OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 1/2006 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 1/2006 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN"

Transkriptio

1 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI /00 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN Mari Ahonen

2 i Sisällysluettelo JOHDANTO.... Selvityksen taustaa.... Perusjoukko ja kyselyn toteutus... SELVITYKSEN TULOKSET.... Taustatiedot.... Nykyiset opinnot.... Kiinnostus johtamisen opiskeluun.... Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun.... Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun.... Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun.... Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun.... Kiinnostavimmat tavat opiskella liiketaloustieteitä.... Yrittäjyysaikeet....0 Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan.... Miten liiketaloustieteitä haluttaisiin alueella opiskella?... YHTEENVETO JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ... LIITTEET LIITE : Graafisia esityksiä LIITE : Taulukointeja LIITE : Avoimia vastauksia LIITE : Kyselylomake

3 JOHDANTO. Selvityksen taustaa Liiketaloudellista osaamista tarvitaan yhä enemmän jokaisessa ammatissa. Oulun Eteläisen alueella kyseistä opetusta annetaan mm. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Liiketalouden Haapajärven yksikössä, Haapajärven ammattiopiston liiketalouden linjalla ja Oulaisten ammattiopiston liiketalouden linjalla. Näiden lisäksi liiketaloustieteen opintoja annetaan osana useita eri ammattikorkeakoulu- ja ammattiopistojen opintoja, mutta alan yliopistotasoinen koulutus puuttuu alueelta kokonaan. Syksyllä 00 Oulun yliopiston alueyksikössä Oulun Eteläisen instituutissa alettiin selvittää, kuinka alueella voitaisiin toteuttaa yliopistotasoisia kauppatieteellisiä opintoja osana alueelle suunniteltavaa koulutusväylää. Tämä kysely on osa kyseisen koulutuksen kehittämistä.. Perusjoukko ja kyselyn toteutus Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kokonaistutkimuksena alueen ammattiopistojen, lukioiden, opistojen, ammattikorkeakoulujen ja maisteriohjelmien päättöluokkien opiskelijoiden (yhteensä 00 henkilöä) yrittäjyysaikeita sekä kiinnostusta kauppatieteellisiä opintoja kohtaan. Aikuisopiskelijat rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Kysely toteutettiin...00 nettikyselynä oppilaitosten rehtoreiden ja muiden henkilöiden avustuksella osana oppitunteja ns. valvotusti, jotta varmistettaisiin mahdollisimman korkea vastausprosentti. Kaikki koulutusorganisaatiot eivät kuitenkaan olleet aktiivisesti mukana; osasta ei vastattu lainkaan ja osassa tieto kyselystä lähetettiin vastaajille sähköpostilla vastaamisen jäädessä näin ollen opiskelijoiden omalle vastuulle. Vastanneiden lukumäärä organisaatioittain ja linjoittain/aloittain on esitetty liitteessä. Perusjoukon koko osallistuneiden organisaatioiden ja linjojen/alojen/koulutusohjelmien osalta oli. Kyselyyn tuli vastauksia kpl. Näistä hylättiin seitsemän tyhjää lomaketta, joten vastausten käsittelyssä oli mukana lomaketta. Vastausprosentti oli näin ollen koko perusjoukosta, % ja osallistuneiden organisaatioiden/linjojen/alojen/koulutusohjelmien osalta, %. Eri vastaajamäärien vuoksi koulutusorganisaatioiden väliset erot eivät ole suoraan vertailtavissa, vaan tuloksia kannattaa mieluummin käyttää suuntaa-antavina. Koulutusorganisaatiokohtaisen hyödynnettävyyden vuoksi graafiset esitykset on kuvattu tässä raportissa frekvensseinä. Osa vastaajista oli kokenut kyselyyn vastaamisen vaikeaksi, koska kyselyssä selvitettävät asiat eivät välttämättä olleet kaikille tuttuja tai asiat eivät kiinnostaneet heitä. Nämä näkyvät osassa kysymyksiä en osaa sanoa -vastausten suurena määränä tai kysymykseen vastaamatta jättämisenä. Oulun Eteläisen alue käsittää kuntaa ja kolme seutukuntaa. Alueen asukasluku oli vuonna 00 yli 000 henkilöä. Alueen koulutustaso on keskimääräistä alhaisempi. Vuonna 00 yli -vuotiaista ilman perusasteen jälkeistä koulutusta oli %, valtakunnallisen keskiarvon ollessa %. Samana vuonna korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus yli -vuotiaista oli vain, % ( %).

4 SELVITYKSEN TULOKSET. Taustatiedot Kyselyyn vastanneista henkilöstä oli lukiolaisia ( %), ammattiopistojen opiskelijoita ( %), ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ( %), opistojen opiskelijoita ( %) ja maisteriohjelmien opiskelijoita ( %). Yksi vastaaja suorittaa kaksoistutkintoa, hänet on laskettu lukiolaiseksi. Tyypillinen vastaajien syntymävuosi oli (, % vastaajista) maisteriohjelmien ollessa tästä poikkeus (moodi ). Vastaajista oli naisia %. Lukio Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Opisto Maisteriohjelma Kuvio : Kyselyyn vastanneet oppilaitoksittain. Nykyiset opinnot Nykyisessä koulutuksessaan on yrittäjyyttä opiskellut 0, % vastanneista. Näistä hieman yli puolet on opiskellut sitä mielestään riittävästi. Prosentuaalisesti eniten yrittäjyyttä on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Lukumääräisesti eniten mielestään riittävästi yrittäjyyttä opiskelleita on Nivalan ammattiopiston sähköalalla, Ylivieskan ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalla sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön mediatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Lukioissa on opiskeltu vähiten yrittäjyyttä. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet yrittäjyyttä, 0, % haluaisi sitä opiskella. Sievin ja Nivalan lukioissa on eniten niitä, jotka eivät ole opiskelleet yrittäjyyttä mutta jotka haluaisivat sitä opiskella. Sisältää vastaukset Olen opiskellut mielestäni riittävästi ja Olen, mutta en mielestäni riittävästi. Jatkossa KPAMK

5 Johtamista on opiskellut, % vastaajista, vain, % on opiskellut sitä mielestään riittävästi. Eniten johtamista on opiskeltu ammattikorkeakouluissa, tätä mieltä ovat varsinkin KPAMK:n Haapajärven yksikön liiketalouden opiskelijat ja KPAMK:n Ylivieskan yksikön mediatekniikan opiskelijat. Vähiten johtamista on opiskeltu lukioissa. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet johtamista, viidesosa haluaisi sitä opiskella. Erityisesti Sievin ja Nivalan lukioissa ollaan kiinnostuneita opiskelemaan johtamista. Laskentatointa ja kirjanpitoa kaikista vastaajista on opiskellut, %, mielestään riittävästi, %. Eniten laskentatointa ja kirjanpitoa on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Varsinkin Nivalan ammattiopiston sähköalan ja Haapaveden ammattiopiston liiketalouden opiskelijat ovat opiskelleet laskentatointa mielestään riittävästi. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet laskentatointa ja kirjanpitoa, haluaisi sitä opiskella, %. Laskentatointa ja kirjanpitoa haluttaisiin opiskella varsinkin Nivalan lukiossa. Markkinointia vastaajista on opiskellut nykyisessä koulutuksessaan, % vastaajista. Reilut puolet näistä ei ole opiskellut markkinointia mielestään riittävästi. Myös markkinointia on opiskeltu eniten ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Etenkin Haapajärven ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä KPAMK:n Haapajärven yksikön liiketalouden opiskelijat ja KPAMK:n Ylivieskan yksikön mediatekniikan opiskelijat ovat opiskelleet sitä mielestään riittävästi. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet markkinointia, lähes neljännes haluaisi sitä opiskella. Markkinointia haluttaisiin opiskella varsinkin Sievin, Nivalan ja Haapaveden lukioissa. Kansantaloustiedettä kaikista vastaajista on opiskellut, %, mielestään riittävästi, %. Eniten kansantaloustiedettä on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa, riittävästi varsinkin Haapajärven ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä Nivalan ammattiopiston sähköalan opiskelijat. Niistä jotka eivät ole opiskelleet kansantaloustiedettä,, % haluaisi sitä opiskella. Nivalan lukiossa on eniten kansantaloustieteen opiskelusta kiinnostuneita. / kaikista vastaajista ei ole opiskellut yrittäjyyttä, laskentatointa ja kirjanpitoa, markkinointia, johtamista tai kansantaloustiedettä muualla tai aiemmin. Lukiolaisista, % on opiskellut em. opintoja muualla tai aiemmin, maisteriohjelmien opiskelijoiden keskuudessa vastaava luku on lähes 0 %. Eniten muualla tai aiemmin on opiskeltu yrittäjyyttä, laskentatointa ja verotusta sekä markkinointia. Näitä on opiskeltu lähinnä yläasteella, lukiossa ja ammattiopistoissa, mutta myös muissa oppilaitoksissa, esim. kauppaoppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja markkinointi-instituutissa.

6 Opiskellut nykyisessä koulutuksessa Kansantaloustiede Johtaminen Markkinointi Laskentatoimi 0 Mielestäni riittävästi Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Kiinnostus johtamisen opiskeluun Kaikkien vastaajien keskuudessa johtamiseen liittyvissä asioissa eniten kiinnostusta on työyhteisön kehittämiseen ja projektityöskentelyyn. Myös henkilöstön johtaminen ja tuotekehitys kiinnostavat. Ammattiopiston opiskelijoita kiinnostavat eniten työyhteisön kehittäminen ja tuotekehitys. Lukiolaisia kiinnostavat henkilöstön johtaminen, projektityöskentely ja työyhteisön kehittäminen. Ammattikorkeakoululaiset ovat kiinnostuneita opiskelemaan projektityöskentelyä, työyhteisön kehittämistä ja tuotekehitystä. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat eniten työyhteisön kehittäminen ja projektityöskentely. Maisteriopiskelijat ovat kiinnostuneita opiskelemaan osaamisen ja tiedon johtamista, työyhteisön kehittämistä, tuotekehitystä ja henkilöstön johtamista. Vähiten vastaajia kiinnostavat materiaalihallinto ja logistiikka. Maisteriohjelmissa opiskelevat ja lukiolaiset eivät ole kiinnostuneita myöskään harjoitusyrityksessä toimimisesta. Kiinnostavaan sisältyy vaihtoehdot erittäin kiinnostava ja vähän kiinnostava. Vähiten kiinnostava sisältää vaihtoehdot ei lainkaan kiinnostava ja ei kovin kiinnostava.

7 Kiinnostus johtamisen opiskeluun Tuotekehitys 0 0 Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 0 Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun Vastaajat ovat laskentatoimen asioista useammin ei-kiinnostuneita kuin kiinnostuneita. Eniten vastaajia kiinnostavat investointi- ja rahoitussuunnittelu ja kirjanpito. Näiden lisäksi ammattikorkeakoululaisia kiinnostaa yrityksen taloushallinto ja maisteriohjelmien opiskelijoita tuloslaskenta ja tase. Laskentatoimessa vähiten kaikkia vastaajia kiinnostavat tuloslaskenta ja tase. Näiden lisäksi lukiolaisia kiinnostaa vähiten tilinpäätöksen tekeminen ja kirjanpito. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat vähiten yrityksen verotus ja kirjanpito, maisteriohjelmien opiskelijoita kirjanpito, verotus ja tilinpäätöksen tekeminen. Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun Tilinpäätös 0 0 Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto

8 . Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun Markkinointiin liittyvistä asioista vastaajia kiinnostavat eniten asiakassuhteet ja kuluttajien käyttäytyminen. Lukiolaiset ovat kiinnostuneita asiakassuhteiden lisäksi tuotteista ja markkinoista sekä kansainvälisestä markkinoinnista. Ammattikorkeakoululaisia kiinnostaa eniten asiakassuhteiden lisäksi kuluttajien käyttäytyminen ja markkinointiviestintä. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat eniten asiakassuhteet ja yritysten välinen yhteistyö. Maisteriohjelmien opiskelijoita kiinnostavat yritysten välinen yhteistyö, asiakassuhteet, kuluttajien käyttäytyminen sekä ostotoiminta ja toimittajaverkostot. Vähiten kaikkia vastaajia kiinnostavat ostotoiminta ja toimittajaverkostot. Poikkeuksen tähän tekevät maisteriohjelmien opiskelijat, jotka pitävät sitä toiseksi kiinnostavimpana. Maisteriohjelmien ja opistojen opiskelijoita kiinnostaa vähiten kansainvälinen markkinointi. Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun Kansainvälinen markkinointi 0 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot 0 Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun Useammat mainitsevat olevansa ei-kiinnostuneita kuin kiinnostuneita kansantaloustieteen asioiden opiskelusta. Kansantaloustieteestä kiinnostaa eniten perustieto kansantaloustieteestä ja kansainvälinen talous, tästä poikkeuksena kuitenkin ammattiopistojen opiskelijat, joita kiinnostaa eniten julkinen talous. Vähiten kansantaloustieteessä kiinnostaa ympäristötaloustiede.

9 Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous 0 0 Kansainvälinen talous 0 Perustieto Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kiinnostavat eniten yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan suunnittelu. Ammattikorkeakouluopiskelijoita ja opistojen opiskelijoita sen sijaan kiinnostavat eniten yritysmuodot. Vähiten vastaajia kiinnostaa kansainvälinen yritystoiminta. Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun Kansainvälinen yritystoiminta 0 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu 0 0 Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostavimmat tavat opiskella liiketaloustieteitä Yritysvierailuja ja yrittäjien kokemusten kuulemista pidetään kiinnostavimpina tapoina oppia liiketaloustieteisiin liittyviä asioita. Ammattiopiston ja opistojen opiskelijat ovat näiden lisäksi kiinnostuneita oppisopimuskoulutuksesta ja lukiolaiset luennoista.

10 Maisteriopiskelijat sen sijaan pitävät kiinnostavimpina opiskelumuotoina monimuotoopiskelua ja luentoja. Muina mielenkiintoisina tapoina vastaajat mainitsevat mm. käytännönläheiset tavat, mindmapit, projektiluontoiset opinnot, harjoittelun ja ryhmätyöt. Projektiluontoiset opinnot. Mutta projektien lisäksi olisi hyvä olla myös luentoja, joissa käytäisiin perusasiat läpi. Niitä tulisi opettaa nimenomaan mielenkiintoisella tavalla, ei aina saman kaavan mukaan Tiimiopiskelua pidetään kaikkien vastaajien keskuudessa vähiten kiinnostavana. Maisteriopiskelijoiden keskuudessa oppisopimuskoulutusta pidetään vähiten kiinnostavana. Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu 0 Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen 0 Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritys vierailut 00 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Yrittäjyysaikeet Lähes / kaikista vastaajista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona omalla alallaan. Ammattiopistojen opiskelijoiden keskuudessa luku on peräti, %, ja ammattikorkeakouluissa, %. Oman yrityksen voisi ajatella perustavansa vastaajaa: näistä mahdollisimman pian 0 vastaajaa ja heti valmistumisensa jälkeen 0 vastaajaa. Vaikkei suurin osa lukioista ole profiloitunut mihinkään tiettyyn alaan, reilu kolmannes lukiolaisista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona alallaan ja lähes 0 % lukiolaisista voisi ajatella yrityksen perustamista. Miehet ovat naisia halukkaampia perustamaan yrityksen. Isän, muiden sukulaisten sekä ystävien yrittäjyydellä on vaikutusta vastaajien halukkuuteen perustaa oma yritys, mutta äidin yrittäjyydellä asiaan ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Oma yritys on jo kuudella vastaajalla, näistä viisi on ammattiopiston opiskelijoita. Jos kukaan ei ota palkolliseksi, niin en minä työttömäksikään jää. Siinä on paljon sekä ikäviä asioita, että mukavia asioita, mutta en tiedä kummat niistä lopulta vievät voiton.

11 Halu on kova, mutta toimialasta ei ole tietoakaan, jos hyvä idea tulee ja mahdollisuus, niin aivan varmasti! Halukkuus perustaa oma yritys Kyllä, mahdollisimman pian Kyllä, heti valmistumiseni jälkeen Kyllä, kunhan olen valmistunut ja saanut työkokemusta Ehkä joskus tulevaisuudessa Minulla on jo oma yritys En En, olen mieluummin palkkatöissä Muutamat niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita yrittäjyydestä, ovat perustelleet kantaansa. ei kiinnosta ottaa stressiä koko loppuelämän Olisi se melkoinen askel elämässä, vähän kuin nuorallakävelyä pilkkopimeässä siitä on jäänyt traumoja huonon opettajan vuoksi liian suuri riski En ole sen tyyppinen persoona. Yrittäjyydessä kiinnostavat etenkin oman osaamisen hyödyntäminen, itsenäinen työ ja vapaat työajat. Lukiolaisia kiinnostaa oman osaamisen hyödyntämisen ja vapaiden työaikojen lisäksi hyvät tulot. Yrittäjyydessä kiinnostavia asioita on kysytty ainoastaan niiltä, jotka voivat ajatella oman yrityksen perustamista.

12 0 Yrittäjyydessä kiinnostavia asioita Vapaat työajat 0 Itsenäinen työ 0 Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Oman osaamisen hyödyntäminen Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Hyvät tulot Muita yrittäjyydessä kiinnostavia asioita ovat mm. vapaus, mahdollisuus toteuttaa omia ideoita, omien taitojen kehittäminen sekä se, että saa olla oma pomonsa. Yrittäjyys on elämäntapa, hyvin harvoin palkka on hyvä tai työajat valittavissa. Yrittäjänä saa toteuttaa itseään mutta sen työn kanssa on elettävä ja työaikojen laskeminen on unohdettava. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Tärkeimpänä se, että saa olla itse oma johtajansa. Saa auttaa asiakkaita parhaansa mukaan, sekä tarjota heille vain parasta laatua olevia tuotteita ja hoitoja. Yrittäjyydessä arveluttavat eniten epävarmat tulot ja epäonnistumisen pelko. Maisteriohjelmien opiskelijoita arveluttavat epävarmojen tulojen lisäksi yritystoiminnan sitovuus ja vähäinen vapaa-aika. Uhkarohkeaa hommaa! Tällä hetkellä, kun lapset ovat pieniä ei kiinnosta yrittäjyys, koska se sitoo paljon aikaa. Riski epäonnistumisesta tuntuu myös suurelta. -- en oikein usko olevani valmis ottamaan niin suurta vastuuta -- Yrittäjyydessä arveluttavia asioita oli tarkoitus kysyä ainoastaan niiltä, jotka voivat ajatella oman yrityksen perustamista. Teknisistä syistä tämä ei ollut onnistunut, vaan kysymys oli esitetty kaikille vastaajille.

13 Yrittäjyydessä arveluttavia asioita Yritystoiminnan sitovuus 0 Vähäinen vapaa-aika 0 Arveluttaa paljon Liiketoimintataitojen riittämättömyys Arveluttaa vähän Oman alan osaamisen riittämättömyys 0 0 Ei juurikaan arveluta Ei arveluta lainkaan Epäonnistumisen pelko 0 Epävarmat tulot Vaikka yrittäjyys kiinnostaisi, moni tuntuu tarvitsevan vielä paljon lisätietoa asiasta. mistä sitä apua saa jos haluaa perustaa oman yrityksen lähinnä pelottaa se, onko olemassa tarpeeksi tahoja, jotka auttavat ja neuvovat yrityksen perustamisessa ja sen ylläpidossa (=oma tietous ei riitä) yrittäjyydestä annetaan niin vähän tietoa, että on hankala kuvitella perustavansa yrityksen Muiden henkilöiden yrittäjänä toimimisesta vastaajilla on sekä kannustavia että huonoja kokemuksia. Veli ollut yrittäjänä ja sitoo pv viikossa. Todellinen tili tulee vasta kun yritys myydään. Yrittäjyys kiinnostaa mutta toisaalta hieman ehkä pelottaa kun on vierestä katsonut mitä se välillä voi olla. Kun kuuntelee yrittäjien nurinoita, niin eipä ole syntynyt innostusta asiaa kohtaan yrittäjyys on yksi vaihtoehto, saa nähdä miten käy tulevaisuudessa. Yrittäjyys tausta vaikuttaa varmasti..0 Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan Esihautomotoimintaan haluaa osallistua henkilöä: ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja yksi maisteriohjelmista. Käsite esihautomo on ilmeisesti melko vieras vastaajille, sillä lähes kolmasosa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.

14 haluaisin ensin kuulla asiasta lisää Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan 0 Kyllä, haluan osallistua esihautomotoimintaan Kuulostaa mielenkiintoiselta mutta en vielä halua osallistua Ei, en ole kiinnostunut esihautomotoiminnasta Esihautomotoiminnassa tärkeinä pidetään markkinoiden selvittämistä, liiketoimintaopintoja sekä liiketoimintasuunnitelman kehittämistä. Ammattiopistojen ja maisteriohjelmien opiskelijat korostavat myös yhteistyötä yrittäjien kanssa. Muita esihautomoyhteistyöltä odotettuja asioita ovat mm. itseluottamuksen karttuminen, käytännön oppiminen, henkilökohtaisen idean työstäminen, hyvä ryhmähenki, kannustus sekä turvallinen opastus ja ohjeistus. Esihautomotoimintojen tärkeys Yhteistyö yrittäjänä toimivien kanssa 0 Markkinoiden selvittäminen 0 Erittäin tärkeä Vähän tärkeä Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä Liiketoimintaopinnot

15 . Miten liiketaloustieteitä haluttaisiin alueella opiskella? Yhteensä vastaajaa voisi opiskella pienen määrän ( op) opintoja yliopiston vaatimusten mukaisesti, jos kyseiset opinnot olisivat hyväksiluettavissa heidän nykyisissä opinnoissaan. Vastaajista on ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti pienen määrän hyväksiluettavia yliopisto-opintoja voisi opiskella 0 vastaajaa. vastaajaa voisi opiskella pienen määrän ( op) yliopisto-opintoja, vaikkei saisi niitä luettua hyväksi nykyisessä koulutuksessaan. Näistä on ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti pienen määrän yliopisto-opintoja voisi opiskella vastaajaa, vaikkei saisikaan niistä hyväksilukua nykyisissä opinnoissaan. Yliopistoon valmentavassa koulutuksessa voisi opiskella vastaajaa ( ammattiopistoista, lukioista, opistoista) ja voisi todennäköisesti opiskella vastaajaa ( ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista ) Kauppatieteen kandidaattiohjelmassa voisi opiskella vastaajaa: ammattiopistoista, lukioista 0, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti kauppatieteen kandidaattiohjelmassa voisi opiskella vastaajaa, näistä ammattiopistoista, lukiolaisista, ammattikorkeakoululaisista, opistoista ja maisteriohjelmista. Kauppatieteen maisteriohjelmassa voisi opiskella vastaajaa (ammattiopistot, lukiot 0, ammattikorkeakoulut, opistot ja maisteriohjelmat ) ja todennäköisesti voisi opiskella vastaajaa (ammattiopistot, lukiot, ammattikorkeakoulut, opistot ja maisteriohjelmat ). Kuinka liiketaloustieteen opintoja haluttaisiin opiskella alueella? Kauppatieteiden maisteriohjelma Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kyllä Todennäköisesti Yliopistoon valmentava koulutus Luultavasti en YO perusopintokokonaisuus, ei hyväksilukua 0 En YO perusopintokokonaisuus, osana opintoja Muutama vastaaja antoi myös ideoita liiketaloudellisen koulutuksen suunnitteluun. Peruskoulusta alkaen pitäisi kaikille pakollisena käsitellä liiketaloutta ainakin hieman. Tiedon myötä esim. yrittäjäksi ryhtymisen halu saattaisi nousta. --

16 Kannattaa yrittää innostaa mahdollisimman monia aloja opiskelevia yrittäjiksi, jottei koulutus jää vain merkonomeille tms. -- enemmän pitäisi kertoa jatko-opintomahdollisuuksista yhteistyö yliopistojen kanssa Palkatkaa uusia innokkaita opettajia. --

17 YHTEENVETO JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää Oulun Eteläisen alueen ammattiopistojen, lukioiden, ammattikorkeakoulujen, opistojen ja maisteriohjelmien päättöluokkien opiskelijoiden kiinnostusta kauppatieteellisiä opintoja, yrittäjyysopintoja ja yrittäjyyttä kohtaan. Kyselyn vastausprosentti oli, % koko perusjoukosta ja, % osallistuneiden organisaatioiden osalta. Yrittäjyys on Oulun Eteläisen alueella tärkeä työllistymiskeino. Yrittäjyyttä pitää erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona omalla alallaan lähes / kyselyyn vastanneista. Varsinkin ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat pitävät yrittäjyyttä tärkeänä työllistämiskeinona. Vastanneista yli % on halukkaita perustamaan yrityksen mahdollisimman pian, heti valmistumisensa jälkeen tai valmistumisen ja työkokemuksen saannin jälkeen. Näiden lisäksi lähes puolet vastaajista voisi perustaa yrityksen ehkä joskus tulevaisuudessa. Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisten yrittäjyyshalukkuus on ollut 000- luvulla alhaisempi kuin missään muussa EU-maassa. Miehet ovat sekä yleisesti että tämän selvityksen mukaan naisia kiinnostuneempia yrityksen perustamisesta. Isän, lähisukulaisten ja ystävien yrittäjyydellä on merkittävä vaikutus yrittäjyysaikeisiin mutta äidin yrittäjyydellä ei tämän selvityksen mukaan ole vaikutusta yrittäjyysaikeisiin. Yrittäjyydessä kiinnostavat etenkin oman osaamisen hyödyntäminen, itsenäinen työ ja vapaat työajat. Alueen lukiolaiset ovat selvityksen mukaan huomattavasti kiinnostuneempia yrittäjyydestä kuin lukiolaiset Suomessa keskimäärin. Reilu kolmannes alueen lukiolaisista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona alallaan ja lähes 0 % voisi ajatella perustavansa oman yrityksen. Nuorisobarometri 00 mukaan vain alle 0 % Suomen lukiolaisista harkitsee yrityksen perustamista. Valtion Nuorisoasiain Neuvottelukunta NUORAn vuosittain tekemän Nuorisobarometrin mukaan nimenomaan suomalaisnuorten kiinnostus yrityksen perustamista kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Suomen Yrittäjien tilastojen mukaan uusien yrittäjien koulutuspohja on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin: vuoden 000 jälkeen yrityksen perustaneilla % on korkeakoulututkinto, kun luku ennen vuotta 000 yrityksen perustaneiden joukossa on vain %. Yrittäjyys myös arveluttaa vastanneita: eniten arveluttavat epävarmat tulot ja epäonnistumisen pelko. Riskejä vähentääkseen huomattava osa yrittäjyydestä kiinnostuneista haluaisi aloittaa yrittäjätaipaleensa esihautomossa. Esihautomotoiminnalta odotetaan apua markkinoiden selvittämisessä, liiketoimintaopintoja sekä liiketoimintasuunnitelman kehittämistä, mutta toivotaan myös kannustusta sekä turvallista ohjeistusta ja opastusta. Esihautomotoiminnan tunnettuus on varsin alhaista vastanneiden keskuudessa: / ei osannut vastata kysymykseen tai ei tiennyt, mikä esihautomo on. Yrittäjät tarvitsevat lähes alasta riippumatta kaupallista osaamista niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin myös varsinaisessa yritystoiminnassaan. Aiempien tutkimusten mukaan kaupalliselle alalle haetaan opiskelemaan sen mielenkiintoisuuden perusteella ja/tai oman kiinnostuksen perusteella kauppatieteellistä alaa kohtaan. Tämän tutkimuksen mukaan % vastaajista voisi opiskella ja lähes kolmannes voisi todennäköisesti opiskella pienen määrän opintoja yliopiston vaatimusten mukaisesti, jos kyseiset opinnot olisivat hyväksiluettavissa heidän nykyisissä opinnoissaan. Lä-

18 hes neljännes vastaajista voisi opiskella tai voisi todennäköisesti opiskella pienen määrän yliopisto-opintoja, vaikkei saisi luettua niitä hyväksi nykyisessä koulutuksessaan. Varsinkin Sievin, Nivalan ja Haapaveden lukioissa ollaan kiinnostuneita opiskelemaan yliopisto-opintoja. Pieni määrä vastaajia on kiinnostunut myös yliopistoon valmentavasta koulutuksesta (, %), kauppatieteen kandidaattiohjelmasta (, %) ja kauppatieteen maisteriohjelmasta (, %). Yrittäjyyden, markkinoinnin ja johtamisen opiskelu kiinnostavat vastanneita eniten. Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kiinnostavat eniten yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan suunnittelu. Markkinoinnissa vastaajia kiinnostavat asiakassuhteet, tuotteet ja markkinat sekä kuluttajien käyttäytyminen, ja johtamisessa työyhteisön kehittäminen, projektityöskentely, henkilöstön johtaminen ja tuotekehitys. Kiinnostavimpina tapoina oppia taloustieteisiin liittyviä asioita pidetään yritysvierailuja ja yrittäjien kokemusten kuulemista, näiden jälkeen kiinnostavimpina pidetään luentoja ja oppitunteja. Tiimiopiskelu kiinnostaa vähiten. Opiskelijoiden kiinnostukseen pyritään alueella vastaamaan tarjoamalla keskeisiä osia kauppatieteiden opinnoista Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen toimijoiden yhteistyöllä. Oulun Eteläisen instituutilla on tavoitteena toteuttaa syksystä 00 alkaen Oulun yliopiston vaatimusten mukainen markkinoinnin perusopintokokonaisuus ( op) avoimen yliopiston kautta sekä yrittäjyyden perusopintokokonaisuus ( op) yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun liiketalouden Haapajärven yksikön ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kanssa. Haapaveden opistossa alkaa syksyllä 00 taloustieteellinen linja, jonka osana opiskelijat suorittavat liiketaloustieteen perusopintokokonaisuuden ( op) Joensuun yliopiston vaatimusten mukaisesti.

19 Graafisia esityksiä LIITE Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/lukiolaiset Johtaminen 0 Markkinointi Laskentatoimi 0 0 Mielestäni riittävästi Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/ammattiopistot Kansantaloustiede 0 0 Johtaminen Mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut Laskentatoimi En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/amk:t Kansantaloustiede Johtaminen 0 0 Olen mielestäni riittävästi Markkinointi Laskentatoimi 0 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys

20 Graafisia esityksiä LIITE Opiskellut nykyisessä koulutuksessa/opistot Kansantaloustiede Johtaminen Olen mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut Laskentatoimi 0 En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Opiskellut nykyisessä koulutuksessaan/maisteriohjelmat Kansantaloustiede 0 Johtaminen Olen mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Laskentatoimi 0 Yrittäjyys 0 0 Kiinnostus johtamisen opiskeluun/lukiot Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen

21 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus johtamisen opiskeluun/ammattiopistot Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen 0 Henkilöstön johtaminen Kiinnostus johtamisen opiskeluun/amk:t Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 Työyhteisön kehittäminen Osaamisen ja tiedon johtaminen 0 Henkilöstön johtaminen Kiinnostus johtamisen opiskeluun/opistot Tuotekehitys Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen

22 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus johtamisen opiskeluun/maisteriohjelmat Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/lukiot Tilinpäätös 0 Yrityksen verotus 0 Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito 0 Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/ammattiopistot Tilinpäätös 0 Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto

23 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/amk:t Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/opistot Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 0 Kirjanpito 0 Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/maisteriohjelmat Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto 0 0

24 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/lukiot Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot 0 0 Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/ammattiopistot Kansainvälinen markkinointi Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen 0 Asiakassuhteet 0 0 Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinointiin/amk:t Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen 0 Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat

25 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/opistot Kansainvälinen markkinointi Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/maisteriohjelmat Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot 0 Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet 0 0 Tuotteet ja markkinat Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/lukiot Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto

26 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/ammattiopistot Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous Perustieto Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/amk:t Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/opistot Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto

27 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/maisteriohjelmat Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous Perustieto Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/lukiot Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/ammattiopistot Kansainvälinen yritystoiminta 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot 0 0 Yritystoiminnan aloittaminen

28 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/amk:t Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/opistot Kansainvälinen yritystoiminta 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot 0 Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/maisteriohjelmat Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen 0 0 0

29 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/lukiot Oppisopimuskoulutus 0 Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Yritysvierailut Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/ammattiopistot Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu 0 Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Yritysvierailut 0 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/amk:t Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu 0 Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut Seminaarit Luennot, oppitunnit

30 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/opistot Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/maisteriohjelmat Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu 0 Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Vanhempien, sukulaisten ja ystävien yrittäjyys Ei ole kiinnostusta yrittäjyyteen Aikoo yrittäjäksi On aiemmin toiminut yrittäjänä Äiti Isä Muu sukulainen Ystävä tai kaveri Toimii tällä hetkellä yrittäjänä

31 Taulukointeja LIITE Vastanneiden opiskelupaikat Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,0,0, Kärsämäen lukio 0,,, Nivalan lukio,0,0, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,, 0, Ylivieskan lukio,,,0 HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,,, HAI hevostalous,,,0 NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli 0,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, Oulaisten amm.op, puhd.palv,, 0,0 Oulaisten amm.op, tietojenkäsittely,, 0, ARTEMA matkailu,0,0, ARTEMA metalli 0,,, ARTEMA puuala 0,,,0 ARTEMA rakennusala,,, ARTEMA vaatetus,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,0,0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, sosiaaliala,,, KPAMK/Ylivieska, sähkötekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,, 0,0 OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Suoritan kaksoistutkintoa,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu 0,, 00,0 Total 00,0 00,0 HAI= Haapaveden ammattiopisto, NAO= Nivalan ammattiopisto, Haapop= Haapaveden opisto

32 Taulukointeja LIITE Vastaajien syntymävuodet Valid Frequency Valid Cumulative,,,,,, 0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,,,,0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00,0 Total 00,0 00,0 Sukupuoli Valid Cumulative Frequency Valid Nainen,0,, Mies,, 00,0 Total, 00,0 Missing System, Total 00,0

33 Taulukointeja LIITE On opiskellut mielestään riittävästi yrittäjyyttä Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,, 0, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,, 0, HAI hevostalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,, 0, NAO sähköala 0,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, Oulaisten amm.op, puhd.palv,,,0 ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv 0, 0,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,0,0, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, sosiaaliala,,,0 KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Suoritan kaksoistutkintoa,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

34 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut nykyisessä koulutuksessa yrittäjyyttä mutta haluaisi sitä opiskella Opiskellut mielestään riittävästi laskentatointa Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio 0, 0,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, NAO autoala,, 0, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,, 00,0 Total 00,0 00,0 Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,, 0, HAI liiketalous 0, 0, 0, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,, 0, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,, 0, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,,0 Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,, 0, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

35 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut laskentatointa mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio 0, 0, 0, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Pulkkilan lukio,, 0, Sievin lukio 0, 0,, NAO autoala,,, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, ARTEMA puuala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,, 0, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,,,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,, 00,0 Total 00,0 00,0 Opiskellut mielestään riittävästi markkinointia Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Oulaisten lukio,,, HAI liiketalous 0, 0,, HAI tietojenkäsittely 0,,, HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,, 0,0 NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,, 0, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,0,0, Oulaisten amm.op, tietojenkäsittely,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,0,0, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,,0 KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,,,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,, 0,0 Haapop media-assistentti,, 0, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 0 00,0 00,0

36 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut markkinointia mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, HAI maatalous,0,0, NAO autoala,,, NAO kone ja metalli,0,0 0, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,0,0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,,0 Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,0,0, Haapop media-assistentti,, 00,0 Total 00,0 00,0 Opiskellut mielestään riittävästi johtamista Frequency Valid Cumulative Valid Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,,0 HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,, 0, NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,,0 OY, mobiilimaisteriohj,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

37 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut johtamista, mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,, NAO autoala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA puuala,,,0 ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0 On opiskellut mielestään riittävästi kansantaloustiedettä Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, HAI liiketalous 0,,, HAI tietojenkäsittely 0,,,0 HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala 0,, 0, NAO talotekniikka,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,,0 NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,0,0, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,, 0, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,, 00,0 Total 00,0 00,0

38 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut kansantaloustiedettä, mutta haluaisi sitä opiskella Yrittäjyys työllistymiskeinona erittäin tärkeä Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,, 0, Nivalan lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Sievin lukio,,, NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,, 0,0 NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, ARTEMA puuala,, 0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj 0, 0,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0 Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,, 0, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI maatalous,,,0 HAI hevostalous,,, NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito 0, 0,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,,0 NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,,0 KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,,0 KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

39 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen mahdollisimman pian Frequency Valid Cumulative Valid Kärsämäen lukio 0,0 0,0 0,0 NAO autoala 0,0 0,0 0,0 NAO hiusala 0,0 0,0 0,0 NAO kone ja metalli 0,0 0,0 0,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn 0,0 0,0 0,0 KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,0 0,0 0,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj 0,0 0,0 00,0 Total 0 00,0 00,0 Haluaa perustaa yrityksen * Sukupuoli Crosstabulation Sukupuoli Total Nainen Mies Haluaa Haluaa Count perustaa 0 yrityksen % within Sukupuoli,%,%,% Ei osaa sanoa Count 00 % within Sukupuoli,%,%,0% Ei halua Count 0 % within Sukupuoli,%,%,% Total Count % within Sukupuoli 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,0(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa perustaa yrityksen Haluaa perustaa yrityksen * Äidin yrittäjyys Crosstabulation Haluaa Ei osaa sanoa Count Äidin yrittäjyys Kyllä Ei Total % within Äidin yrittäjyys,%,%,% Count % within Äidin yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count % within Äidin yrittäjyys,%,0%,% Total Count % within Äidin yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a), a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,.

40 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen Haluaa Ei osaa sanoa Haluaa perustaa yrityksen * Isän yrittäjyys Crosstabulation Count Isän yrittäjyys Kyllä Ei Total % within Isän yrittäjyys,0%,%,% Count % within Isän yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count % within Isän yrittäjyys,% 0,%,% Total Count % within Isän yrittäjyys 00,0 % Chi-Square Tests 00,0% 00,0% Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),0 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa perustaa yrityksen Haluaa perustaa yrityksen * Muun sukulaisen yrittäjyys Crosstabulation Haluaa Ei osaa sanoa Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys Count Muun sukulaisen yrittäjyys Kyllä Ei Total,%,0%,0% 0 % within Muun sukulaisen yrittäjyys,%,0%,% Ei halua Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys,% 0,%,% Total Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is 0,.

41 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen * Ystävän yrittäjyys Crosstabulation Haluaa perustaa yrityksen Haluaa Ei osaa sanoa Count % within Ystävän yrittäjyys Count Ystävän yrittäjyys Kyllä Ei Total,%,%,% 0 % within Ystävän yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count 0 % within Ystävän yrittäjyys,%,%,% Total Count % within Ystävän yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa osallistua esihautomotoimintaan Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Nivalan lukio 0, 0,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI maatalous,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,, 0,0 Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2 OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2 Luento 2 Kuvailevat tilastolliset menetelmät Käytetyimmät tilastolliset menetelmät käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä

Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston (Cultura-säätiö) toteuttaman kyselyn tulokset Maaliskuu 2016 Irma Kettunen Lea Laine Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuoli Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 Mies Nainen Mies Nainen 65,78% 148 34,22% 77 Yhteensä 225 1 / 20 Q2 Ikä vuosina Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 65+ 17% (38) 51-64 83% (187) alle 20 21-30 31-40

Lisätiedot

Q1 Sukupuoli. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä / 19. Vastattuja: Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuoli. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä / 19. Vastattuja: Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuoli Vastattuja: 1 270 Ohitettuja: 0 Mies Nainen Mies 55,20% 701 Nainen 44,80% 569 Yhteensä 1 270 1 / 19 Q2 Ikä vuosina Vastattuja: 1 270 Ohitettuja: 0 51-64 15% (187) 65+ alle 20 3% (38) 1% (17)

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta Käsityön Tutkimushanke 2013-2014 Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta www.helsinki.fi/yliopisto 21.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohtia Käsityön kansallinen arviointi 2010 Arviointitulosten

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 Raportti 21.2.2012 Mikko Kesä Juuso Heinisuo INNOLINK RESEARCH OY 2O12 INNOLINK RESEARCH OY SeAMK TARVESELVITYS 2012 2 (43) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY OPPILAILLE 05/2014. Hankkeen yhteyshenkilö. Kari Kulmakorpi Projektihenkilö p

PALAUTEKYSELY OPPILAILLE 05/2014. Hankkeen yhteyshenkilö. Kari Kulmakorpi Projektihenkilö p PALAUTEKYSELY OPPILAILLE 05/2014 Hankkeen yhteyshenkilö Kari Kulmakorpi Projektihenkilö p. 040 868 0149 kari.kulmakorpi@sedu.fi ITU-hanke ITU antaa Sedun käsi- ja taideteollisuusalan ja kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY)

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 18.6.2013 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Luokat ovat riittävän tilavia

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkimus peliohjaimen käytöstä Super Smash Bros. Melee pelissä. Aleksanteri Karanka

Tutkimus peliohjaimen käytöstä Super Smash Bros. Melee pelissä. Aleksanteri Karanka Tutkimus peliohjaimen käytöstä Super Smash Bros. Melee pelissä Aleksanteri Karanka Sisällysluettelo Johdanto... 3 Aikaisemmat tutkimukset... 3 Tutkimuksen toteutus... 3 Taitotaso-ongelma... 3 Tutkimustulokset...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot