Kasvun edellytykset -ohjelma Hallitusohjelmatavoitteet Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun edellytykset -ohjelma Hallitusohjelmatavoitteet Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association"

Transkriptio

1 Kasvun edellytykset -ohjelma Hallitusohjelmatavoitteet Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) on pääomasijoittajien edunvalvoja ja pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa.

2 2 Pääomasijoittajien missio SUOMEEN LISÄÄ KASVUYRITYKSIÄ

3 3 FVCA:n työryhmä kasvun edellytysten selvittämiseksi Esko Torsti Martin Backman Petteri Koponen Ari Korhonen Tuomas Lang Juha Peltola Sami Lampinen Marika af Enehjelm

4 4 Miten Suomeen saadaan lisää kasvuyhtiöitä rasittamatta julkista taloutta? Suomella on perinteisten vahvuuksiensa, kuten yhteiskunnallisen ennakoitavuuden, matalien riskien, korkean koulutustason ja innovatiivisuuden takia mahdollisuus kehittyä yhdeksi maailman parhaista maista yrittää ja rakentaa kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa. Pääomasijoittajat työllistävät Suomessa yli henkilöä. Kasvun rakentamisen ammattilaisina pääomasijoittajat esittävät kasvuyhtiöiden määrän lisäämiseksi tässä esityksessä kuvattuja käytännön toimenpiteitä, jotka eivät maksa valtiolle mitään. Lähtökohta: Kansainvälisestikin kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä syntyy toimivilla ja vapailla markkinoilla. Valtio voi kannustaa ja tukea kasvua: 1. vahvistamalla kotimarkkinaa kansainvälistymisen pohjaksi 2. vapauttamalla työn tarjontaa ja kysyntää 3. mahdollistamalla osaavan, markkinaehtoisen kasvurahoituksen saatavuus Näillä toimilla pelkästään suomalaisten pääomasijoittajien yritykset loisivat yli uutta työpaikkaa 10 vuodessa.

5 5 Suomalaiset pääomasijoittajat investoivat vuosittain n. 0,5 mrd. kasvun rakentamiseen aloittavissa ja kypsemmissä PK-yrityksissä Ulkomaiset eläkeyhtiöt, ym. (~30%) Suomalaiset eläkeyhtiöt, ym. (~70%) Suomalaiset eläkeyhtiöt, tuotot (Tela ry) Tuottoindeksi (2004 = 100) Pääomasijoitukset Noteeratut osakkeet Sijoitukset yhteensä Pääomasijoitusrahasto Ky Kasvuhalu Riskinottokyky Osaaminen Verkosto Pääoma Yritys 5-7 vuotta Työpaikkoja, investointeja, kasvua ja kansainvälistymistä Uusi omistaja Listautuminen Teollinen ostaja Uusi pääomasijoittaja

6 6 Pääomasijoittamisella tärkeä merkitys kasvun moottorina Pääomasijoittajat kasvun rakentamisen ammattilaisia 1 Yli uutta työpaikkaa Keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR), 3 vuotta ensisijoituksesta Hallinnoidut pääomat, mrd. 5,5 11 Sijoitukset vuosittain, m % 32% Kohdeyhtiöitä, kpl Uusia työpaikkoja / vuosi % 10% 0% 5% Vientikeskeisyys Työpaikat Liikevaihto Kontrolliyritykset Pääomasijoittajien kohdeyritykset 10 vuodessa %-osuus tavoitteesta 8 % 16 % 1. Alén, T. (2012). Pääomasijoitusten vaikuttavuus Suomessa. Aalto-yliopisto.

7 7 Mistä on uudet työpaikat tehty? Työn tarjonnan ja kysynnän vapauttaminen Tehdään työtä silloin, kun tuotteille ja palveluille on kysyntää! Loisi merkittävän määrän uusia työpaikkoja välittömästi. Osaava kasvurahoitus Kasvua ei synny pelkästään rahalla, tarvitaan myös riskinoton osaamista. Vahva kotimarkkina pohjana kansainvälistymiselle Avoin kilpailu vahvistaa kotimarkkinaa. Yrittämisen ja kasvun riskien madaltaminen ei maksa mitään! Lainsäädännön yritysmyönteisyys Verotuksen ennustettavuus Sääntelyn purku Kasvun avaimet ovat omissa käsissämme!

8 8 Näillä toimenpiteillä työpaikkoja syntyy eikä maksa valtiolle senttiäkään! 1. Vahvistetaan kotimarkkinaa kansainvälistymisen pohjaksi 2. Vapautetaan työn tarjonta ja kysyntä 3. Osaava markkinaehtoinen kasvurahoitus Huomioidaan yritysnäkökulma lainsäädäntö- ja verohankkeissa: - Tehdään vaikutusten arvioinnit yritysten kasvun näkökulmasta ml. EUsäännösten toimeenpano. - Verotusta muutettaessa arvioidaan yrityksille aiheutuvat riskit ja muutosten dynaamiset vaikutukset. Avataan kotimarkkinat kilpailulle: - Helpotetaan osallistumista valtion kilpailutuksiin. - Avataan julkisen sektorin palveluita kilpailulle. Vapautetaan mahdollisuus tarjota ja vastaanottaa työtä: - Rohkaistaan paikalliseen sopimiseen, esim. pyhälisät, ylityösäännökset. - Sovelletaan YT-rajoja joustavammin. - Pidennetään koeaikoja. - Vapautetaan aukioloaikoja. Houkutellaan kansainvälisiä osaajia Suomeen: - Poistetaan tarveharkinta työperäiseltä maahanmuutolta. - Annetaan luvat myös perheenjäsenille. - Houkutellaan ulkomaisia opiskelijoita Suomeen. Puretaan markkinaehtoisen rahoituksen esteet: - Tehdään suomalaisesta pääomarahastomallista kansainvälisesti kilpailukykyinen. - Lisätään sijoittajakunnan monimuotoisuutta ja helpotetaan omistajan vaihdoksia. Kehitetään valtion panosten kohdentamista: - Jatketaan rahastojen rahastoja (kuten Kasvurahastojen rahasto). - Suunnataan T&K rahoitusta korkeamman riskin projekteihin.

9 9 Liite: Yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset

10 10 1. Parannetaan yritysten toimintaympäristöä Ehdotus Konkreettisia toimenpiteitä Tarkennuksia Asetetaan kasvu etusijalle lainsäädäntö- ja verohankkeissa Tehdään vaikutusten arvioinnit yritysten toiminnan näkökulmasta. Painotetaan lain valmistelussa sen vaikutuksia yritysten kasvuun. Asetetaan yritysten toiminta etusijalle EU-säädösten toimeenpanossa. Verotusta muutettaessa arvioidaan muutoksista aiheutuvat riskit yrityksille sekä niiden aikaansaamat dynaamiset vaikutukset. Kuullaan yritysten edustajia yritysten toimintaan vaikuttavien lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa. Suomalaiset toimijat ovat eurooppalaisia toimijoita pienempiä, siksi EU-sääntely usein liian raskasta. Verotuksen ja sen tulkintojen jatkuva muuttaminen heikentää investointiympäristön ennustettavuutta. Avataan kotimarkkinat ja julkisen sektorin palveluita kilpailulle Kevennetään valtion kilpailutussäännöksiä Avataan julkisen sektorin palvelutuotantoa kilpailulle ja annetaan asiakkaille valinnanvapaus Poistetaan taserajat, jotta start-up yrityksilläkin mahdollisuus osallistua valtion hankkeisiin. Mennään ohjelmistohankinnoissa kohti open source pohjaista mallia. Annetaan asiakkaille valinnanvapaus esim. palveluseteleillä. Annetaan yksityisille toimijoille mahdollisuus kilpailla kunnallisten palveluntarjoajien kanssa, esim. Jyväskylän Palvelualoite.

11 11 2. Vapautetaan työn tarjontaa ja kysyntää Ehdotus Konkreettisia toimenpiteitä Tarkennuksia Vapautetaan yritysten mahdollisuus tarjota työtä ja kansalaisten ottaa sitä vastaan Puretaan työn tarjonnalle ja kysynnälle asetettuja keinotekoisia rajoja ja lisätään joustavuutta. Vapautetaan työn tarjontaa ja mahdollisuutta tehdä työtä sellaiseen aikaan ja sellaisessa paikassa, jossa tuotteille ja palveluille on kysyntää. Rohkaistaan paikalliseen sopimiseen esim. sunnuntai- ja arkipyhälisien, ja ylityösäännösten suhteen. Sovelletaan YT-rajoja joustavammin, jolloin yritysten helpompi laajentaa yli 20 henkeen. Pidennetään koeaikoja ja madalletaan pienen yrityksen rekrytointikynnystä. Vapautetaan kauppojen ja ravintoloiden aukioloaikoja. Houkutellaan kansainvälisiä huippuosaajia Suomeen Poistetaan tarveharkinta työperäiseltä maahanmuutolta. Annetaan maahanmuuttoluvat myös työntekijöiden perheille. Houkutellaan ETA-alueen ulkopuolelta opiskelijoita yliopistoihin. Yrityksillä on ollut vaikeuksia rekrytoida ulkomailta, kun lupaprosessit kestävät liian kauan eikä perheenjäsenillä ole ollut takeita oleskeluluvista. Tarvitsemme myös lisää kansainvälisiä kouluja (vaikuttaa perheiden muuttopäätöksiin). Avataan mahdollisuus periä lukukausimaksua ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

12 12 3. Vahvistetaan kasvurahoitusta markkinalähtöisesti purkamalla esteet. Ehdotus Konkreettisia toimenpiteitä Tarkennuksia Tehdään suomalaisesta pääomarahastomallista kansainvälisesti kilpailukykyinen Annetaan OM:ssä valmisteltu henkilöyhtiölain muutosehdotus eduskunnalle vielä Muutetaan tuloverolakia rinnastamalla ns. tietojenvaihtosopimusmaat verosopimusmaihin siten, että suomalaisiin pääomarahastoihin sijoittaminen ei muodosta kiinteää toimipaikkaa. Henkilöyhtiölain muuttaminen OM:n esityksen mukaan parantaisi rahastomallimme kilpailukykyä kansainvälisesti. Tuloverolain muutokset tiedonvaihtosopimusmaiden kohtelusta laajentaisivat merkittävästi kansainvälistä sijoittajapohjaa. Lisätään sijoittajakunnan monimuotoisuutta ja helpotetaan omistajan vaihdoksia Avataan säätiöille mahdollisuus sijoittaa pääomarahastoihin. Parannetaan yritysten eläkekassojen toimintaedellytyksiä. Kevennetään AIFM direktiivin sääntelyä. Tuetaan omistajan vaihdoksia. Muutetaan First North -listan yhtiöiden osinkoverotus samaksi kuin listaamattomilla. Muutetaan tuloverolakia: säätiöiden kymuotoisille rahastosijoituksille neutraali asema muihin sijoitusluokkiin verrattuna. Kehitetään eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakia. Helpotetaan pienten rahastojen perustamista määrittelemällä perusmalli ja toimintaohjeet. Yritysten myynti ulkopuolisille neutraaliksi sukupolvenvaihdokseen verrattuna kasvuhaluisten omistajien varmistamiseksi.

13 13 3. ja suunnataan valtion kasvupanostukset markkinapuutteisiin Ehdotus Konkreettisia toimenpiteitä Tarkennuksia Kehitetään valtion kannustimia yksityiselle rahalle Tehostetaan valtion toimintaa kasvua tukevaksi Jatketaan rahastojen rahastoja (kuten Kasvurahastojen rahasto KRR). Kannustetaan yksityissijoittajia sijoittamaan kasvuyrityksiin. Kohdistetaan Tekes-rahoitusta vielä korkeamman riskin projekteihin. Jatketaan Team Finland työtä valtion eri toimijoiden kansainvälistymispalveluiden tehostamiseksi ja kohdentamiseksi kasvukykyisimpiin yrityksiin. KRR on houkutellut huomattavia määriä yksityistä rahaa suomalaisiin pääomarahastoihin. Mahdollisia yksityissijoittajien kannustimia: Perustetaan bisnesenkelirahasto tuplaamaan bisnesenkelien panostuksen, kynnyssijoittajana Tekes Pääomasijoitus Oy. Parannetaan bisnesenkelien verokannustimen toimivuutta. Valtion kansainvälistymispalvelut tulisi resursoida kansainväliselle huipputasolle. Palveluiden tuloksia tulisi mitata. Palvelut tulisi voida ostaa myös yksityisiltä.

14 14 Kiitos!

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. ja kasvu 10/2012. Rahoitusmarkkinat

Pääomamarkkinat. ja kasvu 10/2012. Rahoitusmarkkinat Pääomamarkkinat ja kasvu 10/2012 Rahoitusmarkkinat Pääomamarkkinat ja kasvu Valtiovarainministeriön julkaisuja 10/2012 Rahoitusmarkkinat VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Kasvurahastojen Rahasto II vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Jouni Hakala Sisältö 1. Mikä on Kasvurahastojen Rahasto II Ky? 2. Pääomasijoittaja omistajana

Lisätiedot

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 3/2012 Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Pääkirjoitus Hyvä aika sijoittaa Talouden kasvunäkymä

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavalaisen elinkeinopolitiikan tavoite 1 Akava painottaa kasvun ja

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus asvu teollisuussijoitus 2/2014 Älykäs sähköjärjestelmä haukkaa työkoneiden kuluista Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääkirjoitus Kasvuvauhtia yrityksille

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikka työryhmän

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

BISNESENKELIEN SIJOITUSKRITEERIT AIKAISEN VAIHEEN YRITYKSIIN

BISNESENKELIEN SIJOITUSKRITEERIT AIKAISEN VAIHEEN YRITYKSIIN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Mikko Järvinen BISNESENKELIEN SIJOITUSKRITEERIT AIKAISEN VAIHEEN YRITYKSIIN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Eteenpäin myönteisellä asenteella ja rakentavilla ratkaisuilla Suomi tarvitsee kasvukäänteen Suomen talouden näkymät

Lisätiedot

EK:n arviot strategisesta hallitusohjelmasta

EK:n arviot strategisesta hallitusohjelmasta Muistio 1 (6) EK:n arviot strategisesta hallitusohjelmasta 1 Talouspolitiikka 2 Työmarkkinat 3 Energia ja infra 4 Yrityslainsäädäntö 5 Pk-yrittäjyys 6 Kilpailukyky ja kasvu 7 Euroopan unioni 1 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

Suomi paremmaksi investointikohteeksi

Suomi paremmaksi investointikohteeksi Suomi paremmaksi investointikohteeksi 2 2012 Helmikuu 2012 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 015o Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Suomi paremmaksi investointikohteeksi 1 Suomi

Lisätiedot

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 23.2.2015 Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettujen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen on noussut

Lisätiedot

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Pääomasijoittamisesta

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 2/2013 Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääkirjoitus 4 Kasvu Menestystarinoita on syntynyt

Lisätiedot