4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen yritysten riskirahoitus Siemenrahoitusohjelma Venture capital -rahastot Alueelliset pääomasijoitusrahastot Kasvuyritysten riskirahoitus Suorien sijoitusten salkku Sijoitukset suoraan kasvuyrityksiin Rahastosijoitukset Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat ja taseet Rahoituslaskelmat Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallitus Sijoitusneuvosto Johtoryhmä

4 Yhtiö lyhyesti Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Sijoituksia tehdään myös yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 330 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 avainluvut Suomen Teollisuussijoitus Oy täytti 10 vuotta Vuoden 2005 lopussa yhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat 325,6 milj. euroa valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen yhteensä 269,8 milj. euroa yhtiön palveluksessa työskenteli 16 toimihenkilöä Tilikauden aikana yhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia 9 pääomasijoitusrahastoon yhteensä 92 miljoonalla eurolla, Start Fund I Ky mukaan luettuna 3 suoraa ensisijoitussitoumusta yhteensä 10,1 milj. eurolla 2 suoraa jatkosijoitussitoumusta yhteensä 2,6 milj. eurolla emoyhtiön uusien sijoitussitoumusten kokonaisarvo oli 104,7 milj. euroa lisäksi siemenrahoitusohjelmassa tehtiin 47 sijoituspäätöstä, joiden arvo oli yhteensä 10,8 milj. euroa yhtiö irtautui kahdesta yrityksestä ja sopi kolmannesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa 2006 Emoyhtiön tulos 33 milj. euroa Emoyhtiön taseen loppusumma 320,1 milj. euroa, josta oma pääoma 316,6 milj. euroa 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy täytti kertomusvuonna 10 vuotta. Juhlavuosi oli yhtiölle tuloksellisesti hyvä, kun sekä rahastoista että yhtiön omasta taseesta tehtiin menestyksekkäitä irtautumisia. Yhtiö vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen yritysten riskirahoittajana. Sijoitustoiminnan painopistealueita olivat myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot ja alueelliset rahastot. Toimialasuunnattuja panoksia kohdistettiin bioteknologiaan ja kaivosteollisuuteen. Teollisuussijoituksesta kertomusvuonna teetetty vaikuttavuusarviointi antaa tunnustusta yhtiön saavutuksille. Sijoituskohteena olevat yritykset, pääomasijoitusrahastot ja muut yhteistyökumppanit arvostavat sijoitustoiminnan ammattimaisuutta ja joustavuutta. Yksityinen pääoma on vetovastuussa ja Teollisuussijoituksen rooli kanssasijoittajana on todettu hyväksi. Sijoitustoiminnan markkinaehtoisuutta arvostetaan. Alkaneella tilikaudella Teollisuussijoitus lisää riskirahoituksen tarjontaa erityisesti alueilla, joilla on kasvumahdollisuuksia ja markkinat toimivat heikosti. Siemenvaiheen yritysten ohella myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot tulevat olemaan merkittävän lisäpanostuksen kohteena. Suorien sijoitusten määrä kasvaa kohteissa, joissa yksityisten sijoittajien passiivisuudesta johtuen sijoitustoimintaa ei voida toteuttaa rahastomuodossa. Teollisuussijoitus on pääomasijoitusrahastojen kautta ja suoraan sijoittajana noin 420 yrityksessä. Yhtiön haasteina ovat markkinamuutosten ymmärtäminen ja uusien, myös kansainvälisten riskirahoituksen toimintamallien kehittäminen tukemaan suomalaisen yritystoiminnan kasvua. Arvioin yhtiön tuloskehityksen jatkuvan hyvänä vuonna Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja erityisesti yhtiön henkilöstöä saavutetuista tuloksista. Juha Marjosola 5

6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 2005 Vuosi 2005 oli vahvaa kasvun aikaa sekä Suomessa että Euroopassa. Pääomasijoitusrahastot keräsivät entistä suurempia pääomia. Sijoituksia tehtiin ja yrityksistä irtauduttiin enemmän kuin koskaan. Suomessa irtauduttiin ennätyksellisesti Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla tehtiin ennätyksellisen paljon irtautumisia vuonna Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan hankintahintaiset irtautumiset olivat yhteensä 299 miljoonaa euroa; myös yksi listautumisen kautta tapahtuva irtautuminen toteutui vuonna Uusia sijoituksia tehtiin 311 miljoonalla eurolla, joka on pienin vuositason sijoitusmäärä 2000-luvulla. Sijoitusmäärää on laskenut ensisijoitusten määrän pienentyminen; jatkosijoitukset sen sijaan kääntyivät hienoiseen nousuun edelliseen vuoteen verrattuna. Ensisijoitusten osuus sijoitetusta pääomasta oli 63 % (73 % vuonna 2004). Varojen keruun kasvu johtanee myös kasvaviin sijoitusmääriin lähivuosina. Ensisijoituksia toimialalla tehtiin noin 195 milj. eurolla (270 milj. eurolla vuonna 2004). Jatkosijoitusten määrä on pysynyt reilun 100 miljoonan euron tasolla koko 2000-luvun, ollen 116 miljoonaa euroa vuonna Sijoitukset painottuivat viime vuosia enemmän venture capital -sijoituksiin, joiden osuus nousi 60 %:iin, vastaavasti buyout-sijoitusten osuus laski 40 %:iin. Venture capital -sijoitusten osuuden kasvu on johtanut myös keskimääräisen sijoituskoon pienenemiseen. Venture capital -sijoituksista (siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaihe) varsinkin siemenvaiheen sijoitusten osuus kasvoi vuonna 2005 ja nousi 12 %:iin edellisen vuoden 5 %:sta. Toimialan kansainvälistyminen näkyy entistä voimakkaammin uusissa sijoituksissa. Vuonna 2004 toimialan aktiivisista sijoituksista keskimäärin 26 % oli suuntautunut ulkomaisiin kohteisiin. Vuonna 2005 tehdyistä sijoituksista ulkomaille suuntautui jo 45 %. Myös irtautumisissa on yhä useammin mukana ulkomaisia tahoja. Suomi Milj. euroa Uusi pääoma Sijoitukset Irtautumiset Eurooppa Milj. euroa Uusi pääoma Sijoitukset Irtautumiset Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Suomessa ja Euroopassa

7 Uutta pääomaa toimialalle kanavoitui kertomusvuonna 629 miljoonaa euroa, joka on selkeästi enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Varojen hankintaa on kasvattanut mm. eläkeyhtiöiden selkeä aktivoituminen pääomasijoitusmarkkinalla kahden hiljaisemman vuoden jälkeen. Toimialan hallinnoima pääoma oli yhteensä 3,1 miljardia euroa, josta kohdeyrityksiin sijoitettuna oli 54 %. Alalla toimi vuoden 2005 lopussa 43 pääomasijoitusyhteisöä ja noin 110 pääomasijoitusrahastoa. Euroopassa varojen keruu vauhdissa Euroopan pääomasijoitusmarkkinoiden kasvu jatkui vahvana vuonna Toimialalla kerättiin varoja ennakkotietojen mukaan ennätykselliset noin 60 miljardia euroa uutta pääomaa, kun kolmena aiempana vuonna sitä kerättiin alle 30 miljardia euroa vuosittain. Pääoman virtaaminen pääomasijoitusalalle johtuu osaltaan toimialan nuoresta iästä; globaalisti pääomasijoitusmarkkinoiden koko on vain noin 2 % osakemarkkinoiden koosta. Toisaalta myös muiden sijoituskohteiden heikommat tulevaisuudennäkymät ovat ohjanneet pääomia pääomasijoitusmarkkinoille. Myös tehdyt sijoitukset olivat ennätyssuuria. Euroopassa sijoitukset ovat painottuneet edelleen voimakkaasti buyout-sijoituksiin, joiden osuus oli 66 % kaikista sijoituksista. Painottuminen buyout-sijoituksiin on myös kasvattanut sijoitusten keskimääräistä kokoa, joka oli Euroopassa 4,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2004). Historiallista oli samoin irtautumisten jyrkkä kasvu. Kohdeyritysten myynnit pääomasijoittajien kesken ovat yleistyneet. Vuodelle tunnusomaista oli myös lainarahan entistä suurempi käyttö matalan korkotason seurauksena. Vuoden 2005 aikana on tapahtunut selkeä muutos listautumismarkkinoilla: listautumiset Euroopassa kasvoivat euromääräisesti noin 60 % edellisvuodesta ja listautumismäärä ylitti Yhdysvaltojen listautumisvolyymin. Toimialan kannattavuus koheni selkeästi. Toimiala jatkaa Euroopassa kasvuaan ja vuoden 2005 vahva varojen keruu tulee heijastumaan sijoitusten kasvuun lähivuosina. Kilpailu läntisessä Euroopassa on tiivistynyt ja toimiala on laajentumassa myös kehittyville markkinoille. Toisaalta markkinoilla on havaittavissa myös kilpailuedun hakemista erikoistumalla kapeille sektoreille suurella maantieteellisellä alueella. 7

8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 Alkuvaiheen yritysten riskirahoitus: Sijoittajien luottamus alkuvaiheen sijoitustoimintaan palasi Vuonna 2005 Teollisuussijoitus vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen riskirahoittajana sekä euro- että kappalemäärällä arvioiden. Siemenrahoitusohjelmasta on tehty sijoituksia jo lähes 60 alkuvaiheen yritykseen. Teollisuussijoitus osallistui aktiivisesti myös uusien yksityisesti hallinnoitujen venture capital -rahastojen perustamiseen. Toimintaympäristön haasteellisuudesta johtuen yhtiö toimi monessa rahastohankkeessa johtavan sijoittajan roolissa, kannustamassa mukaan yksityisiä sijoittajia. Siemenrahoitusohjelma Hankevirta Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaan jatkui runsaana koko vuoden. Yhtiö perusti vuonna 2004 käynnistynyttä ohjelmaa varten maaliskuussa 2005 erillisen Start Fund I Ky -rahaston, jonka pääoma on 50 milj. euroa. Siemenrahoitusohjelmassa Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä bisnesenkeleiden eli kokeneiden yrittäjien tai yritysjohtajien sekä pääomasijoitusrahastojen kanssa. Kertomusvuonna siemenrahoitusohjelmassa tehtiin yhteensä 47 sijoituspäätöstä, joista 20 oli jatkosijoituspäätöksiä (vuonna 2004: 46/1). Sijoituspäätösten yhteenlaskettu arvo oli 10,8 milj. euroa (2004: 10 milj. eur). Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus yhdessä siemensijoituksessa vaihteli tavallisesti euron ja miljoonan euron välillä, ollen keskimäärin euroa. Vuoden 2005 loppuun mennessä siemenrahoitusohjelmassa oli tehty sijoitus 56 kohdeyritykseen. Pääomia ne tarvitsivat erityisesti Elektroniikka Energia Tietotekniikka Lääketiede/Elektroniikka Teollisuustuotanto ja -palvelut Kulutushyödykkeet Elintarvike Internet-teknologia Rakennusteollisuus Lääketiede Teolliset tuotteet ja palvelut Palvelut Teollisuusautomaatio Ohjelmistotekniikka Palvelut (muut) Tietotekniikka (ohjelmistot) Siemenrahoitusohjelman sijoitussitoumukset toimialoittain teur kpl 8

9 tuotekehityksen loppuunsaattamiseen, markkinoille pääsyyn ja jakelukanavien rakentamiseen. Luettelo siemenrahoitusohjelman kaikista kohdeyrityksistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Uusia venture capital -rahastoja perustettiin vuonna 2005 hieman edellisvuotta vilkkaam- Siemensijoitukset 50,0 Suorat sijoitukset 33,0 Venture capital -rahastot 113,1 Alueellisesti siemenrahoitusohjelma kattaa koko Suomen: noin 30 % sijoituksista tehtiin pääkaupunkiseudulle ja loput eri puolille maata. Private equity -rahastot 67,8 Alueelliset rahastot 61,6 Siemenrahoitusohjelman sijoitukset ovat jakautuneet monille toimialoille, tieto- ja viestintäteknologian sekä elektroniikan ollessa kuitenkin selvästi muita vahvempia. Myös energia- ja ympäristöalan sijoituskohteita ohjelmassa on useita. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 325,6 milj. eur Siemenrahoitusohjelma on kahden ensimmäisen toimintavuotensa perusteella arvioituna vakiintunut noin 50 sijoituksen ja milj. euron vuositasolle. Tällä vauhdilla Start Fund I Ky tulee kokonaan sijoitetuksi neljässä vuodessa eli arviolta vuosien vaihteessa, jolloin ohjelmassa on tehty sijoitus yhteensä kohdeyritykseen. Vuoden 2006 loppupuolella on tarkoitus valmistella Start Fund II Ky -rahastoa, jonka suunniteltu pääoma on 50 milj.euroa. Venture capital -rahastot % Kommunikaatio Tietotekniikka Elektroniikka Biotekniikka Lääketiede Energia Kulutustavarat Teollisuustuotteet ja -palvelut Kemikaalit Teollisuusautomaatio Muu tuotanto Liikenne Muut palvelut Metsäteollisuus Rakennus Muut Alkava vaihe Kypsempi vaihe Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusten jakautuminen toimialoittain ja kehitysvaiheittain (%, eur) 0 Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Etelä-Karjala Keski-Suomi Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Siemenrahoitusohjelman sijoitussitoumukset maakunnittain teur kpl 9

10 min, vaikka uusien rahastojen kerääminen oli edelleen haasteellista. Teollisuussijoitus otti aiempaa aktiivisemman roolin ja pyrki toimillaan edistämään rahastojen syntymistä. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus osallistui neljän uuden rahaston perustamiseen: - Eqvitec Technology Mezzanine Fund II Ky on Eqvitec Partners Oy:n perustama keskisuurten teknologiayritysten mezzanine-rahoitukseen erikoistunut pohjoismainen rahasto. Sen kokonaispääoma on 50 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus 5 milj. euroa. - Finn-Thai Technology Fund Ky on suomalaisiin ja thaimaalaisiin teknologiayrityksiin sijoittava rahasto, jonka hallinnointiyhtiönä on Orienteq Capital Oy. Rahaston kokonaispääoma on 20 milj. euroa, josta puolet tulee thaimaalaisilta sijoittajilta. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 5 milj. euroa. - Seedcap II Ky on Innofinance Oy:n perustama, aikaisen vaiheen yrityksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 6 milj. euron rahastoon on 1,5 milj. euroa. - Sentica Kasvurahasto II Ky on Sentica Partners Oy:n perustama, eteläisen Suomen alueella toimiva pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. Rahaston pääoma on 23 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus 7 milj. euroa. Alueelliset pääomasijoitusrahastot Alueellinen pääomasijoitustoiminta on viime vuosina kehittynyt kohti valtakunnallisesti toimivia, suurempia rahastoja. Samoin alueelliset hallinnointiyhtiöt ovat muodostaneet suurem- pia kokonaisuuksia yhdistymällä, verkostoitumalla ja laajentamalla näin toimintaansa. Teollisuussijoitus osallistui kahteen vuonna 2005 perustettuun alueelliseen pääomasijoitusrahastoon: - Midinvest Fund PH I Ky on Midinvest Management Oy:n Päijät-Hämeen alueelle perustama pääomasijoitusrahasto. Sen sijoitustoiminta kohdistuu seudun kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. Rahaston 9,0 milj. euron pääomasta Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli kolmannes, 3 milj. euroa. - Wedeco Seed Fund I Ky on Oy Wedeco Management Ab:n Vaasaan perustama siemenvaiheen sijoituksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 1,9 milj. euron rahastoon oli 0,5 milj. euroa. Kasvuyritysten riskirahoitus: Merkittäviä irtautumisia Hyvä suhdannekehitys ja markkinatilanne vaikuttivat vuonna 2005 useaan irtautumiseen sekä suorissa sijoituksissa että rahastosijoituksissa. Teollisuussijoitus tarjoaa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille pääomasijoituksia kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Yhtiön osuus näissä myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin suunnattavissa pääomasijoituksissa on 1 5 milj. euroa. Suorien sijoitusten salkku Tilikauden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia yhteensä 14 yhtiöön. 10

11 Näille yhtiöille on annettu sijoitussitoumuksia yhteensä 37,8 miljoonaa euroa, joista on maksettu 34,2 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 325,6 miljoonan euron voimassaolevista sijoitussitoumuksista tämä salkku edustaa 10,1 %. Salkun arvo kirjanpidossa on 26,1 miljoonaa euroa ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen arvostusperiaattein arvostettuna 66,8 milj. euroa. Sijoitussitoumus Yhtiö Sijoitusvuosi Toimiala yht. (milj.eur) Okmetic Oyj 1996 piikiekkoteollisuus 3,6 Jutron Oy 2000 elektroniikkateollisuus 1,7 Forchem Oy 2001 mäntyöljytislaamo 3,4 Incap Furniture Oy 2002 huonekaluteollisuus 3,0 Konepaja Ceiko Oy 2002 konepaja 2,4 Kalvinit Oy 2003 kaivosteollisuus 0,6 A-Katsastus Oy 2003 ajoneuvokatsastus 3,0 Biotie Therapies Oyj 2003 lääkekehitys 6,5 Lumene Oy 2003 kosmetiikkateollisuus 1,5 Suomen Terveystalo Oyj 2004 lääkärikeskusketju 2,0 Ipsat Therapies Oy 2005 lääkekehitys 2,0 Intune Circuits Oy 2005 elektroniikkateollisuus 5,1 Keycast Oy 2005 teräsvalimoteollisuus 3,0 Artul Holding Oy 2005 muut palvelut 0,0 YHTEENSÄ 37,8 11

12 Ensisijoitukset Intune Circuits Oy on erikoistunut valmistamaan radiotaajuisessa etätunnistuksessa käytettäviä RFID-antenneja nopeasti ja edullisesti kansainvälisille asiakkaille. Keväällä 2005 toimintansa aloittaneen yhtiön uusi Vantaan tehdas vihitään huhtikuussa Intune Circuitsin omistavat UPM, Outokumpu Technology ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Teollisuussijoitus on tehnyt yhtiöön 5,1 milj. euron sijoitussitoumuksen, josta vuoden 2005 loppuun mennessä oli maksettuna 2,5 milj. euroa. Sijoitukset suoraan kasvuyrityksiin Ipsat Therapies Oy on lääkekehitysyhtiö, joka kehittää ratkaisuja antibioottien sivuvaikutuksiin. Yhtiön ensimmäinen tuote on aloittamassa faasi IIb -vaiheen kliiniset kokeet vuoden 2006 aikana. Teollisuussijoitus oli mukana rahoituskierroksessa, jossa Ipsat Therapies keräsi 7 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli 2 milj. euroa, josta vuoden 2005 loppuun mennessä oli maksettuna miljoona euroa. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki kolme uutta ensisijoitusta ja kaksi jatkosijoitusta salkussa jo oleviin yhtiöihin. Kaikkiaan suoria sijoituksia kohdeyrityksiin tehtiin 12,7 miljoonalla eurolla. Kertomusvuonna Teollisuussijoitus irtautui kokonaan kahdesta sijoituksesta ja sopi lisäksi yhdestä irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa Keycast Oy osti vuonna 2005 Componenta Oyj:ltä sen teräsvalimoliiketoiminnan. Keycast Groupilla on teräsvalimotoimintaa Raahessa ja Ruotsissa. Teollisuussijoitus oli mukana rahoittamassa yrityskauppaa rahoitussyndikaatissa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli 3 milj. euroa. Jatkosijoitukset Biotie Therapies Oyj on Helsingin pörssissä noteerattu biotekniikkayhtiö, jonka lääkekehityksen ja lääketutkimuksen alueita ovat tulehdustautien ja riippuvuussairauksien hoito sekä verisuonitukosten hoito ja esto. Teollisuussijoitus teki yhtiöön 2,2 milj. euron jatkosijoituksen osakeannissa. Kalvinit Oy on ilmeniittiä etsivä malminetsintäyhtiö. Ilmeniitti on maali-, muovi-, paperi-, elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa käytettävän titaanivalkoisen raaka-ainetta. Jatko- 12

13 sijoitus tehtiin rahoittamaan lisätutkimuksia mineraalivarojen selvittämiseksi. Teollisuussijoituksen euron jatkosijoitus oli osa kokonaisrahoituspakettia. Irtautumiset A-Katsastus Oy on Suomen johtava yksityinen ajoneuvojen katsastus-, rekisteröinti- ja kuljettajatutkintopalveluita tarjoava yritys. Irtautuminen toteutui tammikuussa Detection Technology Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmaisinteknologiaa. Yhtiön teknologian tärkeimpiä sovellusalueita ovat teollisuuden läpivalaisulaitteet ja lääketieteen kuvantamislaitteet. Setec Oy kehittää ja valmistaa äärimmäistä turvallisuutta edellyttäviä tuotteita kuten biometrisiä ja visuaalisia passeja, sähköisiä ja visuaalisia henkilökortteja, maksamisjärjestelmän turvallisuutta parantavia EMV-kortteja ja matkapuhelimen SIM-kortteja. Finlux Oy:n konkurssi ajoittui syyskuulle Rahastosijoitukset Private equity -rahastot Teollisuussijoitus tekee sijoituksia private equity -rahastoihin hajauttaakseen sijoitussalkkunsa riskiä. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki yhden uuden private equity -rahastosijoituksen antamalla 10 milj. euron sijoitussitoumuksen Cap- Man Buyout VIII LP -rahastolle, joka sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin. Bioalan rahastot Osana venture capital -rahastosijoittamista Teollisuussijoitus on sijoittanut myös bioalalla toimiviin venture capital -rahastoihin. Vuonna 2005 toteutettiin edellisvuonna tehty päätös antaa 10 miljoonan euron sijoitussitoumus hollantilaiselle Life Sciences Partners III -rahastolle, joka sijoittaa eurooppalaisiin bioalan yrityksiin ja jolla on aktiivinen Suomi-strategia. Kertomusvuonna tehtiin lisäksi sijoituspäätös 10 miljoonan euron sijoituksesta CapMan Life Science IV -rahastoon maaliskuussa Kaivosrahastohanke Kertomusvuonna selvitettiin yksityisten sijoittajien halukkuutta sijoittaa kaivannaisteollisuuden etsintäyhtiöille Pohjoismaissa suunniteltuun riskirahastoon. Rahaston perustamisen tavoitteena oli hyödyntää toimialan kotimainen osaaminen ja Fennoskandian kilpialueen malmivarannot. Riittävää kiinnostusta ei muiden sijoittajien keskuudessa kuitenkaan ollut. Tilikauden jälkeen päätettiin Teollisuussijoituksen oman kaivannaisteollisuuden rahoitusohjelman käynnistämisestä. 13

14 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Sijoitukset painottuivat viime vuosia enemmän venture capital -sijoituksiin, joiden osuus nousi 60 %:iin; vastaavasti buyout-sijoitusten osuus laski 40 %:iin. Painotus venture capital -sijoituksiin on johtanut myös keskimääräisen sijoituskoon pienenemiseen. Venture capital -sijoituksista (siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaihe) varsinkin siemenvaiheen sijoitusten osuus kasvoi edellisvuoden 5 %:sta 12 %:iin vuonna Toimintaympäristö Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla tehtiin ennätyksellisen paljon irtautumisia vuonna Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan hankintahintaiset irtautumiset olivat yhteensä 299 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia toimialalla tehtiin 311 milj. eurolla, joka on pienin vuositason sijoitusmäärä 2000-luvulla. Toimialan kehityksen kannalta voidaan pitää huolestuttavana tehtyjen sijoitusten laskevaa trendiä 2000-luvulla; kasvava varojen keruu kuitenkin johtanee myös kasvaviin sijoitusmääriin lähivuosina. Sijoitusmäärän laskuun on vaikuttanut ensisijoitusten määrän pienentyminen. Ensisijoituksia toimialalla tehtiin noin 195 milj. eurolla (270 milj. eurolla vuonna 2004). Jatkosijoitusten määrä on pysynyt reilun 100 miljoonan euron tasolla koko 2000-luvun, ollen 116 miljoonaa euroa vuonna Toimialalle kanavoitui uutta pääomaa 629 miljoonaa euroa, mikä on selkeästi enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna (206 milj. euroa vuonna 2003 ja 309 milj. euroa vuonna 2004). Varojen hankintaa on kasvattanut eläkeyhtiöiden selkeä aktivoituminen pääomasijoitusmarkkinalla kahden hiljaisemman vuoden jälkeen. Toimialan vuonna 2005 hallinnoima pääoma oli yhteensä 3,1 miljardia euroa, josta kohdeyrityksiin sijoitettuna oli 54 %. Hallinnoitavan pääoman määrä ei muuttunut merkittävästi edellisistä vuosista. Toiminnan painopisteet Teollisuussijoitus edistää missionsa mukaisesti suomalaista yritystoimintaa pääomasijoittamisen keinoin. Vuonna 2005 sijoitustoiminta painottui alkavan vaiheen yrityksiin, ja yhtiö vakiinnutti asemansa johtavana alkavan ja aikaisen kasvuvaiheen pääomasijoittajana Suomessa. Yhtiön kanssasijoittajamallilla myös yksityistä pääomaa on saatu kanavoitua merkit- 14

15 tävästi alkavan yritystoiminnan edistämiseen. Rahastosijoituksilla on vaikutettu uusien pääomasijoitusrahastojen syntyyn ja koko suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehitykseen, mikä edistää pääomatarjontaa yritystoimintaan. Toiminnan kasvaessa myös yhtiön henkilöresursseja vahvistettiin tuntuvasti vuoden 2005 aikana, ja toiminnan tehostamiseksi käynnistettiin uuden tietojärjestelmän hankinta. Sijoitustoiminta Emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset yhteensä tilikauden lopussa olivat 325,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten ja sitoumusten yhteissumma kasvoi 43,7 milj. eurolla edellisen tilikauden loppuun verrattuna. Sijoitusten osuus oli 177,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 148,3 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 29,5 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 147,8 milj. euroa, joista rahastoihin kohdistui 144,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 3,6 milj. euroa. Emoyhtiö teki tilikauden aikana uusia sijoitussitoumuksia 104,7 miljoonalla eurolla, joista 42 milj. euroa tehtiin rahastoihin ja 12,7 milj. euroa suoraan kohdeyrityksiin. Start Fund I Ky:lle yhtiö antoi 50 miljoonan euron sitoumuksen. Start Fund I Ky:tä hallinnoi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Start Fund Management Oy. Emoyhtiö irtautui tilikauden aikana Detection Technology Oy:stä ja Setec Oy:stä. Finlux Oy ajautui konkurssiin syyskuussa Start Fund I Ky teki yhteensä 13,9 miljoonan euron sijoitukset tilikauden aikana. Rahasto osti emoyhtiöltä sijoituksia 5,8 milj. eurolla ja teki uusia sijoituksia siemenvaiheen kohdeyrityksiin 8,1 milj. eurolla. Rahasto irtautui yhdestä kohdeyhtiöstä. Suomen Teollisuussijoitus -konsernin sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset olivat tilikauden lopussa yhteensä 291,7 miljoonaa euroa. Sijoitusten osuus oli 176,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 133,4 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 43,4 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 114,9 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin tehtyihin sitoumuksiin 109,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 5,6 milj. euroa. Vuoden 2005 lopussa yhtiö oli sijoittajana rahastojen kautta tai suoraan yhteensä 422 yrityksessä. Kohdeyrityksistä 317 oli alkuvaiheen yrityksiä ja 105 kypsemmän vaiheen yrityksiä. Tulos ja tase Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tuloskehitys oli hyvä vuonna Emoyhtiön tilikauden tulos oli 33,0 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin tilikauden tulos oli 31,0 milj. euroa. Kannattavuuden kehittymiseen vaikutti myönteisesti irtautumisten kasvu toimialalla. Yhtiön tilikauden liiketoiminnan muut tuotot pääomasijoituksista olivat 13,4 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitustuotot pääomasijoituksista vuonna 2005 olivat 16,1 milj. euroa, joista 15,1 miljoonaa kertyi rahastojen kautta ja miljoona euroa suorista kohdeyrityssijoituksista. Pääomasijoituksiin kirjattiin arvonalennuksia 1,5 milj. eurolla. Arvonalennuksia on kirjattu, mikäli arvonalennusten on arvioitu olevan oleellisia ja pysyviä. Yhtiön rahoitusarvopaperit tuottivat 11,2 miljoonaa euroa vuonna 2005 (6,6 milj. euroa vuonna 2004). Rahoitusarvopapereiden tuottotasoa nosti varsinkin osakemarkkinoiden vahva kehitys. 15

16 Emoyhtiön taseen loppusumma oli 320,1 miljoonaa euroa vuoden 2005 päättyessä (284,1 milj. euroa vuonna 2004). Yhtiön oma pääoma oli 316,6 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä (283,7 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin taseen loppusumma oli 318,1 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä. Konsernin oma pääoma oli 314,6 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä. Valtion sijoitukset yhtiön pääomaan ovat 269,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 aikana valtio ei tehnyt lisäsijoituksia yhtiöön. Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. Maksuvalmius ja vakavaraisuus Yhtiön maksuvalmius vahvistui tilikauden aikana hyvän tuloskehityksen myötä. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo olivat tilikauden päättyessä yhteensä 166,8 miljoonaa euroa (146,1 milj. euroa vuonna 2004). Vastaava markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 174,4 milj. euroa (151,3 milj. euroa vuonna 2004). Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 98,9 % (100 % vuonna 2004). Hallinto ja henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Puheenjohtajaksi valittiin johtaja Heikki Aurasmaa, hallituksen varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Kalle J. Korhonen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vientijohtaja Johanna Ikäheimo, lakiasiain johtaja Harri Pynnä, toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine, finanssineuvos Carita Putkonen ja professori Antti Paasio. Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana 16 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli keskimäärin 83-prosenttista. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallitustyöskentelyn itsearviointiin. Yritysjohtoon kuuluvilla ei ole liikesuhteita yhtiöön. Tilintarkastajaksi em. yhtiökokouksessa valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pauli Salminen, KHT. KPMG Oy Ab veloitti Suomen Teollisuussijoitus Heikki Aurasmaa Carita Putkonen Kalle Korhonen 16

17 Oy:ltä kuluja tilikaudelta 2005 arvonlisäverot mukaan lukien tilintarkastuksesta euroa sekä vero- ym. neuvonnasta euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi ja sijoitusneuvoston muina jäseninä toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, tutkimuspäällikkö Eero Hovi, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, johtava asiantuntija Hannele Pohjola, pääjohtaja Veli- Pekka Saarnivaara, kansanedustaja Tapani Tölli ja apulaisjohtaja Matti Viialainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 14 henkilöä, vuoden 2005 päättyessä 16 henkilöä. Tilikauden aikana palkattiin 5 uutta henkilöä. Viestintä Viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin panostettiin voimakkaasti. Teollisuussijoitukseen rekrytoitiin viestintäpäällikkö ja uusi viestintästrategia otettiin käyttöön. Mediaviestintää lisättiin, mikä näkyi tehdyssä julkisuusanalyysissä määrällisesti ja laadullisesti: vuoden jälkipuoliskolla Teollisuussijoituksesta ilmestyi yhteensä 228 juttua (keskimäärin 40/kk), joissa käsiteltiin lähes poikkeuksetta myönteisessä sävyssä yhtiön roolia valtion erityisrahoittajana ja sen sijoituksia kasvuyrityksiin. Www-sivujen ja sidosryhmälehden uudistukset käynnistettiin. Alueellisissa riskisijoitusseminaareissa esiteltiin yhtiön rahoitusmahdollisuuksia. Teollisuussijoitus jatkoi yhteistyötä yrittäjiä neuvovan Yritys-Suomi -portaalin, Tuottava Idea -yrityskilpailun ja Ateneumin taidemuseon kanssa. Muutokset konsernirakenteessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kokonaan omistetut Start Fund Management Oy sekä Start Fund I Ky lähtien. Yhtiössä vuonna 2004 käynnistetty siemenrahoitusohjelma muunnettiin Start Fund I Ky -rahastoksi. Aiemmin siemenrahoitusohjelmassa tehdyt sijoitukset siirrettiin kesäkuussa 2005 Start Johanna Ikäheimo Harri Pynnä Sirkka-Liisa Roine Antti Paasio 17

18 Fund I Ky:n hallinnoitaviksi. Suomen Teollisuussijoitus Oy on antanut Start Fund I Ky:lle 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksen. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ja raportoi toiminnastaan ministeriölle kahdesti vuodessa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus tekee päätökset yhtiön sijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiössä toimii hallituksen asettamat tilintarkastustyöryhmä ja palkkiotyöryhmä. Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät riskit liittyvät pääomasijoituskohteisiin. Pääomasijoituksia ja niihin liittyviä riskejä hallitaan ja seurataan aktiivisesti koko sijoitusten elinkaaren ajan. Yhtiön sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään hajautetusti painottuen korkosijoituksiin yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Yhtiön strategisia riskejä hallitaan arvioimalla jatkuvasti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Yhtiön hallitus arvioi ja päivittää yhtiön strategiaa vähintään kerran vuodessa. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti; yhtiön toimintatavat on dokumentoitu sekä toimenkuviin liittyvät vastuut ja oikeudet määritelty. Likviditeettiriskiä hallitaan seuraamalla ja suunnittelemalla kassavirtoja jatkuvasti. Yhtiössä valmistaudutaan ottamaan käyttöön uusi ohjelmisto, jolla pyritään tehostamaan yhtiön kasvavan sijoitustoiminnan hallinnointia ja riskienhallintaa. Hallituksen voitonjakoehdotus Konsernin jakokelpoiset voittovarat olivat ,95 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,44 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli ,20 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista ei jaeta osinkoa tilikaudelta Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Suomen Teollisuussijoitus Oy on myynyt omistuksensa yhdessä muiden pääomistajien kanssa A-Katsastus Oy:ssä allekirjoitetulla osakesiirtosopimuksella. A-Katsastus Oy:n osakkeiden myynnillä tulee olemaan merkittävä vaikutus yhtiön tilikauden 2006 tulokseen. Kaivosrahastohanke on tilikauden päättymisen jälkeen päätetty muuttaa rahoitusohjelmaksi, jonka puitteissa tehdään kaivosalan sijoituksia. Rahaston perustamiseen ei löytynyt riittävästi yksityistä pääomaa. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2006 yhtiön strategiaa tarkennetaan. Siemenrahoituksen toimintavolyymi tulee asetettujen tavoitteiden mukaan edelleen kasvamaan. Vuoden 2006 toinen painopistealue tulee olemaan kasvurahoittaminen, jossa yhtiön tavoitteena on jatkaa kohdennettua tarjontaa kasvurahoituksen eri lohkoille. Yhtiön toimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan osakeyhtiölain muutos ja siitä johtuva todennäköinen muutos yhtiötä säätelevässä erityislaissa. Yhtiön tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna

19 Tilinpäätöksen avainlukuja, emoyhtiö Tulos 33,0 8,0-10,0-6,3-0,9 Oma pääoma 316,6 283,7 282,2 250,1 257,8 Taseen loppusumma 320,1 284,1 283,3 265,5 271,0 Maksamattomat sitoumukset, milj. eur 147,8 107,6 116,2 120,8 101,0 Sijoitukset hankintahintaan, milj. eur 177,8 174,3 180,5 123,4 95,8 Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. eur 325,6 281,9 296,7 244,2 196,8 Sijoituksiin tehdyt arvonalennukset taseessa, milj. eur 29,2 38,1 29,3 12,0 8,1 Sijoitukset tasearvoin, milj. eur 148,6 136,2 127,1 111,5 87,8 Sijoitusten ja sitoumusten suhde omaan pääomaan 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 104,7 32,9 39,7 53,0 37,9 Oman pääoman tuotto 11,1 % 2,9 % -3,5 % -2,3 % 1,8 % Henkilöstö keskimäärin Kulut per taseen loppusumma 1,0 % 0,9 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % Rahastosijoituksia, kpl Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm Suorien kohdeyhtiöiden lkm (* sis. siemensijoitukset) 14 45* Kohdeyhtiöitä yht Alkuvaiheen kohdeyhtiöt, kpl Kypsemmän vaiheen kohdeyhtiöt, kpl

20 Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot ,59 Henkilöstökulut ,50 Poistot ,30 Liiketoiminnan muut kulut ,19 Liikevoitto / tappio ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista ,33 Muut korko- ja rahoitustuotot/kulut ,92 Korkokulut -32,85 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Voitto+/tappio- ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja ,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto+/tappio- ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,00 Välittömät verot ,29 Tilikauden voitto ,71 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2004 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2004 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus.

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus. SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitustoiminta vuonna 2002 6 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan kehitys 8 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2003 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2003 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006

sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006 sijoitamme kasvuun Suomen teollisuussijoitus Oy:n VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI... 3 AVAINLUVUT... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA... 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot