OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 1/2006 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 1/2006 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN"

Transkriptio

1 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI /00 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN Mari Ahonen

2 i Sisällysluettelo JOHDANTO.... Selvityksen taustaa.... Perusjoukko ja kyselyn toteutus... SELVITYKSEN TULOKSET.... Taustatiedot.... Nykyiset opinnot.... Kiinnostus johtamisen opiskeluun.... Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun.... Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun.... Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun.... Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun.... Kiinnostavimmat tavat opiskella liiketaloustieteitä.... Yrittäjyysaikeet....0 Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan.... Miten liiketaloustieteitä haluttaisiin alueella opiskella?... YHTEENVETO JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ... LIITTEET LIITE : Graafisia esityksiä LIITE : Taulukointeja LIITE : Avoimia vastauksia LIITE : Kyselylomake

3 JOHDANTO. Selvityksen taustaa Liiketaloudellista osaamista tarvitaan yhä enemmän jokaisessa ammatissa. Oulun Eteläisen alueella kyseistä opetusta annetaan mm. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Liiketalouden Haapajärven yksikössä, Haapajärven ammattiopiston liiketalouden linjalla ja Oulaisten ammattiopiston liiketalouden linjalla. Näiden lisäksi liiketaloustieteen opintoja annetaan osana useita eri ammattikorkeakoulu- ja ammattiopistojen opintoja, mutta alan yliopistotasoinen koulutus puuttuu alueelta kokonaan. Syksyllä 00 Oulun yliopiston alueyksikössä Oulun Eteläisen instituutissa alettiin selvittää, kuinka alueella voitaisiin toteuttaa yliopistotasoisia kauppatieteellisiä opintoja osana alueelle suunniteltavaa koulutusväylää. Tämä kysely on osa kyseisen koulutuksen kehittämistä.. Perusjoukko ja kyselyn toteutus Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kokonaistutkimuksena alueen ammattiopistojen, lukioiden, opistojen, ammattikorkeakoulujen ja maisteriohjelmien päättöluokkien opiskelijoiden (yhteensä 00 henkilöä) yrittäjyysaikeita sekä kiinnostusta kauppatieteellisiä opintoja kohtaan. Aikuisopiskelijat rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Kysely toteutettiin...00 nettikyselynä oppilaitosten rehtoreiden ja muiden henkilöiden avustuksella osana oppitunteja ns. valvotusti, jotta varmistettaisiin mahdollisimman korkea vastausprosentti. Kaikki koulutusorganisaatiot eivät kuitenkaan olleet aktiivisesti mukana; osasta ei vastattu lainkaan ja osassa tieto kyselystä lähetettiin vastaajille sähköpostilla vastaamisen jäädessä näin ollen opiskelijoiden omalle vastuulle. Vastanneiden lukumäärä organisaatioittain ja linjoittain/aloittain on esitetty liitteessä. Perusjoukon koko osallistuneiden organisaatioiden ja linjojen/alojen/koulutusohjelmien osalta oli. Kyselyyn tuli vastauksia kpl. Näistä hylättiin seitsemän tyhjää lomaketta, joten vastausten käsittelyssä oli mukana lomaketta. Vastausprosentti oli näin ollen koko perusjoukosta, % ja osallistuneiden organisaatioiden/linjojen/alojen/koulutusohjelmien osalta, %. Eri vastaajamäärien vuoksi koulutusorganisaatioiden väliset erot eivät ole suoraan vertailtavissa, vaan tuloksia kannattaa mieluummin käyttää suuntaa-antavina. Koulutusorganisaatiokohtaisen hyödynnettävyyden vuoksi graafiset esitykset on kuvattu tässä raportissa frekvensseinä. Osa vastaajista oli kokenut kyselyyn vastaamisen vaikeaksi, koska kyselyssä selvitettävät asiat eivät välttämättä olleet kaikille tuttuja tai asiat eivät kiinnostaneet heitä. Nämä näkyvät osassa kysymyksiä en osaa sanoa -vastausten suurena määränä tai kysymykseen vastaamatta jättämisenä. Oulun Eteläisen alue käsittää kuntaa ja kolme seutukuntaa. Alueen asukasluku oli vuonna 00 yli 000 henkilöä. Alueen koulutustaso on keskimääräistä alhaisempi. Vuonna 00 yli -vuotiaista ilman perusasteen jälkeistä koulutusta oli %, valtakunnallisen keskiarvon ollessa %. Samana vuonna korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus yli -vuotiaista oli vain, % ( %).

4 SELVITYKSEN TULOKSET. Taustatiedot Kyselyyn vastanneista henkilöstä oli lukiolaisia ( %), ammattiopistojen opiskelijoita ( %), ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ( %), opistojen opiskelijoita ( %) ja maisteriohjelmien opiskelijoita ( %). Yksi vastaaja suorittaa kaksoistutkintoa, hänet on laskettu lukiolaiseksi. Tyypillinen vastaajien syntymävuosi oli (, % vastaajista) maisteriohjelmien ollessa tästä poikkeus (moodi ). Vastaajista oli naisia %. Lukio Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Opisto Maisteriohjelma Kuvio : Kyselyyn vastanneet oppilaitoksittain. Nykyiset opinnot Nykyisessä koulutuksessaan on yrittäjyyttä opiskellut 0, % vastanneista. Näistä hieman yli puolet on opiskellut sitä mielestään riittävästi. Prosentuaalisesti eniten yrittäjyyttä on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Lukumääräisesti eniten mielestään riittävästi yrittäjyyttä opiskelleita on Nivalan ammattiopiston sähköalalla, Ylivieskan ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalla sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön mediatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Lukioissa on opiskeltu vähiten yrittäjyyttä. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet yrittäjyyttä, 0, % haluaisi sitä opiskella. Sievin ja Nivalan lukioissa on eniten niitä, jotka eivät ole opiskelleet yrittäjyyttä mutta jotka haluaisivat sitä opiskella. Sisältää vastaukset Olen opiskellut mielestäni riittävästi ja Olen, mutta en mielestäni riittävästi. Jatkossa KPAMK

5 Johtamista on opiskellut, % vastaajista, vain, % on opiskellut sitä mielestään riittävästi. Eniten johtamista on opiskeltu ammattikorkeakouluissa, tätä mieltä ovat varsinkin KPAMK:n Haapajärven yksikön liiketalouden opiskelijat ja KPAMK:n Ylivieskan yksikön mediatekniikan opiskelijat. Vähiten johtamista on opiskeltu lukioissa. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet johtamista, viidesosa haluaisi sitä opiskella. Erityisesti Sievin ja Nivalan lukioissa ollaan kiinnostuneita opiskelemaan johtamista. Laskentatointa ja kirjanpitoa kaikista vastaajista on opiskellut, %, mielestään riittävästi, %. Eniten laskentatointa ja kirjanpitoa on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Varsinkin Nivalan ammattiopiston sähköalan ja Haapaveden ammattiopiston liiketalouden opiskelijat ovat opiskelleet laskentatointa mielestään riittävästi. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet laskentatointa ja kirjanpitoa, haluaisi sitä opiskella, %. Laskentatointa ja kirjanpitoa haluttaisiin opiskella varsinkin Nivalan lukiossa. Markkinointia vastaajista on opiskellut nykyisessä koulutuksessaan, % vastaajista. Reilut puolet näistä ei ole opiskellut markkinointia mielestään riittävästi. Myös markkinointia on opiskeltu eniten ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Etenkin Haapajärven ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä KPAMK:n Haapajärven yksikön liiketalouden opiskelijat ja KPAMK:n Ylivieskan yksikön mediatekniikan opiskelijat ovat opiskelleet sitä mielestään riittävästi. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet markkinointia, lähes neljännes haluaisi sitä opiskella. Markkinointia haluttaisiin opiskella varsinkin Sievin, Nivalan ja Haapaveden lukioissa. Kansantaloustiedettä kaikista vastaajista on opiskellut, %, mielestään riittävästi, %. Eniten kansantaloustiedettä on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa, riittävästi varsinkin Haapajärven ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä Nivalan ammattiopiston sähköalan opiskelijat. Niistä jotka eivät ole opiskelleet kansantaloustiedettä,, % haluaisi sitä opiskella. Nivalan lukiossa on eniten kansantaloustieteen opiskelusta kiinnostuneita. / kaikista vastaajista ei ole opiskellut yrittäjyyttä, laskentatointa ja kirjanpitoa, markkinointia, johtamista tai kansantaloustiedettä muualla tai aiemmin. Lukiolaisista, % on opiskellut em. opintoja muualla tai aiemmin, maisteriohjelmien opiskelijoiden keskuudessa vastaava luku on lähes 0 %. Eniten muualla tai aiemmin on opiskeltu yrittäjyyttä, laskentatointa ja verotusta sekä markkinointia. Näitä on opiskeltu lähinnä yläasteella, lukiossa ja ammattiopistoissa, mutta myös muissa oppilaitoksissa, esim. kauppaoppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja markkinointi-instituutissa.

6 Opiskellut nykyisessä koulutuksessa Kansantaloustiede Johtaminen Markkinointi Laskentatoimi 0 Mielestäni riittävästi Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Kiinnostus johtamisen opiskeluun Kaikkien vastaajien keskuudessa johtamiseen liittyvissä asioissa eniten kiinnostusta on työyhteisön kehittämiseen ja projektityöskentelyyn. Myös henkilöstön johtaminen ja tuotekehitys kiinnostavat. Ammattiopiston opiskelijoita kiinnostavat eniten työyhteisön kehittäminen ja tuotekehitys. Lukiolaisia kiinnostavat henkilöstön johtaminen, projektityöskentely ja työyhteisön kehittäminen. Ammattikorkeakoululaiset ovat kiinnostuneita opiskelemaan projektityöskentelyä, työyhteisön kehittämistä ja tuotekehitystä. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat eniten työyhteisön kehittäminen ja projektityöskentely. Maisteriopiskelijat ovat kiinnostuneita opiskelemaan osaamisen ja tiedon johtamista, työyhteisön kehittämistä, tuotekehitystä ja henkilöstön johtamista. Vähiten vastaajia kiinnostavat materiaalihallinto ja logistiikka. Maisteriohjelmissa opiskelevat ja lukiolaiset eivät ole kiinnostuneita myöskään harjoitusyrityksessä toimimisesta. Kiinnostavaan sisältyy vaihtoehdot erittäin kiinnostava ja vähän kiinnostava. Vähiten kiinnostava sisältää vaihtoehdot ei lainkaan kiinnostava ja ei kovin kiinnostava.

7 Kiinnostus johtamisen opiskeluun Tuotekehitys 0 0 Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 0 Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun Vastaajat ovat laskentatoimen asioista useammin ei-kiinnostuneita kuin kiinnostuneita. Eniten vastaajia kiinnostavat investointi- ja rahoitussuunnittelu ja kirjanpito. Näiden lisäksi ammattikorkeakoululaisia kiinnostaa yrityksen taloushallinto ja maisteriohjelmien opiskelijoita tuloslaskenta ja tase. Laskentatoimessa vähiten kaikkia vastaajia kiinnostavat tuloslaskenta ja tase. Näiden lisäksi lukiolaisia kiinnostaa vähiten tilinpäätöksen tekeminen ja kirjanpito. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat vähiten yrityksen verotus ja kirjanpito, maisteriohjelmien opiskelijoita kirjanpito, verotus ja tilinpäätöksen tekeminen. Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun Tilinpäätös 0 0 Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto

8 . Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun Markkinointiin liittyvistä asioista vastaajia kiinnostavat eniten asiakassuhteet ja kuluttajien käyttäytyminen. Lukiolaiset ovat kiinnostuneita asiakassuhteiden lisäksi tuotteista ja markkinoista sekä kansainvälisestä markkinoinnista. Ammattikorkeakoululaisia kiinnostaa eniten asiakassuhteiden lisäksi kuluttajien käyttäytyminen ja markkinointiviestintä. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat eniten asiakassuhteet ja yritysten välinen yhteistyö. Maisteriohjelmien opiskelijoita kiinnostavat yritysten välinen yhteistyö, asiakassuhteet, kuluttajien käyttäytyminen sekä ostotoiminta ja toimittajaverkostot. Vähiten kaikkia vastaajia kiinnostavat ostotoiminta ja toimittajaverkostot. Poikkeuksen tähän tekevät maisteriohjelmien opiskelijat, jotka pitävät sitä toiseksi kiinnostavimpana. Maisteriohjelmien ja opistojen opiskelijoita kiinnostaa vähiten kansainvälinen markkinointi. Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun Kansainvälinen markkinointi 0 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot 0 Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun Useammat mainitsevat olevansa ei-kiinnostuneita kuin kiinnostuneita kansantaloustieteen asioiden opiskelusta. Kansantaloustieteestä kiinnostaa eniten perustieto kansantaloustieteestä ja kansainvälinen talous, tästä poikkeuksena kuitenkin ammattiopistojen opiskelijat, joita kiinnostaa eniten julkinen talous. Vähiten kansantaloustieteessä kiinnostaa ympäristötaloustiede.

9 Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous 0 0 Kansainvälinen talous 0 Perustieto Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kiinnostavat eniten yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan suunnittelu. Ammattikorkeakouluopiskelijoita ja opistojen opiskelijoita sen sijaan kiinnostavat eniten yritysmuodot. Vähiten vastaajia kiinnostaa kansainvälinen yritystoiminta. Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun Kansainvälinen yritystoiminta 0 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu 0 0 Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostavimmat tavat opiskella liiketaloustieteitä Yritysvierailuja ja yrittäjien kokemusten kuulemista pidetään kiinnostavimpina tapoina oppia liiketaloustieteisiin liittyviä asioita. Ammattiopiston ja opistojen opiskelijat ovat näiden lisäksi kiinnostuneita oppisopimuskoulutuksesta ja lukiolaiset luennoista.

10 Maisteriopiskelijat sen sijaan pitävät kiinnostavimpina opiskelumuotoina monimuotoopiskelua ja luentoja. Muina mielenkiintoisina tapoina vastaajat mainitsevat mm. käytännönläheiset tavat, mindmapit, projektiluontoiset opinnot, harjoittelun ja ryhmätyöt. Projektiluontoiset opinnot. Mutta projektien lisäksi olisi hyvä olla myös luentoja, joissa käytäisiin perusasiat läpi. Niitä tulisi opettaa nimenomaan mielenkiintoisella tavalla, ei aina saman kaavan mukaan Tiimiopiskelua pidetään kaikkien vastaajien keskuudessa vähiten kiinnostavana. Maisteriopiskelijoiden keskuudessa oppisopimuskoulutusta pidetään vähiten kiinnostavana. Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu 0 Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen 0 Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritys vierailut 00 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Yrittäjyysaikeet Lähes / kaikista vastaajista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona omalla alallaan. Ammattiopistojen opiskelijoiden keskuudessa luku on peräti, %, ja ammattikorkeakouluissa, %. Oman yrityksen voisi ajatella perustavansa vastaajaa: näistä mahdollisimman pian 0 vastaajaa ja heti valmistumisensa jälkeen 0 vastaajaa. Vaikkei suurin osa lukioista ole profiloitunut mihinkään tiettyyn alaan, reilu kolmannes lukiolaisista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona alallaan ja lähes 0 % lukiolaisista voisi ajatella yrityksen perustamista. Miehet ovat naisia halukkaampia perustamaan yrityksen. Isän, muiden sukulaisten sekä ystävien yrittäjyydellä on vaikutusta vastaajien halukkuuteen perustaa oma yritys, mutta äidin yrittäjyydellä asiaan ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Oma yritys on jo kuudella vastaajalla, näistä viisi on ammattiopiston opiskelijoita. Jos kukaan ei ota palkolliseksi, niin en minä työttömäksikään jää. Siinä on paljon sekä ikäviä asioita, että mukavia asioita, mutta en tiedä kummat niistä lopulta vievät voiton.

11 Halu on kova, mutta toimialasta ei ole tietoakaan, jos hyvä idea tulee ja mahdollisuus, niin aivan varmasti! Halukkuus perustaa oma yritys Kyllä, mahdollisimman pian Kyllä, heti valmistumiseni jälkeen Kyllä, kunhan olen valmistunut ja saanut työkokemusta Ehkä joskus tulevaisuudessa Minulla on jo oma yritys En En, olen mieluummin palkkatöissä Muutamat niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita yrittäjyydestä, ovat perustelleet kantaansa. ei kiinnosta ottaa stressiä koko loppuelämän Olisi se melkoinen askel elämässä, vähän kuin nuorallakävelyä pilkkopimeässä siitä on jäänyt traumoja huonon opettajan vuoksi liian suuri riski En ole sen tyyppinen persoona. Yrittäjyydessä kiinnostavat etenkin oman osaamisen hyödyntäminen, itsenäinen työ ja vapaat työajat. Lukiolaisia kiinnostaa oman osaamisen hyödyntämisen ja vapaiden työaikojen lisäksi hyvät tulot. Yrittäjyydessä kiinnostavia asioita on kysytty ainoastaan niiltä, jotka voivat ajatella oman yrityksen perustamista.

12 0 Yrittäjyydessä kiinnostavia asioita Vapaat työajat 0 Itsenäinen työ 0 Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Oman osaamisen hyödyntäminen Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Hyvät tulot Muita yrittäjyydessä kiinnostavia asioita ovat mm. vapaus, mahdollisuus toteuttaa omia ideoita, omien taitojen kehittäminen sekä se, että saa olla oma pomonsa. Yrittäjyys on elämäntapa, hyvin harvoin palkka on hyvä tai työajat valittavissa. Yrittäjänä saa toteuttaa itseään mutta sen työn kanssa on elettävä ja työaikojen laskeminen on unohdettava. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Tärkeimpänä se, että saa olla itse oma johtajansa. Saa auttaa asiakkaita parhaansa mukaan, sekä tarjota heille vain parasta laatua olevia tuotteita ja hoitoja. Yrittäjyydessä arveluttavat eniten epävarmat tulot ja epäonnistumisen pelko. Maisteriohjelmien opiskelijoita arveluttavat epävarmojen tulojen lisäksi yritystoiminnan sitovuus ja vähäinen vapaa-aika. Uhkarohkeaa hommaa! Tällä hetkellä, kun lapset ovat pieniä ei kiinnosta yrittäjyys, koska se sitoo paljon aikaa. Riski epäonnistumisesta tuntuu myös suurelta. -- en oikein usko olevani valmis ottamaan niin suurta vastuuta -- Yrittäjyydessä arveluttavia asioita oli tarkoitus kysyä ainoastaan niiltä, jotka voivat ajatella oman yrityksen perustamista. Teknisistä syistä tämä ei ollut onnistunut, vaan kysymys oli esitetty kaikille vastaajille.

13 Yrittäjyydessä arveluttavia asioita Yritystoiminnan sitovuus 0 Vähäinen vapaa-aika 0 Arveluttaa paljon Liiketoimintataitojen riittämättömyys Arveluttaa vähän Oman alan osaamisen riittämättömyys 0 0 Ei juurikaan arveluta Ei arveluta lainkaan Epäonnistumisen pelko 0 Epävarmat tulot Vaikka yrittäjyys kiinnostaisi, moni tuntuu tarvitsevan vielä paljon lisätietoa asiasta. mistä sitä apua saa jos haluaa perustaa oman yrityksen lähinnä pelottaa se, onko olemassa tarpeeksi tahoja, jotka auttavat ja neuvovat yrityksen perustamisessa ja sen ylläpidossa (=oma tietous ei riitä) yrittäjyydestä annetaan niin vähän tietoa, että on hankala kuvitella perustavansa yrityksen Muiden henkilöiden yrittäjänä toimimisesta vastaajilla on sekä kannustavia että huonoja kokemuksia. Veli ollut yrittäjänä ja sitoo pv viikossa. Todellinen tili tulee vasta kun yritys myydään. Yrittäjyys kiinnostaa mutta toisaalta hieman ehkä pelottaa kun on vierestä katsonut mitä se välillä voi olla. Kun kuuntelee yrittäjien nurinoita, niin eipä ole syntynyt innostusta asiaa kohtaan yrittäjyys on yksi vaihtoehto, saa nähdä miten käy tulevaisuudessa. Yrittäjyys tausta vaikuttaa varmasti..0 Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan Esihautomotoimintaan haluaa osallistua henkilöä: ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja yksi maisteriohjelmista. Käsite esihautomo on ilmeisesti melko vieras vastaajille, sillä lähes kolmasosa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.

14 haluaisin ensin kuulla asiasta lisää Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan 0 Kyllä, haluan osallistua esihautomotoimintaan Kuulostaa mielenkiintoiselta mutta en vielä halua osallistua Ei, en ole kiinnostunut esihautomotoiminnasta Esihautomotoiminnassa tärkeinä pidetään markkinoiden selvittämistä, liiketoimintaopintoja sekä liiketoimintasuunnitelman kehittämistä. Ammattiopistojen ja maisteriohjelmien opiskelijat korostavat myös yhteistyötä yrittäjien kanssa. Muita esihautomoyhteistyöltä odotettuja asioita ovat mm. itseluottamuksen karttuminen, käytännön oppiminen, henkilökohtaisen idean työstäminen, hyvä ryhmähenki, kannustus sekä turvallinen opastus ja ohjeistus. Esihautomotoimintojen tärkeys Yhteistyö yrittäjänä toimivien kanssa 0 Markkinoiden selvittäminen 0 Erittäin tärkeä Vähän tärkeä Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä Liiketoimintaopinnot

15 . Miten liiketaloustieteitä haluttaisiin alueella opiskella? Yhteensä vastaajaa voisi opiskella pienen määrän ( op) opintoja yliopiston vaatimusten mukaisesti, jos kyseiset opinnot olisivat hyväksiluettavissa heidän nykyisissä opinnoissaan. Vastaajista on ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti pienen määrän hyväksiluettavia yliopisto-opintoja voisi opiskella 0 vastaajaa. vastaajaa voisi opiskella pienen määrän ( op) yliopisto-opintoja, vaikkei saisi niitä luettua hyväksi nykyisessä koulutuksessaan. Näistä on ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti pienen määrän yliopisto-opintoja voisi opiskella vastaajaa, vaikkei saisikaan niistä hyväksilukua nykyisissä opinnoissaan. Yliopistoon valmentavassa koulutuksessa voisi opiskella vastaajaa ( ammattiopistoista, lukioista, opistoista) ja voisi todennäköisesti opiskella vastaajaa ( ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista ) Kauppatieteen kandidaattiohjelmassa voisi opiskella vastaajaa: ammattiopistoista, lukioista 0, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti kauppatieteen kandidaattiohjelmassa voisi opiskella vastaajaa, näistä ammattiopistoista, lukiolaisista, ammattikorkeakoululaisista, opistoista ja maisteriohjelmista. Kauppatieteen maisteriohjelmassa voisi opiskella vastaajaa (ammattiopistot, lukiot 0, ammattikorkeakoulut, opistot ja maisteriohjelmat ) ja todennäköisesti voisi opiskella vastaajaa (ammattiopistot, lukiot, ammattikorkeakoulut, opistot ja maisteriohjelmat ). Kuinka liiketaloustieteen opintoja haluttaisiin opiskella alueella? Kauppatieteiden maisteriohjelma Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kyllä Todennäköisesti Yliopistoon valmentava koulutus Luultavasti en YO perusopintokokonaisuus, ei hyväksilukua 0 En YO perusopintokokonaisuus, osana opintoja Muutama vastaaja antoi myös ideoita liiketaloudellisen koulutuksen suunnitteluun. Peruskoulusta alkaen pitäisi kaikille pakollisena käsitellä liiketaloutta ainakin hieman. Tiedon myötä esim. yrittäjäksi ryhtymisen halu saattaisi nousta. --

16 Kannattaa yrittää innostaa mahdollisimman monia aloja opiskelevia yrittäjiksi, jottei koulutus jää vain merkonomeille tms. -- enemmän pitäisi kertoa jatko-opintomahdollisuuksista yhteistyö yliopistojen kanssa Palkatkaa uusia innokkaita opettajia. --

17 YHTEENVETO JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää Oulun Eteläisen alueen ammattiopistojen, lukioiden, ammattikorkeakoulujen, opistojen ja maisteriohjelmien päättöluokkien opiskelijoiden kiinnostusta kauppatieteellisiä opintoja, yrittäjyysopintoja ja yrittäjyyttä kohtaan. Kyselyn vastausprosentti oli, % koko perusjoukosta ja, % osallistuneiden organisaatioiden osalta. Yrittäjyys on Oulun Eteläisen alueella tärkeä työllistymiskeino. Yrittäjyyttä pitää erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona omalla alallaan lähes / kyselyyn vastanneista. Varsinkin ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat pitävät yrittäjyyttä tärkeänä työllistämiskeinona. Vastanneista yli % on halukkaita perustamaan yrityksen mahdollisimman pian, heti valmistumisensa jälkeen tai valmistumisen ja työkokemuksen saannin jälkeen. Näiden lisäksi lähes puolet vastaajista voisi perustaa yrityksen ehkä joskus tulevaisuudessa. Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisten yrittäjyyshalukkuus on ollut 000- luvulla alhaisempi kuin missään muussa EU-maassa. Miehet ovat sekä yleisesti että tämän selvityksen mukaan naisia kiinnostuneempia yrityksen perustamisesta. Isän, lähisukulaisten ja ystävien yrittäjyydellä on merkittävä vaikutus yrittäjyysaikeisiin mutta äidin yrittäjyydellä ei tämän selvityksen mukaan ole vaikutusta yrittäjyysaikeisiin. Yrittäjyydessä kiinnostavat etenkin oman osaamisen hyödyntäminen, itsenäinen työ ja vapaat työajat. Alueen lukiolaiset ovat selvityksen mukaan huomattavasti kiinnostuneempia yrittäjyydestä kuin lukiolaiset Suomessa keskimäärin. Reilu kolmannes alueen lukiolaisista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona alallaan ja lähes 0 % voisi ajatella perustavansa oman yrityksen. Nuorisobarometri 00 mukaan vain alle 0 % Suomen lukiolaisista harkitsee yrityksen perustamista. Valtion Nuorisoasiain Neuvottelukunta NUORAn vuosittain tekemän Nuorisobarometrin mukaan nimenomaan suomalaisnuorten kiinnostus yrityksen perustamista kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Suomen Yrittäjien tilastojen mukaan uusien yrittäjien koulutuspohja on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin: vuoden 000 jälkeen yrityksen perustaneilla % on korkeakoulututkinto, kun luku ennen vuotta 000 yrityksen perustaneiden joukossa on vain %. Yrittäjyys myös arveluttaa vastanneita: eniten arveluttavat epävarmat tulot ja epäonnistumisen pelko. Riskejä vähentääkseen huomattava osa yrittäjyydestä kiinnostuneista haluaisi aloittaa yrittäjätaipaleensa esihautomossa. Esihautomotoiminnalta odotetaan apua markkinoiden selvittämisessä, liiketoimintaopintoja sekä liiketoimintasuunnitelman kehittämistä, mutta toivotaan myös kannustusta sekä turvallista ohjeistusta ja opastusta. Esihautomotoiminnan tunnettuus on varsin alhaista vastanneiden keskuudessa: / ei osannut vastata kysymykseen tai ei tiennyt, mikä esihautomo on. Yrittäjät tarvitsevat lähes alasta riippumatta kaupallista osaamista niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin myös varsinaisessa yritystoiminnassaan. Aiempien tutkimusten mukaan kaupalliselle alalle haetaan opiskelemaan sen mielenkiintoisuuden perusteella ja/tai oman kiinnostuksen perusteella kauppatieteellistä alaa kohtaan. Tämän tutkimuksen mukaan % vastaajista voisi opiskella ja lähes kolmannes voisi todennäköisesti opiskella pienen määrän opintoja yliopiston vaatimusten mukaisesti, jos kyseiset opinnot olisivat hyväksiluettavissa heidän nykyisissä opinnoissaan. Lä-

18 hes neljännes vastaajista voisi opiskella tai voisi todennäköisesti opiskella pienen määrän yliopisto-opintoja, vaikkei saisi luettua niitä hyväksi nykyisessä koulutuksessaan. Varsinkin Sievin, Nivalan ja Haapaveden lukioissa ollaan kiinnostuneita opiskelemaan yliopisto-opintoja. Pieni määrä vastaajia on kiinnostunut myös yliopistoon valmentavasta koulutuksesta (, %), kauppatieteen kandidaattiohjelmasta (, %) ja kauppatieteen maisteriohjelmasta (, %). Yrittäjyyden, markkinoinnin ja johtamisen opiskelu kiinnostavat vastanneita eniten. Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kiinnostavat eniten yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan suunnittelu. Markkinoinnissa vastaajia kiinnostavat asiakassuhteet, tuotteet ja markkinat sekä kuluttajien käyttäytyminen, ja johtamisessa työyhteisön kehittäminen, projektityöskentely, henkilöstön johtaminen ja tuotekehitys. Kiinnostavimpina tapoina oppia taloustieteisiin liittyviä asioita pidetään yritysvierailuja ja yrittäjien kokemusten kuulemista, näiden jälkeen kiinnostavimpina pidetään luentoja ja oppitunteja. Tiimiopiskelu kiinnostaa vähiten. Opiskelijoiden kiinnostukseen pyritään alueella vastaamaan tarjoamalla keskeisiä osia kauppatieteiden opinnoista Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen toimijoiden yhteistyöllä. Oulun Eteläisen instituutilla on tavoitteena toteuttaa syksystä 00 alkaen Oulun yliopiston vaatimusten mukainen markkinoinnin perusopintokokonaisuus ( op) avoimen yliopiston kautta sekä yrittäjyyden perusopintokokonaisuus ( op) yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun liiketalouden Haapajärven yksikön ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kanssa. Haapaveden opistossa alkaa syksyllä 00 taloustieteellinen linja, jonka osana opiskelijat suorittavat liiketaloustieteen perusopintokokonaisuuden ( op) Joensuun yliopiston vaatimusten mukaisesti.

19 Graafisia esityksiä LIITE Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/lukiolaiset Johtaminen 0 Markkinointi Laskentatoimi 0 0 Mielestäni riittävästi Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/ammattiopistot Kansantaloustiede 0 0 Johtaminen Mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut Laskentatoimi En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/amk:t Kansantaloustiede Johtaminen 0 0 Olen mielestäni riittävästi Markkinointi Laskentatoimi 0 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys

20 Graafisia esityksiä LIITE Opiskellut nykyisessä koulutuksessa/opistot Kansantaloustiede Johtaminen Olen mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut Laskentatoimi 0 En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Opiskellut nykyisessä koulutuksessaan/maisteriohjelmat Kansantaloustiede 0 Johtaminen Olen mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Laskentatoimi 0 Yrittäjyys 0 0 Kiinnostus johtamisen opiskeluun/lukiot Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen

21 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus johtamisen opiskeluun/ammattiopistot Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen 0 Henkilöstön johtaminen Kiinnostus johtamisen opiskeluun/amk:t Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 Työyhteisön kehittäminen Osaamisen ja tiedon johtaminen 0 Henkilöstön johtaminen Kiinnostus johtamisen opiskeluun/opistot Tuotekehitys Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen

22 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus johtamisen opiskeluun/maisteriohjelmat Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/lukiot Tilinpäätös 0 Yrityksen verotus 0 Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito 0 Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/ammattiopistot Tilinpäätös 0 Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto

23 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/amk:t Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/opistot Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 0 Kirjanpito 0 Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/maisteriohjelmat Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto 0 0

24 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/lukiot Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot 0 0 Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/ammattiopistot Kansainvälinen markkinointi Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen 0 Asiakassuhteet 0 0 Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinointiin/amk:t Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen 0 Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat

25 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/opistot Kansainvälinen markkinointi Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/maisteriohjelmat Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot 0 Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet 0 0 Tuotteet ja markkinat Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/lukiot Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto

26 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/ammattiopistot Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous Perustieto Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/amk:t Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/opistot Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto

27 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/maisteriohjelmat Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous Perustieto Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/lukiot Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/ammattiopistot Kansainvälinen yritystoiminta 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot 0 0 Yritystoiminnan aloittaminen

28 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/amk:t Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/opistot Kansainvälinen yritystoiminta 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot 0 Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/maisteriohjelmat Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen 0 0 0

29 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/lukiot Oppisopimuskoulutus 0 Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Yritysvierailut Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/ammattiopistot Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu 0 Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Yritysvierailut 0 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/amk:t Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu 0 Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut Seminaarit Luennot, oppitunnit

30 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/opistot Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/maisteriohjelmat Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu 0 Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Vanhempien, sukulaisten ja ystävien yrittäjyys Ei ole kiinnostusta yrittäjyyteen Aikoo yrittäjäksi On aiemmin toiminut yrittäjänä Äiti Isä Muu sukulainen Ystävä tai kaveri Toimii tällä hetkellä yrittäjänä

31 Taulukointeja LIITE Vastanneiden opiskelupaikat Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,0,0, Kärsämäen lukio 0,,, Nivalan lukio,0,0, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,, 0, Ylivieskan lukio,,,0 HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,,, HAI hevostalous,,,0 NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli 0,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, Oulaisten amm.op, puhd.palv,, 0,0 Oulaisten amm.op, tietojenkäsittely,, 0, ARTEMA matkailu,0,0, ARTEMA metalli 0,,, ARTEMA puuala 0,,,0 ARTEMA rakennusala,,, ARTEMA vaatetus,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,0,0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, sosiaaliala,,, KPAMK/Ylivieska, sähkötekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,, 0,0 OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Suoritan kaksoistutkintoa,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu 0,, 00,0 Total 00,0 00,0 HAI= Haapaveden ammattiopisto, NAO= Nivalan ammattiopisto, Haapop= Haapaveden opisto

32 Taulukointeja LIITE Vastaajien syntymävuodet Valid Frequency Valid Cumulative,,,,,, 0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,,,,0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00,0 Total 00,0 00,0 Sukupuoli Valid Cumulative Frequency Valid Nainen,0,, Mies,, 00,0 Total, 00,0 Missing System, Total 00,0

33 Taulukointeja LIITE On opiskellut mielestään riittävästi yrittäjyyttä Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,, 0, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,, 0, HAI hevostalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,, 0, NAO sähköala 0,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, Oulaisten amm.op, puhd.palv,,,0 ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv 0, 0,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,0,0, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, sosiaaliala,,,0 KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Suoritan kaksoistutkintoa,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

34 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut nykyisessä koulutuksessa yrittäjyyttä mutta haluaisi sitä opiskella Opiskellut mielestään riittävästi laskentatointa Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio 0, 0,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, NAO autoala,, 0, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,, 00,0 Total 00,0 00,0 Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,, 0, HAI liiketalous 0, 0, 0, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,, 0, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,, 0, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,,0 Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,, 0, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

35 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut laskentatointa mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio 0, 0, 0, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Pulkkilan lukio,, 0, Sievin lukio 0, 0,, NAO autoala,,, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, ARTEMA puuala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,, 0, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,,,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,, 00,0 Total 00,0 00,0 Opiskellut mielestään riittävästi markkinointia Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Oulaisten lukio,,, HAI liiketalous 0, 0,, HAI tietojenkäsittely 0,,, HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,, 0,0 NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,, 0, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,0,0, Oulaisten amm.op, tietojenkäsittely,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,0,0, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,,0 KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,,,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,, 0,0 Haapop media-assistentti,, 0, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 0 00,0 00,0

36 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut markkinointia mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, HAI maatalous,0,0, NAO autoala,,, NAO kone ja metalli,0,0 0, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,0,0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,,0 Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,0,0, Haapop media-assistentti,, 00,0 Total 00,0 00,0 Opiskellut mielestään riittävästi johtamista Frequency Valid Cumulative Valid Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,,0 HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,, 0, NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,,0 OY, mobiilimaisteriohj,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

37 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut johtamista, mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,, NAO autoala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA puuala,,,0 ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0 On opiskellut mielestään riittävästi kansantaloustiedettä Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, HAI liiketalous 0,,, HAI tietojenkäsittely 0,,,0 HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala 0,, 0, NAO talotekniikka,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,,0 NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,0,0, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,, 0, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,, 00,0 Total 00,0 00,0

38 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut kansantaloustiedettä, mutta haluaisi sitä opiskella Yrittäjyys työllistymiskeinona erittäin tärkeä Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,, 0, Nivalan lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Sievin lukio,,, NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,, 0,0 NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, ARTEMA puuala,, 0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj 0, 0,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0 Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,, 0, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI maatalous,,,0 HAI hevostalous,,, NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito 0, 0,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,,0 NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,,0 KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,,0 KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

39 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen mahdollisimman pian Frequency Valid Cumulative Valid Kärsämäen lukio 0,0 0,0 0,0 NAO autoala 0,0 0,0 0,0 NAO hiusala 0,0 0,0 0,0 NAO kone ja metalli 0,0 0,0 0,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn 0,0 0,0 0,0 KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,0 0,0 0,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj 0,0 0,0 00,0 Total 0 00,0 00,0 Haluaa perustaa yrityksen * Sukupuoli Crosstabulation Sukupuoli Total Nainen Mies Haluaa Haluaa Count perustaa 0 yrityksen % within Sukupuoli,%,%,% Ei osaa sanoa Count 00 % within Sukupuoli,%,%,0% Ei halua Count 0 % within Sukupuoli,%,%,% Total Count % within Sukupuoli 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,0(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa perustaa yrityksen Haluaa perustaa yrityksen * Äidin yrittäjyys Crosstabulation Haluaa Ei osaa sanoa Count Äidin yrittäjyys Kyllä Ei Total % within Äidin yrittäjyys,%,%,% Count % within Äidin yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count % within Äidin yrittäjyys,%,0%,% Total Count % within Äidin yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a), a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,.

40 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen Haluaa Ei osaa sanoa Haluaa perustaa yrityksen * Isän yrittäjyys Crosstabulation Count Isän yrittäjyys Kyllä Ei Total % within Isän yrittäjyys,0%,%,% Count % within Isän yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count % within Isän yrittäjyys,% 0,%,% Total Count % within Isän yrittäjyys 00,0 % Chi-Square Tests 00,0% 00,0% Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),0 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa perustaa yrityksen Haluaa perustaa yrityksen * Muun sukulaisen yrittäjyys Crosstabulation Haluaa Ei osaa sanoa Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys Count Muun sukulaisen yrittäjyys Kyllä Ei Total,%,0%,0% 0 % within Muun sukulaisen yrittäjyys,%,0%,% Ei halua Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys,% 0,%,% Total Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is 0,.

41 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen * Ystävän yrittäjyys Crosstabulation Haluaa perustaa yrityksen Haluaa Ei osaa sanoa Count % within Ystävän yrittäjyys Count Ystävän yrittäjyys Kyllä Ei Total,%,%,% 0 % within Ystävän yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count 0 % within Ystävän yrittäjyys,%,%,% Total Count % within Ystävän yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa osallistua esihautomotoimintaan Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Nivalan lukio 0, 0,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI maatalous,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,, 0,0 Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjien. Yrittäjän osaamisohjelma. helsinginyrittajat.fi

Helsingin Yrittäjien. Yrittäjän osaamisohjelma. helsinginyrittajat.fi Helsingin Yrittäjien Yrittäjän osaamisohjelma helsinginyrittajat.fi Helsingin Yrittäjien Koulutusfoorumi 2 Helsingin Yrittäjien Koulutusfoorumin tavoitteena on kehittää yrittäjien ja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala Jäsentutkimus 2012 2 3 Jäsenkysely 2012 Taustaa...4 1 Vastaajien demografiset tekijät...5 2 Opinnot ja syrjintä...15 3 Opiskelijat ja työelämä...23 4 Tulevaisuuden työelämä ja odotukset omalta työelämältä...28

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Pasi Kinnunen, FM VOIKO YRITTÄJÄKSI KASVAA TAI KOULUTTAA? Yrittäjyysasenteen kehittyminen yksilötasolla

Pasi Kinnunen, FM VOIKO YRITTÄJÄKSI KASVAA TAI KOULUTTAA? Yrittäjyysasenteen kehittyminen yksilötasolla Pasi Kinnunen, FM VOIKO YRITTÄJÄKSI KASVAA TAI KOULUTTAA? Yrittäjyysasenteen kehittyminen yksilötasolla 1. Johdanto...2 2. Yrittäjyysasenteen kehittyminen...3 2.1. Yrittäjyyteen liittyvien asenteiden dilemma...7

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot