OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 1/2006 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 1/2006 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN"

Transkriptio

1 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI /00 SELVITYS OULUN ETELÄISEN ALUEEN OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTTÄ JA KAUPPATIETEELLISIÄ OPINTOJA KOHTAAN Mari Ahonen

2 i Sisällysluettelo JOHDANTO.... Selvityksen taustaa.... Perusjoukko ja kyselyn toteutus... SELVITYKSEN TULOKSET.... Taustatiedot.... Nykyiset opinnot.... Kiinnostus johtamisen opiskeluun.... Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun.... Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun.... Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun.... Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun.... Kiinnostavimmat tavat opiskella liiketaloustieteitä.... Yrittäjyysaikeet....0 Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan.... Miten liiketaloustieteitä haluttaisiin alueella opiskella?... YHTEENVETO JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ... LIITTEET LIITE : Graafisia esityksiä LIITE : Taulukointeja LIITE : Avoimia vastauksia LIITE : Kyselylomake

3 JOHDANTO. Selvityksen taustaa Liiketaloudellista osaamista tarvitaan yhä enemmän jokaisessa ammatissa. Oulun Eteläisen alueella kyseistä opetusta annetaan mm. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Liiketalouden Haapajärven yksikössä, Haapajärven ammattiopiston liiketalouden linjalla ja Oulaisten ammattiopiston liiketalouden linjalla. Näiden lisäksi liiketaloustieteen opintoja annetaan osana useita eri ammattikorkeakoulu- ja ammattiopistojen opintoja, mutta alan yliopistotasoinen koulutus puuttuu alueelta kokonaan. Syksyllä 00 Oulun yliopiston alueyksikössä Oulun Eteläisen instituutissa alettiin selvittää, kuinka alueella voitaisiin toteuttaa yliopistotasoisia kauppatieteellisiä opintoja osana alueelle suunniteltavaa koulutusväylää. Tämä kysely on osa kyseisen koulutuksen kehittämistä.. Perusjoukko ja kyselyn toteutus Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kokonaistutkimuksena alueen ammattiopistojen, lukioiden, opistojen, ammattikorkeakoulujen ja maisteriohjelmien päättöluokkien opiskelijoiden (yhteensä 00 henkilöä) yrittäjyysaikeita sekä kiinnostusta kauppatieteellisiä opintoja kohtaan. Aikuisopiskelijat rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Kysely toteutettiin...00 nettikyselynä oppilaitosten rehtoreiden ja muiden henkilöiden avustuksella osana oppitunteja ns. valvotusti, jotta varmistettaisiin mahdollisimman korkea vastausprosentti. Kaikki koulutusorganisaatiot eivät kuitenkaan olleet aktiivisesti mukana; osasta ei vastattu lainkaan ja osassa tieto kyselystä lähetettiin vastaajille sähköpostilla vastaamisen jäädessä näin ollen opiskelijoiden omalle vastuulle. Vastanneiden lukumäärä organisaatioittain ja linjoittain/aloittain on esitetty liitteessä. Perusjoukon koko osallistuneiden organisaatioiden ja linjojen/alojen/koulutusohjelmien osalta oli. Kyselyyn tuli vastauksia kpl. Näistä hylättiin seitsemän tyhjää lomaketta, joten vastausten käsittelyssä oli mukana lomaketta. Vastausprosentti oli näin ollen koko perusjoukosta, % ja osallistuneiden organisaatioiden/linjojen/alojen/koulutusohjelmien osalta, %. Eri vastaajamäärien vuoksi koulutusorganisaatioiden väliset erot eivät ole suoraan vertailtavissa, vaan tuloksia kannattaa mieluummin käyttää suuntaa-antavina. Koulutusorganisaatiokohtaisen hyödynnettävyyden vuoksi graafiset esitykset on kuvattu tässä raportissa frekvensseinä. Osa vastaajista oli kokenut kyselyyn vastaamisen vaikeaksi, koska kyselyssä selvitettävät asiat eivät välttämättä olleet kaikille tuttuja tai asiat eivät kiinnostaneet heitä. Nämä näkyvät osassa kysymyksiä en osaa sanoa -vastausten suurena määränä tai kysymykseen vastaamatta jättämisenä. Oulun Eteläisen alue käsittää kuntaa ja kolme seutukuntaa. Alueen asukasluku oli vuonna 00 yli 000 henkilöä. Alueen koulutustaso on keskimääräistä alhaisempi. Vuonna 00 yli -vuotiaista ilman perusasteen jälkeistä koulutusta oli %, valtakunnallisen keskiarvon ollessa %. Samana vuonna korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus yli -vuotiaista oli vain, % ( %).

4 SELVITYKSEN TULOKSET. Taustatiedot Kyselyyn vastanneista henkilöstä oli lukiolaisia ( %), ammattiopistojen opiskelijoita ( %), ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ( %), opistojen opiskelijoita ( %) ja maisteriohjelmien opiskelijoita ( %). Yksi vastaaja suorittaa kaksoistutkintoa, hänet on laskettu lukiolaiseksi. Tyypillinen vastaajien syntymävuosi oli (, % vastaajista) maisteriohjelmien ollessa tästä poikkeus (moodi ). Vastaajista oli naisia %. Lukio Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Opisto Maisteriohjelma Kuvio : Kyselyyn vastanneet oppilaitoksittain. Nykyiset opinnot Nykyisessä koulutuksessaan on yrittäjyyttä opiskellut 0, % vastanneista. Näistä hieman yli puolet on opiskellut sitä mielestään riittävästi. Prosentuaalisesti eniten yrittäjyyttä on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Lukumääräisesti eniten mielestään riittävästi yrittäjyyttä opiskelleita on Nivalan ammattiopiston sähköalalla, Ylivieskan ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalla sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön mediatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Lukioissa on opiskeltu vähiten yrittäjyyttä. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet yrittäjyyttä, 0, % haluaisi sitä opiskella. Sievin ja Nivalan lukioissa on eniten niitä, jotka eivät ole opiskelleet yrittäjyyttä mutta jotka haluaisivat sitä opiskella. Sisältää vastaukset Olen opiskellut mielestäni riittävästi ja Olen, mutta en mielestäni riittävästi. Jatkossa KPAMK

5 Johtamista on opiskellut, % vastaajista, vain, % on opiskellut sitä mielestään riittävästi. Eniten johtamista on opiskeltu ammattikorkeakouluissa, tätä mieltä ovat varsinkin KPAMK:n Haapajärven yksikön liiketalouden opiskelijat ja KPAMK:n Ylivieskan yksikön mediatekniikan opiskelijat. Vähiten johtamista on opiskeltu lukioissa. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet johtamista, viidesosa haluaisi sitä opiskella. Erityisesti Sievin ja Nivalan lukioissa ollaan kiinnostuneita opiskelemaan johtamista. Laskentatointa ja kirjanpitoa kaikista vastaajista on opiskellut, %, mielestään riittävästi, %. Eniten laskentatointa ja kirjanpitoa on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Varsinkin Nivalan ammattiopiston sähköalan ja Haapaveden ammattiopiston liiketalouden opiskelijat ovat opiskelleet laskentatointa mielestään riittävästi. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet laskentatointa ja kirjanpitoa, haluaisi sitä opiskella, %. Laskentatointa ja kirjanpitoa haluttaisiin opiskella varsinkin Nivalan lukiossa. Markkinointia vastaajista on opiskellut nykyisessä koulutuksessaan, % vastaajista. Reilut puolet näistä ei ole opiskellut markkinointia mielestään riittävästi. Myös markkinointia on opiskeltu eniten ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Etenkin Haapajärven ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä KPAMK:n Haapajärven yksikön liiketalouden opiskelijat ja KPAMK:n Ylivieskan yksikön mediatekniikan opiskelijat ovat opiskelleet sitä mielestään riittävästi. Niistä, jotka eivät ole opiskelleet markkinointia, lähes neljännes haluaisi sitä opiskella. Markkinointia haluttaisiin opiskella varsinkin Sievin, Nivalan ja Haapaveden lukioissa. Kansantaloustiedettä kaikista vastaajista on opiskellut, %, mielestään riittävästi, %. Eniten kansantaloustiedettä on opiskeltu ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa, riittävästi varsinkin Haapajärven ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä Nivalan ammattiopiston sähköalan opiskelijat. Niistä jotka eivät ole opiskelleet kansantaloustiedettä,, % haluaisi sitä opiskella. Nivalan lukiossa on eniten kansantaloustieteen opiskelusta kiinnostuneita. / kaikista vastaajista ei ole opiskellut yrittäjyyttä, laskentatointa ja kirjanpitoa, markkinointia, johtamista tai kansantaloustiedettä muualla tai aiemmin. Lukiolaisista, % on opiskellut em. opintoja muualla tai aiemmin, maisteriohjelmien opiskelijoiden keskuudessa vastaava luku on lähes 0 %. Eniten muualla tai aiemmin on opiskeltu yrittäjyyttä, laskentatointa ja verotusta sekä markkinointia. Näitä on opiskeltu lähinnä yläasteella, lukiossa ja ammattiopistoissa, mutta myös muissa oppilaitoksissa, esim. kauppaoppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja markkinointi-instituutissa.

6 Opiskellut nykyisessä koulutuksessa Kansantaloustiede Johtaminen Markkinointi Laskentatoimi 0 Mielestäni riittävästi Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Kiinnostus johtamisen opiskeluun Kaikkien vastaajien keskuudessa johtamiseen liittyvissä asioissa eniten kiinnostusta on työyhteisön kehittämiseen ja projektityöskentelyyn. Myös henkilöstön johtaminen ja tuotekehitys kiinnostavat. Ammattiopiston opiskelijoita kiinnostavat eniten työyhteisön kehittäminen ja tuotekehitys. Lukiolaisia kiinnostavat henkilöstön johtaminen, projektityöskentely ja työyhteisön kehittäminen. Ammattikorkeakoululaiset ovat kiinnostuneita opiskelemaan projektityöskentelyä, työyhteisön kehittämistä ja tuotekehitystä. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat eniten työyhteisön kehittäminen ja projektityöskentely. Maisteriopiskelijat ovat kiinnostuneita opiskelemaan osaamisen ja tiedon johtamista, työyhteisön kehittämistä, tuotekehitystä ja henkilöstön johtamista. Vähiten vastaajia kiinnostavat materiaalihallinto ja logistiikka. Maisteriohjelmissa opiskelevat ja lukiolaiset eivät ole kiinnostuneita myöskään harjoitusyrityksessä toimimisesta. Kiinnostavaan sisältyy vaihtoehdot erittäin kiinnostava ja vähän kiinnostava. Vähiten kiinnostava sisältää vaihtoehdot ei lainkaan kiinnostava ja ei kovin kiinnostava.

7 Kiinnostus johtamisen opiskeluun Tuotekehitys 0 0 Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 0 Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun Vastaajat ovat laskentatoimen asioista useammin ei-kiinnostuneita kuin kiinnostuneita. Eniten vastaajia kiinnostavat investointi- ja rahoitussuunnittelu ja kirjanpito. Näiden lisäksi ammattikorkeakoululaisia kiinnostaa yrityksen taloushallinto ja maisteriohjelmien opiskelijoita tuloslaskenta ja tase. Laskentatoimessa vähiten kaikkia vastaajia kiinnostavat tuloslaskenta ja tase. Näiden lisäksi lukiolaisia kiinnostaa vähiten tilinpäätöksen tekeminen ja kirjanpito. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat vähiten yrityksen verotus ja kirjanpito, maisteriohjelmien opiskelijoita kirjanpito, verotus ja tilinpäätöksen tekeminen. Kiinnostus laskentatoimen, kirjanpidon ja verotuksen opiskeluun Tilinpäätös 0 0 Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto

8 . Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun Markkinointiin liittyvistä asioista vastaajia kiinnostavat eniten asiakassuhteet ja kuluttajien käyttäytyminen. Lukiolaiset ovat kiinnostuneita asiakassuhteiden lisäksi tuotteista ja markkinoista sekä kansainvälisestä markkinoinnista. Ammattikorkeakoululaisia kiinnostaa eniten asiakassuhteiden lisäksi kuluttajien käyttäytyminen ja markkinointiviestintä. Opistojen opiskelijoita kiinnostavat eniten asiakassuhteet ja yritysten välinen yhteistyö. Maisteriohjelmien opiskelijoita kiinnostavat yritysten välinen yhteistyö, asiakassuhteet, kuluttajien käyttäytyminen sekä ostotoiminta ja toimittajaverkostot. Vähiten kaikkia vastaajia kiinnostavat ostotoiminta ja toimittajaverkostot. Poikkeuksen tähän tekevät maisteriohjelmien opiskelijat, jotka pitävät sitä toiseksi kiinnostavimpana. Maisteriohjelmien ja opistojen opiskelijoita kiinnostaa vähiten kansainvälinen markkinointi. Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun Kansainvälinen markkinointi 0 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot 0 Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun Useammat mainitsevat olevansa ei-kiinnostuneita kuin kiinnostuneita kansantaloustieteen asioiden opiskelusta. Kansantaloustieteestä kiinnostaa eniten perustieto kansantaloustieteestä ja kansainvälinen talous, tästä poikkeuksena kuitenkin ammattiopistojen opiskelijat, joita kiinnostaa eniten julkinen talous. Vähiten kansantaloustieteessä kiinnostaa ympäristötaloustiede.

9 Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous 0 0 Kansainvälinen talous 0 Perustieto Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kiinnostavat eniten yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan suunnittelu. Ammattikorkeakouluopiskelijoita ja opistojen opiskelijoita sen sijaan kiinnostavat eniten yritysmuodot. Vähiten vastaajia kiinnostaa kansainvälinen yritystoiminta. Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun Kansainvälinen yritystoiminta 0 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu 0 0 Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostavimmat tavat opiskella liiketaloustieteitä Yritysvierailuja ja yrittäjien kokemusten kuulemista pidetään kiinnostavimpina tapoina oppia liiketaloustieteisiin liittyviä asioita. Ammattiopiston ja opistojen opiskelijat ovat näiden lisäksi kiinnostuneita oppisopimuskoulutuksesta ja lukiolaiset luennoista.

10 Maisteriopiskelijat sen sijaan pitävät kiinnostavimpina opiskelumuotoina monimuotoopiskelua ja luentoja. Muina mielenkiintoisina tapoina vastaajat mainitsevat mm. käytännönläheiset tavat, mindmapit, projektiluontoiset opinnot, harjoittelun ja ryhmätyöt. Projektiluontoiset opinnot. Mutta projektien lisäksi olisi hyvä olla myös luentoja, joissa käytäisiin perusasiat läpi. Niitä tulisi opettaa nimenomaan mielenkiintoisella tavalla, ei aina saman kaavan mukaan Tiimiopiskelua pidetään kaikkien vastaajien keskuudessa vähiten kiinnostavana. Maisteriopiskelijoiden keskuudessa oppisopimuskoulutusta pidetään vähiten kiinnostavana. Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu 0 Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen 0 Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritys vierailut 00 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Yrittäjyysaikeet Lähes / kaikista vastaajista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona omalla alallaan. Ammattiopistojen opiskelijoiden keskuudessa luku on peräti, %, ja ammattikorkeakouluissa, %. Oman yrityksen voisi ajatella perustavansa vastaajaa: näistä mahdollisimman pian 0 vastaajaa ja heti valmistumisensa jälkeen 0 vastaajaa. Vaikkei suurin osa lukioista ole profiloitunut mihinkään tiettyyn alaan, reilu kolmannes lukiolaisista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona alallaan ja lähes 0 % lukiolaisista voisi ajatella yrityksen perustamista. Miehet ovat naisia halukkaampia perustamaan yrityksen. Isän, muiden sukulaisten sekä ystävien yrittäjyydellä on vaikutusta vastaajien halukkuuteen perustaa oma yritys, mutta äidin yrittäjyydellä asiaan ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Oma yritys on jo kuudella vastaajalla, näistä viisi on ammattiopiston opiskelijoita. Jos kukaan ei ota palkolliseksi, niin en minä työttömäksikään jää. Siinä on paljon sekä ikäviä asioita, että mukavia asioita, mutta en tiedä kummat niistä lopulta vievät voiton.

11 Halu on kova, mutta toimialasta ei ole tietoakaan, jos hyvä idea tulee ja mahdollisuus, niin aivan varmasti! Halukkuus perustaa oma yritys Kyllä, mahdollisimman pian Kyllä, heti valmistumiseni jälkeen Kyllä, kunhan olen valmistunut ja saanut työkokemusta Ehkä joskus tulevaisuudessa Minulla on jo oma yritys En En, olen mieluummin palkkatöissä Muutamat niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita yrittäjyydestä, ovat perustelleet kantaansa. ei kiinnosta ottaa stressiä koko loppuelämän Olisi se melkoinen askel elämässä, vähän kuin nuorallakävelyä pilkkopimeässä siitä on jäänyt traumoja huonon opettajan vuoksi liian suuri riski En ole sen tyyppinen persoona. Yrittäjyydessä kiinnostavat etenkin oman osaamisen hyödyntäminen, itsenäinen työ ja vapaat työajat. Lukiolaisia kiinnostaa oman osaamisen hyödyntämisen ja vapaiden työaikojen lisäksi hyvät tulot. Yrittäjyydessä kiinnostavia asioita on kysytty ainoastaan niiltä, jotka voivat ajatella oman yrityksen perustamista.

12 0 Yrittäjyydessä kiinnostavia asioita Vapaat työajat 0 Itsenäinen työ 0 Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Oman osaamisen hyödyntäminen Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Hyvät tulot Muita yrittäjyydessä kiinnostavia asioita ovat mm. vapaus, mahdollisuus toteuttaa omia ideoita, omien taitojen kehittäminen sekä se, että saa olla oma pomonsa. Yrittäjyys on elämäntapa, hyvin harvoin palkka on hyvä tai työajat valittavissa. Yrittäjänä saa toteuttaa itseään mutta sen työn kanssa on elettävä ja työaikojen laskeminen on unohdettava. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Tärkeimpänä se, että saa olla itse oma johtajansa. Saa auttaa asiakkaita parhaansa mukaan, sekä tarjota heille vain parasta laatua olevia tuotteita ja hoitoja. Yrittäjyydessä arveluttavat eniten epävarmat tulot ja epäonnistumisen pelko. Maisteriohjelmien opiskelijoita arveluttavat epävarmojen tulojen lisäksi yritystoiminnan sitovuus ja vähäinen vapaa-aika. Uhkarohkeaa hommaa! Tällä hetkellä, kun lapset ovat pieniä ei kiinnosta yrittäjyys, koska se sitoo paljon aikaa. Riski epäonnistumisesta tuntuu myös suurelta. -- en oikein usko olevani valmis ottamaan niin suurta vastuuta -- Yrittäjyydessä arveluttavia asioita oli tarkoitus kysyä ainoastaan niiltä, jotka voivat ajatella oman yrityksen perustamista. Teknisistä syistä tämä ei ollut onnistunut, vaan kysymys oli esitetty kaikille vastaajille.

13 Yrittäjyydessä arveluttavia asioita Yritystoiminnan sitovuus 0 Vähäinen vapaa-aika 0 Arveluttaa paljon Liiketoimintataitojen riittämättömyys Arveluttaa vähän Oman alan osaamisen riittämättömyys 0 0 Ei juurikaan arveluta Ei arveluta lainkaan Epäonnistumisen pelko 0 Epävarmat tulot Vaikka yrittäjyys kiinnostaisi, moni tuntuu tarvitsevan vielä paljon lisätietoa asiasta. mistä sitä apua saa jos haluaa perustaa oman yrityksen lähinnä pelottaa se, onko olemassa tarpeeksi tahoja, jotka auttavat ja neuvovat yrityksen perustamisessa ja sen ylläpidossa (=oma tietous ei riitä) yrittäjyydestä annetaan niin vähän tietoa, että on hankala kuvitella perustavansa yrityksen Muiden henkilöiden yrittäjänä toimimisesta vastaajilla on sekä kannustavia että huonoja kokemuksia. Veli ollut yrittäjänä ja sitoo pv viikossa. Todellinen tili tulee vasta kun yritys myydään. Yrittäjyys kiinnostaa mutta toisaalta hieman ehkä pelottaa kun on vierestä katsonut mitä se välillä voi olla. Kun kuuntelee yrittäjien nurinoita, niin eipä ole syntynyt innostusta asiaa kohtaan yrittäjyys on yksi vaihtoehto, saa nähdä miten käy tulevaisuudessa. Yrittäjyys tausta vaikuttaa varmasti..0 Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan Esihautomotoimintaan haluaa osallistua henkilöä: ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja yksi maisteriohjelmista. Käsite esihautomo on ilmeisesti melko vieras vastaajille, sillä lähes kolmasosa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.

14 haluaisin ensin kuulla asiasta lisää Kiinnostus esihautomotoimintaa kohtaan 0 Kyllä, haluan osallistua esihautomotoimintaan Kuulostaa mielenkiintoiselta mutta en vielä halua osallistua Ei, en ole kiinnostunut esihautomotoiminnasta Esihautomotoiminnassa tärkeinä pidetään markkinoiden selvittämistä, liiketoimintaopintoja sekä liiketoimintasuunnitelman kehittämistä. Ammattiopistojen ja maisteriohjelmien opiskelijat korostavat myös yhteistyötä yrittäjien kanssa. Muita esihautomoyhteistyöltä odotettuja asioita ovat mm. itseluottamuksen karttuminen, käytännön oppiminen, henkilökohtaisen idean työstäminen, hyvä ryhmähenki, kannustus sekä turvallinen opastus ja ohjeistus. Esihautomotoimintojen tärkeys Yhteistyö yrittäjänä toimivien kanssa 0 Markkinoiden selvittäminen 0 Erittäin tärkeä Vähän tärkeä Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä Liiketoimintaopinnot

15 . Miten liiketaloustieteitä haluttaisiin alueella opiskella? Yhteensä vastaajaa voisi opiskella pienen määrän ( op) opintoja yliopiston vaatimusten mukaisesti, jos kyseiset opinnot olisivat hyväksiluettavissa heidän nykyisissä opinnoissaan. Vastaajista on ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti pienen määrän hyväksiluettavia yliopisto-opintoja voisi opiskella 0 vastaajaa. vastaajaa voisi opiskella pienen määrän ( op) yliopisto-opintoja, vaikkei saisi niitä luettua hyväksi nykyisessä koulutuksessaan. Näistä on ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti pienen määrän yliopisto-opintoja voisi opiskella vastaajaa, vaikkei saisikaan niistä hyväksilukua nykyisissä opinnoissaan. Yliopistoon valmentavassa koulutuksessa voisi opiskella vastaajaa ( ammattiopistoista, lukioista, opistoista) ja voisi todennäköisesti opiskella vastaajaa ( ammattiopistoista, lukioista, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista ) Kauppatieteen kandidaattiohjelmassa voisi opiskella vastaajaa: ammattiopistoista, lukioista 0, ammattikorkeakouluista, opistoista ja maisteriohjelmista. Todennäköisesti kauppatieteen kandidaattiohjelmassa voisi opiskella vastaajaa, näistä ammattiopistoista, lukiolaisista, ammattikorkeakoululaisista, opistoista ja maisteriohjelmista. Kauppatieteen maisteriohjelmassa voisi opiskella vastaajaa (ammattiopistot, lukiot 0, ammattikorkeakoulut, opistot ja maisteriohjelmat ) ja todennäköisesti voisi opiskella vastaajaa (ammattiopistot, lukiot, ammattikorkeakoulut, opistot ja maisteriohjelmat ). Kuinka liiketaloustieteen opintoja haluttaisiin opiskella alueella? Kauppatieteiden maisteriohjelma Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kyllä Todennäköisesti Yliopistoon valmentava koulutus Luultavasti en YO perusopintokokonaisuus, ei hyväksilukua 0 En YO perusopintokokonaisuus, osana opintoja Muutama vastaaja antoi myös ideoita liiketaloudellisen koulutuksen suunnitteluun. Peruskoulusta alkaen pitäisi kaikille pakollisena käsitellä liiketaloutta ainakin hieman. Tiedon myötä esim. yrittäjäksi ryhtymisen halu saattaisi nousta. --

16 Kannattaa yrittää innostaa mahdollisimman monia aloja opiskelevia yrittäjiksi, jottei koulutus jää vain merkonomeille tms. -- enemmän pitäisi kertoa jatko-opintomahdollisuuksista yhteistyö yliopistojen kanssa Palkatkaa uusia innokkaita opettajia. --

17 YHTEENVETO JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää Oulun Eteläisen alueen ammattiopistojen, lukioiden, ammattikorkeakoulujen, opistojen ja maisteriohjelmien päättöluokkien opiskelijoiden kiinnostusta kauppatieteellisiä opintoja, yrittäjyysopintoja ja yrittäjyyttä kohtaan. Kyselyn vastausprosentti oli, % koko perusjoukosta ja, % osallistuneiden organisaatioiden osalta. Yrittäjyys on Oulun Eteläisen alueella tärkeä työllistymiskeino. Yrittäjyyttä pitää erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona omalla alallaan lähes / kyselyyn vastanneista. Varsinkin ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat pitävät yrittäjyyttä tärkeänä työllistämiskeinona. Vastanneista yli % on halukkaita perustamaan yrityksen mahdollisimman pian, heti valmistumisensa jälkeen tai valmistumisen ja työkokemuksen saannin jälkeen. Näiden lisäksi lähes puolet vastaajista voisi perustaa yrityksen ehkä joskus tulevaisuudessa. Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisten yrittäjyyshalukkuus on ollut 000- luvulla alhaisempi kuin missään muussa EU-maassa. Miehet ovat sekä yleisesti että tämän selvityksen mukaan naisia kiinnostuneempia yrityksen perustamisesta. Isän, lähisukulaisten ja ystävien yrittäjyydellä on merkittävä vaikutus yrittäjyysaikeisiin mutta äidin yrittäjyydellä ei tämän selvityksen mukaan ole vaikutusta yrittäjyysaikeisiin. Yrittäjyydessä kiinnostavat etenkin oman osaamisen hyödyntäminen, itsenäinen työ ja vapaat työajat. Alueen lukiolaiset ovat selvityksen mukaan huomattavasti kiinnostuneempia yrittäjyydestä kuin lukiolaiset Suomessa keskimäärin. Reilu kolmannes alueen lukiolaisista pitää yrittäjyyttä erittäin tai jonkin verran tärkeänä työllistymiskeinona alallaan ja lähes 0 % voisi ajatella perustavansa oman yrityksen. Nuorisobarometri 00 mukaan vain alle 0 % Suomen lukiolaisista harkitsee yrityksen perustamista. Valtion Nuorisoasiain Neuvottelukunta NUORAn vuosittain tekemän Nuorisobarometrin mukaan nimenomaan suomalaisnuorten kiinnostus yrityksen perustamista kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Suomen Yrittäjien tilastojen mukaan uusien yrittäjien koulutuspohja on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin: vuoden 000 jälkeen yrityksen perustaneilla % on korkeakoulututkinto, kun luku ennen vuotta 000 yrityksen perustaneiden joukossa on vain %. Yrittäjyys myös arveluttaa vastanneita: eniten arveluttavat epävarmat tulot ja epäonnistumisen pelko. Riskejä vähentääkseen huomattava osa yrittäjyydestä kiinnostuneista haluaisi aloittaa yrittäjätaipaleensa esihautomossa. Esihautomotoiminnalta odotetaan apua markkinoiden selvittämisessä, liiketoimintaopintoja sekä liiketoimintasuunnitelman kehittämistä, mutta toivotaan myös kannustusta sekä turvallista ohjeistusta ja opastusta. Esihautomotoiminnan tunnettuus on varsin alhaista vastanneiden keskuudessa: / ei osannut vastata kysymykseen tai ei tiennyt, mikä esihautomo on. Yrittäjät tarvitsevat lähes alasta riippumatta kaupallista osaamista niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin myös varsinaisessa yritystoiminnassaan. Aiempien tutkimusten mukaan kaupalliselle alalle haetaan opiskelemaan sen mielenkiintoisuuden perusteella ja/tai oman kiinnostuksen perusteella kauppatieteellistä alaa kohtaan. Tämän tutkimuksen mukaan % vastaajista voisi opiskella ja lähes kolmannes voisi todennäköisesti opiskella pienen määrän opintoja yliopiston vaatimusten mukaisesti, jos kyseiset opinnot olisivat hyväksiluettavissa heidän nykyisissä opinnoissaan. Lä-

18 hes neljännes vastaajista voisi opiskella tai voisi todennäköisesti opiskella pienen määrän yliopisto-opintoja, vaikkei saisi luettua niitä hyväksi nykyisessä koulutuksessaan. Varsinkin Sievin, Nivalan ja Haapaveden lukioissa ollaan kiinnostuneita opiskelemaan yliopisto-opintoja. Pieni määrä vastaajia on kiinnostunut myös yliopistoon valmentavasta koulutuksesta (, %), kauppatieteen kandidaattiohjelmasta (, %) ja kauppatieteen maisteriohjelmasta (, %). Yrittäjyyden, markkinoinnin ja johtamisen opiskelu kiinnostavat vastanneita eniten. Yrittäjyyteen liittyvistä asioista kiinnostavat eniten yrittäjänä toimiminen, yritystoiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan suunnittelu. Markkinoinnissa vastaajia kiinnostavat asiakassuhteet, tuotteet ja markkinat sekä kuluttajien käyttäytyminen, ja johtamisessa työyhteisön kehittäminen, projektityöskentely, henkilöstön johtaminen ja tuotekehitys. Kiinnostavimpina tapoina oppia taloustieteisiin liittyviä asioita pidetään yritysvierailuja ja yrittäjien kokemusten kuulemista, näiden jälkeen kiinnostavimpina pidetään luentoja ja oppitunteja. Tiimiopiskelu kiinnostaa vähiten. Opiskelijoiden kiinnostukseen pyritään alueella vastaamaan tarjoamalla keskeisiä osia kauppatieteiden opinnoista Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen toimijoiden yhteistyöllä. Oulun Eteläisen instituutilla on tavoitteena toteuttaa syksystä 00 alkaen Oulun yliopiston vaatimusten mukainen markkinoinnin perusopintokokonaisuus ( op) avoimen yliopiston kautta sekä yrittäjyyden perusopintokokonaisuus ( op) yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun liiketalouden Haapajärven yksikön ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kanssa. Haapaveden opistossa alkaa syksyllä 00 taloustieteellinen linja, jonka osana opiskelijat suorittavat liiketaloustieteen perusopintokokonaisuuden ( op) Joensuun yliopiston vaatimusten mukaisesti.

19 Graafisia esityksiä LIITE Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/lukiolaiset Johtaminen 0 Markkinointi Laskentatoimi 0 0 Mielestäni riittävästi Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/ammattiopistot Kansantaloustiede 0 0 Johtaminen Mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut Laskentatoimi En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Nykyisessä koulutuksessa opiskellut/amk:t Kansantaloustiede Johtaminen 0 0 Olen mielestäni riittävästi Markkinointi Laskentatoimi 0 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys

20 Graafisia esityksiä LIITE Opiskellut nykyisessä koulutuksessa/opistot Kansantaloustiede Johtaminen Olen mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut Laskentatoimi 0 En mutta haluaisin opiskella Yrittäjyys Opiskellut nykyisessä koulutuksessaan/maisteriohjelmat Kansantaloustiede 0 Johtaminen Olen mielestäni riittävästi Markkinointi 0 Olen mutta en riittävästi En ole opiskellut En mutta haluaisin opiskella Laskentatoimi 0 Yrittäjyys 0 0 Kiinnostus johtamisen opiskeluun/lukiot Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen

21 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus johtamisen opiskeluun/ammattiopistot Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen 0 Henkilöstön johtaminen Kiinnostus johtamisen opiskeluun/amk:t Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely 0 Työyhteisön kehittäminen Osaamisen ja tiedon johtaminen 0 Henkilöstön johtaminen Kiinnostus johtamisen opiskeluun/opistot Tuotekehitys Mat.hall. & logistiikka 0 Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen

22 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus johtamisen opiskeluun/maisteriohjelmat Tuotekehitys 0 Mat.hall. & logistiikka Harjoitusyritys Projektityöskentely Työyhteisön kehittäminen 0 0 Osaamisen ja tiedon johtaminen Henkilöstön johtaminen Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/lukiot Tilinpäätös 0 Yrityksen verotus 0 Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito 0 Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/ammattiopistot Tilinpäätös 0 Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto

23 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/amk:t Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/opistot Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 0 Kirjanpito 0 Yrityksen taloushallinto Kiinnostus laskentatoimen opiskeluun/maisteriohjelmat Tilinpäätös Yrityksen verotus Investointi- ja rahoitussuunn. Tuloslaskenta ja tase 0 Kirjanpito Yrityksen taloushallinto 0 0

24 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/lukiot Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot 0 0 Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/ammattiopistot Kansainvälinen markkinointi Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen 0 Asiakassuhteet 0 0 Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinointiin/amk:t Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen 0 Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat

25 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/opistot Kansainvälinen markkinointi Ostotoiminta ja toim.verkostot Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet Tuotteet ja markkinat Kiinnostus markkinoinnin opiskeluun/maisteriohjelmat Kansainvälinen markkinointi 0 Ostotoiminta ja toim.verkostot 0 Markkinointiviestintä Yrit.väl.yht.työ, verkostot Kuluttajien käyttäytyminen Asiakassuhteet 0 0 Tuotteet ja markkinat Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/lukiot Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto

26 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/ammattiopistot Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous Perustieto Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/amk:t Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/opistot Julkinen talous 0 Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous 0 Perustieto

27 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus kansantaloustieteen opiskeluun/maisteriohjelmat Julkinen talous Ympäristötaloustiede Kaupunki- ja aluetalous Kansainvälinen talous Perustieto Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/lukiot Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/ammattiopistot Kansainvälinen yritystoiminta 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot 0 0 Yritystoiminnan aloittaminen

28 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/amk:t Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/opistot Kansainvälinen yritystoiminta 0 Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot 0 Yritystoiminnan aloittaminen Kiinnostus yrittäjyyden opiskeluun/maisteriohjelmat Kansainvälinen yritystoiminta Yrittäjänä toimiminen Liiketoiminnan suunnittelu Yritysmuodot Yritystoiminnan aloittaminen 0 0 0

29 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/lukiot Oppisopimuskoulutus 0 Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Yritysvierailut Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/ammattiopistot Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu 0 Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Yritysvierailut 0 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/amk:t Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu 0 Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut Seminaarit Luennot, oppitunnit

30 Graafisia esityksiä LIITE Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/opistot Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Kiinnostus eri tapoihin opiskella liiketaloustieteitä/maisteriohjelmat Oppisopimuskoulutus Tiimiopiskelu Monimuoto-opiskelu 0 Harj.yrit./esihautomossa toim. Etä-/verkko-opiskelu Etätehtävät Yrittäjien kokemusten kuuleminen Erittäin kiinnostava Vähän kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava Yritysvierailut 0 Seminaarit 0 Luennot, oppitunnit Vanhempien, sukulaisten ja ystävien yrittäjyys Ei ole kiinnostusta yrittäjyyteen Aikoo yrittäjäksi On aiemmin toiminut yrittäjänä Äiti Isä Muu sukulainen Ystävä tai kaveri Toimii tällä hetkellä yrittäjänä

31 Taulukointeja LIITE Vastanneiden opiskelupaikat Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,0,0, Kärsämäen lukio 0,,, Nivalan lukio,0,0, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,, 0, Ylivieskan lukio,,,0 HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,,, HAI hevostalous,,,0 NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli 0,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, Oulaisten amm.op, puhd.palv,, 0,0 Oulaisten amm.op, tietojenkäsittely,, 0, ARTEMA matkailu,0,0, ARTEMA metalli 0,,, ARTEMA puuala 0,,,0 ARTEMA rakennusala,,, ARTEMA vaatetus,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,0,0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, sosiaaliala,,, KPAMK/Ylivieska, sähkötekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,, 0,0 OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Suoritan kaksoistutkintoa,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu 0,, 00,0 Total 00,0 00,0 HAI= Haapaveden ammattiopisto, NAO= Nivalan ammattiopisto, Haapop= Haapaveden opisto

32 Taulukointeja LIITE Vastaajien syntymävuodet Valid Frequency Valid Cumulative,,,,,, 0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,,,,0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00,0 Total 00,0 00,0 Sukupuoli Valid Cumulative Frequency Valid Nainen,0,, Mies,, 00,0 Total, 00,0 Missing System, Total 00,0

33 Taulukointeja LIITE On opiskellut mielestään riittävästi yrittäjyyttä Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,, 0, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,, 0, HAI hevostalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,, 0, NAO sähköala 0,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, Oulaisten amm.op, puhd.palv,,,0 ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv 0, 0,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,0,0, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, sosiaaliala,,,0 KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Suoritan kaksoistutkintoa,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

34 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut nykyisessä koulutuksessa yrittäjyyttä mutta haluaisi sitä opiskella Opiskellut mielestään riittävästi laskentatointa Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio 0, 0,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, NAO autoala,, 0, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,, 00,0 Total 00,0 00,0 Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,, 0, HAI liiketalous 0, 0, 0, HAI tietojenkäsittely,,, HAI maatalous,, 0, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,, 0, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,,0 Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,, 0, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

35 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut laskentatointa mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio 0, 0, 0, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Pulkkilan lukio,, 0, Sievin lukio 0, 0,, NAO autoala,,, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, ARTEMA puuala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,, 0, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,,,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,, 00,0 Total 00,0 00,0 Opiskellut mielestään riittävästi markkinointia Frequency Valid Cumulative Valid Haapajärven lukio,,, Haapaveden lukio,,, Oulaisten lukio,,, HAI liiketalous 0, 0,, HAI tietojenkäsittely 0,,, HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,, 0,0 NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,, 0, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,0,0, Oulaisten amm.op, tietojenkäsittely,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,0,0, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,,0 KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,,,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,, 0,0 Haapop media-assistentti,, 0, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 0 00,0 00,0

36 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut markkinointia mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Reisjärven lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, HAI maatalous,0,0, NAO autoala,,, NAO kone ja metalli,0,0 0, NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,0,0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,,0 Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,0,0, Haapop media-assistentti,, 00,0 Total 00,0 00,0 Opiskellut mielestään riittävästi johtamista Frequency Valid Cumulative Valid Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,,0 HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,, 0, NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kansalaistoim. & nuorisotyö,, 0, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tuotantotalous,,,0 OY, mobiilimaisteriohj,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

37 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut johtamista, mutta haluaisi sitä opiskella Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI tietojenkäsittely,,, NAO autoala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA puuala,,,0 ARTEMA rakennusala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0 On opiskellut mielestään riittävästi kansantaloustiedettä Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Oulaisten lukio,,, Sievin lukio,,, Ylivieskan lukio,,, HAI liiketalous 0,,, HAI tietojenkäsittely 0,,,0 HAI maatalous,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala 0,, 0, NAO talotekniikka,,, NAO/Pyhäjärvi, kone ja metalli,,,0 NAO/Pyhäjärvi, sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,0,0, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,, 0, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,, 00,0 Total 00,0 00,0

38 Taulukointeja LIITE Ei ole opiskellut kansantaloustiedettä, mutta haluaisi sitä opiskella Yrittäjyys työllistymiskeinona erittäin tärkeä Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,, 0, Nivalan lukio,,, Pulkkilan lukio,,, Sievin lukio,,, NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,, 0,0 NAO logistiikka,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, ARTEMA puuala,, 0, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Ylivieska, tietotekniikka,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj 0, 0,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0 Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Kärsämäen lukio,,, Nivalan lukio,,, Oulaisten lukio,,, Pulkkilan lukio,, 0, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI maatalous,,,0 HAI hevostalous,,, NAO autoala,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito 0, 0,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,,0 NAO sähköala,,, NAO talotekniikka,,, Oulaisten amm.op, catering,,, Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA matkailu,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, ARTEMA rakennusala,,,0 Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,,0 KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,,0 KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppil,, 0, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

39 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen mahdollisimman pian Frequency Valid Cumulative Valid Kärsämäen lukio 0,0 0,0 0,0 NAO autoala 0,0 0,0 0,0 NAO hiusala 0,0 0,0 0,0 NAO kone ja metalli 0,0 0,0 0,0 KPAMK/Ylivieska, kone- ja tuotantotekn 0,0 0,0 0,0 KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka 0,0 0,0 0,0 OY, ohjelmistotuotannon maist.ohj 0,0 0,0 00,0 Total 0 00,0 00,0 Haluaa perustaa yrityksen * Sukupuoli Crosstabulation Sukupuoli Total Nainen Mies Haluaa Haluaa Count perustaa 0 yrityksen % within Sukupuoli,%,%,% Ei osaa sanoa Count 00 % within Sukupuoli,%,%,0% Ei halua Count 0 % within Sukupuoli,%,%,% Total Count % within Sukupuoli 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,0(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa perustaa yrityksen Haluaa perustaa yrityksen * Äidin yrittäjyys Crosstabulation Haluaa Ei osaa sanoa Count Äidin yrittäjyys Kyllä Ei Total % within Äidin yrittäjyys,%,%,% Count % within Äidin yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count % within Äidin yrittäjyys,%,0%,% Total Count % within Äidin yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a), a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,.

40 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen Haluaa Ei osaa sanoa Haluaa perustaa yrityksen * Isän yrittäjyys Crosstabulation Count Isän yrittäjyys Kyllä Ei Total % within Isän yrittäjyys,0%,%,% Count % within Isän yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count % within Isän yrittäjyys,% 0,%,% Total Count % within Isän yrittäjyys 00,0 % Chi-Square Tests 00,0% 00,0% Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),0 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa perustaa yrityksen Haluaa perustaa yrityksen * Muun sukulaisen yrittäjyys Crosstabulation Haluaa Ei osaa sanoa Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys Count Muun sukulaisen yrittäjyys Kyllä Ei Total,%,0%,0% 0 % within Muun sukulaisen yrittäjyys,%,0%,% Ei halua Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys,% 0,%,% Total Count % within Muun sukulaisen yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is 0,.

41 Taulukointeja LIITE Haluaa perustaa yrityksen * Ystävän yrittäjyys Crosstabulation Haluaa perustaa yrityksen Haluaa Ei osaa sanoa Count % within Ystävän yrittäjyys Count Ystävän yrittäjyys Kyllä Ei Total,%,%,% 0 % within Ystävän yrittäjyys,%,%,% Ei halua Count 0 % within Ystävän yrittäjyys,%,%,% Total Count % within Ystävän yrittäjyys 00,0% 00,0% 00,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (-sided) Pearson Chi-Square,(a),000 a 0 cells (,0%) have expected count less than. The minimum expected count is,. Haluaa osallistua esihautomotoimintaan Frequency Valid Cumulative Valid Haapaveden lukio,,, Nivalan lukio 0, 0,, Sievin lukio,,, HAI liiketalous,,, HAI maatalous,,, NAO hiusala,,, NAO kauneudenhoito,,, NAO kone ja metalli,,, NAO logistiikka,,, NAO sähköala,,, Oulaisten amm.op, catering,, 0,0 Oulaisten amm.op, liiketalous,,, ARTEMA metalli,,, ARTEMA puuala,,, Ylivieskan amm.op, audiovis. viest,,, Ylivieskan amm.op, sos&terv,,, KPAMK/Haapajärvi, liiketalous,,, KPAMK/Ylivieska, mediatekniikka,,, KPAMK/Ylivieska, puutekniikka,,, OY, mobiilimaisteriohj,,, Raudaskylän Kristillinen Opisto,,, Haapop media-assistentti,,, Haapop nuva,,, Haapaveden amm.op, NORA, matkailu,, 00,0 Total 00,0 00,0

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta?

Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta? Yhden otoksen suhteellisen osuuden testaus Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta? Hypoteesit H 0 : p = p 0 H 1 : p p 0 tai H 1 : p > p 0 tai H 1 : p < p 0 Suhteellinen osuus

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2 OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2 Luento 2 Kuvailevat tilastolliset menetelmät Käytetyimmät tilastolliset menetelmät käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

voidaan hylätä, pienempi vai suurempi kuin 1 %?

voidaan hylätä, pienempi vai suurempi kuin 1 %? [MTTTP1] TILASTOTIETEEN JOHDANTOKURSSI, Syksy 2017 http://www.uta.fi/sis/mtt/mtttp1/syksy_2017.html HARJOITUS 5 viikko 42 6.10.2017 klo 10:42:20 Ryhmät: ke 08.30 10.00 LS C6 Paajanen ke 10.15 11.45 LS

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

12/2007 OULUN ETELÄISEN ALUEEN KOULUTUSTARVESELVITYS

12/2007 OULUN ETELÄISEN ALUEEN KOULUTUSTARVESELVITYS OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI 12/2007 OULUN ETELÄISEN ALUEEN KOULUTUSTARVESELVITYS Laura Rajaniemi Tekijä Laura Rajaniemi Sähköisen kyselylomakkeen tekijä: Tomi Jylkkä Projektisihteeri: Sanna Viirelä Projekti

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät

Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät 30.8.2011 Yrittäjyysilmapuntari 2011 Yrittäjyysilmapuntari 2011 -tutkimus on Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 Yhdessä yritysten puolesta! YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE Yhdeksän kysymystä yseille internet kyselyssä kartoitettiin 6.3.-13.4.2012 välisenä aikana Pohjois- Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä

Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston (Cultura-säätiö) toteuttaman kyselyn tulokset Maaliskuu 2016 Irma Kettunen Lea Laine Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3.

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3. Aloituskysely Amisto (Perämiehentie 6), Amisto (Pomo), Amisto Askola, Amisto Loviisa, Kaikki toimipisteet Kaikki koulutusalat, N=215, vastausprosentti keskimäärin 66, 06.04.2014-09.10.2014 Ajankohta: 14.10.2014

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuoli Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 Mies Nainen Mies Nainen 65,78% 148 34,22% 77 Yhteensä 225 1 / 20 Q2 Ikä vuosina Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 65+ 17% (38) 51-64 83% (187) alle 20 21-30 31-40

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Q1 Sukupuoli. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä / 19. Vastattuja: Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuoli. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä / 19. Vastattuja: Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuoli Vastattuja: 1 270 Ohitettuja: 0 Mies Nainen Mies 55,20% 701 Nainen 44,80% 569 Yhteensä 1 270 1 / 19 Q2 Ikä vuosina Vastattuja: 1 270 Ohitettuja: 0 51-64 15% (187) 65+ alle 20 3% (38) 1% (17)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Aineistot 2. 3 Henkilöstön koulutustausta ja työkokemus 3. 4 Aikuissosiaalityön sisältö 5. 5 Henkilöstön osaaminen 12

1 Johdanto 2. 2 Aineistot 2. 3 Henkilöstön koulutustausta ja työkokemus 3. 4 Aikuissosiaalityön sisältö 5. 5 Henkilöstön osaaminen 12 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Aineistot 2 3 Henkilöstön koulutustausta ja työkokemus 3 4 Aikuissosiaalityön sisältö 5 5 Henkilöstön osaaminen 12 6 Asiakkaiden elämäntilanteisiin vastaaminen 20 7 Asiakkaiden

Lisätiedot

Katsaus nuorten yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12.

Katsaus nuorten yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12. Katsaus nuorten yrittäjyydestä Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12.2011 Yritysten lukumäärä 1990-2010 pl. alkutuotannon toimialat (Lähteet: Yritys-

Lisätiedot

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground Diplomi-insinööriksi Porissa Let science be your playground your Haaveissa urakehitys? Opiskele diplomi-insinööriksi Porissa! 2 Voit suorittaa johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinööritutkinnon työn

Lisätiedot

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Heidi Havumäki Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät OPH 14.3.2011 1 HELMI LIIKETALOUSOPISTO LYHYESTI Kaupallista koulutusta vuodesta

Lisätiedot

TAIn ensimmäisen vuoden eronneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain. Peltola

TAIn ensimmäisen vuoden eronneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain. Peltola TAIn ensimmäisen vuoden eronneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain Peltola Auto/eronneet Kirjoilla olleista eronneita Ikä Eronneiden ikäjakauma Äidinkieli Syy Sukupuoli Kirjoilla vuoden aikana

Lisätiedot

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 Raportti 21.2.2012 Mikko Kesä Juuso Heinisuo INNOLINK RESEARCH OY 2O12 INNOLINK RESEARCH OY SeAMK TARVESELVITYS 2012 2 (43) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot