TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Oheismateriaali TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

2 2 Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 käyttösuunnitelma Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) Turku Puh. (02) Fax. (02)

3 SISÄLTÖ 3 1. JOHDANTO KÄYTTÖTALOUS KESKEINEN TOIMINTA LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO ALUEKEHITTÄMINEN MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT LIITE: KÄYTTÖTALOUS OSAAMISRYHMITTÄIN... 21

4 4 1. JOHDANTO Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman kokouksessaan Maakuntavaltuusto hyväksyi 1) Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman siten, että talous-arviossa 2013 jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa, joka euromäärä on 2,5 % korkeampi kuin talousarvion 2012 maksuosuustuloarvio ja 2) että talousarvion 2013 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2013 tehdään alijäämäinen budjetti ( euroa). Alijäämä suunnitellaan katettavaksi edellisten tiilikausien ylijäämätililtä. TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA TA 2013 TA 2012 TP 2011 _Toimintatuotot _Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Maakuntahallitus vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelman, jossa asetetaan tarkemmat vastuualuekohtaiset tavoitteet ja talousarvion sitovuus maakuntahallitukseen nähden ulotetaan tiliryhmätasolle (luku 2). Ohjelma- ja hankerahoitteiset kustannuspaikat ovat omakatteisia, jolloin niiden suunniteltu toimintakate on 0 euroa. Talousarvion 2013 investointiosaan on varattu euron määräraha, jota käytetään atkjärjestelmien kehittämiseen ja laitteiden hankintaan mm. paperittomaan kokousmenettelyyn siirtymiseksi maakuntahallituksen kokouksissa. Vastuualueiden toiminta-ajatus ja maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat samat kuin maakuntavaltuuston hyväksymässä asiakirjassa.

5 5 2. KÄYTTÖTALOUS 2013 Kuntarahoitteinen toiminta Seuraavassa taulukossa on Varsinais-Suomen liiton kuntarahoitteisen toiminnan käyttötalousosan käyttösuunnitelma 2013 tiliryhmätasolla. KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TA2013 TA2012 TA 12/13 % TA 12/13 TUOTOT Kuntien maksuosuudet , Myyntituotot , Muut tuotot , TUOTOT YHT , KULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut , YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , Ohjelma ja hanketoiminta Central Baltic Interreg IVA sekä Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmien hallinnointikulut katetaan ohjelmiin liittyvien teknisten tukien rahoituksella, jolloin ko. talousarviot ovat liiton tilinpidossa omakatteisia (toimintakate 0 euroa). Maakuntahallituksen (mh ) päätöksen mukaan: 1. Maakuntahallitus vahvistaa vuosittain ohjelmahallinnointiin liittyvien teknisten tukien käyttö- ja toimintasuunnitelmat. 2. Maakuntahallitus käynnistää liiton hallinnoimat hankkeet ja hankkeen päättyessä sen toiminta ja tulokset raportoidaan maakuntahallitukselle. 3. Ohjelma- ja hanketoiminnasta laadittavissa suunnitelmissa on nimettävä vastuuhenkilöt, määriteltävä vastuunjaot, aikataulut, kustannusarviot, rahoitus ja seurannan järjestäminen. 4. Liiton alustavat sitoumukset suunnitteilla oleviin yhteisrahoitushankkeisiin kirjataan ja vahvistetaan maakuntajohtajan päätöksillä. Hankkeiden talousarviot ovat liiton tilinpidossa omakatteisia (toimintakate 0 euroa)..

6 3. KESKEINEN TOIMINTA LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Toiminta-ajatus Liiton luottamushenkilöhallinto huolehtii demokraattisesta päätöksenteosta ja ohjauksesta. Luottamushenkilötoimielimien toimikausi on kunnallisvaalikausi. Luottamustoimielimet Edustajainkokous Edustajainkokous on kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti liiton toimielin. Vuonna 2013 se kutsutaan koolle ja sen tehtävänä valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 3 kertaa. Maaliskuussa maakuntavaltuusto kokoontuu päättämään maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten ja JHTT -yhteisön valinnoista. Kesäkuussa asialistalla ovat tilinpäätösasiat ja muut ajankohtaiset asiat sekä joulukuussa talousarvio ja muut ajankohtaiset asiat. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa tarkastussuunnitelman mukaisesti. Vanha tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja arvioivat ja tarkastavat vuoden 2013 toukokuun loppuun mennessä toimintavuoden 2012 talouden ja hallinnon tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä antavat valtuustolle tarkastuslautakunnan osalta arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen osalta tilintarkastuskertomuksen. Vanha tarkastuslautakunta on vuonna 2012 kilpailuttanut JHTT -yhteisön. Uusi tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle JHTT yhteisön valinnan. Maakuntahallitus Maakuntahallitus toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toimintavuoden aikana kertaa. Maakuntahallitus seuraa ja ohjaa maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä maakuntajohtajan ja liiton viraston toimintaa. Lisäksi hallitus päättää maakuntajohtajan esittelystä liiton toimenpiteistä, lausunnoista ja kannanotoista. Hallitus toimii liiton edunvalvojana ja edustaa liittoa ulospäin. Vanha maakuntahallitus on toimivaltainen siihen saakka kunnes uusi on valittu. Uusi maakuntahallitus päättää jaostojen ja toimikuntien asettamisesta sekä mm. maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten nimeämisestä. Muut luottamustoimielimet Liiton luottamushenkilöt ovat vuonna 2012 toimineet seuraavissa maakuntahallituksen nimeämissä jaostoissa ja toimikunnissa yms.: maakunnan yhteistyöryhmä, saaristotoimikunta, hankerahoitusjaosto, maankäyttöjaosto, valintatoimikunta, kulttuuritoimikunta, yhteistyökomitea sekä kielellisten palvelujen toimikunta. Uudet luottamustoimielimet asetetaan keväällä Valtuustokauden vaihtuminen vuonna 2013 edellyttää normaalivuoteen verrattuna mm. kahden ylimääräisen suurkokouksen koollekutsumista. Edustajainkokous kokoontuu helmikuussa ja maaliskuussa kokoontuu maakuntavaltuusto maakuntahallituksen valintaa varten. Tällöin vuoden 2013 luottamushenkilö- ja kokouskustannukset ovat normaalivuoteen verrattuna noin euroa suuremmat.

7 7 Käyttösuunnitelma 2013 Kevään 2013 aikana valitaan jäsenet liiton luottamustoimielimiin. Lisäksi liiton valintatoimikunta valmistelee Varsinais-Suomen suurten kuntayhtyminen ja vastaavien yhteistyöorganisaatioiden luottamustoimielimien jäsenvalintoja Kartoitetaan tarpeita luottamustoimielimien tehtävien ja työskentelymenettelyjen kehittämiseen sekä uusien toimintamallien (ml. paperiton kokousmenettely) käyttöönottoon. Tarpeen mukaan panostetaan myös toimielinten jäsenien perehdyttämiseen liiton päätöksenteko- ja valmistelumenettelyihin ja parannetaan luottamushenkilöiden osallistumismahdollisuuksia toimintapoliittiseen suunnitteluun ja olennaisten asioiden seurantaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen, jolloin päätökset maakuntaohjelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään maakuntavaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä ja päätökset maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään maakuntahallitusten yhtäpitävillä päätöksillä. Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton maakuntahallituksilla on vuosittain kaksi yhteiskokousta. Tavoitteena luottamushenkilötasoilla jatkaa myös Etelä-Suomen maakuntien liittouman pohjalle rakennettua eteläsuomalaista yhteistyötä sekä panostaa erityisesti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen verkottumiseen. Sama koskee yhteistyötä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Ahvenanmaan suuntaan. Liiton luottamushenkilöt osallistuvat kansainvälisiin yhteistyöneuvotteluihin (luku 3.3). Syksyllä 2013 maakuntahallitus tekee neuvottelu- ja tutustumismatkan Brysseliin. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Luottamushenkilöhallinnolle asetettuja tavoitteita demokraattisesta päätöksenteosta ja liiton toiminnan ohjauksesta seurataan saadun palautteen perusteella. Vastuualueen tilivelvollinen on hallintojohtaja Markku Roto.

8 8 3.2 YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO Liiton virasto on jaettu neljään osaamisryhmään: 1) aluekehittäminen, 2) edunvalvonta ja kuntapalvelut, 3) maankäyttö ja ympäristö sekä 4) yhteiset toiminnot ja hallinto. Central Baltic -ohjelman hallinnointi on osa aluekehittämisen osaamisryhmää, mutta ko. toiminta rahoitetaan ulkopuolisella, teknisen tuen rahoituksella. Hanketoiminnan tilivastuut ja kustannusten hyväksyntämenettelyt määrätään maakuntahallituksen tekemän käynnistämispäätöksen yhteydessä. Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen liiton virasto on päällikkövirasto. Maakuntajohtajan tukena toimii osaamisryhmien johtajista muodostettu johtoryhmä. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti ja kokouksiin osallistuu myös puolivuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Liiton hallinto huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta ja kirjanpidosta, atkpalveluista ja arkistoinnista sekä hankinnoista siten, että luottamushenkilöhallinto ja viraston vastuualueet pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan niille asetetut tavoitteet ja tehtävät. Henkilöstöpolitiikan toiminta-ajatuksina on liiton henkilöstösuunnitelmaan kirjattu seuraavaa: 1. Varsinais-Suomen liitto on turvallinen ja esimerkillinen työnantaja, joka arvostaa yhteistoimintaa työyhteisön kehittämisessä. 2. Yhteistyö on toimivaa ja henkilöstöpolitiikka johdonmukaista ja läpinäkyvää. 3. Liitolla on pitkän aikavälin strategia henkilöstörakenteen kehittämisessä. 4. Viraston sisäinen johtaminen on oikeudenmukaista ja kannustavaa. 5. Työhyvinvoinnista pidetään erityistä huolta. 6. Henkilöstöllä on taito ja tahto edistää maakunnan hyvinvointia ja kehittää osaamistaan. 7. Osaamisen kehittämiseen on riittävät ja monipuoliset resurssit. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöpolitiikka Päivitetään henkilöstösuunnitelma vuosille Henkilöstösuunnitelman päivityksessä hyödynnetään syksyllä 2012 tehdyn ilmapiirikartoituksen toimenpidesuosituksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota henkilöstön terveydelliseen toimintakykyyn ja työhyvinvointiin mm. ottamalla käyttöön savuton työpaikka -toimintamalli. Jatketaan viraston strategiatyötä siten, että kaikilla liiton työntekijöillä on yhtenäinen tieto ja ymmärrys sekä liiton yhteisestä että osaamisryhmien erityisistä toiminta-ajatuksista ja arvoista. Lisäksi tavoitteena on liiton toiminnan painopisteiden, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen ja tiedostaminen. Sisäinen valvonta ja tarkastus Tehostetaan sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan ja työsuojelun menettelytapoja. Sisäisen tarkastajan toimintasuunnitelma tehdään vuosittain ja tarkastukset kohdennetaan riskianalyysiin perustuen. Eri toimintojen ja ostopalvelujen kustannuksia seurataan ajantasaisesti sekä pidetään kilpailuttamisten ja sopimusjärjestelyjen avulla kustannukset kurissa. Tietojärjestelmien hyödyntäminen Ylläpidetään ja kehitetään asianhallinnan, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmiä siten, että hallinto- ja tukitoiminnoissa saavutetaan riittävä laatu ja kustannustehokkuus. Asianhallinnan tehostamisen painopisteenä on Tdoc-asiakirjaohjelmiston täysimittainen hyödyntäminen. Vuoden 2013 aikana maakuntahallituksen kokouksissa siirrytään paperittomaan kokousmenettelyyn.

9 9 Työympäristön ylläpito ja kehittäminen Ylläpidetään työympäristön ja siihen liittyvän tekniikan taso riittävän korkealla tehokkaan ja innostavan työilmapiirin luomiseksi. Seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työympäristön tilaa ja puututaan välittömästi havaittuihin epäkohtiin. Käyttösuunnitelma 2013 Maakuntavaltuuston asettamia tavoitteita toteutetaan vuonna 2013 seuraavin täsmennyksin: Henkilöstöpolitiikka Henkilöstösuunnitelma viimeistellään yhteistyökomitean ohjauksessa ja viedään maakuntahallituksen päätettäväksi keväällä Syksyllä 2012 tehdyn ilmapiirikartoituksen ja TPD-päivän ryhmätöiden sekä kehityskeskustelujen tuloksena saadut kehittämisehdotukset kootaan ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet raportoidaan ja kirjataan henkilöstösuunnitelmaan. Palkkaus- ja kannustusjärjestelmien osalta arvioidaan Palkkausjärjestelmän kehittäminen Varsinais- Suomen liitossa asiakirjassa päätettyjen menettelytapojen toimivuutta ja mahdollisesti tarvittavia päivityksiä. Vuoden 2013 järjestelyvaraerä käytetään pääosin henkilökohtaisten palkanosien yhteismitallistamiseen. Eläköitymisten ja irtisanoutumisten takia avautuvien toimien ja virkojen täytössä sekä nimikkeiden ja toimenkuvien määrittelyssä otetaan huomioon liiton uudet tehtävät ja muuttuvat painopistealueet. Näköpiirissä on, että vuoden 2013 aikana avautuu viisi tointa täytettäväksi. Työsuojelu- ja työterveystoimia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä liiton työterveyshuollon kanssa ja huolehditaan suunnitelmien ja ohjeistusten ajantasaisuudesta ja saavutettavuudesta. Laaditan ohjeet savuttoman viraston toteuttamiselle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vuonna 2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteenä on viraston tehokkaan toiminnan varmistaminen mm. henkilöstöresursseja koskevien tietojen entistä järjestelmällisemmällä keräämisellä, ylläpidolla ja analysoinnilla. Tätä varten on sisäisen tarkastajan käytössä tietokantaohjelmisto, jolla toteutetaan mm. henkilöstön osaamiskartoitus. Otetaan huomioon ja toteutetaan kehittämisohjelmien järjestelmätarkastuksissa esiin nostetut vaatimukset, suositukset ja huomiot sekä kehitetään Central Baltic ohjelmassa toteutettavaa riskienhallinnan arviointimenettelyä ja sovelletaan sitä myös liiton muihin toimintoihin. Tietojärjestelmien hyödyntäminen Paperittomaan kokouskäytäntöön siirtyminen maakuntahallituksen kokouksissa aloitetaan kartoittamalla uuden maakuntahallitusten jäsenten näkemykset vaihtoehtoisista ICT -menettelyistä. Asianhallinnan, taloushallinnon sekä henkilöstöhallinnon toimintoja ylläpidetään ja kehitetään vastamaan lisääntyviä tapahtumamääriä sekä lisääntyviä analyysi-, seuranta- ja raportointitarpeita. Asianhallinnan Tdoc-asiakirjaohjelmiston täysimittainen hyödyntäminen edellyttää myös muutoksia viraston toimintatavoissa. Taloushallinnon osalta parannetaan mm. hankkeiden kirjauskäytäntöjä ja ajantasaista talousseurantaa. Lisäksi kehitetään tiedonsaantia lisäämällä Pro Economica -ohjelmistoon raportointimalleja. Tietojärjestelmien kehittämistyössä painotetaan asiakaspalvelun laatua, sidosryhmäkontaktien ajan tasalla pitoa ja asiakassuhteiden hoitoa samalla kun tehostetaan viraston sisäisiä toimintoja. Kehittämis-

10 kohteita ovat: 1) kotisivujen selattavuus, 2) sähköiset rekrytoinnit (Kuntarekry) 3) sähköiset seminaarikutsut ja ilmoittautumiset sekä mielipidetiedustelut (Lyyti) ja 4) nopea langaton internet -yhteys myös vierailijoille. Eri toimintojen ja ostopalvelujen kustannuksia seurataan ajantasaisesti sekä pidetään kilpailuttamisten ja sopimusjärjestelyjen avulla kustannukset kurissa. Vuonna 2013 kilpailutetaan mm. kopiokoneiden leasingsopimukset Työympäristön ylläpito ja kehittäminen Tehdään edelleen kaikille yli 6 kk:n työsuhteisille, uusille työntekijöille ergonomiakartoitukset ja toteutetaan suositellut toimenpiteet ELY-keskuksen muuttaessa pois Ratapihankatu 36 kiinteistöstä varmistetaan se, että kiinteistön omistaja ottaa huomioon liiton näkökohdat toimitilan ylläpito- ja kehittämisasioissa. Vuonna 2013 uusitaan mm. atk-kaapelointeja tietojärjestelmien vikaherkkyyden minimoimiseksi. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallintoa ja taloutta koskevien uusien, kustannustehokkuutta ja riskienhallintaa lisäävien menettelytapojen käyttöönottomäärällä, luottamushenkilö-, sidosryhmä ja kansalaispalautteen sekä henkilöstön kanssa käytyjen kehittämiskeskustelujen ja vuosittaisen henkilöstökertomuksen perusteella. Liitto seuraa järjestelmällisesti sanomalehdistöä ja sähköistä mediaa liiton toimintaa koskevissa asioissa. Sisäisen valvonnan, tarkastuksien ja riskienhallinnan osalta otetaan käyttöön uusia menettelytapoja, joiden tavoitteena on minimoida liitolle aiheutuvat menetykset. Vastuualueen tilivelvollinen on hallintojohtaja Markku Roto. 10

11 ALUEKEHITTÄMINEN Toiminta-ajatus Aluekehittämisellä parannetaan maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ja pyritään lisäämän maakunnan kilpailukykyä. Maakunnan aluekehittämistyö tukeutuu maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityisesti osaaminen, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistaminen ja kestävä kehitys ovat Varsinais-Suomen aluekehittämisen keskeisiä elementtejä. Kansainvälisellä verkostoyhteistyöllä lisätään maakunnan tunnettavuutta ja edistetään maakunnan roolia Itämeren alueen yhtenä keskeisenä toimijana. Aluekehitystyö pohjautuu laaja-alaiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön jäsenkuntien, valtion aluehallintoviranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Tässä yhteistyössä maakunnan toimijat määrittelevät kehitystavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi ja samalla sitoutuvat omalta osaltaan niiden toteutukseen. Työkaluina aluekehittämisessä käytetään mm. EU:n rakennepoliittisia ohjelmia ja valtion erillisiä budjettimäärärahoja Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet Maakuntastrategia Valtuustokausittain laadittava maakuntastrategia (maakuntaohjelma- ja suunnitelma) on maakunnan tulevaa kehitystä kuvaava asiakirja, jossa yksilöidään ne konkreettiset toimenpiteet, joita suunnitelmakaudella pyritään toteuttamaan alueen hyvinvoinnin ja kehityksen lisäämiseksi. Pääpaino toimintavuotena 2013 on maakuntastrategian päivittäminen ja prosessin aikana erityisesti eri toimijatahojen sitouttaminen kehittämistyöhön, ohjelmaan kirjattaviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Voimassa olevan maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja maakuntavaltuustolle raportoidaan vuosittain ohjelman toteutumistilanne. Vuoden 2012 lopussa käynnistyy maakuntaohjelman lakisääteinen ulkoinen arviointi, joka tehdään yhdessä useamman maakunnan kanssa (mm. Pirkanmaa ja Satakunta). Arvioinnin tavoitteena on laajan kokonaisarvioinnin sijasta keskittyä prosessien tehokkuuden arviointiin sekä sellaisiin temaattisiin aiheisiin, jotka parhaiten palvelevat uuden ohjelmakauden toimeenpanoa. Yhteistyötä mm. Satakunnan maakunnan (yhteistoiminta-alue) kanssa jatketaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. InnoAura- palkinto jaetaan toisen kerran. Rakennerahasto-ohjelmat ja maakunnan kehittämisrahoitus EU:n uuden rakennerahasto-ohjelmakauden ( ) valmistelutyöhön osallistutaan aktiivisesti tavoitteena erityisesti Varsinais-Suomelle tärkeiden kehittämisen painopisteiden esille nostaminen ja sisällyttäminen osaksi valtakunnallista rakennerahasto-ohjelmaa. Samalla valmistaudutaan maakunnan yhteistyöryhmän roolin muuttumiseen osana uuden rakennerahasto-ohjelmakauden hallinnollista toimeenpanoa. Käynnissä olevan ohjelmakauden jäljellä oleva rahoitus, kuin myös vapaana oleva maakunnan kehittämisraha suunnataan maakuntaohjelman toteuttamista tukeviin toimenpiteisiin ja maksatukset hoidetaan asianmukaisesti ja ripeästi. Suljetuista hankkeista mahdollisesti säästyneet rahat sidotaan mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi hankkeiden vaikuttavuusarviointia tehostetaan ja hankeverkkoa kehitetään erillisen Profiili-hankkeen tukemana. Liitto on aktiivisesti mukana myös uuden innovaatiopolitiikkaan liittyvän ohjelmallisen työkalun sisällön määrittelyssä. Ennakointi Aluekehityslakiin kirjatun lakisääteisen koulutustarpeiden pitkän aikavälin ennakoinnin lisäksi myös muuta ennakointitoimintaa vahvistetaan. Laaja-alaisella yhteistyöllä pyritään ennakoimaan mm. alueella tapahtuvia elinkeinorakenteen ja koulutustarpeen muutoksia ja vastaamaan haasteisiin käytettävissä olevin keinoin (mm. rahoitusinstrumentit, lausunnot, sidosryhmäyhteistyö). Ennakoinnin tukena käytetään ESR-rahoitteisella hankkeella luotua sähköistä ennakointityökalua, joka samalla muodostaa osan rakenteilla olevasta maakunnan aluetietoportaalista.

12 12 Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälisen yhteistyön pääpaino on Itämeren alueen yhteistyön edistämisessä, alueellisesti toiminta kohdistuu erityisesti Pohjois-Saksaan, Puolan Pomeraniaan, Baltian maihin ja Pietarin alueelle. Tiivis yhteistyö Turun kaupungin kanssa ns. Itämeristrategian toimeenpanoa tukevan Turku-prosessiin liittyen on yksi kansainvälisen toiminnan painopisteistä. Myös yhteistyötä Tukholman alueen ja Ahvenanmaan maakunnan alueilla pyritään tiivistämään saaristoyhteistyötoiminnan kautta. Brysselin Eurooppatoimiston kautta hoidetaan EU-tason edunvalvonta- ja informaatiotehtäviä ja Pietarin Turkutoimiston toiminnan tavoitteena on lisätä konkreettisia kontakteja ja yhteistyötä Pietarin alueella. Syksyllä 2012 Euroopan komissiolle tehtiin hakemus Europe Direct- tiedotustoiminnan hoitamisesta. Mikäli rahoitus toimintaan saadaan, se osaltaan lisää liiton näkyvyyttä kansainvälisenä toimijana ja mahdollistaa henkilöresurssien lievän lisäämisen kansainvälisissä toiminnoissa. Central Baltic Interreg IVA- ohjelma Central Baltic Interreg IVA-ohjelman toimeenpanossa pääpaino toimintavuonna on hankkeissa saavutettujen tulosten levittäminen yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. Ohjelman mahdollisesti vielä sitomatta olevien myöntövaltuuksien päätös- ja maksatusprosessi hoidetaan asiallisesti ja tehokkaasti, jotta mahdollinen decommitment -riski (myöntövaltuuksien leikkaus) olisi mahdollisimman pieni. Ohjelman sulkemiseen valmistaudutaan erilaisilla hallinnollisilla toimenpiteillä, kuten hanke/toimintalinjakohtaisilla sulkemisilla, seuranta- ja indikaattoritietojen päivittämisellä sekä tarvittaessa ohjelmaasiakirjan muutoksilla. Uuden alueellista yhteistyötä koskevan ohjelman valmistelutyö yhteistyössä jäsenvaltioiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa käynnistyy. Käyttösuunnitelma 2013 Maakuntavaltuuston asettamia tavoitteita toteutetaan vuonna 2013 seuraavin täsmennyksin: Maakuntastrategia Seuraavan maakuntastrategian valmistelu on käynnistynyt loppuvuonna 2012 ja neljään teemaan nimetyt työryhmät aloittavat työskentelynsä keväällä Työryhmien teemoina ovat talous, osaaminen, ympäristö sekä arvot ja ilmapiiri. Valmisteluun pyritään saamaan laaja-alaisesti mukaan kaikki keskeiset sidosryhmät. Aluekehityslain ja valtakunnallisen alueiden kehittämisen tavoitepäätöksen mukaisesti osallistutaan mm. ELY-keskuksen, aluehallintoviraston ja Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen strategiseen suunnitteluun ja varmistetaan, että strategiat noudattavat maakuntaohjelmassa määriteltyjä linjauksia Rakennerahasto-ohjelmat ja maakunnan kehittämisrahoitus Aluekehityksen haasteena jo useampana vuotena on maakunnan kehittämisrahoituksen tason jatkuva lasku. Esimerkiksi vuonna 2011 TEM jakoi ns. vapaata maakunnan kehittämisrahaa Varsinais-Suomen liitolle euroa ja vuonna euroa. Vuonna 2013 rahoituksen taso laskee edelleen ja arvioiden mukaan käytettävissä on n euroa (laskua kahden vuoden aikana siis yli 80 %). Käytettävissä olevalla maakunnan kehittämisrahoituksella voidaan pahimmassa tapauksessa turvata vain käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoitus, eikä uusia maakunnan kehittämisrahalla tuettuja hankkeita voida toimintavuonna käynnistää kuin muutama. Mahdollisia uusia hankkeita pyritään tukemaan avustamalla niitä löytämään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. EU-rahoituksen osalta valtion vastinrahoituksen leikkaus pienentää myös osaltaan hankkeisiin käytettävissä olevia myöntövaltuuksia, jolloin entistä tärkeämpää on rahoituksen kohdentaminen vaikuttavien, pysyvää toimintaa maakunnassa aikaansaaviin hankkeisiin. Temaattisesti pyritään edelleen tukemaan erityisesti telakka- ja elektroniikkateollisuuden rakennemuutokseen sopeutumista ja vastaamaan myös muihin rakennemuutoksesta kärsivien alueiden tarpeisiin (esim. Kemiönsaaren ja Auranmaan kunnat). Kuntien perusrakenteen investointituet (työllisyysperusteiset investointiavustukset) (EAKR) pyritään kohdentamaan työllisyyden kannalta keskeisiin ja vaikuttavimpiin hankkeisiin.

13 13 Aluekehittämislain mukaista yhteistyötä Satakunnan kanssa jatketaan ja osallistutaan LOURA- Lounaisrannikkoyhteistyöhankkeeseen (LOURA). Osallistutaan aktiivisesti myös Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen ja uuden ohjelmapohjaisen rahoitusinstrumentin eli Innovatiiviset kaupungit (INKA) - rahoitushakemuksen valmisteluun yhdessä seutukunnan muiden keskeisten toimijoiden kanssa. EU:n uuden ohjelmakauden ( ) valmistelussa pääpaino on Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisen suunnitelman viimeistelyssä ja yhteensovittamisessa valtakunnallisen osion kanssa. Maakunnan osuus rakennerahastovaroista tullee edelleen pienenemään, joten hanketyön vaikuttavuudelle ja rahoituksen fokusointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. EU:n huippukokous hyväksyi helmikuun alussa uuden ohjelmakauden rahoituskehykset. Suomen osuus tulee pienenemään kokonaisuudessaan n. 20 %:lla, mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä rahoituksen jakautumisesta maakuntatasolla. Laajapohjaisen Varsinais-Suomen telakkatyöryhmän ensisijaisena tavoitteena on varmistaa Turun telakalle jo saatujen TUI tilausten rahoitus. Työryhmään kuuluu edustajia mm. telakan johdosta ja henkilöstöstä, alihankkijaverkostosta, eri poliittisista puolueista, keskeisistä viranomaisista, Turun kaupungista sekä yrittäjäjärjestöistä. InnoAura- Luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta kilpailu järjestetään toisen kerran, hakuaika on Vuoden 2013 teemana on Meri ja luovuus - miten merta on hyödynnetty luovasti liiketoiminnassa. Palkinto (8 000 euroa) jaetaan Eurooppa-päivän tilaisuudessa Ennakointi Ennakointiprosesseja, erityisesti koulutustarpeiden ennakointia kehitetään edelleen systemaattisesti panostamalla verkostoennakointitoimintaan. Keskeisessä roolissa ovat säännöllinen ennakointifoorumityöskentely (round table) eri toimialoilla ja niiden välillä. Verkostoennakoinnin tukena käytetään ESR-rahoitteisella hankkeella luotua sähköistä ennakointityökalua, joka samalla muodostaa osan rakenteilla olevasta maakunnan aluetietoportaalista. Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto ja 2012 perustettu koulutustarve-ennakoinnin ohjausfoorumi ovat keskeisiä työrukkasia toiminnassa. Erityisesti panostetaan siihen että verkoston eri osapuolet sisäistävät roolinsa osana verkostoa. Kansainvälinen yhteistyö Tiivis yhteistyö Itämeristrategiaan liittyvän ns. Turku-prosessin toimeenpanoon jatkuu yhdessä Turun kaupungin, EU-komission, Pietarin ja Hampurin alueiden kanssa. Brysselin Eurooppa-toimiston kautta hoidetaan EU-tason edunvalvonta- ja informaatiotehtäviä aikaisempaa hiukan pienemmin henkilöresurssein. Toiminnan painopisteenä on mm. EU:n rakennepolitiikka ja EU:n meripäivien saaminen Turkuun. Pietarin-toimiston työ käynnistyi täysimittaisena vuoden 2012 aikana ja vuoden 2013 toiminnan painopiste liittyy erityisesti Turun ja Pietarin välisen 60-vuotisen yhteistyöhön liittyviin tapahtumiin niin Turussa kuin Pietarissakin. Syksyn 2012 maakuntahallituksen vierailulla pohjustettuja yhteistyösopimuksia maakunnan ja Pietarin, Luoteis-Venäjän ja Leningrad oblastin kanssa viedään hyväksymisprosessiin. Edunvalvonnassa tavoitteena on saada Turun seudun toimijat tukikelpoisiksi partnereiksi Kaakkois-Suomi-Venäjä ENI-ohjelmaan kaudella (European Neighbourhood Instrument). Uutena toimintana aloittaa liitossa Europe Direct-tiedotuspiste, jonka kautta välitetään käytännön tietoa ja neuvontaa EU-lainsäädännön mukaisista kansalaisen oikeuksista ja mahdollisuuksista hyödyntää EU:n toimia ja rahoitusta. Toimintaa rahoitetaan osin komission tuella ja osin maakunnan kehittämisrahalla. Varsinais-Suomi hakee EU:lta virallisen Smart Specialisation alueen määrityksen. Smart specailisation on EU:n komission ylläpitämä toiminta-alusta, jonka kautta komissio tarjoaa jäsenvaltioiden alueille tukea älykkääseen erikoistumiseen liittyvään innovaatiostrategioiden kehittämiseen. Mukanaolo ko. toiminnassa avaa uusia kansainvälisiä verkostoja sekä toimii apuna haettaessa rahoitusta suoraan EU:lta.

14 Central Baltic Interreg IVA-ohjelma 14 Central Baltic Interreg-ohjelman toiminnan pääpainopiste on ohjelman kautta rahoitettujen hankkeiden tulosten levittämisessä yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. Hankkeiden maksatukset hoidetaan asianmukaisesti ja tehokkaasti yhteistyössä kansallisen tason (FLC- first level controller) tarkastajien kanssa. Maksatusprosessia on tehostettu ja henkilöresursseja lisätty, jotta vuoden 2013 maksutavoite (n. 34 M euroa) saavutetaan ja vältytään ohjelman varojen leikkauksilta (ns. de-commitment). Ohjelman hallinnollista toimintaa ja oikeellisuutta selvittävä järjestelmätarkastus toteutetaan suunnitelman mukaisesti toimintavuonna kohdistuen erityisesti ohjelman raportointi- ja arviointijärjestelmiin, tarkastuksesta on vastuussa tarkastusviranomainen (AA- Audit authority). Ohjelman toimeenpanoon liittyvää riskikartoitusta päivitetään. Uuden Central Baltic- ohjelman valmistelutyö on käynnistynyt vuoden 2013 alussa. Ohjelmassa mukana olevat jäsenvaltiot antoivat valmistelun koordinointivastuun edelleen Varsinais-Suomen liitolle. Toimintaa ohjaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva yhteinen ohjelmointikomitea. Tavoitteena on saada ohjelma-asiakirja komission hyväksyttäväksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Jäsenvaltioiden liitolle toimittaman mandaattikirjeen mukaisesti ohjelman rakennetta ja hallintoa tullaan yksinkertaistamaan. Suomen osalta uusina alueina tulee mukaan Satakunta ja Pirkanmaa, muutoin ohjelman maantieteellinen kattavuus pysyy entisellään. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Aluekehittämistyön vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta seurataan monipuolisesti erilaisten tilastoaineistojen ja hankkeiden toiminnan avulla. Maakuntahallitus- ja valtuusto sekä tarkastuslautakunta saavat kerran vuodessa monipuolisen tilastokatsauksen maakunnan tilasta ja kvantitatiivisen arvion maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi ne saavat puolivuosittain erillisen seurantaraportin. Liitto seuraa järjestelmällisesti sanomalehdistöä ja sähköistä mediaa liiton toimintaa ja aluekehittämistä koskevissa asioissa. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteiden toteutumista ja kansainvälisen toiminnan aktiivisuutta seurataan mm. liiton oman kv-työryhmän ja muiden sidosryhmien antaman palautteen ja toteutuneiden kvkontaktien perusteella. Teknisen tuen tehtäväalueelle (Kilpailukyky- ja työllisyysohjelma, Central Baltic Interreg IVA) asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan sidosryhmiltä ja maakunnan yhteistyöryhmältä sekä ohjelmatyön tarkastajilta ja arvioitsijoilta sekä seuranta- ja hallintokomiteoilta saatujen palautteiden perusteella. Rahoituksen sidonta-asteen, maksatusasteen ja mm. ohjelmien seurantaindikaattorien kautta saadaan kuva ohjelmien toteutumisesta ohjelma-asiakirjan tavoitteiden mukaisesti. Vastuualueen tilivelvollinen on aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio. Toiminnan rahoitus Aluekehitystoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön kustannukset ovat kuntarahoitteista toimintaa lukuun ottamatta Europe Direct-toimintoa, johon on osoitettu sekä maakunnan kehittämisrahaa (2- vuotinen hanke) että Euroopan komission suoraa tukea. Kansallisen kilpailukyky- ja työllisyysohjelman hankevalmistelu, seuranta ja maksatus rahoitetaan osittain ohjelman teknisestä tuesta. Central Baltic Interreg IVA -ohjelman hallinnointikulut katetaan ohjelmaan liittyvän teknisen tuen rahoituksella (kokonaismäärä n. 12,3 milj. euroa koko ohjelmakaudella), jolloin ko. talousarvio on liiton tilinpidossa omakatteinen, eikä sillä ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen eikä kuntien maksuosuuksiin. Ohjelman teknisen tuen rahoitus koostuu Euroopan Unionin (EAKR) aluekehitysrahaston kautta tulevasta tuesta sekä Suomen, Viron, Latvian ja Ruotsin valtioiden kansallisista vastinrahoituksista. Central Baltic-ohjelman teknisen tuen talousarvio vuodelle 2013 on hyväksytty ohjelman seurantakomiteassa syksyllä 2012, tämän jälkeen tarkennettu käyttösuunnitelma vahvistetaan maakuntajohtajan erillisellä päätöksellä.

15 3.4 MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ 15 Toiminta-ajatus Maakunnan suunnittelun tavoitteena on maakunnan tasapainoisen kehityksen ja vetovoiman varmistaminen ja edistäminen tuottamalla alueen erityisarvoille rakentuvaa hyvää asuin- ja toimintaympäristöä. Suunnittelun lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain toteuttaminen maakuntatasolla. Maakunnan tavoitteiden määrittelyssä sovitetaan yhteen kuntien kehittämistarpeet valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntakaavoituksella täsmennetään ja toteutetaan maakunnan strategiset tavoitteet kuntakaavoitusta ohjaavaksi alueiden käytön suunnitelmaksi. Maakunnan muuhun suunnitteluun synkronoidulla liikennejärjestelmätyöllä edistetään alueen toiminnallista rakennetta. Hankkeisiin ja eri sektoreiden yhteistyöelimiin aktiivisesti osallistumalla edistetään maakunnan keskeisten tavoitteiden toteutumista, tuotetaan maakunnan ja kuntien suunnittelussa tarvittavaa tietoa ja sitoutetaan alueen toimijoita. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet Maakuntastrategia Seurataan ja edistetään maakuntastrategian toteuttamista liiton aktiivisten tietopohjaan ja osallistavaan ennakointiin tukeutuvien seurantamenetelmien avulla. Työssä on keskeistä maakunnan toimintaympäristön ja sen muutosten tuntemus sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö. Maakuntastrategiaan sisältyvän sekä maankäyttö- ja rakennuslain että alueidenkehittämislain mukaisen maakuntasuunnitelman tarkistus aloitetaan vuonna 2013 yhdessä maakuntaohjelman laadinnan kanssa (ks. myös 3.3 Aluekehittäminen). Maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyö Seurataan ja edistetään maakuntakaavojen ja liikennejärjestelmätyön toteuttamista ja tarkistustarpeita mm. annettavien lausuntojen ja viranomaisyhteistyön avulla. Täydennetään maakunnan rakenne- ja keskusverkkoselvitystä sekä Turun kaupunkiseudun rakennemallityötä erillisenä konsulttitoimeksiantona teetettävällä kaupan palveluverkkotutkimuksella. Käynnistetään em. selvitysten ja ympäristöministeriön syksyn 2013 vahvistuspäätösten perusteella maakuntakaavan tarkistus taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen osalta. Valmistellaan sisämaan ja rannikkoalueiden tuulivoimavaihemaakuntakaava maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen toimitettavaksi ympäristöministeriöön vahvistamista varten. Jatketaan maakunnallisen liikennejärjestelmätyön päivitystä hyödynnettäväksi maakuntasuunnitelma-, maakuntakaava- ja maakuntaohjelmatyössä. Yhteistyöhankkeet ja selvitykset Valmistellaan ja toteutetaan yhteistyöhankkeita ja tuotetaan selvityksiä maakuntasuunnitelma-, maakuntakaava- ja maakuntaohjelmatarkistuksia varten. Vastataan alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ympäristöä koskevien suunnitteluprosessien käynnistämisestä, niihin liittyvän yhteistyön johtamisesta ja niiden suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa, samalla edistäen vesiensuojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista. Vuonna 2013 keskeisimpiä ovat maakunnan energia- ja luonnonvarakartoitus sekä saariston kulttuuriperinnön inventointien jatkaminen.

16 Lounaispaikka-paikkatietoyhteistyötä jatketaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan kattavalla yhteistyöalueella. Lounaispaikan asemaa alueellisena toimijana ja valtakunnallisena pilottina vahvistetaan. Lounaispaikan tarjoamia palveluita alueen toimijoille kehitetään sekä teknisesti että sisällöllisesti. Maakuntaliittojen yhteistä maakuntakaava-aineistojen INSPIRE-yhteistyön kehittämistä jatketaan. Osallistutaan aktiivisesti maakunnan suunnitteluun liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin maakunnan, naapuriliittojen ja Itämeren alueella. Painopisteinä ovat maakunnan tavoitellun kehityksen visiointi, aluerakenteellinen asema, liikenne ja logistiikka, yhdyskuntarakenteen kestävä kehitys sekä ympäristö- ja vesiensuojelutoiminta. Vuonna 2013 hallinnoidaan ja toteutetaan Lounais- Suomen paikkatietokeskusyhteistyötä ja jatketaan Lounais-Suomen Aluetietopalvelun kehittämistä Profiili-hankkeen ja Koulutuksen ennakointiverkosto -hankkeen myötä sekä ollaan mukana kehittämässä Turun museokeskuksen tietohallintajärjestelmää (MIP). Liitto on aktiivisena toimijana Laajakaista kaikille hankkeessa sekä EXPAT (Innovative services for international talents Easier access to the cbsr) -hankkeessa. Etelä-Suomen maakuntien liittouman aluerakennetta kartoittaneen esiselvityksen pohjalta pyritään valmistelemaan laaja Tukholma-Pietari -akselin asemaa vahvistava yhteishanke. 16 Käyttösuunnitelma 2013 Maakuntavaltuuston asettamia tavoitteita toteutetaan vuonna 2013 seuraavin täsmennyksin: Maakuntastrategia Maakuntastrategiatyöhön osaamisryhmä osallistuu ohjaus- ja valmistelutyöryhmien kautta. Työryhmissä hyödynnetään muissa suunnitteluprosesseissa sekä seuranta- ja ennakointityössä kertyvää tietoa. Työn tavoitteena on alueen vahvuuksille ja erityispiirteille tukeutuvaa alue ja yhdyskuntarakennetta sekä kehittyvää, modernia liikennejärjestelmää hyödyntävä vetovoimainen maakunta (ks. myös aluekehitys). Maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyö Maakuntakaavoituksessa keskitytään uuden maakuntakaavakierroksen aloittamiseen. Joulukuussa 2010 hyväksyttyjen Loimaan seudun, Turunmaan, Turun seudun kehyskuntien sekä Vakka-Suomen maakuntakaavojen, vahvistamispäätökset ovat odotettavissa lopputalvesta. Maakuntavaltuusto päättää virallisesti uuden kaavaprosessin aloittamisesta kesäkuun kokouksessa. Maakunnan keskusverkkotyölle ja Turun kaupunkiseudun rakennemallille perustuva taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan tarkennettu työohjelma laaditaan kevään aikana. Kaavatyön perusteeksi laadittava kaupan palveluverkkoselvitys aloitetaan helmikuussa. Kaavan sisältökysymyksiä käsitellään liiton virallisten elimien lisäksi syksyllä 2012 perustetussa maakunnan alueidenkäytön yhteistyöryhmässä. Maakunnan keskusverkkotyötä jatketaan ja täydennetään uusilla teemasisällöillä. Selvitystä täydennetään palveluverkon paikkatietoon perustuvan nykytilanteen tarkastelulla sekä huolehditaan tiedon ylläpidosta mm. maankäytön ja palveluverkonsuunnittelun taustatiedoksi. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotus on nähtävillä välisen ajan. Ehdotuksesta saadun palautteen käsittelyn jälkeen kaava viedään maakuntavaltuuston kesäkuun kokoukseen hyväksyttäväksi. Vuoden 2013 liikennejärjestelmätyö jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: 1) maakunnan liikennestrategian päivittäminen, 2) rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen ja 3) Turun kaupunkiseudun jatkuva liikennejärjestelmätyö. Liikennejärjestelmätyön pääpaino on suunnitelmien laadinnassa. Kaupunkiseudun jatkuva liikennejärjestelmätyö tarkoittaa vuoden 2013 osalta mm. liikennemallin ylläpitoa ja osallistumista liikkumisen ohjaus -työhön.

17 17 Yhteistyöhankkeet ja selvitykset Maakunnan luonnonvarakartoitustyötä varten on perustettu alueen energia- ja luonnonvaraasiantuntijoiden yhteinen luonnonvarafoorumi, joka koordinoi ja kokoaa tietoa eri tahoilla meneillään olevista hankkeista ja laadittavista erillisselvityksistä. Foorumin isäntänä ja veturina toimii Varsinais- Suomen liitto (aluekehittämislaki 10 ). Luonnonvarojen kestävän käytön, materiaalitehokkuuden ja energiantuotannon ajankohtaisuus ja sen aktiivinen kehittyminen yritys- ja koulutuspuolella lisää luonnonvara ja energiasektorin työmäärää sekä selvitystarpeita myös Varsinais-Suomen liitossa. Vuoden 2013 aikana tullaan järjestämään teeman asiantuntijaseminaari, sekä rekrytoimaan osaamisryhmään luonnonvarasuunnittelija täyttämättömän ympäristöinsinöörin vakanssille Vuonna 2013 Lounaispaikka ylläpitää omia paikkatietopalveluitaan, kerää karttapalveluun ajantasaista paikkatietodataa ja pyrkii lisäksi avaamaan uusien aineistosopimusten laatimisen myötä palvelun aineistoja avoimeen käyttöön. Lounais-Suomen aluetietopalvelun kehittämistä jatketaan vuonna 2013 liittämällä palveluun uusia osakokonaisuuksia, jotka välittävät tietoa alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnista (Varsinais-Suomen ennakointiverkosto sähköisen alustan toteutus) sekä Varsinais- Suomen alueen hankkeista (Varsinais-Suomen Hankeverkon uudistaminen osana Profiili-hanketta). Lounaispaikan karttakäyttöliittymä uudistetaan ja liitetään osaksi aluetietopalvelua. Aluetietopalvelun teemalliseen kattavuuteen ja jatkokehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointitietojärjestelmä MIP:n kehittäminen jatkuu viimeistelemällä tuotantokäytössä olevan palvelun toiminnallisuuksia sekä laajentamalla palvelun tietosisältöjä museon arkeologisten tietovarantojen osalta. Kulttuuriperinnön inventointeja saaristossa jatketaan. Lounaispaikka jatkaa myös 17 maakunnan liiton kaava-aineistojen INSPIRE-projektia, jonka aikana rakennetaan maakuntakaavarajapinta katseltavaksi ja ladattavaksi Paikkatietoikkunaan. Projektin jatkoksi on tarkoitus käynnistää pilottihanke Vakka-Suomen alueen ja Paimion kuntien kanssa kuntien IN- SPIRE-velvoitteiden piiriin kuuluvia aineistojen osalta. Lisäksi Lounaispaikka toimii asiantuntijatahona Valtiovarainministeriön SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhteistyökumppaneilta, muilta sidosryhmiltä ja erityisesti alueen kunnilta saatavan palautteen pohjalta. Maakuntakaavojen keskeisten tavoitteiden seurantamenetelmiä kehitetään. Vastuualueen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento. Hankkeet käynnistetään maakuntahallituksen päätöksillä. Maakuntahallitus päättää hankkeen toteuttamismenettelystä, kustannusarvion ja kustannuspaikan liiton kirjanpidossa sekä hankkeen vastuuhenkilön ja tilivelvollisen. Hanketoiminnan vastuualueen tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektien hankesuunnitelmissa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen perusteella sekä hankkeiden vaikuttavuuden perusteella. Hankkeiden talousarviot ovat liiton tilinpidossa omakatteisia, jolloin niillä ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen eikä kuntien maksuosuuksiin. Liitto seuraa järjestelmällisesti sanomalehdistöä ja sähköistä mediaa liiton toimintaa ja yleisemminkin alueiden käyttöä ja liikennettä koskevissa asioissa.

18 EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Edunvalvonnan ja kuntapalvelujen tavoitteena on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, toimia kuntien puolesta kuntayhteistyötä edistäen, olla maakunnallinen tiedonvälittäjä sekä nykyaikaisen maakuntahengen ja maakuntakulttuurin vaalija. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet Kuntapalvelut Ollaan aktiivisia kuntarakenteen uudistamiseen ja palvelujen kehittämiseen liittyvissä asioissa, edistetään yhteispalvelua sekä toimenpiteitä maakuntahallinnon vahvistamiseksi. Tuotetaan materiaalia kuntarakenteesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä käytävään keskusteluun. Tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan annetaan asiantuntija-apua. Vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaville uusille kunnallisille luottamushenkilöille tuotetaan maakunnallista materiaalia. Korostetaan maakuntahallinnon roolia osana kuntahallintoa. Kansanedustajayhteistyö Vahvistetaan edunvalvontaa tehostamalla kansanedustajien yhteisryhmän toimintaa sekä ylläpitämällä säännöllisiä yhteyksiä valtioneuvoston jäseniin ja keskushallinnon edustajiin. Edunvalvonnan kärkihankkeet Edunvalvonnassa nostetaan esille alueellistamis- ja liikenneverkkoasiat, yliopisto- ja koulutuskysymykset, saaristomeren suojelu sekä luovan talouden edistäminen. Määritellään edunvalvonnan kärkihankkeet. Ylläpidetään hankelistaa sekä laaditaan faktamuistiot ajankohtaisista edunvalvontahankkeista. Uuden alue- ja rakennepolitiikkakauden kansallisessa ja kansainvälisessä valmistelussa tuetaan toimenpiteitä Varsinais-Suomen etujen huomioon ottamiseksi. Maakunnan tunnettavuus ja markkinointi Lisätään maakunnan ja liiton tunnettavuutta aktiivisella viestinnällä ja osallistumalla maakunnalliseen yhteismarkkinointiin sekä jatkamalla yhteydenpitoa varsinaissuomalaiseen järjestökenttään. Liitto osallistuu aktiivisesti maakunnan yhteismarkkinointihankkeeseen. Keväällä 2013 tulee kuluneeksi 20 vuotta nykymuotoisen Varsinais-Suomen liiton toiminnan aloittamisesta. Kaksikymmentä vuotta sitten julkaistun Täällä Suomen synnyinmuistot -kirjan pohjalta tehdään suurelle yleisölle tarkoitettu Varsinais- Suomen edelläkävijän roolia korostava teos. Kulttuuriala ja kansalaisjärjestöt Vaalitaan modernia maakuntahenkeä ja vahvistetaan paikallisuutta yhteistyössä kuntien kulttuuritoimen, Varsinais-Suomen taidetoimikunnan, kotiseutuyhdistysten ja maakunnallisten kulttuurijärjestöjen kanssa. Koordinoidaan kulttuurialan yhteistyötä. Kansalaisjärjestökontaktien vahvistamiseksi jatketaan neuvottelukuntamuotoista yhteistyötä maakunnallisten eläkeläisjärjestöjen ja nuorisojärjestöjen kanssa.

19 19 Käyttösuunnitelma 2013 Maakuntavaltuuston asettamia tavoitteita toteutetaan vuonna 2013 seuraavin täsmennyksin: Edunvalvonta ja kuntapalvelut -osaamisryhmän toiminta kattaa poliittisen edunvalvonnan ja elinkeinoelämän suhteiden lisäksi kuntayhteistyön ja maakuntatasoisen kulttuuriasioiden edistämisen sekä kansainvälisen edunvalvonnan. Lisäksi osaamisryhmä hoitaa liiton ulkoista viestintää ja maakunnan markkinointia sekä pitää yhteyksiä kansalaisjärjestöihin. Liiton viestintä tukee myös uuden Europe Direct -tiedotuspisteen perustamista ja toimintaa. Kuntapalvelut Seurataan kuntauudistuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja näihin liittyvien eri osauudistusten etenemistä. Tuotetaan materiaalia kuntauudistuksesta käytävään keskusteluun ja annetaan asiantuntija-apua maakunnan kunnille. Valmistellaan lausunnot kuntarakennelaista ja muista kuntauudistukseen liittyvistä uudistuksista. Asiakaspalvelu hanke on yhteispalvelun kehittämisestä, jossa määritetään uudet toimintalinjat yhteispalvelupisteille tulevaisuudessa. Osaamisryhmä seuraa Asiakaspalvelu hankkeen edistymistä ja hankkeen aikaansaamia velvoitteita kuntakentälle. Liitto tukee kuntia yhteispalvelun järjestämisessä tämän hankkeen määrittämien toimintalinjojen rajoissa. Lokakuussa 2012 käytiin kuntavaalit. Kaikille kuntien valtuutetuille lähetetään keväällä 2013 aineistoa maakunnasta ja Varsinais-Suomen liitosta sekä liiton luottamuselimistä. Keväällä järjestetään kuntatalouspäivä ja aktivoidaan kuntatalousryhmän toimintaa. Järjestetään tarpeellinen määrä kuntajohdon neuvottelupäiviä. Huhtikuussa järjestetään ajankohtaistilaisuus yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Kansanedustajayhteistyö Varsinais-Suomen kansanedustajien yhteisryhmän toimintaa jatketaan aikaisempien vuosien tapaan. Kansanedustajaryhmän organisoituja tapaamisia järjestetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan kärkihankkeet Laaditaan maakuntaohjelmaan ja -suunnitelmaan pohjautuva edunvalvonnan kärkihankelista maakuntamme tavoitteista valtion talousarvioon sekä muista keskeisistä edunvalvontateemoista. Kärkihankkeet hyväksytään maakuntahallituksessa. Edunvalvonnan painopisteteemoja ovat mm. meriteollisuus, liikenneverkot, koulutus, elinkeinoelämän edellytykset, Itämeren tila. Edunvalvontatyössä ollaan proaktiivisia. Seurataan alueellistamisesta käytävää keskustelua ja tarpeen mukaan reagoidaan. Vaikutetaan Rajavartiolaitoksen ilma-aluskorjaamojen keskittämiseen ja esikunnan mahdolliseen alueellistamiseen. Ylläpidetään säännöllisiä yhteyksiä valtioneuvoston jäseniin ja keskushallinnon edustajiin. Osallistutaan maakunnan liittojen asemasta käytävään keskusteluun. Maakunnan tunnettavuus ja markkinointi Liiton ja maakunnan asioista viestitään aktiivisesti medialle ja sidosryhmille suomeksi ja ruotsiksi. Liiton perusesitteet uudistetaan. Esitteet tuotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Järjestetään mediatapaamisia ja tiedotustilaisuuksia. Verkkoviestinnän kehittäminen on jatkuvaa liiton viestintätiimin yhteistyönä. Sosiaalisen median hyödyntämistä liiton viestinnässä tutkitaan. Sidosryhmälehti Viiri julkaistaan neljä kertaa ja liiton ajankohtainen sähköinen uutiskirje n. 3-4 kertaa vuoden aikana. Päivitetään maakunnan käsikirja. Liitto edistää maakunnan yhteismarkkinointia.

20 20 Kulttuuriala ja kansalaisjärjestöt Vahvistetaan kulttuurialan paikallisuutta yhteistyössä kuntien kulttuuritoimen, Varsinais-Suomen taidetoimikunnan, Kotiseutuliiton, kotiseutuyhdistysten ja maakunnallisten kulttuurijärjestöjen kanssa. Koordinoidaan kulttuurialan verkottumista ja yhteistyötä sekä maakunnallisia tapaamisia. Osallistutaan omana osastona, yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa Turun Kirjamessuille. Edistetään maakunnan tunnuksien tunnettavuutta niitä tuotteistamalla ja markkinoimalla. Myönnetään Aurora-mitali tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla tehdystä työstä Varsinais-Suomen hyväksi. Kansalaisjärjestökontaktien vahvistamiseksi jatketaan neuvottelukuntamuotoista yhteistyötä maakunnallisten eläkeläis-, veteraani- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Jatketaan Aulagallerian näyttelyiden järjestämistä. Järjestetään vuotuinen Eurooppa-päivän vastaanotto Tehdään ehdotus varsinaissuomalaisista jäsenistä valtion taideneuvostoon sekä ehdotus Taiteen edistämiskeskukselle alueellisen taidetoimikunnan jäseniksi vuosille Tehdään kaksikymmentä vuotta sitten julkaistun Täällä Suomen synnyinmuistot -kirjan pohjalta suurelle yleisölle tarkoitettu Varsinais-Suomen edelläkävijän roolia korostava teos. Teoksen kirjoittajiksi on kutsuttu Juhani Kostet, Veikko Laakso, Anu Lahtinen, Rauno Lahtinen ja Kirsi Vainio-Korhonen. Kirja valmistuu maaliskuussa Tavoitteiden toteutumisen arviointi Edunvalvonnan onnistumisesta laaditaan sidosryhmien palautteeseen perustuva edunvalvonnan toiminnan arviointi. Tilaisuuksien onnistuminen arvioidaan osallistumisasteen ja osallistujapalautteen perusteella. Viestinnän ja maakunnan markkinoinnin arviointi perustuu mediaseurantaan (sähköinen media ja lehdet) ja palautteeseen kentältä. Maakunnan yhteismarkkinoinnin osalta arviointi perustuu erityiseen kampanjoiden vaikuttavuustutkimukseen. Vastuualueen tilivelvollinen on edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen (vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen )

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 29.8.2011 Erillisliite ALUSTAVA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOS 2012 2014 2 Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi Vesien ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten maakunnat valmistautuvat / case Satakunta Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.9.2017,

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen Maakuntahallitus 28 13.03.2017 Maakuntahallitus 136 25.09.2017 Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen 507/03.00.00/2016 MHS 13.03.2017 28 Tiivistelmä

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 15.2.2016 10:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO MH, 15.2.2016 10:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, 15.2.2016 10:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto PÄÄTÖSLUETTELO. Maakuntajohtaja Kari Häkämies 181 / / 2017

Varsinais-Suomen liitto PÄÄTÖSLUETTELO. Maakuntajohtaja Kari Häkämies 181 / / 2017 1 Maakuntajohtaja Kari Häkämies 181 / 2017 182 / 2017 2 Päätöspvm 27.10.2017 183 / 2017 HALL : 117 / 2017 Hankinta: 5. krs:n kalusteet Päätän, että maakuntauudistuksen esivalmisteluun vuokrattuun tilaan

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6. Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.2017 Uuden maakunnan aluekehitystehtäviä 1/2 Strateginen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 25.03.2013 Sivu 55. Kuntajäsenet Orpo Petteri, puheenjohtaja Varajäsen

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 25.03.2013 Sivu 55. Kuntajäsenet Orpo Petteri, puheenjohtaja Varajäsen VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 25.03.2013 Sivu 55 Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano 2013 Pöytäkirjan liite 72 Kuntajäsenet Orpo Petteri, puheenjohtaja Varajäsen Alatalo Juuso

Lisätiedot

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA 1 13.9.2017 TEM/ Johanna Osenius Aluekehittäminen on yhteistoimintaa Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA Tällä asiakirjalla korvataan vuosina 2009 ja 2011 laaditut Satakuntaliiton edunvalvontastrategiat. Satakuntaliiton edunvalvontatyön lähtökohdat Satakuntaliiton perussopimuksen

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 178 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 179 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO ALUSTAVA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO ALUSTAVA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOS VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 27.8.2012 Oheismateriaali ALUSTAVA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOS 2013 2015 2 Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista:

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista: Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2017 mm. seuraavista asioista: Väliaikaisen SOTE kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA Tällä asiakirjalla korvataan vuosina 2009 ja 2011 laaditut Satakuntaliiton edunvalvontastrategiat. Sisällys SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA...1 Satakuntaliiton

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot