Kouvolan kaupunki Selvityslomake/Liite 1 Viestintä Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Selvityslomake/Liite 1 Viestintä 18.10.2010 Sivu 1"

Transkriptio

1 Sivu 1 Selvityslomake Selvityslomakkeen täyttöohje Lomake muodostuu erillisistä MS Word-taulukoista. Kukin taulukko liittyy omaan asiakokonaisuuteensa. Taulukkoon täydennetään vaaditut tiedot ja/tai lisäselvitysliitteen viitenumero. akollisena vaadittavat ominaisuudet on merkattu erilliseen sarakkeeseen -kirjaimella Mikäli tarjous ei sisällä pakolliseksi merkattuja ominaisuuksia, se hylätään 1. Yleistiedot tarjotusta järjestelmästä Ensimmäisessä osiossa tarjoaja selvittää kelpoisuutensa ja tarjoamansa järjestelmä- ja toimitusratkaisun vakauden Tuote- ja tarjoajatiedot Vaadittava tieto Tuotteen nimi Tuotteen valmistaja ja kehittäjä Lisenssimyyjä Suomessa Tarjoavan yrityksen esittely ja toimialakuvaus tarjousaiheeseen liittyen Tarjoavan yrityksen Y-tunnus ja liikevaihto Tarjoavan yrityksen henkilöstömäärä Yhteiskunnalliset velvoitteet liitteen 2 mukaisesti Tuotetukea tarjoavat tahot Lyhyt kuvaus järjestelmään liittyvästä tukipalvelusta Käyttöönottoprojektiin osallistuvien henkilöiden CV:t liitteenä Tarjoajan antama tieto *Huom. *Huom. Liitteinä toimitettavat lisäselvitykset pitää numeroida ja liiteviittaus pitää merkata selvityslomakkeen kyseiseen kohtaan. Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus Kouvola Faksi

2 Sivu Tuotteen kehittyminen Mikä on uusin versio Kuinka usein ilmestyy uusia versioita (pääversiot, päivitykset) Milloin seuraava versio ilmestyy 1.3. Tärkeimmät referenssit Julkishallinto ja kunnat Suomalaiset organisaatiot/yritykset Muut 1.4. Järjestelmän kuvaus Järjestelmäratkaisun kuvaus liitteenä Kuvauksessa on tultava esiin tarjouspyynnössä esitettyä tarvetta vastaavan järjestelmän ominaisuudet sekä järjestelmään liittyvä toimintaympäristö 2. Toiminnallisten vaatimusten täyttyminen Toisessa osiossa tarjoaja selvittää järjestelmäratkaisunsa vastaavuuden toiminnallisuusvaatimuksiin. Lisäselvityssarakkeeseen voi antaa tarjottavaan järjestelmään liittyvää lisätietoa. Sarakkeessa ilmoitetaan myös, kuinka paljon lisähintaa aiheutuu, jos joku ominaisuusvaatimus voidaan täyttää vain erillisenä työnä Käytön helppous Järjestelmä toimii yleisesti käytettävillä selaimilla käyttöjärjestelmästä riippumatta Suomenkielinen käyttöliittymä peruskäyttäjille Suomenkielinen käyttöliittymä ylläpitäjälle Henkilökohtaiset profiilit mahdollisia Ohjatut / ohjeistetut toiminnot; Helptoiminnot Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

3 Sivu Käyttäjät, käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet Järjestelmä tukee käyttäjien tunnistamista Järjestelmä tukee eri käyttäjäryhmiä sekä käyttäjäryhmiin liitettäviä erilaisia käyttöoikeuksia Käyttäjäryhmät ovat itse määriteltävissä Käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia voi muuttaa ja lisätä Käyttöoikeuksia voidaan antaa myös organisaation ulkopuolisille tahoille 2.3. Kuva-aineistojen ja metatiedon syöttö Järjestelmä tukee sekä yksittäisen kuvan että useiden kuvien samanaikaista syöttöä Onko yksittäiselle kuvalle kokorajoitetta? Jos, niin mikä? Metatiedot voidaan tallentaa järjestelmään kuvan syöttämisen yhteydessä Tallennettuja metatietoja voi muokata ja täydentää Metatietoja voi muokata useammalle kuvalle yhtä aikaa akolliset metatiedot pystytään määrittelemään tietylle kuva-aineistolle Kuvajoukkoa tallennettaessa pystytään antamaan samat kuvailutiedot kaikille kuvajoukon kuville Järjestelmä pystyy tallentamaan digitaaliseen kuvaan liittyviä metatietoja automaattisesti (ITC, EXIF) Järjestelmään voidaan syöttää kuvia eri kuvaformaateissa Järjestelmä tukee myös muiden sisältötyyppien tiedostoformaatteja (teksti, ääni, video jne.) Järjestelmä generoi automaattisesti alkuperäiskuvasta näyttökuvan ja peukalonpääkuvan Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

4 Sivu Metatiedot ja metatietorakenteet Metatietorakenteet perustuvat alan standardeihin (ITC, EXIF, SEIADES, Dublin Core tms.), mutta ovat määriteltävissä tarpeen mukaan Metatietokenttiä voidaan lisätä ja muokata sekä määritellä niiden pakollisuus ja toistettavuus Järjestelmä mahdollistaa eri metatietorakenteet erilaisille sisällöille/kuva-aineistoille 2.5. Kuva-aineistojen haku ja käyttö Haku on mahdollista navigointi- ja selailutoiminnoilla Haku on mahdollista hakusanoilla sekä perushakuna että tarkennettuna hakuna (kategoriarajaus) Hakutulokset esitetään selkeästi, esim. peukalonpääkuvina ja joidenkin metatietojen avulla Käyttöliittymässä on ohjeisto Järjestelmä tukee kuvien toimimista/merkkaamista (ostoskori, kuvagalleria) Järjestelmä seuraa ja ylläpitää tietoa ladatuista kuvista (kuka, mitä, milloin) Järjestelmä tarjoaa osoitteen (URL), jolla voidaan viitata kuvan katseluosoitteeseen Järjestelmä pystyy tuottamaan kuvista automaattisesti Tilaajan määrittelemät versiot eri käyttötarkoituksiin Kieliversiot hakuun ja selaukseen internetissä. Mitkä kielet? Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

5 Sivu Kuva-aineistojen hallinta Kuva-aineistoa voidaan ryhmitellä (toimialat, aiheluokat) Kuva-aineistoja voidaan ryhmitellä metatietojen perusteella Järjestelmä mahdollistaa versioinnin Aineiston eheydestä on huolehdittu Järjestelmä tukee pitkäaikaissäilytystä Järjestelmästä voidaan poistaa/arkistoida aineistoa metatietojen perusteella Järjestelmästä pystytään julkaisemaan kuvajoukkoja ulkopuolisille tahoille (extranet, internet) 2.7. Järjestelmän hallinta Järjestelmä on pääkäyttäjän muokattavissa Metatietorakenteeseen voidaan tehdä muutoksia Kuva-aineisto saadaan ulos järjestelmästä jossakin standardoidussa muodossa. Missä muodossa? Järjestelmä raportoi virhetilanteista 2.8. Tietosuoja ja tietoturva Järjestelmän hallintakäyttö ja ylläpito voidaan rajata Aineiston luvaton muuttaminen on suojattu käyttöoikeuksilla Järjestelmän varmistukset pystytään hoitamaan automaattisesti 2.9. Tilastointi ja raportointi Järjestelmä mahdollistaa tilastojen ja raporttien tuottamisen Raportit voidaan jatkokäsitellä järjestelmän ulkopuolella Tietokantakyselyt ovat mahdollisia Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

6 Sivu 6 3. Järjestelmään liittyvät tekniset vaatimukset Kolmannessa osiossa tarjoaja selvittää palvelin-, tietokanta- ja työasemaympäristöön liittyvät vaatimukset sekä ne vaatimukset, mitkä liittyvät järjestelmän ja sisällönhallinnan standardienmukaisuuteen. Vaatimusalueet Mitä ovat tarjotun järjestelmän laitealusta- ja varusohjelmistovaatimukset Mitä ovat kokonaisratkaisuun tarvittavat kolmannelta osapuolelta hankittavat komponentit Mitä ovat laitekapasiteettitarpeet palvelimille, työasemille ja verkolle Järjestelmään, järjestelmäarkkitehtuuriin, metatietoon ja sisältöaineistoon liittyvä standardien mukaisuus Sanallinen selvitys 4. Skaalautuvuus Neljännessä osiossa selvitetään järjestelmän skaalautuvuus käyttäjämäärän, -ryhmien, aineiston ja tietokantojen suhteen. Onko yhtäaikaisten käyttäjien määrälle rajoitteita Onko käyttäjäryhmien määrän muutoksille rajoitteita Onko aineistomäärälle rajoitteita Onko tietokantojen määrälle rajoitteita Kyllä/Ei Sanallinen selvitys rajoitteista 5. Integraatio muihin järjestelmiin Viidennessä osiossa selvitettävänä on integroituvuus muihin järjestelmiin. Järjestelmässä on rajapinta AD:hen Käyttäjähallinta tukee kertakirjautumista (SSO) Web Service rajapinnan tuki Järjestelmän integroituvuus kaupungin asiakirjahallinnon kanssa (Dynasty): Onko hakujen integrointi mahdollista? (Liite 3, luku 5.2.1) Kyllä/Ei Lisäselvitys Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

7 Sivu 7 Miten järjestelmä on integroitavissa julkaisujärjestelmään? (Liite 3, luku 5.2.2) Miten järjestelmä on integroitavissa tekniikka- ja ympäristötoimen järjestelmiin? (Liite 3, luvut 3 ja 5.3) Onko Musketti-aineiston siirtäminen mahdollista tarjottavaan järjestelmään tai aineiston siirtäminen Muskettiin? (Liite 3, luvut 3 ja 5.4) 6. Lisensiointikäytäntö Tässä selvityksessä on kuvattava yksiselitteisesti järjestelmän lisensiointiin liittyvät periaatteet. Mikä on lisensiointimallinne? Kuvaus 7. Hinnoittelu Hinnoitteluosiossa selvitetään järjestelmän hankintahinta yksiselitteisesti eriteltynä käyttämienne hinnoitteluperusteiden mukaisesti. Ylläpitokustannusten osalta selvitetään vuotuinen kustannus laskettuna 3 vuoden ajalle käyttöönotosta. Käyttöönottoprojektille edellytämme kiinteää hintaa, mikä tulee eritellä osiossa 9. Hinnoittelun osa-alue Hinta (ei sis. alv) Selvitys hinnoitteluperusteesta Järjestelmän hankintahinta eriteltynä Ylläpitohinta / vuosi -laskettuna 3 vuotta käyttöönotosta Versiopäivitys (jos ei sisälly ylläpitoon) Järjestelmän vuosikustannus, jos AS-ratkaisu (eroteltuna) - laskettuna 3 vuotta käyttöönotosta Koulutuspäivän hinta - sisältää matka-, päiväraha- ja mahdolliset majoituskulut Käyttöönottoprojekti yhteensä (erittely osiossa 9) Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

8 Sivu 8 8. Dokumentointi ja ohjeistus eruskäyttäjän ohjeet sisältyvät toimitukseen eruskäyttäjän ohjeet suomeksi ääkäyttäjän ohjeet sisältyvät toimitukseen ääkäyttäjän ohjeet suomeksi rojektin aikainen dokumentointi sisältyy toimitukseen, mm. asennus, varmistus 9. Käyttöönottoprojekti Kyllä/Ei Lisäselvitys Osana toimitusta tulee olla resurssivaraus yhteistoiminnalliseen järjestelmän käyttöönottoon. Vaatimuksenamme on vakaa tuki koulutus- ja testausympäristön luomiseen, käyttäjäkoulutukseen ja lopulliseen käyttöönottoon. Selvityksessä on oltava ehdotus käyttöönottoprojektin läpiviennistä henkilöresursseineen ja käyttöönottovaiheissa tarvittavasta käyttäjäryhmien koulutuksesta ja koulutuksen järjestämismallista (järjestelmän ylläpitokäyttäjät, tallennus- ja muokkauskäyttäjät sekä haku- ja selauskäyttäjät). Käyttöönottoprojektin kustannukset selvitetään osiossa 9.2. Järjestelmän käyttöönottoprojektista tulee laatia alustava suunnitelma. Siitä tulee ilmetä aikataulu, asennukset, liittymien rakentamiset, määrittelyt ja konfigurointi, koulutus ja konsultointi sekä niistä aiheutuvien kustannusten jakautuminen ajallisesti ja määrällisesti rojektin suunnittelu Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sovitaan käyttöönoton aloittamisen ajankohta. Käyttöönoton projektisuunnitelma vaiheistettuna ja projektin resurssitarpeet 9.2. Käyttöönottoprojektin kustannuserittely Suunnitelmaliitteen numero Käyttöönottoprojektille edellytämme kiinteää hintaa, joka on eritelty seuraaviin osa-alueisiin, joille tulee antaa henkilötyöpäiväarviot: rojektin osa Henkilötyöpäivät Kustannus Määrittelyt, personointi ja sovittaminen käyttöympäristöön Ohjelmiston asennus Testiympäristö ja käyttöönotto Käyttöönottoprojektin projektityöskentely ääkäyttäjäkoulutukset eruskäyttäjäkoulutukset Kokonaismäärä (Kokonaismäärä ilmoitetaan myös osiossa 7. Hinnoittelu) Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

9 Sivu 9 Tarjoavan yrityksen nimi: aikka ja päiväys Allekirjoitus Kouvolan kaupunki L 85 (Torikatu 10) uhelin Y-tunnus

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely

Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely 1(28) v. 0.6 26.1.2009 Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely Johdanto Vaatimusten jaottelu Vaatimuskuvauspohja Vaatimusten luokittelu VAPA-päätoimintojen vaatimuksia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely Hämeenlinnan kaupunki Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely 21.12.2011 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet... 4 3. Internetpalvelun sisältö...

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ

P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ JULKAISUJÄRJESTELMÄ P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ Mitä tarkoitetaan julkaisujärjestelmällä? Julkaisujärjestelmä on ohjelmisto, jonka avulla ylläpidetään verkkopalvelun rakennetta, toimintoja ja sisältöjä. Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012 Agenda

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 0.10 14.7.2010 Janne Grekula Luotu 0.82 8.10.2010 Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot