Sääntelyviranomaisten on voitava perustella päätösehdotuksensa ja ne tehtävä julkisiksi kommentointia varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääntelyviranomaisten on voitava perustella päätösehdotuksensa ja ne tehtävä julkisiksi kommentointia varten"

Transkriptio

1 LAUSUNTOKOOSTE PEL M2-71 Ultrakevytlentäjän kelpuutus 1(11) Määräysluonnoksen kohta Yleisiä huomioita Lausuja Suomen Moottorilentäjien Liitto ry (SMLL) Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Trafin tulee noudattaa ilmailun kansallisessa sääntelyssä samoja periaatteita kuin EASA:n hallintoneuvosto on ohjeistanut EASA:n antamien määräyskokoelmien tulkinnassa ja toimeenpanossa; Trafin kommentti Trafi pitää ao. periaatteina tärkeinä ja noudattaa niitä jatkossakin kaikessa säädösvalmistelussa. A. Suhteellisuus Sääntelyviranomaisten tulee puuttua ilmailutoimintaan vain tarvittaessa. Korjaustoimenpiteiden tulee olla oikein mitoitettuja ja painotettuja riskiin nähden sekä toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamat kustannukset on yksilöitävä ja minimoitava. B. Vastuullisuus Sääntelyviranomaisten on voitava perustella päätösehdotuksensa ja ne tehtävä julkisiksi kommentointia varten C. Yhdenmukaisuus Määräykset ja normit on otettava käyttöön ja toteutettava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. D. Läpinäkyvyys Määräysten ja normien säätäminen tulee olla avointa ja niiden tulee olla helposti ymmärrettäviä ja käyttäjäystävällisiä. E. Kohdennettavuus Perustelumuistion luku 1. Määräysten tausta ja sää- Suomen Ilmailuliitto ry () Määräysten ja normien tulee keskittyä ongelmaan, riskien ja haittavaikutusten minimointiin. Katsomme, että lähtökohtaisesti ei ole tarpeen, että kansallisen UL-lennonopettajakelpuutuksen tulisi olla linjassa EASA FI(A) tai Määräyksen luonnostelussa turvallisuuden parantaminen ja riskiperusteisuus ovat olleet tärkeimmät ohjenuorat.

2 dösperusta muutokset ovat linjassa EASA LAPL(A)-vaatimusten kanssa. FI(S) -vaatimusten kanssa. EASA:n perussopimuksen EU 216/2008 resitaali 29 viittaa EU:n perustamissopimuksen artikla 5:n suhteellisuusperiaatteeseen, jonka mukaan sääntelyn vaatimuksissa ei ylitetä sitä, mikä on niiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. Myös EASA:n johtoryhmän v hyväksymä European General Aviation Safety Strategy f linjaa selkeästi, että yleisilmailun sääntelyn tulisi pohjautua riskiperustaisuuteen ja suhteellisuuteen mitä tulee lentotoiminnasta aiheutuvaan riskiin. UL- lupakirjan oikeudet ovat huomattavasti rajoitetummat kuin LAPL(A)-lupakirjan, esimerkiksi: - Voimassa vain Suomessa - Enintään yksi matkustaja sallitaan - UL-lentokoneen massa ts. törmäysvoima on huomattavasti pienempi kuin LAPL(A)-lupakirjalla lennettävän lentokoneen massa, eli mahdollinen vaara ulkopuolisille on myös huomattavasti pienempi. 2(11) Vain vaatimuksia tietyiltä osin nostamalla voidaan parantaa osaamisen tasoa. Suhteellisuusperiaatetta ei ole ylitetty, sillä ehdotetut tiukennukset ovat tarpeen paremman turvallisuustason saavuttamiseksi. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ei siis ole perusteita asettaa täysin samoja vaatimuksia UL-lennonopettajan kelpuutuksen haltijalle kuin FI(A) tai FI(S)-kelpuutuksen haltijalle. Kommentissamme kohtaan 4 ja 6.2 vetoamme tähän. 1.2 Salokannel Määräyksessä esiintyvät uudet termit tulee määritellä. Ainakin pätevyyden arvioinnin määrittely puuttuu. 1.2 Hiedanpää Määräyksessä esiintyvät uuden termit on määriteltävä. Pätevyy- Lisätään pätevyyden arviointi määritelmiin seuraavassa muodossa: Pätevyyden arvioinnilla lentomiehistöasetuksen (EU) N:o 1178/2011 (asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä) mukaista kykyjen osoittamista tarkastuslentäjälle kouluttaa lento-oppilas lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavalle tasolle.

3 3(11) den arvioinnin määrittely puuttuu. 1.2 Martikainen Lisättävä selkeä määritelmä mitä pätevyyden arviointi tarkoittaa tai poistettava vaatimus kohdasta Hakijalta, jolla on voimassa oleva ULlentäjänlupakirja, vaaditaan: Huomioidaan UL-lupakirjan muuttumista toistaiseksi voimassa olevaksi Hakijailta, jolla on UL-lupakirja, vaaditaan: SMLL Lisäysehdotus: Hakijalta, jolla on voimassaoleva UL-lentäjän lupakirja, vaaditaan e) näyttökoe, jossa hakija osoittaa hallitsevansa UL-koneen täydestä sakkauksesta oikaisun f) näyttökoe, jossa hakija osoittaa hallitsevansa UL-koneen sallitun kuormauksen ja kuinka UL-konetta operoidaan oikein massa- ja massakeskipisterajoitusten puitteissa, kuormauslaskuissa tarvittavat suureet, kuormauslaskelman oikein sekä UL-koneen painopisteen sallitut rajat. UL-lennonopettajaharjoittelijoiden ja UL-lennonopettajien asenteet, tiedot ja taidot sekä kokemus on oltava selkeästi korkeammalla tasolla kuin ne tähän mennessä ovat keskimäärin olleet. Näyttökokeilla vahvistetaan oikeita asenteita, tietoja ja taitoja tuleville UL-lennonopettajille sekä korostetaan niiden painoarvoa lennonopetuksessa c) Salokannel Kohdan 20 lentotunnin kokemusvaatimus viimeisen 12 kuukauden aikana on liioitellun suuri eikä se ole edes EASA:n vastaavien vaatimusten mukainen (5 h / 6kk). Kohta tulisi muuttaa :n esittämän kokemusvaatimuksen mukaiseksi, eli 12 kuukautta ja 10 lentotuntia c) Kääriäinen Aika kova vaade, kun FCL.915.FI kohta 3) sanoo: "oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30 tuntia, joista vähintään 5 tuntia on oltava suoritettu FCL.930.FI kohdan a kohdassa tarkoitettua arviointilentoa edeltävien kuuden kuukauden kuluessa" Ehdotusta ei hyväksytä, koska korostamalla voimassaolevan lupakirjan tarvetta, estetään tilanteet, joissa henkilö voisi käyttää aiemmin myönnettyä, uusimatta jätettyä lupakirjaa. Ehdotusta ei hyväksytä sellaisenaan, mutta kohdan alkuun lisätään palautteen johdosta seuraava tarkennus: Hakijan on suoritettava arviointilento lennonopettajakurssin opettajan kanssa enintään 6 kuukautta ennen lentokoulutuksen aloittamista oman lentotaitonsa varmistamiseksi. Ehdotus hyväksytään ja kohta palautetaan ennalleen 10 h. Asia korjataan myös kohtaan b).

4 4(11) 20 tuntia on aikalailla reipas vaade, jos peilaa EASA määräyksiin. Ennemmin pudottaisi tuon 20 tuntia pienemmäksi ja lisäisi samankaltaisen matkalentovaateen kuin FI(A) puolella. Olisi hyvä, että opettajat osaisivat lentää matkaa, eikä kaikki tiima olisi kerätty paikallislennoilla ja laskukierroksessa c) Hiedanpää Kohdan 20 lentotunnin kokemusvaatimus viimeisen 12 kuukauden aikana on epäkäytännöllisen suuri eikä se ole edes EASA:n vastaavien vaatimusten mukainen (5 h / 6kk). Ehdotan että kohta muutetaan :n esittämän kokemusvaatimuksen mukaiseksi, eli 12 kuukautta ja 10 lentotuntia d).että hän on kouluttanut ULlennonopettajaharjoittelijana vähintään 2 oppilasta, jotka eivät ole saaneet hyvitystä muusta lupakirjasta, UL-lentäjän lupakirjaan saakka (lentokoe hyväksytysti suoritettu) hänen valvojakseen hyväksytyn ULlennonopettajan valvonnassa ja on saanut kyseiseltä UL-lennonopettajalta puoltavan kirjallisen lausunnon. Esityksen teksti, joka on sama kuin nykyisessä määräyksessä, aiheuttaa käytännön ongelmia erityisesti tilanteissa jossa oppilas keskeyttää lentokoulutuksensa. Tällöin ULlennonopettajaharjoittelija joutuu usein aloittamaan uudelleen toisen oppilaan kanssa, mikä pitkittää harjoittelijavaihetta hyvin merkittävästi. Pahimmassa tapauksessa ULlennonopettajaharjoittelijan motivaatio loppuu ja koko koulutus on mennyt hukkaan. Esitämme: d)...että hän on antanut UL-lennonopettajaharjoittelijana vähintään 50 tuntia lento-opetusta ja itse valvonut vähintään 12 kpl oppilaan yksinlentoa hänen valvojakseen hyväksytyn ULlennonopettajan valvonnassa ja on saanut kyseiseltä ULlennonopettajalta puoltavan kirjallisen lausunnon. Ks. yllä Ehdotus hyväksytään osittain ja kohta korjataan seuraavalla tekstillä: d).että hän on antanut ULlennonopettajaharjoittelijana vähintään tuntia lento-opetusta ja itse valvonut vähintään 12 kpl oppilaan yksinlentoa kattaen koko ultrakevytlentäjän lupakirjakurssin lentokoulutusohjelman hänen valvojakseen hyväksytyn UL-lennonopettajan valvonnassa ja on saanut kyseiseltä UL-lennonopettajalta puoltavan kirjallisen lausunnon. Lisäksi kohtaan lisätään täsmennys:.ei edellytetä kohdissa ja vaadittua koulutusta ja todistusta. (Nyt on määräyksen mukaan vaadittu teoriatodistus). Selite: Kohdassa on sovellettu vastaavaa EASA FCL FI(A) määräystä. Lentotuntien ja lentojen määrä vastaa kahden oppilaan kouluttamista, kuten nykyisessäkin määräyksessä 3 Mäntsälän Ilmailukerho Aiemmissa määräyksissä oli kaikissa oikeuksia koskevissa kohdissa Ilmaus korvausta vastaan on poistettu, koska pidettiin ry (MILK) teksti myös korvausta vastaan, onko tämän poistamiselle jokin selvänä, että jos henkilö on oikeutettu antamaan opetus- riittävä syy? ta, hän saa siitä luonnollisesti pyytää myös halutessaan korvausta. Poistolla ei ole tarkoitus muuttaa nykytilaa, kyse on editorialisesta tiivistyksestä. 3.2 (toimitettu vas- ry ehdottaa vielä lisäykseksi kohdan d) joka kuuluisi seuraavas- Ehdotus hyväksytään. Se on yhteneväinen myös EASA-

5 5(11) ta ti: teoria- ja lennonopetusta UL-lentäjän lennonopettajakelpuutusta varten edellyttäen, että hänellä on tarkastuslentäjä valtuutus tai, että hänellä on tarkastuslentäjävaltuutukseen vaadittava lento- ja kouluttajakokemus 3.2 a) MILK lisäys perään : sekä eroavuus- ja perehdyttämiskoulutusta.tämä on syytä mainita tässä kohdassa TRG M1-7 määritteiden mukai- 4 Kelpuutuksen voimassaoloaika. Kelpuutus on voimassa kolme (3) vuotta. sesti. Voimassaoloaikaa on esitetty lyhennettäväksi toistaiseksi voimassaolevasta (UL-lupakirjan voimassaolon perusteella) kolmeksi vuodeksi, perusteluna että se olisi ristiriidassa EASA-vaatimusten kanssa. Tässä on unohdettu että UL-lennonopettajan kelpuutus on kansallinen kelpuutus eikä sen tarvitse olla EASA:n vaatimusten mukainen. UL-lennonopettajan taitojen ajantasaisuuden säilyminen varmistetaan joka tapauksessa kohdan 6.1. vaatimusten kautta. Myöskään UL-lupakirja johon UL-lennonopettaja kouluttaa, on oikeuksiltaan huomattavasti rajoitetumpi kuin EASA-lupakirjojen. Suhteellisuusperiaatteen nojalla tämänkään perusteella ULlennonopettajakelpuutuksen vaatimusten ei tarvitse olla EASA:n mukaisia. Voimassaoloaika on palautettava ennalleen, eli toistaiseksi voimassaolevaksi. 4. Salokannel Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus on kansallinen kelpuutus ja sen ei tarvitse olla EASA:n vaatimusten mukainen. Voimassaoloaika tulee edelleen säilyttää kansallisesti harrasteen kannalta hyväksi todettuna viitenä vuotena. 4. Air Pilot ry Ehdotan että pysyttäisiin aikaisemmin hyvänä todetussa 5 vuoden jaksossa, mikäli lyhennetään kolmeen vuoteen aiheuttaa uusimisesta johtuvia kustannuksia opettajille. Osa opettajista voi lopettaa koko opettamisen jos kulurakenne kasvaa. 4. Hiedanpää Voimassaoloaikaa on esityksessä lyhennetty voimassaolevan määräyksen mukaisesta viidestä vuodesta kolmeksi vuodeksi, perusteena että se on ristiriidassa EASA-vaatimusten kanssa. Tässä on unohdettu että ultrakevytlennonopettajan kelpuutus on kansallinen kelpuutus ja sen ei tarvitse olla EASA:n vaatimusten mukainen. Ehdotan että voimassaoloaikaa ei lyhennetä esitettyyn jak- puolella olevan ns. FI/FI kelpuutuksen kanssa ja nostaa lennonopettajien tasoa. Ehdotus hyväksytään. Ehdotusta ei hyväksytä. Kolmen vuoden sykli ei aiheuttane käytännössä ongelmia, koska se on yhtenäinen usean muun kelpuutuksen voimassaolon kanssa. Tällä hetkellä kelpuutus on ollut voimassa 5 vuotta, ei toistaiseksi.

6 6(11) 3.3 uusi kohta (sama kuin nykyisessä määräyksessä) soon, vaan säilytetään se edelleenkin kansallisesti harrasteen kannalta hyväksi todettuna viitenä vuotena. Koska ehdotamme että kelpuutuksen voimassaoloa muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi, tulee nykyisen määräyksen kohta 3.3. Rajoitukset palauttaa määräykseen. Ehdotusta ei hyväksytä, ks. yllä. 3.3 Rajoitukset (vaihtoehto A) UL-lennonopettajan kelpuutuksen tai ULlennonopettajaharjoittelijan kelpuutuksen haltija saa toimia lennonopettajana UL-lentokoneessa vain, jos hän on viimeisen 24 kuukauden aikana toiminut: a) UL-lennonopettajana vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla, tai b) hänen oikeutensa toimia lennonopettajana purje- tai moottoripurjelentokoneella, autogyrolla, helikopterilla tai moottorilentokoneella on voimassa ja päällikkökokemus UL-lentokoneella viimeisten 24 kk aikana on vähintään 3 tuntia, tai c) hän on lentänyt opettajatarkastuslennon UL-lentokoneella, jonka hyväksytystä suorituksesta tarkastuslentäjä on tehnyt nimikirjoituksellaan vahvistetun merkinnän UL-lennonopettajan kelpuutuksen haltijan lentopäiväkirjaan ja antanut ilmailumääräyksen TRG M1-6 mukaisen tarkastuslentolausunnon. 6. MILK Määräyksessä ei ole missään esitetty kuinka ja mistä voimassaolon jatkamista haetaan sekä sitä mitä hakijan on esitettävä hakiessaan 6.2 Vähintään joka toisessa voimassaolon jatkamisessa kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä pätevyyden arviointi. sitä. Kohta on kohtuuton ja ylitse EASAn vastaavien vaatimusten (moottoripurjelennonopettaja; joka kolmas kerta) eikä tätä pätevyyden arviointimenettelyä ole määritelty vielä edes EASA maailmassa. Ehdotamme kohdan 6.2. poistamista toistaiseksi, kunnes siitä ja sen tarpeellisuudesta saadaan kokemusta EASAn kautta. Täydennetään määräystekstiä tältä osin kohtaan 5 Kelpuutuksen hakemiseksi esitettävät asiakirjat : hakemista, voimassaolon jatkoa tai vanhentuneen uusintaa varten. Poistoehdotusta ei hyväksytä. Nykyinen ultralentämisen turvallisuustilanne huomioon ottaen, on syytä mennä yhdenmukaisesti lentomiehistöasetuksen FI vaatimusten kanssa eli FE(A)-puolen kanssa, jossa edellytetään pätevyydenarviointia joka toisella kerralla. Turvallisuustilastojen osalta ultrakoneet eivät ole verrattavissa TMGmoottoripurjelentokoneisiin. 6.2 Air Pilot ry Eikö pätevyyden arvioinnin voisi korvata sanalla tarkastuslento Ehdotus hyväksytään. 6.2: pätevyyden arviointi tarkastus-

7 7(11) yhdenmukaisuuden takia? Onhan kohdassa 6.1. C nimenomaan maininta tarkastuslennon tai lentokokeen suorittamisesta. 6.2 Ruutiainen Eikö pätevyyden arvioinnin voisi korvata sanalla tarkastuslento yhdenmukaisuuden takia? Onhan kohdassa 6.1. C nimenomaan maininta tarkastuslennon tai lentokokeen suorittamisesta. 6.2 MILK Joka kolmannessa voimassaolon jatkamisessa kelpuutuksen osalta on läpäistävä pätevyyden arviointi. Perusteiden ei tulisi olla samat kuin vaatimus LAPL A FI kelpuutuksessa vaan tässä tulisi käyttää samaa kuin TMG-opettajan kelpuutuksen jatkamisessa. 6.2 Salokannel Vaatimuskohta on kohtuuttomana ja EASA vaatimukset ylittävänä poistettava toistaiseksi kunnes siitä ja sen tarpeellisuudesta saadaan kokemusta EASA:n kautta. 6.2 Hiedanpää Kohta on kohtuuton ja ylitse EASA:n vastaavien vaatimusten (moottoripurjelennonopettaja; joka kolmas kerta) eikä kokemusta näistä pätevyyden arvioinneista harrasteilmailussa ole vielä edes EASA maailmassa. Jos kohta aiotaan jättää määräyksen on pätevyyden arviointi lisättävä määritelmiin ja siitä on laadittava ohje. Ehdotan asianomaisen vaatimuskohdan poistamista toistaiseksi, kunnes siitä ja sen tarpeellisuudesta saadaan kokemusta EASA:n kautta. 8. Hiedanpää Isoisän oikeuksien huomiointi puuttuu määräyksistä. Siirtymäsäännökset-kohtaan on lisättävä edellistä vastaava siirtymäsäännös lennonopettajalle, jolle on myönnetty opettakelpuutus, mutta hänen kokemuksensa ei vielä täytä määräysluonnoksen vaatimusta. lento. Lisäksi kohtaan 6.1. c) tehdään seuraava lisäys: tarkastuslennon, lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin kuin myös kohtaa 7 b) tarkastuslennon, lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin Ns. isoisän oikeuksien huomioimista erikseen ei tarvitse mainita, joten täten asiasta ei myöskään tehdä erillistä siirtymäsäännöstä. Lupakirjat ja kelpuutukset ovat automaattisesti voimassa niihin merkittyihin päiviin asti. Asiasta kirjoitetaan selvennys perustelumuistioon. Määräysvalmistelun ja siitä aiemmin annettujen ohjeiden ja periaatteiden mukaan aiemmin myönnettyjä UL-lupakirjoja, vesi- ja hinauslento-oikeuksia tai opettajakelpuutusta ei voi ottaa pois henkilöiltä, joille ne on aikanaan myönnetty tällöin voimassa olleilla vaatimuksilla. 8.1 Yli 3 vuotta sitten Esityksen tavoitteena tulisi toisaalta varmistaa UL- Kohtaa 8.1 muokataan saadun palautteen johdosta seu-

8 myönnetyn ULlennonopettajakelpuutuksen haltijan on täytettävä tämän määräyksen voimaantuloa seuraavan 12 kuukauden aikana tämän määräyksen kohdat 6.1. a) ja 6.1. c). lennonopettajien osaaminen, mutta toisaalta mahdollistaa myös kelpuutuksen oikeuksien käytön uudestaan jos se on vanhentunut. Esityksen mukaan annettaisiin vain 12 kk aikaa kelpuutuksen jatkamiselle/uudelleen voimaan saattamiselle, ja tämän jälkeen, jos haluaisi uudelleen UL-lennonopettajaksi olisi ilmeisesti käytävä koko UL-lennonopettajakurssi uudelleen, tämä on kohtuutonta eikä sen turvallisuusvaikutuksesta ole esitetty perusteluja. Kohdassa 8.1 mainitulle 3 vuoden aikarajalle ei ole esitetty mitään perusteluja, joten se koettaisiin helposti epäoikeudenmukaiseksi osalle nykyistä UL-opettajakuntaa. Ehdotamme: 8.1. a) Mikäli määräyksen voimaantulopäivänä haltijan voimassa oleva UL-lennonopettajakelpuutus lakkaisi täyttämästä kohdan 6.1. ehtoa, haltija saa kuitenkin kohdan 3.3 rajoitukset huomioiden jatkaa kelpuutuksen oikeuksien käyttöä enintään 24 kuukauden ajan, jona aikana haltijan on täytettävä kohdan 6.1. ehdon. b) Haltija, jolla on aiemmin ollut UL-lennonopettajan tai ULlennonopettajaharjoittelijan kelpuutus, voi saatta sen uudellen voimaan kohdan 7 määräämällä tavalla. Mikäli kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut hakemushetkellä yli 10 vuotta, hakijalle myönnetään aluksi vain ULlennonopettajaharjoittelijan kelpuutus. Selite: a) tällä hoidetaan grandfathering-tilanteet esim. tilanne jolloin aktiivisella UL-lennonopettajalla on kulunut yli 36 kk edellisestä kertauskoulutuksesta. Ajatus on että ylimenokaudeksi hyväksytään vielä vanhan määräyksen mukainen kertaus- ja kokemuskertymä ilman tarkastuslentopakkoa. 8(11) raavasti: Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen ensimmäisen kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, toisen kohdassa 6.1 mainituista vaatimuksista on oltava tarkastuslento.

9 9(11) b) mutta jos vanhan määräyksen mukainen kelpuutuksen voimassaolo on lakannut, tarkastuslento on pakollinen. Lisäksi jos on ollut 10 vuoden tauko, oikeudet palautetaan lennonopettajaharjoittelijan tasolle. 8.1 Martikainen Kohdan 8.1 aikavaatimus on määräyksen voimaantulon vuoden 2014 lentokauden keskelle kohtuuton. Ehdotan aikarajaksi 18 kuukautta, jotta lentokausi 2015 tulisi kokonaisuudessaan mukaan. Siirtymäsäännöksessä mainittu käsite yli 3 vuotta sitten myönnetty UL- opettajakelpuutus on epämääräinen. UL- lupakirjassa ei näy milloin opettajakelpuutus on myönnetty, vain lupakirjan myöntämisen päättyminen. Tieto myöntämisestä löytyy vain Trafin arkistosta. Korjaava ehdotus: UL- lentäjän lupakirja, johon on liitetty UL- lennonopettajakelpuutus ja joka on uudelleenkirjoitettu yli kolme vuotta tämän määräyksen voimaantulosta on täytettävä 18 kuukauden 8.1 Air Pilot ry Ehdotan sanamuodoksi: Yli 3 vuotta sitten myönnetyn ULlennonopettajakelpuutuksen haltijan on täytettävä seuraavassa UL-lennonopettajakelpoisuuden uusinnassa tämän määräyksen kohdat 6.1. a) ja 6.1.c). 8.1 MILK Muutetaan teksti seuraavasti: Aiemmin myönnetyt voimassa olevat UL- opettajakelpuutukset ja niiden oikeudet ovat voimassa niiden päättymiseen asti. Uudella määräyksellä ei voi muuttaa aiemman määräyksen voimassaolon aikana myönnettyjä oikeuksia. 8.1 Hiedanpää Kohdassa puututaan lennonopettajan voimassaoleviin oikeuksiin (kelpuutukseen), jonka jakso on lupakirjan jakso eli 5 vuotta, tähän puuttuminen ilman ilmailuviranomaisen erillistä päätöstä ja sen yhteydessä annettua valitusosoitetta on käsittääkseni hallintolain vastaista. Lisäksi vaatimusesitys on ristiriidassa ilmailumääräyksen PEL M2-70 kohdan 9.2 kanssa jossa todetaan kohdassa 9.2 Että ennen tämän määräyksen voimaan tuloa hyväksytyt oikeudet ovat voimassa lupakirjaan merkittyyn päivämäärään saakka. Ei lisätä tarpeettomana. Asian on niin kuin lausuja toteaa. Asiasta lisätään kuitenkin selvennys varmuuden vuoksi perustelumuistioon.

10 10(11) On sitten toinen asia, olisiko vaatimus edes toteutettavissa. Tulisi sellainen ruljanssi noin opettajan näyttötyöstä vuoden aikana, ettei siitä käytännössä selvitä kentällä eikä Trafissa ilman kolhuja ja kustannuksia. Lisäksi kohdan lisääminen toisi lennonopettajille kollektiivisen rankaisun siitä että he käyttävät vapaa aikaansa lennonopettamiseen. Kohdalla voisi olla myös huomattavat vaikutukset lennonopettajien määrään ja tätä kautta harrastuksen kokonaisturvallisuuteen kun lennonopettajat voisivat lopettaa opettamisen pienemmissä kerhoissa. Esitän että kohta 8.1 poistetaan, koska se on ylimääräinen, perustelematon ja harrastajia kollektiivisesta rankaiseva vaatimus. 8.1 Salokannel Lennonopettajien voimassaoleviin oikeuksiin puuttuminen suoraan tällä säädöksellä ei ole hallintolain mukaista. Vaatimusesitys on myös ristiriidassa ilmailumääräyksen PEL M2-70 kohdan 9.2 kanssa jossa todetaan kohdassa 9.2 Että ennen tämän määräyksen voimaan tuloa hyväksytyt oikeudet ovat voimassa lupakirjaan merkittyyn päivämäärään saakka. Kohta tulisi poistaa kokonaan, sillä se vaikuttaa rankaisutoimenpiteeltä suurta lennonopettajajoukkoa kohtaan. 8.2 Ennen xx.xx.2014 aloitettu koulutus voidaan suorittaa loppuun mennessä. Lentokoulutuskausi 2014 on käytännössä jo alkanut. Uuden määräyksen voimaan tulo kesken kauden toisi mukaan erittäin sekavan tilanteen. Ehdotamme että määräykseen voimaan astuminen ajoittuu lentokauden 2014 jälkeen ja teksti korjataan: Ennen tämän määräyksen voimaantuloa aloitettu koulutus voidaan suorittaa loppuun mennessä. 8.2 MILK Tekstiksi: Ennen tämän määräyksen voimaantuloa aloitettu koulutus voidaan suorittaa loppuun mennessä. Perusteena ettei tätä määräystä ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön kesken lentokauden, joten sen voimaantulon pitäisi olla uusi kohta 8.3 Martikainen UL- lennonopettajaharjoittelijalle, jonka kelpuutus on haettu ennen voidaan myöntää UL- lennonopettajakelpuutus PEL M kohdan 2.3 lentokoulutus ja kokemus perusteella. Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon periaatteista, joita noudatetaan kaikessa säädösvalmistelussa. Ks. myös yllä. Ehdotus hyväksytään. Turvallisuustilanne on viime vuosina ollut heikko ja voimaantuloaika vaikuttaa erityisesti kohdan vaatimusten täyttämiseen ja kannustaa vähemmän lentäviä henkilöitä lentämään nyt tunnit täyteen, joten siirtymäajan tulee olla lyhyehkö. Ehdotusta ei hyväksytä, koska uusi määräys on tältä osin toimijoille ehdotettua käytännöllisempi ja joustavampi.

11 11(11)

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus LAUSUNTOKOOSTE PEL M2-70 Ultrakevytlentäjän lupakirja 1(24) 10.10.2014 Määräysluonnoksen kohta Lausuja Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Yleisiä huomioita Suomen Moottorilentäjien

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Purjelentokerhojen Päivä 2015

Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentäjän lupakirjat GPL vs. LAPL(S), SPL ja siirtymäaika Mika Mutru SIL/Purjelentotoimikunta, vpj. European Gliding Union EGU, General Secretary 1 Eri lupakirjat ja eri

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

Mäntsälän Ilmailukerho. Ks. yllä.

Mäntsälän Ilmailukerho. Ks. yllä. Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. Sisäministeriö - Suomen Ilmailuliiton Experimental- ja ultrakevyttoimikunta (SIL EUT) LAUSUNTOKOOSTETAULUKKO AIR M5-10 - TRAFI/25028/03.04.00.00/2014

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Muistio 1(7) 11.4.2013 Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan ilma-aluksen miehistöä koskevan ilmailulain 60 :n nojalla, jonka mukaan

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. FE(A/H) 1 2012 YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkastuslentäjäksi ennen: PEL M2-16, koulutus, kokemus ja hakemus Alakohta 1.3 soveltuvuus ja tarve (viranomainen)

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

Lentotyötä koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-23 muutos

Lentotyötä koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-23 muutos Perustelumuistio 1(38) 2.1.2015 Lentotyötä koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-23 muutos Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräysmuutoksen alkuperäisenä varsinaisena tavoitteena oli antaa ilmailulain (864/2014)70

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin Ilmailun kehittämisseminaari 21.11.2012 Tarkastaja Jarno Keskivinkka Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Regulation Aircrew 1178/2011 Annex I Part-FCL Annex II Conversion

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [...](2013) XXX luonnos LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX jolla muutetaan ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

19.11 Pori. Heikki Mikkola

19.11 Pori. Heikki Mikkola Ilmailutoimijoiden seminaari 19.11 Pori Heikki Mikkola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiiviisti Pohdittavaksi Uudistuvat toimintamallit ja painopisteet

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus. Räyskälä 12.12.2009

Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus. Räyskälä 12.12.2009 Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 12.12.2009 1 Luennon aiheet - Muutoksia ilmailuhallinnossa - Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 alkaen - Ilmailumääräysten muutosten

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. syyskuuta 2005 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 14.7.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6)

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) Perustelumuistio TRAFI/68768/03.04.00.00/2016 TRAFI/70656/03.04.00.00/2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) 22.12.2016 PEL M2-92: Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi PEL M2-93: Kansallisten

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 muutos 8 5.5.2009 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi 1 (10) Antopäivä: 23.12.2016 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulaki (864/2014) 47 ja 113, sellaisena kuin 47 on muutettuna lailla ilmailulain muuttamisesta (61/2016)

Lisätiedot

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa.

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa. LAUSUNTOPYYNTÖTAULUKKO Määräys OPS M6-1 1(6) TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 Määräysluonnoksen kohta Uusi kohta: 2.3.8 Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Laskuvarjon huoltaja saa korjata,

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. kesäkuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D053477/01 Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D053477/01 Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. joulukuuta 2017 (OR. en) 15960/17 ADD 1 TRANS 581 AVIATION 200 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Ilmailun ammatteja Ilmailu tarjoaa suuren joukon kiehtovia ja tavoiteltavia ammatteja. Ilmailu on luonteeltaan kansainvälistä. Teknologiaa, haastavia ja palkitsevia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 ADD 1 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila Part M vaiheet kuinka tähän on tultu Part-M ja katsastusjärjestelyt 21.01.2010 Jyrki Laitila Luennon aiheet Uusi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Ilmailutoimialan organisaatio ja sen muutokset Part

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 muutos 1 15.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMAILULUPAKIRJOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tämä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. elokuuta 2002 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot