OPISKELIJAN OPAS nuorten koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2014 2015. nuorten koulutus"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS nuorten koulutus

2 Aloita tästä! Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Suomen toiseksi suurimmassa amiksessa, Tampereen seudun ammattiopistossa, 8000 nuoren tredulaisen kanssa. Näille sivuille on koottu tärkeää tietoa opiskelusta ja oppimisen tukipalveluista Tredussa. Tutustu oppaaseen huolellisesti ja pidä se mukanasi, jotta voit opintojesi kuluessa palata tarkistamaan sieltä asioita. Käytä aika koulussa hyväksesi ja ota lukuvuodesta kaikki irti. Kouluttaudut ammattilaiseksi, tulevaisuuden osaajaksi, joten suhtaudu vastuullisesti opintoihin. Kysy rohkeasti apua ja opiskele itseäsi varten. Opettajat ja muu henkilökunta auttavat sinua. Olet osa oppilaskuntaa Viihtyisän ja turvallisen oppimisympäristön takaa hyvä yhteishenki. Hyvään yhteishenkeen vaikuttaa opiskelijoiden osallistuminen aktiivisesti Tredun toimintaan ja sen kehittämiseen. Mainioita kanavia tähän ovat oppilaskunta ja tutortoiminta, joiden kautta pääset osaksi mahtavaa porukkaa ja vaikuttamaan oppimisympäristöösi. Samalla toiminta antaa korvaamatonta kokemusta, mitä et muualta saa. Oppilaskuntatoiminta avaa ovet koko maanlaajuisiin oppilaskunta-tapahtumiin ja järjestökentälle, mistä on sinulle apua tulevaisuudessa niin työelämässä kuin arjessakin. Menestystä tuleville opinnoille! Opiskeluvuosi on juuri sellainen, millaiseksi sen itse teet. Arttu Myllys Oppilasyhdistyksen puheenjohtaja Sisältö Tredun pelisäännöt 4 Tredun työ- ja loma-ajat lukuvuonna Ammatillinen perustutkinto 7 Sanasto malli 10 Opiskelun tukena 11 Kodin ja koulun yhteistyö 14 Oppilaskunta ja tutor-toiminta 15 Opiskelijan etuudet 16 Yhteystiedot 18 Tämä on Tredu Perustutkintoja 32 Ammattitutkintoja 36 Erikoisammattitutkintoja 15 n nuorta opiskelijaa n aikuisopiskelijaa 19 toimipistettä Tampereella ja ympäryskunnissa Onnittelut opiskelupaikastasi! Tredu tarjoaa koulutusta nuorille, aikuisille ja oppisopimuksella. Nuorten koulutuksessa on kaikkiaan 28 perustutkintoa, joista voi valmistua 53 eri ammattiin. Tredussa voi opiskella myös englanniksi, suorittaa ammatillisia yhdistelmätutkintoja sekä lukio-opintoja ammattiin opiskelun kanssa samaan aikaan. Tervetuloa opiskelemaan! Katso lisää Tredussa on omat oppaat nuorten, maahanmuuttaja- ja aikuiskoulutuksen opiskelijoille. 2 3

3 Tredun pelisäännöt Mitä otat matkalle mukaan? Mukaasi matkalle tarvitset ennen kaikkea halua oppia ja positiivisista asennetta opiskella ammatti ja tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pelivälineet Tredulaisen repussa tulee olla muistiinpanovälineet, funktiotaskulaskin ja muistitikku. Opintojen alussa opettajat tiedottavat muista opiskeluun liittyvistä hankinnoista (oppikirjat, vaatteet, työvälineet, työturvallisuus- ja suojavarusteet). Pelisäännöt Opiskelijan on noudatettava järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Matkakumppaniksi Wilma wilma.tampere.fi Tredussa on käytössä Wilma, jonka kautta tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijat ja huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaolot ja viestivät henkilökunnan kanssa. Opiskelijan työjärjestykset ja opintosuoritukset näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilma-tunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa. Opiskelijan oikeudet Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ ja 29 sekä 479/2003. Opiskelijan velvollisuudet Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ Oppilaitoksessa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia (L21/2004). Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja toimia rakentavasti oppilaitosyhteisön hyväksi. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai toiminnallaan häiritä yleistä järjestystä, vaarantaa toisen turvallisuutta tai julkisesti loukata säädyllisyyttä tai aiheuttaa epäsiisteyttä oppilaitoksen alueella. Opiskelun tulee olla säännöllistä, jotta pystyt saavuttamaan opiskelemasi tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Jos olet estynyt saapumasta oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan, ilmoita asiasta ryhmänohjaajalle tai työssäoppimisen ohjaajalle. Kerro kiusaamisesta Tredussa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille. Voit kertoa kiusaamiskokemuksestasi tai havainnoistasi kenelle tahansa henkilöstöön kuuluvalle tai ilmoittaa asiasta Wilman linkin välityksellä. Kiusaamisen selvittäminen aloitetaan viipymättä. Kaikki ilmoitukset kiusaamisesta käsitellään luottamuksellisesti. Pelistä pois? Tee aina selvitys poissaolostasi Wilmaan. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset 1 3 päivän sairauspoissaolosta huoltajan tai terveydenhoitajan todistuksen. Jos olet täysi-ikäinen, 1 3 päivän sairauspoissaoloon tarvitaan ryhmänohjaajan lupa tai terveydenhoitajan todistus. Yli kolmen päivän poissaolosta on toimitettava aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Epäsäännöllisestä opiskelusta tehdään ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin. Turvallista matkaa Tredu on savuton oppilaitos. Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskeluja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Tredussa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Opiskelijalla on oltava ammattiopiston ohjeiden mukaiset työturvalliset työasut, henkilökohtaiset suojaimet ja asiallinen vaatetus kaikissa opiskelutilanteissa. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi henkilökunnalle. 4 5

4 Tredun työ- ja loma-ajat lukuvuonna Syyslukukausi työpäivää Syysloma lomapäivää Kevätlukukausi työpäivää Talviloma lomapäivää Lukuvuoden jaksot Jakso työpäivää, 9 viikkoa Jakso työpäivää, 9 viikkoa Jakso työpäivää, 10 viikkoa Jakso työpäivää, 10 viikkoa kuva: Tampereen kaupunki, Antti laakso Ammatillinen perustutkinto 3 vuotta / 120 opintoviikkoa (ov) AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV Pakolliset tutkinnon osat ov Valinnaiset tutkinnon osat ov Muut valinnaiset tutkinnon osat 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy: Työssäoppimista vähintään 20 ov* * määrä voi vaihdella eri aloilla Opinnäytetyö vähintään 2 ov Yrittäjyyttä vähintään 5 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaisia 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV Ammatillisia opintoja Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia Lukio-opintoja Ohjattua harrastustoimintaa Työkokemusta AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO 6 7

5 Sanasto Opinnäytetyö Opintojen loppupuolella tehtävä työ, jolla osoitetaan opintojen aikana hankittua ammattitaitoa. Ammatillinen yhdistelmätutkinto Tutkinto, joissa suoritetaan kahden perustutkinnon ammatilliset opinnot, esimerkiksi: koneenasentaja+sähköasentaja tai kokki+leipuri-kondiittori. Opinto-ohjaus Opintoviikko Tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opintojen laajuutta ilmaiseva sana, joka edellyttää opiskelijalta keskimäärin 40 tunnin työaikaa. Ammattilukio Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Suunniteltu ajanjakso tai tilanne, jonka aikana opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Se toteutetaan yleensä työssäoppimisen aikana. Osaamisen tunnustaminen Opintojen korvaaminen esim. aiemmilla opinnoilla, työkokemuksella tai ohjatulla harrastustoiminnalla. Osaamisen tunnustamisella voidaan vähentää päällekkäisiä opintoja ja lyhentää opiskeluaikaa. Voit hakea osaamisen tunnustamista oman opinto-ohjaajasi kautta. Hakemiseen tarvitaan kaikista suorituksista todistukset, joiden perusteella tunnustamista haetaan. Hakemus tehdään ennen korvattavan opintojakson alkamista. ATTO Erityisopetus HOJKS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Opetusta, jossa huomioidaan opiskelijan erityiset oppimistarpeet, esim. luki- tai keskittymisvaikeus. Henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma. Osuuskunta Perustutkinto Yritysmuoto, jossa yrityksen omistavat sen jäsenet. Tredussa osuuskunta on yritys, jonka opiskelijat perustavat opintojensa aikana. Perustutkinto koostuu tutkinnon osista ja on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Perustutkinnon suorittaneella on työelämän edellyttämät perusvalmiudet sekä jatko-opintokelpoisuus. HOPS Jatko-opinnot Luki-tuki Moodle Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii itselleen HOPSin opintojen rakentumisesta. Suunnitelma tehdään yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opintojen alussa ja se tarkentuu opintojen edetessä. HOPSiin kirjataan mm. aiemmin suoritetut opinnot, muu osaaminen (esim. työkokemus), valinnaiset tutkinnon osat, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt sekä jatkoopinto- ja urasuunnitelmat. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tavoitteena on lisätä opiskelijan vastuuta opintojen suunnittelusta ja omasta oppimisesta. Ammatillisen perustutkinnon tai lukion jälkeiset opinnot, esim. ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot. Opiskelijalla, jolla on lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeuksia on mahdollisuus erityisopettajan järjestämään lukitukeen. Sähköinen oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, jota opitaan käyttämään opintojen aikana. Pienryhmä Treenaamo Tutkinnon osa Työssäoppiminen (TOP) Vapaasti valittavat tutkinnon osat Wilma Yhdistelmätutkintoopiskelija Opetusryhmä on tavallista pienempi ja opettajana toimii erityisopettaja. Opiskeltavat asiat voivat kuitenkin olla ihan samoja kuin muissa ryhmissä. Treenaamossa harjoitellaan, kerrataan ja tehdään opiskelutehtäviä. Opiskelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta. Perustutkinto on jaoteltu tutkinnon osiin. Työpaikalla tapahtuva tavoitteellinen ja ohjattu opiskelu. Valinnaisia opintoja. Nettiversio ohjelmasta, jonka kautta opiskelija näkee opintoihinsa liittyvät asiat ja voi olla yhteydessä koulun henkilökuntaan. ammatillista perustutkintoa ja lukion aineoppimääriä (4 ainetta) opiskelevat, jotka tähtäävät yo-tutkintoon sekä ammatillista perustutkintoa ja lukion oppimäärää (koko lukio) opiskelevat, jotka tähtäävät yo-tutkintoon. 8 9

6 2+1 malli Opiskelun tukena Sinulla on mahdollisuus opiskella viimeinen vuosi oppisopimuksella. 2+1 malliin voi hakeutua, kun ATTO-opinnot on suoritettu hallitset ammatin perustiedot ja -taidot olet itsenäinen ja vastuullinen, myös työntekijänä. Oppisopimusopiskelijaksi pääset, kun etsit ensin sopivan oppisopimustyöpaikan. Tämän jälkeen siirryt opiskelijasta työntekijäksi: et ole enää opiskelija, tukien tilalla saat palkkaa tehdystä työstä opiskelet työn ohessa osallistut tietopuoliseen opetukseen oppilaitoksessa sopimuksen mukaan saat saman tutkintotodistuksen kuin oppilaitoksestakin saat oppisopimusajasta työkokemusta. Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja toimii lähimpänä tukenasi opintojen ajan. Hän seuraa opintojesi etenemistä, käy kanssasi HOPS-keskustelut ja tiedottaa opintoihin liittyvistä asioista. Hän tutustuttaa opiskelijat toisiinsa, alan opintoihin sekä oppilaitoksen tiloihin. Opiskeluhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Oppilaitoksessamme tukea opiskeluun antavat ryhmänohjaajien ja opettajien lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ohjaajat, kuraattorit ja psykologi. Heidät tavoitat puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai käymällä heidän luonaan. Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintoihisi liittyvistä asioista. Opo auttaa opintojen suunnittelussa ja ohjaa opintoihin liittyvien valintojen teossa. Hän keskustelee kanssasi opintojen etenemiseen liittyvistä pulmista ja ratkaisumahdollisuuksista. Opo ohjaa aikaisempien opintojen ja työkokemusten kautta hankitun osaamisen tunnustamisessa. Lisäksi opo tiedottaa jatkoopintomahdollisuuksista ja opastaa koulutukseen hakeutumisessa sekä neuvoo työpaikan haussa. Erityisopettaja Erityisopettaja auttaa sinua oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa. Hän huolehtii erityisen tuen kartoittamisesta, tiedonsiirrosta ja tukitoimien suunnittelusta ja seurannasta. Hän osallistuu HOJKSien laadintaan ja päivitykseen. Ohjaaja Ohjaaja on opiskelijaa lähellä oleva työntekijä, joka tarvittaessa auttaa sinua opinnoissasi henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Hän myös auttaa erilaisissa arjen haasteissa

7 Kuraattori Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä. Hän auttaa ja tukee sinua erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Häneltä saat myös tietoa opintososiaalista etuuksista. Kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat opiskelijoiden huoltajat, opiskeluterveydenhuolto, opettajat, oppilaitoksen muu henkilökunta sekä oppilaitoksen ulkopuoliset viranomaiset. Psykologi Psykologi tarjoaa tukea tilanteissa, joissa hyvinvointisi ja opiskeluun liittyvä keskittymisesi vaarantuu esim. vaikean elämäntilanteen, mielenterveysongelmien tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Psykologi osallistuu oppilaitoksen opiskelijahuoltotyöhön yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Hän tekee yhteistyötä myös huoltajien sekä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Voit hakeutua psykologin vastaanotolle kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta. AKU-toiminta AKU-toiminta (Ammattiin, Koulutukseen ja Uralle) on toisella asteella opiskelevien nuorten tuki- ja jatko-ohjauspaikka. AKUun voit varata ajan itse tai opiskelijahuollon työntekijän kautta, silloin kun tuntuu, että: olet väärällä ammattialalla mietit opintojesi keskeyttämistä tai lopettamista tai olet jostain syystä pitkällä sairaslomalla. AKUssa saat ohjausta ja tietoa itsellesi tärkeistä asioista sekä eri ammattialoista, koulutuksista ja vaihtoehtoisista koulutuspoluista työelämään. Kirjasto- ja tietopalvelut Tredussa on 13 kirjastoa, jotka tarjoavat käyttöösi monipuoliset aineistot ja verkkopalvelut. Kirjastoissa on myös käytössä hyvä tietotekninen varustelu, monipuoliset ohjelmistot sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuus. Lainaamme mm. kannettavia tietokoneita ja digitaalikameroita. Henkilökunta opastaa kirjaston käyttöön ja tiedonhankintaan liittyvissä asioissa. Lisätiedot ja aukioloajat toki.verkkokirjasto.fi Muuta tärkeää Kysy lisää atk-tuesta, opiskelijaravintoloiden aukioloajoista, vahtimestaripalveluista ja harrastetoiminnasta omasta toimipisteestäsi. Oppilaitospastori Tredun oppilaitospastori on Tampereen seurakuntayhtymästä. Hän on opiskelijoiden ja henkilökunnan pappi ja apuna elämän pohdinnoissa. Hänen kanssaan voit keskustella luottamuksellisesti kaikista elämään kuuluvista asioista. Lisätiedot Jetta Turunen p Minna Nieminen p Kauppakatu 12 C 45, Tampere (ovisummeri 45) Facebook: AKU-toiminta

8 Kodin ja koulun yhteistyö Oppilaskunta ja tutor-toiminta Yhteistyö kodin kanssa on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen edistymistä ja ovat tarvittaessa yhteydessä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin. Opintojen aikana huoltajille järjestetään kotiväeniltoja. Tredussa on käytössä Wilma-järjestelmä, jonka kautta tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioita. Wilman avulla opiskelija ja huoltaja voivat seurata opiskelijan opintosuorituksia luku- ja työjärjestyksiä poissaoloja. Olet osa oppilaskuntaa Tredun oppilaskunnan tavoitteena on edistää ja valvoa ammattiopistossa opiskelevien etuja osallistua koulutuksen kehittämiseen lisätä opiskeluviihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Oppilaskunnat järjestävät tapahtumia ja toimintaa. Opiskelijat vaikuttavat edustajiensa kautta mm. ammatillisissa neuvottelukunnissa ja opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa. Oppilaitoksen johtoa tavataan vuosittain. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa opiskelijoista koostuva hallitus yhdessä oppilaskuntakoordinaattorin kanssa. Myös sinä voit vaikuttaa asioihin, tervetuloa oppilaskuntaan! Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilmatunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa. Ryhmänohjaajat työskentelevät yhteistyössä opiskelijapalveluiden henkilöstön kanssa. Huoltajiin voivat olla yhteydessä myös opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja tai erityisopettaja. Tarpeen mukaan järjestetään tapaaminen huoltajien kanssa. Myös huoltajien toivotaan olevan yhteydessä Tredun henkilökuntaan, jos heitä askarruttaa jokin asia nuoren opiskelussa. Tutor-toiminta Tutor-opiskelijat ovat 2. ja 3. vuoden opiskelijoita, jotka ovat tukena ja apuna uusille opiskelijoille sekä osaltaan huolehtivat ryhmäytymisestä ja perehdyttämisestä Treduun ja opiskeluun. Tutorit myös esittelevät Tredua ja opintoja erilaisissa tapahtumissa, esim. 9. luokkalaisten jatko-opintopäivillä. Kysy lisää omalta opinto-ohjaajaltasi! 14 15

9 Opiskelijan etuudet Ruokailu Perustutkintoa opiskeleva päiväopiskelija saa maksuttoman aterian opiskelupäivinä. Kaikissa toimipisteissä maksuttoman lounaan saadakseen on esitettävä Kela-kortti. Opintotuki Opintototukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintoraha Opiskelija voi saada opintoihinsa opintorahaa seuraavasta kuukaudesta lukien, jona opiskelija täyttää 17 vuotta. Opintorahan määrä riippuu opiskelijan oppilaitoksesta, iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä ja tietyissä tilanteissa myös vanhempien tuloista. Vanhempien tulot voivat joko pienentää tai korottaa opintorahan määrää. Asumislisä Opiskelija voi saada asumislisää opiskelukuukausilta, jos opiskelee päätoimisesti ja asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisän saamisessa ei ole ikärajaa. Toisen asteen opiskelijoilla vanhempien tulot voivat pienentää asumislisän määrää. Opintolainan valtiontakaus Kela myöntää opintotukeen kuuluvan opintolainan valtiontakauksen. Opintolainan myöntää pankki ja opiskelijan tulee käydä itse pankissa neuvottelemassa lainasta. Lainatakauksen voi saada aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen. Koulumatkatuki Myöntämisedellytykset Koulumatkatukea voi saada, kun yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 kuukaudessa. Koulumatkatuki myönnetään lukuvuoden opiskeluajan mukaan enintään 12 kuukaudeksi. Koulumatkatuen hakeminen Hakemuslomakkeita saa Tredun opintotoimistoista Kelan toimistoista Kelan www-sivuilta. Hakemus toimitetaan Tredun opintotoimistoon. Lisätiedot opinto- ja koulumatkatuesta Tredun opintotoimistot ja kuraattorit Opiskeluterveydenhuolto Tredun opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää kyseisen toimipisteen kunta tai kaupunki. Opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden aikana. Tarkemmat tiedot terveydenhuollon järjestelyistä saat opiskelujesi alussa. Opiskelijan asuminen Opiskelijat voivat hakea asuntoa esim. Tampereen opiskelija-asuntosäätiöltä, kaupunkien ja kuntien vuokra-asunto välityksistä yksityisiltä vuokranantajilta. Metsätien toimipisteessä opiskelijat asuvat asuntolassa. Vakuutukset Tredun opiskelijat on vakuutettu kouluajalla, välitunneilla ja opetussuunnitelman puitteissa järjestettävän toiminnan aikana sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta. Myös ulkomaan vaihtojaksojen osalta opiskelijoilla ontredun puolesta matka-, tapaturma- ja vastuuvakuutus työssäoppimisen ajalle Tapaturman sattuessa ota yhteyttä vastuuopettajaan

10 Yhteystiedot Tampereen seudun ammattiopisto Tredu PL Tampere p sähköpostit muotoa Toimipisteet Tampereella Ajokinkujan toimipiste Ajokinkuja 6, Tampere Hepolamminkadun toimipiste Koivistontien toimipiste Mediapolis Tredu Pirkankadun toimipiste Pyynikintien toimipiste Sairaalankadun toimipiste Sammonkadun toimipiste Santalahdentien toimipiste Åkerlundinkadun toimipiste Hepolamminkatu 10, Tampere Koivistontie 31, Tampere Tohlopinranta 31, Tampere Pirkankatu 37, Tampere Pyynikintie 2, Tampere Sairaalankatu 6, Tampere Sammonkatu 45, Tampere Santalahdentie 10, Tampere Åkerlundinkatu 8, Tampere Toimipisteet ympäristökunnissa Ikaalisten toimipiste Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen Kangasalan toimipiste Kankaantaankadun toimipiste Kivimiehenkadun toimipiste Lempäälän toimipiste Metsätien toimipiste Oriveden toimipiste Pallotien toimipiste Pirkkalaistien toimipiste Virtain toimipiste Sahalahdentie 22, Kangasala Kankaantaankatu 4, Nokia Kivimiehenkatu 6, Nokia Valkeakoskentie 19, Lempäälä Metsätie 1, Kuru Ammattikouluntie 5, Orivesi Pallotie 5, Ylöjärvi Pirkkalaistie 1, Nokia Sipiläntie 1, Virrat 18 19

11 TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO TREDU PL 217, Tampere puh

OPISKELIJAN OPAS 2015-2016 nuorten koulutus

OPISKELIJAN OPAS 2015-2016 nuorten koulutus OPISKELIJAN OPAS 2015-2016 nuorten koulutus Aloita tästä! Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Suomen toiseksi suurimmassa amiksessa, Tampereen seudun ammattiopistossa, 8000 nuoren tredulaisen kanssa.

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015-2016 nuorten koulutus

OPISKELIJAN OPAS 2015-2016 nuorten koulutus OPISKELIJAN OPAS 2015-2016 nuorten koulutus Aloita tästä! Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Suomen toiseksi suurimmassa amiksessa, Tampereen seudun ammattiopistossa, 8000 nuoren tredulaisen kanssa.

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi

Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä. Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi Tampereen kirjastopäivä 2.6.2015 Muutoksen keskellä Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Anne Suoniemi Toimintaperiaate toisen asteen koulutuksen kirjastopalvelut Kirjasto toimii avoimena, viihtyisänä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 Hakemus hyväksytään

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Optimaalista ohjausta-hanke

Optimaalista ohjausta-hanke Optimaalista ohjausta-hanke Riina Lahti Hankeaika 2.6.2015 31.12.2016 Optima, Sedu, Kpedu, YA, Kaustisen Evankelinen opisto ja VAO Päätavoite kehittää keinoja ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskelijahuoltoon,

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1 20 18 16 14 12 10 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.4.2014 Ari Holsti Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla. Koulutusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Aineiston muokkaus ja Clip-art kuvat (http://office.microsoft.com/fi-fi/images/): Mira Kerminen-Hakkio Sivu 1

Aineiston muokkaus ja Clip-art kuvat (http://office.microsoft.com/fi-fi/images/): Mira Kerminen-Hakkio Sivu 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ on ammatillisen perustutkinnon keskeinen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa ja sitä arvioidaan käytännön työtilanteissa. Oppimistulos kirjataan näyttötodistukseen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

aikuisten perusasteen

aikuisten perusasteen Oulun aikuislukion aikuisten perusasteen ja lukio-opinnot vankilaopetuksessa apulaisrehtori Päivikki Halla-aho 8.5.2012 Aikuislukion vankilaopetuksesta Koulu käynnistyi Oulun vankilassa v.1978 Videovälitteistä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot