumaan noin kerran kuukaudessa. Palveluiksi haluttiin muun muassa hierontaa. Hieronta ja ruokailu ovat palveluita, joista kyläläiset olisivat valmiita maksamaan. Antoisaksi päivään osallistuvat ikäihmiset / kyläläiset kokivat sokerin ja verenpaineen mittauksen, liikunnan, ihmisten tapaamisen ja jätelajittelusta

4 tiedottamisen. Paikalliset lehdet Komiat, Järviseudun Sanomat ja Aviisi huomioivat tapahtuman sivuillaan. Tapahtumasta saaduista kokemuksista haetaan mallia koko alueelle ja annetaan tietoa vastaavien kaltaisten tilaisuuksien järjestäjille. Merkitään tiedoksi kylän palvelupäivästä saatu palaute. 6 Osuustoimintaseminaari kiinnosti Osuustoiminnallinen yrittäminen oli esillä Osaaminen palveluiksi osuuskunnissa -seminaarissa, jonka järjestelyistä vastasivat Palelupalettihanke ja Aisapari ry Tilaisuudessa oli 22 osallistujaa. Osuustoimintayrittäjyydestä alusti projektipäällikkö Tytti Klén Ruralia-instituutista ja osuustoimintayrittämisestä käytännössä kertoivat Merja Åstarnd Osuuskunta Työkarhuista, Aleksi Riikonen Artesaaniosuuskunta Pohjanmaasta ja Satu Kosola Sedusta. Tiedotusvälineissä tapahtuma huomioitiin Radio Pohjanmaassa, Aviisissa ja Järviseudun Sanomissa. Merkitään tiedoksi osuustoimintaseminaarin järjestäminen. 7 Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -kehittämisohjelman apuraha Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on meneillään Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -kehittämisohjelma ( ). Kunnat voivat hakea avustusta ja käyttää saamansa avustuksen yhteistyössä urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa tehtävään toimintaan tai antaa avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille, tällöin kunta huolehtii avustuksen käytön valvonnasta. Avustus oli haettavana mennessä. Kuntien vapaa-aikatoimiin on oltu yhteydessä ja kannustettu avustuksen hakemiseen. Hankesuunnitelmassa todetaan, että hankkeella pyritään myös maahanmuuttajien aseman huomioimiseen. Merkitään tiedoksi kaupungin ja kuntien vapaa-aikatoimien huomioitavaksi tiedotettu apurahanhakeminen.

5 8 Tiedoksi merkittävät asiat Palvelupaletti-hanke ja Kuusiokunnissa meneillään oleva Palveluita kotiinhanke ovat yhteistyössä lähettäneet alueiden kotipalveluyrityksille sähköpostikyselyn yrittäjien kiinnostuksesta yritystoimintansa kehittämiseen ja koulutukseen sekä kiinnostuksesta verkottumiseen. Kaksineuvoisen alueella toimii kaikkiaan 22 kotipalvelualan yritystä, mutta kaikilla yrittäjillä ei ole käytössään sähköpostia. Yrityspalvelupäällikkö, KTM Satu Ahopelto vieraili kertomassa Sedun koulutusmahdollisuuksista. Sedussa on mahdollisuus muun muassa oppisopimuskoulutuksessa suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, vanhustyön erikoisammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto ja työvalmennuksen erikoisammattitutkinto. Lisäksi Sedulla on koulutusvalikoimissaan esimies areena, jossa voi suorittaa johtamisen, yritysjohtamisen, kaupan esimiehen, tekniikan ja elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon. Projektipäällikkö on osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin: - Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyysseminaari Kokkola. - Aisapari ry:n hanketoimijoitten yhteistilaisuus Lappajärvi. - Sinisen kirjan työpaja - Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, , Kauhava. - Onnistu projektissa, SOSTE ry:n koulutus, , Seinäjoki. - Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys, E-P:n kesäyliopisto, Seinäjoki. - Aijjoos-hankkeen loppuseminaari, , Kauhava. - Järviseudun ja Kuusiokuntien hyvinvointipalveluhankkeiden tapaaminen, , Kauhava. Merkitään tiedoksi. 9 Muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous pidetään perjantaina klo 9 Kauhavan kaupungintalon alakerran kokoustilassa. 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

6 Allekirjoitukset Marja-Liisa Somppi puheenjohtaja Marita Mattila sihteeri

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55.

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Palvelupaletti-hanke Aihe Projektiryhmän kokous 3/2012 Paikka ja aika Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille NRO 3 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen

Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen 26.11.2008 Marko Mäenpää KOKOUSMUISTIO Hailuodon liikenneyhteyden ja tuulivoiman kehittäminen Ohjausryhmän 1. palaveri Aika: 20.11.2008 klo 13:00 14:45 Paikka: AIRIX Ympäristö Oy, Sepänkatu 9 A 7, 90100

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan.

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan. 1(14) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2006 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006. Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta

TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006. Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006 Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta LOPPURAPORTTI 28.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TILKE tilusrakenteen kehittäminen hankkeen taustaa

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot