4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen yritysten riskirahoitus Siemenrahoitusohjelma Venture capital -rahastot Alueelliset pääomasijoitusrahastot Kasvuyritysten riskirahoitus Suorien sijoitusten salkku Sijoitukset suoraan kasvuyrityksiin Rahastosijoitukset Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat ja taseet Rahoituslaskelmat Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallitus Sijoitusneuvosto Johtoryhmä

4 Yhtiö lyhyesti Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Sijoituksia tehdään myös yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 330 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 avainluvut Suomen Teollisuussijoitus Oy täytti 10 vuotta Vuoden 2005 lopussa yhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat 325,6 milj. euroa valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen yhteensä 269,8 milj. euroa yhtiön palveluksessa työskenteli 16 toimihenkilöä Tilikauden aikana yhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia 9 pääomasijoitusrahastoon yhteensä 92 miljoonalla eurolla, Start Fund I Ky mukaan luettuna 3 suoraa ensisijoitussitoumusta yhteensä 10,1 milj. eurolla 2 suoraa jatkosijoitussitoumusta yhteensä 2,6 milj. eurolla emoyhtiön uusien sijoitussitoumusten kokonaisarvo oli 104,7 milj. euroa lisäksi siemenrahoitusohjelmassa tehtiin 47 sijoituspäätöstä, joiden arvo oli yhteensä 10,8 milj. euroa yhtiö irtautui kahdesta yrityksestä ja sopi kolmannesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa 2006 Emoyhtiön tulos 33 milj. euroa Emoyhtiön taseen loppusumma 320,1 milj. euroa, josta oma pääoma 316,6 milj. euroa 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy täytti kertomusvuonna 10 vuotta. Juhlavuosi oli yhtiölle tuloksellisesti hyvä, kun sekä rahastoista että yhtiön omasta taseesta tehtiin menestyksekkäitä irtautumisia. Yhtiö vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen yritysten riskirahoittajana. Sijoitustoiminnan painopistealueita olivat myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot ja alueelliset rahastot. Toimialasuunnattuja panoksia kohdistettiin bioteknologiaan ja kaivosteollisuuteen. Teollisuussijoituksesta kertomusvuonna teetetty vaikuttavuusarviointi antaa tunnustusta yhtiön saavutuksille. Sijoituskohteena olevat yritykset, pääomasijoitusrahastot ja muut yhteistyökumppanit arvostavat sijoitustoiminnan ammattimaisuutta ja joustavuutta. Yksityinen pääoma on vetovastuussa ja Teollisuussijoituksen rooli kanssasijoittajana on todettu hyväksi. Sijoitustoiminnan markkinaehtoisuutta arvostetaan. Alkaneella tilikaudella Teollisuussijoitus lisää riskirahoituksen tarjontaa erityisesti alueilla, joilla on kasvumahdollisuuksia ja markkinat toimivat heikosti. Siemenvaiheen yritysten ohella myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot tulevat olemaan merkittävän lisäpanostuksen kohteena. Suorien sijoitusten määrä kasvaa kohteissa, joissa yksityisten sijoittajien passiivisuudesta johtuen sijoitustoimintaa ei voida toteuttaa rahastomuodossa. Teollisuussijoitus on pääomasijoitusrahastojen kautta ja suoraan sijoittajana noin 420 yrityksessä. Yhtiön haasteina ovat markkinamuutosten ymmärtäminen ja uusien, myös kansainvälisten riskirahoituksen toimintamallien kehittäminen tukemaan suomalaisen yritystoiminnan kasvua. Arvioin yhtiön tuloskehityksen jatkuvan hyvänä vuonna Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja erityisesti yhtiön henkilöstöä saavutetuista tuloksista. Juha Marjosola 5

6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 2005 Vuosi 2005 oli vahvaa kasvun aikaa sekä Suomessa että Euroopassa. Pääomasijoitusrahastot keräsivät entistä suurempia pääomia. Sijoituksia tehtiin ja yrityksistä irtauduttiin enemmän kuin koskaan. Suomessa irtauduttiin ennätyksellisesti Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla tehtiin ennätyksellisen paljon irtautumisia vuonna Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan hankintahintaiset irtautumiset olivat yhteensä 299 miljoonaa euroa; myös yksi listautumisen kautta tapahtuva irtautuminen toteutui vuonna Uusia sijoituksia tehtiin 311 miljoonalla eurolla, joka on pienin vuositason sijoitusmäärä 2000-luvulla. Sijoitusmäärää on laskenut ensisijoitusten määrän pienentyminen; jatkosijoitukset sen sijaan kääntyivät hienoiseen nousuun edelliseen vuoteen verrattuna. Ensisijoitusten osuus sijoitetusta pääomasta oli 63 % (73 % vuonna 2004). Varojen keruun kasvu johtanee myös kasvaviin sijoitusmääriin lähivuosina. Ensisijoituksia toimialalla tehtiin noin 195 milj. eurolla (270 milj. eurolla vuonna 2004). Jatkosijoitusten määrä on pysynyt reilun 100 miljoonan euron tasolla koko 2000-luvun, ollen 116 miljoonaa euroa vuonna Sijoitukset painottuivat viime vuosia enemmän venture capital -sijoituksiin, joiden osuus nousi 60 %:iin, vastaavasti buyout-sijoitusten osuus laski 40 %:iin. Venture capital -sijoitusten osuuden kasvu on johtanut myös keskimääräisen sijoituskoon pienenemiseen. Venture capital -sijoituksista (siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaihe) varsinkin siemenvaiheen sijoitusten osuus kasvoi vuonna 2005 ja nousi 12 %:iin edellisen vuoden 5 %:sta. Toimialan kansainvälistyminen näkyy entistä voimakkaammin uusissa sijoituksissa. Vuonna 2004 toimialan aktiivisista sijoituksista keskimäärin 26 % oli suuntautunut ulkomaisiin kohteisiin. Vuonna 2005 tehdyistä sijoituksista ulkomaille suuntautui jo 45 %. Myös irtautumisissa on yhä useammin mukana ulkomaisia tahoja. Suomi Milj. euroa Uusi pääoma Sijoitukset Irtautumiset Eurooppa Milj. euroa Uusi pääoma Sijoitukset Irtautumiset Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Suomessa ja Euroopassa

7 Uutta pääomaa toimialalle kanavoitui kertomusvuonna 629 miljoonaa euroa, joka on selkeästi enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Varojen hankintaa on kasvattanut mm. eläkeyhtiöiden selkeä aktivoituminen pääomasijoitusmarkkinalla kahden hiljaisemman vuoden jälkeen. Toimialan hallinnoima pääoma oli yhteensä 3,1 miljardia euroa, josta kohdeyrityksiin sijoitettuna oli 54 %. Alalla toimi vuoden 2005 lopussa 43 pääomasijoitusyhteisöä ja noin 110 pääomasijoitusrahastoa. Euroopassa varojen keruu vauhdissa Euroopan pääomasijoitusmarkkinoiden kasvu jatkui vahvana vuonna Toimialalla kerättiin varoja ennakkotietojen mukaan ennätykselliset noin 60 miljardia euroa uutta pääomaa, kun kolmena aiempana vuonna sitä kerättiin alle 30 miljardia euroa vuosittain. Pääoman virtaaminen pääomasijoitusalalle johtuu osaltaan toimialan nuoresta iästä; globaalisti pääomasijoitusmarkkinoiden koko on vain noin 2 % osakemarkkinoiden koosta. Toisaalta myös muiden sijoituskohteiden heikommat tulevaisuudennäkymät ovat ohjanneet pääomia pääomasijoitusmarkkinoille. Myös tehdyt sijoitukset olivat ennätyssuuria. Euroopassa sijoitukset ovat painottuneet edelleen voimakkaasti buyout-sijoituksiin, joiden osuus oli 66 % kaikista sijoituksista. Painottuminen buyout-sijoituksiin on myös kasvattanut sijoitusten keskimääräistä kokoa, joka oli Euroopassa 4,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2004). Historiallista oli samoin irtautumisten jyrkkä kasvu. Kohdeyritysten myynnit pääomasijoittajien kesken ovat yleistyneet. Vuodelle tunnusomaista oli myös lainarahan entistä suurempi käyttö matalan korkotason seurauksena. Vuoden 2005 aikana on tapahtunut selkeä muutos listautumismarkkinoilla: listautumiset Euroopassa kasvoivat euromääräisesti noin 60 % edellisvuodesta ja listautumismäärä ylitti Yhdysvaltojen listautumisvolyymin. Toimialan kannattavuus koheni selkeästi. Toimiala jatkaa Euroopassa kasvuaan ja vuoden 2005 vahva varojen keruu tulee heijastumaan sijoitusten kasvuun lähivuosina. Kilpailu läntisessä Euroopassa on tiivistynyt ja toimiala on laajentumassa myös kehittyville markkinoille. Toisaalta markkinoilla on havaittavissa myös kilpailuedun hakemista erikoistumalla kapeille sektoreille suurella maantieteellisellä alueella. 7

8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 Alkuvaiheen yritysten riskirahoitus: Sijoittajien luottamus alkuvaiheen sijoitustoimintaan palasi Vuonna 2005 Teollisuussijoitus vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen riskirahoittajana sekä euro- että kappalemäärällä arvioiden. Siemenrahoitusohjelmasta on tehty sijoituksia jo lähes 60 alkuvaiheen yritykseen. Teollisuussijoitus osallistui aktiivisesti myös uusien yksityisesti hallinnoitujen venture capital -rahastojen perustamiseen. Toimintaympäristön haasteellisuudesta johtuen yhtiö toimi monessa rahastohankkeessa johtavan sijoittajan roolissa, kannustamassa mukaan yksityisiä sijoittajia. Siemenrahoitusohjelma Hankevirta Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaan jatkui runsaana koko vuoden. Yhtiö perusti vuonna 2004 käynnistynyttä ohjelmaa varten maaliskuussa 2005 erillisen Start Fund I Ky -rahaston, jonka pääoma on 50 milj. euroa. Siemenrahoitusohjelmassa Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä bisnesenkeleiden eli kokeneiden yrittäjien tai yritysjohtajien sekä pääomasijoitusrahastojen kanssa. Kertomusvuonna siemenrahoitusohjelmassa tehtiin yhteensä 47 sijoituspäätöstä, joista 20 oli jatkosijoituspäätöksiä (vuonna 2004: 46/1). Sijoituspäätösten yhteenlaskettu arvo oli 10,8 milj. euroa (2004: 10 milj. eur). Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus yhdessä siemensijoituksessa vaihteli tavallisesti euron ja miljoonan euron välillä, ollen keskimäärin euroa. Vuoden 2005 loppuun mennessä siemenrahoitusohjelmassa oli tehty sijoitus 56 kohdeyritykseen. Pääomia ne tarvitsivat erityisesti Elektroniikka Energia Tietotekniikka Lääketiede/Elektroniikka Teollisuustuotanto ja -palvelut Kulutushyödykkeet Elintarvike Internet-teknologia Rakennusteollisuus Lääketiede Teolliset tuotteet ja palvelut Palvelut Teollisuusautomaatio Ohjelmistotekniikka Palvelut (muut) Tietotekniikka (ohjelmistot) Siemenrahoitusohjelman sijoitussitoumukset toimialoittain teur kpl 8

9 tuotekehityksen loppuunsaattamiseen, markkinoille pääsyyn ja jakelukanavien rakentamiseen. Luettelo siemenrahoitusohjelman kaikista kohdeyrityksistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Uusia venture capital -rahastoja perustettiin vuonna 2005 hieman edellisvuotta vilkkaam- Siemensijoitukset 50,0 Suorat sijoitukset 33,0 Venture capital -rahastot 113,1 Alueellisesti siemenrahoitusohjelma kattaa koko Suomen: noin 30 % sijoituksista tehtiin pääkaupunkiseudulle ja loput eri puolille maata. Private equity -rahastot 67,8 Alueelliset rahastot 61,6 Siemenrahoitusohjelman sijoitukset ovat jakautuneet monille toimialoille, tieto- ja viestintäteknologian sekä elektroniikan ollessa kuitenkin selvästi muita vahvempia. Myös energia- ja ympäristöalan sijoituskohteita ohjelmassa on useita. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 325,6 milj. eur Siemenrahoitusohjelma on kahden ensimmäisen toimintavuotensa perusteella arvioituna vakiintunut noin 50 sijoituksen ja milj. euron vuositasolle. Tällä vauhdilla Start Fund I Ky tulee kokonaan sijoitetuksi neljässä vuodessa eli arviolta vuosien vaihteessa, jolloin ohjelmassa on tehty sijoitus yhteensä kohdeyritykseen. Vuoden 2006 loppupuolella on tarkoitus valmistella Start Fund II Ky -rahastoa, jonka suunniteltu pääoma on 50 milj.euroa. Venture capital -rahastot % Kommunikaatio Tietotekniikka Elektroniikka Biotekniikka Lääketiede Energia Kulutustavarat Teollisuustuotteet ja -palvelut Kemikaalit Teollisuusautomaatio Muu tuotanto Liikenne Muut palvelut Metsäteollisuus Rakennus Muut Alkava vaihe Kypsempi vaihe Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusten jakautuminen toimialoittain ja kehitysvaiheittain (%, eur) 0 Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Etelä-Karjala Keski-Suomi Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Siemenrahoitusohjelman sijoitussitoumukset maakunnittain teur kpl 9

10 min, vaikka uusien rahastojen kerääminen oli edelleen haasteellista. Teollisuussijoitus otti aiempaa aktiivisemman roolin ja pyrki toimillaan edistämään rahastojen syntymistä. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus osallistui neljän uuden rahaston perustamiseen: - Eqvitec Technology Mezzanine Fund II Ky on Eqvitec Partners Oy:n perustama keskisuurten teknologiayritysten mezzanine-rahoitukseen erikoistunut pohjoismainen rahasto. Sen kokonaispääoma on 50 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus 5 milj. euroa. - Finn-Thai Technology Fund Ky on suomalaisiin ja thaimaalaisiin teknologiayrityksiin sijoittava rahasto, jonka hallinnointiyhtiönä on Orienteq Capital Oy. Rahaston kokonaispääoma on 20 milj. euroa, josta puolet tulee thaimaalaisilta sijoittajilta. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 5 milj. euroa. - Seedcap II Ky on Innofinance Oy:n perustama, aikaisen vaiheen yrityksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 6 milj. euron rahastoon on 1,5 milj. euroa. - Sentica Kasvurahasto II Ky on Sentica Partners Oy:n perustama, eteläisen Suomen alueella toimiva pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. Rahaston pääoma on 23 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus 7 milj. euroa. Alueelliset pääomasijoitusrahastot Alueellinen pääomasijoitustoiminta on viime vuosina kehittynyt kohti valtakunnallisesti toimivia, suurempia rahastoja. Samoin alueelliset hallinnointiyhtiöt ovat muodostaneet suurem- pia kokonaisuuksia yhdistymällä, verkostoitumalla ja laajentamalla näin toimintaansa. Teollisuussijoitus osallistui kahteen vuonna 2005 perustettuun alueelliseen pääomasijoitusrahastoon: - Midinvest Fund PH I Ky on Midinvest Management Oy:n Päijät-Hämeen alueelle perustama pääomasijoitusrahasto. Sen sijoitustoiminta kohdistuu seudun kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. Rahaston 9,0 milj. euron pääomasta Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli kolmannes, 3 milj. euroa. - Wedeco Seed Fund I Ky on Oy Wedeco Management Ab:n Vaasaan perustama siemenvaiheen sijoituksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 1,9 milj. euron rahastoon oli 0,5 milj. euroa. Kasvuyritysten riskirahoitus: Merkittäviä irtautumisia Hyvä suhdannekehitys ja markkinatilanne vaikuttivat vuonna 2005 useaan irtautumiseen sekä suorissa sijoituksissa että rahastosijoituksissa. Teollisuussijoitus tarjoaa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille pääomasijoituksia kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Yhtiön osuus näissä myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin suunnattavissa pääomasijoituksissa on 1 5 milj. euroa. Suorien sijoitusten salkku Tilikauden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia yhteensä 14 yhtiöön. 10

11 Näille yhtiöille on annettu sijoitussitoumuksia yhteensä 37,8 miljoonaa euroa, joista on maksettu 34,2 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 325,6 miljoonan euron voimassaolevista sijoitussitoumuksista tämä salkku edustaa 10,1 %. Salkun arvo kirjanpidossa on 26,1 miljoonaa euroa ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen arvostusperiaattein arvostettuna 66,8 milj. euroa. Sijoitussitoumus Yhtiö Sijoitusvuosi Toimiala yht. (milj.eur) Okmetic Oyj 1996 piikiekkoteollisuus 3,6 Jutron Oy 2000 elektroniikkateollisuus 1,7 Forchem Oy 2001 mäntyöljytislaamo 3,4 Incap Furniture Oy 2002 huonekaluteollisuus 3,0 Konepaja Ceiko Oy 2002 konepaja 2,4 Kalvinit Oy 2003 kaivosteollisuus 0,6 A-Katsastus Oy 2003 ajoneuvokatsastus 3,0 Biotie Therapies Oyj 2003 lääkekehitys 6,5 Lumene Oy 2003 kosmetiikkateollisuus 1,5 Suomen Terveystalo Oyj 2004 lääkärikeskusketju 2,0 Ipsat Therapies Oy 2005 lääkekehitys 2,0 Intune Circuits Oy 2005 elektroniikkateollisuus 5,1 Keycast Oy 2005 teräsvalimoteollisuus 3,0 Artul Holding Oy 2005 muut palvelut 0,0 YHTEENSÄ 37,8 11

12 Ensisijoitukset Intune Circuits Oy on erikoistunut valmistamaan radiotaajuisessa etätunnistuksessa käytettäviä RFID-antenneja nopeasti ja edullisesti kansainvälisille asiakkaille. Keväällä 2005 toimintansa aloittaneen yhtiön uusi Vantaan tehdas vihitään huhtikuussa Intune Circuitsin omistavat UPM, Outokumpu Technology ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Teollisuussijoitus on tehnyt yhtiöön 5,1 milj. euron sijoitussitoumuksen, josta vuoden 2005 loppuun mennessä oli maksettuna 2,5 milj. euroa. Sijoitukset suoraan kasvuyrityksiin Ipsat Therapies Oy on lääkekehitysyhtiö, joka kehittää ratkaisuja antibioottien sivuvaikutuksiin. Yhtiön ensimmäinen tuote on aloittamassa faasi IIb -vaiheen kliiniset kokeet vuoden 2006 aikana. Teollisuussijoitus oli mukana rahoituskierroksessa, jossa Ipsat Therapies keräsi 7 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli 2 milj. euroa, josta vuoden 2005 loppuun mennessä oli maksettuna miljoona euroa. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki kolme uutta ensisijoitusta ja kaksi jatkosijoitusta salkussa jo oleviin yhtiöihin. Kaikkiaan suoria sijoituksia kohdeyrityksiin tehtiin 12,7 miljoonalla eurolla. Kertomusvuonna Teollisuussijoitus irtautui kokonaan kahdesta sijoituksesta ja sopi lisäksi yhdestä irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa Keycast Oy osti vuonna 2005 Componenta Oyj:ltä sen teräsvalimoliiketoiminnan. Keycast Groupilla on teräsvalimotoimintaa Raahessa ja Ruotsissa. Teollisuussijoitus oli mukana rahoittamassa yrityskauppaa rahoitussyndikaatissa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli 3 milj. euroa. Jatkosijoitukset Biotie Therapies Oyj on Helsingin pörssissä noteerattu biotekniikkayhtiö, jonka lääkekehityksen ja lääketutkimuksen alueita ovat tulehdustautien ja riippuvuussairauksien hoito sekä verisuonitukosten hoito ja esto. Teollisuussijoitus teki yhtiöön 2,2 milj. euron jatkosijoituksen osakeannissa. Kalvinit Oy on ilmeniittiä etsivä malminetsintäyhtiö. Ilmeniitti on maali-, muovi-, paperi-, elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa käytettävän titaanivalkoisen raaka-ainetta. Jatko- 12

13 sijoitus tehtiin rahoittamaan lisätutkimuksia mineraalivarojen selvittämiseksi. Teollisuussijoituksen euron jatkosijoitus oli osa kokonaisrahoituspakettia. Irtautumiset A-Katsastus Oy on Suomen johtava yksityinen ajoneuvojen katsastus-, rekisteröinti- ja kuljettajatutkintopalveluita tarjoava yritys. Irtautuminen toteutui tammikuussa Detection Technology Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmaisinteknologiaa. Yhtiön teknologian tärkeimpiä sovellusalueita ovat teollisuuden läpivalaisulaitteet ja lääketieteen kuvantamislaitteet. Setec Oy kehittää ja valmistaa äärimmäistä turvallisuutta edellyttäviä tuotteita kuten biometrisiä ja visuaalisia passeja, sähköisiä ja visuaalisia henkilökortteja, maksamisjärjestelmän turvallisuutta parantavia EMV-kortteja ja matkapuhelimen SIM-kortteja. Finlux Oy:n konkurssi ajoittui syyskuulle Rahastosijoitukset Private equity -rahastot Teollisuussijoitus tekee sijoituksia private equity -rahastoihin hajauttaakseen sijoitussalkkunsa riskiä. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki yhden uuden private equity -rahastosijoituksen antamalla 10 milj. euron sijoitussitoumuksen Cap- Man Buyout VIII LP -rahastolle, joka sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin. Bioalan rahastot Osana venture capital -rahastosijoittamista Teollisuussijoitus on sijoittanut myös bioalalla toimiviin venture capital -rahastoihin. Vuonna 2005 toteutettiin edellisvuonna tehty päätös antaa 10 miljoonan euron sijoitussitoumus hollantilaiselle Life Sciences Partners III -rahastolle, joka sijoittaa eurooppalaisiin bioalan yrityksiin ja jolla on aktiivinen Suomi-strategia. Kertomusvuonna tehtiin lisäksi sijoituspäätös 10 miljoonan euron sijoituksesta CapMan Life Science IV -rahastoon maaliskuussa Kaivosrahastohanke Kertomusvuonna selvitettiin yksityisten sijoittajien halukkuutta sijoittaa kaivannaisteollisuuden etsintäyhtiöille Pohjoismaissa suunniteltuun riskirahastoon. Rahaston perustamisen tavoitteena oli hyödyntää toimialan kotimainen osaaminen ja Fennoskandian kilpialueen malmivarannot. Riittävää kiinnostusta ei muiden sijoittajien keskuudessa kuitenkaan ollut. Tilikauden jälkeen päätettiin Teollisuussijoituksen oman kaivannaisteollisuuden rahoitusohjelman käynnistämisestä. 13

14 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Sijoitukset painottuivat viime vuosia enemmän venture capital -sijoituksiin, joiden osuus nousi 60 %:iin; vastaavasti buyout-sijoitusten osuus laski 40 %:iin. Painotus venture capital -sijoituksiin on johtanut myös keskimääräisen sijoituskoon pienenemiseen. Venture capital -sijoituksista (siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaihe) varsinkin siemenvaiheen sijoitusten osuus kasvoi edellisvuoden 5 %:sta 12 %:iin vuonna Toimintaympäristö Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla tehtiin ennätyksellisen paljon irtautumisia vuonna Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan hankintahintaiset irtautumiset olivat yhteensä 299 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia toimialalla tehtiin 311 milj. eurolla, joka on pienin vuositason sijoitusmäärä 2000-luvulla. Toimialan kehityksen kannalta voidaan pitää huolestuttavana tehtyjen sijoitusten laskevaa trendiä 2000-luvulla; kasvava varojen keruu kuitenkin johtanee myös kasvaviin sijoitusmääriin lähivuosina. Sijoitusmäärän laskuun on vaikuttanut ensisijoitusten määrän pienentyminen. Ensisijoituksia toimialalla tehtiin noin 195 milj. eurolla (270 milj. eurolla vuonna 2004). Jatkosijoitusten määrä on pysynyt reilun 100 miljoonan euron tasolla koko 2000-luvun, ollen 116 miljoonaa euroa vuonna Toimialalle kanavoitui uutta pääomaa 629 miljoonaa euroa, mikä on selkeästi enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna (206 milj. euroa vuonna 2003 ja 309 milj. euroa vuonna 2004). Varojen hankintaa on kasvattanut eläkeyhtiöiden selkeä aktivoituminen pääomasijoitusmarkkinalla kahden hiljaisemman vuoden jälkeen. Toimialan vuonna 2005 hallinnoima pääoma oli yhteensä 3,1 miljardia euroa, josta kohdeyrityksiin sijoitettuna oli 54 %. Hallinnoitavan pääoman määrä ei muuttunut merkittävästi edellisistä vuosista. Toiminnan painopisteet Teollisuussijoitus edistää missionsa mukaisesti suomalaista yritystoimintaa pääomasijoittamisen keinoin. Vuonna 2005 sijoitustoiminta painottui alkavan vaiheen yrityksiin, ja yhtiö vakiinnutti asemansa johtavana alkavan ja aikaisen kasvuvaiheen pääomasijoittajana Suomessa. Yhtiön kanssasijoittajamallilla myös yksityistä pääomaa on saatu kanavoitua merkit- 14

15 tävästi alkavan yritystoiminnan edistämiseen. Rahastosijoituksilla on vaikutettu uusien pääomasijoitusrahastojen syntyyn ja koko suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehitykseen, mikä edistää pääomatarjontaa yritystoimintaan. Toiminnan kasvaessa myös yhtiön henkilöresursseja vahvistettiin tuntuvasti vuoden 2005 aikana, ja toiminnan tehostamiseksi käynnistettiin uuden tietojärjestelmän hankinta. Sijoitustoiminta Emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset yhteensä tilikauden lopussa olivat 325,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten ja sitoumusten yhteissumma kasvoi 43,7 milj. eurolla edellisen tilikauden loppuun verrattuna. Sijoitusten osuus oli 177,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 148,3 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 29,5 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 147,8 milj. euroa, joista rahastoihin kohdistui 144,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 3,6 milj. euroa. Emoyhtiö teki tilikauden aikana uusia sijoitussitoumuksia 104,7 miljoonalla eurolla, joista 42 milj. euroa tehtiin rahastoihin ja 12,7 milj. euroa suoraan kohdeyrityksiin. Start Fund I Ky:lle yhtiö antoi 50 miljoonan euron sitoumuksen. Start Fund I Ky:tä hallinnoi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Start Fund Management Oy. Emoyhtiö irtautui tilikauden aikana Detection Technology Oy:stä ja Setec Oy:stä. Finlux Oy ajautui konkurssiin syyskuussa Start Fund I Ky teki yhteensä 13,9 miljoonan euron sijoitukset tilikauden aikana. Rahasto osti emoyhtiöltä sijoituksia 5,8 milj. eurolla ja teki uusia sijoituksia siemenvaiheen kohdeyrityksiin 8,1 milj. eurolla. Rahasto irtautui yhdestä kohdeyhtiöstä. Suomen Teollisuussijoitus -konsernin sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset olivat tilikauden lopussa yhteensä 291,7 miljoonaa euroa. Sijoitusten osuus oli 176,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 133,4 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 43,4 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 114,9 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin tehtyihin sitoumuksiin 109,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 5,6 milj. euroa. Vuoden 2005 lopussa yhtiö oli sijoittajana rahastojen kautta tai suoraan yhteensä 422 yrityksessä. Kohdeyrityksistä 317 oli alkuvaiheen yrityksiä ja 105 kypsemmän vaiheen yrityksiä. Tulos ja tase Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tuloskehitys oli hyvä vuonna Emoyhtiön tilikauden tulos oli 33,0 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin tilikauden tulos oli 31,0 milj. euroa. Kannattavuuden kehittymiseen vaikutti myönteisesti irtautumisten kasvu toimialalla. Yhtiön tilikauden liiketoiminnan muut tuotot pääomasijoituksista olivat 13,4 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitustuotot pääomasijoituksista vuonna 2005 olivat 16,1 milj. euroa, joista 15,1 miljoonaa kertyi rahastojen kautta ja miljoona euroa suorista kohdeyrityssijoituksista. Pääomasijoituksiin kirjattiin arvonalennuksia 1,5 milj. eurolla. Arvonalennuksia on kirjattu, mikäli arvonalennusten on arvioitu olevan oleellisia ja pysyviä. Yhtiön rahoitusarvopaperit tuottivat 11,2 miljoonaa euroa vuonna 2005 (6,6 milj. euroa vuonna 2004). Rahoitusarvopapereiden tuottotasoa nosti varsinkin osakemarkkinoiden vahva kehitys. 15

16 Emoyhtiön taseen loppusumma oli 320,1 miljoonaa euroa vuoden 2005 päättyessä (284,1 milj. euroa vuonna 2004). Yhtiön oma pääoma oli 316,6 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä (283,7 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin taseen loppusumma oli 318,1 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä. Konsernin oma pääoma oli 314,6 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä. Valtion sijoitukset yhtiön pääomaan ovat 269,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 aikana valtio ei tehnyt lisäsijoituksia yhtiöön. Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. Maksuvalmius ja vakavaraisuus Yhtiön maksuvalmius vahvistui tilikauden aikana hyvän tuloskehityksen myötä. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo olivat tilikauden päättyessä yhteensä 166,8 miljoonaa euroa (146,1 milj. euroa vuonna 2004). Vastaava markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 174,4 milj. euroa (151,3 milj. euroa vuonna 2004). Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 98,9 % (100 % vuonna 2004). Hallinto ja henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Puheenjohtajaksi valittiin johtaja Heikki Aurasmaa, hallituksen varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Kalle J. Korhonen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vientijohtaja Johanna Ikäheimo, lakiasiain johtaja Harri Pynnä, toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine, finanssineuvos Carita Putkonen ja professori Antti Paasio. Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana 16 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli keskimäärin 83-prosenttista. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallitustyöskentelyn itsearviointiin. Yritysjohtoon kuuluvilla ei ole liikesuhteita yhtiöön. Tilintarkastajaksi em. yhtiökokouksessa valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pauli Salminen, KHT. KPMG Oy Ab veloitti Suomen Teollisuussijoitus Heikki Aurasmaa Carita Putkonen Kalle Korhonen 16

17 Oy:ltä kuluja tilikaudelta 2005 arvonlisäverot mukaan lukien tilintarkastuksesta euroa sekä vero- ym. neuvonnasta euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi ja sijoitusneuvoston muina jäseninä toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, tutkimuspäällikkö Eero Hovi, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, johtava asiantuntija Hannele Pohjola, pääjohtaja Veli- Pekka Saarnivaara, kansanedustaja Tapani Tölli ja apulaisjohtaja Matti Viialainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 14 henkilöä, vuoden 2005 päättyessä 16 henkilöä. Tilikauden aikana palkattiin 5 uutta henkilöä. Viestintä Viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin panostettiin voimakkaasti. Teollisuussijoitukseen rekrytoitiin viestintäpäällikkö ja uusi viestintästrategia otettiin käyttöön. Mediaviestintää lisättiin, mikä näkyi tehdyssä julkisuusanalyysissä määrällisesti ja laadullisesti: vuoden jälkipuoliskolla Teollisuussijoituksesta ilmestyi yhteensä 228 juttua (keskimäärin 40/kk), joissa käsiteltiin lähes poikkeuksetta myönteisessä sävyssä yhtiön roolia valtion erityisrahoittajana ja sen sijoituksia kasvuyrityksiin. Www-sivujen ja sidosryhmälehden uudistukset käynnistettiin. Alueellisissa riskisijoitusseminaareissa esiteltiin yhtiön rahoitusmahdollisuuksia. Teollisuussijoitus jatkoi yhteistyötä yrittäjiä neuvovan Yritys-Suomi -portaalin, Tuottava Idea -yrityskilpailun ja Ateneumin taidemuseon kanssa. Muutokset konsernirakenteessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kokonaan omistetut Start Fund Management Oy sekä Start Fund I Ky lähtien. Yhtiössä vuonna 2004 käynnistetty siemenrahoitusohjelma muunnettiin Start Fund I Ky -rahastoksi. Aiemmin siemenrahoitusohjelmassa tehdyt sijoitukset siirrettiin kesäkuussa 2005 Start Johanna Ikäheimo Harri Pynnä Sirkka-Liisa Roine Antti Paasio 17

18 Fund I Ky:n hallinnoitaviksi. Suomen Teollisuussijoitus Oy on antanut Start Fund I Ky:lle 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksen. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ja raportoi toiminnastaan ministeriölle kahdesti vuodessa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus tekee päätökset yhtiön sijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiössä toimii hallituksen asettamat tilintarkastustyöryhmä ja palkkiotyöryhmä. Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät riskit liittyvät pääomasijoituskohteisiin. Pääomasijoituksia ja niihin liittyviä riskejä hallitaan ja seurataan aktiivisesti koko sijoitusten elinkaaren ajan. Yhtiön sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään hajautetusti painottuen korkosijoituksiin yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Yhtiön strategisia riskejä hallitaan arvioimalla jatkuvasti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Yhtiön hallitus arvioi ja päivittää yhtiön strategiaa vähintään kerran vuodessa. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti; yhtiön toimintatavat on dokumentoitu sekä toimenkuviin liittyvät vastuut ja oikeudet määritelty. Likviditeettiriskiä hallitaan seuraamalla ja suunnittelemalla kassavirtoja jatkuvasti. Yhtiössä valmistaudutaan ottamaan käyttöön uusi ohjelmisto, jolla pyritään tehostamaan yhtiön kasvavan sijoitustoiminnan hallinnointia ja riskienhallintaa. Hallituksen voitonjakoehdotus Konsernin jakokelpoiset voittovarat olivat ,95 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,44 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli ,20 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista ei jaeta osinkoa tilikaudelta Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Suomen Teollisuussijoitus Oy on myynyt omistuksensa yhdessä muiden pääomistajien kanssa A-Katsastus Oy:ssä allekirjoitetulla osakesiirtosopimuksella. A-Katsastus Oy:n osakkeiden myynnillä tulee olemaan merkittävä vaikutus yhtiön tilikauden 2006 tulokseen. Kaivosrahastohanke on tilikauden päättymisen jälkeen päätetty muuttaa rahoitusohjelmaksi, jonka puitteissa tehdään kaivosalan sijoituksia. Rahaston perustamiseen ei löytynyt riittävästi yksityistä pääomaa. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2006 yhtiön strategiaa tarkennetaan. Siemenrahoituksen toimintavolyymi tulee asetettujen tavoitteiden mukaan edelleen kasvamaan. Vuoden 2006 toinen painopistealue tulee olemaan kasvurahoittaminen, jossa yhtiön tavoitteena on jatkaa kohdennettua tarjontaa kasvurahoituksen eri lohkoille. Yhtiön toimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan osakeyhtiölain muutos ja siitä johtuva todennäköinen muutos yhtiötä säätelevässä erityislaissa. Yhtiön tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna

19 Tilinpäätöksen avainlukuja, emoyhtiö Tulos 33,0 8,0-10,0-6,3-0,9 Oma pääoma 316,6 283,7 282,2 250,1 257,8 Taseen loppusumma 320,1 284,1 283,3 265,5 271,0 Maksamattomat sitoumukset, milj. eur 147,8 107,6 116,2 120,8 101,0 Sijoitukset hankintahintaan, milj. eur 177,8 174,3 180,5 123,4 95,8 Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. eur 325,6 281,9 296,7 244,2 196,8 Sijoituksiin tehdyt arvonalennukset taseessa, milj. eur 29,2 38,1 29,3 12,0 8,1 Sijoitukset tasearvoin, milj. eur 148,6 136,2 127,1 111,5 87,8 Sijoitusten ja sitoumusten suhde omaan pääomaan 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 104,7 32,9 39,7 53,0 37,9 Oman pääoman tuotto 11,1 % 2,9 % -3,5 % -2,3 % 1,8 % Henkilöstö keskimäärin Kulut per taseen loppusumma 1,0 % 0,9 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % Rahastosijoituksia, kpl Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm Suorien kohdeyhtiöiden lkm (* sis. siemensijoitukset) 14 45* Kohdeyhtiöitä yht Alkuvaiheen kohdeyhtiöt, kpl Kypsemmän vaiheen kohdeyhtiöt, kpl

20 Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot ,59 Henkilöstökulut ,50 Poistot ,30 Liiketoiminnan muut kulut ,19 Liikevoitto / tappio ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista ,33 Muut korko- ja rahoitustuotot/kulut ,92 Korkokulut -32,85 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Voitto+/tappio- ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja ,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto+/tappio- ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,00 Välittömät verot ,29 Tilikauden voitto ,71 20

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2004 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2004 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot