VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely"

Transkriptio

1 VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely Keskusteluseminaari VET-LSA-hankkeesta Helsinki opetusneuvos Seija Rasku

2 Keskeiset koulutuspoliittiset tavoitteet Tuottaa tietoa ammatillisen peruskoulutuksen tuottamasta osaamisesta ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja kehittämisen tueksi Selvittää eri maiden toisistaan poikkeavien koulutusjärjestelmien ja koulutusmuotojen vahvuudet ja heikkoudet ja tarjota näin mahdollisuuksia toisilta oppimiseen Kehittää eurooppalaisten ammatillisten koulutusohjelmien tuloksellisuutta koskevaa avoimuutta Luokitella ammattialakohtaiset oppimistulokset kansainvälisten luokitusjärjestelmien mukaisesti empiiristen tutkimustulosten pohjalta Määritellä yksilön ominaisuuksien ja henkilöhistorian, eri koulutusmuotojen sekä osaamisen kehittämisen välinen suhde Määrittää kokeissa/testitilanteissa osoitetun ja käytännössä mitatun osaamisen vastaavuus Parantaa Euroopan ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja koulutusohjelmien tuottaman osaamisen läpinäkyvyyttä ja edistää näin tutkintojen tunnustamista ja liikkuvuutta Euroopan eri maissa Edistää ja sujuvoittaa koulutusasteelta ja -alalta toiselle siirtymistä 2

3 Toteutus (1) Vertaileva kansainvälinen (eurooppalainen) tutkimus nuorten aikuisten ammatillisesta osaamisesta, joka on hankittu ammatillisessa koulutuksessa Tavoitteena selvittää, miten valmiita ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneet nuoret aikuiset ovat työelämään Euroopan eri maissa Mukana neljä alaa: autoala, sähköala, kaupan ja hallinnon ala sekä sosiaali- ja terveysala Käynnistynyt Saksan aloitteesta kansainvälisesti vuonna 2007, Saksassa jo 2004 Hankkeeseen on osallistunut kahdeksan maata: Saksa, Itävalta, Sveitsi, Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Slovenia. Euroopan komissio, Cedefop ja OECD osallistuvat hankkeeseen neuvonantajina ja havainnoijina. 3

4 Toteutus (2) Hankkeen toimintaa on tähän saakka ohjannut mukana olevien maiden, komission ja Cedefopin edustajista koostuva ohjausryhmä ja hankkeen käytännön toteutuksesta on vastannut Göttingenin yliopiston tutkimusyksikkö SOFI (Soziologisces Forschungsinstitut). Hankkeen jatkoa varten suunniteltu organisaatio muistuttaa PISA:n kansainvälistä ja kansallista projektiorganisaatiota. 4

5 VET-LSA:n suunniteltu organisaatio VET-LSA:n ohjausryhmä (+ havainnoijat ja tieteelliset asiantuntijat) VET-LSA:n sihteeristö Kilpailutettu kansainvälinen tutkimuskeskus Kansainvälinen taso Kansallinen taso Kunkin maan hallitus ja kansallinen ohjausryhmä Poliittinen taso Kansallisten koordinaattoreiden kokoukset Kansallinen tutkimuskeskus, kansallinen koordinattori ja tutkimustiimi Tutkimustaso 5

6 Arvioitava osaaminen, kohderyhmä ja osaamisen arviointimenetelmät Keskittyy arvioimaan ammattialakohtaista osaamista (domain-spesific competences) Tarkoitus arvioida myös kaikille ammattialoille yhteistä työelämäosaamista (cross-occupational competences) ja perustaitoja (basic competences), esim. luku- ja kirjoitustaitoa Lisäksi kerätään oppilaitos- ja yksilökohtaista taustatietoa taustakyselylomakkeella Kohderyhmänä ammatillisen peruskoulutuksen (ISCED 3) päättövaiheessa olevat nuoret aikuiset Kukin maa voi oman päätöksensä mukaan toteuttaa joko yhden tiedonkeruun koulutuksen päättövaiheessa tai osallistua seurantaan, jolloin tietoa kerätään koulutuksen (alussa,) lopussa ja 3 4 vuoden kuluttua valmistumisesta. Perusotos on yksi tiedonkeruu neljältä alalta. Perusotosta voi rajoittaa maakohtaisista syistä. Arviointimenetelmänä on tarkoitus käyttää autenttisia työtehtäviä tietokonesimuloiduissa työympäristöissä sekä perinteistä kynä-paperimenetelmää. 6

7 Vertailu olemassa oleviin laaja-alaisiin arviointeihin (1) Eroaa muista vastaavista koulutuksen arvioinneista arvioitavan osaamisen ja kohderyhmän suhteen PISA: lukutaito, matemaattinen, luonnontieteellinen ja ongelmanratkaisuun liittyvä osaaminen; kohderyhmänä vuotiaat PIAAC: yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta keskeisten yleisten avaintaitojen hallinta (tietotekniikkavalmiudet, ongelmanratkaisutaidot teknologiavaltaisissa ympäristöissä, yleinen luku-, kirjoitus- ja laskutaito); kohderyhmänä vuotiaat AHELO: a) geneeriset taidot (mm. ongelmanratkaisu, analyyttisyys, kriittinen ajattelu, aniestojen hallinta), b) oppiainekohtainen osaaminen: taloustiede ja tekniikka; kohderyhmänä bachelor-tutkinnon loppuvaiheessa olevat opiskelijat 7

8 Vertailu olemassa oleviin laaja-alaisiin arviointeihin (2) Eroaa ammattitaitokilpailuista tavoitteen (opiskelijoiden välinen kilpailu laaja-alainen oppimistulosten arviointi) kohderyhmän (pieni joukko huippuosaajia suuri joukko tavallisia opiskelijoita) arviointi- /mittausmenetelmän (todelliset työtehtävät autenttiset työtehtävät tietokonesimuloiduissa työympäristöissä) ja arviointiajan (useampi päivä noin 4 tuntia) suhteen. 8

9 Hankkeen kesto ja aikataulu Valmistelut ja linjaukset ohjausryhmässä: kevät 2008 kesä 2009 Esiselvitys (Feasibility Stydy): syksy 2008 kevät 2009 Päätös osallistumisesta hankkeen jatkoon 9/2009 Kilpailutus ja toteuttajan valinta: syksy 2009 kevät 2010 Varsinainen VET-LSA: tutkimusvälineiden kehittäminen ja kommentointi: kevät 2010 kevät 2011 esitestaus ja raportointi ja tutkimusvälineiden edelleen kehittäminen: 2011 varsinainen tiedonkeruu ja tutkimus: 2012 tutkimustiedon käsittely ja raportointi:

10 Hankkeen arvioidut kustannukset Kansainväliset kokonaiskustannukset noin 7,11 milj. Suomen osuus arviolta noin 0,85 milj. (12 %), jos mukana kaikki maat ja kaikki alat Suomen osuus arviolta noin 1,22 milj. (20 %), jos mukana neljä maata ja kaksi alaa koostuvat kansainvälisen tutkimuskeskuksen, ohjausryhmän ja tieteellisten asiantuntijoiden kustannuksista (pl. ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset, joista kukin maa huolehtii oman jäsenensä osalta) Suomen kansalliset kustannukset noin 2,45 milj., jos mukana kaikki alat noin 1,38 milj., jos mukana kaksi alaa koostuvat mm. kansallisen tutkimuskeskuksen, kansallisen testauksen ja kansallisten raporttien kustannuksista sekä matkakustannuksista ja VET- LSA-taphatumien kustannuksista. Hankkeen kokonaiskustannukset Suomen osalta siis noin 2,60-3,30 milj. 10

11 Kustannusten jakautuminen (kaikki maat, kaikki alat) Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Yhteensä Kansainväliset kustannukset Kansalliset kustannukset Yhteensä

12 Sopimusluonnosten keskeiset kohdat VET-LSA:n sihteeristö on Bonnissa German Aerospace Centerissä. Saksa maksaa sihteeristön kulut. Kansainvälisten kustannusten rahoitus kootaan Central Study Fundiin (CSF), jota hallinnoi VET-LSA:n sihteeristö. Kukin jäsenmaa maksaa ohjausryhmän määrittämän vuotuisen osuutensa vuosittain CSF:ään. Jos joku maa jää pois VET-LSA-hankkeesta kesken hankkeen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ko. vuoden vuotuista osuutta ei palauteta tai siitä palautetaan puolet (jää pois vuoden alkupuoliskolla). Mahdolliset tulot ohjataan CSF:ään ja käytetään VET-LSA-hankkeeseen. Jos CSF:ssä on rahaa hakkeen päättyessä, se palautetaan osanottajamaille samassa suhteessa kuin rahoitusta on kerätty. Hankkeesta voi jäädä pois kesken hankkeen vain, jos tieteellisesti voidaan osoittaa, että VET-LSA:n tavoitteet eivät toteudu ko. maan osalta. Jos jokin maa jää pois, ohjausryhmä kokoontuu arvioimaan tilannetta ja päättää hankkeen jatkosta. Sopimusluonnosten perusteella jää epäselväksi, miten kustannukset jakautuvat jäljelle jäävien maiden kesken, jos yksi tai useampi maa jää pois ja hanketta päätetään jatkaa. Sopimusmuutokset vaativat kaikkien osapuolten hyväksyntää. Sopimuksissa noudatetaan Saksan lainsäädäntöä. 12

Ammatillisen koulutuksen laaja-alaisen arvioinnin esiselvitys (= toteutettavuustutkimus)

Ammatillisen koulutuksen laaja-alaisen arvioinnin esiselvitys (= toteutettavuustutkimus) VET-LSA: Esiselvityksen tiivistelmä (versio 8.9.2009) Ammatillisen koulutuksen laaja-alaisen arvioinnin esiselvitys (= toteutettavuustutkimus) Kahdeksan Euroopan maan ammattikuvien ja ammatillisten koulutusohjelmien

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI

FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI 2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 3 1 PROJEKTIN TAUSTAA 5 Mikä on ECVET 5 Mikä on EQF

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi VASTAAVA SUUNNITTELIJA: Pääsuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto PL 133, 00171 Helsinki Puhelin: (09)1607 6919 Faksi: (09) 1607 6911 Sähköposti:sirpa.moitus@minedu.fi Projektisuunnitelma

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI KANSALLISEN NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008 Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Maarit Virolainen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN NÄYTÖT ENGLANNISSA, SAKSASSA, HOLLANNISSA JA TANSKASSA OPETUSHALLITUS

Maarit Virolainen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN NÄYTÖT ENGLANNISSA, SAKSASSA, HOLLANNISSA JA TANSKASSA OPETUSHALLITUS Maarit Virolainen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN NÄYTÖT ENGLANNISSA, SAKSASSA, HOLLANNISSA JA TANSKASSA OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1267-X

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA:

www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Opetushallitus Espoon kaupunki, päiväkodin

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET)

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET) Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen (The European Peer Review Manual for initial VET) Opetushallitus ISBN 978-952-13-3422-1 (nid.) ISBN 978-952-13-3423-8 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 TIEDOTE 10.10.2008 53/ 2008 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 1. TUTKINNOT JA TUTKINTOJEN PERUSTEET UUDISTUVAT Kaikkien

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Päivi Kamppi Heikki Silvennoinen Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Bertel Ståhle Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Toisen asteen koulujen pohjoismainen vertailu Pohjoismainen ISUSS-raportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 4 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Raportit ja selvitykset 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Opetushallitus

Lisätiedot

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.)

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.) Tavoitteena työelämä maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi Aini Pehkonen (toim.) EUedu-julkaisut nro 1 Savon koulutuskuntayhtymä Kuopio 2011 Julkaisija: ISOK-hanke (Itäsuomalaisen Osaamisen Kehittäminen)

Lisätiedot

huippuvalmennuksen opas

huippuvalmennuksen opas Huippuvalmennuksella kilpailukykyä huippuvalmennuksen opas Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Annamari Henriksson Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Skills-valmennusverkoston rakenne ja johtaminen...

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat

Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Søren Ehlers, Gun-Britt Wärvik ja Anne Larson TemaNord 2012:509 Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Søren Ehlers, Gun-Britt

Lisätiedot