OPISKELIJAN OPAS nuorten koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2014 2015. nuorten koulutus"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS nuorten koulutus

2 Aloita tästä! Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Suomen toiseksi suurimmassa amiksessa, Tampereen seudun ammattiopistossa, 8000 nuoren tredulaisen kanssa. Näille sivuille on koottu tärkeää tietoa opiskelusta ja oppimisen tukipalveluista Tredussa. Tutustu oppaaseen huolellisesti ja pidä se mukanasi, jotta voit opintojesi kuluessa palata tarkistamaan sieltä asioita. Käytä aika koulussa hyväksesi ja ota lukuvuodesta kaikki irti. Kouluttaudut ammattilaiseksi, tulevaisuuden osaajaksi, joten suhtaudu vastuullisesti opintoihin. Kysy rohkeasti apua ja opiskele itseäsi varten. Opettajat ja muu henkilökunta auttavat sinua. Olet osa oppilaskuntaa Viihtyisän ja turvallisen oppimisympäristön takaa hyvä yhteishenki. Hyvään yhteishenkeen vaikuttaa opiskelijoiden osallistuminen aktiivisesti Tredun toimintaan ja sen kehittämiseen. Mainioita kanavia tähän ovat oppilaskunta ja tutortoiminta, joiden kautta pääset osaksi mahtavaa porukkaa ja vaikuttamaan oppimisympäristöösi. Samalla toiminta antaa korvaamatonta kokemusta, mitä et muualta saa. Oppilaskuntatoiminta avaa ovet koko maanlaajuisiin oppilaskunta-tapahtumiin ja järjestökentälle, mistä on sinulle apua tulevaisuudessa niin työelämässä kuin arjessakin. Menestystä tuleville opinnoille! Opiskeluvuosi on juuri sellainen, millaiseksi sen itse teet. Arttu Myllys Oppilasyhdistyksen puheenjohtaja Sisältö Tredun pelisäännöt 4 Tredun työ- ja loma-ajat lukuvuonna Ammatillinen perustutkinto 7 Sanasto malli 10 Opiskelun tukena 11 Kodin ja koulun yhteistyö 14 Oppilaskunta ja tutor-toiminta 15 Opiskelijan etuudet 16 Yhteystiedot 18 Tämä on Tredu Perustutkintoja 32 Ammattitutkintoja 36 Erikoisammattitutkintoja 15 n nuorta opiskelijaa n aikuisopiskelijaa 19 toimipistettä Tampereella ja ympäryskunnissa Onnittelut opiskelupaikastasi! Tredu tarjoaa koulutusta nuorille, aikuisille ja oppisopimuksella. Nuorten koulutuksessa on kaikkiaan 28 perustutkintoa, joista voi valmistua 53 eri ammattiin. Tredussa voi opiskella myös englanniksi, suorittaa ammatillisia yhdistelmätutkintoja sekä lukio-opintoja ammattiin opiskelun kanssa samaan aikaan. Tervetuloa opiskelemaan! Katso lisää Tredussa on omat oppaat nuorten, maahanmuuttaja- ja aikuiskoulutuksen opiskelijoille. 2 3

3 Tredun pelisäännöt Mitä otat matkalle mukaan? Mukaasi matkalle tarvitset ennen kaikkea halua oppia ja positiivisista asennetta opiskella ammatti ja tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pelivälineet Tredulaisen repussa tulee olla muistiinpanovälineet, funktiotaskulaskin ja muistitikku. Opintojen alussa opettajat tiedottavat muista opiskeluun liittyvistä hankinnoista (oppikirjat, vaatteet, työvälineet, työturvallisuus- ja suojavarusteet). Pelisäännöt Opiskelijan on noudatettava järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Matkakumppaniksi Wilma wilma.tampere.fi Tredussa on käytössä Wilma, jonka kautta tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijat ja huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaolot ja viestivät henkilökunnan kanssa. Opiskelijan työjärjestykset ja opintosuoritukset näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilma-tunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa. Opiskelijan oikeudet Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ ja 29 sekä 479/2003. Opiskelijan velvollisuudet Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ Oppilaitoksessa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia (L21/2004). Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja toimia rakentavasti oppilaitosyhteisön hyväksi. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai toiminnallaan häiritä yleistä järjestystä, vaarantaa toisen turvallisuutta tai julkisesti loukata säädyllisyyttä tai aiheuttaa epäsiisteyttä oppilaitoksen alueella. Opiskelun tulee olla säännöllistä, jotta pystyt saavuttamaan opiskelemasi tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Jos olet estynyt saapumasta oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan, ilmoita asiasta ryhmänohjaajalle tai työssäoppimisen ohjaajalle. Kerro kiusaamisesta Tredussa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille. Voit kertoa kiusaamiskokemuksestasi tai havainnoistasi kenelle tahansa henkilöstöön kuuluvalle tai ilmoittaa asiasta Wilman linkin välityksellä. Kiusaamisen selvittäminen aloitetaan viipymättä. Kaikki ilmoitukset kiusaamisesta käsitellään luottamuksellisesti. Pelistä pois? Tee aina selvitys poissaolostasi Wilmaan. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset 1 3 päivän sairauspoissaolosta huoltajan tai terveydenhoitajan todistuksen. Jos olet täysi-ikäinen, 1 3 päivän sairauspoissaoloon tarvitaan ryhmänohjaajan lupa tai terveydenhoitajan todistus. Yli kolmen päivän poissaolosta on toimitettava aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Epäsäännöllisestä opiskelusta tehdään ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin. Turvallista matkaa Tredu on savuton oppilaitos. Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskeluja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Tredussa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Opiskelijalla on oltava ammattiopiston ohjeiden mukaiset työturvalliset työasut, henkilökohtaiset suojaimet ja asiallinen vaatetus kaikissa opiskelutilanteissa. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi henkilökunnalle. 4 5

4 Tredun työ- ja loma-ajat lukuvuonna Syyslukukausi työpäivää Syysloma lomapäivää Kevätlukukausi työpäivää Talviloma lomapäivää Lukuvuoden jaksot Jakso työpäivää, 9 viikkoa Jakso työpäivää, 9 viikkoa Jakso työpäivää, 10 viikkoa Jakso työpäivää, 10 viikkoa kuva: Tampereen kaupunki, Antti laakso Ammatillinen perustutkinto 3 vuotta / 120 opintoviikkoa (ov) AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV Pakolliset tutkinnon osat ov Valinnaiset tutkinnon osat ov Muut valinnaiset tutkinnon osat 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy: Työssäoppimista vähintään 20 ov* * määrä voi vaihdella eri aloilla Opinnäytetyö vähintään 2 ov Yrittäjyyttä vähintään 5 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaisia 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV Ammatillisia opintoja Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia Lukio-opintoja Ohjattua harrastustoimintaa Työkokemusta AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO 6 7

5 Sanasto Opinnäytetyö Opintojen loppupuolella tehtävä työ, jolla osoitetaan opintojen aikana hankittua ammattitaitoa. Ammatillinen yhdistelmätutkinto Tutkinto, joissa suoritetaan kahden perustutkinnon ammatilliset opinnot, esimerkiksi: koneenasentaja+sähköasentaja tai kokki+leipuri-kondiittori. Opinto-ohjaus Opintoviikko Tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opintojen laajuutta ilmaiseva sana, joka edellyttää opiskelijalta keskimäärin 40 tunnin työaikaa. Ammattilukio Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Suunniteltu ajanjakso tai tilanne, jonka aikana opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Se toteutetaan yleensä työssäoppimisen aikana. Osaamisen tunnustaminen Opintojen korvaaminen esim. aiemmilla opinnoilla, työkokemuksella tai ohjatulla harrastustoiminnalla. Osaamisen tunnustamisella voidaan vähentää päällekkäisiä opintoja ja lyhentää opiskeluaikaa. Voit hakea osaamisen tunnustamista oman opinto-ohjaajasi kautta. Hakemiseen tarvitaan kaikista suorituksista todistukset, joiden perusteella tunnustamista haetaan. Hakemus tehdään ennen korvattavan opintojakson alkamista. ATTO Erityisopetus HOJKS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Opetusta, jossa huomioidaan opiskelijan erityiset oppimistarpeet, esim. luki- tai keskittymisvaikeus. Henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma. Osuuskunta Perustutkinto Yritysmuoto, jossa yrityksen omistavat sen jäsenet. Tredussa osuuskunta on yritys, jonka opiskelijat perustavat opintojensa aikana. Perustutkinto koostuu tutkinnon osista ja on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Perustutkinnon suorittaneella on työelämän edellyttämät perusvalmiudet sekä jatko-opintokelpoisuus. HOPS Jatko-opinnot Luki-tuki Moodle Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii itselleen HOPSin opintojen rakentumisesta. Suunnitelma tehdään yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opintojen alussa ja se tarkentuu opintojen edetessä. HOPSiin kirjataan mm. aiemmin suoritetut opinnot, muu osaaminen (esim. työkokemus), valinnaiset tutkinnon osat, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt sekä jatkoopinto- ja urasuunnitelmat. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tavoitteena on lisätä opiskelijan vastuuta opintojen suunnittelusta ja omasta oppimisesta. Ammatillisen perustutkinnon tai lukion jälkeiset opinnot, esim. ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot. Opiskelijalla, jolla on lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeuksia on mahdollisuus erityisopettajan järjestämään lukitukeen. Sähköinen oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, jota opitaan käyttämään opintojen aikana. Pienryhmä Treenaamo Tutkinnon osa Työssäoppiminen (TOP) Vapaasti valittavat tutkinnon osat Wilma Yhdistelmätutkintoopiskelija Opetusryhmä on tavallista pienempi ja opettajana toimii erityisopettaja. Opiskeltavat asiat voivat kuitenkin olla ihan samoja kuin muissa ryhmissä. Treenaamossa harjoitellaan, kerrataan ja tehdään opiskelutehtäviä. Opiskelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta. Perustutkinto on jaoteltu tutkinnon osiin. Työpaikalla tapahtuva tavoitteellinen ja ohjattu opiskelu. Valinnaisia opintoja. Nettiversio ohjelmasta, jonka kautta opiskelija näkee opintoihinsa liittyvät asiat ja voi olla yhteydessä koulun henkilökuntaan. ammatillista perustutkintoa ja lukion aineoppimääriä (4 ainetta) opiskelevat, jotka tähtäävät yo-tutkintoon sekä ammatillista perustutkintoa ja lukion oppimäärää (koko lukio) opiskelevat, jotka tähtäävät yo-tutkintoon. 8 9

6 2+1 malli Opiskelun tukena Sinulla on mahdollisuus opiskella viimeinen vuosi oppisopimuksella. 2+1 malliin voi hakeutua, kun ATTO-opinnot on suoritettu hallitset ammatin perustiedot ja -taidot olet itsenäinen ja vastuullinen, myös työntekijänä. Oppisopimusopiskelijaksi pääset, kun etsit ensin sopivan oppisopimustyöpaikan. Tämän jälkeen siirryt opiskelijasta työntekijäksi: et ole enää opiskelija, tukien tilalla saat palkkaa tehdystä työstä opiskelet työn ohessa osallistut tietopuoliseen opetukseen oppilaitoksessa sopimuksen mukaan saat saman tutkintotodistuksen kuin oppilaitoksestakin saat oppisopimusajasta työkokemusta. Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja toimii lähimpänä tukenasi opintojen ajan. Hän seuraa opintojesi etenemistä, käy kanssasi HOPS-keskustelut ja tiedottaa opintoihin liittyvistä asioista. Hän tutustuttaa opiskelijat toisiinsa, alan opintoihin sekä oppilaitoksen tiloihin. Opiskeluhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Oppilaitoksessamme tukea opiskeluun antavat ryhmänohjaajien ja opettajien lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ohjaajat, kuraattorit ja psykologi. Heidät tavoitat puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai käymällä heidän luonaan. Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintoihisi liittyvistä asioista. Opo auttaa opintojen suunnittelussa ja ohjaa opintoihin liittyvien valintojen teossa. Hän keskustelee kanssasi opintojen etenemiseen liittyvistä pulmista ja ratkaisumahdollisuuksista. Opo ohjaa aikaisempien opintojen ja työkokemusten kautta hankitun osaamisen tunnustamisessa. Lisäksi opo tiedottaa jatkoopintomahdollisuuksista ja opastaa koulutukseen hakeutumisessa sekä neuvoo työpaikan haussa. Erityisopettaja Erityisopettaja auttaa sinua oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa. Hän huolehtii erityisen tuen kartoittamisesta, tiedonsiirrosta ja tukitoimien suunnittelusta ja seurannasta. Hän osallistuu HOJKSien laadintaan ja päivitykseen. Ohjaaja Ohjaaja on opiskelijaa lähellä oleva työntekijä, joka tarvittaessa auttaa sinua opinnoissasi henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Hän myös auttaa erilaisissa arjen haasteissa

7 Kuraattori Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä. Hän auttaa ja tukee sinua erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Häneltä saat myös tietoa opintososiaalista etuuksista. Kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat opiskelijoiden huoltajat, opiskeluterveydenhuolto, opettajat, oppilaitoksen muu henkilökunta sekä oppilaitoksen ulkopuoliset viranomaiset. Psykologi Psykologi tarjoaa tukea tilanteissa, joissa hyvinvointisi ja opiskeluun liittyvä keskittymisesi vaarantuu esim. vaikean elämäntilanteen, mielenterveysongelmien tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Psykologi osallistuu oppilaitoksen opiskelijahuoltotyöhön yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Hän tekee yhteistyötä myös huoltajien sekä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Voit hakeutua psykologin vastaanotolle kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta. AKU-toiminta AKU-toiminta (Ammattiin, Koulutukseen ja Uralle) on toisella asteella opiskelevien nuorten tuki- ja jatko-ohjauspaikka. AKUun voit varata ajan itse tai opiskelijahuollon työntekijän kautta, silloin kun tuntuu, että: olet väärällä ammattialalla mietit opintojesi keskeyttämistä tai lopettamista tai olet jostain syystä pitkällä sairaslomalla. AKUssa saat ohjausta ja tietoa itsellesi tärkeistä asioista sekä eri ammattialoista, koulutuksista ja vaihtoehtoisista koulutuspoluista työelämään. Kirjasto- ja tietopalvelut Tredussa on 13 kirjastoa, jotka tarjoavat käyttöösi monipuoliset aineistot ja verkkopalvelut. Kirjastoissa on myös käytössä hyvä tietotekninen varustelu, monipuoliset ohjelmistot sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuus. Lainaamme mm. kannettavia tietokoneita ja digitaalikameroita. Henkilökunta opastaa kirjaston käyttöön ja tiedonhankintaan liittyvissä asioissa. Lisätiedot ja aukioloajat toki.verkkokirjasto.fi Muuta tärkeää Kysy lisää atk-tuesta, opiskelijaravintoloiden aukioloajoista, vahtimestaripalveluista ja harrastetoiminnasta omasta toimipisteestäsi. Oppilaitospastori Tredun oppilaitospastori on Tampereen seurakuntayhtymästä. Hän on opiskelijoiden ja henkilökunnan pappi ja apuna elämän pohdinnoissa. Hänen kanssaan voit keskustella luottamuksellisesti kaikista elämään kuuluvista asioista. Lisätiedot Jetta Turunen p Minna Nieminen p Kauppakatu 12 C 45, Tampere (ovisummeri 45) Facebook: AKU-toiminta

8 Kodin ja koulun yhteistyö Oppilaskunta ja tutor-toiminta Yhteistyö kodin kanssa on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen edistymistä ja ovat tarvittaessa yhteydessä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin. Opintojen aikana huoltajille järjestetään kotiväeniltoja. Tredussa on käytössä Wilma-järjestelmä, jonka kautta tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioita. Wilman avulla opiskelija ja huoltaja voivat seurata opiskelijan opintosuorituksia luku- ja työjärjestyksiä poissaoloja. Olet osa oppilaskuntaa Tredun oppilaskunnan tavoitteena on edistää ja valvoa ammattiopistossa opiskelevien etuja osallistua koulutuksen kehittämiseen lisätä opiskeluviihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Oppilaskunnat järjestävät tapahtumia ja toimintaa. Opiskelijat vaikuttavat edustajiensa kautta mm. ammatillisissa neuvottelukunnissa ja opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa. Oppilaitoksen johtoa tavataan vuosittain. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa opiskelijoista koostuva hallitus yhdessä oppilaskuntakoordinaattorin kanssa. Myös sinä voit vaikuttaa asioihin, tervetuloa oppilaskuntaan! Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilmatunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa. Ryhmänohjaajat työskentelevät yhteistyössä opiskelijapalveluiden henkilöstön kanssa. Huoltajiin voivat olla yhteydessä myös opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja tai erityisopettaja. Tarpeen mukaan järjestetään tapaaminen huoltajien kanssa. Myös huoltajien toivotaan olevan yhteydessä Tredun henkilökuntaan, jos heitä askarruttaa jokin asia nuoren opiskelussa. Tutor-toiminta Tutor-opiskelijat ovat 2. ja 3. vuoden opiskelijoita, jotka ovat tukena ja apuna uusille opiskelijoille sekä osaltaan huolehtivat ryhmäytymisestä ja perehdyttämisestä Treduun ja opiskeluun. Tutorit myös esittelevät Tredua ja opintoja erilaisissa tapahtumissa, esim. 9. luokkalaisten jatko-opintopäivillä. Kysy lisää omalta opinto-ohjaajaltasi! 14 15

9 Opiskelijan etuudet Ruokailu Perustutkintoa opiskeleva päiväopiskelija saa maksuttoman aterian opiskelupäivinä. Kaikissa toimipisteissä maksuttoman lounaan saadakseen on esitettävä Kela-kortti. Opintotuki Opintototukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintoraha Opiskelija voi saada opintoihinsa opintorahaa seuraavasta kuukaudesta lukien, jona opiskelija täyttää 17 vuotta. Opintorahan määrä riippuu opiskelijan oppilaitoksesta, iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä ja tietyissä tilanteissa myös vanhempien tuloista. Vanhempien tulot voivat joko pienentää tai korottaa opintorahan määrää. Asumislisä Opiskelija voi saada asumislisää opiskelukuukausilta, jos opiskelee päätoimisesti ja asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisän saamisessa ei ole ikärajaa. Toisen asteen opiskelijoilla vanhempien tulot voivat pienentää asumislisän määrää. Opintolainan valtiontakaus Kela myöntää opintotukeen kuuluvan opintolainan valtiontakauksen. Opintolainan myöntää pankki ja opiskelijan tulee käydä itse pankissa neuvottelemassa lainasta. Lainatakauksen voi saada aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen. Koulumatkatuki Myöntämisedellytykset Koulumatkatukea voi saada, kun yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 kuukaudessa. Koulumatkatuki myönnetään lukuvuoden opiskeluajan mukaan enintään 12 kuukaudeksi. Koulumatkatuen hakeminen Hakemuslomakkeita saa Tredun opintotoimistoista Kelan toimistoista Kelan www-sivuilta. Hakemus toimitetaan Tredun opintotoimistoon. Lisätiedot opinto- ja koulumatkatuesta Tredun opintotoimistot ja kuraattorit Opiskeluterveydenhuolto Tredun opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää kyseisen toimipisteen kunta tai kaupunki. Opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden aikana. Tarkemmat tiedot terveydenhuollon järjestelyistä saat opiskelujesi alussa. Opiskelijan asuminen Opiskelijat voivat hakea asuntoa esim. Tampereen opiskelija-asuntosäätiöltä, kaupunkien ja kuntien vuokra-asunto välityksistä yksityisiltä vuokranantajilta. Metsätien toimipisteessä opiskelijat asuvat asuntolassa. Vakuutukset Tredun opiskelijat on vakuutettu kouluajalla, välitunneilla ja opetussuunnitelman puitteissa järjestettävän toiminnan aikana sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta. Myös ulkomaan vaihtojaksojen osalta opiskelijoilla ontredun puolesta matka-, tapaturma- ja vastuuvakuutus työssäoppimisen ajalle Tapaturman sattuessa ota yhteyttä vastuuopettajaan

10 Yhteystiedot Tampereen seudun ammattiopisto Tredu PL Tampere p sähköpostit muotoa Toimipisteet Tampereella Ajokinkujan toimipiste Ajokinkuja 6, Tampere Hepolamminkadun toimipiste Koivistontien toimipiste Mediapolis Tredu Pirkankadun toimipiste Pyynikintien toimipiste Sairaalankadun toimipiste Sammonkadun toimipiste Santalahdentien toimipiste Åkerlundinkadun toimipiste Hepolamminkatu 10, Tampere Koivistontie 31, Tampere Tohlopinranta 31, Tampere Pirkankatu 37, Tampere Pyynikintie 2, Tampere Sairaalankatu 6, Tampere Sammonkatu 45, Tampere Santalahdentie 10, Tampere Åkerlundinkatu 8, Tampere Toimipisteet ympäristökunnissa Ikaalisten toimipiste Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen Kangasalan toimipiste Kankaantaankadun toimipiste Kivimiehenkadun toimipiste Lempäälän toimipiste Metsätien toimipiste Oriveden toimipiste Pallotien toimipiste Pirkkalaistien toimipiste Virtain toimipiste Sahalahdentie 22, Kangasala Kankaantaankatu 4, Nokia Kivimiehenkatu 6, Nokia Valkeakoskentie 19, Lempäälä Metsätie 1, Kuru Ammattikouluntie 5, Orivesi Pallotie 5, Ylöjärvi Pirkkalaistie 1, Nokia Sipiläntie 1, Virrat 18 19

11 TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO TREDU PL 217, Tampere puh

Erot elinajanodotteessa

Erot elinajanodotteessa Erot elinajanodotteessa terveet elintavat koulutus stressi tylsyys *sosiaalinen luottamus osattomuus sairastaminen päihteet masennus ystävät elämänilo toimeentulo *Sosiaalinen luottamus on yleistä luottamusta

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS, BA-OPINNOT, LUKUVUOSI 2012-2013, syksy 2012. LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto

LUKUJÄRJESTYS, BA-OPINNOT, LUKUVUOSI 2012-2013, syksy 2012. LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto LUKUJÄRJESTYS, BA-OPINNOT, LUKUVUOSI 2012-2013, syksy 2012 LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto Viikko 33 13.8.-17.8. 1. vuosikurssi (Dramaturgian perusteet, TeaK)

Lisätiedot

Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa

Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa Lukukausimaksut ja apuraha-asiat käytännön kokemuksia Eva-Lena Wakonen Suunnittelija Lukukausimaksukokeilu Maksukokeilu Koulutusohjelmissa sekä maksavia opiskelijoita

Lisätiedot

Opiskelemaan Venäjälle

Opiskelemaan Venäjälle Opiskelemaan Venäjälle infotilaisuus 20.10.2011 klo 15:00-17:00 Puhujina: Veronika Koltunova Pietarin valtionyliopiston kansainväliseltä osastolta kertoo opiskelusta lähinnä Pietarin valtionyliopistossa.

Lisätiedot

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu Yli-insinööri Timo Repo Lähtökohtia työelämälähtöisyyden lisäämisestä/osaavan työvoiman tarve yhteinen kieli koulutukselle ja työelämälle

Lisätiedot

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa Yhteishaussa ilman paikkaa jääneille, 10-luokalle, Ammattistarttiin ja Aikalisään hakeneille löytyisi jokaista

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen kaupallistuminen Suomessa. Jarmo Kallunki Kansainväliset koulutusmarkkinat: uhkia ja mahdollisuuksia -seminaari 25.9.

Korkeakoulutuksen kaupallistuminen Suomessa. Jarmo Kallunki Kansainväliset koulutusmarkkinat: uhkia ja mahdollisuuksia -seminaari 25.9. Korkeakoulutuksen kaupallistuminen Suomessa Jarmo Kallunki Kansainväliset koulutusmarkkinat: uhkia ja mahdollisuuksia -seminaari 25.9.2012 Osaamistavoitteet ja sisällys Puheenvuoron jälkeen kuulija: Tietää:

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA 2015 VIIKKO 18-23

HARJOITUSOHJELMA 2015 VIIKKO 18-23 PÄIJÄT-HÄMEEN URHEILUAKATEMIA HARJOITUSOHJELMA 2015 VIIKKO 18-23 Vappuaatto Vappupäivä Vko 18 Ma 27.4 Ti 28.4 Ke 29.4 To 30.4 Pe 1.5 La 2.5 Su 3.5 Akatemioiden Aamu Aerobinen Pk Voimaharjoitus Voimistelu

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN VAIHTOEHTONA POHJOLA ALTERNATIV NORDEN 14.11.2014 HEIDI ILOMÄKI & LARS BÄCKMAN Kansainvälisen vaihdon palvelut MIKSI LÄHTISIN? Kielitaito Ulkomaankokemus Itsenäistyminen Uusia

Lisätiedot

Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa

Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Suomen suurin datanomeja ja merkonomeja kouluttava oppilaitos Tarjoaa myös maahanmuuttajille tarkoitettua ammatilliseen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Helsinki, JHL Esedun suunnitelmia

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Helsinki, JHL Esedun suunnitelmia Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Helsinki, JHL Esedun suunnitelmia Eija-Riitta Ikonen Hannele Kyrö Esedulla koulutus toteutetaan ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa

Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän RAKENNE 20.1.2012 a) Kannanoton vastaanottajat, tiedoksi b) Kannanotto (Me allekirjoittaneet) c) Perustelunäkökulmat 1-7 (Ks. myös

Lisätiedot

HTI12S - toinen lukuvuosi JAMK / TIKO

HTI12S - toinen lukuvuosi JAMK / TIKO HTI12S - toinen lukuvuosi JAMK / TIKO Opintojen rakenne Ticorporate Toisen vuoden projektiopinnot (50 op) suoritetaan Ticorporate -organisaatiossa. Ticorporate simuloi todellista tuotekehitysyritystä,

Lisätiedot

1.1.2015 alkaen. Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi

1.1.2015 alkaen. Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi 1 Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta (suositus

Lisätiedot

AMK-kieltenopettajien neuvottelupäivät Kotka 8.10.2004

AMK-kieltenopettajien neuvottelupäivät Kotka 8.10.2004 AMK-kieltenopettajien neuvottelupäivät Kotka 8.10.2004 Johdon assistenttityön ja kielten ko. Pirjo Salenius, lehtori, tutkija Johanna Vuori, koulutusohjelmavastaava, projektipäällikkö Ohjelma 8.10 Johdon

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 01.04.2013 07.04.2013, vk 14

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 01.04.2013 07.04.2013, vk 14 01.04.2013 07.04.2013, vk 14 INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT - klo 9.00 tarkastuslautakunnan kokous ammattioppilaitoksella, alkaen aamukahvilla Paussissa. - klo 11.00, verkko-opetuksen kehittämispalaveri lukioiden

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

I AMIKSET ESIIN. Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede.

I AMIKSET ESIIN. Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede. Näitä me vaadimme I AMIKSET ESIIN Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede. Nuoria koskevien politiikkaohjelmien ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa

Lisätiedot

Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla - hankekuulumiset

Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla - hankekuulumiset Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla - hankekuulumiset OPH oppimisympäristöjen kehittämishanke 2011-2013 2012-2014 Hankkeen tavoitteet kehittää ja levittää tieto- ja viestintätekniikkaa

Lisätiedot

Opiskele eläinlääkäriksi

Opiskele eläinlääkäriksi Opiskele eläinlääkäriksi Monien mahdollisuuksien ammatti 2 Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Muuttuva ja kansainvälistyvä maailma on tuonut eläinlääketieteen

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2014. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2014. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2014 Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu liikuntapalvelut.asiakaspalvelu(at)tampere.fi puhelin 03 5653 4300 Ratinan rantatie 1 33100 Tampere ma - pe 8.30-15.45 Sisällys

Lisätiedot

Ulkomaan vaihtoon hakeutuminen. Ekami Opiskelijat lukuvuosi 2014-2015

Ulkomaan vaihtoon hakeutuminen. Ekami Opiskelijat lukuvuosi 2014-2015 Ulkomaan vaihtoon hakeutuminen Ekami Opiskelijat lukuvuosi 2014-2015 Taustatietoa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, lyhenne LLP = Lifelong Learning Programme (2007 2013) Uusi ohjelma Erasmus+ (2014 2020)

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ KESKI-POHJANMAALLA TOIMINTAKERTOMUS LV. 2011 2012. Johanna Kattilakoski

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ KESKI-POHJANMAALLA TOIMINTAKERTOMUS LV. 2011 2012. Johanna Kattilakoski TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ KESKI-POHJANMAALLA TOIMINTAKERTOMUS LV. 211 212 Johanna Kattilakoski I. Toisen asteen yhteistyö Keski-Pohjanmaalla lv. 211-12 Kahden tutkinnon suorittajia 1 oli lukuvuonna 211 12

Lisätiedot

SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus

SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus Koulutusesite 1(2) SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus (Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva lisäkoulutus. Koulutuksen järjestäminen

Lisätiedot

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta 1 (5) 22.09.05

Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta 1 (5) 22.09.05 1 (5) 22.09.05 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on: Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen osakunta Viralliset nimilyhenteet ovat: EPOK, Epok Yhdistyksen kotipaikka on: Jyväskylä 2. Tarkoitus

Lisätiedot