JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA"

Transkriptio

1 IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia jätteitä sekä sellaisia satunnaisia pienjäte-eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan tai ekpisteisiin. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan seuraavia hyödynnettäviä jätteitä; paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metallirmu, sähkölaitteet, puujäte, betni-, tiili- yms. kiviainesjäte ja kyllästetty puu. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan myös sellaisia satunnaisia pltettavan jätteen eriä ja lajittelemattmia kaatpaikkajätteen eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan. Kerralla vastaantettava määrä n enintään henkilöautn peräkärryllinen. Henkilöautn peräkärryllistä suuremmat kurmat vastaantetaan vain Ylivieskan jätekeskuksessa. Lajittelupihan ja hyötyjäteaseman taksassa tarkitetaan Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa ja yrityksissä kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jtka eivät sisällä plttn sveltumattmia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, keramiikkaa, lasikuitua, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), nesteitä tai vaarallisia (ngelma) jätteitä. Js kiinteistöllä ei kerätä erikseen tai kmpstida bijätettä, kuuluu bijäte pltettavaan jätteeseen. Kaatpaikkajätteellä lajittelematnta tai hyödyntämiskelvtnta ktitalus-, yritys-, rakennus- ja purkujätettä. Jäte ei saa sisältää rukajätettä. Paperilla ktikeräyspaperia eli sanma- ja aikakausilehtiä, mainspstia, kirjeitä, kirjja, jissa ei le nahka tai muvikansia sekä kpi- ja knekirjituspapereita ja ATK-papereita. Pahvilla aaltpahvia ja ruskeaa kartnkia. Keräyskartngilla pahvipakkauksia, nestepakkauksia, kartnkitölkkejä, paperipakkauksia, vimapaperia, ruskeita kirjekuria, paperikasseja yms. Lasilla puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Puujätteellä rakentamisessa ja purkamisessa ym. timinnassa mudstuvaa puutavaraa, jka sveltuu sellaisenaan pltettavaksi tai haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, metallia, kivi- tai muuta haketusta vaikeuttavaa ainesta. Risuilla ja ksilla pihjen ja puutarhjen hidssa mudstuvia risuja ja ksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa jätettä (lehtiä, ruhja yms.) Betni- ja kiviainesjätteellä betni-, tiili-, laatta-, psliini- yms. kiviainesperäistä jätettä. Sähkölaitteilla käytöstä pistettuja kdinkneita ym. sähkö- tai paristkäyttöisiä laitteita. Kyllästetyllä puulla, esim. vihreää sulakyllästettyä tai ruskeaa kresttikyllästettyä puuta.

2 Kyllästetty puu vi lla maalattua, lakattua tai naulaista. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla määräytyvät taulukn 3 mukaisesti. Taulukk 3. Käsittelymaksu Alv 24 Jätekeskuksen lajittelupiha ja hyötyjäteasemat % Yhteensä Kaatpaikkajäte (peräkärry) 20,16 4,84 25,00 Hyödynnettävät jätteet (edellyttää lajittelua) 1) Pieni kurma, < 1 m³ 8,06 1,93 10,00 Nrmaali peräkärry, 1 2 m³ 16,13 3,87 20,00 Is kurma, m³:n ylittävä määrä 20 /alkava m 3 Puujäte (peräkärry) 8,06 1,93 10,00 Risut ja ksat (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Piha- ja puutarhajäte (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Keräyspaperi 0,00 0,00 0,00 Pahvi ja kartnki 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 0,00 0,00 0,00 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Sähkölaitteet 2) 0,00 0,00 0,00 Vaaralliset jätteet Ktitaludet (khtuullinen määrä) 3) 0,00 0,00 0,00 Pienyritykset, maa- ja metsätalus (khtuullinen määrä) Erillisen hinnastn mukaan 1) Lukittelu hyödynnettäväksi jätteeksi edellyttää hjeistuksen mukaista lajittelua vastaanttlaville. Jätekurmasta hyödynnettäviä jätteitä vat esim. paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metalli ja pltettava jäte. Mikäli lajittelun jälkeen hyödyntämiskelvtnta kaatpaikkajätettä jää jäljelle yli 1 m³, velitetaan kurmasta kaatpaikkajätteen hinta 25,00. 2) Sähkölaitteet tetaan maksutta vastaan ktitaluksilta, kdinkneliikkeiltä ja hultliikkeiltä sekä asunt-sakeyhtiöiltä remntin yhteydessä. Kdinknekaupilla ja hultliikkeillä n palautusikeus keräyspisteisiin ilman määrärajituksia, keräyspisteen kapasiteetin rajissa. Kaupan ja hultliikkeen tulee etukäteen spia sähkölaitteiden tumisesta, jtta keräyspisteellä n kapasiteettia ttaa vastaan k. erä ja lisäksi turvata nrmaali timinta. Muilta yrityksiltä tetaan vastaan 3 kpl tavanmaisia ktitaluden sähkölaitteita. Yritysten käytössä lleita sähkölaitteita, kuten suuria kpikneita, kylmäaltaita tai -kaappeja ja muita erikisempia sähkölaitteita EI teta vastaan 3) Yhdellä kertaa yhdeltä asiakkaalta tetaan vastaan enintään khtuullinen määrä vaarallisia jätteitä, esimerkiksi jäteöljyä 200 litraa, plttöljyä 100 l, öljynsudattimia 20 kpl, akkuja 10 kpl, maaleja ja lakkja 20 kg, asbestia (tiiviisti pakattuna) 20 kg.

3 Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaaralliset jätteet 1) /kg Alv 24 % Yhteensä Jäteöljy, vesipitisuus alle 10 % Jäteöljy, vesipitisuus yli 10 % 0,07 0,02 0,09 Muu kiinteä öljyjäte, öljynsudattimet 1,00 0,24 1,24 Liuttimet 1,00 0,24 1,24 Maalit, lakat, liimat 1,50 0,36 1,86 Hapt 1,50 0,36 1,86 Emäkset 2,50 0,60 3,10 Jäähdytin- ja jarrunesteet 2,50 0,60 3,10 Kehitteet ja kiinnitteet 2,50 0,60 3,10 Pesuaineet 2,50 0,60 3,10 Trjunta-aineet 10,00 2,40 12,40 Lääkkeet 4,00 0,96 4,96 Labratrijätteet 15,00 3,60 18,60 Tartuntavaarallinen jäte 20,00 4,80 24,80 Elhpeapitinen jäte 22,80 5,47 28,27 Akut ja paristt Aerslit 6,00 1,44 7,44 Asbesti 2,50 0,60 3,10 Kyllästetty puu 0,20 0,05 0,25 1) Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaarallisten jätteiden vastaantssa svelletaan samja khtuullisia määriä kuin ktitaluksien salta. 9 Vestia Oy ttaa vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätteiden lisäksi muita kunnan vastuulle jätelain mukaan kuuluvia jätteitä. Jätteiden vastaantssa nudatetaan seuraavia periaatteita: Jätteen tujan n maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tutaessa. Vakituiset asiakkaat vivat slmia Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätemaksu vidaan periä myös jätteen tuttajalta, mikäli jätteen tuja esittää timitettavasta jäte-erästä jätteen tuttajan allekirjittaman, asianmukaisesti täyttämän siirtasiakirjan tai tuttaja n tehnyt Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätteen tujan n esitettävä jätettä tutaessa riittävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta maksun määräämistä, valvntaa ja kirjanpita varten. Jkaisesta kurmasta n tutaessa annettava siirtasiakirja, jsta ilmenee jätteen nutpaikka, kurman sisältö sekä tarpeelliset yhteystiedt. Jätteen haltijan n annettava selvitys jätteen kaatpaikkakelpisuudesta valtineuvstn kaatpaikkapäätöksen mukaisesti (VNa 331/2013). Sellaisia jätteitä ei teta vastaan, jtka eivät täytä kaatpaikkakelpisuutta taikka eivät muutin svellu Vestia Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Js kurma ei vastaa siirtasiakirjassa ilmitettuja tietja, laskutetaan kurman käsittelystä seuraavasti: mikäli jätekurma tarkastuksessa sisältää muuta kuin n ilmitettu, kk jätekurma hinnitellaan siinä levan kalleimman jätelajin mukaisesti mikäli jätekurma sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, asbestia tai kyllästettyä puuta, kurma lajitellaan ja käsittelyyn sveltumattmat jätteet laskutetaan hinnastn mukaisesti ja laskuun lisätään lajittelu- ja siirtmaksu

4 js jätekeskukseen tai hyötyjätteiden vastaanttpaikalle tutava jäte sijitetaan käsittelypaikalla väärään paikkaan, peritään tujalta käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtmaksu. Jätekeskuksen taksassa tarkitetaan Kaatpaikkajätteellä hyödyntämiskelvtnta tai lajittelematnta asumisessa tai maa- ja metsätaludessa, hallint- ja palvelutiminnassa, rakennustiminnassa tai muussa yritystiminnassa syntyvää jätettä. Kaatpaikkajätteestä n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta. Tellisuusjätteellä tellisesta timinnasta mudstunutta muuta kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Tuhkalla ja kunalla esimerkiksi arinatuhkaa tai lämpölaitsten savukaasuista erteltua lenttuhkaa, kattiliden puhdistuksessa syntynyttä, täysin jäähdytettyä jätettä ei kuitenkaan raskasöljytuhkaa. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Rakennus- ja purkujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa mudstuvia lajittelemattmia jätteitä. Kipsijätteellä kipsiphjaisia rakennus- ja purkujätteitä. Erityisjätteellä jätteitä, jtka vaativat kuljetuksen ja/tai käsittelyn aikana erityistimia, kuten erityispakkaamista tai kuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatpaikalla. Erityisjätteitä vat esim. teurastusjätteet, kulleet eläimet, kuivakäymäläjätteet, suurehkt pilaantuneet elintarvike-erät, välppäjätteet, kaatpaikkakelpiset maalijauheet ja sakat ja paistrasvat sekä vaaralliseksi jätteeksi lukiteltava asbesti. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Riskijätteellä terveydenhullssa, eläinlääkinnässä yms. timinnassa mudstuvia pistäviä, viiltäviä jätteitä (neulat, ruiskut, huet lasiampullit, peitinlasit jne.) ja tunnistamattmia bilgisia jätteitä. Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa, myymälöissä ja timistissa kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä sekä niihin verrattavia maa- ja metsätaluden, tellisuuden, palvelu- ja rakennustiminnan syntypaikkalajiteltuja jätteenplttlaitkselle sveltuvia yhdyskuntajätteitä. Pltettava jäte ei saa sisältää jätteenplttn sveltumattmia tai pltta haittaavia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, kipsijätettä, lasikuitua, keramiikkaa, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), lietteitä tai vaarallisia jätteitä. Pltettava jäte ei saa myöskään sisältää isja, kuljetuksia haittaavia kappaleita (yksikään sivu ei le pidempi kuin 1 m). Mikäli pltettava jäte sisältää plttn sveltumattmia jätteitä, kk jätekurma hinnitellaan kaatpaikkajätteeksi. Energiajätteellä yrityksissä ja laitksissa mudstuvaa hyötykäyttöön kelpaamatnta muvi-, paperi- ja pahvijätettä, pakkausmateriaaleja (muvipintaista ja/tai likaista pahvia ja muvia), styrxia sekä muita erikseen energialaitksessa pltettavaksi sveltuvia materiaaleja. Energiajäte ei saa sisältää pltettavaksi kelpaamattmia aineita (kuten PVC:tä) tai muita haitallisia aineita. Lukittelu energiajätteeksi tehdään tapauskhtaisesti. Bijätteellä ktitaluksissa, ravintlissa, laitksissa ja kaupassa, yms. syntyviä ruuantähteitä, käytöstä pistettuja tai pilaantuneita elintarvikkeita. Puujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa tai muussa timinnassa mudstuvaa puuphjaista jätettä esim. puutavaraa, lastulevyjä, vaneria, purua tai pölyä, jtka sveltuvat sellaisenaan pltettavaksi ja haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, kiviä tai muuta haketusta

5 vaikeuttavaa ainesta. Kannilla puiden juurakita, jiden seassa ei le kiviä tai maa-aineksia. Risuilla ja ksilla puiden ja pensaiden ksia ja risuja, jtka vidaan hakettaa. Risujen ja ksien seassa ei saa lla ruhja, lehtiä eikä kiviä tai maa-aineksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa kmpstituvaa jätettä (lehtiä, ruhja, juurikasvien naatteja yms.). Betni- ja kiviainesjätteellä k. aineksia, jita vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa, ja jtka vat palakltaan pienempiä kuin 150 mm, tai suuria kiviä ja betnilhkareita, palakltaan suurempia kuin 150 mm sisältävät maa-aineksia alle 30 % Puhtaalla maa-aineksella maata, jta vidaan käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa n puhdasta maa-ainesta, ei kuitenkaan pelkkää savea ei sisällä kiviä (d > 150 mm) tai kantja ei le saastunutta öljyllä, myrkyillä tms. aineilla sijitetaan kaatpaikalla hitajan sittamaan paikkaan Käsiteltävällä maa-aineksella maata, jta vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa. sisältävät suuria kiviä (d > 150 mm) hyödyntäminen vaatii massjen käsittelyä, esim. suurien kivien pistamista, kuljetusta, välivarastintia tms. hyötykäyttöön kelpaava maa, jka n sijitettu kaatpaikalla väärään paikkaan Sadevesikaivjen hiekkajätteellä k. kaivjen huuhtelussa mudstuvaa jätettä. Rasvan-, öljyn- ja hiekanertuskaivjätteellä k. ertinlaitteissa mudstuvaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Öljyisillä mailla pilaantunutta maata, jka vidaan sijittaa kaatpaikkarakenteisiin taikka peittmaaksi (öljypitisuus < mg/kg). Maiden öljypitisuus ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Pilaantuneella maalla maa- tai muita vastaavia aineksia, jtka vat pilaantuneet öljyllä (öljypitisuus > mg/kg) ja/tai muilla haitta-aineilla niin, että ne vaativat erilliskäsittelyä. Maiden haitta-ainepitisuudet ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Lasijätteellä puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Asfalttijätteellä käytöstä pistettua, puhdasta asfalttia. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksessa määräytyvät taulukn 4 mukaisesti.

6 Taulukk 4. Jätelaji Käsittelymaksu /t Alv 24% Yhteensä, /t Yhdyskuntajätteet Kaatpaikkajäte 147,50 35,40 182,90 Tellisuusjätteet Tellisuusjäte 147,50 35,40 182,90 Tuhka ja kuna 147,50 35,40 182,90 Rakennus- ja purkujätteet Rakennus- ja purkujäte (lajittelematn) 147,50 35,40 182,90 Kipsijäte 147,50 35,40 182,90 Erityisjätteet Asbestijäte 230,00 55,20 285,20 Erityisjäte (myös kulleet eläimet), minimivelitus 20 kg 230,00 55,20 285,20 Riskijäte (terveydenhulln pienerät < 1m3), minimivelitus 20 kg 2 305,00 553, ,20 Riskijäte (punnittavat erät) 565,00 135,60 700,60 Lietteet Sadevesikaivjen hiekkajäte 70,00 16,80 86,80 Rasvanertuskaivjäte 115,00 27,60 142,60 Öljyn- ja hiekanertuskaivliete 115,00 27,60 142,60 Pilaantuneet maat Öljyinen maa < mg/kg 19,20 4,61 23,81 Öljyinen maa mg/kg 33,95 8,15 42,10 Pilaantunut maa-aines Tapauskhtainen hinnittelu Hyödynnettävät jätteet Pltettava jäte 105,00 25,20 130,20 Energiajäte 67,00 16,08 83,08 Bijäte 161,00 38,64 199,64 Puujäte 27,26 6,54 33,80 Risut ja ksat 17,86 4,29 22,15 Kannt 27,26 6,54 33,80 Piha- ja puutarhajäte 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk < 150 mm) 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk > 150 mm) 31,28 7,51 38,79 Käsiteltävä maa-aines 17,86 4,29 22,15 Puhdas maa-aines 2,00 0,48 2,48 Asfalttijäte 2,00 0,48 2,48 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 49,05 11,77 60,82 Ajneuvjen renkaat, /kpl 17,86 4,29 22,15 Kyllästetty puu 210,00 50,40 260,40 Jätekeskuksen lajittelupihalla, hyötyjäteasemilla sekä jätekeskuksen jätemaksuilla katetaan kaikki k. jätteisiin liittyvät jätelain 21 :n edellyttämät jätteiden käsittelykustannukset sekä näiden suus hallinnsta.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet OPPAITA 3:2006 Terveydenhuollon jätteet Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat Timo Miettinen 2006 Terveydeksenne ISBN-13: 978-951-98675-1-9 ISBN-10: 951-98675-1-1

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Kerros- ja rivitalojen lajitteluohjeet... 4 Omakoti-

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO 3198 Liite YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO Johdanto Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä, eivätkä siinä mainitut esineet tai aineet aina ole jätteitä.

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Kokoontumislaki 530/1999 Yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille vähintään 5 vrk ennen tapahtumaa. Jos tapahtuman katsotaan

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot