YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA"

Transkriptio

1 YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA Joulukuu 2014 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

2 SISÄLTÖ Kuvioissa 3-13 on esitetty keskeisiä mvr-alan suhdannetietoja Kuvioissa on esittetty Valtionvarainministeriön (VM) viimeisen RAKSU-ryhmän (lokakuu 2014) raportin keskeiset suhdannetiedot mvr-alasta Kuvioissa on taustatietoja yleisestä suhdannetilanteesta. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

3 RAKENNUSTEOLLISUUS RT ry (Pääekonomisti Sami Pakarinen ) INFRA ry

4 Tampereen AMK (Eero Nippala ) Infratilanne Urakoitsijoilla normaalia pienempi työkanta, katteet alhaalla. Suunnittelijoilla kova kilpailu ja tarjoushinnat alhaalla. Huoli nuorten pitämisestä alalla. Muutama kasvusektori ei riitä nostamaan koko infra-alaa Talonrakentamisen pohjatöiden kasvuodotukset, Positiiviset: paljon hankkeita vireillä sähkön maakaapelointia, kaasuputki suunnitteilla Viroon Espoon ja Tampereen jätevedenpuhdistamo, Länsimetron jatko, Tampereen raitioliikenne, Pisara, Sokli, LNG-terminaali, Helsinki- Vantaa lentoasema Öljyn hinta pudonnut alle 80$/tynnyri Negatiivisia: talouden taantuma, viennin vaikeudet, Venäjän pakotteet/vastapakotteet Suomen vientimaiden talouskasvu niukkaa, Suomen valtion ja kuntien rahoitusmahdollisuudet Yritysten tarjoushinnat liian matalalla Teollisuustuotanto matalalla, viennin kasvu odotuttaa Talvivaaran konkurssi, Pisararadan uusi hyöty/kustannus -suhde

5 Rakennusteollisuus Suhdannekatsaus lokakuu 2014 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

6 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

7 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

8 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

9 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

10 Infrasuunnittelijoiden ja konsulttien Infrasuunnittelun ja -konsultoinnin suhdannetilanne 100 % suhdannetilanne 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % e Heikko Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Lähde: Syksyn 2014 infrasuunnittelijakysely / TAMK & VTT

11 Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus Tarjoushalukkuus rakennustöihin 100 % 80 % infrahankkeisiin %-kyselyyn vastanneista rakennuttajista Erittäin matala Matala 60 % 40 % 20 % 0 % Normaali Korkea Erittäin korkea Lähde: Syksyn 2014 infrarakennuttajakysely / TAMK & VTT

12 Tilauskannan pituus (kk) isoilla infraurakoitsijoilla Lähde: EK 3. neljännes 2014

13 100 % Kapasiteetin käyttöaste isoilla infraurakoitsijoilla 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Lähde: EK 3. neljännes 2014

14 VALTIOVARANMINISTERIÖ Julkaisu löytyy VM:n sivuilta osoitteesta: _julkaisut_ja_asiakirjat/01_ julkaisut/02_taloudelliset_ katsaukset/ rake nt/name.jsp HUOM: Pisararataa koskevat päätökset ovat edelleen kesken INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

15 RAPORTIN SUOSITUKSIA: Investoinnit (1/2) Pääministeri Stubbin hallitus on päättänyt valtion osallistumisesta Pisararadan, Länsimetron jatkeen ja Tampereen raitiotien rahoitukseen. Näiden kahden ensiksi mainitun hankkeen ehdoksi on asetettu kaavoituksen merkittävä 25 prosentin lisäys nykyisestä vuodesta 2016 lähtien. Nämä kokonaisinvestoinnit olisivat hankkeiden rakennusaikana miltei 2 mrd. euroa. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

16 SUOSITUKSIA: Investoinnit (2/2) Isot raideinvestoinnit tuovat uusia mahdollisuuksia niin liiketoimintaan kuin asuntorakentamiseen ja tarjoavat kehitysmahdollisuuksia hyvien yhteyksien päässä oleville uusille aluekeskuksille. Jotta näistä miljardiluokan investoinneista päästään hyötymään myös kansantaloudellisesti työllisyyden ja taloudellisen aktiviteetin lisääntymisen kautta, kuntien tulee toimeenpanna kaavoituksen lisäykset nopeasti sekä tarvittaessa lisätä kaavoitusresurssejaan aikataulussa pysymiseksi. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

17 SUOSITUKSIA: Tuottavuus (1/2) Suomen valtion suurimmat rakennusalan tilaajat Senaatti kiinteistö Oy ja Liikennevirasto ovat ryhtyneet parantamaan tuottavuuttaan ja edellyttävät rakennushankkeiden suunnittelussa tietomallipohjaista suunnittelua kaikissa hankkeissa. Tavoitteena on tietomallin hyödyntäminen kohteen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, ylläpidossa ja korjauksissa eli hankkeen koko elinkaaren ajan. Tämä edistää rakennustoiminnan kehittymistä teolliseksi prosessiksi ja parantaa rakentamisen tuottavuutta. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

18 SUOSITUKSIA: Tuottavuus (2/2) Liikennevirasto on yhdessä kuntien ja palvelun tuottajien kanssa kehittänyt myös hankintamalleja ja hankinta-asiakirjoja. Tavoitteena on suunnittelun ja toteuttamisen aikaisen yhteistyön ja laadun parantaminen sekä rakentamisessa tehottomien työvaiheiden vähentäminen ns. lean construction tuotantoperiaatteiden mukaisesti. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

19 SUOSITUKSIA: Kaavoitus Kaavoituksen yhteydessä on tärkeää, että itse kaavoitusprosessia saadaan nopeutettua. Yksi konkreettinen keino kaavoitusprosessin nopeuttamiseksi on valitusmahdollisuuksien kaventaminen. Kaavoituksen merkitystä myös tuottavuushyötyjen aikaansaamisessa tulisi korostaa. Eräs keino parempaan kaavoituskäytäntöihin on kiinteistöveron osuuden kasvattaminen kunnan verotuloista. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

20 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN Maa- ja vesirakennusinvestoinnit supistuvat tänä vuonna suhdannesyistä noin prosentin verran. Infrarakentaminen, johon kuuluvat myös tonteilla ja valtauksilla tehty työ, supistuu rakennusten pohjatöiden vähentyessä. Kun uudistalonrakentaminen supistuu edelleen tänä vuonna, koko infrarakentamisen suhdannenäkymät ovat maa- ja vesirakentamista selvästi heikommat. Vaikkakin näkymät ovat heikot, ne ovat viime kevään ennustetta paremmat. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

21 Kehityksen taustalla on heikko taloustilanne, mikä näkyy erityisesti valtion ja kuntien niukkoina rahoitusmahdollisuuksina sekä julkisten investointien määrän laskuna. Myönteisiä asioita ovat: Energiasektorin panostukset sähkönsiirtoverkkoon ja nesteytetyn kaasun LNG-terminaaleihin. Espoon jätevedenpuhdistamo on neljännesmiljardin hanke ja kokoluokassaan merkittävä. Monia kaivoshankkeita on vireillä. Lisäksi vientiteollisuus on viriämässä, mikä merkinnee vähitellen kasvavaa vetoapua infrapuolelle. Kapasiteetin keskimääräinen käyttöaste oli suurilla infraalan toimijoilla vuoden 2014 toisella neljänneksellä noin 75 %. Lukema on samaa luokkaa kuin 2009 matalasuhdanteessa. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

22 Vuonna 2015 aloitettavia tai rakenteilla olevia isompia yksittäisiä hankkeita (http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet) Kehä III 2 vaihe Tampereen Rantaväylä (vt12) Kehä I (Mt101) Kivikon eritasoliittymä Vt8 Turku Pori Vt6 välillä Taavetti Lappeenranta. VT 7 Hamina Vaalimaa, Ehtiikö alkaa 2015? sivu/www/f/hankkeet/suunnit teilla/e18_haminavaalimaa Vesiväylähankkeista aloitetaan vesiväylän siirto Savonlinnassa sekä Rauman meriväylä Ratahankkeissa Pisara-radan suunnittelu on käynnissä pääkaupunkiseudulla Käynnissä olevia suuria hankkeita ovat mm. Olkiluodon Onkalo, Länsimetro ja Kehärata, Pohjanmaan rata ja Kerava - Riihimäki ratayhteyden parantaminen. Lisäksi on esitetty elinkeinopoliittisesti tärkeiden tiehankkeiden toteutusta kuten Arolammen eritasoliittymä Riihimäellä Valion tehdashankkeen toteuttamisen johdosta sekä Vanhan Lahdentien ja Öljytien risteys Keravalla alueen logistiikkakeskittymien johdosta. INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

23 TAUSTAKALVOJA INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

24 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

25 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

26 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

27 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

28 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

29 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

30 Viennissä ei selkeää käännettä Viennin ja tuonnin määrä Tavaranvienti Tavarantuonti 140 Indeksi, 2005 = Viennin ja tuonnin arvot deflatoitu Tilastokeskuksen vienti- ja tuontihintaindekseillä. Lähteet: Tullihallitus, Tilastokeskus ja tuonnin määrä

31 Kuluttajien luottamus heikentynyt Kuluttajien luottamusindikaattori Oman talouden tilanne 12 kk kuluttua Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 30 Saldoluku Lähde: Tilastokeskus

32 Työllisyystilanne heikkenee edelleen Työlliset, trendi (vasen asteikko) Työttömyysaste, trendi (oikea asteikko) henkeä % Lähteet: Tilastokeskus

33 Markkinakorot laskeneet edelleen 3 Euriborkorot kuukausittain keskiarvo, todell. pv:t / kk Euribor 3 kk Euribor 12 kk Euribor % Lähde: Reuters

34 INFRA ry Heikki Jämsä / Paavo Syrjö

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 13.2.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214 Asuntoaloitusten pohja saavutetaan Asuntojen korjaaminen kasvaa jo selvästi uudisrakentamista suuremmaksi Toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun Infran

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua INFRA SUHDANTEET 1 / 2012 Keväällä 2012 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden vähentyminen ennakoi suhdannetilanteen käännettä parempaan. Tilannetta varjostaa talouden epävarmuuden lisäksi

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 MARRASKUU 27 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 Tekijä Tilaukset VTT liiketoimintatieto PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2-722 1111, telefax: 2-722 3497 ISBN 978-951-38-6359-3

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012-2013

RAKENTAMINEN 2012-2013 Rakennusalan suhdanneryhmä 28.8.2012 RAKENTAMINEN 2012-2013 määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisällön esittely Raportti määrittelee uuden käsitteen

Lisätiedot

INFRA ALAN NÄKYMÄT. Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä. JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008

INFRA ALAN NÄKYMÄT. Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä. JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008 INFRA ALAN NÄKYMÄT Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008 Kataisen mielestä tulevien rakennushankkeiden käynnistämistä voidaan aikaistaa vasta kun

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) 27.2.2013 Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra

Lisätiedot

Väylämarkkinat Suomessa. Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE

Väylämarkkinat Suomessa. Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Väylämarkkinat Suomessa Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 1 1. Esipuhe...2 2. Väylänpidon markkinat...2 2.1 Väylät ovat osa infraa...2 2.2 Väyliin sijoitetaan 0,9 prosenttia bruttokansantuotteesta...3

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne

Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra alan yritysten ja muiden

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 3/2004

Tulevaisuuden näkymiä 3/2004 Tulevaisuuden näkymiä 3/2004 Sisältää mm. Maallemuuton syyt ja esteet Ajokorttien määrän kehitys Katsaukset: Maa- ja vesirakennusalan näkymät Maa- ja vesirakennusalan markkinatilanne Tiehallinto Marraskuu

Lisätiedot