Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina"

Transkriptio

1 Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

2 Pohjois-Karjala väestö kuntaa pinta-ala km 2 vettä km 2 Finland

3 Pohjois-Karjalalla mielenkiintoinen historia terveyden edistämisen saralla Projekti aloittaa toimintansa Kuvassa vasemmalta yleisön edessä Matti Rimpelä, Väinö Soininen, Pekka Puska, Esa Timonen, Peter Rhomberg, Leo Noro, Martti J. Karvonen ja Kai Sievers. (Karjalainen)

4 Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Uudenlainen toimintatapa kohteena ja mukana koko yhteisö ORGANISOINTI joukkotiedotus terveys- ja muut palvelut järjestöt liike-el elämä POHJOIS-KARJALA PROJEKTIN JA KANSANTERVEYDEN KESKUKSEN TOIMINTAMALLI julkiset sääs äädökset PROJEKTIN ULKOPUOLINEN PANOS YHTEISÖ Väestö tieto motivaatio taidot sosiaalinen tuki ympäristön tuki VAIKUTTAJA YKSILÖT viralliset epäviralliset Vaikutus Leviäminen MUUTOS JA SEN PYSYVYYS PIENENTYNEET TAUTILUVUT JA PAREMPI TERVEYS YHTEISÖ- TERVEYS- KÄYTTÄYTY- MISEN JA RISKITEKI- JÖIDEN PYSYVÄ MUUTOS Keskeisiä toimintaperiaatteita Pohjois-Karjala projektissa: kohteena koko yhteisö väestöstrategian ja korkean riskin strategian yhdistäminen yhteistyö teollisuuden ja kaupan kanssa kumppanuus, laaja yhteistyö monitorointi

5 JULKINEN SEKTORI (valtio, kunnat) VÄESTÖ ELINKEINO- ELÄMÄ TERVEYSOHJELMA

6

7 - 85% Riskitekijöiden laskun (= suurelta osin elintapamuutos) selitysosuus myönteisessä kehityksessä on yli puolet!

8 Tulokset hyviä, mutta... toimintaympäristö haasteellinenkin: koulutustaso työttömyysaste tulotaso terveyserot ikärakenne kuntatalous etc.

9 Pohjois-Karjala TERVEYSMAAKUNTA Arviointi Seuranta VÄESTÖN TERVEYSOSAAMINEN JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Viestintä PÄÄTTÄJIEN JA TOIMIJOIDEN TERVEYSTIETOISUUS JA SITOUTUMINEN Tieto POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUS toiminnallinen ja fyysinen keskus, joka kehittää, koordinoi ja tekee terveyden edistämistyötä

10 Lähde: Tekry

11 Maakuntaohjelmat ohjaavat aluekehitystyötä Pohjois-Karjalan strategia 2030 maakuntasuunnitelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015 strategiaosa

12 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT toimintalinjaa: Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta Menestys viriää osaamisesta Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta Puitteet houkutteleviksi

13 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015

14 Hyvinvoinnin osa-alue 5/5: Aktiivinen ja osallinen kansalainen Edistetään ja kehitetään uusia osallistumisen keinoja ja kanavia kuntalaisena toimimiseksi. Kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja eri syistä huono-osaisuutta kokevien ihmisten osallisuuden lisäämiseksi. Tuetaan järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä vahvistamalla niiden toimintaresursseja. Tuetaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä maakunnan järjestöasiain neuvottelukunnan ja kuntakohtaisten järjestöfoorumien kautta. Hyödynnetään ja tehostetaan järjestöillä olevan tiedon käyttöä osana aluekehittämistä: kyläsuunnitelmat, kansalaiskyselyt, järjestöjen raportit ja tutkimukset.

15 Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen 4/2008 asettama työryhmä POKAT 2014 maakuntaohjelman alainen strateginen teemaryhmä 16 järjestöedustajaa ja kaksi asiantuntijajäsentä 4 6 kokousta/vuosi Valtakunnallinen pilotti

16 Neuvottelukunnan tavoitteet: 1. Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa 2. Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä 3. Kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi 4. Edistää demokratiaa ja osallisuutta tuomalla kansalaisten ääni kansalaisjärjestöjen kautta osaksi maakunnallista ja kunnallista päätöksentekoa

17 Terveydenhuoltolaki Perusterveydenhuollon vahvistaminen (esh) perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma erikoissairaanhoidon palvelujen sovittaminen väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti perusterveydenhuollon yksikkö sairaanhoitopiiriin terveyskeskusten tutkimusja kehittämistoiminta sekä koulutus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (kunta) strategisessa suunnittelussa asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määritettävä toimenpiteet hallintokuntien yhteistyö ja toiminta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin seuranta väestöryhmittäin, raportointi valtuustolle terveysneuvonta ja terveystarkastukset

18 Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke Päätavoite: 1. Lisätä päättäjien, järjestöjen ja elinkeinoelämän terveystietoisuutta ja sitoutumista suunnitelmalliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 2. Väestön terveysosaamisen lisääminen ja kannustaminen terveyskäyttäytymismuutokseen (ravinto, paino, liikunta, päihteet) Pohjois-Karjala TERVEYSMAAKUNTA Arviointi Seuranta VÄESTÖN TERVEYSOSAAMINEN JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Viestintä PÄÄTTÄJIEN JA TOIMIJOIDEN TERVEYSTIETOISUUS JA SITOUTUMINEN Tieto POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUS toiminnallinen ja fyysinen keskus, joka kehittää, koordinoi ja tekee terveyden edistämistyötä Osa- ja vaihetavoitteet: Liittyvät käytännön toimintaan maakunta- ja kuntatasolla

19 Pohjois-Karjala TERVEYSMAAKUNTA Arviointi Seuranta VÄESTÖN TERVEYSOSAAMINEN JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Viestintä PÄÄTTÄJIEN JA TOIMIJOIDEN TERVEYSTIETOISUUS JA SITOUTUMINEN Tieto POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUS KUNTATASO: toiminnallinen ja fyysinen keskus, joka kehittää, koordinoi ja tekee terveyden edistämistyötä 1. Strategisen suunnittelun tuki Väestöterveyttä yhteistyöllä 1. Päättäjien, järjestöjen ja elinkeinoelämän terveystietoisuuden ja sitoutumisen lisääminen suunnitelmalliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 2. Väestön terveysosaamisen lisääminen ja kannustaminen terveyskäyttäytymismuutokseen (ravinto, paino, liikunta, päihteet) Sähköinen hyvinvointikertomus: yhteiset indikaattori (ATH tutkimus), päätösten t&h vaikutusten arviointi, työkokoukset 2.Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä 3. Järjestöyhteistyön ja terveystavoitteisen toiminnan kehittäminen 4. Yritysyhteistyön kehittäminen kunnallisten elinkeinoyhtiöiden kanssa ja kautta Monitoimijaisuus, järjestöedustus Järjestötoiminnan tukijärjestelmä terveystavoitteiseen toimintaan: koulutus, taloudellinen tuki Pikes, Josek ja Keti: yritysneuvonnassa terveyden edistäminen, huomio ihmiseen koneiden ja tilojen lisäksi

20 Väestöterveyttä hankkeeseen liittyy kiinteästi: Kanerva-KASTE 2 hanke Terveyden edistämisen professuuri/sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö Monikanavainen terveysviestintä: Elinvoimakone (mediakonserni Karjalainen, Elixir, Kansanterveyden keskus)

21 SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUSMALLI K U N T A K E L L O 1. Tausta, tarkoitus ja tavoitteet 2. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus 3. Yhteenveto hyvinvoinnin ja palvelujen kuvauksesta 4. Johtopäätökset yhteenvedosta ja toimenpidenostot 5. Viesti strategiatyöhön TEHO-TYÖKALU: Indikaattoripaketit Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) SÄHKÖINEN KUNTA- SUUNNITELMA 21

22

23 Järjestöjen alueellinen kehittämis- ja tukirakenne JAKE Kansanterveyden keskus, Ohjausryhmä JAKE Sotu, 2 Jane Kylät, 2 K E H I T T Ä M I S R A K E N N E

24 Kiitos! Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja, terveydenhuoltoneuvos puh Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan alueellisen kehittämisen toimintamalli

JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan alueellisen kehittämisen toimintamalli JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan alueellisen kehittämisen toimintamalli SISÄLTÖ 1 Hankkeen tausta ja perustelut... 3 2 Hankkeen innovatiivisuus... 4 3 Hankkeen nivoutuminen muuhun vastaavaan toimintaan...

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti 2010-2012 Elinvoimakone

LOPPURAPORTTI. Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti 2010-2012 Elinvoimakone LOPPURAPORTTI Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti 2010-2012 Elinvoimakone 1 Sisältö 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet.. 3. Hankeorganisaatio.. 4. Hankkeen toiminta pääpiirteittäin..

Lisätiedot

AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015.

AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015. AvuSTuS- STRATegIA 2012 2015. AvustusstrATegia 2012 2015. RAY vahvistaa suomalaista hyvinvointia... 3 Päämäärä: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen... 5. Lainsäädäntö... 6 Tavoitetila: Tuloksellinen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtamisen portaali

Terveyden edistämisen johtamisen portaali Terveyden edistämisen johtamisen portaali PÄTEVÄ Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti 4 Versio Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Käytäntöjä terveyden edistämiseksi

Käytäntöjä terveyden edistämiseksi Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisu 2/2010 Käytäntöjä terveyden edistämiseksi Katsaus terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistyöhön Taustalla selvitykset: Terveyden edistämisen käytännöt

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN Terveempi Pohjois-Suomi, Oulun Eteläisen osahanke Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Kalajoen yhteistoiminta-alue ja Oulainen Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry

ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma MAAKUNTALt1r ) E4fi4iI.Uckkurn) ESLI Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-52-5093-91-9 ISSN 14 5-2 930 2011-2014

Lisätiedot

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Kunnissa eletään entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Miten johdetaan ja kehitetään

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ Piia Astila-Ketonen Minna Pohjola 10.5.2010 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Terveyden edistämisen

Terveyden edistämisen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19 Terveyden edistämisen laatusuositus Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1975-8 (nid.) ISBN 952-00-1976-6 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Haasteena palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija Neljän tuuleen seminaari 12.2.2014 LAMK AUDITORIO, LAHTI 20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta

SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta - yhdessä hyvä elämä 1 Copyright: Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU-julkaisusarja 9/01 Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos

POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet Eira Varis 29.4.2014 luonnos Maakuntaohjelma (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, voimaan 1.1. 2014) Maakunnan liitto laatii

Lisätiedot

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015 MLL:n Lapin piiri ry:n kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen työn perusta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten

Lisätiedot

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus ja siihen kytkeytyvä visio... 2 Arvot... 2 Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet... 3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Jyväskylä 30.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Jyväskylä 30.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Jyväskylä 30.3. 09.00 Seminaarin avaus Elina Varjonen, kehittämispäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunkistrategia 2013 2020. Seinäjoen kaupunginvaltuusto 2013

Seinäjoen kaupunkistrategia 2013 2020. Seinäjoen kaupunginvaltuusto 2013 Seinäjoen kaupunkistrategia 2013 2020 Seinäjoen kaupunginvaltuusto 2013 Strategian sisältö 1. Kaupunkistrategia 2013-2020 2. Kaupungin toimintaympäristö, arvot, tapa toimia ja visio 3. Kestävän kasvun

Lisätiedot