Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55."

Transkriptio

1 Palvelupaletti-hanke Aihe Projektiryhmän kokous 3/2012 Paikka ja aika Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina klo Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi, varapj. Reijo Kärnä Seija Teittinen pois Marita Neiro Eija Ala-Toppari-Peltola Marita Mattila, projektipäällikkö, sihteeri 1 Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Seija Teittinen oli ilmoittanut esteestä, hän ei päässyt mukaan kokoukseen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pidetyn kokouksen pöytäkirja. 3 Kotihoito Kotihoidon kanssa käyty keskustelu Kotihoidossa toiminta painottuu yhä enemmän sairaanhoidolliseen toimintaan. Saattohoitoa ja pitkäaikaisia syöpäpotilaita on yhä enemmän kotihoidossa. Henkilökunta toivoisi lisää sairaanhoidollista koulutusta. Palvelupäiväkäytännöt ovat alueella vaihtelevat. Palvelupäivään sisältyy saunoitusta, ruokailu ja jonkin verran virkistystoimintaa. - Kanta-Kauhavalla palvelupäiviä on kolmena päivänä viikossa (10-20h). - Ylihärmässä kerran viikossa. - Kortesjärvellä kerran kuukaudessa. - Lappajärvellä myös jonkin verran ja toimintaan olisi tulossa väkeä lisää. - Alahärmässä ja Evijärvellä palvelupäiväkäytöntöä ei ole lainkaan. Jokaisella osa-alueella olisi olemassa tilat saunapäivän järjestämiseen. Kuljetukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska palveluliikenne ei vastaa tähän tarpeeseen. Asiakkaat maksavat kuljetuksesta 5e. Kanta-Kauhavalla on virikeohjaaja, joka järjestää ohjelmaa palvelupäiviin. Virikeohjaaja työskentelee muun ajan omaishoitajien apuna. Nyt

2 virikeohjaajan työpariksi ollaan työkokeilun kautta saamassa toinenkin henkilö. Kotihoidon henkilöstö katsoo, että kauppa- ja apteekkiasioinnit eivät kuulu heidän varsinaiseen toimintaansa. Teknisistä apuvälineistä, turvapuhelimista ja ovihälyttimistä on työssä apua. Kotona asuvat tarvisevat monenlaist apua. Kotisairaanhoidon henkilöstö pyrkii neuvomaan sen tiedon varassa mikä heillä on. Ryhmäkalenteri ja Palveluopas ovat hyviä tiedon lähteitä. Tietoa ei kuitenkaan ollut esimerkiksi avusta, jota on saatavissa työpajatoiminnan kautta. Ateriapalvelu on hyvä lenkki kotihoidon toiminnassa. Ateriakuljettajat soittavat jos asiakkaalla on jokin hätä. Ateriakuljetukset hoidetaan yksityisten yrittäjien toimesta. Alahärmässä palveluntarjoajana on Itella. Myös sieltä on tullut yhteydenottoja jos asukas on ollut ulkona ilman päällysvaatteita ja ovi on ollut lukossa. Kotipalvelun väki kertoo, että monet vanhukset tuntevat turvattomuutta yksin asumisesta. Kun omaiset eivät voi tulla esimerkiksi yöksi, pyydetään kotipalvelun väkeä usein jäämään yöksi. Ystäväpalvelua tarvittaisiin lisää. Ystäväpalvelu on vapaaehtoistyön varassa eikä toimintaa ole koodinoitu, paitsi kanta-kauhavalla, jossa toimii lähimmäisystävätyöryhmä. Työryhmässä ovat edustettuina seurakunta, Aijoos-hanke, sosiaalipuolen työntekijä, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalityöntekijä ja vanhuspalvelujen ohjaaja. Työryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi ja keskittyy lähinnä tukihenkilötoiminnan järjestämiseen. Asiakasta kotiutettaessa sairaalasta kotiin, viestit kyllä kulkevat, mutta aivan liian nopealla aikataululla. Työ on muuttunut todella hektiseksi, aikaisemmin näin ei ole ollut. Muutos tältä osin on ollut valtava. Kotihoidon asiakkaina on vanhusten lisäksi myös psykiatrisia asiakkaita ja alkoholisteja. Esitys: Sairaanhoidolliseen koulutukseen tulisi kiinnittää huomiota koulutusta järjestettäessä. Palvelupäivätoimintaa tulisi kehittää koko Kaksineuvoisen alueella samanveroiseksi vähintään kerran viikossa järjestettäväksi toiminnaksi. Palvelupäivän etuna on se, että palvelupäivän aikana pystytään huolehtimaan useamman henkilön palvelutarpeesta. Laitoksessa asuvat kokevat myös virkistävänä, että palvelupäivän asiakkaat

3 tulevat käymään. Kauppa-asioinnissa kauppiaitten valmiuksia tavaroiden toimittamiseksi voisi kartoittaa. Lappajärvellä ollaan aloittamassa monitoimibussitoimintaa. Toiminnan ideoinnissa olisi hyvä olla mukana. Kotihoidon henkilökunnalla tulisi olla jaettavissa erilaisia esitteitä. Ryhmäkalenterin ja Palveluoppaan lisäksi Junkin esitteitä ja hinnastoja tulisi toimittaa henkilökunnalle, jotta he voisivat jakaa sitä myös asiakkaille. Ystäväpalvelun koodinointitoimitaan tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi laajentamalla Kanta-Kauhavan lähimmäisystävätyöryhmän toimintaa ja mallintaa toiminta koko Kaksineuvoisen alueelle. Nykyistä suurempaa huomiota tulisi kiinnittää hoitoketjun saumattomuuteen asiakasta sairaalaosastolta kotiutettaessa. Marja-Liisa Somppi täsmensi käsitteet: nyt kysymys on vanhuspalvelujen kotihoidosta, johon kuuluvat terveyspalvelujen puolelta kotisairaanhoito, sosiaalipalveluitten puolelta kotipalvelu. Vanhuspalvelujen kotihoidon henkilökunnan koulutuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti myös sairaanhoidolliseen koulutukseen. Vs. vanhuspalvelujenjohtaja Marita Neiro täsmensi, että varsinaisia palvelu/kylvetyspäiviä ovat kanta-kauhavalla ja Kortesjärvellä järjestettävät päivät. Lappajärvellä ja Ylihärmässä on vastaavan tyyppinen kylvetyspäivä kerran viikossa. Kanta-Kauhavalla toiminta on lähtenyt pilottihankkeena ja työllistämistuen turvin on palkattu henkilö toimintaan. Resurssien vähäisyyden vuoksi palvelupäivätoimintaa ei ole pystytty laajentamaan. Eija Ala-Toppari-Peltola kertoi Alahärmän tilanteesta takavuosilta. Voltin vanhustenhuollon keskuksessa oli aikoinaan hyvin intensiivinen palvelupäiväkäytäntö. Konsulttiselvityksessä toimintaa nimitettiin mielihyväpalveluksi ja konsulttiselvityksen esityksen mukaisesti toiminta valitettavasti lopetettiin. Palvelupäivä/kylveytyspäviväkäytäntöä pidetään hyvänä. Projektiryhmän mielestä palvelupäivä/kylvetyspäivätoimintaa tulisi ryhtyä kehittämään koko alueelle talous- ja henkilöresurssit huomioiden. Ystäväpalvelu toimii vapaaehtoistyön varassa. Härmän SPR:n osasto on ilmoittanut, että heillä ystäväpalvelu toimii. Myös muilla SPR:n osastoilla on jonkin verran ystäväpalvelua. Kanta-Kauhavalla on lähimmäisystävätyöryhmä, jonka toimintaa tulisi laajentaa koko alueelle. Aijoos-hankkeen tehtävänä on ollut vapaaehtoistoiminnan selkeyttäminen ja

4 jäntevöittäminen. Marita Neiro jakoi projektiryhmän jäsenille tiedoksi alueittan kootun tukihenkilöryhmien yhteislistan. Kotihoidon työpisteisiin toimiteaan Ryhmäkalenterin ja Palveluoppaan lisäksi esitteitä työpajatoiminnasta, jotta henkilöstö voi jakaa niitä asiakaskäynneillä. Asiakasta kotiutettaessa kiinnitetään huomiota siihen, että tieto kotiutuksesta lähtee kotipalveluun hyvissä ajoin. Kiinnitetään huomiota myös kotiuttamispäivään ja katsotaan mikä päivä asiakkaan kannalta olisi hyvä. Kotihoito käy kaupassa vain sellaisille henkilöille, jotka muutenkin ovat kotihoidon asiakkaita, pääsääntöisesti erikseen kenellekään ei kaupassa käydä. Lappajärven monitoimiauto toteutessaan helpottaa lappajärveläisten osalta kauppa-asiointia. Muitten alueitten osalta selvitetään kauppiaitten mahdollisuutta palvella asiakkaita toimittamalla kauppa-asioita perille. 4 Laitoshoito ja palveluasuminen Keskustelu laitohoidosta ja palveluasumisesta Laitoshoidossa painotus ja paikkojen kysynnän tarve on siirtynyt tavallisesta laitosasumisesta tehostetun palveluasumisen suuntaan. Kotona asutaan yhä pidempään ja toimintakyvyn heikentyessä siirrytään tehostettuun palveluasumiseen. Muistisairaiden määrä on myös lisääntynyt. Vuorohoito-osaston toiminta on koettu hyväksi, mutta lisää resursseja tarvittaisiin myös lyhytaikaiseen vanhusten päivähoitoon. Muistisairaiden laitosasumisessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota kodinomaisuuteen. Iso tila kauhistuttaa muistisairasta ja monesti he ovat "hukassa" itseltään, mutta konkreettisesti myös hukassa henkilökunnalta. Liikunnan merkitys korostuu niin muistisairailla kuin myös muillakin laitoksissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvilla. Työntekijät nostivat esiin, että Kaksineuvoisen sivuille on kyllä merkitty kuntoutusvastaavien nimet, mutta toiminta ei näy käytännössä. Henkilökunta on myös saanut kunnonhoitajakoulutuksen, mutta käytössä ei ole minkäänlaisia apuvälineitä, kuntopyöriä tms. Eri yksiköt ovat myös hyvin eriarvoisessa asemassa lääkärikäyntien suhteen. Useimmissa yksiköissä lääkäri käy kerran viikossa, mutta on myös yksiköitä, joissa lääkäri käy vain kerran vuodessa. Vuositarkastuksien

5 kannalta henkilökunta näkee, että lääkärin käynti edes pari kertaa vuodessa olisi tärkeää. Henkilökunta antaa kiitosta ergonomiakoulutukselle josta on ollut todellista hyötyä, vaikka erilaisten apuvälineitten käyttöä esimerkiksi potilaiden nostelussa aluksi vierastettiin. Asiakaspalautteessa palveluasumisen ja laitoshoidon sektori sai hyvän arvion. Kehitettävistä asioista nousi esiin muun muassa yhteydenpito omaisiin. Yksiköissä on aloitettu omahoitaja-systeemi, jonka on koettu parantavan yhteydenpitoa. Laitos- ja palveluasumisen yksiköillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä alueella toimivien alan oppilaitosten (lähihoitajaopiskelijat) kanssa. Vuorovaikutusta oppilaitosten kanssa jatketaan edelleen. Mieshoitajia saisi olla enemmään, mummot tykkäävät ja papoillekin olisi puuhakaveria. Ylihärmässä on Senioripysäkki-toimintaa, Kaarina Järvenpää on käynyt Helsinki Mission koulutuksen toimintaan. Toimintamallia on pidetty hyvänä. Seinioripysäkki-toiminta on toimintaa, johon valitaan n. 10 henkilöä. Suljetussa ryhmässä heidän kanssaan kokoonnutaan ja keskustellaan noin 15 kokoontumiskerran ajan. Esitys: Sisustuksellisilla asioilla ja mahdollisesti pienillä muutostöillä tulisi asuinympäristöä laitoksissa ja palveluasumisessa tehdä viihtyisämmäksi. Kaksineuvoinen on vuokralla pääosin kaupungin tiloissa, joten toimenpiteistä tulisi neuvotella kaupungin kanssa. Tulisi selvittää voidaannko työaikajärjestelyin vaikuttaa siihen, että asukkaitten ulkoiluttamiseen olisi enemmän aikaa. Tulisi tutkia onko vapaaehtoistyön tai työkokeilun kautta mahdollista saada lisätyövoimaa asukkaitten liikuttamiseen. Kunnonhoitajakoulutuksen käytännön toteutusta pitäsi tukea välinehankinnoilla. Yksiköitten lääkäripalvelujen saantiin tulisi kiinnittää huomiota. Jokaisen yksikön tulisi saada lääkärikäynti vähintään pari kertaa vuodessa, jotta vuositarkastukset ehdittäisiin käydä läpi. Kysymys on ensisijaisesti ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Kaksineuvoinen järjestää laitoshoitoa ja palveluasumista vuokratiloissa. Erilaiset määräykset muun muassa huonekoosta säätelevät yhä enemmän asumista. Kodinomaisuuteen ja viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota.

6 Kaksineuvoisella ei ole erikseen nimetty kuntotusvastaavia, sellainen toiminta vaatisi nykyistä huomattavasti suuremmat henkilöresurssit. Terveyspalveluitten fysioterapeutti on laitoshoidon käytössä konsulttina. Henkilökunta on kuitenkin saanut kunnonhoitajakoulutuksen ja yksiköitten tulisi muun muassa työaikajärjestelyin pyrkiä järjestämään aikaa asiakkaiden liikunnan ohjaamiseen ja järjestämiseen. Lääkäripalveluiden saatavuuteen kiinnitetään huomiota. Kuntayhtymässä on avoinna geriatrin virka. Ikäpoliittisessa ohjelmassa vuosille on esitys henkilöstöserursseita ja muista toimista vanhustenhuollon osalta. Ohjelman käytännön toteuttaminen poistaa useita vanhusväestön elinoloissa olevia onglmakohtia. 5 Palvelusetelit Kauhavan kehityskeskuksen toimeksiannosta Suomen Yrittäjäopistossa on laadittu hankeaihio palvelusetelien käyttöönottamisesta Kauhavan alueella. Hankeaihio on lähetetty Kaksineuvoisen johtoryhmälle tiedoksi ja tutkittavaksi. Kehitysjohtaja Hannu Mars on ollut puhelinyhteydessä palvelusetelistä Palvelupaletti-hankkeeseen Hän lähetti myös sähköpostin, josta käy ilmi, että hän on ollut yhteydessä asiasta E-P:n Liittoon. E-P:n Liitosta on todettu, että Palvelupaletti-hanke sivuaa myöa palveluseteliasiaa. Esitys: Projektiryhmän tulisi keskustella palveluseteliasiasta. Palvelusetelin käyttöönotto on kirjattu Ikäpoliittiseen strategiaan ja Kuntayhtymässä on jo aloitettu valmistelut palvelusetelin käytöönottamiseksi. Palveluseteliä lähdetään aluksi kartoittamaan kotihoitoon, lapsiperheiden kotipalveluun ja mahdollisesti myös perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoon. Koulutustahona mukana on Promana Oy. Asiaa viedään eteenpäin ELY-keskuksen Kehittämisvalmennusohjelmia hoiva- ja sosiaalialan pk-yrityksille Etelä-Pohjanmaalle -toiminnan puittissa. Koulutus palvelusetelin käyttöönottamiseksi on jo käynnistynyt. Toiminnassa yhdyshenkilöinä ELY-keskuksessa on Eliisa Rissanen. 6 Seuraavat kokoontumiset. Seuraava projektiryhmän kokous on sovittu pidettäväksi tiistaina klo 8.30 Kauhavan terveysaseman kokoustilassa. Aiheena on terveyspalvelut.

7 Sovittuja idea- ja keskustelupalavereita ovat: - Aikuissosiaalityö ti klo 9 sosiaalitoimiston tiloissa. - Vammaispalvelut pe 4.5. klo 9 sosiaalitoimiston tiloissa. - Kauhavan psykiatrisen polikninikan ja Ruusupuun toiminta Merkittiin tiedoksi. 7 Muut mahdolliset asiat. Projektipäällikkö on osallistunut Kehittämisyhdistys Liiverin järjestämään Hoivapalvelu-seminaariin Seinäjoella. Seminaarin aiheena olivat: huomisen hoivayrittäjyys, ikäihmisten palvelut ja vapaaehtoistyö sekä palveluseteli -yhteistyö. Projektipäällikkö on käynyt keskusteluja hyvinvointipalveluihin liittyvistä asioita Hannu Ristanimemen kanssa / Kauhavan Vuokra-asunnot Oy sekä Kauhavan kaupungin kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinteen kanssa Merkittiin tiedoksi. Allekirjoitukset Marja-Liisa Somppi puheenjohtaja Marita Mattila sihteeri

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 1 Toimintakertomus 2014 1. Yleistä Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry on toiminut vuodesta 1996. Se merkittiin yhdistysrekisteriin 4.6.1996 nimellä Länsi-Helsingin lähimmäistyö ry. Yhdistyksen syyskokous

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot