Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi"

Transkriptio

1 Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista ja käyttöönottoon liittyvästä koulutuksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa Kouvolan kaupunki (Tilaaja) kehittää digitaalisessa muodossa olevien kuvien hallintaa. Sekä kuvien kontrolloituun hallintaan että arkistointiin tarvitaan ohjelmaa (kuvat, digitaaliset kuvat, metatiedot ja ei-digitaalisessa muodossa olevat kuvaaineistot). Tällä hetkellä kuvien käyttöön, säilyttämiseen ja jakeluun ei ole olemassa yhtenäisiä käytäntöjä. Kuvien muokkaaminen tai muu aineistonhallinta tapahtuu omalla työasemalla. Kuvia säilytetään eri tallennuspaikoissa: henkilökohtaisilla työasemilla, cd-rom- ja dvd-ievyillä tai muistitikuilla. Osa aineistosta on toimialakohtaisesti palvelimella tiedostorakenteeseen luokiteltuna. Kuvailuun perustuva haettavuus ja yhteiskäyttöisyys kuva-aineistosta puuttuvat. Tavoitteena on, että Tilaaja saa käyttöönsä web-selaimella toimivan ohjelman/sovelluksen, jonka avulla voidaan hallinnoida ja säilyttää digitaalisia kuvia sekä niiden viitetietoja kaupungin yksiköiden, toimialojen ja organisaation ulkopuolisten tahojen tarpeisiin ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös ostettavaksi. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan järjestelmäratkaisua, joka mahdollistaa käyttäjäryhmittäisen kuva-aineiston hallinnan, yhteiskäyttöisyyden ja aineistotyyppiä tukevan haettavuuden sekä vakaan säilytyksen. Tarkemmat tiedot toiminnallisuustarpeista, käyttäjäryhmistä ja käyttöympäristöstä on kuvattu liitteessä 3. (Katso kohta 12. aineisto) Kuvapankkijärjestelmän määrittely ja suunnittelu aloitetaan hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Tavoitteena on käynnistää tarvittavat asennukset sekä testaus- ja pilotointivaihe heti hankinnan jälkeen. Määrittelyn ja suunnitteluvaiheen tarkennusta jatketaan samanaikaisesti. Järjestelmän lopulliseen käyttöönottoon ja eri käyttäjäryhmien koulutukseen sekä järjestelmän hyväksymiseen pyritään pääsemään viimeistään vuoden 2010/2011 vaihteessa. Valitun tarjoajan kanssa tehdään projektisuunnitelma, jossa aikataulu määritetään tarkemmin Kouvola Faksi

2 Sivu 2 3 Tarjouksessa vaadittavat selvitykset Tarjouksen mukana tulee lähettää täytettynä selvityslomake (Liite 1) sekä lomake yhteiskunnallisista velvoitteista (Liite 2).Tarjouskielenä tulee olla suomi. Selvityslomake (Liite 1) Pakolliset vaatimukset on merkitty selvityslomakkeeseen P-kirjaimella. Tarjoaja täydentää tiedot suoraan taulukkoon ja antaa tarvittaessa lisätietoa erillisenä liitteenä. Liitteet numeroidaan ja viittaus merkitään vastaavana numerona selvityslomakkeen kyseiseen kohtaan. Selvityslomakkeen rakenne: 1. Yleistiedot tarjotusta järjestelmästä 1.1. Tuote- ja tarjoajatiedot 1.2. Tuotteen kehittyminen 1.3. Tärkeimmät referenssit 1.4. Järjestelmän kuvaus 2. Toiminnallisten vaatimusten täyttyminen 2.1. Käytön helppous 2.2. Käyttäjät, käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet 2.3. Kuva-aineistojen ja metatiedon syöttö 2.4. Metatiedot ja metatietorakenteet 2.5. Kuva-aineistojen haku ja käyttö 2.6. Kuva-aineistojen hallinta 2.7. Järjestelmän hallinta 2.8. Tietosuoja ja tietoturva 2.9. Tilastointi ja raportointi 3. Järjestelmään liittyvät tekniset vaatimukset 4. Skaalautuvuus 5. Integraatio muihin järjestelmiin 6.Lisensiointikäytäntö 7. Hinnoittelu 8.Dokumentointi ja ohjeistus 9.Käyttöönottoprojekti 9.1. Projektin suunnittelu 9.2. Käyttöönottoprojektin kustannuserittely Yhteiskunnalliset velvoitteet -Iomake (Liite 2) Ennen varsinaista tarjousvertailua arvioidaan tarjouksen tekijän kelpoisuutta. Kelpoisuuden arviointi perustuu hankintalain ja soveltuvin osin hankintaasetuksen määritelmiin. Tullakseen huomioiduksi tarjousvertailussa tarjoajan täytyy täyttää seuraavat kelpoisuusehdot:

3 Sivu 3 Tarjoajan tulee antaa liitteenä 2 olevalla lomakkeella kuvaus seuraavista asioista -Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin -Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin - Tarjoaja suorittanut lainsäädännön mukaisten verojen maksamisen - Tarjoaja suorittanut työntekijän eläkelakien mukaiset maksut Selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tässä dokumentissa kuvattujen verkkopalvelujen käynnistäminen edellyttää erillisen käyttöottoprojektin toteuttamista. Toimittajan projektipäällikön ja henkilöstön haastattelu voidaan suorittaa seuraavien asioiden selvittämiseksi: Toimittajalla tulee olla kokemusta vähintään Kouvolan kokoisen kaupungin tai vastaavan kokoisten muiden asiakkaiden mediapankkiohjelman toteutuksesta. Toimittajan tulee tarjouksessaan kertoa referenssistä aiemmista vastaavista toimitusprojekteista. Projektinhallintakokemusta vastaavanlaista toteutuksista Riittävä määrä toimittajan omia henkilöresursseja asiantuntijatehtävissä 4 Tarjousten käsittely 5 Osatarjoukset 6 Valintaperusteet Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mikäli pakollisiin ominaisuuksiin on vastattu EI, niin tarjous hylätään. Myöhästyneitä tai muutoin tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei oteta huomioon. Lisäksi suljetaan pois ne tarjoajat, joiden ei juridisesti, taloudellisesti, toiminnallisesti tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön mukaisista velvoitteista. Tilaaja voi halutessaan pyytää Tarjoajilta lisäselvityksiä tai tarkennuksia tarjouksessa annettuihin tietoihin. Osatarjoukset huomioidaan (esim. järjestelmä ja käyttöönottoprojekti erikseen). Myös ASP-ratkaisuun perustuvat tarjoukset otetaan huomioon. Järjestelmän valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto seuraavin kriteerein: -järjestelmän ominaisuudet ja teknisen ratkaisun laatu -järjestelmän sopivuus tekniseen ja toiminnalliseen ympäristöön -hinta -käyttöönottoprojekti ja koulutus -toimittajan valmius järjestelmän kehittämiseen

4 Sivu 4 7 Hinnoittelu Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta. Tilaaja voi tarjoukset saatuaan kutsua valitsemansa Tarjoajat esittelemään ratkaisuaan. Tarjottava järjestelmä ja siihen liittyvät tukipalvelut on hinnoiteltava selvityslomakkeen (Liite 1) mukaisesti. 8 Laskutus ja maksuehdot 9 Sopimusehdot Toimituksen laskutus tulee tapahtua erillisen laskutusohjelman mukaisesti, vaiheistettuna järjestelmän käyttöönoton mukaan. Käyttöönotto ja laskutus tarkennetaan erillisellä sopimuksella. Valinnan jälkeen Tilaaja ja Tarjoaja tekevät kilpailutus- ja tarjousasiakirjojen mukaisen hankintasopimuksen. Sopimus Tilaajan ja Tarjoajan välille syntyy siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen. Muilla kuin tarjouspyynnössä mainituilta osin noudatetaan julkisen hallinnon IThankintojen sopimusehtoja (JIT 2007). 10 Tarjousten jättäminen ja voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka ja siitä tulee ilmetä toimitus-, maksu- ja muut ehdot sekä takuuajat. Sitova tarjous on oltava Tilaajalla yhtenä kokonaisuutena paperilla suljetussa kuoressa ja sähköisenä versiona viimeistään klo Paperiversion toimitusosoite: Kouvolan kaupunki Viestintä PL Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10 Kuoreen laitetaan merkintä "Tarjous/Mediapankkiohjelma" Tarjouksien avaustilaisuus on suljettu. 11 Päätöksestä tiedottaminen Kouvolan kaupunki tiedottaa kaikille tarjoajille tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti päätöksenteon jälkeen.

5 Sivu 5 12 aineisto aineistoon kuuluu tämän tarjouspyynnön lisäksi kolme liiteasiakirjaa, jotka voi pyytää sähköpostilla osoitteesta Liite 1. Selvityslomake (Palautetaan Iiitteineen tarjouksen mukana) Liite 2. Yhteiskunnalliset velvoitteet (Palautetaan liitteineen tarjouksen mukana) Liite 3. Kuvienhallinnan toimintaympäristö, käyttötarpeet ja käyttäjät 13 Lisätiedot ja kysymykset ä koskevia lisätietoja antaa: verkkotiedottaja Heli Veripää, puh tai tietohallintokoordinaattori Jaana Riivari, puh Kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen Kysymyksiin aiheeksi "mediapankkiohjelman hankinta". Vastaukset ovat luettavissa verkko-osoitteessa Kouvolassa Heli Veripää verkkotiedottaja Jaana Riivari tietohallintokoordinaattori

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

22.3.2011. Kiinteä hitsaustorni, joka soveltuu jauhekaari- MIG/MAG, sekä TIG-hitsaukseen

22.3.2011. Kiinteä hitsaustorni, joka soveltuu jauhekaari- MIG/MAG, sekä TIG-hitsaukseen TARJOUSPYYNTÖ 22.3.2011 Kiinteä hitsaustorni, joka soveltuu jauhekaari- MIG/MAG, sekä TIG-hitsaukseen on Satakunnan alueen suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNovan

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 15.4.2014 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Selvityslomake/Liite 1 Viestintä 18.10.2010 Sivu 1

Kouvolan kaupunki Selvityslomake/Liite 1 Viestintä 18.10.2010 Sivu 1 Sivu 1 Selvityslomake Selvityslomakkeen täyttöohje Lomake muodostuu erillisistä MS Word-taulukoista. Kukin taulukko liittyy omaan asiakokonaisuuteensa. Taulukkoon täydennetään vaaditut tiedot ja/tai lisäselvitysliitteen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄ

TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 2/2014 1 (8) TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄ Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä TILAAJA ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä työstä.

Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä työstä. TARJOUSPYYNTÖ 139/43/2007 TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN KUVATIETOKANTA 1. Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot