Sisältö. Arviointikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Arviointikertomus 2014 1"

Transkriptio

1

2 Arviointikertomus Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Toimintamuodot HAVAINNOT EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYSTÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kuntastrategian toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain Kaupungin kokonaistalous Investoinnit HENKILÖSTÖ KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO... 14

3 Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus Kannuksen tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus vuodelta 2014 on valmistunut. Tarkastuslautakunta voi hyvillä mielin esittää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle. Vuosi 2014 oli kaikin puolin hyvä, niin taloudellisista näkökulmista katsottuna kuin strategisesti. Tavoitteisiin päästiin ja ylijäämää kertyi, joten näin strategian mukaisen vahvan kuntatalouden tunnusmerkit täyttyivät. Ainahan epäkohtiakin löytyy ja niihin lautakunta on pyrkinyt ottamaan kantaa. Positiivinen palaute tahtoo kuitenkin usein jäädä vähemmälle huomiolle. Kannuksessa on ollut tekemisen meininkiä. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet monet tehdyt ratkaisut, linjaukset ja toimintasuunnitelmat ohjeistuksineen. Täytyy muistaa, että joukkue on yhtä vahva kuin joukkueen heikoin lenkki. Muistakaamme pitää toisistamme huolta niin työyhteisössä kuin yksityisessä elämässä. Näin pystymme vaikuttamaan paremmin kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vanha sanonta kysyvä ei tieltä eksy, pitää hyvin paikkansa. Olenkin usein sanonut, ettei tyhmiä kysymyksiä olekaan, mutta tyhmiä vastauksia voi olla. Mikäli jokin asia mietityttää, niin aina kannattaa kysyä. Tehtyihin kysymyksiin olemme saaneet vastauksia ja asiat ovat sitä kautta selvinneet ja avautuneet. Haluankin kiittää kaikkia, joille kysymyksiä on satanut. Usein ihmisiä arvostellaan virheistä. Ihmisinä teemme aina virheitä, mutta mikäli virheitä ei tee, niin silloin todennäköisesti ei tee mitään ja loppujen lopuksi sekin on virhe. Virheistä on hyvä ottaa oppia. Vahvaa johtajuutta osoittaa se, että uskaltaa myöntää virheensä. Tämä ei todellakaan ole helppoa. Mennään positiivisin mielin yhdessä eteenpäin yhteen hiileen puhaltaen Kannuksen ja kannuslaisten parhaaksi. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tapani Erkkilä.

4 Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa ja Kannuksen kaupungin tarkastussäännössä. Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Samassa yhteydessä tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää Tarkastuslautakunnan kokoonpano Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava (suluissa kokouksiin osallistumiskerrat v.2014): Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Vesa Hautala, puheenjohtaja (6) Pentti Kuusisto Tapani Erkkilä, varapuheenjohtaja (5) Erkki Ranto Irmeli Annanolli (7) Miia Kallio Katri Aro (7) Marita Toivonen Aila Niemonen (6) Kimmo Kuusela Lautakunnan esittelijänä on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja ulkopuolisena sihteerinä toimistosihteeri Ritva Hanni Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastuksesta vastaa vv KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullisena JHTT tilintarkastajana on JHTT, KHT Elina Pesonen. Tilintarkastaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunta on vahvistanut toimikautensa kullekin vuodelle tarkastuksen painopistealueet. Vuonna 2014 painopistealueina ovat olleet yleishallinto ja talouden tasapainotus, kaupunkikonserni ja sen toimivuus sekä tekninen toimi. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain ohjeellisen työohjelman, jota päivitetään vuoden kuluessa, mikäli esiin tulee asiakokonaisuuksia, joihin tarkastuslautakunta katsoo olevan aiheellista syventyä tarkemmin. Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa tilinpäätösvuonna.

5 Arviointikertomus Toimintamuodot Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on seurattu toimintakertomuksen ja osavuosiraporttien perusteella. Lisäksi tilintarkastaja on toimittanut kaksi kirjallista raporttia havainnoistaan tilinpäätösraportin lisäksi. Kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon lautakunta on perehtynyt hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä ja palveluiden käyttäjiä sekä tutustumiskäynnillä. Vuoden aikana on kuultu seuraavia asiantuntijoita: kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja sivistystoimenjohtaja tekninen johtaja taloussihteeri Jytan perusturvalautakunnan puheenjohtaja henkilöstösihteeri perhepäivähoidonohjaaja ruokahuoltopäällikkö Keskustan ala-asteen rehtori etsivä- ja työpajahankkeiden hanketyöntekijät Tutustumiskäynti on suoritettu Myllärin päiväkotiin. Jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa on käyty läpi jäsenten tekemät havainnot toimielinten pöytäkirjoista, joiden julkaisemisesta kaupungin nettisivuilla on toimitettu tieto lautakunnan jäsenille sähköpostilla. 2. HAVAINNOT EDELLISEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYSTÄ Valtuustossa arviointikertomus on käsitelty kokouksessa Seuraavassa on lueteltu edellisessä arviointikertomuksessa olleet esitykset sekä miten ne huomioitu: Tavoitteiden asettamisessa tulee edelleen kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat selkeitä ja mitattavissa olevia sekä sellaisia, joihin toimielin voi itse vaikuttaa omilla toimillaan. Tähän tulee pyrkiä erityisesti kuntastrategian tavoitteiden määrittelyssä. Talousarvion 2015 kuntastrategiassa on pyritty tarkentamaan tavoitteita enemmän mitattavissa oleviksi.

6 Arviointikertomus Perhepäivähoitajia rekrytoitava monimuotoisuuden takaamiseksi ja palkkaus saatettava vakaammalle tasolle. Asia hankala toteuttaa, koska avoimiin toimiin ei ole hakijoita. Paikallisneuvottelupyyntöä, joka olisi väylä, mitä kautta palkkausta voitaisiin jollain tavalla muuttaa, ei ole tullut v Tarkastuslautakunta esittää huolensa lukion oppilasmäärän vähentymisen johdosta. Oppilasmäärän lisäämiseksi on tehty töitä. Tulokset eivät näy välittömästi. Kaikkien hallintokuntien Jyta mukaan lukien tulisi investointeja suunnitellessaan aina huomioida ja laskea tulevat käyttökulut jo suunnitteluvaiheessa. Käyttökuluja syntyy väistämättä ja tällöin voidaan ennakoida tulevia kustannuksia. Lautakunta kiinnittänyt asiaan huomiota jo edellisissä arviointikertomuksissa, mutta ainakaan vapaa-aikakeskuksen kohdalla ei ole huomioitu tarpeeksi, mitä kuluja ja minkä verran tulee lisäystä käyttötalouspuolelle. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimittaisivat konserniohjeen mukaisesti omat taloustietonsa kaupungin osavuosikatsauksiin, jotka tehdään tilanteista ja Asia on toteutunut. 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 3.1. Kuntastrategian toteutuminen Valtuusto on määritellyt strategiassaan kaupungin arvot, toiminta-ajatuksen, strategiset painopistealueet ja yleistavoitteet, joiden tulee näkyä hallintokuntien tavoiteasettelussa. Vuoteen 2016 ulottuvan strategian tavoitteet: Terve ja hallittu kuntatalous Tavoite Vuosikate kattaa vähintään poistot Toteutuminen Toteutui. Vuosikate oli 154,56 %. Tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä, jos ko. tunnusluku on vähintään 100 %.

7 Arviointikertomus Tulo- ja kiinteistöveroprosentit pidetään tasolla, jolla turvataan talouden tasapaino Toteutui. Lainakanta korkeintaan valtakunnan keskitasoa Toteutui, lainakanta on valtakunnan keskitason alapuolella. Edellisvuodesta lainakanta laski 11 euroa/asukas ollen euroa/asukas. Kuntien keskitaso euroa/asukas. Vertailu lähikuntien lainakantoihin Lainakanta/asukas vv KANNUS KAUSTINEN KOKKOLA TOHOLAMPI KALAJOKI VETELI Kaupunki on laatinut talouden tasapainottamisohjelmat vv ja Ohjelmat ovat tehonneet hyvin. Palvelutuotantoa on sopeutettu taloudellisiin resursseihin ja hankerahoitusta on hyödynnetty. EU-ohjelmakauden vaihtuminen on kuitenkin hidastuttanut uusien hankkeiden käynnistymistä, joten v ei ole alkanut uusia hankkeita. Monipuolinen yritystoiminta ja osaaminen - Elinkeino-ohjelma hyväksytty valtuustossa joulukuussa - Aloitettu oma elinkeinopalvelu - Kauppakeskushanke ei ole toteutunut - Ratahanke edistyy suunnitelmien mukaisesti - Kokonaisasemakaava on laitettu ajan tasalle. Palvelut ja palvelutuotannon yhteistyö -Jytan kanssa solmittu palvelusopimus marraskuussa vuodelle Valtion palveluiden yhteispalveluun siirtyminen tapahtuu vaiheittain, Keski- Pohjanmaa on vuorossa v. 2018

8 Arviointikertomus Kiinteistö Oy Eskolan kylätalo sulautunut Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:öön käynnistetty yhteishanke Ely-keskuksen ja Jyta-kuntien kanssa joukkoliikenteen tarkoituksenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta - yhteistyö lukiokoulutuksessa Toholammin kanssa Osaava henkilöstö - on laadittu lakiin perustuva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kaupungin vetovoimaisuus - Kitinkankaan aluetta on kehitetty Tarkastuslautakunta toteaa, että koska Kitinkankaan alueelle on investoitu viime vuosina voimakkaasti, on erittäin tärkeä jatkuvuuden kannalta, että aluetta kehitetään edelleen ja markkinointia tehostetaan. Tarkastuslautakunta esittää huolensa asukasluvun edelleen alentumisesta Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä sekä liittyä organisaation toimintastrategian toteuttamiseen. Tavoitteen tulee olla selvästi todennettava tai mitattava sekä samalla haasteellinen ja saavutettavissa käytössä oleville resursseille. Toimintakertomuksessa raportoidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumaa. Valtuuston toimielimille talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain Kaupunginhallitus Taloudelliset ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimielintasolla ja kaikilla sen alaisilla tulosalueilla. Hallintopalvelut - Kaupungin tietohallintosuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu. Tarkastuslautakunta pyytää antamaan selvityksen asiasta, miksi ei ole aloitettu.

9 Arviointikertomus Elinkeinopalvelut Kaupungin omia, v.2014 käynnissä olevia hankkeita olivat Kasvuinnohanke, HyvinvointiKannus-hanke sekä Biolaakso-esiselvityshanke. Työttömyysaste heikkeni edelleen ollen n. 10,4 %. Keski-Pohjanmaan työttömyysaste on 10 % ja koko maan työttömyysaste 12,4 %, joten olemme kuitenkin alle maan keskitason. Työttömyys lisää sosiaaliturvan kustannuksia ja vähentää kaupungin verotuloja. Kustannustason ja talousarvion alitus johtui pääasiassa kaupungin irtautumisesta Kokkolanseudun Kehitys Oy:stä ja kehitysjohtajan viran täyttämättä jättämisestä. Myös hankkeisiin kului arvioitua vähemmän määrärahoja, mutta vastaavasti tuloja tuli sen vuoksi vähemmän kuin arvioitu. Tilaajapalvelut Jytan kustannukset jäivät edellistä vuotta pienemmiksi ja alittivat myös talousarvioon varatun määrärahan. Huonontuneen työllisyystilanteen vaikutukset näkyvät siinä, että Kannuksen osalta toimeentulotukikustannukset nousivat 21,5 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudet nousivat n. 0,4 milj. edellisvuodesta ja talousarvio ylittyi myös n euroa. Nousu johtuu piirin ulkopuolisen hoidon, poliklinikkakäyntien ja ensihoidon kasvusta. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota kuntalaisilta tulleeseen palautteeseen koskien terveyskeskuksen ajanvarausta. Lääkärissäkäynnit, hammaslääkärikäynnit, päivystävän sairaanhoitajan vastaanottokäynnit ja vuodeosaston hoitopäivät laskivat. Ainoastaan laajavastuisten hoitajien vastaanottokäynnit ja palveluasumispäivät lisääntyivät. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota laskeviin hammaslääkäri-, lääkärija päivystävä sairaanhoitajan vastaanottokäyntien määrään, samoin kuin vuodeosaston hoitopäivien määrään. Talousarviossa hammaslääkärikäyntejä 4200 kpl, tilinpäätöksessä vain 3101, lääkärissäkäynnit TA 8400 TP 6947, päivystävä sairaanhoitaja TA 2900 TP 2613, hoitopäivät TA 8400 TP Tarkastuslautakunta huomautti siitä, että Naantalista tuodun ruoan hankinta oli suoritettu hankintalain vastaisesti. Asiasta pyydettiin Kuntaliiton hankinta-asiantuntijan lausunto, josta asia myös ilmeni. Lausunnon mukaan kilpailutus piti laittaa vireille mahdollisimman pian, jotta hankintalain vastainen tila poistuu. Joulukuun aikana asia laitettiin vireille, joten asia on nyt kunnossa. Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty tilinpäätösasiakirjassa.

10 Arviointikertomus Sivistyspalveluiden lautakunta Taloudelliset ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet toimielintasolla ja kaikilla sen alaisilla tulosalueilla. Säästötavoitteet koulujen lakkauttamisista ovat toteutuneet. Edelliseen vuoteen verrattuna sisäiset toimintamenot nousivat sisäisten ateriapalvelukustannusten nousun vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa ja sisäisen vuokran nousun vuoksi vapaa-ajanpalveluiden tulosalueella. Tarkastuslautakunta on tietoinen KoulutusKannus hankkeen tilanteesta, asian käsittely on kesken. Varhaiskasvatuspalvelut Kolmiportaisen tuen mallin sisällyttäminen varhaiskasvatussuunnitelmaan ei toteutunut, koska erityislastentarhanopettajan virka on täyttämättä, palvelut ostetaan yksityiseltä. Normaaliin toimintaan varatun budjetin puitteissa aloitettiin 7.1. kokopäiväinen sisarusryhmä Nuppuset Myllärin päiväkodilla ja entinen Tenavatalli siirtyi samaan aikaan entisen vuorohoitoyksikön tiloihin. Sisäiset toimintamenot nousivat edellisvuodesta n sisäisten ateriapalvelukustannusten ja sisäisten vuokrien (Riihihovi) vuoksi. Opetuspalvelut Hanhinevan ja Välikannuksen koulun oppilaat siirtyneet Takalo-Raasakkaan lukuvuoden alusta. Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta siitä, missä koulussa käy, opiskelumahdollisuuksien tulee olla laadukasta ja tasapuolista. Tasa-arvo koulujen välillä. Teknisten palveluiden lautakunta Toimintamenot alittivat talousarvion n eurolla, mutta myös tulot alittuivat n eurolla, kokonaisuutena nettotasolla talousarvion ylitys oli n euroa. Tulojen alitus johtui pääosin ruokahuollon myyntituottojen vähentymisestä. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut nousivat n euroa johtuen pääasiassa KitinVaparin kohonneista kiinteistökustannuksista.

11 Arviointikertomus Kiinteistö- ja huoltopalvelut Edellisvuodesta tulosalueen ulkoiset nettomenot nousivat n euroa. Syynä pääasiassa vapaa-ajankeskus KitinVaparin kiinteistö- ja siivouskulujen kasvu. Kyseessä ensimmäinen täysi toimintavuosi remontin jälkeen sekä lisääntyneet neliö- ja asiakasmäärät. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että KitinVaparin osalta käyttökustannuksien arviointi on jäänyt tekemättä tai arvioitu väärin investointia tehtäessä. Kiinteistö- ja siivouskulujen nousu vv. 2011/2014 (täyden toiminnan vuodet) Lämmityskulut 70 % Sähkö 62 % Vesi 28 % Siivous 57 % 90000vertailu vv.2011/2014, täyden toiminnan vuodet Siivous Vesi Sähkö Lämmitys Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Lämmitys Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Sähkö 0 Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus 80000Vesi Toteutuneet kustannukset vapaa-aikakeskus Siivous Ruoka- ja puhdistuspalveluiden omien www-sivujen laatiminen siirretty syksylle 2015, jolloin ruokahuollon yhdistyminen on viety loppuun. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt jo aikaisemmin huomiota keskuskeittiön investointiin. Keskuskeittiön käyttöaste on ollut investointeihin nähden alhainen. Kaupunginvaltuuston v tekemä päätös muodostaa yksi keskuskeittiö, tukee aikaisemmin tehtyä strategiaa.

12 Arviointikertomus Yhdyskuntapalvelut Ulkoiset nettomenot nousivat edellisvuodesta n euroa johtuen sekä ympäristönhoidon resurssien lisäämisestä että maa-alueiden myyntivoittojen pienentymisestä. Viranomaispalvelut Ulkoiset nettomenot nousivat edellisvuodesta n euroa johtuen sekä rakennusvalvonnan tuottojen että palo- ja pelastustoimen kaluston myyntivoittojen pienentymisestä. Rakennuslupien määrä vähentyi edellisvuodesta 46 kpl Kaupungin kokonaistalous Kaupunki teki ylijäämäisen tilinpäätöksen ,81 euroa. Ylijäämää pienentää euron siirto kehittämisrahastoon. Talousarvio oli laadittu ns. nollabudjetiksi. Vuosikate pysyi edellisen vuoden tasolla eli on n. 1,6 milj. eurossa. Toiminnan nettomenot (=toimintakate) nousivat edellisvuodesta vain n euroa, mutta se pitää sisällään suuria toiminnallisia muutoksia, joilla kasvu on saatu pidettyä vähäisenä. Jyta ylsi hyvään tulokseen, tasapainottamistoimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Kustannukset laskivat peräti n euroa edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat kuitenkin n euroa, mutta näihin kustannuksiin on vaikea kunnan itse vaikuttaa toimenpiteillään. Verotuloja saatiin n. 17,9 milj. euroa eli n enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten nousi kiinteistövero verottajan tekemien kiinteistöjen verotusarvojen noston sekä kiinteistöveroprosenttien noston ansiosta. Kiinteistöveron nousu oli edellisvuoteen verrattuna 22 %. Valtionosuudet laskivat euroa eli lähes saman verran kuin mitä verotulot kasvoivat. Valtionosuuksia saatiin yhteensä n. 13 milj. euroa. Valtionosuudet ovat kahdessa vuodessa laskeneet euroa, joten ne ovat nyt v tasossa. Laskuun vaikuttavat valtionosuusleikkausten lisäksi väestörakenteen muutos ja väestömäärän vähentyminen. Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 8 % eli n euroa. Laskua tapahtui lähes kaikissa tulolajeissa. Eniten laskivat myyntituotot ruokahuollon ja lukion osalta. Myyntivoittoja ei myöskään saatu siinä määrin kuin v Samoin hankerahoitus vähentyi.

13 Arviointikertomus Investoinnit Ulkoiset toimintakulut laskivat edellisvuodesta prosentin eli n euroa. Pääosa laskusta tapahtui hankkeisiin palkatun henkilöstön sekä eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun vähentymisen ansiosta, kotihoidon tuen laskun vuoksi sekä kouluverkkouudistuksesta. Kustannukset nousivat erikoissairaanhoidon kustannusten sekä vapaa-aikakeskuksen kiinteistö- ja siivouskulujen kasvusta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumat ja talouden tunnuslukujen kehittyminen on selvitetty kattavasti tilinpäätösasiakirjassa. Vapaa-aikakeskuksen piha-alueen ym. saneerauksen lopputöihin käytettiin n euroa ja Kitinkankaan alueen rakentamiseen n euroa. Vapaa-aikakeskuksen osalta määrärahat ylittyivät yli euroa, mikä aiheutui siitä, että urakkasopimusten viimeisiä maksueriä ei voitu hyväksyä v keskeneräisistä töistä johtuen, joten niiden maksatus siirtyi vuodelle Tätä ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Yrityspuistot hankkeen puitteissa toteutettuihin investointeihin käytettiin n euroa, hankerahoitusta siihen saatiin n euroa. Asunto-osakkeita hankittiin n eurolla ja myytiin eurolla. Katuja rakennettiin n eurolla. Kaikkien hallintokuntien Jyta mukaan lukien tulisi investointeja suunnitellessaan aina huomioida ja laskea tulevat käyttökulut jo suunnitteluvaiheessa. Käyttökuluja syntyy väistämättä ja tällöin voidaan ennakoida tulevia kustannuksia. 4. HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstöraporttiin on koottu henkilöstöön liittyviä tietoja vuodelta Kertomus on monipuolinen ja se antaa vertailevaa tietoa mm. henkilöstön määrästä, rakenteesta, ikärakenteesta, eläköitymisestä, työhyvinvoinnista ja henkilöstökustannuksista. Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 262 henkilöä, lukuun sisältyvät vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt. Edellisvuodesta määrä laski 2 henkilöllä. Vakinaisia palvelusuhteita oli vuoden lopussa 186 (ed.vuonna 178) Määräaikaisia koko henkilöstön määrästä oli 76 henkilöä (ed.vuonna 86). Tässä määrässä näkyy mm. erilaisten hankkeiden hanketyöntekijät. Henkilöstöstä 200 on sivistyspuolella, 51 teknisellä puolella ja 11 hallinnossa.

14 Arviointikertomus Sivistyspalveluiden osasto Hallinto-osasto Tekninen osasto Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Tuloslaskelman mukaan henkilöstökulut olivat yhteensä n.9,9 milj. euroa, joka on kunnan asukasta kohden n euroa. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta n euroa eli n. 2,16 %. Lisää henkilöstöä koskevia tietoja on laajemmin henkilöstöraportissa KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuokra-Asuntojen alijäämä oli n euroa, alijäämästä n euroa Eskolan Kylätalon sulautumisesta aiheutunutta fuusiotappiota. Vapaa-aikakeskuksen ylijäämä n euroa ja koko yhtiön ylijäämä n euroa. KitinVaparin kävijämäärät ovat nousseet huomattavan paljon saneerauksen jälkeen, vuoteen 2011 verrattuna uintimäärät n. 55 % ja kuntosalikäynnit 143 %. Kävijämäärät Uinnit Kuntosali Kiinteistökustannukset ylittivät talousarvion n eurolla. Keski-Pohjan Yrityspalvelun alijäämä n euroa. Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilun alijäämä n euroa. Kiinteistö Oy Eskolan Kylätalot alijäämä n euroa, mikä sisältää n euroa Veturitallin myyntitappiota. Kiinteistö Oy Lemmikin alijäämä n Mikäli ei olisi muodostettu asuintalovarausta, niin olisi ollut ylijäämää n euroa. Muille konserniin kuuluville yhtiöille asetetut tavoitteet toteutuivat.

15 Arviointikertomus YHTEENVETO Kaupungin talous on lähtenyt hyvään nousuun, valtuuston laatima tasapainottamisohjelma on tehonnut hyvin. Kokonaisuutena kaupungin talous on hoidettu hyvin ja tehdyt ratkaisut ovat osuneet oikeaan ainakin taloudellisessa mielessä. Omavaraisuusaste parani hieman edellisvuodesta ollen 50,50 %, kuntatalouden keskimääräinen omavaraisuus% on 70 ja alle 50 %:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Lainamäärä asukasta kohden laski hieman edellisvuodesta ollen 2447 euroa/asukas. Kuntien lainakanta on keskimäärin 2773 euroa/asukas. Tavoitteena on, että laina asukasta kohden on korkeintaan valtakunnan keskitasoa, joten tavoite on toteutunut hyvin. Maksuvalmius on edelleen heikko, ainoastaan 5 päivää. Mutta parannusta oli kuitenkin edelliseen vuoteen(2). Lainanottovaltuudet kuitenkin takaavat maksukyvyn säilyvyyden kaikissa tilanteissa. Kaupungin hyvä tilinpäätös vuodelta 2014 ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mihinkään harkitsemattomiin toimenpiteisiin olisi varaa. Velkamäärän tulisi pysyä sovitulla tasolla, joten investoinnit pitää harkita tarkoin. Tarpeelliset investoinnit on kuitenkin toteutettava ja kiinteistömassa pidettävä sellaisessa kunnossa, että rakennukset eivät nykyisestään rapistuisi. Myös tiet on pidettävä kunnossa, tämä on myös Kannuksen viihtyvyyttä lisäävä tekijä. On etsittävä uusia rakenneratkaisuja ja hyväksyttävä kaikki vaihtoehdot järkevän toiminnan toteuttamiseksi. Naapurikuntien kanssa on haettava aktiivisesti eri yhteistyömuotoja. Väestömäärän aleneminen olisi myös saatava pysähtymään. Kannus on kehittynyt positiivisesti, rakentaminen, ratahanke sekä tuulivoimalat omalta osaltaan auttavat ja nämä yhdistettynä hyvään taloudenpitoon ja oikeisiin päätöksiin siivittävät Kannusta pitkälle eteenpäin. Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2014 Kannuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista seikoista vastaukset tulosalueilta niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa mennessä. Kaupunginhallituksen odotetaan ottavan kantaa kattavasti koko arviointikertomuksen sisältöön tulosalueiden kannanottojen lisäksi. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle, joka tarpeen mukaan voi vielä pyytää tarkennusta kannanottoihin.

16 Arviointikertomus Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa ja koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä v.2014 Kannus I 2015 Tapani Erkkilä puheenjohtaja Aila Niemonen jäsen Irmeli Annanolli jäsen Pentti Kuusisto jäsen,/ Marita Toivonen jäsen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Sisältö. Arviointikertomus

Sisältö. Arviointikertomus Arviointikertomus 2015 1 Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano... 3 1.3. Tilintarkastus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Liite nro 1. Arviointikertomus vuodelta 2012

Tarkastuslautakunta Liite nro 1. Arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta Liite nro 1 Arviointikertomus vuodelta 2012 Arviointikertomus 2012 1 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 2 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät... 2 1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

TARKL 16 Kemijärven kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan seuraavasti:

TARKL 16 Kemijärven kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan seuraavasti: Tarkastuslautakunta 16 08.04.2015 Kemijärven kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös 80/04/047/2015 TARKL 16 Kemijärven kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 23.3.2015 seuraavasti: Kuntalain

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 1 Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Mikä on hyvä tavoite? Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava, konkreettinen ja yksiselitteinen. Tavoite

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Rautjärven kunta Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT JHTT-yhteisö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot