4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen yritysten riskirahoitus Siemenrahoitusohjelma Venture capital -rahastot Alueelliset pääomasijoitusrahastot Kasvuyritysten riskirahoitus Suorien sijoitusten salkku Sijoitukset suoraan kasvuyrityksiin Rahastosijoitukset Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat ja taseet Rahoituslaskelmat Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallitus Sijoitusneuvosto Johtoryhmä

4 Yhtiö lyhyesti Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Sijoituksia tehdään myös yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 330 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 avainluvut Suomen Teollisuussijoitus Oy täytti 10 vuotta Vuoden 2005 lopussa yhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat 325,6 milj. euroa valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen yhteensä 269,8 milj. euroa yhtiön palveluksessa työskenteli 16 toimihenkilöä Tilikauden aikana yhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia 9 pääomasijoitusrahastoon yhteensä 92 miljoonalla eurolla, Start Fund I Ky mukaan luettuna 3 suoraa ensisijoitussitoumusta yhteensä 10,1 milj. eurolla 2 suoraa jatkosijoitussitoumusta yhteensä 2,6 milj. eurolla emoyhtiön uusien sijoitussitoumusten kokonaisarvo oli 104,7 milj. euroa lisäksi siemenrahoitusohjelmassa tehtiin 47 sijoituspäätöstä, joiden arvo oli yhteensä 10,8 milj. euroa yhtiö irtautui kahdesta yrityksestä ja sopi kolmannesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa 2006 Emoyhtiön tulos 33 milj. euroa Emoyhtiön taseen loppusumma 320,1 milj. euroa, josta oma pääoma 316,6 milj. euroa 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy täytti kertomusvuonna 10 vuotta. Juhlavuosi oli yhtiölle tuloksellisesti hyvä, kun sekä rahastoista että yhtiön omasta taseesta tehtiin menestyksekkäitä irtautumisia. Yhtiö vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen yritysten riskirahoittajana. Sijoitustoiminnan painopistealueita olivat myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot ja alueelliset rahastot. Toimialasuunnattuja panoksia kohdistettiin bioteknologiaan ja kaivosteollisuuteen. Teollisuussijoituksesta kertomusvuonna teetetty vaikuttavuusarviointi antaa tunnustusta yhtiön saavutuksille. Sijoituskohteena olevat yritykset, pääomasijoitusrahastot ja muut yhteistyökumppanit arvostavat sijoitustoiminnan ammattimaisuutta ja joustavuutta. Yksityinen pääoma on vetovastuussa ja Teollisuussijoituksen rooli kanssasijoittajana on todettu hyväksi. Sijoitustoiminnan markkinaehtoisuutta arvostetaan. Alkaneella tilikaudella Teollisuussijoitus lisää riskirahoituksen tarjontaa erityisesti alueilla, joilla on kasvumahdollisuuksia ja markkinat toimivat heikosti. Siemenvaiheen yritysten ohella myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot tulevat olemaan merkittävän lisäpanostuksen kohteena. Suorien sijoitusten määrä kasvaa kohteissa, joissa yksityisten sijoittajien passiivisuudesta johtuen sijoitustoimintaa ei voida toteuttaa rahastomuodossa. Teollisuussijoitus on pääomasijoitusrahastojen kautta ja suoraan sijoittajana noin 420 yrityksessä. Yhtiön haasteina ovat markkinamuutosten ymmärtäminen ja uusien, myös kansainvälisten riskirahoituksen toimintamallien kehittäminen tukemaan suomalaisen yritystoiminnan kasvua. Arvioin yhtiön tuloskehityksen jatkuvan hyvänä vuonna Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja erityisesti yhtiön henkilöstöä saavutetuista tuloksista. Juha Marjosola 5

6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 2005 Vuosi 2005 oli vahvaa kasvun aikaa sekä Suomessa että Euroopassa. Pääomasijoitusrahastot keräsivät entistä suurempia pääomia. Sijoituksia tehtiin ja yrityksistä irtauduttiin enemmän kuin koskaan. Suomessa irtauduttiin ennätyksellisesti Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla tehtiin ennätyksellisen paljon irtautumisia vuonna Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan hankintahintaiset irtautumiset olivat yhteensä 299 miljoonaa euroa; myös yksi listautumisen kautta tapahtuva irtautuminen toteutui vuonna Uusia sijoituksia tehtiin 311 miljoonalla eurolla, joka on pienin vuositason sijoitusmäärä 2000-luvulla. Sijoitusmäärää on laskenut ensisijoitusten määrän pienentyminen; jatkosijoitukset sen sijaan kääntyivät hienoiseen nousuun edelliseen vuoteen verrattuna. Ensisijoitusten osuus sijoitetusta pääomasta oli 63 % (73 % vuonna 2004). Varojen keruun kasvu johtanee myös kasvaviin sijoitusmääriin lähivuosina. Ensisijoituksia toimialalla tehtiin noin 195 milj. eurolla (270 milj. eurolla vuonna 2004). Jatkosijoitusten määrä on pysynyt reilun 100 miljoonan euron tasolla koko 2000-luvun, ollen 116 miljoonaa euroa vuonna Sijoitukset painottuivat viime vuosia enemmän venture capital -sijoituksiin, joiden osuus nousi 60 %:iin, vastaavasti buyout-sijoitusten osuus laski 40 %:iin. Venture capital -sijoitusten osuuden kasvu on johtanut myös keskimääräisen sijoituskoon pienenemiseen. Venture capital -sijoituksista (siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaihe) varsinkin siemenvaiheen sijoitusten osuus kasvoi vuonna 2005 ja nousi 12 %:iin edellisen vuoden 5 %:sta. Toimialan kansainvälistyminen näkyy entistä voimakkaammin uusissa sijoituksissa. Vuonna 2004 toimialan aktiivisista sijoituksista keskimäärin 26 % oli suuntautunut ulkomaisiin kohteisiin. Vuonna 2005 tehdyistä sijoituksista ulkomaille suuntautui jo 45 %. Myös irtautumisissa on yhä useammin mukana ulkomaisia tahoja. Suomi Milj. euroa Uusi pääoma Sijoitukset Irtautumiset Eurooppa Milj. euroa Uusi pääoma Sijoitukset Irtautumiset Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Suomessa ja Euroopassa

7 Uutta pääomaa toimialalle kanavoitui kertomusvuonna 629 miljoonaa euroa, joka on selkeästi enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Varojen hankintaa on kasvattanut mm. eläkeyhtiöiden selkeä aktivoituminen pääomasijoitusmarkkinalla kahden hiljaisemman vuoden jälkeen. Toimialan hallinnoima pääoma oli yhteensä 3,1 miljardia euroa, josta kohdeyrityksiin sijoitettuna oli 54 %. Alalla toimi vuoden 2005 lopussa 43 pääomasijoitusyhteisöä ja noin 110 pääomasijoitusrahastoa. Euroopassa varojen keruu vauhdissa Euroopan pääomasijoitusmarkkinoiden kasvu jatkui vahvana vuonna Toimialalla kerättiin varoja ennakkotietojen mukaan ennätykselliset noin 60 miljardia euroa uutta pääomaa, kun kolmena aiempana vuonna sitä kerättiin alle 30 miljardia euroa vuosittain. Pääoman virtaaminen pääomasijoitusalalle johtuu osaltaan toimialan nuoresta iästä; globaalisti pääomasijoitusmarkkinoiden koko on vain noin 2 % osakemarkkinoiden koosta. Toisaalta myös muiden sijoituskohteiden heikommat tulevaisuudennäkymät ovat ohjanneet pääomia pääomasijoitusmarkkinoille. Myös tehdyt sijoitukset olivat ennätyssuuria. Euroopassa sijoitukset ovat painottuneet edelleen voimakkaasti buyout-sijoituksiin, joiden osuus oli 66 % kaikista sijoituksista. Painottuminen buyout-sijoituksiin on myös kasvattanut sijoitusten keskimääräistä kokoa, joka oli Euroopassa 4,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2004). Historiallista oli samoin irtautumisten jyrkkä kasvu. Kohdeyritysten myynnit pääomasijoittajien kesken ovat yleistyneet. Vuodelle tunnusomaista oli myös lainarahan entistä suurempi käyttö matalan korkotason seurauksena. Vuoden 2005 aikana on tapahtunut selkeä muutos listautumismarkkinoilla: listautumiset Euroopassa kasvoivat euromääräisesti noin 60 % edellisvuodesta ja listautumismäärä ylitti Yhdysvaltojen listautumisvolyymin. Toimialan kannattavuus koheni selkeästi. Toimiala jatkaa Euroopassa kasvuaan ja vuoden 2005 vahva varojen keruu tulee heijastumaan sijoitusten kasvuun lähivuosina. Kilpailu läntisessä Euroopassa on tiivistynyt ja toimiala on laajentumassa myös kehittyville markkinoille. Toisaalta markkinoilla on havaittavissa myös kilpailuedun hakemista erikoistumalla kapeille sektoreille suurella maantieteellisellä alueella. 7

8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 Alkuvaiheen yritysten riskirahoitus: Sijoittajien luottamus alkuvaiheen sijoitustoimintaan palasi Vuonna 2005 Teollisuussijoitus vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen riskirahoittajana sekä euro- että kappalemäärällä arvioiden. Siemenrahoitusohjelmasta on tehty sijoituksia jo lähes 60 alkuvaiheen yritykseen. Teollisuussijoitus osallistui aktiivisesti myös uusien yksityisesti hallinnoitujen venture capital -rahastojen perustamiseen. Toimintaympäristön haasteellisuudesta johtuen yhtiö toimi monessa rahastohankkeessa johtavan sijoittajan roolissa, kannustamassa mukaan yksityisiä sijoittajia. Siemenrahoitusohjelma Hankevirta Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaan jatkui runsaana koko vuoden. Yhtiö perusti vuonna 2004 käynnistynyttä ohjelmaa varten maaliskuussa 2005 erillisen Start Fund I Ky -rahaston, jonka pääoma on 50 milj. euroa. Siemenrahoitusohjelmassa Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä bisnesenkeleiden eli kokeneiden yrittäjien tai yritysjohtajien sekä pääomasijoitusrahastojen kanssa. Kertomusvuonna siemenrahoitusohjelmassa tehtiin yhteensä 47 sijoituspäätöstä, joista 20 oli jatkosijoituspäätöksiä (vuonna 2004: 46/1). Sijoituspäätösten yhteenlaskettu arvo oli 10,8 milj. euroa (2004: 10 milj. eur). Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus yhdessä siemensijoituksessa vaihteli tavallisesti euron ja miljoonan euron välillä, ollen keskimäärin euroa. Vuoden 2005 loppuun mennessä siemenrahoitusohjelmassa oli tehty sijoitus 56 kohdeyritykseen. Pääomia ne tarvitsivat erityisesti Elektroniikka Energia Tietotekniikka Lääketiede/Elektroniikka Teollisuustuotanto ja -palvelut Kulutushyödykkeet Elintarvike Internet-teknologia Rakennusteollisuus Lääketiede Teolliset tuotteet ja palvelut Palvelut Teollisuusautomaatio Ohjelmistotekniikka Palvelut (muut) Tietotekniikka (ohjelmistot) Siemenrahoitusohjelman sijoitussitoumukset toimialoittain teur kpl 8

9 tuotekehityksen loppuunsaattamiseen, markkinoille pääsyyn ja jakelukanavien rakentamiseen. Luettelo siemenrahoitusohjelman kaikista kohdeyrityksistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Uusia venture capital -rahastoja perustettiin vuonna 2005 hieman edellisvuotta vilkkaam- Siemensijoitukset 50,0 Suorat sijoitukset 33,0 Venture capital -rahastot 113,1 Alueellisesti siemenrahoitusohjelma kattaa koko Suomen: noin 30 % sijoituksista tehtiin pääkaupunkiseudulle ja loput eri puolille maata. Private equity -rahastot 67,8 Alueelliset rahastot 61,6 Siemenrahoitusohjelman sijoitukset ovat jakautuneet monille toimialoille, tieto- ja viestintäteknologian sekä elektroniikan ollessa kuitenkin selvästi muita vahvempia. Myös energia- ja ympäristöalan sijoituskohteita ohjelmassa on useita. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 325,6 milj. eur Siemenrahoitusohjelma on kahden ensimmäisen toimintavuotensa perusteella arvioituna vakiintunut noin 50 sijoituksen ja milj. euron vuositasolle. Tällä vauhdilla Start Fund I Ky tulee kokonaan sijoitetuksi neljässä vuodessa eli arviolta vuosien vaihteessa, jolloin ohjelmassa on tehty sijoitus yhteensä kohdeyritykseen. Vuoden 2006 loppupuolella on tarkoitus valmistella Start Fund II Ky -rahastoa, jonka suunniteltu pääoma on 50 milj.euroa. Venture capital -rahastot % Kommunikaatio Tietotekniikka Elektroniikka Biotekniikka Lääketiede Energia Kulutustavarat Teollisuustuotteet ja -palvelut Kemikaalit Teollisuusautomaatio Muu tuotanto Liikenne Muut palvelut Metsäteollisuus Rakennus Muut Alkava vaihe Kypsempi vaihe Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusten jakautuminen toimialoittain ja kehitysvaiheittain (%, eur) 0 Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Etelä-Karjala Keski-Suomi Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Siemenrahoitusohjelman sijoitussitoumukset maakunnittain teur kpl 9

10 min, vaikka uusien rahastojen kerääminen oli edelleen haasteellista. Teollisuussijoitus otti aiempaa aktiivisemman roolin ja pyrki toimillaan edistämään rahastojen syntymistä. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus osallistui neljän uuden rahaston perustamiseen: - Eqvitec Technology Mezzanine Fund II Ky on Eqvitec Partners Oy:n perustama keskisuurten teknologiayritysten mezzanine-rahoitukseen erikoistunut pohjoismainen rahasto. Sen kokonaispääoma on 50 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus 5 milj. euroa. - Finn-Thai Technology Fund Ky on suomalaisiin ja thaimaalaisiin teknologiayrityksiin sijoittava rahasto, jonka hallinnointiyhtiönä on Orienteq Capital Oy. Rahaston kokonaispääoma on 20 milj. euroa, josta puolet tulee thaimaalaisilta sijoittajilta. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 5 milj. euroa. - Seedcap II Ky on Innofinance Oy:n perustama, aikaisen vaiheen yrityksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 6 milj. euron rahastoon on 1,5 milj. euroa. - Sentica Kasvurahasto II Ky on Sentica Partners Oy:n perustama, eteläisen Suomen alueella toimiva pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. Rahaston pääoma on 23 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus 7 milj. euroa. Alueelliset pääomasijoitusrahastot Alueellinen pääomasijoitustoiminta on viime vuosina kehittynyt kohti valtakunnallisesti toimivia, suurempia rahastoja. Samoin alueelliset hallinnointiyhtiöt ovat muodostaneet suurem- pia kokonaisuuksia yhdistymällä, verkostoitumalla ja laajentamalla näin toimintaansa. Teollisuussijoitus osallistui kahteen vuonna 2005 perustettuun alueelliseen pääomasijoitusrahastoon: - Midinvest Fund PH I Ky on Midinvest Management Oy:n Päijät-Hämeen alueelle perustama pääomasijoitusrahasto. Sen sijoitustoiminta kohdistuu seudun kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. Rahaston 9,0 milj. euron pääomasta Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli kolmannes, 3 milj. euroa. - Wedeco Seed Fund I Ky on Oy Wedeco Management Ab:n Vaasaan perustama siemenvaiheen sijoituksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 1,9 milj. euron rahastoon oli 0,5 milj. euroa. Kasvuyritysten riskirahoitus: Merkittäviä irtautumisia Hyvä suhdannekehitys ja markkinatilanne vaikuttivat vuonna 2005 useaan irtautumiseen sekä suorissa sijoituksissa että rahastosijoituksissa. Teollisuussijoitus tarjoaa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille pääomasijoituksia kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Yhtiön osuus näissä myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin suunnattavissa pääomasijoituksissa on 1 5 milj. euroa. Suorien sijoitusten salkku Tilikauden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia yhteensä 14 yhtiöön. 10

11 Näille yhtiöille on annettu sijoitussitoumuksia yhteensä 37,8 miljoonaa euroa, joista on maksettu 34,2 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 325,6 miljoonan euron voimassaolevista sijoitussitoumuksista tämä salkku edustaa 10,1 %. Salkun arvo kirjanpidossa on 26,1 miljoonaa euroa ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen arvostusperiaattein arvostettuna 66,8 milj. euroa. Sijoitussitoumus Yhtiö Sijoitusvuosi Toimiala yht. (milj.eur) Okmetic Oyj 1996 piikiekkoteollisuus 3,6 Jutron Oy 2000 elektroniikkateollisuus 1,7 Forchem Oy 2001 mäntyöljytislaamo 3,4 Incap Furniture Oy 2002 huonekaluteollisuus 3,0 Konepaja Ceiko Oy 2002 konepaja 2,4 Kalvinit Oy 2003 kaivosteollisuus 0,6 A-Katsastus Oy 2003 ajoneuvokatsastus 3,0 Biotie Therapies Oyj 2003 lääkekehitys 6,5 Lumene Oy 2003 kosmetiikkateollisuus 1,5 Suomen Terveystalo Oyj 2004 lääkärikeskusketju 2,0 Ipsat Therapies Oy 2005 lääkekehitys 2,0 Intune Circuits Oy 2005 elektroniikkateollisuus 5,1 Keycast Oy 2005 teräsvalimoteollisuus 3,0 Artul Holding Oy 2005 muut palvelut 0,0 YHTEENSÄ 37,8 11

12 Ensisijoitukset Intune Circuits Oy on erikoistunut valmistamaan radiotaajuisessa etätunnistuksessa käytettäviä RFID-antenneja nopeasti ja edullisesti kansainvälisille asiakkaille. Keväällä 2005 toimintansa aloittaneen yhtiön uusi Vantaan tehdas vihitään huhtikuussa Intune Circuitsin omistavat UPM, Outokumpu Technology ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Teollisuussijoitus on tehnyt yhtiöön 5,1 milj. euron sijoitussitoumuksen, josta vuoden 2005 loppuun mennessä oli maksettuna 2,5 milj. euroa. Sijoitukset suoraan kasvuyrityksiin Ipsat Therapies Oy on lääkekehitysyhtiö, joka kehittää ratkaisuja antibioottien sivuvaikutuksiin. Yhtiön ensimmäinen tuote on aloittamassa faasi IIb -vaiheen kliiniset kokeet vuoden 2006 aikana. Teollisuussijoitus oli mukana rahoituskierroksessa, jossa Ipsat Therapies keräsi 7 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli 2 milj. euroa, josta vuoden 2005 loppuun mennessä oli maksettuna miljoona euroa. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki kolme uutta ensisijoitusta ja kaksi jatkosijoitusta salkussa jo oleviin yhtiöihin. Kaikkiaan suoria sijoituksia kohdeyrityksiin tehtiin 12,7 miljoonalla eurolla. Kertomusvuonna Teollisuussijoitus irtautui kokonaan kahdesta sijoituksesta ja sopi lisäksi yhdestä irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa Keycast Oy osti vuonna 2005 Componenta Oyj:ltä sen teräsvalimoliiketoiminnan. Keycast Groupilla on teräsvalimotoimintaa Raahessa ja Ruotsissa. Teollisuussijoitus oli mukana rahoittamassa yrityskauppaa rahoitussyndikaatissa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus oli 3 milj. euroa. Jatkosijoitukset Biotie Therapies Oyj on Helsingin pörssissä noteerattu biotekniikkayhtiö, jonka lääkekehityksen ja lääketutkimuksen alueita ovat tulehdustautien ja riippuvuussairauksien hoito sekä verisuonitukosten hoito ja esto. Teollisuussijoitus teki yhtiöön 2,2 milj. euron jatkosijoituksen osakeannissa. Kalvinit Oy on ilmeniittiä etsivä malminetsintäyhtiö. Ilmeniitti on maali-, muovi-, paperi-, elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa käytettävän titaanivalkoisen raaka-ainetta. Jatko- 12

13 sijoitus tehtiin rahoittamaan lisätutkimuksia mineraalivarojen selvittämiseksi. Teollisuussijoituksen euron jatkosijoitus oli osa kokonaisrahoituspakettia. Irtautumiset A-Katsastus Oy on Suomen johtava yksityinen ajoneuvojen katsastus-, rekisteröinti- ja kuljettajatutkintopalveluita tarjoava yritys. Irtautuminen toteutui tammikuussa Detection Technology Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmaisinteknologiaa. Yhtiön teknologian tärkeimpiä sovellusalueita ovat teollisuuden läpivalaisulaitteet ja lääketieteen kuvantamislaitteet. Setec Oy kehittää ja valmistaa äärimmäistä turvallisuutta edellyttäviä tuotteita kuten biometrisiä ja visuaalisia passeja, sähköisiä ja visuaalisia henkilökortteja, maksamisjärjestelmän turvallisuutta parantavia EMV-kortteja ja matkapuhelimen SIM-kortteja. Finlux Oy:n konkurssi ajoittui syyskuulle Rahastosijoitukset Private equity -rahastot Teollisuussijoitus tekee sijoituksia private equity -rahastoihin hajauttaakseen sijoitussalkkunsa riskiä. Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki yhden uuden private equity -rahastosijoituksen antamalla 10 milj. euron sijoitussitoumuksen Cap- Man Buyout VIII LP -rahastolle, joka sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin. Bioalan rahastot Osana venture capital -rahastosijoittamista Teollisuussijoitus on sijoittanut myös bioalalla toimiviin venture capital -rahastoihin. Vuonna 2005 toteutettiin edellisvuonna tehty päätös antaa 10 miljoonan euron sijoitussitoumus hollantilaiselle Life Sciences Partners III -rahastolle, joka sijoittaa eurooppalaisiin bioalan yrityksiin ja jolla on aktiivinen Suomi-strategia. Kertomusvuonna tehtiin lisäksi sijoituspäätös 10 miljoonan euron sijoituksesta CapMan Life Science IV -rahastoon maaliskuussa Kaivosrahastohanke Kertomusvuonna selvitettiin yksityisten sijoittajien halukkuutta sijoittaa kaivannaisteollisuuden etsintäyhtiöille Pohjoismaissa suunniteltuun riskirahastoon. Rahaston perustamisen tavoitteena oli hyödyntää toimialan kotimainen osaaminen ja Fennoskandian kilpialueen malmivarannot. Riittävää kiinnostusta ei muiden sijoittajien keskuudessa kuitenkaan ollut. Tilikauden jälkeen päätettiin Teollisuussijoituksen oman kaivannaisteollisuuden rahoitusohjelman käynnistämisestä. 13

14 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Sijoitukset painottuivat viime vuosia enemmän venture capital -sijoituksiin, joiden osuus nousi 60 %:iin; vastaavasti buyout-sijoitusten osuus laski 40 %:iin. Painotus venture capital -sijoituksiin on johtanut myös keskimääräisen sijoituskoon pienenemiseen. Venture capital -sijoituksista (siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaihe) varsinkin siemenvaiheen sijoitusten osuus kasvoi edellisvuoden 5 %:sta 12 %:iin vuonna Toimintaympäristö Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla tehtiin ennätyksellisen paljon irtautumisia vuonna Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan hankintahintaiset irtautumiset olivat yhteensä 299 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia toimialalla tehtiin 311 milj. eurolla, joka on pienin vuositason sijoitusmäärä 2000-luvulla. Toimialan kehityksen kannalta voidaan pitää huolestuttavana tehtyjen sijoitusten laskevaa trendiä 2000-luvulla; kasvava varojen keruu kuitenkin johtanee myös kasvaviin sijoitusmääriin lähivuosina. Sijoitusmäärän laskuun on vaikuttanut ensisijoitusten määrän pienentyminen. Ensisijoituksia toimialalla tehtiin noin 195 milj. eurolla (270 milj. eurolla vuonna 2004). Jatkosijoitusten määrä on pysynyt reilun 100 miljoonan euron tasolla koko 2000-luvun, ollen 116 miljoonaa euroa vuonna Toimialalle kanavoitui uutta pääomaa 629 miljoonaa euroa, mikä on selkeästi enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna (206 milj. euroa vuonna 2003 ja 309 milj. euroa vuonna 2004). Varojen hankintaa on kasvattanut eläkeyhtiöiden selkeä aktivoituminen pääomasijoitusmarkkinalla kahden hiljaisemman vuoden jälkeen. Toimialan vuonna 2005 hallinnoima pääoma oli yhteensä 3,1 miljardia euroa, josta kohdeyrityksiin sijoitettuna oli 54 %. Hallinnoitavan pääoman määrä ei muuttunut merkittävästi edellisistä vuosista. Toiminnan painopisteet Teollisuussijoitus edistää missionsa mukaisesti suomalaista yritystoimintaa pääomasijoittamisen keinoin. Vuonna 2005 sijoitustoiminta painottui alkavan vaiheen yrityksiin, ja yhtiö vakiinnutti asemansa johtavana alkavan ja aikaisen kasvuvaiheen pääomasijoittajana Suomessa. Yhtiön kanssasijoittajamallilla myös yksityistä pääomaa on saatu kanavoitua merkit- 14

15 tävästi alkavan yritystoiminnan edistämiseen. Rahastosijoituksilla on vaikutettu uusien pääomasijoitusrahastojen syntyyn ja koko suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehitykseen, mikä edistää pääomatarjontaa yritystoimintaan. Toiminnan kasvaessa myös yhtiön henkilöresursseja vahvistettiin tuntuvasti vuoden 2005 aikana, ja toiminnan tehostamiseksi käynnistettiin uuden tietojärjestelmän hankinta. Sijoitustoiminta Emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset yhteensä tilikauden lopussa olivat 325,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten ja sitoumusten yhteissumma kasvoi 43,7 milj. eurolla edellisen tilikauden loppuun verrattuna. Sijoitusten osuus oli 177,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 148,3 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 29,5 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 147,8 milj. euroa, joista rahastoihin kohdistui 144,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 3,6 milj. euroa. Emoyhtiö teki tilikauden aikana uusia sijoitussitoumuksia 104,7 miljoonalla eurolla, joista 42 milj. euroa tehtiin rahastoihin ja 12,7 milj. euroa suoraan kohdeyrityksiin. Start Fund I Ky:lle yhtiö antoi 50 miljoonan euron sitoumuksen. Start Fund I Ky:tä hallinnoi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Start Fund Management Oy. Emoyhtiö irtautui tilikauden aikana Detection Technology Oy:stä ja Setec Oy:stä. Finlux Oy ajautui konkurssiin syyskuussa Start Fund I Ky teki yhteensä 13,9 miljoonan euron sijoitukset tilikauden aikana. Rahasto osti emoyhtiöltä sijoituksia 5,8 milj. eurolla ja teki uusia sijoituksia siemenvaiheen kohdeyrityksiin 8,1 milj. eurolla. Rahasto irtautui yhdestä kohdeyhtiöstä. Suomen Teollisuussijoitus -konsernin sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset olivat tilikauden lopussa yhteensä 291,7 miljoonaa euroa. Sijoitusten osuus oli 176,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 133,4 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 43,4 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 114,9 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin tehtyihin sitoumuksiin 109,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 5,6 milj. euroa. Vuoden 2005 lopussa yhtiö oli sijoittajana rahastojen kautta tai suoraan yhteensä 422 yrityksessä. Kohdeyrityksistä 317 oli alkuvaiheen yrityksiä ja 105 kypsemmän vaiheen yrityksiä. Tulos ja tase Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tuloskehitys oli hyvä vuonna Emoyhtiön tilikauden tulos oli 33,0 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin tilikauden tulos oli 31,0 milj. euroa. Kannattavuuden kehittymiseen vaikutti myönteisesti irtautumisten kasvu toimialalla. Yhtiön tilikauden liiketoiminnan muut tuotot pääomasijoituksista olivat 13,4 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitustuotot pääomasijoituksista vuonna 2005 olivat 16,1 milj. euroa, joista 15,1 miljoonaa kertyi rahastojen kautta ja miljoona euroa suorista kohdeyrityssijoituksista. Pääomasijoituksiin kirjattiin arvonalennuksia 1,5 milj. eurolla. Arvonalennuksia on kirjattu, mikäli arvonalennusten on arvioitu olevan oleellisia ja pysyviä. Yhtiön rahoitusarvopaperit tuottivat 11,2 miljoonaa euroa vuonna 2005 (6,6 milj. euroa vuonna 2004). Rahoitusarvopapereiden tuottotasoa nosti varsinkin osakemarkkinoiden vahva kehitys. 15

16 Emoyhtiön taseen loppusumma oli 320,1 miljoonaa euroa vuoden 2005 päättyessä (284,1 milj. euroa vuonna 2004). Yhtiön oma pääoma oli 316,6 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä (283,7 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin taseen loppusumma oli 318,1 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä. Konsernin oma pääoma oli 314,6 milj. euroa vuoden 2005 päättyessä. Valtion sijoitukset yhtiön pääomaan ovat 269,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 aikana valtio ei tehnyt lisäsijoituksia yhtiöön. Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. Maksuvalmius ja vakavaraisuus Yhtiön maksuvalmius vahvistui tilikauden aikana hyvän tuloskehityksen myötä. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo olivat tilikauden päättyessä yhteensä 166,8 miljoonaa euroa (146,1 milj. euroa vuonna 2004). Vastaava markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 174,4 milj. euroa (151,3 milj. euroa vuonna 2004). Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 98,9 % (100 % vuonna 2004). Hallinto ja henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Puheenjohtajaksi valittiin johtaja Heikki Aurasmaa, hallituksen varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Kalle J. Korhonen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vientijohtaja Johanna Ikäheimo, lakiasiain johtaja Harri Pynnä, toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine, finanssineuvos Carita Putkonen ja professori Antti Paasio. Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana 16 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli keskimäärin 83-prosenttista. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallitustyöskentelyn itsearviointiin. Yritysjohtoon kuuluvilla ei ole liikesuhteita yhtiöön. Tilintarkastajaksi em. yhtiökokouksessa valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pauli Salminen, KHT. KPMG Oy Ab veloitti Suomen Teollisuussijoitus Heikki Aurasmaa Carita Putkonen Kalle Korhonen 16

17 Oy:ltä kuluja tilikaudelta 2005 arvonlisäverot mukaan lukien tilintarkastuksesta euroa sekä vero- ym. neuvonnasta euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi ja sijoitusneuvoston muina jäseninä toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, tutkimuspäällikkö Eero Hovi, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, johtava asiantuntija Hannele Pohjola, pääjohtaja Veli- Pekka Saarnivaara, kansanedustaja Tapani Tölli ja apulaisjohtaja Matti Viialainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 14 henkilöä, vuoden 2005 päättyessä 16 henkilöä. Tilikauden aikana palkattiin 5 uutta henkilöä. Viestintä Viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin panostettiin voimakkaasti. Teollisuussijoitukseen rekrytoitiin viestintäpäällikkö ja uusi viestintästrategia otettiin käyttöön. Mediaviestintää lisättiin, mikä näkyi tehdyssä julkisuusanalyysissä määrällisesti ja laadullisesti: vuoden jälkipuoliskolla Teollisuussijoituksesta ilmestyi yhteensä 228 juttua (keskimäärin 40/kk), joissa käsiteltiin lähes poikkeuksetta myönteisessä sävyssä yhtiön roolia valtion erityisrahoittajana ja sen sijoituksia kasvuyrityksiin. Www-sivujen ja sidosryhmälehden uudistukset käynnistettiin. Alueellisissa riskisijoitusseminaareissa esiteltiin yhtiön rahoitusmahdollisuuksia. Teollisuussijoitus jatkoi yhteistyötä yrittäjiä neuvovan Yritys-Suomi -portaalin, Tuottava Idea -yrityskilpailun ja Ateneumin taidemuseon kanssa. Muutokset konsernirakenteessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kokonaan omistetut Start Fund Management Oy sekä Start Fund I Ky lähtien. Yhtiössä vuonna 2004 käynnistetty siemenrahoitusohjelma muunnettiin Start Fund I Ky -rahastoksi. Aiemmin siemenrahoitusohjelmassa tehdyt sijoitukset siirrettiin kesäkuussa 2005 Start Johanna Ikäheimo Harri Pynnä Sirkka-Liisa Roine Antti Paasio 17

18 Fund I Ky:n hallinnoitaviksi. Suomen Teollisuussijoitus Oy on antanut Start Fund I Ky:lle 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksen. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ja raportoi toiminnastaan ministeriölle kahdesti vuodessa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus tekee päätökset yhtiön sijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiössä toimii hallituksen asettamat tilintarkastustyöryhmä ja palkkiotyöryhmä. Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät riskit liittyvät pääomasijoituskohteisiin. Pääomasijoituksia ja niihin liittyviä riskejä hallitaan ja seurataan aktiivisesti koko sijoitusten elinkaaren ajan. Yhtiön sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään hajautetusti painottuen korkosijoituksiin yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Yhtiön strategisia riskejä hallitaan arvioimalla jatkuvasti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Yhtiön hallitus arvioi ja päivittää yhtiön strategiaa vähintään kerran vuodessa. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti; yhtiön toimintatavat on dokumentoitu sekä toimenkuviin liittyvät vastuut ja oikeudet määritelty. Likviditeettiriskiä hallitaan seuraamalla ja suunnittelemalla kassavirtoja jatkuvasti. Yhtiössä valmistaudutaan ottamaan käyttöön uusi ohjelmisto, jolla pyritään tehostamaan yhtiön kasvavan sijoitustoiminnan hallinnointia ja riskienhallintaa. Hallituksen voitonjakoehdotus Konsernin jakokelpoiset voittovarat olivat ,95 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,44 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli ,20 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista ei jaeta osinkoa tilikaudelta Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Suomen Teollisuussijoitus Oy on myynyt omistuksensa yhdessä muiden pääomistajien kanssa A-Katsastus Oy:ssä allekirjoitetulla osakesiirtosopimuksella. A-Katsastus Oy:n osakkeiden myynnillä tulee olemaan merkittävä vaikutus yhtiön tilikauden 2006 tulokseen. Kaivosrahastohanke on tilikauden päättymisen jälkeen päätetty muuttaa rahoitusohjelmaksi, jonka puitteissa tehdään kaivosalan sijoituksia. Rahaston perustamiseen ei löytynyt riittävästi yksityistä pääomaa. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2006 yhtiön strategiaa tarkennetaan. Siemenrahoituksen toimintavolyymi tulee asetettujen tavoitteiden mukaan edelleen kasvamaan. Vuoden 2006 toinen painopistealue tulee olemaan kasvurahoittaminen, jossa yhtiön tavoitteena on jatkaa kohdennettua tarjontaa kasvurahoituksen eri lohkoille. Yhtiön toimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan osakeyhtiölain muutos ja siitä johtuva todennäköinen muutos yhtiötä säätelevässä erityislaissa. Yhtiön tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna

19 Tilinpäätöksen avainlukuja, emoyhtiö Tulos 33,0 8,0-10,0-6,3-0,9 Oma pääoma 316,6 283,7 282,2 250,1 257,8 Taseen loppusumma 320,1 284,1 283,3 265,5 271,0 Maksamattomat sitoumukset, milj. eur 147,8 107,6 116,2 120,8 101,0 Sijoitukset hankintahintaan, milj. eur 177,8 174,3 180,5 123,4 95,8 Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. eur 325,6 281,9 296,7 244,2 196,8 Sijoituksiin tehdyt arvonalennukset taseessa, milj. eur 29,2 38,1 29,3 12,0 8,1 Sijoitukset tasearvoin, milj. eur 148,6 136,2 127,1 111,5 87,8 Sijoitusten ja sitoumusten suhde omaan pääomaan 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 104,7 32,9 39,7 53,0 37,9 Oman pääoman tuotto 11,1 % 2,9 % -3,5 % -2,3 % 1,8 % Henkilöstö keskimäärin Kulut per taseen loppusumma 1,0 % 0,9 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % Rahastosijoituksia, kpl Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm Suorien kohdeyhtiöiden lkm (* sis. siemensijoitukset) 14 45* Kohdeyhtiöitä yht Alkuvaiheen kohdeyhtiöt, kpl Kypsemmän vaiheen kohdeyhtiöt, kpl

20 Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot ,59 Henkilöstökulut ,50 Poistot ,30 Liiketoiminnan muut kulut ,19 Liikevoitto / tappio ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista ,33 Muut korko- ja rahoitustuotot/kulut ,92 Korkokulut -32,85 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Voitto+/tappio- ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja ,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto+/tappio- ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,00 Välittömät verot ,29 Tilikauden voitto ,71 20

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot