THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS"

Transkriptio

1 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107- E Suomi District 107- Finland Piirikuvernööri District Governor Antti Hynnä (Anneli Mäkelä) Puh E-PIIRIN STRATEGIA Laadittu 2013

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset perustekijät 8. Fokus ja painopistealueet 9. Strategiatoteutushankkeet

3 3 1. Missio Piirin tarkoituksena on piirin ohjesäännön mukaisesti: toimia piirin alueella toimivien rekisteröityjen lionsklubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä toimia läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin (järjestö) kanssa toimia läheisessä yhteistyössä Suomen Lions-liitto r.y:n (Liitto) kanssa kannustaa klubeja niiden palvelutyössä avustaa klubeja toteuttamaan kansainvälisiä ja valtakunnallisia palveluaktiviteetteja, joista erikseen päätetään järjestön tai Liiton vuosikokouksissa Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri: tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää jäsenkoulutusta, erityisesti klubien virkailijoille, jäsentoimikunnille, uusille lioneille ja puolisoille järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia julkaisee vähintään kerran toimikaudessa piirilehden ja ylläpitää omaa verkkosivustoa 2. Perusarvot Piirin neljä keskeistä perusarvoa ovat klubien hyvinvointi, avoimuus, yhteistyö sekä uudistuminen. Klubien hyvinvointi Keskeisiä tekijöitä piirin positiivisen jäsenkehityksen turvaamisessa ovat klubien hyvinvointi ja klubityytyväisyys, joiden huomioonottaminen on ensisijainen tavoite kaikissa piirin toimissa ja päätöksissä. Avoimuus Piiri edistää toimissaan avoimuutta toimimalla päätöksenteossaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Tämän perusarvon toteuttamiseksi mm. piirihallituksen kokouspöytäkirjat, piirin toimintakertomukset sekä muut piirikokousasiakirjat ovat julkisesti nähtävillä piirin www-sivuilla. Yhteistyö Piiri pyrkii edesauttamaan ja kannustamaan klubien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi piiri levittää tietoutta toisille klubeille muissa klubeissa havaituista hyvistä käytänteistä, toimintatavoista ja aktiviteettitoiminnasta. Yhteistyön edistämiseksi piiri kannustaa klubeja yhteisiin (paikkakuntakohtaisiin) aktiviteetteihin. Piiri kannustaa klubeja tutustumaan toistensa toimintatapoihin ja aktiviteetteihin klubivierailuja rohkaisemalla.

4 4 Uudistuminen Piiri seuraa aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan muutostrendejä ja reagoi niihin toiminnan painopistealoja uudelleensuuntaamalla sekä kannustaa myös klubeja mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Näin menetellen turvataan piirin ja klubien positiivista jäsenkehitystä luomalla edellytykset lions-toiminnan puoleensavetävyydelle ja jäsenhankinnalle. 3. Nykytila-analyysi SWOT-analyysi Vahvuudet Piirin jäsenmäärä toistaiseksi korkea Piirin sitoutuminen klubien toimintojen tukemiseen Piirihallitustyöskentelyn jatkuvuus (DG-tiimi on sitoutunut noudattamaan pitkäjänteistä toimintapolitiikkaa) Mahdollisuudet Aktiivisten klubien toiminta Aktiivisten jäsenten toiminta Sitoutuminen tiedotukseen ja viestintään JOVA-toiminta Klubien määrän lisääminen (erityisesti naisklubien, mutta myös miesklubien) Leoklubien määrän lisääminen Piirivirkailijoiden koulutuksen lisääminen Toimintojen nykyaikaistaminen Heikkoudet Korkea (ja nouseva) lioneiden keski-ikä Pieni jäsenmäärä erityisesti Tampereen klubeissa Laskeva jäsenkehitys Vähäinen kiinnostus piirin virkoihin Uhat Kasvava klubien jäsenten keskiikä Klubien joidenkin jäsenten passivoituminen Vähäinen kiinnostus piirin virkoihin, jolloin piirihallituksen virkoja ei saada miehitettyä riittävän pätevillä henkilöillä Laskevaa jäsenkehitystä ei saada pysäytettyä Yleismaailmallinen kiinnostuksen puute lionstoimintaan (kuten myös muuhunkin yhdistystoimintaan)

5 5 Johtopäätökset analyyseista Piirin lionstoimintaan (erityisesti klubitasolla ja sieltä piiritasolle säteillen) kohdistuu monenlaisia uhkakuvia, jotka toteutuessaan tulevat vääjäämättä näivettämään toiminnan volyymia ja intensiteettiä yhä edelleen. Nämä uhkakuvat ovat olleet näkyvissä jo likimain 20 vuotta ja ulospäin asia on näkynyt koko maan tasolla mm. lähes jatkuvana jäsenmäärän laskuna (esimerkiksi jäsenmäärän huippuvuosi Suomessa oli 1992, jolloin lioneita oli noin ). Tässä suhteessa E-piiri sijoittuu Suomen piirien vertailussa (korkeintaan) keskikastiin. Tällainen negatiivinen kehitys näkyy, paitsi jäsenmäärän pienenemisenä, niin myös jäsenistön passivoitumisena (ei enää osallistuta aktiivisesti klubikokouksiin ja klubien muuhun toimintaan) ja motivaation pienenemisenä muuhunkin lionstoimintaan säteillen klubitasolta edelleen piiritason toimintaan saakka. Kaikenpuolisen negatiivisen kehityksen katkaisemiseksi piiri pyrkii johdonmukaisesti toimimaan kohdassa 2 mainittujen perusarvojensa mukaisesti. On pidettävä mielessä, että klubi on kaiken lionstoiminnan perusyksikkö, jolloin piirin toiminnan tulisi olla klubeja sekä yksittäisiä lioneita rohkaisevaa, innostavaa, kannustavaa ja motivoivaa. Piirin keskeisimpiä kehityskohteita tulevat olemaan sellaiset toimenpiteet, joilla saavutetaan maksimaalinen hyöty negatiivisten kehitystrendien pysäyttämiseksi. Edellämainittuihin periaatteisiin nojautuen ja kehittämistoimenpiteisiin panostaen piiri erityisesti: Kannustaa ja innostaa klubeja ottamaan osaa JOVA-koulutukseen Panostaa klubien toimihenkilöiden koulutukseen ja motivointiin edesauttaakseen: o siirtämään tietoa ja motivaatiota edelleen klubin yksittäisiin lioneihin o parantamaan klubikokousten kiinnostavuutta o kannustamaan pitkäjänteistä toimintapolitiikkaa Panostaa lohkojen puheenjohtajien koulutukseen ja motivointiin Tuo esiin menestyneitä klubeja ja kannustaa muita klubeja ottamaan näistä esimerkkiä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi piirin www-sivujen kautta sekä palkitsemalla entistä useampia menestyneitä klubeja piirikokouksen yhteydessä Kannustaa klubien välistä yhteistyötä Lisää lionstoiminnan näkyvyyttä viestintää lisäämällä ja sen laatua parantamalla o Kannustaa klubeja viestimään toiminnastaan esimerkiksi paikallislehtiin o Panostaa piirin www-sivuihin ja tukee klubien www-sivujen kehitystyötä sekä ajantasaisuutta o Panostaa lionstoiminnan mainostamiseen ja jäsenhankintaan klubien järjestämien tilaisuuksien yhteydessä 4. Pelikenttä Piirin toiminnan lähtökohtana on kohdassa 2 kuvatut piirin perusarvot. Toiminnassaan piiri erityisesti pyrkii kannustamaan ja motivoimaan piirissä toimivia yksittäisiä lioneita, klubeja sekä lohko-organisaatioita kohdassa 3 kuvatulla tavalla. Piiri ottaa osaa Suomen Lions-liiton organisoimiin ja koordinoimiin projekteihin kulloisenkiin tapaukseen erikseen parhaaksi katsomallaan tavalla.

6 Piiri järjestää piirin sisäisiä piiriaktiviteetteja erikseen piirikokouksessa hyväksyttyihin kohteisiin, hyväksytyllä laajuudella, kestoajalla sekä toimintatavoilla. Piirin toimintakenttään kuuluvat seuraavat yksittäiset piirin sisäiset tapahtumat sekä aktiviteetit: Piirileijona-lehden julkaiseminen vähintään kerran toimintakauden aikana Nuorisovaihtoleirin järjestäminen joka kolmas vuosi Varojenkeräysaktiviteetti (teatterinäytäntö, konsertti tai muu vastaava) vähintään kerran toimintakauden aikana, kerätään varoja piirin sisäisiin aktiviteetteihin (esimerkiksi nuorisovaihtoleiri) Piirin sisäiset tapahtumat (järjestetään toimintakausittain, ellei erikseen muuta mainittu, tarvittaessa voidaan järjestää myös muita tapahtumia): o Piirihallituksen kokoukset, 4 kpl o Piirihallituksen tutustumistilaisuus (heinä-elokuussa) o Piirikuvernöörin vaihtotilaisuus (toukokuussa) o Piirikokous (huhtikuussa) o SuurPNAT (Piirifoorumi), lisäksi lohkojen sisäiset PNAT-kokoukset, 2 kpl/lohko o Melvin Jones juhla (tammikuussa) o ARS-juhla (maaliskuussa) o Kirkkopyhä (lokakuussa) o Koko perheen ulkoilupäivä (syyskuussa) o Uuden vuoden tanssiaiset tai vastaava tapahtuma (esim. piirikuvernöörin tanssiaiset) o Seppeleenlasku Kalevankankaan hautausmaalle Lions-viikolla o Puolisopäivä (toukokuussa) 6 5. Visio ja päämäärät Visio Aktiivinen, elinvoimainen, attraktiivinen, yhteisöllinen, ulospäin suuntautunut, jäsenmäärältään kasvava ja iloisen tekemisen meiningin omaava piiri, joka vetää puoleensa toimintaansa myös nuoria henkilöitä sukupuoleen katsomatta. Piirin lionit ja klubit ovat motivoituneita ja sitoutuneita lions-periaatteisiin sekä -ihanteisiin. Piirin klubit ja niiden toiminta on laajasti tunnettua, tunnustettua ja arvostettua myös suuren yleisön keskuudessa. Päämäärät Toiminnassaan piirin keskeisimmät päämäärät ovat: Klubien hyvinvoinnin turvaaminen, klubiviihtyvyyden ja klubityytyväisyyden parantaminen. Piirin lioneiden ja klubien motivointi ja sitouttaminen piirin yhteisesti sovittuihin päämääriin sekä lions-periaatteisiin. Koskee erityisesti klubien toimihenkilöitä sekä piirihallituksen jäseniä yksittäisiä klubitasolla toimivia lioneita unohtamatta.

7 Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen parantaminen järjestön sisällä. Järjestön sisäisen lions-tietouden kehittäminen (lions-periaatteiden ja ihanteiden tunnettavuuden parantaminen). Lionstoiminnan näkyvyyden ja tunettavuuden lisääminen. Järjestön olemassaolon turvaaminen sopeuttamalla toiminta sellaiseksi, että se ympäröivässä yhteiskunnassa kykenee menestymään (ei kuitenkaan lionsperiaatteiden ja ihanteiden vastaiseksi) Menestyskonsepti Piirin hyvinvointi riippuu ennenkaikkea yksittäisten klubien hyvinvoinnista. Toiminnoissaan piiri pyrkii täten edesauttamaan klubien hyvinvointia ja tukemaan klubien toimintaa. Piiri toimii kohdissa 1 ja 2 esitettyjen missionsa ja perusarvojensa mukaisesti kiinnittäen erityishuomiota seuraaviin yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin: Piirihallituksen toimihenkilöiden rekrytointiprosessien tehostaminen ja parantaminen. On tarpeen saada entistä aktiivisempia ja motivoituneempia henkilöitä piirihallitukseen. Piirin strategian luominen klubien tarpeiden pohjalta periaatteenaan tukea klubeja näiden toiminnoissaan. Piiri on siis tässä suhteessa klubeja palveleva organisatoorinen elin. Motivoidaan klubeja ja klubien toimihenkilöitä esimerkiksi JOVA-valmennuksen kautta Piirihallituksen lähentyminen klubien suuntaan. Tässä asiassa aktiiviset ja motivoituneet lohkojen puheenjohtajat ovat ratkasevassa roolissa. Piiri pyrkii uudelleensuuntaamaan PNAT-kokouksia suuntaan, jossa klubit vaihtaisivat ennenkaikkea toimintaideoita keskenään Tiedotuksen lisääminen painottuen sähköiseen tiedottamiseen. Avoimuuden painottaminen. Piiriaktiviteettien suunnittelussa otetaan alusta asti klubien mielipiteet huomioon ja kuunnellaan ennenkaikkea kentän tarpeita. 7. Kriittiset perustekijät Piirin toiminnan jatkuminen on joka tapauksessa turvattu jatkossakin, koska ei ole olemassa sellaisia kriittisiä osatekijöitä, jotka uhkaisivat johtaa toiminnan totaaliseen loppumiseen. Uhkana tosin on toiminnan hidas näivettyminen, mikäli seuraavia allalueteltuja osatekijöitä ei saada kuntoon. Ajatusmalli lähtee siitä, että klubi on piirin toiminnan perusta, jolloin piiriä vahvistavat toimenpiteet tulee kohdistaa erityisesti klubitasolle tarkoituksena klubien kannustaminen, aktivoiminen ja motivointi. Jäsenmäärän aleneminen o Klubityytyväisyys o Klubiviihtyvyys o Toiminta jäsenistöä tyydyttäväksi, klubityytyväisyyskyselyt o Kokousten saaminen mielenkiintoisemmiksi

8 o Panostus nuoriin jäseniin Muutaman vuoden klubitoiminnassa mukana olleiden lioneiden eroaminen o Klubityytyväisyys o Klubiviihtyvyys o Sisäänpääsy klubin toimintaan, kummin roolin korostaminen Motivaatioasteen kasvattaminen, koskee sekä yksittäisiä lioneita, klubien toimihenkilöitä sekä piirihallituksen toimihenkilöitä 8 8. Fokus ja painopistealueet Ensisijaisin painopistealue on piirihallituksen toimihenkilöiden sitoutus ja motivointi toimimaan edelläesitettyihin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Tämä pitää sisällään piirihallituksen jäsenten perehdyttämiskoulutuksen, erityisesti lohkon puheenjohtajien koulutus ja motivointi on ensiarvoisen tärkeää. Myös piirihallituksen jäsenten sitouttaminen useampivuotiseen toimintaan (siis jatkuvuuden korostaminen) on tärkeää. Vähintään yhtä tärkeä alue on lähteä siirtämään motivointia kohti klubitasoa. Tässä jälkimmäisessä prosessissa huomiota tulee kiinnittää erityisesti seuraaviin osatekijöihin: Klubivirkailijoiden koulutus esimerkiksi piirifoorumin yhteydessä JOVA Jäsenrekrytoinnin rohkaiseminen klubeissa

9 9 9. Strategioiden toteutushankkeet Hanke 1: JOVA-koulutuksen käynnistäminen Aikataulu Suoritettu/saavutettu Kokonaistavoite: JOVA-koulutuksen jatkuvuuden turvaaminen Toimenpiteet/Välitavoitteet: 1. Suunnittelupalaverit 2. Klubien innostaminen ja hankkeen mainostaminen 3. JOVA I 4. JOVA II 5. Seurantapalaveri Tehty 1-9/ /2014 Hanke 2: Koulutustoimintojen kehittäminen Aikataulu Suoritettu/saavutettu Kokonaistavoite: Kehittää sekä piiri- että klubivirkailijoiden koulutusprosessia (tavoitteena mm. virkailijoiden motivaatioasteen kohottaminen sekä parempi sitouttaminen tehtäviinsä) Toimenpiteet/Välitavoitteet: 1. Hankkeen suunnittelu yhdessä DG-tiimin ja piirin GLT- ja GMT-johtajien kanssa 2. Koulutus piirifoorumin (Suur- PNAT)yhteydessä 3. Seurantapalaveri 4. Koulutus piirikokouksen yhteydessä 5. Hankkeen arviointipalaveri, jatkon suunnittelu 5-8/ / /2014

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK

LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK SUOMEN LIONS-LIITTO RY FINLANDS LIONSFÖRBUND RF Lions Clubs International, MD 107 Finland LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK Lions-talo (vihitty käyttöön 2.6.1987) ISSN 1237-8348 Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

SUOMEN LIONS-LIITON 107 E PIIRI 1 / 2013 PIIRI LEIJONA

SUOMEN LIONS-LIITON 107 E PIIRI 1 / 2013 PIIRI LEIJONA Julkaisija: SUOMEN LIONS-LIITON 107 E 1 / 2013 Äksön Nait s. 24 Pirulanvuoren näkötorni s. 42 Homekoulutalkoot s. 51 Tarkoituksena hauskanpito s. 71 Tärppejä ja tuttavuutta s. 73 Eteenpäin yhdessä toimien

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y. PIIRI 107-E PUOLISO-OPAS TIETOPAKETTI TOIMINNAN TUEKSI

LIONS CLUBS INTERNATIONAL SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y. PIIRI 107-E PUOLISO-OPAS TIETOPAKETTI TOIMINNAN TUEKSI LIONS CLUBS INTERNATIONAL SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y. PIIRI 107-E PUOLISO-OPAS TIETOPAKETTI TOIMINNAN TUEKSI 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 Historiatietoja lyhyesti 4 Lionstoiminta käytännössä 4 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-E Suomi District 107- Finland Piirikuvernööri 2011 2012 District Governor Päivi Ihamäki, puoliso lion Tero Vaali Lions Club Virrat/ Tarjanne Puutteentie

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta J.Ahoranta M.Torni T.Hakkarainen

INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta J.Ahoranta M.Torni T.Hakkarainen INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta J.Ahoranta M.Torni T.Hakkarainen 16.08.2010 INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta Toimintasuunnitelma: Jäsenet: Lion Jorma Ahoranta pj, LC Parikkala Lion Marko Torni tiedotus-

Lisätiedot

Lionspiirin 107-A piirilehti 2015. Viesti Torontosta: Jalopeura maailman paras. Kiitos veteraanit! Terveisiä päämajasta

Lionspiirin 107-A piirilehti 2015. Viesti Torontosta: Jalopeura maailman paras. Kiitos veteraanit! Terveisiä päämajasta Lionspiirin 107-A piirilehti 2015 Viesti Torontosta: Jalopeura maailman paras Kiitos veteraanit! Terveisiä päämajasta Pääkirjoitus Suomen Leijona - kansainvälinen Lion Tämänvuotinen teemamme STRENGTHEN

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Sisällysluettelo Johdanto...4 Strategiatyöskentelyyn osallistujat...5 Katsaus historiaan ja nykyiseen

Lisätiedot

Klubikysely jäsentoiminnan kehittämisestä

Klubikysely jäsentoiminnan kehittämisestä Klubikysely jäsentoiminnan kehittämisestä Klubikyselyn yhteenveto 30.3.2014 Taustaa: Kysely tehtiin pilottina H-piirin alueella, IV-alueen 2. lohkossa klubivierailujen yhteydessä klubi-illoissa, piirihallituksen

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen.

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

I-Piirin tiedotuslehti helmikuu 2011

I-Piirin tiedotuslehti helmikuu 2011 Lions D 107 I Finland TERVALeijona I-Piirin tiedotuslehti helmikuu 2011 Äitienpäivän aattona yli kaksisataa liikunnallista naista kokoontui Limingan taidekoulun pihalle osallistuakseen LC Liminka Kultasirkkujen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot