Opiskelijoiden yleisperehdytys Maanantaisin klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden yleisperehdytys Maanantaisin klo 8.00-9.30"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden yleisperehdytys Maanantaisin klo

2 Päivän ohjelma Klo Yleisperehdytys Klo Tauko Klo Vastuualue/ yksikköperehdytykset Erillinen lista perehdytyksen paikasta Klo Ruokailu Klo Siirtyminen harjoitteluyksikköön

3 OYS antaa keskussairaalatasoista hoitoa oman piirin väestölle ja erityistason hoitoa koko erityisvastuualueelle. PPSHP kuntayhtymä - 29 jäsenkuntaa käyttömenot 431,7 milj. (reilut 70 % henkilöstömenot) -henkilöstöä km ( ) n asukasta erityisvastuualueella n asukasta

4 Sairaanhoitopiirin virat ja toimet henkilöstöryhmittäin yht. 5950,5 (yht , sis. virkavapaalla olevat ja heidän sijaisensa)

5 PPSHP:n strategian mukaiset arvot IHMISARVO Ihmisiä on kohdeltava huomaavaisesti ja heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan on kunnioitettava VASTUULLISUUS Jokaisella on vastuu omasta tehtävästään ja työyhteisön toimivuudesta Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu toiminnan ja talouden suunnittelusta ja niiden yhteensovittamisesta OIKEUDENMUKAISUUS Periaatteet sovitaan yhteisesti Jokaisen osaamista arvostetaan Jokaisella on oikeus osallistua toiminnan kehittämiseen ja itseään koskevaan päätöksentekoon UUSIUTUMISKYKY JA AVOIMUUS Arvostamme innovatiivisuutta toiminnan kehittämisessä Meitä koskeva tieto on kaikkien saatavissa (wwwpalveluna). Vastuullisuuden lähtökohtana on, että osaamista kehitetään jatkuvasti ja työssä jaksamisesta huolehditaan Omat henkilökohtaiset eettiset käsitykset eivät saa olla este potilaan hyvälle hoidolle ja kuntoutukselle

6

7 Pysäköinti mahdollisuudet OYS:ssa Ensisijaisesti Huuhkajanpuiston parkkialue Rauhanyhdistyksen ja Medipoliksen välissä oleva alue (ei varatut paikat) OYS:n parkkitalo on maksullinen arkisin klo =>yövuoro maksuton (poistuminen ennen klo 8.00) =>viikonloppuisin maksuton Parkkitaloon mentäessä on otettava lipuke, joka pois lähtiessä on käytettävä maksuautomaatissa vaikka maksua ei menisikään, portti ei aukea muuten! Opiskelijoilla ei ole mahdollista saada lämpöpistokepaikkaa

8

9 Oulun yliopistollinen sairaala Ovet auki virka-aikana Yövuoroon ja viikonloppuisin kulku ovista, joista on ovikello valvomoon: A2:1, A:5, A7:2, A8:1, A9, A10 TAI B3. EI KULKUA YHTEISPÄIVYSTYKSEN KAUTTA!

10 Organisaatio (2011 alkaen) TULOSALUEET ja Vastuualueet TARKASTUSLTK. Tilintarkastajat Sisäinen tarkastus Hallintoylihoitaja VALTUUSTO HALLITUS YHTYMÄHALLINTO Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Hallintoylilääkäri Tietohallintojohtaja Tekninen johtaja SAIRAAN- HOIDOL- LISET PALVELUT Oulun Yliopistollinen Sairaala (OYS) LAPSET JA NAISET MEDI- SIININEN OPERA- TIIVINEN PSYKI- ATRIA OULAS- KANGAS JA VISALA KEHITYS- VAMMA- HUOLTO Laboratorioalat Kuvantaminen Potilashoidon palvelut Sairaala- ja välinehuolto Tekniikan palvelut Hallinto Talous Henkilöstö Tietohallinto Lapset ja nuoret Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka Tutkimus- ja kehittäminen Yhteispäivystys Kardiologia Syöpätaudit ja hematologia Neurologia, ihotaudit ja geriatria Sisätaudit ja keuhkosair. Tutkimus- ja kehittäminen Anestesia ja tehohoito Pään ja kaulan sairaudet Pehmytkudoskirurgia Tukielin- ja neurokirurgia Kuntoutus Tutkimus- ja kehittäminen Aikuispsykiatria Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria Lastenpsykiatria Toiminnan tuki Konservatiivinen Psykiatria Operatiivinen Perusterveydenhuolto Tukipalvelut Avohoito Laitoshoito Tutkimusja neuvolapalvelut

11 PPSHP:n opetuskoordinaattorit ja tehtävää hoitavat henkilöt Lasten ja naisten tulosalue Saija Huhtala, Anne Vehkaperä opetuskoordinaattori Arja Laitinen aoh, opiskelijakoordinaattori Medisiininen tulosalue Annukka Tuomikoski opetuskoordinaattori Kehitysvammahuolto Operatiivinen tulosalue Pirkko Sivonen opetuskoordinaattori Maija Ranta opetuskoordinaattori Päivi Jounila-Ilola opetuskoordinaattori Jaana Virtanen fysioterapeutti Fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttiopiskelijat Teija Rintamäki osastonhoitaja Psykiatrinen tulosalue Jukka Korhonen erikoissuunnittelija Oulaskangas ja Visala Päivi Kaski opetuskoordinaattori Sairaanhoidolliset palvelut Paula Koivumäki aoh, bioanalyytikko-opiskelijat Leila Ukkola röntgenhoitaja röntgenhoitajaopiskelijat

12 Opiskelijan oikeudet harjoittelussa Nimetty ohjauksesta vastaava työntekijä Osallistua yksikön toimintaan osaamistavoitteiden mukaisesti osana moniammatillista työryhmää Saada ohjausta kaikilta työyhteisön jäseniltä Tulla kohdelluksi tasavertaisena Saada palautetta ja arviointia tavoitteiden toteutumisesta ja oppimisesta Antaa palautetta saamastaan ohjauksesta Olla opiskelijan roolissa Esittää kehittämisehdotuksia työyksikön toimintaan

13 Opiskelijan velvollisuudet harjoittelussa Toimittaa opetuskoordinaattorille tai nimetylle yhdyshenkilölle portfolion/cv aikaisemmista opinnoista ja kyseisen jakson tavoitteista Käyttää henkilökorttia Olla aktiivinen, oma-aloitteinen ja hakeutua oppimistilanteisiin Kantaa vastuu omasta oppimisesta Noudattaa potilashoidossa eettisiä periaatteita tunnistaen oman osaamisen rajat Arvioida omaa oppimistaan, edistymistään ja oppimistavoitteitaan Pyytää palautetta opettajalta, ohjaajalta ja potilaalta Analysoida kriittisesti ammatillisen toimintansa periaatteita, sisältöä, käyttämiään työmenetelmiä sekä arvojaan ja asenteitaan

14 Salassapitovelvollisuus Henkilöstöön kuuluva tai sairaalassa toimiva ei saa luvatta ilmaista sellaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta hän on sairaalassa toimiessaan saanut tiedon. Lisäksi hänen on noudatettava, mitä asiasta on erikseen säädetty tai määrätty. Salassa pidettävä myös viran hoitamisessa tietoon saadut yksityiset asiat. Luottamuksellisista asioista ei saa puhua myöskään niille sairaalan henkilökuntaan kuuluville tai opiskelijoille, jotka eivät tehtävässään joudu kyseisen tapauksen kanssa tekemisiin. Vaitiolovelvollisuus sitoo vielä sairaalan palveluksesta poistumisen jälkeenkin. Salassapito ja tietosuoja on ohjeistettu PPSHP tietosuojakäsikirjassa, joka löytyy PPSHP Intranetistä kohdasta Ohjeet/Toiminnan yleisohjeet/tietosuojakäsikirja.

15 Työvuorosuunnittelu Virallinen asiakirja Työvuorotaulukot laaditaan Titania työvuorosuunnitteluohjelmalla tai manuaalisesti oppilaitoksen työvuorolistaan selkeällä käsialalla, kuulakärkikynällä Suunniteltuihin listoihin tehdyt muutokset tulee näkyä esim. sairastumiset ja työvuoron vaihdot Työvuorot merkitään kellon aikoina, ei työvuorokoodeina Työvuorolistat pidetään esillä Vuorojen suunnittelussa tärkeää huomioida työyksikön toiminnan luonne ja annetut ohjeet Opiskelijoita on paljon, jakautuminen tasaisesti kaikkiin vuoroihin Potilaan hoitoympäristössä työskenteleminen mahdollistuu Ohjauksen tasapuolisuus mahdollistuu

16 Suunniteltuja työaikoja noudatetaan Ylipitkiä työvuoroja ei voi suunnitella Poissaoloista ilmoitetaan AINA osastolle! Yhteystietojen tarkistaminen osastoilta: Mihin numeroon ilmoitus; illat / viikonloput Toteutuneet tunnit lasketaan Alkuperäinen lista jää osastolle ja toimitetaan osastonhoitajalle harjoittelun päättyessä

17 Ruokailu Omia eväitä voi syödä osastolla Ruokailu Oys:ssa isossa ruokasalissa Kotkassa ja Peltolassa ravintola Baghissa ma-pe klo: ja la-su klo: lounas ja kasvislounas (henkilökuntahinta 5,20, Kelatuettu lounashinta korkeakouluopiskelijoille 2,60, lähtien) Opiskelijakortti mukaan! (vr:n ja matkahuollon opiskelijakortit eivät käy) Ruokailu koululla mahdollista (ei teho-osastolla, leikkaussalissa) Päivällistä ei ole tarjolla (voi tilata osastolle henkilökunnan hintaan, päivällislippuja myydään kanttiineista) Oys:n kahviot Kahvio Kielo (Avohoitotalo) Kieku-kioski (B1- aula) Kahvio Neilikka (B2- aula) Kahvio Soilikki (B3- aula) Kahvio-ravintola Lokki (A5- aula, rinnekerros)

18 Avaimet Opiskelijat vastaavat hallussaan olevista avaimista Oys:ssa opiskelijoiden pukukaappien avaimet on keskitetty rekisteröinti pisteeseen (N1 228D, joka sijaitsee B2-sisääntuloaulan neuvonnan vieressä) Kuntoutuksen vastuualueella ja psykiatrisella tulosalueella pukukaappien avaimet jaetaan harjoitteluyksiköissä. Lasten ja nuorten vastuualueen sekä operatiivisen vastuualueen keskusleikkausosaston (Kesle) avaimet jaetaan vastuuyksikön alkuinfoissa. Opiskelijat täyttävät pukukaapin avainhakemuslomakkeen.

19 Turvallinen työympäristö Jätteiden hävittäminen -Lääkkeiden hävittäminen -Tietosuojajäte Tupakointi on kielletty Puhelin, matkapuhelin -Matkapuhelimien asiallinen käyttö -Kanslian puhelimeen vastatessa tulee esitellä osasto ja itsensä Turvallisuusohjeet -Jokaisella osastolla on turvallisuusohjeet, joihin opiskelijan tulee tutustua (palo- ja elvytysohjeet). -Tutustutaan alkusammutusvälineiden sijoituspaikkaan

20 Turvallinen työympäristö Tapaturmat Kouluilla on vakuutus oppilaitoksessa tai palkattomassa harjoittelussa tapahtuvien tapaturmien varalle esim. utukset/ Neulanpistot Varovaisuus ja ennakoiva toiminta välttääksemme pistoja Ohje: Toiminta työperäisissä veri- ja eritealtistustilanteissa

21 Infektioiden torjunta hoitotyössä - luennot Infektioiden torjuntayksikkö järjestää opiskelijoille perehdytystä infektioiden torjunnasta ja turvallisista hoitokäytänteistä OYS:ssa seuraavina päivinä: klo luentosali klo luentosali klo luentosali klo luentosali 6 Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Luennoista on etäyhteys Oulaskankaalle. Asiasisällöstä vastaa osastonhoitaja Helena Ojanperä, puh , s-posti

22 Sairaalahygienia Henkilökohtainen hygienia o Ei koruja, ei hajusteita, hiukset kiinni o Ei pitkiä kynsiä, ei rakennekynsiä, ei geelikynsiä eikä kynsilävistyksiä, koska niin alle jää likaa ja mikrobeja ja estävät tehokkaan käsihygienian o Muiden lävistyskorujen osalta lävistyskanavan tulee olla parantunut kunnolla eikä siinä saa olla infektion merkkejä esim. punoitusta, turvotusta, arkuutta tai eritystä. Lävistyskoruja ei tule kosketella työvuoron aikana o Ei sairaana töihin

23 Sairaalahygienia Työasu o Työasulla välitetään luotettava ja turvallinen kuva ammattihenkilöstöstä o Suojavaatteen / työasun tarkoituksena on suojata potilasta mahdolliselta tartunnalta ja suojata itseään ehkäisemällä potilaasta tarttuvia infektioita itseen o Työasu vaihdetaan riittävän usein ja aina tarpeen vaatiessa o Työjalkineiden valinnassa tulee ottaa huomioon jalkineiden turvallisuus- ja työsuojelulliset ohjeet o Potilaita pyydetään myös välttämään hajusteita sairaalassa asioidessaan o Työasut saa keskitetyistä jakelupisteistä

24 Käsien desinfektio on infektioiden torjunnan A & O Desinfioi kätesi näin Ota reilusti huuhdetta kuiviin käsiin Levitä sormenpäihin, peukaloon ja joka puolelle käsiin Hiero kuivaksi

25 Opiskelijoiden rokotukset PPSHP suosittelee kaikkia harjoittelussa olevia opiskelijoita ottamaan kausiinfluenssa rokotteen Erityisesti osastoilla 19, 36, 51, 55, sädehoitoyksikössä sekä syöpätautien ja hematologian poliklinikalla

26 Lääkehoitoon osallistuminen Edellyttää riittäviä teoreettisia tietoja ja taitoja Lääkelaskujen virheetöntä hallintaa Harjoittelujakson tavoitteissa määriteltävä, mitä osa-alueita suonensisäisestä lääke- ja nestehoidosta opiskelee kyseisellä jaksolla Lääkehoitopassin avulla osoitetaan, että edellisen harjoittelujakson lääkehoidon tentit ja laskut on hyväksytysti suoritettu lähihoitajaopiskelijat harjoittelevat sh ohjauksessa lääkkeiden jakoa ja mahdollisuuksien mukaan im. ja sc. pistämistä. Ensihoitoon suuntautuvat lähihoitajaopiskelijat voivat harjoitella sairaanhoitajan ohjauksessa myös iv. kanyylin laittamista. Opiskelija on vastuussa osaamisestaan ja lääkehoitopassin merkintöjen ajan tasalla pitämisestä

27 Lääkehoitoon osallistuminen Sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijan sekä röntgenhoitajaopiskelijan tulee saada harjoitella suonensisäisen lääke- ja nestehoidon luvan omaavan laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön (sairaanhoitajan tai kätilön) välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa. Kyseinen ammattihenkilö (ohjaaja) vastaa kyseisistä toiminnoista. Ohjaaja valvoo opiskelijan harjoittelua: opiskelija ei saa koskaan toteuttaa yksin suonensisäistä lääke- ja nestehoitoa. STM turvallinen lääkehoito-opas (STM julkaisuja 2005:32) (PPSHP ohje Hoitotyön opiskelijoiden osallistuminen potilaan suonensisäiseen neste- ja lääkehoitoon sekä epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon)

28 Lääkehoidon tentin suorittaminen OAMK ja DIAK opiskelijat voivat suorittaa tentin osana opintoja Tentti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta Näytöt voi suorittaa valmistumisen jälkeen

29 Tietoturva- ja tietosuojaluennot opiskelijoille klo klo klo Paikka: OYS:n ls 10 (sisäänkäynti B3) Harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tulee olla käytynä tietoturva- ja tietosuojaluento ennen kuin he saavat PPSHP:n työasemalle kirjautumistunnukset ja potilastietojärjestelmän tunnukset.

30 Mikäli et pääse osallistumaan luentoon, tutustu intranetissä tietoturvaluentoon Ohjeet Turvallisuusohjeet Tietoturva Tietoturva PPSHP tietoverkossa Atk-tunnukset jaetaan harjoitteluyksiköissä tai vastuualueinfossa, mikäli harjoitteluyksikkö on katsonut opiskelijan niitä tarvitsevan Mieti mitä tietoa jaat sosiaalisessa mediassa esim. facebookissa

31 OPISKELIJOIDEN YHTEISET HARJOITTELUPÄIVÄT Tarkoitettu kaikille Oys:ssa harjoittelussa oleville opiskelijoille. Luentosali 10 (sisäänkäynti B3) klo klo 8-16 (?)

32 Tutkimusklubi toiminta OYS:ssa opiskelijat voivat halutessaan osallistua Medisiinisen tulosalueen tutkimusklubit klo 14-15

33 Harjoittelun arviointi Arviointi ja palaute on välttämätön edellytys ammattitaidon ja ammatillisen kasvun kehittymiselle Arviointi on aina yhteydessä opiskelijan osaamistavoitteisiin Arviointiajankohdista sovitaan heti harjoittelun alussa Arviointikriteerit ja käytänteet ovat kaikkien tiedossa heti harjoittelun alussa Arviointi tapahtuu suullisesti ja kirjallisesti Kirjallinen palaute kerätään palautevihkoon/oppimispäiväkirjaan

34 Sähköinen palautejärjestelmä (CLES+T) Opiskelijapalautteet käsitellään harjoitteluyksiköissä kaksi kertaa vuodessa (vastaajia tulee olla kolme tai enemmän) Täytetään internetissä harjoittelun viimeisellä viikolla. Löytyy osoitteesta: n opiskelijoiden palautekysely Muistathan antaa palautetta harjoitteluyksikköön!

35 Hei tuleva hoitoalan ammattilainen! Kun haluat meille töihin (Oulun yliopistollinen sairaala, Tahkokankaan palvelukeskus, Visalan sairaala ja Oulaskankaan sairaala) Täytä avoin työhakemus osoitteessa Varaa haastatteluaika rekrytointiin Tule käymään sovittuna aikana mukanasi henkilöllisyystodistus, tuore opintorekisteriote ja mahdolliset työtodistukset Tapaamisen yhteydessä käymme läpi työnteon aloittamiseen liittyviä käytännön asioita Sovimme tilanteen mukaan tapaamisia osastonhoitajien kanssa Ole aktiivinen ja ilmoittele käytettävyytesi!

36 Töihin meille (keikkaa, sijaisuutta, vakituista) Kun haluat meille töihin (Oulun yliopistollinen keskussairaala, Tahkokankaan palvelukeskus, Visalan sairaala ja Oulaskankaan sairaala) Täytä avoin työhakemus osoitteessa Varaa haastatteluaika rekrytointiin. Tulosaluekohtaiset rekrytoijien puhelinnumerot löydät osoitteesta Tule käymään sovittuna aikana mukanasi henkilöllisyystodistus, tuore opintorekisteriote ja mahdolliset työtodistukset. Käyntiosoite: Kajaanintie 50, Sisäänkäynti G 1, 2.krs.PL 10, OYS Tapaamisen yhteydessä käymme läpi työnteon aloittamiseen liittyviä käytännön asioita Sovimme tilanteen mukaan tapaamisia osastonhoitajien kanssa Ole aktiivinen ja ilmoittele käytettävyytesi! Tee unelmistasi totta ja tule töihin yhteen suurimmista erikoissairaanhoidon yksiköistä

37 Rekrytoinnissa sinua palvelevat Ma - pe klo 8-16 Marja-Liisa p Merja p OYS tulevien keikkalaisten majoittumismahdollisuus Olemme varanneet rekrytoinnin käyttöön kalustetun 16 m 2 :n soluhuoneen kerrostalokaksiosta läheltä sairaalaa. Huoneistoon kuuluvat lisäksi yhteinen keittokomero ja kylpyhuone. Yöpyminen maksaa 10 e/yö, mikä maksetaan avainta noudettaessa. Varaukset ja avaimen nouto B2-neuvonnasta, puh. (08) (ma-pe klo , la-su klo )

38 Tervetuloa harjoitteluun PPSHP:n sairaaloihin ja antoisia oppimishetkiä!

Tervetuloa Oulun yliopistolliseen sairaalaan harjoitteluun!

Tervetuloa Oulun yliopistolliseen sairaalaan harjoitteluun! Tervetuloa Oulun yliopistolliseen sairaalaan harjoitteluun! Päivän ohjelma Klo 08.00 09.00 Yleisperehdytys 09.00 09.30 Kirjaaminen 09.30 10.00 Tauko 10.00 11.00 Vastuualue/yksikköperehdytykset Erillinen

Lisätiedot

TERVETULOA HARJOITTELUUN!! HUS Hyks hoitotyön kliiniset opettajat

TERVETULOA HARJOITTELUUN!! HUS Hyks hoitotyön kliiniset opettajat TERVETULOA HARJOITTELUUN!! YLEISPEREHDYTYKSEN SISÄLTÖ 1. OHJEITA HARJOITTELUUN 2. TURVALLISUUS OSANA HARJOITTELUA 3. ORGANISAATIO JA HALLINTO OPISKELIJAN OPPIMISEN TUKENA 1. OHJEITA HARJOITTELUUN YLEISET

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset osana Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset osana Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä osana Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Sopimukset ja resurssit... 2 2. Harjoitteluyksikön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun

Hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun Oulun seudun Ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan yksikkö Terveydenhoidon ja hoitotyön osasto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Leikkaus- ja tehohoidon

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN

Lisätiedot

Kirurgian vuodeosasto 2-9 sekä kirurgian ja urologian poliklinikat terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelun oppimisympäristöinä

Kirurgian vuodeosasto 2-9 sekä kirurgian ja urologian poliklinikat terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelun oppimisympäristöinä PPSHP/ Operatiivinen tulosalue Kirurgian vuodeosasto 2-9 sekä kirurgian ja urologian poliklinikat terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelun oppimisympäristöinä Kirurgian osastonhoitajat ja opiskelijaohjaajat/

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT 0 OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KARVIA Iltaruskon Palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut Kiurula Leivola Pääskylä 27.1.2015 1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO

KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO KOTIHOIDON EREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista Halmeslahti Niina Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, ieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan laitospalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot