Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä. OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä. OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle"

Transkriptio

1 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle

2 OL4-hanke etenee Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ylimääräinen yhtiökokous teki vuoden 2011 lopussa päätöksen Olkiluoto 4 (OL4) -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheen käynnistämisestä. Parhaillaan käynnissä olevan kilpailu- ja suunnitteluvaiheen tavoitteena on selvittää Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön laitosvaihtoehtojen luvitettavuutta ja rakennettavuutta Olkiluotoon. laitosyksikkö. Tässä vaiheessa TVO:lle luodaan myös edellytykset hakea valtioneuvostolta uuden laitosyksikön rakentamislupaa. Voimalaitosyksikön rakentaminen voi alkaa myönteisen lupapäätöksen jälkeen. Valtioneuvoston myöntämän ja eduskunnan vahvistaman periaatepäätöksen mukaan OL4:n rakentamislupahakemus tulee jättää viimeistään Kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen liittyy tarjouskilpailu, jonka jälkeen valitaan kaikki uusimmat vaatimukset täyttävä, turvallinen OL4-hanke kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa Kilpailuvaihe Laitostarjouskilpailu ja tarjousvertailu Lisensiontisoveltuvuusselvitykset Rakennettavuusselvitykset Suunnitteluvaihe Toimitusmallin valmistelu Rakentamislupa-aineistojen tekeminen Toteutusvaiheen aikataulukriittinen suunnittelu Toteutusvaihe Toteutussuunnittelu Rakentaminen Asennus Käyttöönotto 2

3 Osakkailta tuki OL4- hankkeelle Kaikki TVO:n nykyiset omistajayhtiöt EPV Energia Oy, Fortum Power and Heat Oy, Karhu Voima Oy, Kemira Oyj, Oy Mankala Ab ja Pohjolan Voima Oy ovat sitoutuneet OL4-hankkeen kilpailuja suunnitteluvaiheen rahoittamiseen. TVO:n kotimaista teollisuutta ja energiayhtiöitä edustavien omistajien kautta OL4:n tuottamasta ydinsähköstä hyötyy laajasti koko suomalainen yhteiskunta. 3

4 Kilpailussa useita vaihtoehtoja Suomalaiset turvallisuusvaatimukset ovat kansainvälisesti vaativat ja edistykselliset. Suomeen voidaan rakentaa ainoastaan turvallinen laitosyksikkö. TVO on tehnyt selvityksiä laitosvaihtoehtojen soveltuvuudesta Suomeen. Suunniteltu uusi ydinvoimalaitosyksikkö on kevytvesireaktorilla varustettu kiehutus- tai painevesilaitos. Laitosvaihtoehdot edustavat viimeisintä kevytvesireaktoritekniikan kehityksen tasoa turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvien ominaisuuksiensa puolesta. Tehtyjen selvitysten mukaan markkinoilla on useita ydinvoimalaitosvaihtoehtoja, jotka ovat, tarvittaessa muutettuina, soveltuvia rakennettavaksi Suomeen. Kaksi vaihtoehtoista hankintamallia: kokonaistoimitus tai hajautettu hankinta Rakentamistyöt Reaktorilaitos Turbiinilaitos Muut omistajan hankinnat Valmistelun lähtökohtana on mahdollistaa OL4:n hankinta kokonaistoimituksena tai hajautettuna hankintana. Hajautetussa hankinnassa ydinvoimalaitosyksikön keskeiset osat voidaan hankkia eri toimittajilta. Myös suunnittelu ja toteutus voidaan jakaa eri toimijoiden kesken. Kokonaistoimituksessa keskeiset osat hankitaan yhdeltä toimittajalta. 4

5 Kaksi laitostyyppiä, useita laitosvaihtoehtoja Kiehutusvesireaktorilaitos Kiehutusvesireaktorilaitoksen toimintaperiaate painevesireaktorilaitos painevesireaktorilaitoksen toimintaperiaate Kiehutusvesireaktorilaitoksen (BWR, Boiling Water Reactor) paineastiassa vettä kierrätetään reaktorisydämen polttoaineelementtien läpi, jolloin vesi kuumenee ja höyrystyy. Kylläinen höyry johdetaan paineastiassa olevien höyrynerottimen ja höyrynkuivaimen kautta korkeapaineturbiinille, välitulistimeen ja matalapaineturbiineille. Turbiinit on kytketty akselin välityksellä generaattoriin, joka tuottaa sähköä. TVO on tehnyt soveltuvuusselvityksiä kahdelle kiehutusvesireaktorilaitokselle. Painevesireaktorilaitoksessa (PWR, Pressurised Water Reactor) polttoaine kuumentaa primääripiirissä kiertävää vettä. Primääripiirissä pidetään yllä niin korkea paine, että vesi ei kiehu. Kuuma paineistettu vesi höyrystyy primääripiirin lämmönvaihtimissa, niin sanotuissa höyrystimissä. Kylläinen höyry johdetaan höyrystimistä korkeapaineturbiinille, välitulistimeen ja matalapaineturbiineille. Turbiinit on kytketty akselin välityksellä generaattoriin, joka tuottaa sähköä. TVO on tehnyt soveltuvuusselvityksiä kolmelle painevesireaktorilaitokselle. ABWR Toshiba Sähköteho: n MW Toimittaja: Toshiba Alkuperämaa: japani APWR Mitsubishi Sähköteho: n MW Toimittaja: Mitsubishi Alkuperämaa: japani ESBWR GE Hitachi Sähköteho: n MW Toimittaja: Ge Hitachi Alkuperämaa: USA APR KHNP 1400 Sähköteho: n MW Toimittaja: KHNp Alkuperämaa: etelä-korea EPR Areva Sähköteho: n MW Toimittaja: AReVA Alkuperämaa: Ranska 5

6 erinomainen paikka uudelle yksikölle 6

7 Olkiluodossa kattava infrastruktuuri ydinsähkön tuotannolle erinomainen laitospaikka Olkiluoto on vakaa laitospaikka, jossa on hyvät edellytykset uudelle ydinvoimalaitosyksikölle. Hyvällä sijoituspaikalla on riittävä jäähdytys- ja käyttöveden saanti, hyvät ja luotettavat sähkön siirtoyhteydet ja varavoimajärjestelyt sekä toimivat liikenneyhteydet. Olkiluodossa nämä ovat valmiina. Uuden laitosyksikön lupakäsittely ja rakentaminen eivät edellytä muutoksia Olkiluodon voimassa olevaan asemakaavaan. Uusi yksikkö hyödyntää nykyisten laitosyksiköiden käyttöä tukevia toimintoja. Uuden laitosyksikön vaikutukset ympäristöön ovat vuonna 2008 tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteella vähäisiä ja rajoittuvat lähinnä jäähdytysveden aiheuttamaan meriveden paikalliseen lämpenemiseen. Toimivat kuljetusyhteydet Ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen aikana alueen liikennemäärät kasvavat merkittävästi. Jo Olkiluoto 3:n (OL3) rakentamisen aikana on osoitettu, että Olkiluotoon johtava tie täyttää liikenteen asettamat vaatimukset. Suurikokoisia komponentteja voidaan tuoda Olkiluotoon laivalla. Aluetaloudelliset vaikutukset Olkiluodon ydinvoimalaitoksella on laaja paikallinen hyväksyntä. Rakentamisvaihe vaikuttaa myönteisesti muun muassa aluetalouteen uusien työpaikkojen, lisääntyvien verotulojen ja taloudellisen aktiivisuuden lisääntymisen myötä. Esimerkiksi vuonna 2010 OL3:n rakentamisen ansiosta ulkomaiset työntekijät maksoivat yhteensä noin 19 miljoonaa euroa veroja Eurajoen, Rauman ja Porin kuntatalouksien hyödyksi. Suuren rakennusprojektin mukanaan tuoma tilapäinen työvoima vilkastuttaa lähialueen taajamien elämää ja lisää paikallisten palvelujen myyntiä ja tarvetta Olkiluoto 1 2. Olkiluoto 2 3. Olkiluoto 3 4. Olkiluoto 4 5. Voimalaitosjäteluola VLJ 6. Käytetyn polttoaineen välivarasto KPA 7. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen maanalainen tutkimusluola ONKALO 8. Voimalinja 9. Varavoimalaitos 7

8 Olkiluodossa vankkaa kokemusta ja ydinosaamista TVO hallitsee ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren TVO:lla on pitkä kokemus sähköntuottamisesta ydinvoimalla. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kahden laitosyksikön, Olkiluoto 1:n (OL1) ja Olkiluoto 2:n (OL2), tuotanto kattaa noin kuudesosan Suomessa tarvittavasta sähköenergiasta. Molempien laitosyksiköiden käyttökertoimet ovat kansainvälisesti huippuluokkaa, ja ne ovat toimineet yli 30 vuoden ajan luotettavasti ja varmasti. Käyvien laitosyksiköiden lisäksi Olkiluodossa on rakenteilla uusi laitosyksikkö OL3. Kaikki ydinjätehuolto samalla saarella Ydinvoimalaitoksen ydinjätehuollon periaatteena on, että kaikki radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että niiden radioaktiivisuus vähenee vaarattomalle tasolle. Ydinvoimalaitoksen käytöstä syntynyt radioaktiivinen jäte jaetaan matalaja keskiaktiiviseen voimalaitosjätteeseen sekä korkea-aktiiviseen käytettyyn polttoaineeseen. Matala- ja keskiaktiivinen voimalaitosjäte loppusijoitetaan laitosalueen lähellä sijaitsevaan erilliseen voimalaitosjäteluolaan. Käytetty polttoaine varastoidaan käytetyn polttoaineen välivarastoon. TVO ja Fortum Power and Heat Oy ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan käytetyn polttoaineen loppusijoituksen vaatimasta tutkimusja kehitystyöstä sekä sen perusteella tehtävästä käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluotoon. Uuden laitosyksikön ydinjätehuollon edellyttämät varat kerätään sen tuottaman sähkön hintaan sisältyvänä ydinjätehuoltomaksuna, kuten menetellään nykyistenkin laitosyksiköiden osalta. Kerättävät varat kattavat kaikki ydinjätehuollon tulevat kustannukset, jotka aiheutuvat käytetyn ydinpolttoaineen ja matala- ja keskiaktivisen voimalaitosjätteen huollosta sekä laitosyksikön käytöstäpoistosta. Varat rahastoidaan ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TVO:lla on tuore tieto ydinvoimarakentamisesta sekä uusista laitosvaihtoehdoista OL3-projektin myötä on TVO:lle saatu uusia ydinvoimaosaajia. OL3-projektista kertynyt kokemus käytetään hyväksi uuden laitosyksikön suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. 8 TVO:lla on tuoretta kokemusta ydinvoimarakentamisesta

9 Osaava ja kokenut henkilöstö toteuttamaan OL4:ää Yli 800 ydinvoima-alan ammattilaista ja laaja yhteistyöverkosto TVO:n keskeisiä menestystekijöitä ovat osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä sidosryhmien luottamus. TVO huolehtii henkilöstönsä työkyvystä, työhyvinvoinnista ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. TVO haluaa olla myös sidosryhmiensä kanssa aktiivista vuoropuhelua käyvä yritys. Turvallisuuskulttuuria ja hyviä toimintatapoja on kehitetty yli kolme vuosikymmentä Hyvä ydinturvallisuus ei synny pelkästään teknisin ratkaisuin vaan henkilöstön sitoutumisella, oikealla asenteella, jatkuvalla parantamisella ja hyväksytyillä toimintatavoilla. Sitoutuminen ja oikea asenne ovat turvallisuuskulttuuria ja täten keskeinen osa laitoksen turvallisuuden varmistamista. TVO:n tutkimus- ja kehitystoimintaa arvostetaan kansainvälisesti TVO:n tutkimus- ja kehitystoiminta tukee käytössä olevien OL1- ja OL2- laitosyksiköiden turvallista ja tehokasta käyttöä, laitosmuutoksia, OL3- yksikön rakennusvaihetta sekä tulevaisuudessa OL4-laitosyksikön tarpeita. TVO:n tutkimus- ja kehitystoiminta rakentuu turvallisuuden, ydinenergiatekniikan sekä ympäristö- ja ydinjätetutkimuksen osa-alueista. Vuonna 2011 TVO:n tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaismenot olivat 45,7 miljoonaa euroa. TVO:n ydinvoimaosaamiseen perustuvia palveluja käytetään vaativissa kunnossapito-, käyttöönotto- ja konsultointiprojekteissa yrityksen ulkopuolella TVO:n tytäryhtiön, TVO Nuclear Services Oy:n, kautta. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti Turvallisesti toimiva ydinvoimalaitos tarvitsee sekä ajantasaista tekniikkaa että osaavaa henkilöstöä. Osaamisen avulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikealla tavalla kaikissa olosuhteissa. TVO järjestää jatkuvasti koulutusta ylläpitääkseen henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista. Vuonna 2011 TVO koulutti henkilöstöä koulutuspäivän ajan. Keskimäärin jokainen TVO:lainen osallistui koulutukseen vuoden aikana 13,1 päivää. 9

10 Olkiluoto 4 - Sähköä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi Yhteiskuntamme tarvitsee ilmasto- ja ympäristöystävällistä energiantuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. Uusi ydinvoima korvaa poistuvaa sähköntuotantokapasiteettia ja turvaa osaltaan kotitalouksien, maatalouden, palveluiden sekä teollisen tuotannon sähkön saannin tuleviksi vuosikymmeniksi. Sähköntuotantomuotona ydinvoima on sopusoinnussa Suomen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa. Ydinsähkön tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Sähkön tuottaminen ydinvoimalla on kilpailukykyistä verrattuna muihin tuotantomuotoihin. Ydinvoiman rakentaminen ei tarvitse yhteiskunnan taloudellista tukea. Ydinvoima auttaa sähkön tuontiriippuvuuden vähentämisessä. Investoinnit omaan maahan ja sen energiantuotantoon kannattavat. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö, OL4 tarjoaa korkean teknologian arvostettuja työpaikkoja pitkälle tulevaisuuteen. Osaltaan myös energia-alan mittavien investointien ansiosta Suomella on mahdollisuus säilyä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä muuttuvassa maailmassa. 10

11 Ydinvoima soveltuu hyvin Suomeen Sähköntarve lisääntyy tulevaisuudessa asumisen ja palvelujen sähkönkäytön monipuolistuessa. Myös energiakäytön tehostaminen lisää sähkönkulutuksen osuutta. Ydinvoima soveltuu hyvin Suomen perusvoiman tuotantoon. Sähkön tuonnilla on merkittävä osuus Suomen sähkönhankinnassa. Vuonna 2011 tuonnilla katettiin reilut 16 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Lisäydinvoima vähentää merkittävästi Suomen sähköntuontiriippuvuutta. Maamme pyrkimyksenä on siirtyä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan, jossa kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen rajoittamiseksi tarvitaan monipuolisia toimia. Pääosassa ovat energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman lisääminen. Lisäydinvoiman rakentaminen on vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan tehokas tapa sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi, ja siksi TVO on mukana tavoitteiden toteuttamisessa investoimalla ydinvoiman tulevaisuuteen. TVO:n tuotannon osuus suomessa käytetystä sähköstä % Tarvitsemme lisää sähköntuotantokapasiteettia KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT kasvihuonekaasupäästöt t CO 2 2 e/gwh Sähkön tuonti ja vienti 2011 GWh Norja Ruotsi Venäjä Viro Ruskohiili Kivihiili Öljy Päästöt keskimäärin Maakaasu Aurinkoenergia Bioenergia Vaihtelu eri tutkimusten välillä Ydinvoima Vesivoima Tuulivoima tuonti vienti Venäjä Ruotsi Viro Norja Lähde: World Nuclear Association, koonti eri tutkimuksista. Lähde: Fingrid 11

12 Olkiluoto EURAJOKI Puhelin Faksi Helsinki Töölönkatu HELSINKI Puhelin Faksi Bryssel 4 rue de la Presse 1000 Brussel, Belgium Puhelin Faksi Eura Print Oy 06/

Fortum Power and Heat Oy. Ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätöshakemus Loviisa 3

Fortum Power and Heat Oy. Ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätöshakemus Loviisa 3 Fortum Power and Heat Oy Ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätöshakemus Loviisa 3 Fortum Power and Heat Oy PL 100 00048 Fortum www.fortum.fi Ulkoasu: peak press & productions oy Paino:

Lisätiedot

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 04 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 07 Olkiluodon ydinvoimalaitos 8 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden tuotanto 10 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden käyttökertoimet

Lisätiedot

Suurten projektien vuodet. Yhteiskuntavastuu 2010. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä

Suurten projektien vuodet. Yhteiskuntavastuu 2010. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Suurten projektien vuodet Yhteiskuntavastuu 2010 Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto

Lisätiedot

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1 Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden

Lisätiedot

Ydinsähköä Olkiluodosta

Ydinsähköä Olkiluodosta Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura 2

Lisätiedot

Hyvinvointia ydinsähköllä

Hyvinvointia ydinsähköllä Hyvinvointia ydinsähköllä KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olemme toimittaneet sähköä Olkiluodon saarelta jo yli 30 vuotta turvallisesti ja luotettavasti. Suomalaisen työn, osaamisen ja omistajuuden merkiksi tuottamallemme

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Ydinenergia ja Suomi

Ydinenergia ja Suomi Ydinenergia ja Suomi Maa Ydinvoiman osuus (%) Ydinvoiman tuotanto (TWh) Yhdysvallat 19,7 809,0 Ranska 76,2 418,3 Japani 24,9 240,5 Venäjä 16,9 152,1 Etelä-Korea 35,6 144,3 Saksa 28,3 140,9 Kanada 14,8

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla

Lisätiedot

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA 1 (19) 8.5.2009 ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA 1. JOHDANTO... 2 2. LAITOSVAIHTOEHDOT... 2 Yleistä... 2 ABWR - Advanced Boiling Water Reactor, Toshiba-Westinghouse...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Sisällys 1 Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1 Toimintaympäristö 2 Keskeiset tapahtumat 3 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi.

Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi. Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi Maaliskuu 2014 Tämä on Fennovoiman hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen

Lisätiedot

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 3 / 2 0 0 9 Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Olkiluoto 4 Uutta voimaa 3/2009 Ytimekäs 1 Pääkirjoitus Anna Lehtiranta Haasteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED

Lisätiedot

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta M 4/2010 vp Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-379-6 Sisällys Periaatepäätös... 6 Liite

Lisätiedot

Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitos Loviisan voimalaitos turvallista ja Hiilidioksidipäästötöntä ydinsähköä Loviisan voimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta ilman vakavia turvallisuuteen vaikuttavia häiriöitä. Käytettävyydeltään se on

Lisätiedot

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu: Alavieska Haapavesi Hailuoto Kalajoki Kempele Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Oulainen Oulu Oulunsalo Pyhäjoki Raahe Siikajoki Tyrnävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintaympäristö 3 Keskeiset tapahtumat 4 Liiketoiminnan tulos 5 Rahoitus ja maksuvalmius

Lisätiedot

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2009. VALTIONEUVOSTOLLE Hakemus ydinenergialain

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto

Lisätiedot

EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla Nro 26 Toukokuu 2013 Kuva: Posiva Käyttökokemuksista ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Olkiluoto 4 -hanke eteni tarjousvertailuun EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

Lisätiedot

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

Ytimekäs. 30 vuotta. Olkiluoto 2: päästötöntä sähköntuotantoa. OL4:n sähköä 50:lle alueelliselle sähköyhtiölle. 1/2010 Ytimekäs 1

Ytimekäs. 30 vuotta. Olkiluoto 2: päästötöntä sähköntuotantoa. OL4:n sähköä 50:lle alueelliselle sähköyhtiölle. 1/2010 Ytimekäs 1 Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 1 / 2 0 1 0 OL4:n sähköä 50:lle alueelliselle sähköyhtiölle Olkiluoto 2: 30 vuotta päästötöntä sähköntuotantoa 1/2010 Ytimekäs 1

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Uutisia. OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa. Olkiluotoa kehitetään jatkuvasti s. 3. Puhdas sähkö pyörittämään pyöriä s. 5 s.

Uutisia. OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa. Olkiluotoa kehitetään jatkuvasti s. 3. Puhdas sähkö pyörittämään pyöriä s. 5 s. Uutisia Olkiluodosta Lokakuu 2014 Teollisuuden Voima Oyj:n uutislehti OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa s. 2 Olkiluoto 3 -laitosyksikön automaation testaus aloitettiin huhtikuun alussa Saksassa.

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa

OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa Nro 20 Syyskuu Kuva: Hannu Huovila Laitoshistorian suurin vuosihuolto OL3- työmaalla tärkeitä asennustöitä OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa

Lisätiedot