JÄTEMAKSUTAKSA alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 JÄTEMAKSUTAKSA alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät lukuun ttamatta sak- ja umpikaivlietteitä. Tätä jätemaksutaksaa svelletaan Vestia Oy:n mistajakunnissa. Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehulln tteutuksen kustannukset kuten jätteen keräilyn, kuljetuksen, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn, kaatpaikan maiseminnin ja jälkihidn, tiedtuksen, neuvnnan, laskutuksen ja hallinnn, jätehulln kehittämisen ja tarvittavat investinnit sekä jätelautakunnan timinnan. 2 Tämän taksan mukaisia jätemaksuja n velvllinen maksamaan sellaisen kiinteistön tai jätteiden haltija, jnka jätehultpalvelun Vestia Oy järjestää mistajakuntiensa lukuun (jätelaki 80, 84 ). Jätemaksut n suritettava tämän taksan mukaisesti Vestia Oy:lle. II PERUSMAKSU 3 Jkainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö ja vapaa-ajan asunt n velvllinen surittamaan jätehulln perusmaksun. Perusmaksu määräytyy Sumen Tilastkeskuksen rakennuslukituksen mukaisten asuinrakennustyyppien ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huneistrekisterin tietjen perusteella. Perusmaksu määrätään jkaiselle asuinhuneistlle. Perusmaksu laskutetaan siltä, jka mistaa tai hallitsee asuinkiinteistön laskutusvuden ensimmäisenä päivänä tai ttaa huneistn käyttöön laskutusvuden aikana. Mitä edellä n määrätty asuinkiinteistöistä, kskee myös liikekiinteistöjä ja laitksia, jissa n tavanmaiseen ktitaluteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuneist tai asuinhuneistja. Perusmaksulla katetaan jätelain 78 :n mukaisesti sellaisia jätehulln yleisiä kustannuksia, jita ei vida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä jätteen tuttajilta. Tällaisia kustannuksia mudstuu mm. seuraavista palveluista; jäteneuvnta ja tiedtus ekpisteet hyötyjäteasemat vaarallisten jätteiden vastaantt ja käsittely jätelautakunnan timinta em. palvelujen suus hallinnsta Perusmaksu määräytyy taulukn 1 mukaisesti. Taulukk 1. Rakennustyyppi /vusi/huneist Alv 24% Yhteensä Omaktital 27,00 6,48 33,48 Parital 27,00 6,48 33,48 Rivi- ja kerrstal, 1-9 huneista 27,00 6,48 33,48 Rivi- ja kerrstal, vähintään 10 huneista - js jh-määräysten mukaiset hyötyjäteastiat n 22,00 5,28 27,28 - js jh-määräysten mukaisia hyötyjäteastiita ei le 27,00 6,48 33,48 Vapaa-ajan asunt 9,00 2,16 11,16

2 III KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 4 Vestia Oy hitaa sakaskuntiensa lukuun jätelain 36 :n mukaisen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asuinkiinteistöjen salta. Asuinkiinteistöjä vat kaikki vakituiseen asumiseen käytettävät kiinteistöt, asuntlat, maatiljen asuinkiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnt. 5 Asuinkiinteistön n liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, js kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu kunnan vastuulle. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti malla kiinteistökhtaisella keräysastialla. Vaihtehtisesti kiinteistöt vivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen spimalla naapurikiinteistöjen kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Yhteisen jäteastian kaikki käyttäjät n ilmitettava jätelautakunnalle ja kaikkien yhteisastian käyttäjien n allekirjitettava ilmitus. 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian tyypin, tyhjennyskertjen ja jätelajin sekä muiden palvelusuritteiden mukaan. Jätemaksu kstuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta sekä mahdllisista muista palveluista. Kuljetus- ja käsittelymaksu laskutetaan yhtenä jätemaksuna jäteastian tyhjennyskerralta. Muut palvelut laskutetaan tapauskhtaisesti. Jätemaksu peritään kaikista jäteastiista, jissa n jätettä. Js astia n tyhjä, peritään siitä hukkakäyntimaksu. Js astiaryhmissä kaikki astiat vat tyhjiä, peritään kuitenkin vain yksi hukkakäyntimaksu. Vestia Oy:n timittamista keräysastian sisäsäkeistä velitetaan erikseen. Jätemaksua ei peritä, js jätehulln tilapäisestä keskeytyksestä n ilmitettu Vestia Oy:lle kaksi (2) viikka ennen nrmaalia tyhjennystä. Jätemaksua ei myöskään peritä, js jäteastia n jäänyt tyhjentämättä Vestia Oy:n tai kuljetusurakitsijan laiminlyönnistä taikka muun ylivimaisen esteen takia. Kiinteistön haltijan n ilmitettava laiminlyönnistä Vestia Oy:lle viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa. Myöhemmin tehtäviä ilmituksia ei vida enää krjata eikä niitä humiida. Vestia Oy:n tai sen kuljetusurakitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt jäteastia tyhjennetään mahdllisimman pian kiinteistön haltijan ilmitettua siitä Vestia Oy:lle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään kahden (2) vurkauden ja haja-asutusalueilla viimeistään viikn kuluessa ilmituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu yhdyskuntajäte kuljetetaan maksutta. Maksuttman lisäjätteen enimmäismäärä n enintään yksi jätesäkki viikssa. Vestia Oy:n tai kuljetusurakitsijan laiminlyönniksi ei katsta, mikäli jäteastiaan n laitettu sinne kuulumatnta jätettä (esim. vaarallisia jätteitä, sähkörmua, plttn kelpaamatnta jätettä, jne.) ja jäteastia jätetään tästä syystä tyhjentämättä jäteastia n täytetty liian painavaksi tai n rikkinäinen jäteastia ei svellu kneelliseen tyhjennykseen kiinteistön kunnssapitn kuuluva tie jäteastialle n kulkukelvtn tiellä tai pihalla n jäteautn liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan levia eläimiä jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuksi saada tavanmaisin timenpitein tyhjennettyä jätekats tms. jätteiden keräyspaikka n lukittu, eikä avainta le timitettu Vestia Oy:lle jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä kiinteistöä ei löydetä puutteellisten sitemerkintöjen vuksi Js jäteastian tyhjennys ei le mahdllista edellä mainituista kiinteistöstä jhtuvista syistä, peritään siitä hukkakäyntimaksu.

3 Pyörällisen jäteastian enimmäispain n 70 kg ja pyörättömän jäteastian 50 kg. Kneellisesti tyhjennettäviin kntteihin jätettä saa laittaa enintään 100 kg/ m 3. Irtjätesäkin enimmäispain saa lla enintään 15 kg. Jäteastian säännöllinen tyhjennys määräytyy vimassa levien jätehultmääräysten mukaisesti. Mahdlliset muutkset jäteastiissa ja tyhjennyksissä tetaan humin siitä lähtien, kun Vestia Oy n saanut tiedn muutksesta. Asiakas vi tihentää jäteastian tyhjennysväliä tarpeidensa mukaan, mikäli tihennetyt tyhjennykset spivat ajreiteille. Taajamissa keräysvälineiden tyhjennyksen vi saada vähintään kaksi kertaa viikssa ja taajamien ulkpulella vähintään kerran viikssa. 7 Jätemaksu n kultakin jäteastian säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukn mukainen sillin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu vat vimassa levien jätehultmääräysten mukaiset. Jäteaut ajetaan yleensä kiinteistön alueelle jäteastiiden lu, ellei asiakas le sitä erikseen kieltänyt. Jäteauta ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli se ei le esimerkiksi piha- ym. rakenteiden vuksi mahdllista. Mikäli jäteautlla judutaan peruuttamaan jäteastian tyhjennyksen yhteydessä yli 50 m (esim. jäteautn kääntymismahdllisuuden puutteen vuksi), peritään peruutusmaksu. Js jäteautlla ei pääse jätehultmääräysten mukaisesti 2 m:n etäisyydelle pyörättömästä jäteastiasta tai 10 m:n etäisyydelle pyörällisestä astiasta, peritään astian siirtmaksu. Mikäli jäteastian viereen, välittömään läheisyyteen n jätetty lisäjätteitä, peritään niistä lisämaksu. Yli 1 m 3 :n lisäjätemääristä tai isista jäte-esineistä n svittava etukäteen Vestia Oy:n kanssa. Kiinteistön tilaamasta säännöllisestä tyhjennyksestä pikkeavasta ylimääräisestä jäteastian tyhjennyksestä peritään nrmaalin jätemaksun lisäksi lisämaksua, js nut aiheuttaa yhteensä yli 4 km:n lisämatkan jäteautn nrmaalille reitille. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut määrätäytyvät taulukn 2 mukaan. Taulukk 2. Pltettava jäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 1,84 4,86 6, l astia 3,39 3,11 6,50 8, l astia 4,02 4,90 8,92 11, l astia 4,94 7,41 12,35 15,31 4 m 3 pikakntti 23,51 46,31 69,82 86,58 6 m 3 pikakntti 33,09 68,14 101,23 125,53 8 m3 pikakntti 39,50 90,85 130,35 161,63 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 3,61 23,74 29,44 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 9,61 29,74 36,88 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 15,62 39,31 48,74 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 36,05 62,11 77,02 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 60,09 92,08 114,18 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 4,90 8,92 11,06 Rullakk 4,94 7,41 12,35 15,31

4 Bijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 30 l astia 5,04 0,60 5,64 6,99 80 l astia 6,41 1,60 8,01 9, l astia 6,88 2,80 9,68 12, l astia + sisäsäkki 6,88 4,51 11,39 14, l astia 7,67 4,80 12,47 15, l astia + sisäsäkki 7,67 6,51 14,18 17, l astia 9,35 8,00 17,35 21, l astia 13,36 13,20 26,56 32,93 4 m 3 pikakntti 85,45 80,00 165,45 205,16 6 m 3 pikakntti 101,18 120,00 221,18 274,26 8 m 3 pikakntti 116,90 160,00 276,90 343,36 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 44,67 6,00 50,67 62,83 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 48,60 16,00 64,60 80,10 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 52,53 26,00 78,53 97,38 Syväkeräyssäiliö 3,0m 3 65,90 60,00 125,90 156,12 Syväkeräyssäiliö 5,0 m 3 81,62 100,00 181,62 225, l:n sisäsäkin vaiht 1,71-1,71 2,12 Syväkeräyssäiliön sisäsäkin vaiht 6,41-6,41 7,95 Lasijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 2,75 5,77 7, l astia 3,39 4,71 8,10 10, l astia 4,02 7,65 11,67 14, l astia 4,94 11,77 16,71 20,72 4 m 3 pikakntti 23,51 78,48 101,99 126,47 6 m 3 pikakntti 33,09 117,72 150,81 187,00 8 m 3 pikakntti 39,50 156,96 196,46 243,61 Syväkeräyssäiliö 0,3 m 3 20,13 5,89 26,02 32,26 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 15,70 35,83 44,43 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 25,51 49,20 61,01 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 58,86 84,92 105,30 Metallijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02-3,02 3, l astia 3,39-3,39 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51-23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09-33,09 41,03 8 m 3 pikakntti 39,50-39,50 48,98 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31

5 Keräyskartnki ja pahvi kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 240 l astia 3,39-3,39 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51 23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09 33,09 41,03 8 m3 pikakntti 39,50 39,50 48,98 pahvirullakk 4,94-4,94 6,13 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99-31,99 39,67 Kaatpaikkajäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 2,26 5,28 6, l astia 3,39 3,82 7,21 8, l astia 4,02 6,01 10,03 12, l astia 4,94 9,09 14,03 17,40 4 m 3 pikakntti 23,51 56,84 80,35 99,63 6 m 3 pikakntti 33,09 83,63 116,72 144,73 8 m3 pikakntti 39,50 111,51 151,01 187,25 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 4,43 24,56 30,45 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 11,80 31,93 39,59 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 19,18 42,87 53,16 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 44,25 70,31 87,18 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 73,75 105,74 131,12 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 6,01 10,03 12,44 Rullakk 4,94 9,09 14,03 17,40 Erityisjäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 3,53 6,55 8, l astia 3,39 5,95 9,34 11, l astia 4,02 9,37 13,39 16, l astia 4,94 14,17 19,11 23,70 4 m 3 pikakntti 23,51 88,63 112,14 139,05 6 m 3 pikakntti 33,09 130,41 163,50 202,74 8 m3 pikakntti 39,50 173,88 213,38 264,59 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 6,90 27,03 33,52 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 18,40 38,53 47,78 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 29,90 53,59 66,45 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 69,00 95,06 117,87 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 115,00 146,99 182,27 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 9,37 13,39 16,60 Rullakk 4,94 14,17 19,11 23,70

6 Energiajäte 1) kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 1,18 4,20 5, l astia 3,39 1,98 5,37 6, l astia 4,02 3,13 7,15 8, l astia 4,94 4,73 9,67 11,99 4 m 3 pikakntti 23,51 29,55 53,06 65,79 6 m 3 pikakntti 33,09 43,48 76,57 94,95 8 m3 pikakntti 39,50 57,97 97,47 120,86 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 2,30 22,43 27,81 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 6,13 26,26 32,56 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 9,97 33,66 41,74 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 23,00 49,06 60,83 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 38,34 70,33 87,21 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 3,13 7,15 8,87 Rullakk 4,94 4,73 9,67 11,99 1) käytetään vain jätelain 33 :n mukaisen kuntien tissijaisen vastuun piirissä levissa yritysten jätehultpalveluissa ASTIAVUOKRAT Vukra /kk alv 0 % Vukra /kk alv 24% Keräysvälinetyyppi l astia 2,02 2, l astia 2,53 3, l astia 3,03 3, l astia 5,05 6,26 4 m 3 pikakntti 26,26 32,56 6 m3 pikakntti 32,32 40,08 8 m3 pikakntti 40,40 50,10 LISÄMAKSU Maksu (alv 0 %) Maksu (alv 24 %) Lisäjätesäkki, /kpl 4,77 5,91 Lisäjäte, /m³ 17,92 22,22 Kuljettajan lisätyö, /h 67,87 84,16 Siirtmaksu, /astian siirt 1,52 1,88 Ylim.nut, /alkava 5 km 6,57 8,15 Hukkakäynti, /astia 4,04 5,01 Peruutusmaksu, /yli 50 m:n peruutus 2,53 3,14 Raprtinti 50,00 /h minimi 25,00 /raprtti 62,00 /h minimi 31,00 /raprtti Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksulla katetaan k. jätteiden keräilystä, kuljetuksesta, käsittelystä sekä tähän liittyvästä hallinnsta aiheutuvat kustannukset.

7 IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia jätteitä sekä sellaisia satunnaisia pienjäte-eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan tai ekpisteisiin. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan seuraavia hyödynnettäviä jätteitä; paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metallirmu, sähkölaitteet, puujäte, betni-, tiili- yms. kiviainesjäte ja kyllästetty puu. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan myös sellaisia satunnaisia pltettavan jätteen eriä ja lajittelemattmia kaatpaikkajätteen eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan. Kerralla vastaantettava määrä n enintään henkilöautn peräkärryllinen. Henkilöautn peräkärryllistä suuremmat kurmat vastaantetaan vain Ylivieskan jätekeskuksessa. Lajittelupihan ja hyötyjäteaseman taksassa tarkitetaan Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa ja yrityksissä kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jtka eivät sisällä plttn sveltumattmia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, keramiikkaa, lasikuitua, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), nesteitä tai vaarallisia (ngelma) jätteitä. Js kiinteistöllä ei kerätä erikseen tai kmpstida bijätettä, kuuluu bijäte pltettavaan jätteeseen. Kaatpaikkajätteellä lajittelematnta tai hyödyntämiskelvtnta ktitalus-, yritys-, rakennus- ja purkujätettä. Jäte ei saa sisältää rukajätettä. Paperilla ktikeräyspaperia eli sanma- ja aikakausilehtiä, mainspstia, kirjeitä, kirjja, jissa ei le nahka tai muvikansia sekä kpi- ja knekirjituspapereita ja ATK-papereita. Pahvilla aaltpahvia ja ruskeaa kartnkia. Keräyskartngilla pahvipakkauksia, nestepakkauksia, kartnkitölkkejä, paperipakkauksia, vimapaperia, ruskeita kirjekuria, paperikasseja yms. Lasilla puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Puujätteellä rakentamisessa ja purkamisessa ym. timinnassa mudstuvaa puutavaraa, jka sveltuu sellaisenaan pltettavaksi tai haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, metallia, kivi- tai muuta haketusta vaikeuttavaa ainesta. Risuilla ja ksilla pihjen ja puutarhjen hidssa mudstuvia risuja ja ksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa jätettä (lehtiä, ruhja yms.) Betni- ja kiviainesjätteellä betni-, tiili-, laatta-, psliini- yms. kiviainesperäistä jätettä. Sähkölaitteilla käytöstä pistettuja kdinkneita ym. sähkö- tai paristkäyttöisiä laitteita. Kyllästetyllä puulla, esim. vihreää sulakyllästettyä tai ruskeaa kresttikyllästettyä puuta.

8 Kyllästetty puu vi lla maalattua, lakattua tai naulaista. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla määräytyvät taulukn 3 mukaisesti. Taulukk 3. Käsittelymaksu Alv 24 Jätekeskuksen lajittelupiha ja hyötyjäteasemat % Yhteensä Kaatpaikkajäte (peräkärry) 20,16 4,84 25,00 Hyödynnettävät jätteet (edellyttää lajittelua) 1) Pieni kurma, < 1 m³ 8,06 1,93 10,00 Nrmaali peräkärry, 1 2 m³ 16,13 3,87 20,00 Is kurma, m³:n ylittävä määrä 20 /alkava m 3 Puujäte (peräkärry) 8,06 1,93 10,00 Risut ja ksat (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Piha- ja puutarhajäte (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Keräyspaperi 0,00 0,00 0,00 Pahvi ja kartnki 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 0,00 0,00 0,00 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Sähkölaitteet 2) 0,00 0,00 0,00 Vaaralliset jätteet Ktitaludet (khtuullinen määrä) 3) 0,00 0,00 0,00 Pienyritykset, maa- ja metsätalus (khtuullinen määrä) Erillisen hinnastn mukaan 1) Lukittelu hyödynnettäväksi jätteeksi edellyttää hjeistuksen mukaista lajittelua vastaanttlaville. Jätekurmasta hyödynnettäviä jätteitä vat esim. paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metalli ja pltettava jäte. Mikäli lajittelun jälkeen hyödyntämiskelvtnta kaatpaikkajätettä jää jäljelle yli 1 m³, velitetaan kurmasta kaatpaikkajätteen hinta 25,00. 2) Sähkölaitteet tetaan maksutta vastaan ktitaluksilta, kdinkneliikkeiltä ja hultliikkeiltä sekä asunt-sakeyhtiöiltä remntin yhteydessä. Kdinknekaupilla ja hultliikkeillä n palautusikeus keräyspisteisiin ilman määrärajituksia, keräyspisteen kapasiteetin rajissa. Kaupan ja hultliikkeen tulee etukäteen spia sähkölaitteiden tumisesta, jtta keräyspisteellä n kapasiteettia ttaa vastaan k. erä ja lisäksi turvata nrmaali timinta. Muilta yrityksiltä tetaan vastaan 3 kpl tavanmaisia ktitaluden sähkölaitteita. Yritysten käytössä lleita sähkölaitteita, kuten suuria kpikneita, kylmäaltaita tai -kaappeja ja muita erikisempia sähkölaitteita EI teta vastaan 3) Yhdellä kertaa yhdeltä asiakkaalta tetaan vastaan enintään khtuullinen määrä vaarallisia jätteitä, esimerkiksi jäteöljyä 200 litraa, plttöljyä 100 l, öljynsudattimia 20 kpl, akkuja 10 kpl, maaleja ja lakkja 20 kg, asbestia (tiiviisti pakattuna) 20 kg.

9 Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaaralliset jätteet 1) /kg Alv 24 % Yhteensä Jäteöljy, vesipitisuus alle 10 % Jäteöljy, vesipitisuus yli 10 % 0,07 0,02 0,09 Muu kiinteä öljyjäte, öljynsudattimet 1,00 0,24 1,24 Liuttimet 1,00 0,24 1,24 Maalit, lakat, liimat 1,50 0,36 1,86 Hapt 1,50 0,36 1,86 Emäkset 2,50 0,60 3,10 Jäähdytin- ja jarrunesteet 2,50 0,60 3,10 Kehitteet ja kiinnitteet 2,50 0,60 3,10 Pesuaineet 2,50 0,60 3,10 Trjunta-aineet 10,00 2,40 12,40 Lääkkeet 4,00 0,96 4,96 Labratrijätteet 15,00 3,60 18,60 Tartuntavaarallinen jäte 20,00 4,80 24,80 Elhpeapitinen jäte 22,80 5,47 28,27 Akut ja paristt Aerslit 6,00 1,44 7,44 Asbesti 2,50 0,60 3,10 Kyllästetty puu 0,20 0,05 0,25 1) Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaarallisten jätteiden vastaantssa svelletaan samja khtuullisia määriä kuin ktitaluksien salta. 9 Vestia Oy ttaa vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätteiden lisäksi muita kunnan vastuulle jätelain mukaan kuuluvia jätteitä. Jätteiden vastaantssa nudatetaan seuraavia periaatteita: Jätteen tujan n maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tutaessa. Vakituiset asiakkaat vivat slmia Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätemaksu vidaan periä myös jätteen tuttajalta, mikäli jätteen tuja esittää timitettavasta jäte-erästä jätteen tuttajan allekirjittaman, asianmukaisesti täyttämän siirtasiakirjan tai tuttaja n tehnyt Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätteen tujan n esitettävä jätettä tutaessa riittävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta maksun määräämistä, valvntaa ja kirjanpita varten. Jkaisesta kurmasta n tutaessa annettava siirtasiakirja, jsta ilmenee jätteen nutpaikka, kurman sisältö sekä tarpeelliset yhteystiedt. Jätteen haltijan n annettava selvitys jätteen kaatpaikkakelpisuudesta valtineuvstn kaatpaikkapäätöksen mukaisesti (VNa 331/2013). Sellaisia jätteitä ei teta vastaan, jtka eivät täytä kaatpaikkakelpisuutta taikka eivät muutin svellu Vestia Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Js kurma ei vastaa siirtasiakirjassa ilmitettuja tietja, laskutetaan kurman käsittelystä seuraavasti: mikäli jätekurma tarkastuksessa sisältää muuta kuin n ilmitettu, kk jätekurma hinnitellaan siinä levan kalleimman jätelajin mukaisesti mikäli jätekurma sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, asbestia tai kyllästettyä puuta, kurma lajitellaan ja käsittelyyn sveltumattmat jätteet laskutetaan hinnastn mukaisesti ja laskuun lisätään lajittelu- ja siirtmaksu

10 js jätekeskukseen tai hyötyjätteiden vastaanttpaikalle tutava jäte sijitetaan käsittelypaikalla väärään paikkaan, peritään tujalta käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtmaksu. Jätekeskuksen taksassa tarkitetaan Kaatpaikkajätteellä hyödyntämiskelvtnta tai lajittelematnta asumisessa tai maa- ja metsätaludessa, hallint- ja palvelutiminnassa, rakennustiminnassa tai muussa yritystiminnassa syntyvää jätettä. Kaatpaikkajätteestä n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta. Tellisuusjätteellä tellisesta timinnasta mudstunutta muuta kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Tuhkalla ja kunalla esimerkiksi arinatuhkaa tai lämpölaitsten savukaasuista erteltua lenttuhkaa, kattiliden puhdistuksessa syntynyttä, täysin jäähdytettyä jätettä ei kuitenkaan raskasöljytuhkaa. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Rakennus- ja purkujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa mudstuvia lajittelemattmia jätteitä. Kipsijätteellä kipsiphjaisia rakennus- ja purkujätteitä. Erityisjätteellä jätteitä, jtka vaativat kuljetuksen ja/tai käsittelyn aikana erityistimia, kuten erityispakkaamista tai kuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatpaikalla. Erityisjätteitä vat esim. teurastusjätteet, kulleet eläimet, kuivakäymäläjätteet, suurehkt pilaantuneet elintarvike-erät, välppäjätteet, kaatpaikkakelpiset maalijauheet ja sakat ja paistrasvat sekä vaaralliseksi jätteeksi lukiteltava asbesti. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Riskijätteellä terveydenhullssa, eläinlääkinnässä yms. timinnassa mudstuvia pistäviä, viiltäviä jätteitä (neulat, ruiskut, huet lasiampullit, peitinlasit jne.) ja tunnistamattmia bilgisia jätteitä. Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa, myymälöissä ja timistissa kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä sekä niihin verrattavia maa- ja metsätaluden, tellisuuden, palvelu- ja rakennustiminnan syntypaikkalajiteltuja jätteenplttlaitkselle sveltuvia yhdyskuntajätteitä. Pltettava jäte ei saa sisältää jätteenplttn sveltumattmia tai pltta haittaavia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, kipsijätettä, lasikuitua, keramiikkaa, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), lietteitä tai vaarallisia jätteitä. Pltettava jäte ei saa myöskään sisältää isja, kuljetuksia haittaavia kappaleita (yksikään sivu ei le pidempi kuin 1 m). Mikäli pltettava jäte sisältää plttn sveltumattmia jätteitä, kk jätekurma hinnitellaan kaatpaikkajätteeksi. Energiajätteellä yrityksissä ja laitksissa mudstuvaa hyötykäyttöön kelpaamatnta muvi-, paperi- ja pahvijätettä, pakkausmateriaaleja (muvipintaista ja/tai likaista pahvia ja muvia), styrxia sekä muita erikseen energialaitksessa pltettavaksi sveltuvia materiaaleja. Energiajäte ei saa sisältää pltettavaksi kelpaamattmia aineita (kuten PVC:tä) tai muita haitallisia aineita. Lukittelu energiajätteeksi tehdään tapauskhtaisesti. Bijätteellä ktitaluksissa, ravintlissa, laitksissa ja kaupassa, yms. syntyviä ruuantähteitä, käytöstä pistettuja tai pilaantuneita elintarvikkeita. Puujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa tai muussa timinnassa mudstuvaa puuphjaista jätettä esim. puutavaraa, lastulevyjä, vaneria, purua tai pölyä, jtka sveltuvat sellaisenaan pltettavaksi ja haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, kiviä tai muuta haketusta

11 vaikeuttavaa ainesta. Kannilla puiden juurakita, jiden seassa ei le kiviä tai maa-aineksia. Risuilla ja ksilla puiden ja pensaiden ksia ja risuja, jtka vidaan hakettaa. Risujen ja ksien seassa ei saa lla ruhja, lehtiä eikä kiviä tai maa-aineksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa kmpstituvaa jätettä (lehtiä, ruhja, juurikasvien naatteja yms.). Betni- ja kiviainesjätteellä k. aineksia, jita vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa, ja jtka vat palakltaan pienempiä kuin 150 mm, tai suuria kiviä ja betnilhkareita, palakltaan suurempia kuin 150 mm sisältävät maa-aineksia alle 30 % Puhtaalla maa-aineksella maata, jta vidaan käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa n puhdasta maa-ainesta, ei kuitenkaan pelkkää savea ei sisällä kiviä (d > 150 mm) tai kantja ei le saastunutta öljyllä, myrkyillä tms. aineilla sijitetaan kaatpaikalla hitajan sittamaan paikkaan Käsiteltävällä maa-aineksella maata, jta vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa. sisältävät suuria kiviä (d > 150 mm) hyödyntäminen vaatii massjen käsittelyä, esim. suurien kivien pistamista, kuljetusta, välivarastintia tms. hyötykäyttöön kelpaava maa, jka n sijitettu kaatpaikalla väärään paikkaan Sadevesikaivjen hiekkajätteellä k. kaivjen huuhtelussa mudstuvaa jätettä. Rasvan-, öljyn- ja hiekanertuskaivjätteellä k. ertinlaitteissa mudstuvaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Öljyisillä mailla pilaantunutta maata, jka vidaan sijittaa kaatpaikkarakenteisiin taikka peittmaaksi (öljypitisuus < mg/kg). Maiden öljypitisuus ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Pilaantuneella maalla maa- tai muita vastaavia aineksia, jtka vat pilaantuneet öljyllä (öljypitisuus > mg/kg) ja/tai muilla haitta-aineilla niin, että ne vaativat erilliskäsittelyä. Maiden haitta-ainepitisuudet ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Lasijätteellä puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Asfalttijätteellä käytöstä pistettua, puhdasta asfalttia. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksessa määräytyvät taulukn 4 mukaisesti.

12 Taulukk 4. Jätelaji Käsittelymaksu /t Alv 24% Yhteensä, /t Yhdyskuntajätteet Kaatpaikkajäte 147,50 35,40 182,90 Tellisuusjätteet Tellisuusjäte 147,50 35,40 182,90 Tuhka ja kuna 147,50 35,40 182,90 Rakennus- ja purkujätteet Rakennus- ja purkujäte (lajittelematn) 147,50 35,40 182,90 Kipsijäte 147,50 35,40 182,90 Erityisjätteet Asbestijäte 230,00 55,20 285,20 Erityisjäte (myös kulleet eläimet), minimivelitus 20 kg 230,00 55,20 285,20 Riskijäte (terveydenhulln pienerät < 1m3), minimivelitus 20 kg 2 305,00 553, ,20 Riskijäte (punnittavat erät) 565,00 135,60 700,60 Lietteet Sadevesikaivjen hiekkajäte 70,00 16,80 86,80 Rasvanertuskaivjäte 115,00 27,60 142,60 Öljyn- ja hiekanertuskaivliete 115,00 27,60 142,60 Pilaantuneet maat Öljyinen maa < mg/kg 19,20 4,61 23,81 Öljyinen maa mg/kg 33,95 8,15 42,10 Pilaantunut maa-aines Tapauskhtainen hinnittelu Hyödynnettävät jätteet Pltettava jäte 105,00 25,20 130,20 Energiajäte 67,00 16,08 83,08 Bijäte 161,00 38,64 199,64 Puujäte 27,26 6,54 33,80 Risut ja ksat 17,86 4,29 22,15 Kannt 27,26 6,54 33,80 Piha- ja puutarhajäte 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk < 150 mm) 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk > 150 mm) 31,28 7,51 38,79 Käsiteltävä maa-aines 17,86 4,29 22,15 Puhdas maa-aines 2,00 0,48 2,48 Asfalttijäte 2,00 0,48 2,48 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 49,05 11,77 60,82 Ajneuvjen renkaat, /kpl 17,86 4,29 22,15 Kyllästetty puu 210,00 50,40 260,40 Jätekeskuksen lajittelupihalla, hyötyjäteasemilla sekä jätekeskuksen jätemaksuilla katetaan kaikki k. jätteisiin liittyvät jätelain 21 :n edellyttämät jätteiden käsittelykustannukset sekä näiden suus hallinnsta.

13 V KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 10 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien tissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehultpalvelu määräytyy tämän taksan III ja IV lukujen mukaisesti. Tissijaisen vastuun piiriin kuuluvan n katettava vähintään kaikki palvelun tuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja vidaan kustannusperusteisesti krttaa/alentaa enintään 50 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä vivat lla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu jäte-erän sveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään jätteen kuljetus muut tapauskhtaiset tekijät Sillin, kun palvelutarve n jatkuvaa, Vestia Oy tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen spimuksen enintään klmeksi (3) vudeksi kerrallaan VI MUUT MAKSUT 11 Jätemaksutaksan muut maksut vat (taulukk 5): Punnituspalvelu; jätekuljetuksiin liittymätön pelkkä punnitus autvaa alla Kneellinen tyhjennys; jätekurman tyhjennyksessä annettava kneellinen tyhjennysapu (esim. jäätynyt lava) Prtin aukaisumaksu; jätekeskuksen nrmaalin aukilajan ulkpulella asiakkaan pyynnöstä tehtävästä prtin aukaisu Raprtintimaksu; jätteen tuttajan, tujan, käsittelijän, tms. pyynnöstä laadittavasta raprtista perittävä raprtintimaksu Väärinkäyttömaksu; ekpisteiden, hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen väärinkäytöstä aiheutuneiden siivustöiden, ylimääräisten tyhjennysten, jätteiden lajittelun ja muiden kulujen kattamiseen peritään väärinkäytön aiheuttajalta väärinkäyttömaksua. Väärinkäytöllä tarkitetaan esimerkiksi sitä, js ekpisteille jätetään sellaisia jätteitä, jita pisteellä ei kerätä tai, js jätteitä jätetään keräilyvälineiden ulkpulelle. Maksua svelletaan myös hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen aukilaikjen ulkpulella alueiden ulkpulelle luvattmasti jätettyihin jätteisiin. Väärinkäyttömaksu n väärinkäytöstä aiheutuneet työkustannukset Taulukk 5. Muut maksut Maksu Alv 24% Yhteensä Punnitusmaksu, kaikki punnittavat kurmat, /kurma 8,20 1,97 10,17 Punnituspalvelu (pelkkä punnitus), /punnitus 17,86 4,29 22,15 Prtin aukaisu, /h 70,00 16,80 86,80 Lajittelu- ja siirtmaksu, /h 70,00 16,80 86,80 Väärinkäyttömaksu, /h, minimivelitus 70,00 70,00 16,80 86,80 Kneellinen tyhjennys, /kpl 16,35 3,92 20,27 Vaihtlavan kuljetus, /kpl 89,47 21,47 110,94 Puristinkntin kuljetus, /kpl 88,17 21,16 109,33 Riskijätteen kuljetus, /kpl 51,65 12,40 64,05 Laskutus, /lasku 4,07 0,98 5,05 Muistutuslasku, /kpl 5,00 5,00 Perintäkulut Lisätään laskuun Raprtintimaksu, /h, minimivelitus 25,00 50,00 12,00 62,00

14 VII JÄTEMAKSULASKUTUS 16 Jätemaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta Vestia Oy:n valmistelusta ja tarkituksenmukaiseksi katsmina laskutusjaksina. Laskutusjakst vivat lla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suritetaan Vestia Oy:lle. Jätemaksulaskusta mahdllisesti tehtävät ikaisuvaatimukset n esitettävä Vestia Oy:lle 7 päivän kuluessa laskun saamisesta. Jätemaksulaskusta tehtävät muistutukset n timitettava jätelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei tteen näytetä, katstaan lasku saaduksi 7 vurkauden kuluttua sen lähettämisestä. Jätemaksu n suritettava laskussa tai muistutuksen jhdsta lähetetyssä uudessa laskussa ilmitettuna aikana muutksenhausta hulimatta. Js maksua ei suriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle n suritettava erääntymispäivästä vutuista viivästyskrka krk lain 4 :n 1 mmentissa tarkitetun krkkannan mukaan. Vestia Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään 5,00 :n muistutusmaksu. Js alkuperäinen lasku n maksettu muistutuksen lähettämisen jälkeen, siirretään muistutusmaksu seuraavaan laskuun. Muistutuslaskun jälkeen maksamatn lasku siirretään jätelautakunnalle perittäväksi. Jätemaksulasku n ilman eri tumita ulsttkelpinen. 17 Tätä taksaa vidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ttamatta arvnlisävera, jätevera ja muuta vastaavaa maksua, jissa tapahtuvien muutsten vaikutus maksuihin humiidaan vimaantulpäivästä lukien ilman jätelautakunnan erillistä päätöstä. Tässä taksassa arvnlisäver n humiitu 24 %:n mukaan ja jätever 55,00 eura tnnilta. Mikäli myöhästymiskrn määräytymisperusteita muutetaan, humiidaan sen vaikutus vimaantulpäivästä lukien. VIII TAKSAN VOIMAANTULO 18 Tämä taksa tulee vimaan

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt 10.12.2015, 37 Sivu 1 / 15 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 alkaen (Ylivieskan jätelautakunta 11.12.2012, 32)

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 alkaen (Ylivieskan jätelautakunta 11.12.2012, 32) 1 / 14 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 alkaen (Ylivieskan jätelautakunta 11.12.2012, 32) I. YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät

Lisätiedot

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen JÄTEMAKSUHINNASTO 1.1.2012 alkaen Yleistä Vestia Oy perii jätemaksua tämän hinnaston mukaisesti Ylivieskan jätekeskuksessa. Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 TAUSTAA 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.9.2004 vimaan tulleen jätelain muutksen mukaan järjestetty jätteenkuljetus n suunniteltava ja hidettava siten, että se turvaa jätteen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / lli 17.9.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa

Lisätiedot

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Jätekukk Oy Varkauden seudun jätehult Ylä-Savn Jätehult Oy Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Säästä lajittelemalla rakennusjätteet Oikein lajiteltuina suuri sa rakentamisessa ja

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 8 Kotkan jätemaksutaksa 2013 (Hyväksytty Kymen jätelautakunnassa 23.5.2013) 1-20 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunta on määrännyt jätemaksut suoritettavaksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle tämän taksan mukaisesti.

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2015 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 YLEISTÄ Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82 2 1 LIIT 5 B Astiatyhjennysmaksut 1.1.2014 alkaen Mäntyharju JÄTMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset LOPPUJÄT Astiakoko tyhjennysmaksut 120 litraa 140 litraa 240 litraa 300 litraa 340 litraa 360

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Heinäveden, Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Varkauden kuntien jätemaksutaksa 26.11.2015 1 (9) Sisällysluettelo 1. Luku: YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Maa-ainesten hyödyntäminen

Maa-ainesten hyödyntäminen Ympäristöministeriö Maa-ainesten hyödyntäminen - pas kaivettujen maa-ainesten lukittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpisuuden arviinnista Lunns 20.3.2014 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot